23. September 2019
    
AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY - Dolezite.sk

AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY


  2013-02-13  (11:45)  |  Amerika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY

Shakespearův Polonius dává svému synovi tuto klasickou radu: „Nebuď dlužníkem ani věřitelem.“ Mnozí z duchovních otců amerického národa to však viděli úplně jinak. Často žili na maximum: Byli vždy dlužníky a nikdy věřiteli. Jak vlastníci plantáží s tabákem či rýží, otrokáři a obchodníci, či pozemkoví a peněžní spekulanti, závisející na dlouhodobých úvěrech z nichž financovali svůj přepychový život, tak obchodníci a kramáři, řemeslníci a zemědělci i námezdní dělníci a námořníci. Bez dluhů by símě komerční ekonomiky sotva kdy dozrálo.

Shakespearův Polonius dává svému synovi tuto klasickou radu: „Nebuď dlužníkem ani věřitelem.“ Mnozí z duchovních otců amerického národa to však viděli úplně jinak. Často žili na maximum: Byli vždy dlužníky a nikdy věřiteli.

Jak vlastníci plantáží s tabákem či rýží, otrokáři a obchodníci, či pozemkoví a peněžní spekulanti, závisející na dlouhodobých úvěrech z nichž financovali svůj přepychový život, tak obchodníci a kramáři, řemeslníci a zemědělci i námezdní dělníci a námořníci. Bez dluhů by símě komerční ekonomiky sotva kdy dozrálo.

Ben Franklin však byl v tomto ohledu opatrný. „Raději jít spát bez večeře než nechat narůstat dluh“ zní jeho výstraha, a dodnes mají jeho varovná slova velkou morální váhu. Bojíme se dluhů, ale nemůžeme bez nich žít.

Dluh v Americe po celou dobu je a byl, jako jakýsi Dr. Jekyll a pan Hyde kapitalismu. Pro malou skupinu lidí je požehnáním, pro ostatní prokletím. Pro některé je morální břemeno dluhu příliš těžké, a nic a nikdo jim nedovolí na to zapomenout. Pro privilegované ostatní nepředstavuje dluh žádnou morální zátěž, znamená pro ně příležitost k prosperitě, a pokud se něco pokazí lze se jej bez výčitek zbavit.

Ti, kteří dluh vítají s úsměvem, jako královskou cestu k bohatství a většinou je jim odpuštěn, když je jeho hodnota už moc velká, pocházejí takřka výhradně z nejvyšších příček ekonomické hierarchie. Pak je tu zbytek nás, kteří jsme plísněni za naše způsoby chudých, majetek je nám zabavován a vyvlastňován a nám pak zbudou nehojící se šrámy a zranění, které nám znemožňují lepší budoucnost.

Přemýšlejte o tomto kalkulu horních a dolních tříd, jako o dluhové politice. Britský ekonom John Maynard Keynes to bral takhle: „Když ti dlužím libru, mám problém, ale pokud ti dlužím milion, problém máš ty.“

Po měsících nadcházející „dluhokalypsy,“ hrozivého „dluhového stropu,“ a „fiskálního útesu,“ Američané v zajetí veřejných i soukromých dluhů zůstávají. Za naše hříchy jsme naslibovali nastolit úsporná opatření. Miliony se topí, nebo již utopily v moři dluhů - hypotéky jdou do háje, studentské půjčky, které nemohou být nikdy zaplaceny, spirálovitě rostoucí dluhy na kreditních kartách, půjčky na auta, úvěry „do výplaty“, a manažérie nově vyvinutých finančních produktů uvařených podle „finančních inženýrů“ této země, kteří se snaží podojit to, co ještě zbylo z amerického životního standardu.

Světová ekonomika se v letech 2007 – 2008 málem rozpadla, což se ještě pořád může stát, kvůli obřímu zadlužení, které po sobě zanechali finanční lupiči, jež v dluzích našli páku na to, jak ještě zbohatnout. Většina z nich stále žije ve svých vilách a zámcích, zatímco ostatní dlužníci musí žít venku, v autech či útulcích, nebo v přelidněných bytech s příbuznými a přáteli – ne-li dokonce ve vězení pro dlužníky. Věřte tomu nebo ne, vězení pro dlužníky, ten relikt z počátku amerického obchodního barbarství, je vlastně zpátky.

V roce 2013, můžete skutečně být uvězněn za neplacení účtů, krom toho vynalézavé společnosti, různé agentury, policisté, soudy a právníci vymysleli mechanismy zajišťující, že dluhoví „delikventi“ ve vězení skončí. Třetina států nyní umožňuje uvěznění dlužníků (aniž by byli nutně tak nazýváni), navíc to vypadá jako stále častější způsob vydělávání peněz.

Budou to Američané tolerovat, nebo se proti zadlužení může zdvihnout hnutí odporu tak, jak se to už víckrát stalo v minulosti, na kterou by se nemělo zapomínat?

 

Svět vězení pro dlužníky

Trest odnětí svobody za dluhy byl samozřejmostí v koloniální Americe i v začátcích republiky a ve většině států byl zrušen až ve čtyřicátých či padesátých letech devatenáctého století, někde dokonce až po Občanské válce. Dnes o něm smýšlíme jako o mimořádně nemilosrdném způsobu, jak trestat chudé - a tím také byl. A víc než jen to...

Ale i někteří z nejbohatších a nejváženějších členů společnosti končívali ve vězení pro dlužníky, muži jako Robert Morris, který pomáhal financovat americkou revoluci a spravoval státní pokladnu podle článků Konfederace (pozn. překl.: původní písemná smlouva mezi třinácti zakládajícími státy); John Pintard, burzovní makléř, zákonodárce a zakladatel New York Historical Society, William Duer, absolvent Etonu, schopný obchodník a spekulant, druhý tajemník Ministerstva financí nové federální vlády a farář v Hudson River, pensylvánský soudce Nejvyššího soudu; armádní generálové i další významné osobnosti.

Ať bohatý či chudý, byl jsi tam na dlouho, někdy dokonce na celý život, pokud jsi nepřišel na nějaký způsob, jak své dluhy zapravit. Zde však podobnost mezi bohatými a chudými dlužníky končí.

Ať už ve slavném Marshalsea v Londýně, kam Charles Dickens „uvěznil“ otce malé Dorritky (a kde skutečně strádal Dickensův otec, když autorovi bylo dvanáct let), nebo v New Gaol v New Yorku, kde trávili svůj čas lidé jako Duer a Morris, vězení pro dlužníky byla rozdělena podle společenských tříd. Pokud byly vaše dluhy dost velké a vaše sociální konexe dost vysoko (důležité bylo oboje) žil jste si celkem pohodlně. Takoví vězni bývali zásobeni dobrým jídlem, místnosti měli dobře vybavené knihami a dopřávali si i jiné radosti, včetně příležitostných manikérek a prostitutek.

Robert Morris bavil ve své „cele“ při večeři George Washingtona. Po propuštění se vrátil ke své kariéře jako nejbohatší muž ve státě. Dříve než se John Pintard nastěhoval do New Gaol, nechal svou celu vymalovat a vytapetovat, donést sem čalouněný nábytek a dva mahagonové psací stoly.

Mezitím v témže zařízení živořilo mnoho drobných dlužníků uprostřed neskutečné bídy, špíny, a nemocí. Často byli spoutáni a postrádali teplo, čistou vodu, adekvátní jídlo, nebo často vůbec nějaké jídlo. (Člověk obvykle musel mít peníze na nákup vlastního jídla, oblečení i topiva.) Dlužníci v těchto věznicích často na dluhy doslova umírali. A v takových poměrech mohl člověk skončit pro nepatrné částky. Z 1 162 v roce 1787 v New Yorku uvězněných dlužníků, 716 lidí dlužilo méně než dvacet šilinků nebo jednu libru. Třetina vězňů z Philadelphie tam v roce 1817 skončila kvůli méně než pěti dolarům, a v městských věznicích dlužníci početně převyšovali vězněné pro násilné trestné činy v poměru 5:1. V Bostonu tvořily 15% ze zadlužených ženy. Zostuzení bylo horším trestem, než cokoliv jiného.

Veřejně dojemné scény byly samozřejmostí. Vězni v New Gaol, pokud byli umístěni v horních patrech mohli z okna na provázcích spouštět boty a vybírat almužny na své propuštění. Ostatní věznice měly tzv. „žebrácké brány“, kterými mohli vězni ve sklepních kobkách natahovat ruce na mince od kolemjdoucích.

Ať chudí či bohatí chtěli odtud pryč. V roce 1750 začala letáková kampaň proti institutu vězení pro dlužníky. Anglikánský farář v Jižní Karolíně odsuzoval tato vězení s tím, že „člověk by na tom byl líp na francouzských královských galejích, nebo v tureckém či jiném barbarském vězení, než na tomto neutěšeném místě.“ Nespokojenost rostla. Velký útěk 40 vězňů z New Gaol vyzbrojených pistolemi a klacky byl podnícen extrémním hladověním.

Ve třicátých a čtyřicátých letech devatenáctého století se řemeslníci, nádeníci, námořníci, přístavní dělníci a ostatní dělníci zorganizovali do prvního Obchodního odborového hnutí, jakož i do politických stran pracujících. Jedním z hlavních požadavků bylo zrušení trestu věznění pro dluhy. Dědicové radikální politické kultury uváděli, že jejich stížnosti odrážejí biblickou tradici „Léta Páně milostivého“ z knihy Leviticus, která nařizovala zrušení dluhů, navrácení zabavených domů a pozemků, a propuštění otroků a dluhových otroků (forma časově vymezené dluhové peonáže - což je nucená práce, kterou člověk splácí svůj dluh) každých 50 let.

Upadnout do dluhu bylo zničující utrpení Zvláště pro ty, kteří toužili po skromné svobodě obchodníka, řemeslníka, nebo zemědělce. Ačkoli se trhy pro jejich zboží rozšiřovaly, někdy se stávaly méně předvídatelnými, takže si museli sjednávat úvěry na přežití jež někdy nestačili splácet, načež často zakoušeli strádání ve vězení pro dlužníky, které jejich sny navždy ukončilo.

Ačkoli to byli chudí, kdo se organizoval a protestoval, byli to bohatí, kteří byli oddluženi jako první. Dnes považujeme za samozřejmé, že dluhů se lze zbavit pomocí institutu bankrotu (ačkoli i dnes je tato možnost buď přísně omezena nebo odepřena některým třídám znevýhodněných dluhových delikventů, jako např. vysokoškolským studentům). Přestože nově přijatá americká Ústava otevřela dveře vnitrostátnímu úpadkovému právu, Kongres žádný takový zákon neschválil až do roku 1800, přestože mnozí, včetně majetných, za to lobbovali.

Dost starších moralizujících věřících se chmuřilo nad tím, že hříšné zadlužení přetrvává. Spojené státy byly, pokud jde o dluhy, vždy nelaskavým místem, což byl dost nepochopitelný postoj ve společnosti do značné míry založené na ukrývání dlužníků před spravedlností a dluhovým otroctvím. Popravdě byl stát Georgia založen jako útočiště pro dlužníky v době, kdy jimi byly anglické věznice přeplněné.

Když Kongres konečně schválil zákon o úpadku, ti v privilegované části New Gaol uspořádali mejdan. Dole však život šel dál stejně bídně, protože nová právní norma se vztahovala pouze na lidi, kteří měli opravdu velké dluhy. Pokud jste dlužili příliš málo, ve vězení jste zůstali.

 

Dluh a zrození národa

V současné době nás konzervativní média zaplavují varováními o dluzích otců zakladatelů, a je pravda, že někteří nich, jako Jefferson – sám notorický dlužník, často na pokraji bankrotu – na toto téma moralizoval. Avšak Alexander Hamilton, idol konzervativního hnutí, který byl architektem prvního amerického státního dluhu, trval na tom, že „pokud nebude enormní, bude pro nás požehnáním.“

První ministr financí Hamilton si stanovil za cíl proměnit 13 kolonií, které bychom dnes asi nazývali zaostalými, v zemi, která bude jednou moci soupeřit s Velkou Británií. To, jak věděl, vyžaduje likvidní kapitál (takový jehož zdroje nejsou vázány na půdu či jiné méně mobilní formy majetku), který pak může být investován do vysoce spekulativních a někdy riskantních podniků. Pohyb peněz a státní dluh, jak správně cítil, přiláká kapitál dobře situovaných domácích i zahraničních obchodníků, zejména těch z Anglie.

U většiny obyčejných lidí, kteří pod novou vládou žili, vzbuzoval však dluh spíše hněv. Na prvním místě lze jmenovat všechny veterány z Války za nezávislost, a také všechny rolníky, kteří revoluční armádu zásobovali jídlem a běžně dostávali zaplaceno bezcennými „kontinentálkami“ – papírovými penězi, vydávanými kontinentálním kongresem, nebo stejně bezcennými „státovkami“.

Jak se šířily pověsti o vzniku vlády nového státu, po venkově se potulovali spekulanti a skupovali tyto papírové peníze po centu za dolar, předpokládaje, že dluh, který představují bude splacen v jejich nominální hodnotě. Ve skutečnosti, to bylo právě to, co měl Hamilton při plánování státního dluhu na mysli – chtěl aby „vlastenci na výsluní“ zůstali poměrně bohatými, farmáře pak ochudit.

Pobouření se šířilo po celé zemi ještě předtím, než byl Hamiltonův plán přijat. Jefferson měnové spekulanty odsoudil jako odporné kreatury a o dluhu říkal souhrnně toto: „Moderní pojetí přetrvávání dluhu zbrotí zemi krví a drtí její obyvatele pod stále se zvětšujícím břemenem.“ On i jiní odsuzovali spekulanty jako bandy kontrarevolučních „penězokratů“, kteří chtějí svou moc a bohatství využít, k anulaci všech demokratických úspěchů revoluce.

Hamilton je naopak viděl jako nezainteresovanou movitou elitu, na níž závisel hospodářský blahobyt země, zatímco Jeffersonovce s jejich názory odmítal jako bláznivé Jakobínské rovnostáře. Politická válka o dluh záhy vehnala otce zakladatele do bratrovražedného boje.

Hamiltonův plán fungoval – někdy až příliš dobře. Bohatí pozemkoví spekulanti, jako byl Robert Morris či jiní, angažovaní v budování doků, vykládacích nábřeží, a dalších projektů vázaných na obchodní aktivity, nebo v samotném státním dluhu, na což se William Duer a jemu podobná „elita“ specializovali, se teď chopili příležitosti. Nicméně dost často přecenili své možnosti a ocitli se, stejně jako svobodní farmáři a vojáci, v platební neschopnosti vůči svým věřitelům.

Duerovy pokusy ovládnout trh s dluhopisy vydávanými novou federální vládou a spekulace s akciemi první Národní banky představují jeden z prvních amerických příkladů zneužití informací v obchodním styku. Byly také zlověstným příkladem toho, jak mohou spekulace dopadnout katastrofálně. Když se jejich plány zhroutily, způsobilo to první paniku na Wall Street a místní depresi, která se šířila Novou Anglií, ničila „obchodníky, vdovy, sirotky, řezníky... zahradníky, trhovkyně a dokonce i vyhlášenou kuplířku, madam McCartyovou.“

Dav honil Duera ulicemi New Yorku a hrozilo mu oběšení nebo vykuchání, byl však zachráněn městským šerifem, který ho poslal do bezpečí vězení pro dlužníky. John Pintard, který se této spekulace také účastnil, stihl ještě uprchnout do Newarku v New Jersey, načež byl také uvězněn.

Zavření Duera a Pintarda do vězení pro dlužníky touto novou republikou nebylo však přesně to, co měl Hamilton na mysli. A nechat je tam hnít by sotva podpořilo „podnikatelského ducha“, který podle mínění ministra financí mohl zemi proměnit ve Velkou Británii příštího století. Institut bankrotu na druhou stranu zajišťoval, že přetížený stroj obchodních operací mohl začít znovu pracovat a promazával jeho soukolí. Proto tedy byl roku 1800 schválen zákon o úpadku.

Pokud jste však nebyl významným hráčem, dluh fungoval jinak. Spočívaje na bedrech obecného lidu, pracoval jako mechanismus pro postupnou koncentraci bohatství do obchodně finančních skleníků, v nichž byl inkubován americký kapitalismus.

Není divu, že tato dluhová politika vyvolávala prudké politické emoce. Ještě před přijetím Ústavy se farmáři v západním Massachusetts zadlužili u bostonských bankéřů a obchodníků. A nebezpečí, že v ekonomicky těžkých devadesátých letech osmnáctého století ztratí své domovy, přerostlo v ozbrojené povstání. V těchto letech se počet žalob pro neplacení dluhů zdvojnásobil, a pak ztrojnásobil, farmy byly zabavovány, a jejich majitelé posíláni do vězení. Rozezlení farmáři vedeni bývalým revolučním vojákem, Danielem Shaysem, násilím uzavřeli místní soudy a osvobodili dlužníky z věznic. Podobná, i když menší povstání vypukla v Maine v Connecticutu, v New Yorku a Pennsylvánii, zatímco v New Hampshire a Vermontu rozzlobení farmáři oblehli vládní úřady.

Shaysovo povstání v r. 1786 elity zalarmovalo. Vykreslovali vzpurné sedláky jako „bestie“ a jejich domy jako „vředy“. Vyděsily je i vlády států, jako byla např. rhodeislandská, které byly populárním vlivům otevřenější, vyhlásily dluhové moratorium, a vydaly papírové peníze, které měly pomoci nejen farmářům vyplatit se z dluhů – a nejen farmářům. Tento vývoj signalizoval potřebu silnější ústřední vlády, plně schopné potlačovat budoucí povstání dlužníků.

Federální orgán zřízený na Ústavní konferenci to umožňoval, nepokoje však přesto pokračovaly. Shaysovo povstání bylo jen prvním ze tří, která pokračovala až do poslední dekády osmnáctého století. „Whiskové povstání“ v roce 1794 bylo z nich tím nejzávažnějším. Spotřební daň (z whisky), která měla generovat finance k umoření státního dluhu, ohrožovala živobytí zemědělců v západní Pensylvánii, kteří zde whisky používali jako „měnu“ v barterové ekonomice. Prezident Washington poslal Hamiltona v čele vojáků, z nichž mnozí byli veteráni z Revoluce, aby rebélii uhasil.

 

Dluhové otroctví a hromadění kapitálu

Dluh mohl i po celé devatenácté století hrát důležitou roli ve vnitrostátní i místní politice, kde fungoval jako forma kumulace kapitálu ve finančním sektoru, a často při tomto procesu posílal ke dnu předkapitalistické způsoby života.

Před a během doby, po kterou se kapitalisté plně ujímali privilegia využívání neustávajícího výrobního procesu na polích i v továrnách, si finanční sektor hledal své vlastní zdroje v zahraničí. Mezitím mechanismy veřejných i soukromých dluhů činily život rolníků, řemeslníků, obchodníků i ostatních stále nesnesitelnější.

Metabolismus této parazitické ekonomiky pomohl zúčtovat s odbojnými povahami „Pozlaceného věku“. Značná část zásadního dramatu politického života na konci devatenáctého století se točila kolem zelených bankovek, zvaných „greenbacks“, „uvolnění stříbra“ a „zlatého standardu“. Stejné nebezpečí nad námi jako Damoklův meč visí i dnes, oni však tenkrát byli tak vznětliví, že hrozila jakási „druhá občanská válka.“ Tak, či onak, všechno to bylo hlavně o dluhu, zejména o systému zadlužování, který uspíšil zánik nezávislých farmářů.

Všechny tepny globálního kapitalismu si nakonec našly cestu i do nezměrné rozlehlosti zemědělské Ameriky. Rolníci zde neměli problémy kvůli své venkovské izolaci. Právě naopak, měli je proto, že žili na nekonečných úrodných prostorech, kde nestabilní energie finanční a obchodní modernosti nakonec vybuchla. Nebezpečné kombinaci železnic, pásových obilných elevátorů, výrobcům zemědělských strojů, spekulantům na burze komodit, místním obchodníkům, ale především bankám byl zemědělec jednoduše vydán na milost a nemilost. Jeho bezmocnost se ještě zhoršila, když v globalizačním vývoji devatenáctého století přicházel o odbytiště svých plodin v zoufalé hospodářské soutěži s úrodou z kanadských a ruských stepí, stejně jako z nekonečných plání Austrálie a Jižní Ameriky.

Aby tento merkantilistický útok přežili, zemědělci se zatížili dlouhodobými úvěry, které je propojily s finančními centry na východě. Tyto životně důležité linie jim dovolovaly nakupovat osivo, hnojivo, a stroje potřebné na farmě, platit skladovné a dopravné, které šly ruku v ruce s prodejem jejich produktů, a udržovat podnikání i domácnost v chodu, takže rostliny dozrávaly a prasata byla vykrmená. Když konečně nadešel čas trhů, farmář zjistil, že všechna ta vyčerpávající práce měla smysl. Pokud však byly zprávy z trhu špatné, úvěrové linie byly přeťaty a on přišel o všechno.

Rodinná farma a s ní spjatý maloměstský život byly smeteny do proudu kapitálu směřujícího do metropolitní Ameriky. V pohraničí „drnových chatrčí“ byla chudoba „odznakem cti, který zdobí každého.“ Ve svém „Ďáblově slovníku,“ břitký jazyk humoristy Ambrose Bierce definoval toto dilema takto: „Dluhy. podst. jm. – geniální náhrada za řetěz a bič poháněče otroků.“

Velkými pláněmi a Jihem bavlny, plnými nespokojených zemědělců se šířila vlna naštvanosti a obviňování za jejich situaci. Zlost mířila na smrtící systém měnových a úvěrových vývodů do bankovních center na severovýchodě. Začala v osmdesátých letech devatenáctého století se vznikem „Greenback Party“ a „Greenback-Labor Party“ a vyvrcholila v poslední dekádě vznikem Lidové čili Populistické strany samostatně hospodařících rolníků, nájemců půdy, pachtýřů, drobných podnikatelů a kvalifikovaných pracovníků zaměřujících své nepřátelství stále intenzivněji na „finanční moc.“

Tato „moc“ se lokálně objevovala v domácky prostých převlecích, v uhelných dolech a dalších průmyslových areálech, mezi „kulii“ pracujícími na stavbě železnic či v přistěhovaleckých pracovních četách zahraničních dělníků a trestanců najímaných soukromými závody. Pracovníci byli obvykle nuceni kupovat všechno co potřebují za firemní bony, a navíc v „podnikových prodejnách“ za ceny, které je držely trvale v dluzích. Proletáři byli v takové situaci, že museli jít do dluhů – lhostejno, zda u zastaváren nebo zaměstnavatelů, hospodáře nebo lichváře – nebylo vyhnutí. Často byli dokonce placeni v naturáliích: v dřevní štěpce, přízi, konopí, zbytcích plátna, lanech, prostě drobnostech, které jim při splácení nahromaděných dluhů byly k ničemu. Ve skutečnosti byli, jak si také sami říkali, „dluhovými otroky.“

Na Jihu se tvrdě utištění pěstitelé dostali do zástavního systému plodin, v závislosti na místním „zásobovacím agentovi“, který jim dodával všechno potřebné, od osiva po oblečení, strojní zařízení, aby přežili celé vegetační období. V takovém případě peníze vůbec neměnily majitele, měnily se jen zápisy v účetních knihách, s povinností splatit je ve stanoveném období. To poskytovalo věřiteli retenční právo neboli tzv. titul na plodiny, tedy zástavní právo, které nikdy neuplynulo.

Za těchto okolností se Jih stal jednou „velkou zastavárnou“, v níž zemědělci byli trvale v dluzích za ročních úrokových sazeb přesahujících 100 %. V Alabamě, Georgii, a Mississippi žilo 90% zemědělců na úvěr. První zástavní právo, které jste podepsali se v podstatě stalo doživotním trestem. Buďto tak, nebo jste se mohli stát nájemcem, anebo jste svou zem museli prostě opustit, což se stalo tak běžným, že každý věděl, že písmena "GTT" na opuštěné farmě znamenají: "Odešel do Texasu" V osmdesátých letech devatenáctého století tak činilo sto tisíc lidí ročně.

Vydírání obchodních žraloků bylo tak přehnané, že Afroameričané ale zejména přistěhovalci byli běžně donuceni k peonáži – což byla sice nezákonná, ne však neobvyklá praxe. A to nejbližší „zásobovací agent“ byl také často vlastním úvěrem zavázán bankám na severu. Tak se zvyk odsávání peněz do velkých metropolí šířil od regionu k regionu.

Tváří v tvář vyvlastnění se zemědělci sdružovali do spolků a zřizovali družstva, kde si chtěli poskytovat úvěry navzájem a sami také obchodovat své plodiny. Jak poznamenal jeden populistický úvodníkář, to byl způsob, jak „hypotékou ujařmení zemědělci mohou uhájit svou svobodu před tyranií organizovaného kapitálu.“ Když se ukázalo, že tyto skupiny nemohou konkurenční tlak bank přežít, politici kývli.

V období mezi oběma prezidentskými volbami v debatách zákonodárných sborů po celém jihu a západě, rozzlobení pěstitelé obilí a bavlny požadovali, aby vláda rozšířila papírové peníze, tyto „bankovky“, rovněž známé jako „peníze lidí“, nebo aby peníze monetizovala (pozn. překl.: kryla) státním stříbrem, rovněž kvůli zvětšení množství peněz v oběhu, nebo aby veřejné instituce zemědělce v průběhu vegetačního období dotovaly. S vášní, pro nás těžko představitelnou, nadávali na „zlatý standard“, podle slavné řeči demokratického prezidentského kandidáta Williama Jenningse Bryana, by již nemělo být dovoleno, „křižovat lidstvo na zlatém kříži.“

Pokud by ten zlatý kříž zůstal pevně na svém místě, jeden Alabamský lékař prorokoval, že by „změnil americké sedláky v čeledíny a chudinu, řízenou monopoly jako skot či prasata.“ Jak se blížil den voleb, populističtí redaktoři a řečníci varovali před blížící se válkou s „finanční mocí,“ a mysleli to vážně. „Boj přijde, a už aby to bylo!“

Záměrem bylo donutit vládu, aby úmyslně inflovala měnu, a zvýšila tak ceny zemědělských produktů. A důvod? Chtěli se dostat ven z moře dluhů, ve kterém se topili. Byl to volání srdce, které se odráželo a rozléhalo v srdci země a narušovalo stanovené pořádky víc než kterékoli americké politické dmutí předtím i potom.

Vášni těchto populistických farmářů a dělníků se ovšem více než vyrovnala vášeň jejich nepřátel z horních pater ekonomiky a vlády, pro které byl dluh již dlouho spíše cestou k bohatství než k bídě. Své nepřátele odbývali jako „blázny“ či „nešťastné smolaře“ A ve volbách roku 1896 zvítězili. Bryan byl poražen, zlato pokračovalo v nelítostném procesu křižování, a celá sociokulturní ekologie byla na cestě k zániku.

 

Návrat dlužnického otroctví

Když populismus zemřel, dluh – jako jiskra politické konfrontace – zemřela také. Velké reformy éry, která následovala – „Progesivismus“, „New Deal“, a „Great Society“ - se zabývaly sociálními nerovnostmi, ekonomickým kolapsem, vykořisťováním na pracovišti, a přehnaně velkou mocí korporací v konsolidovaném průmyslově kapitalistickém systému.

Varovný virbl dluhového otroctví byl určitě stále slyšitelný. Exekucemi ožebračení farmáři se během Velké hospodářské krize zmobilizovali a začali pořádat „aukce za penny“, aby vrátili farmy původním rodinám, věšeli podobizny soudců, a donutili pojišťovnu „Prudential Insurance Company”, největšího pozemkového věřitele v Iowě, k pozastavení exekucí na 37 000 farem (a ta pak přesvědčila ještě pojišťovnu „Metropolitan Life Insurance Company“, aby učinila totéž). Realitní agent z města Kansas byl při zabavování jedné rodinné farmy zastřelen a okresní šerif byl zas unesen při pokusu o vypuzení vdovy z farmy a její eskortu 10 mil od města, a tak dále, a tak dále.

Městští nájemci a majitelé domů, čelící vystěhování vytvářeli sousedské skupiny, aby zastavily místního šerifa nebo policii při vyhazování rodin z jejich domů a bytů. Nábytek vyhozený na ulici při vystěhovávání jim sousedi mohli zase vrátit, a také jim dokázali znovu zapnout plyn a elektřinu. „New Deal zákony“ pro farmy a financování bydlení pomáhaly stejně bankám jako majitelům domů. Pravicoví populisté jako katolický kněz Otec Karel Coughlin pokračují ve válce proti zlatému standardu v antisemitsky zabarvených „tirádách“. Transparenty, podobné tomu nebraskému – „Systém židovského bankovnictví“ (s obřím chřestýšem) – bylo možno vidět až příliš často.

Ale věk jednoduché kumulace kapitálu, ve kterém dluh a finanční sektor hrál tak strategickou úlohu se chýlil ke konci.

Dnes jsme vstoupili do nové fáze. To, co by mohlo být nazýváno kapitalistickou zaostalostí a znovuzadlužením se oboje ukázalo jako hlavní způsob kumulace kapitálu, a také základním mechanismem dluhového otroctví. Warren Buffett (jediný ze všech), předpovídá, že je pravděpodobnější, že se Spojené státy v příštích desetiletích promění ve „společnost pachtýřů“, než „společnost vlastníků.“

V naší době, se finanční sektor obohatil tak, že za pomoci zadlužování zhltal produkci průmyslové Ameriky, hladovějící sektor veřejných zdrojů a ještě zatížil obyčejné pracující každou myslitelnou formou spotřebitelských dluhů.

Zadluženost domácností, která v roce 1952 byla na 36% z celkových příjmů fyzických osob, se v roce 2006 zvedla na 127%. Dokonce i z nízkokreditních půjček chudým se stalo lukrativní podnikání. Využívat nízkých ratingů chudých lidí a jejich potřeby hotovosti, aby zaplatili měsíční účty nebo se jednoduše nasytili, různé filiálky „check-cashingu“, půjčky „do výplaty“, daňoví účetní, a další odvody zvyšují „mandatorní výdaje“ domácností na 200% ; 300% i víc. Ještě v r. 1970, by značná část z nich byla považována za nezákonné podle protilichvářských zákonů, které dnes již neexistují. A tito malí věřitelé jsou často svázáni s největšími finančníky, včetně Citibank, Bank of America, či American Express.

Kreditní karty se ve světě pracovní nejistoty, klesající státní podpory a zpomaleného hospodářského růstu změnily v „plastovou bezpečnostní síť“, zejména pro starší osoby, mladistvé a rodiny s nízkými příjmy. Více než polovina příjmu těchto tří skupin před zdaněním odchází rovnou věřitelům. V současné době je toto naše „podniková prodejna“ s hlavním sídlem na Wall Street.

Dluh, tento sebekanibalistický systém, ničí tuto zemi a v ohledu sociálního blahobytu ji neúprosně mění ze země rozvinuté v rozvojovou.

Dr. Jekyll a pan Hyde jsou zpátky. Dokážeme si znovu představit politický odpor k dluhovému otroctví?

Překlad: Jiří Kolda

Zdroj: alternet.org http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1649-amerika-se-meni-v-jedno-velke-vezeni-pro-dluzniky


Jiří Kolda
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Donky . malaqesu16   |   ip:178.40.17   |   2013-02-13  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To iste bude na slovensku a to už čoskoro situacia je otrasna a ak sa nestane zazrak tak to z nami bude ešte horšie ako z USA
https://www.youtube.com/watch?v=KfSOk4ZmJNE


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-02-13  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som zvedavy kedy sa ozve kanadský janičiar, euroatlantista a slovanofob otvoreneoci.


Duan . symevuma90   |   ip:193.86.88   |   2013-02-13  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ročních úrokových sazeb přesahujících 100 %"

Je to síce zaujímavý článok, z his-TORI-e? USA ale ako by som to povedal. Hore napísaný krátky text vyňatý z celého dlhočizného textu ozrejmuje zásadný problém!
PETER . xajosidy52   |   ip:87.244.23   |   2013-02-13  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale koho je to chyba priatelia koho? Len naša! Kto ich podporuje? Len my..lebo si berieme pôžičky a ukladáme peniaze do banky a vyhovárame sa že nieje iná možnosť. To by sme zírali jak by sa moc bankárov vytratila keby si ludia prestali brať pôžičky a vyberali úspory. Žial za hlúposť sa platí a ako v prírode silnejší resp. chytrejší jedinec prežíva.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY


 - 40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY2013-05-29  (09:28)  |  Amerika
Pokud znáte někoho, kdo opravdu věří, že americká ekonomika je v dobrém stavu, tak mu jen ukažte statistiky z tohoto článku. Poodstoupíte-li a podíváte-li se na dlouhodobé trendy, je neuvěřitelné, co se s námi děje.

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ O ODHALENÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE VE WASHINGTONU


2013-05-24  (09:12)  |  Amerika
Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzývá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.


HYDROPONICKÉ ZAHRADNIČENÍ V USA: POLICEJNÍ ŠIKANA LIDÍ, KTEŘÍ SI PĚSTUJÍ VLASTNÍ JÍDLO


2013-05-02  (09:14)  |  Amerika
Američané, kteří používají hydroponii jsou zjevně nejnovějším cílem šílené „války proti drogám“, která se už od té doby, kdy byla prvně v 80. letech vyhlášena, se zvrhla ze strašné na směšnou. Jen se zamyslete nad tímto případem: Před dvěma lety zaklepali policisté od narkotik na dveře domu muže, který si právě koupil sadbovou sestavu z místních zahradnických potřeb. Ti policisté se dožadovali, že chtějí jen vědět, co si tam plánuje pěstovat.


Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA, USA“?


2013-04-23  (10:03)  |  Amerika
Americký prezident už uznal atentátníky vinnými, federálové posílají zvláštní tým vyšetřovatelů z Gitma


TERORISTICKÉ ÚTOKY JSOU V REŽII FBI?


2013-04-22  (09:09)  |  Amerika
Toto jsou nejnovější informace týkající se tragických bombových útoků během Bostonského maratonu. FBI a další instituce mají dlouhou a dobře zdokumentovanou historii režírování teroristických akcí v zájmu získání větší moci.


Konfiskace úspor v Kanadě?


2013-04-05  (09:49)  |  Amerika
Vláda v Ottawě navrhuje „nouzové získání peněz“ v kyperském stylu. Politici západního světa jdou po vašich bankovních účtech. V podstatě je v novém rozpočtu kanadské vlády navrhováno „nouzové získání peněz“ kyperského stylu. Když jsem o tom poprvé slyšel, byl jsem poněkud skeptický, takže jsem se na to podíval sám. A hádejte co? Je to přesně tak, černé na bílém, na stranách 144 a 145 „Ekonomického akčního plánu 2013“, který již Harperova vláda předložila parlamentu.


USA: ARMÁDNÍ CVIČENÍ JSOU VE SKUTEČNOSTI PŘÍPRAVOU NA STANNÉ PRÁVO


2013-04-03  (09:20)  |  Amerika
Organizace Competitive Outcomes, která cvičí mladé rekruty z Výcvikových jednotek pro mladší záložní důstojníky (JROTC), Výcvikových jednotek pro záložní důstojníky (ROTC), programů pro kadety, zahraničních armád, policejních a požárních sborů, pořádá letos speciální výcvikové programy a semináře a sestavuje prováděcí manuály v Mariettě v Georgii, v Los Angeles a San Diegu v Kalifornii. Organizace spolupracuje s Armádou Spojených států, ozbrojenými i neozbrojenými divizemi ROTC a JROTC a rovněž s vojenským letectvem.


KONGRESMAN PŘIZNÁVÁ „CHEMTRAILS“


2013-03-26  (09:53)  |  Amerika
V dokumentu, který může být nazván prvním vládním uznáním „chemtrails“, veřejný činitel, jehož volební okrsek je v Clevelandu (Ohio), v návrhu zákona předkládaném Kongresu odkazuje na „chemtrails“.


DO USA PŘICHÁZÍ 20X VĚTŠÍ KOMÁŘI NEŽ TI NORMÁLNÍ


2013-03-15  (09:23)  |  Amerika
Super-rozměrní agresivní komáři s ‘dýkovitým’ sosákem se mají toto léto vyrojit na Floridě, čímž přinesou utrpení tisícům zdejším obyvatelům. To, co by se mohlo stát scénářem pro B-čkový hollywoodský film, komáři ze záplavové vody skoro 20x větší než jejich normální bratranci, mohou udeřit kterýkoliv den či noc, jejich vajíčka mohou zůstat spát i roky – a tito komáři by dokonce mohli odolávat i repelentům.


Konec amerického snu – část 2


2013-03-12  (09:49)  |  Amerika
Z amerického snu se rychle stává americká noční můra Když otcové zakladatelé USA zakládali národ, tak to dělali s úmyslem, aby vláda byla velmi omezená a lidé měli obrovské množství svobody.


80% žiakov v New York city nevie čítať a písať


2013-03-11  (17:37)  |  Amerika
Negramotnosť v New York city je na vzostupe: takmer 80 percent absolventov stredných škôl nemá základné vedomosti ako sú čítanie, písanie a matematika. Kritici poukázali na to, že len 13 percent absolventov škôl spomedzi Afro-Američanov a Latino v New Yorku dosiahnu vedomosti potrebné pre vysoké školy a 80-tim percentám všetkých absolventov chýbajú tieto vedomosti celkovo .


Plány koncentračních táborů v USA


2013-03-08  (08:49)  |  Amerika
…výtažky z plánů koncentračních táborů v USA odhalují děsivé skutečnosti. Nejen, že mají být použity pro občany USA, ale například i to, že při útěku je dovoleno užít smrtící střelby, stejně jako odstřelovači mají v případném srocení vyhledat a odstranit agitátory… Detaily, jako že lidé mají být profilováni a „aktivisté“ odděleni od ostatních, jsou už vlastně vcelku nepodstatné.


8 faktov, ktoré ste o amerických prezidentoch nevedeli!


2013-02-28  (09:39)  |  Amerika
Na počesť Dňa amerických prezidentov, ktorý sa každoročne slávi 18.februára, spomínajú ľudia na čokoľvek z ich slávnych životov. Deti v školách sa učia o ich chrabrých skutkoch, ktoré pre svoju krajinu vykonali riskujúc pri tom svoje životy. Niektoré zaujímavosti sa však v učebniciach určite nedočítajú. Mnohí si totiž neuvedomujú, že aj títo muži, ktorí sa stali symbolom najvyššej moci Spojených štátov amerických, boli len obyčajní ľudia.


SPOJENÉ STÁTY DALY SBOHEM ČTVRTÉMU DODATKU ÚSTAVY


2013-02-22  (09:30)  |  Amerika
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických potvrdilo protiústavní praktiku zabavování a prohledávání elektronických zařízení „bez jakéhokoliv podezření“ v pásu 100 mil od hranic – kde žije 197.4 miliónu Američanů, neboli 66 % celé populace.


Amerika dluží 222 tisíce miliard USD


2013-02-14  (09:19)  |  Amerika
Zhroucení finanční "pyramidy" je otázkou 2 – 5 let. Dluh Spojených států je dvacetkrát větší, než se oficiálně uvádí – říká americký ekonom Laurence Kotlikoff v interview s RT. Podle jeho propočtů činí 222 tisíce miliard dolarů. Tak drastický rozdíl mezi statistikou a realitou – říká ekonom - je možný jen proto, že se stále víc závazků prostě tají.


Obama podepsal novelu, která ruší strop státního dluhu


2013-02-06  (09:20)  |  Amerika
Prezident USA Barack Obama podepsal v pondělí novelu zákona o dočasném zrušení maximálně přípustné výše státního dluhu USA.


Závěrečná řeč kongresmana Rona Paula ke konci jeho posledního funkčního období


2013-02-01  (09:09)  |  Amerika
Ron Paul je americký kongresman, který působí v americké politice již přes 30 let. Vždy hájil základy americké ústavy a vždy hlasitě kritizoval její postupný rozklad, na němž postupně pracují všichni poslední američtí prezidenti za spolupráce a podpory většiny kongresu. I když je členem republikánské strany, tak vystupoval velmi často i proti vlastním spolustraníkům


Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?


2013-01-24  (09:08)  |  Amerika
Kdo skutečně drží veškerou moc? Minule jsme si řekli „suchá fakta“ ohledně organizace Fedu. Viděli jsme, jaké má orgány, a že se skládá z regionálních bank, které mají členské banky. Kdo ale doopravdy drží moc? Ve Fedu je 7 guvernérů, 12 regionálních bank a tisíce členských bank, ale jak pozorný čtenář viděl, 100 % moci drží Washington, respektive prezident (a Senát). Udělejme si pokus a představme si, že celá země přijala argumentaci Rona Paula a chtěla by skoncovat s kvantitativním uvolňováním.


Kandidát Nobelovy ceny: Obama se ptá vojenských velitelů, zda budou „střílet do amerických občanů?“


2013-01-24  (09:06)  |  Amerika
Předkládané šokující tvrzení pochází od “jednoho z předních amerických válečných hrdinů” Jim Garrow v roce 2009 nominovaný na Nobelovu cenu přišel se šokujícím tvrzením, když řekl, že vrcholný vojenský veterán mu řekl, že “lakmusovým papírkem” o otestování nových vojenských velitelů je to, zda poslechnou rozkaz ke střelbě do amerických občanů, nebo ne.


Americká vláda tvrdí, že pravda je příliš komplikovaná a nebezpečná, aby mohla být vyzrazena veřejnosti


2013-01-17  (09:24)  |  Amerika
“Když to děláme my, tak to není fašismus”: Historie se opakuje … V klasické historické knize o nacistickém Německu Mysleli si – Jsme svobodní, píše Milton Mayer: „To, co se tu dělo, bylo postupné navykání lidí, kousek po kousku, na to, že se jim vládne s překvapením; dostávají se k nim rozhodnutí přijatá v tajnosti;


USA plánovali atómový útok na Rusko a Čínu


2013-01-16  (09:38)  |  Amerika
V 60-tych rokoch minulého storočia čakali USA, podľa jedného z nedávno zverejnených dokumentov, formálne len na najmenší dôvod pre nukleárny útok na Sovietsky zväz a Čínu. Ako dôvod pre to by stačila hoci aj “neúmyselná udalosť”.


Kritik Obamova „seznamu na odstřel“ nalezen v New York City mrtev


2013-01-14  (09:44)  |  Amerika
Prominentní americký blogger a počítačový mág Aaron Swartz, který promlouval proti “listu na odstřel” presidenta Baracka Obamy a kybernetickým útoku proti Iránu, byl v New Yorku nalezen mrtev. Policie našla v pátek tělo tohoto 26-letého muže v jeho bytě v New York City v městské části Brooklyn, řekla mluvčí hlavního ohledávače mrtvol tohoto města.


Pokrytecké celebrity


2013-01-03  (09:12)  |  Amerika
Americká ústava zaručuje americkým občanom vlastniť zbrane preto, aby sa mohli brániť v prípade ak sa vláda vymkne z pod kontroly. Ak zabudne, že je tu na to, aby slúžila ľuďom a nie naopak. Podľa praotcov preto, aby nemohlo dôjsť k útlaku a k zneužívaniu štátnej moci.


11.září 2001 - Architekti podali vědecké důkazy o řízené demolici


2012-12-07  (16:09)  |  Amerika
Architekti a inženýři podali vědecké důkazy o řízené demolici 11.září 2001. Řešení záhady pádu 3. budovy Světového obchodního centra (budovy č.7), která spadla za rekordních 7 vteřin. Toto je nejlepší profesionálně vyrobený patnáctiminutový informativní a poutavý dokument AE911Truth o 11.září. Dokument o WTC 7. Prosím šiřte jej, též mezi architekty a inženýry.


Stredná v Texase trestá študentov, ktorí odmietnu byť sledovaní mikročipmi


2012-10-11  (17:34)  |  Amerika
Istý stredoškolský obvod v Texase na začiatku tohto roka čelil kritike po tom ako ohlásil, že bude vyžadovať od študentov, aby pri sebe po celý čas nosili ID kartu (identity card – doklad totožnosti, občiansky) obohatenú o mikročip. Študenti, ktorí odmietli byť monitorovaní tvrdia, že zo strany predstaviteľov školy cítia nepríjemnú odozvu.


Tajný osud Ameriky (2. časť)


2012-09-25  (15:36)  |  Amerika
Prvý diel pojednával o tajných dejinách dobývania amerického kontinentu. Tento druhý sa už priamo zameria na tajný osud Spojených Štátov Amerických, ktorý mu bol predurčený dlhú dobu pred ich založením a o ktorom píše vo svojej knihe aj slobodomurár Manly Palmer Hall.


Tajný osud Ameriky (1. časť)


2012-09-22  (12:10)  |  Amerika
Veľa ľudí verí, že myšlienka jednej svetovej vlády pod nevinným plášťom demokracie vznikla v 18. storočí, kedy začali naberať osvietenecké ideie na sile. Nie je tomu tak. Táto myšlienka je oveľa staršia. Aspoň tak to tvrdí okultista a slobodomurár Manly Palmer Hall vo svojom prevratnom diele „The Secret Destiny of America“ (Tajný osud Ameriky).


13 nejděsivějších experimentů na lidech prováděných americkou vládou


2012-09-17  (10:14)  |  Amerika
Ve Spojených státech byly prováděny četné experimenty na lidských pokusných subjektech, které byly považovány za neetické, a byly často prováděny nelegálně a bez vědomí nebo souhlasu jednotlivců.


Hrozí USA vojenský prevrat?


2012-09-04  (09:01)  |  Amerika
Nová správa vydaná Ruskou ”Federálnou službou pre vojensko-technickú spoluprácu” cirkulujúca v Kremli uvádza, že dôstojníci generálneho štábu boli minulý týždeň varovaní ich americkými partnermi počas cvičenia s North American Aerospace Defense Command (NORAD), že hrozba zvrhnúť Prezidenta Obamu prameniaca z ”niektorých prvkov” v rámci americkej armády je ”reálnejšia ako sa zdá” a môže veľmi dobre spôsobiť na zavedenie stavu stanného práva v Spojených štátoch.


Osmnáct kritických postřehů z USA


2012-08-11  (09:29)  |  Amerika
Do Spojených států jezdím zhruba dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje...). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily. A protože se přikláním k rozšířenému názoru, že americká společnost je vcelku nemocná, viděl jsem spíše to negativní. Možná se na to zaměřuji také proto, že styl života Američanů zcela bez rozmyslu kopírujeme i u nás. Zde je to, co mi dalo facku, otevřelo oči, přinutilo mě přemýšlet. Kolikrát to jsou kraviny, ale možná jen na první pohled.


Zoznam zúčastnených Bilderberg 2012


2012-06-01  (12:10)  |  Amerika
Včera 31.5.2012 sa v Chantilly vo Virgínii, Spojené Štáty Americké, začalo tohtoročné stretnutie neslávne známej skupiny. Uvidíme čoho sa v najbližších dňoch a týždňoch dočkáme, keďže je známe, že títo nikým nevolení a zastupujúci len svoje vlastné záujmy, každoročne ovplyvňujú politické a ekonomické dianie vo svete.


Odhaleno: Stovky slov, která americká vláda sleduje na internetu


2012-05-28  (09:26)  |  Amerika
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost bylo donuceno vydat seznam klíčových slov a frází, které používá pro sledování známek terorismu nebo další hrozeb proti Spojeným státům na sociálních sítích a v online médiích.


Ďaľšie z Ameriky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

UFO z reálného pohledu

Existuje život ve Vesmíru – ano, či ne? Odvěká otázka, kterou si lidé pokládají od nepaměti.


Dahlia Wasfi – strhující projev (české titulky)

Čo my len vieme ?! CZ dabing

Zničte mem trávníků než on zničí nás

Sedmá z duchovních příčin pádu Západu

Konzumujúce Deti. SK titulky

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3229 s