16. Júl 2019
    
2012 - ďalší podvod od Anunnaki - Dolezite.sk

2012 - ďalší podvod od Anunnaki


  2009-11-28  (15:59)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
2012 - 2012 - ďalší podvod od Anunnaki

Veľa vecí na tejto planéte nepochádza z tohto sveta. Existuje presvedčenie, že astrológiu ľudia vytvorili pozorovaním hviezd a pohybu nebeských telies nočnej oblohy. Iní zas veria, že jednotlivé jazyky sa vyvinuli postupne v priebehu mnohých rokov používania, za pomoci záznamov vo forme obrázkov a symbolov. V skutočnosti ale väčšina toho, čo ľudia považujú za vedomosti, pochádza od mimozemšťanov, a tieto „vedomosti“ nie sú na planéte rozdelené rovnomerne.

Ľudia počítajú čas na zemi už veľmi dlho. Rozmieňajú ho na roky, úseky v roku, ročné obdobia, dni, časti dňa. Mnohí si myslia, že kalendáre boli vytvorené na sledovanie plynutia času. Medzi tie súčasné patria: gregoriánsky, čínsky, moslimský, židovský, slobodomurársky, aztécky atď. Každý z nich počíta čas inak. Niektoré sledujú pohyb Mesiaca, druhé zaznamenávajú pohyb Zeme, zatiaľ, čo iné si všímajú pohyby Slnka. V zásade ale všetky merajú aktivitu nebeských telies, vrátane obehu a rotácie Zeme.

Zavedenie kalendárov bolo jedným z mnohých dramatických vplyvov na ľudskú kultúru. Pojem kalendára bol zavedený mimozemskou vládnou elitou, ktorá sa mieša do ľudských záležitostí už veľmi, veľmi dlho. Nie sú to ľudia. Vnášajú ľuďom do myslí predstavy o uskutočnení rôznych vecí, ktoré sa javia ako užitočné pre kultúrny a technologický pokrok. Hoci kalendáre sú pre ľudí veľmi užitočné, ich koncept ako aj iné, ľudskej mysli vtlačené predstavy, majú strašné a zákerné dôsledky.

Z mnohých zachovalých, sa práve Aztécky/Mayský kalendár teší, pre jeho náboženský charakter, veľkej pozornosti, mnohí ho pokladajú za indikátor konca času v roku 2012. S blížiacim sa rokom 2012 si hrozba strašného konca získava čoraz viac pozornosti. Šíria sa rôzne knihy, filmy, články a predpovedajú očakávané udalosti. Mnohí si spájajú koniec času s koncom sveta.

Ako som už dávnejšie napísal, Aztécky/Mayský kalendár je klam, pôvodom od Aunnaki Elity, ktorí prišli z vlastnej budúcnosti do minulosti a na Zemi nechali časť svojich druhov, kde sa títo „Zanechaní“ (Remnants), v očakávaní návratu Elity, ktorá by opätovne naštartovala čas, snažia prežiť ako sa dá.

Aztécko-Mayský kalendár, vytvorený Anunnaki Elitou, ústi do mylnej predstavy, že rok 2012 by mohol znamenať koniec tejto planéty. Pred tisícročím, keď bol tento kalendár vymyslený, Anunnaki Elita počítala s možnosťou vrátiť sa na Zem, do svojej minulosti, a pred rokom 2012 znovunastaviť (resetovať) Atu-waa. V tomto však neuspeli a čas im už vypršal, pretože Atu-waa bolo možné obnoviť len do konca roku 2008.

Predpoveď o 2012 a konci sveta je nielen chybná, je to zároveň krutý a zámerný podvod. Náš svet sa v roku 2012 neskončí, napriek všetkej tej strach šíriacej propagande, vykonávanej na príkaz vládnucej svetovej pozemskej Elity. Veľa nevinných ľudí, oklamaných vládnucou Elitou, sa stalo poštárom tejto správy. Kalendárová hrozba o roku 2012 sa podobá panike z pádu dvojičiek v New Yorku a hororu nukleárneho holokaustu, všetko na podnet a pod dohľadom svetovej Elity. Všetky tieto tri záležitosti boli zosnované, uvalené na ľudí a rozšírené po celej Zemi. Mystifikácia o 2012, je, očividne dlhšie trvajúci podvod než nukleárne hrozby a teroristický útok na WTC.

Súvislosť o 2012 má samozrejme veľa spoločného s výzvou na záchranu planéty pred hrozbou globálneho otepľovania, pre ktorú boli, okrem iného, prijaté zákony o zákaze používania obyčajných žiaroviek, bolo ustanovené obchodovanie s uhlíkovými emisiami a vynútené používanie benzínu s prímesou etanolu. Myšlienky zeleného hnutia vzišli z dobrého zámeru, ale Elita sa rozhodla prevziať dohľad nad „záchranou planéty“ a účelne túto tému využiť ako mocný nástroj Celosvetovej Nadvlády. 2012, WTC a podvod o globálnom otepľovaní to sú tri „zbrane“ Anunnaki vytvorené proti ľuďom.

Ako som raz napísal, svetu už veľa času nezostáva, ale koniec nepríde v roku 2012! Aj keď fyzický svet v roku 2012 nepohasne, vládnúca elita bude aj naďalej strašiť ľudí zavádzajúcimi faktami. V niekoľkých nasledujúcich rokoch dôjde k značnému zhoršeniu, prídu ničivé búrky zemetrasenia, záplavy, suchá, vlny horúčav atď., mnohé z nich umelo vyvolané, aby vzbudzovali strach z blížiacej s pohromy 2012. Je zaujímavé, že rokom 2012 budú vedomia mnohých zemských stvorení (bez ohľadu na ich telesnú schránku) už evakuované alebo premiestnené zo svojho fyzického tela. Na ich miesta prídu náhradné vedomia, prevažne z nového prameňa umelého vedomia, vyhovujúc plánom vládnucej elity pre kontrolu sveta.

Už teraz sa veci veľmi rýchlo menia. Svetová politika prechádza revolučnou zmenou. V mnohých témach sa viaceré hlasy stláčajú do jedného. Akoby sa mysle svetových politických predstaviteľov začali spájať do jednej. V centre tohto vývoja a diania ostáva ešte spor medzi vládnucou elitou o to, koho hlas bude rozhodujúcou silou za Poriadkom Jednotného Sveta. (WWO)

Veľa vecí vo svete vyzerá ako normálny vývoj udalostí. V jednej politickej debate sa prezident USA dvadsiateho storočia dokázateľne vyslovil, že nič v politike sa nedeje náhodou. Inými slovami – veci nie sú vždy tým, čím sa zdajú na prvý pohľad byť. V skutočnosti, vôbec nič na Zemi sa nedeje náhodou. Väčšina rozvoja je založená na starostlivo naplánovaných stratégiách a postupoch.

Internet je vítaný ako úžasný technologický pokrok, no je to, tiež, mocný nástroj vládnucej elity. Používa sa aj na pátranie v súkromí osôb, vo vládnych a náboženských záležitostiach, podnikových špionážach. Ktokoľvek, vrátane agentov vládnucej elity, môže prostredníctvom internetu účinne podporiť alebo zničiť jednotlivcov, skupiny, štáty, národy, alebo celé regióny šírením neúplných správ, či jasných nezmyslov o druhých. Tak sa k dostávame k prevzatiu moci svetovou vládou. Ktokoľvek, akákoľvek skupina, ktorá predstavuje hrozbu pre svetovú elitu, alebo ten kto sa odváži odhaľovať skutočnosť o nej, je vystavený elektronickému sledovaniu, výsmechu, urážkam, ponižovaniu, hrozbám, ohováraniu, osočovaniu, jednoznačným klamstvám a inému nátlaku, s úmyslom umlčať alebo zdiskreditovať ho. Pri nedostatočnej účinnosti internetových taktík, na šírenie lží a falošných dôkazov, s cieľom zdiskreditovať a potrestať jednotlivcov, skupiny, či dokonca národy štátov, ktorí sa odvážia vládnucej elite odporovať, sa použijú vhodnejšie médiá. A ostáva ešte taktika teroru, kde sú odporcovia vystavení fyzickému mučeniu alebo, ak sa uzná za nevyhnutné, aj popravení.

Životné okolnosti ľudstva boli vždy poškvrnené krvou, vrátane ľudských obetí, ktoré Temnota požadovala už od nepamäti. Tak isto aj „bohovia“ z rôznych kultúr sveta si žiadali ľudskú či zvieraciu krv. Rôzne krvilačné túžby sú v ľudstve znova a znova podnecované. Potom aj tí, čo by inak volili cestu mieru sú, použitím tej či onej lži, prinútení zúčastniť sa vraždiaceho besnenia. A vždy sú ešte aj takí, ktorí zabíjajú v mene spravodlivosti, mieru a povinnosti. Tam, kde sa, z rôznych dôvodov, nepoužíva ľudská obeť, často nastúpi zvieracia náhrada.

Ten nekonečný smäd „bohov“ po krvi je neskrotný. Ďalšími a ďalšími glgmi krvi sa snažia uspokojiť svoju túžbu. „Bohovia“ Anunnaki veľmi nespravodlivo udeľujú svoj trest či odmenu na našej planéte. Svojim obľúbencom zabezpečujú kultúrny pokrok, náboženský rozhľad, písmo, zbrane, moc atď, zatiaľ čo ostatní zápasia s primitívnymi nástrojmi a technológiou, obmedzenou výzbrojou, vystavení napospas osudu, keď sa mocní rozhodnú zabrať územie tým od ktorých sa „bohovia“ odvrátili.

Ruka v ruke s fyzickým zabíjaním ide neukojiteľná túžba Temnoty po násilnom správaní medzi ľuďmi aj zvieratami. Temnota nastavila ľudí tak aby sa zúčastňovali na násilnostiach. Mnohí pripisujú násilné správanie, tomu, čo chápu ako inštinkt prežitia. Pod pojmom „inštinkty“ sa v skutočnosti skrýva naprogramované správanie vnesené do biologického organizmu. Tieto „inštinkty“ môžu mať pôvod v genetickom programe, môžu byť prevzaté z okolia, a byť tiež kombináciou uvedených možností.

Hoci väčšina vojen sa vedie z ekonomických dôvodov, existujú aj iné. Vojny pramenia z naprogramovanej túžby ničiť veci a prelievať krv. Anunnaki „bohovia“ sú smädní po krvi. Žiadajú ľudské obete a ľudia sú nútení plniť ich príkazy. Horor nukleárneho holokaustu veľmi nepravdepodobne spustí nejaký nepríčetný politik alebo akýsi národ zlosynov, ako naznačuje súčasná propaganda. Vládnuca elita disponuje takou kontrolou, že podobné prípady neprichádzajú do úvahy. Hoci v poslednom zápase o svetovládu, vedenom najvplyvnejšími mimozemskými skupinami, by mohol byť nukleárny holokaust veľmi pravdepodobným scenárom pri rozhodovaní o tom, ktorá skupina Anunnaki „Zanechaných“ bude mať kontrolu nad vládou Jednotného sveta, ktorá tak bude založená na krvilačnosti.

Ako som už viackrát v minulosti napísal, skrytý súboj medzi vládnucou elitou sa odohráva v prvom rade medzi reptiliánskymi skupinami. V podstate ide o alianciu sekulárnych a náboženských Reptiliánov, ktorí budú navzájom bojovať o kontrolu nad svetom. Tento súboj podnecuje aj mocný Vulturitický odpor, a Reptiliáni si uvedomujú, že tú silu netreba brať na ľahkú váhu. Spojený Reptiliánsky front v súčasnosti rozoberá Vulturitickú základňu, využívajúc rôzne prostriedky.

Dve z hlavných síl svetovej kolonizácie za posledné tisícročie boli Britské impérium a Rímsko-katolícke impérium. Oba v roku 1492 spojili sily a dohodli pôvodné protokoly, neskoršie zrevidované pod názvom „Protokoly starších Sionu“. Existuje aj mnoho iných, nižších mocenských skupín. Veľa starobylých kultúr praktizovalo využívanie krvavých obetí pre „bohov“ alebo ako obetu pre Zem za návrat mieru, sily hojnosti úrody, plodnosti. Starý Zákon často zmieňuje zápalné zvieracie obety, praktiky, ku ktorým mal Ježiš odpor a zdôrazňoval, že z božích chrámov je nutné odstrániť zápach obetného dymu.

Zabíjanie je pevnou súčasťou ľudskej histórie, a ako by sa dalo predpokladať z vrtkavej povahy Anunnaki „bohov“, glorifikuje sa, ak je vykonané z počestných cieľov, zároveň je vnímané ako jednoznačné tabu v prípade nečestných úmyslov.

Jednotlivec, ktorý zabíja z osobných dôvodov je označkovaný ako kriminálnik. Dvanásť členov poroty sa v takomto prípade zhodne na rozsudku trestu bez toho, aby to vyvolalo pachuť pokrytectva. Aj skupina zabijakov môžu byť kriminálnici, ktorí budú za svoje činy potrestaní. Naproti tomu armáda zabijakov bude bojovať s „čestnými“ úmyslami a jednotlivých vojakov, za zabitie nepriateľa, ocenia najvyšším vyznamenaním. Taká armáda nebude vystavená obvineniam zo zločinu – pokiaľ len neprehrá, a v tom prípade zodpovední vojenskí a civilní vodcovia môžu čeliť „spravodlivosti“ za svoje aktivity.

Atentátnik z Lockerbie je pre väčšinu na Západe obyčajný vrah a terorista a predsa, v moslimskom svete, bude pre niektorých skutočným hrdinom. Barón Von Richthofen bol v Prvej svetovej vojne pre Nemcov symbolom odvážneho hrdinu, zatiaľ čo pre Anglo-alianciu, v tej istej vojne, len prefíkaný zločinec.

John Wilkes Booth bol pre niektorých hrdina, ale pre väčšinu zlosyn, za vraždu amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Rovnako to bolo aj v prípade Lee Harvey Osvalda, údajného vraha amerického prezidenta JFK o storočie neskôr. Saddam Hussein bol pre väčšinu na Západe stelesnením zla, a predsa pre mnohých v arabskom svete hrdinom. Keď bol S. Hussein odsúdený a verejne popravený podľa rozhodnutia „oficiálneho“ súdu zastupujúceho víťazov, z mnohých na západe sa stali hrdinovia, za účasť na zabití Husseina, ktorí ale pre mnohých z radov porazených budú vždy len zločincami. Nadšenie a jasot nad verejnou popravou S. Husseina je formou krvilačného prejavu davu, naprogramovaného k tomu, aby prahli po krvi. Rovnaké naprogramovanie sa prejavilo aj počas Francúzskej revolúcie, keď davy burácaním odmenili každé jedno verejné sťatie gilotínou.

Na tomto svete je zabíjanie podporované. V skutočnosti sa svet z krvi teší. Čo iné sa dá aj čakať od sveta, ktorý bol tak dlho v područí krvilačných Anunnaki? Zabíjanie a násilie sa netýka len vojen. Je súčasťou kultúrnych, politických a náboženských skutkov tak ako aj občianskych a vojenských štruktúr. Anunnaki už veľa krát pripravili ľudstvu krutú hru, podnecujúc ich k nesmiernym násilnostiam. Majú radosť, keď sa ľudia navzájom zabíjajú.

Vybudovanie Veľkého čínskeho múru si vyžiadalo mnoho ľudských životov, všetko v mene obrany národa. V kultúre existuje presvedčenie, že ľudská krv a obeta posilňuje a upevňuje. Základný predpoklad tejto viery pramení zo snahy uzmieriť si „bohov“ a Zem samotnú. Preto aj existuje presvedčenie, že Veľký čínsky múr upevňujú a posilňujú všetky tie životy ktoré boli položené pri jeho stavbe. Ako vraví legenda, do tejto stavby boli zamurované mnohé ľudské telá, aby prispeli k jej nepreniknuteľnosti. Povery, podľa ktorých je požadovaná ľudská krv, sú veľmi rozšírené v mnohých kultúrach po svete. Táto predstava pochádza od Anunnaki „bohov“, ktorí zlákali ľudí na vykonávanie ľudských obetí. A nejde len o zhadzovanie panien do sopiek. Mnohé skryté formy vo svete existujú doposiaľ.

Ľudské obete sa v súčasnosti nielenže vykonávajú, sú dokonca bežné, hoci často odeté v kultúrne prijateľnej forme. Zreteľný obraz ľudskej obety nachádzame vo vojnách. Tí šikovnejší isto objavia veľa ďalších foriem.

Prečo ľudia stále vzdávajú hold týmto krvilačným Anunnaki „pseudobohom“? Prečo vždy naletia na Anunnaki podvod? Prečo sa nechajú klamať týmito rafinovanými trikmi? Prečo si spoločnosť stále ctí ľudskú obeť?


Amitakh Stanford, 11. október 2009

Preklad: -maeve-zdroj: cez-okno.net


Amitakh Stanford
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jojo   |   ip:217.112.1   |   2009-11-28  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo jo, hodně pravdy v článku. Dá se tomu ale postavit. minimálně hltat mainstreem media, chodit do kostela, modlit se a přemýšlet- Pak Vám nemůžou "vygumovat" mozek. A jejich strašení nebude fungovat.


gs   |   ip:195.91.79   |   2009-11-28  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To preco take uverejnujete? Ved to je HORSIE ako nabozenstvo. Nehovorim, ze na casti z toho nieco nemoze byt, ale takto prezentovane je to
- nezrozumitelne
- nekonkretne
a teda z clanku mi ostane dojem, ze je to blaznovstvo....


jojo   |   ip:217.112.1   |   2009-11-28  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já se snažím žít, jako můj děda. Být minimálně závislý na čemkoliv. Sice nemám polnosti a koně, jako měl on, mnoho sítí a síťových dodavatelů jsem ale zrušil. Každá síť ( plyn, voda, kanalizace..) vás jen svazuje a vysává.


SH   |   ip:213.151.2   |   2009-11-28  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velmo podivu(ne)hodne


SH   |   ip:213.151.2   |   2009-11-28  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bude asi trava...


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tí čo tomu nerozumejú nech nepíšu hovadiny.Aj keď názor si povedať je fajn ale keď nevidíte do podstaty alebo stale veríte len v to čo vás naučili a naučil naš obmedzeny mozog nerýpte zbytočne.Ďakujem.


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (17:53)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vari si stale myslite ze sme jedimy vo vesmire alebo ze dimenzie neexistuju?Ako velmi nam pomutili rozum.Smutne.BUDICEK LUDIA VSAVAME DO REALITY!


bigmama   |   ip:95.102.13   |   2009-11-28  (17:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  toto pisal nejaky psychicky naruseny clovek.odkial on vie ze v roku 2008 malo byt. atd.ale priklanam sa k nazoru ze to bolo pisane pod ucinkom travy.typicke znaky.


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opat triedenie ,skatulkovanie ludi.Utocenie na autora.Skus ty napisat nieco mudrlant.Takychto mam najradsej.Ked tvoj rozum neprime iba to co ho naucili v skolke.Aj ked netvrdim ze autor sa moze mylit a to uplne..Neznamena to ze to nemoze byt pravda alebo ze je nutne utocit na osobu.Opat sa potvrdzuje ze vela ludi su vyslovene zajatcami svojho ega a obmedzeneho chapania.Vari Vzduch neexistuje ked ho nevidis na vlastne oci?Sa zobud!Vies ty prd dreveny a budes tu vypisovat!Napis teda ako to je!Preco ty nenapises clanok?


joplins   |   ip:62.66.203   |   2009-11-28  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bez urazky- blbost.!!! nic len mlzenie a odvadzanie od pravdy( ktoru aj tak pozna minimum ludi)!!

no v poslednych dnoch nastanu este horsie casy... bude tu tolko vymyslov , ze clovek bude taky dopleteny, ze radsej nebude verit nicomu ako sa v tom stale hrabat a hladat... A O TOTO IDE SILAM ZLA(DUCHOVNYM) ABY BOL CO NAJVECSI CHAOS A ABY LUDIA JEDNODUCHO REZIGNOVALI!!!

nic.---- "poznate pravdu a pravda vas vyslobodi".


L   |   ip:88.212.36   |   2009-11-28  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  väčšina toho, čo ľudia považujú za vedomosti, pochádza od mimozemšťanov, a tieto „vedomosti“ nie sú na planéte rozdelené rovnomerne.

Stacilo mi precitat si toto a mal som dost. Niekto by mal kontrolovat co sa tu uverejnuje, a toto tu by malo byt zmazane.


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre joplins: Suhlasim s tebou.Budu sa stale objavovat dezinformacie atd.Aby popritom moholo prebiehat nerusene hlavne dejstvo.Odputanie pozornosti sa to vola.Kdezto aj tak nemozes vyvratit toto tvrdenie co je podstata dezinformacie.Snad sa podari najs pravdu medzi tolkymi dezinformaciami.


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre L?: urob si ty nazor aky chces.mne sa ten clanok tiez nepaci ale za to teraz nejdem odsudzovat autora.je mozne ze je to totalna dezinformacia a autorovi priamo o to ide.Ale ako potom konfrontujes pravdu?Ked zakazes take clanky alebo "bludy"?


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alebo sa obavate ze 2012 je hlupst a vy v nu dufate?Nepride spasenie ani transformacia nepridu mimaci ani nic sa neudeje?POMOCT SI MUSIME MY SAMI!necakat na spasu?


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozete hodnotit len tolko co vam vas mozog dovli.Comu nechapete neprimate to je ok:)Ako mozes opisat nieco co si nikdy nezazil alebo neviedel?Samozrejme nepodcenujem tu nikoho!To naozaj nie cennim si vsetky nazory samozrejme do tej mieri pokial to zvladne moje ego:)))


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-11-28  (18:56)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Aha takže najlepšie bude tento text zmazať tak to mam chapať hej? A načo tu potom chodíte ked chcete čítať a vidieť len to čo vam vyhovuje a všetko ostatne hned odsúdiť, zmazať, aby ste nad tým nemuseli ani premýšľať a ešte si budete myslieť ako ste prekukli elitu hahah, že ste už otvorili oči a viete o svete všetko, viete ko.ot akurát, poniektorí ste rovnake ovce ako tí "ostatni"


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:02)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  SH | ip:213.151.2 | 2009-11-28 (17:35)
45%
mínus plus
to bude asi trava...

skor myslim, ze LSD...


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano suhlasim nevieme ani prd ale kritizovat to ano!Tam kritizujte vladu a tych co to sposobuju!Preco nekritizujete ich?Preco nepisete premierovi, prezidentovi?Tu sa ukazovat to ano ale riesit ani za otca nie.Co?


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: XTC

Tak teda tu si ! Teda tu som ta nasiel! No to je dobre,len si tu ostan,preto lebo len takato tema ako tu,teda rok 2012 je ako USITA NA TVOJU INTELEKTUAKNU KAPACITU TVOJHO ROZUMU!

Stale mam podozrenie ze si alebo Meciarov syn,Slotov syn,alebo Dzurindov zat (pripadne nastavajuci zat).Neviem ci uz su Dzurindove dcery vydate!


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre xtc: uz si nieco urobil aby ludia vedeli pravdu okrem idiotskych reci?Mal si nieco take ked o tom pises?Ci si len cital a kritizoval co si sa naucil?
Evidentne niektorych bavi robit si posmech.Dobre teda ked pride cas potom sa pokakate a to pisem doslovne.:)


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:12)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  wertexx naco zmazat? kazdemu je dufam jasne, ze autor je (ak toto myslel vazne) zrely na navstevu psychiatra...


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to:XTC

Este dodatok,co ty vies o LSD ? Ked to tu spominas ? Ak ho chces dostat zo svojho systemu,pi vela vody!


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV ty si fakt uchyl. LOL... evidentne nemas co na praci, ked sem pisem raz za par dni a do 5 minut po mojom prispevku tu uz kydas svoj hnoj. najdi si konecne nejaku pracu ty looser.


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rv, o LSD viem skoro vsetko. pit vela vody aby sa dostalo zo systemu??? :))) you are a fucking moron


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to:prave

Tak ze nie som sam ktory poklada reci of XTC idiotske !!!


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak sa chcete hadat piste si emaili na toto teda zvedavy asi nikto nie je:)


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ok tu je moj mail : raoul.duke.on.acid@gmail.com


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radsej podme nieco vymysliet ako dostat tie chemtralisove LETKY sponad nasich hlav a tie nadherne wifi atrapy po kopcoch a panelakoch?Rieste radsej toto prosim.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to:XTC

You are fucken nuts! You took LSD,went on "trip" and never come back! You are somewhere "LOST IN SPACE" - you ass hole!

Ale si mi neodpovedal! Kto si,si Meciarov syn ? Si Slotov syn ? Alebo si Dzurindov zat (alebo nastavajuci zat).

Toto je OTAZKA VSETKYCH OTAZOK,uplne vesmirneho rozmeru,teda rozmeru toho vesmiru v ktorom ty zijes!


hmm   |   ip:82.20.213   |   2009-11-28  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zasa po dlhej dobe konecne dobre sci-fi,uz som myslel ze sa potratilo..... :lol:


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rv LSD is safe. morons who only read about it think its nuts. it is the most potent substance know to man, and one of the most studied... if you knew just a little about it you wouldn't say crap you did.

and yes, I am Meciar's son, Dzurinda's son in law and Slota's best business partner U FKCING MORON :DDD


wake up


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Deti prestante sa zabavat a sup sup spat.Kolko je uz hodin no:))


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XTC

Ak si Dzurindov zat,on ma dve dcery,s ktorou si sa ty ozenil?


hoblik   |   ip:85.216.18   |   2009-11-28  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja to vidim na lysohlavku, zeby vplyvom globalneho oteplovania nieco v poslednych dnoch narastlo?


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sami odbornik na "tripove" a ine latky.A kde najdeme odbornikov na boj proti tomu co sa deje?


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-28  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave | ip:87.244.23 | 2009-11-28 (19:30) Deti prestante sa zabavat a sup sup spat.Kolko je uz hodin no:))

ooops, ze deti :))))) R.V. je uz skoro v dochodkovom veku


pitkin   |   ip:78.99.0.5   |   2009-11-28  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je poriadna patlanina.Anunnaki+Reptiliáni+Ježiš=Amitakh Stanford. Toto som už ani ja nedokázal stráviť.


hoblik   |   ip:85.216.18   |   2009-11-28  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odbornikov na to co sa prave deje najdes medzi nasimi bratmi bez predkozky, ktori drzia opraty tohoto sveta. Medzi ich haluze patria aj podobne nezmysly akymi sa snazi odputat autor clanku pozornost od skutocne dolezitych tem. Takze kesenem.


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano to je velmi pravdepodobne.Ale ja hladam odbornikov ktory su prave proti tomu co sa tu pise a o com je aj tento a ine alt. weby.


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cize ludi co su schopny postavit sa na odpor a povedat si nazor aj pravdu.Ale nie len pri pivku v krcme ale naozaj nieco podnikat.Prosim myslime hlavne na to ako znemoznit drancovaniu nasej krajiny.Sme v tom spolocne a myslim ze sa mame radi aj ked sa obcas pohadame.Vsak?Takze do prace LUDKOVIA ZA NASE KRASNE SLOVENSKO NASU ZEM VESMIR A ZA NAS A NASE DETICKY!:))


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ozaj orgonit vazne funguje a rozpusta chemtrails!!Videl som na vlastne oci.Staci pohladat na webe nejaky navod postavit a uvidite ze je to parada.Keby mam kde postavim si to urcite.Ochrani vas to je to proste MAGIC:))


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to;prave

Vidim ze si rozumni,uz to je dokaz ze si rozumni,lebo si oznacil XTC-ove reci za IDIOTSKE!

A tato tvoja otazka tu hore, tvoju rozumnost absolutne potvrdila!Tu ju prekopirujem:

...A kde najdeme odbornikov na boj proti tomu co sa deje?

Teda toho odbornika ktoreho hladas si nasiel! To som ja!

Moj mili Prave,pricina toho vsetkeho co sa tu deje je v ekonomickom systeme zalozenom na urokoch (a dividendoch!)

Tento system nuti vsetkych dobrich,cestnych a pracovytich ludi aby stale bezohladne a neadrtalsky hrabali k sebe peniaze,lebo inac ich exekutor vyhodi na ulicu a pridu o vsetky svoje zivotne potreby ktore nadobudli cestnou a poctivou pracou! - moj mili Vazeny a rozumny Prave!

Toto vsetko vysvetlujem v mojej 15 strankovej knizocke ktoru som vydal este v roku 1994 to je dva roky po tom ako sa XTC narodil!

Uz vtedy so upozornoval na to co sa vsetko bude dnes diat!

A ako som to mohol dopredu vediet ? No presne tak ako aj ty to budes vediet ked si precitas moju knizku:

Rudolf Vasky-Tretia Cesta,na tomto linku:

http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1

Aj XTC-mu som dal tento link,ked sa POKUSAL DEBATOVAT V EKONOMICKEJ SEKCII tu na Dolezite.sk, - len ze on sa na to vysral a neprecital si to,a tak zostal NEVEDKO.

Ja viem ze ty si rozumny,a ked si to precitas budes vediet to co XTC NEVIE !!!


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hoblik

Ty znies ako dalsi rozumny,tak to pre "prave" je aj pre teba.Je to pisane tak po lopate,ze to urcite pochopis aj keby si bol vygumovany ako XTC.

Rudolof Vasky-Tretia Cesta

http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1


SH   |   ip:213.151.2   |   2009-11-28  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked, niekto nieco napise, mal by to podlozit faktami, alebo aspom necim vierohodnym a nie len tak od buka do buka pisat

asi sem napisem clanok zo super tajnymi informaciami a vsemoznymi teroriami, urcite si najdem svojich priaznivcov...


prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-28  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem nikoho odcudzovat ani nic.Proste mier:) Dakujem za "pochvalu":)Cenim si to velmi dakujem este raz:)
Ja sa len snazim "stmelit" ludi aby sa zbytocne nehadali a zacali SPOLOCNE riesit tieto veci.Urcite si to precitam.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SH

Neviem na co narazas,preto sa ta spitam ci to hovoris o mojej knizke?

Ak ano,vyjadruj sa presne,jasne a konkretne,takto ti budem moct objasnit ABSOLUTNE VSETKO V COM NEMAS JASNO!


SH   |   ip:213.151.2   |   2009-11-28  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pisem k clanku, preto je tu aj tato diskusia

kebyze chcem napisat neco na teba, tak ta oslovim


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SH

Velka vdaka za tvoju inteligentnu, GENTLEMAN-SKU (dzentlmensku) reakciu!

XTC by takto nedokazal reagovat!

Ale nevadi,aspon je videit ten kontrast medzi inteligentnim clovekom ako si ty a vygumovanym ako je XTC!


Hellp   |   ip:78.141.11   |   2009-11-28  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2012 - 2013 pride, nebude to koniec sveta ani zeme. Prezije len cast odhaduju sa 4%. Tesim sa ze vacsina slovakov ( vyhodnare su avari a nie slovania :) ) bude castou tych 4%. Je mi celkom jendo co si elita alebo nabozensky fanatizmus mysli (Mysliet a vediet je rozdiel). Pisem to sem preto aby sa vam to zapisalo do vasich spomienok a jedneho dna aby tie spomienky prenikly na povrch :). Vecnosti nie je mozne uniknut presne ako nie je mozne ani zomriet.


n   |   ip:78.99.127   |   2009-11-29  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hellp
vecnost-pred panom Bohom


pinquin   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hellp
Malhomakky * Certiliani ked pristali v Atlantíde upresnili ze 4% obyvatetelstva su buzezeranti ,takze clanok ma velku pravdu kde hovori ze Fico vyhra v roku 2014 volby a bude vidiet ten kontrast medzi inteligentnim clovekom a duhovymi mrakmi pokryvajucimi chemtrails spolu s elitou co nepovedie k financemu zatazeniu urokovej miery vsetkych bank ale len k stiahnutiu vsetkych vytlackov uvedeneho diela do jedneho centra v suvislosti s Europskou uniou.Takze toto si musia vsetci uvedomit.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pinquin

Wow,wow,wow,wooooow,to je vysoka filzofia ktoru len nesmrtelny chapu ,mohol by si vysvetlit o tom Ficovy a co bude nasledovat,ale v reci obycajnych smrtelnikov?

Zda sa to velmy hlboke a zaujimave!Vdaka!


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-29  (00:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V evanjeliu sv. Lukáša sa hovorí:

"Ježiš poslal Petra a Jána so slovami: ´Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!´ Tí sa ho spýtali: ´A kde ju máme pripraviť?´ Povedal im: ´Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán s vodou. Choďte za ním do toho domu, do ktorého vojde a majiteľovi povedzte: ´Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte.´ Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka." (22:8-13)

V ezoterickom zmysle predstavuje muž s krčahom na vodu vek Vodnára; horná sieň symbolizuje vyššie vedomie a delením sa o potravu sa myslí duchovná výživa, ktorú možno dostávať od Krista a potom sa o ňu deliť s ostatnými nasledovníkmi.

Vek Vodnára. Vodnár symbolizuje vedomie zamerané na poznanie a pochopenie zákonitostí, ktorými sa riadi energia pôsobiaca v skrytosti za prejavenými formami života.

Dátumy začiatku tohto veku sa rôznia. Niektorí udávajú roky 1995, pripadne 1996. Iní pre zmenu rok 2050. Pre nás je zaujímavý ale dátum 21.12.2012.

Záleží na nás s akým poznaním vstupime do nového veku.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kri

Tak to je prekvapko! Ja sa tu zabavam a zrazu sa to ti ukazes? No uvidime,mozno do 2012 nastartujeme bezurocnu ekonomiku ktora tu potom ostane na veky.Ved uvidime,co mame stratit,len nase zivoty!- a tie nam skoncia tak ci tak - NASA BUDUCNOST JE JASNA-NASA BUDUCNOST JE SMRT !!!


pinquin   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV 2009-11-29 (00:49)

tym som chcel iba doplnit podstatu clánku a niektore nejasnosti aby bol kompletne pochopitelny...lebo uz len moj prispevok mu chybal aby tomu vsetci porozumeli...:-)))


pinquin   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hoblik 2009-11-28 (19:52)
ahoj bratku s predkozkou....:-)))
Vdaka Ti za to ze si ma dnes hned rano rozosmial,
ale naprosty suhlas vyjadrujem k Tvojmu príspevku.Som rad ked vidim rozmyslajucich ludi.
Inak Anunnakiho co sem prispieva som si celkom vazil,dufam ze ten clanok nepridal sem on.


KubazzZ23   |   ip:88.103.21   |   2009-11-29  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nic horšího a mylnějšího jsem dosud nečetl, přeji panu spisovateli oddech od dračího doupěte a vrácení se zpět na Zemi. Je mi trochu divné, že Annu-naki mají souvislost s Máyským kalendářem, protože se s Mái nesetkali ale jejich útočiště bylo v Babilonu - tedy Irák a pod...
Navíc jsi máyský kalendář vůbec nepochopil, ani to co značí ale nedělej si hlavu, dnes píší všichni o všem aniž by měli znalosti. Úpadek žurnalistiky to dosvědčuje...


pravduludom   |   ip:95.102.19   |   2009-11-29  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dalšia diskusia plna osočovania, neviem či tí ktorí obvinuju autora članku s užitia iných latok ,či tak nevravia zo skusenosti vlastneho pozorovania.... iba porovnavaju a potom konštatuju. Dalči si tu egoisticky myslia že zožrali mudrost sveta a ich nazory su jedine a spravne. Ja som zastancom toho zhromaždiť čo najviac informacii, a potom ich filtrovať na zaklade pozorovani a skuseností, popripade mimotelových skuseností. Jedno je však iste, všetko so všetkým suvisí, a nič sa nedeje nahodou, možno ak iba osvietenie učiteho typu ludí, že sa dostanu k prtavde ako slepe kura k zrnu. otazka či si to všimne alebo nie. Prestante sa osočovať a povyšovať. Ved to k ničomu dobremu takto nedospeje, Každý može prispieť vlastným kuskom poznania k celkovej skladačke, Tak ako sme každý častou skladačky tohtop sveta, každý sme nositelom kuska pravdy. O skorom spojeni skladačky rozhoduje len naša uroven a schopnosti, nič ine.


pinquin   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravduludom

A odporucal by som keby sa zozbierali aj nazory pacientov z liecebni v Pezinku a na Prednej Hore ci v Hronovciach lebo aj oni mozu byt nositelom kuska pravdy.O skorom spojení s tymito pacientami a ich retardovaným mozgom rozhoduje len nasa uroven a preto v tomto zaujme by sme mali velmi suhlasit s autorom tohto clanku a povazovat ho za predstavitela týchto pacientov.
Niekto povedal ze ludska blbost a vesmir su nekonecné.Po precitaní tohto clanku zacinam pochybovat iba o tom ci je vesmir naozaj nekonecny,lebo o tom prvom ma presvedcil tento clanok.


pinquin   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po precitani tohto clanku nie som si isty ani ci nas admin nie je prave na lieceni na Cajle a odtial nespravuje tento server.


Majo   |   ip:95.105.15   |   2009-11-29  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm, tento clanok... neviem co si mysliet o autorovi, dal som si ho do googlu, ale stale mam z neho pocit, ze pise z nejakeho ustavu pre dusevne vysinutych. Ked som videl zeitgeist tak mi to davalo celkom zmysel a dalo sa tomu verit, ale to co tu pise tento typek... mozno je to bratranec Jana Bendu.... to je moj nazor. Howgh


snowmaker   |   ip:84.47.73.   |   2009-11-29  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu sa moje čítanie zlomilo:

Ako som už dávnejšie napísal, Aztécky/Mayský kalendár je klam, pôvodom od Aunnaki Elity, ktorí prišli z vlastnej budúcnosti do minulosti a na Zemi nechali časť svojich druhov, kde sa títo „Zanechaní“ (Remnants), v očakávaní návratu Elity, ktorá by opätovne naštartovala čas, snažia prežiť ako sa dá.
Aztécko-Mayský kalendár, vytvorený Anunnaki Elitou, ústi do mylnej predstavy, že rok 2012 by mohol znamenať koniec tejto planéty.
...................
ako prvé čo si bežný človek asi povie: WTF??? kámo ako už keď sa púšťaš do takéhoto článku tak skús to písať rečou nášho kmeňa...


snowmaker   |   ip:84.47.73.   |   2009-11-29  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento článok dokazuje že už ani tento server nie je tým čím bol... keď tu nahliadnem tak mám pocit že mi je vnútený pocit že všetko je zlé a konšpiračné.. akurát sa pozerám na spinkovač vedľa pc... zachvíľu na povel americkej vlády sa asi postaví a zabije ma svojimi spinkami...


MysteryMaR   |   ip:88.80.226   |   2009-11-29  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako s clankom mozem suhlasit len v tom ze v roku 2012 sa nic nestane ale to ostatne to ako vymyvanie mozgu??Ledva som h ocital do polovice potom som prestal rozumiet a vobec chapat o com to je?!!Nic v zlom ale taketo dristy uverejnovat a vobec to napisat...kde je to dolezite.sk ako volakedy??Podaktori ludia by sa mali nad sebou zamyslet...


pravduludom   |   ip:95.102.19   |   2009-11-29  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Snowmakera : ked sa ti vraj nezda čo sa tu deje, tak sleduj toto ked symbolika tak poriadna a všade. nech sa pači. http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/35422

reportaž č 10. Nemocnice pod tlakom čas do konca 0:55 si to pausnite a kochajte sa.
Tie svine su tu a su všade.
K roku 2012 moj postreh Podla Majskeho kalendara, ktorý som nedavno dočital, som presvedčený, že zmeny nastanu to je jasne , MA SKONČIť SVET TAKý AKý HO TERAZ POZNáME. ČIžE AK JE ZLY A PLNý PODLOSTI, tak neostava len sa na zmenu tešiť ,a pokial sa da i prispieť. Ale je tam jedna veta:

Až ked bude zem nasýtena krvou a utrpením potom to všetko ustane,nastane mier a harmonia ovladne svet. A ten čas kým bude nasýtena, zaleží len od množstva prebudených ludí, ktorí prispeju k urychleniu tohto obratu k lepšiemu.
peto   |   ip:84.47.29.   |   2009-11-29  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok nepodložený dôkazmi, proste nič. Aj ja možem začať písať takéto veci a vydávať ich za pravdu...
Mali by ste tu vytvoriť samostatnú sekciu na takéto pochybnosti... Alebo vôbec nezverejňovať.


peterx   |   ip:80.239.24   |   2009-11-29  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  divný článok
a čo sa týka vás, nechápem prečo sa tu hádate ako malé deti v škôlke ?


pravduludom   |   ip:95.102.19   |   2009-11-29  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepačte mi že to tu davam ale asi ma picne ,skoro som na zadok padol,ked som zbadal toto. Iba zabudol dodať chudak, že naša vlada vratane jeho aktivit sa na tomto upadku v SR dost važne podiela
http://www.topky.sk/cl/10/618860/Slota-Dvadsat-rodin-riadi-cele-USA-mozno-aj-cely-svet


anonym   |   ip:82.37.114   |   2009-11-29  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak,ci tak,v tom clanku je vela pravdy.


teddy   |   ip:188.123.1   |   2009-11-29  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja fakt zasnem ludia co to tu predvadzate... neviem ci sa mam smiat ci plakat ci vas poniektorych lutovat???
k clanku: ako verim ze pozemsky zivot nie je jediny vo vesmire takisto neverim ze toto je pravda.
k reakciam: necital som vsetko ale napadat ludi ktori tomuto neveria a snazit sa ich presvedcit ze to je pravda je dost uchylne. to ked niekto pride za mnou a povie: je boh a je diabol a boh sa pozera ako diabol manipuluje ludmi tak ja tomu mam verit? videl on toho boha a diabla? je to iba jeho nazor a ja mu ho neberiem. ked za mnou prides a povies ze si sa rozpraval s anjelom skazy ja tomu mam verit? o co vam doprdele ide? kazdy veri tomu cim prechadza co stretne a co strene jeho. ak verite tomuto clanku ok. ak verite v boha ok. ak verite v mimozemstanov ok. ak verite v budhu ok. ak verite v alaha ok. ak verite v zivot na slnku tak ok nemam s tym problem. ale aky problem mate vy??? chyba vam jedna vlastnost... zit a nechat zit. kazdy verite ze iba vasa pravda je ta spravna a najspravnejsia a jedina nedotknutelna... a kym to takto bude tak svet bude v prdeli. lebo luda sa budu hadat ci su tu nejaky bohovia z inej planety. hadate sa o niecom o com prd viete co tu niekto napisal. mozno na to aby vas informoval a mozno preto aby vas DEZinformoval. a vy sa to nikdy nedozviete... lebo sa budete dosmrti hadat v diskusii na www.dolezite.sk... vy si neuvedomujete absurdnost a zbytocnost vasho konania? ak ma niekto iny nazor snazite sa mu nanutit svoj vlastny. preco? neviete sa nad nic povzniest. neviete prijat urazku na vasu osobu ale druhych urazate ako keby ste na to mali zivnost. a cudujete sa ze sa brania. bludite v kruhu a slepo v nom kruzite... to vas bavi poslat urazku dostat urazku poslat urazku dostat urazku? a kazdy si meliete iba to svoje. nic nove nic konstruktivne ziadna snaha o urovnanie. a preto je svet tam kde je. kazdy chce mat pravdu a ked stretnete ineho co chce mat svoju pravdu tak sa tu hasite. LUDIA CO JE S VAMI??? ty kokos ja som z vas uplne v koncoch. a mozno po new yorku beha spiderman len ho nikto nikdy nevidel. a to moze byt fakt pravda. preco nie? neverite tomu? ako to? volakedy neverili ze zem je gulata... a je... tak preco neverit ze existuje spiderman? niekto vyuzije taketo fakty vo svojej teorii a vy sa nechate so sebou hrat. nemate pocit ze prilis otvorena mysel je rovnaky problem ako uplne uzavreta?
ja nechapem ako mozte niecomu verit? kazdy co v nieco veri az tak ze nedokaze prijat iny nazor je pre mna psychopat.
co sa tyka mayskeho kalendara: bol by som straaasne rad keby sa nieco stalo. nieco co pomoze svetu a ludom stat sa lepsimi. ale nestane sa uplne nic. ziaden koniec sveta ziadna zmena myslenia. ak sa nieco stane tak zrazu a nahle bez datumu bez spekulovania a mozno si to nestihneme ani uvedomit a nebudeme. to je moj nazor. vas vam neberem a respektujem ho. mozem mat pravdu ja. a mozem sa mylit. presne tak isto ako vy.
ZOBUDTE SA LUDIA A ZACNITE SI HLADAT CESTU JEDEN K DRUHEMU A NIE HLADAT TO CO VAS ROZDELUJE!!!N1o   |   ip:77.93.216   |   2009-11-29  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...


N1o   |   ip:77.93.216   |   2009-11-29  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem, co tu ADMIN stale riesi s tym pouzivanim anonymizera, raz sa da pouzivat potom zas nie potom zas ano, potom zas nie, potom zas ano,...


vyslanec   |   ip:66.90.73.   |   2009-11-29  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne, že sa nedeje nič náhodne, akurat s dodatkom: ľudia tu nič neriadia
iba žiju v sladkej nevedomosti o opaku.Čas pravdy sa blíži!


vyslanec   |   ip:67.159.54   |   2009-11-29  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Game end 21.12.2012


Anty   |   ip:95.102.17   |   2009-11-30  (02:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO JE UUUUUUULET NO TRIP AKO VYSITY :D:D:D no a ked uz si taky znalec Anunnaki tak by si mal vediet ze nas stvorili teda podla takej uletenej teorie aku si tu zverejnil ty.Ajked suhlasim ze vecsina vladnucej triedy ako ludia rozhodne nevyzeraju.Inak 21.12.2012 vecsina sa budete tesit na vianoce a este dlho sa budu smiat svojej hluposti ty co sa strachovali konca sveta. >>>UZ TO STRASENIE ZACINA BYT NUDA<<<


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-11-30  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No neviem čo majú spoločne Annunaki a majsky kalendár. Pokiaľ viem tak majovia vždy tvrdili že jejich predkovia prileteli zo súhvezdia Plejád. Rada starsich majskych nacelnikov nikdy netvrdila že rok 2012 bude koncom sveta ale koniec času v tom zmysle nástupu piateho slnka ...ten kto chce tak si to dohlada na nete. Čo sa týka pôsobenia mimozemšťanov na zemi tak ty sú tu už poriadne dlho a v podstate vôbec nejak výrazne nezasahujú do našich zalezitosti oni sledujú len ciele ktoré prinesú prospech len im.


mansukh   |   ip:195.49.18   |   2009-11-30  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, nemozem si pomoct, ale fantazia niektorych konspiraterov nepozna hranic. Mne to pripomina tzv. pyramidologiu. Pyramidologovia boli ludia, ktori "vedeli" z rozmerov pyramid v Gize vyratat vsetko od datumu vzniku vesmiru az po cislo topanok Matelka. Tym, co sice mali filipa ale na hodiny matematiky sa im nechcelo ucit teoriu to bude iste blizke. Staci, ak si zistite vysledok a vypocty si do toho uz nejakym sposobom dopasujete :-) Ja to tak vidim aj v tomto pripade - autori teorie maju teoriu a dopasovali k nej spustu faktov, dohadov, domnienok aj skutocnych haluzi a vysledok sice vyzera, akoby navonok daval zmysel, ale...ehm, mne sa javi ako...nezmysel. V dnesnej dobe ma clovek pristup k roznym informaciam, a nauci sa, ako sa k nim dostat...bohuzial ho uz nikto nenauci, ako ich filtrovat. Takze autorovi prajem pod stromcek od Jeziska dobry filter. Hawk.


publikum   |   ip:87.197.15   |   2009-11-30  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tak ja z vas zasnem tiez... Najprv som cital prispevky, aby som vedel, ci sa to oplati citat, alebo nie. Ziadne vecne argumentacie, len bohapuste urazky... ale aj napriek tomu som pristupoval k textu dost skepticky. Po precitani ale musim konstatovat, ze to nie je vobec zle napisane... Pochybovat o tom, ze sme sami vo vesmire je asi take ako si namyslat, ze zem je plocha, alebo ze za tou velkou vodou nie je nic... a predsa je... No a ked uz teda v tom vesmire nie sme sami, preco by sme mali stretavat len sympatickych malych zelenych muzickov a nie krvilacne bestia prahnuce po nasej planete, genoch, informaciach a bohvie po com... Tak ako ani jedna ani druha strana nemoze v diskusii vydokazovat vierohodne vsetky drobnosti, poprosil by som o KULTURNY dialog... vrela vdaka...


x_astar   |   ip:91.127.25   |   2009-11-30  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sedi vec publikum ....


Lotos   |   ip:82.119.98   |   2009-11-30  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Existuje v nasom svete len to o com uvazujeme... Uvazujete o domorodom kmene australie? o delení buniek ? o sublimácii? o medvedovi na Sibiri? To tvori nas svet co do neho vlozime a pochopime... Takze ak sme o anunakoch neuvazovali znamena ze neexistuju? Ti ktorí odsudzuju to comu nerozumeju su len cajove listky v Cine ktore prd vedia a netusia o o cajovej company..............


podvod   |   ip:195.168.1   |   2009-11-30  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vsštkých ktorí majú z tohto článku náramnú srandu doporučujem videjká Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 1 až16 (CZtitulky) link http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/plejady - a samozrejme trošku hladat informácie o tom kto vlastne sme a kam smerujeme ... všetko je totiž UPLNE INAK !!!


Janooo   |   ip:88.100.26   |   2009-11-30  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekny clanok. autor ma prehlad


morf   |   ip:95.103.6.   |   2009-11-30  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podvod: pozrel som si ten link musím povedať že som mal s toho náramnú srandu.


podvod   |   ip:195.168.1   |   2009-12-01  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  morf: mne to nevadí že si mal z toho srandu, pred pár rokmi som mal aj ja, ale momentálne mi do smiechu vôbec nie je ... srandu si tu síce robí drvivá väčšina aj z tohto článku o Anunnaki ale akúste si zhromaždiť informácie o Anunnaki a o pôvode človeka ... a to nemyslím len zdroj ktorý som uviedol v príspevku.


morf   |   ip:95.103.6.   |   2009-12-01  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podvod: čo sa týka o anunnaki nemyslím si že by to bola až taká pravda, som katolík a mam iní názor o pôvode človeka, vela šťastia v tvojom hladani človeka.


podvod   |   ip:195.168.1   |   2009-12-01  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jj dík, aj Tebe priateľu...


molotow   |   ip:91.148.21   |   2009-12-02  (01:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chalaaaaaan extaza robi divy co ? :D


akodvanactaplanetaodsitchina   |   ip:195.146.1   |   2009-12-02  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prilis ho ovplyvnil z.sitchin. je dobre citat aj tuto literaturu, ale trebalo by ju brat s rezervou. maysky kalendar nehovori o konci sveta v r.2012, ale o konci ery. zmeny su uz viditelne dnes a nepochybujem ze sa nieco udeje.


renqui   |   ip:82.113.12   |   2009-12-02  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no je to na dlsie preskumanie..myslim si vsak ze je urcita elita ktora sa snazi o vladnutie a ze si treba starostlivo vyberat informacia a riadit sa svojou intuiciou..pravda sa da vicitit !


kepi   |   ip:213.160.1   |   2009-12-03  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to morf: ak si katolik tak vela stastia ti prajem v celom tvojom zivote, a darceky nosi jezisko a mikulas ti dava 6.12 tý darceky do cizmycky


Anunnaki   |   ip:85.70.192   |   2009-12-03  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten clanok nema absolucne nic spolocne s mojou prezivkou ! A rozhodne s nim nesuhlasim.

Inak jedna z prvych veci co mi v zivote zacala otvarat veci boli veci okolo SUMEROV a Anunnakiov. Pre sumerov to boli mimozemstania, ktory pricestovali na zem z inej planety. Nasledne pomocou genetickeho inzinierstva upravili manipulovali geneticky kod opic/primatov, kde pridavali cast svojej DNA. A vysledkom bol clovek moderny (dnesneho typu). Myslim si, ze tato predstava je realna, kedze uz dnes ak by nase vedecke spicky spojili sili, by mohli viac alebo menej uspesne vytvorit/namiesat nejaku novu formu zivota a teda aj mysliacu bytost. A ak aj nie teraz ... tak to dokazu za 100rokov, podstatne je ze sa to da (priroda to robi sama nahodnymi genetickymi mutaciami-poruchami pri spojeni vajicka a spermie a nasledne "prirodny vyberom uspesnosti prezitia/mnozenia sa" daneho jedinca), takze raz to dokazeme cielene robit aj mi ludia. A kedze sumery, azteci, hopyti a dalsie podobne skupiny ludi zili +- v stejny cas, a vsetky tieto skupiny mali na svoju dobu velmi vyspele znalosti (o astronomii a pod.),ktore ako keby prisli "odnikial", je to dost realna predstava ze sme takto vznikli.
Vravi sa ze Anunnakiovia nas primarne vytvorili na pracu pre nich, ale zaroven nam predavali znalosti, moznost ucit sa, mysliet, rozmnozovat sa a podobne, a boli sme pre nich ako deti. Kedy presne vymreli a ich miesto potom prevzali uz obycajny ludia z pomedzi nas, cimz sa rozputal boj o moc a vladu nad masami ludi, to uz je ina vec.

Inac nejaka mimozemska civilizacia, ktora by dosiahla pokroku medzihviezdneho cestovania, urcite by mala kompletne veskeru produkciu pre svoje potreby plne automatizovanu (cize zadarmo bez potreby pracovnej sily - viz. transporter v "komunisticky" zmyslajucom serialy STAR TREK TNG) , teda by mala hojnost vsetkeho potrebneho. Vladnut a mat moc nad pracujucou silou je potreba prave v opacnom pripade, a to ked je nedostatok (opak vyssie popisaneho). Jedine ze by tu ztroskotali ci mali obmedzene zdroje, a tak nemohli vsetku vyrobu pre uspokojenie svojich potrieb plne automatizovat, takze by skutocne potrebovali niekoho na svoju pracu a to mohol byt dovod nasho stvorenia. Nuz ale trebars to spravili ako bezistny dar pre nas, ze nas postrcili ...a potom odisli. Kdoho vie.

Rozhodne ale nesuhlasim s vecami v clanku, ze sme to boli mi ludia vracajuci sa v case spet. Nesedi to ani so sumermy, aztekmi, hopitmi ani dalsimi.

Zadalsie, neexistuje ani len jedina vedecka TEORIA o moznosti cestovat v case spet. Cas je nezvratny, cas nejde v ziadnom pripade zvratit, dokonca ani len zastavit. Zastavenie znamena v podstate taku silnu gravitaciu, aku ma cierna diera ktora prave spolkla nas vesmir .. povedane velmi obrazne :). Ide len spomalit, ale aj to len mierne a to sa pohybujeme uz v oblasti gravitacii ci energii celych hviezd ci galaxii. Zadalsie cesty v case spet okamzite vytvaraju casove paradoxy ktore zabranuju aby sa toto stalo. Napriklad stryko Vas v detstve zneuzival, a vy ste zostali psychicky mimo. Preto ste sa vratili v case spet este pre cas Vasho narodenia,a zebezpecili, ze ste sa so trykom nikdy nestretli. ... vo vysledku ste vlastne nemali potom uz dovod vymysliet stroj casu, takze ste ho nevymisleli, a nevratili ste sa spet zabranit strykovi aby na Vas sahal ... takze vlastne potom na Vas sahal nie ? a tak dalej.

Teda vsetko okolo nemoznosti cestovat spet v case plati za predpokladu, ze sa neukaze, ze cela fyzicka realita okolo nas je len sucastou velkeho nehmotneho vedomia, kde mi sme len malou sucastou pohybujucou sa v limotoch tohoto velkeho vedomia ... ale to uz sme zase niekde ine :)

Ale to som zase odbocil :)


podvod   |   ip:195.168.1   |   2009-12-03  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja iba dva linky dám do placu: http://www.ee.dunres.sk/texty/TajemstviAmenti1.pdf od Petra Penguina v podstate sa to celé točí o CDT ( Cloister-Dora-Teura Plate Libraries)Ide o súbor 12 kusov fyzicky existujúcich, strieborne - kovových DVD podobným diskom s obsahom zašifrovaných holografických záznamov a údajov vyrobených na planéte Sirius B.V roku 246 000 pr. n.l.
boli predané ako dar pozemskej Urtitskej kultúre a druhý link http://alberian.szm.com/fol/dm_fol.html od Drunvalo Melchizedek - Pradávne tajomstvo Kvetu Životadedek   |   ip:147.32.12   |   2009-12-03  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tak tu neviem ci si niekto robi srandu alebo to mysli vazne :)


jano   |   ip:67.159.44   |   2009-12-03  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JEDEN CLOVEK SI Z LUDI UROBI PICU A ZERIE MU TO 80 PERCENT,ALE ASPON PROFITUJE HOLLYWOOD A MEDIA.ZAS SA ZARABA NA VASEJ SPROSTOSTI.

V 2022 MAJU PRIST DUCHOVIA DO SEVERNEJ CASTI ZEME.

NAOZAJ,NEKLAMEM,JE TO PODLOZENE,LEBO JEDEN CURAK V BASNICKE NAPISAL,ZE PRIDE CAS DUCHOV.


morf   |   ip:95.103.6.   |   2009-12-03  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre kepi: aj ja ti prajem vela šťastia v tvojom živote.


omg   |   ip:95.102.25   |   2009-12-04  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to co ste pili????


hah   |   ip:95.102.25   |   2009-12-04  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v roku 2011 pride na zem modry dinosaurus a zje ta:-D:-D...myslim to smrtelne vazne


netreba   |   ip:78.99.196   |   2009-12-06  (03:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som nijaký rozum. Nie som nejak starí, mám 18. Prečítal som si článok a pomyslel svoje. Pár komentov, kde som narazil na RV a XTC. Nechcem tu nejako prudiť, ale nemáte najmenšie právo nikto tu tvrdiť, že to písal pod vplyvom drog. Ak ste presvedčený, že to právo máte, tak to ste buď pakovia alebo ste nejakú tu drogu mali. Tu je ale problém kto si to prizná a kto nie. Dorgy majú rozličné účinky na každom človeku. Niekto zažíva divné pocity pri marihuane, niekto to považuje za príjemný chillout. Buď tu teda poviete, mal som LSD a takto nejak to vypadalo alebo s tým vaším nonsensom čo ste si niekde naštudovali pôjdete niekam. Je jednoduché niečo si prečítať a básniť o tom ako to funguje a tak. Toto je ale prípad, že pokiaľ to človek nezažije, nevie o čom to je. Aj toxikológ pokiaľ neskúsi drogu vie iba čo by to teoreticky spravilo. Nehovorím, že som LSD mal ale vidím ako rôzne pôsobí taký alkohol na rôznych ľuďoch. Keď už tu o tom rozprávam, ak si myslíte že tak fungujú drogy, mali by ste sa potom zamyslieť aj nad samotným bohom ktorému tak včetci veríte a uctievate ho. To je odo mňa všetko čo som chcel.
Ps.: ospravedlňujem sa za hrúbky, SJ maturita na 4, nehanbím sa za to, proste nemám rád gramatiku.


skorsmutne   |   ip:15.195.18   |   2009-12-06  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ide samozrejme o schizofreniu - uvahy, ze je clanok pisany pod vplyvom drogy su skor pokusom o zabavu. Ludia chori na schizofreniu sa mozu vo vacsine pripadov ucinne liecit - ked vynechaju lieky, vznikaju velmi podobne uvahy - tato je ukazkovy pripad. Ludia stale nechapu, ze dusevna porucha a inteligencia sa navzajom nevylucuju. Nie som zastancom ockovania, nabozenstva, ani bezhlaveho pojedania liekov. Pokial vsak mozu skvalitnit ludsky zivot, je mudrejsie ich uzivat, nez pisat resp. komentovat taketo clanky.


johny3   |   ip:89.173.65   |   2010-01-31  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Paranoidná schizofrénia


Dikus   |   ip:91.148.33   |   2010-03-14  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nepochybujem o vladnucej elite ale jedno mi je jasne prestante do vsetkeho montovat boha nabozenstvo a duchovnu vieru co nas rozdeluje. podme konecne zit ako ludia spolocenstvo mysliacich a rozumnych ludi. ja vam poviem co clovek potrebuje k zivotu a to je vzduch voda jedlo pribitok a teplo. nabozenstvo to fakt nepotrebuje nikto. je to zastarale a hlupe nepriniesol nic dobre pre ludi pod me radsej cestou inteligentnej a vediacej spolocnosti k technologickemu a vedeckemu rastu. zrus me armady sveta a nabozenstvo vladnucu elitu showbiznis wallstret banky FED GS centralne banky uroky uvery tv reklamy tv serialy filmy vsetkych druhov nazmyselnu oblbovaciu hudbu monotonu pasovu robotu za malo penazi toto su problemy vsetci sme novodoby otroci. a cosa tyka roku 2012 jedo my je jasne ze pride a zapali sviecku v tmavej miestnosti.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.91.17   |   2012-12-10  (05:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  David Icke...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Najdite si svoje šťastie - planéty neklamú!

V Tibete sa kariéra významných osobností typovala na základe predpovedí astrológie. Guru to má vo hviezdach a v týchto dňoch záujem astrológov o osobnosti vrcholí. Hlavne špekulácie ohľadom totožnosti mnohonásobne sľubovaného proféta zo začiatku 21. storočia sa množia, a tak nečudo, že experti trielia so zlatou črievicou v očakávaní nohy, ktorej patrí. Len či by si nejedna kráska aj ochotne odrezala vlastnú pätu? ...


Masové vraždy a viera v médiá a v nadprirodzené sily

Uvedomujeme si vôbec, kto platí médiá?

Morálna chudoba a jej hodnoty

Vedecký základ medzihviezdných letov.

Kozmické lode

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Počátek občanských nepokojů v USA?

Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4134 s