18. September 2019
    
50% Maďarov má slovanské gény - Dolezite.sk

50% Maďarov má slovanské gény


  2012-04-21  (18:34)  |  Európa
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - 50% Maďarov má slovanské gény


Výsledky vyšetrení DNA(DNK) u maďarských občanov boli také šokujúce, že vyvolali "zemetrasenie" predovšetkým v Maďarsku, ale i v ďalších krajinách.Niekoľko renomovaných laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom. Záver týchto štúdií potvrdil nálezy prof. Cavalliho-Sforzu: "len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov." V pomerne krátkom čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých krajinách.

 

Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5% súčasnej maďarskej populácie. Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovanská.

 

Aj podľa maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény.Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že "Maďari v súčasnom Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec.Maďarmi." Porovnajte sami: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény, ale až 50% má slovanské gény (Sapienti sat!). Nelenili a nelenia ani slovenskí genetici. V prvej dekáde 21. storočia doc. Ferák preskúmal historický genofond Slovákov a dospel k viac ako pozoruhodným výsledkom.

 

Dokázal, že viac ako 80% Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už asi 6.000 rokov pred Kristom, teda v mladšej dobe kamennej. To ale znamená, že boli sme (naši predkovia) v oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8.000 rokmi.Táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov etnickej autenticity. Porovnávacie štúdiá výsledkov zo Slovenska s nálezmi v iných krajinách Európy ukázali, že k slovenskej etnickej dlhovekosti majú v Európe pomerne blízko len Welšania.

 

Výskum vo Welse ukázal, že až 70% súčasných Welšanov má gény svojich predkov, ktorí žili vo Welse už 4.000 rokov pred Kristom.Z tohto výskumu vyvplýva dosť netradičný rezultát, že mnohé národnosti, resp. národy preberajú jazyk, zvyky a kultúru od iných, tentokrát sú to poväčšine Slovania, ktorí prebrali na území nazývanom Maďarsko zvyky národa, ktorý tam už takmer nejestvuje. zaujímvé. Tu vyznie nacionalita "Maďarov" absolútne komicky, až nenormálne, lebo nie sú to Maďari, ale sú to Slovania.


fg
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Slovan . tigeqeme48   |   ip:188.112.7   |   2012-04-21  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobré ráno stará mama, veď sú to dokázane veci minimálne 20 rokov a bez dôkazov je to jasné celé storočia, veď starí Maďari boli aziati.
A tiež je jasné, že Moravania sú tiež starí Slováci (Slovieni) z čias Veľkomoravskej ríše, ktorí zas boli počeštení bratmi Čechmi.


marcuss . sowehuti15   |   ip:178.40.12   |   2012-04-21  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len aby teraz polovica madarov nespachala samovrazdu :D
ved uz beztak kraluju tejto discipline XD


majo . dicawyja14   |   ip:46.227.17   |   2012-04-21  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staré, ale moc sa o tom stále nevie tak to treba šíriť... a zabiť ich nacionalizmus,


MarianLichner . tigumure1   |   ip:109.44.62   |   2012-04-21  (21:13)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  „Archeológia je fascinujúca veda aj preto, že jej poznatky nie sú pri väčšine objavov definitívne uzavreté. Až dosiaľ sme sa na naše dejiny pozerali predovšetkým cudzími očami. Máme profesorov dejín odchovaných na pražskom mlieku, nadojenom z nemeckej teórie o sťahovaní sa národov. Hádam teda nepošpiníme svätostánok histórie viac, ako ho špinia niektori z profesionálov s ušami natiahnutými k Prahe či k Budapešti, Ktovie prečo sa zabúdame vracať k našim starším historikom, napríklad Františkovi Sasinkovi? Ten sa odvoláva na Monumenta Germania Historica, vydané v Hannoveri 1878, ako aj na iné spisy, a tvrdí toto: „Že názov Uhor znamená Maďara a prinesený bol k Dunaju až Arpádovcami, to je blud. Ten názov úž dávno pred Arpádom slýchaný bol v Európe“. Zabúdaný Sasinek zaiste stojí za to, aby sme sa na toto jeho tvrdenie pozreli dnešnými očami a zmyslami nezaťaženými profesionálnymi pravdami histórie.Stači ked bude klásť tie správne otázky.1 Otázka.: ako mohli pomenovanie Uhor, Uhorsko priniesť k nám starí Maďari, keď nijaký z ich kmeňov sa nevolal Uhor? Ich mená boli takéto: Nyék, Megyer, Kurt-Gyarmat, Tarján, Kér, Jenő a Keszi.
2 Otázka.:Prečo byzantský cisár pomenoval okolo roku 950 ríšu, ktorú založil Svätopluk, ako hé megalé Morabia, čo sa prekladá ako Veľká Morava, a nie Uhorsko?
3Otázka.: Prečo ruský kronikár Nestor okolo roku 1110 hovorí o Slovenskej zemľi a o slovenskich kniežiach?
4 Otázka.: Prečo sa v bule pápeža Jána VIII. z roku 880 jazyk, pre ktorý vynašiel písmená sv. Cyril, nazýva slovenským?
5 Otázka.: Prečo pápež Štefan V. nazýva Svätopluka v listine z roku 885 kráľom Slovenov (nehľadiac na to, že „vďaka novinke“ českého jazykovedca Georga Polívku z roku 1831 sa v starších prekladoch uvádza kráľ Slovienov)
Je isté, že naši predkovia boli Slovenmi, až pokiaľ nás,iní nepremenovali na Slovákov. (Má pravdu Tomáš J. Veteška, že „meno Slovák je čechizmus z 15. Storočia. Keď k nám dorazili starí Maďari, od úžasu nad našimi schopnosťami dorábať obilie, dali im úctivé meno Tót, čo podľa starších slovensko-maďarských slovníkov znamená Človek.Ján Stanislav dokázal, že územie, ktoré obývali Sloveni, bolo oveľa väčšie, ako dnešné Slovensko. Sloveni obývali nielen Panóniu (dnešné západné Maďarsko), ale aj dnešné východné Maďarsko, severné Rumunsko. A samozrejme, aj dnešné Slovensko, Prečo českí autori Obrázkových dejín národa československého z roku 1924, Antonín Mach a František Hrnčír tvrdia, že „slovo ,Uhry´, ,Ungarn´ pochádza od slovanského mena ,U gory´ (hory)“? Pomenovanie Ug(o)ra nachádzame aj u Jána Stanislava.Základom slova Uhor, Uhorsko je evidentne hora.Podľa Sasinka (ale aj našej známej z chorvátskeho Trogira, ktorú neučili dejepis u nás, ale v Chorvátsku, a podľa starých máp) obyvateľmi „severnej zeme pri Váhu“ boli Bieli Chorváti – Horvati, rovnako so základom „hora“. Nositeľom priezviska Horvát, odvodeného od hôr je veľa Slovákov.
Iný starší autor, Ján Zigmundík, ktorý vydal v Trnave roku 1923 zaujímavú knihu Či Maďari zaujali Uhorsko a či založili uhorský štát?, dokonca pomenoval epochu „od roku 820 až do roku 972“, teda od kniežaťa „Mojmíra I. až po knieža Gejzu, otca sv. Štefana“uhorským kráľovstvom, teda Starým Uhorskom.
Podľa Sasinkovej práce, Slovenia(Slováci )v Uhorsku (Turčiansky Sv. Martin 1902) „Uhorsko (Silvania) medzi Karpatmi a Dunajom delilo sa na Biele a Čierne, čili na Horné a Dolné Uhorsko“ a „toto delenie znala takrečená Kniga Setepennaja (vydaná v Petropoli 1747), ako aj Zemepisec Ravennátsky, cisár Konstantin i Ademar“. Podľa Zigmundíka išlo o kráľovstvo skladajúce sa „z troch ináč osobitných, ale spolupatriacich čiastok, ako to z iných dejepisných miest drievnych letopisov sa ľahko doplniť dá: z Panonskej, Bielouhorskej a Čiernouhorskej marky“.
Máme historické svedectvo, že Slovania osídlili Panóniu pred Pribinom a Koceľom“. Pomenovanie Biele Uhorsko (dnešné Slovensko) odvodzuje Zigmundík od názvu Bulgaria v uhorských letopisoch pochádzajúcich z rokov 900 – 1300: „Prepisovatelia syllabu ,ie´ chybne čítali ako písmeno ,u´, a tak z Bulgaria vzniká Bielgaria – Bielgoria – Bielugria, teda Biele Uhorsko“.Pozostatkom tohto mena sú„Biele Karpaty“Napokon Čierne Uhorsko je „stará Dácia“, dnešné východné Maďarsko, severná časť Srbska a severozápadná časť Rumunska.V najstaršej uhorskej legende Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka, napísanej najneskôr v roku 1068, sa ani raz nespomína Uhorsko, iba Panónia. Štefan sa v nej – podotýkame tridsať rokov po smrti! – uvádza ako kráľ Panónov (nie kráľ Maďarov a ešte ani nie kráľ Uhrov). Podľa Väčšej legendy svätého Štefana kráľa, ktorá vznikla okolo roku 1080, Panónia je „rodiskom svätého biskupa Martina“ a „odľahlejšie končiny Uhorska“, teda kraje „pri horách“ (u hôr), sa uvádzajú v súvislosti s činmi sv. Svorada a Benedikta. Nepotvrdzuje to, že starí Maďari len postupne, od juhu „zaujímali“ vlasť? Na sklonku 9. storočia prišli najprv do pustatín v dnešnom východnom Maďarsku a do Panónie. Až v priebehu 30. a 40. rokov 10. storočia (940) sa dostali na líniu Bratislava – Nitra – Levice – Veľký Krtíš – Lučenec – Rimavská Sobota – Turňa – Michaľany. Ešte okolo roku 1050 prechádzala „slovensko-maďarská“ hranica južne od Michaloviec a Trebišova. A až pred koncom 11. storočia sa dostali k dnešnej slovensko-poľskej hranici. Štefan sa posmrtne stal aj kráľom Uhrov až po tom, čo po jeho smrti obsadili starí Maďari postupne aj „krajinu pri horách“, „odľahlejšie končiny“: Uhorsko. Nech nás nemýlia mapy habsburskej monarchie z 18. či 19. storočia, na ktorých sú vyznačené ako je súčasti Čechy, Morava, Horné a Dolné Rakúsko, Štajersko, Tirolsko, Korutansko, Kraňsko, Chorvátsko, Sedmohradsko, Uhorsko.. Fakt, že sa nezachovala územno-správne osobitne pomenovaná jednotka pre dnešné Slovensko (jeho južné hranice oficiálne uznala až mierová zmluva v Trianone zo 4. júna 1920), môže mať viacero vysvetlení. Jedným z nich však je aj to, že historická Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, východná časť (Veľkej) Moravy, ako aj údelné kniežatstvo uhorských kráľov do 13. storočia, boli na území, nazývanom odpradávna Uhorskom. Mení niečo na pomenovaní územia fakt, že na ňom od určitého času okrem Slovenov – Slovákov žilo aj sedem staromaďarských kmeňov, ktorí si názov Uhorsko osvojili (lebo iný nemali)? Nie je dnešný názov Slovensko na starých mapách len preto, že toto územie dalo meno a bolo historickým jadrom Uhorska, a pod týmto menom ho poznali aj v časoch palatína Turza, keď dnešné Maďarsko bolo tureckým vijáletom?
Pôvodní Sloveni – Slováci – Tóti sa celkom prirodzene cítili Uhrami, hovoriacimi po slovensky až dovtedy, kým si toto pomenovanie pre seba a pre svoju reč nezačali privlastňovať výlučne len Maďari. A súbežne s prvými takýmito príznakmi objavil sa aj prvý pokus uhorských jakobínov v závere 18. storočia o osobitné vyčlenenie Slovenska (ale aj Maďarska, Ilýrska a Valašska) z rámca Uhorska.
Uhorské tradície sú naozaj väčšmi naše, ako maďarské. Nevedie tade cesta k nachádzaniu našej prastarej národno-štátnej identity?


DivaPeryna . xoqodaki73   |   ip:178.143.1   |   2012-04-21  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to MarianLichner : ženy si dokázali obhájiť a udržať pomenovanie Slovenka...je na mužoch, aby aspoň dodatočne zabojovali a nepoužívali pôvodne hanlivé označenie Slovák, ktoré nám vnútili česi...a predpokladám, že opäť to boli ženy, ktoré dokázali udržať aj dejinný názov našej krajiny : Slovensko ... muži, je to na vás, chichi...


hr . qocywibi08   |   ip:78.141.10   |   2012-04-21  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rád že sa to tu znovu objavilo. Je to síce už staré zistenie , ale málo sa o tom vie , a práve preto je stále aktuálne. Vďaka za článok .klifton . gexisesu84   |   ip:95.102.13   |   2012-04-22  (06:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viac ako 50% madarov má slovanské gény je pravdivý výrok, lebo je to približne 98% :o)))))


FcKensie . heganojy80   |   ip:195.91.56   |   2012-04-22  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pomenovanie "američan" tiež neoznačuje skupinu ľudí s rovnakou genetickou výbavou, tak nechápem, prečo by mala byť pre maďarov frustrujúca ich genetická skladba. Keďže slovo "maďar" označuje entitu s určitými vlastnosťami, tak sa o národe dá určite hovoriť minimálne v politickej rovine. Určite však by bolo treba konečne si vyjasniť okolnosti spoločnej histórie, a tiež sa dohodnúť na bezkolíznom "používaní" spoločných historických osobností, ktorých je nemálo.


FcKensie . heganojy80   |   ip:195.91.56   |   2012-04-22  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ozaj, a teória o spoločnej africkej materi už padla ? Keď, tak niekto by mohol niečo o genetickej histórii spred viac ako 6 tisíc rokov.


Sebastin . wydicese84   |   ip:94.74.225   |   2012-04-22  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pocit, že se jedná jenom o propagandu. Žádný národ v Evropě v dnenší době není čistokrevný, tak netuším, proč by například Maďaři nemohli hovořit ugrofinským jazykem, když jsou z 50% Slované.


sssss . pyweqaja09   |   ip:85.135.17   |   2012-04-22  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na sibiri je zase samí mongoloid a aj tak je to vedené ako slovanské územie tak potom komu tímto pomozes?keby nerobime presne toto tak madar by mohol kludne žiť vedla slováka
veď zme s jedenej zemi!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-04-22  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem prečo sa znovu dala "na pretras" maďarska otázka ? Je po voľbach, kúpať sa chodíme do maďarska , chlieb majú lepší a lacnejší ,romov majú tiež, aa čo už dá sa s nimi ..aj my vieme ..hat kérem .. aj oni vedia .. nech ľúbi... takže... politici kde ste ?????


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-04-22  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poďme ďalej... Neviem ale niekedy v mladosti ma zaujal jedan klasik píšuci veľmi krásne o "šantení Maďarských veľmožov- beťarov" /tuším JOKAI/ kde pri príležitasti neviem ako to nazval "ištvanove dni" , cca okolo 15. aug. keď sa opiekalo na ražni teliatko , popíjalo vínko a v najlepšom odbehli devuchy do "puszty" /poľa?/ a strčili hlavy do kôpok sena zdvihli sukne aaa ... čo sa dialo za ich chrbtom neskúmali len "sa neodťahovali" . A možna tým sa to pomiešalo... poslovanštilo...


bazooka . racebagi30   |   ip:178.143.2   |   2012-04-22  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo tu trepete o maďarskej otázke a o voľbách ?!!!?

Podľa teba - klopi - sa o maďarskej otázke treba vyjadrovať len pred voľbami ?
S názormi všetkých ostatných diskutérov súhlasím - našu slovenskú históriu treba stále intenzívne študovať a zviditeľňovať. Búrať historické lži a vnášať do našej histórie svetlo.
Nikdy toho nebude veľa, takže smelo do toho ! Poznanie našej skutočnej histórie je jedna z vecí, ktorá absentuje. Čaká nás v tomto smere stále veľa užitočnej práce.


DivaPeryna . xoqodaki73   |   ip:178.143.1   |   2012-04-23  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pripadá mi účelové pripomínať si poslovanšťovanie zdvíhaním sukní pri stohoch... bagatelizovanie magyarskej expanzívnej politiky je málo prezieravé a prieči sa pudu sebazáchovy...


i . docerexu69   |   ip:78.98.19.   |   2012-04-23  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha
teda slovensko maďarský spor je zbytočný, taká vojna by viedla k tomu, že slováci hovoriaci po slovensky by sa vlastne zabíjali so slovákmi hovoriacimi po maďarsky.
a čo na to chudera hedviga, tej by z toho šiblo už načisto.FcKensie . heganojy80   |   ip:195.91.56   |   2012-04-24  (06:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spor je silné slovo, kde a o čo vidíš spor ? Nanajvýš môžeme hovoriť o podozrievavosti z nevyjasnených postojov k histórii, ale spor, to je silné slovo!


Mangn . lugotype43   |   ip:66.36.243   |   2012-04-24  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Domovina árijcov sa tiahla od Dunaja cez Ukrajinu, okolie Čierneho mora,Kaukaz,Anatóliu do Mezoptámie. Árijcom pridelili R-ár haplogroup. Toto nemá nič spoločné s nacistami v nemecku. Aryan znamená noble, šlachetný, vážený čím sa odlišovali od susedov barbarov. Barbari majú dodnes ďaleko k noble.
http://www.indianetzone.com/24/original_home_aryans.htm
Mýty,hypotézy a fakty o pôvode Maďarov
http://www.imninalu.net/myths-Huns.htm
Trochu viac svetla
http://library.flawlesslogic.com/concept.htmAntifico . gexerymo56   |   ip:85.135.18   |   2012-04-26  (07:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V magazíne Science v roku 2000 zverejnili výsledky genetických testov, na základe čoho 16 zahraničných genetikov dospelo k záveru, že Maďari sú v Karpatskej kotline už viac ako 35000 - 40000 rokov. Takže článok vyššie iba dokazuje úbohosť niektorých ľudí, ktorí sa stále nedokážu zmieriť s pravdou a urobia všetko preto aby klamstvo bolo vyhlásené za pravdu.


martin . votasaba04   |   ip:78.99.201   |   2012-04-26  (07:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Antifico, nevymyslaj si, v magazine Science ziadny taky clanok z roku 2000 nieje:)))Este si zabudol napisat ze Madari postavili pyramidy v Bosne:)))


radikles . sexebiwe   |   ip:78.45.172   |   2012-05-04  (01:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nijak maďarom neholdujem...každopádne uznávam ich národ...pretože

maďarov robí maďarmi jazyk a kultúra a nie genofond...

tak isto ako slovákov robí slovákmi jazyk a kultúra a nie genofond...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE


 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE2013-05-30  (10:42)  |  Európa
Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,

LISABONSKÁ SMLOUVA VE SROZUMITELŠTINĚ:


2013-05-19  (12:22)  |  Európa
1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.


Španělsko dávno za hranicí smrti


2013-05-07  (09:16)  |  Európa
Dva nejděsivější grafy nezaměstnanosti všech dob. Španělsko je ve velké krizi, a ta je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl.


Těžká hra EU: ‚Přichází další konfiskace bohatství‘


2013-05-03  (09:06)  |  Európa
Bez pochyby dojde k dalším konfiskacím bohatství… Střadatele a investory v Evropě čeká další „konfiskace jejich bohatství“, jelikož tento kontinent se potýká s řešením problémů se společnou měnou, řekl šéf banky… Evropští politici se uchýlí ke „snadnému řešení“, radši vezmou bohatým peníze, než aby ve snaze poradit si s problémem zadlužení kontinentu zvedali daně a krátili výdaje, řekl Lars Christensen, šéf Saxo Bank. – UK Telegraph


MERKELOVÁ EVROPĚ: „PŘIPRAVTE SE VZDÁT SE SUVERENITY“


2013-04-24  (09:09)  |  Európa
Tsunami likvidity, které začalo v září 2012 v budově Marriner Eccles, a pokračovalo vlastní expanzí kvantitavního ulehčování BOJ epických rozměrů před třemi týdny, už poskytlo Evropě podnět, aby před sebou zase kousek kopala mrtvolu svých neřešených problémů k nevyhnutelnému rozpadu po dobu o pár měsíců delší, ale trh pomaličku, ale jistě, začíná už prokukovat ty umělé hodnoty natlačené do italských a španělských dluhopisů, tažené recyklovaným financováním od ECB přes bankovní a repo sazby a samozřejmě přivezenou japonskou hotovost, a krizové podmínky se tudíž s duněním už vrací.


Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus


2013-04-19  (09:29)  |  Európa
A jaká ironie, když ruský premiér Dimitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.


Budoucnost EU a jak v ní přežít


2013-04-07  (23:35)  |  Európa
Jsem euroskeptik! Nevěřím na světlé zítřky, které nám EU připraví. Nevěřím ve výhody společné měny. Nevěřím v blahodárné účinky přerozdělování a regulace a nevěřím ani na globální oteplování. Bohužel. Jsem ekonom a podnikatel. Zamýšlím se nad tím, jak se bude vyvíjet evropská i světová ekonomika. Jak zajistím důstojný životní standard pro svou rodinu a jak je uživím v dobách nejhorších. Nemám však křišťálovou kouli. A tak se jednak dívám zpět do historie a jednak studuji principy, podle kterých se přírodní, ekonomické a sociální zákonitosti řídí.


Bankovní loupež startuje hlubokou depresi


2013-04-05  (09:48)  |  Európa
Ta verze je zdánlivě betonová. Tím víc je však v reálu matoucí. Míní, že „kyperská konfiskace hotovosti“ dolehne hlavně na „bohaté jedince ruské provenience, vyhýbajícím se daním“, píše Tyler Durden na Zero Hedge. Právě ti ovšem patří do sorty, postižené ze všech nejméně. Většina „těch nejbohatších a s nejlepšími konexemi“ už totiž přísné restrikce obešla.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia


2013-04-03  (09:23)  |  Európa
Cyperský kompromis dopadol naozaj „zaujímavo“: 5 miliárd eur skonfiškovaných vkladov s možnosťou výmeny za akcie bánk a 10 miliárd eur ako finančná pomoc… a k tomu tradičné úsporné opatrenia.


Takhle se cítíte, když vám globální elita zkonfiskuje životní úspory


2013-04-02  (09:06)  |  Európa
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „prachatí evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin


2013-03-28  (09:07)  |  Európa
Země, která zažívá vážnou hospodářskou krizi, spustí bitcoin-bankomaty. Tohle hlásí portál „Now This News“. Místní orgány počítají se zavedením měny, která se používá pro on-line nakupování, hlásí RT.


Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude další?


2013-03-28  (09:06)  |  Európa
Když se o Kyperské krizi začalo mluvit před třemi týdny, prvotní návrhy na zdanění byla uváděná v procentech. I tak se mluvilo o pohromě, jelikož do té doby nemyslitelné bylo vysloveno a to, že v západně demokratických zemích by se mělo brát lidem kvůli problémům přetrvávající dluhové krize. Banky, které byly vtaženy do záchrany Řecka


Nejabsurdnější nařízení a nápady EU. Známe vítěze


2013-03-22  (09:42)  |  Európa
V rámci ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek jsme se rozhodli vyhlásit i podkategorii – Nejabsurdnější nařízení či nápady z EU, říká Patrik Nacher. Vedla nás k tomu poslední událost, kdy EU plánuje přijmout kvóty pro ženy ve vedení evropských firem. Do konce roku 2012 mohli lidé nominovat absurdity z dílny EU, ale i ze strany našich politiků a úředníků. A do konce února 2013 pak mohli návštěvníci webu hlasovat o 19 navržených absurditách. Prvnizpravy.cz informuje finanční poradce Patrik Nacher.


Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu


2013-03-21  (09:09)  |  Európa
Teď je už i těm nejnaivnějším pozorovatelům bolestně jasné, že odteďka, když je Kypr oficiálně „nenapravený“, je pro Evropu největší hrozbou to, co by se stalo kdyby … po novém otevření kyperských bank – je zaplavily výběry z účtů, co vytáhnou 10% úspor, jak dnes varoval centrální bankéř této země, nebo 20%, 50% anebo úplně všechno? Je jasné, že někteří nebo všichni zahraniční „oligarchové“ konta rychle vyberou


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV


2013-03-21  (09:05)  |  Európa
Pokud chcete vědět, proč je EU nervózní z kyperského vyjednávání o výkupu z dluhů s Ruskem, podívejte se dále do této Ekatrimerini zprávy o stavu vyjednávání mezi těmito dvěma zeměmi. Je pravděpodobné, že Rusové požádají o nějakou formu kompenzace za takovouto investici. Námořní přístav na Kypru pro ruskou flotilu a přístup k zásobám zemního plynu této země patří mezi ty odměny, o které může Moskva usilovat.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze pryč, dokud ještě můžete”


2013-03-20  (09:04)  |  Európa
V prvním televizním vystoupením Nigela Farage od oznámení kyperské daně z bohatství si tento Angličan nebere žádné servítky. I po všech těch letech a s veškerou jeho zkušeností se zoufalou bídou vůdcovství Evropské unie „si nikdy nemyslel, že by se mohli uchýlit i ke kradení peněz lidem ze spořících účtů.“


Kyperská krádež


2013-03-19  (10:00)  |  Európa
O víkendu se udála i v našich socialistických končinách nevídaná věc - EU nutí kyperskou vládu mimořádně jednorázově zdanit všechny vklady na místních účtech[1], aby sama poskytla svoje (rozuměj: daňových poplatníků v EU) peníze na záchranu této země.


ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V BRITÁNII


2013-03-04  (09:03)  |  Európa
Přinášíme exkluzivní interview s Nigelem Faragem, které vedlo Daily Bell. Nigel Farage je zakládajícím členem Strany nezávislosti UK, která byla založena v září 1993. Je členem Evropského parlamentu za oblast Jihovýchod a je vůdcem parlamentní strany v rámci parlamentu EU. Ústředním cílem této strany je zaprvé stažení UK z Evropské unie a zadruhé obnovení vlády nad Británií opět prostřednictvím Parlamentu.


Protestujúci Bulhari: "Zahájte proces voči každému, kto je zodpovední za drancovanie krajiny po roku 1989!


2013-02-27  (09:21)  |  Európa
Desítky tisíc Bulharů se sešly v celonárodním protestu proti chudobě, vysokým cenám energie a korupci. V neděli pod heslem „Pojďme zapálit monopoly" obrovské množství lidí vyšlo do ulic v různých částech Bulharska, včetně hlavního města Sofie, a vykřikovali „zbabělci", „mafie" a „máme hlad" a „chceme také financování od EU." Odhaduje se, že se 20 tisíc lidí shromáždilo před parlamentem a centrální bankou, aby daly najevo své frustrace. „Kde je Bojko? Hraje fotbal, jak to dělá vždycky v neděli? Jeho země je v plamenech, ale hasič (což ej Borisova profese) číslo jedna není nikde vidět....," řekl jeden z vůdců protestu Yanko Petrov.


Ako vnímam Nemcov?


2013-02-17  (09:07)  |  Európa
Veľké značky ako BMW, wolkswagen a Bosh, úspešná ekonomika a technologický pokrok po druhej svetovej vojne. V stredoveku údajne až 30 percent obyvateľstva slovenska hovorilo po nemecky. Potomkovia týchto karpatských nemcov nikde neodišli, nevymreli žijú tu, len hovoria po slovensky. Nenechajme sa však zmiasť.


EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi


2013-02-08  (10:35)  |  Európa
Evropská unie se uchýlila k nejhorší praxi popsané v Orwellově románu 1984. Přečtěte si tento závažný text, který odhaluje, jak EU pozměňuje oficiální dokumenty a mění minulost. Lež=Pravda.


Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu koncernu BMW


2013-02-04  (09:21)  |  Európa
Potomci nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse drží téměř 50 procent koncernu BMW. Rodina si měla podle deníku Jerusalem Post přijít k bohatství z části i v koncentračních táborech. Harald Quandt měl na jaře 1945 jen 23 let. Jako důstojník vzdušných sil byl vězněn v libyjském přístavu Benghází. Tam dostal dopis na rozloučenou od matky, Magdy Goebbelsovy, manželky ministra propagandy a jednoho z nejvlivnějších mužů Hitlerovy Třetí říše Josepha Goebbelse.


Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka


2013-01-31  (09:09)  |  Európa
„Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku. Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.


David Cameron proti účasti Nigela Farage v televizních debatách


2013-01-22  (09:06)  |  Európa
Britský premiér David Cameron minulý pátek, 18. ledna, zopakoval svůj požadavek na to, aby Nigel Farage, předseda Strany za nezávislost Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP) byl vyloučen z televizních debat předsedů politických stran před dalšími parlamentními volbami.


Čo nové v Grécku?


2013-01-21  (13:55)  |  Európa
Posledné týždne bolo trochu tichšie okolo Grécka. Niet sa čomu čudovať, veď dostali vyše tridsať miliárd eur (takmer celý dlh Slovenska) a to bude na chvíľu stačiť. Slovo „chvíľa“ treba brať v tomto prípade doslova, lebo už sa objavujú prvé hlasy, že sa treba zamyslieť na ďalšími peniazmi pre Grécko. Medzinárodný menový fond sa nechal v piatok počuť, že Grékom bude treba 9,5 miliardy eur, samozrejme, navyše ku všetkému, čo doteraz bolo zaplatené či prisľúbené.


Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


2013-01-11  (09:12)  |  Európa
Bol to náročný deň na trhovisku v centre Volosu. Angeliki Ioanitou predala slušné množstvo olivového oleja a mydla, zatiaľ čo jej priateľke Marii sa darilo pri predaji koláčov. Ani jedno jediné euro však nezmenilo svojho majiteľa - žiadny zo zákazníkov sa v toto sychravé dopoludnie neunúval priniesť so sebou peniaze. "Je to všetko o výmene a solidarite, vypomáhaním si v týchto ťažkých časoch," vysvetľuje Angeliki. "Mohli by sme povedať, že mnoho z nás sníva utópiu o živote bez eura." V tomto uponáhľanom prístavnom meste na úpätí Mount Pelion, v centre gréckej najúrodnejšej roviny, domáci prišli s novým spôsobom, ako sa vyrovnať s úspornými opatreniami


20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát


2013-01-10  (09:22)  |  Európa
Ekonomické sesypávání Evropy se zrychluje. I když média mainstreamu nepřestávají vykřikovat, že finanční krize Evropy byla „zažehnána“, z Evropy přicházející ekonomické statistiky pokračují ve zhoršování. Aktivit výrobců v Evropě měsíc za měsícem ubývá, nezaměstnanost v eurozóně zase prorazila další fungl nový rekord a oficiální míry nezaměstnanosti jak v Řecku, tak ve Španělsku jsou daleko vyšší než vrchol míry nezaměstnanosti ve Spojených státech během Velké deprese ve 30. letech.


Marshallův plán


2013-01-08  (09:07)  |  Európa
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Von z EÚ a eura, von z NATO


2013-01-04  (08:55)  |  Európa
Švajčiarsko sleduje more EÚ, ktoré ho obklopuje, a spoločnosti, ktoré sa v ňom topia, už iba s neveriacim potriasaním hlavy. Robí si veľké starosti z toho, čo sa zo susediacich krajín stalo. Po 40 rokoch "spoločného trhu" je situácia skutočne zlá a klub sa postupne zmenil na nafúknutý, byrokratický a diktátorský útvar, kde aparátčikovia v Bruseli svojimi rozhodnutiami dusia 27 krajín. Sme svedkami doteraz nevídanej deštruktívnej krízy, ktorá ožobračuje všetkých občanov EÚ.


Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


2012-11-29  (08:53)  |  Európa
Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


Bilderberg svolává mimořádnou schůzi v Římě, aby zachránil vládu Maria Montiho


2012-11-16  (13:50)  |  Európa
Média v Itálii hlásí, že byl řídící výbor Bilderbergu [viz seznam členů] svolán na mimořádnou schůzi v Římě, aby diskutovali rozvíjející se evropskou krizi a jak zachránit svého muže v Itálii, Maria Montiho.


Protesty v Polsku: Tisíce lidí, vodní děla a slzný plyn (VIDEO)


2012-11-14  (09:14)  |  Európa
Protesty v Polsku a naše média opět mlčí. Tisíce mladých lidí v centru Varšavy zaútočili dlažebními kostkami a lahvemi na policisty během pochodů v Den nezávislosti. Polská policie zareagovala použitím slzných plynů a vodními děly. Při protestech bylo zraněno 18 lidí, z nich bylo osm policistů. Tři příslušníci bezpečnostních složek mají vážná zranění.


Ďaľšie z Európy...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Henri Monfort – breatharián – člověk, který žije nezávisle na jídle

„Pránická výživa je pro mě jídlo,“ říká Henri. Půst má časový limit, začnete určitého data a skončíte určitého data. Maximální doba půstu je 4 měsíce. Pak tito lidé nemají žádnou energii a skončí ležící na zemi na infuzích. Pokud pokračujete k bodu, kde je váhový limit, nemůžete se vrátit zpět a váha bude i nadále klesat i když začnete opět jíst, budete takto pokračovat až k smrti. Půst je dualistický náhled: zde jsem já a tam je vesmír. Použiji své rezervy a odříznu se od vesmíru. S pránickou výživou budeme získávat energii z vesmíru, to je jednotná vize. Spojil jsem se s vesmírem a on mě bude přímo vyživovat.


Výzva: Povedzme nie eurovalu!

KRISHNAMURTI - dokument o moderním indickém mudrcovi

OPERACE TROJSKY KUN - RECKO aneb Pravda o Recke dluhove ...

Vizualizácia dlhu USA

Je koniec, niet cesty späť

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.356 s