21. August 2019
    
AKO TO BUDE 21.12.2012 - Dolezite.sk

AKO TO BUDE 21.12.2012


  2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - AKO TO BUDE 21.12.2012

Tak vám teda poviem, ako to vidím v decembri roku 2012...

Celkom iste tu máme astronomické súvislosti – predovšetkým ide o pohyb a vzájomné súvislosti a spolupôsobenie nebeských telies a ich zoskupení navzájom.

Ako sa však prejavia v ten konkrétny deň 21.12.2012 tu na Zemi?

Popierať účinok nebeských telies navzájom dnes hraničí minimálne s nevedomosťou; nemôžeme prehliadnuť pôsobenie Mesiaca na oceány, ba dokonca na ľudskú psychiku, či rast vegetácie... Pozeráme v noci na oblohu a vidíme tam malé žiariace body – nemôžeme pochopiť, ako by mohli vplývať na naše obrovské mestá, krajiny a túto zem... Malé hviezdičky nemôžu – obrovské telesá áno. Ak si uvedomíme, že planéty, čo ich vidíme na nočnej oblohe, nie sú iba malé body v priestore, ale skutočne mohutné telesá o veľkosti tej našej rodnej planéty alebo omnoho väčšie, ak si ich dokážeme predstaviť v útvaroch, kedy neustále menia vzájomnú vzdialenosť i polohu, musí nám pripadať popieranie ich vzájomného účinku na živo na planéte Zem veľmi detinské.

Rovnako detinské /ak nie priamo ignorantské/ je bagatelizovanie dejov na Slnku - bohužiaľ sa to deje neustále a renomovaní „vedci“ nás pred každou slnečnou erupciou s úsmevom na tvári presviedčajú, že „vplyv na ľudskú činnosť“ je zanedbateľný, ak nie žiaden...

A preto aj dátum vášho či môjho narodenia má svoj vlastný „vplyv“ - to, čomu hovoríme „dátum narodenia“ je totiž iba určitým veľmi konkrétnym okamžikom vzájomného postavenia planét a hviezd vo chvíli, keď sme sa tu ocitli. Vo chvíli nášho narodenia /azda aj počatia/ pôsobil na planétu Zem celý ten priestor zaplnený nebeskými telesami a s ich spoločným účinkom – narodili sme sa do určitej „kozmickej situácie“ - akoby táto situácia nemala mať na nás svoj vplyv?

Sebastredný postoj nám však zahmlieva oči – vidíme a vnímame iba našu „obrovskú“ materskú loď; neohrozenú planétu Zem ba ani to nie... Vidíme a vnímame ulice nášho mesta, budovy, azda okolitú krajinu; cítime sa tu „bezpečne“ a to len preto, lebo si zo svojho úzkeho uhla pohľadu n e u v e d o m u j e m e celú tú grandióznosť priestoru v ktorom dýchame, pohybujeme sa, pracujeme v ňom, milujeme sa, nenávidíme a tak ďalej... Ale ten priestor je – či to už chceme, alebo nie – našou pravou skutočnosťou.

Je našou pravou skutočnosťou, či si to uvedomujeme, alebo nie – či už tento fakt odmietame, alebo nie, je našou realitou...

Stáročné „vedecké“ popieranie účinku kozmického priestoru a konkrétneho zoskupenia, či polohy nebeských telies navzájom viedlo k našej pozemskej „anestéze“, znecitliveniu voči účinkom, ktoré sa napriek nášmu strkaniu hlavy do piesku - prejavujú.

Naši predkovia /nielen Mayovia/ vedeli o c y k l i c k o m pohybe nebeských telies.

Pozorovali a oceňovali cykly dňa, mesiaca i roka, ročných období, ale aj oveľa väčšie cykly... Vedeli o tom, že to, čomu hovoríme plynutie času je svojim spôsobom cyklickým /špirálovitým/ zakrivením a vedeli aj to, že jeho „plynutie“ je ilúziou spôsobenou našim obmedzeným uhlom pohľadu.

Myslím si, že aj Mayovia mohli „zostaviť“ svoj kalendár len preto, lebo mali znalosti

o Celku; na minulosť, prítomnosť i budúcnosť sa dokázali pozrieť z odosobneného pohľadu, z nadhľadu nad časom a priestorom, ktorý umožňuje iba vstup do večného Tu a Teraz v ktorom je priestor i čas „zmrazený“ do úžasnej symetrie kozmických zákonov.

Mayský kalendár je obrazom, kópiou vesmírnej konštrukcie.

Táto konštrukcia zahrňuje do seba to, čomu hovoríme cyklický čas – ktorý slávili aj naši slávni Slávovia...

Sláviť v tomto zmysle znamená nie slepé uctievanie – ale skôr „ocenenie“. Oceňovaním rozdielnej kvality každého „dňa“ cyklu /oslavou/ - udržiavali svoj svet v rovnováhe.

Vnímali čas a priestor ako čosi neoddelené od ich vlastnej existencie – a vedeli, aj to, že nielen Všehomír má vplyv na človeka a život na Zemi – ale že je to aj človek, ktorý má vplyv na kozmos.

 

Pôvodný význam slovesa „sláviť“ neznamenal bezuzdnú zábavu, nezmyselné, nevedomé orgie... Slávenie bol magický akt – v časoch keď ešte nebolo onej anestézy a znecitlivenia. Pre našich predkov bolo životne dôležité p o z n a ť rozličnú kvalitu rozličných dní v roku; dnes je nám táto „kvalita“ veľkou neznámou – nočné svetlá veľkomiest sú dostatočnou clonou pre naše spojenie s vesmírom, hluk tejto doby vytvoril dáždnik, ktorý nás oddelil od skutočne živého Všehomíra...

 

Žijeme v civilizácii, ktorá – napriek svojej veľmi krátkej /z kozmického hľadiska/ dobe trvania /a práve možno pre túto krátku dobu trvania/ - vytvorila čosi ako bublinu; všetko mimo jej hranice ostalo pre nás vedecky „nepotvrdené a nepotvrditeľné“. Sú tu totiž oveľa, oveľa rozsiahlejšie cykly – a mnohé dávne civilizácie ich popísali, no nie je účelom tohto príspevku ich tu vymenuvávať /mnohé by som iste pri tom opomenul/. V rámci tejto „civilizačnej bubliny“ a z jej vnútra je pohľad na „čas a priestor“ veľmi obmedzený. Nemáme „dôkazy“ na to, čo tu bolo pred desať, dvadsať i viac tisíc rokmi – nemáme „dôkazy“ o cyklickom charaktere a stupňoch /dimenziách/ v rámci jednotlivých „ramien“ Špirály.

V rámci tejto našej civilizačnej bubliny tu máme iba „náš vlastný čas“ - z pohľadu Špirály je to však len úsečka, časť jej oblúku, ktorý môže vyzerať ako priamka, podobne ako vyzerá krajina „plocho“, aj keď vieme, že je časťou zakrivenia zemegule. Svetelný lúč sme tiež náchylní považovať za laserovo-rovnú priamku; aj keď už Einstein hovoril o jeho možnom zakrivení. Einstein „uvidel“ a rozpoznal časť Špirály – lebo to je práve to, čím Špirála je; zakrivením toho, čomu hovoríme Časopriestor.

 

Nemusíme teda chodiť ďaleko za Oceán ani k iným exotickým tradíciám – poznanie máme priam na dosah ruky, zachovalo sa v rozbitej mozaike, ktorej časti nám predávali starí rodičia v ich rozprávkách, legendách, pranostikách a sviatkoch roka.

Naši predkovia vedeli o „zlomových“ okamžikoch jednotlivých cyklov – i to, aká silná energie v tomto čase prúdi /v dôsledku špecifického postavenia nebeských telies navzájom/ na Zem. V týchto „zlomových bodoch“ sa cyklus dostával vždy do novej fázy – zo zimy do jari, z jari do leta, z leta do jesene...

Nuž a tieto „malé cykly“ iba „kopírovali“ Cykly veľké – Cykly s veľkým polomerom.

Naši dávni predkovia v e d e l i, že všetky tieto Cykly od najväčších až po tie najmenšie sú v sebe „uložené“ systémom ruských „matriošiek“.

A vedeli aj to, že ako ľudské bytosti tým, ako vplývame /slávime, oceňujeme, venujeme plnú pozornosť, to znamená sme v prítomnosti, teraz a tu/ - na najmenší cyklus, prejaví sa to v ostatných. Vedeli, že v rámci cyklov sú „zlomové body“, kedy je možné uskutočniť zmenu – premena osobná sa premietne do premeny menšieho či väčšieho cyklu. V tom bola ich ľudská moc – v tom je naša ľudská moc, iba o tom nevieme. Zabudli sme na to.

 

Nie sme teda iba hračkou v pôsobení vesmírnych telies na nás pri našom narodení – máme vlastnú moc vplývať na empirickú realitu – prostredníctvom seba samých a našej osobnej premeny – s následným zladením a harmonizáciou vlastného osobného „cyklu“ /životného príbehu/ s ostatými cyklami /príbehmi/. Prvým krokom je však prebrať sa z anestézy.

 

To, čo sa „ide diať“ v decembri deje sa už dlho. Z pohľadu lineárneho času veľmi dlho. Dozrieva to celé stáročia. Vplýva to na takzvané historické udalosti, na ľudské poznanie, na rozvoj ľudského ducha a následne aj na vývoj celej spoločnosti.

Výrazný posun nastal v období renesancie; pokračoval zápasom o ľudskú slobodu a dôstojnosť, spôsoboval pnutia vovnútri dávnych kráľovstiev a ríši, ktoré sa jedna za druhou rozpadali, ako človek a ľudstvo hľadali cestu k sebe samým. Dialo sa to aj za cenu krvavých revolúcií, hladomorov, vojen... Kozmický vplyv spôsoboval premenu

celoplanetárneho počasia, vplýval a vplýva na posun zemských pólov i na roztápanie ľadovcov... Tento proces sa začal nesmierne zrýchľovať /stále menší polomer ramien šiprály/ v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia, vyvolával turbulencie šesťdesiatych rokov, pričom akcia vyvolala vždy spätný náraz, reakciu a nový posun dopredu.

Enormného zrýchlenia sme sa dožili počiatkom nového tisícročia – nuž a dnes už nič nie je také, aké bolo čo i len pred desiatimi rokmi. Prírodné katastrofy, ekonomické krízy, choroby, vojny...

 

Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu.

Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre?

Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?

Viem, že mnohí a premnohí sa už teraz vidia v tom nebeskom Eldoráde – ich ústa sú plné lásky a všeľudského porozumenia, neváhali by však nechať tu zvyšných pár milárd v besnejúcom pekle, čo tu po ich odchode ostane... Našťastie pre vesmír aj pre nás - chýbajú týmto ľuďom v tejto záležitosti rozhodovacie právomoci.

 

Vrátim sa však k Mayom a i cyklom našich predkov a tak trochu do leta...

Vždy v deň letného slnovratu, tu na severnej pologuli svieti slnko priamo nad hlavou – a predsa najhorúcejšie dni roka, takzvané „psie dni“ prichádzajú spravidla až po tom; deň letného slnovratu je najdlhší deň v roku - no a po ňom /už počas psích dní/ už budú noci stále dlhšie... Napriek tomu, že noci sa po letnom slnovrate predlžujú a slnko sa od nás stále viacej vzďaľuje, máme tu dva mesiace leta a najhorúcejších dní roka. Koľko z nás si vlastne tento pravidelný, cyklický a každoročný astronomický úkaz povšimne? Azda nám to pripomenú kdesi vo večerných správach, alebo na alternatívnych stránkach internetu – no ráno v ten istý deň sa náhlime za svojimi povinnosťami rovnako ako v hociktorý iný deň. Dokonca sa zdá, že väčšina ľudstva si toho kedysi tak považovaného a uctievaného /sláveného/ okamžiku ani nevšimne.

Ak som spomínal ruské matriošky a ich „uložení“ jednej v druhej, symbolizujú „uloženie“ cyklov jedného v druhom, menšieho vo väčšom. Čosi v ich fungovaní je rovnaké – mechanizmus, akým sa riadia je univerzálny. Mám teda za to, že tak, ako je súčasnému ľudstvu „prehliadnuteľný“ hociktorý slnovrat, tak by bol – nebyť mediálneho hunbuku a informácií na internete prehliadnutý aj 21. december 2012.

Je to istý bod Cyklu – z hľadiska astronomického, ide o zákryt Zeme a Slnečnej sústavy s galaktickým centrom. Je to medzník ale „leto“ príde až potom. A bude trvať dlho, celkom iste celé generácie; pretože dva mesiace cyklu roka /malej matriošky/ znamenajú oveľa dlhší polomer času matriošky, v ktorej je tá prvá uložená.

Psie dni prichádzajú až po dni letného slnovratu – horúco, naozaj horúco nie je v deň, keď je Slnko najvyššie nad hlavou – ale až potom.

 

Tak vám konečne prezradím ako to vidím o dva mesiace, 21. 12. 2012.

Ľudia v ten deň pôjdu do práce, do škol, obchodov, budú sa milovať i nenávidieť presne tak, ako to bolo doteraz. Skôr, či neskôr tu bude zasa nejaké zemetrasenie, záplavy, ekonomické otrasy, vojny... Ale to sa deje aj dnes. Deje sa to roky, ako sa cykly zrýchľujú a predsa to už považujeme za „normál“...

V ten deň bude piatok. Ráno vstane svet tak trochu so zatajeným dychom. Ľudia pôjdu mestom ako obyčajne, len občas, skôr potajomky sa ktorýsi zahľadí na nebo – čo ak predsa... Ten deň bude visieť vo vzduchu tiché očakávanie... Ten deň bude sa podobať veľkému celosvetovému otázniku – mnohí sa však už budú chystať na víkend... Zájdu do nákupných centier kúpiť veci a pribalia i fľaštičku...

V piatok v noci budú podniky i diskotéky nabité na prasknutie.

Bude to ako na Silvestra a rovnako ako na Silvestra sa bude čakať na polnoc.

O polnoci budú ohňostroje a hluk petárd zábavnej pyrotechniky.

Nuž a na druhý deň, ešte v kocovine sa milióny vysmejú všetkým tým, ktorí celý ten čas a celé tie roky predpovedali koniec sveta. Bude to veľká oslava, v ten víkend, to si píšte! Veľká, celosvetová oslava z toho, že sa nič nestalo... Budeme oslavovať ako po vyhratej vojne.

Bude že to radosti, šampanského a osláv! No a máme to už iba za pár...

Predpovedači, konšpirátori, všetci tí zlí proroci sa stiahnu do krtincov – po ich hlavách budú šliapať tí, ktorí vždy v e d e l i, že celý ten huhbuk je blbosť a že nič sa neudeje.

Naozaj – nič sa neudeje. Okrem zvýšených celosvetových tržieb za spotrebu alkoholu a zábavnej pyrotechniky, nejakých zranených a možno i mŕtvych pri oslavách. Budú to oslavy – ale presne n a r u b y, aké bolo slávenie slávnych Slávov...

Ak si teda pripravujete tajné zásoby, konzervy, semená rastlín a pitnú vodu, pridajte k tomu basu šampanského – lebo môže byť vypredané.

Na druhý deň opadne strach, skončí sa naša pokora. Budeme vyliezať a sliepňať krátkym spánkom zlepenými očami do rána... MAYOVIA SA MÝLILI, budú palcové titulky v pondelňajších novinách! KONIEC SVETA SA NEKONÁ!

Budeme všetci ešte sebavedomejší – v pondelok s ešte rozbolenou hlavou, hor sa budovať nové tisícročie!

 

Ja však viem aj to, že je dostatočné množstvo tých na planéte Zem, ktorí na všeobecnú anestézu netrpeli... Sú to tí, ktorých starý osobný príbeh sa skončil zároveň z príbehom zomierajúceho Cyklu. Už dávno pred oným osudovým dátumom odchádzali z tohto sveta nepozorovane, vedomí si – podobne ako si boli vedomí naši predkovia – jedinečnej historickej šance oslobodiť sa. Budú to tí, ktorí neváhali postaviť všetko na jednu kartu a využili kozmicky jedinečnú príležitosť, zladili svoj individuálny osud matriošky s grandióznym plánom Univerza a smrť seba, ako húsenice premenili na zrod motýľa...          narubynaruby.blogspot.sk                   


Karol Hlávka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-10-25  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebojte sa, kostolné ovce, 22.12.1012 svitne opäť deň, ako každý iný. Akurát kadejakí proroci, čo celý rok otravovali, sa na čas od hanby odmlčia, niektoré labilnejšie ovce už budú po smrti a tie čo zostanú, môžu o dva dni opäť vzývať vyskytnutie sa maštaľného pankharta... :-DDD


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-10-25  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no pandemonium, asi im to uz dochadza :)

takze bolo treba napisat clanok typu, nic sa sice nestane ale stane sa...

inac bomba - Všehomír...nebol nahodou z popolvara :)


ANONYM . qitosike46   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ktovie akymi znalostami ovplyva vyrobca telefonu nokia lebo je kalendar konci v 2075


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-10-25  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " ktovie akymi znalostami ovplyva vyrobca telefonu nokia lebo je kalendar konci v 2075"
-tými istými veď 7+5=12... :-)


peter22 . xotanobu02   |   ip:62.168.78   |   2012-10-25  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekný článok.. čisto a jasno


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-10-25  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No veď aj rozprávkar Däniken vedel z rozmerov Cheopsovej pyramídy odvodiť váhu zlatej rybky z fontány na hodinkách s vodotryskom... :-DDD


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:91.219.23   |   2012-10-25  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Daniken dokáže pobaviť viac ako sitcom, ale na Iva Bendu určite nemá:
http://www.youtube.com/watch?v=heGa9d5Blwo


jofosvetlonosi . sogabele46   |   ip:88.212.1.   |   2012-10-25  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  typicke ako sa zišli nad člankom všetci tý,čo vobec nerozumejú o čom je,ale to je zakonité,ubohe ludské duše sa vysmievajú všetkemu čomu nerozumejú,neschopnost pochopit tú velkost deja vo vesmíre nahradzajú prihlúplym komentárom,človek vas može len lutovat...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-10-25  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ty, ovca, rozumieš sa aspoň 1. pádu množného čísla prídavných mien...? :-DDD


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta ty co máš? úchylku na gramatiku? :DDDDDDDDDDDDDDDD


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  paňďemoňium:DDDDDDDDDDDD oprav to:DDDDDDDDDDD


nikto . hegilehu69   |   ip:46.29.3.2   |   2012-10-25  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že autor až príliš do toho pletie vesmír. Ak je to len mechanizmus, nemôže ovplyňovať to či vo vede a technike napredujeme alebo nie... Alebo ste presvedčený že géniovia získali svoju genialitu vďaka kozmu? To pochybujem...


nikto . hegilehu69   |   ip:46.29.3.2   |   2012-10-25  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A je to napísané takým štýlom, ako keby sa už nejednal o vesmír ako o mechanizmus, ale o akéhosi "Boha". Navyše ešte aj to slovo "osud" v úvahe na konci sa mi zdá podozrivé. A nesúhlasím s tým, že by len vďaka tomu človek začal žiť úplne nový život. Myslím si, že to bude určite mať vplyv na ich psychiku (ak sa ho rozhodnú zmeniť) ale vesmír neriadi náš život, ani nijaký osud.

Inak dobrý a zaujimavý článok.


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.13   |   2012-10-25  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sme súčasťou vesmíru a teda nás ovplyvňuje úplne zásadne. Či to tak vnímame alebo nie. Vesmíru je to vcelku jedno a nestará sa ...


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-25  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moze sa stat nieco ako v scifi Tma od Ondreja Neffa?
Ak si dobre pamatam,elektrina prestane fungovat v dosledku procesu el.prepolovania Zeme..


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.40.153   |   2012-10-25  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vďaka autorovi za (ako vždy) peknú úvahu.
V podstate som tomu takým istým spôsobom rozumel a ja, že najsilnejšie prejavy (Svarogovho dňa) sa ukážu až po stovkách rokov.
Na druhej strane ale pozerajúc na súkolia súčasného systému a takisto počúvajúc chorý zvuk tohto motora...
Neviem, ale môj osobný dojem z tejto mašiny je, že sa zrúti každou chvíľou, a možno sa už aj, len to zotrvačnosťou pokračuje v ceste (dolu kopcom)...
...takže náhla zmena (minimálne spoločenského systému) má veľkú šancu na zmenu a hoci nekupujem veci na prežitie, som presvedčený, že bude ešte horúco...


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-25  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STKS : spočiatku nastúpi "ráno Svaroga"...ono proces už cítime, že beží niekoľko rokov...zmeny sú citeľné po celej Zemi...

dôležité je hromadne vyjadrovať nesúhlas so všetkým, do čoho nás núti elita, ovládajúca svet...


brano . pelasedo59   |   ip:77.247.22   |   2012-10-25  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred článkom a schopnosti autora toto napísať sa skláňam až po samú zem...takéto niečo prirodzeného, zdravého, rozumného, inteligentného som jakživ nečítal...nádhera...

svet mi pripadá krajší ked viem že sa v nom pohybujú tákýto ludia čo takto zmýšlajú...
nikto . hegilehu69   |   ip:46.29.3.2   |   2012-10-25  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang,

sme súčasťou vesmíru, a aj nás ovplyňuje, ale IBA vo svojich zákonoch. Gravitácia, pohyb a ostatné fyzikálne veci. Potom v psychike. Nijako sa nepletie do naších rozhodnutí, neurčuje, čo budeme robiť, ako zomrieme, aký je náš "osud". To je hlúposť tvrdiť. Ďalšia vec- vesmír nie je osoba. Je to kopa rozličných vecí tvoriacich celok, niekým usporiadaný (to už je môj názor, že to spravil Boh), nerozmýšľajúci, nežijúci (netvrdím, že na iných planétach nie je život), je to ako autor článku povedal- mechanizmus. Nič viac a nič menej. Riadiaci sa prírodnými zákonmi. Pre živé objekty, ľudí, zvieratá a rastliny, vplýva, ale nie vesmír samotný, on nerobí nič, jeho úlohou nič nie je, len byť v určitom cykle. A vesmír nerozhoduje o tom, či ten cyklus dodržiava alebo nie. Tento cyklus nás určite ovplyňuje, ale nesúhlasím, že nejako výrazne mení náš život.


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-25  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malaPerunica-nebolo by efektivnejsie vytvorit novu alternativu,s ktorou by sme mohli suhlasit,nez zjednocovat sa zas v nesuhlase,ci nenavisti?malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-25  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo : elita, ktorá pôsobí proti nám, potrebuje na svoje konanie náš súhlas, bez neho je jej moc oklieštená...nehovorím o nenávisti...

preto svoje výčiny sa snaží realizovať predtým, než sa uskutočnia napr.voľby...preto ovláda napr. masmédiá, aby cez ne masírovala verejnú mienku a ziskala tým potrebný súhlas...


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-25  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo : myslím to tak, že kým by sa vytvorila nová alternatíva, ako píšeš, dovtedy by sme vyjadrovali nesúhlas, nech sa nestihne napáchať nenapraviteľná škoda...či ?


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-25  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malaPerunica-mam na mysli to,ze nema zmysel premrhat cas a energiu na vyjadrovanie nesuhlasu,lebo system s tym pocita a vyuziva to.
Mozno by to chcelo pokracovat v diele sturovcov-osveta,vzdelavacie spolky(dnes je to nepomerne jednoduchsie) a zaroven dane informacie,poznatky reflektovat v praxi..po tvojom-tvorit v svete Javi to,co je v svete Pravi:-)
A dat kazdemu po hube,kto sa nas bude snazit rozdelovat..hladat spolocne ciele a postupy.


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-25  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malaPerunica-nova alternativa sa nemusi vymyslat.Ved sa hovori,ze vsetko dobre nove,je znovuobjavene stare:-)


333uzsiidempovasfarizeji . wyluluqe07   |   ip:85.216.14   |   2012-10-25  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nvm ja čo som čítal o majoch,tak tvrdili ,že čas do 21,12,2012 plnul a ešte plinie do toho dna cyklicky,a od toho dna že nastane zena a bude plinúť lineárne,

ciklus ma koniec a začiatok.ale linearnosť nema koniec,teda je to nekonečno ,a čo sa tika času ,tak je to večnosť.

čo sA v ten den skutočne udeje nevie nik ani ten poseroutka pandáš čo tu tvrdí s istotou že sa neudeje absolutne nič.ak sa fakt stane to čo mayovia tvrdia ,a bude naša zem v osi so slnkom a stredom mliečnej drahy ,kde je podla vedcov čierna diera o velkosti 4miliony x vačšia ako slnko,tak sa udeje minimalne toto aky vpliv to bude mať na našu malinku zem môžeme sa len dohadovať a teoretikovať.ale skutočne pravdivú odpoved , nám dá .len alen ten deň,


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.40.153   |   2012-10-25  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím s Julom,

ja to vidím tak, že žiadne masové protesty nie sú prospešné, čo je zreteľné na Grécku a Španielsku. Je to zbytočné emotívne vyčerpávanie sa , naviac všetci tí, ktorí sa snažia ostatných nahnať do ulíc, riskujú ich krvavé zmasakrovanie. Ak si toto neuvedomujú, ide jednoznačne o hlupákov, ak to vedia (ale nepovedia) potom s tým zámerne kalkulujú a nahrávajú tak do karát "im", a sú to potom nie len hlupáci ale aj nebezpečné a chladnokrvné indivíduá, sledujúci podivné ciele.


333uzsiidempovasfarizeji . wyluluqe07   |   ip:85.216.14   |   2012-10-25  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte niečo pre tých čo tu tvrdia s istotou že sa nič neudeje,zamyslite sa či ste na tak vysokej úrovni ako napr obama a či mate minimalne taký prístup k informáciam ako on,lebo obyč,prac človek nema ani len zdaleka take informácie ako on ,dokonca ani človek pracujúci v usa.


čital som kedysi dávnejšie že na venuši sa objavil ohnivý flak veľký,a tam bolo písane ,že vedci si ho nedokázali vysvetliť,prečo zrazu vznikol,

ak vravel tento článok pravdu,tak je to len dôkaz o tom ,že tí tiež nevedia,všetko,ak klamal,tak vedia, ale z určitého dôvodu si nechali jeho vznik ,pre seba a svojich chlebodárcov.

a dalej ,keby sa konala v určití den svetová katastrofa,o ktorej mocní tohoto sveta vedia,napr taký oheň z neba padajucí čo spali všetko,a vedia ,že sa zachrani len určití počet ľudi v podzemných mestach a bunkroch,myslíte ,že by vám to zavesili na nos?

viete si predstaviť ten chaos a bordel čo by vypukol keby ste vedeli že mate ešte dva mesiace života?

hm myslím si že celkom dobrý dôvod vám to nepovedať či?

takže neurazte sa ale s istotou viete absolutne prd


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-10-25  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán profesor Číselný, SVC! Čo ma po informáciách nejakého černoška Bubu, ja mám prístup k zdravému rozumu. Čo by mi viac bolo ešte treba...? :-DDD


333uzsiidempovasfarizeji . wyluluqe07   |   ip:85.216.14   |   2012-10-25  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaj aha zdravý rozum,hehe tak to som sa teda tak dobre na tebe ešte nepobavil,že zravý,hahaha


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tááááá šak ho kúpil v elektre ňéééééééééééééééé? :DDDDDDDDDD


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táááá ludzééééé mojo, hutorím vám, vážme si tohoto chlopa, lepšieho slovenčinára na tomto fóre nenájdeme:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-)))))robte si srandy:-))))))))
inač pande,prístup možeš mať ku hocičomu.zle si to napísal,


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ešte nič nevidím:-)))))))zatiaľ len 25.10.2012 do decemra daleko


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta to ja len tak:DDDDDD mne vôbec nevadí ak mi opraví gramatiku:DDDDD

Je ako učiteľ, ktorý nemá zo žiakmi trpezlivosť:DDDDDDD


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a milý 333-myslíš, že obama je na tom lepšie? ked bude konec, tak aj jemu:-)


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta co budze v 21.jednotke? neznám, ale znám že budze pred sviatkami

Poznám budúcnosť som dobrý ňééééééééééé? :DDDDD


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta ňéééé? a co budze? piatek?


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo v piatok? pred víkendom:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDzdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táááá jutro znova stavby obchádzac, jááááj nechce še mi:((((


333uzsiidempovasfarizeji . wyluluqe07   |   ip:85.216.14   |   2012-10-25  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal

skús si prečitať ešte raz moj predposledný príspevok,nie o panadovy a jeho zdravom rozumovom prístupe:)


333uzsiidempovasfarizeji . wyluluqe07   |   ip:85.216.14   |   2012-10-25  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal

čo idete šrebac?:)dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kurnik, ja som len strelila, a fakt bude piatok.do roboty še nepojdze:-))))))


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedy? zajtra? čo je za sviatok?


Rusty . cyjymecu28   |   ip:195.91.14   |   2012-10-25  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdendo, ja som lepsi slovencinar ;).

Inak 21.12. je den zimneho slnovratu. Takze dobry dovod na oslavu. A co sa tyka pripravy na dajaku katastrófu, neuskodi. Vzdy je lepsie mat doma zavaraniny a pusku ako sa rano zobudit, prist do zavretej roboty, v obchode nenajst jedlo a cestou domou si nemat cim an odrezat palicu.
A poviem vam, ze ja takou macetou dam dole aj 20 chlapov s palicami...


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo to šrebac.bo ja ňe vychodňar, ja guroľ


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdeno, i zajtra piatek, aľe i 21.12.piatek, ta §eznam, či plakac, či še radovac:-)))))))))
Rusty, a pušku na co? ale zavaraniny už dajake mám, uhorky, lekvarem japka i cviklu dajak vytrymeme


Rusty . cyjymecu28   |   ip:195.91.14   |   2012-10-25  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ze domou ;) som ja ale plany slovencinar a teraz veru aj p.i.c.u.n.g. dostanem od pandeho.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-10-25  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Strach je veru veľká potvora, tobôž vtedy, keď budúcnosť je viac ako neistá....Preto sa drista, preto sa tára, preto sa snaží to prehlušiť, hoci ten strach ešte viac sa pchá do popredia, čí, viac sa ho snažia prehlušiť...


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rusty, no horšie, ked tí 20 chlapi budu mať namiesto palíc pušky, mačeta ne bars dobry potom:-))))


Rusty . cyjymecu28   |   ip:195.91.14   |   2012-10-25  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dal, pusku na privitanie ludi z elektry ked pridu jedlo pytat.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven, slovensko je na tom dobre, máme istoty, šak vieme od koho:-))))


Rusty . cyjymecu28   |   ip:195.91.14   |   2012-10-25  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dal, ked budu mat pusky, pokecam oni odidu.


zdendo . nuhenijo82   |   ip:92.52.46.   |   2012-10-25  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  21. v piatok? táááááá dobre aspoň vychádza švátek na pracovný týždeň:DDDDDDDDDDDDD
dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahááá, to potom im dáš za tanier olova ráže 9mm,dobrééé,ale pande im možno zaváral dajaké japka aspoň


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo to ten šrebac?


333uzsiidempovasfarizeji . wyluluqe07   |   ip:85.216.14   |   2012-10-25  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal

ja že ty ona jak minule:)a to prdlajs


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-10-25  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nehutorce, kedz neznace hutoric....


Milan . nofocape63   |   ip:87.244.25   |   2012-10-25  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste banda darebákov!!! Všetci dobre viete čo sa stane 21.12.2012. Len mi to nechcete prezradiť....:)


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre, tak guroľka


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven, a Ty skadzi?
Milan,ja si myslím, že Fico odstúpi:-))))))))))))))))


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-25  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang-prejavit svoj nesuhlas ma zmysel,ale aj tie demonstracie su zdiskreditovane..a malo demonstrantov(ci revolucionarov) mysli nejaku zmenu vazne..

333-aky je rozdiel,ci padne "ohen z neba",alebo rachne dolar?Vies si predstavit dosledky?Nebude nasledny chaos vyhovovat ludom,ktori si to na ten dolar vycapili"ordo ab chao"?A nie je lepsie v biblii citat o mudrych a hlupych pannach a zobrat si ponaucenie pre seba,ako zbytocne strasit ludi?Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-10-25  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skadzi? Ta ľem na Internece by som to vybriňil....Ta to by som sebe dal....fuj....


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ľem robim taky prieskum, či ňe nadarmo še hutori, že šaľene vychodňare:-)))aľe ňehambim še


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-10-25  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o nič horše jak v Bratislave, a nakoňec... co by robiľi Bratislavčaňe bez vychodňaroch?


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ňeznam čo by robili, bo tam ľem vychodňare robia:-))


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-10-25  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak je, bez vychodu by buľi v ...


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-25  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  raz som počula od niekoho, že dobre krave, ked má kufu(t.z. pysk) na vychode a dojí sa na západe


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-10-26  (06:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tas neviem či dobre krave,ale paštikare vas doja radne na zapade,a nielen vyhodnare,

333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-10-26  (06:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vete prečo su v bratislave veľke platy a všade inde male?


to preto aby paštikare neburili sa pred uradom vlady,a ostatný nemali na cestu tam.pred úrad vlady,ale to ty pani maju dobre vymyslene


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-26  (07:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trojka, aľe znaš jak to. vyhodňar chodzi robic do bratislavy, ňe noa domu pridze do komory i do mrazničky,bo paštiky nebars dobre


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-10-26  (07:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak nič še nerobi.teraz som sa dočítala na smečku, že potomkovia mayov vyvracajú mýty o konci sveta, že to len chcú na tom niektorí zarobiť.
ta nič,do roboty še idze dvatsaťperšeho normaľňe


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-10-26  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podla mna to vystihuje vyraz "senzaciechtivi katastrofili"

Y2K forever :)


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-26  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ket sebe sicke spomenu,ze su vyhodnare,budze dobre!:-)


Suchanek . jocanymi94   |   ip:90.178.24   |   2012-10-28  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jsem opravdu rád, že na světě zůstali uvědomělí lidi, kteří mají duši a tak nějak cítí jak to doopravdy je:). všechno ve vesmíru spolu souvisí a cykly jsou nedílnou součástí vesmíru. Kdo vidí svůj život jen mezi domy, stromy, v autě na ulici doma u pc atd... tak si neuvědomuje ohromnost a neskutečnou velikost existence. Den, kdy se ukáže jednoznačně pravda a lidem co ještě neprozřeli spadne čelist , nastane co nevidět. Je mi líto že je tolik slepých lidí a tak málo co by je na to upozornilo.


Viktor . funonyfe91   |   ip:89.173.33   |   2012-11-17  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mayovia sa nemýlili len zjavne asi nepočítali roky od smrti Krista :))) A i tak 21.12.2012 ktorého času lebo niekde v Indonézií bude v tej dobe ešte stále 20.12 :)a prechod do konštalácie Vodnára bude až o 600 rokov .Ale na druhú stranu vďaka tým planétkam by sme konečne mohli mat more troška bližšie .


jandaski . bitirowu81   |   ip:188.167.1   |   2012-11-21  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne tak, netreba tomu veriť. celý ten humbuk okolo konca sveta je akoby len nejaký marketingový ťah, akoby sa niekto snažil na tom celom zarobit, vystrasit svet. V skutocnosti nikdy indiáni nehovorili o ziadnych koncoch sveta nikdy. má to byť len nejaký nový začiatok. Dobre to vysvetlil článok http://zaujimavosti.net/zo-sveta/koniec-sveta-21-12-2012-sposobil-sialenstvo-a-aj-zabavne-situacie že ono ide nakoniec o starý kalendár ako máme doma na stole a až skončáí, tak sa skrátka svet neskončí, ale obstarame si novy kalendár a začneme odznova. Moze ist jedine tak o nejaký nový začiatok, éru nového letopočtu. maximálne tak. Čiže zbytočný poplach naozaj.
lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-21  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo sa bojíte, koniec sveta nebude, najviac sa bavím na lákadlách pre ľudí, mega after párty na oslavu konca sveta:DDD

sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.240   |   2012-11-21  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co sa tyka konca sveta, Slovensko je par rokov dozadu, takze nas caka koniec az o niekolko rokov. A po druhe, napr. ja a aj ini, co su pravoslavni, tak nas to caka az o 2 tyzdne neskor. :DDD

Ale inak, teraz mi to velmi nevyhovuje, ten koniec sveta. Mam nieco a neviem, ci to vobec stihnem do konca januara dalsieho roka. Nieto do 21.12. :(

A taki trochu starsi a zmeneny vtip. "Vazte si iluminatov. Nebudu!" :DDD


Barbora . loqohave62   |   ip:213.181.1   |   2012-11-27  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to hovadina chcu na nas len zbohatnut. ludska hlupost.
davate si pozicky vi debili a ked nebude konec sveta co spravite? kto to za vas splati?Rebecca . xoxasyla99   |   ip:213.181.1   |   2012-11-27  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  naco strajkovat ked bude konec svetaEmma . nequtoba66   |   ip:178.41.20   |   2012-11-27  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už je rok 2014 a nič sa nestalo ale vôbec nič =D ale nie robím si srandu podľa mňa na 100% možno na 99 a menej % sa niečo stane...


Emma . nequtoba66   |   ip:178.41.20   |   2012-11-27  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme podľa mňa koniec sveta nieje ale Zem sa ide prepólovať či čo takže niečo sa stať musí...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-27  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale inak si zdravá, ovečka...? :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-27  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teším sa na rok 2013, budem mať konečne dovolenku.stefan . feveluni05   |   ip:78.98.244   |   2012-12-20  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KAZDY TU TREPE.NEVIETE ANI AKE BUDE ZAJTRA PRESNE POCASIE.TO NEVIEM ANI JA .ALE VIEM ISTO ZE KED SOM HLADNY A SMäDNY TAK SA MUSIM NAJEST A NAPIT,KED MI JE ZIMA TAK SA MUSIM ZOHRIAT ... A NA 100 % TAK CI TAK ZOMRIEM.SO SMRTOU SOM KAMARAT A CAKAM NA NU BEZ STRAHU.


Davo . jafilehy   |   ip:91.219.23   |   2012-12-20  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak tupé a bláznivé ovce, už ste v krytoch, alebo v archách ? Či ešte " naposledy" pokecáte s "prorokom", ktorý od začiatku tvrdil, alebo vašou rečou povedané prorokoval, že koniec sveta nebude ?

http://www.youtube.com/watch?v=I_fbxGq9YFU

dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-12-20  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sme na arche a máme kopec zeleniny, ale pre istotu tu máme aj kurky, aby sme mali vajíčka,ked dojde kapusta, aj kravičku sme si zobrali, aby sme neboli smädní,no a pár králikov, ked príde chuť na mäsko.zdravím.
a edzece do roboty či ňe?


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-12-20  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte na jeden detail ste zabudli.Na Fica a jeho istoty.


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2012-12-20  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {sme na arche a máme kopec zeleniny, ale pre istotu tu máme aj kurky, aby sme mali vajíčka} A ako si krátite čas do konca sveta ? Slalomom medzi slepačími hovnami ?


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2012-12-21  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ovečky poďme si zaspievať:
It's the end of the world as we know it and I feel fine.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0GFRcFm-aY


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2012-12-21  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skeptici, užívajte si riadne tej pohody, pretože niektoré ľahkoverné ovce už postupne vychádzajú zo svojich krytov a zas dlhú dobu nezažijeme toľko pokoja.


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2012-12-21  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bláznivé cundry zas protestovali a zrejme chceli využiť aj poplašnú správu o konci sveta: Štyri mladé ženy obnažené do pol pása mali na sebe namaľované heslá ako napríklad Apokalypsa.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6645744/obnazene-ukrajinky-protestovali-proti-putinovi.html

Rite a cecky nie sú argumenty a ani vykríkanie "Putingotuhel". Ak sa na budúce rozhodnú protestovať, dúfam, že konečne vyjadria to, čo majú na srdci serióznym spôsobom.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Rozhovor s Jarkem, pašerakem a vyrobcem pseudoalkoholu


2012-09-20  (08:43)  |  Úvahy a komentáre
"Ladik, kura, nevim. Kdosik to dojebal. Dvacet roku si člověk dava pozor, a pak mu to jakysik mamlas rozbije. Kdosik dodal do systemu materyjal, kery byl pomišany s metylem. To zme nemohli tušit. Zrobili zme všecky procedury, kere robime normalně. Perfektně zme to vyčistili a předali dal. Partyja z teho zrobila ty svoje tuzemaky, vodky, švestkove slivovice a jine sajrajty pro blbce. Nikdo ale netušil, že v tym je metyl. Metyl nevyčistiš."


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Katolicismus odchází z Evropy

Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Politická drzosť

Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.

Som proti tomu, aby nový pápež v roku 2013 navštívil ...

Ako vnímam Nemcov?

Ako poraziť otrokársky systém.

Archív

Den bez lékaře, nákupů, médií

Národe český, je nejvyšší čas se sjednotit, neboť jedině v jednotě je naše síla, které dokáže něco trvale změnit! Národe český, Naší vlastí se šíří vztek, zoufalství a nedůvěra - konečně, můžeme si za to sami. Vláda nám ukazuje zdvižený prostředníček - pomož si občane sám!


Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Táto kríza je ako rakovina: je čas konať hneď

Hlinové vystúpenie v parlamente

Ako také ovce

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4673 s