20. August 2019
    
AMERICKÁ VOJSKA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH - Dolezite.sk

AMERICKÁ VOJSKA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH


  2013-01-05  (22:18)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - AMERICKÁ VOJSKA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

          V Plzni se Američané přihlásili poprvé čtrnáct dní před koncem druhé světové války. Na 500 amerických bombardérů svrhlo přes 5000 tříštivých a zápalných fosforových bomb, které úplně zničily 29 objektů Škodovky, 21 objektů poškodily velmi těžce a 33 ob­jektů těžce. Zničili tedy Američané na 70 % známe Škodovy zá­vody, které po šest dlouhých let mohly klidně vyrábět munici pro hitlerovskou   „wehrmacht".   Kromě  Škodovky  byly  demolovaný plzeňské pivovary,  seřaďovací nádraží, rozbity Karlova čtvrť a Škvrňany. Při dubnových náletech na Plzeň bylo zabito 769 Čechů a 542 raněno. Škoda byla odhadnuta na čtyři miliardy korun. Lidské oběti byly naprosto zbytečné a právě tak škody materiální, neboť v té době byla výroba ve Škodovce plně rozvrácena sabotážními akcemi a ilegální hnutí, vedené KSČ, ovládalo situaci.

Již 14. dubna 1945 došlo k závažné schůzce vedoucích před­stavitelů odbojových skupin na Plzeňsku. Byl ustaven revoluční národní výbor v Plzni, který koordinoval jejich činnost. Jeho čle­nové se scházeli ve Zbrojnické ulici čís..   1.  Komunisté v něm zaujímali významné postavení a byli v něm důslednými uskutečňovateli příštího lepšího života. .V posledním týdnu dubna 1945 byla vyhlášena pohotovost všech členů odbojových skupin. Vedení sídlilo do začátku května v chatě u Dolan a od 2. května 1945 v bytě Marie Filipové v Kotkově ulici. Byl připraven plán ozbro¬jených akcí. Komunisté počítali především s účinnou pomocí Škodováků. Bylo rozhodnuto obsadit „Hnědý dům" v bývalé Husově třídě, který byl sídlem NSDAP. Na telefonickém úřadě pracoval důvěrník a podával informace.

  K významné schůzi ilegálního revolučního národního výboru došlo 4. května 1945. Tehdy měl RNV již na 96 členů. Byly vydány konkrétní pokyny a úkoly k povstání. Je nutno zdůraznit, že v tomto období se mezi odbojovými pracovníky hovořilo jen o jediné straně - Komunistické straně Československa, KSČ byla jedinou vedoucí silou v Plzni. V noci z 5. na 6. května 1945 vyšla „PRAVDA, list KSČ - odbočka Plzeň". Jako vydavatel byl uveden národní výbor v Plzni.

   K povstání mělo dojít nejdříve 7. května 1945,

   Vedoucí funkcionář RNV Dr. Jaromír Hrbek o tom píše:

 

„Byl vypracován jednotný a podrobný plán povstání. Nejpalčivější otázkou bylo opatření zbraní. Podařilo se nám zajistit si od Rudé armády přísun zbraní leteckou cestou, k němuž mělo dojít na smluvených místech v noci ze 6. na 7. května. A však události nás předběhly. Osvobozovací akce začala spontánně v sobotu 5. května 1945 v časných hodinách ranních. Bylo zřejmé, že náš lid nelze zadržet."

 

   Na urychlení povstání měly vliv pražské události Od ranních hodin 5. května se lidé srocovali na ulicích a na náměstích Plzně. Mizely německé nápisy a na jižní straně náměstí Republiky byla zapálena, německá propagační deska s nápisem „Fiihrer befiehl, wir folgen!" Na ochozu věže Bartolomějského kostela se objevil československý prapor a prapory spojenců. Lidé zpívali státní hymnu. Na náměstí vlálo již několik československých vlajek z oken domů, později z radnice. Kolem desáté hodiny dopoledne se najednou objevila nad hlavami zástupů presidentská vlajka. Lidé pochodovali a skandovali: „Ať žije Československá republi¬ka". A v té chvíli se již legálně ujal své činnosti revoluční národní výbor.

     Nejdříve byla obsazena plzeňská radnice, potom „Hnědý dům". Boje se zúčastnili staří komunisté - soudruzi Josef Mach, Josef Voříšek, Jindřich Solfronk. Místnosti bývalého „Hnědého domu" se staly revolučním centrem, odkud KSČ řídila další svobodný život Plzeňska. V dopoledních hodinách byly obsazeny ještě výtopnySD, železniční uzel, hlavní nádražní budova, skladiště potravin a jiné objekty.

    Nacisté byli zajištěni v budově požární stanice. Soudruzi pamatovali na to, aby zmařili každý pokus Němců o zničení závodu. V první bráně bylo zajištěno skladiště zbraní a střeliva. Ve Škodovce se z dobrovolníků utvořil strážní oddíl a také zde došlo k přestřelkám. Oddíl prohlédl úkryty, kabelové kanály a místa, kde se předpokládalo, že nacisté mohli uložit třaskaviny. Ve Škodovce se hned 5. května 1945 ujali vedení dělníci. A po Škodovce následovaly všechny závody a podniky. Těžká situace byla na hlavní poště, ale i ta byla zdolána.

      Již 5. května 1945 ve 12.35 hod. slyšeli občané Plzeňska z obsazeného vysílače hlášení:

 

„Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří! Voláme vás, občané města Plzně a celých západních Čech! Oznamujeme vám, že jsme se zbavili nadvlády Němců a jsme svobodni!"

 

      Vzdutá vlna revolučního nadšení smetala všechny stopy německé nadvlády, lid se ozbrojil a vyslal vojenskou jednotku do pohraničí. Kaznějov, Merklín, Zbiroh, Nýřansko, Klatovsko, Domažlicko až ke Karlovarsku a Chebsku, všechno planulo revolučním ohněm.

Revoluční národní výbor vyhověl žádosti německého velitelství a uzavřel s ním dohodu o „příměří", kterou 6. května v 5.45 hod. ráno za nacisty podepsali generál von Majrowski, plukovník von Brůckner a plukovník Hausner.

      Po 8. hodině ráno přijely na plzeňské náměstí Republiky první tanky americké armády. V té době se již chystali revoluční .bojovníci odjet na pomoc bojující Praze, ale jejich nástup byl znemožněn hrubým zásahem Američanů. Nepřáli si pomoci hlavnímu městu republiky.

      Od jejich vstupu se Plzeň stala centrem západní špionáže. Měla být místem, které by dělilo republiku na dvě části - západní a východní. Když se Američanům nezdařilo tyto cíle uskutečnit, ničili nejen materiální hodnoty, ale i lidské životy. Na horském letišti v Plzni zapálili zásoby látek a ložního prádla. Za starou hrnčírnou sváželi američtí vojáci do velké jámy potraviny, nábytek, rozhlasové přijímače a jiné výrobky, polili je benzinem a zapálili. Na půdě bývalého gestapa rozstříleli přes 100 rozhlasových přijímačů. V okolí Ejpovic zničili větší množství nákladních a osobních aut. Totéž se dělo na Loketsku a v Sokolově. V rokycanských kasárnách zničili na 60 vagónů látek, ve Stodě 40 vagónů látek a prádla. V Kraslicích demolovali skladiště hudebních nástrojů, a tak bychom mohli vypočítávat dále.

   Své zásady „svobodného světa" uplatňovali i na občanech. Dávali přednost německým fašistům před naším lidem. V Klatovech zastřelili zaměstnance ČSD Hroudu a Wimmra. Tloukli příslušníky SNB a v září 1945 dokonce přepadli divizní velitelství čs. armády v Plzni. Anna Klesová z Chudenic vypravovala, jak jejího otce zastřelil 30. června 1945 americký voják ranou z pistole:

      „Byla právě sobota, den před poutí. Po celý den měl každý plné ruce práce. Tatínek, aby při tom shonu nepřekážel, odešel do lesa na houby. Vrátil se domů pozdě odpoledne. Maminka houby připravila k večeři a on si zatím šel pro cigarety a mně pro nové střevíčky. Zanedlouho bylo slyšet výstřel z pistole. Maminka vyběhla, nic netušíc, na náves až ke mlýnu, kde stál hlouček lidí. Ptala se, co se stalo, ale nikdo neodpovídal. Jako by oněměli. Tu vidí kruh amerických vojáků, uprostřed leží člověk krví zbrocený a sténá. Proboha, vždyť to je náš tatínek. Volá: „Domů, domů!" Z kapsy vytáh moje střevíčky a opět klesl. Maminka se rozplakala a lidé ji raději odvedli. Tatínka naložili na auto a vojáci ho odvezli do klatovské nemocnice. Mluvit jsme s ním již nemohli. O půl desáté skonal. Bylo mi tehdy pět roků a mojí sestře dva roky."  

      A kolik takových případů bylo v americkém okupačním pásmu! Zatím v lazaretech ochraňovali hitlerovské generály, gestapáky a esesáky. Počet obyvatel Mariánských Lázní se náhle zvýšil z 8.000 na 35.000. Příčina? Z lazaretů tu byla vytvořena rekreační zachytná střediska pro hitlerovce, hlavně pro významnější zločince. Jedinou nemocí většiny byl strach před Rudou armádou. Českým orgánům byl vstup do „lazaretů" přísně zakázán. Podobná „nemocnice" pro zločince pod ochranou amerických imperialistů byla i v Plané u Mariánských Lázní, v Chebu a jinde.

      Velitelství americké armády v Plzni se přímo vměšovalo do vnitřních záležitostí našeho státu. Zakázali dokonce po svém příchodu .činnost revolučního národního výboru. Teprve po důrazných protestech začali RNV do jisté míry respektovat. Americké velitelství však vydalo pro národní výbory tyto směrnice:

 

1.         Struktura správy města: Americký velitel, starosta, policejní

president a ještě jedna osoba, kterou si vybere americký vojenský

velitel ke spolupráci.

2.         Všechny banky uzavřít. Předsedové bank se dostaví k ame¬

rickému veliteli.

3.         Ve večerních hodinách vyklidit ulice města. Kdo se bude

pohybovat venku po 21. hodině, musí mít potvrzení od policej¬

ního velitele.

4.         Zastavit noviny.  Odpovědní redaktoři přijdou v 5 hodin

k americkému veliteli.

5.         Odevzdat vysílací aparáty, všechny zbraně, fotoaparáty na

policejních revírech. Zbraně odevzdají i čs. velitelé a důstojníci.

 

Takové bylo americké „osvobození" v západních Čechách, na které nelze zapomenout! Lid Plzeňska se osvobodil sám a oni přišli jeho svobodu oklestit!


z díla „Boj pracujícího lidu Plzeňska
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!




Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-06  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  boha tvojho cerveneho, z komancov tu ide robit hrdinov konca vojny, nj, ti si radi prisvojovali zasluhy


pepe . sowugame78   |   ip:95.102.18   |   2013-01-06  (01:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath , boha tvojho modrého , komančovia mali nesporne najväčšie zásluhy na porazení fašizmu .


anton . kajusiky60   |   ip:195.160.1   |   2013-01-06  (01:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ynath...nevieš čítat pána boha tvojho a rozmýšlat


abaxas . jybowemu4   |   ip:90.177.75   |   2013-01-06  (03:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ynath
Na to ti odpovím asi takhle, můj děda byl za války v koncentráku a mnoho jeho příbuzných taky, proč? Pro sabotáž letadel <byl to letecký mechanik> a pro práci v odboji, po válce byla půlka otcovích příbuzných na gen. štábu, všichni byli v tej "zlej" straně KSČ...!
Nutno podotknout, že můj strejda od mé matky zase byl předním signatářem charty, takže mí příbuzní bojovali vždy proti bezpráví, ale i díky tomu jsem si uvědomil jedno: NIKDY NEMŮŽEŠ ZMĚNIT LIDI Z VENČÍ, LIDI SE MUSEJÍ CHTÍT ZMĚNIT SAMY..!
Omlouvám se za caps, ale tohle muselo být slyšet :D.) Jde mi o to, pokud chceš něco změnit, neměň režim, ale změň sám sebe. Pokud si myslíš, že revoluce mohou něco změnitm´, tak je to omyl, protože lidi půjdou za <všeho>schopnými...
Jinak já svého dědu nikdy nepoznal, protože zemřel 10. let po válce na následky koncentráku..., to je cena za fašismus.


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-06  (04:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Media, skolstvi, politika - CELY SYSTEM, OVLIVNUJE MASU KAZDYM DNEM!!....

Tak jake pak ze se lide nedaji zmenit z venci??? !

SPOLECNOST MUSI BYT SVOBODNA! KAZDY REZIM POVEDE VZDY JEN K TOTALITE!...



Andrej . bomefumi93   |   ip:91.229.29   |   2013-01-06  (06:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tieto veci vasinou v mediach nenajdete,pretoze to odporuje sucasnej propagande.Idealizacia akychkolvek vojsk je vzdy scestna,pretoze ideal by ste nenasli v ziadnom vojsku,ktore sa zucastnilo 2.svetovej vojny.Kedysi sme sa ucili,ze vitazna Cervena armada bola hrdinska,pretoze dokazala zastavit a prinutila ustupit Nemecke armady az na ich uzemie.Skutocnost?Armady osi mali nieco okolo 50 milionov vojakov,pricom armady spojencov viac,ako 120 milionov.Teda ako by napadli jedneho muza dva a stvrt chlapa a potom sa tlapkali po pleciach,aki su hrdinovia..Nemecke vojska Americanom po Ardenach nekladli takmer ziaden odpor,pretoze sa chceli vzdat Americanom,nie Cervenej armade,o tom vsak uz ziaden doklad nenajdete,pretoze to tak isto odporuje propagande.Zlych ludi najdete v kazdej armade,bez ohladu ci maju privlastok "nepriatelska",alebo "hrdinska"..


Mik . feqyhave63   |   ip:84.16.32.   |   2013-01-06  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Japonci dlho ponúkali kapituláciu (aj cestou Vatikánu) a "američani" k tomu boli hluchí! No a potom použili atómovú bombu...demokrati... Japonci používali tie isté guľomety Vickers, ako austrálčania, ktorí proti nim v tichomorí bojovali...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2013-01-06  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejmenovany spolocnost bude slobodna ked budes v prvom rade ekonomicky nezavisli .a kedy si bol ekonomicky nezavisli v soc. alebo kap.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-06  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pepko to sa mylis, zasluhy na porazeni fasizmu mali ludia, komunisticka strana si to len prisvojila


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechceli ste tu Rusa, chceli ste Američana, tak ho tu máte, čo ešte chcete?


Pm . komyjyve81   |   ip:188.112.8   |   2013-01-06  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rovnaký osud na Slovensku postihol mesto Nové Zámky.
Zrovnané zo zemou a úplne zbytočne - koniec vojny, o nič z vojenského hľadiska nešlo.
Treba to spomínať, je to Historické vedomie národa


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.17.   |   2013-01-06  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Liberáli-demokrati, chazari-sionisti-žido-kresťania a ich poskokovia, vždy len lož a pololož povedia / talmud a spoveď /a na pravdu dejín pľujú. Ich boh je krivá viera, ako aj lož a zisk za každú cenu. Príde im koniec!

Nech žijú naši osloboditelia - vojska červenej armády! Slovania všetkých krajín spojme sa! Náš čas ide a nikto ho nezastaví! A tobôž nie reakcie spochybňujúce hore uvedený článok.



Preator . tixyvote58   |   ip:159.253.1   |   2013-01-06  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechapem preco cesi nemaju radi rusov a vsetko co sa tyka rusov je zle...
a usa je naj
cesi si uvedomte keby nebolo bratov rusov tak neexistujeme ...
je to cudne alebo osud ze rusko zastavilo napoleona neskor fasistov a teraz stoji proti zidom a usa NATO ...


Preator . tixyvote58   |   ip:159.253.1   |   2013-01-06  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zapad nechce aby sa slovania spojili ...
a preto slovanske narody nici z vnutra ...
vid slovesnko ...
za 20 30 rokov slovensko skonci ....
keby sa slovania spojili do jedneho celko tak neni sila na zemi co by nas porazila ...
preto zapadne mesia a aj dejiny sa vykoadaju podla zapadu ...
ze slovania su daky kmen co sa tu sem pristahoval a podobne
ale pravda je taka ze slovania tu boli od nepameti ...
skoda ze na slovenskych skolach sa ucime z pramenov zapadu a nie z nasich a slovanskych ...


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poučenie z I.SW v USA bolo aj príčinou bombardovania Škodovky-PlzeŇ, aj Kraslp aj Drážďan aj Na SK - Dubovej...lebo..


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Kralup.. Dubová 1944


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po I.SW USA produkcia bola viac ako 50% smerovaná do vojnou zničenej Europy!!! Kolesá sa točili tovar išiel za more, zisky sa hromadili... životná ...hajajáj!!!


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A bum .aj v Europe sa kolesa roztočili cca 1929-30 á..prva loď sa z plným nákladom vrátila...trh v Europe bol naplnený a Vall Stréét a ..banky a kríza... a kandelábre plné obesencov!!!


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže poučenie z I.SW : čo najviac zničiť/vy bombardovať, / aby sa mohlo čo najviac dodávať....vyrábať ...a získavať .. Preto tá Škodovka a.i. pod ..rúškom zamedzenia výroby zbraní, komponetov pre nemeckú voj. mašinériu. /ale nič nové pod slnkom ..každý to vie..aj pre budúcnosť...!!/


slovk . nihebyxo2   |   ip:82.119.22   |   2013-01-06  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...veru,veru, taká pravda o tej špinavej bande oslobodoteľov z USA, vídíme to aj teraz, tie svine americké napadli od II.SV už 30 štátov...bolo by na čase aby sa to tým hrdlorezom vrátilo 100 násobne...dokedy bude fungovať špinavá korporácia židokapitalistov západu a USA, dovtedy na svete veru pokoj nebude...už je na čase aby sa to začalo obracať, veď už celý svet vie s akými špinami zo západu má dočinenie...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-06  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k druhej svetovej sa tažkoda vyjadrovať,lebo ani jeden znas čo tu píšu knej neni očitý svedok,


ja som počul od očiteho svedka ,že nemci boli na určitej urovni slušnosti lepšie na tom ako rusi,tí mu zobrali čo sa dalo,ked pechadzali uzemim po nemcoch,kon a zbran sa da pochopiť ale brali i príbori a pod,ale nerobili žiadne zverrstva na civilných obyvateloch,neznasilnovali ženy a pod,...len boli troška iní ako nemci,neboli tak civilizovaní...niet sa čo divid,ked tam do lenina vladla monarchia ktora videla len svoju prdel a svoj blahobyt,a tak veľka krajina sa nedala tak rychlo scivilizovať ,,,potrebovala čas,,,a chuť.a hlavne ekonomicke prostriedky na vybudovanie školstva a pod,,,


ale nič na tom nemení že moju rodnu hrudu oni oslobodili,a že nevahali dať za to aj zivot,a v tom sa im nik nevyrovnal ani nemec,


članok je ale o inom,o tom ,čo dokazali už vtedy zrobiť kap vojska,,,,ked vedeli že to skonči nie v ich rukach ale v ruských,,,je to o ich predstavených a tych čo skutočne stali za usa army,a ty vedeli v tej dobe a i teraz že zničiť strategicke fabriky a veci treba vždy pred nepriatelom,to jasne poukazje že rusi a amici neboli žiadni spojenci,ale len nepriatelia ,jený bojovali proti svojmu nepriateľovi,ktorí ich napadol a tí druhí išli si uchmatnuť kus europy cez ľudi, v usa army,,

tento članok to dokonale dokazuje,

a o tom jasne vedel stalin a blízky jeho ľudia,ale obyč ľudia o tom anišajnu nemaju,a nemaju ako vidno po prečítani diskusie ani teraz....

ale tí čo stali a stoja za usa army v tej dobe a teraz úpravdu velmi dobre vedia,že nebyť sili stalina a odhodlania ruskeho ľudu už vtedy by napadli zssr usa army,,,

ale vedeli že nevyhraju a bali sa a tak sa uspokojili s tym že im pripadla ta čast eu aka im aj pripadla,aj ked ratali že im pripadne vačší kus ako hovorí tento článok,,

a o to tu v skutočnosti ide,a nie o to či si komunisti privlasnili uspech ľudu alebo nie nad fašizmom,,

v podstatenad nemeckom a hitlerom vyhral stalin,,,žiande usa....a teda kmunisti zo zssr nik iny,,,

lebo bez akejkolvek pomoci hitlera rusi stočili na vlastnom uzemi a hnali jeho vojska domou,to že vyčurana elit čo za usa army stala sa nakoniec pridala k zssr a hnala sa na berlin,,,,nič na veci nemení












333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-06  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ete k članku,konečne je tu članok po dlhom čase čo som aj dočital do konca,



admin

za tento članok maš u mna plus,kež by ich tu bolo niekach takych čo sa daju aj dočitáť viac.


a takysto ten čo ho tu skopčil ma u mna ešte vačšie plus.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-01-06  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán "dochtor inžinýr Číselný", SVC! Ty si nikdy nemal v škole dejepis? Alebo si chodil len do podradných škôl, kde celú históriu suplovala kostolná kniha imaginárnych príbehov? :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-06  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  koza rohata


nechampem tvoj postrech kapanek


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-01-06  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tým sa netráp, Číselník a SVC, to je v tvojom prípade normálne... :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-06  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  koza

rohata

no daj kde mám chybu z dejepisu



???

nech sa môžem vyjadriť

a rozpravaj komu chceš že nie si platený trollo


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci pisete bludy, lebo viete hovno o nemeckom socialnom naconalizme, viete len to co vam natlacili do hlav komunisti a zidobolsevici. Ty vecsinu dejin a ich odkazov ajtak zmanipulovali. Preco su sidaci proti neonacizmu a pritom ani polslovom nevystupia proti komunizmu jednoducha odpoved ten prvy system daval nam slobodu v tom druhom sme mali hlavy v zidokomunistickom chomute. Vopred dakujem za minusky ktorymi dokazujete jaky ste zaslepeny a sprosty, ale co cakat od naroda ktory sa postavi proti vlastnej suverenite.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-06  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :)))

ešte že slnko svieti na všetkých rovnako,lebo keby si začalo vyberať ,podla toho ako sa da kto kupíť ,tak neviem,,,,niektorí by otrčili už davno kopyta za nedostatok vitaminu d


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvorené oči, kde bol ten komunizmus?

A ani jeden, ani druhý skutočnú slobodu nevie dať, tak ako ani tento teraz, preto to musí už skončiť, aby konečne povstalo to, čo ľudom dá poriadok a slobodu, nie utrpenie a biedu...


chi6 . rudeqywe7   |   ip:96.23.43.   |   2013-01-06  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zatvorenymozog, takze my sme zaslepeny a ty si zaslepeni? Zaujimave. Co cakat od primitiva, ktory emigroval k primitivom a teraz nam tu kaze tie ich primitivne sracky?


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chi6 takeho kus ludskeho odpadu jak si ty som este v zivote nevidel, ked nemas oponovat ty truhlik tam nepis na moju adresu nic.
Osobne na tuto temu som uz hovoril s vela ludmi a prisiel som na jednu vec ludia z narodnosti viac vzdialenych od Nemecka su viac a viac pomyleny ohladom vyvoja a odkazu nacizmu. Prave ty co su najdalej od diania budu vas najviac presviedcat jaky boli rasisti a jak chceli zotrocit menejcenne narody. Nemci nerobili rozdiel medzi narodmi, oni robili rozdiel medzi dobrymi a zlymi ludmi, len zidia robia rozdiel medzi narodmi, este aj v svetom pisme sa vyvysuju na vyvoleny narod.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nakoniec sa tu dočítam, že Hitler bol dobráčisko od kosti...to je teda sila...


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie Sloven ja ti nechcem brat iluzie, dobraciskom od kosti bol Lenin to si drz vtej dutej hlave a nerozmyslaj na Hitlerom, lebo by si mohol dostat mrtvicku.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2013-01-06  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   k clanku bi som este dodal:
ked cechy premenili na protektorat tak prve co urobili bolo ze pozatikali komunistov ,ludi podozryvych z komunizmu a iterbrigadistov bolo to viac ako 30 000 ludi ktori skoncili v koncentrakov hned v prvych dnoch.A ako to gestapo tak ryclo dokazalo?Lebo urady burzoazneho kapitalistickeho CSR im nachystali zoznami a v nmnohyhch okresov uz zatykali este pred prichodom gestapa.
fasisticke nemecke vojska este po 9.maji v cechach vypalovali dediny a popravovali obyvatelstvo na svojom uteku k americanom,ktory ich odmietali vydat aj ked mrtvoli este ani nevichladli ale ich prichilii v svojom obiati.
Ci ze fasizmus porazil socializmus a komunisti.Dnes s toho nic nieje Kto teraz porazi fasizmus co sa nam pomali rodi?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvorené oči, kde ja som povedal, že Lenin áno?

A z vašich vyjadrení je jasné, že prečo Hitlera a jeho režim oslavujete, keď jeden je ľudský odpad pre vás, iný ma dutú hlavu, lebo ma iný názor, ktorý sa z tým vašim nezhoduje, ale aj tak sa dá.........


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..otvorenéoci ..to vážne.....platí Vaše..."""" prišiel som na jednu vec....""""" a to ďalej?????....Ak áno...


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven jak sa do hory vola tak sa z hory ozyva, Jak reagoval chi6 presne tak som mu odpovedal a na tvoju dutu poznamku som mal ties primeranu odpoved co ocakavas ine? teraz odpoviem panovi klopimu.

Pan klopi predstav si prisiel som na to a na co si prisiel ty okrem komunistickych pouciek a vymyvaniu mozgu?

Zatial som este nestretol taky argument predktorym by som musel sklonit hlavu a povedat ja sa mylim ty mas pravdu, ked vecsinou sa stretam s dutymi hlavami plnymi propagandy bez vlastneho nazoru.


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven este k tomu kde ja oslavujem Hitlera, len som napisal ze o tom hovno viete, lebo to je pravda elita to drzi pod pokryvkou jak drzia holokost nikto o tom nevie pravdu, je tak alebo sa mylim?




klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-06  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..tak Vám to otočím !!! Skúste to skorigovať! Upozorˇnoval som na používanie invektív/ doteraz čo som zachytil je ich viac ako30/ jednak na jednotlivcov tak aj na celky , viac krát som upozorňoval na nedostatky vo faktografickej argumentácií a teraz aj /nie prvý krát/ aj intelektuálnej!!! počkám--


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akosi prirýchlo ste cúvol, prečo asi? A vy viete tu 100% pravdu, keď dejiny píšu zatiaľ vždy víťazí?

A tu je vaše vyjadrenie o 17:57, to o čom svedčí:


otvoreneoci . vymovepu87 | ip:99.241.18 | 2013-01-06 (17:57)
43% hlasovalo = 4
mínus plus
Vsetci pisete bludy, lebo viete hovno o nemeckom socialnom naconalizme, viete len to co vam natlacili do hlav komunisti a zidobolsevici. Ty vecsinu dejin a ich odkazov ajtak zmanipulovali. Preco su sidaci proti neonacizmu a pritom ani polslovom nevystupia proti komunizmu jednoducha odpoved ten prvy system daval nam slobodu v tom druhom sme mali hlavy v zidokomunistickom chomute. Vopred dakujem za minusky ktorymi dokazujete jaky ste zaslepeny a sprosty, ale co cakat od naroda ktory sa postavi proti vlastnej suverenite.



Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte niečo, kto stál na čele toho nemeckého národného nacionalizmu? Kto rozpútal II. svetovú vojnu? A kto bol zapojený v pozadí tejto vojny? Kto podporoval Hitlera?


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven ja byt vitazom tak pisem, ze druhu svetovu vojnu rozputalo komunisticke Rusko, ktore v zmluve o neutoceni s Nemeckom nanutili Nemecko napadnut Polsko a rozdelit si ho.

Vidis jak je to jednoduche z pozicie sily plodit bludy a tlacit do dutych hlav. Svet sa lahko ovlada, lebo tych dutych hlav je vecsina co aj ty uspesne prezentujes tym kolko som dostal minusiek. Prave to je dokaz o ktorom hovorim, alebo nedajboze si myslis ze to minuskovali ty co maju nieco v paliciach, tak potom dovol ja sa zasmejem CHA CHA CHA.

Sloven . nekipexu03 | ip:193.200.1 | 2013-01-06 (20:43)
50% hlasovalo = 0
mínus plus
A ešte niečo, kto stál na čele toho nemeckého národného nacionalizmu? Kto rozpútal II. svetovú vojnu? A kto bol zapojený v pozadí tejto vojny? Kto podporoval Hitlera?

Odpoved na tuto poznamku mas jasne napisanu v mojom druhom prispevku kto stoji za utrpenim narodov sveta. Len neviem ci to dokazes najst.



Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to skúsme od konca, veď vy to viete, kto podporoval Hitlera?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-06  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A oni robili rozdieli medzi dobrými a zlými...Ako vedeli, že kto je ozaj dobrý a kto zlý, teda podľa akého metra to vedeli?


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan klopi ty si velmi mudri clovek vecsina na tomto portali ti moze zavidiet styl vystupovania, len tvoja inteligencia je na urovni hupacieho konika, takze pre mna jednoducheho nema vyznam s stebov viest debaty.


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-06  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven hned prvy den jak som sa dostal do emigracie jeden exsot povedal, ze Rakusania su rasisti a ze nikdy predomnov neotvoria dvere. Ja mam celkom rozdielne skusenosti oni tie dvere otvatali a nie len dvere ale aj srdcia a sami ma s mojou rodinou pozyvali na navstevy. Ja som jednoduchy prosty clovek bez vecsieho vzdelania co myslis kvoli comu, lebo som bol kriminalnik, podvodnik, zlodej a hajzel?



Monteverdi . lekefysa25   |   ip:64.121.13   |   2013-01-06  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prahu osvobodil general Vlasov s Ruskou osvobodeneckou armadou
http://www.economicexpert.com/a/Vlasov:army.htm


Monteverdi . lekefysa25   |   ip:64.121.13   |   2013-01-06  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O generalovi Vlasovovi v ceskem jezyku na Britskych listach
http://blisty.cz/art/13929.html


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..otvorenéoci...cit.:..."prišielna jednu vec ľudia znarodnosti viac vzdialených od Nemecka sú viac a viac pomyleny ohľadom vyvoja a odkazu nacizmu"...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Teda..otvor...oci... Teda jedná sa o asi, čo do vzdialenosti.. , Novozelanďanoch, Indonézanov, či nedajbože niektorých Kanaďanoch


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A otv...oci..pokiaľ sa jedna o národnosti /opakom/ na SK počas IISW pôsobila partizánska skupina Ernesta Thelmana kde boli pervažne Nemeckí hovoriaci Slováci /obdobne Norski partizáni, či odboj v Holansku...všetko blízko...národnostne... Takže KEFA č1.../Vaše pohľady na samotný nacizmus ach ...nebudem.../


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..otvor...oci.. Ak vysvetľujete aj Putinovi...čo ste tvrdil... riešite problémy v Číne ..kde chodievate.. a pritom používate slovník:/admín pusť../ duté hlavy... kus ľudského odpadu.. viete ho..no.. co Slovák to hlupák... židoboľševík...slepí krtko...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..tak verte mi..otv..oci.. že už sme tu trochu ďalej a " múdrosti " ktoré nám tu zo zahraničia demonštrujete sú viac menej unikátne pre vzdelávanie na školách kde sa učia masmedialnu komunikáciu ...ako vzor neschopnosti...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale aj tak nebránim vám v písaní , /kultivovanejšiom/ doporučujem zamerať sa na napr. "pikošky" z MHL... poprípade opísať krásy Kanadskej reality.../ S tou akadémiou tretieho veku som myslel vážne ..dá sa tu študovať pomerne lacno, je to cca6semestrov a tuším je treba mať strednú školu../


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-07  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ,,oj oj NHL...,,(MHL)


juraj . colopumy40   |   ip:89.173.18   |   2013-01-07  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staci sa pozriet dole,kolko ludi na članok reagovalo a som spokojny



diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...



Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánsky



V tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Člověk vs masožravec

Jaké jsou rozdíly mezi masožravými šelmami a člověkem? Je člověk fyzicky stavěn k pojídání zvířat?


Báj o upíroch

Budoucnost EU a jak v ní přežít

Ako ma bolel chrbát

Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny

Terorismus

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5229 s