18. September 2019
    
A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE - Dolezite.sk

A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


  2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE„A čo ak sa neotepľuje?“ Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy. Autor zmeneného článku začal jednou z mála nespochybniteľných viet v článku, dovoľte mi ju preto zacitovať: „Naozaj netuším, či sa globálne otepľuje, alebo nie“. Až potiaľ bol článok vecný a presný. Potom už nasledoval len remeselne zdatný text v ktorom hlbokej ignorácii prírodných vied dokázala konkurovať už len ideologická vízia sveta spradená v mediálne úspešnom štýle konšpiračných teórií. Ani „rednecks“ z rančov amerického stredozápadu a Texasu - masa republikánskych voličov v USA - nečítajú a na obrazovke TV Fox nevidia veľa negramotnejších textov. V rámci historického úvodu treba povedať že dnešní „klimatickí alarmisti“ nie sú ani náhodou prví. Už pred pár storočiami prišlo pár alarmistov so znepokojivou predstavou, že Zem nie je stred vesmíru okolo ktorého sa točí slnko a planéty, ale naopak, Zem je vraj guľa (sic!) a ešte sa aj otáča. Pochopiteľne ich svet vysmial. Keby len to – Kopernik prezieravo uverejnil svoje trápne názory až keď ho už nemohli vysmiať na hranici, panikár Bruno sa ale panike na hranici zo suchého dreva nevyhol, a Galileo zažil rozum a odvolal - aj keď vraj neskôr prevolával, že aj tak sa točí. Možno ale myslel pivo. Pravda je taká, že nik nevidel ako sa Zem točí, nikto z nás netrávi pol dňa visiac zo zeme dole hlavou ako netopier a všetko môže byť inak. Iste, je pár ľudí, ktorí údajne na vlastné oči z družíc a rakiet videli ak sa Zem otáča. Polovica z nich ale boli Rusi, o ktorých nie je žiadna istota že niekedy Zem vôbec opustili a či celý ich výskumný program nebol len červená propaganda. Pokiaľ by aj skutočne vyleteli, je skoro isté, že neboli triezvi a že sa im netočila len Zem. Druhá polovica sú Američania. Tí sa trápne tvária, že sú astronauti, hoci nikdy na žiadnej hviezde neboli a ani tak skoro nebudú – liberálna manipulácia od samého začiatku. Ale pripusťme že vzlietli a boli triezvi - aby potom v médiách rozprávali o „točiacej sa“ Zemi to, čo im ich z daní živení chlebodarcovia z NASA nakázali. Skús povedať že sa netočí a nikam nepoletíš. Priznávam, že ako človeku, ktorý párkrát Zem obletel sa mi ťažko vysvetľuje prečo verím, že Zem je plochá doska, ale hej – veď nemusím vedieť všetko! Proste netuším, či sa Zem točí, alebo nie. Zhruba takejto kvality je odborná stránka spomínaného článku. S jej jednotlivými nezmyselnými tvrdeniami na stránkach denníka diskutovať z priestorových dôvodov nemožno, podstatné je ale toto: 1. Klíma planéty Zem sa bezprecedentne rýchlo ohrieva – kto vie čítať dáta, nemá o tom pochyby. 2. Dôvodom ohrievania je človek, presnejšie antropogénne emisie CO2, metánu a ďalších plynov. 3. Situácia je zlá a bude sa dramaticky zhoršovať v dôsledku pozitívnych spätných väzieb, ktoré sme uviedli do chodu – topenie ľadovcov a permafrostu v Arktíde - a ktoré nedokážeme zastaviť. 4. Dôsledky rozvratu klímy cítia a ešte viac budú cítiť najmä tí najchudobnejší na svete, ale uchránené nezostanú ani chudobné a stredné vrstvy bohatých krajín. Deti a vnuci mnohých z nás budú žiť v chudobe a biede aj vďaka zmene klímy. 5. Nevieme vylúčiť ani možnosť, či rozbehnutý rozvrat klímy nebude zlučiteľný s prežitím ľudskej civilizácie tak ak ju poznáme. Aj keď časť ľudí podlieha ilúzii, že sme od prírody nezávislí a nad ňou, realita je taká, že sme na prírodných ekosystémoch všetci a na 100% závislí. Jedným z veľmi zraniteľných ekosystémov je napríklad poľnohospodárstvo. Na ňom, nie na laptopoch, mobiloch a autách, naša civilizácia absolútne závisí. Každá civilizácia je hrubá len týždeň hladu. Že sa klíma otepľuje vieme nespochybniteľne z masívnych a dlhodobých súborov dát zbieraných presným teplomermi na všetkých kontinentoch Zeme už viac ako storočie, už desaťročia aj na hladinách oceánov a morí a najnovšie aj z ich hlbín. Z fyziky vieme, že povestným kanárikom v bani je situácia v polárnych oblastiach, kde teplota stúpa niekoľkonásobne rýchlejšie ako priemerná teplota na Zemi
. Vďaka satelitom sledujúcim svet ľadu – kryosféru - sa zmeny dejú priamo pred našimi očami a v priamom prenose. Snáď mi tu prejde odkaz na aspoň jednu webovú stránku, kde si môžete každý deň overiť čo sa práve deje v Arktíde. (University of Colorado v Boulderi snáď nával záujemcov o štúdium zo Slovenska po tejto reklame nejako zvládne.) Satelity potvrdzujú to, čo vieme z iných meraní – letné zaľadnenie Arktického oceánu dramaticky rýchlo klesá rádovo o milióny kilometrov štvorcových. Objem oceánskeho ľadu klesá ešte rýchlejšie. ... Mimochodom, prepáčte ak máte pocit, že vás považujem za idiotov...Nemyslím to zle, len som aj vďaka „ A čo ak...“ článku pochopil, že na Slovensku treba po slovensky - pekne od piky. Takže: je dôležité chápať, že na roztopenie 1 kilogramu 0 stupňového ľadu na 0 stupňovú vodu je potrebné toľko tepla, ako na ohriate toho stého litra vody z 0 na 80 stupňov. Elementárna fyzika, žiaľ u mnohých dávno zabudnutá, ak nie horšie. Znamená to, že akumulácie ľadu v polárnych oblastiach pôsobia ako obrovské tlmiče rastu teploty. Ak brzdy zoderieme – priveľa ľadu sa roztopí – ďalší rast teplôt bude rýchlejší. Preto je tak zásadne dôležité čo sa v Arktíde a Antarktíde deje aj pre Slovákov, nielen - ako by sa mohlo zdať - pre mrože, ľadové medvede a tučniaky. Klimaticky negramotní ľudia sa aj po strávení faktu, že sa klíma rýchlo a dramaticky zohrieva zaseknú na fakte, že klíma sa menila aj v minulosti, bez ľudského pričinenia. Samozrejme – a výrazne! Napriek tomu vieme, že sa dnes mení vďaka nám. Planetárny cyklus Zeme by nás mal už niekoľko tisíc rokov unášať do ďalšej doby ľadovej a proces ochladzovania skutočne aj začal – ale v posledných dvoch storočiach sme ho zastavili a obrátili. Ako to všetko vieme s istotou tvrdiť? Vďaka poznatkom paleoklimatológie, vedy o minulosti klímy. Tak ako medicína, aj paleoklimatológia používa celý rad diagnostických metód, ktoré nám umožňujú rekonštruovať vývoj klímy v dávnej aj menej dávnej minulosti. Zhruba to čo je pre medicínu rontgen, je pre paleoklimatológiu analýza ľadovcových jadier. Ľadovcové jadrá sú valce ľadu vyvŕtané z ľadovcov – čím hrubší je ľadovec, tým hlbšie do minulosti klímy nám umožňujú nazerať. Tie najhlbšie vrty v Antarktíde a v Grónsku sa merajú na tisícky metrov, v horských ľadovcoch Ánd a iných vysokých horstiev na stovky. Vďaka analýze štruktúry, chemického a izotopového zloženia vrstiev antarktických a grónskych ľadovcových jadier vedci veľmi spoľahlivo zrekonštruovali minulosť klímy do hĺbky zhruba milióna rokov, teda cez mnoho ľadových a medziľadových dôb. Z analýz vieme, že medziľadové doby - ako tá, v ktorej práve žijeme - sa striedajú zhruba v 100-tisícročných intervaloch, že trvajú len veľmi krátko a že prechod z ľadových do medziľadových dôb – teda veľké topenie – býva z geologického pohľadu veľmi rýchly proces, ktorý sa deje sa v rozmedzí len pár tisícročí. Vieme, že spúšťačom prechodov medzi glaciálmi a interglaciálmi a naopak je nepatrný posun v obežnej dráhe Zeme okolo Slnka a v sklone zemskej osi. Posun by sám o sebe nestačil na až 6 stupňový rozdiel priemernej teploty na vrchole poslednej doby ľadovej pred 18 tisícmi rokmi a dneškom. Stačí ale na to, aby spustil mechanizmy pozitívnej spätnej väzby, ktoré rast teploty mnohonásobne zvyšujú. Roztápanie ľadovcov a snehu spustené nepatrným zvýšením toku energie dopadajúcej na Zem napríklad mení albedo Zeme – sneh a ľad odrážajú 80 až 90% slnečného žiarenia, ale moria len 6% a lesy a lúky len 10 až 20%. Čím menej je na Zemi snehu a ľadu a čím je počas ročného cyklu pokrytie morí a pevniny snehom a ľadom kratšie, tým viac slnečného tepla Zem absorbuje. Druhá najvýznamnejšia pozitívna spätná väzba je uvoľňovanie CO2 rozpusteného v oceánoch do atmosféry: presne tak ako teplá kofola, aj teplejšia morská voda „vybublá“ - udrží omnoho menej rozpusteného CO2 ako chladná. Oceány sú obrovskou skládkou rozpusteného CO2, ktorý, ak je uvoľnený do atmosféry, pôsobí ako skleníkový plyn - teda plynná deka, ktorá neumožňuje Zemi vyžiariť nazad do vesmíru všetko žiarenie, ktoré na ňu zo Slnka dopadá. A tak sa „pod dekou“ Zem zohrieva. Čím urýchľuje ďalšie topenie ľadovcov... Znovu sa ospravedlňujem všetkým gramotným čitateľom za rekapituláciu fyziky pre vyšší stupeň základných škôl - ak nemajú aj slovenské masy podliehať demagógii srandistických konšpirátorov, tak ako sa to deje v masovom meradle v od sveta odrezanom vnútrozemí USA, potom je to asi potrebné. Dovoľte mi preto ešte chvíľku pokračovať o ľadovcových jadrách. Poloha ich vrstiev nám umožňuje s veľkou presnosťou určovať ich vek podobne ako to umožňujú letokruhy stromov (mimochodom, ich analýza je ďalšia paleoklimatologická metóda, aj keď vzhľadom na vek dostupných stromov nám slúži najmä na rekonštrukciu obrazu klímy v poslednom tisícročí). Chemická štruktúra vrstiev dopĺňa obraz o teploty, pri ktorých daná vrstva ľadu vznikala, čo vieme napríklad z pomeru izotopov kyslíka v ľade. Obsah prachu, CO2, metánu či iných plynov uviaznutých v bublinkách vzduchu zamrznutých v ľade zase dokumentuje zloženie atmosféry, výbuchy sopiek, suchá, požiare či skúšky atómových zbraní v čase keď ľad zamrzol. Vďaka nim vieme napríklad koľko CO2 bolo v atmosfére v posledných ľadových aj medziľadových dobách. V tej predošlej, Émskej dobe medziľadovej pred 120 tisíc rokmi, keď naši predkova žili ešte len v Afrike (pravda, to platí len pre tých, čo sa už zmierili s Darwinom a nežijú v mentálnom svete, ktorý stále verí biblickému mýtu o stvorení sveta pred cca 6.000 rokmi ako je dodnes bežné v USA) bolo, rovnako ako po celých predošlých milión rokov, v atmosfére menej ako 280 častíc CO2 na milión (ppm -parts per million). Toľko ho bolo aj pred 200 rokmi. Dnes je koncentrácia CO2 v atmosfére vyše 390 ppm. Prečo? Lebo k CO2 uvoľňovanému prirodzene z oceánov sme začal pridávať obrovské objemy CO2 spaľovaním uhlia, ropy a zemného plynu. Uhlík naakumulovaný za stovky miliónov rokov vo fosílnych palivách spaľujeme do atmosféry v meradle rokov a desaťročí. Napriek podstatne menej CO2 a CH4 v atmosfére, bola v Éme hladina oceánov o 6 metrov vyššie ako dnes. Vďaka použitiu ďalších paleoklimatologických metód vieme rekonštruovať teploty na Zemi a zloženie atmosféry do hĺbky desiatok miliónov rokov a tak vieme napríklad aj to, že keď bolo naposledy v atmosfére 390 ppm CO2 ako dnes – v Pliocéne pred trom miliónmi rokov – bola hladina oceánov o 25 metrov vyššie ako dnes. Takže možno začínate tušiť kam smerujeme. V ľadových masívoch Antarktídy a Grónska je stále dosť vody na to, aby ich roztopenie zodvihlo hladiny oceánov o zhruba 75 metrov. Grónske ľadové polia sa už topia, rovnako ako sa začínajú topiť aj ľadovce v západnej Antarktíde. Otázka je, ako rýchlo sa budú topiť a ako rýchlo budú hladiny oceánov stúpať. História nám opäť dáva k dispozícii aspoň orientačné čísla – keď sa topil európsky a severoamerický ľadovec pred rádovo 15-tisíc rokmi, boli obdobia, keď hladina oceánov stúpala o 3 až 5 metrov za storočie. Ako rýchlo budú stúpať ľadovce pri úrovni 400 ppm CO2 nevieme – ale vieru, že by to malo byť pomalšie ako sa topili pri 200-250 ppm niet veľmi o čo oprieť. O klimatickom rozvrate do ktorého bezpečne smerujeme by sa dalo ešte dlho pokračovať, ale čitateľ so záujmom o túto tému bude už musieť pokračovať sám. Jedno je viac ako isté: Konšpiračné teórie o klíme žiadne vedecké argumenty nezastavia, podobne ako zdrvujúci pokrok genetiky a biológie ani 150 rokov po uverejnení „O pôvode druhov“ nezviklal popieračov Darwinovej evolučnej teórie. Navyše tak ako bude ďalej pokračovať úpadok prírodovedného vzdelania žiakov a študentov na Slovensku, budú sa rodiť nové a nové generácie milovníkov konšpiračných teórií a prostoduchých ideológií. Je podstatne menej náročné reprodukovať do úmoru pár senzačných „správ“, ako si naštudovať aspoň základy zložitej témy, akou sú klimatické zmeny. Konšpiračné teórie budú preto vždy populárne medzi nevzdelanými ľuďmi a autormi lenivého ducha, ale veľkej ambície. Ľuďom neschopným chápať alebo lenivým študovať zložité procesy dávajú konšpiračné teórie povznášajúci pocit, že niečomu v tomto nepochopiteľnom, valcujúcom svete konečne rozumejú. Ľuďom vykoreneným zas pocit spolupatričnosti so „zasvätenými“. A politikom istého typu ľahko manipulovateľnú masu, ktorá nebude klásť hlúpe otázky o smerovaní spoločnosti a osude našich detí a vnukov. Diskusiu JtT o klimatických zmenách si môžete pozrieť na www.jetotak.sk/videoarchiv/tvjetotak-o-klimatickom-kankane-a-klimatotrockistoch-karioke-s-alexandrom-acom-a-jurajom-mesikom- Text vychádza v rámci spoločného projektu JtT a stáleho zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v SR. Jeho neobsah nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory FES-u
kormoran
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
matusy   |   ip:80.87.209   |   2010-12-23  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teória globálneho otepľovania nieje napadaná kôli nedostatku informácii z posledných výzkumov. Avšak teórgia globálneho otepľovania ( ako ju poznáme) nezahŕňa všetky možné varianty príčiny. Preto teória globálneho otepľovania ( tak ako ju poznáme ) nieje absolútne vedecký fakt. Je len zbierkou vedeckých poznatkov ignorujúca zvyšné elementy...


sxg   |   ip:95.103.19   |   2010-12-23  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bolševici len čumia:
http://www.youtube.com/watch?v=FRc0ftnXf34


sxg   |   ip:95.103.19   |   2010-12-23  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nášup:
http://www.youtube.com/watch?v=xiTy2GCMr5Y


Pao   |   ip:195.168.2   |   2010-12-23  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok je prevzatý odtiaľto:
http://www.jetotak.sk/slovensko/a-co-ak-sa-zem-netoci--preco-nevzdelani-ludia-miluju-konspiracne-teorie-

Tento článok reaguje na iný článok, ktorý nájdete tu:
http://komentare.sme.sk/c/5675487/a-co-ak-sa-neotepluje.html

Odporúčam pozrieť diskusiu na webe, z ktorého tento článok pochádza, tu:
http://www.jetotak.sk/diskusie/a-co-ak-sa-zem-netoci--preco-nevzdelani-ludia-miluju-konspiracne-teorie-

A pre istotu aj pozrieť si, kto je (a pre koho pracuje) autor:
http://www.jetotak.sk/autori/juraj-mesik

Hmm...?


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-12-23  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE...Vzdelaní vám to vysvetlia. Veď ak nemáš patrične pozemské vzdelanie, s titulom pred a za menom, tak nemôžeš ani ničomu rozumieť...Preto pamätajte vy nevzdelaní, ktorí používate aj niečo viac, nie len šedú hmotu, aby ste niečo ozaj pochopili, bez riadneho pozemského vzdelania nič nepochopíte...Len škoda, že až taká pravda to nie je...Vy to viete, my to vieme, ale my tvrdíme, že vy to nemôžete vedieť, lebo ste nevzdelaní, podľa našich merítok.


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-12-23  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teda Pao!
Súdruh Mesík sa snaží ako sviňa - taký dhý článok tu hádam ešte nebol - a ty ho jedným šmahom klávesnice diskvalifikuješ?
Takže súdruh Mesík otročí v Svetovej banke? Ej, bisťu!


PH   |   ip:92.11.110   |   2010-12-23  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Primitiv ktory napisal tento clanok je zrejme plateny Sorosom - nech si precita toto
http://www.prop.sk/frontovi.html
je to o nom...
muw   |   ip:109.169.6   |   2010-12-23  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .*


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-23  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hmm, kazdy vzdelany clovek sa musi stotoznit s autorom. Tento problem zacal uz v tretohorach, krasne to bolo znazornene v americkom seriali Dynosaury. Tie tvori zacali jako prve pouzivat technyku na vypustanie splodin a tym vytvarat sklenikovy efekt. Kazdy trochu vzdelany vie v jakom prostredi zili dynosauri, preco chodili na zadnych nohach, jednoducho brodit sa v snehu po pas je velmi obtiazne so styrmi nohami, preto zacali chodit na zadnych. Samozrejme tie predne kladli velke naroky na to aby ich stale drzali nad tymi metrami snehu tak im postupne evoluciou krpateli. Dynosauri si neuvedomili, ze svojim spravanim sposobuju kolaps a oteplenie, ktore ich stalo i to ze vyhynuli. Neandertalsky clovek, ktory este mal to stastie superit s poslednym snehom z tretohor si neuvedomil ze tym devastovanym prirody si robi bic na seba. S poslednym snehom stratil poslednu moznost drzat zabitych mamutov v ladnickovom efekte, aby sa nepokazilo ulovene meso a tak chudak vyhynul. Mi mame ladnicky, ale autor ma pravdu, lebo i nas caka zanik. Hladina mori vystupi o 25 metrov, takze zo Slovenska bude vycnievat, len Gerlachovsky stit a to chcem vidiet jak sa tam zmesti tych pet milionov Slovakov. Nedajboze ak sa dovtedy premenuje na Ciganlenochovsky stit. Nasiel sa niekto, kto precital tuto sprostost do konca?


Koudsk   |   ip:82.145.20   |   2010-12-23  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U tohoto clanku mi stacil nadpis.Dale jsem to cist nemusel. Zajimalo by me,jak by tito oteplovaci oduvodnili,ze cela doba mezi lety 1000-1400 byla daleko teplejsi nez dnes.Svedci o tom dochovane zaznamy ze vsech casti sveta.
Prekopiruji sem jeden starsi diskuzni prispevek z euroekonoma.Autor prispevku je take autor clanku: Zapomente na globalni oteplovani,mozna prichazi dalsi mala doba ledova(doporucuji precist)

Josef Zemánek, 07.02.2010 16:09:31
Středověká teplá perioda
Když už tu padla zmínka o práci hydroložky Pavly
Pekárkové ( ODKAZ >> ), vložím sem pro
zajímavost několik citací z publikace "Velká kniha
klimatu zemí koruny České" (Svoboda, Vašků,
Cílek), na kterou se RNDr. Pekárková ve své práci
odkazuje:
R. Hening, zima roku 1186:
"Neslýchane mírná zima; po celé střední Evropě
panovalo příjemné blaho. V únoru (februári) bylo
možno nalézti jablka veliké jako lískové oříšky. V
květnu již dozrávalo ovoce a obilí."
Daniel Adam z Veleslavína, zima roku 1186:
"K moru nemalou příčinu dala velmi měkká a
teplá zima. Hned zpočátku roku tak teplí a jasní
byli časové, že měsíce ledna stormoví a štepí
kvésti počalo a měsíce února byla jablka tak
hrubá, jako prostřední vlašský ořech. Víno, také i
obilí, velmi časně kvetlo. A že žádny mráz ani zima
nepřipadala, ale ustavičně byli pohodlní časové,
byl ten rok na úrody zemské i na ovoce velmi
hojný."
R. Hening, zima roku 1290:
"Tato zima byla neslýchane mírná, pouze zima
1185/1186 jí byla podobná; na vánoce kvetly
stromy, dívky přinášely čerstvé květy z
kvetoucích třešní a chlapci se brouzdali v řekách.
Na den 6. ledna přileteli ptáci a dne 14. ledna se
již nacházeli jahody a vínne keře již začaly kvést...
Léto a podzim byly velmi deštivé."


Steve   |   ip:178.41.30   |   2010-12-24  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Otvoreneoci

Asi nie ani ja som nečítal do konca

Čítal som len

Že dôvodom ohrievania je človek, presnejšie antropogénne emisie CO2, metánu a ďalších plynov.

Že sa klíma otepľuje vieme nespochybniteľne z masívnych a dlhodobých súborov dát zbieraných presným teplomermi na všetkých kontinentoch Zeme už viac ako storočie...

No a napadlo ma že by si mal autor naštudovať ako človek žil pred menej ako storočím... :-))

Je to znôška nezmyslov.


gomez   |   ip:91.127.19   |   2010-12-24  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci | ip:67.213.71 | 2010-12-23 (23:58)Hladina mori vystupi o 25 metrov, takze zo Slovenska bude vycnievat, len Gerlachovsky stit
najnižší bod: hladina rieky Bodrog pri Strede nad Bodrogom (94 m n. m.)
článok je hlúposť ale tiež treba občas otvoriť i knihu a nie len oči


hal   |   ip:89.173.28   |   2010-12-25  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok je pod úroven akejkolvek živej bytosti.
Okrem autora.


hal   |   ip:89.173.28   |   2010-12-25  (01:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mohol urobit z toho galimatiáša aj nejaké odseky,aby sa to dalo vobec čítat.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-25  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny gomez, neviem ci si si vsimol, ale ja som napisal ironiu, somariny a navyse som sa i opytal ci to niekto docital do konca. Ten clanok je podobna hlupost. Netvrdim, ze na tom otepleni clovek neprispieva, ale myslim ze to nie je az take katastrofalne.


ssonne   |   ip:85.216.13   |   2010-12-25  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale sa snazil chlapec. No jo, Svetova banka nedava penaze len tak.


Nevzdelan   |   ip:195.160.1   |   2010-12-25  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítal som článok, že CO2 ako skleníkový plyn je nezmysel. Ten je ťažší ako vzduch a zdržuje sa tesne nad zemou. Na vytvorenie skleníkového efektu je potrebné, aby bol vysoko nad zemou, čo je nemožné, pretože je ťažší. Takže, ak je toto pravda, aká "pravda" je skleníkový efekt? Vraj po stopení ľadovcov stúpne hladina morí o 25 metrov. Ďalší nezmysel. Predpokladajme, že sa roztopia všetky ľadovce v moriach, tak voda nestúpne ani o milimeter. Vo vode sa nachádza 9/10 tín ľadovca a zvyšok vyčnieva nad vodu, to znamená keď sa roztopí zmenší sa jeho objem práve o tú desatinu a vody nepribudne. Je to základ fyziky. Stúpnuť hladiny morí môžu o vodu z ľadovcov na pevnine ale ak berieme do úvahy obrovskú plochu morí a oceánov, tak to sa rozloží na túto plochu a objem natopenej vody môže zvýšiť hladinu len nepatrne, čo v podstate nepredstavuje žiadnu katastrofu. Ak by nás v budúcnosti čakalo nejaké veľké topenie ľadov, môže to spôsobiť len stárnutie slnka, kedy jeho lúče prechádzajú postupne od ultrafialových k infračerveným. Ale ak by sa toto začalo diať, tak ľudstvo to má spočítané a nepomôže ani totálny zákaz spaľovania čohokoľvek. Prpaganda tohoto typu smeruje k zdaňovaniu ľudských a zvieracích emisií a každému budú merať kapacitu pľúc a podľa toho vyrátajú daň. Len ako budú merať to, čo naprdíme mi zatiaľ nie je známe.


LordX   |   ip:178.41.27   |   2010-12-25  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nevzdelany - to myslis dufam ironicky tie hlody.. inak robis cest svojmu menu. :D


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-25  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem jaky tasky je CO2, ale Nevzdelan ma s druhym tvrdenim uplnu pravdu. Lad na severnom pole plava na vode, takze nezodvihne hladini, len ten co je na pevnine a to urcite nebude 25 metrov. Ja predpokladam maximkalne 25 centimetrov.
Tu v Amerike metricka sustava robi problem ludom tym i vedcom, niekedy myslia milimetre napisu metre.


LordX   |   ip:178.41.27   |   2010-12-25  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvorene oci - Rozdiel v molekulovej hmotnosti CO2 je minimalny na to aby sposobil podobny efekt, a k tomu vobec nie je pravda ze musi byt vysoko nad zemou.

Ten druhy argument plati len pre Akrtidu. Antarktida a Gronsko su na pevnine, teda lad roztopeny tam by sposobil zvysenie hladin mori. A k tomu treba pripocitat este zvysenie sposobene samotnou tepelnou roztaznostou vody.

http://www.skepticalscience.com/sea-level-rise-predictions.htm
http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/question473.htm

http://www.skepticalscience.com/argument.php

Zdanovanie emisii zo zvierat a ludi je dalsia hlupost, lebo toto CO2 je dlhodobou sucastou prirodneho kolobehu (neutralne CO2) a preto by to nemalo vobec ziadny zmysel - preto je aj biomasa zelena energia, aj ked sa pri nej spaluje uhlik a vznika CO2, ale iba tolko kolko sa ulozilo pocas rastu.
Obmedzit treba len fosilne CO2, to je to co sposobuje zvysovanie.

K clanku - kde konkretne je v nom nejaka fakticka chyba, mili konspiracni teoretici? Podlamna vas celkom pekne vystihol ;)


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-25  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX, 25 cm je stvrt kubika, vypocitaj plochu mori a vydel styrmi a mas kolko milionov kubickych musia mat ladovce aby more vystupilo o 25 cm. Ja sa tym nezaoberam, ty mas cas a si zbehnuty v googl. Ja som starsi clovek, ktory sa spolieha na svoj sedliacky rozum na pocitaci ovladam len jeden gonbik, ON-OFF.


Nevzdelan   |   ip:195.160.1   |   2010-12-25  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Lord x
Ten príspevok nie je z mojej hlavy. Písal o tom nejaký chemik. Ak by mal CO2 pri zemi pôsobiť ako skleníkový efekt, tak by nás zadusil skôr ako by sa zem oteplila, takže neostojí blud o skleníku.


bertold   |   ip:95.102.12   |   2010-12-26  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzdelaný človek je jednoznačne taký, ktorý dokáže odhadnúť a aspoň čiastočne predvídať budúcnosť, pretože pozná alternatívy možného vývoja. Jednou a možno viacerými alternatívami možného vývoja sú i "konšpiračné teórie" - totižto ľudová múdrosť hovorí, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Takže konšpirácie netreba brať úplne vážne, ale treba ich brať ako možné alternatívy a zaintegrovať ich ako možne!!! paralely reality v ktorej žijeme.
A ten kto s nimi neráta a nevytvára si pre svoj život a istoty v ňom paralely(na základe iného videnia) je blbec a ide sám proti sebe.(kríza vývoja zadĺženosti v EU by bola v roku 2007 považovaná tiež za bláznivú konšpiračnú teóriu)...


sedliak   |   ip:91.148.24   |   2010-12-26  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Global oteplovanie sa koná kto si mysli že nie nech si pozrie napriklad toto:

http://www.gay.sk/start/index.php?lang=sk


Pao   |   ip:195.98.16   |   2010-12-27  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok, reagujúci na tento článok:
http://www.jetotak.sk/slovensko/reakcia-na-clanok--juraja-mesika-a-co-ak-sa-zem-netoci-preco-nevzdelani-ludia-miluju-konspiracne-teorie
Krátky citát:
"...autor textu pracuje pre medzinárodnú organizáciu – Svetovú banku ako „Community Foundation Senior Specialist“. Sympaticky znejúca pozícia vyzerá ako oxymoron k prvej stránke, ktorá sa objaví vo vyhľadávači po zadaní spojenia „World Bank global warming“. Dozvieme sa, že „technológia je kľúčom k vyrovnaniu sa s globálnym otepľovaním a rastom“, či, že je nevyhnutná buď „globálna daň z uhlíka alebo obchodovanie s emisiami“. (World Bank 1998)"
A ešte jeden:
"Pán Mesík sa nás nesnaží presvedčiť, že by sme mali znížiť spotrebu, on pracuje v inštitúcií, ktorá vie, že ľudia sú príliš hlúpi, a preto musia za nás rozhodnúť vlády, pracuje v inštitúcií, ktorá ide zdaniť uhlík, ale zároveň požičiava na vybudovanie nových ropovodov."
LordX, myslím, že o objektivite autora p.Mesíka) sa dá úspešne pochybovať. ;-).


witness   |   ip:80.87.214   |   2010-12-28  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevzdelani ludia taktiez nevedia naformatovat clanok...


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-12-29  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor clanku je bud hlupak neschopny si dat dohromady fakta a vidiet problematiku komplexne, alebo je to chytry clovek, ktory umyselne rozsiruje demagogiu a klamstvo sledujuc tak urcity ciel.

Myslim ze otvorene oci, Pao, bertold, Nevzdelan a dalsi maju pravdu.

Inak k "objektivite clanku" z neho citujem:

"Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy. Autor zmeneného článku začal jednou z mála nespochybniteľných viet v článku, dovoľte mi ju preto zacitovať: „Naozaj netuším, či sa globálne otepľuje, alebo nie“. Až potiaľ bol článok vecný a presný." ...

... "Polovica z nich ale boli Rusi, o ktorých nie je žiadna istota že niekedy Zem vôbec opustili a či celý ich výskumný program nebol len červená propaganda. Pokiaľ by aj skutočne vyleteli, je skoro isté, že neboli triezvi a že sa im netočila len Zem."

Tymto sa autor sam pripravil u vetsiny vzdelanych ci rozumnych ludi o to, aby jeho clanok vobec docitali :) Najprv tvrdi ze je potreba citujem:

"s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť"

a potom vypusti tvrdenie o rusoch, bez uvedenia akychkolvek jeho "nadretych poznatkov" len tak medzi recou ako "jasny fakt". Presne take iste tvrdenie, ake kritizuje u ineho clanku/autora hned na zaciatku svojho textu. No skratka hroza.

Globalne oteplovanie je podla mna naprosty hoax.
a) ohrievaju sa vsetky planety v nasej sustave
b) daleko vetsi pocet skutocnych vedcov a odbornikov sa postavil proti sucastnej teorii globalneho oteplovania.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD ku konci clanku su veci aj "proti" sucastnej teorii i ked je tam toho velmi velmi malo. Ostatne Vam napovie google.LordX   |   ip:178.40.14   |   2010-12-29  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Annunaki - cely ten odstavec (teda mal by tam byt odstavec!) je ocividne len ironia parodujuca popieracov napr. pristatia na Mesiaci. Snad si to nezobral vazne? :)

a)
http://www.skepticalscience.com/global-warming-other-planets-solar-system-intermediate.htm
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming-advanced.htm

b)
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.abstract
http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf


slnecnica   |   ip:87.197.13   |   2010-12-31  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otepluje sa, otepluje. Len si vsimnite, ako sa vsade presadzuje homosexualita. To je znak oteplenia a to dost rychleho oteplenia. Kto odporuje, alebo sa vzpiera priat teorie o otepleni, ten je proti homosexualite a tak bude stihany za neznasanlivost voci sex skupine.


Fraktalista   |   ip:194.160.7   |   2011-04-19  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasneze autor ma pravdu :D O globalnom oteplovani antropologickeho povodu sa vie uz dlho, az nedavno sa objavila ta smiesna teoria, ze je to pre Zem prirodzene. Dobry clanok najdete tu : http://bandzone.cz/varecha#/varecha?at=news


strbske   |   ip:95.105.12   |   2011-04-21  (06:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AGW - odporucam tento clanok, je strasne dlhy, ale oplati sa vam to precitat :)
http://vlada.bloguje.cz/878318-globalni-oteplovani-kontra-inzenyri.php


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2011-04-21  (06:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z článku a následnej diskusie mi vyplynuli dve otázky.
1. KTO určuje mieru konšpirácie ?
2. PREČO ?


peper . patifesu37   |   ip:64.121.13   |   2012-01-23  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco konspiracnym teoriam veria univerzitny profesori som nedostal vysvetlene. Michael Parenti- MIT, Noam Chomsky-MIT, Sutton-Oxford, Henry-Harvard-autor knihy The blood bankers,Dr Pieczenik, Paul Craig Roberts, Ellen Brown, Carol Quigley-Tragedy and hope- Georgetown- ucitel Klintona a tu studoval jezuita Barroso. Mozme pokracovat donekonecna
33 konspi teorii ktore sa ukazali ze su pravdou
http://www.newworldorderreport.com/News/tabid/266/ID/980/33-Conspiracy-The%20ories-That-Turned-Out-T
o-Be-True-What-Every-Person-Should-Know-Updated-Revi%20sed-and-Extended.aspx


peper . patifesu37   |   ip:64.121.13   |   2012-01-23  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento link na 33 konspi teorii je lepsi
http://wikileaksnews.net/33-conspiracy-theories-that-turned-out-to-be-true-infowars.html


peper . patifesu37   |   ip:64.121.13   |   2012-01-23  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vedci z Oxfordu tvrdia, ze emisie nas ochranuju pred dobou ladovou. BBC a Oxford. Ja si o nich myslim, ze su to nevzdelanci, ale som rad ze to mam potvrdene
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16439807diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ježiš


2010-10-14  (15:09)  |  Kultúra
V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rockefeller: Internet je najväčším nebezpečenstvom pre národnú bezpečnosť

Týmto sme zasiahli NWO presne do slabého miesta. Majú strach o svoj informačný monopol a jeden z ich predstaviteľov teraz tvrdí, že internet je najväčším nebezpečenstvom pre národnú bezpečnosť. Nie atomové bomby ani iné strašné zbraňe, ale internet ohrozuje Ameriku najviac.


Konšpirácia bohatých

Podivné prípravy masových hrobov v USA? (video, ...

Americká pošta čelí bankrotu

Velký bratr chce vědět, co máte v počítači (video, ...

ULOUPENÉ KOSOVO

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.202 s