17. September 2019
    
Agora - recenzia filmu - Dolezite.sk

Agora - recenzia filmu


  2011-01-06  (13:33)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Agora - recenzia filmu

Hľadanie pravdy a pozadia starovekého príbehu umučenia filozofky Hypatie. O tom, čo všetko nám pripomenie historický príbeh, o bojoch v starovekom kresťanstve, o novoplatonizme, o astronómii a vede, o mediálnej manipulácii aj o tom, čo nás čaká.

 

Pozrel som si ten film. Hrôza násilností farbisto zobrazených v ňom mi v noci privodila ťažké sny. Nemyslím, žeby tá doba bola zákernejšia a násilníckejšia, než 20. storočie, ktoré navždy vojde do dejín svojou krutosťou a svojimi vojnami. Pripadá mi smiešne, keď sa filmy snažia zobrazovať krutosť staroveku alebo stredoveku, akoby chceli povedať: "Nebojte sa, bolo aj horšie...", pritom je jasné, že všetka krutosť vo filme je len obrazom krutosti obsiahnutej v duši autorov. Ale poďme k príbehu...

 


 

História

Film Agora (režisér Alejandro Amenábar, hlavná postava Rachel Weisz) zobrazuje udalosti rokov 389 až 415 v Alexandrii. Alexandria v tom čase bola po Konstantinopole snáď druhým centrom Rímskej ríše, predčila významom Rím aj Atény. Zjednocovala v sebe múdrosť starého Egypta, grécku filozofiu, židovstvo aj kresťanstvo. Bolo to ťažké obdobie uzákonenia kresťanstva ako jediného štátneho náboženstva, obdobie vymetania "kacírov", častokrát posledných zvyškov pravdy z kresťanského učenia. Cisár Theodosius I. v roku 391 zakázal "pohanské" kulty, čo hneď využil Alexandrijský biskup Theofilus na znesvätenis antických chrámov a zbortenie slávneho Serapea. Bola to úžasná doba, keď stará moc odchádzala a nahradzovala ju moc nová a v tom boji občas zablyslo aj svetielko pravdy. Jednou takou hviezdičkou bola aj Hypatia, novoplatónska filozofka. Bola príliš múdra a cnostná, nehodila sa do besnej doby. Stala sa obeťou fanatických mníchov, oddaných biskupovi Cyrilovi. Brutálnosť jej zavraždenia ju radí na úroveň prvých kresťanských mučeníkov.

 

Pravda a lož vo filme

Hoci sú Hollywood aj Jakubisko známi prekrúcaním historických faktov, v tomto filme je klamstvo tvorcov akosi principiálne. Pravdou je, že obaja zmienení alexandrijskí biskupi boli horliví zničiť každú odchýlku od "pravej viery", rozumej mocenského cisárskeho kresťanstva. Od cisára mali aj veľkú politickú moc. Zničenie slávnej alexandrijskej knižnice sa vo filme prezentuje ako nenávisť kresťanov k poznaniu a k vede, hoci fakty hovoria o zničení knižnice cisárovým vojskom. Ako príčinu veľkého pogromu Židov na kresťanov (áno tak, nie naopak) uvádza film vykonštruované kameňovanie Židov kresťanmi počas divadelného predstavenia. Historik však píše o divadelnom predstavení v sobotu ako o prvotnej ničotnej príčine sporu, nie o kameňovaní počas neho.

Celkovo je kresťanstvo opísané ako zúrivé, nenávistné, protivedecké, postavené na slepej viere. A to celé kresťanstvo bez rozdielu. Film zatajuje, že v tom čase bolo kresťanstvo veľmi rozvetvené a nie každý súhlasil s jeho cisárskou formou. Navádza sa dojem, akoby alexandrijský biskup predstavoval jediné kresťanstvo.

Ďalej sa zatajuje, že Hypatia bola novoplatónska filozofka. Kresťanský historik Socrates Scholasticus hovorí, že prekonala všetkých filozofov svojej doby, bola veľmi skromná a cnostná. Biskup Synesios z Kerenaiky tiež hovorí o nej v prvom rade ako o múdrej platónskej filozofke. Namiesto toho je Hypatia vykreslená ako matematička, ktorú zaujíma len pohyb nebeských telies a geometria, čím sa podľa filmu stáva predchodkyňou dnešnej vedy a navodzuje sa dojem, že celé jej úsilie došlo dobrého konca v dnešnej vede, čo je absolútna lož.

Hypatiin žiak, Synesios, biskup z Kerenaiky, sa zobrazuje ako mierny a priateľský, ale dogmaticky zatvrdilý človek, čím sa navodzuje dojem, že všetci biskupi boli rovnakí, čo ale vôbec nie je pravda, keď napríklad pozrieme, ako alexandrijský biskup Cyril brojil proti konstantinopolskému biskupovi Nestoriovi za to, že odmietal nazývať Máriu Bohorodičkou a Ježiša v detstve Bohom. Aj dosiahol podvodom jeho zosadenie, na čo zase biskup Ján z Antiochie zosadil a uväznil Cyrila. Bola to pohnutá doba, kedy sa kresťanstvo vo svojej dnešnej podobe len kryštalizovalo.

Ďalšou lžou je, že Hypatiu chceli pokresťančiť a ona odmietla kresťanstvo ako slepú vieru nezlučiteľnú s hľadaním pravdy. V skutočnosti Hypatia nestavala kresťanstvo proti platonizmu, naopak, videla v nich jednotu. Jej žiakmi boli aj kresťania, čo vo filme bolo ukázané, dokonca ani nevieme, kto z jej žiakov kresťanom nebol. Na otázku, či prijme kresťanstvo, by neodpovedala tak, ako vo filme, ale ako múdra platonička povedala by: "Ja som kresťanka. Nie však tak, ako cisár poručil, ale podľa pravdy Ježišovho učenia v Platónovom podaní."

Je známe, že v tej dobe sa viac bojovalo proti kresťanským heretikom, než proti nekresťanským kultom. A toto práve mohla byť príčina jej zavraždenia. Ako priateľka a ideová opora alexandrijského prefekta Orestea, kresťana, dostala sa do ostrého sporu s biskupom Cyrilom a jeho
rozbesnení prívrženci ju brutálne zavraždili. Zomrela podobne brutálne, ako prví kresťanskí mučeníci, čo ju zaraďuje k umučeným pre pravdu.Záver:

Jasným cieľom filmu Agora bolo vykreslenie kresťanstva ako zločineckého systému, nepriateľského pravému poznaniu. Ďalším cieľom bolo zatajiť pravdu jednak o novoplatónskom učení, jednak o rôznych smeroch vo vtedajšom kresťanstve. Ďalej to bolo vyzdvihnutie vedy v jej súčasnej podobe na piedestál hľadania pravdy. A v neposlednom a nie bezvýznamnom rade cieľom bolo aj zobraziť násilnosti, čo vlastne na podvedomej úrovni spôsobuje vybudenie hnevu až nenávisti voči objektu, za ktorý je v tomto filme podsunuté kresťanstvo ako také.

Nepriamym cieľom filmu je odstrániť nielen kresťanstvo ale aj každú idealistickú filozofiu zo zmýšľania ľudí a nahradiť ich náboženstvom dnešnej vedy, spojenej aj s dnešným uctievaním "svätých" (rozumej slávnych) spevákov a hercov a bezbrehým konzumom, zotročujúcim človeka i prírodu. Čím sa ľudia možno pripravujú na to ďalšie náboženstvo, ktoré nám chystajú svetovládci, ktoré snáď povalí aj tie tri súčasné.Vzhľadom na to, že Hypatia v protiklade s filmom bola ku kresťanstvu priateľská a otvorená, prijímala pravdu v ňom ukrytú (čo sa o filme povedať vonkoncom nedá), tiež vzhľadom na to, že Hypatia bola veľmi mierny a nenásilný človek (čo sa o filme vonkoncom povedať nedá), možno o filme povedať jediné: Film Agora devastuje a šliape po Hypatiinom posolstve, film Alejandra Amenábara sa stavia v podstate na stranu Hypatiiných vrahov, svojou násilnosťou a svojím pošliapávaním pravdy.

Film Agora sa tak stavia na stranu tých, ktorí dnes vládnu svetu a chcú vládnuť viac. Tvorcovia filmu stoja jednostranne a pevne na strane toho, čo vo filme tak kritizujú: Vládnej moci a z moci vládnej ustanoveného náboženstva.

V každom prípade vďaka za tento film, za pripomenutie zaujímavej a dôležitej histórie. Vďaka nemu budú hlúpi ešte hlúpejšími a tí, ktorí pravdu hľadajú sa k nej ešte viac posunú.Dodatok o dnešnej vede a starovekej filozofii
Dnešnú vedu v žiadnom prípade nemožno považovať za pokračovanie starovekej filozofie. Filozofia vtedy hľadala múdrosť a poznanie ukryté v človeku, teda aby človek sám pochopil a poznal podstatu vecí a ich vzťahy. Veda naproti tomu používa poznanie na základe matematického aparátu, ktoré je ľudskou mysľou neuchopiteľné a len málo ľudí ho môže pochopiť. Tým sa vlastne veda stáva elitárskou. Na to, aby sa človek dostal medzi tú elitu, musí dlho študovať, iných hojne citovať. To všetko sa môže stať prostriedkom, aby človek zaprel pravdu a prijal za pravdu predložené veci. Touto črtou je dnešná veda podobná cirkvi. Pravda, používajú sa isté postupy, ktoré budia dojem pravdivosti a overiteľnosti. Ale to bolo aj vtedy, len možno viac na citovom než rozumovom základe.

Navyše veda na svoj výskum potrebuje peniaze a veľa peňazí, zatiaľ čo filozofia potrebuje len čistú myseľ. Svojou náročnosťou na peniaze sa veda stáva závislou od sponzorov a teda je plne v područí tých, ktorí vládnu peniazom i svetu. Ich záujmy obhajuje rovnako, ako kedysi záujmy mocnárov obhajovalo kresťanstvo. (Viď zostrojenie jadrovej bomby.)


Dodatok: Prečo je tak veľa filozofií a náboženstiev?
Filozofia, duchovná cesta a náboženstvo boli kedysi jedno a to isté. Všetky hľadali vnútornú pravdu a vnútorné poznanie. Keď dvaja ľudia prišli k pravde a hovorili o nej každý svojským spôsobom, ľudia, ktorí nič nepochopili, urobili z toho dve rôzne učenia. Keď zas niekto zišiel z pravdy a niečo v nej nahradil vymyslenou lžou, zase nevedomci, ktorí nič nechápali, urobili z toho ďalšie učenie. A tak sa stalo to, čo máme dnes: Množstvo filozofií, učení aj náboženstiev. Ale pravda je predsa len jedna. Dáva sa poznať tým, ktorí ju cielene hľadajú, tým ktorí pre ňu obetujú niečo zo svojich zvykov a zo svojho spôsobu života. To práve nevedomci nedokážu, radšej budú vypisovať knihy o rozmanitostí filozofií a náboženstiev, ktoré sú pokročilejšiemu hľadačovi pravdy dôkazom ich nevedomosti.


Dodatok o novoplatonizme

Novoplatonizmus je zaujímavý práve v spojitosti s kresťanstvom. Platónovo učenie vzkriesil Plótinos (205-270 n.l.) a to iným spôsobom, než bolo prezentované v aténskej Akadémii (388 pr.n.l. - 529 n.l). Podstata bola v dosiahnutí Bytia, základnej idey Pravdy, Dobra a Krásy, pomocou mystickej kontemplácie. Plótinos povedal: "Pretože to, čo hľadáme, je Jedno a pretože chceme pozorovať Počiatok vecí, totiž Dobro a Prvé, nesmieme sa vzdialiť od oblasti Prvého a klesnúť k najposlednejšiemu." a "Ako by niekto mohol podať správu o Onom ako o rozlíšenom, keď ho pri pozeraní nevidel ako odlišné, ale ako jedno s ním?" Tým je veľmi podobný Ježišovmu učeniu, ktorý povedal: "Ja a Otec jedno sme a chcem, aby ak vy ste boli jedno so mnou a s mojím Otcom."

Plótinovým učiteľom bol Ammonios Sakkás, ktorý bol asi aj učiteľom Origena, kresťanského filozofa a niektoré pramene ho uvádzajú ako kresťana. Takže novoplatonizmus mohol byť aj kresťanskou sektou, očistený od judaizmu, prinavrátený k tomu najlepšiemu z gréckej filozofie, k Sokratovi a Platónovi. A ak aj bol novoplatonizmus nezávislým objavom, mal ku kresťanstvu veľmi, veľmi blízko, teda k tomu mystickému, kontemplatívnemu.

"Osekaj, čo je prebytočné, narovnaj, čo je krivé, vyčisti, čo je temné, nech to žiari a neprestávaj opracovávať svoju sochu, dokiaľ v Tebe nezažiari božský jas cnosti." Plótinos

"Člověk je uprostřed mezi bohy a zvířaty, přiklání se sem i tam; jedni se podobají těm, jiní oněm, a jiní zůstávají mezi, ti mnozí."
Plótinos


Dodatok o "vymetaní kacírov", teda o prvých kresťanských konciloch
Učenie Origena z Alexandrie (185-253 n.l.) bolo v dvoch bodoch zakázané na cirkevnom koncile v Konstantinopole roku 553, zvolaného na podnet cisára Justiniána, uctievaného pravoslávím za svätého, toho istého, ktorý zabránil v pokračovaní Platónovej Akadémie svojimi zákonmi v duchu hesla: "Jeden Boh, jeden cisár, jedno náboženstvo.". Na koncile to nebolo zakázanie učenia o reinkarnácii, ale novoplatónskeho učenia o preexistencii duše a o apokatastáze. Učenie o preexistencii duše hovorí, že všetky duše sme existovali skôr, než na tomto svete v Bohu a boli sme s Bohom Jedno. Cieľom hľadania je opätovne sa rozpomenúť na tento stav duše. Učenie o apokatastáze hovorí, že každá duša sa raz navráti k Bohu, z ktorého odišla. Teda žiadne večné zatratenie. Origenes bol posmrtne exkomunikovaný z cirkvi.

Prvý koncil bol v roku 325 v Nicei. O čom boli všetky tie koncily? Keď sa pozrieme na ich rozhodnutia, čudujeme sa, pre akéžeto hlúposti sa vtedy preli? Nemohli to nechať proste otvorené? Nuž pravda je taká, že to neboli hlúposti. Pravé náboženstvo, ktoré je duchovnou cestou, totiž hlása Boha v nás a aby sme sa k Jednote s ním dostali. Ale vždy je jednoduchšie uctievať Boha mimo seba, klaňať sa sochám, než zmeniť svoje vnútro smerom k božiemu obrazu. Preto si vyvolili vládci to druhé náboženstvo, lebo je ľahko nasledovateľné masami a masy lepšie poslúchajú vodcu, cisára či biskupa. Naopak, je neprijateľné pre cisára to, aby každý poznal Boha v sebe a každý sa tak stal cisárom. Načo by nám potom boli cisári? Preto bolo potrebné z Krista ako Boha v nás urobiť Krista ako Boha mimo nás, z Krista, ktorébo treba dosahovať, urobiť Krista, ktorému sa treba klaňať a uctievať ho, Krista, ktorý bol od narodenia Bohom, inej podstaty, než my všetci. O tomto boli všetky tie cirkevné koncily. Ich uzávery sú nezrozumiteľné preto, že zámerne nedali do obsahu to, proti čomu bojujú, lebo akúkoľvek myšlienku týmto smerom chceli zničiť. Preto biskup Arius nemal problém podpísať nicejské vyznanie viery, ktoré však bolo napísané práve proti nemu. Preto len krútime dnes hlavami, ako sa pre takéto hlúposti dokázali tak silno škriepiť. Neboli to však hlúposti, bol to boj proti pravde...

 

Dnešné náboženstvo je tak zmesou duchovnej cesty (kedy hlása premenu človeka k lepšiemu) a modloslužobníctva (kedy Krista mimo nás samých vyhlasuje za Boha a Spasiteľa). Pravdu však pochovať nemožno, stále v dejinách vyskakuje na povrch. Čím viac sa snažia potopiť nafúknutý balón, tým silnejšie vyskakuje nad hladinu... 


Film Agora
http://www.ofilmu.com/film-agora.html
http://www.csfd.cz/film/241254-agora/

Hypatia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypatia_z_Alexandrie
http://milanturek.wordpress.com/2010/07/06/skon-hypatie-%E2%80%93-krvavy-milnik-na-ceste-epochy-vlady-temna/

http://www.historyrevue.cz
http://www.zshorakhk.cz/tvorba/ucitele/Hypatia.pdf

Hypatia - Socrates Scholasticus
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#7-15

Alexandrijská knižnica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandrijsk%C3%A1_knihovna

Alexandrijský biskup Theofilus
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#4-23, 24

Bitky medzi pohanmi a kresťanmi
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#5-16

Vyhnanie Židov z Alexandrie
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#7-13

Alexandrijský biskup Cyril

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Alexandrijsk%C3%BD
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#7-7

Cisár Theodosius I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.

Origenes
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93rigen%C3%A9s#Trinit.C3.A1rn.C3.AD_teologie

Novoplatonizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amm%C3%B3nios_Sakk%C3%A1s
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plotinos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%B3tinos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platonismus
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/12_novoplatonismus.htm

Herézy

Pavel zo samosaty (260 - biskup v Antiochii, dovolil si Ježiša nazývať obyčajným človekom)
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej.htm#7-27

Mání - gnostik
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej.htm#7-31

Cerinthus
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej.htm#3-29

3. ekumenický koncil - Efezský koncil (431 - anti Nestorius)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Efesk%C3%BD_koncil
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej3.htm#1-3
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#7-32
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#7-34

4. ekumenický koncil - Chalkedonský koncil (451)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalkedonsk%C3%A9_vyzn%C3%A1n%C3%AD
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej3.htm#2-2

5. ekumenický koncil - Druhý konstantinopolský koncil (553 - anti Origenes)
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._konstantinopolsk%C3%BD_koncil
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej3.htm#4-38

Za porovnanie stojí - Socrates Scholasticus - obhajoba Origena
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej2.htm#6-13

 


Milan Rusko
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-09  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na celé věci mě zaujmulo hlavně to, že měl NĚKDO velký zájem zcela zničit alexandrijskou knihovnu. Proč ti mocní v pozadí měli tak velký zájem zničit moudrost věků? Inu proto, aby budoucí generace o pravé starověké minulosti prakticky nic nevěděly a aby je pak dva tisíce let mohli učit falešnou historii.

V roce 389 po Kristu již bylo křesťanství FALEŠNÉ, velmi agresivní, opovrhujícími ženami- byla to ideologie, s kterou by Ježíš nesouhlasil ani náhodou, protože hlásal, že jsou si všichni lidi rovni, a proto také umřel na kříži. Domnívám se, že toto falešné křesťanství tehdy již bylo uchváceno judaisty, tajnými rabíny, aby mohli ovládat další obrovské davy svých ovcí. Vytvořili si tehdy nadvládu již nad dvěma druhy zcela oddaných otroků. První jejich druh otroků byli judaisti řízení talmudem, kterým nakukali, že jsou bohem vyvolení, takže mohou sdírat z kůže všechny ostatní lidi, protože to nejsou lidi, ale pouhá zvířata. Druhým typem otroků pak byli křesťani, kterým přes tisíckrát přepisovanou Bibli nakukali, že mají jen tiše trpět a všechno v životě trpělivě snášet a po smrti se pak budou mít v nebi líp. Potom si tajní rabíni nutně potřebovali podrobit i orientální pohanské země a tak pro ně přímo na tělo vymysleli islám.
kresanskena   |   ip:95.105.13   |   2011-01-10  (10:45)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jarmila >> postoj kresťanstva k antickej filozofii vychádzal z toho, že je pohanská a teda falošná. A pre kresťana nebezpečná. Pre pochopenie postoja kresťanstva k antickej filozofii si treba naštudovať životopisné dielo Augustína z Hippia (354-430), ktorý sa počíta za jedného z cirkevných otcov. On sám prešiel rôznymi sektami a nábožensko-filozofickými smermi včítane neoplatonizmu a skončil pri kresťanstve. Jeho postoj k antickej filozofii (ktorú študoval) bol prijatý celou cirkvou a nezmenil sa v podstate až do nástupu stredovekej scholastiky.

Nikto v tom čase nemal záujem "zničiť múdrosť vekov". To znie skoro ako konšpirácia. Ani mocný nie. To čo tí ľudia robili bolo naopak hľadanie pravdy. To že sa pri tom mohli často mýliť nieje vec obmedzená na ranných kresťanov. A ničenie kníh sa v našich končinách dialo naposledy nie tak dávno. To tiež nieje činnosť obmedzená na ľudí v tom čase.

A čo sa "FALOŠNOSTI" kresťanstva týka ...ty vari vieš aké je "pravé" kresťanstvo? Kresťanstvo je živé náboženstvo, ktoré sa vyvíja. A v tom období sa vyvíjalo zvlášť búrlivo.

A čo sa otrokov týka, bolo to kresťanstvo, ktoré v Európe otroctvo ukončilo. A boli to "antický ľudia", ktorý s otroctvom nemali žiaden problém a otvorene ho praktikovali. Množstvo otrokov v Aténach v období ich najväčšej moci sa odhaduje na niečo medzi 20-40% celej populácia a množstvo otrokov v Ríme bolo ešte väčšie. To bolo obdobie keď sa písali diela Alexandrijskej knižnice.

Treba sa menej zaoberať bludmi ako je napríklad tento film a siahnuť po historickej literatúre. A pod historickou myslím diela historikov, hoci aj tých antických, nie rôzne "bestsellery".


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-10  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresanskena: odpovím Vám podobně, jako jsem dnes ráno odpověděla na svém webu. Díky internetu se nám ta historická pravda začíná pěkně klubat a vybarvovat. Nikdy v minulosti, ani v té nedávné, lidé neměli šanci poznat skutečnou pravdu o dávných historických událostech a souvislostech. Ale dnes najednou začíná být internetovému lidu jasné, jak to všechno tenkrát bylo. Že například nikdy v historii neexistovaly žádné spontánní revoluce vzniklé zezdola, ale vždy to byly puče, promyšleně řízené seshora. To se týká nejen slavné francouzské revoluce, ale i té ruské či naší sametové- a zákonitě všech velkých revolucí v historii.

A tak jako revoluce nikdy nevznikly spontánně, tak i šíření nějaké ideologie, nebo nového náboženství, či jenom třeba šíření nějaké zvrhlé sexuální morálky, to vše se vždy dělo přes mocné a bohaté tajné skupiny, které manipulovaly s davy s pomocí svých placených agentů. Nic nevzniká samo od sebe, takže na zavedení jiného typu myšlení do většinové společnosti, je vždy potřeba na začátku investovat obrovské finanční prostředky do těch tajných placených agentů-pěšáků, ať už jsou to náboženští věrozvěsti, vojnoví štváči nebo podplacení vědci. Tak se lze oprávněně domnívat, že třeba tajtrlík Hitler (Stalin, Lenin, Mao ce Tung a stovky jiných) by se nikdy nedostal k moci, kdyby si ho nevybrali jako nejvhodnější figurku nejmocnější globální bankéři, kteří jeho vzestup k moci mohutně financovali- aby se jim pak investice ve válečné vřavě stonásobně vrátila. Nebo třeba k zavedení zvrhlé sexuální morálky stačilo po sametové pseudorevoluci založit údajně osvětový časopis NEI Report a začít mohutně propagovat a zavádět do společnosti sex místo lásky a bordely místo věrnosti. A tyto finty, v podstatě pořád stejné, mocní a bohatí používají bohužel už od toho starověku.

Jediné pravé křesťanství propagoval Ježíš- ale pak už po něm nikdo. Později se z křesťanského náboženství stal již jen velmi účinný mocenský nástroj, nic víc. Hypatii zavraždili křesťanští agenti (to nemohli být normální lidi, ale zcela evidentně najatí vrazi) proto tak brutálním způsobem, přestože proti křesťanství nijak nebrojila, protože jejím největším proviněním bylo, že si dovolila být velmi vzdělaná a moudrá. Tou dobou totiž již dávno platilo nařízení Pavla z Tarsu (údajně převráceného z judaismu na křesťanství) že ženy mají povinně držet hubu a krok a nesmí se vzdělávat. Tímto chytrým tahem si mocní zajistili, že automaticky vyřadily 50 procent obyvatelstva z jakéhokoliv rozhodování. A ten zbytek chudých mužů pak již snadno zpracovali s pomocí náboženské ideologie tak, aby byli pokorní a poslušní a mocným se nevzpírali.
Krovak   |   ip:95.105.15   |   2011-01-10  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kresanskena: otroctvo krestanstvo sice ukoncilo, ale ked vezmes nevolnictvo ako take prilis sa to zasa nelisi. A co tak otroctvo mimo europy, v "Novom Svete"? ;-)


kresanskena   |   ip:178.41.18   |   2011-01-10  (13:24)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vďaka moderným technológiám, včítane internetu, majú ľudia šancu sa dostať k množstvu informácií. To ale neznamená, že majú možnosť sa dostať k nejakej pravde.

Čo sa hľadania pravdy týka, v ľudských dejinách sa najviac osvedčil zdravý sedliacky rozum. Vy to tuším voláte selský. A internet na tom zatiaľ nič nezmenil.


kresanskena   |   ip:178.41.18   |   2011-01-10  (13:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Krovak >> nevoľníctvo sa líši od otroctva podstatne. Sú to neporovnateľné veci.

Otrok nemá žiaden vlastný majetok. nevoľník áno.

Otrok nemá právo na vlastnú rodinu, jeho deti mu môžu byť kedykoľvek odobraté a nemôže sa ženiť. Nevoľník sa ženiť môže a na jeho rodinu mu nikto nesiahne.

Otrok nemá domov. Môže byť kedykoľvek predaný či premiestnený na iné miesto. Nevoľník je naopak viazaný na konkrétne miesto, čo mu paradoxne dáva právo na vlastný domov z ktorého ho nik nesmie vyhnať.

Otrok nemá žiadne právo na výsledok svojej práce, všetko patrí jeho pánovi. Nevoľníkovi patrí všetko čo vyprodukuje, musí z toho akurát odvádzať daň (v rôznej podobe, včítane práce).

Zopakujem, čo som už napísal. Nenechajte sa len tak ovplyvňovať hocičím čo počujete či čítate. Napríklad aj tu na internete. Internet je plný rôznych kydov, nezmyslov či priamo manipulácie. Naštudujte si seriózne pramene (hoci aj tie internetové) predtým ako si na niečo spravíte názor.


kresanskena   |   ip:178.41.18   |   2011-01-10  (13:43)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Krovak >> a otroctvo v Novom Svete sa naviac praktizovalo v čase renesancie a osvietenstva. V USA bolo otroctvo zrušené až v 19. storočí napríklad. A boli to často predstavitelia cirkvi, ktorý na to poukazovali. Viď niektorý kňazi a jezuiti v Latinskej Amerike.


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-01-10  (15:04)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ze krestanstvo je brzdou stredovekeho poznania a upadku vedy.
ano, ano a este raz ano... vsetko co bola akoze objavene bolo uz v staroveku davno zname


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-11  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila - ale tá tvoja teoria ma jednu zavažnu trhlinu. Ak by to tak naozaj bolo ako hovoriš, že Bibliu si prepisovali rabini ako chceli (čo je nezmysel už len z toho dôvodu, že ti zaslepeni rabini by jednoducho neboli schopni vyprodukovať niečo tak dokonale mudre), tak čo tie početne vyjadrenia proti nim "chrante sa kvasu farizejov a saducejov" atd. Kristus im daval riadne na frak. Nemysliš, že by sa toto pokušali v prvom rade odstraniť? Lebo takto si vytvorili najväčšieho nepriateľa v historii - katolicku cirkev

P.s. holywoodske filmy su tak priehľadna a trapna propaganda, že sa to už neda prehliadnuť ani keby človek naozaj veľmi chcel. Goebels bol oproti nim obyčajny chudak


joplins   |   ip:79.138.24   |   2011-01-11  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne..

ako rafael povedal,ze biblicke proroctva sa preto plnia lebo elity (rozumej odpad) to vsetko prisposobuju tak aby to vypadalo,ze sa to plni.. oni organizuju cely svet, cely system, vsetky tie vojny a snahy o svetovladu len z jedneho dovodu.. a sice.. ab na konci mohli povedat hrstke krestanov.. be beee ale sme vas dostali...

ved to vsetko my.. vsetko bola len hra.. ateraz to mate... huraaaa.. a pojdu pit...

a teraz sa vas pytam..chapete tu logiku????


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-12  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkoB, už Vám to v zásadě vysvětlil joplins. Úzká tajná skupina lidí si tajně předávala řízení společnosti již od starověku z generace na generaci. Jejich hlavním heslem bylo odjakživa ROZDĚL A PANUJ. Proto k judaismu (bylo to již zprofanované náboženství a normální lidi ho odsuzovali) později přidali křesťanství (ale to svoje FALEŠNÉ, očištěné od Kristových zásad), aby mohli ovládat ještě větší masy lidí. A později, jak už jsem psala, zavedli pohanům v orientu přesně na tělo jim ušitý islám. Oni sami se považují za osvícené, žádného boha nevěří, vzývají světlonoše (lucifera).

Zatímco se lidi dole kvůli třem různým náboženstvím mezi sebou mydlili, nejvyšší zasvěcení spiklenci nahoře vždy sklízeli z toho zisk. Dobře o tom pojednává film Prsten moci, který je na internetu běžně dostupný (vimeo film). I ty takzvané pogromy na židy v historii ve skutečnosti pořádali tito spiklenci na nejvyšších příčkách společnosti. Bohatí bankéři se vždy tajně domluvili s tím kterým zadluženým panovníkem v určité zemi, vyhnali zbohatlé židy ze země a pak se šábli s panovníkem o tučnou kořist, získanou z ožebračených židů. Zkrátka a dobře, pogromy i ten jejich holokaust, byly vždy řízené akce seshora, nikdy nevznikaly jako spontánní akce zezdola.
LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-12  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila – mylim, že je jasne, že Joplins to myslel ironicky .

Najprv tvrdiš, že Bibliu napisali rabini, aby ovladli ľudi, čo zjavne svedči o tom, že si tu Bibliu ani neprečitala, teraz zrazu hovoriš o „nejakych ľudoch“. Prečitaj si ju a zamysli sa, maš tam zjavene všetko - aj udalosti dnešnych a nasledujucich dní.

A myslim, že je jasne, že ak by mocnym vyhovovalo kresťanstvo, nebojovali by proti nemu všetkymi prostriedkami a tak silnou propagandou. ( a spomeň si, akym nepriateľom bola cirkev pre komunistov a vlastne pre všetky totalitne diktatury – to nejak zase nejde do kopy s tvojou teoriou)

Ale s jednym suhlasim. Ti o ktorych hovoriš už ovladli aj Vatikan – dnešny papež je antipapežm a poslušne plni prikazy zhora. Preto aj dnešna „cirkev“ vo Vatikane nerobi nič a kresťanske štaty si nechavaju skákať po hlave a pomaly ale iste idu dole vodou. Nakoniec aj toto všetko tam maš predpovedane. A teraz si polož otazku: nesnažia sa nahodou prave bohatí bankéři o pošpinenie Biblie a tej pravdy, ktora tam je? PorozmyšľajJarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-12  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nevím jak to joplins myslel, každopádně tu situaci vystihl. Máš pravdu, Bibli jsem nečetla a ani číst nebudu. Byla totiž sepsaná někdy až 200 let po Ježíšově smrti a tím pádem je pro mě NEDÚVĚRYHODNÁ, ať si tam píšou co chtějí. Jsou to jen takové rozprávky. Sepsali ji mocichtiví muži, žádní proroci to nebyli. Jo, kdyby ji sepsal samotný Ježíš, tak to by byla jiná káva, to bych možná i uvěřila.

LenkoB, začni myslet tak jako já v globálních souvislostech- a pak se ti pravda začne zjevovat jak na talíři.:-) Ti co vládnou světu někde něco nastolí, ale když přijde čas a to určité náboženství či ideologie už jim dobře neslouží, tak nastolí prostě do společnosti úplně něco jiného. ONI neustále se světem experimentují a neustále zkouší nové a modernější metody, jak ovládnout společnost. I komunistický režim byl experiment a skutečnými jeho vládci nebyli moskevští soudruzi, ale řídili je tajně američtí bankéři. Komunismus byl totiž takový nevydařený pokus o NWO. Po 40 letech bankéři zjistili, že je nerentabilní, že se nevyplácí, a tak ho zrušili a nastolili zpět vládu peněz, čili otroctví přes peníze.

Ale jak říkám, oni nemají pod palcem jen Vatikán, ale i islám. Svědčí o tom například tahle historická epizoda: V Iránu měli nasazenou svou velmi poslušnou figurku, Rézu Páhlávího, který americkým bankéřům splnil, co jim na očích viděl. Přesto ho nechali padnout (ale nechali ho na živu i s jeho nahamouněným bohatstvím). A víte proč? Protože byla v tehdejším Iránu příliš uvolněná morálka, nikdo už se nevěnoval náboženství, ženské chodili namalované a v minisukních. Jenže to se vládcům světa pro jejich cíle nehodilo, a tak do Iránu zpátky nastolili tuhou náboženskou totalitu, aby mohli 80 milionů lidí nadále dokonale ovládat a držet je pod krkem. Že jsi také neviděla film Persepolis? Je hezký a lidský. Kupodivu již není k sehnání s českým překladem, myslím že je to schválnost, aby si lidi museli ten film koupit.
kresanskena   |   ip:95.105.13   |   2011-01-12  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila >> ak by to bolo tak ako vravíš a tisícky rokov nás ovláda a manipuluje nejaká tajná elita, ako je možné, že ešte stále niesme totálne zmagorené ovce a neplníme tým mocným čo im na očiach vidíme? Židia sa v Palestíne objavili niekedy okolo roku 1800-1500 pred Kristom. To je aspoň 3500 rokov permanentnej manipulácie. Buď sú tí "tajomný mocný" blbý a neschopný ...alebo ich poriadne preceňuješ. A to už nehovorím o tom, že niektoré časti Biblie boli zjavne napísané ešte skôr ako sa objavili Židia.

Ja netvrdím, že neexistujú/neexistovali bohatý a vplyvný ľudia, ktorý rôznymi spôsobmi presadzujú svoje ciele. Ale ty im prisudzuješ schopnosti zjavne väčšie ako naozaj majú.


ggg   |   ip:95.103.10   |   2011-01-12  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  film to je pekny. neviem vsak odkial ma autor tohto clanku veci, co by hlavna hrdinka povedal ako napr.Na otázku, či prijme kresťanstvo, by neodpovedala tak, ako vo filme, ale ako múdra platonička povedala by: "Ja som kresťanka. Nie však tak, ako cisár poručil, ale podľa pravdy Ježišovho učenia v Platónovom podaní." taku blbost som davno nepocul. eyptsky a grecky myslitelia neboli krestania. to by isli sami proti sebeJarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-13  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresanskena buďme velcí optimisti a doufejme, že se jim to nikdy nepodaří, aby s prominutím ty vládnoucí velesvině totálně zmagořili většinovou společnost. Bohužel, hodně věcí se jim však již podařilo. Oni totiž již k ovládání společnosti používají přímo vědecké metody, kdy jimi placení vědci provedou počítačové matematické simulace, jak se v té které situaci dav zachová. Nejpřednější psychologové, psychiatři a sociologové jim vypracovávají studie, jak se zachová v jakých situacích jednotlivec i dav- viz. třeba tato kniha, napsaná již před půl stoletím a kterou jsem kdysi v mládí četla: http://www.ikarmel.cz/kniha/Osamely-dav_KCH0106.html

Takže oni například vědí tu skutečnost, že většinová společnost se neumí sama zorganizovat a provést revoluci. Mají většinovou společnost prošpikovanou svými agenty, a pokud se najde ve společnosti nějaký autentický potencionální buřič a revolucionář, zavčasu ho zneškodní. Pokud však oni sami potřebují udělat „revoluci“, jejich placení agenti zburcují nespokojený dav a revoluce, jako ta naše sametovka, je hravě uskutečněna.

Z toho důvodu jsou čím dál drzejší a zavádějí ve světě čím dál represivnější opatření a korporátní fašišmus, protože vědí, že dav se nikdy sám od sebe nezmátoří k odplatě.kresanskena   |   ip:95.102.14   |   2011-01-13  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila >> iste, že mocný používajú (aj) vedecké metódy. Ale to predsa nieje prekvapujúce, veda a jej výstupy sa dnes používajú skoro všade.

Na druhú stranu sa však veda ako taká prejavila hodne obmedzená. Napríklad medicíne sa nepodarilo odstrániť choroby (ako celok) napriek všetkému pokroku v medicínskej vede. A presne to isté sa deje pri ovládaní spoločnosti. Ľudská spoločnosť ovládnutá nieje. S vedou či bez nej.

Život si nájde svoje cesty a ľudia sú ďaleko od toho aby ho vedeli ovládať. Maximálne mu dokážu postaviť nejakú prekážku do cesty.


kresanskena   |   ip:95.102.14   |   2011-01-13  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o.
http://www.reformy.cz/zpravy/daniel-estulin-globalni-vlada-s-r-o/

"Tak především, Bilderberg není nějaká tajná společnost. Není to žádné satanistické žido-zednářské okultní spiknutí. Nejde o utajené spiknutí, i když řada lidí je ve svých infantilních fantaziích tak vidí. Není tu žádná skupina lidí, je jedno jak mocných, kteří by se scházeli v nějaké kobce a za svitu svíček se drželi za ruce kolem křišťálové koule a tam plánovali budoucnost světa.

Realita nefunguje tak, že by běh historie řídila všemocná rozhodnutí nějakých izolovaných jednotlivců. Bilderberg to je dynamika sociálních procesů, které tvarují běh historie. Je to hnutí vyvíjejících se myšlenek a témat předávaných z generace na generaci."


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-13  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No jistě, Bilderberg je jen takový zájmový kroužek- něco jako spolek zahrádkářů. Stejně jako bankéři z FEDu, kteří prakticky již roku 1913 uchvátili vládu a nejen nad USA. Za dva roky to bude 100 let, co změnili peníze kryté zlatem na bankovky kryté vzduchem. Počítám, že ne v avízovaném roce 2012, ale v roce 2013 patřičně oslaví 100 let své nadvlády- že proti tomu zbořené mrakodrapy i s lidma bude jen procházka růžovou zahradou. Ale né, to nejsou psychopati a satanisti, jsou to mírumilovní broučci, kteří věří v boha, denně se k němu modlí a čtou si moudra z Bible.

diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nič...čo je to nič?

Tento článok je skôr výzva o diskusiu a prosba ľudí aby sa podelili so mnou a s ostatnými ľuďmi o svoje myšlienky. Istú dobu som si nemohol pomôcť a stále...


Z prejavu Václava Havla, - december 1989

Kto nám vládne

Súboj Dávida proti Goliašovi. Alias, ako sa Kuba stala ...

Deset ekonomických chyb, kterých se dopouštíme od roku...

Prečo mám najradšej Budhizmus ?

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2267 s