22. August 2019
    
2010: K ČOMUSI SA SCHYĽUJE... - Dolezite.sk

2010: K ČOMUSI SA SCHYĽUJE...


  2010-07-05  (11:17)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - 2010: K ČOMUSI SA SCHYĽUJE...

Nikto to už nemôže poprieť: k čomusi sa „schyľuje“ - niečo sa s týmto svetom deje – krachujú štáty, jedna sopka vyčistí nebo od lietadiel, záplavy striedajú úmorné horúčavy a stále chrlí ropa v Zálive... Tieto katastrofy sú „len“ vonkajším /formálnym/ prejavom rúcania sa toho, čomu zvykneme hovoriť „stará paradigma“... Sme väzňami nášho navyknutého spôsobu myslenia – a tento spôsob interpretácie skutočnosti k o n č í. Jednoducho dožil – je nepoužiteľný, presadzuje sa v súčasnosti iba silou a agresiou. Ak sa ho načas aj podarí stabilizovať /mocou, silou a agresiou/, nemá dlhú účinnosť – vyvstanú totiž nové situácie, ktoré ho znova „zaskočia“...

Denne sme svedkami nehorázneho „prevracania kabátov“, popierania verejných vyhlásení, ktoré sa už ani nepokúšajú ospravedlňovať – už sme si totiž na všeobecné klamstvo zvykli. Klamstvo, lož, pretvárka a „imidž“ /iné slovo pre pretvárku/ sa stali spoločensky akceptovateľné, dokonca sa stali životným štýlom – nazýva sa „flexibilita“... Ak by sme si však zachovali aké-také zvyšky zdravého úsudku, rozpoznali by sme v týchto prejavoch b e z m o c n o s ť . Bezmocnosť „nízkokapacitného“ rozmýšľania, teda zastaralého a veľmi nefunkčného popisu skutočnosti, akým sa prejavujú bohužiaľ najmä tí, čo sú presvedčení, že sú to práve oni, ktorí nám majú diktovať a viesť nás ku svetlým zajtrajškom.

Tieto mocenské prejavy sú na celom svete prejavom čohosi, čo možno nazvať „rezistenciou“ starého spôsobu popisu skutočnosti. Táto rezistencia a zotrvávanie v pozícii smerujú k riešeniam, ktoré stav sveta ešte zhoršujú... Tým sa urýchľuje proces demolácie a deštrukcia naberá prejavy dominového efektu. To je to, čomu hovoríme krízy a katastrofy...

Krízy a katastrofy nie sú „samé od seba“ - nevznikajú akoby „oddelené“ od nás, od ľudí a od spôsobu akým uvažujeme, vnímame svet a ako ho interpretujeme. Stará paradigma vychádza z veľmi obmedzeného a mylného predpokladu, že spôsob , akým nazeráme na takzvanú realitu nemá na tú samú realitu žiaden účinok. Podľa tohto starého spôsobu myslenia je tu takzvaná vonkajšia realita, ktorá je oddelená, alebo dokonca nemá nič spoločné s realitou v našom vnútri.

Aj keď je to už nejaký ten rôčik, čo sa experimentálne potvrdilo že vedecký experiment závisí od pozornosti vedca, ktorý experiment prevádza, tento poznatok ešte ani zďaleka neprenikol do myšlienkového meinsteamu – ak by sme ho totiž prijali, dôsledky by boli nedozierne: museli by sme napokon uznať, že MÁME VPLYV – že také efemérne záležitosti, ako je naše vnímanie, cítenie, pozornosť, koncentrácia svojim spôsobom realitu formujú a teda utvárajú – a že opakovaním, zvykmi tieto formy udržujeme pri živote a „fixujeme ich“... Museli by sme priznať, že nielen jednotlivec má „moc“ svojou pozornosťou ovplyvniť skutočnosť, alebo jej časť – ale že túto „moc“ má ľudstvo ako také: a teda že tým, ako na skutočnosť „nazerá“, ako ju interpretuje, taká bude v jej „fyzikom“, či „materiálnom“ prejave.

Interpretácia skutočnosti starým spôsobom, podľa ktorého je experiment nezávislý na experimentátorovi vedie k súčasnej ľahostajnosti k životnému prostrediu – môžeme si naďalej robiť, čo sa nám zachce, drancovať túto Zem do nekonečna, lebo my, ako ľudia vlastne za nič ani nemôžeme. Príroda je tu akosi „sama od seba“, nemá s nami nič spoločné a keď čosi, potom len to, že ju môžeme využívať vo svoj prospech, ovládať ju a manipulovať ňou...

Sila, s akou sa prívrženci starého myslenia pokúšajú udržať pri moci a mať vplyv na budúci vývoj sveta je nesmierna – drží ich spoločné puto strachu zo straty vlastných pozícií, straty naakumlovaného bohatstva, no najmä obraz, ktorý si o sebe vytvorili a ktorý je tým, na čom si stavajú pocit vlastnej integrity: narušenie a strata tohto sebaobrazu je pre nich horšia ako fyzická smrť. S ľudskou sebapredstavou stojí a padá povedomie toho, čím na tomto svete sme: s pádom sebapredstavy končí celý hierarchický systém subordinácie: zásluhy, na ktorých sme si zakladali a ktoré sú základom našej kariéry, našej životnej cesty za „povyšovaním“ od pešiaka, vojaka až po admirála a pána sveta sú odrazu preč: rozplynuli sa ako dym zo sopky...

Celý systém, ktorému sme si podľa jedného skvelého filmu zvykli hovoriť „matrix“ funguje na spoločnom menovateli, ktorým je o b r a z, teda ilúzia, fikcia... A základom tejto ilúzie /imidžu/ je s e b a p r e d s t a v a. Naše stotožnenie sa s našimi zásluhami všetkého možného druhu z nás robí „tvrďasov“, cieľavedome postupujúcich na takzvanom spoločenskom rebríčku. Stará paradigma nám napomáha vnímať túto sebapredstavu ako skutočnosť. Stará paradigma nesie totiž v sebe prvok absolútnej duality – teda o d d e l e n o s t i dvoch protikladných prvkov, oddelenosti a nespojitosti plus a mínus, oddelenosti a nespojitosti vedomia a hmoty a podobne...

Povedomie oddelnosti nám pomáha vytvárať vlastné „úkryty“ - jedno je, čo si myslíme a druhé je, čo konáme: naše vnútorné pohnútky sú oddelené od vonkajších a tak, ak sa nám nič nedokáže, nenesieme vinu...

Nová paradigma je paradigmou jednoty /zjednoteného poľa/... To, čomu hovoríme oddelenosť existuje len ako formálny prejav tejto jednoty /poľa/. Ako ľudské bytosti, ako príroda, ako vesmír sme najprv jednotným poľom, až potom jeho formálnymi prejavmi. Z praktického dôsledku to znamená, že „všetko, čo sa odohráva vonku“, odohráva sa najskôr aj „dnu“... Pojmy „vonku“ a „dnu“, ktoré azda evokujú „oddelenosť“ sú vpodstate len istými smermi, orientáciou – smerom „von“ a smerom „dnu“... To, čo vznikne ako najhlbší vnútorný popud, „vynorí sa“ napokon na povrchu, ako forma... Na princípoch tohto poznania potom vyvstáva otázka našej absolútnej zodpovednosti za všetky naše vonkajšie prejavy: a tejto zodpovednosti a „zúčtovania“ sa najviac desia tí, ktorí zotrvávajú na starých pohodlných a „nezodpovedných“ pozíciách, na ktorých sa vždy možno vyhovoriť a ukázať prstom na druhého: to nie ja, ale on...

Obviňovanie druhého, branie na zodpovednosť za všetko zlo, čo sa na svete deje iného, ako som ja /či už jednotlivec, alebo národ/ je prejavom starého spôsobu nazerania na svet – práve toho, ktorý sa tak obáva udalostí, ktoré nevyhnutne nastávajú... Nová paradigma je paradigmou absolútnej zodpovednosti – a zároveň vedomia si svojho plného ľudského potenciálu, našej plnej a skutočnej moci...

Rozkolísané počasie, zemetrasenia, explózie sopiek, tsunami – ale aj oveľa širšie deje v rámci kozmu h l b o k o s ú v i s i a so stavom nášho vedomia a s tým, ako inerpretujeme a popisujeme našu takzvanú realitu. Naši dávni predkovia o týchto skutočnostiach vedeli – vedeli, aké je dôležité dodržiavať isté rituály, oslavovať isté dni v roku istým presným spôsobom: dokonca vedeli rituálmi každodennosti udržiavať v harmónii chod prírodných cyklov. Žili v čase, kedy bolo prepojenie a povedomie jednoty „vovnútri“ a „vonku“ ešte prirodzené...

Stav ľudského vedomia, ako jednotného poľa vedomia vplýva na harmóniu, či disharmóniu sveta, v ktorom žijeme. A tak podľa toho, čo sa nám dnes s týmto svetom v jeho „vonkajškových“ prejavoch deje môžeme usúdiť, čo sa odohráva hlboko v nás, ako ľudských bytostiach... Vedomie týchto súvislostí nám pomôže objaviť našu ukrytú a zabudnutú moc, ale aj prijať našu absolútnu zodpovednosť a tak sa začať k tomu, čomu hovoríme „naša realita“ stavať...

Všetky katastrofy, pohromy a krízy raz skončia – ich účelom je z m e n a.

Táto zmena sa týka spôsobu, akým popisujeme našu skutočnosť.

Interpretácia sveta, v ktorom žijeme pôsobí priamo na zmeny v tomto svete.

Všetky búrky raz pominú a svitne slnečné ráno – aj keď víchrice zanechajú po sebe škody, ktorým hovoríme materiálne, celkom určite nás vyvedú zo sveta, ktorý uctieva obraz /matrix/ do sveta autentickej skutočnosti, ktorá bola z hĺbky jednotného poľa vedomia častokrát prezentovaná ako Nová Zem...

 Karol Hlávka-www.cez-okno.net


stanley
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-07-06  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Apoštol Peter napísal vo svojom druhom liste , tretej kapitole a trinástom verši : " Sú však nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa jeho sľubu a v tých bude bývať spravodlivosť." Inými slovami, v článku opísané katastrofy, ktoré vedú k zmenám je len opísaný fakt, ktorý je každému jasný. Keď bolo povedané a, musí byť povedané aj b a c. Kto privodí zmenu myslenia ľudí a akým spôsobom. Božie slovo má tu moc a deje sa to osobným bezplatným biblickým štúdiom. Ktorí uvedenú zmenu vo svojom živote zažili, sa stávajú novou zemou, alebo novou spravodlivou spoločnosťou. Jedine Boh danú zmenu uskutoční, pretože len on je schopný nastoliť spravodlivosť na zemi prostredníctvom svojej nebeskej vlády Božieho kráľovstva. Lebo aj to je napísané v liste Hebrejom 11:6 " A bez viery, nie je možné páčiť sa mu, lebo ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je, a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú". Kto takú zmenu od Boha neočakáva, od neho ani nič nedostane.


SH   |   ip:213.151.2   |   2010-07-06  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to tu dva krat http://dolezite.sk/2010_K_COMUSI_SA_SCHYLUJE_146.html


samostat   |   ip:158.195.6   |   2010-07-06  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem prečo vzťah vonkajšia realita a vnútorný svet človeka a vzájomná zpätná väzba /zväčša kladná a tým nebezpečná/ musí byť vysvetlovaná takým kvázi teologickým prípadne teologickým štýlom,ked´to ide aj polopaticky.Je predsa jasné že ked si zaserieme vodu,pôdu tak sa nám to zvonka vráti dovnútra nášho organizmu lebo sme prepojený anorganika-organika a to zjednoduchého dôvodu .Nie sme bohovia.Ale práve kresťanská a monoteistická výchova naučila západnú civilizáciu vidieť svet ANTROPOCENTRICKY to je naše neštastie.Je to te istý falošný postoj k pravde ako bol geocentrický náhlad na kozmológiu.Bez ovladnutia vesmíru prežijeme ale ovladnutie planety nie.


mrbean   |   ip:89.173.11   |   2010-07-06  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem k tomuto článku dodať- boli časy , keď sa zrútila stavba, staviteľ sa zastrelil.Neexistovalo,aby verejný činiteľ bol rozvedený i keď sa to kamuflovalo pretvárkou. Dnes nejaký bastard spôsobí katastrofu svetového rozmeru odíde na jachtu... Ak nie politik rozvedený, alebo homosexuál, nemá za x -tú manželku o niekoľko desaťročí mladšiu,nie je z neho celebrita.Potom sa môžeme len diviť, kde tento svet speje.


klinec   |   ip:188.167.5   |   2010-07-06  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nerozumiem, co tym chcel autor povedat.
podla mna sa clovek za poslednych 100.000 rokov mentalne nezmenil ani o chlp. to, co sa zmenilo je svet okolo nas. pre prezitie je nutna asimilacia.
hovorit o nasich davnych predkoch, ze si nieco uvedomovali je azda pravda, ale doplnit to, ze nasi predkovia zili v rodovej, teda pokrvnej, spolocnosti, autorovi uz akosi vypadlo.
preto je treba si uvedomit, ze ludia,ktori stoja hierarchicky na vrchole, ziju stale v takej rodovej, pokrvnej, spolocnosti ako nasi predkovia. prisposobuju teda cely svet prave potrebam svojej krvi. a my ostatni, to bud robime rovnako, pokial to ide, alebo inak,pokial sme vrhnuti do sveta zmiesanca mnohych uz dnes pocetnych a casto odcudzenych rodov tzv. multi-kulti a pod.. snazime sa chranit si prave ten svoj najblizsi rod. a to sa niekedy bez obeti neda.
preto rozpravat o nejakom starom a novom mysleni povazujem za nie celkom spravny pohlad na svet.Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-06  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Další dobrý článok,ďakujem autorovi,ža ma jeho článok vnútorne obohatil,konečne sa našiel niekto ,kto pomenoval veci pravým menom.


MysteryMaR   |   ip:88.80.226   |   2010-07-06  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rad ze konecne sa nachadzaju ludia, ktori vidia co sa zacina diat a je nas cim dalej tim viac a viac.Velmi mi chybaju tie "stare" hodnoty.Tento svet je strasne materialisticky a na duchovno vela ludi zabuda.Co sa to s nami ludia deje? Clovek sa boji na ulici aj usmiat, aby ho niekto kvoli tomu nezbil popripade nezabil. Skoda len ze nemame silu s tym nieco spravit, ze sa musime zviest s druhimi ktori tahaju za nitky... :(


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-07-08  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velke +. Dobry a zmysluplny clanok. Mozem s nim len suhlasit pretoze presne popisuje to co vidim kazdy den okolo seba. Niekedy by som vazne chcel aby niekto zatiahol roletu, aby som sa na to uz nemusel pozerat ale viem ze uz to nebude mozne. Vitazstvo bude tych, ktori vytrvaju, len mam obavy, ci to, co nam nakoniec ostane bude stat za celu tu namahu...
Pre klinec: pises v komentari ze myslenie ludi sa nezmenilo, ze sa zmenil svet. Musim ti oponovat vyrokom, ktory bol pouzity v inom clanku na dolezite.sk:
"Nesnaž se změnit svět – to není možné! Změň sebe a svět se změní!!!"
Inak s ostatnym co si pisal o rodovej a pokrvnej spolocnosti ludi, ktori stoja "na vrchole" suhlasim!


klinec   |   ip:188.167.5   |   2010-07-08  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VVVVV,

chcel som poukazat na tri nove veci v spolocnosti, ktore suvisia s pokrokom.

su to populacna explozia, urbanizacia a masmedia.

pri populacnej explozii musis bojovat so zakladnym existencnym problemom a to dat ludom najest a dat im strechu nad hlavou. na to potrebujes dostatocnu plochu a vykonne technologie na pestovanie plodin a chovanie dobytku a dostatok miesta pre obydlia.
preto sa populacna expolozia spaja s urbanizaciou.

urbanizacia je sposob, ktorym mozes ludi ubytovat na mensej ploche. urbanizacia je zaroven zaciatok konca rodovej spolocnosti, aku poznali nasi predkovia. mestsky clovek totiz zije v uzkej rodovej spolocnosti v konfrontacii s nespocetnym mnozstvom inych rodov. kazdy z tychto rodov si strazi svoj mikrosvet a to ludi rozdeluje.
ked das v meste ponuku na dobry job, ozve sa ti vela ludi. a ty si mozes vyberat. v tom okamihu zacnes mat na cloveka iny pohlad. ziskavas tym dolezitost na ukor ostatnych, pretoze ti, co k tebe pridu, su navzajom zamenitelni. a teda maju v danej situacii iba nizsiu tzv. substitucnu hodnotu. tento pohlad na svet potom ludi ovplyvnuje, i ked ich myslenie sa nezmenilo. stale svoj nazor stavaju na logike.
takto urbanizacia rozdeluje ludi. lenze z globalneho pohladu rozdelenie ludi prinasa leda tak anarchiu. na to, aby si mohol tuto anarchiu riadit, potrebujes vysoky stupen riadenia spolocnosti. a ktomu ti pomozu masmedia.

masmedia povazujem za najucinnejsi a najmocnejsi prvok riadenia spolocnosti. je uzasne, ak jeden clovek moze prehovorit aj k celemu svetu. ked ma moznost svojim myslenim ovplyvnit masy. sucasne masmedia su zdrojom obrovksych negativ. agresie, volnomyslienkarstva, klamstiev, podvodov, nasilia. pracuju za ucelom rozdelnie ludi na tie najmensie prvky, na jednotlivcov. najlepsie sa totiz vladne jednotlivcom, pretoze nejsu schopni vytvorit ucinny odpor.

problemom dnesnej doby su prave tieto tri cinitele, ktore som uviedol. ked je vela ludi na kope, spolocnost sa moze len tazko uberat pozitivnym smerom. je totiz prirodzene,ze v spolocnosti budu prevladat negativa.
preto som aj reagoval na autora, ze nerozumiem, co tym vlastne chcel povedat.
ak by dnesny clovek, zijuci v svojom rodovom mikrosvete, pristupoval k spolocnosti s otvorenou a uprimnou narucou, pride o vsetko.
preto si kazdy musi strazit to svoje.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-07-08  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec, žiadny z týchto troch bodov nieje problém. Tieto deje prebiehali i pred tisícročiami a budú prebiehať i naďalej. Takisto rozdeľovanie ľudí a ich možnosť nahradenia. Nič zlé na tom nieje. Odíde jeden, príde druhý. Tak to dokonca byť musí. A stým rodovým spoločenstvom. Urbanizácia ho neničí, ničia si ho ľudia, pretože sa rozhodli, že v takomto zoskupení žiť nemusia.


klinec   |   ip:188.167.5   |   2010-07-08  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer,

nesuhlasim s tebou. kedysi zila vacsina ludi na vidieku a neboli masmedia. na vidieku sa zilo rodovo a ludia boli sebestacni. a hlavne bolo menje ludi ako dnes.
ludia sa nerozhodli zit. nemaju na vyber, ked chcu spolu zit. tak ako som to napisal v poslednych dvoch vetach.
skus to spravit opacne a pochopis.DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-07-08  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To že ľudia nežijú rodovo chybou v podstate nieje. Ja žijem na dedine a medziľudské vzťahy máme výborné, na úrovni rodového spoločenstva - výmena tovaru, informácii a zdrojov. Vzájomná pomoc z zdieľanie zdrojov. Na pohľad zvonka normálna dedina. A vo vnútri funguje. Nik nám to nezakazuje, ani nebráni. Nik nás tak fungovať nenúti. Tí čo chcú sa zapoja, tí čo nechcú nie. A nemusí to mať ani názov rodové spoločenstvo... sú to medziľudské vzťahy, potreby a konkrétne rozhodnutia a konania slobodných jednotlivcov.


klinec   |   ip:188.167.5   |   2010-07-08  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zatial, co vsetci vidia problem, ja vidim vychodisko.

vychodiskom je rozsirenie zivotneho priestoru. a nim bude kolonizacia inych planet.
dnes scita civilizacia asi 6.5 mld. ludi. je to dost na to, aby sme sa pohli dopredu. dovodom preco tu zije tolko ludi, su vhodne podmienky pre zivot. a za tie mozme vdacit Slnku a nasej Zemi. keby Slnko nevytvorilo tak vyhodne podmienky, tak dnes tu nejsme. preto mame len tolko casu na rozvoj, kolko nam tieto kolosy ako Slnko a Zem daju. ked do par storoci nebudeme schopni kolonizovat okolite planety, nasa civilizacia sa zruti.

ak to dokazeme, znovu sa vytvori priestor pre rodovu spolocnost podobneho typu, v akej zili nasi predkovia. na inej planete budu totiz ludia musiet drzat spolu, inak nepreziju.


klinec   |   ip:188.167.5   |   2010-07-08  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer,

dedina a mesto su dva uplne rozdielne svety. rozdeluje ich schopnost sebstacnosti. ta v meste chyba. preto su ludia odkazani jeden na druheho, pricom dochadza k boju o statky potrebne pre prezitie.
na dedine si mozes nasadit a dochovat. t.j. tvoje zakladne potreby dokazes z vacsej ak nie uplne uspokojit. teda tvoj postoj k inym rodom bude odlisny. nebude totiz medzi dochadzat k boju o existencne statky.


petars   |   ip:95.105.19   |   2010-07-09  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Někteří největší muži ve Spojených státech se něčeho bojí.
Vědí, že někde existuje moc,
tak organizovaná, tak lstivá, tak ostražitá,
tak vzájemně provázaná, tak naprostá,
tak všeprostupující,
že při jejím zatracování raději ani nešeptají.“
– prezident Woodrow Wilson
zdroj : http://www.zvedavec.org/komentare/2010/05/3723-prognoza-2012-smerem-k-novemu-svetovemu-socialnimu-radu-dil-1.htm?PHPSESSID=f8r4rr56vn2f4np0nv3og2vg95


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-07-09  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec

suhlasim s tym co pises, avsak nevidim to tak pozitivne. Kolonizacia inych planet. Krasna myslienka ale neverim, ze niekolko stoviek dalsich generacii po nas sa co i len o krok priblizi k realizacii takejto myslienky pri sucasnych podmienkach. Do dnesneho dna sa ludstvo (oficialne - kto vie aka je pravda) dostalo najdalej na mesiac - nepocitam do toho teraz vsetky tie druzice, teleskopy a ine zariadenia vyslane do vesmiru. Z tych niekolko ludi, co sa dostali do vesmiru bola vecsina trenovanych kozmonautov a par prachacov co si za pohlad na Zem z obeznej drahy zaplatili "tazke prachy". Projekt na kolonizaciu planet bude velmi nakladny z hladiska potrebnych zdrojov a pri sucasnom penaznom systeme bude jednoducho nezaplatitelny. Kto si zoberie na triko financovanie projektu pri takych rizikach a takej malo pravdepodobnej a neistej sance na uspech? Jedine ze by sme sa za tie roky dopracovali do stavu, kedy kolonizacia inych planet nebude len sen ale nevyhnutnost. No i v takom pripade si myslim, ze ludska mentalita bude fungovat po starom a zmychat peniaze do poslednej chvile. Cize vzdy tu bude toto obmedzenie ludskeho myslenia. Ospravedlnujem sa za moj negativny postoj, ale nevidim to ruzovo. Ostava uz len dufat, ze sa ludia dokazu uvedomit a dokazu s tym hlavne nieco spravit.
Ale kto vie, mozno sa v 2012 dockame zazraku a svet sa zmeni k lepsiemu.:)


JurajKalusDelviar   |   ip:87.197.99   |   2010-07-09  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vynikajúci článok, ale súhlasím i s KLINCOM.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-09  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedavno som cital knihu od J. R. Goott III Cestovani casem v Einsteinovem vesmiru, opisuje tam tzv. kopernikovsky princip na zaklade ktoreho mozno s 95 perc. moznostou urcit min. a max. doby roznych udalosti. Tam takisto spomina moznost cestovania na ine planety a ich osidlenie. Je to vcelku jednoduche na vyratanie a vyslo mu, ze kym v case, ked boli vyslani prvi ludia na Mesiac, ta doba bola daleko blizsia ako ked sa od tohto programu v sucasnosti upustilo. To znamena, ze s pribudajucim nicnerobenim tejto veci sa doba posuva o niekolko sto rokov, kym v prvotnom stadiu by to bola otazka desatroci.


klinec   |   ip:188.167.5   |   2010-07-10  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VVVVV,

ano, ludia su chamtivi. no chamtivost je aj prirodzenou vlastnostou vesmiru. kazde teleso ma totiz gravitaciu, ktorou vplyva na vsetko naokolo. rozhodujuca je preto miera chamtivosti.
myslim si, ze ludstvo bude kolonizovat planety. vychadzam z predpokladaneho konca Slnka. ked Slnku dojdu zdroje, teda palivo, tak sa nafukne mozno az do takej velkosti, ze pohlti Merkur a este aj Venusu.
a to iste cakam od cloveka. ked ludom dojdu zdroje, budu ich musiet hladat inde. a na to budu potrebovat moderne technologie.
a aka je uroven dnesnych technologii? podla vsetkeho je vraj na pomerne nizkom stupni v suvislosti s kolonizaciou. lenze hodnotit stupen technologii pri existencii monopolov je asi to iste, ako hovorit, ze ludia nemaju jablka, lem preto, ze su zamknute kdesi v rajskej zahrade.
dnesny pokrok je umelo brzdeny a preto jeho uroven nie je mozne presne odhadnut. zatial co patentove urady praskaju vo svikoch, ludia stale pouzivaju technologie stare desatrocia a mozno aj storocia.
ak sa jedneho dna ocitne ludstvo bez zdrojov, az potom sa konecne ukaze vyspelost nasej civilizacie. uz to potom nebude o bezbrehej chamtivosti ale o holom preziti. a to coho sa najviac mocni boja je prosta smrt.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku

Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Roboti

Celý Menový fond by mal stáť pred súdom

Na zamyslenie

Robot zloží RUBIKOVÚ KOCKU za rekordných 10 sekúnd

Ochrana civilistu MADE IN NATO - Bombarovani obytne ctvrti...

Archív

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade nestačia“ PhDr. Miloslava Zemková ...

WHO klasifikovala mobilní telefony jako potenciálně karcinogenní! Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Lietadlá spred tisícročí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3666 s