16. September 2019
    
Agenda Smrť pre zisk - Dolezite.sk

Agenda Smrť pre zisk


  2009-09-29  (00:24)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
codex, alimentarius, gmo, zdravie, nwo - Agenda Smrť pre zisk

Ak sa mocným globálnym korporáciám v pozadí nových štandardov Kódexu umožní svet „harmonizovať“, kvôli nedostatočnej výžive a obmedzenej dostupnosti zdravotných doplnkov degeneratívnymi chorobami budú trpieť miliardy ľudí. Codex Alimentarius Commission (Komisia pre Potravinový Kódex) je veľmi nedocenenou organizáciou. Väčšina ľudí o nej nepočula, a tí, ktorí o nej počuli, nemusia chápať pravú realitu tejto extrémne vplyvnej obchodnej organizácie. Podľa oficiálnej webstránky Kódexu (http://www.codexalimentarius.net) altruistický cieľ tejto komisie spočíva v „ochrane zdravia spotrebiteľov a zabezpečení spravodlivého počínania v obchode s potravinami, a v propagácií koordinácie všetkých prác na potravinových štandardoch zo strany medzinárodných vládnych i mimovládnych organizácií.“ Codex Alimentarius (latinsky pre „Potravinový Kódex/Zákonník“) je regulovaný spoluprácou Food and Agriculture Organization (FAO) a World Health Organization (WHO).

KONTROLA POPULÁCIE POD RÚŠKOM OCHRANY SPOTREBITEĽA

http://video.google.com/videoplay?docid=2192978279414058746&ei=n_zASvLlB...

Stručná história Kódexu

História Kódexu sa začala písať v roku 1893, kedy sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozhodla, že potrebuje špecifický súbor smerníc, ktorými by sa mohli riadiť súdy v prípadoch týkajúcich sa potravín. Tento súbor regulačných príkazov sa stal známym ako Codex Alimentarius. Bol implementovaný až do konca ríše v roku 1918.

Na stretnutí v roku 1962 OSN rozhodla o celosvetovej reimplementácii Kódexu na „zabezpečenie“ zdravia spotrebiteľov. Dve tretiny financovania Kódexu pochádza od FAO, tretinu zabezpečuje WHO.

V roku 2002 FAO a WHO vyjadrili vážne obavy o smerovaní Kódexu, najmúc externého konzultanta na určenie jeho realizácie od roku 1962 a návrh smeru, ktorým by sa mala obchodná organizácia uberať. Tento konzultant došiel k záveru, že Kódex by sa mal okamžite zrušiť. V tomto momente zakročil veľký priemysel a použil svoj významný vplyv. Upravený výstup predstavoval zjemnenú správu požadujúcu od Kódexu zodpovedania 20 problémových okruhov v organizácii.

Od roku 2002 sa Codex Alimentarius Commission potajomky vzdala svojej úlohy organizácie na ochranu medzinárodného zdravia verejnosti a ochrany spotrebiteľov. Pod prilbou veľkého priemyslu je utajeným cieľom Kódexu zvýšiť zisky globálnych korporačných kolosov ovládaním sveta prostredníctvom potravín.

Nezrovnalosti Kódexu

Najdominantnejšou krajinou v agende Kódexu sú USA, ktorých primárnym záujmom je prospech veľkých nadnárodných záujmov veľkých spoločností v oblasti farmaceutík, poľnohospodárstva, chémie a podobne. Na poslednom stretnutí v švajčiarskej Ženeve (30. jún – 4. júl. 2008) sa USA stali predsedníckou krajinou Kódexu a naďalej sa bude zhoršovať sloboda zdravia a pokračovať v šírení dezinformácií a lží o živinách a geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), naplňujúc zároveň svoju tichú agendu kontroly populácie.

Dôvodom, prečo USA naďalej dominujú Kódexu je falošná viera ostatných krajín v ich vlastníctvo najnovšej technológie potravinovej bezpečnosti, preto, o čokoľvek USA požiadajú, ich spojenci (Austrália, Argentína, Brazília, Kanada, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Singapur a Európska Únia) takmer vždy ich kroky nasledujú.

Náhodný nie je ani fakt, že stretnutia Kódexu sa uskutočňujú po celom svete, čo umožňuje USA udržiavať svoj pevný stisk agendy Kódexu, pretože ekonomicky menej vyspelé krajiny sa týchto stretnutí nemôžu zúčastniť. Vlády mnohých týchto krajín (ako je Kamerun, Egypt, Ghana, Keňa, Nigéria, Južná Afrika, Sudán a Svazijsko) si uvedomujú, že Kódex sa z benevolentnej potravinovej organizácie zmenil na organizáciu falošnú, smrtiacu a nelegitímnu.

Hrozby pre slobodu zdravia

Kým mainstreamové média sú zaneprázdnené svojou ezoterickou agendou vháňania strachu do sŕdc svetovej populácie sústreďovaním sa na terorizmus, globálne otepľovanie, epidémie salmonelózy a nedostatok potravín, realitou sa potajomky stávajú skutočné hrozby. Onedlho všetko, čo do svojich úst dáte, vrátane vody (s výnimkou farmaceutík, samozrejme), bude zo strany Codex Alimentarius Commission do značnej miery regulované.

Štandardy Kódexu sú úplnou potupou slobody ľudí k prístupu k čistej, zdravej potrave a prospešným živinám, hoci tieto obmedzenia nemajú žiadne legálne medzinárodné postavenie. Prečo by sme si mali robiť starosti? Tie onedlho povinné štandardy budú platiť pre každú členskú krajinu World Trade Organization (WTO, v súčasnosti so 153 členmi). Ak krajiny nebudú tieto štandardy dodržiavať, môžu na nich byť uvalené zničujúce ekonomické a obchodné sankcie, aj keď tieto krajiny môžu obísť štandardy Kódexu implementáciou vlastných medzinárodných štandardov.

Niektoré vládne agentúry, ako je Therapeutic Goods Administration (TGA) v Austrálii, verejnosť informujú, že smernice Kódexu, týkajúce sa vitamínov a minerálnych látok, ich krajinu neovplyvnia. TGA napríklad uvádza nasledovné: Navrhované smernice Kódexu pre vitamínové a minerálne doplnky potravy nebudú v Austrálii v platnosti a nebudú mať žiaden dôraz na spôsob regulácie týchto produktov v Austrálii.“

Rozhodujúcim faktorom je to, že nik nevie, aké druhy zákonov budú prijaté pred harmonizáciou Kódexu, a žiadna krajina nie je pred týmito medzinárodnými smernicami chránená, bez ohľadu na to, čo vládne agentúry hovoria, aby preventívne umlčali akékoľvek znepokojenie zo strany verejnosti. Mnoho aktivistov v oblasti alternatívnej medicíny verí, že môže ísť o metódu zamlžovania a zatemňovania otázky Kódexu do doby, keď už bude príliš neskoro niečo podniknúť.

Niektoré zo štandardov Kódexu, účinnosť ktorých v blízkej budúcnosti je navrhovaná, a ktorých účinnosť sa nebude dať zvrátiť, zahŕňajú:

•Všetky živiny (t.j. vitamíny a minerálne látky) majú byť považované za toxíny/jedy a majú byť z potravín odstraňované, pretože Kódex zakazuje použitie živín k „prevencii, ošetrovaniu a liečbe akéhokoľvek stavu choroby“.

•Všetky potraviny (vrátane organických) majú byť ožarované, odstrániac takto všetky „toxické“ živiny z potravín (pokiaľ nepochádzajú potraviny spotrebiteľov z miestnych zdrojov). Predzvesť harmonizácie Kódexu v tejto oblasti sa v USA objavila v auguste 2008 s tajným rozhodnutím nariadiť v mene verejného zdravia a bezpečnosti. masové ožarovanie šalátu a špenátu. Ak je bezpečnosť verejnosti hlavným záujmom americkej Food and Drug Administration (FDA), prečo neboli ľudia na túto novú prax upozornení?

•Povolené živiny budú obmedzené Pozitívnym zoznamom vyvinutým Kódexom, bude zahŕňať také „prospešné“ živiny, ako je florid (3,8 mg denne) získaný z priemyselného odpadu.

•Všetky živiny (napr. vitamíny A, B, C, D, zinok a magnézium) s pozitívnym zdravotným dopadom na telo budú v platnom Kódexe v účinných dávkach zakázané a zredukované na objem zdraviu zanedbateľný, s maximálnou hranicou na úrovni 15 percent súčasnej odporúčanej dennej dávky.[2] Tieto výživné látky v terapeutických dávkach nebudete schopní získať nikde na svete ani na predpis.

Potenciálne povolené bezpečné hladiny výživných látok podľa Kódexu nie sú zatiaľ pevne určené. Pár možných príkladov založených na systéme EÚ zahrňuje:

- Niacin: horná hranica 34 µg (mikrogramov) denne (účinná denná dávka sa pohybuje od 2000 do 3000 µg).

- Vitamín C: horné hranice od 65 po 225 µg denne (účinná denná dávka od 6000 po 10000 µg).

- Vitamín D: horná hranica 5 µg denne (účinná denná dávka od 6000 do 10000 µg).

- Vitamín E: horná hranica 15 IU (international units, medzinárodných jednotiek) alfa tokoferolu denne, hoci samotný alfa tokoferol spôsoboval ničenie buniek a je pre telo toxický (účinné denné dávky zmesi tokoferolov sa pohybujú od 10000 po 12000 IU).

•Bude pravdepodobne trestné podávať akékoľvek odborné rady týkajúce sa výživy (vrátane článkov on-line, v odborných publikáciách, ako i ústne rady priateľom, členom rodiny a podobne). Táto direktíva platí pre všetky informácie o vitamínoch a minerálnych látkach a všetky konzultácie odborníkov na výživu. Tento druh informácií môže byť považovaný za skrytú bariéru obchodu a môže vyústiť v ekonomické obchodné sankcie voči dotyčnej krajine.

•Všetky dojnice na planéte musia byť ošetrené geneticky upraveným rekombinančným hovädzím rastovým hormónom (rBGH) z produkcie firmy Monsanto.

•Všetky zvieratá určené k potrave musia byť ošetrené účinnými antibiotikami a exogénnymi rastovými hormónmi.

•Vo zvýšených množstvách budú do potravín vrátené smrteľné a karcinogénne organické pesticídy, vrátane siedmich z 12 najhorších (napr. hexachlórbenzén, toxafén a aldrin), ktoré boli 176 krajinami (vrátane USA) štokholmským Dohovorom o trvalých organických znečisťujúcich látkach v roku 1991 zakázané.

•Kódex povolí nebezpečné a toxické hladiny aflatoxínu (0,5 ppb) v mlieku. Aflatoxín, produkovaný plesnejúcou živočíšnou stravou, je druhou najúčinnejšou známou karcinogénnou látkou (netýkajúca sa radiácie).

•Použitie rastových hormónov a antibiotík bude povinné u živého dobytka, vtákov a vodných živočíchov určených ku konzumácii človekom.

•Povinným bude celosvetové zavedenie neoznačených a smrteľných GMO (geneticky modifikovaných organizmov) v semenách, zvieratách, vtákoch a rastlinách.

http://dolezite.sk/Slovensko_a_Korporacia_Monsanto.html
•Povolené budú zvýšené hodnoty zostatku pesticídov a insekticídov toxických voči ľuďom a zvieratám.

Agenda populačnej kontroly

V roku 1995 DA prijala ilegálny postup, uvádzajúci, že medzinárodné štandardy (napr. Kódex) nahradia americké zákony týkajúce sa všetkých potravín, aj keď tieto štandardy neboli úplné. Okrem toho, v roku 2004, USA prijali Dohodu o stredoamerickom voľnom obchode (CAFTA, nezákonnú podľa amerického práva, no povolenú právom medzinárodným), ktorá od USA vyžaduje prispôsobenie sa Kódexu.

Akonáhle sú tieto štandardy prijaté, neexistuje spôsob návratu k starým štandardom, no krajiny môžu prijať také, ktoré idú nad rámec Kódexu. Príkladom tohto je European Supplements Directive. Akonáhle sa vyhovie Kódexu v jednej oblasti, počas zotrvania niektorej krajiny vo WTO je toto nariadenie neodvolateľné, tieto štandardy sa nedajú odvolať či zmeniť. Populačná kontrola za peniaze, takto najjednoduchšie možno opísať Codex Alimentarius, vedený USA a primárne kontrolovaný veľkými farmaceutickými spoločnosťami s cieľom redukcie svetovej populácie http://www.nwoo.sk/2009/04/populacia-prekrocila-limity.html zo súčasného odhadu 6.692 miliardy na udržateľných 500 miliónov – čo je redukcia o cca 93 percent. Je dosť zaujímavé, že pred príchodom Európanov bola pôvodná americká populácia v USA na úrovni 60 miliónov, dnes sa pohybuje okolo 500 tisíc, čo je približne 92-percentný pokles ako výsledok vládnej politiky genocídy, vyhladovania a otravy.

Kódex je podobný iným opatreniam populačnej kontroly tajne používanými vládami západného sveta, napríklad zavedeniu DNA ničiacich a latentných imunosupresívnych chemických agentov vo vakcínach (napr. vtáčia chrípka http://www.nwoo.sk/2009/04/nie-je-to-tak-davno-co-vtacia-chripka.html a AIDS), aspartámu, chemtrails (rozprašovanie chemických látok v ovzduší), chemoterapie pre liečbu rakoviny a RU486 (potrat vyvolávajúca tabletka financovaná rockefellerovskou dynastiou).

FAO a WHO odhadovali, že zavedenie čo i len jednej smernice týkajúcej sa vitamínov a minerálnych látok, behom 10 rokov vyústi v minimum 3 miliardy úmrtí. Jedna miliarda týchto úmrtí pôjde na vrub vyhladovaniu, dve miliardy ako výsledok zbytočných a degeneratívnych chorôb z podvýživy, napr. rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes.

Hrnutie znehodnotených, demineralizovaných, pesticídmi naplnených a ožiarených na zákazníkov je najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom, ako spôsobiť prudký nárast v podvýžive a v zbytočných a degeneratívnych chorobách, pri ktorých je najvhodnejšou činnosťou liečenie toxickými farmaceutikami. Novým názvom hry je smrť pre zisk.
Veľké farmaceutické spoločnosti na Kódex čakali roky. Konečným cieľom nenápadných a nehanebných kontrolórov tejto skorumpovanej obchodnej organizácie údajne sa zaoberajúcej zdravím spotrebiteľov, je zúbožená svetová populácia fyzicky degenerujúca zvýšeným tempom, poskytujúca možnosť zisku.

Vzdorovanie Privátnymi štandardami

Rima Laibow, M.D., riaditeľka pre medicínu pre Natural Solutions Foundation (Nadácia prírodných riešení) vzniesla žalobu proti americkej vláde a ako verejný pozorovateľ sa zúčastňuje každého zasadania Kódexu, bojujúc naďalej za našu slobodu zdravia. Stretla sa taktiež s delegátmi z rôznych krajín, aby ich upovedomila na Privátne štandardy (Private Standards), ktoré krajinám umožňujú navrhovať potravinové štandardy, ktoré sú bezpečnejšie a vyššie než tie, ktoré požaduje Kódex. Návrh bezpečnejších štandardov zjavne nie je zložitá úloha, a mnohé krajiny obísť nekvalitné a nezvratné smernice, ktoré sa Kódex snaží implementovať.

Zápas o označovanie genetických modifikácií

Posledné stretnutie Kódexu v Ženeve prinieslo zopár zaujímavých výstupov. Na povrch začala vychádzať dlho tlejúca uštipačnosť voči pokračujúcej snahe USA presadzovať zaujatú agendu farmaceutických, chemických, poľnohospodárskych a podobných gigantov bez posudzovania názorov mnohých ďalších krajín. V typickej reakcii, ak je pre USA príspevok tej-ktorej krajiny neželateľný, hosťujúca krajina stretnutia jednoducho odmietne vydať oficiálnym delegátom víza. Niekoľko krajín proti takejto praxi protestuje a uviedli, že z tohto a iných dôvodov nebudú mať rozhodnutia Kódexu prijaté v ich neprítomnosti medzinárodnú legitimitu.

Jedným z hlavných sporných bodov je pevné odmietanie USA a Codex Alimentarius Commission značenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO). http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1252-geneticky-modifikovane-potravin... Japonsko, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, prakticky všetky africké krajiny a 26 krajín EÚ takmer 18 rokov bojujú s USA o zavedenie povinného značenia GMO. USA mylne považujú GMO za ekvivalent voči non-GMO, výlučne na základe vykonávacieho príkazu vtedajšieho prezidenta H. W. Busha. Následkom toho sa nevykonáva žiadne bezpečnostné testovanie GMO pred ich uvedením do potravinových reťazcov v USA. FDA odmieta skúmanie údajov o bezpečnosti okrem vykonania predbežného skúmania v rannej fáze vývoja organizmu.

Oponenti americkej politiky zakazujúcu označovanie geneticky modifikovaných potravín dochádzajú k záveru, že USA nechcú označenie GMO kvôli potenciálnym právnym následkom a zodpovednosti výrobcov a vlády USA, ak by sa tieto potraviny dali sledovať. Ak by kvôli nestabilite zavedenej DNA promotérskych vírusov a baktérií pri interakcii s dynamickou a premenlivou štruktúrou ľudského tela došlo k miliónom úmrtí, výsledkom by boli milióny súdnych žalôb. Ak sa však GMO nedajú vystopovať, zodpovednosť korporácií či vlády sa nedá posúdiť a trpí zdravie celej populácie. Niekoľko vedcov z FDA opakovane varovalo pred nebezpečenstvami vypustenia GMO do dodávok bežných potravín, no títo boli ignorovaní a zvyčajne prehlasovaní.

Pred stretnutím v Ženeve sa výbor Kódexu pre označovanie potravín stretol v kanadskej Ottawe (28. apríl – 2. máj 2008). Míting skončil hnevom niekoľkých zástancov povinného označovania GMO voči neobjektívnej analýze empirického výskumu, pripraveného delegáciou Južnej Afriky, podrobne rozoberajúceho nebezpečenstvá GMO, zo strany výboru. Tento dokument popisoval potrebu povinného označenia GMO, no bol ignorovaný a kvôli nátlaku USA následne stiahnutý. Ako výsledok niektoré krajiny plánovali odmietnutie požiadaviek Kódexu a adoptovanie vlastného označovacieho systému pre GMO v snahe obmedziť šírenie „smrtiacich“ potravín. To pre FAO a WHO predstavuje skutočnú dilemu.

Podľa Dr.Laibow, na poslednom stretnutí v Ženeve FAO a WHO konečne zasiahli a rozhodli sa uskutočniť program identifikácie nízkoúrovňovej kontaminácie GMO v potravinách.

Definícia nízkoúrovňovej kontaminácie bude stále spočívať na štandardoch každej krajiny. Napríklad USA v súčasnosti umožňujú až 10-percentnú (najvyššiu z krajín Kódexu) úroveň kontaminácie GMO organických potravín, a na prekvapenie ich stále umožňuje označovať ako „USDA Certfied Organic“ (úradne overená organická potrava). Niektoré vlády, ako napr. EÚ, umožňujú iba 0,9-percentnú kontamináciu, kým iné iba 0,1 percenta.

Používanie výrazu „kontaminácia“ zo strany FAO a WHO však jednoducho nepopisuje GMO zmiešané s normálnymi potravinami. Tento výraz je taktiež veľmi pozoruhodný, nakoľko sa väčšina výskumu o nebezpečenstvách GMO nedá viac ignorovať.

Aj keď FAO a WHO nedošli až k požiadavke povinného označovania GMO, ich uznanie, že GMO môžu potraviny kontaminovať, je pre slobodu zdravia obrovským víťazstvom.

Ďalším logickým krokom je rozšírenie tejto požiadavky k povinnému označovaniu, no táto snaha stále prebieha.

STOP Kódexu!

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť agende smrti pre zisk, je vzdorovanie rozširovaním informácií každému, koho poznáte.

Nezáleží na tom, či títo ľudia ešte stále spia alebo sú hypnotizovaní otroctvom každodenného života, či príliš zaneprázdnení, aby vám venovali pozornosť: čas prebudenia je teraz!

Vláda USA a kolaborujúce médiá sa snažia pozornosť sveta odvracať, zatiaľ čo sa tieto neslýchané a povinné štandardy potajomky prijímajú. http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=45&ps=10&pa=20&o=0&m=all&wm=wr...

Nastal čas konať, a môžete tak učiniť na webstránke Natural Solutions Foundation, ktorá sa nachádza na adrese www.healthfreedomusa.org, a sledovať najnovší vývoj Kódexu. Podpísať môžete taktiež i petíciu občanov na adrese www.healthfreedomusa.org/index.php?page_id=184

Je veľmi dôležité konať rýchlo a čo najhlasnejšie. Doba sa veľmi rýchlo mení a pokiaľ sa v tejto otázke nezjednotíme, môžeme v snahe vyhnúť sa kalkulovanému vyhladzovaniu začať premýšľať nad pestovaním vlastných potravín v blízkej budúcnosti.

Tu sú ďalšie kontakty pre činnosti proti Kódexu:

Slovensko

Váš názor možno prejaviť zaslaním e-mailu na adresu európskeho parlamentu https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured..., zástupcom SR vo výboroch a pracovných skupinách Codex Alimentarius http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=166&id=1359, alebo priamo na ministerstvo pôdohospodárstva http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=46

Austrália

Môžete poslať e-mail na Department of Agriculture and Food in Western Australia alebo ministrovi poľnohospodárstva vo vašom štáte. Napríklad e-mailová adresa pre Západnú Austráliu je enquiries@agric.wa.gov.au
The Therapeutic Goods Administration sa dá kontaktovať on-line cez svoju webstránku http://www.tga.gov.au/contact.htm

Nový Zéland

Pre poslanie komentáru vášmu poslancovi môžete využiť stránku New Zealand Health Trust: http://www.nzhealthtrust.co.nz/email_mp.html

UK

Emaily sa dajú zasielať Food Standards Agency, ktorá na zasadnutiach Kódexu reprezentuje Veľkú Britániu. Kontaktujte Michelle McQuillan na adrese: michelle.mcquillan@foodstandards.gsi.gov.uk

USA

Váš hlas možno prejaviť zasielaním e-mailov a listov vášmu kongresmanovi (https://forms.house.gov/wyr/welcome.shtml) Ak pošlete do Kongresu jeden e-mail, počíta sa údajne ako 13 tisíc e-mailov (Americký Kongres tvrdí, že na každú osobu, ktorá kongresmanovi napíše, pripadá 13 tisíc ďalších, ktorí zdieľajú podobné názory, akurát si nenájdu čas ich prejaviť).

Adresa pre US Codex je: US Department of Agriculture, South Building, Room 4861, 1400 Independence Ave., SW, Washington, DC 20250, telefón (202) 205 7760, fax (202) 720 3157, e-mail: uscodex@fsis.usda.gov. Oficiálna stránka amerického Kódexu je http://www.fsis.usda.gov/Codex_Alimentarius.asp

Ďalšie krajiny

Najlepším spôsobom vypočutia vášho hlasu je nájsť vašich lokálnych predstaviteľov a konfrontovať ich jednotným stanoviskom. To sa dá dosiahnuť ľahko pomocou rôznych on-line vyhľadávačov.

O autorovi:

Gregory Damato, Ph.D., žije vegánskym životným štýlom a vedie kliniku Quantum .Biofeedback, venujúcu sa klientom trpiacimi rôznymi chorobami, od depresií po rakovinu.

V súčasnosti pracuje na knihe pre rodičov, vzdelávajúc o skrytých nebezpečenstvách vakcín, chemickej toxicity v hračkách, GMO, EMF a EMR, a o spôsoboch, ako bojovať s rastúcou úrovňou detskej chorobnosti a neurologických porúch prirodzeným budovaním imunity, prostredníctvom detoxifikácie a zdravej výživy.

Jeho cieľom je zvýšenie globálneho povedomia o myriadách zdravotných problémov, ktorým denne čelíme a faktu, že 100 percent z nich sa dá zabrániť a ich priebeh zvrátiť.

Dr. Damato je štátom uznaným psychológom v západoaustrálskom Perthe, a môžete ho kontaktovať emailom na adrese: info@quantumenergywellness.com. Jeho stránka sa nachádza na adrese: http://www.quantumenergywellness.com

Zdroj: Nexus Magazine, ročník 15, číslo 6, s. 15-18, 72-74.
www.nexusmagazine.com
Translation © 2008 Frederick Forkrist pre Hlavu Hore weblog -http://hlavuhore.wordpress.com/2008/11/28/boj-proti-codexu-alimentariu-gregory-damato-phd/
http://www.nwoo.sk/2009/04/stop-codexu-alimentarius.html


-čp-


prebraté z: www.cez-okno.netShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
skart   |   ip:85.0.101.   |   2009-09-29  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je naozaj smutné, že aj sa Alimentarius vtiera do sveta svojim bezohľadným prístupom......strávil som na tomto portáli viacero článkov o čipovaní, NWO, o prasačej chrípke a vakcinácii, atď, ale toto ma naozaj zamrazilo na chrbáte...buď sú na tomto portály samé bludy, alebo ľudstvo čaká naozaj krutá, masakrujúca éra...
isto si mailami podám zástupcov SR vo výboroch codex alimentarius, hoci ak o praktikách spoločnosti, ktorú zastupujú vedia, by si zaslúžili skôr povraz


kiko   |   ip:78.99.185   |   2009-09-29  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v nasom svete je uz vsetko mozne a preto by to malo vydet co najviac ludi!


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-09-29  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Měl jsem za to,že potraviny už nelze více degradovat,protože už teď nezajišťují dostatečný přísun živin. Když opominu jejich znečištění antibiotiky,chemickými přípravky,hormony (Např.jablka se postřikují estrogenem který zajišťuje sníženou klíčivost pylu a tím chrání stromy proti přeplození a tvorbě mnoha malých jablek,které se supermarketům nehodí do krámu.)Zeptal jsem se jednoho myslivce co dělá se skolenou vysokou. Odpověděl,že ji vyvrhne a na pár dní ji zavěsí ve stínu a průvanu. Tak jsem se zeptal,proč to neudělá s čuníkem co má v chlívku. Řekl že by mu maso shnilo. Ale už nevěděl proč tomu tak je. Maso vysoké se živí potravou s vysokým obsahem antioxydantů,jateční čuníci pravým opakem. A proto jejich maso tak rychle podléhá zkáze. Je nabíledni,že toto maso strávníkovi nepřináší dostatek antioxydantů a minerálů a tím pádem žádný užitek. Naopak,jeho tělo trpí podvýživou ve smyslu zdraví prospěšných látek. Proto jí stále více a tloustne. Z těchto otravin se dá akorát pomalu umírat na obezitu a nemoci s ní spojené. Ještě štěstí,že vědecký pokrok se snaží i toto urychlit!


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-09-29  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A co s tím můžeme udělat? Naši volení zástupci podepisují všechny možné smlouvy, aby se zalíbili svým "loutkovodičům" (nikoli voličům), vydávají naše země všem bankovním a korporátním kobylkám, podle hesla "a po nás potopa!". Už teď nám nařizují "celosvětové" instituce co a jak, kolik čeho, kde, za kolik... a to ještě neplatí Lisabonská smlouva. Mnichovská dohoda byla slabý odvárek proti tomu, co na nás upletli současní mocipáni.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-09-29  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro:Tara
Otázka byla pro mne? Pokud ano,o žádném převratném řešení nevím. Snad by se mohlo zkusit vrátit trh s potravinami do stavu ve kterém byl v období mezi světovými válkami. Nakupovat u blízkých zemědělců. Naučit se rozpoznávat kvalitu sám a nespoléhat na vyjádření OHS. Něco si vypěstovat sám. Koupit pole,lesy. Mít vlastní zdroj vody. Myslím,že to tak stejně časem musí dopadnout. Primárních energetických zdrojů ubývá a lidstvo nebude moct věčně hnojit průmyslovými hnojivy. Já to tak začínám dělat. Letos jsem koupil nějaké zemědělské pozemky které zatím neobdělávám,protože se mi do toho ještě nechce. Počkám až budu muset :-)Na pozemku máme 2 studny a jímku na dešťovou (užitkovou)vodu,vlastní ovoce a zeleninu,hovězí kupujem od sedláka který ho pase na protějším kopci a poprvé jsem koupil chemicky neošetřené brambory na uskladnění,byť za vyšší cenu. Přemluvil jsem otce aby upustil od jeho kratochvíle - chovu králíků ve prospěch chovu ovcí. Protože králík bez injekcí nepřežije. Uvažuju o pravidelném odběru mléka od jiného místního sedláka. Rodičům se prohání po louce slepice a řeknu vám,že první jarní vejce jsou opravdu vitamínová bomba. Dělám co je v mých silách. Čistě teoreticky,kdyby tohle dělal každý,supermarkety by to mohly zabalit. Bohužel to každý dělat nemůže,anebo se mu nechce. Tak nevím.


skart   |   ip:85.0.101.   |   2009-09-30  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: Zero
Bodaj by si bol príkladom pre všetkých. Myslím si, že síce mnoho ľudí bude k tomu aj po čase prinútených, aby si kúpili pozemok a začali si pestovať pre seba.. Lenže mnoho, teda väčšina ľudí pochádza z miest, tí sú doslova odkázaní na nákup toho, čo im je "ponúknuté". Nedokážem si predstaviť scenáre, ako by to asi vyzeralo v mestách, keby ľudia postupne následkom stravy slabli, prejavovali by sa im rôzne choroby, dokonca by pili fluoridovanú vodu, boli by preplnené nemocnice...no hrôza a des...čo ostáva potom týmto ľuďom? určite budú demonštrácie, ľudia sa budú búriť...teda aspoň tí, čo nebudú zfluoridovaní:), budú možno boje a vojny, kvôli primárnym potrebám človeka ako jedlo a voda. Je nás na planéte dosť, ale prečo si mocnosti vyberajú práve takéto prostriedky na reguláciu obyvateľstva? Keď by som sa držal scenára, aký ponúka autor t.j. zníženie obyvateľstva na 500 mil., tak takýmto masakrom by sa docielilo síce, že by sa Zem stala obývateľnejšou a možno by sa ustálila aj klíma, ale toto je fakt posledný spôsob, ktorý mohol človeka napadnúť...
ja sa pýtam čo sa proti tomuto dá robiť? pretože pomaly tu bude doba, keď nebudeme mať žiadne práva a budeme musieť piť, jesť, vykonávať takú a takú prácu, chovať sa tak a tak, budeme otrokmi nejakých poondiatych mocností, elít, alebo vlád?zero   |   ip:217.115.2   |   2009-09-30  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzpomínám si na sepsané paměti jednoho muže,který se dostal do Sovětského svazu s legiemi. Na jaro rozvezl kolchoz osivo místním sedlákům. Na podzim přijely náklaďáky s milicí a sebrali všechno co bylo k jídlu. Pokud zemědělec nestihl aspoň část úrody zakopat,založit do hromady dřeva nebo zavěsit do studny,měl smůlu.
Rod o kterého jsem letos kupoval nechemické brambory chová býky si vždy jednoho nechá pro vlastní potřebu. Býci jsou evidovaní a hrozí se toho že si úředník pomocí PC ověří počet přímo z kanceláře. Nechali jsme se zavést do pasti dotací jen kvůli tomu že jsou potraviny levné. Bohužel za to platíme už teď.
Pro:skart
Myslím,že je důležité začít dělat něco aspoň ve vlastní soběstačnosti. Přirovnal bych to k chůzi ulicí. Vidíme že je před námi rozcestí,ale nevidíme co je za nárožními domy. Až budem na tom rozcestí,sami uvidíme co se nimi skrývá. Pokud namísto chůze budem stát,nikdy se nedozvíme co je za rohem.

Pro:Yanath
Dávám vám za pravdu,každopádně to nebude už pohodlný život na který jsme zvyklí.


durislav   |   ip:62.242.2.   |   2009-09-30  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hitschock keby žil, tak jeho horrorové filmy by boli určite orientované do potzravinárskeho priemyslu. Takýto článok sa číta so zimomriavkami na chrbte. Neveriacky krútim hlavou, kam je človek schopný zájsť. Pokiaľ pomôže môj protest, určite na uvedené linky posielam e-maily.No a určite začínam vo väčšej miere ignorovať supermasrkety a zájdem za drobnochovateľmi a drobnopestovateľmi.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-30  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám obavy spíše z toho, že "drobní" zemědělci (chovatelé i pěstovatelé) nebudou moct své produkty nabízet, podle tohoto scénáře budou kriminalizováni, právně postižitelní.
Jinak nemohu se dočkat, až se i u nás ve městě (doufám)objeví "automaty na mléko", o kterých jsem se dočetla, že někde už fungují. Opravdu bych si raději koupila mléko nepasterizované, neosdstředěné, od farmáře, než ten "ředěný latex". Vzpomněla jsem si na dávné doby, kdy se v mlékárnách mléko prodávalo z konví, naběračkou...


putnik   |   ip:195.80.17   |   2009-09-30  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedze vacsine ani toto nestaci, aby sa prebudila, bude este horsie...


skart   |   ip:85.2.80.1   |   2009-09-30  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si naozaj myslím, že to, aby sa veci čo požaduje tento codex, zaviedli celosvetovo, vôbec nebude jednoduché. Ako neviem si predstaviť, aby sa mi polícia, alebo nejaká špeciálna jednotka vlúpala do záhrady a vytrhala mi mrkvu a zemiaky. . .


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-30  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart: a nikde jsi ještě nečetl ani nezaslechl třeba o tom, že Monsanto má vlastní "policii"? Tvůj soused zaseje obilí od nich (modifikované), ty se neubráníš aby se to přeneslo na tvůj pozemek, a pak budeš muset platit za patent, i když jsi o tu odrůdu nikdy nestál a nechtěl ji?


skart   |   ip:85.2.80.1   |   2009-09-30  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
to Tara: tak o tom som nevedel že majú vlastnú tzv. policiu, ale o tom GMO obilí som čítal, že sú proste tak zmodifikované, že po asi troch rokoch zasadenia toho istého druhu sa obilie stane neschopné produkcie semien, teda sa nebude dať zasadiť, a pestovatelia budú nútení znova znova kupovať od podobných ako Monsanto, teda ak nie len od tejto korporácie. Ale aj tak to ľudia nemôžu proste jednoducho len tak priať, teda tak ako to bude uvedené v kódexe. Však je proti ľudskej logike, aby niekto vymyslel jedno nemenné pravidlo, ktoré je evidentne zlé pre každého. A ak by aj tí Monsanto gestapáci boli aktívny neviem ako, proste to neukontrolujú všetko. Normálne je až nepochopitená kombinácia slov čo poviem, ale to vznikne potom čierny trh s nekontaminovanými a GMO free potravinami? toto je už scifi...človeku sa rozum zastaví.
To zero: hej tvoja metafora je pravdivá, človek sa musí vedieť vždy nejako vynájsť, skúmať veci a napredovať a nečakať na pečeného holuba, že mu do huby spadne, ale ako si opisoval tú chodzu ulicou, ja mám dojem, akoby v tejto dobe čakal za každým rohom nejaký klamár, podliak a manipulátor. A nájsť tú správnu cestu je kôli nim čoraz ťažšie a ťažšie.
V dokumente Silent Weapons for Quiet Wars z roku 1979, kde sa okrem spôsobov a techník na manipulovanie ludí píše, že najväčší zisk plynie z chaosu a ľudskej nevedomosti. Že treba vytvoriť problémy a potom ponúknuť riešenie. Ale na problém ako Alimentarius sa riešenie ťažko hľadá, však toto je istá smrť!!!


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-30  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart: zkus si přečíst i tohle:

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/583-monsato-si-nechal-patentovat-novy-objev-vepr-domaci/


zreo   |   ip:217.115.2   |   2009-10-01  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Najít správnou cestu je fakt těžké,ale je to lepší jak nedělat nic. Co se týká likvidace polí,ve větším měřítku je to dřina. Od přírody líným příslušníkům represívních orgánů by se asi každodenní práce na polích zajídala a dala by se třeba uplatit dobře propečenou kachnou. :-)

Tara
Proč by měli zemědělci své kvalitní produkty nabízet? Použiju příkladu dnešních černých pekařek zákusků které nepoužívají margaríny a jiné náhražky. Tyto nepotřebují reklamu,lidé si to sami poví kdo jim tak dobře napekl a tyto ženy nemají o zakázky nouzi. Už v dnešní době tedy existuje černý trh a ten se rozhodně neomezuje jen na pekařské produkty. Znám pár farmářů,něco mají oficiálně a pobírají na to dotace. Jsou schopni nakoupit krmiva i dobytek bez dokladu. Používají ústní smlouvy stvrzené podáním ruky. Co se týká Monsanta,není to žádná sranda,ale myslím kontrolovat takto každé políčko na celé zemi je gigantický úkol a tak trochu připomíná marný boj represívních orgánů proti pěstitelům drog. Zničí jedno pole a deset dalších zůstane nepovšimnuto. Může to velmi znepříjemňovat život,ale vše zničit nemohou. Ledaže by nějakého magora napadlo použít herbicidy,ale stačí závan větru a zničí i to co nechtěli.
Průmyslové mléko nepiju víc jak 20 let. Trpěl jsem tehdy průjmy a lékařka na mne vyzkoušela 15 různých tablet z kterých nezabrala ani jedna. Pak jsem potkal kamaráda z vojny,zaměstnance mlékáren a ten mi řekl že to může být z mléka. Že oni mléko úplně odstředí a pak do něj zašlehají levné rostlinné tuky. Měl pravdu. To bylo za komunismu,už tehdy se v některých mlékárnách takto postupovalo. Pamatuju mléko z konví,pak z lahví. I na něm se vytvářela vrstva smetany. Pak se přestala vytvářet a homogenizované mléko s přídavkem olejů se prodává dodnes. Od té doby jsem pil nepřevařené mléko od krávy i kozy a žádné problémy jsem neměl.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-01  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zreo:
S tou likvidací polí jsi to nepochopil, Monsanto va patrola pouze upozorní, že na poli jsou "patentované" rostliny a farmář musí zaplatit patent. Oni nelikvidují fyzicky pole, ale ekonomicky farmáře. Kdyžuvážíš, jak se přenese pyl z modifikované rostliny na nemodifikovanou, stačí jim zajít na okolní pole kolem farmáře, který si jejich osivo zakoupil a mají vystaráno.
S těmi pekařkami či dodavateli masa to opět platí jen pro menší komunity, dokonce si pamatuji, že když už mí prarodiče ve stáří nezvládali chov prasete, vypěstoval jim ho soused(za smluvenou cenu, částečně v naturáliích) a pak se dělala zabíjačka. Ale na velkoměstských sídlištích si to opravdu neumím představit jinak, než že zemědělci nabízí své produkty třeba na tržištích, nebo si zaplatí "místo" kde rozloží svůj stolek či zaparkují s přívěsem a prodávají. Kdysi se vyskytovali i u nás, poblíž "supermarketu", ale poslední dobou se po nich taky nějak slehla zem :(Majo   |   ip:88.212.36   |   2009-10-01  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neverim že by toto mohlo byť schválene pretože ľudia až taky sprosty nie su že by to tolerovali. Myslim že niekde to s tými vitamínmi bolo už v minulosti tak navrhované ale neprešlo to lebo boli veľké protesty.


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-10-01  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to este netusite jakx zakon chistaju elitari sveta o svojpomocnom pestovani plodin. Bude povolene len vo velmx malom mnozstve ktore nebude dostacovat ani pre jedneho cloveka. Takze tie vase polia ktore si teraz kupujete vam na nic nebudu. Logickx sa dalo nieco podobne ocakava kedze Kodex Alimentarius sa snazi znizit celosvetovu populaciu na zaklade vxzivnosti potravin.


skart   |   ip:85.2.80.1   |   2009-10-01  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara:
tak článok som si prečítal, dík za info...tie ich patenty sú fakt mimo realitu..:( zamoria celú planétu svojim GMO a škody, ktoré napáchajú budú nezvratné...toto sa ľahko môže vymknúť z podkontroly, však rastiliny budú mutovať, nehovoriac o hmyze a celom ekosystéme...tu už nejde len o zdravie ľudí a možnosti hospodára vybrať si medzi druhom osiva, prípadne prasaťa (ako sa v článku uvádza, Monsato si dáva patentovať celé prasa), tu ide už o celoekologickú katastrofu...príroda sa zblázni, ľudia tiež...ja neviem, ale akosi sa mi budúcnosť zahmlieva
moon:
ďalší klinec do ravkvy ľudstva :(


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-01  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart:
Pročítám dost článků i diskuzí, v nichž se objevují i linky na konkrétní patenty, které jsou sice veřejně přístupné, ale cíleně je běžně lidé nehledají. Třeba i kdy, komu a za jakých podmínek byl vydán patent na vakciny proti různým mutacím chřipkek i jejich kombinacím. Bohužel si to lidé nedávají do souvislosti s tím, co se děje, anebo jsou natolik hodní, že si neumí ani představit, že by někdo byl něčeho takového schopen (podle sebe soudím tebe). Realita je jiná :(
Informace jsou nesmírně důležité, ale ještě důležitější je, jak s nimi naložit, jak je použít. A o tom se příliš nemluví, jen se čtou články, s nimiž někdo souhlasí, jiný ne, a to je tak všechno... a to je málo.


kokot   |   ip:79.31.29.   |   2009-10-01  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TARA:

Nemudruj a hod linky na to co ludia "cíleně a běžně nehledají".
Lebo s tvojho prispevku,mozno usudit len tolko,ze sa chovas ako si napisala tu: "A o tom se příliš nemluví, jen se čtou články, s nimiž někdo souhlasí, jiný ne, a to je tak všechno... a to je málo."
TAk ???
Teraz bud mudra,pche,pice, to co ty vie napisat aj decko vo velkosti spermie. OMG.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-01  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro:moon
Pokud to tak dopadne,není nic jednoduššího než si úrodu nakrást.

Tara
Aha,pak už jen zbývá žaloba na zavlečení nežádoucího genu jako v případě šarky švestek. Ale to by asi nešlo. Tak jedině pěstovat vedle pšenice amarant ve kterém jsou i jiné látky než škrob. Než si ho Monsanto patentuje taky. :-)
Trhovci ve většině zmizeli,protože nemohou cenově konkurovat. Zatím po takových komoditách není poptávka.
Uff! Když to shrnu,jsem rád že bydlím na dědině! Navíc s takovou mizernou bonitou půdy,že patentované odrůdy zde nikoho ani nenapadne nasadit. Když jsem byl na vandru před 25 lety na Malé Fatře,místní tvrdili že jejich půdu JRD nikdy nechtělo,protože by se tam každý traktor převrátil. Těm tu dřinu a živobytí asi nikdo nesebere.skart   |   ip:62.202.80   |   2009-10-01  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara:
Informácie sú dôležité, hej, napr. ja som len nedávno objavil túto stránku a zistil som, že sa tu človek dočíta skutočne o dôležitých veciach, najmä o tých, o ktorých sa moc nehovorí, nemôže hovoriť, alebo sa hovorí, ale veľmi plytko, na nesprávnych miestach a nič sa nerieši. Je to veľký labyrint, v ktorom sa normálny ľudia pohybujú zo zastretými očami. Neviem čo sa dá robiť, pretože ak ľudia budú čakať na lepšiu budúcnosť, tak tým asi nič nevyriešia... nesledujem situáciu v dennej tlači, v telke a pod. bo nie som na Sk, ale pochybujem že by sa to nejak medializovalo.
Najhoršie je to že tieto plány sa kujú za našimi chrbátmi a nemáme možnosť zasiahnuť a nejak to ovpyvniť. Na planéte by bolo proti tomu isto 90 percent ľudí, ale v porovnani s tými desiatimi percentami, nemajú ani zďaleka takú moc ako tá takzvaná elita.
Navyše sa mi akosi dávajú do súvislosti Codex Alimentarius, samozrejme Monsato, NWO, ilumináti, americká vláda - ktorá má tu moc podmaňovať si iné vlády......no, je toho zla moc veľa...
Kokot:
to sa dá aj slušnejšie spýtať...nečudujem sa tvojmu "nicku"


skart   |   ip:62.202.80   |   2009-10-01  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zero:
drinu im nikto nezobere, ale podľa toho, čo nie je vylúčené, že sa bude diať, tak úrodu ani nebudú mať, pretože sa pokríži s tímy geneticky modifikovaními a ktovie čo z toho vznikne...


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-01  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart, zero:

tento článek souvisí s potravinami velmi úzce:

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2698-kormidelnici-archy-noemovi/

P.S. na vulgarizmy nereaguji, dělejte to taky tak :)


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2009-10-01  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia su na tolko zavysli na pohodli že sa to pre nich stalo drogou.ich existencia stagnuje ich život nema šťavu maju všetko čo v danej chvily potrebuju. prestavaju rozmyšlať a to je problem.už su idioti.Dam vam dobru radu budte troška paranoidny to znamena že beriete do uvahy hociaku hrozbu začnete mať strach a ten vas prinuti rozmyšlať lebo inteligencia vznikla len na zaklade strachu cez ktory sa človek vyvija.Ke´d je človek v neakom nebezpeči hneed sa mu naštartuje mozog do taskej miery že ani nevie pochopiť že ako ho mohlo niečo take v tej situacii napadnuť viem bó mne sa to už stalo. da sa to nazvať aj pud sebazachovy.aalebo robte si čo chcete čo mate radi a žite pre tuto chvilu je to na vas ako sa rozhodnete.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-02  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dopamin
Plně souhlasím,protože se mi to stalo také. Akorát je dobré neutápět se ve strachu,abychom si nepřivodili psychosomatické onemocnění. Řekl bych že je dobré si strach chovat v oddělené části vědomí,vědět že tam je,ale nedovolit mu ovládnout vědomí zcela,jinak naše jednání spíše ochromí.


nic   |   ip:79.41.0.7   |   2009-10-02  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TARA:

"P.S. na vulgarizmy nereaguji, dělejte to taky tak :)"
To hovori za vsetko,naschval som ti dal zamienku,nereagovat,vedel som ze ju vyuzijes,ako inak,lepsie ako sa znazit obhajit svoj nazor hm ?
Co je horsie ,ze vnukas svoju myslienku ostatnym, "dělejte to taky tak :)"
Este,ze nie vsetci su sprosty...
A ten link,dalsia konspiracia ? To nemas zmysel pre konkretne fakty ?
Tu je naozaj 90 % ludi z azet.sk...


nic   |   ip:79.41.0.7   |   2009-10-02  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AGENTI DEMENTI


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-02  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pro:nic
Ten link jsem četl. Nic nového mi nepřinesl. O aktivitách Billa Gatese na Špicberských ostrovech vím z mainstreamových médií už z dřívějška. Zamyslel jste se někdy nad tím proč to tento byznysman asi dělá? Že patrně má víc důležitých informací jak průměrný ovčan? Že díky těmto informacím je velmi dobře zajištěný? Že je o mnoho tahů v této šachové partii vepředu oproti všem nám co tu píšeme?
Jestli se jedná o konspiraci,je diskutabilní. Jisté je to,že každý zodpovědný člověk se snaží zajistit nejlépe jak je to možné. A takového Gatese vůbec nezajímá,že ho zde nepřímo morálně podporujete a ještě míň mu bude vadit, když si vlastní neznalosti těchto událostí přivodíte osudové problémy.


skart   |   ip:81.62.208   |   2009-10-02  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nic:
zero:
ja som obyčajný človek, tak mi prosím poraďte ako sa mám správať, keďže vo svete sa dejú veci aké sa dejú...isto sú aj trocha nafúknuté, ale mám si to nevšímať a len tak nechať plávať? hej, hovorí sa o veľa veciach, ktoré sú ako zo sci-fi filmu, človek by ich pokojne mohol označiť za výplody chorej mysle, za fantazmagóriu...
ja by som si tiež rád povedal, že sú to len veci, ktoré sa ma netýkajú a hodil ich za hlavu...tak skúste dať tip ako sa chovať, keď sú ľudia doslova zamorený rôznymi konšpiráciami a teóriami...


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-02  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Necítím se oprávněn někomu radit. Prezentuju zde pouze svůj názor a to jak se chvám já.K tomu co jsem zde dosud napsal bych jen doplnil to,že ty teorie do sebe podezřele zapadají. Také že hrábě mocichtivých hrabou velmi spolehlivě k sobě a ovčan je vůbec nezajímá. Proto se řídím vlastním úsudkem,zajímám se o svůj prospěch tak jak umím.
K této vaší větě:"keďže vo svete sa dejú veci aké sa dejú...isto sú aj trocha nafúknuté",bych dodal pravdivou větu kterou jsem někde četl. "Skutečnost je mnohem neuvěřitelnější,než si vůbec dokážeme představit i ve své nejbujnější fantazii."


skart   |   ip:81.62.208   |   2009-10-02  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja váš názor akceptujem a súhlasím s tým, že tieto teórie a udalosti do seba zapadajú. moje vnútorné ja, odmieta veriť všetkému, čo sa v poslednej dobe prevalilo, lebo je toho moc, ale nevylučujem žiadnu možnosť. A nevylučujem ani to, že ak sa teraz snažíte nejako zariadiť, teda, že sa staráte o svoj prospech, je dosť možné, že v budúcnosti to bude na nič. Je možno ťažké si predstaviť v tomto svete skutočnosť, ale indície, ktoré sú tu by sa nemali brať na ľahkú váhu. Ja si myslím, že toto je jedna hra, jedna pekelná hra, ktorú nemožno nechať len tak, bez povšimnutia a starať sa len o svoje záležitosti. . .


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-02  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Já také nevěřím všemu co se kde zamane.Pokud ale takřka stejné informace (někdy psané mezi řádky) zjistím i z masmédií,je nabíledni že to asi bude fakt. Co se týká mé starosti o sebe,zkoušel jsem informovat velmi dobré kamarády o tom co se děje a co i jim hrozí. Většina na mne hleděla jak kdybych spadl z Marsu a někteří se se mnou přestali stýkat. Z toho jsem usoudil,že má vynaložená energie je zcela zbytečná a radši jsem ji přesměroval na sebe a svou rodinu. Bohužel,většina dospělých je jako malé děti,stačí když má plné břicho bůhvíčeho a může sledovat seriál nebo fotbal. Je to stále stejné jako za říše římské,stačí jim chléb a hry. Nevidím důvod proč bych měl někoho násilím tahat od televize.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-02  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Ještě k této vaší větě:"Ja si myslím, že toto je jedna hra, jedna pekelná hra, ktorú nemožno nechať len tak, bez povšimnutia a starať sa len o svoje záležitosti. . ."
Nestarám se jen o své záležitosti,jinak bych zde nenapsal ani řádek.skart   |   ip:81.62.208   |   2009-10-02  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero:
Ospravedlňujem, zle som vás odhadol...problém je v tom, že ľudia majú zviazané ruky, a aj keď kričia, ich hlas nepočuť...a možno problém je v tom, že si práve toto ľudia myslia...že sú si vedomí toho, že priamo poukázať na problém tohoto druhu je takpovediac nemožné, pretože žiadnej odpovedi a výsledku sa človek nedopátra. Ja sám okrem posúvania informácií svojim známym, neviem ako efektívnejšie vyjadriť svoj nesúhlas.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-03  (07:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Ano,máte pravdu,lidé mají svázané ruce. Honbou za penězi,zážitky,úspěchem,splácením dluhů,na důležitější věci jim nezbývá čas. Jsou svázáni vlastním komplexem nedostatečnosti a proto vzhlížejí k autoritám,k bohu,nebo státníkovi. Jako třeba shromáždění kvůli Obamovi v Praze,tam jich bylo plno. Nebo třeba k lékaři. Jako třeba manželka,když trpěla křečemi a bolestmi nohou zcela nedávno. Poradil jsem jí napaření,podkolenky a nutnost udržovat nohy v teple. Přešlo ji to za 3 dny,ušetřila si cestu k lékaři,možný doplatek a v neposlední řadě svá játra před zhoubným vedleším účinkem injekcí.
Máte pravdu že žádné odpovědi a výsledku se člověk nedopátrá. Jedinou možností je tu a tam napsat nějakou reakci a doufat že si ji někdo přečte. Pomalu to zabírá,někteří lidé co mne před 2 lety napadali,pod svými nicky prezentují již úplně odlišné názory.


skart   |   ip:81.62.212   |   2009-10-03  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero:
na objasnenie, ja som momentálne v jednej dedine, čo je úlný zapadákov v zahraničí a moje spojenie so svetom, je len vďaka inernetu. Som veľmi rád, že ste vašej manželke takto pomohli. Pretože ste človek, ktorý hladá riešenia. Riešenie radového občana by isto bolo ísť k lekárovi, nechať si naordinovať lieky, ktoré sú akurát najväčšie "novinky" a keď by nezabrali, tak by doktor predpísal ešte jeden liek navyše a niečo proti bolesti brucha. Ja si myslím, že tých možností k vyjadreniu nesúhlasu je viac ako len toto fórum. Napísal som nejaké maily, slovenskému zastúpeniu Codex Alimentarius, a čakám čo mi napíšu. Budem informovať... Demonštrácia je najpriamejšia vec, akou sa dá reagovať na podobné témy. Upozorniť treba. A ak nie upozorniť, aspoň žiadať vysvetlenie...
Viete, niekedy si myslím, že aj toto tu, proste mnoho informácií je strašne prehnane interpretovaných. Mám stále na mysli to, keď na konci sedemdesitich rokov americká vláda začala vysielať medzi občanov bludy, strach a zmätok, aby tak ponúkla neskôr svoje riešenia. Myslím si, že sa deje zase nieo podobné, avšak z omnoho väčším efektom. Ešte stále neviem čo si o tom všetkom mám myslieť...


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-03  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Hledat řešení mne donutilo štěstí na lékaře kteří toho moc neuměli asi v roku 1995. Díkybohu!!! Léčím sebe a rodinu za použití primitivních metod jednoduchých jak facka. Také státní aparát,který mi nepomohl když jsem byl v právu a pomoc potřeboval (Policie). Dosud jsem napsal dvěma politikům ohledně podobného tématu o jakém je zde řeč. Na jeden mail mi ani po půlroce nepřišla odpověď a na druhý mi odpověděl jakýsi nekompetentní mluvčí ve stylu blablabla. Pokud vám dojde nějaká odpověď,dejte vědět:zreo@seznam.cz
Co se týká vašeho posledního odstavce a zajímá vás můj názor,mrkněte na můj názor zde: http://www.mustwatch.cz/film/zeitgeist-2-addendum/ Mám na mysli šestý příspěvek odshora.
Pokud tuto adresu neznáte,najdete tam hromadu kratochvilných a poučných dokumentů.
Pokud stále nevíte co si o tom všem máte myslet,zvažte sám co pravděpodobné je a co nikoli. A podle toho se zařiďte. Pokud totiž reálně spoléháte na sebe a lidi kterým můžete doopravdu důvěřovat,stanete se více nezávislým na zaměstnavatelích,krizích atp. Stanete se klidnějším a klidnější život s nadhledem za to sakra přece stojí,ne?skart   |   ip:85.2.183.   |   2009-10-05  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero:
akonáhle mi príde odpoveď dám vedieť, no zatiaľ nič nedošlo...
v tomto svete sa človek ťažko dopátra nejakého objektívneho vysvetlenia, možno treba byť trpezlivý, alebo použiť iné metódy na vyžiadanie si odpovede...
s tým vašim názorom súhlasím, netreba každú informáciu hltať aj s navijákom, ale dokázať si z nej zobrať to dôležité...
svoj názor na to mám, ale je moc negatívny a pravdu povediac kľudný vonkoncom nie som...mám taký nepríjemný pocit, že niekto sa zahráva s mojim životom a ja tomu neviem zabrániť...


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-05  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart
Z toho si nic nedělejte,já jsem před 1-2 roky také klidný nebyl. Tak jsem se začal zařizovat podle sebe a vím že i v případě nějakého průseru snad nebude tak zle.


monsanto ľúbi aj slovensko   |   ip:85.2.49.1   |   2009-10-08  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.land.gov.sk/sk/?navID=107&;id=1607


monsanto ľúbi aj slovensko   |   ip:85.2.49.1   |   2009-10-08  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vedecké stanovisko panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy

08-07-2009


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-10  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.mustwatch.cz/film/food-matters/


jarop   |   ip:78.98.67.   |   2009-10-13  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doslova som sa nas..al keď som to prečítal. Kto píše také články ? Vážne by ma zaujímalo
ako by chcela svetlovláda či kto tvrdo vynucovať tento zákon. S narkotikami si vlády nevedia poradiť a chceli by ovládať
miliardy poľnohospodárov a záhradkárov ? Uvedomuje si dotyčný, že pri takých obmedzeniach by ľudia začali
hromadne umierať nie za roky ale do niekoľkých mesiacov ? A že by to postihlo aj tie represívne zložky ktoré by mali
vynucovať zákon ? Tí sú síce často hlúpi ale zas tak hlúpi, aby zahubili seba a svoje deti nie sú.
Také rýchle vymieranie by poslalo ekonomiku a vlastne aj civilizáciu prakticky do staroveku.
Dôsledky by sa vrátili ako bumerang tím chytrákom čo to vymysleli. A tak sprostí určite nie sú.
Zvedavý som hlavne, ako by chceli zabrániť pestovaniu rastlín alebo živočíšnych výrobkov alebo trebárs zbieraniu rastlín v lese.
Ako obmedzia výživné látky na také mizerné množstvá ? To budú odstraňovať vitamíny a minerály z potravín ?
V spracovaných potravinách typu sladkosti možno ale v rastlinách, vajciach, mlieku a podobne ?
Aj keď ich je už málo, vezmite do úvahy, že znižovať sa dá obsah živín len po istú hranicu, pod ňou tie rastliny nemôžu prežiť.
Ak by ich chceli odstrániť z pôdy alebo z rastlín, bolo by to extrémne nákladné. Kto by to zaplatil ?
Len nech na mňa nikto nejde s tým, že v tom prípade zakážu predávať aj surovú zeleninu, ovocie a semená.
Mnohé z tých "v budúcnosti zakázaných" látok sa ľahko dajú doplniť z iných zdrojov ako z lekární, stačí len porozmýšľať.
Veď viac vitaminu C je v obyčajnej tráve ako čo uviedli, nieto v rastlinách ktoré bežne jeme.
Vitamin E sa dá vyrobiť v naklíčených rastlinách. Vitamíny B sú napr. v droždí a odstraňovať sa len tak nedajú.
Mám pokračovať ?
A perla "Bude pravdepodobne trestné podávať akékoľvek odborné rady týkajúce sa výživy (vrátane článkov on-line, v
odborných publikáciách, ako i ústne rady priateľom, členom rodiny a podobne)."
Tak to už prestáva všetko. Zrejme začnú kontrolovať aj internet a do domov nám nainštalujú vysielačky, ktoré sa nebudú
dať vypnúť však ? Polícia sa premenuje na ideopolíciu a 5 krát denne nás bude chodiť kontrolovať.
Keď niekto che rozsievať takto strach, nech tie nápady vyzerajú aspoň trochu uskutočniteľné.
Veď takto by sa možno tretina ľudstva musela dať k polícii, vojsku alebo na špehovanie aby to nejako ustrážili.


kuko   |   ip:78.98.158   |   2009-10-25  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarop:
"Uvedomuje si dotyčný, že pri takých obmedzeniach by ľudia začali hromadne umierať nie za roky ale do niekoľkých mesiacov ?"

Keby si zaratal aj tie problemy pri vynucovani tohto kodexu, tak ako si napisal, tak by ti mozno vysli nie mesiace ale tie roky ako pisu v clankudiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Hypotéční krize v USA končí, píší česká masmédia...

ano, Američané se začínají stěhovat do stanů, vznikají slumy (o tom vám česká masmédia neřeknou) V USA se podařilo zastavit hypoteční a realitní krizi, roste stavební výroba (o 22,2%.. šestka, no jistě, co byste čekali! ) psala zrovna včera česká masmédia. Jak jste si již měli možnost zvyknout, další LEŽ, samozřejmě. Samozřejmě, pro evropská média je mnohem lepší odvést pozornost od sociálně-ekonomické situace k nějakému rakouskému úchylovi.


Nedostatek vody ve světě

Dolar musí být odstraněn

Pozoruhodné vlastnosti banánov

Ruský profesor vynalieza revolučný typ motora

Film od J. Pilgera The War on Democracy - české titulky

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3019 s