18. August 2019
    
11. výročie bombardovania Juhoslávie - Dolezite.sk

11. výročie bombardovania Juhoslávie


  2010-03-29  (21:22)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - 11. výročie bombardovania Juhoslávie

Pohľad do histórie posledných dvoch storočí nám ukazuje, že mesiac Marec je z hľadiska smutne známych výročí pomerne bohatý. Niekoľko vojenských ťažení, ktoré sa Slovenska priamo či nepriamo týkali sa začali práve v treťom mesiace v roku a preto sme si po 71. Výročí Malej vojny a po 7 výročí nelegitímnej invázie spojeneckých vojsk do Iraku pripomenuli aj začiatok smutne známeho bombardovania vtedajšej Juhoslovanskej federatívnej republiky (JSFR), od ktorého 23.3.2010 uplynulo už 11 rokov.

Zárodok problému

Záujmy veľmocí o vplyv na oblasť „sudu s pušným prachom“ je všeobecne známy a rovnako aj to, že JSFR sa stala po 2. sv. vojne krajinou de facto nezávislou od oboch strán bipolárneho sveta. Tito odmietal urobiť zo svojej krajiny sovietsku kolóniu podľa Stalinových predstáv a Juhoslávia sa preto stala akýmsi mostom medzi východom a západom. Udalosti z pred 11 rokov treba vidieť aj v kontexte minulých desaťročí pretože iskru pre vznik neskoršieho albánskeho ohňa vytvoril práve bývalý partizán a neskôr prezident poskytnutím širokej kultúrnej a politickej autonómie pre Albáncov na území Srbska a to v záujme „mierového spolužitia“. Albánci v Kosove postupne disponovali právami približujúcimi sa samostatnému štátu a okrem vlastnej Prištinskej univerzity si vytvorili paralelne štruktúry moci. Nebezpečne sa zvyšujúcim bol aj populačný rast Albáncov, ktorých počet sa v roku 1991 oproti 19. storočiu takmer zdesaťnásobil. Srbské obyvateľstvo v Kosove sa postupne stalo utláčanou menšinou vo vlastnom štáte a neznalosť albánskeho jazyka im prakticky znemožňovala uplatniť a dorozumieť sa. V 70. A 80. Rokoch sa začala masová migrácia Srbov z Kosova pretože teror akému v podobe znásilnení a ničenia domov či kostolov čelili bol neúnosný. Krvavé vyhrotenie vzťahov však malo základy aj v túžbach po veľkom Albánsku, čo viedlo k začatiu teroristických útokov separatistov a od roku 1993 aj členov Kosovskej oslobodzovacej armády v Srbsku, ktorú USA zaradili na zoznam teroristických organizácií. Ako sa však neskôr ukáže, aj teroristi sú dobrí pokiaľ stoja na tej správnej strane. V tomto období boli už mnohé mestá v Kosove bez jediného Srba. Bola zakladaná jedna albánska dedina za druhou, stavané islamské mešity, Kosovo sa čoraz viac stávalo albánskym teritóriom a osud Srbov bol už spečatený. Po roku 1987 keď sa predsedom Zväzu komunistov Srbska a neskôr aj prezidentom stal Slobodan Miloševič albánsky problém sa začína riešiť. Po tom čo ubezpečil Srbov známou vetou „Nikto vás biť nebude“ bol založený výbor pre ochranu kosovských Srbov a Čiernohorcov a do oblasti bolo vyslaných 3 000 príslušníkov polície.

Podpora teroristov zo strany USA

Spojené štáty americké a Kosovská oslobodenecká armáda zastávajú rovnaké ľudské hodnoty a princípy. (...) Bojovať za UCK znamená bojovať za ľudské práva a americké hodnoty Kandidát na amerického viceprezidenta, Lieberman.

Angažovanosť USA do etnického problému v Srbsku bola vysoká a dokazuje to aj skutočnosť, že s pomocou CIA bola na konci roku 1997 založená UCK (Ushtria Clirimtare e Kosoves). Velitelia tejto teroristickej organizácie boli v niektorých prípadoch cvičení americkou spoločnosťou MPRI či firmou DynCorp pričom vojenský výcvik prebiehal v Turecku a Albánsku aj pod záštitou brtiskej tajnej služby MI6. Mnoho zbraní americkej a izraelskej výroby bolo teroristom dodaných cez susedné štáty. Táto masívna finančná a materiálna podpora mala za následok niekoľkonásobné vystupňovanie teroristických činov páchaných na Srboch v Kosove. Vo východnom Kosove zriadila UCK zajatecký tábor kde väznila Srbov, ale aj Albáncov obvinených zo spolupráce so Srbmi. Srbi, ktorí skončili v týchto táboroch sa už pravdepodobne domov nevrátili a možno predpokladať, že to boli obete, ktorých orgány sa stali aj podľa Carly del Ponteovej zdrojom finančných príjmov albánskych teroristov. Netrvalo dlho a priateľské zväzky teroristov s vrcholnými predstaviteľmi USA prestali byť tajné. Dňa 27 mája 1998 sa predstaviteľ Albáncov Ibrahim Rugova stretol s Clintonom, ktorého žiadal o vojenský zásah proti Srbsku: „NATO by malo podniknúť všetky možné kroky k tomu, aby ochránilo obyvateľstvo Kosova“. Udalosti nabrali rýchly spád a pomohla tomu aj ministerka zahraničných vecí USA Albrightová, ktorá povedala, že: „v prípade, že brutálna kampaň v Kosove bude pokračovať, bude proti Sbrsku podniknutý tvrdý postup“ Madeline Albrightová neskôr prezývaná ako krvavá Madeline bola zároveň tou, ktorá napísala prezidentovi Clintonovi dopis žiadajúc v ňom o „plošné bombardovanie Srbska“.

Príčiny angažovanosti USA v konflikte

Budeme obchodovať s každým, či chce alebo nechce. Kto nám nehodlá otvoriť svoje trhy, tomu vyrazíme dvere“ Woodrow Wilson, prezident USA.

Na objasnenie dôvodov výraznej angažovanosti Spojených štátov do konfliktu v bývalej Juhoslávii je treba sa pozrieť aj na ich ekonomické záujmy, ktoré boli aj primárnym cieľom rozloženia východného bloku. Jednou zo snáh západných štátov po páde železnej opony bola urýchlená integrácia Juhoslávie do ekonomických štruktúr čo potvrdil aj poradca Centra pre strategické a medzinárodné štúdie Zbigniew Brzezínski, ktorý povedal, že dlhy, ktorými sú európske krajiny u tých západných zaťažené „predstavujú mimoriadne vhodný prostriedok hospodárskeho a politického nátlaku. Preto je z mnohoročného hľadiska nárast juhoslovanského zadĺženia v americkom záujme“. O to sa nemal postarať nikto iný ako MMF (Medzinárodný menový fond) ako jedna z mnohých predĺžených rúk Spojených štátov čím sa mal celý región stať ekonomicky a politicky závislým na mocnostiach NATO, Európskej únii a USA. V ceste k vytvoreniu ďalšej z kolónii (tentokrát na Balkáne) stál Miloševič a jeho neochota podvoliť sa Spojeným štátom a stáť sa bábkou po vzore iných postsovietkych republík.

Intenzita medzinárodného nátlaku vedeného Spojenými štátmi americkými naberala na sile s Srbsko bolo vyzývané, k tomu, aby ukončilo „represie voči Albáncom v Kosove“. Čo sa však skrývalo pod rúškom údajnej snahy západu o nezištnú obhajobu práv Albáncov ? V súlade s imperiálnymi snahami veľmocí o ekonomickú kolonizáciu čelilo Srbsko aj výzvam na uskutočnenie ekonomických reforiem a jedným zo Srbských tŕňov v oku USA bol teda aj v roku 1997 prijatý zákon o privatizácii, ktorý stanovoval, že pri predaji podnikov musí najmenej 60% jeho akcií ostať v rukách štátu. Medzinárodný finančný kapitál už nemohol ďalej čakať. Posledné varovanie aby Juhoslávia pristúpila k privatizácii národného majetku, prišlo na začiatku roku 1999 od Tonyho Blaira, ktorý za to Juhoslovanské vedenie na summite v Davose ostro kritizoval.

Dôvodov pre vojenské obsadenie územia Balkánu existuje hneď niekoľko a strategická poloha Kosova bola lákadlom už pre Osmanských Turkov, ktorí podľa L. Becka si víťazstvom na Kosovom poli zabezpečili vládu nad Balkánom. Americká vláda si brúsila zuby na toto územie už v časoch 1. Svetovej vojny. Súčasnú vojenskú prítomnosť americkej armády na Balkáne je potrebné dať do súvisu aj s rokom 1913 a plánmi na obmedzenie suverenity vlád na Balkáne. V časoch blížiaceho sa prvého konfliktu svetových rozmerov publikoval predstaviteľ americkej zahraničnej politiky George Kennan doktrínu, ktorá požaduje „významné a účinné obmedzenie právomoci vlád v regióne“. Poloha Balkánu sa aj z dôvodu prístupu k moriam stala lákavou rovnako tak pre Hitlerovo Nemecko.

Zámienka menom Račak a konferencia v Rambouilet

Zatelefonovala som Robinovi Cookovi, ktorý mi povedal, že podľa jeho právnikov by k akejkoľvek akcii NATO bolo treba mandát BR OSN. Odporučila som mu, aby si zohnal iných právnikov“. Bývalá ministerka zahraničných vecí USA, Madeline Albrightová.

Na prelome rokov 1998-1999, sa rozbehla masívna mediálna kampaň všetkých západným kapitálom živených a sponzorovaných médií celého sveta. Prepojenosť politikov a zástancov vojny s novinármi nebolo náhodné a svadba krvavej Madeline s novinárom Josephom Medillou objektivite spravodajstva ohľadom situácii v Juhoslávii určite nepomohla. Vystupňovaná intenzita masívneho zavádzania zo strany médií súvisela s potrebou ospravedlniť pripravovaný konflikt a blížiace sa „humanitárne bombardovanie“. Zámienkou pre túto vojnu sa stala udalosť, označená novinármi ako Masaker v Račaku. Dňa 10 januára zabili albánci v rámci série teroristických útokov voči majoritnému obyvateľstvu v tejto dedine ďalšieho zo Srbských policajtov. O 5 dní neskôr boli ako reakcia do tejto oblasti vyslané obrnené transportéry Srbských síl, no bezprostredne po tom ako dorazili boli policajné hliadky ihneď napadnuté. Po zneškodnení všetkých teroristov, ktorí tam ostali ležať mŕtvi, policajti Račak opustili, no Albánci naaranžovali mŕtve tela vedľa seba, akoby sa jednalo o masovú popravu. Keď namiesto prišli západní novinári, urobili z nájdených mŕtvol dôkaz srbskej brutality. Račak bol jediným „vojnovým zločinom“, z ktorého boli Srbi v Kosove pred útokom NATO obvinení. Pravda však vyšla najavo až pri súdnom procese so Slobodanom Miloševičom v Haagu kde bývalý riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva profesor Dobricanin prehlásil, že guľky narazili do tiel z rôznych smerov. Bola ďalej dokázaná prítomnosť strelného prachu na rukách mŕtvych, teda dôkaz, že sami strieľali a dokázaná bola aj skutočnosť, že telá boli oblečené do hrubého oblečenia, kožených topánok a opaskov vojenského štýlu.

„Dôkazy“ o údajnej srbskej brutalite boli na svete a v reakcii na teror páchaný srbmi na albáncoch sa v dňoch 6-16 februára vo francúzskom Rambouilet konala konferencia za účasti Srbskej a Kosovskej strany. Albrightová tu predniesla návrh, v ktorom sa požaduje rozmiestnenie jednotiek NATO v Juhoslávii a uskutočnenie referenda o odtrhnutí Kosova. Albrightová ubezpečila Kosovčanov, že „ak poviete áno a Srbi nie, NATO zasiahne a bude pokračovať v úderoch, kým srbské sily neodídu“ V článku VIII spomínaného návrhu stálo, že Srbi by svojím ÁNO dali povolenie na rozmiestnenie vojenskej techniky po celom území Srbska. Žiadny zo srbských politikov neakceptoval dohodu, ktorá by fakticky znamenala koniec suverenity a premenu svojej krajiny na protektorát. Lord Gilbert neskôr pripustil, že nesplniteľné podmienky boli navrhnuté so zámerom vyvolať odmietnutie Belehradu.

Slovensko a konflikt

„Áno, ja som odporúčal vláde, aby vyhovela žiadosti NATO. Keď sa obzerám naspäť, môžem povedať, že by som aj dnes postupoval rovnako“.

Bývalý minister zahraničných vecí, Eduard Kukan.

Všetky „podmienky“ pre začatie vojny boli teda splnené no vedenie NATO po nemilej správe od Rakúska, Švajčiarska a Grécka o tom, že nepovolia prelety stíhačiek ponad svoje územie bolo nútené hľadať v strednej Európe inú cestu. Agresori určite neprehliadli ani fakt, že na Slovensku sa 25-26. septembra 1998 konali parlamentné voľby, ktoré boli príležitosťou na zmenu vládnej garnitúry a po masívnej finančnej podpore vtedajšej opozície za účasti intenzívnej mediálnej manipulácie prebehla modrá revolúcia znamenajúca nielen spustenie západnými korporáciami túžobne očakávaný výpredaj štátneho majetku, ale aj slepú prozápadnú a jednostrannú zahranično-politickú orientáciu. Milióny investované do zmeny politického vedenia SR sa zúročili a architekti plánovanej a blížiacej sa vojny v Juhoslávii cítili, že v srdci Európy majú nového spojenca.

Vláda Mikuláša Dzurindu (SDK-SDĽ-SMK-SOP) na utajenom zasadnutí 24. Marca 1999, píše sa v tlačovom telegrame MZV, „vyslovila (...) súhlas s požiadavkou NATO umožniť jej využívanie vzdušného priestoru na prelety cisternových lietadiel a dopĺňanie pohonných hmôt“ Slovenská verejnosť i parlament sa oficiálne dozvedeli o tomto bezprecedentnom rozhodnutí vlády až 31. marca 1999 na 11. Schôdzi Národnej rady. Opozičné strany podrobili postup Dzurindovho kabinetu ostrej kritike a poslankyňa Mušková neskôr upozorňovala Dzurindu na fakt, že „od 24. marca sa zavádzala verejnosť“ nakoľko „až 6. apríla (...) priznali, že uznesenie vlády z 24. marca otvorilo priestor pre všetky, i bojové lietadla“

Tento krok bývalej Slovenskej vlády na čele s jej predsedom Dzurindom je slovenskou „vďakou“ za pomoc, ktorej sme sa nezištne od Srbov v 20 storočí neraz dočkali. Je smutné, že sa ku kormidlu Slovenskej politiky dostali ľudia, ktorí využili hneď prvú možnosť na podkopnutie nôh naším južným bratom. História si však na rozdiel od predstaviteľov súčasnej opozície pamätá na dobrovoľnú pomoc Srbov, ktorí položili svoje životy na našich frontoch v 1. a 2. svetovej vojne, ako aj na odmietavý postoj JSFR a prezidenta Tita k okupácii Československa v roku 1968.

„Humanitárne bombardovanie“

V belehrade by nemali byť žiadne svetla. Každá energetická sieť, vodné potrubie, most, cesta a továrne spojené s vojnou by mali byť cieľom. Sme vo vojne so srbským národom (...) každý týždeň, v ktorom pustošíte Kosovo, je ďalším desaťročím, o ktoré budeme vašim ničením tlačiť vašu krajinu späť. Chcete rok 1950? Môžeme ísť do roku 1950. Chcete 1389, môžeme ísť tiež do roku 1389 Medzinárodný denník International Herald Tribune

V noci na 24 marca 1999 zaútočilo 19 štátov bez formálneho vyhlásenia vojny najmodernejšími zbraňami vrátane zakázaných kazetových bômb a bômb s ochudobneným uránom, na suverénny štát. Operácie NATO, zvaná Alied Force sa konala bez súhlasu OSN a došlo k porušeniu zásady nezasahovať do vnútorných záležitostí cudzieho suverénneho štátu.Slobodan Miloševič bezprostredne po tejto nelegitímnej agresii vyhlásil: „Sme pripravení zomrieť, aby sme bránili svoje právo na nezávislý, suverénny štát. (...) V tomto storočí nie je ani jedna generácia srbských mužov, ktorá by nemusela bojovať vo vojne“. Letecké útoky stíhačiek NATO boli od 12. Mája oficiálne rozšírené aj na civilné ciele, čoho cieľom bolo demoralizovať srbské obyvateľstvo. Vojenskú techniku dodali členské krajiny aliancie menovite Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Veľká Británia . Obyvatelia Srbska museli čeliť celkom 38 000 bojovým náletom, z ktorých 90% patrili Američanom. počas „humanitárnej“ akcie boli na Srbsko zhodené tony tzv. kazetových bômb, z ktorých veľké množstvo nevybuchlo a doteraz čaká ako nástraha, ako mínové pole, či ako hračka pre na nič netušiace deti. Juhoslávia bola pokrytá tiež tonami uránu, ktorý sa dostal aj do vody a do vzduchu a zamoril celý ekosystém pričom rádioaktivita bude pretrvávať ešte niekoľko desaťročí. UCK sa medzi tým stala pechotou NATO a jej miestni velitelia dostali na Američanov spojenie, aby ich mohli t informovať o postavení srbských jednotiek.

Letecké útoky neboli výnimkou ani v severných civilných oblastiach Srbska. Behom útoku na Nový Sad bolo 1. apríla poškodené Múzeum Vojvodiny a zničených 6 000 vystavovaných predmetov. Bombám sa nevyhli ani školy či Obecné úrady a ničené boli aj stredoveké kláštory. Dňa 3. mája 1999 bola vybombardovaná budova televízie a o pár dní neskôr boli bombardované husto obývané štvrte. V noci na 24. apríla bol v Novom Pazare poškodený kostol sv. Petra, ktorý je najstaršou budovou v meste a je zaradený na zoznam svetového kultúrneho dedičstva pričom bolo zabitých 11 civilistov. Na prelome mája a júna sa neštítili bombardéry NATO zhadzovať bomby ani na sanatórium pre pacientov s pľúcnymi chorobami, kde pod bombami NATO zahynulo 13 osôb a 40 bolo zranených.

V priebehu agresie bola voči srbskému vedeniu vznesená nezmyselná požiadavka, aby juhoslovanská televízia vysielala 6 hodín denne „západného vysielania“. Po tom ako táto požiadavka nebola splnená zničili bomby zhodené zo stíhačiek NATO v Belehrade juhoslovanskú televíziu pričom bolo zabitých 16 civilistov, vrátane žien, ktoré boli v práci.

Cieľom bombardovania NATO boli predovšetkým štátne podniky, nie vojenské ciele čo sa prieči medzinárodným dohovorom. S jednou výnimkou nebola zbombardovaná ani jedna továreň v súkromných rukách alebo vo vlastníctve zahraničných majiteľov. Bomby NATO trafili vojenské ciele z 2%. Juhoslovanská ekonomika bola zničená. Boli zbombardované továrne a podniky v hodnote 100 miliárd dolárov. Škody, ktoré agresori spôsobili, boli teda vcelku zrovnateľné s vojnovými škodami za druhej svetovej vojny.

Protiprávne a zločinecké „humanitárne“ ťaženie proti srbskému národu si vyžiadalo životy asi 3 000 civilistov vrátane nevinných detí a žien.

Srbsko a otázka Kosova v súčasnosti

Proces krvavého a hektického rozpadu Juhoslávie bol zavŕšený mierovým rozvodom Srbska s Čiernou Horou. Srbsko je dnes poznačené agresiou, za ktorú sa pred medzinárodný tribunál v Haagu nepostavil doposiaľ žiadny z jej protagonistov a to napriek tomu, že sa jednalo o bezprecedentný a kryštálový príklad pošliapania medzinárodného práva . Lov na čelných predstaviteľov Miloševičovho režimu je naopak v plnom prúde a samotný bývalý prezident zomrel v cele medzinárodného tribunálu za veľmi záhadných okolností pričom mu počas niekoľkoročného pobytu vo väzení nedokázali ani jeden z „hrdelných zločinov“, ktoré boli ospravedlnením agresie.

Srbsko je ešte aj dnes poznačené vojnou, od ktorej uplynulo už 11 rokov. Zničené a rozbombardované mosty, domy a kostoly sú stále aj dnes svedectvom neospravedlniteľnej agresii a imperiálnych záujmov jednej zo svetových veľmocí. Aj toto ťaženie, ktoré si vyžiadalo tisíce obetí, psychické traumy trvajúce dodnes a miliardové škody bola dobre vopred pripravenou akciou, ktorá zapadala do koncepcie plánov Americkej administratívy na obsadenie a vojenskú prítomnosť na Balkáne. Fakt, že v Kosove vyrástla bezprostredne po invázii druhá najväčšia americká vojenská základňa mimo ich územia menom Bondsteel utvrdzuje v podozrení, že skutočnou snahou Spojených štátov neboli práva menšín, ale túžba po vojenskej prítomnosti na Balkáne. Myslí si to aj ombudsman OSN v Kosove Marek Nowicki, ktorý píše, že „Niet pochybností, že v Camp Bondsteel existuje už roky väzenie, ktoré nepodlieha žiadnej externej civilnej alebo juristickej kontrole

Rozbitie a poníženie slovanskej a bratskej krajiny bolo zavŕšené vo februári 2008 vyhlásením samostatnosti Kosova pod patronátom USA. Tento akt sa udial v rozpore s medzinárodným právom ako aj so Srbskou ústavou. Rezolúcia BR OSN č. 1244, ktorá hovorí, že „Kosovo je integrálnou súčasťou Srbska“ nebola zrušená preto jeho nezávislosť neuznala ani väčšina krajín sveta. Nezávislosť Kosova neuznalo ani Slovensko pod vedením Roberta Fica, ktorý zdôraznil, že pri vyhlásení samostatnosti Kosova boli porušené elementárne zásady medzinárodného práva a to právo národa na sebaurčenie a právo na nedotknuteľnosť hraníc. Za prezidenta a predsedu vlády novej kolónie západu sa vyhlásili bývalí aktívni členovia a vodcovia teroristickej UCK čo však nebráni najvyšším predstaviteľom EÚ a NATO k tomu, aby si s nimi podávali ruky.

Medzinárodné právo bolo pošliapané a prípad bombardovania Juhoslávie a vzniku nezávislého Kosova je toho čerstvým a ukážkovým príkladom. Je dôležité, aby sme nezabúdali poukázať na vinníkov a napriek snahám médií o prepísanie dejín si pripomínali aj toto výročie arogancie moci tých, ktorí o miery hovoria najčastejšie.

http://www.24hod.sk/OSN--Americke-tajne-vazenie-cl6136.html

http://www.extraplus.sk/950/znamenie-hanby

http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/1998nr/stenprot/011schuz/s011127.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_N%C3%A1rodnej_rady_Slovenskej_republiky_v_roku_1998

http://www.civil.gov.sk/archiv/casopis/2001/1002ho.html

KOŠŤÁL, M.: Globalisté útočí. Praha 2008.

NAROČNICKAJA, N.: Rusko a jeho miesto vo svete. Praha 2007.

 


Dušan Novotný
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!




Koudsk   |   ip:94.246.12   |   2010-03-31  (12:38)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Diky za skvely clanek.Hodne veci jsem ani nevedel.Treba to cislo 60% mi mnohe objasnilo.Takze Srbsko odmitlo rozprodat a rozkrast fabriky,uplne odbourat svoji sobestacnost,a z vlastnich lidi udelat otroky pracujici za almuznu pro korporace ze zapadu.
Kdyz to neslo po dobrem,tak to muselo jit po zlem a zaroven byl vytvoren odstrasujici priklad,kdyby nahodou chtel nekdy jeste nekdo odporovat USA.

Doufam ze Havel bude jeste dlouho ziv a zdrav,aby se dozil verejneho lyncovani a uzil si to pohoupanicko na nejake spinave lampe.
A doufam,ze vlastizradci jako Vondra a Schwanzerberg se budou houpat hned vedle neho.


kodak   |   ip:88.103.83   |   2010-03-31  (13:28)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  u nas na Slovensku je tiez par takych co maju paprce od srbskej krvi tym ze dovolili prelety americkych bombarderov akoze z humanitarnimy bombami nad juhoslaviu

a dufam ze raz za to odvisnu na kandelabri a budu sa smazit v horucom pekle


Sklb   |   ip:62.152.22   |   2010-03-31  (15:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  K tomuto len jedno
KOSOVO IS SERBIA!


ggg   |   ip:217.73.18   |   2010-03-31  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smutne konstatovanie - vzdy sa podliehalo a bude podliehat diktatu mocnych...


em   |   ip:212.81.24   |   2010-04-01  (15:07)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  NATO-najväčšia teroristicka organizacia na svete


laci   |   ip:212.5.205   |   2010-04-01  (15:08)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  dost smutne



sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-04-01  (20:19)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  em
USA-najväčšia teroristicka organizacia na svete, NATO-druhá najväčšia teroristicka organizacia na svete.
Najsmutnejšie je to že Slovensko má podiel na vojne proti Srbsku.


Johny   |   ip:178.40.13   |   2010-04-02  (10:55)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je to smutne akych haj*zlov sme mali vo vlade, ktori to dovolili. A dalsia smutna vec, ze USA pomahali Taliani, Francuzi a Nemci. Jedna banda...


Tibor   |   ip:178.40.94   |   2010-04-02  (11:11)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Doplnenie k článku:
V knihe "Kde je vôľa, tam je cesta. Môj maratón" píše Mikuláš Dzurinda na str. 48 toto:
"Súčasťou mojej návštevy Talianska v apríli 1999 bolo aj stretnutie so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Angelom Sodanom. Náš rozhovor sa vtedy nevyhol ani otázkam Kosova a leteckým úderom NATO v Juhoslávii. Našiel som v ňom - tam, v srdci katolíckej cirkvi - plné pochopenie i oporu. Bez toho, aby som zverejňoval podrobnosti rozhovoru medzi štyrmi očami, postoje kardinála Sodana boli oveľa principiálnejšie ako pozície mnohých západných politikov. Dodali mi silu čeliť veľkému tlaku doma."
V časopise Dimenzie č.4/2009 je článok Aleksandra Noga
pod názvom "Bitka o Kosovo nie je skončená".
V tomto článku je aj tento odstavec:

Vatikán chce ruku Jána Krstiteľa

„Kosovo je momentálne aj najdôležitejšou otázkou pre Vatikán, ktorý neustále vykráda pravoslávne relikvie a cennosti z pravoslávnych kláštorov. Hneď po príchode do Kosova francúzski vojaci z KFOR ukradli srbského svätca Joaníkina Devičkého z kláštora v Deviči a odniesli ho do Francúzska. Po ostrom proteste Ruska a Grécka bol rýchlo vrátený do kláštora, aby potom bol kláštor vypálený. V plameni zostali nedotknuté jedine sväté mušty nášho svätca a všetko ostatné zhorelo.
Práve na príkaz Vatikánu 17. marca 2004 A1bánci pálili a mínovali srbské kláštory, dediny a živých Srbov (bol to prvý deň spaľovania "starých veci). Len pri tejto príležitosti bolo spálených 150 kláštorov z 15. a 16. storočia. Bol to trest za to, že Srbi odmietli "džentlmenskú" ponuku Vatikánu, aby sa dobrovoľne zriekli svojich kláštorov a vyhlásili ich za albánske katolícke kláštory, ktoré vraj Srbi násilne pretvorili na pravoslávne v 19. storočí. A pritom je irelevatný fakt, že Albánci boli vždy moslimovia.
Toto spaľovanie bolo tiež trestaním Srbov ešte z jedného bizarného dôvodu. Maltézski rytieri viackrát (opäť Vatikán) ponúkali Jeho Svätosti patriarchovi Pav]emu. že kúpia ruku Jána Krstiteľa, ktorá sa opatruje v kláštore v Ostrogu. Ponúkali za ňu 10 miliárd dolárov a 50 nových plne vybavených nemocníc v 50 mestách v Srbsku. Ich návrh bol natoľko bizarný, že my, Srbi, skôr zničíme túto svätú ruku, ako by srne ju dali im. Oni chcú totiž klonovať Jána Krstiteľa, nerozumejú tomu, že Svätý Duch sa nemôže klonovať. Vatikán nás trestá preto, že sa nechceme zúčastňovať na jeho satanizme.“

V dnešnej dobe už cirkev nechce odluku od štátu a zdôvodňuje to tým, že plní v spoločnosti významnú morálnu, mravnú a etickú funkciu. Tieto dva citáty sú príkladom toho, ako táto cirkevná vatikánska morálka vyzerá v praxi.






Triceratopuss . lorilequ56   |   ip:212.26.16   |   2012-01-07  (23:48)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Riadne kydy a polopravdy sú zosmolené v tomto článku Ani som to nedočítal.



diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...



Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánsky



V tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Výroky Jána Slotu

My pôjdeme do tankoch a pôjdeme a zrovnáme Budapešť...


Zem sa zväčšuje?!?!

Jan Keller: Arogance financí 16.3.2010

Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci

Názor zo serveru Zvedavec cz. USA !!!

Maľované nebo, alebo : Kto to dokaže zastaviť ?

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2672 s