16. Júl 2019
    
A čo poviete na toto? - Dolezite.sk

A čo poviete na toto?


  2012-11-02  (15:35)  |  Technológie
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - A čo poviete na toto?

 

Jedná sa o zariadenie na princípe, ktorý popisuje kvantová mechanika:

Zdroj: kniha „Boh a veda“ od Jeana Guittona vydavatelstvo Lúč, Bratislava ISBN 80-7114-079-0 úvod napísal RNDr. Július Krempaský Dr.Sc. 2006

…predstavme si dve častice (napr.fotóny), ktoré sa začnú pohybovať z jedného miesta v ktorom boli vzájomne prepojené, v opačných smeroch do ľubovoľne velkých vzdáleností a keď sa pokúsime zmerať ich stavy, zistíme neuveriteľné věci. Švajčiarsky fyzik R. Gizin to popisuje slovami: „Je to jako keby ste hádzali mince na jednom mieste a váš kolega na inom a vždy keď náhodne chytíte mincu a zistíte, že je to hlava, minca vášho kolegu sa simultánne prestane točiť tak, že on nájde tiež hlavu. A to sa opakuje tisíc-krát po sebe! Tieto javy sa náročnými experimentaci potvrdili…

…v roku 1982 francúzky fyzik Alain Aspect priniesol definitívny dôkaz. Ukázal, že medzi dvoma fotónmi vzďalujúcimi sa od seba opačnými smermi, existuje nevysvetliteľná korelácia. Vždy keď zmeníme polaritu jedného fotónu (vďaka filtru) ten druhý akoby ihneď „vedel“, čo sa stalo jeho spoločníkovi a okamžite podstúpi tú istú alternáciu polarity...

Čo to teda znamená?

Predstavte si kus kryštálu (alebo kameňa), ktorý tvorí jeden celok. Keď tento kus rozdelíme, tak dostaneme dve, alebo viac častí, ktoré boli pôvodne spojené v jednom celku a teda ich častice, či sú to už elektróny, voľné elektróny, alebo iné častice, budú tak isto spolureagovať, keď dokážeme spôsobiť zmeny správania sa častíc v ktoromkoľvek z kusov rozdeleného kryštálu (alebo kameňa). Takto dokážeme zmenami vytvoriť informáciu, ktorá sa presne v tom istom okamžiku bude dať prečítať z ostatných kusov rozdeleného kryštálu (alebo kameňa), nech by boli akokoľvek vzdialené od seba, teda kdekoľvek vo vesmíre. To ale znamená, že tento spôsob komunikácie by umožnil spojenie sa s ktorýmkoľvek kútom vesmíru a to v reálnom čase. V porovnaní s touto technológiou vyznieva naozaj smiešne odpočúvanie rádiových vĺn z vesmíru.

Určite si položíte otázku, že to je všetko pekné, ale ako dopravíme časti rozdeleného kryštálu (alebo kameňa) k potenciálnym mimozemským civilizáciám?

Všetko nasvedčuje tomu, že tento problém za nás vyriešili mimozemské civilizácie, ktoré nás podľa všetkého už dlhú dobu navštevujú a časti takéhoto komunikačného zariadenia si zobrali so sebou, takže je len na nás, kedy sa s nimi spojíme, čo bude aj pre nich dôkaz toho, že sme už na úrovni požadovanej na vytvorenie kontaktu.

Predstavme si teda jedno z takýchto komunikačných zariadení, ktorého funkčnosť sa už potvrdila, len tí, ktorí ho skúmali ani netušili o čo sa jedná.

Ide o kamenný kruh Rollright, ktorý leží asi 80 km od Londýna. Pozostáva z troch častí:

1.Z perfektného kruhu zvaného The King´s Men s priemerom 31,6m

2.Z osamelého menhíru, vysokého 2,6m a širokého 1,44m, ktorý sa nazýva King´s Stones

3.Zo skupiny povyvracaných menhirov The Whispering Knights

Výskumy prevádzal bádateľ Dr. G.V. Robins v rokoch 1978 a 1979. Zistil nasledovné skutočnosti:

Pri všetkých návštevách za svitania sa objavila silná pulzácia žiarenia okolo menhiru, ako aj na ceste na poli medzi menhirom a kamenným kruhom. Toto vyžarovanie okamžite prestalo, ak niekto vstúpil do kamenného kruhu. Robins usudzuje, že tam ide o akési energetické centrum, o ktorom museli stavitelia v dobe kamennej vedieť, pretože by inak neboli tri skupiny kameňov rozostavili v takom špecifickom zoskupení.

Ak niektorý kamenný kruh vyžaruje určitú formu energie, potom musia aj ostatné a len na britských ostrovoch je ich vyše deväťsto!!! Nezodpovedaná otázka: Kto boli stavitelia a na čo slúžili tie kruhy?

Čo vlastne Dr. Robins urobil?

Premena elektromagnetickej energie na zvuk je známy fyzikálny účinok. Dr Robins skúmal predmetné kamene ultrazvukovými vlnami. V rokoch 1978/79 robil pokusy v rôznych obdobiach počas dní aj nocí a merania robil prenosným ultrazvukovým detektorom. Rozsah detektora bol kalibrovaný v hodnotách 1 až 10. Dr. Robins vedel, že kamene vyžarujú pri východe slnka trochu silnejšie než v priebehu dňa, pri svitaní dominuje dlhovlnné žiarenie, ktoré umožňujú elektróny v kameni. Veľkým prekvapením bolo, že kamene v Rollright začali vyžarovať už pol hodinu pred úsvitom a to pulzovaním!!! Čo sa vymyká akejkoľvek logike, teda okrem vysvetlenia, že niekto, niekde ovplyvňoval správanie sa častíc nejakého kusa kameňa, ktorý bol pôvodne súčasťou celku kameňov Rollright.

Čína dosiahla pozoruhodné výsledky vo výskume prenosu dát na takomto princípe, ale oni idú na to trochu zložitejšie, pretože namiesto toho, aby sa pokúsili rozdeliť napr. kameň a spôsobiť zmenu správania sa častíc v jednom kuse a pokúsiť sa túto zmenu prečítať v druhom, skúšajú zachytávať fotóny a meniť ich stavy, čo je oveľa zložitejšie.

Číňania teleportovali informáciu na 97 kilometrov


DSL.sk, 12.5.2012 
http://www.dsl.sk/images/article_perex.gif 


Tím čínskych vedcov z Čínskej akadémie vied a Čínskej univerzity vedy a technológií tento týždeň informoval o dosiahnutí novej rekordnej vzdialenosti 97 km, na ktorú sa podarilo úspešne použiť kvantovú komunikáciu označovanú vedcami ako kvantová teleportácia. 

Pri kvantovej teleportácii sa využíva efekt tzv. kvantového previazania, teda previazanosť niektorých kvantových vlastností dvoch častíc vzniknúcich spolu istým spôsobom a to bez ohľadu na ich aktuálnu fyzickú vzdialenosť.
 

Technika umožňuje skopírovať u príjemcu informácie kvantový stav ďalšej tretej častice, nachádzajúcej sa u odosielateľa. V tomto stave, qubite, samozrejme ale môže byť kódovaná informácia.
 

Technika je pritom zatiaľ považovaná za veľmi bezpečnú, keď podstatná časť informácie je transportovaná implicitne kvantovým previazaním častíc. Podstatu previazania síce zatiaľ plne nechápeme, zároveň ale nepoznáme ani mechanizmy umožňujúce narušiť bezpečnosť kvantovej teleportácie.
 

Prvým krokom poslania informácie je distribuovanie dvoch kvantovo previazaných častíc odosielateľovi a prijímateľovi informácie. Odosielateľ následne uskutoční meranie páru častíc pozostávajúceho z jeho previazanej častice a ďalšej tretej častice, ktorej stav chce odoslať prijímateľovi.
 Toto meranie zmení vďaka kvantovej previazanosti stav previazanej častice u prijímateľa a spolu s dvomi bitmi informácie nameranými pri meraní odosielateľom, zaslanými klasickým komunikačným kanálom, umožní prijímateľovi zmeniť kvantový stav jeho častice na odosielaný pôvodný kvantový stav tretej častice a tým získať odosielateľom odoslanú informáciu. 

Dva bity informácie odosielané klasickou komunikáciou sú naviazané na kvantový stav častíc a majú informačnú hodnotu len pre toho, kto má k dispozícii kvantovo previazanú časticu a môže zmeniť a zistiť jej stav. Pre toho, kto previazanou časticou nedisponuje, ide o plne náhodné dáta nehovoriace nič o samotnej prenášanej informácii, kvantová teleportácia je tak považovaná z hľadiska odpočúvania za úplne bezpečnú.
 

Doterajším rekordom vzdialenosti pri kvantovej teleportácii bolo len 16 km vytvorených rovnako čínskymi vedcami v roku 2010. Pri aktuálnom rekorde vedci využívali fotóny, používaným a prenášaným kvantovým stavom bola ich polarizácia a fotóny boli prenášané v podobe laseru vo vzduchu, nad hladinou jazera.
 

Problémom pri kvantovej teleportácii fotónov na veľké vzdialenosti je ich rozptyl a potreba veľmi presného sústredenia a zamerania, zachytávanie rušivých fotónov z prostredia a ďalšie chyby detekcie.
 Čínski vedci dosiahli potrebné parametre komplexnou laserovo-optickou sústavou, ktorá na presné zameriavanie, signalizáciu a časovú synchronizáciu využívala okrem samotného laseru prenášajúceho previazané fotóny ďalšie tri lasery. Na generovanie previazaných fotónov bol použitý infračervený 1.3-Wattový laser s vlnovou dĺžkou 788 nm, ktorého frekvencia sa ale následne zdvojnásobila.
 

Linka dosahovala na 97-km vzdialenosť útlm 35 až 53 dB s priemernou hodnotou 44 dB, laser bol zameraný s presnosťou na 34 cm, časová synchronizácia bola presná na 1 ns. Celková presnosť prenášanej informácie bolo cca 80%, ktorá už je samozrejme dostatočná na použitie spolu s kontrolnými súčtami a opravnými kódmi.
 

Počas štyroch hodín testu preniesli vedci kvantový stav 1171 fotónov. Z publikovaných informácií nie je jasné, či ide o maximálnu rýchlosť komunikácie dosiahnutú technológiou.

Podľa vedcov dosiahnutý výsledok je ale dôležitým krokom ku globálnej kvantovej sieti a okrem iného znamená, že kvantová komunikácia by už mohla byť realizovateľná aj medzi povrchom Zeme a satelitmi na nízkej obežnej dráhe a medzi satelitmi navzájom.
 

 


Pavol Nemeš pavolnemes@gmail.com
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
PavolNeme . qabipape4   |   ip:87.239.56   |   2012-11-02  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  snáď sa to podarí :)


Pandemonium . darujete36   |   ip:178.41.22   |   2012-11-02  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdroj: kniha "*** a veda". To ale nejde k sebe. Ďakujeme, šarlatán, choď sa niekam zakopať... :-DDD


Karol . wiqukeha84   |   ip:195.91.13   |   2012-11-02  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super clanok, konecne aj nieco odbornejsie :-) sme na zaciatku niecoho velmi zaujimaveho. Mam len obavy aby tento objav ci technologia neskoncili na 20 rokov v rukach armady.


DrHujer . doducyve62   |   ip:178.40.94   |   2012-11-02  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teleportácia Čínskych vedcov nieje založená na "takomtoô (sic) princípe.


Martin . nujogibe55   |   ip:78.98.206   |   2012-11-02  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Armada o tychto veciach uz davno vie.. aj o inych daleko za hranicou bezneho chapania...


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2012-11-02  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  armada o tom urcite vie a nejakym sposobom sa to vzdy dostane von ako sci-fi.pripomina mi to hviezdnu branu


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-02  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stačí si niečo zistiť, že čo sa dialo v Roswelli po páde UFA - 26.7.1947


Pandemonium . darujete36   |   ip:178.41.22   |   2012-11-02  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdroj: kniha "*** a veda". To ale nejde k sebe. Ďakujeme, šarlatán, choď sa niekam zakopať... :-DDD
smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.79   |   2012-11-02  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemate veru lahky zivot - Vas to slovo fakt musi strasit kade chodite. Bacha ked otvarate skrinu aby na Vas to slovo nevyskocilo a nespravilo "HAM" :)))))


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-02  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mdrí vedci už dávno nepochybujú o Bohu, že je, čoho svedkom sú aj tieto výroky vedcov: http://www.youtube.com/watch?v=-TqapwdIoqQ


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-02  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oprava: Múdri...nejak mi blbne klávesnica....


nikto . hegilehu69   |   ip:46.29.3.2   |   2012-11-02  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím vás, mohol by mi niekto podrobnejšie vysvetliť toto?

"Takto dokážeme zmenami vytvoriť informáciu, ktorá sa presne v tom istom okamžiku bude dať prečítať z ostatných kusov rozdeleného kryštálu (alebo kameňa), nech by boli akokoľvek vzdialené od seba, teda kdekoľvek vo vesmíre"

kebyže rozdelím kameň a jednu jeho polovicu rozdrvím na prach, ako sa to prejaví na jeho druhej polovici?


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.40.140   |   2012-11-02  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kebyže rozdelím kameň a jednu jeho polovicu rozdrvím na prach, ako sa to prejaví na jeho druhej polovici?"

a toto je názorná ukážka ako ľudia zbytočne špekulujú o ničom. Čo ako si myslíš, že bádaním nad týmto problémom dosiahneš?
Nič osobné a len mimochodom.

Pokiaľ sa informácie článku zakladajú na pravde (autor má nejaké podivné renomé na internete), tak by len poukazovali na starý známy fakt starovekého kontaktu našich predkov s vesmírňanmi.

Ale poukazujú najmä na to, že netreba žiadnu finančne náročnú materialistickú "vedu" - ničiteľku planéty a ľudstva (naopak - je zásadnou prekážkou ďalšieho rozvoja!), ako dokazujú aj (zaznamenané) ukážky "nadprirodzených" možností a schopností niektorých jogínov. Či už vlastnej teleportácie (aj na viaceré miesta naraz) alebo ich schopnosti kontaktu s inými entitami.


nikto . hegilehu69   |   ip:46.29.3.2   |   2012-11-02  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SomTenKtorySom

Nepochopil si asi čo sa pýtam. Ja nad tým nešpekulujem, ja požadujem aby mi to vysvetlili. Okrem toho, vedecké bádanie je podľa teba špekulovanie o ničom?


drummer18 . cepicixi42   |   ip:87.197.12   |   2012-11-02  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  netreba to s tou mozgovou aktivitou až tak preháňať...
kvantová mechanika, to je ňeco :-)
len si počkajme kým ľudia s veľkými kondíkmy na krkoch ten systém rozložia do posledného kvarku :-D...


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.40.140   |   2012-11-03  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69 | ip:46.29.3.2 | 2012-11-02 (23:39)

Ako som povedal, nie je to nič osobné a ospravedlňujem sa za prípadné rozrušenie:) Každý má svoje právo študovať čo len chce. Mne sa len nezdala tá tvoja otázka, to je všetko. Príliš špekulatívna. Ale ak ťa to baví, tak pokračuj, len sa mi zdá, že týmto smerom (v bádaní) ďaleko nezájdeš.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (01:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy tomu naozaj vážne v e r í t e ??? :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-03  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veria:)))

a v PánaBoha stvoriteľa neba i zeme ani za svet:)


Enki . bybosuku93   |   ip:86.12.9.2   |   2012-11-03  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto: Tým, že ten šuter rozdrvíš na prach ho nevymažeš z prírody.


Enki . bybosuku93   |   ip:86.12.9.2   |   2012-11-03  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľa významných vedcov verilo a verí v Boha.


Enki . bybosuku93   |   ip:86.12.9.2   |   2012-11-03  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presnejšie by bolo asi, Stvoriteľa.


nikto . hegilehu69   |   ip:46.29.3.2   |   2012-11-03  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  somtenktorysom

nie, nerozrušil si ma. A teraz mohol by mi teda niekto vysvetliť ako tá komunikácia vlastne funguje? Alebo to neviete ani vy?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Žiaľ, kým väčšina z vás nepochopí základnú vec, že *** a veda nejdú k sebe, nepohnete sa v pokroku ďalej. Preto vám to tu budem musieť pripomínať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné... :-DDD


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-03  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pande
a prečo nejdu?

tesla - veriaci v boha...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si si istý, že to myslel (a iní tiež) vážne, alebo to bola len osobná obeť zapadnúť v Amerike do prospechárskeho kostolného stáda a mať pokoj...? :-DDD


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-03  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veru neviem... ale myslím že veril aj v európe... a vôbec ho nepovažujem za niekoho kto by sa pchal do dákeho stáda keď on sám bol osobnosť... to on asi nepotreboval...


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-11-03  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zalezi na tom,ako si definujes pojem "boh".A urcis si vztah k nemu..


zuzana . jynekugi27   |   ip:81.94.243   |   2012-11-03  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto

Ked rozdrvis jednu cast kamena, tak tej druhej sa nestane nic, ta korelacia je dokazana na polarite fotonu. Takze volnym okom ziadnu zmenu neuvidis.PavolNeme . qabipape4   |   ip:87.239.56   |   2012-11-03  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže keby ste dokázali čítať zmeny v časticiach, tak ako to robia číňania podľa predmetného článku, tak pri rozdrvení jednej polovice kameňa by ste dokázali zaznamenať túto akciu v správaní sa častíc druhej polovice. To ale neznamená, že by sa svojvoľne rozbila tá druhá polovica. Ide o to, že ak dokážeme ovplyvniť správanie sa častíc v jednej polovici kameňa napr. pôsobením magnetického poľa a vytvorením silnejších a slabších impulzov v týchto časticiach (tak ako funguje digitálny prenos dát, teda jednotky a nuly)môžeme takto zadanú informáciu prečítať v správaní sa častíc druhej polovice kameňa presne v tom istom čase, nech by bol vzdialený akokľvek ďaleko, tým myslím akokoľvek, teda aj na opačnej strane vesmíru.


PavolNeme . qabipape4   |   ip:87.239.56   |   2012-11-03  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte k tej knihe Boh a veda. Ide tam totiž o to, že autor, ktorý je uznávaným odborníkom na kvantovú fyziku vysvetľuje pomerne jednoducho o čom kvantová fyzika je a jeho závery zo skúmania tejto vedy ho vedú k tomu, keďže správanie sa častíc je také nevysvetliteľné, že ho to nakoniec privádza k úvahám o Božej existencii.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Všetko nasvedčuje tomu, že tento problém za nás vyriešili mimozemské civilizácie, ktoré nás podľa všetkého už dlhú dobu navštevujú a časti takéhoto komunikačného zariadenia si zobrali so sebou, takže je len na nás, kedy sa s nimi spojíme, čo bude aj pre nich dôkaz toho, že sme už na úrovni požadovanej na vytvorenie kontaktu.

A ako niekto prisiel ma takuto odpoved?
Pouzil na to pseudovedu, &lwbo skutocnu vedu?
Nie je zrejme, ze tych odpovedi moze byt viacej?rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz som sa tu docital naozaj kopec zvastov,ale vysvetlit chovanie fotonov navstevami mimozemstanov to uz je naozaj dost silna kava.
Dokonca bez zjavneho vedeckeho objasnenia tohto procesu prechadza plynulo na kus krystalu a hned na dorozumievaci prostriedok medzi nami a fiktivnymi mimozemstanmi. A cast spektra navstevnikov tohto portalu bezmyslienkovite prijalo tuto fabulaciu div nie za vedecky fakt.
Pritom sa bavime stale v rovine subatomarnych castic, to s tym kamenom predsa bola len vyfantazirovana fabulacia.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najmä nelogické a nezlúčiteľné spojenie slov *** a veda tomu nasadzuje korunu!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som vzdy tvrdil, ze scitanie dvoch cisiel nie je ten spravny sposob ako zamedzit sprske stupidnych prispevkov ludi, ktorym fantasmagorie a myty pripadaju realnejsie len preto, ze im veria.


PavolNeme . qabipape4   |   ip:87.239.56   |   2012-11-03  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To naozaj nie ste schopný pochopiť, že spojenie slov Boh a veda je názov knihy z ktorej som citoval? A kto tu vysvetľuje chovanie fotonov navstevami mimozemšťanov? Veď si najskôr poriadne prečítajte to, čo komentujete. Ja som len spojil dostupné informácie, ktoré si veľmi ľahko môžete overiť, ale ľahšie je asi pľuť na tých, čo hľadajú súvislosti a snažia sa trochu aj premýšľať, čo asi váš prípad nie je :)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale na druhej strane by zasa absentovala sprska humornych prispevkov, kvoli ktorym sa sem oplati zavitat.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Čína dosiahla pozoruhodné výsledky vo výskume prenosu dát na takomto princípe, ale oni idú na to trochu zložitejšie, pretože namiesto toho, aby sa pokúsili rozdeliť napr. kameň a spôsobiť zmenu správania sa častíc v jednom kuse a pokúsiť sa túto zmenu prečítať v druhom, skúšajú zachytávať fotóny a meniť ich stavy, čo je oveľa zložitejšie.

Pozri clanok som naozaj pozorne precital, i ked nie je jane, co patri autorovi a co prispievatelovi. Ale jedno je iste, ak ziskame alebo dosiahneme dokaz, ze spravavnie fotonov je presne take iste ako ho popisuje tento vedec, je zasa fabulacia tento clanok cinskych vedcov. Lebo mne sa naozaj nezda tazsie predvadzat fotony ak pozname ako sa spravaju ako donutit,aby kamenu sposobili zmenu spravania sa castic a pokusit sa precitat to na druhej casti kamena.Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-03  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pavol, tu veru dobre nepochodíte, tu hlúposť už dávno zakotvila!

Rozprávať niekomu o bránach vesmíru by bolo úplne zbytočné, viď film Hviezdna brána, ktorá to trochu chcela priblížiť...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven ty si typicky priklad toho prispievatela, bez ktoreho zakladnych matematickych vedomosti by bola ochudobnena ista cast navstevnikov tohto portalu, ktorym velmi zachutili humorne prispevky.
Dokonca sci-fi serial beries ako skutocnost.....


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno, ja to hovorím už dávno, že na túto komickú stránku chodím kvôli zábave. Tento autor-šarlatán je dobrý komik. "Vedec", ktorému po spojení slov *** a veda môže aj jablko spadnúť zo stromu do nebíčka...
:-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, čo máš spoločné s Keltošovou?:DDDDDDDDDDDDDDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo si sa zľakla?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale musis uznat ,ze nas duchovny vodca, nas guru dusevneho sveta Sloven, v poslednom case nezadrzatelne stupa na ocenenie vtipkar roka.
Volakedy som pozeral Hviezdnu branu, ale nemyslim si, ze je to skutocnost, volakedy bol serial Randal a Hopkirk, a nemyslim si, ze duch mohol vysetrit vrazdu, ale nas Sloven zbaveny moznosti rozlisit fikciu od reality zjavne nepostrehol, co je realne a co nie je.lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

Opýtam sa ťa takto?
Cítiš sa ako štekajúci pes zo stiahnutým chvostom v búde?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fras, vycikat, umyt a spat, zajtra rano bude saman obleceny v zenskych satach kruzit okolo kamenneho ponku a ak nebudes dobre vyspinkany, nedozvies sa, co tento medicinman tymto predvadzanim chcel dosiahnut.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD si ma pobavil teraz:DDDDDDDDlucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom Zdendo sa mi páči viac, budem si to meniť:DDDDDDDDDDDDD
Tak aby ste potom neboli v šokoch:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skvelá spolupráca, Rafael! Pred chvíľou sa subjekt na priamu otázku dobrovoľne priznal, že sa pokúsil o zmenu mena po prevezení do iného ústavu. Zároveň návnada splnila i druhotný účel - vylákať pacienta z kúta, kde sa schovával... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keltošová si ma teraz normálne odhalila, klobúk dole:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ono je to vsetko otazka reakcie na predpisane lieky, ako schizofrenik dostaval urcity typ lieku, ktory docasne sposobil,ze pacient pocitoval nutkanie na zmenu svojej identity.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

Dávaj si pozor som nebezpečný bez liekov:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Ale tebe sa nič nestane, neboj, si poctivo zalezený v tej svojej búde zo stiahnutým chvostom:DDDDDDDDDDDDDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-03  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fras, prezradim ti tajomstvo. Nie vsetci su zavreti....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD tu si už niekto o sebe namýšľa že je tak dôležitý, že si myslí že mu tu niekto bude ohlasovať zmenu nicku:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

počkať ešte raz :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

Aby ti raz niekto nehekol IP, som zvedavý ako potom budeš štekať.
Mňa nezaujímaš, urážaj si ma tu koľko chceš, len tým prezentuješ svoje IQ nie moje, argumentačne si na nule tak jediné čo dokážeš len urážať, tak si to v tej anonymite uži, až kým niekoho naozaj nenasereš:DDDDDDDDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale pacient je evidentne zaskočený a zmätený z nášho odhalenia. Nevie adekvátne reagovať, je to vidieť... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom aj steve si zmenil nick na Piko a nikto z vás mu nič nepovedal, tak prečo okolo mňa toľko chaosu?:DDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale Keltošová, veď ty si ma odhalila už dávno:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Nechával som ti vo svojich príspevkoch niečo pre tvoju úchylku:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-03  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tápe, nadúva sa ako kohút a chcel zapôsobiť silou. Lool! No zabúda, že guľa je (a to doživotne) na jeho strane dverí... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo Keltošová? tápe a nadúva? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

A načo? tu v anonymite?


zdendo . mybesuge03   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-03  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zvykaj si na tento nick:DDDDDDDDDDDDD

Aby si mi to potom nevyčítal:DDDDDDDDDDDDDDDDD


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-03  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven . nekipexu03 | ip:193.200.1 | 2012-11-03 (19:31) Treba sa pozrieť, že kto sa opäť ozval, keď som niečo napísal. Veru, trafená hus vždy zagága...

Ale pst, ide farma...)))


sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.247   |   2012-11-04  (00:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsimla som si, ze taky pande a rafael, ked pridu do diskusie, vedia ostatnych len zosmiesnovat a urazat. Ani si nepam.atam, ci vobec niekedy tu napisali nieco normalne.

Na inych forach sa daju nahlasit nevhodne prispevky diskutuj.uceho admi.novi a ten mu moze dat upozornenie, aby sa spr.aval slusne a neskor, ked dotycny to ignoruje a nadalej sa sprava nevhodne, dostane aj ban a vylucenie z fo.ra.sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.247   |   2012-11-04  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase ta cenzura!

Sko.da, ze tu nemame NORMAL.NEHO adm,ina. Takto ich tu musime iba tr.piet.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nazdar kostolná bagandža! Musím ťa zásadne poopraviť. Zamysli sa (ak môžeš), kto sú tí akože zosmiešňovaní. Sú to len totálni hlupáci, u ktorých už nie je možné len tak verejne prehliadať ich debilitu. Sú to stále len tí istí, ak neuvažujeme plesnivého grafomaniackeho chameleóna a najnovšie odhaleného premenovaného pacienta. Ber to ako našu nezištnú pomoc udržať v diskusiách bláznov na uzde... :-DDD


sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.247   |   2012-11-04  (01:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre, pande, budem sa nadalej pretvarovat, ze verim tomu, ze ty si doktor na psychiatrii. Hoci uz vsetci dobre vedia, ze to TY si na psychiatri pacient. ;) Usvedcilo ta totiz to, ze nam tak detailne vies opisat to zariadenie. Ale ak chces, mozem sa pomodlit k BOHU, aby ti pomohol stat sa lepsim clovekom. pande, chces, aby ti BOH pomohol?
sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.247   |   2012-11-04  (01:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepac Boze. Viem, ze je to odo mna provokacia. Ja ho vsak tak rada provokujem, ked si predstavim, ako sa pri tvojom mene zvija ako 100 hadov. :DDD


sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.247   |   2012-11-04  (01:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pande a zaujimalo by ma, ako beries tuto vetu: "Meciar je boh." (Co samozrejme, ze nie je.) Povedal ju tusim nejaky umelec. Mas pri nej zmiesane pocity? :DDD


kucma . fyvafixa2   |   ip:87.244.22   |   2012-11-04  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "keďže správanie sa častíc je také nevysvetliteľné, že ho to nakoniec privádza k úvahám o Božej existencii."

ako???

ako vidim vsetko v poriadku :)
najvacsi obhajca panbozka je opat najvyssi predstaveny pekla (aj ked mi to pri jednej z minulych diskusii popieral) no a panbickari (typu sherry) si stale narokuju na pravo verit v nieco, co pre istotu nebudu konkretizovat aby nadalej mohli pokracovat v provokaciach...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale občas mi úprimne pochlebuje pochválením môjho distingvovaného slohového štýlu... :-DDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VS, zosmiesnovanie, ci urazanie sa ti zda preto, lebo nechces ty a tebe podobni pochopit rozdiel medzi tym, co je realne a co sa realne povazovat neda, nakolko na to neexistuju ziadne dokazy. Tunajsi prispievatelia, ktori veria v realnost Hviezdnej brany, ci Hopkirka si preto sami o to koledovali.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-)
takže na čo nie sú dôkazy - tak je to nereálne... :-)
zaujímavé...


zdendo . mybesuge03   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-04  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma, čo som ti kedy popieral? zase tu klameš:DDDDDDD

rafael, jediné čo je pre teba reálne je to čo vidíš len na vlastné oči, zvyšok je u teba ako aj u ostatných len o viere.
A ak sa tebe nepáči niekoho názor tak sa s ním jednoducho nebav, tu si môže každý vyjadriť svoje myšlienky a pocity, ty vonkoncom nemáš žiadne právo tu pre tieto myšlienky niekoho urážať.
Alebo si niečo viac ako my ostatný?
To pochybujem kamarát.Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samozrejme, vo svete ateistov je také niečo len možné, čo môžem chytiť, vidieť, počuť, ovoňať, ostatne nie je. Nečudo, že toto ľudstvo zaniká, keď len chladný a vypočítavý rozum sa považuje za merítko všetkého!


kucma . fyvafixa2   |   ip:87.244.22   |   2012-11-04  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fras.
vzhladom nato, ze nechapes spravne pouzivanie slov je u teba schyzofrenia - teda paradox, ze si najvyssi predstaveny pekla a zaroven najvacsi obhajca najvacsieho vymyslu ludi panbozka - diagnoza a bohusmiech sa nejedna o nejaku nadavku, ktorou si sa ma snazil oznacit pri odhaleni zdenda, ktoremu nepomohol ani zvyseny pocet smajlikov a ani zmena stylu pisania na vychodniarsky.

bbb.
co bolo stanovene bez dokazov moze byt vyvratene bez dokazov.

ale ak chces, mozes dat na radu slovena a prestat pouzivat chladny a vypocitavy rozum.

co mozem vidiet, pocut, ovonat,...:)
chlapec si myli senzualizmus s teizmom...skoda slov...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb,co je na tom zaujimave?
Odkedy som ti napisal, kolko si myslim, ze mas rokov, si sa neozval...
Hadam sa treba zaoberat vecami, na ktore nie su dokazy?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven a tebe podobni, to je zvlastne zmateny nazor vas veriacich v berealne, ze vasi oponenti chapu,alebo akceptuju veci, ktore sa daju uchopit. Nie je to samozrejme tak, ani atom, ci ina subatomarna castica sa napr. neda uchopit, ci uvidiet,ale procesy ,ktore ditycne subatomarne castice sposobuju, sa daju na zaklade ich existencie uznat za castice, ktore existuju. A tu je vidiet,ze vase klasifikovanie je chybne.
Opacny proce sale vyuzivate prave vy, najprv si vymyslite casticu a potom jej priradujete proces. Az pochopite tento rozdiel, pochopite rozdiel aj medzi filmovymi serialmi a skutocnym realnym svetom.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priveľa rozumu, primálo múdrosti, tak to vidím ja. Učenosť ešte mudrca veru nevyrobila, ani raz!


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma, rafael-idem pisat clanok ohladne vedcov podporujucih stvorenie a vieru v Boha. ale nenapada ma nijaky vhodny nazov, mate nejaku radu? ak sa da, bez sarkazmu


kucma . fyvafixa2   |   ip:87.244.22   |   2012-11-04  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  feri.
skus sa inspirovat slovenom napriklad :)
alebo mozes dat:
strata casu
malo casu
no mozno scholasticka metoda...

feri.
radsej napis co je to panbozko, urobis lepsie :)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nazov ti hned nepoviem ,ale mohol by si v uvode napisat jednu fakticku poznamku, aby si dokonca aj ty zacal chapat rozdiel medzi nazorom vedcov na nieco ,co sa dokazat neda, teda nema prvky verifikacie a vedeckou teoriou, ktora sposobi, ze z nazoru sa stava na zaklade hypotez a dokazovania vedecka teoria.
Takze fero,ak chces spisat nazory vedcov, nie je to vedecka teoria, ale kultura a prostredie, ktore tychto vedcov utvarali.

Sloven primalo mudrosti, primalo rozumu je to, co vyplyva z tvojich prispevkov, ktore okrem bezobsaznych fraz besplnaju ani zaklady logiky.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Navrhujem názov pripravovaného článku napríklad takto: Dokonalé je iba nič. Je to ktátke, úderné, výstižné a zároveň to aj korešponduje s logikou a zdravým rozumom - *** neexistuje. Môže byť? :-DDD


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem kucma, vzdy ma vies dobre povzbudit a inspirovat. bude sa volat:
strata casu pre pavedu
rafael, skor to bude o celozivotnom vyskume, ktory tych vedcov ovplyvnil a vysledkoch, ktore su umyselne zamlcovane a vobec sa v skolach nevyucuju. skusim nacrtnut:

Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha.
Charles Robert Darwin (Pôvod druhov)

rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero bez sarkazmu, ci davky zosmiesnovania sa da ozaj velmi tazko napisat clanok, ktory odzrkadluje nazory veriacich ludi na nedokazatelne veci, bez ohladu na to, ci su obycajni pekari,alebo spickovi vedci.
Ale ked napises clanok, kde vedci napisu, ze dokazom boha je okrem ich presvedcenia aj to, ze tento dokaz uepsne zlozi skusky voci falzifikacii, potom budes coskoro aj ty clenom tohto spolku.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero, keby si pozorne cital moje prispevky ohladne evolucie, nemusel by si mi toto napisat. Ja som niekolkokrat napisal, ze aj vedec zaoberajuci sa evoluciou moze verit v stvorenie a s plnou vaznostou sa venovat a vyucovat evoluciu. Lebo falzifikacia evolucie nie je postavena na tom, ze by mohol svet stvorit parik vyskerenych lietajucich spagiet,alebo tebars Sivu, ci zidovsky boh. Toto tu vedecku teoriu nemoze falzifikovat. Ale na druhej strane to znamena,ze ten tvoj chystany clanok bude zas len o veciach, v ktorych az tak jasno nemas.


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, ale ja nechcem nic falzifikovat. praveze pre teba tak dolezita terminologia bude velmi podstatna. vsimni si ju aj u Darwina.


kucma . fyvafixa2   |   ip:87.244.22   |   2012-11-04  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  feri.
strata casu pre pavedu sa mi paci, aj ked som tajne dufal, ze si vyberies skor tu scholastiku...

darwinov vyrok by tomu dokonale odpovedal...

o jeho ovplyvneni okolim - mozno aj spanielskou cizmou - nemoze byt debat, pretoze mna by osobne nikdy nenapadol ten nezmyselny trojpismenkovy zhluk a ako uz rafael spominal, nevies nahodou preco v tom vyroku nepouzil napr. parik vyskerenych lietajucich spagiet,alebo tebars Sivu ?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero co si mam vsimnut u Darwina? Zaobera sa abiogenezou,alebo vznikom vesmiru? Nie, zaobera sa temou, ktora so stvorenim vesmiru nema nic spolocne, zaobera sa tym, ze vsetko zive na tejto planete je sposobene vyvojom, nie stvorenim.
Ale ty prechadaz od jeho vedeckej teorie k tomu, ze veri v stvoritela. To je ako keby si napisal, ze pekar sice vie ako sa pecie chlieb,ale veri v boha. Chapes to miesanie?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Nemôžem pochopiť, ako by tento nádherný a veľký svet mohol povstať náhodou . . . Tento fakt sa mi zdá byť hlavným argumentom pre existenciu Boha. Nikdy som nepopieral jeho jestvovanie. " Darwin


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven zrazu sa ti hodi citovat toho, koho teorie neuznavas?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, skôr toho, s ktorým sa vy ateisti oháňate ,nedbajúc nato, že čo povedal ohľadom Boha!

A raf, nedávajte si tie + sám, dokonca ste dal ihneď mínusku Darwinovi, teda ako mu veríte???


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven pochopenie textu je u teba hlavnym problemom,aby si pochopil aj to, co tym chce basnik rict...
Ohanas sa autoritou a ohanas sa vyrokom za prve cloveka, ktoreho revolucna myslienka dostala do problemov. Uz samotna podstata evolucnej teorie dokazala moznych vtedajsieho sveta dostat do zurivosti. Preto ak napisal, ze veri v boha, je lahke zdovodnit tuto snahu.
Na strane druhej,ale Darwinov svetonazor nema vplyv ne evolucnu teoriu a nevysvetluju nic, co by stalo za dokaz boha, len to, ze on v neho veri.
Kedze ale aj ty patris k tym prispievatelom, ktori nechapu rozdiel medzi nazorom vedca a jeho vedeckou teoriou, prave tebe zaplesa srdce pri citani clanku, ktory chysta Fero.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja hodnotím príspevky podľa presne vypracovaných tabuliek. Zainteresovaní v tejto diskusii veľmi dobre vedia, v akej kolonke sú zaradení... :-DDD


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A + opäť sebe, vy rozumiete, ale len vtedy, keď to neodporuje vašej neviere...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven ak sa chces venovat + a -,vytvor si vlastny clanok, a ak nemas co k danej teme, a malokedy mas, skus si zapnut Hviezdnu branu, tam je odpoved na vsetko....


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, Darwin tam pouzil par zaujimavych slov, o ktorych sa tu neraz natahovalo, na to som narazal. opakujem, nejde o nazor vedca, ale o vysledky celozivotnych vyskumov aj ked u toho Darwina to nie je take jednoznacne.
kucma, priznam sa ti, nevedel som, co to je scholastika, preto som si to nevybral. ale pre buducnost nevylucujem. diky za tip


kucma . fyvafixa2   |   ip:87.244.22   |   2012-11-04  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  argument toho, ze ateisti veria "nahodnemu" stvoreniu sveta je jasny dokaz kriveho obvinovania.

gravitacna, odstrediva, dostrediva sila, statika, kinematika, dynamika, teoria chaosu a mnoho dalsich sil a zakonov (niektore este neobjavene alebo nepochopene) su tiez podmienkou, bez ktorej by tento svet nefungoval a pritom nie je podminkou ich platnosti ziadna antrpomorfna vlastnost...
rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero a cim sa Darwin zaoberal? A pochopil si rozdiel medzi stvorenim, evoluciou, abiogenezou a trebars BB. A chapes, co falzifikuje evolucnu teoriu? Ak to bude obsahovat tvoj clanok, rad si ho precitam. Ale napisat, ze Darwin robil vyskum na dokaz boha je pre mna novinka. Hadam uz existuje vedecka teoria pojednavajuca o stvoreni sveta bohom?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  raf pluskový, priveľa slov, sa robvná veľakrát 0% múdrosti...

A nezabudnite sebe si dať +...a mne - , aby vznikol dojem, že kto ozaj niečomu skutočne rozumie...!?!


Enki . bybosuku93   |   ip:86.12.9.2   |   2012-11-04  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandeonanium: http://www.youtube.com/watch?v=-TqapwdIoqQ


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, neustale sa ti snazim naznacit, ze manevrovanie v presnych hraniciach roznych definicii brzdi akykolvek posun.
ak to otocim, tiez nie som presvedceny o tom, ci ovladas o com je stvorenie. uz som ti to pisal, autor tejto teorie sam povedal, kedy je jeho teoria neplatna. ja sa drzim jeho metodiky, lebo on by to mal vdiet najlepsie a na zaklade toho je pre mna neplatna, v com sa zjavne nezhodneme.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Troska nervozity sa vlozilo do inak nic nehovoriacich tvojich prispevkov. Ono ta duchovna rola guru niekedy ide dost na psychiku a zachovat si tvar je tiez velmi tazke. Otazku kladu a zaporu kazdeho prispevku je u teba asi vacsim faktorom dolezitosti, ako samotny pripsevok.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
"Odkedy som ti napisal, kolko si myslim, ze mas rokov, si sa neozval...
Hadam sa treba zaoberat vecami, na ktore nie su dokazy?"


práve tvojim vyjadrením "ja v tvojom veku" pričom nemáš ani tušenie koľko mám rokov si mi potvrdil že nie si dôveryhodný lebo svoje tvrdenia si do kážeš aj vymýšľať... respektíve že svoje domnienky považuješ za pravdu...
a z tvojej hlášky o reálnosti mi vychádza že kým neboli dôkazy o tom že zem je guľatá a že sa točí tak to nebolo realitou...

skrátka s tými tvojimi rečami sa nedá dostať ďalej pretože sa považuješ za najmúdrejšieho ktorý už všetko vie pretože podľa teba vieme všetko a už nič nové reálne neexistuje lebo nemáme dôkazy...

také zmýšľanie v pevných tabuľkách má aj pande...

takže s tebou nie je o čom :-)

iba ak o počasí či o športe pri kofole...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tabuľky nepustia, sorry. V kolenačkovej téme Slovän vždy ťahá za kratší koniec, no skóre si môže vylepšiť pri pronárodných diskusiách...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero ako teoriu stvorenia mas na mysli? A preco si myslis,ze sa drzim v nejakych mantineloch, bez moznosti dalsieho posunu? Ak by si poznal metodiku k akej sa dostanu k vedeckej teorii, vedel by si, ze to, co si napisal je nezmysel. Prave terminus technicus tohto slova je to, co pohana vedu napred a dodava jej hnaci motor k dalsim vyskumom. Prave ta falzifikacia je velmi dolezita, nepoznam vedca nadchnuteho k nejakej hypoteze, aby sa nesnazil falzifikovat danu vedecku teoriu,aby mohol pouzit dalsiu hypotezu, samozrejme s rovnakymi prvkami ako predchadzajuci. Ale to ,co sa snazis ty, je zbyúrat hranice a prispiet pseudovedeckymi dokazmi, ktoreale dokazmi nikdy neboli a nebudu.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb, vzhladom na tvoj vek je pochopitelne, ze ta urazi, ak ti tvoj vek poviem ,ale kedze trepes dve na tri a nechapes rozdiel medzi dokazovanim realneho a zvastanim o nerealne, je jasne, ze ta caka naozaj dlha cesta. Tvoj vek si si priznal sam, ja mam len dobru pamat. A ak chces dokazat nieco nedokazatelne, prajem ti vela strateneho casu. Lebo tvar Zeme nie je zalozeny na dokazovani z nicoho, ale na zaklade poznania . takze nerealne nebol gulaty tvar Zeme, ale skor jeho placatost. a to je naozaj velky rozdiel. Dokazat placatost Zeme je nerealnost, a empiria nam dala za pravdu.


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-11-04  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-nikdy ti nenapadlo,ze veda moze byt rovnako riadena ako ostatne aspekty nasho zivota?
A skus toto falzifikovat:-)


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
si taký smiešny... to ma vážne chceš presvedčiť že ja neviem koľko mám rokov a ty to vieš lepšie? prepáč ale vážne sa musím smiať ako si namýšľaš že vieš všetko... :-)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo falzifikujem,ak mi das teoriu, ktora bude tieto atributy obsahovat. Takze poprosim verifikaciu tvojho udajneho faktu a samzorejme aj s moznostou jeho falzifikovania. Ale kedze uspesne doplnas tuto skupinu, ktora nepodlozenymi argumentami vyzaduje falzifikaciu, je jasne, ze ani ty nevies, preco sa nieco vola vedecka teoria, hypoteza,alebo obycajny zvast. Ja dokazem pochopit, ze vedecke studie, ci vedecke nazory su sfalsovane. Ale to je rozdiel oproti vedeckej teorii, ktora musi splnat dane prvky. takze tvoj nazor sa neda ani verifikovat,ani falzifikovat jednoducho preto, lebo je to len nazor. A ten ako som spominal vyssie, nie je vedecka teoria.
Preto ti to napisem uz po desiaty krat, falzifikuj evolucnu teoriu a posunieme sa o ohromny kus dalej, ale nie k bohu,ale k inej vedeckej teorii.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb, to ze si klamal o veku neusveudcje mna zo smiesnosti, ale len a len teba...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
a ešte o tvojej vševednosti... (i keď si len naprosto všedný...)
ktorú potvrdzuje takmer každý tvoj výrok... napr:
"je jasne, ze ta caka naozaj dlha cesta"
radšej budem na ceste ako natvrdlý si myslieť že už som v cieli...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
prečo si stále vymýšľaš??? kde som klamal o veku??? to je akože ohováranie???
ale chápem... nemáš to ako obhájiť tak ohováraš...
ale to vypovedá iba o tebe...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No uz si vycerpal moje moralno- volove vlastnosti a teraz mas nieco k teme, alebo ta nepustili na pieskovisko a marne sa snazis tvarit dospelo?


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pretoze si myslim, ze neustale kladenie dorazu na presnu terminologiu na zaklade istych definicii drzi cloveka zviazaneho. ano presna terminologia je dolezita, ale treba mat na pamati, ze definicie sa mozu neustale menit a neplatia vzdy na vsetko. posun v badani dava x dalsich veci, ako tie, co si vymenoval. treba brat to do uvahy. zacyklit sa v definiciach a v urovni poznatkov posun nemoze priniest.
myslim si, ze vela vedcov vobec nepoznalo tie terminy, o ktorych sa bavime a dali ludstvu ovela viac, ako my.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
s tebou niečo k téme? teraz keď viem že s tebou to nemá význam a svoje vlastné výmysly predkladáš ako pravdu?
:-) si vtipný... neplánuješ ísť do politiky? alebo už si v nej? si pre ňu ideálny demagóg...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
s tebou niečo k téme? teraz keď viem že s tebou to nemá význam a svoje vlastné výmysly predkladáš ako pravdu?
:-) si vtipný... neplánuješ ísť do politiky? alebo už si v nej? si pre ňu ideálny demagóg...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fero spravne si napisal myslim, nespravne ale je, ze to povazujes za jedinu spravnu moznost. Prave totiz sposob, k akym sa da dospiet k tomu pojmu vedecka teoria dava jej teorii prave ten punc, aky ma. Prave a prave jej falzifikacia je aj zaroven zarukou, ze sa neberie ako pravda, fakt,alebo dogma, ale len a len vedecka teoria.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdvojenie prispevku svedci o roztrasenych rukach, bbbb a naozaj k teme sa ako vzdy bavit nedokazes, ale odbacat od nej ti vcelku ide. Len tak dalej...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolenačkári nemajú žiadne teórie, u nich sa to volá iba dogma. Zas si účelovo pletú infekciu s konfekciou. Dôležité je nepustiť si kostolné dogmy k telu. Najmä tú vymyslenú generálnu modlu. Psychicky slabým a labilným jedincom sa zákerne vkradne do mysle ako slizký had, pod rúškom úlisne ľúbivých idealistických rozprávok. Takáto obeť, zbavená možnosti racionálne uvažovať a v mysli mátožne zastretej tápajúca, stáva sa mentálnou troskou. Terčom posmechu pred ľuďmi so zdravým rozumom v normálnej spoločnosti a na diskusnom fóre. Právom. Ja som nikdy nedopustil, aby ma tento hnoj ovládol. Tzv. *** nemá v mojom živote miesto...!


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už sa len smejem...)))


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
ty už fakt nevieš čoho sa chytiť... :-) ale aspoň ma zabávaš... :-) o čom vypovedajú štyri béčka? prezraď! ty vieš všetko! :-)

dnes nám aj slniečko vyšlo... hmm... a slovanu sa darí včera vyhral v prahe...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbbb,to prve becko je pre teba symbolicke, lebo sice nevies nic k danej teme napisat,ale to ti nevadi blbym sposobom poukazovat na vlastnu blbost, preto tie 4b.
A k tej zabave, prave ja, kucma a pandemonium sa dobre bavime.

Sloven, Hviezdna brana skoncila?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rád by som vedel čo si asi myslí autor pôvodného článku a sám veľký pavedecký šarlatán o smerovaní diskusie. Perfektne sa odklonila od hlúpej témy! Cvičenie je skončené... :-DDD


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
"bbbb,to prve becko je pre teba symbolicke, lebo sice nevies nic k danej teme napisat,ale to ti nevadi blbym sposobom poukazovat na vlastnu blbost, preto tie 4b."

- vravel som že vieš všetko... :-)


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenze ten punc straca na sile, ak zistime, ze hypotezami bolo manipulovane. to je dalsi aspekt, ktory tu hra dolezitu ulohu. ako vieme manipulovane je prakticky so vsetkymi informaciami. preto som sa snazil nase diskusie zakladat na vseobecne znamych faktoch typu slnko svieti. od toho sa da dostat cez vedecke teorie az k hypotezam a urcit, ci mame do cinenia s manipulaciu, alebo nie. ale ako som pisal, v tejto oblasti je to najtazsie rozlisit.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero akymi hypotezami v akej teorii? Nie je to jedno? Ved ak nebude platit prva hypotez&a, bude platit druha, alebo tretia, ale len a len vzdy ak dokazes falzifikovat vedecku teroiu, nie jej hypotezu. Chaes ,ze evoluicna teoria, BB, rozpinanie vesmiru, ci akakolvek ina vedecka teoria straca na verifikacii,ak ju falzifikujes? Nie falzifikaciou hypotezy,ale jej vlastnou falzifikaciou.
Ja viem, ze s informaciami sa manipuluje, ale to neznamena, ze nemame verit tomu, ze zijeme v heliocentrickej sustave,alebo ze Slnko nie je vacsie ako Zem. Aj to su totiz len vedecke teorie.
Ja viem, ze len vedci hladaju a dokazuju to, co sa da dokazat. Pred nedavnom sa tvrdilo, ze osidlenie Ameriky nebolo skor ako pred 12 000 rokmi, ale teraz je znamejsia domnienka, ze to bolo daleko skor. Ale nikde sa nepisalo o tomto nazore ako o vedeckej teorii. Chapes kam stale smerujem?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alebo napr. toto, v skole sme sa ucili, ze Rim zalozili r. 753 pred nasim letopoctom. Je dovod tomu verit? Nie, nie je, ale je to brane ako vedecka teoria? Nie, nie je.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veda rozumu, to je samí omyl, potom ospravedlňovanie, potom ďalší omyl, a tak stále dookola, a tomu by som mal veriť? Ani slepo nie....


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero a este k tomu, co si napisal vyssie, napis mi ako sa da manipulovat s hypotezami.
Lebo ja na tvojom mieste by som sa hanbil za tych pluskarov, ktori ti za to dali plusko, lebo evidenntew pluskovali a nechapali textu, takze jednoznacne ide o nasich starych dobrych znamych. Ale aby to nevyznelo,ze som pluskovy fanatik,to bolo len na okraj tych, ktori sice nemaju vlastny nazor, ale aspon si pripadaju dolezito.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-04  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sami omyl je tvoj gramaticky omyl, mily Sloven....


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-04  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
"Sami omyl je tvoj gramaticky omyl, mily Sloven"

- tak to si mu dal... úplne si ho presvedčil takým argumentom o opaku...
chytáš sa slamky? :-)


zdendo . mybesuge03   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-04  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Noooo ja Ferimu rozumiem veľmi dobre.
Dobrý postreh vychádzať z pevného a reálneho bodu a dopracovať sa k miestam kde začínajú hypotézy.

Tááááá ja hutorím plusko je zaslúžené, fakt dobrý postreh.


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mal som na mysli manipulaciu celeho procesu, co vedie k vedeckej teorii. hypotezy tam patria.
kedze som povyse(aj ked nie podla teba) falzifikoval evolucnu teoriu, uz ju dalej nemozem nazyvat vedeckou.
deduktivne teorie(skladacky) sa tiez radia medzi vedecke teorie.


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, zachovam sa chlapsky a priznam sa tu pluskovo-minuskovu vojnu mam na svedomi ja. tym so chcel ukazat, ze to povazujem za nezmysel davat + a -. da sa to lahko obist a manipulovat celu diskusiu. napisem aj adminovi, nech zvazi, ci to ma nejaky vyznam.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero, neberte tu radosť rafovi plusovému, to ako keby ste zobrali milú hračku decku...)))


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-11-04  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  da sa manipulovat s podnetom pre vznik hypotezy a stale to s v tom smere zivit


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-11-04  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kedze som povyse(aj ked nie podla teba) falzifikoval evolucnu teoriu"

jaj feri, ale to musis falzifikovat dokazmi a nie vyrokami o tom ako sa ti to podarilo falzifikovat, alebo ako si si vylozil vyroky slavnych osobnosti...

podla mna su presne terminy dolezite, hlavne co sa komunikacie tyka, pretoze v opacnom pripade je velmi pravdepodobne, ze sa nebavime o tom istom...

ak niekto nechape, ze sa k evolucnej teorii priklanam nie z toho dovodu, co si o tom mysli ferko a ako to janko chape, ale z toho dovodu, ze VSETKO ZIVE CO TERAZ BEHA PO TEJTO PLANETE MA RODICOV A NIC SA NEVYSKYTLO bez ohladu nato, ci je tento proces vopred naplanovany alebo nie, a ze to nie je ziadny pokus vedy vyvratit bozsky vymysel, tak sa naozaj nebavime o tom istom.

nic na tom nemenia ani ine vyroky aj od samotneho zakladatela evolucnej teorie...

a nic na tom nezmenia ani obvinenia tak starych skusenych dedkov a vonkoncom nie adolescentov, ktori sa budu vyjadrovat o mojej vsevedomosti, ale len a len zivocich, ktory nema rodicov a vyskytol sa.


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-11-04  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma-takze to je dovod verit v platnost evolucnej teorie?"Vsetko zive ma rodicov"?
A je v sulade s najvedeckejsou teoriou aj tvoja pochybnost o samovolnosti procesu? "bez ohladu nato, ci je tento proces vopred naplanovany alebo nie"
Ako trebars chapes,ze sa ludstvo vyvinulo do takeho mnozstva ras?
Chcel by som take veci pochopit a nie len suhlasit s autoritami(preto chodim na alternativne stranky) a fakt nemam cas citat stohy knih,co boli vyprodukovane na podporu Teorie.Prosim,bez invektiv a arogancie..:-)
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-11-04  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo.

evolucna teoria zatial nezahrna potrebu vecnej prvotnej amtropomorfnej entity, no zaroven ju nijako nevylucuje.
mohli by sme sa tu zacat bavit o tom, co je vlastne nahoda a ze ci to musel niekto nastavit tak, ze dalsi zivot sa rodi z min 50 mil spermii pri jednom ejakulate, nehovoriac o pocte ejakulacii a ci to nesie prvky nahodnosti alebo nie...ze ci by ina "najrychlejsia spermia" zdielala tie iste nazory (napr. otec je silny krestan) ako ja alebo ty, ale o tom uz evolucna teoria nepojednava.

mohol by som aj pristupit na nazor, ze vsetko bolo stvorene v roku pana alebo dokonca je stale tvorene a ostava viac menej nemenne, no to by sa musel najst cicavec v prekambriu, alebo zivocich, ktory sa zjavi pred mojimi alebo inymi ocami len tak v "plnej dokonalosti"

dokonca je podla mna este stale otvorena otazka, ci nahodu abiogeneza neprebieha aj v sucastnosti, kedze by nato podmienky mali byt zhruba rovnake ako kedysi, ci nahodou neprebieha multievolucia, kedze su podla niektorych k tejto teorii potrebne "medziclanky" ale faktom ostava, ze momentalne sa zivot vyvija a to roznymi smermi.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-11-04  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo, opäť ide farma...tak pst...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-05  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma nechaj Ferimu tu radost, ked si mysli, ze vyrokmi autorit vo vieru v boha dokazal falzifikovat evoluciu.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-11-05  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  If you get nothing else out of this book, please, remember the following.

To extraterrestrials, who comprise the vast majority of intelligent life in this universe, you are an alien. Humans are but one kind in a huge catalogue of others. Some alien populations may have compiled catalogues of millions of intelligent species, conceivably more. If and when aliens begin (or began) to electronically/electrogravitically copy other aliens’ catalogues of the sort, the number of entries could increase exponentially.

Depending on the nature of the overlap between galaxies, there could easily be catalogues of trillions of species, or more. In more advanced circles, there could be a shared kind of Universal Report, a complex news briefing that spans incredible distances and puts our national broadcasts to shame. Rather than dwell upon the affairs of one’s own small planet, such aliens could check on the science and doings of other systems, ranging freely and diversely.

Aliens have specifically stated that faster-than-light communications are a given among more advanced societies. Nearly instantaneous capacities may be possible, as one native group of Milky Way aliens reported, once electrogravity towers have been installed and correlated to form a widespread network. Towers use the iron core of a planet as a capacitor, which stores up and releases charge (or electrogravity) without need for wires. There may also be non-tower alternatives. *Thus far, no aliens have reported the ability to “physically” travel great distances, i.e. hundreds of light years, instantaneously.
rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-05  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Alfa sme uz pomaly aj zabudli. Ako bolo na Melmacu?


jurosiq . jaqemela00   |   ip:195.91.8.   |   2012-11-24  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandem.ti nestastny a neskodny trulo-trolo nie dovtedy budes pisat ze Boh neexistuje kym to akoze nepochopime ale dovtedy kym ty nepochopis ze si sa mylildiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Omítka proti el.mg smogu

Specální omítky a fasády určené jako ochrana proti elektromagnetickému smogu.


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zem...

Nezamestnaní odmietajú prácu, mali by menej peňaz...

Jak přežít ekonomický kolaps – Část 5: Nezbytné v...

Rozděl a panuj

Obama podepsal stanné právo NDAA

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Momentky z, ehm, z EHMK2013

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4688 s