18. Júl 2019
    
2. Prebuďte sa! - Dolezite.sk

2. Prebuďte sa!


  2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - 2. Prebuďte sa!

Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!

Čo obsahuje? Prázdne plevy, ktoré sa placho rozptýlia pred dychom Pravdy. Vyplytvali ste čas a silu pre nič. Roztrhnite preto putá, ktoré vás zdržujú, a buďte konečne voľní!

Človek, ktorý zostane vnútorne spútaný, bude večne otrokom, aj keby bol kráľom.

Spútavate sa všetkým, čomu sa snažíte naučiť. Uvažujte: Učením sa neprestajne vtesnávate do cudzích foriem, ktoré vymysleli iní, ochotne sa pripájate k cudziemu presvedčeniu a osvojujete si iba to, čo oni prežili v sebe a pre seba. Premýšľajte: Jedno nie je pre všetkých! Čo jednému prospieva, môže druhému škodiť. Každý jednotlivec má ísť k zdokonaleniu svojou vlastnou cestou. Výzbrojou k tomu sú mu schopnosti, ktoré nesie v sebe. Podľa tých sa má riadiť a na nich má budovať! Ak tak nekoná, zostáva cudzincom sám sebe a bude stáť vždy vedľa naučeného, ktoré v ňom nikdy nemôže ožiť. Akýkoľvek prospech je tým pre neho vylúčený. Živorí a pokrok je nemožný.

Spozornejte vy, ktorí vážne usilujete o Svetlo a Pravdu:

Cestu ku Svetlu musí každý jednotlivec prežiť v sebe, musí ju sám objaviť, ak chce po nej bezpečne putovať. Iba to, čo človek v sebe prežil a precítil vo všetkých obmenách, môže tiež plne pochopiť!

Utrpenie a tiež aj radosť ustavične klopú, aby povzbudili a vyburcovali k duchovnému prebudeniu. V niekoľkých sekundách býva potom človek veľmi často oslobodený od všetkej malichernosti všedného života, a v šťastí i v bolesti tuší spojenie s Duchom, ktorý preniká všetkým žijúcim.

A všetko je predsa živé, nič nie je mŕtve! Blaho tomu, kto chytí a udrží v sebe takéto okamihy spojenia a nesie sa na nich do výšok. Nesmie sa pri tom pridŕžať strnulých foriem, pretože každý sa má vyvíjať sám, z vlastného vnútra.

Majte súcit s posmievačmi a so všetkými tými, ktorí sú doposiaľ duchovnému životu odcudzení. Nehnevajte sa na nich, keď k vám budú sarkastickí, pretože sú len poľutovaniahodní. Ako opití, ako chorí stoja pred veľkým dielom stvorenia, ktoré nám tak veľa ponúka. Ako slepci, ktorí sa tápavo posúvajú pozemským životom a nevidia všetku tú krásu okolo seba!

Títo úbožiaci sú zmätení, oni spia; lebo ako môže ešte človek napríklad tvrdiť, že existuje iba to, čo vidí? Že tam, kde nemôže svojím zrakom nič spozorovať, nie je žiadny život? Že s odumieraním jeho tela prestáva byť i on sám, iba preto, že sa vo svojej slepote nemohol doposiaľ prostredníctvom svojho zraku presvedčiť o opaku? Či teraz konečne nevie podľa mnohých vecí, ako úzko je obmedzená schopnosť oka? Či doposiaľ nevie, že súvisí so schopnosťou jeho mozgu, viazaného na priestor a čas? Že preto nemôže svojím okom spoznať nič z toho, čo je povznesené nad priestor a čas?  Neujasnilo sa doposiaľ žiadnemu z týchto posmievačov takéto logické rozumové odôvodnenie? Duchovný život, nazývaný tiež druhý svet, je predsa niečo, čo je úplne nad pozemskými hranicami priestoru a času, teda to vyžaduje rovnorodú cestu, aby to mohlo byť spoznané.

Naše oko predsa nevidí často ani to, čo je v hraniciach priestoru a času. Pomyslime iba na kvapku vody, o neklamnej čistote ktorej svedčí každé oko, avšak ak ju pozorujeme zväčšovacím sklom, vidíme, že obsahuje milióny živých organizmov, ktoré v nej nemilosrdne bojujú a ničia sa. Či nie sú niekedy vo vode a vo vzduchu bacily, ktoré majú silu zničiť ľudské telo, a predsa nie sú oku poznateľné? Stávajú sa však viditeľné pomocou zostrovacích prístrojov. Kto by sa potom ešte odvážil tvrdiť, že už neuvidíte nič nové, doposiaľ neznáme, akonáhle tieto prístroje ešte zostríte? Zostrite ich tisíckrát, miliónkrát, zrenie nebude mať konca, avšak otvoria sa pred vami vždy nové a nové svety, ktoré ste doposiaľ nemohli ani vidieť, ani tušiť, avšak ktoré napriek tomu existovali. Logické myslenie prináša rovnaké uzávery o všetkom, čo doposiaľ mohli zhromaždiť vedy. Je výhľad na trvalý vývoj, ale nikdy nie na koniec.

Čo je teda druhý svet? Mnohých mýli toto slovo. Druhý svet je prosto všetko to, čo sa nedá spoznať pozemskými prostriedkami. Ale pozemské prostriedky sú oči, mozog a všetko to, čo patrí k telu, práve tak ako prístroje, ktoré napomáhajú ostrejšiemu a presnejšiemu výkonu ich činností a ich väčšiemu rozsahu. Mohlo by sa teda povedať: Onen svet je to, čo je za poznávacími schopnosťami nášho telesného zraku. Ale nie je žiadneho oddelenia medzi týmto a oným svetom! Ani žiadna priepasť! Všetko je jednotné ako celé stvorenie. Jedna sila preniká tento pozemský život ako i onen svet, všetko žije a pôsobí z tohoto jednotného životného prúdu, a je preto celkom nerozlučne spojené. Tým sa stáva nasledujúce zrozumiteľným. Ak ochorie jedna časť tohoto celku, objaví sa nutne účinok aj v časti druhej, tak, ako je to i pri ľudskom tele. Chorobné látky tejto druhej časti potom následkom príťažlivosti rovnorodého prúdia ku chorej časti a zosilňujú tak chorobu ešte viac. Ak sa však stane takáto choroba nevyliečiteľnou, vyplýva z toho nutnosť odstrániť chorú časť násilím, ak trvalo nemá trpieť celok. A toto nebezpečie vyžaduje ozdravujúce vzájomné pôsobenie, ktoré je však nesprávnym stanoviskom sťažené a často nemysliteľné.

Z tohoto dôvodu sa zmeňte. Nie je žiadny tento a onen svet, ale iba jedno jednotné bytie! Pojem oddelenia týchto dvoch svetov vytvoril iba človek, pretože nemôže vidieť všetko a považuje sa mylne za stred a hlavný bod jemu viditeľného okolia. A predsa okruh jeho pôsobnosti je väčší. S týmto omylom o odlúčení sa však človek iba obmedzuje, násilne bráni svojmu pokroku a dáva priestor bezuzdnej fantázii, ktorá vyvoláva znetvorené obrazy. Je potom prekvapujúce, ak majú mnohí ľudia pre onen svet iba neveriaci úsmev, iní zase naopak chorobné zbožňovanie, ktoré ich zotročuje, alebo sa mení na fanatizmus? Kto sa potom môže čudovať plachej bázni, ba dokonca úzkosti a strachu, v ktorom sú mnohí vychovaní? Preč so všetkým! Načo to trápenie? Zbúrajte tieto hranice,  ktoré sa snažil postaviť ľudský omyl, ale ktoré nikdy neexistovali! Doterajšie falošné stanovisko vám dáva tiež falošný základ, na ktorom sa potom pravú vieru, teda vnútorné presvedčenie, snažíte márne vybudovať. Narazíte na miesta, úskalia, pred ktorými nutne v pochybnostiach zakolíšete, alebo ktoré vás donútia, aby ste sami zase rozborili celú stavbu a nakoniec sa snáď všetkého malomyseľne alebo s hnevom vzdali. Škodu máte pri tom iba vy sami, pretože to nie je pre vás žiadny pokrok, ale zastavenie alebo krok naspäť. Cesta, ktorou budete musieť raz i tak prejsť, sa vám tým iba predlžuje.

Pokiaľ ste však konečne pochopili stvorenie ako jeden celok, akým v skutočnosti je, ak nerobíte rozdiel medzi týmto a oným svetom, potom ste na priamej ceste, vlastný cieľ sa vám priblíži, a vzostup bude pre vás radosťou a dá vám zadosťučinenie. Potom budete môcť tiež oveľa lepšie vyciťovať a chápať vzájomné pôsobenie, ktoré pulzuje jednotným celkom ako tep životodarného tepla, pretože všetko pôsobenie je poháňané a udržované jedinou silou. Svitne vám tak Svetlo Pravdy!

Skoro spoznáte, že u mnohých ľudí je príčinou posmechu iba pohodlnosť a lenivosť,  a to len preto, že by to vyžadovalo námahu zbúrať doteraz naučené a vymyslené a vystavať nové. U iných to zasahuje do obvyklého spôsobu života, a je im to preto nepohodlné. Takých nechajte, nehádajte sa s nimi, avšak ochotne ponúkajte vaše poznanie tým, ktorí nie sú spokojní s pominuteľnými pôžitkami a hľadajú v pozemskom živote viac, ako aby len naplňovali svoje telá ako zvieratá. Dávajte im poznanie, ktorého sa dostáva vám, vtedy nezakopávate hrivnu; pretože dávaním sa obohatí a zosilnie vo zvratnom pôsobení aj vaše poznanie.

Vo vesmíre pôsobí večný zákon: Iba dávaním dochádza súčasne k prijímaniu, ak ide o trvalé hodnoty! To zasahuje tak hlboko, že to preniká celým stvorením ako svätý odkaz jeho Stvoriteľa. Nezištne dávať, pomáhať, kde je to potrebné, a mať porozumenie pre utrpenie blížneho a jeho slabé stránky, znamená prijímať, pretože to je prostá, pravá cesta k Najvyššiemu!

A toto skutočné chcenie vám prináša ihneď pomoc a silu! Jediné poctivé a hlboko precítené prianie k dobru, a ako plamenným mečom sa razom z druhej strany, pre vás doposiaľ neviditeľnej, rozdelí tá stena, ktorú doposiaľ stavali vaše myšlienky ako prekážku; veď ste predsa zajedno s tým obávaným, popieraným alebo vytúženým oným svetom, ste s ním úzko a nerozlučne spojení.

Skúste to; lebo vaše myšlienky sú poslovia, ktorých vysielate, a vracajú sa naspäť obťažené tým, čo ste nimi zamýšľali, nech to bolo dobré alebo zlé. Tak sa to deje. Myslite na to, že vaše myšlienky sú veci, ktoré sa duchovne formujú a stávajú sa často útvarmi, ktoré pretrvajú pozemský život vášho tela; a potom sa vám mnohé ujasní. Stáva sa tak, ako sa to celkom správne hovorí: Ich skutky idú za nimi! Myšlienkové výtvory sú diela, ktoré na vás raz budú čakať! Oni tvoria okolo vás svetlé alebo temné kruhy, ktorými musíte prejsť, aby ste vnikli do duchovného sveta. Tu nepomôže žiadna ochrana, žiadny cudzí zásah, pretože máte sami rozhodovať o sebe. Prvý krok ku všetkému musí preto vychádzať od vás. Nie je ťažký, spočíva iba v chcení, ktoré sa prejavuje prostredníctvom myšlienok. Tak nesiete sami v sebe nebo i peklo.

Môžete sa rozhodnúť, potom však bezpodmienečne podliehate následkom vašich myšlienok, vášho chcenia! Tieto následky si tvoríte sami, preto k vám volám: Udržujte krb svojich myšlienok čistý,  tým založíte mier a budete šťastní!

Nezabúdajte, že každá vami vytvorená a vyslaná myšlienka priťahuje na svojej ceste všetko rovnorodé, alebo priľne k iným rovnorodým myšlienkam, stáva sa tým stále silnejšou, až konečne nájde aj cieľ, mozog človeka, ktorý snáď len na jednu sekundu zabudne sám na seba, a tým dáva priestor takýmto vznášajúcim sa myšlienkovým útvarom, aby prenikli a zapôsobili. Pomyslite len na to, aká zodpovednosť potom padá na vás, keď sa z myšlienky stane raz čin, prostredníctvom niekoho, na koho dokázala zapôsobiť! Táto zodpovednosť vzniká už tým, že každá jednotlivá myšlienka je s vami trvalo spojená ako neroztrhnuteľným vláknom, aby sa potom vrátila späť so silou, ktorú cestou získala, a vás samotných znovu obťažila alebo povzniesla podľa druhu, ktorý ste vytvorili.

Tak stojíme v myšlienkovom svete a každým jednotlivým zmýšľaním dávame tiež miesto podobným myšlienkovým útvarom. Neplytvajte preto silou myslenia, ale zhromažďujte ju na obranu a jasné myslenie, ktoré je priame ako kopija a na všetko pôsobí. Vytvorte tak zo svojich myšlienok posvätnú kopiju bojujúcu za dobro, hojacu rany a podporujúcu celé stvorenie!

Zamerajte preto myslenie na svoje konanie a postup vpred! Aby ste to urobili, musíte otriasť nejedným stĺpom, ktorý podopiera starodávne názory. Často je to nejaký pojem, ktorý, nesprávne pochopený, nedovolí nájsť pravú cestu. Musí sa vrátiť k bodu, kde bol vytvorený. Zábleskom Svetla sa zrúti celá stavba, prácne budovaná po desaťročia, a po krátkom alebo dlhšom ochromení sa ide napokon znovu k práci! Musí to tak byť, pretože vo vesmíre nie je žiadne zastavenie. Vezmime si napríklad pojem času:

Čas beží! Časy sa menia! Všade počujeme takto ľudí hovoriť, a pri tom sa automaticky v duchu vynorí obraz: Vidíme okolo seba plynúť časy v neustálej zmene!

Tento obraz sa stáva zvykom a u mnohých ľudí tiež pevným základom, na ktorom stavajú ďalej, a podľa ktorého riadia celé svoje skúmanie a uvažovanie. Netrvá však dlho, kým narazia na prekážky, stojac tak s nimi vo vzájomnom rozpore. Ani pri najlepšej vôli sa všetko už nezhoduje. Ľudia sa strácajú a zanechávajú medzery, ktoré sa napriek všetkému hĺbaniu nedajú vyplniť. Nejeden človek sa potom domnieva, keď logické myslenie nenachádza oporu, že na takých miestach musí byť použitá ako náhrada viera. To je ale nesprávne! Človek nemá veriť veciam, ktoré nemôže pochopiť! Musí sa snažiť im porozumieť, pretože inak otvára dokorán bránu omylom, a s omylmi bude Pravda vždy znehodnotená.

Veriť bez pochopenia je iba zotrvačnosť a lenivosť myslenia! To nevedie ducha do výšok, ale zatláča ho dole. Preto vzhliadnime nahor, máme skúšať, skúmať. Túžba k tomu v nás nie je nadarmo.

Čas! Skutočne plynie? Prečo pri tomto ponímaní narážame na prekážky, ak chceme takto premýšľať ďalej? Celkom jednoducho preto, lebo základná myšlienka je nesprávna, pretože čas pokojne stojí! My sa mu však ponáhľame v ústrety! My sa ženieme do času, ktorý je večný, a pátrame v ňom po Pravde. Čas pokojne stojí. Zostáva taký istý dnes, včera, aj o tisíc rokov. Iba formy sa menia. Noríme sa do času, čerpáme z lona jeho záznamov, obohacujeme svoje poznanie v zbierkach času! Lebo nič sa mu nestratilo, všetko uchoval. Nezmenil sa, pretože je večný! Aj ty, ó človeče, si stále iba ten istý, nech sa javíš mladíkom alebo starcom! Zostávaš tým, kým si! Necítil si to už sám? Nepozoruješ zreteľný rozdiel medzi formou a svojím „ja“? Medzi telom, ktoré je podrobené zmenám, a tebou, duchom, ktorý je večný?

Hľadáte Pravdu! Čo je Pravda? To, čo dnes cítite ešte ako pravdu, poznáte zajtra už ako omyly, aby ste neskôr v týchto omyloch znovu objavili zrnká Pravdy! Veď aj zjavenia  menia svoje formy. Tak to ide s vami ďalej v ustavičnom hľadaní, avšak v týchto zmenách dozrievate!

Pravda však zostáva stále rovnaká, nemení sa, lebo je večná! A pretože je večná, nedá sa ju pozemskými zmyslami, ktoré poznajú iba zmenu foriem, nikdy úplne a skutočne pochopiť! Staňte sa preto duchovnými! Voľní od všetkých pozemských myšlienok; a máte Pravdu, budete v Pravde, trvalo ožiarení jej čistým svetlom, v nej ponorení; lebo vás úplne obklopuje. Plávajte v nej, hneď ako sa stanete duchovnými.

Potom vám už nie je potrebné prácne sa učiť vedám, nepotrebujete sa báť omylov, ale máte na každú otázku už odpoveď v Pravde samotnej; dokonca nemáte už ani otázok, pretože všetko viete a chápete bez toho, aby ste potrebovali rozmýšľať, lebo váš duch žije v čistom Svetle, v Pravde!

Staňte sa preto slobodnými duchom! Roztrhnite všetky putá, ktoré vás zdržujú! Ak sa pri tom vyskytnú prekážky, jasajte im radostne v ústrety, lebo pre vás znamenajú cestu k slobode a sile! Považujte ich za dar, z ktorého vám vznikne zisk, a prekonáte ich hravo.

Buď sa vám predkladajú, aby ste sa na nich učili a vyvíjali sa, čím rozmnožujete svoju výzbroj ku vzostupu, alebo sú to spätné účinky viny, ktorú tým odpykávate, a od ktorej sa môžete oslobodiť. V oboch prípadoch vás vedú vpred. Preto sviežo cez ne, je to na vašu spásu!

Je bláznovstvom hovoriť o ranách osudu alebo skúškach. Každý boj a každé utrpenie je pokrokom. Ľuďom je tým ponúknutá príležitosť odstrániť tiene predchádzajúcich pochybení, lebo nemôže byť nikomu odpustený ani halier, pretože i v tom je vo vesmíre kolobeh večných zákonov neochvejný; v nich sa prejavuje tvorivá vôľa Otca, ktorá nám tým odpúšťa a všetko temné zmazáva.

Najmenšia odchýlka od týchto zákonov, a svet by sa rozpadol na trosky, tak presne je všetko zariadené, a tak múdro.

Ak má však niekto teraz veľmi veľa vyrovnať z minulosti, nemusí potom takýto človek klesnúť na mysli, či zošedivieť z vyrovnávania vín?

Môže s tým v plnej dôvere a radostne začať, a môže byť bez starostí, akonáhle poctivo chce! Veď vyrovnanie viny môže byť vytvorené protiprúdom sily dobrej vôle, ktorá v duchovne, rovnako ako iné myšlienkové formy, ožíva a je silnou zbraňou, schopnou každé bremeno temnoty, každú ťarchu odstrániť a samotné „ja“ doviesť ku Svetlu!

Sila chcenia! Táto tak mnohými netušená moc, ktorá ako nikdy nezlyhávajúci magnet priťahuje rovnaké sily, čím rastie ako lavína, zlučuje sa s duchovne podobnými vplyvmi a pôsobí spätne, až dosiahne znovu východisko, teda pôvod, alebo lepšie povedané pôvodcu, a nesie ho vysoko nahor ku Svetlu, alebo ho vtlačí hlbšie do bahna a špiny! Vždy spôsobom, akým to pôvodca sám kedysi chcel. Kto pozná toto stále‚ isto sa dostavujúce zvratné pôsobenie, ktoré spočíva v celom stvorení a ktoré sa rozuzľuje a rozvíja s neochvejnou istotou, a vie ho použiť, musí ho milovať i sa ho obávať! Pre takého človeka postupne ožije neviditeľný svet okolo neho, lebo cíti jeho pôsobenie so zreteľnosťou, ktorá rozptyľuje každú pochybnosť. Musí cítiť silné vlny neúnavnej činnosti, ktorá na neho pôsobí z veľkého vesmíru, akonáhle na to iba trochu dbá; a konečne cíti, že je ohniskom silných prúdov ako šošovka, ktorá zachytáva slnečné lúče, spája ich v jednom bode a tvorí tam silu, ktorá pôsobí zápalne, spaľuje a ničí, ale i hojí a oživuje prinášajúc požehnanie, ako i schopnosť vznietiť planúci oheň! A takými šošovkami sme aj my, schopní svojím chcením tieto neviditeľné prúdy síl sústrediť v jedinú moc a vyslať ich k dobrým alebo zlým účelom, aby priniesli ľudstvu požehnanie alebo skazu. Tak môžeme a máme zapáliť planúci oheň v dušiach, oheň nadšenia k dobrému a ušľachtilému, ku zdokonaleniu!

Na to je potrebná iba sila chcenia, ktorá robí človeka v istom zmysle pánom vo stvorení, určujúceho si svoj vlastný osud. Jeho vlastné chcenie mu prinesie zničenie alebo spásu! Ono samo mu s neúprosnou istotou vytvorí odmenu alebo trest.

Ale nebojte sa, že by toto poznanie odvádzalo od Stvoriteľa a oslabovalo vašu doterajšiu vieru. Práve naopak! Poznanie týchto večných zákonov, ktoré môžeme využiť, nám ukáže celé dielo stvorenia ešte vznešenejším, a núti hlboko bádajúceho pokľaknúť pred jeho veľkosťou!

Človek potom nikdy nebude chcieť zlo. Siahne s radosťou po najlepšej opore, ktorá pre neho existuje: po láske! Láske k celému tomu zázračnému stvoreniu, láske k blížnemu, aby aj tento bol privedený hore k nádhere tohto pôžitku, tohoto vedomia sily!

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Hladac Pravdy
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Anupew . jacanidy24   |   ip:37.58.8.1   |   2012-05-25  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nešlo by to pri tom kopírovaní aj trošku skrátiť nechce sa mi to čítať celé je toho veľa :) A nielen tento aj iné:)


martin . kymelumi22   |   ip:85.162.74   |   2012-05-25  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy uz neviete ako zviest ludi ktori uverili v jezisa krista ta vasa energia a svetlo je len satanov klam jedine jezis kristus nikto iny a nic ine


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-05-26  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekný článok . Má pravdu . Veci okolo seba si vytvárame sami . Buď prispejeme dobrému , alebo zlému .


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (02:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru pekný článok..
A dokonca celkom normálny s ktorým sa dosť stotožňuje môj ateistický svetonázor. Až na pár viet ktoré sú bezpredmetné a škoda ich komentovať.... :-)


333 . hopidaby71   |   ip:85.216.14   |   2012-05-26  (07:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  luciferius nositeľ svetla.ktorý vedie svojich ľudi do zahuby.PanBoh stvoriteľ neba i zeme ,láska pre všetkých ,ktorí miluje svoje deti,a ochranca tých ,čo v neho uverili,a záchranca tých čo v neho veria,tak ako majú.vyberte si kde ste.


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-26  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedze v poslednom case nachadzam same nove veci, co sa tyka sveto.vl.ady, nabozenstva a pod, nasla som na nete aj toto:

V nejakom meste, tusim Garabandal (neviem presne, ako sa volalo?) vraj pred niekolkymi rokmi mali 3 deti zjavenia Panny Marie.

Ta im raz povedala, ze ma prist Velky zazrak, Varovanie, potom Velky trest. A v ten den to maju vidiet vsetci ludia na Zemi. Ma byt vyhlasena dogma a ma byt Velky zazrak. Ma to byt vraj 31. maja 2012 o 20:30.

„Varovanie príde od Boha. Uvidia ho všetci ľudia, kdekoľvek sa budú nachádzať. BUDE TO AKOBY VNÚTORNÉ ZJAVENIE NAŠICH HRIECHOV. Uvidia a pocítia to veriaci i neveriaci, ľudia všetkých vyznaní. Varovanie bude akoby očistenie pred zázrakom....“ (14.9.1965/Panna Mária-Conchita zjavenie v Garabandale-Španielsko)

„Pred zázrakom Boh zošle varovanie, aby nás tak očistil a pripravil na zázrak a aby sme získali dostatok milostí k obráteniu života k Bohu.“ (jún 1977).

TREST : (Oheň ?!)
Trest je podmienený (t.j. s podmienkou, že sa ľudia nezmenia), ale keďže sa väčšina nezmení, príde vo väčšom rozsahu. Nie, ako to bolo za Noema (potopou vody), ale ohňom ako je v Biblii: "... bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale ZOSTÚPIL OHEŇ Z NEBA a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; ..." (Zjavenie Jána 20,7-10)

Potom nasleduje príchod Ježiša Krista a DEFINITÍVNY SÚD !

31.MÁJ (vo ŠTVRTOK / 2O:30 hod.)

je Deň, kedy podľa proroctva Matky Ježiša Krista (Panny Márie) sa udeje VEĽKÁ UDALOSŤ (KONCIL-VYHLÁSENIE 5. MARIÁNSKEJ DOGMY) A VEĽKÝ ZÁZRAK.ŠTVRTOK (20:30 hod.)

"V Cirkvi sa v ten deň udeje nejaká UDALOSŤ , (koncil) a ZÁZRAK bude po nej nasledovať v TEN ISTÝ DEŇ".

"ZÁZRAK sa stane vo ŠTVRTOK , 20:30 hod. a potrvá 15 minút." (Matka Ježiša Krista vizionárke Conchita z Garabandalu-Španielsko / r.1963)

Otazka je, co sa stane:
1. Nic.
2. Vsetci uvidime ten Velky zazrak. A bude to od Krista.
3. Uvidime to, ale nebude to od Krista, ale bude to sucast planu od Elity, ako z nas opat urobit Ovecky.

Poznate tento pribeh? Co myslite? Ktora z tychto moznosti je spravna?MartinHrustinec . kydyjeve1   |   ip:95.102.20   |   2012-05-26  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem či je dobré uverejňovať tento druh článkov, lebo pre ľudí čo si radi optrú hubu o niečo takéto je to veľmi nebezpečné.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-26  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sherry ak by sa zjavenie matky, ktora splodila haploida stalo v mieste, kde o zidovskych mytoch nemaju ani ponatia, to by bol mozno dosvedcujuci ukaz...Trebars Inuitovi po vykuchani tulena.


Andy . coniqugo09   |   ip:217.144.2   |   2012-05-26  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  31.majam, vo stvrtok, sa treba poriadne zhulit a ono to pojde :D


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečne prvý nábožensky ladený článok (bez náboženstva) ktorý mal v sebe veľa pravdy a za niečo stál, a dojde nejaký moralista a už to chce preventívne zrušiť.. Tak ako hokej napríklad. :-))
V pekne drbnutom svete to žijeme.. Bude treba zrušiť všetko. Len dajme pozor aby sme sa nezrušili navzájom..


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sherry Na Tvoju otázku poznám odpoveď..
Indície
========
- Nikdy sa nič nestalo aj keď to bolo predpovedané
- Nič sa mi nesnívalo
- A ani Sherry ( ktorej sny sa plnia )sa zrejme nič o tom nesnívalo pretože nevie..

Teda NIČ. Môžme pokojne spávať.

lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sherry...BOH má na zemi dosť svojich poslov aby sa ľudia Slobodne rozhodli....každému aj tu na fóre sa odstalo do uší jeho Evanjelium, to že ho odmietajú je ich slobodné rozhodnutie, ktoré si vedome a dobrovolne vybrali.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru lucifer, všetci vedome odmietli evanjelia ktore si nam tu dlhodobo hlasal..
Ak evanjelium od Teba bolo 'zhora' potom hore fajčia nejaku zelenu rastlinku... :-)))
A ináč nenechajte sa rušiť milí Hľadači Pravdy dnes je krásny deň a preto Vás zo srdca pozdravujem a opúšťam..


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...nebol som tu hlásať ale svedčiť, proti tebe.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ešte som tu tak daj, v čom si ma usvedčil. To som zvedavý čo si namýšľaš či teda 'myslíš' a Tvojom usvedčovaní.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...teba?...usvedčujú vlastné slová.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...budeš veriť sám sebe aj po smrti?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A komu mám veriť Tebe.. Nikto okrem nás dvoch tu momentálne nie je. Čakal som nejaké výlevy.. Nedávaj mi ďalśie otázky, na otázky sa hľadajú odpovede skúmaním a pozorovaním, vyvodzovaním záverov, overovaním, experimentami, zamyslením sa a pokračovaním v ďalšom skúmaní či pozorovaní...... Pokiaľ objavíme neobjavené zvyčajne bývame veľmi nadšení. A preto nechaj tak lucius.. Ak niečo ešte niekdy objavím budem určite nadšený. Idem radšej von.. Ale dám Ti jednu pasáž z článku ktorá sa tu hodí.

Spútavate sa všetkým, čomu sa snažíte naučiť. Uvažujte: Učením sa neprestajne vtesnávate do cudzích foriem, ktoré vymysleli iní, ochotne sa pripájate k cudziemu presvedčeniu a osvojujete si iba to, čo oni prežili v sebe a pre seba. Premýšľajte: Jedno nie je pre všetkých! Čo jednému prospieva, môže druhému škodiť. Každý jednotlivec má ísť k zdokonaleniu svojou vlastnou cestou. Výzbrojou k tomu sú mu schopnosti, ktoré nesie v sebe. Podľa tých sa má riadiť a na nich má budovať! Ak tak nekoná, zostáva cudzincom sám sebe a bude stáť vždy vedľa naučeného, ktoré v ňom nikdy nemôže ožiť. Akýkoľvek prospech je tým pre neho vylúčený. Živorí a pokrok je nemožný.

Nemienim byť cudzincom v cudzom duševnom svete a nikdy som ani nebol. Článok sa mi páčil. Nechaj si svoje učenie ktorým Ťa spútali iní.. Maj sa krásne..


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...na tomto svete existuje miliárd právd, ale v skutočnosti existuje len jedna a tá tvoja to určite nieje...učenie nieje o sputavaní, učenie je o hľadaný PRAVDY.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano lucius ? Učenie je o pravdách ktoré našli iní.. Hľadanie je niečo iné. To už nie je učenie, to je niečo nad tým čoho asi nie si príliš schopný. A preto hľadaj ďalej a nehovor že pravdu máš a že sedíš v správnom autobuse. Ináč máš zase hrúbky v texte.. Najprv sa uč potom hľadaj. Ja si samozrejme pôjdem ďalej svojou cestou, Tá moja je trochu iná ako Tá tvoja.. Ktorá je lepśia sa nebudeme hádať, nemám rád bezpečné a nudné cestovanie ktoré vraj zaručene pravé a správne. A už vôbec nie hromadné cestovanie. No ako by som potom mohol niečo objaviť ? Nemohol..

Vždy by mi predsa niečo ukazovali iní.. Tak ako trebárs Ty sa snažíš. No neúspešne ako vždy.. Čo ak objavím niečo nové čo Vy v tom autobuse objaviť nemôžete...
To by som potom mohol mať aj úspech. A ten by si mi dokázal vyvracať a tvrdiť o úspechu rôzne veci ako trebárs posledne.. Vieš čo choď si svojou cestou Ty svoju poznáš ja svoju tiež tak načo tie srandovné rečičky zase.. A nezabudni ma poslať do pekla lebo necestujem s Tebou.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...tak veľa šťastia pri hľadaný, pravdu máš na dosah ruky, stačí ju len prijať...al aj tak veľa štastia.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj Tebe Lucifer.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...mne a v čom?...ja som ani nikdy zažať nehľadal:)...načo aj?...však?


Andrej . bomefumi93   |   ip:91.229.29   |   2012-05-26  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duchovno,alebo napln zmyslu zivota je vzdy vecou prirodzeneho vyberu.Bud si vyberiete cestu dobra,zla,pripadne kolisate medzi nimi,najhorsou cestou je nekonanie a ignorovanie vlastnej moznosti pricinenia sa k zmene a vytvorenia hodnot pocas zivota.Nabozenstvo sluzi,ako pomocna barlicka ludom,ktori su prilis slabi na to,aby si priznali,ze boh je vytvorom cloveka a poslednou zabranou pred uvedomenim si vlastnej smrtelnosti a ukoncenia zivota.Nie je dolezite,ci si vyberiete dobro,alebo zlo,dolezite je usilie,ktore vyvija kazdy jedinec,s prihliadnutim na prekonanie slabosti a hranice moznosti.


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-05-26  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento článok obsahuje myšlienky, prisvojené si od starých slovanov - pohanov...to je to , čo sa páči aj ateistom...čo sa im v článku nepáči - zopár viet - to je to neslovanské...teší ma, že ľudia si dokážu rozumne vyselektovať tú pravdu samy...a o tom to je , o premýšľaní...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Andrej...pripadali ti Slovenský hokejisti, ktorý verejne prezentovali svoju vieru, tým že darovali svoju striebornú medailu Palovy Demitrovy...slabý?...pripadajú ti úspešný a vzdelaný ľudia slabý?...čo myslíš prečo oni veria?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-26  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lebo je to momentalne cool, priznat ,ze su neveriaci sa im nechcelo. No a spievat hymnu s tym prisernym textom a nakoniec povedat, ze neveri, je dost kontraproduktivne.


denalo . qagamica3   |   ip:195.168.2   |   2012-05-26  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Abd-ru-shin - Syn človeka - Imanuel. Zmenil mi život. Ďakujem.


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-26  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, lucifer, ale ja som nechcela, aby ste sa tu hadali a ty, Piko, aby si sa opat vysmieval. Chcela som skor povedat, ze ak by sa to nahodou stalo, ten Velky zazrak, aby sme boli OPATRNI. Ako vieme, ci je to boz.ske alebo ze to na nas nechysta Elita, hm??? Mozno s nejakymi pristrojmi alebo neviem ako? Mne sa teraz tiez zda, ze sa urcite nic neudeje, ale ak by sa nieco udialo, ako to budete brat potom? A nezda sa vam cudne, ze tu bol povedany aj PRESNY den a cas, hoci b.o.h nikdy nechcel povedat o nicom presny datum? Je to podozrive len mne alebo aj vam?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sherry...jediné čo sa udeje a stane sa to, bude príchod pána tejto zeme JEŽÍŠA KRISTA...príde v oblakoch v sprievode zo svojimi Anjelmi ako Spravodlivý sudca...ale kedy to bude vie len BOH..nikto iný...môže prísť kedykoľvek každou stotinou...ak uvidíš alebo zažiješ niečo iné, môžeš si byť istá že je to od posluhovačov pekla.


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-26  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vďaka, Lucifer.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-05-26  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V oblacích asi ne , to se mi nezdá . Kdosi kdesi psal , že ta Kristovská doba , kvalita , přijde a nikdo ji ani nepozná .

Ta doba už tu byla a soud už proběhl ... Smůla


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chick...ak by bola, ľudia by už zlu nedali žiadnu šancu.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sherry nevysmievam sa Ti. No ako by som mohol. Ja mám taký spôsob komunikácie.. :-))))

Nič sa nestane, neboj.. Všetko pôjde tak ako po starom. Iba Ty ostaneš naďalej dosť poverčivé dievča a ja o to väčśí skeptik optimista.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-05-26  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Tomuto světu prý vládne satanský princip , proto drtivá většina lidí je nákloněna zlu a dělá jim to náramně dobře . Vnitřně jim to dělá velice dobře a duševní temnota je jim světlem .


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...aj keby neprišiel za tvojho života, koniec sveta zažiješ tak či tak...a ako to viem?...no jednoducho, smrť má na zozname aj teba.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne lucifer a Ty máš posmrtné inśtrukcie... Poznáme. Tieto pesničky od Teba sú ako obohraná platňa.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...mám, ale či im uveríš?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To záleží len od dôkazového materiálu. :-)


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a máš tu málo poslov?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Často tu vidím poslov ktorí majú samé pravopisné chyby. Ak sa mýlia v písmenkách potom môžu aj v posolstve. :-))


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-26  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...myslím že v tej chvíli keď zistíš či si sa mýlil alebo nie, na mojom pravopise záležať nebude.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-26  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím že myĺiť sa je ľudské a človek ktorý si myslí že pozná pravdu a bohorovne to tvrdí pritom si mýli písmenka je úplne mimo skutočnej pravdy, nech je aká je.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-26  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sherry

dobrý postreh.všimni si napr kolko vysielačov je uz okolo.na kazdom panelačiku skoro a v chotarý.je možne že su nachystané na to,kto vie,elektromagneticke vlny určitej frekvencie dokažu divi,to vedia aj ateisti a aj pandaš vedec náš.


každopádne dík za info , o tom čase nemám židane info iba od teba ,je to fatimske proroctvo myslím,ale čas nebol uvedený.


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-27  (03:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, presne, tusim vies, co mam na mysli.

Niekde sa pise, ze nikto nevie presny datum, len b.o.h. Tu je napisany aj presny datum.

Dalej. Chemtrails. Niekde som citala, ze maju zabranit tomu, aby ludia videli, ako prichadza Jez.is, maju vlastne zasprejovat oblohu. Inde zase, ze ju sprejuju lietadlami preto, aby mohli na nej ukazovat nejake (holograficke?) obrazy.

Tak si teraz vyber, co z toho. Maju v tom dost velky chaos.

A ano, elektromagneticke vlny toho tiez vela dokazu, takze ked to pospajaju, potom mozno...


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-27  (04:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz zas.

Piko, nenavazaj sa do lucifera, ze nevie poriadne pisat, lebo ty nevies poriadne citat.

Napisala som:
CITALA SOM NA NETE, ZE...

a nie:
VERIM TOMU, ZE...

Takze s tou povercivostou prrr.


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-27  (04:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, okrem toho, ake lahke by bolo sposobit ludom halucinacie? Poprasit nejake latky v ovzdusi, elektromagneticke vlny.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-05-27  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Posolstvo Grálu sa smi stalo zdrojom návodu pre skutočný život, aby som bol človekom hodným žiť aj na tejto Zemi. Bohu vďaka zato.

A čo to tu opäť predvádzate? Myslíte si, že takto máte konať, ísť jeden druhému po krku, s dohadovaním, že len ja a nikto iný, po nás potopa? Veď sa už spamätajte, ak môžete, a neveďte tieto nezmyselné vojny v malom, lebo aj tak nikdy z vás nikto nevyhrá, lebo už dnes všetci ste prehrali.....


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-27  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Posolstvo grálu? No fuj! Ak by sa mi to nebodaj malo stať zdrojom návodu pre život, dobrovoľne by som sa prihlásil do psychiatrického ústavu...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Posolstvo Gralu navodom pre zivot. Tak to hej, to hej.. :-)
Mne sa mohla stať návodom pre zívot táto ruská básnička:
- Patamu što utram rana zanimat sja mne gimnastikoj ne leň
- Patamu što vadoj is pad krana ablivajus ja každyj deň
No ale zatiaľ sa mi to nedarí... Nevstávam skoro ráno, ani sa gymnastikou nezaoberám. A už vôbec sa každý deň nesprchujem. Návodov je kopec ako žiť.lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kto sa posmieva, bude ponížený...kto je ponížený, bude povýšený.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer máš to bez pravopisnej chyby.. :-))


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sherry

každopádne uvidíme či sa dačo udeje a či nie.


je to ako s 21,12,2012, može sa stať niečo i nemusí,každopádne budeme múrí po tom keď sa udeje bo predom môžeme tušiť aj sa mýliť.je to 50%na 50%


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-27  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
333, presne, tusim vies, co mam na mysli.

Niekde sa pise, ze nikto nevie presny datum, len b.o.h. Tu je napisany aj presny datum.

Dalej. Chemtrails. Niekde som citala, ze maju zabranit tomu, aby ludia videli, ako prichadza Jez.is, maju vlastne zasprejovat oblohu. Inde zase, ze ju sprejuju lietadlami preto, aby mohli na nej ukazovat nejake (holograficke?) obrazy.

Tak si teraz vyber, co z toho. Maju v tom dost velky chaos.

A ano, elektromagneticke vlny toho tiez vela dokazu, takze ked to pospajaju, potom mozno...

ooooooo........lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...333 je aspoň na príchod pripravený každým dňom, si aj ty?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-27  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ooooo.....to je ale velmi dolezite.sk, ked tu prispievatelia ohuruju takymito mudrami....Inak napisala to velmi doverciva sherry....Niekde sa pise, ze nikto nevie presny datum, len b.o.h. Tu je napisany aj presny datum.

Dalej. Chemtrails. Niekde som citala, ze maju zabranit tomu, aby ludia videli, ako prichadza Jez.is, maju vlastne zasprejovat oblohu. Inde zase, ze ju sprejuju lietadlami preto, aby mohli na nej ukazovat nejake (holograficke?) obrazy.

Tu naozaj k tomu netreba ziaden komentar, normalny clovek si sam musi vytvorit nazor.
Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
Mne sa zase pači ako konšpiruju ohľadom elektromagnetickych vlna a antenach na panelačikoch.. V tomto svete je možne všetko, stači nam predsa fantazia..
Dosť mi tu robia naladu nechajme ich nech sa bavia... :-))))))))


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...podobenstvo na teba rafael bolo vyrieknuté pred 2000 rokmi...asi takto...desať panien čakalo ženícha, 5 z nich si vzalo olej do lampičky aj do zálohy a 5 z nich si olej do zálohy nevzalo...v nočnú hodinu niekto zakričal..,"ženích prichádza"...5 z nich ktoré mali olej navyše doplnili si svoje lampičky aby mu mohli vyjsť v ústrety, ale 5 z nich už olej nemalo, tak si navzájom vravia, požičajte nám olej aby sme mohli aj my mu vyjsť naproti, ale tých 5 im vraví..,"ak Vám dáme olej neprídete ani vy a ani my"...tak tých 5 ktoré olej mali, vyšli mu naproti, a šťastne sa zo ženíchom zvítali, ale tých 5 ktoré utekali olej dokúpiť prišli, ale dvere už boli zatvorené...kto verí a je pripravený sa zo ženíchom zvíta, zvyšní budú mať dvere zatvorené.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...ak umrieš a budeš sa chcieť obhájiť, ako vysvetlíš, svoje konanie...boli ti posielaný posli, ale ty si ich vysmieval, boli ti posielaný proroci, ale ty si ich spochybňoval...ako to obhájiš?...nič neutajíš a nič nespochybníš, preto tvoje slová, svedčia proti tebe.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-27  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne zasa najviac imponuje, ze dosledok predchadzal pricine. Ved si zober napriklad tzv. ukrizovanie ich gymnastu. Ta dokonalost s akou si vybrali sposob popravy je uzasna, lebo ak by podla legendy ho utopili, tie akvaria nosene na krku by boli dost nakladnym a nesikovnym symbolom.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-27  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer nebol to nahodou lubrikacny gel a neboli tie panny nahodou trasvestiti? Lebo clovek nikdy nevie, co tie sekty stvarali.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...čo myslíš ktorá z desiatich panien sa ti podobá?...tá múdra?...alebo tá nepripravená?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  on sa vidí ako múdra,neboj


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak sa videlo aj tých 5 bez oleja a našli dvere zatvorené.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co mam obhajit lucius, ako sa Ty obhajis ze si neveril v krišnu a zasieral si karmu..
Bude z Teba teľa v buducom živote..


i . docerexu69   |   ip:95.103.22   |   2012-05-27  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no, rafael mi nepripomína ani múdru pannu, ani hlúpu, a vôbec ani ženu, ale najviac naozaj toho tranďáka.:)333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

daj mi vysvetlenie logicke prečo na kazdom skoro paneláčiku je vysielač ako na mobil siet,chod sa prejsť po lúkach,pozri sa okolo dialnic koľko ich je,na čo?čital som aj o tom že su to mikrovlnky na vysušovanie pody okolo seba ,teda na vyparovanie aby bolo z čoho tvoriť mraky,aby bol dobre prepracovaný kolobech,kto vie skutočnú pravdu,ty rafael?:)na začiatku stačil u nas jeden vysielač na orange,dnes podobných je plno dookola.ale škoda vám mudrákom čo vedia všetko niečo vravieť.)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-27  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,urcite preto, aby si nosil na krku akvarium, a ten prispievatel nad tebou, ak ma nieco, co podporuje mytus o zidovskom gymnastovi, nech to hodi do placu... lebo inak je to len mlatenie zidovskej slamy.
Ale ako vravel Piko, ste docela zabavni.


i . docerexu69   |   ip:95.103.22   |   2012-05-27  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, ja len že panny nezvyknú mať "pipíša", ale podobenstvo o transvestitoch, tak to som sa pobavil!:D
tak, na plný lampáš!


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-27  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, lucifer, ale ved oni maju tiez slobodnu volu. Mozu sa sami rozhodnut.

Ja nehovorim, ze je to pravda, ani ze sa to fakt stane, co som tu teraz napisala. To malo byt upozornenie, ze co ak, cim by to bolo sposobene.

Off topic. Videli ste spravy? Davali tam o povinnom cipovani psov a za 1 cip treba zaplatit 20 eur. Dost drahe, nie, ak to vlastne nechcem.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano tak teraz ja dam nieco do placu..

Jezisko prisiel k chudobnemu a chudobny mu dal slepaciu polievku. A kolko mastnych ociek bolo v polievke tolko dal Jezisko chudobnemu peniazkov. A potom prisiel k bohatemu a bohaty chcel zarobiť tak mu dal vela masti do polievky aby bolo veľa očiek v polievke.. No ale v polievke bolo len jedno veeeeeľke mastne oko, tak Ježiško mu dal len jeden peniaz..

No a teraz ake ponaučenie z toho vyplyva ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...to ponaučenie platí pre teba, budeš odmenený rovnako.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Tak tych anten je preto tolko aby ta mohli lepsie sledovat ked ides s mobilom, lebo jednou sa to neda.. Musia byt minimalne tri body na urcenie spravnej polohy no a cim viac bodov tym lepsia sledovacka.. Staci Ti taka konspiracna teoria ?
Ci mozme aj inu vymysliet..
Trebars ze tie anteny su len take atrapy aby si mal nad cim rozmyslat a sleduju Ta co vsetko nevymyslis a kradnu Ti napady z hlavy..

Dalsia moznost je - obcanom vysielaju myslienky do hlavy..

No a taka najjednoduchsia moznost je ze ich je preto tolko lebo je viac mobilnych operatorov a cim viac anten tym mensi vykon je potrebne vyzarovat a takisto je prilis vela mobilov tak par anten by to uz nezvladalo a riesi to zahltenu siet.

Vyber si co chces, ake teorie najviac milujes..


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer čo rovnako.. Nechcem žiadnu odmenu. :-)))))))
Po odmene túžiš Ty ak sa nemýlim.. A často o nej hovoríš že, ako sa budem obhajovať či čo..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-27  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je iný prípad. Najprv si pozriem, kto diskutuje a námatkovo si prečítam niektoré príspevky. (samozrejme, okrem pacienta, ten je jasný pablb vždy). Tak môžem spätne zistiť, o čom článok je. V tomto prípade ide o jasnú kostolno-duchovnú tupinu. Naučte sa triediť informácie, obzvlášť na tomto komickom webe...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko


a na teba nejdem reagovať,na čo,ži si v tej utkvelej predstave,že si najlepši a všetko ty dokonale vieš.


tak ako máš teórie a skutočnú pravdu,o páde 9/11 dvojičiek,tak je to aj s tyma vysielačmi.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Čo mi vkladáš argumenty o páde dvojičiek do úst, žiadne teórie ani pravdu o páde dvojićiek nemám.. Sa Ti snívalo o Pikovi a dvojićkách ?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandáš

predstav si že ja som už tak ako ty dopadol,prečítam par viet s člankov a dalej nemožem,strašna bieda,a tak si čitam len diskusie o čom ľudia píšu a aký majú názor,dozviem sa omnoho viac ako s článku niekedy:)ale niektoré sú horšie ako článok nad nimi.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...nechápeš?...tiež nikoho neoklameš?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer o čo kráča..
Nevidím čo robí Tvoje neurónové pole zdá sa mi že si si pukol zelenú bylinu. :-)
Akési nesúvislé vety z Teba idú.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko


nebuď už paranoidne stahovačný,kde som napísal že si povedal,o dvojičkách,mne je jedno aký máš ty názor či pravdu skutočnú alebo teóriu,fakt mi je to osobne úplne jedno,ja nvm akýž mám vám dať už priklad,aby ste sa tu neobrikovali že ste povedali.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-27  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Číselník, to ti chválim. Uč sa triediť informácie, ja tu večne nebudem...!


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  asi to budem musieť písať ako omárom po lopate ,pozor je to nazorný príklad333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandáš:))))


ajhla akos i sa rychlo pasoval za profesora,od teba,tak to dik to radšej budem žmoliť članky do konca.)nemám zajem sa triasť s parohami na pravej ruke ako keby mi niekto pustil do zadku 380,)fakt dík:)))to uč radšej iných svojich stúpencov:)))


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No veď nedávaj tak blbé príklady..
Tu nejde o konšpiračnú teóriu tu ide o to čo o tom vieš.. Naštuduj si niečo ohľadom GSM komunikácie a ohľadom toho ako tieto siete fungujú a projektujú sa a budeš mať jasno..
Anténu nemôžeś predsa prirovnať ku dvojičkám.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie to maš pravdu fyzicky isto nie aj ked na nich isto boli vysielače nie len antený,a ked už na určenie polohy som si myslel že sú a stačia bohato satelity.

ide o to čo naštuduješ a čo je aj skutočna realirta v nich:)))


a zas som na teba reagoval,ja sa nepoučím:))ja sa nepoučím že ťa lepšie obísť:)Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satelity na určenie polohy ? Sú len na to aby si vedel Ty určiť svoju polohu pomocou GPS.
Satelity nevedia určiť tvoju polohu.

Bavíme sa o GSM a tam sa teda poloha cez satelity neurčuje ale pomocou viacerých antén na tých paneláčikoch... Ak Ti vyhovuje taká teória ktorý má reálny základ, tak si doma.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...ja hovorím o tvojom poslednom súde...ak by bohatý uveril, určite by mu toľko masti do polievky nenaložil.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm zaujímave,preto sa naši mýtnici chvalia že kamióny sledujú cez satelit.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasné lucifer, teraz dám nejakú ďalšiu rozprávoćku trebárs o Babe Jage a budeme riešiť babu Jagu... :-))
A radšej sa Ty zameraj na svoj súd aby Ťa nesúdili za to že si v kuse Pika súdil.. :-))
A nepchaj sa tak do toho neba.. Ježiško Ti už naloží podľa polievočky ktorú si varil. On sa tým nezaoberá či si veril ale čo si varil.. Aspoň teda podľa rozprávky..
V kuse mastíš polievočku tomu Ježiśkovi, tak daj pozor na výsledky..


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...ale ja ťa nesúdim?...ty mi dávaš príklady, ja ich len prirovnávam k postoju ktorý nám tu prezentuješ ty sám...popremýšľaj nad tým.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tvoj príklad sadol na veriaceho a nevriaceho, oká v polievke, môžeš prirovnať k tomu kto a ako uveril.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Spôsobov zisťovania polohy je viac..
Kamióny nesledujú cez satelit. Prístroj v kamióne si zisťuje polohu kamiónu pomocou GPS a následne sa tá poloha odosiela pomocou GSM.. Teda pomocou satelitov si len prístroj zisťuje vlastnú polohu, satelit nie je schopný zisiť tú polohu...
Teda cez satelit - obrazné vyjadrenie...

Ďalší možný spôsob zisťovanie polohy mobilu..
Poloha sa zisťuje pomocou viacerých antén na bytovečkách...

Chceš ešte nejaké iné technologické informácie možného sledovania ?
Či budeme ďalej konśpirovať.. Trebárs čipy 666... To je tiež srandovná téma.

Ale páči sa mi tá teória že pomocou antén spravíme Ježiška na nebi..
Alebo ho zatemníme keď bude prichádzať... To nemá chybu . .... :-)))

Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-27  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, že sa vám do toho miešam, ale baba Jaga je tá známa figúra z tej ovčej knihy rozprávok? To je tá modrá soška so zlepenými ručičkami a s hlavičkou nabok?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer musel by si dať myšlienku hodnú premýšľania.. Zatiaľ nič z Teba hodnotné nevyliezlo.. Spomínaš furt len nejaký súd a posmrtné kŕče Tvojej predstavivosti..
Mám deti tiež som ich sem tam postrašil niečim aby sekali dobrotu.. Si dieťa lucius.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...tak načo dávaš príklady o odmene, keď ani ti sám im nechápeš?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...dokonca ani vysvetlenie ti nepomáha, to nieje moja chyba, ale tvoja...dobrú noc kamarát, aby si zas nepovedal že som utiekol z diskusie.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Príklad o odmene to nebol.. Bola to rozprávočka od mojej milej mamky. Vravela mi ju keď som bol malý... Ale Ty si sa ňou zaoberal... Si ešte malý.. :-))


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko...no a?...ale z každej rozprávočky plynie ponaučenie...ja som ti ho vysvetlil, sám si si to žiadal...no čau a prajem peknú noc:)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-27  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak, všimli ste si ten pokrok? Pacient už so mnou nediskutuje. Konečne pochopil tým svojim kuracím rozumčekom, že vždy dostal - samozrejme len diskusne - kopanec do gulí a on vždy zaliezol virtuálne pod posteľ... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-27  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nemám dôvod, o čom mám s tebou diskutovať?...o urážkach?...nič iní si tu doteraz ani nenapísal?...to dúfam pochopí každý:)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-27  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tušil som, že náš pacient ešte nemá zhasnuté! Evidentne zas porušuje údtsvný poriadok. Udeľujem mu tri čierne body na dobrú noc... :-DDD


harry . paholenu0   |   ip:95.102.98   |   2012-05-27  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko cau.Nemam silu vsetky posty v tomto vlakne precitat.Tak len zrychlene.

Si fakt dobry,rad Ta citam.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-27  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko

tak oficialnu verziu by sme mali za sebou ak tak:)


neuraz a ale pripomínaš mi svojou naivitou male dieťa,si tak naivný že keby chystali niečo podobne ako sherry poukazuje tu,že to vystavia na net a napíšu ako to dosiahnu?sherry len tvrdí že sa môže chystať niečo bo niekto určil zrazu presný dátum,ona netvrdí že sa to stane a že z určitostou,len rozmýšla a analyzuje,a radí sa ,po prípade varuje,

a tak isto ja netvrdím s istotou že použiju tie anténky ja ked by to bolo v klídku možne,tak ako je možne že použivaju v nich mikrovlnky tak zbvane na odparovanie vody z okolia,a to je tiež možne bo kedysi ked pršalo týždeň nemohol som isť a kopať do záhrady skôr ako po troch dňoch ale v sejčas možem za jeden denň v podvečer čo neni vôbec mkro,a to vlani boli riadne lejaky a dalo sa kopať na druhý deň.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-27  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer.. V tej rozprávke sa nehovorilo o veriacom a neveriacom..
Ale o chudobnom čo dal to čo mal a o bohatom ćo veľa špekuľoval..
Ponaučenie mi bolo jasné aj keď som bol malý..
Keď máš daj a keď máš veľa tiež daj, a nešpekuluj vo svoj prospech..
Nebuď lakomý a nešpekuluj o odmene, lebo Ti zaslepí rozum..

Takže čo sa týka mojej nebeskej obhajoby, keď ma budú súdiť..
Poviem len, dal som čo som mal.. Nešpekuloval som..
A nešpekuloval som čo mám robiť, aby ma v nebi odmenili..
Čo som mal to som dal.. Nečakal som odmenu od Ježiśka.
A preto som mu ani nemastil polievku nebeskými rečičkami..
Len preto aby ma odmenil...
Tak už sa ma nikdy nepýtaj ako sa budem na poslednom súde obhajovať..
Nemám ambície dostať niečo od Ježiśka.. :-)))
A Ježiško nech už rozhodne podľa polievky.. Keď chce rozhodovať..


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-27  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, to pochopil, co sa vam snazim povedat.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-05-28  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Donutil som sa docitat to lebo nerad hodnotim ked nedojdem do konca.
Naozaj by ma zaujimalo kto ma tolko casu aby mohol plodit taketo clanky ?? O com nas to chce autor presviedcat ? Akemu ucelu to ma sluzit ?

Proste z nas chcu spravit ovce, tak ako kazde nabozenstvo. Ovce sa musia spravat poslusne inak ich caka trest. Musia ale zaroven zit v klude a vediet ze smrt je vlastne v pohodicke.
Nic nerobte, nic neskumajte, vsetko je presne dane. Vasa zazracna dusa ktoru nik nikdy nevidel a ani nedokazl a nikdy nedokaze je vacna. Cize tento clanok musel napisat aspon boh aby sa mu dalo uverit, pretoze nikto iny by taketo veci nemohol vediet. Nedaju sa akokolvek preukazat cize su len vymysel. Vymysel akych su miliony po celom svete. Bludy,klamstva a vyplody fantazie autora. Taketo veci sa velmi cenia v sci-fi literature ktoru mu odporucam pisat, nasledne by mohol dosiahnut uspech.

Nuz a menej vyvynutim jedincom prajem uzasne spoznavanie zazrakov sveta...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mm

podla toho čo píšeš,tak tvrdíš že človek je len zhluk buniek,bez niečoho viac,a to bez duš.tak mi vysvetli prečo odkážeš cítiť lásku a smútok a sympatiu?však by si mal len cítiť fyzickú bolesť,či?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-28  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lasku a nenavist citi aj cesnak, alebo brokolica, ak to chces takto definovat, ved predsa ak nedokazeme nasimi zmyslami vnimat ich reakcie na nasu snahu ich vytrhnut zo zeme, ci nebodaj zjest, tak to este neznamena, ze nami nezmeratelnymi zmyslami sa to v nich nedeje. Takze mile cisielko, tak ako tvojho boha nastoknuteho na prekrizene tramy nemozes zmyslami dokazat, tak je to mozno aj s tymi malymi bakteriami, virusmi, ci zeleninou. Nie len clovek moze byt na nasej Zemi nositelom lasky, smutku, nenavisti...


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-05-28  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 je mi luto ze ti to musim vysvetlit a nie je to jasne.

Neviem ako si prisiel na to ze citit sa da len fyzicka bolest (to nam napis)
Fyzicka bolest sa neurotransmitermi dostane do mozgu ako odpoved na daky podnet. Mozog ma ale aj vnutorne pochody a dokonca ich vie spatne vracat telu (napr. depresia sa prejavuje aj na tele, je tam toho vela ak chces si najdi). Mozog riadi cele telo a na to ma specialne bunky neurony, cela tvoja existencia je tvoj mozog. Ak myslis ze je to daka dusa, skus si mozog vybrat a uvidime ci budes ficat dalej.
Ak by nas mal stvorit boh tak to teda riadne odflakol, mame tolko chorob ze sa ich nazvy uz nezmestia ani do zbierkya encyklopedii.
Nuz ale ak si zoberiem kniho triznenia a zabijania tzv. bibliu. Tak by toto vsetko mohlo davat logiku, boh nas chce mucit a triznit co to da a preto nam doprial toto "dokonale" telo :-)))

Znova mi ale neda sa spytat ze ked mas vacnu dusu a tento svet je tak zly preco sa nezabijes a nejdes do lepsieho ??? ja vediat ze mam daku nesmrtelnu dusu tak tu neostanem ani omylom.

Stale sa tu rozobera dookola to iste ale neda mi nasledne sa este spytat ci aj zivocichy a rastliny maju duse ? (napr. vos,cervik,mravec atd....) Ale oni su len zhlukom buniek ?

Kazdopadne ti prajem krasny vacny zivot - UZIVAJ SI TO


Krovak . fugeputy8   |   ip:195.146.1   |   2012-05-28  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skusil som citat ten clanok, ale neda sa. Je to tak neskutocny blabol az to boli. Mozno nie obsahom, ale tym ako ho prekryva sektoidnym sposobom reci. Vy ste skveli, ostatni su uboziaci, hura vpred ku svetlu a hlavne prispejte guruovi, alebo mu aspon pomastite ego. Grc.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
dik si užijem


ja nvm si normálny?ako si možem vybrať mozok ked mozok je centrum na riadenie tela?aby som dokázal že je duša.skrze neň pohybujem sa napr,jasen mozok vnima vnutorne pocity a dokonca ich vysiela do tela,a to ti povedali vedci,vdaka

a ich super vyskumom,a tí im veríš,že?bo sú to len ľudia,a tí by ťa nešli klamať,že napr len z takeho maleho dovodu ako je aby si neveril na dušu ,a keď nebudeš veriť na dušu automaticky odpadneš od vieri v PánaBoha stvoriteľa neba i zeme,

a pritom psychika

je v podstate stav duše a nie fizyckého tela abo mozgu,a vobec ti nedochadza ako to maju nadherne premyslene a ako vás nadherne ohlupujú

prečo sa nezabijem?bo PánBoh dal a PánBoh vezme,nie ja.

a či ma hmyz dušu ,prečo by nemal mať?že to tvrdia vedci?aj zvierata že nemajú dušu,a každy čo ma doma zviera vie že majú.a že rozmyšlaju,a nie sa chovajú pudovo akosa nám vedci snažia nabulikať,napr pes a mačka,


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-05-28  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor, zmena poradia! Číselník je väčší dement diskusií, než pacient. Číselník odteraz vedie...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-05-28  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "podľa predpovedí, si bol ty predzvedený ako dement diskusie už pred založením tejto stránky,,lebo admin ta povolal, predurčil a posvätil týmto jedinečným poslaním,,a nikto ho nemože vytrhnúť s tvojej chudej ruky!!!"

Kniha Sepulturium. 14-45..
:-DDDDD


333 . hopidaby71   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandanemko

ja fakt nemožem za to že si niekde inde ,že rat mavaš parožkatým znamením na pravej ruke a veriš že tvoj mozok može za to že si sa zalubil.a že in beťar ti vysiela do tvojho tela ,ten pocit,aký je to somár ,keď sa zalubiš vďaka nemu neštasne,a potom ťa zas strápi smútkom,keď dotična ta má v paži bo
je,j m+ozok ťa nece:)))


je fakt sila že mozok kus fyzických buniek dokaže take zaz račne veci ,a to vnimať cit a dokonca ho sposobiť.

je zaujímave že ten tvoj mozok má rad mačky,keď to je uplne iný druh tvora ako ty


333 . hopidaby71   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ohanate sa tu ateisti vašo0u loikou,ako vám v nej šetko zapada ako vám to nadherne vedia vedci vysvetliť,dokonca až take veci ako fyzicka bunka môže citiť,nefyzicku reakci.

a pritom vám unika jeden logický fakt a to ten že ten čo tu vlasní skoro všetko na zemi je satanista,a ten nechce aby ste verili v PánaBoha stvoritela neb a i zeme a klame vám zamerne a podsúva len to čo on chce aby ste verili jemu a nie v PánaBoha stvoritela neba i zeme,bo jemu ide tiež len o to najcenejšie čo mate a to vašu dušu.ale vy vlastne žiadnu nemáte vy ste len kus fyzickej buničnej zhlukoviny ,kera sa neakou nahodou zgučila v tvare vás:)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-28  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jjhi klo nktlvin mjro vjudt nfiv,

sak chapes neeee?....


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-28  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-)))))))))))))))))))))))))))))
Zase sa tu hadate o nejake slovo ?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-28  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa v noci zjavil MUK, stvoritel boha.. Povedal mi ze pride katastrofa ze ide boha celkom zrusit lebo........ No a teraz si konspirujte. Co to ten MUK je, kde byva, ako vyzera... Ze vsetko comu ste verili bola hlupost.. Lebo MUK je najvyssi. :-)))


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-05-28  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No len potom aby tu nebol ANI MUK...
A navyse, ak smiem poprosit, nech boha zabije takym sposobom, aby sa to dalo lahko nosit zavesene na krku.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-05-28  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 no ak mas mozok a nie mozog tak potom verim ze to co pises je svata pravda. :-))
Takze ked si potvrdil ze zvierata maju dusu ako aj clovek ako je to potom mozne ze tak nerozmyslaju ako mi ? Je jedno bunkovy organizmus podla teba zviera a ma dusu ? Maju bakterie dusu ?

Mna nikto neusi klamat a preco by to aj robil. Ja by som nikdy nemohol uverit v nieco co je absolutne nedokazatelne a prieci sa to zdravemu rozumu. Proste ten vymysel bol IN vtedy ked ho spisali, dnes je to nieco absurdne.

A heslo dna pan boh dal a pan boh vzal to je super. Vidiet ze mas na vsetko doveryhodne vysvetlenia. Ked ti toto napchali od malicky do hlavicky tak uz sa toho asi nezbavys. Aj ty si pre vedcov uzasny pokus s heslom co sa mladosti naucis to ako keby si v starobe nasiel.
Prave pre toto sa musia deti od mala nastepit takymto morom po celom svete,aby potom v presvedceni niecoho vysieho mohli pachat zlo. To ty a aostatok ste ty satanisti,zlo a pohroma pre svet.

Ak aj boh existoval (a kym nebude stat predo mnou tak neuverim) tak mi co sme nepachali zlo skoncime v nebi a taky ako ty skoncia v pekle.
A naozaj nechapem preco by akykolvek satanista alebo satan mal usilovat o to aby sme neverili v boha ?? ved nebyt boha satan by ani nemohol existovat. Co to je za logiku ??

Mate to veriaci v hlavyckych riadne domotane. Tiez jednu taku poznam a ked jej rozumne zaargumentujem tak uz sa o tom zrazu nechce ani bavit. No nedivim sa ked rozum kaze jedno ale zaslepenost vravi ine. Potom si vymyslate vseliake pseudo nabozenstva, vyberate comu verite a comu nie atd...

Ste na smiech. Ale budte radi ze ten boh vas zaradil medzi 20% stastnejsich na zemi, inak by ste nemali nad dakym bohom cas ani len rozmyslat.
Takze este raz UZIVAJTE SI TO TU


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-05-28  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dávnejšie som si všimol, že tento číselný kostolný "génius" svoje bludy nedokáže ani poriadne napísať... :-DDD


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2012-05-28  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku:
No len aby sa tu zasa nepropagovali nejaké ezoterické sekty


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veru neusi:)
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mám ešte otazku na teba ohladom mozku,ako si si dokázal overiť že je pravda to čo píšu vedci o mozgu že je to tak,s tým ponimaním a cítenim lásky?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čital som ,že vedci vyskúmali že v pare kde má jeden z rodičou ,hnedé oči automaticky má dieťa hnede,že neni možne aby malo ine,vlastna skúsenosť s poznania mi vraví opak ,je nespočet párov čo ma dieťa modre,ale vedci neklamu bo vyskúmali ,že musia mať hnedé.tak potom je to dokaz PanaBoha stvoriteľa neba i zeme,lebo inak to neni možne,ked biologický rodičia majú dieťa s modrými očami,a pritom jeden z nich ma hnedé,tak tak treba neochvejne veriť vo vedcou a čo oni prehlasujú.o čo ste lepši ako tým čo vytikte že veria v bibliu?

o nič tiež ste len veriaci,)a na tom nezmení nič ,ani ten tvoj mozo g


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-28  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V pare? Číselník, a pri koľkých stupňoch?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandanemko

čo nič iné nedokážeš len sa obháňať gramatikou?:)asi je fakt dôležitejšie ked ti napíšem ti somar ako ty somár.vôbec ne ni podstatne že ti píšem že si u mňa somár ale ako ti to píšem:)


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2012-05-28  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: kontrolna otazka - v kolkych pripadoch mala v tom pare modre oci matka? }:-)

(a ake velke su tie deti s modrymi ocami, pre Tvoju ctenu informaciu vsetky deti sa rodia s "modrymi")


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak


ešte raz ,v páre kde má jeden rodič hnedé oči dedia sa len hnedé podla vedcov,takže nerozumiem moc tvojej otázke,


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2012-05-28  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: cynicke a proste - ista je iba matka ;-) (alebo tiez sa vedci mozu mylit, mebude to prvy ani posledny krat)


i . docerexu69   |   ip:178.41.10   |   2012-05-28  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
nemáš pravdu, ak sú obaja rodičia hnedookí, ale heterozygoti, je 1/4 pravdepodobnosť, že dieťa bude mať modré oči (po pôrode sú modré všetky ale až na uv žiari tj . dennom svetle, dostanú farbu geneticky danú), ak je jeden modrooký tzn. recesívny homozygot a druhý hnedooký heterozygot je to pol na pol, jedine ak by bol ten hnedooký dominantný homozygot, platí to čo tvrdíš, ale to je ťažko zistiť, aj keby niekoľko generácií pred ním boli hnedookí, modrooká alela tam stále môže byť.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte raz ja som to čítal ,že vedci objavili a vyskúmali,nie že ja mám pravdu,oni tvrdili že ak je jeden hnedooký v pare vždy dieťa je hnedooke, podla ich výskumu,chápete už,nie že ja to tvrdím,ja tvrdím že moja skúsenosť založená na tom že poznám teda som videl na vlastné oči že v reále to tak ne ni,aj keď vedci tvrdia podľa ich výskumu opak


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-28  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Tvrdiš že si ćital to čo bolo napisane 'o očiach' - a nebola to pravda..
Ale minule si tvrdil že v 'biblii je napisane' a preto je to pravda lebo je to 'napisane'..

Takže čo je 'napisane' nemusi byť pravda... No tak už nabuduce nepiš že to a to bolo 'napisane' a preto to je pravda lebo to je 'napisane'.
Argument 'napisane' nie je teda argumentom a preto ho už nikdy radšej nepouživaj..333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko


tebe musi ozaj fest kapkať na karbit,


čo to meleš za chobotiny,čo si šlahaš?Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.82   |   2012-05-28  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nic si neslaham 333.. Len posledne si mi pisal ze v 'biblii bolo napisane' a to bol Tvoj argument ze ked to tam je 'napisane' tak to musi byt pravda. :-)))))))


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som písal že biblia sa napĺňa ked už sme pri tom:)tak potom moc radšej nepi


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-28  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Číselníček, a čo si ešte vyčítal v bibličke? LoooL, nože sa pochváľ, 15 minút smiechu ešte risknem... :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ja nie nahodky si cvrkneš a mamka ta za uši vyťaha


smartang . bohupyki56   |   ip:78.98.43.   |   2012-05-28  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chlopi nechajte už toho

Dajte už konečne pokoj s tými nábožensko-materialistickými škriepkami. Ja už som to tu 2x povedal a zopakujem to do tretice:

Toto ľudstvo rieši už celé tisícročia a nevyriešilo to. Ešte NIKTO a NIKDY neuveril len preto že niekto iný ho k tomu v rozhovore presvedčil, podobne ani NIKTO a NIKDY neprestal veriť len preto že mu to niekto vyhovoril. Už celé storočia, tisícročia ... Prečo si teda stále myslíme že to možno vyriešime tu a teraz?

Otázka viery je niečo medzi nebou a zemou - sú veci ktoré nevieme popísať ani adekvátne vyjadriť či dokázať ale vieme že sú. Cítime to vo svojom vnútri.

Doteraz som sa nezapájal lebo som túto tému nechcel ešte viac živiť - sú totiž veci, ktoré si zaslúžia zostať nenápadne v pozadí a v úcte, namiesto nedôstojného pretriasania v zbytočnej slovnej prestrelke, kde sa väčšina účastníkov prišla aj tak iba pobaviť.
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-28  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vitaj múdry chlop:)


Jaro23 . livejegu85   |   ip:85.237.22   |   2012-05-28  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok, si myslím, nebolo vhodné sem dávať, pretože je iba jedným kamienkom z celej mozaiky, a za druhé: už v Biblii je napísané: "Nehádžte perly sviniam, lebo ich pošľapú a obrátia sa proti vám"; čo sa vlastne aj stalo.


Piko . syfaqyxy   |   ip:78.98.33.   |   2012-05-28  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vždy príde nejaký blbec a nadáva ľuďom nepriamo do svíň cez nejaké písmo len preto že existuje nejaká debata.. Typický výrok naprogramovaného 'bibliou'... Dá sa to prirovnať aj k ochranným príznakom sektára..


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-05-29  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

To ze tvoja podstata nie je ziadna dusa uplne najkrajsie dokazuju pripady ked ludom pre nieco ubrali z mozgu (myslim fizycky, napr pre zranenie atd.) Co som videl tak robotnikovy vystrelila velka rura do hlavy,znicila cast mozgu ale normalne prezil. Jedine co sa na nom zmenilo bola jeho povaha, s usmiateho cloveka sa stal opak ktoremu vsetci a vsetko vadilo. To je jasny priklad ze sa neprejavuje ziadna dusa ale mozog a jeho rozmyslanie. Ako sa vyvyja od detstva ti snad pisat nemusim. Ak mas aspon zakladnu tak to uz hadam vies.
Je treba citat odborne casopisy, pozerat dokumenty a pripadne studovat. Potom velmi ryhlo zistit ze v tej zidovskej knihe niet nicoho pravdiveho.
Ale neboj ja viem ze to tu pisem zbytocne, to co ti vtlkli do hlavicky zamladi sa z nej vytlct neda. Taketo vymielanie mozgov od mala by som zakazal a potom by sa uvidelo kolko tych akoze vriacich by tu bolo. Dospelemu by som nechal na jeho voli ci uveri a ci nie - to uz by sme sa tu potom nemuseli takto handrkovat.

AMEN


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-05-29  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...a ako chceš vysvetliť milióny dospelích ktorý uverili?...ako chceš vysvetliť 52 ročnú policajtku ktorá sa nechala pokrstiť práve vo veku 52 rokoch?...mimochodom, nemôžeš hodnotiť správanie človeka po úraze, nechodíš v jeho topánkach....veľa ľudí zmenilo správanie a úraz nemali.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-05-29  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mm


som rád ,že žiješ v ilúziii ,že mi v tlkli do hlavy ,vieru,ako decku,v 16 rokoch som aj ja rozmýšlal nad tým že je to dobre premyslený podvod ako zotročiť ľudí ale nie je,

ako toho robotníka nemožem posudzovať či to tak je ,že ho zmenilo to že mu poskodilo mozog alebo to že sa s tým nevie v duchu vyrovnať a nemá dôvod na radosť,možna mu už niečo nefunguje a tak je s toho nešťasný.a zúry na celý svet.

ale ako hovorím nemôžem sa vyjadriť bo neviem,male môj osobný názor nezmeníš,že človek je v prvom rade duša,a až potom fyzický obal,a kopa chorvob je následok toho že je duša chorá.teda psychika,o tom si poštuduj,zas ty,a ešte niečo ,keď som žil za komančov a ešte tesne po bola veda o inom,vtedy sa dalo veriť aj ale časom veda prešla mílovím vývojom,z overených faktov z viac zdrojov na dohady,tipu rozprávok a teóriii.žial bohu.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.12   |   2012-05-29  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
Vysvetlit sa to da jednoducho.. Vela ludi potrebuje nadej a vieru ze tam hore niekto je.. Ze smrtou sa to nekonci..
Je to hlavne z potreby cela ta Vasa viera, ludia nechcu pripustit ze naozaj umru a konec.. No a takisto u mnohych vychovou od mala v danom svetonazore. Takze co tu chces ake dalsie vysvetlenia, pekne sa pomodli a spat..


smartang . bohupyki56   |   ip:78.98.43.   |   2012-05-29  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Prezentujete sa tu ako rozumový, inteligentný jedinec ... Máte svoj vlastný názor na vieru, čo je určite fajn. Ale to je asi tak všetko - na pravde sa tým nič nemení ...


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.12   |   2012-05-29  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang s pravdou to máte ťažké
Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia. (William Shakespeare)


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-05-30  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

Tak to je uzasne ze dusa moze byt chora :-) Je nesmrtelna ale moze byt chora - toz to je uplne genialne.
Ak ches ver si - ked ti to pomaha zahnat strach zo smrti OK.
Ja si myslim ze novodoby clovek verit nemoze a zaostalejsi verit stale musi.
Uz sme tu ohladne toho popisali tolko ze je skoda drat klavesnicu. Kazdopadne keby veriaci nevyvrazdili polku sveta jeden proti druhemu a nemusel by som tento fetish platit z dani tak by ste mi boli ukradnuty. Ale taketo zlo a nevedomost len tazko znasam :-)


Stano . gicafoby48   |   ip:80.87.209   |   2012-05-31  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sherry, predovšetkým vďaka za príspevok.
31.MÁJ (vo ŠTVRTOK / 2O:30 hod.) - nastal teda nejaký miracle, podľa toho proroctva? Pozeral som na oblohu a nikde nič... Nebeské zjavy učinil Ježiš v Izraeli keď žil na Zemi, teraz afaik nič také nebolo vidno. Alebo som sa nepozeral na správnu stranu oblohy? Podľa predpovede takzvanej údajnej "spoluvykupiteľky", čo je podľa mňa podvod (viď predsa Skutky 4,12.)


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.52.   |   2012-05-31  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze. Ja som sice makala v tom case v praci, ale tiez som si nic nevsimla. Bolo pol deviatej, pozrela som na hodinky... a nic. Na oblohu som vtedy nevidela, az o par hodin neskor, ale tiez som nic tam zaujimave nevidela. Iba mesiac, mraky. Jediny zazrak co bol, bolo, ze dnes sa nevyskytol v praci ziadny (zavazny alebo strasny) problem. Pekne nas oklamali. Ale nasla som tu prispevok o Fatim. zazraku, ze to je zavadzanie od zlej sily.


Stano . gicafoby48   |   ip:80.87.209   |   2012-06-02  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to nevadí Šerrýna Viljamsovová :))
Ešte si počkáme do toho roku 2018, možno sa dačo dovtedy vyskytne. A či nevyskytne? Vraj okaté a nezvyčajné zázraky ako je poznačené u Matúša 12/38, sa dejú tak poskromne, lebo nemajú žiaden alebo takmer žiaden dobrý vplyv na ľudský život, skôr opačne. A lepšie ak si sami uvedomíme, že už aj samotný život je veľký zázrak.


Wolfe . lyxogisy22   |   ip:195.28.72   |   2013-09-02  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Prebudte sa!"? To akoze jehovisti?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nemeckí vojaci v Afganistane vyzývajú Angelu Merkelovú, aby im vysvetlila, prečo sú vo vojne

Zaujímavé. Dá Angela vojakom vysvetlenie alebo vytvoria dôvod aby nemecký vojaci bojovaly v afganistane?Nemeckí vojaci si teraz na rukáv pripínajú znak v tvare srdca, ktorým chcú protestovať proti účasti Nemecka vo vojne v Afganistane. Iní zase začali nosiť nášivku s nápisom: "Bojujem za Merkelovú", aby im vysvetlila, za čo vlastne bojujú a zomierajú.


Žijú medzi nami?

Oko pyramídy

Poražme je jejich zbraněmi !

Ukrajinská civilizace Aratta – datována do 22000 let p...

Konšpiračné teórie: všetko je inak.

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Aj OĽaNO sklamalo.

Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3741 s