18. September 2019
    
Ako asi vypadá Boh? - Dolezite.sk

Ako asi vypadá Boh?


  2012-01-29  (22:28)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ako asi vypadá Boh?

 

Ako asi vypadá Boh?

 

 

Nik nevie ako vznikol Boh. Je ale jasné, že nevznikol stvorením!

Pravdepodobne sa v prázdnote vesmíru po miliardy rokov ,na jednom mieste nazbierala energia a z nej sa postupne sformovala inteligentná bytosť.

Ako vnímať Boha?

Boh je bytosť, ktorá sa rozprestiera naprieč celým vesmírom, vedci hľadajú temnú hmotu, ale čo ak je to Boh?

Boh o sebe vraví " SOM ALFA A OMEGA" (začiatok a koniec)

 

Čím jasne dal na javo že sa rozprestiera všade a do všetkých smerov a aj časov!

Boh o sebe vraví aj ,že je jediný pravý Boh!

Je: VEČNÝ, NESMRTEĽNÝ, VŠEVEDIACI

Ako by asi mohol byť večný a nesmrteľný?

Ak je boh energetická bytosť, tak platí preň zákon o zachovaní energie!

Z neho vyplýva, že energiu nemožno zničiť iba premeniť na iný druh, ale stále energiu!

Boh najprv vytvoril sebe podobné energetické bytosti-ANJELOV .

Niektorý sa podieľali aj pri tvorení hmotného sveta!(Ježiš)

Boh im dal Slobodnú vôľu! Čiže nadvládu nad svojou energiou.

Tieto bytosti podľa množstva ovládanej energie mali aj silu! To znamená, že boli silnejší a slabší Anjeli.

Ako by mohol byť vševediaci?

Ak Boh je jediná energia vo vesmíre a on sám začal tvoriť prostredníctvom svojej energie veci ,

musel najprv stvoriť mikročastice!

(Teraz sa hľadá častica Higgsov bozón)

Táto častica má objasniť pôvod vesmíru!

Bytosť samotného Boha vytvorila nám známy vesmír! Tak ako sa píše v Biblii . Boh začal stvorením všetkého čo poznáme!

Mikročastice

sú pôvodné stavebné kamene všetkých väčších častíc, ako sú elektróny protóny a iné.

Tieto mikročastice sú vlastne samotná energia Boha!

Je to on sám! Čiže sú súčasťou jeho organizmu!Je iba zhmotnená!(energia sa rozumie - nie elektrická, nedá sa zmerať, zatiaľ.)

A je veľmi pravdepodobné, že s každou svojou časticou dokáže komunikovať a riadiť ju podľa svojho uváženia!

Inak by nič nemohol vytvoriť!

Nevieme ako by asi Boh vo svojej pravej podobe vypadal, ale je veľmi pravdepodobné, že by takýto pohľad smrteľníka zabil.

Energia s ktorej sa skladá Boh môže byť radioaktívna a pre telo nebezpečná ,vo väčšom množstve!

V množstve akým disponuje Boh by bola okamžite smrteľná!

Tak, že to ako sa samotné mikročastice spájali v jednotlivé elektróny a molekuly a materiály je dané činnou silou Boha. Jeho vedomou snahou.

Samozrejme aj všetky tvory na zemi sú stvorené takýmto spôsobom!

Jednotlivé molekuly sa spojili do reťazcov a vytvorili bielkoviny a kyseliny a postupne sa poskladali do živého tvora!

 

Nie samé, ale činnou silou Boha, čiže jeho časticami!

Naprogramovali každú sekvenciu DNA

Boh takto vytvoril aj človeka! Jemu a aj niektorým nebeským bytostiam, dal slobodnú vôľu!

Čo je slobodná vôľa?

Slobodná vôľa je možnosť rozhodovať a ovplyvňovať svoje energetické častice, aby robili to čo chceme!

Znamená to ale ,aj niesť za svoje rozhodnutie zodpovednosť!

Tak, že čo vlastne znamená Slobodná vôľa?

Boh tým, že nám dal slobodnú vôľu sa zriekol na nejaký čas nadvlády nad svojimi časticami, ktoré tvoria telo človeka!

Prečo to urobil?

Boh mal perfektný plán. Chcel vytvoriť Spoločnosť z takýchto ľudí a dal im dokonalosť a chcel im dať poznanie a nesmrteľnosť!

Toto , ale vyžadovalo prípravu a učenie človeka!

Človek, hoci mal dokonalé telo bol neskúsený a nemal skoro žiadne vedomosti, lebo bol stvorený krátko na to aby ich nabral!

Boh mal v pláne postupne človeka učiť a postupne mu odovzdať vedomosti. Skúsenosti by nabral časom sám!

Lenže Boh pred človekom stvoril iné bytosti duchovnej nemateriálnej formy a tiež im dal slobodnú vôľu.

Boli to anjeli.

Títo anjeli sa ako duchovné energetické bytosti ,dokázali zhmotňovať aj v človeka!

Mohli sa zhmotniť samozrejme aj ako iné zviera!

Jeden z nich, SATAN sa v istom okamihu zhmotnil ako had a prehovoril k človeku a podnietil ho v neposlušnosti k Bohu!

Áno Satan človeka oklamal!

Človek ale dostal príkaz od Boha! Smieš jesť ovocie zo všetkých stromov, iba jedného sa nedotýkaj! Lebo určite zomrieš!

Mal človek možnosť rozhodnúť sa? Mal!

Možno si nevedel predstaviť ,čo to všetko prinesie, ale v tom momente sa rozhodol neposlúchnuť svojho stvoriteľa a otca!

Radšej uveril Satanovi, ktorý mu povedal! " Nezomrieš, práve naopak! Budeš ako Boh! Ako jeden z nás!"

Možno človek chcel byť ako Anjeli a ako Boh. Tak sa rozhodol neposlúchnuť!

Čo tým satan získal?

Satan tým že sa človek stal jeho priaznivcom získal možnosť ovládnuť veľké množstvo energie v každom človeku,

ktorého dostane na svoju stranu!

Áno Satan asi vycítil, že Boh rozdal príliž veľa svojej energie bytostiam a dal im slobodnú vôľu!

Ak by sa dokázal Satan zmocniť tejto energie, bol by možno príliž mocný na to aby ho Boh mohol zničiť!

Bol by skoro ako Boh!(aspoň si to mohol myslieť)

Táto predstava ho posadla a jeho srdce sa zatvrdilo a stalo sa necitlivým voči okoliu!

Naučil sa manipulovať s inými vo svoj prospech! A bol pripravený obetovať všetko ,aby docielil svoj cieľ.

Syn chcel predbehnúť svojho otca.

Pokladal sa za múdrejšieho a myslel si , že on dokáže spravovať Zem lepšie!

Každý narodený človek ,je ďalšia odčerpaná energia od Boha!

A pre satana je to šanca uchopiť moc pevne do rúk!

Podarí sa to Satanovi?

Boh si uvedomil Satanov zámer a urobil protiopatrenia!

(poslal na zem prorokov a Ježiša, ktorý ľuďom povedal, že ak budú robiť čo chce boh, budú zachránení)

Nemohol zničiť Satana hneď.

Lebo by pred anjelmi vypadal ,ako že ho Satan ohrozoval.

Alebo by to vypadalo, že by Satan naozaj mohol byť lepším pánom zeme!

A to by v budúcnosti mohlo spôsobiť pád ďalších anjelov do neposlušnosti!

Boh však dal Satanovi čas! Dal mu čas, aby sa ukázalo, že tadiaľ cesta pre nikoho nevedie!

Áno Boh neurobil to, čo by asi väčšina z nás urobila! (Zabiť Satana a všetko by išlo ďalej)

Boh učinil tento krok úplne inak preto, aby zachránil iné bytosti, aby nezišli s cesty ostatní Anjeli a nepostavili sa proti nemu!

Aj my už vieme, aké pocity zanechá trest jedného z nás bez toho ,aby sa dokázalo jeho chybné uvažovanie!

Môže to vyvolať vzburu! Tomu sa chcel Boh vyhnúť!

Ak by sa konala vzbura, tak by musel zabiť všetkých Anjelov a na to ich mal príliž rád.

Boh preto učinil rozhodnutie!

Nechal Satana, aby sa pokúsil vládnuť nad zemou!

Určil mu čas, za ktorý musí dokázať, že vie vládnuť k prospechu ľudstva!

Ak to dokáže, nechá mu Zem, ale ak sa ukáže, ako neschopný a preukáže sa, že spravil chybu, tak Boh ho potrestá smrťou!

Boh sa k tomu postavil spravodlivo a férovo!

Satan , ale ani dnes nemá vládu nad celým Svetom! Stále je mnoho ľudí, ktorý sa nechcú jeho vláde podrobiť!

Boh im dal do srdca pravé hodnoty, keď ich urobil na svoj obraz!

Preto je Satanove snaženie márne!

Satan by mohol iba tak ovládnuť svet, že by zabil milióny veriacich!

O to sa zrejme aj pokúsi!

Boh mu v tom ale zabráni!

Lebo sa preukázalo, že nedokázal Satan vládnuť v prospech všetkých ľudí! Ale menšiny sa chce zbaviť smrťou!

Boh Uväzní Satana pred zrakom Anjelov a s ním aj jeho padlých Anjelov (jeho armády spoluvládcov)

Boh zničí aj všetkých ľudí, ktorý sa pridali na stranu Satana!

Preto, že nedokázali žiť v súlade s jeho(Božími) pravidlami.

Aj napriek tomu, že ich hlásajú celú dobu jeho poslovia!

Mali možnosť voľby!

Rozhodli sa pre Satana! Tak ich postretne rovnaký osud ako jeho!

Boh sa vyjadril, že silne nenávidí vojakov! A že ich určite usmrtí!

Tak isto aj tých čo tie vojny plánujú!

POZOR!

Prežije iba malý počet ľudí!

Iba tí, ktorí si vybielia rúcha!

Čo to znamená?

Že budú na sebe pracovať, aby sa správali podľa božích pravidiel a zanechajú zlý spôsob života!

Návod zanechal - // Bibliu //

V Biblii nájdete, ako sa chovať, ako žiť, v čo veriť, ako nájsť lásku, ako byť šťastný, ako prežiť koniec dní!

Boh si želá, aby sa jeho ľud odlišoval od Sveta!

Musia byť hodný, musia chcieť byť lepší!

Potom Boh dokončí svoj pôvodný zámer: - naplniť Zem dokonalými ľuďmi a vytvoriť na zemi krásne harmonické prostredie!

Dá ľuďom poznanie a začnú svoj mozog využívať na 100%. Pribudne im veľa schopností. Ako samoliečba, telepatia a iné...

Dá ľuďom aj nesmrteľnosť, ale to až po poslednej skúške, keď vypustí Satana na krátku dobu po 1000 rokoch blahobytu!

Potom boh zničí Satana Navždy!

Jeho duchovné telo rozloží na energiu a odoberie mu jeho Slobodnú vôľu a Nesmrteľnosť!

Potom ukončí jeho bytie a pohltí svoju energiu naspäť!

Čiže Satan už nebude existovať!

To isté urobí aj s jeho vojskom padlých Anjelov!

Na Zemi bude mier a pokoj na veky vekov!

Navždy!

Dozerať na to bude Kráľ Ježiš a vláda s najlepších ľudí!

(vyvolených sudcov, ktorý sa po stáročia ukázali ako spravodliví. Od počiatku ľudstva, až po dnes)

Tí budú vládnuť v prospech ľudí na veky!

Bude ich 144 tisíc!

Boh ich znovu vytvorí podľa ich individuálnych sekvencií DNA, každého si pamätá!(možno im dá aj ich spomienky)

 

Myslím, že táto definícia Boha sa zhoduje aj s modernými poznatkami vedy!

Už dnes sú vedci presvedčení, že sa tu nachádza aj temná energia a temná hmota.

Hľadá sa Božská častica(Higgsov bozón)

Vedci na to používajú urýchľovač častíc. Vedci teda Boha nepokladajú za mýtus!

Zatiaľ vedcom uniká plné poznanie pôvodu, ale nakoniec sa ukáže, že je to to isté ako poznanie Boha!

Boha, Ktorého meno je: Jehova (JHWH)- čo znamená:(Pôsobí, aby sa stalo!)

Napísal: SANDO

Niektoré časti textu môžu byť podobné, alebo sa môžu zhodovať s Biblickými knihami.

 

 

(Odkaz na Hyggsov bozón) http://sk.wikipedia.org/wiki/Higgsov_boz%C3%B3n


Peter Smutný
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-29  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jehovisticky drist!

ziadnych 144 000 nadludi nebude nikde vladnut extra z Jezisom!!

so svojim vykladom biblie cakate na antikrista aby ste sa mu poklonili..

takyto blud som uz dlho necital..
Boh sa "sformoval" vo vesmire ze miliardy rokov:-DDDD

krasa,,nadhera..len tak dalej.Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-29  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako vznikla modla na tri? Zrejme niekomu vyšla v krížovke. Tak jednoduché vysvetlenie, až je ďalšia diskusia na túto hlúpu tému úplne zbytočná. :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


SFX . lakyxise68   |   ip:85.248.21   |   2012-01-29  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako sa mohol sformovat vo vesmire, ktory sam stvoril. To je rozum. A JHWH nie je prvotny svoritel, niekde som cital, ze je to nieco ako duchovny strazca Zeme.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-29  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  truhlikovity ozembuch..
ty sa tymto temam vyhybaj,,
mas slabe srdce a nervy..a nerobi ti to dobre ..
sam si sa nechal pocut tu na dolezitom,,ze ta to "otravuje",,no zahadne si tu medzi prvymi co pisu prispevky na tieto temy!!

nemal by si niekde blahoslavit bravcovu hlavu??
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-29  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby si pochopila, Jolopukaňa, isté prirovnania, poviem ti to takto. Prídeš som svojim psom k zverolekárovi a sťažuješ sa - ten pes nežerie, nežerie a nežerie. Doktor ti na to hovorí: pretože je drevený, drevený a drevený... No a tak je to nejako aj s tou tvojou modlou - neexistuje, neexistuje a neexistuje. :-DDD


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-29  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skratky ako ludia by sme si mali priznat, ze nase poznanie a chapanie je na niektore veci krasne. Napr. je to ako s vesmirom: Je nekonecny alebo nie? Moze byt priestor ako taky nekonecny alebo nie. Obe odpovede akosi odporuju rozumu. Roznako je asi tazke lamat si hlavu otazkou ci je boh vecny alebo mohol byt stvoreny. Lebo vsetko meriame len vlastnymi skusenostami. Pri vsetkych faktoch sa opierame len doterajsie skusenosti a poznatky. Ale je to co vnimame zmyslami cely vesmir? Je to vsetko? Alebo je vesmir "nekonecne" krat pestrejsi, bizarnejsi a zlozitejsi? Kolko existuje realit co este nepozname?
Clovek by nemal byt tak arogantny aby si myslel ze na vsetko ma odpoved a ziadne ine myslienky ani nepripustal, pripadne ich zosmiesnoval. To by nemalo nic spolocne s objektivnym kritickym myslenim!


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-29  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opravujem prvu vetu:
Skratka ako ludia by sme si mali priznat ze nase poznanie a chapanie je na niektore veci krátke..


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-29  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je mozne ze existuje nekonecne vela verzii reality, mozno z nich existuje jedna, mozno viacere, a mozno vsetky naraz.. Ale bolo by dost divne ak by sme zili ako sucast tohto sveta ktory by sa skladal iba z toho, co my ludia dokazeme vnimat svojimi myslami.. Skor by som predpokladal ze, tak ako nevidime najvacsiu celystvu vec vo vesmire a ani tu najmensiu casticu aka existuje, tak istotne existuje nespocetne mnozstvo "zmyslov" ktorymi mozno vnimat vesmir. Podla mna vesmir je uz taky. Je to len moj dohad, ale verim ze by mohol byt pravdivy...


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-29  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinz. Vydím, že ťa takáto predstava vytáča, ale ak boh nevznikol sám ,tak potom by ho musel niekto stvoriť a to zase nevyhovuje mne!


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-29  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslim ze objektivne myslenie je take, ked mate vytvoreny svoj nazor, presvedcenie (ktore sa vyvija), ale nicomu pritom nedavate 100percentnu istotu, a rovnako ani nic 100percentne neodmietate. Aspon v realite-svete v ktorom zijeme.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-29  (23:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sando..
nikto ho nestvoril,,ani nevznikol sam

U Boha je nie zaciatok a koniec..
je sice napisaneja som alfa a omega ,zaciatok aj koniec,,
no tym sa mysli to,ze on to tu odstartoval..a aj zakonci!!

lenze Boh prebyva v inej dimenzii ktora nepodlieha casu,,ani priestoru!!
v biblii to je napisane na viacerych miestach.

je to nepristupne svetlo..
on je zo svetla..
je to ina dimenzia,,iny druh a princip bytia ako mame my tu v tomto vesmire!!

ten clanok je zavadzajuci,,nehnevaj sa..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-29  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDDDDDDD


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-29  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kurnik, ako sa vy zidia a jehovisti vyhybate vyslovit bozie meno a nahradzate ho skratkami. Zidia najprv nepouzivali samohlasky, tie boli vymyslene az neskor a pisali sa pod hebrejske spoluhlasky. Povodne sa izraelsky boh volal JAHVE ale aby zidia nebrali jeho meno nadarmo, tak zmenili prepisali samohlasky a vyslovovali to JEHOVA.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-29  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Načo si klásť otázku ako vznikol, keď jeho existencia nebola dokázaná ? Je to ako pýtať sa ako vznikol Aštar Šeran.

http://www.youtube.com/watch?v=D49d7Y7Fjbwdavo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-29  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Kurnik, ako sa vy zidia a jehovisti vyhybate vyslovit bozie meno a nahradzate ho skratkami. " Je jedno ako nazveš biblickú postavičku, ktorú je možné skorumpovať spáleným mäsom a vtrieť sa jej do prdele vraždou syna, pretože všetci vieme, že ten biblický tyran upatlaný Abrahámom zo Sumeru sa nazýva JEHOVA i JAHVE.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-30  (00:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Aby si pochopila, Jolopukaňa, isté prirovnania, poviem ti to takto. Prídeš som svojim psom k zverolekárovi a sťažuješ sa - ten pes nežerie, nežerie a nežerie. Doktor ti na to hovorí: pretože je drevený, drevený a drevený... No a tak je to nejako aj s tou tvojou modlou - neexistuje, neexistuje a neexistuje. :-DDD" Boha toto už nerob. Keby som pri čítaní popíjal kávu, už by bola vyprsknutá na monitore.


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-30  (00:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo:
Len pre uplnost, ma to dve strany, tak ako Boha nevies dokazat, nevies ho ani popriet.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-30  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepotrebujem popierať to, čo si vymýšľajú bez dokazovania. Napríklad ty máš potrebu popierať Aláha, Aštara Šerana, Lochneskú príšeru, Santa Klausa, Lesné víly, Bôžikov stromov, či riek, alebo ďalšie postavičky ?

Bohom môžem byť aj ja akurát o tom nemusím vedieť. Možno som boh, ktorý si vytvoril virtuálnu realitu, aby do nej vstúpil a zabavil sa. Táto špekulácia je na rovnakej úrovni ako sú tie kresťanské a stačí len trochu viery.

http://www.youtube.com/watch?v=56TxuGU9xZ0


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-30  (00:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja to beriem ako postulát. Taká blbosť, ako tú vec popisujú, predsa nemôže existovať.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-30  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pôvod Vesmíru - Práveterazizmus
http://www.youtube.com/watch?v=41cvpYBKeYs


sando . dexepady6   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (00:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zjavenie:14:1 A videl som a hľa, Baránok stál na vr­chu Si­one a s ním sto štyrid­saťštyri tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho Otca na­písané na svojich čelách. 2 A počul som hlas z neba jako hukot mnohých vôd a jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako ­hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich har­fách. 3 A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyr­mi živými bytosťami a pred star­cami. A ni­kto sa ne­mohol na­učiť pieseň iba tých sto štyrid­saťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-30  (00:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ja to beriem ako postulát. Taká blbosť, ako tú vec popisujú, predsa nemôže existovať." Ľudia si vždy vysnívajú boha vznešeného ako oni sami, preto majú bohovia maniere a morálku malých detí. ( Robert A Heinlein)


sando . dexepady6   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podotýkam , že Sion je mesto panovania!Čiže vladárovo sídlo!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (00:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  madafaka..

ty si taky nas Ander z Kosic ktory si postavil svoju karieru na vtipoch druhych ludi a spravil z nich pribeh,,ze??
pocul si vtip o drevenom psovi,,tak si to naštrikoval na joplinsa..
hm,,chytréé..

citujem: ten pes nežerie, nežerie a nežerie. Doktor ti na to hovorí: pretože je drevený, drevený a drevený...

No a tak je to nejako aj s tou tvojou modlou - neexistuje, neexistuje a neexistuje. :-DDD

dokladam: neexistuje len v tvojej hlavke,,lebo tvoj mozog je dreveny, dreveny ,dreveny.
:-DDDDDDDDJoplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo..

"Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů." Winston Churchill.

ups...


Bla . jajulube5   |   ip:78.99.42.   |   2012-01-30  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé, že indiáni majú o Bohu iné poznatky - a starovekí Gréci tiež.
Mimochodom, tých 144 000 má byť podľa Ev. Jána a prechádzajúceho textu Biblie : 6 000 z každého kmeňa Izraela, čiže 12 x 6 000. Nuž ak má aj po smrti niekto záujem, aby mu vládli Rotschildovia a Bronsteinovia a Salzmani, nech sa páči, nech si verí bludom i naďalej.


sando . dexepady6   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinz. Podľa teba je boh z inej dimenzie? Hmmm, zaujímavé. A tam ho niekto stvoril , alebo vznikol sám! Lebo to nieje vysvetlenie! Je to iba ako vtip o konci sveta, kde jeden hovorí,že prídeš k moru a preplávaš ho a tam je plot a koniec sveta, a druhý vravý , nie, za tým morom sú ešte kopce a až tam je ten plot o ktorom hovoríš! Ty iba vravíš kde je! ale nie ako vznikol! To nevravím ani ja! Ale sa aspoň pokúšam o logický predpoklad!


Bla . jajulube5   |   ip:78.99.42.   |   2012-01-30  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, opravujem : 12 000 z každého kmeňa.


sando . dexepady6   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pripúštam , že všetko môže byť inak! Ale o Bohu sa veľa nevie, aj keď sa v Biblii o ňom píše, nikdy nie konkrétne veci. Ja som načrtol iba možnosť! Je to čisto môj výmysel, Jehovovi Svedkovia na to majú určite iný názor, ale ja nie som jeden s nich! Takýto popis Boha by sedel vedcom! Oni si všetko radi popíšu až do detailov! A myslím, že aj oni veria v Boha! Aspoň tí úplne vrcholový, ako napríklad Kvantovi fyzici!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sando,.
rozmyslas moc ludsky..

nieco co je ,muselo niekde zacat!!

uz som ti pisal,ze Boh je v inej dimenzii kde nie je cas!!!

nieje tam cas,,neplynie tam cas ako u nas.,,bytie Boha je na inom principe ako nase,,nas vesmir,,nas cas,,starnutie..
u neho cas nie je..
takze nema ani zaciatok ani koniec!!!

chapes co ti pisem??

preto je napisane,ze "u Boha je jeden den tisic rokov a tisic rokov ako jeden den"..je to sposob ako vyjadrit to ,ze pre neho nema cas ziadny vyznam..

Boh je tu teraz,,no on ma v ruke cely cas ktory stvoril,,a moze byt aj pred 2000 rokmi,,a moze byt v tej istej dobe aj v buducnosti aj v minulosti aj v pritomnosti!!!
chapes??

takisto pre neho nie je problem priestor..
je v celom vesmire,no zaroven aj v tej namensej castici ..

Boh je proste v inej dimenzii a z tej inej dimenzie sa sem aj vrati..

hovoril som ti ,ze je na viacerych miestach v biblii napisane, kde byva Boh,,ci ako to vypada u neho..(samozrejme je to opisane nedokonalym jazykom) len takymi napodobeninami..no da sa z toho vytusit co tym chcel autor povedat!!!
sando . dexepady6   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (00:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak prrr. To sa zamotávaš. Počúvaš sa trochu? Ked je všade, tak nemôže byť v inej dimenzii. Keď je raz všade , tak nemá určené niesto bytia: Tak buď je v inej dimenzii a sa vráti, alebo je všade! Obydva spolu je Blud. A to že je všade predsa píšem! Iba tvoju inú dimenziu so v Biblii nikde nevidel.


fatima . vamohura49   |   ip:213.160.1   |   2012-01-30  (01:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vase dokazy o bohu sa zakladaju iba na bohu.
Ak by neexistovala biblia, coho by ste sa chytili? Co by vam sluzilo ako dokaz? vase teorie? nie je nahodou aj to iba teoria, ze mozu existovat ine dimenzie? bibliu pisali ludia, ktori vraj boli inspirovani bohom...
satan sa premenil na hada a zviedol evu, aby zjedla jablko...ich "slobodna vola" oni zhresili, my mame hriech po nich...ak by to aj bola pravda, ak mali slobonu volu anjeli, mali aj oni nejaky strom poznania dobreho a zleho, ze satan s dalsimi sa odvratili od boha???
boh je len kapitan mimozemskej lode a anjeli su jej posadka.


bruno . tunagexu1   |   ip:62.178.15   |   2012-01-30  (04:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium darujete mu 36 rozumov ? Aj to pochybujem že by sa niečo naučil panáčik. Snaží sa niekoho presviedčat o svojej pravde. A sám pritom na nič neprišiel. A ktovie ako je na tom aj duševne. Je to maličká dušička ktorá potrebuje pomocnú ruku aby sa nerozplakala od zlého sveta okolo neho.


bruno . tunagexu1   |   ip:62.178.15   |   2012-01-30  (04:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins máš u mna obdiv. Také velké množstvo času mrhat s panáčikom.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-01-30  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Higginsova časti sa síce nazýva božskou, ale len v úvodzovkách.
Vedci zosmolili neskutočne zložitou matematikou popisy Vesmíru a kvantového sveta , ale im to nesedí. Nedá sa to zjednotiť. Sú tam chybičky. Nesedí to preto , lebo žijeme a vnímame len v 3D. Aj všetky prístroje. V skutočnosti naše prístroje napr. neregistrujú nič , čo je rýchlejšie ako svetlo. Vesmír taký nie je . 11 rozmerný Vesmír je len kvôli tomu aby sedeli rovnice. Jednou z chybičiek je , že chýba častica zodpovedná za príťažlivosť. To je tá bájna častica. Nedávno oznámili , že sú na jej stope.

V skutočnosti je Vesmír rozdelený na energodimenzie. Každá energodimenzia má hraničné prírodné zákony. Pri prechode z jednej energodimenzie do druhej zákony zachovania neplatia. Prírodné zákony platiace v našej energodimenzii sú odrazom interakcii v nadradenej energodimenzii. Najmenšia častica je mikroid / niečo ako kvark / . Mikroidy sa spájajú do polytrónov – napr. ako elektrón . Smerom k nadradenej dimenzii sa mocninou násobí maximálna možná rýchlosť .
U nás je to rýchlosť svetla c , v vyššej energodimenzii je to c2.

Nie je to tak , že smerom k vyššej energodimenzii počet dimenzii rastie, ale naopak . Preto v našom svete – je počet skutočných fyzických dimenzii veľmi vysoký.

Priatelia, dohady o tom či Boh jestvuje, alebo nie,sú bezpredmetné.
Vo vesmíre tiež jestvuje nespočítateľne veľa nesmierne vyspelých civilizácií starých eóny vekov . Niektoré majú koncepciu Boha, iné nie.
Bohovi je to jedno, keďže nám dal slobodnú vôľu.

V dokonalom svete by bola nuda, preto jestvuje plus , mínus , hmota antihmota, dobro a zlo. Protiklady sú len zdanlivé a sú hnacou silou Vesmíru- jeho vývoja.

Pozn. : písať vypadá je urážkou slovenčiny aj čitateľov. Správne sa píše vyzerá. Vypadáva sa z obrazu.

Satan je len v ľudských hlavách.noetika . vuvubuni95   |   ip:94.172.14   |   2012-01-30  (08:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  my vstci sme boh, poprepajany touto energiou a to vysvetluje vsetko. nikto ti nic nedal,ale vsetci mame bozstvo v sebe, len sme uz na to zabudli a prestali to pouzivat. citajte spravne bibliu, alebo koran a zistis, ze je to vsetko o cloveku ako o bohovi.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2012-01-30  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Človek, keď niečo vysvelí, alebo pochopí má dojem, že sa toho zmocní, že je nad tým. Žeby preto tá snaha vysvetiť Boha? V biblii je okrem iného aj napísané, že tajomné veci patri Bohu a zjavené nám. My máme tendenciu prehliadať, tie zjavené a pátrať po tých tajomných, ktoré aj tak nevysvetlíme. Mark Twain vraj raz povedal, že najviac ho trápia tie časti Biblie ktorým rozumie, nie tie ktorým nerozumie.
Biblia ale určite nehovorí o tom že by Boh vznikol.


Mors . redulibo88   |   ip:78.98.235   |   2012-01-30  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOH JE VEDOMIE!!!

To prestupuje všetkých z nás, všetky zvieratá, všetky rastliny! Boh je príroda, iným slovom Gaia, Boh je všetko a vo všetkom.

Einstein teóriou relativity potvrdzuje, že hmota je koncentrovaná energia. CERN to potvrdzuje tiež!

Jediné "náboženstvo", ktoré o tomto rozpráva je HERMETIZMUS.
A JE DNES BRANÉ AKO OKULTIZMUS!!!

Preberte sa prosím všetci a prestaňte sa naťahovať, keď všetko okrem hermetizmu nedáva zmysel.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok pekna hovadina. ze satan. ale ked daval ludom slobodnu volu, tak nevedel co sa stane? takto to muselo byt predsa vopred naplanovane, ci nie?

sando
"Zatiaľ vedcom uniká plné poznanie pôvodu, ale nakoniec sa ukáže, že je to to isté ako poznanie Boha"
ty to akoze uz teraz vies?

noetika
"my vstci sme boh"
tak Vam blahozelam, pravdepodobne cely tento svet, cely vesmir bol stvoreny len kvoli vam...

ip.
"tajomné veci patri Bohu a zjavené nám"
co este nechapes. boh=neviem. dovtedy budes hladat nadprirodzene vysvetlenia, dokym nepochopis, ze nadprirodzeno je len nepochopenie prirodzeneho. skus sa pozriet do minulosti...rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-30  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon, Higgins je romanova postava...


Mors . redulibo88   |   ip:78.98.235   |   2012-01-30  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo sa týka Adama a Evi... Spýtajte sa sami seba, prečo majú na každom svätom obrázku PUPOK. Načo im bol, keď boli "stvorení zo zeme"... A dobrý vtip je nadväzujúci dej: Mali dvoch synov, ktorí potom išli do vedľajších dedín, kde si založili rodiny... :O

MAKES SENSE!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-30  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Existuje aj Gordon Higgins, hrac snookeru, takze mozno aj teba galaktickeho pojedaca maciek z Melmacu preto tak nazvali.


tartus . micexude92   |   ip:213.160.1   |   2012-01-30  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velmi dobry scenar, chcelo by to sfilmovat, bol by to trhak.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-01-30  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obrana tvrdenia : my všetci sme Boh.
To je úplne bežná veta. Však to tu mnohí píšu. Boh je nekonečný , všeprítomný. Je v každej najmenšej čiastočke aj vo všetkých Vesmíroch.
Je v každej živej bytosti. Nechápem ako sa môže niekto vysmievať z toho , že Vesmír bol stvorený kvôli nám. Bol stvorený aby sa vyvíjal spolu so všetkými živými bytosťami.
Náboženstvá stvorili ľudkovia, aby cez strach ovládali ľudkov.
Zatajili najväčšie tajomstvo, že každý má priamy prístup k vyšším bytostiam a teda aj k Bohu a nijakého prostredníka ani knihy na to nepotrebuje.JurajOpaleny . ticenoci90   |   ip:95.102.21   |   2012-01-30  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetci pochádzame z jednoty, či už to nazvete Bohom, Veľkým treskom alebo praenergiou. Ak by sa čas vrátil znova sa naša energia, naše atómy vrátia späť k jednej jednote. To si myslím je najdôležitejšie pochopiť. Sme súčasťou veľkej rodiny a každý z nás ju svojimi činmi a myšlienkami ovplyvňuje. Ak hľadáte Boha, kt. Vás zachráni, myslím že je to zbytočné. Najprv sa musíme pozrieť na seba ako konáme, čo činíme. My sme sudcom, obhajcom i katom našeho života. Musíme pochopiť krásu i trpkého života, odhodiť banálne hádky a nezačínať s novými, zobrať zodpovednosť do svojich rúk. Ak si toto neuvedomíme svet bude stále rovnako skazený ako je a bude jedno či si moslim, ateista, jezuita alebo fanúšik star treku :)


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ale chlapi. Nejako si to odporuje.
Boh je energia... boh je všade...
Boh je všemohúci.. Boh je vševedúci..
Boh je taký, hentaký..

Ale stvoril človeka na svoj obraz.

Ako boh vedel aký má obraz ? Stvoril najprv zrkadlo ? Alebo sa celý ohmatal aby vedel ako vyzerá ? Ako sa mohol ohmatať keď je všade ? Ako mohol vedieť ako vyzerá keď je všade ? Jedná sa snáď o pojem obraz ako o vlastnosti boha ?

Človek iste nie je spravený na obraz boží.
No a takými úvahami by sme mohli pomaly každú vetu z biblie vyhodiť pretože je nepravedivá.. Logicky - Nemôže byť pravdivá pretože si to odporuje.

A tak čo by z tej biblie ostalo prázdne strany ?


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A najzaujímavejšie na tom je to že sa tej koncepcie Boha nechcete vzdať aj keď biblia je plná logických hlúpostí a vedou dokázaných neprávd..
Dnes už napríklad existuje nejednoznačný pojem NEBO

Kresťanská vierouka sa vyznačuje ešte ďalším fatálnym nedostatkom: používaním nejednoznačných pojmov. Úprimne to priznáva KKC na príklade neba:

„Slovo „nebo“ alebo „nebesia“ môže označovať oblohu, ale aj vlastné „miesto“ Boha, nášho „Otca, ktorý je na nebesiach“, a v dôsledku toho aj „nebo“, ktoré je eschatologickou slávou [?]. Napokon slovo „nebo“ označuje „miesto“ duchovných stvorení – anjelov –, ktorí obklopujú Boha.“ (KKC § 326)

Vysvetlím vám v čom vidím dôvod tejto konkrétnej nejednoznačnosti. Pôvodne mal pojem neba úplne jednoznačný obsah: nebo označovalo oblohu, na nej sídlil boh aj s anjelmi a preto nebo bolo aj eschatologickou „slávou“. Keď pokrok ľudského poznania ukázal, že zem nie je dole a nebo hore, muselo sa s miestom prebývania boha čosi podniknúť a výsledkom sú práve citované táraniny. Cirkev zahnaná do kúta teraz tvrdí, že nebo označuje viac pojmov, než ešte pred pár storočiami. Krásna ukážka „pokroku“ v teologickej „vede“!


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve . Na obraz boží znamená , že myslíme podobne ako on aj keď omnoho jednoduchšie . Vyvráť mi to .rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-30  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve oni to maju dobre vyspekulovane. Odvija sa od cias Augustina z Hippo. Cirkev vediac, co diskreditovala predchadzajuce nabozenstva, si sama stanovila vlastny vyklad biblie podla novych a stale prichadzajucich vedeckych objavov. To jej zarucilo a zarucuje neustale drzanie kroku s vedou. To je aj ta otazka neba, ci ine veci opisane v biblii.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-01-30  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tym jehovistom to v teori tak pekne sedi. Ale z casti maju pravdu. To je prave ten znak dibla (otec lži, obchodnik s polopravdami). Ked clovek sedi v tmavej izbe moze si predstavovat kadeco ale ked sa rosvieti tak je vsetko jasne. to svetlo je boh. ty co su bez svetla potom vymyslaje kadejeke take teorie a konšpirácie ako aj tento clanok.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul

Nepotrebujem Ti to vyvracať.
Ak Ty niečo tvrdíš tak by si to mal vedieť aj dokázať.
Ale keďže to dokázať nevieš tak ja sa nemusím vôbec zaoberať tým ako Ti to vyvrátiť.
Zvyčajne čo sa nedá dokázať nedá sa ani vyvrátiť.
Vyvrátiť sa dajú iba veci ktoré si logicky spolu odporujú aj keď ich dokázať nevieme..

Takže pokúsiť sa o to môžem ak chceš.
Keďže v biblii máme informácie o tom ako človek myslel, ako myslel proti
bohu ako myslel zle(nemyslel ako boh) tak tu máme zase len niečo čo si odporuje.
Aj keď viem že Ty napíšeš že to bol hriech a že sme mali slobodnú vôľu.
Ale keďže človek tak nemyslel tak z toho vyplýva že nemyslíme podobne ako boh.
Jedine že by dokonalý boh spravil nepodarok. Ale to by zase boh nebol dokonalý.

Takže môžeš to otáčať ako chceš, vždy niečo v biblii nebude platiť.
Vždy tam bude niečo niečomu odporovať nech si to vysvetlíš tak alebo onak.
Môźeš zapojiť svoju fantáziu a vysvetliť si to tak ako si to práve vysvetlil.

Že na obraz boží znamená - že myslíme podobne ako on aj keď omnoho jednoduchšie.
Potom sme ale ako on nemysleli a teda asi spravil nepodarok.
Takže nemôže byť dokonalý.
Dokonca nemôže byť ani vševedúci - pretože by vedel ako to s človekom dopadne.
Ale - je to jeho dielo a teda sám by si za to mohol čo spravil pretože ako
vševedúci vedel čo sa stane.
Takže boh nemôže z toho obviňovať človeka. Jedine vtedy ak by nebol všemohúci
a vševedúci - ale iba sa snažil ako vedel.. To už by sedelo s tým že
sme na obraz boží.. Potom áno.. Ale to už by bol aký biedny boh.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hriešny ľudia sme za to , že predkovia zožrali to jablko . Predtým boli ľudia lepší . Ako si povedal . Boh za to aj s časti môže , lebo nám dal takú prirodzenosť , ale nie celkom , lebo hrešíme mi . Štuka požerie svojich bratov , ale taký dravý zubáč nie , lebo sa rád s nimi túla .


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-01-30  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je boh energetická bytosť, tak platí preň zákon o zachovaní energie!
Z neho vyplýva, že energiu nemožno zničiť iba premeniť na iný druh, ale stále energiu!

Mne to nevadí, že si ľudkovia spriadajú vedu s náboženstvom, nakoniec tak to bude v budúcnosti. A nimi nenávidená ezoterika je tam už dávno. Ale pozrimeže sa na uvedené citáty :

Všetci sme energetické bytosti. Napr. človek nie je biochemický stroj. To sú staré známe veci o vstupe energií zhora a zdola do ľudského organizmu a o distribúcii energií cez čakry.

Koho zaujíma fyzika môže to chápať ako víry torzného poľa.

Tiež si dovolím napísať , že zákon zachovania energie platí, ale nie pre Boha a nie pre prechody medzi energodimenziami * a pre Vesmír. Okrem toho Boh sa vyvíja vo všetkých možných aspektoch. Nie je ničím obmedzený.

* pozn. To , že zákon zachovania energie pri prechode z jednej energodimenzie do inej neplatí ,využívajú na výrobu energie vyspelé civilizácie na medzihviezne lety a energeticky náročné procesy.Stano . gicafoby48   |   ip:80.87.209   |   2012-01-30  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ku horeuvedenému článku: "Pravdepodobne sa v prázdnote vesmíru po miliardy rokov ,na jednom mieste nazbierala energia a z nej sa postupne sformovala inteligentná bytosť"-takéto svetské úvahy o vzniku hmoty sú mylné. Boh-stvoriteľ a duchovný svet tu jestvovali už dlho pred vznikom hmoty(vesmíru).
"Bude tu vládnuť 144tisíc vyvolených sudcov" - tak sa mi zdá, že túto sektu Jehovistov založili a ovládajú židia-satanisti, tí čo kedysi ukrižovali Krista a dodnes túžia nastoliť na Zemi svoju svetovládu. Preto predkladajú svojim dôverčivým jehovistickým ovečkám pokrivené biblické výklady, ktorým uveria. Škvára.


Kto je Boh, kto Ježiš?

Ježiš svetlo-hľadajúcemu colníkovi: „Keď sa pýtaš „Kdeže je Boh a ako vyzerá ?“, tu ti hovorím : „Vlastnú Božiu Bytosť nemôže nikto vidieť a pri tom žiť, lebo je nekonečná a všadeprítomná a ako čiste duchovná tiež najvnútornejšia každej veci a bytosti, vo Svojom pôsobiacom svetle a moci vôle! Ale v Sebe a pre Seba je Boh človek ako ty a sídli v neprístupnom svetle, ktorému sa vo svete duchov hovorí slnko milosti. Ale slnko milosti nieje Boh sám, ale len pôsobnosť jeho lásky a múdrosti. – Ako slnko tohoto sveta pôsobí stálym výtokom svojho svetla do všetkých smerov, tak je i pôsobiaca sila Božieho slnka milosti ako z nej prúdiace svetlo vo všetkých bytostiach všade tvoriaca a prítomné oživujúca.“ Ev.6, kap. 88, 3-4.

Pán: „Aby sa pochopil nekonečný, najdokonalejší, najslobodnejší život Boha, myslite si nekonečný priestor, v ktorom je stredisko, z ktorého vybiehajú na všetky strany nekonečné lúče, ktorých počátkem je síce stredisko, ale ich koniec je nedostihnuteľný a nedosiahnuteľný. – V tomto stredisku je všetka živá sila celej nekonečnosti zjednotená a z tohoto strediska zase vychádza do celej nekonečnosti. Ale, aby sa táto živá sila do nekonečna až prílišne nerozptýlila a tým v sebe samej nezoslabla, tak si skrze celú nekonečnosť večného priestoru stvorila nespočetne mnohé zhromaždiská života, v ktorých sa život istým spôsobom sám schytáva a potom sa zas vracia ku svojmu pravečnému ústrednému sídlu.“ (spis Mucha, kap. 7,5-6.)

Evanjelista Ján v duchovnom svete: „Pred zostúpením Pána nemohol nikdy človek hovoriť s vlastnou Bytosťou Boha. Nikto nemohol vidieť Boha, aby pri tom život nestratil, ako sa hovorí i u Mojžiša: „Boha nemôže nikto vidieť a zároveň žiť.“ V pracirkvi Melchizedekovej sa Pán síce častejšie ukazoval a hovoril so Svojimi svätými a Sám Svoje deti učil. Ale tento osobný Pán nebol predsa bezprostredne Pán Sám, ale vždy len k tomuto účelu Duchom Boha naplnený anjelský duch.
Z takého anjelského ducha hovoril potom Duch Pána tak, ako keby hovoril bezprostredne Pán Sám; avšak v takom anjelskom duchu nebola pri tom najdokonalejšia úplnosť Ducha Božieho, ale len toľko, koľko bolo pre nastávajúci účel potrebné.
Môžete veriť, že v tej dobe nemohli tiež ani najčistejší anjelskí duchovia vidieť Božstvo nikdy inak, než ako tu vidíte na oblohe Slnko a žiaden z anjelských duchov by sa bol nikdy neodvážil predstavovať si Božstvo pod nejakým obrazom, ako to tiež ešte za dôb Mojžišových bolo izraelskému národu čo najprísnejšie zakázané, aby si totiž nerobil žiaden vyrezávaný obraz Boha, teda vôbec žiadne obrazové predstavy.
... Predtým bola medzi Bohom a stvorenými ľuďmi nekonečná priepasť, avšak v Ježišovi bola táto priepasť takmer úplne zrušená; lebo On Sám, ako viete, nám toto viditeľne oznámil, predovšetkým Svojim ľudským zostúpením (na Zem), za druhé tým, že nás nie raz, ale častokrát nazýval „bratia“, za tretie, že s nami jedol a pil, a naše obtiaže s nami znášal, za štvrté, že On, Pán nekonečnosti, bol dokonca poslušný svetskej moci, za piate, že sa dokonca dal svetskou mocou zajmúť, za šieste že sa dokonca svetskou mocnou intrigou dal na kríž pribiť a usmrtiť a konečne za siedme, že On Sám Svojou všemohúcnosťou roztrhol v chráme oponu, oddeľujúcu svätyňu od ľudu!
Preto On je tiež jediná cesta života, svetlo a pravda; On sú dvere, ktorými môžeme dospieť k Bohu, to jest týmito dverami prekračujeme nekonečnú priepasť medzi Bohom a nami, a nachádzame tu Ježiša, večného nekonečne svätého Brata! Jeho, ktorý teda chcel, aby táto priepasť bola zrušená, môžeme teda teraz isto Ho nado všetko milovať“ (Duchovné slnko 2, 13.kapitola)

Pán: „S deťmi hovorím detsky, s mužmi ako muž, s pánmi ako Pán, s kniežatmi ako Boh, so všetkými vyššími ako Najvyšší, s mocipánmi ako najmocnejší a s hriešnikmi ako Pastier a Sudca. Tak hovorím s každým podľa jeho druhu ako Boh. Ale s milujúcim vo všetkej pokore hovorím ako Otec a brat.“ (Nebeské dary 1, str. 27, 3.)Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon

Zdá sa že tie citáty vychádzajú zo snov a predstáv človeka ktorý zje pred spaním praženicu.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ale dôkaz o BOHU existuje, naozaj, neklamem.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciferko
:-)))
To čim sa tu zaoberáme je zbytočná strata času.
Idem sa von prejsť, urobím múdrejšie ako to tu s Tebou rozoberať.
Ak by existoval skutočný dôkaz, už dávno by ste s ním pobehovali po svete.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Človek musí vypiť 5 litrov domácej slivovice za niekoľko hodín a potom možno uvidí Boha . Môžete to vyskúšať . Možno sa to aj vám podarí . Ale inak ti verím lucifer , že existujú aj iné dôkazy o Bohu . Mnoho ľudí malo rôzne zjavenia . To je pravda .


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
necital si clanok? ty za vsetko mozes!

uz raz si sa snazil ludom nahovorit, ze spoznaju vsetko - spoznaju boha, ked budu jest zo STROMU POZNANIA. vtedy sa ti podarilo ich odrbat...

druhykrat sa ti to uz nepodari. takze si v podstate najlepsi priklad toho, ze boh neexistuje - lucifer tvrdi ze existuje.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...vtipné, ale dám ti hádanku, čo človeku nikdy nezoberieš?


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Zvládneš to sám s fľašky vypiť , alebo sa stretneme niekde na ulici a budem ti pomáhať . Či ešte Boha nechceš vidieť .


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
pocit ze vie vsetko.
staci vziat vsetko co nevies, zaskatulkovat to, nazvat to boh, resp. ze to spravil boh a mas v podstate odpoved na vsetko, teda vsetko vies.
heureka a si na obraz bozi, teda vsevediaci :)
zvlastne, ale je to tak.lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a čo vieš o sebe ty?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul...ja sa nepotrebujem zabiť aby som BOHA videl, uvidím ho znova aj bez alkoholu.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
viem, ze vsetko neviem.
to je hlavny motor poznavania.
ak si priznas, ze nepoznas odpoved, tak ju este hladat mozes,
ale ak si to nepriznas a zakryjes to falosnou - napr. boh, uz ju hladat nebudes a ostanes sprosty.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Bol dobrý , alebo zlý . Lebo ak bol zlý , tak to bol Satan .


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a čo ti dáva vedomosť že nevieš?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SANDO...nič proti tvojmu článku nemám, ale ak by si BOH vyvolil iba 144 000 ľudí, tak už dávno behajú po tejto zemi.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ja viem ze neviem vsetko. som clovek a nie vsevediaci tvor, ci boh, ci jak to nazves.
vies aj ty, ze nevies vsetko?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...samozrejme, že neviem všetko, ale čo ti túto vedomosť dáva?


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
empiria, skusenosti, historia...
zatial mnoho veci co robil boh - co sa skryvali za jeho pracu - sa zmenili. zem uz nie je plocha, nebo nie je modre (len zo zeme vyzera), burky a blesky neznamenaju hnev bozi, svet nebo stvoreny za 6 dni, zivot nevznikol z hliny, roznorodost zivocisnej rise nema s noemovou archou nic spolocne...
nadalej skryvaj svoju nevedomost za boha, ale ani za boha ta nebudem volac inac, nez zbabelec.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-01-30  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
pochopil si konecne, preco tolko osocujes vedcov?
preco u teba plati veda vs nabozenstvo?
veda od slova vediet, nici tvoju nevedomost, teda ruca sa ti tvoj spokojny zivot v nevedomosti, ktory sa tebe ale vobec menit nechce.
tvoj balik je tazke rozbalit, nieco z neho vyhodit a zbalit nanovo...


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Aj ja by som povedal , že ten počet 144 000 ich prezrádza . 1% ľudí je 690 miliónov , 1 promile je 69 miliónov . Koľko percent ľudí okolo seba považuješ za dobrých . Ak jedno promile , tak všetci sme pre teba nanič ľudia .


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vezmi si takú menšiu dedinku s pár tisíc obyvateľov . Nájdeš tu jedného , dvoch až desať dobrých ľudí . Ako vo filme Posledný zostáva až na to , že je v nej omnoho viacej ľudí . Má to podobu s tým 144 000 .


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som sa snažil iba o to aby sa rozumne človeku pochopiteľne dal priblížiť vznik vesmíru! Ak s tým nesúhlasíte , dobre! Ak sa o tom konverzuje, dobre! To bol môj zámer! Len hľadajte všetci v Biblii ako to v skutočnosti je , alebo aspoň čo prezradí Biblia o Bohu! Je tam toho veľa! A ešte jedno vysvetlenie: Boh stvoril človeka na svoj obraz-znamená, že mu dal vlastnosti ako má sám. Lásku, schopnosť odpúšťať, sklon k dobru, a určite by nás napadlo ešte veľa iných! Pravda , je aj to, že hneď prví Adamovi sinovia sa pobili a jeden druhého usmrtil! To, že sa to stalo svedčí o tom ,že niekde sa stala chyba! Či to urobil Satan aby sa to stalo, alebo to spravila porucha genetiky, ktorú im dal za trest boh, to nikto nevie! Je však jasné, že od toho okamihu je na svete veľa zlých ľudí a Boh musel požehnať Adamovi nového syna aby sa začali rodiť aj dobrý ľudia! inak neviem ako by to bolo na zemi! Je však v genetike jedna zvlášnosť! Genetické mutácie sa nestratia ani počas generácií a nikto nevie predvídať kedy sa aký sklon u človeka prejaví. Aj dobrým ľuďom sa narodí kanibal(viď Ščurko!) Boh keď dal ľuďom Slobodnú vôľu im dal aj možnosť rozhodnúť sa a podľa toho ako sa rozhodneš si buď dobrý, alebo zlý!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale vedci nedokážu vysvetliť povahu ľudí, ako je možné že iba slová samotného BOHA majú takú silu, aby zmenili narkomanov, na čistých ľudí, pornoherečku, aby nenatáčala, kriminálnika na dobrého a skromného človeka...čo nahradí veda týmto, ja sa nebavím o zákonoch a donucovacích prostriedkoch, ale o človeku samom, že začal konať dobro, opakujem dobro, ktoré vychádza z tohoto človeka samo, nemusí sa toto dobro podrobovať žiadnemu zákonu, ani potrebe...ako toto vedci vysvetlili?


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh vie odhaliť tvoj sklon konať dobro, alebo zlo! Ale predvídať čo urobíš asi nie! Aspoň podľa mňa. Boh keď dal slobodnú vôľu tak dal človeku aj určité súkromie! To znamená, že keď chce môže sa do tvojej hlavy pozrieť, ale nerobí to stále! Tak, že aj tvoje rozhodovanie je len na tebe! Môžeš však Boha prosiť aby viedol tvoje kroky a Boh môže tvoje kroky viesť! Ak Boha poprosíš a otvoríš svoje srdce, tak on tvoje rozhodovanie môže do určitej miery ovplyvniť! Nerobí to však iba tak hocikedy, ale iba ak si to ty praješ a si ochotný aj urobiť niečo pre to! Boh tiež dokáže tvoriť dejiny! On pôsobí aby sa stalo, čiže tvorí dejiny tak aby sa naplnil jeho pôvodný plán! Tak, že to nenecháva na náhodu! To isté ale v rámci svojich možností robí Satan! ale ak sa človek rozhodne a aj urobí ústretový krok k bohu Satan na neho nemá nárok! Tak iste je to aj naopak! Ak sa človek rozhodne nepridať sa na stranu Boha, tak automaticky sa pridáva na stranu Satana, lebo on je vládcom tohto Sveta až do stanoveného času!Boh aj Satan môžu ovplyvňovať zmýšľanie ľudí vo svoj prospech. Rozhodovať , však môže o sebe iba človek!


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-01-30  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer ty si jehovista?


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-01-30  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer ty si jehovista?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy...určite nie.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando . Boh nám nedal takéto súkromie . To máme iba od ľudí v nebi . Aj tí nás môžu podľa mojej teórie pozorovať , ale nemajú na to hlavu aby videli všetko , ale Boh má a všetko vidí . Ako by mohol byť vševediaci . Ja som veril , že vidí omnoho viacej . Napríklad , prečo máme určitý pocit aj keď mi sami to nevieme . Predstav si tornádo . Zrovna zabíja ľudí . Máš s neho dobrý pocit . Povedal by si , že zlý , ale strašne ta to zaujíma . To ti dáva chuť premýšľať ako ho zastaviť , alebo pomôcť ľudom a určitú duchovnú silu .


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-30  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale pacient si, to neodtajíš.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciferko

Píšeš:
Ale vedci nedokážu vysvetliť povahu ľudí, ako je možné že iba slová samotného BOHA majú takú silu, aby zmenili narkomanov, na čistých ľudí, pornoherečku, aby nenatáčala, kriminálnika na dobrého a skromného človeka...

Ale vedci to vysvetliť vedia - ono sa to volá
ovplyvňovanie emocii, psychologická manipulácia a podobne.. Toto sa dá vedecky
vysvetliť čo by sa nedalo. Takto ale každého neovplyvníš iba slabších jedincov,
a podmienkou je že tomu musia uveriť. Lebo čomu veríš tak sa aj správaš
a tak aj vnímaš svet. Dnes to bežne využíva kde kto na kadejaké účely.

Takže obmedzíme poznávanie biblie len ako prostriedok na výchovu ľudí ?
Lebo to ovplyvnovanie je údajne dobré ?
Ja súhlasím s Tebou tie pavedecké výklady biblie necháme na vedu
no a potom si kľudne hlásajte čo chcete

Trebárs BOH (LÁSKA,DOBRO) chce od nás aby sme my
boli tiež láskavý a dobrý a na konci bude celý svet láskavý a dobrý...
Toto je posolstvo od BOHA ktorý je samotnou Láskou, dobrom...
(Svetlo by som tam nedával - nejako by to zase nesedelo s fyzikou..
aj keď napísať že boh je svetlom ktoré osvetľuje ... blablabla je tiež dobrá finta )


Keď tomu uveríme tak potom budeme v tom nebi ktoré sme sami vytvorili..
Boha ale nikdy neuvidíme, prečo asi ? (no lebo je to len prostriedok ovplyvňovania)..


jardob . rigiferu6   |   ip:95.102.21   |   2012-01-30  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verim ze tvrdit ze clovek ma slobodnu volu je rovnaky sebaklam ako tvrdenie ze zijeme v demokracii..
1. Z pravneho hladiska v skutocnej demokracii ziju iba politici.
2. Clovek sa rozhoduje slobodne len z casti, lebo je mnozstvo situacii ked pod vplyvom emocii a pocitov sa nedokazeme rozhodnut tak ako by sme chceli. Ludia maju rozne neresti, a casto sa na nich stavaju tak zavistlymi ze ich nedokazu prekonat. Tak ze tam slobodna vola nefunguje.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...a prečo psychologická manipulácia neovplyvnila týchto ľudí skôr, ale až potom, ako UVERILI?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jardob...lenže ak sa stávali zavistlymi, slobodnú vôľu mali, vždy majú slobodu sa rozhodnúť, pre liečbu, alebo porušovať zákon, lenže aby si žil dobrý a láskyplný život nemusíš dodržiavať zákon.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jardob...lenže ak sa stávali zavistlymi, slobodnú vôľu mali, vždy majú slobodu sa rozhodnúť, pre liečbu, alebo porušovať zákon, lenže aby si žil dobrý a láskyplný život nemusíš dodržiavať zákon.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Veď som Ti to tam napísal.
Podľa toho čomu veríš tak sa aj správaš a tak aj vnímaš svet.
Preto psychologická manipulácia ovplyvnila tých ktorí tomu uverili.
Tych ktorí neuverili tých neovplyvnila pretože sa zmanipulovať nenechali.

Lucifer ak je to s Tvojim vedením máš ho nejaké dlhé.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-01-30  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer to akoze spravne chapem ze obhajujes spravnost toho clanku?


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve. Vbiblii sa píšu všetky tie príbehy aby si ľudia uvedomili, že to čo si boh naplánoval aj uskutoční! Niektoré proroctvá ako dobytie Babylonu nie sú v skutočnosti proroctvom v pravom slova zmysle! Boh toťiˇž prorokom nevyjavil čo sa stane, ale čo on urobí a spôsobí a že určite urobí to tak ako chce a niekedy aj storočia predpovedá. Tieto predpovede, nie sú hádaním čo bude, ale sú to informácie o jeho pláne! Preto tieto proroctvá majú oveľa silnejší význam! Preto, že ak si dnes môžeme overiť, že sa stali, tak je pravdepodobné že aj ostatné predpovede sa vyplnia! Z toho dôvodu ak im človek neverí, tak musí byť silne ovplyvnený Satanom. On chce aby sme nevideli. Aby sme sa nepripravili na to čo sa popisuje v Biblii v knihe Zjavenie!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy..neobhajujem článok.

steve...ty nazývaš VIERU, psychologickou manipuláciou?...psychologickou manipuláciou berieš ľudom slobodnú vôľu...nemyl si pojem z dojmom...viera je nenásilná, ľudia sa jej odovzdávajú dobrovoľne, psychologickou manipuláciou ľudom slobodnú vôľu berieš.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-01-30  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ziadni argumen nebude dost dobri pre toho kto nechce skumat co je pravda. Je to ako sa bavit o haluskach a nikto by ich nechcel ochutnat. Len osobna skusenost s bohom da cloveku poznanie o pravde. Tento clanok ma vicere trhliny a nepravdi ako katolik snim suhlasim na 50%. Zavadza hlavne stym znicenim tych zlich. Nikdy nikto nebude zniceny ale svoju volbu bude znasat navzdi(aj diabol). Len tolko som chcel. (ospravedlnujem sa za pravopis)


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale kdeže lucifer psychologickou manipuláciou slobodnú vôľu človeka usmerňuješ.
Čo myslíš prečo sa asi nalieha na slobodnú vôľu..

No máš predsa slobodnú vôľu rozhodni sa.. No,no rozhodni sa...
Rozhodneš sa že nie..
Keď nie tak pôjdeš do pekla.. bla,bla,bla
Keď áno pôjdeš do neba a získaš večný život..

No máš predsa slobodnú vôľu rozhodni sa.. No,no rozhodni sa...

Vymývanie mozgov.Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy. Tento článok je pravda! Aj keď niktoré veci ako opis Boha sú trochu odvážne vyložené o zbytku článku niet pochýb. Niektoré z týchto udalostí predpovedali proroci nezavysle na sebe a dokonca aj v úplne iných storočiach! A všetky predošlé udalosti predpovedané týmito prorokmi sa splnili. Potvrdzujúto aj hystorické knihy. Ale aj vykopávky. O niektorých sa učia deti na dejepise! Tak že ak sa splnila poka knihy, tak druhá sa nesplni? Myslím že sa určite splní!


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Prečo láskyplný človek , musí vždy dodržiavať zákon . Odpovedz mi prosím . Tiež to nemusí byť vždy pravda .


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...za páchanie zla, sa ide o pekla a to je rozdiel.

Sando...tento článok nieje pravda, pretože nikto nebude zničený, len potrestaný a to miesto ktoré si sám vybral.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul...láskyplný človek nemusí dodržiavať zákon.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Omyl . Príliš rýchlo som čítal . Máš pravdu .


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando

Čo sa súvislostí týka ktoré údajne vidíš, je to len projekcia Tvojho vnútorného sveta
ktorý vznikol mylnými informáciami ktoré si bol ochotný prijať za pravdu.

Možno by bolo dobré preskúmať na základe čoho ich považuješ za pravdu.
Potom by si sa možno stal aj Ateistom. Takže ja osobne by som sa nikdy nenechal viesť
takým vidiacim ako si Ty. Musel by si mi vysvetliť na základe čoho vidíš to čo vidíś.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemusí . Ak máš fajčíš napríklad marihuanu si zlý človek . Cítil by si sa zlý .


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando

A táto veta ma úplne prekvapila..
Tieto predpovede, nie sú hádaním čo bude, ale sú to informácie o jeho(božom) pláne!

Tak také plány môže mať len absolútny magor !!!

Všetko stvoriť tak aby na konci bola sodom,gomora a potom sa vynoriť a všetkých súdiť.
Tvrdíte predsa že na začiatku bolo slovo a to slovo bolo boh, on bol počiatok všetkého
a teda aj všetkých patálií.. Nech sám seba súdi.
Nech si trebárs povie - ja som ale pako, som to na hovno vymyslel teraz to musím do poriadku dávať.. Môžem za to ja ?

Jedine je možné to že Váš boh má také sprosté vlastnosti ako Tí ktorí ho vytvorili.
A teda niet sa čoho obávať.

lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...nerúhaj sa proti samotnému BOHU...mimochodom za všetko zlo, ktoré tu na zemi ľudia zažívajú a prežívajú si môžu len a len sami...ak by počúvali jeho slová, ktoré máš v BIBLII a dodržiavali jeho desať prikázaní...bol by tu kľud a mier...máš opačnú logiku, pretože odsudzuješ BOHA za hriechy ľudí.


DUKE . qotajewo   |   ip:217.75.76   |   2012-01-30  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U mna zatial vedie Pitbul s vyhlasenim "zozrali to jablko" ! Ďakujem mu, lebo som sa dobre zasmial a odlahlo mi po citani tych hororovych riadkov od autora.

Podla mna je viera absolutne sukromna a intimna vec, rovnako a fyzicka laska. Rozpravanie jedneho aj druheho komukolvek inemu je trochu cudne, nie ? Dokonca svojim sposobom aj nechutne, ved kto je na to zvedavy ? Kazdy chce mat vlastny vztah k Bohu ale aj k zenam a nie podla mainstreamu.

Nikto z uprimnych veriacich nemoze za to, ze mocenska vrchnost si sprivatizovala Jezisovu cirkev a spravila z nej najvacsi monopol na vsetko.

Nemusime sa preto prsit kto kam patri, staci mat Boha v srdci a to je uplne postacujuce. Priam by som poval prevysujuce ocakavania :-Dkucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
"kucma...ale vedci nedokážu vysvetliť povahu ľudí, ako je možné že iba slová samotného BOHA majú takú silu, aby zmenili narkomanov, na čistých ľudí, pornoherečku, aby nenatáčala, kriminálnika na dobrého a skromného človeka...čo nahradí veda týmto, ja sa nebavím o zákonoch a donucovacích prostriedkoch, ale o človeku samom, že začal konať dobro, opakujem dobro, ktoré vychádza z tohoto človeka samo, nemusí sa toto dobro podrobovať žiadnemu zákonu, ani potrebe...ako toto vedci vysvetlili?"

tak za prve, neviem o ziadnom vyskume vysvetlovat toto.

ak sa narkoman zmeni je sila boha, ak chcipne, tak koho potom?
ak pornoherecka uz nenataca, je to sila boha. ked s tym zacala, tak koho potom?
ak sa kriminalnik zmeni na dobreho a skromneho, tak je to sila boha, cija vina je, ze sa stal kriminalnik?

preco zmenu k moralnym zasadam pripisujes bohu?
ked vsetko riadi boh, komu treba pripisovat opak?lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...BOH ťa neriadi, cítiš sa tak?...a koho je vina, že ľudia začnú páchať zlo?...samotných ľudí, nikoho iného.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak vidis.
a koho je zasluha, ze ludia zacnu konat dobro? samotnych ludi, nikoho ineho...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale ja spomínam príklady hriešnikov, ktorý len vďaka VIERE v BOHA našli tú správnu cestu...to že žiješ ty dobre a pripisuješ to evolúcii, ešte neznamená, že tak musia rozmýšľať všetci.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciferko

Postupujem predsa logicky, postupnými krokmi k prvotnej príčine problémov podľa ovčej knihy. Kto stvoril diabla ? Ja keď stvorím nejaký stroj trebárs ktorý má
slobodnú vôľu-teda samostatne pracuje je riadený svojou samostatne uvažujúcou jednotkou som povinný zabezpečiť tento stroj pred možnými problémami a škodami
ktoré môže spôsobiť, ochrannými snímačmi, rôznymi zabezpečovacími prvkami
a podobne.. To máš aj v automatizácii a zákonoch o automatizovaní procesov..
A boh je vraj dokonalý ak toto nezabezpečil ?

Chcel by som vidieť tých inžinierov čo by prišli k ich stroju a hustili
mu do operačnej pamäti - my inžinieri sme dokonalý a Ty stroj rob čo Ti hovoríme
v prikázaniach ináč Ťa zošrotujeme !!!
Ale máš slobodnú vôľu stroj jeden sprostý... Nemáš inú možnosť.. Ale máš slobodnú vôľu.. ERROR,ERROR.... Kde je slobodná vôľa potom ?

Ale nemusím takto postupovať - my dnes vieme že boh s veľmi vysokou pravdepodobnosťou neexistuje že. Takže je to tu len také mlátenie prázdnej slamy.
To prázdne mlátenie slamy sa jedného dňa skončí až Ťa luciferko evolučne
nahradí rozumnejšia bytosť.


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už skôr som písal, že Boh nikoho neriadi! Ale Satan Áno, lebo teraz je vládcom tohto sveta Satan! Ale ak by si chcel a aj pre to niečo urobíš Boh ti môže pomôcť! A Steve. Boží plán trochu skomplikoval Satan! Ale nám sa tých 6000,- rokov čo vládne Satan,pre Boha je iba 6 dní! Tak, že on svoj zámer dodrží , aj keď o 6 dni neskôr! Pre nás je to však dlhá doba! Možno aj preto s tým súhlasil, lebo vedel , že takto sa ľudia vytriedia na dobrých a zlých! Ale ubezpečuje nás, že keď vytrváme s vierou , tak budeme šťastný a dostaneme dar večného života!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ale ja mám tiež Slobodnú vôľu, nemusel som sa rozhodnúť pre zlo... chybu neurobil BOH ale ja...BOH Vás stvoril na svoj obraz, čiže vložil do vás dobro aj zlo, dostali ste Slobodnú vôľu sa rozhodnúť ktorá stránka vo vás bude prevládať a takisto záleží len na tebe či uveríš, alebo nie...a že dnes s veľmi vysokou pravdepodobnosťou BOH neexistuje?...a ako ste dokázali vašu pravdepodobnosť? ďalšou vierou?...kde máte dôkaz o vzniku života?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a jeje!
vladcom tohto sveta je satan. Krasna to viera...


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenže Steve, My niesme stroje! A slobodná vôľa nebudem sa opakovať, Je to že si podľa svojho uváženia zvolíš a systémom pokus omyl nadobudneš poznanie! Ale nakoniec sa budeš musieť rozhodnúť vo svojej životnej voľbe. Ja napríklad v tom mám jasno! Tak isto aj Satan. Mohol si vybrať a nepodľahnúť pokušeniu! Boh práve že nechcel stroje! On nás urobil v tomto na svoj obraz! Tak, že ak by nám dal program tak by sme nemali väčšiu cenu ako stroj! Boh je smutný keď ľudia trpia! ale bohužiaľ sa musíme naučiť na vlastnej koži rozhodnúť sa ako a kam pôjdeme v čase konca! Satan tiež! Zomrie, lebo jeho život by bol utrpením pre všetkých.


Thoron . wukufega97   |   ip:94.229.39   |   2012-01-30  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdepodobne sa v prázdnote vesmíru po miliardy rokov ,na jednom mieste nazbierala energia a z nej sa postupne sformovala inteligentná bytosť.....po tejto vete som prestal citat ziavne to nema vyznam...

lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...stále blúdiš, ale dobre aby som ťa teda vyviedol z tmy, vysvetli my prečo na celo svete, ale na celom svete...nenájdeš človeka bez viery?


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve . Načo je Satan . Len tak , alebo to Bohu prišlo zaujímavé vyskúšať svojich verných , ako sa zachovajú . Satan sa objavuje len v určitých momentoch . Čítaj bibliu .


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Už som povedal, snažil som sa zaujať! Tá veta by mohla byť aj pravta! Ale je asi tak overená ako Darvinova teoria! A tá sa vyučuje v škole!


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando

Pozri môj zlatý ja Ti to vysvetlím asi takto..

Nikoho nezabíjam
Ctím si rodičov
Nežiadam majetok blíženho svojho ani nič čo je jeho..
A tak ďalej a tak ďalej..

Ale v ovčej knihe sa dá dočítať že nezáleží na tom čo sme urobili,
ale iba cez Božieho syna Ježiša krista sa môžme dostať k spaseniu...

Aká zvláštna spravodlivosť že - vyhodnotil som to ako NEZMYSEL.
Môžeš byť aj dobrý ale bez Krista si v riti.

Ďalším nezmyslom je to že Ježiš sa dal spoznať tak že
robil zázraky, liečil ľudí a tak ďalej..
Teda toto sa pripísalo Bohu ako dôkaz Boha...

Ale potom sa tam píše že prídu iní ...
Nie od Boha.. A tiež budú robiť zázraky, liečiť ľudí a tak ďalej..

Ale to sa zrazu dá aj keď neprišli od Boha..
Takže ani zázraky nie sú dôkaz boha.

Celkom zaujímave nie.. Tak raz je to dôkaz a inokedy to dôkaz nie je.
Ako sa hodí že..

Takže pozor - nenechajte sa pomýliť, prídu iní ale pozor to nebudú od Boha...
Ale príde aj Ježiš.. Vráti sa.
Tak toho rozlíšime podľa čoho že je obrezaný alebo že má biele topánky ?
Daj ale pozor - lebo len cez neho budeš spasený aj keď si bol hriešnik,
musíš ale oľutovať.. Kurnik to je nádherná spravodlivosť.

A keby si sa pomýlil a niekto by Ťa zviedol čo neni od boha,
tak máš smolu že..

Ale v inom náboženstve máme už iné prvky, iné znamenia, iné proroctvá
inú spravodlivosť.

No a ak by sme mali byť prístupný každej takej 'pravde' tak by sme museli
hľadať a študovať všetky tie nezmysly celý život aby sme si svoju 'pravdu'
našli. Veď čo ak je pravda to alebo hento alebo tamto..

Takže normálne a rozumné je vychádzať z toho čo sa dá dokázať a overiť,
nie z toho čo kto do akej bláznivej knihy napísal.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
jedine, co ty mozes vyviest z tmy je vykal na zachode.
ak veris v blbosti, bludis v tme ty a nie ostatni...

takze, aka slobodna je tvoja vola, ked sa ani nevies odputat od bigbrothera?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...prečo ma urážaš...tak my odpovedz?...nájdeš na tejto zemeguli človeka bez viery?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...to že žiješ dobrý život a neveríš, ešte neznamená že nemáme PRAVDU o tom že BOH EXISTUJE.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
bez viery v co?Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando

Stroje ktoré sa systémom pokus-omyl učia a nadobúdajú 'poznanie' dnes existujú..
Tvoje neurónové siete s miliardami neurónov-to je čo iné ako biologický stroj ?
Aj keď my sme ľudia a stroje vnímame ináč ale nie je to celkom tak ak by sme šli do detailov. To že také stroje nevieme zatiaľ vytvoriť je naše šťastie.
Môžeš oponovať že stroje nemajú city.. No tie ktoré vieme vytvárať tak nemajú ale čo ak jedného dňa aj také budú ? Ak by sme také chceli vytvoriť a mali by sme dostatok znalostí o tom, museli by sme ich dôkladne zabezpečiť ináč by bola určite na konci kuca paca.. To predsa musel boh vedieť ak je taký dokonalý. A jediné vysvetlenie môže byť - že neexistuje.pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-01-30  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve . Máš pravdu v tom , že veľa hriechov sa nemôže dať naozaj oľutovať . Človek je na niektorých hriechoch závislí a Boh by mal chápať prečo . Dá sa ľutovať toho , že sa sexuálne vyžívaš na porne ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...proste bez viery, bezohľadu nato čomu veria.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...pociťuješ v sebe Spravodlivosť?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
tak minimalne kazdy veri, ze sa rano zobudi.
kazdy veri, ze sa bude mat lepsie ako teraz.
kazdy veri, ze si zatrdka vecer.
kazdy veri, ze barcelona vyhra el clasico :) samozrejme len ja.
a vela dalsich...

ale to ze existuje viera v boha, neznamena ze existuje boh, znamena to len, ze existuje viera.
inak plati, ja neverim v boha a tym padom neexistuje.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.20   |   2012-01-30  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - zas cely deň úraduješ? Prečo radšej nečítaš literatúru, čo som ti odporučila?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...vieš prečo nenájdeš na planéte človeka bez viery?...lebo VIERU o každého z nás vložil BOH, ale je len na tebe či uveríš BOHU, alebo klamstvu.


Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma. Nechcem ti pripomenúť jeden vírok z filmu Dedictví- Aneb .... Verite v boha? No nikdo ho nikdy ešte nevidel, tak nie! ....Ja som tiež vašu pi.. nevidel a verím, že ju máte!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  netraste sa ludkovia..
za chvilu to zacne..
drzte si tangace..a v klidku vyckajte do burky..

kto veri,nic sa mu nemoze stat,,mozu ho len zabit..no nic viac..
a to je smet..


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
alebo klamstvu o bohu...

sando.
picu uz ludia videli, maju ju prislusnicky zenskeho pokolnia, existuju aj obrazky a aj ja sam som ju uz videl. no pre istotu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vagina
boha este nikto.Sando . woduwame77   |   ip:85.237.22   |   2012-01-30  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma! Tak sa odkrágluj , keď ho chceš vidieť! :-D


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sando.
nie dakujem, ja si cenim tohto zivota.

ale majte sa. zase vola futbal.
verim ze dnes vyhrajem, potom vam poviem, ci to bola pravda :)


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.20   |   2012-01-30  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíš kucma. Ježiš na tejto zemi bol, mnohí ho videli, vela kníh bolo o ňom napísaných a vieš si vyhladať aj obrazok. Nemaš vyhovorku.

lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-30  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale dokazuje to jeden zdroj ktorý do všetkých vložil VIERU a ten môže mať len BOH.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-30  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na diskusnom fronte nič nového: Pacient, vymletý ex-bachár, opäť ostošesť oplzlo nadáva zvýratnenými slovami...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "hele Brendne..shánela se po Tobě Kelly"
fakt nevím co chtěla,ale byla pořádně naštvaná!!!
myslím,že by si mněl zavolat mámě ,nech to dá s ní do pořádku:-DDDD
laci . nocyvifa32   |   ip:88.212.36   |   2012-01-30  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  heh,dalsia cirkevna <vina> a zas vam tu j3b3 :))) omg ......:)))))


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.20   |   2012-01-30  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslím, že Bredn si dal znova celé celičké pivo. Měli by si o tom konečne promluvit ... :))


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "tak to je fakt prúser. ja jsem slyšel ,ze uz vypil cely dvě třetinkoví..a už se zasa válí ve vlastních sračkách!!
myslím ,že si promluvim z rodinným psychológem a nevrhneme mu protialkoholickou léčbu!

"brendne prosim, té pro lásku Kelly ,přestaň s tom palenkom, jestli ji opravdu miluješ!!!

:-DDDDDDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka

- No vidíš kucma. Ježiš na tejto zemi bol, mnohí ho videli, vela kníh bolo o ňom napísaných a vieš si vyhladať aj obrazok. Nemaš vyhovorku.

Z historických archívov sa podobizeň ani konkrétny opis Ježiša Krista ako vyzeral - NEZACHOVAL. Všetky Ježišove obrázky sú len umeleckou predstavou a nie je možné nijako overiť či sa z Ježiovou podobizňou zhodujú. Čo sa týka kníh ja mám pár kníh o Tomovi Sayerovi a Hackleberovi Finovi. Celkom som si tie postavy obľúbil takže ak si niekto obľúbi Ježiša považujem za tiež možné a celkom reálne. A Toma Sayera tiež videli píše
sa o tom v knihe o Tomovi Sayerovi. Píše sa o nich že boli na tejto zemi a aj na ostrove boli... :-)

A doporučenej literatúre od Teba sa budem tiež venovať láska moja.
Veď možno si tam tiež niečo obľúbim.kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-01-30  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
a to uz ako to dokazuje? ze existuje viera, tak existuje boh?
je zvlastne, ze ma stavias do pozicie: bud uveris v boha alebo v klamstvo. tym jednoznacne davas boha do opozicie s klamstvom.

vyssie si spominal, ze viera nie je psychologicka manipulacia.
tak nemanipuluj a daj aj moznost : bud uveris v boha alebo pravdu.

LenkaB
"No vidíš kucma. Ježiš na tejto zemi bol, mnohí ho videli, vela kníh bolo o ňom napísaných a vieš si vyhladať aj obrazok. Nemaš vyhovorku."
a co ma jezis pre boha spolocne so vznikom sveta, vznikom a zanikom ziovota? to ze tebe je mesias mna nezaujima. mne je mesias janosik :) moja krv.

mimochodom, aj lochneska prisera ma obrazok :)
http://aktualne.centrum.sk/zaujimavosti/zo-sveta/clanek.phtml?id=238146
veris, ze existuje lochneska prisera?
myslis si, ze na zaklade viery sa da nieco hlasat ako pravda?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
vynimocne s tebou suhlasim..
teraz si trafil hlavu po kladive..:-DD

tu to mas..

Iz 53,2
Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiadostiví.
Iz 53,3
Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili,
Iz 53,4
kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený.
Iz 53,5
A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.
Iz 53,6
My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás.

nemal ani podoby ani krasy,,preco by sme ho boli byvali ziadostiví!!

takze mas rpavdu,,podoby Jezisa na obrazoch je len fantazia maliarov..
urcite nevypadal ako playboy s dlhymi vlasmi a bradou..
uz len preto lebo v tom case muz nesmel mat dlhe vlasy,, toje tiez v biblii!!!
Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-30  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj: Aj UFO ma obrazky aj veľa knih je o tom. Aj ho videli.
A aj mimozemšťanov. Aj videa su. A dokonca aj hare krišna ma obrazky aj knihy..

Ja neviem čo si mám vybrať poradte mi niekto, čo je pravda.
Chcel by som aby mi to tu niekto objasnil - čo považujete za pravdu ?

Pre mňa je pravda to najzákladnejšie čo ma vždy zaujíma.
Až ma pošteklí pri srdci keď sa nejakú pravdu dozviem alebo odhalím.
Nevadí že som sa mýlil, nevadí že som žil v omyle.
Nebudem obhajovať NEPRAVDU len preto aby som obhájil to že som sa mýlil.
Moje EGO tam proste nehrá rolu. Moj život tam nehrá rolu.
Pretože ja rád skúmam a pozorujem.... Rád spoznávam pravdu.
Najviac milujem PRAVDU a preto pre mňa je PRAVDA BOHOM.
A pravda ako všetci vieme je súhlas medzi tvrdením a skutočnosťou.
Ja nemám problém povedať - MYLIL SOM SA MILI VERIACI BOL SOM ATEISTA A MYLIL SOM SA.
Stačí ak mi dokážete vašu pravdu... Že toto je pravda.

Ale neviem, neviem či Vy by ste svoju pravdu zahodili ak by sme prišli na to že sa mýlite. Museli by ste priznať že ste sa kľakali neexistujúcej osobe,
že ste sa prihovárali neexistujúcej osobe, že ste ju prosili, oslavovali,
ospevovali, skrátka neviem či by ste takú hanbu prijali kvoli PRAVDE..

Ja sa nehanbím za to že hľadám, skúmam, pozorujem, hľadám pravdu a učím sa pri tom..
Ale Vy už všetko viete - čo neviete poviete BOH a je to vybavene.
A iným hovoríte - Čo nechápeš že to BOH čo si sprostý, čo nerozumieš tomu ???

Kurnik fakt Vám nerozumiem, ani trochu.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-30  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nevádi:-DDDDDano . hosexosu8   |   ip:178.41.19   |   2012-01-31  (01:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už som vyzistil, čo majú oni (Svedkovia Jehovovi) stále s tou stavbou veže a 144000 tisícami. Je to z "Hermovho Pastiera".
Nie je inšpirovaný - do Nového zákona sa nedostal, ale niektorí "cirkevní otcovia" ho odporúčali ako doplňujúce čítanie. ("odporúčaný apokryf")

To iba na okraj debaty - dlho mi to ležalo v hlave, ale pár týždňov dozadu som to prečítal...Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-31  (01:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak čo, ovečky, našli ste už ten správny výzor pre tú vašu kostolnú geriatrickú obludu? Našli, našli? Má podobu bezdomovca spod mosta? Nezabudnite to čudo ešte vylepšiť žiarivou preumatikou a posadiť na obláčik. To nesmie chýbať...! :-DDD


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-01-31  (06:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže si to ako vždy môžeme zhrnúť.

Náboženstvo a viera sú tu aby sa tu ľudkovia zase manipulovali , osočovali, vzťahovali svoje súkromné pohľady na celý Vesmír a ľudstvo. Pekne , pekne. Posledné roky je v móde veta: Boh je láska. Poniektorí by ma tou láskou asi umlátili.

Mimochodom sem píšu ľudkovia , ktorí ani sami sebe nerozumejú a tápajú , tak si to tu chcú utvrdzovať , alebo sa hrajú na misionárov.

Ako hovorí pandúšik v čísielkach sú dobrí. Ako náhle odbočia do napr. do vedy, tak je to odfláknuté. Načo sa tým zaoberať, je to len nástroj aby som dokázal to najdôležitejšie – pravdu mám Ja. Pekne, pekne.

Všetky tieto články a debaty by neboli. Informácií je dnes dosť .
Keď sa oboznámite s pojmom egregor, tak sa uvidíte , pochopíte, získate nadhľad . Pochopíte vieru , náboženstvá , dejiny- z úplne inej perspektívy.

Bohužiaľ , zase by vznikli dve skupiny , ktoré by tieto vedomosti používali jedna proti druhej.

Egregory sú na pochopenie Sveta vynikajúce.Všetko čo tu čítate , potvrdzuje ich jestvovanie. Nedá sa to dokázať. Nie je náhoda , že sa posledné roky objavila informácia, že také niečo jestvuje.

Samozrejme je to len časť mozajky . Kto to zmákne neoľutuje. Kto hľadá nájde. Kto klope bude mu otvorené.Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporúčam prečítať tento zaujímavý článok namiesto viery v dodnes neznámy ale pritom primitívny technologický výrobný proces vdýchnutia duši do hlineného humanoida.

http://adam.humanisti.sk/?p=48


sando . dexepady6   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa Vám páčil článok, tak si pozrite dokument o niečom ešte čudnejšom a to je údajne skutočná pravda! Tento dokument sa nestavia proti existencii boha, napriek tomu, že je vedecký.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=QxDhRFEKdsI


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten Dokument je výborný. Teraz skúste povedať, čo je hmota!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando ak pokus s fotonmi, ktore boli vystrelovane cez strbinu a nasledne sa zistilo, ze jeden a ten isty foton presiel na druhu stranu vsetkymi moznymi smermi, je rovnako mozne predpokladat, ze foton je nieco ako boh? Ved bol vsade. To, ze mi nedokazeme pochopit ako sa prejavuju castice v kvantovom svete, je rovnake, ako chapat, ze tomu comu nerozumieme v nasom svete sa vola boh.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno ale ak by sa boh chápal ako základ každej hmoty a vlastne aj pamäť uniestnenia častíc v danom čase, blo by oveľa jednoduchšie pre vedeckú obec prijať existenciu takéhoto Boha. A vysvetľovalo by to aj ako chce Boh vskriesiť tisíce rokov mŕtvich ľudí! Ak si presne pamätá ako boli zložení a sám je pojítkom medzi jednotlivými časticami všetkej hmoty aj teraz, tak by to bolo pochopiteľné!rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidis zasa si sklzol do antropomorfizmu a antropopatizmu, nevieme ani ako vyzera foton, nevieme ani ako vyzera gen, ale vieme, ze sa daju dokazat. O tom tvojom bohu nikto nic nevie, nevie ho ani dokazat, ale uz mu priradujete tieto atributy ako je tvar, povaha atd...


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael ! To aký ty si múdry, múdrejší než vedci a múdrejší , než múdrosť tsíce rokov starej knihy, to je nič viac než nadutosť! Chýba ti pokora bohužiaľ aj intuícia, ktorá by ťa naviedla správnym smerom! Tvoje uvažovanie ma rozčuľuje! To si fakt, zaslepený? Keď vedci v tomto videu hovoria o tom, že ani hmota nie je to za čo ju považovali , ale niečo úplne iné. Tak ty budeš slepo veriť svojmu zraku? Alebo dôkazu? Aký dôkaz je pre teba dostatočný? Obávam sa že žiadny! Ty si prázdny a nedokážeš ani len objektívne posúdiť informácie, ktoré tvoj mozog príjíma. Kby si tie informácie dokázal aspoň s polovice zúžitkovať, tak by si pochopil, že nič nie je tak ako vyzerá. A že pravda je často to čo vypadá ako nemožné!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando, nebodaj ta urazila tvoja vlastna nevedomost, urcite takymto sposobom sa medzi tych vyvolenych nedostanes.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A keby si poznal moje nazory, co evidentne nepoznas, mohol by si vediet, ze nepovazujem ocite svedectvo za dostacujuce, ani vedecke dokazy nie su nikdy dostacujuce, ale ako som aj hore napisal, su veci, ktore sa pozorovanim a logickym uvazovanim daju povazovat za realne. Medzi ne patri aj ten neviditelny gen, ci foton, alebo hocijaka ina castica. Ale boha do toho netahaj, lebo to je potom len tvoja nadutost a zaslepenost, ze ak niekto neveri dokonca ani v jeho moralno-volove vlastnosti, tak je podla teba ignorant.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzdy ma fascinuju tieto dusevne pyramidy, ktore sice vedia o bohu to iste, co ostatni, teda nic, ale napriek tomu neustale dokazuju, co si ten ich mysli, co povedal, co urobi....


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-01-31  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JHWD = WTF ???


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael pozri si to video, možno sa aspoň nad niečim zamyslíš!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to video som videl, ale zamysli sa ty nad sebou a nad tvojou definiciou nezanmej entity aj s jeho prejavmi. Evidentne si nic nepochopil ani o tom fotone, ani o tom gene, ani o antropopatizme boha.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-01-31  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..čo si už len ty mohol vidieť?...uveril si hádam celému googlu, len sebe nie.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepac, ak som vas vsetkych nazval dusevnymi pyramidami, ty tam medzi ne nepatris.
Polozhasinajuca svieca, googlu nemusim doverovat, ani mu verit, aby som pochopil, ze to, co nikto nikdy nedokazal, nemoze mu priradit aj antropomorfizmus a antropopatizmus.
Ak ale chces, googluj, ja som to odtial nezistoval.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ak chces s niekym debatovat, vytvor si inu dvojicu, mna tie tvoje stupidne otazky vobec nezaujimaju.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Tak sa vygúľaj a ozrejmi nám, ako vznikol svet a čo Darwinova teoria nie je podobná viere? Tvoje základy predstavy bytia sú oveľa chatrnejšie než moje! Moje sa každým dňom spĺňajú, zatiaľ čo tvoje už zahodili do koša ako" nevyhovujúce pod váhou dôkazov!"


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando, nechcel som reagovat na koniny popisane v tvojom clanku, ale ak inak nedas, Higgsov bozon a jeho objav skor poprie boha, ako podpori jeho existenciu, a tych lapsusov tam mas neurekom. A co sa tyka chatrnejsej predstavy vzniku, to je skor na zasmiatie, lebo ty mas o nom uzasnu predstavu, samozrejme nicim nedokazatelnu. A upodozrievat kazdeho, kto neveri v toho vasho jehovistickeho chuuja, ze je privrzenec darwinizmu, je uz patologicke. Ano som skor za logicke zdovodnenie, ale evolucia biologicka nie je nauka o vzniku zivota mily SRANDO.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2012-01-31  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafik, Ja som spokojny so sebou aj so svojim myslením! A nebudem sa baviť s niekym , kto je schopný nadávať niekomu iba preto, lebo so obmädzeny a citovo nevyzretý.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-01-31  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Srando, nemas na to... Higgsov bozon je lapsus nad lapsus, a ine koniny ako rozdiel medzi evoluciou, ci abiogenezou aj s tym si dusevne vyrovnany? Ja na tvojom mieste by som sa necitil tak sebaisto. Jehovisticky chuj je ten bod, ktory ta nastval? Tak prepac, ale ak som urazil tvoju neznamu entitu, tak sa ospravedlnujem, nemozem za to, ze tu ma kazdy nejakeho kostlivca v skrini.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim Vas, pekny vecer prajem.

Tak ako vyriesili ste tu zahadu na tri pismena ?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..

jasne..my to mame vyriesene uz pekne dlho..len pred tebou to je zakryte!!

toto nie je otazka inteligencie..ani bystrosti umu..
je to otazka zazraku..a ty si ho neprezill,lebo si o to neziadal,,a tak su ti tieto veci "proti srsti"..ja to chapem,,a presne viem o co ide!!

2 Pet 3,3
vediac najprv to, že v posledných dňoch prijdú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí!

2 Pet 3,4
a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia.

vidis sa tam??
toto je napisane pre teba..Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby tá kostolná záhada nebola vymyslená, mohlo by sa už so zostaveným identikitom bežať do relácie polícia pátra. :-D


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsko

Ale to predsa bolo jasne uz vtedy ked to pre bééékotajuce ovce písali,
že prídu aj posmievači. Ale Ja sa tam nevidím, ja sa neposmievam.
Mne je Vás vlastne ľúto. Nie preto že tomu veríte.
Ale preto že sa Vám to nesplní.. Aj ja by som tomu rád uveril,
že neumriem a budem žiť naveky. Ale viem že všetci umrieme Joplins.
Naše neuróny prestanú medzi sebou komunikovať, neurotransmitery
prestanú prenášať informácie, naše vedomie vyhasne,telo sa zastaví, a potom .....
Už nič potom. Vôbec nič Joplin - budeme všetci tam, vo večnosti.
Dobrí aj zlí.
A všetky tie náboženské vojny ktoré ľudstvo viedlo v dejinách,
všetky Vaše odriakania si, všetky zbytočné akcie ktoré ste podnikli,
či už stavanie chrámov, púte, klaňačky, kľakačky, modlenie.. Všetko čo ste robili
len preto aby ste údajne žili v lepšom svete po smrti..
To všetko bolo zbytočné. Mali ste chcieť spraviť lepší svet tu a teraz
hlúpe ovečky.. Lebo potom už nebude.

Nepíšu tam o takých ktorý budú zarmútení z hlúposti ovečiek ?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
to je len tvoj nedokonaly nazor a nic viac..
nevies to..
len tomu veris..
nastavil si si myslenie na velice triezvo..a myslis si o sebe aky si pokrokovy a novodoby!!
no opak je pravdou..
Boh vsetko zariadil dokonale.
vsetko bude nakoniec naopak,,mudrlanti budu stat zahanbení,,a jednoduchí ludia budu vladnut nad nimi..

prví budú poslední a poslední budú prví!!

to ze vsetci zomrieme je fakt,,lebo to je brana..Boh to tak zariadil,ze clovek musi prejst telesnou smrtou aby mohol byt zachraneny..
preto aj postavil cheruba na zaciatku v raji k stromu zivota,,aby clovek po jedeni zo stromu poznania dobra a zla,,nejedol este aj zo stromu zivota,,a zil by na veky a na veky v hriechu,bez moznosti zachrany!!

preto mame smrt,,no je to len prechod do ineho druhu bytia..
a to je dobre..
ja sa na smrt tesim..
aj taj je tento zivot o nicom..
aj napriek penazom ci hmotnemu dostatku ,je to stale zakalene volacim co nie je dobre!!
tesim sa kedy uz opustim toto telo..

Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

No, co Ti mam na to povedat Ty hlineny panacik.
Ak by som mal dutu hlavu a v nej nejaku dusu tak by mi to bolo jasne ze biblia ma pravdu.
Ale ja mam v hlave miliardy neuronov..
A velmi dobre viem na co sluzia.
A údajná dusa je iba prejavom ich cinnosti. Strati sa cinnost strati sa prejav.
Takze žime teraz Ateisti a pánbožkári nech si len odriekajú kvoli svojej blbosti to,čo dostali od prírody do daru ..
Kašlem na To, sú aj krajšie veci ako sa tu s Tebou natahovat Joplins o to že či drevena modla ma aj dušu. Nema neurony nema dušu.. Ma len Teba Joplins
tak sa jej klanaj. Cim viac sa jej budes klanat Tym väcsiu dusu bude mat..
Boh vlastne existuje, prebýva v Tebe joplins Ty si mu dal život aj svoju dušu.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..vies co si ja myslim??

ze ty si schyzofrenik,,ktory sem pise raz pod sedativami a raz bez..

je to presne poznat kedy si na praskoch,,a kedy si "cisty"..:-DDD

mas pravdu,,daj mi pokoj,,
ja ti dam tiez..
chod si "uzivat" tak isto ako panmaminum..
a my ostatny si ideme lahnut pod most do zimy..o hlade..
Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý nápad, Jolopukaňa. A ty sa ďalej tras na lešení... :-DDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý nápad, Jolopukaňa. A ty sa ďalej tras na lešení... :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne blbecku..ty si chod"uzivat" s mineralkami v naruci ,,na schodzu prasacej hlavy!!

:-DDDDD

ze "uzivat"..
hm..myslel som ,ze toto je uz prezitok,.,no v niektorych komunistickych hlavach to stale hnije..

:-DDDDPandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prežitok je to u gastarbeitrov, tí na to totiž nemajú čas. Musia otročiť, lebo prázdnou makovicou nič nedosiahli... :-DDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne Jolopuky

Ked ja budem na sedativach tak Ty uz budes vtedy v blazinci..
Ja nie som ziadny schyzofrenik len skusam co na Teba plati..

Ale je mi luto na Teba neplati nic.
Ani argumentacia ani vysmech, ani urazky ani dokazy.
Ale mozes si mysliet co chces az tak ma to netrapi.
Ak by som mal ja Teba hodnotit podla toho co si tu popisal...
:-))))))))))
Ani nechci vediet co si myslim.
Ale nie preto Ti to pisem aby som ta urazal..
Nemam na tom zaujem. Chcel som Ti pomoct kamo trochu sa prebudit z toho sna..


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDD

to je ono chlapci..
ste lahko manipulovatelni obaja..

ja vas tiez len cekujem,,podhodim,sledujem a analyzujem..
a panmaminum sa vyfarbil,,
klasika..

a ty šteuko tiez niesi nejaky inteligent..si len internetovy diskuter co si tu hoci ego..

ale dobre chlapci..
pozdrav od gastarbeitera:-DDDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolopuk, zajtra hlásia mrazy, nezabudni si zobrať na lešenie ešte jeden prešivák a hlavne rukavice. Rukavice! Od zimy ti zgrambľavejú paprče a nebudeš nás môcť rozosmievať svojimi bonmotmi. :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to by som si nikdy nedovolil..
tu v dansku sice nie je az taka zima..no budem na to mysliet!!

tvoje pobavenie je pre mna prvorade..

no existuje jedno prislovie..blbecku,,a to by si nemal podcenovat ani ked mas vedla seba toho prepoteneho boxera..a to je.." kto sa smeje naposledy ten sa smeje najlepsie"!!!

takze teraz je tvoj cas..
vyskieraj sa..


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ukonči to svojim najobľúbenejším vtipom: myk-myk... :-DDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O moje ego sa Ty neboj Joplopuky ja si ho tu hladit vobec nepotrebujem..
Moje ego by pohladila len jedna vec..
Keby si priznal ze mame vo vela veciach pravdu.
Nemusel by si priznat ze boh neexistuje..
Ale ze by si priznal kde vsade sa ovcia kniha myli.
Co vsetko je pravda.
To by si ma veru potesil... :-))
Potesil by si moje ego ze existuju ludia ktorych vobec pravda zaujima.
A ze ku pravde sa mozme nejako diskusiou dopracovat..


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  štefan,
to nejde..neda sa ist na aute 160 a zaroven jednou nohou klusat popri!!

bud Boh je,,a hovori pravdu,,kona pravdu,,je pravda..a tym padom cele jeho slovo je pravda..
alebo Boh nie je..a vtom pripade je jedno kto si co mysli o biblii lebo je to loz!"!!

takze bud ides na 100% na jednu alebo na druhu stranu..
neda sa aj tam,aj tam..

Boh bud neexistuhe,,alebo ak existuje tak NEKLAME A NEMYLI SA!!!

jasne??


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.19   |   2012-01-31  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ale je mi luto na Teba neplati nic.
Ani argumentacia ani vysmech, ani urazky ani dokazy.
Ale mozes si mysliet co chces az tak ma to netrapi."

Steve - a čo tak rešpektovať slobodnú vôľu človeka?
Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale kdeze Joplins

1. Biblia-evanjelia nie su boh....
2. Nemusia byt bozim slovom len preto ze sa to tam pise a teda sami sebe potvrdzuju pravosť.
3. Ak by aj boh bol, vsetko by mohlo byt uplne inac ako sa tam pise..
4. To ze boh existuje alebo neexistuje nevieme dokazat ani vyvratit, ale vieme
logickymi uvahami, porovnavanim pasazi ktore si odporuju, a takisto tym co sme uz preskumali odhalit co su nezmysly...

Takze Ty mozes ist na plny plyn ako pises ale auto mas uz pokazene
,deravy vyfuk a takisto ti palia len 2 sviecky navyse mas rozbite predne sklo..
A to ze to ignorujes Ti nijako nepomoze.

Lebo pravda sa neda oklamat tym ze si povies ze ju nebudes pocuvat.Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenôčka láska moja.. Ale veď ja tvoju vôľu rešpektujem..
Ako Ty povieš.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no zobačime kto mal pravdu..ci ty..(ako Nietsche),,alebo Boh!!

bic na konci plieska,steve..
na konci,,nie v polke..Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsko

Tie kecy o Nietschem ma nezaujimaju. Moja ateisticka babka take problemy ako nietsche nemala a veru ani môj nebohý ateistický otec... Takže Tvoje bububububu ktoré sa podobá na pojdeš do pekla nezaujímajú, pretože toto my máme overené v rodine že to tak nie je ako si kresťankovia myslia.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.19   |   2012-01-31  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :) vy to máte overené v rodine, že to nie je tak? Mohol by si to rozpísať, bejby?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty a tvoj rodina mate overene akurat tak stolicu v mise,,ci je riedka alebo husta,,a treba ist s nou k doktorovi..nic viac!!

tvoj tato sa pominul a je ticho,,tvoja ateisticka babka sa tiez pominula a tiez je ticho..
aj ty sa mozno pominies a tiez bude ticho..
tak isto ako bolo ticho po miliardach ateistov a veriacich v dejinach sveta!!

no ked sa naplni cas,,a vsetko co bolo napisane,,tak sa vies co stane??

toto:

Ján 5,28
Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas,
Ján 5,29
a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.


toto sa stane štefan..bez akehokolvek kompromisu sa tvoja ateisticka babka aj dedko,,az s tvojim ateistickym tatom sa jedneho dna "zobudia",pretru si svoje oci..a bud "velmi prekvapení"..

a toto sa stane ci to ty chces alebo nechces..
ty s tym totizto nemozes nic robit,,lebo to nie je v tvojej moci,,
jedine co mozes ,je smiat sa s toho,,zpochybnovat,,a dristat tu na dolezitom.

Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2012-01-31  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Číselný Jolopuk, preto vy, kostolné ovce, potrebujete zásadne malý košiar a veľký bič... :-DDDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mečjarov kondom..
a ty potrebujes nove tricko do svojej dutiny lebecnej ,lebo to stare ti uz plesneje,,a uz je ho citit az cez net:-DDD
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.19   |   2012-01-31  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - ty potrebuješ nejakú zmysluplnú činnosť v živote...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to zakomplexovany tatkov synacik..a po novom aj meciarov poskok..

takito debilkovia boli na vojne najväcsi tyrani,ked boli "starí"..
v civile nedokazali nic,,v kuse boli bití,,v skole ich mali za "madafaka",,a tak si to na vojne vynahradili..

kolkych som musel usmernovat..
chude rucky,,bryle,,°160 cm..56 kg..a sikanista akeho svet nevidel!!!

nasrat mu na jeho sprostu hlavu aj z meciarom..


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

No trochu si ma rozosmial.
A Ty si naozaj myslis ze to co sa sem chyrmi donieslo ako vírus od jedného primitívneho národu z odlahlého kútu sveta je pravda ?
To ze sa nabozenska viera siri ako virus a odkial sa sirila to vieme pekne vystopovat a sú o tom aj pravdivé dokumenty.. Je to virus v ludskych hlavach, zial antivir sa tazko hlada. Jediny antivir na to je zblbnut Ta este viac nejakou inou kravinou Joplins.. Ty si proste stále ako psík na Teba platí cukor a bič. Nebo a peklo.

A to co som napisal to nie je preto aby som Ta urazal. To je moj uprimny nazor na to, co si o tom skutocne myslim. Ešte potrva velmi dlho kym sa dostojne postavíš a uvedomiš si kto si.. Si len človek Joplins, slobodná bytosť. Ocitol si sa tu malý a nevedomý a všetci Ťa chcú nejako už od mala ovplyvniť. Leninom, Strašidlom, Ježišom(netvrdím že bol zlý), povedačkami, príbehmi, mýtmi zastraśovaním a odmenovaním, rozprávkami.. Cukor a Bič Joplins.. Dobro a zlo. Koncepcia ktorá existovala vždy a všade ale podať ju ľuďom ako vírus je veľmi nákazlivé a choré.
Si slobodná bytosť Joplins a nikto Ťa nebude súdiť za to že si ako slobodný umrel, nemusíš predsa veriť ničomu za to Ťa nikto nemôže súdiť čomu si veril..
Súdiť by Ťa teoreticky mohol niekto len za to, čo si spravil. Máš v hlave vírus..


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zle to chapes..ja sa nebojim..
a som aj slobodny..

tomu ver..

nikto kto ma podla teba ovlada zo mna nic nema..

Boh ma neovlada,lebo mam slobodnu volu..
ak napisali bibliu ludia(a to museli byt sakra dobrí ked dokazali prepovedat vsetko do podrobna tisice rokov dopredu) tak zasa zo mna nic nemaju .,lebo nikam nechodim a nikomu nic neplatim!!

uveril som, vidim ,ze to tak je,, a tym to konci..

o com ma chces pesvedcit??
ze sa nedeje co tam je napisane??
si slepy..

nemas mi co ponuknut lepsieho??
co by si mi dal??
zivot ,rodinu,peniaze ,slobodu,volnomyslienkarstvo,,"uzivanie si" ci co mi chces vlastne ponuknut na vymenu??

preco si myslis,ze zijes kvalitnejsi zivot ako ja?
preco si myslis,ze ja sa trasiem a trapim..a ze ma niekto zmanipuloval,,a ja som teraz z toho hotovy??

trpis predsudkami??

vysvetli mi, co mi ponuknes na vymenu??

Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na výmenu Ti ponúkam veľa.
Namiesto:
Čakám na to ćo sa stane...
Ti ponúkam:
Stane sa to čo urobíme MY.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:79.240.19   |   2012-01-31  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - prečo sa vyhybaš odpovedi na otazku AKO to máte "v rodine overené"? žeby si klamal?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stefan..nebud smiešny ,prosim ta!!

revolucie,povstania, puče,,vlady, tyranie demokracie,,vsetko je uz riadene najsilnejsimi rodinami sveta!!

zoabud sa,,
anonymous,,ocuupy wall street,svetove demonstracie..arabska jar,,EU,,presachovanie "demokracie" v arabskych krajinach,je sachovy tah k svotovlade..
najprv "demokracia" nasledne uzernicky bankovy system a la Rotschild..a k svetovej vlade je len krok!!

myslis si ,ze Gorila, Sasanka,,a vsetky tieto sracky maju v rukach ludia??

druhy krat ti pisem,,zobud sa!!
mozes poskokovat po ulici ako anonymous..mozes zapalovat auta,,vesat politikov po kandelabroch..na koniec sa stane aj tak to co chcu mocni tohto sveta!!
a tvoej hecovačky,,a silne reci nebojacneho a triezveho stefana na tom nic nezmenia!!

ale ver si comu chces..
keby si veril biblii,tak by si vedel,ze inak ako svetovaladou a tyraniou to skoncit nemoze..
no ty ako spravny neverec,,dufas vo svoje sily,,vo svoj rozum a odvahu!!

si naivny..
no necham ta v tom..
mysli si o mne ,ze sa bojim,,ci som zmanipulovany..jem ito jedno!!
Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka

Otázku som si nevšimol kamarátka moja.
No jednoducho. Normálne umierame bez potreby spomínať pána boha.
Nie ako Nietsche. Dá sa aj ináč, môžeš aj na niečo pekné myslieť.. :-))
Trebárs........................................ Vyber si čo chceš.
A čo bude potom ? No uvidíme. Alebo asi neuvidíme nič.
Ja sa vždy všade rozhliadnem až vtedy keď otvorím dvere.
Neuvažujem nad tým čo je za dverami, to sa nedá.. Dá sa iba domýšľať si.
Tak to domýšľanie to nikam nevedie.
A to čo je za zavretými dverami o tom nešpekulujem, to nevie nikto.
No podľa vedomostí ktoré máme tam asi už nič nie je..
A ak by aj čírou náhodou áno tak potom sa už rozhliadneš, že..
Čo je na tom neprirodzené, otvoriť dvere a potom sa rozhliadnuť ?


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Prepáč ale Ty si vymletý. Prepáč za výraz.
Kto píše o tom čo si popísal, puče, revolúcie a neviem čo....... :-))
To napísala Tvoja fantázia nie ja.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-31  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tak mi napis, co si myslel tym-"Namiesto:
Čakám na to ćo sa stane...
Ti ponúkam:
Stane sa to čo urobíme MY.

co chces robit??

drevo rubat??
varit??
štat?

prat?
uhlie pratat??

ci do si mam mysliet??
na co ja cakam..a ty to chces urobit sam??

ja som vymlety??

vymackni sa!!ty tajnostkar..


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-01-31  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

No prepáč môj zlatý ale to sa nedá napísať Ti ćo presne urobíme.
Mňa nejaké keci o tom že kto ako tu ovláda svet netrápia..
Ako ten sveto ovládajú ? Peniazmi ?
Nejkými šnúrkami, zákonmi ?
Akú inú moc majú nad Tebou keď Ťa toto trápi ?
Nad Tebou majú Joplins duševnú moc, lebo tomu veríš.
Kým nemáš slobodného ducha tak je to škoda riešiť čo my urobíme.
Neviem čo urobíme ale viem čo budeme robiť.
Budeme robiť to ćo chceme robiť.. Nie to čo čakáme že sa stane..
Pretože stať sa môže len to čo urobíme. Nie to čo je v nejakej knihe.
Čo mi nerozumieš ? Okolo mňa sa dejú veci ktoré chcem ja..
No a keď si Ty uvedomíš že aj okolo Teba sa dejú veci ktoré chceš Ty...
Tak potom sa dohodneme čo chceme a už niečo urobíme - to čo chceme..
Žiť medzi ľuďmi ktorí čakajú na to ćo sa stane podľa knihy a rátajú časy...
Na akú máme potom asi perspektívu Joplins pouvažuj sám nad tým ako si škodíš.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
si beznadejne naivny,,usudil som z istotou..

myslis si o sebe chvastavo,ze si panom svojho zivota a okolia..
chlapce,,stacila by obycajna vojna a bol by si posraty ako nemluvna a bolo by po tvojich "robeniach co chces"!
si typicky civilizaciou rozmaznany mladenec ktory si nevidi na koniec nosa..hamburger a kola v ruke,,a svet gombicka!!
tebe by sa zisla skola zivota ,,a nie namyslat si o sebe ,ze si extra inteligentny lebo pracujes hlavou,,a velice dusevne vlastnictva a dristy na nete!!

si ma dostal,,
s tymto si ma fakt dostal!
takto uvazuju deti v USA.premazane deti co si myslia ,ze su najmudrejsi lebo tam maju mekdonald,,a nepoznaju ziadnu vojnu ani biedu,,amyslia si ,ze oni by to zvladli ako v pocitacovej hre!
lezies mi na nervy aky si hlupučky!
ale totalne..
zi si vo svojom zakuklenom svete,mysliac si o sebe aky si slobodny,,a ze ta nikto neovlada!
tvoja naivita nepozna hranic.
koncim s tebou.
prijemne prebudenie ti prajem..ty slobodno.triezvy- chytrak!


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (00:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsko

Nepreháňaj.
Ja sa necítim chvastavo.. Ja som Ti to aj napísal.
Že som iba obyčajný slobodný človek. Nič viac a nič menej...
Oslobodený od fobií ktore maju ludia ako Ty..
Zdá sa že som sa dotkol tvojho EGA...
Ty nie si ochotný prijať žiadnu kritiku svojho milovaného EGA...

Myslíš si že neviem že môžu byť vojny, že neviem že existujú elity
ktoré kvázi majú relatívne vysokú moc nad ekonomickým prostredím a tvorbe zákonov ? Ale iste Joplins viem to. Tak čo ma nazývaš naivným, v čom som naivný ?
V tom že si myslím že by si mohol slobodne duševne žiť ?
Tak áno v tom som naozaj naivný si stratený prípad.
Zase si začal robiť len bubububu.
Vojny,elity,ovládajú,hlad,bieda,katastrofa.
Ale iste Joplins to všetko môže prísť dokonca aj naraz.
Ale žiť s tou predstavou a odrátavať časy ?
To Ti teda niekto pekne prešiel cez rozum.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (01:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsko

A to že si žijem v teplúčku a pokoji neznamená že neviem ćo sa deje vo svete.
Nie je dôvod na paniku, a nie je dôvod na odrátavanie časov.
Vzchop sa Jolopuki a nerob paniku ešte budete tisícročia odrátavať proroctvá.
A furt nič a nić.
Nie jeden raz sa takí experti zosmiešnili a nič sa nestalo.
Jehovisti - párkrát..
Posledne v USA sa našli nejakí predpovedači a vyčkávali..
A nič, chápeš nič Joplins..
Prečo by si mal byť práve Ty výnimkou.
Lebo to vidíš ? Aj oni videli.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nedokazes rozmyslat v suvislostiach,,a to preto,lebo pred tvoje oci a mozog bol rozprestreny zavoj aby si nevidel!!

hovorim ti uz po niekolky krat,,ze nevidis,,a myslis si,ze vidis..
myslis si naivne ,ze si mudry a zostanes nakoniec blaznom,,uvidis!

pisal som uz niekolko krat tu ne dolezitom ,ze ma nezuajima co "predpovedali jehovisti" ci falosní proroci,,lebo boli blbí a nevedeli jednoduche pravdy v biblii!

a to ,ze ty vsetko "vidis" a velice sa nebojis a zijes si v "teplicku a pohode" len ukazuje ze si "optimista" no chod sa pozriet na cintorin kolkí optimisti tam lezia predcasne!

"kto informuje zbrane daruje" no ked chces tak sa usmievaj,,o vsetkom vedz ,,a zi ako hrdina co sa nicoho neboji..

s tebou sa neda bavit,,vsetko vies,,vsetko mas,,nicoho sa nebojis.. si neskutocne triezvy,,krasny,,mudry,,dusevny,,vláčny a driečny..
takych truhlikov beha posvete miliony..
no ked pride trochu zakolisanie systemu tak su medzi prvymi co nariekaju ako male deti!!

"pridu posmievaci,,a budu hovorit-co je zo slubom o jeho prichode? ved sa stale nic nedeje"!!

tak tak,,stale nic..az raz..Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-02-01  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mykaj s tým kľúčom, Jolopuk, a netrep...!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  truhlik tata sa pripojil k truhlikovi synovi,,a zahriakli joplinsa..:-DDD
Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobré ránko Joplins.
Tvrdíš že pred moje oči bol rozostretý závoj aby som nevidel..
A preto som sa rozhodol že keď Joplins vidí nech mi napíše čo sa stalo
a čo sa deje.. Že urobíme nejakú analýzu, veď možno má Joplins pravdu.
Čo z toho sa už stalo čo predpovedá tvoja osobná analýza súvislostí milý Joplins.
A nič si nenapísal, napísal si toho veľmi málo.
Ale pritom tu hore zase píšeš že sa všetko do bodky deje..
A keď sa Ťa človek pýta že čo sa do bodky deje..
Ktorá bodka čo znamená, tak to nie si schopný napísať vôbec nič..
Iba nejakých pár indícií.
A tak usudzujem že nie pred moje oči bol rozostretý závoj,
moje oči vidia to čo je také aké to je.
Ale pred Tvoje očká bola rozostretá schéma udalostí ktorej sa zubami nechtami držíš. A dosadzuješ si do nej neznáme premenné a neuvažuješ nad tým že schéma je vadná.A nečerti sa.. Nejde o môj závoj ani o tvoju schému..
Ide o obyčajnú pravdu, tak sa nečerti.
Pravdu predsa musíš vedieť niečim potvrdiť.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-02-01  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedna miliardtina nazora cloveka na bibliu ma isto relevantny dopad na osud ludstva. To, ze v biblii nie je napisane nieco ako jadrovy vybuch, abiogeneza, ci lietadlo, nie je dane tym, ze by mu ludia tej doby nerozumeli. Je to dane tym, ze nic take nepoznali. Ak podla nazoru 1/7 000 000 000 to je preto, ze ludia to nepoznali, tak bud vedome popiera ,ze to je slovo boha, a na druhej strane, boh, ktory podla tejto 1/7 000 000 000 prechadza dimenziami, bol aj v buducnosti, tak by bolo ovela jednoduchsie, ak by napisal, ze v tejto dobe to tak budu nazyvat.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedna miliardtina svetonazoru cloveka nema ziadny dopad na osud ludstva to je fakt.
Ale ked tie miliardtiny zratame tak je to pekna sila ktora hybe svetom.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
prorocitev je dost ,,no tebe je ich po mojom dokladnom zvazeni skoda písat!!
a vies preco,,
uz som ti to pisal,,si nastaveny neverit,,a nebudes verit nikdy a nic na tomto svete ta nepresvedci..
uplne nic na tomto svete neexistuje co by si mohol uznat a prijat,,lebo si tak nastaveny,,a + je zavoj pred vojimi ocami..
tvoj mozog by to dokazal rozanalyzovat keby bol ten zavoj odhrnuty,,zrazu by si videl,,no to sa z n ejakeho dovodu nestane alebo nedeje!!

v biblii je jeden pribeh v lukasovi 16 kapitola..
hovori o bohatom muzovi ,,a zobrakovi lazarovi..
tento pribeh ilustruje ako ludia myslia,,a co by chceli..
a aj to ake odpovede davaju na otazky,,ci ako reaguju na pravdu!!

precitaj si to..
a hlavne tu poslednu vetu ,co povie Abraham tomu bohacovi,,ked ho ten prosi o nieco!!

tak presne rozmyslas,,a konas aj ty!!
a nic ta nepresvedci..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-01  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zas otravuješ, Jolopukaňa, s vidinami svetlých zajtrajškov? :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoooj vylízanec..

papal si dnes kroasánik??
mamina zvlada vsetko okolo teba,,aj pracu,,aj prat ti,varit ,a tak??

co? ,,pozdrav ju:-DDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-01  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes bol kroasan obzvlášť vypečený (je to dúfam pečivo, nie?). Ty sa zatiaľ doklep od zimy z lešenia a daj si vodu. Musíš predsa šetriť v tej ďalekej cudzine, veď preto si tam šiel, gastarbeiter. Hoď nejakú účtenku z Lidla na zasmiatie pred spaním. :-DDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
Ano som nastaveny neverit a OVEROVAT.
Po overeni som nastaveny POSUDIT.
Po posudeni som nastaveny pridat sa na stranu kde je PRAVDA.
Pravdu nevnímam ako ci niekto klame alebo neklame.

Ale pri tych vyrokoch ktore si napisal sa neda overit NIC.
Teda nemozem posudit..

Ostava mi teda NEVERIT.
A toto ma za sebou napríklad evolucna teoria celkom dobre zvladnute.
Mozes si ju overit a posudit ak mas zaujem, vsetko je pekne zdokumentovane.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty si cely "vypečený":-DDDDDD


ako tak pozeram ,tebe chybaju zakladne informacie o zivote..
ty zijes v nejakej ruzovo-maminovskej bubline..a netusis kde je sever!!

s kym sa to ja bavim,,:-DDDD
Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsko
:-))))
Ja som veru vypečený mna len tak niekto ne..ebe z nejakymi svatymi veršami.
Maminovska bublina ? To by som rad ale nemam maminu ani ocina..

Zakladne informacie o zivote mam.
Do hlineneho panaka boh vdychol dusu. Hlineny panaci pobehuju a cely den pracuju.
Stazuju sa na svoj biedny zivot. A tak prosia toho co do nich vdychol dusu
aby sa mali lepsie. Prosia ho kadeco.

Ja som zda sa z opicieho predka. Vela nepracujem len pozorujem hlinenych panakov.
Je dobre ze tu su zabezpecuju mi vsetko co potrebujem. Hovoria tomu ekonomika.
Aby som ale nieco od nich ziskal, tak si vzdy nieco vymyslim.
Hlineny panaci mi za to radi daju to co potrebujem. Nemam maminu ani ocina,
a veru v tej ruzovej zahrade casto zijem.. Je lahke zit na tomto svete s hlinenymi panakmi.


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolopuky nemusíś
Potom ide
Desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov. Ešte ďalší povstane po nich, bude odlišný od tých predchádzajúcich a zosadí troch kráľov.

Všetko vieme.. Ako bolo dnes na lešení, si nezmrzol, koľko tam bolo stupňov ?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-01  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1 ten prispevok nebol pre teba ale pre panmamina ty vstahovacne decko..

a po 2- "kazdy kto sa povysuje , bude jedneho dna ponizeny"

pri sliapnuti na kurie oko vies prskat ako Paris Hilton ked jej nedonesu na izbu jej oblubeny kolacik!!

ta tvoja arogancia a pozeranie na svet a ludi je doslovne na psychiatra..

ale necham ta,,
ty ,predok opic..


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-01  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-))))
Jolpins ako mam vediet komu co napises..
Predok velkeho manitua.
jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-02  (00:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve: ty taky overovatel ala vedec...veriš aj na velký tresk ? čo bola jeho príčina ? čo bolo pred príčinou atd...a už sme doma...takí ako ty riešia všetko "ako sa to stalo a z čoho to je" ale zaklad nevedia tj "prečo, skadial sa to vzalo, dôvod že sa to vzalo od niekial ...pred vesmirom bolo niečo a to niečo sa len tak objavilo ?..možno mne sa do rana objaví na stole milion eur len tak...zistim z čoho tie peniaze su aky maju vek ale prd budem vedieť kto mi ich dal na stol a z akeho dovodu..či evolučne z prachu ?


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-02  (01:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7

Servus..
Velky tresk ?
Pozri to je jednoduche. Neviem. A keďže neviem tak odpoveď je jasna - neviem.
Su len nejake teorie ale k nim sa neuchyľujem. Nie su overene.
Ja si pojem neviem nezamienam za boh. Neviem je neviem..
Neviem je jednoduche a pravdive

A Ty vieš.. Boh to bol ? Ako vieš ? Ja to neviem..
Ale potom odkial bol ten Boh ze.. Takze zase len odsunieme tu otazku.. Odkiaľ... ?
Bol tu stale ? Je večny..... at.ď... A z neviem vznika naboženstvo.

Ale ani Tomaš Akvinsky sa zo svojich filozofickych uvah o prvohybatelovi nevedel
nejako logickymi a filozofickymi uvahami preklenut k nabozenstvu.
Akvinskeho uvahy boli uz davno vyvratene.. A aj inych starych filozofov.

NEVIEM je PRAVDIVY VYROK a teda niet sa začo hanbiť. A netreba to neviem rozvadzať
do filozofickych uvah z ktorych nakoniec ludia pobehuju s obrazkami Jezisa,
aj ked nikto nevie ako naozaj vyzeral. No ved skumajme jedneho dna mozno budeme vediet.Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-02  (02:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn7

A s tymi peniazmi na stole.. Snad mi nechces povedat ze ak by si nasiel peniaze
na stole tak by si tvrdil ze ich tam dal boh. Je tu totiz jeden clovek ktory tvrdi ze mal 300 korun a minul v kostole 100 korun a ked sa vratil domov tak mal zase vo vacku 300 korun. A to je podla neho dokaz pana boha stvoritela neba a zeme...


Steve . vyqemubi24   |   ip:91.127.42   |   2012-02-02  (02:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JN7

A vlastne ma napadlo veď Ty si si už odpovedal.
Prd budeš vedieť kto Ti ich dal na stol a z akeho dovodu...
No veď to je práve to.. Prd budeš vedieť tak ako môžeš niečo o tom tvrdiť,
odkiaľ sú.. Ak by si bol čestný človek tak povieš NEVIEM.
jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-02  (07:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve:nevies...takze v podstate nevies ci ma toto vsetko stvoritela ... Je to 50/50...ale ty v diskusiach mas myslienky ktore opovrhuju jednu z moznosti...... prosim ta s obrazkami tu na mna nechod nediskutujem o svetovej sekte katolickej


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.102.14   |   2012-02-02  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JN7. Nebavime sa o 50 na 50. Stvoritel moze byt rozny...
Fantazii sa medze nekladu.. Mohli byt aj dvaja ci traja..
Mohlo to byt akokolvek. Dokonca aj tak ako si nemysli ani jeden clovek na tejto zemi. A cim viac toho stvoritela upresnujete. Tym je mensie a mensie
percento pravdepodobnosti ze je taky aky tvrdite.

Takze z vyberu moznosti by ten vas Stvoritel mal len mizive promile..

O 50 na 50 sa tu neda teda bavit. Trebars o stvoritela ktory uz neexistuje
by nemal nikto z veriacich ani zaujem.
Ved si mozme mysliet ze - stvoritel existoval a expandoval..
My vsetci sme zo stvoritela, vsteko je zo stvoritela a stvoritel zmenil vedome svoju formu.. Potom mu to ale nevyslo a vedomie stratil.
Je vecny ale v tejto forme na nas uz nema ziadny dosah..
Ak by ste s tou predstavou zili tisicrocia lebo saman povedal, ale to si uz nikto nepamäta tak by to tak bolo..

No ako by sa Ti pacil taky stvoritel..

V danej situacii mozme sice povedat 50/50 je vesmir STVORENY/NESTVORENY
No a ak cokolvek k stvorenemu povies tak to uz nebude 50/50.
A je tam este jedna logicka namietka - ako potom vznikol stvoritel.
Mate to poriesene = je vecny.. Ale to uz sme v oblasti nedokázateľného tvrdenia.
Takisto by mohlo platit ze vecny nie je.

Takze uz je to 25/50.. No a cokolvek k stvoritelovi povies znizujes percento pravdepodobnosti. Ja ani nemam velke namietky k ludom ktori si myslia ze
vesmir bol stvoreny.. Len si myslim opak..
Zlozitost vedomeho stvoritela by musela byt prilis velka..
Ale ked idete do detailov tak to teda namietky mam.
Je tu jeden chlapik a ten sa Vam smeje.. Ked zacnete tvrdit ze sa to neda dokazat, ze boh neexistuje.
On zacne tvrdit - ale da da sa to dokazat.. Zufej je stvorietl sveta.
No ako mozu byt stvoritelia dvaja.. No a ja Ti k tomu pridam spagetovu priserku,
ktora vznikla uz len z recesie na Vase tvrdenia.

Ked tvrdis ze je stvoreny tak fajn co este k tomu mozes pridat..


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-02  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve :na tie tvoje zdlhavé komentáre nemám chuť odpovedať..príde mi to ako ked dieťa plače a popri tom sa snaží vysvetlovať s malou slovnou zásobou desiatky myšlienok ktoré ani nemá v mysli usporiadané..prepáč, nehnevaj sa..a stým 25/50 si pobavil...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-02-02  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby tu bola jedna jedina vec na pobavenie a to tych 25/50, zivot by bol naozaj nadherny.
jn7, to ze si nasiel vtom clanku len toto, svedci nie o tom, ze pravdivo pises ty, ale ze sa nevies sustredit na oponenturu, ktora ta usvedcila z tendencnosti.
Ano, spravne malo byt 25/25/50,nasledne mozno 12,5/12,5/25/50,ale vyseledok je stale rovnaky, pocet pravdepodobnosti,ku ktoremu sa hlasas je mizive promile.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.102.14   |   2012-02-02  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JN7

Nechces odpovedat lebo nevies odpovedat..
Ved nemusis.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-02  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím! Tak ako ďaleko je dopoludňajšie predstavenie kabaretu s tým komickým názvom? Už svätí klauni odhalili, ako vyzerá ich imaginárny šéf? Nezmeškal som štek Jolopukane? Pri jej "hereckom výkone " totiž veľmi rád hvízdam... :-DDD


Sando . woduwame77   |   ip:212.5.202   |   2012-02-02  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel som pridať odkaz a nešlo to! Neviem, čo je .


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-02  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prídu mi komické tieto diskusie ... niekto tu napíše článok o Bohu (teraz neriešim obsah tohto článku) a zakaždým tu povinne nakluše hrstka diskutérov odmietavá Boha...tento článok ako aj mnohé iné s touto tematikou su tu pre ludí hľadajúcich alebo zaujímajúcich sa o náboženstvo apd. .....je tu kopec článkov ktoré ma nezaujímajú obsahovo a nečítam ich nekomentujem ... podvedome vzlykate za Bohom ani neviete o tom :)


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-02  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn7
Odporúčam Ti skvelý článok, určite Ťa pri ňom nebude žiadny diskutujúci vyrušovať..

www.jezuiti.sk/admin/dok/48221c95aa196.pdfjn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-02  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve: prečo to odporúčanie z tvojej strany ? ..pozrel som si ho..nespomínam si že by som niekedy písal že som vyrušovaný diskutujúcim...


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-02  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn7
Keď si si ho pozrel možno by si mi vedel povedať prečo sa neustále
veriaci starajú do ateizmu. A chcel by som vidieť ten ohlas ak by toto písali
ateisti vo svojich článkoch o veriacich. Ak Ti prídu tie diskusie komické,
tak mne nie zdá sa mi že ľudia ktorí v boha neveria vám otvorene vyhlásili vojnu,
pretože sa do nich neustále montujete.
Kto vietor seje.....
Ja len nerozumiem jednej veci prečo namiesto toho nevelebíte boha, to mi nevadí.
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:87.157.20   |   2012-02-02  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - prečo sa radšej nevenuješ svojej rodine, ale vypisuješ tu sprostosti? Chceš vojnu?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-02  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenočka priateľka moja

Ja som zo svojou rodinkou každý deň od rána do večera..
Aj teraz. Detičky už spia tuto na pohovke aj zo psíkom.
Chvíľkami pootvoria očko. Sú veľmi zlatí.. :-))
Ja si svoje ateistické povinnosti plním aj sú napapané..
Aj som sa im povenoval. Celé roky sme spolu máme kopec času pre seba.
Skrátka všetko je tak nádherné u nás v dome ako v nebi. Veru veru.

A s Tebou som uzavrel mier pretože si milé dievča tak si to nekazme.
Nechaj to tak s Tebou sa nehádam.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-02  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som zas s FC uzavrel dohodu o spoločnom postupe prevýchovy Jolopukane.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-02  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium

Prečo ju voláš FC, čo to znamená ?


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-02  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve: Ja som poväčšine videl internetové kowbojky -ateistov "vs" ateistov ktorí si myslia že sú veriaci ..a ten článok čo si mi odporúčal je zo stránky ktorá nieje hodná ani komentára ... samo o sebe ten článok písal človek ktorý sa javí ako keby s bibliou neprišiel do kontaktu ani v predstavách ...


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-02  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn7
Nie som kompetentný posudzovať či autor s bibliou neprišiel do kontaktu ani v predstavách , článok je z knihy Svedectvo viery I, Dobrá kniha, Trnava
odvtedy vyśliel II. III.diel.
V každom prípade rád sa občas pozriem na stránky veriacich je neskutočné čo o
ateistoch dokážu popísať.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.96   |   2012-02-03  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vsak dobre, aj ja vas mam v podstate rada,ale tych sprostosti, co tu popisete...nechcete pomaly vyhlasit vsetkym krestanom "dzihad"? Pandemonium preco sa hanbis povedat stevovi, preco ma volas FC aj ked vies,ze to nemam rada?


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-02-03  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC je prebratý výraz od iného diskutujúceho a znamená "farárova cicuška". Adresát tohto oslovenia na to nerád počuje, ale ako skratku to považujem za vhodné oslovenie v užšom kruhu diskutujúcich, ktorí sa tu už dlhšie poznajú. Tiež (a najmä) preto, lebo jedno slovo má vzťah k mačkám, čo mi je veľmi sympatické... :-)


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-13  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked nebolo nič ako mohlo existovat slovo až potom boh.ved to slovo musel niekto povedat či nie.boh tam ešte nie je .až po slove sa narodil boh. dokaž-ako mohlo existovat niečo v ničom alenekaž bibliu!a kde sa nachadza ta kniha čo dal akože boh spisovatelovi.nemuseli sme žit v jaskini ale hned staviat raketoplani. kde bi sme už dnes boli.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zážitok muža, ktorý stretol Yettiho

Oba dva, přimražení hrůzou, jsme se na sebe dívali tak dlouho, že se to zdálo být věčnost. Ukazoval na mě rukou a vydával zvláštní mňoukavý zvuk jako kotě. Vypadalo to, že jeho lebka nemá žádné čelní laloky a ubíha dozadu téměr hned od úrovně velice hustého obočí. I brada ustupovala a zuby byly veliké a vyčnívajíci. Kromě chybějicího čela se přesto objem lebky zdál přibližně stejný jako u moderního člověka. Ruce a chodidla měl široké a ploché. Nohy byly křivé a paže mnohem delší, než je běžné. Všiml jsem si, že stvoření našlapovala na vnější stranu chodidel, jako to dělají lidi.


Koniec cyklu

VEDA

Mapa vedomia, mapa Vesmíru.

Trestný čin ?

Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.5429 s