20. Júl 2019
    
AUTO NA VODU? MOŽNÁ ÚSPORA PALIVA AŽ 30-60%! - Dolezite.sk

AUTO NA VODU? MOŽNÁ ÚSPORA PALIVA AŽ 30-60%!


  2012-04-16  (20:40)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 4  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - AUTO NA VODU? MOŽNÁ ÚSPORA PALIVA AŽ 30-60%!

 

AUTO NA VODU? MOŽNÁ ÚSPORA PALIVA AŽ 30-60%!

 

Šetrite palivo a prírodu

 

 VODA. Najvýdatnejší zdroj energie na našej planéte ktorý môžete použiť ako palivo.

 Áno, správne - PALIVO!

 

HHO palivové bunky sa stávajú dôležitou súčasťou palivových sústav automobilov so spaľovacím motorom. Premenou vody na jej elementárne časti Vodík a Kyslík (Hydrogen & Oxygen - HHO) a spojením zmesy plynov s bežným palivom tieto palivové bunky zlepšujú využívanie paliva vo vašom motore. Tým prispievajú k jeho ekonomickejšej prevádzke v rozsahu 15 - 45% a viac. Dajú sa využiť v spojení s akýmkoľvek spaľovacím alebo vznetovým motorom, v akomkoľvek type vozidla - osobné auto (vrátane dieselových motorov), nákladné auto , traktor, loď, alebo v stacionárnych motoroch ako sú elektrocentrály a zavlažovacie čerpadlá.

Pracujú so všetkýmy druhmi palív, Benzín, Diesel, Biodiesel, Rastlinný olej, Etanol, E85, E10, CNG. Premenou Vášho vozidla na Vodíkový Hybrid, táto alternatívna obnoviteľná energia nielen vylepší ekonomickú stránku prevádzky vozidla, ale taktiež drasticky zredukuje emisie výfukových plynov. Palivové bunky sú predávané ako doplnková časť palivového systému s ohľadom na jednoduchú montáž do všetkých typov vozidiel.

 

 BEZPEČNOSŤ palivových buniek

 Vodík je extrémne výbušný a horľavý plyn. Je tri krát výbušnejší ako bežné benzínové palivá. Na internete je mnoho firiem zaoberajúcich sa predajom HHO palivových buniek. Ak si pozorne prezriete ich výrobky, zistíte že.

Vzhľadom na fakt, že celé zariadenie šetrí palivo a jeho vlastné prevádzkové náklady sú minimálne, návratnosť vynaloženej investície je veľmi rýchla. Zhruba 10-15 tisíc km sa vám náklady do zariadenia vrátia!

 

Vodíkové modulárne systémy pozostávajú z Palivovej bunky (HHO Generátor), pulzného zdroja napätia (PWM), a v prípade potreby modulu pre sekundárne riadenie MAP/ MAF, O2 senzorov (EFIE). Jednotlivé časti vzájomne spolupracujú na dosiahnutí čo najväčšej úspory paliva. Je dôležité mať na pamäti, že tieto systémy pracujú ako doplnkové k stávajúcemu palivovému systému Vášho automobilu (pritom nieje podstatné či sa jedná o prevádzku na Benzín, Etanol, Zemný Plyn, Diesel, Bio Diesel) a nenahrádzajú ho. Spojením konzervatívnych vodičských návykov s touto technológiou dostanete do rúk nástroj na rapídne zníženie spotreby paliva v priemere 30 - 60%, zvýšenie výkonu motora a pritom znížia emisie výfukových plynov, čím chránia životné prostredie nás všetkých...Táto technológia bola odskúšaná už v roku 1917 a patentovaná v roku 1918...

 

Teória palivovej bunky.

Za použitia elektrolýzy palivová bunka generuje KyslíkoVodík, zmes plynov Vodíka a Kyslíka v typickom atómovom pomere 2:1 (na každé dva atómy vodíka jeden atóm kyslíka), čo je charakteristické pre zloženie vody. Táto zmes sa nazýva Brownov plyn a pre jeho označenie sa používa skratka HHO. Zmes plynov je následne využitá ako čisto horiace vysoko energeticky výdatné obnoviteľné palivo. KyslíkoVodík vybuchuje po privedení jeho teploty k bodu samovznietenia. Pre koncentrovanú zmes pri atmosferickom tlaku samovznietenie nastáva pri teplote 570°C. Minimálna energia zapálenie tejto zmesi zapaľovacou sviečkou predstavuje hodnotu približne 0,02 milijoulu.

Po vznietení sa zmes plynov premení na vodnú paru a uvoľní energiu 241,8kJ v každom móle spáleného H2. Množstvo tepelnej energie nieje závislé na druhu spaľovania, no teplota plameňa je premenlivá. Maximálne dosiahnuteľná teplota je 2760°C pri čistej zmesy kyslíka a vodíka.

 

Účinnosť palivových buniek.

 Brownov plyn nieje použitý ako samostatné palivo. Obohacuje zmes privádzanú do spaľovacieho motora a zvyšuje pomer využiteľného paliva pri spaľovaní čím vylepšuje emisie a hospodárnosť spaľovacích motorov. Tento proces sa deje v kombinácii s bežne používaným palivom a tým neprichádza k porušeniu zákona o zachovaní energie. Prichádza k multiplikačnému (zosilňovaciemu) efektu kedy je energia spotrebovaná na výrobu relaívne malého množstva Brownovho plynu bohato vyvážená ziskom z efektívnejšieho spaľovania bežne používaného paliva.

 

 

Novšie motory už nie sú vybavené karburátorom, ktorý do značnej miery zachováva stabilný pomer množstva nasávaného vzduchu a množstva pridávaného paliva. Z hľadiska šetrenia v prípade karburátorových motorov platí laická predstava automatického (spätnoväzbového) zníženia spotreby pri zlepšení kvality paliva (v našom prípade pridaním HHO). Motor má vyšší výkon, vodič menej zošliapne akcelerátor a pri rovnakej rýchlosti spotrebuje menej paliva.

 

 V prípade moderných motorov či už so štandardným, alebo priamym vstrekovaním je množstvo paliva vstrekovaného do nasávaného vzduchu riadené riadiacou jednotkou motora (ECU), ktorá dávkuje bohatšiu / chudobnejšiu zmes automaticky. V princípe využíva hlavne údaje z dvoch druhov meracích snímačov. Ide o tzv. Lambda (O2) sondu, ktorá meria koncentráciu kyslíka vo výfukových plynoch a o snímač váhy vzduchu, ktorý poskytuje informácie o množstve nasávaného vzduchu. Z hľadiska efektivyty palivovej bunky hrá hlavnú úlohu Lambda sonda. Koncentrácia výfukových plynov je priamo úmerná pomeru množstva nasávaného vzduchu a pridávaného paliva. Tzv. lambda parameter udáva, či je pomer ideálny. Lambda má hodnotu "1" ak vyššie uvedený pomer je 14,7 / 1, teda 14,7 jednotiek vzduchu na jednotku paliva. Pre úplnosť uveďme, že tomuto pomeru sa hovorí stachiometrický. Pri hodnote lambda viac ako jedna je zmes chudobná, pri hodnote menšej ako jedna je zmes bohatá.

 

Vplyv lambda sondy na účinnosť palivovej bunky.

 Palivová bunka pridáva do spaľovanej zmesy kyslík. To spôsobí lepšie spálenie uhľovodíkov obsiahnutých v palive a následne vyššiu koncentráciu kyslíku v spalinách. Riadiaca jednotka motora vyhodnotí túto informáciu ako "pozor chudobná zmes" a zvýši množstvo vstrekovaného paliva. Tak môže paradoxne prísť inštaláciou palivovej bunky u niektorých vozidiel aj ku zvýšeniu spotreby.

 V súčasnej dobe už existuje prepracovaný systém ako tejto situácii čeliť. V princípe ide o úpravu signálu z lambda sondy pred tým, ako sa dostane do riadiacej jednotky, v zásade ide o napäťové navýšenie pôvodného signálu. Prístroj, ktorý túto úpravu vykonáva sa nazýva EFIE modul (Electronic Fuel Injection Enhancer, doslovne Elektronický Vylepšovač Vstrekovania Paliva).

 

Vplyv palivovej bunky na ekologickú prevádzku vozidla.

Z popísanej funkcie EFIE modulu vyplýva, že palivová bunka znižuje koncentráciu spálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch. To ukazujú aj výsledky merania emisií. Ďalej sa dá predpokladať, že použitie palivovej bunky zlepší emisné parametre tak, že aj staršie vozidlá spĺňajú súčasné prísne emisné limity.

 

Zloženie systému :

1, Palivová bunka

Za použitia elektrolýzy bunka generuje KyslíkoVodík, zmes plynov Vodíka a Kyslíka v ich typickom atómovom pomere 2:1, čo je charakteristické pre zloženie vody. Takto získaný plyn je zavedený do sania motora. Zmes plynov je následne využitá ako čisto horiace vysoko energeticky výdatné obnoviteľné palivo.

2,  EFIE

Riadiaca jednotka - Sleduje odozvu čidiel sledujúcich spaľovanie motora a upravuje ich činnosť tak, aby bolo dosahované optimálne šetrenie paliva a pritom neklesal výkon motora.

3, PWM napájací zdroj

 Napája generátor a reguluje prúd tečúci elektrolytom

4, Zásobník elektrolytu

Slúži na zásobovanie palivovej bunky elektrolytom a zároveň tvorí súčasť chladiaceho systému.

5, Príslušenstvo

 Filtre, Bubblery, Fittingy, Hadice a iné

 

 

Existuje zatiaľ len asi jeden možno už i viac prototypov  sériovo vyrábaných automobilov  s týmto systémom kde je použitie vodíkového generátora HHO, ktorý do spaľovacích priestorov motora púšťa zmes čistého vodíka a kyslíka. Táto zmes výrazne podporuje horenie, čím má prispievať k zníženiu spotreby paliva a emisií výfukových plynov bez zníženia výkonu motora.Napr. Marangoni 370 Z-Hydro...

Celý komplet tohto zariadenia je možné už dnes si zakúpiť a svojpomocne nainštalovať do auta a tak šetriť náklady  na palivo a samozrejme aj prírodu! Kde je samozrejme brať v úvahu výkon alternátora auta z rezervou a podľa toho si vybrať ten správny vodíkový generátor ....za celkom ludové ceny cca +/- 300 EURO ,schopný produkovať aspoň 2-4 litre vodíka za minutu.

HHO jazda

Domáci kutil z 2tonovým VW Transportérom

Auto na VODÍK 11 test spotřeby - 3l na 100km

Auto na VODIK 14 Test 2 konec spotreba 2l na 100km

 

 

 


illuminatedBimbo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-04-16  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Želám vám, domáci kutilovia, veľa zdaru pri prerábaní a úpravách motorov vašich áut v garážach. Je to jednoduchšie, než následná STK...


Kedkutittaknenaletiet . gyxifegi   |   ip:188.167.8   |   2012-04-16  (23:28)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Z hladiska legalnosti akakolvek korekcia signalu z lambda sondy do riadiacej jednotky je protizakonna a sposobuje vzdy zvysenie skodlivin vo vyfukovych plynoch. Vozidlo neprejde cez STK, nesplnuje emisne predpisy a je nutne ho vyradit z prevadzky.
Z technickeho hladiska ide vlastne o vyradenie z cinnosti katalyzatora vyfukovych plynov umelou zmenou pomeru zmiesavania benzin/vzduch, tomto pripade ochudobnenia zmesi, ktore bolo bezne este v minulom storoci, takze nejde o ziadnu prevratnu novinku. Navyse, dnesne motory nie su na takuto prevadzku prisposobene, ani vyvijane, motor pracuje s vyssimi teplotami plynov, takze treba ocakvat znizenu zivotnost jednak niektorych vymenitelnych komponentov, jednak motora samotneho. To, ze sa vyvija v pridanom zariadeni nejake mininalne mnozstvo plynov z mizernou energetickou ucinnostou a dopravuje sa do motora, neprinesie ziadnu meratelnu usporu paliva. Nakoniec, existuje jednoduchy test: skuste odpojit elektricky privod len z vyvijaca plynu tak, ze prestane vyvijat plyn, ale celu elektroniku nechate v cinnosti. Hodnoty palubneho meraca spotreby za jazdy urcite ukazu rovnake alebo dokonca este nizsie hodnoty spotreby ako v pripade pridavania plynu. To je dokaz, ze pridany kyslik/vodik nesposobuju ziadnu meratelnu zmenu v cinnosti motora.
Taketo pokusy som robil pred 25 rokmi a nedoporucujem. Zaplatite podvodnikom a znicite si motor.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-04-17  (01:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No ale hovorte to na tejto stránke, že je to jasný podvod! Vysmejú vás...


xube . lyluhase08   |   ip:217.12.51   |   2012-04-17  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celá tá STK je jedna veľká hovadina, ktorá platí len pre tých, čo sa smejú deno denne zakonom. Buzerovanie za nezmysli a zbytočné výdavky, pritom nechápem ako je možné, že stále vidím na cestách trabanty, staré škodovky a pod. haraburdy.

Sám si viem navrhnúť elektromotor, ktorý si do svojho auta osadím, ale vďaka úžasným zákonom a úradníkom takéto auto na našich cestách nemôže byť. Pritom emisia 0 a všetko ostatné zodpovedá výrobným štandartom.

Takže drahý darujete36 nevyvyšuj sa nad ľudí, čo niečo skúsia. Ty sám najskôr len priespivaš k problémom na tomto svete a to tým, že si pasívny.


Majlo . ketowace2   |   ip:195.91.56   |   2012-04-17  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U starsieho auta z jednou lambdasondou bysom to este povazoval za realne!Ale po r.v. 2004 uz mali 2 lambdasondy ktore sa kontroluju navzajom a tiez ucinnost katalizatoru!No a neskor uz filtre pavnych castic,teplota spalin,a najnovsie su vpodstate az 3katalizatori zasebou a otom uz ani nesnivajte!takze koncite niekde rocnikovo pri 1 generacia fabie 1.4 Mpi(vpodstate je to motor ako ma felicia len vecsi obsah a check control) a aj to uz by bolo asi na hrane!no a este mozno dake Tdi a Sdi.Nevravim ze oklamat to je nemozne(ja bysom si ako autoelektrikar teda netrufol)..ale pre bezneho cloveka a dodrzat spaliny a nic na motore pritom nepokazit podla mna velmo obtiazne az nemozne!


Majlo . ketowace2   |   ip:195.91.55   |   2012-04-17  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre upresnenie je to len moj osobny nazor,pravdu ukaze az prakticka skuska!Podla mna...znizenie spotreby za predpokladu dostatocneho ojemu vodika pri malej prudovej spotrebe je mozne,i to ze vykon sa neznizi ak oklamete lambdasondu respektive merac hmotnosti vzduchu!Avsak dodrzanie emisnych noriem myslim je nerealne.Takze jedine potom vsetko vymontovat a sup emisna.. este je otazne kolko pojde do vyfuku potom vodnych par a ako rychlo zhrdzavie vyfuk a obal katalizatora!Ak ma niekto dlhsie! prakticke skusenosti dajte vediet...rad sa poucim.Dakujem


Fred . kerojepe14   |   ip:213.160.1   |   2012-04-18  (10:39)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Blbosť, naletel som 400 € v riti úspora nikde !


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:95.103.17   |   2012-04-18  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://youtu.be/uSXcV-r1Ifs


MeGusta . mybodite20   |   ip:95.103.12   |   2012-04-18  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten HHO plyn by sa nedal pouzit aj ako palivo? ci by to bolo vybusne? inak je to docela zaujimave skoda ze nemam auto ale kamarati su otvoreny tak im to poslem ci ich to zaujme


ironman . nytiduje66   |   ip:91.127.17   |   2012-04-19  (00:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kedkutittaknenaletiet

Pred 25 rokmi si mal motor s katalyzatorom? Lambda meria zostatok kysliku vo vyfukovych plynoch a riadiaca jednotka(ECU) na zaklade vystupu z tejto sondy upravuje zmes. Ak sa z ineho zdroja prida palivo, plyn alebo ina horlava latka, ECU priskti vstrekovacie trysky a ochudobni zmes. To sa prejavy na znizenej spotrebe standardneho paliva, ktore ukazuje palubny pocitac. Appropo katalyzator sa da vyradit len vymontovanim. Mozno by som uhlasil, keby si tvrdil, ze mnozstvo energie dodanej do vyvyjaca je rovne alebo vacsie ako energie ziskanej. Najlepsie motory nemaju ani 40 percentnu ucinnost, takze je tam este rezerva.


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:95.103.17   |   2012-04-19  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MeGusta . mybodite20 | ip:95.103.12 | 2012-04-18 (16:20)

ten HHO plyn by sa nedal pouzit aj ako palivo?

Ano dal by sa pouzit aj ako palivo kde realne ide oto že v napr. bežnom palive sú obsiahnute nespálitelné uhľovodíky... "tuhé" – antracit, čierne uhlie, hnedé uhlie, lignit, rašelina, drevo,"kvapalné" – ropa nafta,plynné...atd , a tieto nespálitelné uhľovodíky možno zúžitkovať až pri vysokých teplotách horenia kde teplota horenia tohto pridaného vodíka pôsobí na určitú časť týchto nespalitelných uhľovodíkov....teda na ich energetickú využitelnosť tj. až 2760°C.Je to síce v obmedzenom množstve ,a podľa množstva pridávaného vodíka ale je to veľmi dobre použitelné.
-Dalej je možné použiť rekuperáciu spalovacieho vyduchu teda ohrev vzduchu kde v našich atmosferických podmienkach platí pravidlo že pri každých 4,4°C ohriatého vzduchu zvyšuješ účinnosť spaľovania o 1%. napr. pri ohreve spaľovacieho vzduchu na 50°C napr. cez výmenník spalín si v účinnosťi o 10% lepší ako pri vzduchu ktorý ma 0°C.Pozor nemýliť si účinnosť z úsporou...i ked odhadom pri ohriati vzduchu na 1300-1700°C. predstavuje úspora až 70% paliva...
-Dalšou experimentalnou možnosťou je úprava paliva na princípe molekulárneho devastačného pôsobenia magnetov tkz ľudovo "ionizácia" kde palivo teda médium je ovlivnené veľmi silným magnetickým poľom napr, 13000 gausov ,ktoré dočasne ,napr,do doby spaľovania upravuje atomovu štruktúru rôznych obsiahnutých prvkov v palive a teda ich lepšie spaľovanie kde úspory predstavujú dalších 5-10% paliva.....
Kombinanáciou rôznych možností a vylepšení možno vážne usporiť vcelku až neuveritelné náklady na energie....
mailo . jafejybe83   |   ip:195.91.55   |   2012-04-21  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si vedla...skus streknut pri beziacom benzinovom motore-napriklad PLAK alebo iny horlavy sprej do sania a uvidis co to urobi...motor zvisi otacky!Neprivre vstrekovace ale pootvori skrtiacu klapku!Pokial neoklames lambdasondu ziadna uspora nebude!Kludne si to vyskusaj!:-) Tesilo ma:-)))Kedkutittaknenaletiet . gyxifegi   |   ip:195.212.2   |   2012-04-23  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred 25 rokmi som upravil bezny karburatorovy motor a jazdil na chudobnu zmes, ktorej spalovanie naozaj uspori par percent paliva. Vtedy stacilo zmenit trysky v karburatore, dnes je nevyhnutne zasiahnut do managementu motora, cize zmenit hodnotu signalu z lambda sondy. Lacny, malo ucinny vyvijac zmesy H2 a O2 v danom "systeme" sluzi len ako marketingovy tah, pretoze cely system vyzera komplexnejsie, teoria o zlepsenom spalovani je nepravdepodobna a neoverena. Mala elektronicka krabicka, sposobujuca chudobnu zmes, by bola nepredajna za 400 EUR. Objem vyvijanych plynov je priblizne 1 liter za minutu, co pri prevadzke motora je uplne zanedbatelne mnozstvo, napriklad osobne auto na zemny plyn spotrebuje za minutu 100 - 200 litrov plynu. Navyse sa tu prezentuje nieco ako perpetuum mobile, nakolko elektricka energia na vyrobu H2 a O2 sa ziskava z motora cez alternator a zatazenie alternatora takymto spotrebicom samozrejme zvysuje spotrebu paliva.
Este sa vratim k vysledkom mojich davnych pokusov. Motor s chudobnou zmesou sa prehrieval, znizil sa mu maximalny vykon, v niektorych rezimoch sa chudobna zmes nezapalila, zhorsilo sa mazanie valcov, motor a olej sa zanasal karbonom. Po 5000 km beznej jazdy stratil kompresiu a bol zrely na generalku.
Ten pocit naletiet takemuto druhu podvodnikov za 400 Eur nikomu nezelam. Radsej chodte s peniazmi do kasina, aspon budete mat zabavu.


Cendler . lubifeqe69   |   ip:178.40.12   |   2012-06-18  (12:15)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zdravim, Pouzivam generator na vodik, som spokojny, kedze mam clio 1,2 benzin a jeho sila aj spotreba nebola velmi priatelna, ale problem je ten, ze kedze som chcel jazdit na vodik bezpecne aj po meste, zaobstaral som si Efie modul mac3.0, hladam to spravne nastavenie uz davno, z povodnej spotreby co bola do 6 litrov sa mi dari skresat na 5,5. posledne sa mi to podarilo uz na 4,5 litrov, ale stale hladam to spravne nastavenie, kedze neviem ako mam spravne nastavit pomer Oxmv a MAPmV. nevie mi niekto poradit do akeho pomeru ich davat? kto uz ma skusenosti s efie, dakujem


Martinko . fevaveku60   |   ip:213.108.1   |   2012-11-18  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hho


jupis . cetiwepe59   |   ip:85.135.18   |   2012-12-30  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napíšte skúsenosti, kto jazdí na "dnešné" motory a aké máte skúsenosti. Ako dlho jazdíte a podobne. Ďakujem


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:204.191.1   |   2012-12-30  (12:29)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mam trak ktory zeria 18 litrov na sto kilometrov takze kazdy tyzden som platil cez sto dolarov. Po malom experimente som znizil spotrebu o 50%. Nevozim sa zbytocne, len ked to naozaj potrebujem.


Marian . gaqytemu97   |   ip:82.132.24   |   2013-10-01  (13:07)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Mám ford galaxy 1.9 tdi. r.v 1998. Jazdím na hho už rok! A tento odkaz je pre všetkých !!! HHO FUNGUJE!!! A myslím si že už čoskoro to bude naša autíčkárska budúcnosť ! A potom Vám oči vypadnú!


Ja . wunadymy43   |   ip:188.167.4   |   2014-10-15  (19:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Caf,

určite viete, že existuje niečo ako účinnosť, však? Ja mám však jeden problém na vyriešenie.


Samozrejme je tu teória propagátorov tohoto úžasného systému o tom, že takáto prímes zvyšuje efektivitu spaľovania a teda aj celkovú účinnosť spaľovacieho motora. Takže predpokladajme, že sa účinnosť zvýši až na 110% (perpetuum mobile druhého druhu)

A teras si vezmime aká je účinnosť alternátora. Z tou sa nad 90% dostaneš len zriedka a HHO ju nijako neovplyvňuje, pretože to je len pár magnetov a cievky. Takže ak tu je všetka mechanická energia prevedená na elektrinu sme na 110.0,9=99%. Ďalej nám mechanický prevod (klinový remeň) vezme dve až 5% čo je 99.0,95=94,5%

Takto získanú elektrickú energiu privedieme do nejakého zázračného obvodu, ktorý nám zvýši účinnosť elektrolýzy na 80% (to sú tuším najoptimistickejšie odhady), ktorý samozrejme neexistuje a jediný dôkaz existencie zázračnej frekvencie je smrť pána Meyera (či ako sa to volal). Takže sme z elektriky získali 94,5.0,8=75,24% energie ukrytej v HHO.

Samozrejme HHO sa spaľuje pri vyššej teplote a tým aj tlakoch, čo má neblahý vplyv na mazanie a celkovú životnosť motora.

V tomto bode môžeme benzín úplne vynechať a spaľovať len HHO ktoré sme si vyrobili, však? Úžasná myšlienka, no nie? A nezabúdajme, že tu stále máme úžasný 110% účinný spaľovací motor. Takže ideme premeniť chemickú energiu ukrytú v HHO na mechanickú 75,24.1,1=82,764%

Čo je na tomto najzaujímavejšie? Že aj tak nám kdesi v zohrievaní sa vody. klinového remeňa a alternátora zmizlo 17,236% energie.
Okrem toho ďalej:
- stojíme na mieste (všetku mechanickú energiu premieňame na elektrickú)
- výfukové plyny sú chladné (ešte chladnejšie ako vstupujúci vzduch, lebo máme tých 110% - a ak chceme aby to nebolo perpetuum musí to niekde tú energiu brať)
- voda v chladiči sa neohriala ani o jeden stupeň

Takže celkovo na záver tu je len otázka, či sa oplatí pridávať nejaké šialené zariadenie do auta, keď aj pri takýchto zázračných podmienkach spotrebujeme na jeho prevádzku viac energie ako nám dodá? (nezabudnite ešte stále stojíme)

Takže čo s týmto?

A čo sa tých videí týka
http://www.youtube.com/watch?v=N7j8LnBvlp0janci . cinufetu93   |   ip:176.107.2   |   2015-01-23  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   blbi denenti skocia na kazdy podvod.a co sa fora tika aj podvodnici si pridavaju vlastne prispevky.keby to bolo realne automobilky bi sa trhali o to.


Adrin692 . xegukido77   |   ip:87.244.19   |   2015-04-26  (17:57)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ja som bol tiež v tejto otázke tak 50/50. Verím len vlastným očiam a skúsenostiam. Ako každý chcel som usporiť na palive. Prišiel som na dve veci. Komu to nefunguje tak asi preto lebo to nemá riadne nainštalované. Ja osobne som si zakúpil zariadenie a nevyrábal som ho sám. Som vlastníkom 2 ročnej Chevrolet Captiva 2,2 crdi. Funguje to aj napriek tomu čo tvrdia poniektorý aj bez zasahovania do lambda sondy a tiež bez zásahu do RJ motora.
Motor ide hladšie, cítiť vyšší výkon a tiež necítiť z výfuku že je to diesel a v neposlednom rade úspora pri mojom SUV čo malo spotrebu 9,5 litra nafty je teraz len 6,9 litra a v meste z 11 kleslo na 8,3.
Mám za to aby si každý kto chce HHO systém montovať aby to zveril odborníkom čo to majú odskúšané. Vyhnete sa tak zbytočným vyhadzovaním peňazí von oknom. Nie je vhodné inštalovať doma lebo to väčšinou nedopadne ako to má a potom celý systém vraj nefunguje. Ja osobne odporúčam HYDROX SYSTEMS ktorý je so zárukou a tiež spolu s montážou je okolo 500 € a budete bez starostí. Info na: https://www.facebook.com/pages/HHO-Slovensko/1591623651056717 kde Vám poradia a zabezpečia odbornú montáž HHO zariadenia so zárukou. Ja osobne vidím problém v celom len to že si ľudia kupujú lacné veci a potom sa tu nadáva na celý HHO sytém , že je nefunkčný. Mám informáciu aj o prípadoch kde sa to vôbec nedá ovplivniť len za pomoci zásahu do RJ motora.


HYDROXSYSTEMSSK . cakarydi53   |   ip:87.244.19   |   2015-04-26  (19:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pekny den kazdemu.
Na uvod by som upozornil kazdeho kto ma zaujem o HHO aby vedel ze tak ako vo vsetkom aj v tomto pripade su rozne vyrobky ktore nemusia byt úspesne po montazi ale to dnes sa uz vyrabaju HHO generatory vsade a co je zle z roznych nie na to vhodnych materialov. Dalej ku kazdemu motoru treba rozne doplnky a to Vam vopred internetovy predajca nepovie. Treba vopred konzultovat aj kupu zariadenia a tiez ostatnych nezbytnych elektronickych suciatok. Osobne vidim problem s ktorym sa stretavam je v zlej instalacii a aj v nekvalitnom materiali. A preto ak ste kutil tak skusajte a neohovarajte a ak nie ste kutil tak sa do toho nepustajte lebo to nedopadne podla vasich predstav. Pri nasich zariadeniach mame skusenosti s 10 a max 30 % usporou bez nejakych vetsich zasahov do riadiacej jednotky a elektroinstalacie.
Urcite som pomohol a ked viem tak poradim. mail hydroxsystems.sk@gmail.com a facebook: HHO Slovenskodiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Může nám škodit mikrovlnná trouba? Radary, či jiná zařízení?

Mikrovlnné záření: Původ mikrovlnky, vědecké průzkumy, uzákoněný zákaz... Mikrovlnné záření patří mezi nejnebezpečnější škodlivé a trvale destrukční patogeny, kdo chce trochu pečovat o své zdraví, neměl by následující informace přehlédnout: Účinky mikrovlnného záření na potraviny a člověka


Hypotéka - Čo nechcú, aby ste vedeli

Americká vláda tvrdí, že pravda je příliš ...

Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa...

Stěhování německého zlata se blíží…

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o zavedení komunitnej ...

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Počátek občanských nepokojů v USA?


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4284 s