22. September 2019
    
Ako môže peňažná reforma zmeniť svet - Dolezite.sk

Ako môže peňažná reforma zmeniť svet


  2009-11-12  (23:19)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
peniaze, peňažný systém, finančná kríza, frakčný rezervný systém, peňažná reforma - Ako môže peňažná reforma zmeniť svet

Ako globálna spoločnosť, dnes môžeme mať skoro všetko, čo si len vieme predstaviť. Myšlienky nedostatku, že 'To si nemôžeme dovoliť,' alebo 'Je to príliš drahé', sú pozostatky z posledných 100 rokov ekonomického myslenia. Samozrejme, existuje niekoľko prirodzených obmedzení, ktorým musíme venovať pozornosť, ale je čas zabudnúť na koncepty chudoby a nedostatku a pozrieť sa na realitu namiesto ekonomických teórií.

V súčasnosti stojíme na rázcestí ľudského rozvoja. Cesta č.1 vedie k väčšej chudobe, väčšiemu nedostatku, zničeniu hodnôt, ktoré spoločnosť vytvorila počas niekoľkých posledných storočí, k nižšej životnej úrovni, a vo všeobecnosti k menej príjemnému životu pre takmer každého. Cesta č.2 vedie k väčšiemu bohatstvu, vyššej životnej úrovni pre všetkých, a ku kvalite života, ktorú si len málo ľudí vie vôbec predstaviť. Cesta č.1 poškodzuje každého, cesta č.2 prinesie prospech pre všetkých.

Máme slobodu voľby, práve teraz, ktorou z týchto ciest sa vydáme. V súčasnej dobe voľbu urobili ekonómovia a politici, a rozhodli sa pre cestu č.1 – cestu vedúcu do chudoby a ku klesajúcej životnej úrovni.

Prečo by to robili? Je to preto, že cesta č.2 je príliš ťažká? Nie – vybrať sa po ceste, ktorá prináša prospech všetkým, vyžaduje len pár drobných zmien v niekoľkých právnych dokumentoch a mierne úpravy niekoľkých počítačových systémov.

Pravdou je, že ekonómovia a politici si vôbec nie sú vedomí, že cesta č.2 existuje. Uverili (boli zmanipulovaní veriť), že cesta k všeobecnej chudobe je tou jedinou. V mnohých ohľadoch je to nad ich duševné sily, predstaviť si, že cesta č.2 môže vôbec existovať.

Tento dokument je cestovná mapa pre trasu č.2 - cestu k vyššej životnej úrovni, stabilnejšej ekonomike, a všeobecne k lepšiemu životu pre všetkých.

Aby sme pochopili, ako sa tam dostať, musíme prejsť niekoľkými zmenami v myslení. Boli sme naučení a zvykli sme si uvažovať o ekonomike určitým spôsobom, a budeme sa na ňu musieť pozrieť inak (a síce presnejšie), aby sme pochopili, ako sa dá ísť alternatívnou trasou.

Riešenie pre naše súčasné problémy

Práve zažívame jednu z najhorších finančných kríz v histórii (krízu, ktorá bola úplne predvídaná každým, kto dôkladne rozumie frakčnému rezervnému systému bankovníctva). Ako dôsledok, vlády na celom svete teraz hovoria o 'škrtoch' vo verejných výdavkoch. Stručne povedané, oni nám hovoria, že už nemôžeme mať to, čo už vlastne úspešne máme, jednoducho preto, že 'nie je dosť peňazí'.

Riešenie stručne

Riešenie našich súčasných problémov - a cesta k väčšiemu bohatstvu a prosperite pre celú ekonomiku a spoločnosť - je:

1. zabrániť tvorbe peňazí súkromnými firmami (obchodné banky, prostredníctvom frakčného rezervného systému bankovníctva)

2. učiniť štát (štátnu inštitúciu), jedinou organizáciou, ktorá môže vytvárať nové peniaze

3. púšťať tieto peniaze do ekonomiky – nie vo forme dlhov – ale, prostredníctvom vládnych výdavkov a / alebo priamou distribúciou občanom

Strašidlo inflácie

Obvykle, keď predložíme tento návrh, objavia sa hneď „ako reflex“ námietky: inflácia, Weimarská republika a Zimbabwe. Tento argument znamená, že zvýšenie množstva peňazí v obehu by príliš rýchlo spôsobilo zvýšenie cien. Tí, ktorí používajú tento argument ako argument proti myšlienke peňazí tvorených štátom zvyčajne nepoznajú skutočnosť, že bankový systém už teraz nafukuje množstvo peňazí o 7-11% ročne, každý rok. Tieto úverové peniaze tvorené bankami nepochybne vyvolávajú infláciu - napríklad 3-násobný vzostup cien nehnuteľností v Británii za púhych 10 rokov.

Boj proti inflácii

Pokiaľ ide o infláciu, skutočná otázka je jednoduchá: O koľko môže byť zvýšená peňažná zásoba každý rok, bez toho aby to spôsobilo infláciu? Akonáhle toto vieme (z výskumov, prognóz a z pokusov a omylov), potom jednoducho zabezpečíme, aby sa peňažná zásoba nezvyšovala o viac než túto sumu.

V súčasnom systéme frakčných rezerv, kontrola peňažnej zásoby je ponechaná v rukách armády hypotekárnych maklérov a úverových pracovníkov (pretože takmer všetky nové peniaze sú vytvárané vtedy keď sú poskytované pôžičky). Je to veľmi zlá logika, predpokladať, že tisícky maklérov hladných po províziách budú kontrolovať ponuku peňazí tak, aby to prospievalo ekonomike ako celku.

Preto, riziko inflácie bude v skutočnosti nižšie, ak dáme moc vytvárať peniaze späť štátu, za dodržania prísnych pravidiel a zásad. Podobne ako väčšine ľudí, ani nám sa nepáči myšlienka, že by naši volení zástupcovia vlády mohli vytvárať toľko peňazí, koľko budú potrebovať na to, aby vyhrali voľby, takže musíme oddeliť kontrolu peňažnej zásoby od volených politikov a dať ju do rúk nezávislej inštitúcie. Táto inštitúcia bude zodpovedná za zvyšovanie alebo znižovanie peňažnej zásoby tak, aby nespôsobila infláciu (resp. nie vyššiu ako zákonom určenú 'prirodzenú' mieru inflácie, t.j. rovnajúcu sa rastu hospodárstva).

Tri obmedzenia rastu peňažnej zásoby

Navrhujeme, aby štát vytváral toľko peňazí, koľko je potrebné na to, aby sa mohlo urobiť všetko, čo je potrebné urobiť, za týchto troch podmienok:

  1. Tvorba peňazí nesmie spôsobiť infláciu ani defláciu

  2. Tvorba peňazí nás nesmie podnecovať k využívaniu prírodných zdrojov rýchlejšie, ako sú nahradzované

  3. Vytváranie peňazí by malo byť vykonávané takým spôsobom, aby ľudia nemali dôvod spochybňovať hodnotu peňazí a nestrácali vieru v ne.

Otázke inflácie sme sa venovali vyššie. Teraz sa budeme zaoberať ďalšími:

Využívanie prírodných zdrojov

Nedostatok peňazí by nikdy nemal brániť tomu, aby bolo niečo vykonané, ak na to existuje dostatok pracovných síl a prírodných zdrojov. Keďže máme ďaleko viac pracovných síl než sa v súčasnosti využíva (zoberme do úvahy stovky miliónov nezamestnaných po celom svete), a určité množstvo prírodných zdrojov, potom jediným obmedzením toho, čo môžeme urobiť, by mali byť prírodné zdroje.

A preto, mohli by sme vytvoriť peniaze na financovanie výrazného zlepšenia (napríklad) verejnej dopravy. Vytvorené peniaze zaplatia inžinierov a pracovníkov na tomto projekte, rovnako ako aj ľudí, ktorí vyrobia vozidlá a ľudí, ktorí vyťažia železnú rudu na oceľ potrebnú pre tieto vozidlá. Akonáhle sa tieto peniaze použijú na zaplatenie prvotného projektu, budú tieto peniaze znovu použité desaťtisícami ľudí, ktorí nejakým spôsobom pracovali na projekte, čím vytvoria väčší dopyt v ekonomike a následne vytvoria ďalšie pracovné miesta.

Inými slovami, všetko čo si vieme predstaviť - výbornú zdravotnú starostlivosť, vynikajúcu verejnú dopravu, prvotriedne vzdelávanie - je finančne na dosah, hneď ako vrátime moc tvoriť peniaze späť štátu.

Mohli by sme dosiahnuť všetko toto bez toho aby došlo k inflácii, ale mohli by sme tiež zistiť, že sme vyčerpali prírodné zdroje. Preto musíme venovať pozornosť tomuto druhému obmedzeniu - že tvorba peňazí nesmie viesť k nadmernému vyčerpaniu prírodných zdrojov.

Čo to znamená v praxi? To znamená, že hoci by sme mohli finančne zvládnuť 10 veľkých verejných dopravných projektov v jednom roku, budeme ich musieť rozložiť do niekoľkých rokov, aby sme zabránili nadmernému využívaniu prírodných zdrojov.

Stručne povedané, peniaze sú umelé obmedzenie pre ekonomiku. Jedinými skutočnými obmedzeniami, pre ktoré by sme sa mali znepokojovať je: množstvo práce (koľko toho prakticky môžeme urobiť za 12 mesiacov), a množstvo prírodných zdrojov (kedy nám dôjdú?). Vo väčšine krajín dopyt po práci ďaleko prevyšuje ponuku práce (značná nezamestnanosť), a preto práca nie je naozajstným obmedzením.

Teda nám ostáva len jedno obmedzenie toho, čo môžeme dosiahnuť - množstvo prírodných zdrojov.

Udržanie viery v peniaze

Toto posledné obmedzenie je trochu abstraktné a horšie merateľné ako prvé dve, ale treba ho mať na pamäti.

Peniaze sú užitočné, ak ich ľudia akceptujú výmenou za tovary a služby. Ak sme v Londýne, môžem vám dať 10 libier a vy ich zoberiete, pretože viete, že ich môžete použiť. Avšak, keď vám dám 30 miliónov 'Meticais' z Mozambiku, pravdepodobne ich odmietnete, pretože ich ťažko budete môcť využiť, keď ste v Londýne.

Toto je dôležitý bod - peniaze nadobúdajú svoju hodnotu nie z toho, čím sú (zlato, papier alebo digitálne položky v počítačovej databáze), ale za čo môžu byť vymenené. Peniaze nemusia byť kryté zlatom, striebrom alebo štátnymi dlhopismi - sú kryté všetkými tovarmi a službami, ktoré sú na predaj v spoločnosti. Preto, ak sú ľudia ochotní poskytnúť svoje služby výmenou za peniaze, s vedomím, že môžu tieto peniaze použiť na nákup ďalších služieb od iných ľudí, potom peniaze majú hodnotu.

Toto posledné obmedzenie je skôr otázka vzťahov s verejnosťou, než skutočných ekonomických obmedzení. Inflácia by bola prvým indikátorom toho, že ľudia strácajú vieru v hodnotu peňazí, a teda ak zabránime inflácii, nemali by sme mať žiadne ďalšie problémy. Je však dôležité, aby sa predišlo tomu, aby ľudia - verejnosť, tlač, a dokonca aj ekonómovia – zaujali automatický okamžitý nepremyslený postoj, že tvorba peňazí štátom by znehodnotila menu.

Dopad týchto zmien

Aký to bude mať dopad, keď začne vytvárať peniaze štát a míňať ich do ekonomiky, za dodržania horeuvedených podmienok? Ako to povedie k väčšiemu bohatstvu a zvyšovaniu životnej úrovne pre všetkých?

Dovoľte znovu zdôrazniť, že súčasný spôsob myslenia v konceptoch „nedostatku, núdze“ v spoločnosti, pochádza z desiatok rokov zlého ekonomického myslenia. Jediné skutočné obmedzenia sú práca a prírodné zdroje. Máme viac ako dosť pracovných síl v prevažnej väčšine krajín, masová nezamestnanosť a chudoba postihuje závažným spôsobom väčšinu svetovej populácie.

Náš súčasný spôsob dodávania peňazí do ekonomiky vyžaduje, aby sa ľudia zadlžovali, len preto aby ekonomika získala výmenný prostriedok. Ak by sa nikto nezadĺžil, nemali by sme žiadne peniaze, a nemohli by sme obchodovať. Štát si nechal odňať „tlačiareň na peniaze“ niekoľkými súkromnými firmami a požičiava si peniaze, ktoré by mohol tvoriť sám, za nekonečne väčšie náklady. A nielen to, dovolili tiež, aby peniaze tvorili takmer výlučne banky, čím štát prichádza o 200 miliárd libier (vo Veľkej Británii) ročne potenciálnych vládnych výdavkov, musí zvyšovať dane a znižovať disponibilný príjem obyvateľstva. Ak by týchto 200 miliárd libier ročne, namiesto bankového systému vytváral štát, mohli by sme vyrovnať štátny dlh a financovať neuveriteľné zlepšenie v oblasti vzdelania, zdravotnej starostlivosti a všetkých štátnych služieb, to všetko v priebehu okolo 5 rokov.

Možnosti, ktoré vyplývajú z vrátenia práva tvoriť peniaze späť štátu sú neuveriteľne vzrušujúce, keď sa pozeráme na krajiny ako USA a Veľkú Britániu, ale stávajú sa revolučnými, keď sa pozrieme na chudobnejšie krajiny.

Píšem toto z centra mesta Južnej Ameriky. Včera som videl taxík s pišťaním zastaviť uprostred cesty, aby nevletel do obrovskej diery v asfalte (čím by určite poškodil vozidlo). Cestu by bolo treba opraviť, ale rovnako ako vo väčšine krajín, veci sa tu nerobia, pretože na to 'nie je dosť peňazí'. Štát nenazbiera dosť na daniach a potom - (rovnako ako vo všetkých ostatných krajinách, ktoré boli vtiahnuté do používania bankovníctva so systémom čiastočných rezerv) – si požičiava peniaze, miesto toho, aby ich sám tvoril.

Sú veci, ktoré je treba robiť (lepší systém verejnej dopravy, lepšie cesty, lepšie zázemie pre favelas a slumy). Ale, pretože nemáme dostatok čísiel v počítači, a moc vytvárať tieto čísla sme odovzdali zárobkovým subjektom, ktoré nemajú žiadny záujem o blaho spoločnosti ako celku, tak sa tieto veci nerobia.

Možnosti

Čo sa môže stať, ak by vlády chudobných krajín získali kontrolu nad svojou menou? Predpokladajme, že táto vláda:

1. je zodpovedná

2. chce pomôcť, nie poškodiť ekonomike

3. dodržiava podmienky, ktoré som uviedol vyššie

Mohla by zobrať ľudí z obrovskej skupiny nezamestnaných alebo nedostatočne zamestnaných, a zamestnať ich na opravu ciest a rozšírenie systému verejnej dopravy, čím by sa vytvorilo oveľa viac pracovných miest a bolo by to prínosom pre všetkých obyvateľov mesta. Ale ešte predtým, bude treba vyškoliť, zaučiť týchto ľudí, takže by sa vytvorili pracovné miesta pre inžinierov, ktorí by mohli odovzdávať vedomosti. Budú tiež potrebné suroviny, takže bude môcť zamestnať ďalších ľudí, ktorí ich vyťažia zo zeme.

Pointa je, že ak máme zdroje, ľudí ochotných pracovať, a ľudí ochotných vyškoliť týchto ľudí, potom môžeme urobiť všetko, čo potrebujeme urobiť. Nemali by sme byť nikdy obmedzení nedostatkom peňazí.

Ja som „vyškolený“ v ekonomike rozvojových krajín, takže viem, že horeuvedené je zjednodušenie, že existujú otázky dovozu a menových kurzov, ktorými sa treba zaoberať, ale všetky tieto problémy sú prekonateľné, akonáhle si uvedomíme, že môžeme vrátiť moc tvoriť peniaze späť štátu a vytvárať peniaze k prospechu verejnosti, nie pre súkromný zisk. Peňažný systém je jednou z hlavných príčin chudoby vo všetkých krajinách, ktoré používajú frakčné rezervné bankovníctvo. Ukončením frakčného rezervného bankovníctva môžeme dosiahnuť životnú úroveň niekoľkonásobne lepšiu než v súčasnosti.

Už vytvárame peniaze, tak ako by sme ich mali minúť?

Už sme sa venovali obave z inflácie, ale stojí za to znova to sem uviesť, pretože to je otázka, ktorej je pre ľudí najťažšie porozumieť.

Už teraz tvoríme peniaze - vo Veľkej Británii, 200 miliárd libier bolo vytvorených len v samotnom roku 2008, čím sa zvýšilo množstvo peňazí približne o 12%.

Tieto peniaze už boli vytvorené a vydané do ekonomiky, takže je jednoducho ignorantské tvrdiť, že tvorba peňazí štátom odrazu spôsobí hyperinfláciu. Masa peňazí neustále rastie, a peniaze sa neustále znehodnocujú. Skutočná miera inflácie (vo Veľkej Británii) je pravdepodobne oveľa vyššia ako starostlivo meraný index spotrebiteľských cien.

Otázka, ktorú si musíme položiť, je: Ako my - ako ekonomika a spoločnosť - chceme minúť tieto peniaze? Mali by byť napumpované prevažne do trhu nehnuteľností (ako je tomu v súčasnosti), aby mohli ďalej spôsobovať zvyšovanie cien domov a ďalej znižovať disponibilný príjem všetkých občanov - chudobných i bohatých? Alebo by sme radšej tieto novo vytvorené peniaze minuli na spoločensky prospešné projekty, ktoré učinia spoločnosť ako celok bohatšou, nie chudobnejšou?

A ďalšia otázka: kto by mal získať prospech z týchto novo vytvorených peňazí? Mal by ísť relatívne malej skupine ľudí, ktorí pracujú v oblasti bankovníctva, alebo by mal byť rozdelený rovnomernejšie v celom hospodárstve? 200 miliárd libier vytvorených bankami v roku 2008 vygeneruje až 250 miliárd libier zisku v priebehu najbližších 25 rokov. Týchto 250 miliárd libier, je bohatstvo, ktoré (ak nezreformujeme peňažný systém) bude presunuté od zvyšku ekonomiky k pár ľuďom, ktorí pracujú v bankovníctve alebo akcionárom bánk.

Chceme obohatiť 6% spoločnosti na úkor ostatných 94%? Alebo by sme mali uskutočniť reformy, ktoré navrhujeme, ktorá obohatí 94% obyvateľstva na možný úkor 6%?

Je čas zobudiť sa!

Začal som tento článok tým, že sme na rázcestí. Naši politici, ekonómovia a novinári sa domnievajú, že cesta do chudoby je v súčasnosti jediná, ktorá existuje, a to je kam nás práve teraz vedú. Ale je čas na revolúciu v oblasti ekonomického myslenia, aby nás priviedlo na cestu k vyššej životnej úrovni pre všetkých ľudí.

Ignorujme na pár sekúnd ekonomické teórie a pozrime sa na realitu. Máme dostatok ľudí, ktorí urobia všetko, čo potrebujeme urobiť (ale nie dosť peňazí na ich zaplatenie). Máme dostatok vedomostí. Máme dostatok prírodných zdrojov - máme dostatok vedomostí a dostatok 'ľudského potenciálu' na riešenie problému prírodných zdrojov, ale opäť, nemáme dosť peňazí na ich zaplatenie, aby to urobili.

Jediným skutočným nedostatkom, ktorý máme, je nedostatok peňazí. Odpoveď na túto otázku je jednoduchá - vytvoriť viac peňazí. Ale radšej než ich vytvárať ako dlhy, pomocou frakčného rezervného systému, mali by sme ich tvoriť ako bezplatné poskytnutie v prospech ekonomiky a spoločnosti ako celku. Akonáhle to začneme robiť, zistíme, že veľa našich súčasných hospodárskych problémov, začne miznúť.

V tomto okamihu histórie neexistuje väčší posun, aký by sme mohli urobiť, než zobrať bankám „tlačiareň na peniaze“ a odovzdať ju späť ľuďom.


Autor: Ben Dyson

Zdroj: http://www.bendyson.com/blueprint-for-the-future-how-monetary-reform-can-change-the-world/2009/11/

Preložil: Mira


Mira
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-11-13  (00:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "V tomto okamihu histórie neexistuje väčší posun, aký by sme mohli urobiť, než zobrať bankám „tlačiareň na peniaze“ a odovzdať ju späť ľuďom."

TAk to uz prosim Vas urobme.


johnzzz   |   ip:67.183.12   |   2009-11-13  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako keby to bolo take jednoduche... Skuste odtlacit svinu od koryta...naivny   |   ip:72.153.11   |   2009-11-13  (02:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor je strasne naivny.je jednoduche napisat na papier zopar krokov,ktore je potrebne urobit.kto to urobi?my obycajni ludia nemame ziadnu moc.volime raz za cas politikov,ktori su skorumpovani a v sluzbach miliardarov.politici su sachove figurky na sachovnici multimiliardarov.obycajni ludia nie su ani pesiaci.sme na tejto sachovnici len prach.smutne?vobec nie.len nebudme naivni,ze my mozeme nieco zmenit.mozeme sa rozhodnut neprijat vakcinu proti chripke.ale zmenit tvorbu penazi?kazdy vyssi funkcionar v nejakej vyznamnej medzinarodnej agenture je clenom nejakej tajnej spolocnosti.je v sluzbach multimiliardarov,mozno o tom ani nevie.robi to co sa mu povie.nie to co je dobre pre vacsinu.dakujem


Hades   |   ip:88.18.185   |   2009-11-13  (07:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor je trochu schizofrenik, nie?
Cestu v pravo ospevuje ako keby to bol dar od boha a potom tam napíše toto: "...ak dáme moc vytvárať peniaze späť štátu..."
Ďalej toto:"...takže musíme oddeliť kontrolu peňažnej zásoby od volených politikov a dať ju do rúk nezávislej inštitúcie..." Je to presne naopak, Banky su nezávisle inštitucie a majú plnú kontrolu nad politikmi.
To je velmi krásna myšlienka: "...aby ľudia nespochybňovali hodnotu peňazí a nestratili vieru v ne" .... a čo tak viera v prácu, vytváraní ozajstných reálných hodnôt?!
Autor je pravyčiar jak hrom: ... "Inými slovami, všetko čo si vieme predstaviť - výbornú zdravotnú starostlivosť, vynikajúcu verejnú dopravu, prvotriedne vzdelávanie - je finančne na dosah, hneď ako vrátime moc tvoriť peniaze späť štátu."
Toto chcel povedať asi opačne, nie? : "Vo väčšine krajín ponuka práce ďaleko prevyšuje dopyt po nej (značná nezamestnanosť)" ale sa ani nedivím, všetko v tomto článku prekrúca...
No fakt, ten tu trepe dva na tri:..."Týchto 250 miliárd libier, je bohatstvo, ktoré by muselo byť presunuté od zvyšku ekonomiky k pár ľuďom, ktorí pracujú v bankovníctve alebo akcionárom bánk."

Toto čerešnička na torte:
Jediným skutočným nedostatkom, ktorý máme, je nedostatok peňazí. Odpoveď na túto otázku je jednoduchá - vytvoriť viac peňazí. Ale radšej než ich vytvárať ako dlhy, pomocou frakčného rezervného systému, mali by sme ich tvoriť ako dotáciu v prospech ekonomiky a spoločnosti ako celku. Akonáhle to začneme robiť, zistíme, že veľa našich súčasných hospodárskych problémov, začne miznúť.
V tomto okamihu histórie neexistuje väčší posun, aký by sme mohli urobiť, než zobrať bankám „tlačiareň na peniaze“ a odovzdať ju späť ľuďom.

t.j. že zahodíme krompáče, lopaty, motyky a a všetci budeme sa budeme venovať tlačenie peňazí a budeme bohatí, velmi bohatí.

Ospravedlňujem sa za arogantný príspevok, nerád tu píšem, ale už som nevydržal, také niektoré hlavné myšlienky (ktoré už všetci dávno vieme), sú tu sklbené do nejakého schizofrenického gulášu.
Hoďte naňho sieť!MiPe   |   ip:95.102.19   |   2009-11-13  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemyslím si že autor je naivný. Snaží sa len veci pomenovať, a navrhnúť riešenie. Keď o tom nebudeme ani len hovoriť tak na zmenu nemáme šancu. Treba o tom hovoriť, lebo na začiatku každdej zmeny je myšlienka. A to že ako obyčajný človek aj tak nemám šancu nič zmeniť........Keď budeme takto myslieť, tak skutočne nemáme žiadnu šancu. Ale v tom prípade je nám v "košiari" dobre....možno nám dajú aj najesť....


Hades   |   ip:88.18.185   |   2009-11-13  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej, treba hovoriť, treba... len autor, je trochu mimo, asi veľa čital, akurát nič nepochopil... na začiatku ospevuje pravicu a potom tam spomína ľavicové recepty... a ďalej si predtavuje že natlačením papierikov sa všetko vyrieši...
tak akurát tie diery na ceste aby aby taxík nemusel prudko brzdiť, ked by sme ich natlačili dostatočné množstvo možeme s nimi vypňovať tie diery... a ešte sa tam chváli že on študuje ekonomiku rozvojovích krajín... tak ale nepovedal kolko krát prepadol.


horal1966   |   ip:62.141.0.   |   2009-11-13  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím s MiPe,že aspoň treba o tom hovoriť.Aj koncom 8O rokov,keby ste niekomu povedali,že padne socializmus,tak by vás poslali do blázinca...Každá dobrá myšlienka sa raz realizuje,je to podľa prírodných zákonov,skôr či neskôr!!!


putnik   |   ip:195.80.17   |   2009-11-13  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peniaze su uz podla mna nepotrebne. (Az na to, ze sa zda, ze vacsina sa ich nechce vzdat.)
Nahradil by som ho otvorenym transparentnym kreditnym systemom.
Na co je dobre mat "peniaze" v komercnej banke? Statna by poskytovala sluzby obcanom zadarmo. Ak sa vsetci rozhodneme vziat peniaze z bank, zistime, ze tie cisla su aj tak virtualne a banky peniaze nemaju (nemaju ich tolko, kolko sme im dali).
Naco su dobre papierove "dlzobne upisy" (co povodne peniaze boli a vlastne aj teraz uz su) a ich registracia v bankach, ked mozu byt nahradene priamo kreditom. Kreditom bezurocnym a bezinflacnym.
A rad by som system transparentny a otvoreny. Myslim, ze vacsine nebude vadit, ked bude kazdy vediet kto a kolko mam a zaco ich dostava a za co ich mina. (A nebude korupcia, a - mnoho z toho co nam - vacsine vadi.)
Ale potebujem najprv zmenit/nahradit sucasny volebny system/system delegovania moci. Lebo mne vadi, ze nie je rovnost sanci!


Gebo   |   ip:195.146.1   |   2009-11-13  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...spalit peniaze a vobec netlacit, skor sa opatovne vratit k barteru, proste nieco ine ako monetarizmus..kym budu peniaze ludia budu chamtivy...nech ich tlaci hocikto..ich charakter a to co v ludoch vyvolavaju tieto papieriky sa nezmeni tak jednoducho


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-13  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hades a naivny
su obidvaja naivní a nerozumeju peniazom.

Co sa týka clánku ,po prvych 4 odstavcoch som rychlo scroloval na koniec clanku v obave ci to zase nepisal Godwinson ale po zisteni ze nie som pokracoval v cítaní, lebo keby to pisal Godwinson okamzite by som to prestal citat.
Takze clanok je okrem prvych styroch odstavcov podla mna vyborny len mi vadi ze autor sa nazýva "pravicovy".Podla mna clanok neni vobec o pravici ani lavici ,je o zdravom rozume,lebo za uskutocnenie toho co sa v clanku pise by skor hlasovala lavica ako pravica.
Ale slova lavica a pravica su mi nadovsetko odporne a nepouzivam ich lebo aj tak nikto na svete nevie co si ma pod nimi predstavit a kazdy si predstavuje nieco ine,preto tie slova sposobuju iba chaos,nic ine.


Gurasu   |   ip:195.78.53   |   2009-11-13  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor je vizionar!
Urcite to vzbudzuje rozne pocity a kazdy na taketo myslienky reagujeme odlisne. No myslim ze smer, ktory je clankom naznaceny je spravnejsi, ako dnesny stav financneho zotrozcenia spolocnosti. A treba zacat hladat tieto altarnativy. Rezignovane reci o tom aky sme mali, a ako nic nespravime, su strasne!!! V jednote je sila!!! Len treba zacat mobilizovat vedomosti a ludsku volu. A zacat sa sustredit na dolezite veci,vazne dolezite. Stanovit spravne ciele nebude vobec lahke, pri pohlade na nasu individualitu. Osobne si myslim, ze bude nutne odputat sa od financneho systemu co najviac a zacat sa oslobodzovat od vlady ktoru vlastni nasa elita, a ktorou nas manipuluje. Treba zacat riesit otazky trvale udrzatelneho zivotneho prostredia ( ktoreho neoddelitelnou sucastou sme ), energetickej nezavislosti, slobody pristupu k nezavislym mediam a zdravej vyzivy. Ktore urcite zlepsia situaciu beznych ludi. A nebudu sustredene do ruk hornych 10 000.


mage   |   ip:195.168.1   |   2009-11-13  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba vo volbach volit SaS, ktora ma v programe odvodovy bonus, ktory meni vymenu penazi medzi statom a obcanom v pozitivnom slova zmysle


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-13  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mage
nestras a preber sa.Ja som sa Sulika pytal co mieni robit z bankami a povedal ze NIC.Takze u mna je to iba Dzurinda II.
A s tym p odvodovým bonusom je to obycajná rozpravka ako dzurindove dvojnasobne platy.To dokaze kazdy debil zobrat peniaze zo statneho rozpoctu a rozdavat ich ako odvodovy bonus.Keby peniaze na odvodovy bonus zobral tak ze by zvysil dan z príjmu právnickych osob t.j. firiem a bank, tak to by bolo ine kafe.Ale to neurobi,takze panboh nech nas od Sulika ochranuje, to uz radsej Fica.


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-11-13  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uzasne ako niekto moze povedat ze my normalni ludia nic nezmenime, nehnevajte sa na mna, ak takto rozmyslate tak si zasluzite ten "nahorsi" osud, lebo Vam je jedno co s Vami urobia, skutocne nechapem tento styl porazeneckeho myslenia. Ak to takto budeme brat uz dopredu sme vsetci prehrali. Ak toto chcete prosim, ak nie pls nevnasajte negativnu energiu medzi tych par ludi co sa aspon trochu snazia.

cv

to vystihol uplne presne. Zase sa tu hadate kto je pravica a kto lavica, tak ako vcera na SVT 2, kde sa bavili o tom kto moze za krizu. Tadial cesta nevedie. Uz sa vykaslite na tieto kategorizacie a pouzivajme rozum. Podstata clanku je, ze ked chce jeden clovek robit a druhy nakupovat a vsetci chcu robit a vsetci si chceme uzit zivot a spotrebovavat, tak nemoze obchod viaznut na tom, ze sa tito ludia na seba pozeraju ako telce a vyroba viazne, lebo nie su peniaze. Preto hovori autor o natlaceni penazi, pretoze je absurdne aby ludsku aktivitu brzdil kus papiara, ked je dostatok zdrojov a chute robit.

Snad je jasne ze tvorba penazi nemoze byt v sukromnych rukach, ako to dopadlo vidime dnes.


mage   |   ip:195.168.1   |   2009-11-13  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vobec nestrasim, len vravim, ze je tu alternativa a dzurinda je uplne ina kava, takze toho tu neplet, keby si si poriadne prstudoval ten odvodovy bonus tak zisits, ze to z 2 nasobnymi platmi nic nema, len to zefektivni a zjednodusi system vymeny penazi medzi statom obcanom, zprehladni toky penazi, a je to len zaciatok toho co sa bude dat robit. Samozrejme s sposobom fungovania bank nesuhlasili viac ludi, ktorym to musi byt jasne, ze to je len zlodejina, ale ked zdanis banky, alebo nejakym inym sposobom siahnes na ich zisky tak si to vyzeru len obcania, ktorym zvysia poplatky etc. ... to treba zmenit vztah ludi k peniazom a myslenie, aby si banky nemohli dovolit to co si dovoluju ..., to bude ked ludia prestanu brat hypoteky, pozicky, vyuzivat rozne "produkty" etc ..., alebo pridu nejake obmedzenia globalne tj svetovo, alebo v ramci EU unie ..., ale plati, nic sa nezmeni zo dna na den a treba niekde zacat, a to obmedzenim zvyhodnovania roznych skupin ludi, ... btw a tie peniaze v OB by sa nerozdavali, ale by sa usetrili na orznych danovych ulavach, vynimkach, zjednoduseni administrativnych nakladov etc ..., takze nejaku demagogiu typu dalsi dzurinda, porovnavanim s 2nasobnymi platmi a zrusenim bankovych pravidiel ako dnes funguju zo dna na den sa tu neprezentuj. to vie kazdy, ze jo ..., ono u tych bank, je to len a len na ludoch, ci nastane zmena v navykoch a zmyslani ludi, keby spravanie bank vadilo vacsine ludi tak myslim, ze by sa veci pohli spravnym smerom, lebo ludia volia politikov, pekny den prajem


Mira   |   ip:212.55.23   |   2009-11-13  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To: Hades

Autor nie je schizofrenik, cesta vpravo a cesta vľavo nie sú myslené ako politická pravica a ľavica. (môžem to s určitosťou povedať, lebo poznám prácu tohto autora – vôbec nerieši pravicu a ľavicu). Uznávam ale, je to zavádzajúco napísané, a lepšie by bol spravil, keby ich označil ako cesta č.1 a cesta č.2 alebo cesta A a cesta B... (Keď som to prekladala, rozmýšľala som, či to nemám týmto spôsobom upraviť, potom som si ale povedala, že keď to človek prečíta, tak mu bude jasné, že sa tu nejedná o ľavicu a pravicu. Teraz vidím, že to zbytočne mnohých zmiatlo a článok z tohto pohľadu vyzerá akoby ho naozaj písal schizofrenik.)

To s ponukou a dopytom po práci – je tam chyba prekladu – má to byť naopak – nemôže za to autor, ale prekladateľ – (takisto to s 250 miliardami – chybný preklad) – OSPRAVEDLŇUJEM SA - Ak bude admin taký dobrý a opraví to, tak sa to tam zobrazí správne.

„t.j. že zahodíme krompáče, lopaty, motyky a a všetci budeme sa budeme venovať tlačenie peňazí a budeme bohatí, velmi bohatí.“ – toto Ti z toho textu ale ako vyplynulo?

„hlavné myšlienky, ktoré už všetci vieme“ – áno viete - VY, čo tu diskutujete, to bez pochýb, ale keby ich poznali ozaj všetci, neboli by sme tam kde sme dnes... preto takéto články treba (aj keď pre niektorých z vás je to už miliónte opakovanie tých istých vecí)moon   |   ip:195.168.4   |   2009-11-13  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to mage: vieš vôbec čo sú to za ľudia zo strany SaS?? všetko sú to bývali členovia privatizačných skupín Dzurindovej vlády ...teda jednoduchšie povedané zlodeji.
A cely odvodovy bonus ako ho prezentuje strana v o svojom programe sú len pekne slova na papieri.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-13  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mage
Suhlasim s Tebou ze odvodovy bonus je dobra vec a pomoze ekonomike ale iba za podmienky ze bude financovany z o zysenej dani PO.Nakolko ale som ho prestudoval tak viem ze Sulik navrhuje financovat ho z dani zo mzdy fyzických osob a to vidim ako zlé, to je v skutocnosti branie penazi z rozpoctu.Na Fica nadava za zadlzuje stat a on by chcel robit to iste.Ved takto financovanym odovodovym bonusom by sa znizil prijem statneho rozpoctu a teda zvysil státny deficit.
Moj navrh je zvysit dane z príjmu pravnických osob o sumu potrebnu na odvodovy bonus.Mozes mu to oznamit,lebo ja som Sulika kvoli tomuto z mojej hlavy odpisal.


mage   |   ip:195.168.1   |   2009-11-13  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mal by si sa nad tym skor ako nieco vypustis tak trochu odosobnene zamysliet, ako by to mohlo zmenit system a ake vyhody a nevyhody to prinasa, preco to je podla teba len peken slovo na papiery. Kazdeho clenov strany nepoznam, respektive ani vacsinu a ani nepoznam "skupinky" okolo Dzurindu, a ani ma to pravdu povediac nezaujima, vacsina clenov strany SaS neboli doteraz v politike a su to ludia co chcu zmenit system k lepsiemu a to je DOLEZITE, nevravim, ze sa tam cierne ovce nenajdu mozno aj hej a tie sa hned prejavia a v strane dlho nebudu si osobne myslim. Kym budes do kazdej dobrej myslienky bezhlavo kopat, tak sa nikdy zmena neudeje, lebo sam riesenia neprinasas aktivity nevyvijas, odporucam teda pretavit pisanie "trhovych a krcmovych reci" do skustkov zaloz si stranu, prines novu myslienku, prezentuj ju a ak bude stat za to pojdem ta zvolit ? moze byt ?


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-13  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci.

Ale ved toto presne sa urobilo po II.svetovej vojne v Nemecku.Z Marshallovho planu Nemci nedostali ziadne peniaze lebo tych 1.3 miliardy dolarov ( ktore potom ale aj vratili v hotovosti),bolo len vo forme kreditov na nakup v USA a s tym aj zakaz urocenych poziciek z MMF a Svetovej banky.A vsetko ich zlato tiez bolo skonfiskovane!

Odkial mali peniaze na financovanie svojho hospodarskeho zazraku? - no jednoducho si ich stat natlacil bezurocne!!!

Teda je to uz overene,je to vyskusane,a je to dokazatelne funkcne!

R.V.


mage   |   ip:195.168.1   |   2009-11-13  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv
bude financovany zo zrusenia vynimiek pre tj. zdanuje vsetkych bez vynimiek rozne ako su loby skupiny, treti sektor, vyplacanie dividend, usetri administrativne naklady verejnej spravy, a to socialnej poistovne, danoveho uradu etc. ..., http://web.sulik.sk/index.php?section=6&;subsection=1&pg=6 makrodopady a vplyv na deficit statneho rozpoctu,

ale to nie je az tak dolezite, skor to, ze koho podpori, a to pracujucich, nizsiu a strednu vrstvu, rodiny s detmi, ludi co zarabaju okolo urovne zivotneho minima, a OB bude znizovany tym, ktory zarabaju standardne a uplne 0 pre tych co zarabaju nastandardne, takze v globale to prida k zivotnemu standardu ludom, ktory to naozaj potrebuju


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-13  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ben Dyson alias Hans Christian Andersen.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-13  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson alias vtipálek komoditneho standardu.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-13  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV inakšie hlupáčik z velína.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-14  (02:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To:C.V.

A ja som si myslel ze Goodwinson uz bude ticho,ale vidim ze cert nespi!


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-14  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k "Strašidlo inflácie"

pri pohlade na klasicke priklady inflacie napr. tu:

http://jsmineset.com/2009/06/26/classic-examples-of-inflation/

a s trochou vedomosti z historie je zrejme, ze vacsie inflacie nasledovali po nejakej vyznamnej zmene (revolucnej), po vojne pripadne po krize atd.

k tym dvom uvedenym prikladom v clanku mozme povedat nasledovne:

Weimarská republika

"V dnešných knihách sa píše, ako Nemecko vstúpilo do inflácie, spôsobenou v roku 1923 Weimarskou Republikou. Radikálna devalvácia Nemeckej marky je citovaná v knihách ako zlý príklad, keď štát - vláda majú sami moc vydávať peniaze. Nemecká finančná kríza začala nehoráznou vojnovou reparáciou, platba vnútená Versaillskou zmluvou. Pravda však je niekde inde, ako vždy.

Pravdu opísal sám pán Hjalmar Schacht vo svojej knihe z roku 1967 "THE MAGIC OF MONEY”, tu vypustil kocúra z vreca. Dôvodom hyperinflácie bola privátne vlastnená REICHSBANKA, nie Nemecká vláda. PRIVÁTNE VLASTENÁ REICHSBANKA PUMPOVALA NOVÉ A NOVÉ PENIAZE DO EKONOMIKY, TAK AKO TO JE DNES V AMERIKE A EUROPE, TOU ISTOU BANKOVOU MAFIOU.
Špekulanti, píše Schacht a agenti bankovej mafie začali PREDÁVAŤ MARKU NA BURZE A VSÁDZALI NA JEJ NIŽŠIU A NIŽŠIU HODNOTU, KÝM MARKU ÚPLNE NEDEVESTOVALI. Týmto manipulačným systémom známym na burze ako "krátky predaj", špekulanti predávali na burze to čo vlastne ani nevlastnili a hneď obratom kupovali za oveľa nižšiu cenu."

Hjalmar Schacht o tom niečo musel vedieť. V čase tej obrovskej inflácie bol šéfom privátne vlastnenej Reichsbanky! (obdoby amerického FEDu).

zimbabwe

"Hospodářství Zimbabwe od roku 2000 pokleslo o třetinu. Země se nachází v obrovské ekonomické krizi, trpí největší inflací na světě vůbec. Na běžném trhu není k dispozici základní zboží a zemí zmítá hladomor. Tyto následky jsou především přisuzovány vůdci Robertu Mugabemu, jenž stojí za pozemkovými reformami z roku 2000, v nichž přerozdělil půdu bílých farmářů do rukou válečných veteránů a svých příznivců. Kdysi na africké poměry výkonné zemědělství s velkokapacitní produkcí obilnin se začalo propadat. Následky těchto reforem se odrážejí na státní inflaci, jež překročila v lednu roku 2008 míru 100 000 %. Kvůli takto vysoké inflaci musí státní banka tisknout bankovky vyšší nominální hodnoty, výjimkou nejsou ani peníze například s hodnotou 1 000 000 (v pondělí 21. července 2008 vstupuje v platnost nová bankovka v hodnotě 100 miliard Z$, zdroj: BBC). Nezaměstnanost je nejvyšší v Africe, její míra je uváděna v průměru 80 %. Ve skutečnosti však naprostá většina nezaměstnaných pracuje v tzv. stínové ekonomice, protože nemusí platit daně."

zdroj wiki

v casti pisanej o weimarskej republike sa to nespomina, ale ako je zname, tak tato hyperinflacia sa odohrala niekolko rokov po konci WWI. takze sa tu riesili obdobne problemy ako ma v sucasnosti zimbabwe. nedostatok zakladnych komodit pre zivot a dosledkom toho je rast cien na trhu. je to perfektny dokaz o skutocnom fungovani trhoveho mechanizmu. stava sa to vtedy ked dopyt vysoko prevysuje ponuku. vlada nalievanim penazi do obehu vtedy iba riesi dosledky tohto stavu. rast cien a ceny su nasledne tak vysoke, ze v obehu ani nie je dostok penazi v nominalnej hodnote. stat respektive mugabe neriesil priciny, akoby aj mohol, ked ich prakticky sam sposobil (vyhananim, dokonca vrazdenim bielych "kolonistov"). takto sa chodilo (zimbabwiansky dolar bol zruseny) v zimbabwe na nakupy:

http://goldprice.org/bob/uploaded_images/zimbabwe-money-guy-727491.jpg

v linku uvedenom vyssie, sa spomina v priblizne rovnakom obdobi aj sused nemecka, rakusko.

"Austria
Between 1921 and 1922, inflation in Austria reached 134%"

preco bola nizsia inflacia v rakusku ako v nemecku?

rakusko v tom case viedol marxista otto bauer. bol kolegom ludwiga von misesa z bohm-bawerkovho seminara. mises ho pocas dlhych nocnych rozhovorov presvedcil, aby netlacili nove peniaze do obehu. ze to povedie k inflacii.

co som tym vsetkym chcel povedat?

1. stat sa moze spravat zodpovednejsie, ako ten dobytek, ktory nas zotrocuje na kazdom kroku.

2. ako jasne vyplyva, tak novo vytlacene peniaze nesmu sluzit na odstranovanie dosledkov, ale musia riesit pricinu a pokusit sa ju za pomoci tychto novych penazi v obehu odstranit.

3. v tejto otazke ale aj tak zastavam nazor, ktory vyslovil hayek:

"Tak dlouho, dokud se bude nepřetržitě měnit množství peněz v oběhu, nemůžeme se zbavit hospodářských výkyvů."


LordX   |   ip:78.99.14.   |   2009-11-14  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s clankom plne suhlasim, pomenoval presne problemy sucasneho financneho systemu - sukromna tvorba penazi a FRS, a takisto riesenia - zverit tvorbu penazi do ruk nezavislej (ale aj od statu!) institucii a zrusit FRS.

Sukromne banky nepredstavuju ziadny problem ak nemaju moc tvorit peniaze. V tom pripade funguju ako hocijaky iny prvok v penaznom obehu (poskytuju sluzbu - spojenie medzi investorom a subjektmi potrebujucimi pozicku, a za tuto sluzbu maju zasluzeny trhovo urceny zisk).

Takisto najlepsia nie je uplne nulova, ale mierne pozitivna inflacia, lebo podporuje obeh penazi a investovanie, namiesto ich drzania v ponozke..


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-14  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prosim, aby na nasledovny link klikali iba taki co nie su mentalne a inteligencne na bode mrazu!

http://tinyurl.com/yfvrxnb

pokusil som sa to poslat na dolezite.sk ako clanok, ale je to moc dlhe.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-11-14  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred chviľou niekto napiše, že kresťania kradnu a vraždia, teraz sa dočitam v članku od kri, že kresťania mali zakazane kradnuť a preto su na vine, že to začali robiť židia, no proste lol:) ale inak zaujimavy članok kri...


RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-15  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lordovi X.

Pockaj,len pockaj,zadrz tvoje kone,nech prestanu tahat!To co ma byt ?-toto co pises ?

Tu som to prekopiroval:
"Sukromne banky nepredstavuju ziadny problem ak nemaju moc tvorit peniaze. V tom pripade funguju ako hocijaky iny prvok v penaznom obehu (poskytuju sluzbu - spojenie medzi investorom a subjektmi potrebujucimi pozicku, a za tuto sluzbu maju zasluzeny trhovo urceny zisk)".

O akom "SPOJENI MEDZI INVESTOROM A SUBJEKTMI POTREBUJUCI POZICKU" tu fantazmagoris???

Ved to je prezitok z casu ked peniaze boli tovar-cize zlato a striebro!!!Ano,vtedi bolo potrebne mat to tvoje "SPOJENIE",medzi tymi ktory mali peniaze (teda zlato) a tymi ktory si potrebovali pozicku!

Vtedi nebolo mozne vydat peniaze bezurocne a tie potom poskitnut "SUBJEKTOM POTREBUJUCIM POZICKU"!

Ano,moj mili Lordko,vtedy cele ludstvo na tejto nasej krasnej planete bolo vydane napospas voli bankarov ktory hromadili zlato - a potom ho poziciavali za( ako to ty pises): "ZASLUZENY TRHOVO URCENY ZISK".

Vtedy nebolo mozne s uzernikmi a s ich uzerov nic robit,preto ze jednoducho tieto uzernicke kurvy by stiahli svoje zlato a striebro a ekonomika by okamzite skolabovala.

Preto ludstvo muselo trpiet ich "ZASLUZENY TRHOVO URCENY ZISK" - ktory im potom dovoloval exces,luxus,prepych a ovesiavanie sa diamantamy!

Ale aby stat vydaval bezurocne peniaze a potom dovolil sukromnikom aby tieto peniaze dalej posuvali a za toto posuvanie si davali do svojich vackov(ako to ty pises):ZASLUZENY TRHOVO URCENY ZISK" - je taka ista absurdita ako dovolit vydavanie listov vlastnictva alebo obcianskych preukazov sukromnym osobam a oni si za tuto "sluzbu"budu davat do svojich vackov tvoj:ZASLUZENY TRHOVO URCENY ZISK".

Uvedomujes si ze podstata toho co hovoris je ABSOLUTNA PICOVINA?

V podstate ti hovoris ze stat bude vydavat bezurocne peniaze,tieto potom posunie Lordovi Rotchildovy (on je titulovany lord ak to nahodov nevies) a tento kokot nanichodny si potom prihodi na tieto peniaze uzeru a bude ich dalej posuvat tym "SUBJEKTOM POTREBUJUCIM POZICKU"!!!

Nie moj mili Lordko X,ked sa ludstvo uplne zobudi a zacne konecne vydavat bezurocne peniaze , potom vsetci rotchildovci na tejto planete dostanu akurat tak velky konsky kokot s jogurtom rovno do papule a NIE STATOM VYDANE BEZUROCNE PENIAZE!!!

Tesim sa na tvoju odpoved:Rudolf Vaskycv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-15  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri
kedze sa k tvojmu clanku neda pridat komentár,tak ho pridavam sem:

Aj mna by zaujimalo co bolo v tom prvom zmazanom komentári!

Kto je autorom clánku?

Ako si mam vysvetlit tvrdenie v odstavci Nemecko tlacilo vlastne peniaze že :
"Hneď ako sa Hitler dostal k moci, uchopil privilégiá tlačenia peňazí z rúk Židov. Namiesto toho boli tlačené legálnym úradom nemeckej vlády, opierajúc sa o produktívnu silu národa. Neplatili sa zato žiadne úroky a vláda nebola zadlžená voči žiadnym Židom alebo komukoľvek inému ani jedinú marku, ktorú vytlačila."
a tvrdenie v odstavci Financovali obe strany že :
"obidve CB aj v Nemecku aj v USA boli vlastnené Rotschildom?????"
Tak bud tlacili v Nemecku peniaze Hitlerove resp.statne banky alebo Rotschildove!!!
Kde je pravda?Ak by v Nemecku boli Nemecke Hitlerove peniaze t.j.,kto a kedy ich zrusil resp.kto zrusil ze ich znovu zacala tlacit zidovska CB???resp.Kto zobral marku spod tlacenia legalnym uradom nemeckej vlady???


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-15  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To RV
Hovorím o clanku
http://tinyurl.com/yfvrxnb

Od LordaX nemozeme chciet aby mal rozum ako my, lebo mame dvakrat tolko rokov co on a ja sa priznam ze ked som mal tolko rokov co on bol som ovela hlupejsí.Ale za niekolko rokov ked pochopi o com rozpravame moze z neho byt velmi dobry zastanca bezurocneho bankovníctva.
Zial momentalne sa pokúša iba zbavit prilepenej skrupiny na prdelke ako novonarodene kuriatko,takze treba pockat kym sa mu mozog vycisti a zacne rozmyslat ako chlap,nie ako recitator basniciek.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-15  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: kri.

Krasne si to podal, to tu hore:,2009-11-14 (15:41)
Tym ktory chcu zveladovat svoje vedomosti to bude na osoh.

Chcel som na teba reagovat najprv,ale potom som pozrel co Lord X pise,to ma tak vytocilo ze som najprv na neho reagoval.

R.V.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-15  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To:C.V.

Absolutne suhlasim s tym co hovoris o Lordkovi
X,preto mu aj hovorim aby "zadrzal kone" lebo vidim kam ho tahaju.

Aby najprv pozrel kam a kde je tahany a az potom pokracoval,ked jasne vidi ze nie je nasmerovani priamo na zamok Drakulu-Rotchilda ktory sa zivi vicuciavanim narodov tejto planety.LordX   |   ip:91.127.75   |   2009-11-15  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to cv RV - nechajte si svoje ubohe urazky a piste k veci..

Penazna institucia moze vydat iba urcite mnozstvo penazi do ekonomiky za nejaky cas (vo forme napr. rozpoctoveho bonusu, NIE priamo sukromnym osobam, to by sme boli tam kde sme teraz), inak dojde k prilis velkej inflacii. Tvrdis ze tato institucia ma poziciavat bezurocne neobmedzene kazdemu sukromnikovi? To by bolo absurdne, taku inflaciu si este nevidel.

Institucia vyda kazdy rok bezurocne urcite mnozstvo penazi do obehu cez statny rozpocet, a ten kto ich zarobi si s nimi moze robit co chce, aj pozicat dalej s urokom, ak najde zaujemcu o pozicku.

Aky zmysel by malo zarabat a vobec tvorit nejake uspory, ak by si kazdy mohol pozicat bezurocne neobmedzene mnozstvo penazi? Toto mnozstvo musi byt obmedzene, inak dojde k obrovskej inflacii. A akonahle je obmedzene, existuje zaujem o urocene pozicky od sukromnych subjektov (investorov). Lenze tie nemozu poziciavat peniaze z nicoho bez prace ako to robia banky teraz (FRS a sukromna TVORBA penazi - TO je problem!), ale musia si ich najprv zarobit tym ze vytvoria nejaku hodnotu pracou. Preco by svoje tazko zarobene peniaze mali dalej darovat zadarmo? Stat sa nema miesat do sukromno-sukromnych ekonomickych vztahov existujucich na vzajomnej dobrovolnej dohode.

"Ano,moj mili Lordko,vtedy cele ludstvo na tejto nasej krasnej planete bolo vydane napospas voli bankarov ktory hromadili zlato - a potom ho poziciavali za( ako to ty pises): "ZASLUZENY TRHOVO URCENY ZISK"."

Hromadit peniaze bankarom bez prace umoznuje FRS. Bez neho mozu pozicat iba to co zarobia pracou (alebo co im zveria po dohode investori, ktori to museli zarobit pracou).

Jediny sposob ako spravit urocene pozicky v ramci obehu nevyhodnymi pre oba subjekty je poziciavat kazdemu bezurocne, neobmedzene mnozstvo novych penazi = nehorazna inflacia!

Aj v tom vasom ospevovanom Vorgli a nemeckej predvojnovej ekonomike stat nevydaval neobmedzene mnozstvo bezurocnych penazi (nepoziciaval bezurocne kazdemu), ale iba urcite mnozstvo za urcity cas, a kto chcel pozicat viac alebo na riskantny projekt, poziciaval si sukromne uspory na urok!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-15  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  basnicky,basnicky,tvrdenia,kecy..
ani sa to citat neda...kazda veta nezysel.
Co k tomu dodat???
"Aky zmysel by malo zarabat a vobec tvorit nejake uspory,"
tak tupú otazku moze napisat len LordX
no aky zmysel ma zarabanie penazi??nijaky!!!musis otocit svoj mozog uplne naruby.
Nechodís zarabat peniaze ale chodís vytvarat hodnotu za ktorú si pomocou penazí mozes vymenit inu hodnotu!!!!
Netvoris uspory pre uspory ale iba odkladas vymenu vlastnorucne vytvorenej hodnoty za inu na neskorsí cas!!!!
Bezurocna a bezziskova ekonomika toto vsetko umoznuje bez toho aby ta niekto OKRADAL!!!Tvoja mierna inflacia je len ekonomický grc!
Tvoj mozog ale toto asi nikdy nepochopí.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-15  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mili Lordko X.

Uvedom si: V BEZUROCNEJ EKONOMIKE SUKROMNE POZICIAVANIE PENAZI SA STANE ABSOLUTNE BEZPREDMETNE!!!Kazdy bude zarabat a setrit len pre seba a nie aby robil pozicky niekomu druhemu!

Inflacia nebude ziadna - preto lebo peniaze budes poziciavat len a iba na financovanie VOLNYCH VYROBNYCH A PRODUKCNYCH KAPACIT!!

Teda v ziadnom pripade nikto si nebude "moct poziciat neobmedzene mnozstvo penazi" -(ako to ty pises).= teda ZIADNA NEHORAZNA INFLACIA!!!!

Ak budu kapacity na 100% vytazene - tak uz NEPOZICIAS ANI HALIER NIKOMU,ale pockas kym sa zase uvolnia a potom tym ktory nemaju dostatok vlasnych uspor,(teda aj keby to bol kazdy),tym potom veselo pozicias - ale zas len do vysky volnych kapacit!!!

Je absolutne jasne ze NEBUDES TLACIT PENIAZE AKO BLAZON A TIETO VIDLAMY ROZHADZOVAT MEDZI LUDI!!!

V bezurocnej ekonomike jediny sposob ako zarobis peniaze bude ze budes musiet ROBIT - teda produkovat ozajstne a hodnotne veci,takto ziskane peniaze nevytvoria absolutne ziadnu inflaciu - naopak dojde k ich zhodnocovaniu - to znamena ze za ten isty peniaz (ak si ho schovas pod matrac)o 2-3 roky kupis viac nez dnes.

Chapes? Inac ja som ziadny "Vorgel"nikdy neospevoval ani nespominal,ja stale spominam bezurocnu ekonomiku povojnoveho Nemecka!

Skrolut spat tu na Dolezite.sk v ekonomickej
sekcii na:

Poznámka o povojnovom Nemecku a bezúročnej ekonomike.
2009-07-28 (20:39) | Ekonomika

Je to na strane 2.

Ja nemam pricinu ta urazat,lebo vidim ze si celkom rozumni,ale vidim tiez ,ze nie celkom ovladas kone ktore tahaju tvoj voz.kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-15  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv | ip:77.247.22 | 2009-11-15 (08:48)

autor je pisany celkom hore, pod upozornenim ;-)

teraz k tvojim dotazom:

hitler nastupil k moci v roku 1933 a cast kde spomina autor financovanie oboch stran sa tyka WWI tj rokov 1914-1918 respektive cas kedy USA vstupili do WWI tj 1917 az 1918.


LordX   |   ip:91.127.75   |   2009-11-15  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ak budu kapacity na 100% vytazene - tak uz NEPOZICIAS ANI HALIER NIKOMU,ale pockas kym sa zase uvolnia a potom tym ktory nemaju dostatok vlasnych uspor,(teda aj keby to bol kazdy),tym potom veselo pozicias - ale zas len do vysky volnych kapacit!!!"

To som zvedavy ako zistis ze nastal stav vytazenia vyrobnych a produkcnych kapacit vo vsetkych rozlicnych oblastiach zlozitej ekonomiky.. :)
Ale budiz..
Ak stat v tomto pripade zrazu prestane bezurocne poziciavat, ludia si okamzite zacnu poziciavat medzi sebou, samozrejme na urok. A mas ho tu zasa, dokym znova stat nezacne poziciavat bezurocne a neobmedzene.

Ak tvrdis ze stat aj tak nepozicia kazdemu, tak potom ten komu nepozicia sa obrati na niekoho s usporami a pozicia si od neho na urok..


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-15  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lordko X.

Volam ta Lordko aby som ti nezacal nadavat,naco si niekto bude poziciavat za urok ak jednoducho pocka kym sa uvolnia kapacity a potom dostane
ten isty uver ale bezurocne?

Videli sme to bezchybne fungovat pri Nemeckom hospodarskom zazraku.A co by s tymi urocenmi peniazmi robyl keby mu nikto nenaplnil jeho vyrobnu poziadavku lebo vsetky kapacity by boli momentalne obsadene?

Tak ci tak by cakal.Napriklad kapacita Slovenskeho stavebnictva je (tusim) asi 75 tisic bytov rocne.Na Slovensku je dnes ale treba minimalne 500 tisic bytov postavit aby ludia mohli byvat na zapadoeuropskom standarde.

Tak ze nie "kazdy naraz"- dostane uver,ale emisia penazi sa uroby len na tych 75 tisic bytov rocne a nech sa sami zujemcovia o byty dohodnu kto bude cakat a kto bude mat byt hned.

V Nemecku po vojne bolo treba miliony bytov a tam tiez nemohli vsetky byty postavit naraz.

Suhlasim s tebou,ze je mozne ze napriklad ak sa da niekto na obchodovanie z drogami bude si poziciavat vylucne sukromne a na urok,ale to je uz ine kafe.

- My sa tu ale bavime o serioznej ekonomike ktora prinesie blahobyt a prosperitu pre vsetkych obcanov v state a to sa da urobit jedine tak,ze vysledky prace obcanov nebudu odsavane cez uroky a dividendy do vackov sukromnich nanichodnikov.
Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-15  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX... Tak predpokladám, že pôžičku by si dostal len s prísľubom, že ju splatíš a riadnou zálohou... Nič také, ako tie spotrebné úvery na ľubovoľný účel bez ručenia, ako je to dnes bežné.

CV a RV: Vy by ste sa mohli tiež trocha krotiť. Dá sa to vysvetliť aj normálne a ide vám to pekne. Ak sa vám vysvetľovať nechce, tak buďte ticho...proste bez urážok. Inak fajn, zaujímavá diskusia.

Prosím, ak sem už niekto prispievate, dajte vedieť o čom hovoríte. Pretože ak napíšem príspevok "v systéme bezúročnej ekonomiky" a pod neho niekto odpovedá príspevkom "v systéme komoditnej resp. tovarovej ekonomiky", tak potom je to "ja o voze, ty o koze". Jednotlivé pojmy majú odlišný význam.

Rád by som sa trochu vyjadril k môjmu stanovisku ohľadom týchto dvoch systémov, lebo osobne to vôbec nevidím tak čiernobielo. Obe majú výhody aj nevýhody.

KOMODITNÉ PENIAZE

V komoditnej ekonomike má úrok zmysel ako kompenzácia za odloženie spotreby. Zjednodušene sa hovorí - "čas sú peniaze". Kombinácia úrok+FRS je svinstvo na hromadenie bohatstva. Preto FSR v tomto systéme musí byť zakázané.

Inak tovarové peniaze vôbec nie sú nezmysel. Fungovali tisícročia a myslím, že stále sú dobrá alternatíva. Dokonca aj Vaský v Tretej ceste ich úplne nezahadzuje. Je to na strane 15 v tom pdf na ktorý ste tu dávali linky. Citujem z príkladu, kde sa hovorí o krytí 1SKK:

"Jedna Slovenská koruna obsahuje:
1/5 tehly (1 tehla = 5 Sk)
1/160 metráka cementu (160 Sk = metrák cementu)
1/280 kilogramu sviečkovej (250 Sk = 1 kg sviečkovej)
1/13 litra mlieka (13 korún = 1 liter mlieka)
1/1800 m3 dodávky tehlovej steny (1800 Sk = 1 m3 tehlovej steny)
1/100 m2 dodávky vykachličkovania (100 Sk = 1 m2 dodávky vykachličkovania)
1/100 hodiny mzdy murára (100 Sk = 1 hodina mzdy murára)."

Dôležité je si uvedomiť, že komoditná mena nemusí byť krytá len zlatom, resp. striebrom, ale hoci aj drevom, pitnou vodou a hocičím, čo dokážeme vyrobiť - môže byť dokonca krytá aj hodinami práce!!! Obrovská výhoda je, že takto vzniká možnosť založenia veľkého množstva rôznych druhov alternatívnych mien. A ako hovorí "anarchista" Godwinson - je veľmi ťažko založiť tvz. "velín", tj. centralizovanu inštitúciu za účelom manipulovania hodnoty peňazí. (Už vidím tých židov ako skladujú niekde na mesiaci tony betónu :) ).

BEZÚROČNÁ EKONOMIKA

Výhody bezúročnej ekonomiky sú taktiež nesporné. Ľahko dostupné peniaze pre veľké investície, možnosť jednoducho investovať do sociálnej oblasti, zdravia, školstva - to všetko sú investície, kde sa inak peniaze hľadajú ťažko. Úrok a úžera ako pojmy strácajú zmysel, keďže pôžičky sú voľne dostupné. Ani FRS ako pojem nemá zmysel.

Ale všetko to predpokladá zodpovedných štátnych úradníkov. Systém je veľmi centralizovaný a tam je jeho veľká slabina.

Prosím pripomienky, návrhy... :)


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-15  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor je nazornym prikladem, ze i pitomci mohou diskutovat o jim zcela neznamych tematech.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-16  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan-ovi

Dufal som minule,ze si sem na Dolezite.sk len tak nahodov zabludil,ale vidim ze to nebola nahoda a ze sem chodis smradit,- ako sa hovory - KED CERT NEMOZE UBLIZIT,TAK ASPON ZASMRADI, - a toto v podstate si ty.

Ty vies ze s tvojimi picovinami nikomu neublizis ale len robis smrad.

Ved sa zamysli co si tu napisal (tuto ti to prekopirujem):

"autor je nazornym prikladem, ze i pitomci mohou diskutovat o jim zcela neznamych tematech".

To co malo byt? Aky to ma ucel? Co si tym chcel povedat?

Z toho tvojho kratkeho prispevku si vyjavil o sebe jednu podstatnu vec,a to je ze ty si obycajny chuj (alebo zmrd - neviem ci je to spravne po Cesky).V USA by si bol oznaceny za:FULL OF SHIT !

Teda:you are not stupid,you are full of shit!- ass hole!cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-16  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri 2009-11-15 (14:21)
dakujem za vysvetlenie.
Z tohto mi ale jednoznacne vyplyva ze ked :
"Hneď ako sa Hitler dostal k moci, uchopil privilégiá tlačenia peňazí z rúk Židov. Namiesto toho boli tlačené legálnym úradom nemeckej vlády, opierajúc sa o produktívnu silu národa. Neplatili sa zato žiadne úroky a vláda nebola zadlžená voči žiadnym Židom alebo komukoľvek inému ani jedinú marku, ktorú vytlačila."
tak aj v predvojnovom vyvoji je dokazane a ukazané akym sposobom dokazal Hitler vytiahnut Nemecko z Velkej recesie-tlacením vlastných penazí!!!
Zrejme preto bol provokovaný zo strany Zidov ktory nastolili komunizmus a týmto ho chceli porazit.
Zacinam tomu rozumiet a mysliet si ze Hitler bol daleko menší zločinec ako Bush.
Za vsetkymi vojnami na svete je snaha sionistov vladnut nad peniazmi na celom svete a kto by chcel pouzivat ine peniaze je ich nepriatel.My sme sa im vopchali uz do riti ked sme zobrali euro.Držím palce vsetkým statom ktoré si udržia vlastnu menu nezavislú na tej nad ktorou vladnu sionistický bankári.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-16  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv

chapes to dobre. casova postupnost vyzera nasledovne.

1919 hitler navstevuje prednasky teoretickeho ekonoma gottfrieda federa, ktory bojoval za zrusenie urokoveho otroctva

1923 hitler pise vo vezeni knihu main kampf

niekedy v tomto obdobi (1919) vstupuje do tajneho spolku THULE, cim sa dostava blizsie k vrchnym sferam tak ekonomickym, politickym ako aj vojenskym.

hitler bol v tom case ale relativne dost zadlzeny. tieto dlhy za neho zatiahli "zidovske" banky, cize mu pomohli na vrchol.

bankari pravdepodobne hitlera podcenili, alebo co je pravdepodobnejsie hitler sa im po nastupe k moci (1933) otocil chrbtom a zacal presadzovat kroky, ktore uviedol vo svojej knihe:

"Keď som po prvý raz počul Federovu prednášku o „rozdrvení úrokového otroctva", okamžite som vedel, že ide o teoretickú pravdu, ktorá sa musí stať najstálejším zmyslom budúcnosti nemeckého národa. Ostré oddelenie burzového kapitálu od národného hospodárstva ponúkalo možnosť postaviť sa proti zmedzinárodňovaniu nemeckého hospodárstva bez toho, aby sa súčasne bojom proti kapitálu ohrozoval samotný základ nezávislej ľudovej sebazáchovy. Pred očami som mal úplne jasný rozvoj Nemecka, než aby som nevedel, že najťažší boj bude potrebné vybojovať nie s nepriateľskými národmi, ale s medzinárodným kapitálom."

pripadne kroky z 25 bodoveho programu NSDAP:

http://ulozto.sk/3079614/25points.pdf

a dalej to uz pozname...


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-16  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re RV: mel by sis vyvetrat, ten smrad o kterem mluvis pochazi zrejme z tve hlavicky, nebouchl ses do ni nahodou nedavno? Pokud nejsi schopen pochopit co pisi, bav se s debilky cv a kri, to je tva kategorie.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-16  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To: Stan

Ty cicinbrus a co je tvoja kategoria ? Mozes ich pomenovat?Ja viem len o Illuminatorovi z tvojej kategorie,ale on dostal ban.Je tam este niekto iny?

V nesmrtelnich slovach George Carlina:

...some people are stupid,then some people are not stupid,- they are full of shit,and then some people are not stupid,not full of shit, - they are fucken nuts!

And you Stan is all three,you are all three, - YOU ARE STUPID,FULL OF SHIT AND A FUCKEN NUTS!!!

Pomozem ti s prekladom,slovo "Nuts"doslovne znamena "orechy" ale v slangu to znamena "blazon" alebo "sialenec".Tak "fucken nuts" neznamena pojebane orechy,ale pojebany blazon.

Hezke popoludnie!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-16  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to RV
ale pan Vasky...zabudate co ste nam radili v suvislosti s "bananom"???
Tento co sa s nim bavite to je este vacsi tupec,takze NEVSIMAT!!!


Godwinson   |   ip:87.197.25   |   2009-11-16  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

Komoditná mena je o inom ako ty píšeš.

Tie dva systémy nejde dať dokopy.lordX   |   ip:95.103.94   |   2009-11-16  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso_2 - presne to je podlamna blbost ked RV hovori ze peniaze nie su komodita. Praca je komodita ako kazda ina. Peniaze reprezentuju pracu. Tym padom peniaze su komodita. Z toho vyplyva aj prirodzeny princip "money make money", ktory by sa dal parafrazovat ako "work makes money, because money=work. Cim viac ma niekto penazi ("prace"), tym lahsie je pre neho zarobit dalsie. Nevidim na tom nic zle alebo neprirodzene. A je jedno ci ich zarobi sam alebo ich investuje do niekoho s know-how a zato ma podiel na zisku, princip je ten isty.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-16  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to RV:vidim ze jsi jeste vetsi blb nez jsem predpokladal, cizi citaty pouzivaji vetsinou mentalne zaostali jedinci kteri jsou odkazani na myslenky jinych. Pokud se ekonomie tyka, potvrzujes toto pravidlo i zde.Muselo ti to dat fusku si to prelozit, doufam ze ti to nevyrazilo pojistky, kde bychom shaneli tak prima fackovaciho panaka.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-16  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Miso_2: doporucuji jako komoditni menu ridke prdy, v tom pripade se stanes bohacem, mas jich zrejme plnou hlavu.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-16  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  precitajte si nasledovny clanok a mozno prestanete rozmyslat nad vymletym komoditnym standardom.

http://www.investujeme.sk/clanky/zlaty-kartel-a-cena-zlata-obrovsky-potencial-a-manipulacie-statnych-institucii/

este doplnim, to co tam autor nespomina.

zlato nakupuju aj komercne banky.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-16  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lordX | ip:95.103.94 | 2009-11-16 (18:29)

radsej neparafrazuj. "money makes money" nema nic spolocne s pracou. je to vyjadrenie pre tzv. pasivny prijem. mas par bubakov v banke, ty cely rok ani prstom nepohnes a po urcitom case mas na ucte o XY penazi viac.

dalej money ≠ work.

ako vysvetlis to, ze niekto nerobi "nic" a zarobi viac a ten kto robi viac, nezarobi "nic"?

"Iba poctivá práca je zdrojom všetkého bohatstva." (Jack London)

no a s tym, ze praca je "komodita" presne zapadas do okruhu sucasnych neoliberalnych "trotlov" (prepac za vyraz), pre ktorych je clovek iba obycajnym kusom, obycajnym cislom - prisaham bohu, ako basmani.


LordX   |   ip:78.99.3.1   |   2009-11-16  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri - Pokial mas z tych penazi zisk, predsa znamena ze nie su v banke, ale su investovane - to ze cez sprostredkovatela (banku), je nepodstatne.
Tvoje peniaze ktore investujes reprezentuju pracu a vyrobne prostriedky ktore si za ne mozes kupit. Ak do nejakeho projektu investujes svoje vyrobne prostriedky, mas z neho mat zasluzeny zisk, aj ked si na nom priamo fyzicky nepracoval.

"ako vysvetlis to, ze niekto nerobi "nic" a zarobi viac a ten kto robi viac, nezarobi "nic"?"

Ukaz mi taky pripad. Investor nerobi "nic". On "kupuje" vyrobne prostriedky tomu, komu pozical.

Praca ma cenu (hodnotu) urcenu ponukou a dopytom, a da sa kupit za peniaze - tym splna definiciu komodity. Ak si myslis ze nie, cim je praca vynimocna? Tym ze produkuje ine komodity? To napriklad aj tlaciaren alebo tovarensky stroj, a nikto nepovie ze to nie je komodita.
Ako si z toho vydedukoval ze povazujem nejakeho cloveka za "obycajny kus"? To je uplne odveci. Ludska praca je "obycajny kus", pokial pod tym myslis komoditu. Samotny clovek urcite NIE je...


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-16  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan-prezivani cicinbrus

Po 40 rokoch v USA prekladanie do slovenciny mi roby problemi a nie prekladanie do anglictiny,to je jedna vec.

Druha vec: ano som blb,ja viem ze nic neviem,a preto sam nic nevymyslam ale hladam len veci ktore uz niekto vymyslel,ktore sa uz vyskusaly,ktore sa uz overily a ktore sa ukazali funkcne - ako napriklad bezurocna ekonomika hospodarskeho zazraku v Nemecku po II.svetovej vojne!

Ano to je rozdiel: ty vies vsetko a ja neviem nic,ale ja viem ze nic neviem,ale ty si absolutne vygumovany idiot - a TY TO VOBEC NEVIES - to je rozdiel medzi tebou a mnov- ty kokot!

Ten George Carlin bol genialny Americky komediant,a ja viem ze sa mu nikdy v zivote nevyrovnam tak aspon citujem jeho frky na adresu takych idiotov ako si ty!

Tak a teraz to na teba plati dvojnasobne:

...niektory ludia su sprosty,potom niektory ludia nie su sprosty ale su oblbovaci,potom niektory ludia nie su ani sprosty,ani oblbovaci - ale su pojebany blazni....

...a ty Stan ty si vsetky tri,ty si SPROSTY,SI OBLBOVAC A SI POJEBANY BLAZON!!!


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-16  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lordko X

Uvedom si raz a na vzdy,ked peniaze boli zlato a striebro - teda banka mohla robyt emisiu penazi len v takej vyske na aku mala zakonom pozadovane rezervy zlata- vtedy bolo potrebne vklady kazdeho jedneho cloveka aby banka mohla robyt dalsie uvery.

Ak by si vsetci ludia schovavali peniaze pod matrac,malo by to katastroficke nasledky na ekonomiku lebo by nebolo z coho robyt dalsie uvery.V tom case tvoje teorie boli absolutne platne,ale v bezurocnej ekonomike tvoje uspory su len a len pre teba sameho,neexistuje pricina aby si ich od teba niektory vyrobca alebo producent poziciaval!

...a za to ti este aj platil urok alebo dividend.

Ak zarobis peniaze cestnov pracov,kup si za ne nieco,alebo si ich setry dalej pod matracom-to bezurocnu ekonomiku nepolozi!!!

Sukromne uspory, - teda sukromne nahromadeny kapital v bezurocnej ekonomike je ABSOLUTNE BEZPREDMETNY PRE JEJ USPESNE FUNGOVANIE!!!


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-16  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX | ip:78.99.3.1 | 2009-11-16 (20:08)

"kri - Pokial mas z tych penazi zisk, predsa znamena ze nie su v banke, ale su investovane - to ze cez sprostredkovatela (banku), je nepodstatne."

velka chyba. teraz iba teoreticky, lebo takto to nefunguje, lebo banky nepoziciavaju peniaze sporitelov, cize ani moje, ani tvoje. ale pokojne teoretizujme:

banka mi garantuje povedzme 3% -ny urok. moje peniaze banka pozicia trom typkom. vsetci traja zlyhaju (zbankrotuju), ale banka garantuje 3%-ny urok a musi mi ho vyplatit a to aj napriek tomu, ze investovala zle.

-----------------------------------------

"Ukaz mi taky pripad. Investor nerobi "nic". On "kupuje" vyrobne prostriedky tomu, komu pozical."

spekulanti na burze. staci?

-----------------------------------------

ten zaver k praci:

co sa tak vratit na uplny zaciatok?

pracu mozu vykonavat iba ludia, zvierata a stroje. aj ked ides na pohovor, tak ta este nikto pracovat nevidel. este si nic pre pripadneho zaujemcu neurobil. to znamena, ze v prvom rade (najprv- snad ma chapes) mu ide o teba.

rovnako to je aj so strojmi a so zvieratami. najprv ich musim kupit a az potom mozu pre mna pracovat.

praca nie je vynimocna nicim. vynimocnymi su ti co ju vykonavaju!

samozrejme, ze s tym co si napisal z casti aj suhlasim, lebo tym iba potvrdzujes, ze praca moze kryt peniaze. to je to, co tu uz viaceri dlhsiu dobu tvrdime.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (06:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV: Presne tak. Ak ľudia srtčia peniaze do ponožky, ekonomika sa zadrhne. Preto ekonomika s komoditnou menou nevyhnutne potrebuje investičné banky, kde by malí vkladatelia skrz termínované klady nahromadili kapitál potrebný na veľké investície. Predpoklad je, že banka bude fungovať bez FRS. Takto by banka bola prostredníkom medzi veriteľom a tým, kto si požičiava. Predpoklad fungovania je, že by veriteľ dostal adekvátnu odmenu za to, že nedrží peniaze v ponožke, ale umožňuje ich ďalšie použitie v ekonomike. O tom aká by mala táto odmena byť, resp. čo vtedy, ak sa investícia nepodarí, to je vec do inej diskusie.

Samozrejme v bezúročnej ekonomike je to bezpredmetné. Tam sú peniaze vytvorené vždy ak sa niekto zaviaže, že vykoná prácu, teda investičné banky netreba.

Kri: Jasné, že takto to dnes nefunguje. Ale myslím, že sme sa už dávno všetci zhodli, že ten systém, čo tu dnes máme stojí za....

Godwinson: Zrejme som nemal spomenúť, že peniaze môžu byť kryté prácou že? :) S tým cementom by si už súhlasil? Neverím, že to musí byť len zlato alebo striebro. Inak vopred sa ospravedlňujem, ak ti príde zaťažko mi to bližšie vysvetliť. Ani mne sa často nechce všeličo vysvetľovať. Každopádne by ma potešilo, keby si aj priblížil, prečo si myslíš, že som vedľa. Tiež nerozumiem, prečo by tieto systémy vedľa seba nemohli existovať. Vďaka za odpoveď.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (06:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcelo sa mi to tu síce už písať, ale predsa:
Ak mi niekto napíše, že som idiot a to bez logického zdôvodnenia, nebudem na neho vôbec reagovať.

Rovnako to odporúčam ostatným diskutérom.

Stan, aj ja ťa mám rád :)


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To: Miso 2.

Misutko,celi financny system zlozeny na urokoch a dividendoch sa vyvyjal minimalne 2700 rokov (do toho casu su zachovane pisomnosti).

Aj ked uroky boli povazovane za neeticke,nemoralne a zlo,urokovy financny system bol neporazitelny lebo sa zakladal na zlate a striebre.Toto zlato a striebro ale niekto musel VYPRODUKOVAT!

Bolo by absurdne prist k zlatokopovy alebo banikovi ktory celi rok robil 12 hodin denne
a poziadat ho aby vysledok svojej namahavej prace (zlato alebo striebro) ti pozical na 5-10 alebo viac rokov a to len tak za nic,z dobroty svojho srdca,-ved ty mu to potom vratis!

- ten zlatokop by urcite zobral lopatu a ak by si neusiel by ta s nov ovalil po tvojej hlave,lebo by si myslel ze si z neho robis blazna!

Ale ked si mu povedal ze za pozicanie toho zlata ty mu budes platit uroky a on potom si moze z tychto urokov pekne zit a uz nebude musiet robit 12 hodinove sichty,no urcite to zlato tebe s radostov pozicia!

Preto pokial peniaze boli vyprodukovany tovar-cize zlato a striebro,uroky mali legitimny dovod.

Po vyse 2700 rokoch zaznamenanej historie,ludia si nevedeli predstavit ze peniaze mozu byt jednoducho DOKLAD O HODNOTE a nie HODNOTA SA O SEBE ako napriklad zlato a striebro.

Dnes konecne po tisickach rokoch (uz v Egypte pre 6000 rokmi sa nasekane kusky zlata pouzivali ako peniaze)ludstvo prislo na to ze peniaze nemusia byt hodnota sama o sebe,ale mozu byt doklad o hodnote!

Dnes peniaze su doklad o hodnote!Preto uz neexistuje ziadna legitimna pricina uctovat uroky alebo dividendy!

S dokladmy o hodnote sa nerobia "INVESTICIE" ale sa "DOKLADUJE" hodnota vyroby a produkcie ozajstnych a hodnotnych veci!!!

Tak ze dnes uloha dobrich ludi je vymazat z povrchu zemskeho prezity financny system zalozeny na urokoch a dividendoch!

Misutko drahy,ty tento financny system (ktory vznikol pocas vlady zlata a striebra nad ludstvom) nevymazes tak ze budes vysvetlovat ako funguje,- ty ho vymazes tak ze budes vysvetlovat ako uz nie je jeho dalsie fungovanie potrebne pre blahobyt a prosperitu ludstva na tejto planete!

A tu sme sa dostali k Stan-ovi.U neho sa jasne javy vola a ciel ZACHOVAT tento uzernicky system ktory vnikol pocas vlady zlata a striebra nad ludstvom!

Tento diskuter,ktory tu diskutuje pod nickom"STAN",zamerne a vedome ignoruje vsetko to utrpenie,bolest,hrozu,vojny,konflikty,zabijanie,rabovanie vrazdenie ktore uzernycky financny system (zalozeny na urokoch a dividendoch) sposobuje celemu ludstvu tejto planety do dnesneho dna!!!

Ale"STAN"=ovi je to absolutne fuk,jeho to nezaujima,on sa o tom bavit nebude,on len mne,C.V.,kri. a ostatnym bude hovorit aky sme blbci ze nechapeme ako uzernicky system funguje!

A prave o to nam ide,my velmi dobre chapeme celi uzernicky system,a vydime to absolutne satanisticke ZLO ktory vytvara na tejto planete!
- a my ho chceme raz a na vecnost ZNICIT!

A vsetci ktory idu znicit uzernicky system su na strane dobra,su na strane sameho Boha-Jezisa Krista.

Ale "STAN" chce zachovat tento BESTIALNY uzernicky system,on je na strane zla,je na strane sameho Diabla od ktoreho pochadza vsetko zlo na tejto planete!

A preco to roby? No ved si len pozri jeho nick ktory tu pouziva,preco je jeho nick "STAN"? Ako ten nick urobil ? No jednoducho - on vzal svoje prave meno ktore je SATAN odstranil "A" a tak prisiel s nickom "STAN".

Od teraz si zapamataj,ked diskutujes zo "STAN"-om diskutujes s MYSLOV V KTOREJ JASNE MANIFESTUJE MYSEL SAMEHO SATANA-ANTIKRISTA!

PRETO ZE IBA SAM SATAN-ANTIKRIST (in persona) CHCE ABY UZERNICKY FINANCNY SYSTEM FUNGOVAL DALEJ NA TEJTO PLANETE!!!

Tvoj:Rudolf Vasky (sluzobnik Jezisa Krista)bertold   |   ip:91.127.13   |   2009-11-17  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  elementárne znalosti gramatiky niektorým prispievateľom zjavne chýbajú,ale sofistikované ekonomické súvzťažnosti ovládajú úplne bohovsky.Ide to spolu?
Neverím.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-17  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re RV: tak ses zase jednou udelal a muzes si konecne vymenit plenky, hlavne se nezapomen pomodlit. Je ostatne videt ze jsi necetl nic z toho co jsem zde u ruznych clanku napsal. Nevadi, z tvych blabolu je stejne zrejme ze bys to nepochopil, tvrdolin zustane tvrdolin, to jsi podedil s geny. Jinak diky za kompliment, coby antikrist se citim polichocen.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Berttold-ovi

Bertoldi-baby,

to hovoris o mojej gramatike?Prepac mi ju,ale Slovencinu uz aktivne nepouzivam 40 rokov,ale hovorit po Slovensky viem!Ak zmysel toho co chcem povedat je mozne pochopit tak to ti musi stacit.

Alebo,urob mi laskavost,oprav gramatiku a znovu to tu uverejni s poznamkov ze to ty si opravil.Uvidim ako ovladas gramatiku ty.Potom tym ktorym zla gramatika vadi,budu mat moj prispevok v perfektnej gramatike a pravopise!

Vdaka,R.V.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan,

kedze som uz odhalil tvoje ozajstne meno ktore je Satan,tak ten nick "Stan" uz mozes prestat pouzivat.

Velmi jasne a zretelne z tvojich prispevkoch sa javy dispozicia mysle ktora absolutne a totalne ignoruje :BIEDU na tomto svete!

Velmi jasne a zretelne z tvojich prispevkoch sa javy dispozicia mysle ktora absolutne a totalne ignoruje : ZUFALSTVO na tomto svete!

Velmi jasne a zretelne z tvojich prispevkoch sa javy dispozicia mysle ktora absolutne a totalne ignoruje :HLAD na tomto svete!

Velmi jasne a zretelne z tvojich prispevkoch sa javy dispozicia mysle ktora absolutne a totalne ignoruje :MIZERIU na tomto svete!

Velmi jasne a zretelne z tvojich prispevkoch sa javy dispozicia mysle ktora absolutne a totalne ignoruje :TO ZLO,KTORE SPOSOBUJE FINANCNY SYSTEM ZALOZENY NA UROKOCH A DIVIDENDOCH!!!

A to je mysel ktora perfektne harmonizuje s myslov sameho Diabla,otca Satana-Antikrista!

Je to mysel tych ktorych Jezis Kristus nazval:PLEMENO VRETENIC!To su ti ktory maju vela a chcu mat este viac,viac a viac.

Tak ako tvoje ozajstne meno je SATAN,tak moje ozajstne meno je:RUDOLF VASKY!

P.S....pleased to meet you,hope you guess my name,but what is puzzling you is the nature of my game...Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-17  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re RV: uzasne, jsi nejen ekonomicky packal, nybrz i nabozensky pomatenec, celkem zabavna kombinace, s tim bys mohl vystupovat v cirkuse, ted kdyz je krize se ti to urcite hodi. Ano, "TO ZLO,KTORE SPOSOBUJE FINANCNY SYSTEM " jiste vidim, na rozdil od tveho nevyvinuteho rozoumku a diky sve 36 lete praxi chapu, ze s uroky a dividendami to nema nic spolecneho.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan-ovi (ozajstnym menom SATAN)

Vidis ako satanisticky vytrhavas zo suvislosti ? -ja som nepisal:TO ZLO,KTORE SPOSOBUJE FINANCNY SYSTEM " - ako ti si to odsekol,ja som pisal:

TO ZLO,KTORE SPOSOBUJE FINANCNY SYSTEM ZALOZENY NA UROKOCH A DIVIDENDOCH!!!

Teda nie financny system - ale... FINANCNY SYSTEM ZALOZENY NA UROKOCH A DIVIDENDOCH!!!

A diki me studie ludskej historie za poslednych 2700 rokov,ja som zistil ze prave uroky a dividendy su povodcom vsetkeho zla na zemi,-urok je nastroj zla sameho Satana-Antikrista!

To co ti si zistil za tvojich mizernych 36 rokov,je absolutne hovno o proti tomu co som ja zistil studovanim ekonomickej a financnej historie ludstva na tejto planete za poslednych 2700 rokov!

Apage-Satane!-Satan vzdial sa!- in the holy name of Jesus!!!


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-17  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re RV: neco ti zrejme uslo tvrdoline, uspech jakehokoli studia neni zavisly od jeho delky, nybrz od vybaveni mozkovymi zavity, ty muzes studovat cokoli 10000 let a budes porad stejny blb jako predtim, coz ostatne nazorne ukazuje tve nepochopeni meho predesleho prispevku. Mas problemy chapat jednoduchy text, natoz komplexni ekonomicke procesy. Na rozdil od tobe podobnych, vedomostmi neposkvrnenych panicu jsem system nepotreboval studovat, zil jsem ho v praxi, proto nemam problemy jako ty, pochopit jak funguje a co je na nem spatneho.Bez se radeji modlit, tam se daji sarlatani lepe schovat, neprekvapilo by mne ostatne kdybys byl cernoprdelnik z povolani, parazit ktery kritizuje jine parazity.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stretnú sa na dedine traja domáci. Sú sklamaní, že ich kosí "kríza", tak sa rozhodnú, že si založia novú menu. Jeden pestuje pšenicu, ďaľši je drevorubač a posledný chová sliepky.

Dohoda je taká, že za jednotku meny možno kúpiť kilo pšenice, 10 vajec alebo 10Kg dreva. Založia si banku, kde budú vydávať peniaze kryté týmito komoditami.

Vedľa chovateľovi prasiat sa to nepáči, teda požiada trojicu, aby ho prijali do svojho "kartelu". Ale oni sú chamtivý a odmietnu. Chovateľ sa preto rozhodne, že si založí novú banku, kde bude vydávať svoje peniaze. Časom sa rozhodne k sebe prijať chovateľa kráv, ktorý chce predávať mlieko.

Úrok ktorý vyberajú je odmenou za službu, ktorú spoločnosti poskytnú. Keďže peniaze na úrok nevydali, je predpoklad, že budú požadovať buď aby si dlžník svoj dlh u veriteľa odpracoval, alebo ho vyplatil v niečom čo dokáže sám vyprodukovať. (Ale nie, že mú zoberú celý dom!!! - to je vec rozumných zmlúv a legislatívy)

Podstatné je, že hocikto môže založiť vlastný chov prasiat, alebo ísť do lesa na drevo a založiť si vlastnú konkurenčnú banku. Vďaka obrovskej konkurencii by mali teda úroky ostať na hranici znesiteľnosti. Dôležité je, že ide o DECENTRALIZOVANÝ systém schopný do veľkej miery samoregulovateľnosti. Právo tvoriť peniaze sme vrátili ľuďom!!!

Nie je to ako so zlatom a striebrom, ktoré sa už skoro nedá nikde vyťažiť a vo vlastníctve ho má jedna bankárska rodina s monopolom na peniaze...

Tieto nové peniaze sú nezávislé na zlate či striebre so zmanipulovanou hodnotou. Pointa je, že máme dve nové lokálne meny, ktoré môžu ekonomike regiónu len pomôcť...

Vážne to je také satansky zlé??? Ok...tak ma zlinčujte :)


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

Tí traja a dvaja sa môžu dohodnúť, ale na tejto úrovni stačí výmenný odchod, lebo kvalita a kvantita skladovanej komodity sa časom nesmie meniť a u tebou vymenovaných komodít je to náročné až nemožné. Ďalej vzťah medzi menou a komoditou, ktorá ju kryje musí byť jednoznačný alebo, alebo, vyvoláva problémy. Napr. ľudia ju nemusia prijať, lebo nevedia, čo za ňu dostanú. Ďalej skús nájsť Greshamov zákon a bimetalický štandard. Ak do toho prídeš, potom pochopíš, že mena nemôže byť v slobodnej spoločnosti krytá prácou. V socialistickej môže, tam rozhoduje centrálny plánovací úrad a podľa toho to aj dopadne.Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To kri:

precitajte si nasledovny clanok a mozno prestanete rozmyslat nad vymletym komoditnym standardom.

Článok skôr svedčí o tom, že zlato je stále v hre, "komusi" naháňa strach, a tak s jeho cenou manipuluje.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   To:Miso 2.

Misutko,drahy,ale ty si"all right"!Na teba je lepsie "TRPEZLIVE VYSVETLOVANIE" nez brutalne zlincovanie!

To len Satan,ktory si dal nick "Stan" skonci jedneho dna ubity na smrt zo zeleznymi tycami,to bude absolutne ucinne na vyhnanie ducha Antikrista ktory v nom dnes prebyva.Ti garantujem,potom sa do neho uz Antikrist nikdy nevrati !

Tak a teraz drahy Misutko dovol mi aby som ti nieco pekne vysvetlil:pitas sa ci je to "satansky zle"?(co tam navrhujes),

Vies moj mili Misutko,ja to vobec neviem posudit,ja som taky totalne vygumovany nevedko ako Sokrates! - on hovorieval:JA VIEM ZE NIC NEVIEM !- a to som v podstate JA !-PRESNE AKO SOKRATES - JA VIEM ZE NIC NEVIEM!!!

A ja,nie len ze neviem tu tvoj hore navrhovany system posudit,ale neviem posudit ani JOJOTOPIJU!
,ale neviem posudit ani UTOPIU!
,ale neviem posudit ani PICOTOPIU!
,ale neviem posudit ani SATANOTOPIU!
,ale neviem posudit ani KOKOTOPIU!
,ale neviem posudit ani absolutne ziadny iny vymysel na tejto planete ktory by vymyslel aky kolvek genialny vyherca Nobelovej ceny v ekonomike!

A preto ze som si vedomy toho ze neviem nic,ja sa sustredujem iba na veci ktore uz boli:VYSKUSANE

A preto ze som si vedomy toho ze neviem nic,ja sa sustredujem iba na veci ktore uz boli:OVERENE!

A preto ze som si vedomy toho ze neviem nic,ja sa sustredujem iba na veci ktore uz boli:FUNKCNE!

A preto ze som si vedomy toho ze neviem nic,ja sa sustredujem iba na veci ktore uz boli:PREVERENE!

Ktore dokazali:UROBIT HOSPODARSKY ZAZRAK!

Ktore dokazali:PRINIEST BLAHOBY A PROSPERITU VSETKYM OBCANOM!

Ktore dokazali: TOTALNE VOJNOV ZDEVASTOVANU KRAJINU BEHOM KRATKYCH 7 ROKOV PRINIEST NA HOSPODARSKU UROVEN Z PRED VOJNY - TO ZNAMENA AKO KEBY K TOTALNEJ DEVASTACII NIKDY NEDOSLO!

Take picoviny ako "kuponova privatizacia"kde doslo k totalnemu vyrabovaniu majetku Ceskoslovenska ja by
som nikdy nespravil,- preto ze este nikde nikto na tejto planete nepriniesol blahobyt a prosperitu pre vsetkych obcanov cez "kuponovu privatizaciu",ale ludia ktory si myslely ze vsetko vedia,ju urobily aj tak.

Dnes celo svetova hospodarska kriza je tiez sposobena ludmi ktory si mysleli ze vsetko vedia.

VSETKO ZLO V EKONOMICKYCH AFERACH CLOVECENSTVA JE SPOSOBENE SUPER AROGANTNYMI A BEZOCIVIMY ALE ZATO TOTALNE IDIOTSKYMI LUDMI KTORY SI MYSLIA ZE VSETKO VEDIA!

Drahy Misutko,Jezisko ta miluje a ja tiez!Zapamataj si toto do konca zivota:EKONOMIKA NIE JE EXAKTNA VEDA AKO:matematika!

EKONOMIKA NIE JE EXAKTNA VEDA AKO:fizika!

EKONOMIKA NIE JE EXAKTNA VEDA AKO:chemia!

EKONOMIKA NIE JE EXAKTNA VEDA AKO:medecina!

EKONOMIKA NIE JE EXAKTNA VEDA AKO:nuklearna fizika!

Ked neaky genialny vyherca Nobelovej ceny pride s neakov genialnov teoriou,predtym ako je tato teoria uznanu ako pravda,JE PODROBENA OPAKOVANYM LABORATORNYM POKUSOM!Ak tato teoria funguje opakovane v opakovanych laboratornych pokusoch presne podla teoretickej predpovede,potom ta vymyslena teoria je uznana za pravdu a ten kto ju vymyslel je oznaceni za "geniusa".

A opacne,ak teoria nefunguje podla predpovede v opakovanych laboratornych testoch,tak taka teoria je uznana za picovynu a ten kto ju vymyslel je oznaceny za "kokota"(sprosteho).

Ale v ekonomike sa nemozu robit opakovane laboratorne testy,ktore by overili pravdivost teoretickych predpovedi - PRETO EKONOMIKA NIE JE EXAKTNA VEDA!!!

Pri posudzovani ekonomickych teorii nie je mozne dopredu laboratorne zistit co je genialny napad a co je totalna picovina,a ani sa neda dopredu laboratorne zisti kto je ekonomicky genius a kto je absolutny kokot sprosty!

Drahy moj Misutko,ak ti ide o seriozne zavedenie blahobytu a prosperity pre vsetkych - teda opakujem vsetkych ludi a nie len hornych 10 tisic,prestan vymyslat ekonomicke a financne systemy ale sustred sa na to co uz niekto vymyslel a urobil v minulosti a z toho vyberaj a tried co je dobre a co je zle,-ak je to dobre preco a v com je to dobre - a ak je to zle tak preco a v com je to zle!

Ked preverujes a pouzivas "MYSLIENKY DRUHYCH" ty sa ucis na"CHYBACH DRUHYCH" - a tak sam SA VYHNES ROBENIU VLASTNYCH CHYB"!

Tu som prekopiroval co hore mne pise ten sluzobnik Antikrista - citaj:

Stan | ip:91.190.19 | 2009-11-16 (18:30)

to RV:vidim ze jsi jeste vetsi blb nez jsem predpokladal, cizi citaty pouzivaji vetsinou mentalne zaostali jedinci kteri jsou odkazani na myslenky jinych. Pokud se ekonomie tyka, potvrzujes toto pravidlo i zde.

Ten idiot absolutne nechape ze:

V EXAKTNYCH VEDACH BYT MENTALNE ZAOSTALI JE NEREST!

Ale v NEEXAKTNEJ VEDE(ako je ekonomika)BYT MENTALNE ZAOSTALI(teda nepokusat sa byt genius)JE CNOST!

Moj mili,Misutko,and now:good night,sleep tight and do not let the bed bugs bite!

P.S.tesim sa na tvoj komentar!

Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V jednej diskusii na sme som ohľadom bimetalického štandardu našiel zaujímavý príspevok od Viliama Búra:

"Čo presne "čas ukázal"? Zlatý štandard -- alebo presnejšie povedané bimetalický štandard, lebo väčšinou sa používalo zlato a striebro -- tu bol tisícročia, a ako-tak fungoval. Nekryté papierové peniaze tu ešte nie sú ani sto rokov. Samozrejme aj tých cca 80 rokov je slušná doba, a pravdepodobne to ešte bude omnoho dlhšie, ale... naozaj s ohľadom na históriu sa nedá povedať, že by čas ukazoval neudržateľnosť krytých peňazí. Ja by som skôr povedal, že na udržanie nekrytých peňazí musí existovať mimoriadne silný centralizovaný štát, ktorý dokáže zakázať kryté peniaze a systematicky trestať ich používanie. Čiže nekryté peniaze v dnešnej podobe sú možné len v súčasnom systéme. Ak by náhodou budúcnosť smerovala k väčšej slobode a decentralizácii, museli by sa zmeniť... netvrdím, že by to bol nutne návrat ku kovovým štandardom, mohlo by trebárs ísť aj o inú formu krytia, alebo hoci aj inú formu nekrytých peňazí. "

K tej mojej fiktívnej dedine: Je to len veľmi zjednodušený príklad, kde mi išlo o podstatu veci... Samozrejme odmerať kvalitu prasaťa je zložité, ale existuje veľké množstvo tovarov, ktoré sa dajú presne merať a ich kvalita sa časom mení minimálne.

Greshamov zákon - Zlá minca vytláča dobrú...je to naozaj škodlivé? Nepodporuje to ekonomickú aktivitu?

Zatiaľ nechcem riešiť, či mena môže byť krytá pracou, alebo nie, ale chcem poukázať na to, že aj komoditou kryté peniaze sú silnou alternatívou k bezúročnej ekonomike, ktorej veľká slabina je jej nevyhnutná centralizovanosť.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV: Ja viem, že to myslíš dobre. Ide práve o to, že si všetci musíme uvedomiť, že nám ide o to isté. Ale dôležité je že cesta k cieľu môže byť rôzna. Nemusí existovať len jedna správna alternatíva. Inak aj tvoj návrh má moju podporu, neboj :)


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-17  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson toto nemyslis vazne?

"Článok skôr svedčí o tom, že zlato je stále v hre, "komusi" naháňa strach, a tak s jeho cenou manipuluje."

ty predsa musis vediet preco sa to v sucasnosti deje?!

nahana strach tym co ho kupuju!


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To kri:

"1. stat sa moze spravat zodpovednejsie, ako ten dobytek, ktory nas zotrocuje na kazdom kroku."

Vtipkár, preto je vo všetkých ekonomicky vyspelejších štátoch uzákonené bankovníctvo čiastočných rezerv.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso 2

Misutko,prave tu hore vidim Goodwinsona ako ti odpoveda na tvoje teoretizovanie.

No a to je presne o com hovorim.Vidis,on sa pustil do posudzovania tvojych vymyslov - preco?


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To kri:

Keby bolo zlato o ničom, kašlú na neho a vyhodia ho na ulicu, ale vždy je to potenciálna hrozba pre tú všivavú bandu.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-17  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Goodwinson

Vies o tom ze cena produkcie 1 uncy zlata je okolo 80 dolarov?

To ze cena zlata je vise 1000 dolarov za uncu,to je VYSLEDOK OBYCAJNEJ PRIMITIVNEJ PYRAMIDOVEJ HRY !

Ty ktory nakupili zlato za 300-400-500 dolarov za uncu teraz vcucaju do hry dalsich,ktorym to zlato predavaju dnes.

A zas ty ktory to dnes kupuju hladaju dalsich hlupakov ktorym to predaju za viac v buducnosti.

Takto to este chvylu pojde az pokial sa minie zasoba hlupakov ochotnych kupit zlato za takto nezmyselne nafuknutu cenu,- a potom pride zakonity krach.Ty na konci utrpia katastroficke straty a ty na vrchu pyramydi sa im budu smiat ako s tymi dole na spodku pyramydi elegantne vyjebali.

IT IS SAME OLD FUCKEN GAME - clapci!!!


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2

Bimetalický štandard vzniká ak štát určí, že razbové kovy v určitom hmotnostnom pomere a rýdzosti majú rovnakú hodnotu, napr.: Au ku Ag 1:16. Ak na trhu bude cena Au ku Ag 1:17 zlaté obeživo "zmizne" a ľudia budú používať strieborné. Ale len vďaka štátnemu zásahu! Pomer cien komodít štát nemôže dlhodobo pevne určiť, lebo sú súčasťou tržných transakcií. Ani sedliaci v dedine to nevedia. Ak pomer nie je štátom presne určený, ide o paralelné štandardy.

Zlato sa používalo na veľké, striebro na malé transakcie. Aby to fungovalo, bol určený pomer. Teraz, keď by technológia umožnila vyrábať aj malé zlaté nominály a pokryť nimi všetky transakcie, sa so zlatom nepočíta.

Zlý výrobok nikdy nevytlačí dobrý, pokiaľ nezasiahne niekto zvrchu.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To RV:

To, že vec vyrobím za x dolárov neznamená, že ju za tú istú cenu predám.

Ide o "pyramídovú hru", ale s dolárom.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Zlý výrobok nikdy nevytlačí dobrý" - vytlačí ho vtedy, ak sa ho ľudia chcú zbaviť - "ak verejnosť nedôveruje jednej zložke ponuky peňazí, potom hromadí "dobré peniaze" a usiluje sa zaplatiť "zlými peniazmi" niekomu inému"

Čiže kryť peniaze viacerými komoditami je nezmysel kvôli trhovej fluktuácii? Niečo ako keď štát pevne stanoví ceny tovarov? Chápem to správne?


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-17  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja si skôr myslím, že tie manipulácie so zlatom sú práve kvôli udržania akej takej dôvery v dolár.


RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-17  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Goodwinson

To znamena ze cena zlata sa moze zrutit dole az na jeho produkcnu cenu,alebo do blizkosti produkcnej ceny.
Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

"Dobré" peniaze budú ľudia držať v punčoche, alebo sa postarajú o ich využitie na "čiernom" trhu alebo v zahraničí. Na malej zlatej minci je napísané $ 1, na veľkej striebornej $ 1, ale tržná cena je rozdielna, mali by konať inak. Ľudia používajú iba "zlé" peniaze, ale len kôli štátnemu zásahu!

Je to presne tak, ako keď štát stanoví pevné ceny tovarov.

Možno je na obzore čiastočné krytie mien zlatom a pád dolára. Uvidíme, prognózami sa veľmi nezaoberám.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-17  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

Oprava: ...cena je rozdielna prečo by mali konať inak.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-17  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson | ip:85.216.13 | 2009-11-17 (21:41)

To kri:

"1. stat sa moze spravat zodpovednejsie, ako ten dobytek, ktory nas zotrocuje na kazdom kroku."

Vtipkár, preto je vo všetkých ekonomicky vyspelejších štátoch uzákonené bankovníctvo čiastočných rezerv.

--------------------------------------------

v historii tomu tak vzdy nebolo, vtipkar!

co benjamin franklin?

http://www.krija.blog.sk/detail-o-uroku-opat-trochu-inak..html?a=035981dec220f19dafa900d93e36b0ce

ak si klikol tak si si vsimol, ze dokonca o tom pisal aj adam smith.

co 3 pokusy o zavrazdenie prezidenta jacksona?

co zavrazdenie lincolna?

co zavrazdenie kennedyho?

co znicenie nemecka?

vies co maju spolocne?

------------------------------------

Godwinson | ip:85.216.13 | 2009-11-17 (21:46)
To kri:

Keby bolo zlato o ničom, kašlú na neho a vyhodia ho na ulicu, ale vždy je to potenciálna hrozba pre tú všivavú bandu.

-------------------------------------------

nie je to pre nich hrozba. okradali ludi aj vtedy a okradaju ich aj dnes. a ked to praskne, tak nalievaju svoje prachy do zlata a inych komodit, aby si tie ich smeti udrzali aku taku hodnotu do buducnosti. je to exit!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-18  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to RV a kri
preco si nepoviete tak ako ja:
Dost bylo kokotů
a pre mna Stan,LordX,Godwinson viac neexistuju...nie este aby som sa zatazoval na nich reagovat a odpovedat im.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-18  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  C.V.

Mas pravdu,s Godwinsonom nevediem dlhe debaty,len poznamku-dve s nim prehodim,ale s Lordom X je to tak ze este vela ludi rozmyslaju ako on,tak ked vediem s nim dlhsiu debatu,to je vlastne aj pre tych ktory sem nahodou zabludia nech sa im nieco da nad cim mozu uvazovat.

A ten Stan,ako ho ja nazyvam Satan,to je jeden vzacny exemplar arogantnosti,bezocivosti a totalneho idiotsva ktore tak lahko nestretnes kazdy den,preto s nim vediem debatu lebo nemyslim ze tak skoro nenatrafim na druhy exemplar ako je on, - no proste nieco vynimocne.

Ten Miso 2 to je dobri chlapec ktory hlada pravy smer,a tomu musime zaspievat spolu nasu piesen pioniera:

...pod k nam z nas kazdy chcel by dat ceste tvojej pravy smer,ty sam raz budes spoznavat tu piesen co spieva pionier...

Tak toto je moj report dna pre teba.

Cest Praci,tvoj:R.V.
Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-18  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To RV, cv, kri:

Stan je "radikálne krídlo". Jednoducho sú mu vaše výplody na smiech.

Ja sa vám čudujem. Zdravotníctvo, školstvo atď. u nás ide dole vodou. Daňami si skrze "štát" "podnikatelia" mastia vrecká. Ľudia to v ďalších voľbách pravdepodobne nechajú tak. Chcete zrušiť čiastočné rezervy, ale peniaze nechať v rukách "štátu" ako doklady o hodnote, lebo "štát" sa môže správať zodpovednejšie. Dlhodobo to akosi nefunguje, "sudičky" sa aj pri kolíske USA nejako zmýlili. "O peniazoch by mal rozhodovať kongres", chybička se vloudila, ani kongres, ani prezident do nich nemá čo strkať tie svoje hnusné špinavé skorumpované paprče! Rovnako hocikde inde nejaké trápne parlamenty, ktoré akože konajú v "mene občanov". Štátne autority a inštitúcie nesmú mať možnosť meniť množstvo obeživa za žiadnych podmienok. Iba občania.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-18  (09:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
dakujem.Dufam ze sa nehnevate,ja len som Vas chcel usetrit od zbytocneho rozculovania, mna uz tí ludia nerozhadzu nicim.
Joooj dodnes si pamatam ako nas ju ucil jeden ucitel v 5.roc na ZDS,volal sa Rozemberg a vidim ho ako sa opieral o okno a ako sme to opakovali kym sme sa to nenaucili.
Mame velku vyhodu oproti tým co to nezazili a vedia o predchadzajucom rezime len s pocutia.
Preto uz vieme ako a co si vybrat dobreho z obidvoch rezimov a urobit jeden poriadny,fungujuci.A to ma tesi,lebo do minuleho roku som stale pocuval ze nic lepsie ako kapitalizmus dosial nikto nevymyslel.davno je to vymyslene,len zlodeji a paraziti sa usilovali aby sa to ludia nedozvedeli a aby ich mohli donekonecna okradat.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-18  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re RV: tak se konecne priznej, ze jsi povolanim farar nebo podobny cernoprdelnicky prazit, je videt ze ekonomku jsi videl jen z kostelniho okna. Ted kdyz zde mas dva zbozne naslouchajici idiotky cv a kri, mas pocit ze se z tebe stal expert.


RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-18  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan,

Ty,kokot,ja som v uzernickom systeme podnikal 11 rokov,zarabal som peniaze,a vies preco som to nechal?Lebo uz som nemohol dalej stravit to svindlovanie,to chytracenie,to systemeticke ojebavanie dobrych,pracovitych-nic netusiacich ludi!

Ty cicinbrus,priznam sa po rozvode v roku 2000 som zacal zit "ako keby som bo farar".A vies preco som sa rozviedol?Preto ze moja manzelka chcela aby sme uz mali deti!

A vies preco som sa nakoniec rozhodol nemat vlastne deti?Preto ze tie moje deti by sa staly moj svet o ktory by som sa zaujimal do konca mojho zivota- a ostatne miliony malich nevinnych trpiacich dusiciek ktore prichadzaju na tento svet kazdi den a ktore su vydane napospas hroznej biede,mizerii hladu a zufalstva- by som dal bokom a prestal by som sa o ne zaujimat!

Uz som tu hore- 2009-11-18 (00:37) povedal C.V.-mu ze ja sa s tebov bavym preto lebo ty si vzacny exemplarny kus arogancie a sprostosti.

Vysvetlim ti povod tvojej vzacnosti:ked si vezmem aroganciu a sprostot Nikolaja Cauceska a prirovnam ju k arogancii a sprostosti Dzurindu-vidim ze su odlisne!

Tak isto ked porovnam aroganciu a sprostost Dzurindu s aroganciou a sprostostou Meciara-zas su odlisne!

A tak rad radom,arogancia a sprostost Fica-odlisna od Slotovej,Slotova arogancia a sprostost odlisna od Durajovej... a tak mozeme pokracovat v menovani dalsich!Oni su arogantny a sprosti,ale kazdy svojim vlastnym sposobom.

No a tu je povod tvojej vzacnosti:ty,vo svojej dispozicii mysle,zhrnas aroganciu a sprostost hore uvedenych panov do jednej osoby!

V tvojej mysle jasne manifestuje nevidana
konvergencia arogancie a sprostosti Nikolaja Cauceska,Dzurindu,Meciara,Fica,Slotu,Duraja a ostanych ktory je prilis vela aby tu boli pomenovany-do jedneho jedineho bodu!

A to je uzasne nieco,wow,wow,woooooooow!-ty kokot!

RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-18  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  C.V.

No vidis ako to krasne chapes,presne co som hore Miskovi vysvetloval,ekonomika nie je exaktna veda,a preto tam treba pozerat na veci ktore sa overili ako funkcne a dobre pre blahobyt a prosperitu vsetkych obcanov!- a nie vymyslat nieco co este sa nikde neoverilo a nevyskusalo!

Co kolvek komunisti mali dobre a funkcne,tak to pouzijeme,co kolvek sa ukazalo funkcne a dobre v Nemecku ci uz pred vojnov alebo po vojne-tak to pouzijeme!

Toto si krasne povedal(tu som to prekopiroval):

Mame velku vyhodu oproti tým co to nezazili a vedia o predchadzajucom rezime len s pocutia.
Preto uz vieme ako a co si vybrat dobreho z obidvoch rezimov a urobit jeden poriadny,fungujuci.

K tomu mozem dodat len toto: PARADA!


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-18  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re RV: nerikej vazne? prisel jsi na to sam, nebo ti nekdo pomahal? Je celkem rozumne ze nechces deti, blbost se dedi takze by prisly na svet rovnou s handicapem. Celkem chapu, ze vsichni kteri pri cteni tyvch "prevratnych" teorii nejasaji, jsou bud arogantni nebo sprosti, "geniove" byvaji vetsinou nepoznani. Kdyby vsichni tusili jak prima tva teorie funguje kdyz ji aplikujes na tvuj mini Lego svet ktery mas pod posteli, urcite by se nadsenim pretrhli. Fandim ti, nevzdavej to, pri patricne hustote tvych modliteb uz to "nebesa" urcite zaridi a svet se stane rajem delniku a rolniku, jak o tom sni cv a kri.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-18  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson | ip:85.216.13 | 2009-11-18 (09:13)

"Štátne autority a inštitúcie nesmú mať možnosť meniť množstvo obeživa za žiadnych podmienok. Iba občania."

------------------

v xy clankoch tu uz odznelo, ze v priemere 95% pj tvoria komercne banky. boli to sukromne bankove kartely co v 19. storoci takmer kazdych 10 - 20 rokov vyvolali v USA financnu krizu. za jedinym dovodom - aby mohli vytvorit centralnu banku na sposob tej anglickej, nemeckej...samozrejme nezabudli slubit, ze to je z dovodu zabranenia podobnych kriz v buducnosti. stal sa pravy opak. dva krat znicili najsilnejsi narod v zapadnej europe. za ich peniaze "strhli rusky narod za vlasy" ako povedal winston churchill. vyvolali dve obrovske hospodarske krizy atd...kedy sa uz konecne zobudis?


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-18  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vtipalkovi komoditného standartu

Uz pred storociami sionistický mudrci napisali v 20.protokole v 22 odstavci:
"Jste si vědomi toho, že zlatý standard zruinoval všechny státy, které jej přijaly, protože nebyly schopny uspokojit požadavky na peníze, tím spíš, že jsme odstranili zlato z oběhu, pokud to bylo možné".

A vedeli aj toto:

"Nepřipustíme váznutí oběhu peněz, a proto nebudou existovat žádné dluhopisy zatížené úrokem, s výjimkou jednoprocentního, aby se žádné pijavici, která ze státu vysává všechnu sílu, nemusely platit úroky".

Protokoly 20-24 by sa mal kazdý kto chce rozumiet financnemu systemu naucit naspamat!LordX   |   ip:158.194.2   |   2009-11-18  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tomu ze ekonomia nie je exaktna veda - ja nie som sice ekonom, ani ju nestudujem, ale nezda sa mi ze by nebola exaktna v takom zmysle ako napr. psychologia jednotlivca, alebo estetika alebo ine humanitne vedy. Makroekonomika je len zcasti chaoticka a nelinearna (aj mala zmena zaciatocnych podmienok sa moze niekedy nepredvidatelne prejavit, vypoctova narocnost..).
Ale taketo systemy nie je problem dnes simulovat na pocitaci. (vid napr. proteins@HOME..) Neexistuju nejake makroekonomicke simulacne programy ktore dovoluju okrem klasickeho systemu aj rozne alternativne? Co takto spravit pocitacovy model a uvidime ktory system je najlepsi? Samozrejme spravanie (AI) spotrebitela musi byt v kazdom rovnake, cloveka neprevychovas, nerobme si iluzie (napr. utopie ako Joytopia su preto nerealne..)
Nema sa zmysel vkuse len hadat, to nikam nevedie.. Kto by vedel nieco take zohnat/naprogramovat? Hladal som na nete, ale zatial bezuspesne..


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-18  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
ja som tu uz zverejnil tu schemu financneho obehu,staci do nej podosadzovat hodnoty a prepocitavat,vypocitas z nej vsetko.


RV   |   ip:207.159.1   |   2009-11-18  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordkoX-baby,

Nestracaj cas,vsetky tie modeli ktore boli vymyslene super genialnimy matematikmi a zostavene pomocov najvykonnejsich super pocitacov ktore ma americka armada v Pentagone (a na pristup k nim bolo potrebne vybavit specialne povolenia ministerstva obrany USA)-

VSETKY DO JEDNEHO SA UKAZALI FUNKCNE LEN NA 50%!!!!!!
Cize niekedy fungovali a niekedy nie!- presne ako akykolvek system ktory si vymyslis na vyhratie penazy na rulete!!!


Je jedna vec modelovat nieco co pozostava z (alebo sa sprava v) predvidatelnych cykloch (napriklad zive organicke systemi),a zase uplne nieco ine je modelovat ekonomicke systemy do ktorych neustale zasahuje CAS A NAHODA!!!(teda nepredvidatelnost).

Exaktne vedy sa volaju exaktne prave preto lebo vsetky teoreticke predpovede ktore sa v nich robia musia prejst striktnymi-EXAKTNYMI TESTAMI-(skuskamy)-a to OPAKOVANE A HOCI KDE A HOCI KEDY!!!- A EXAKTNE (presne) S TYM ISTYM VYSLEDKOM!!!

A takymto testom jednoducho NIE JE MOZNE podrobit ziadne teoreticke predpovede v oblasti EKONOMIKY.

Ak mame teoreticku predpoved ze molekula vody je h2o,-teda sa sklada z dvoch atomov vodika a z jedneho atomu kislika,kazdy opakovany test tuto teoreticku predpoved musi potvrdit!- aj keby si ho robil tisic krat-vysledok musi byt rovnaky!

Vies si predstavit tu nabsurditu ze 50% testov by potvrdilo ze voda je h2o, a 50% testov by to nepotvrdilo??? - ak by sa to stalo tak cela teoreticka predpoved ze voda je h2o by bola vyhlasena za absolutnu picovinu!

A presne tak isto AKE KOLVEK TESTOVANIE V EKONOMIKE, TEORETICKYCH PREDPOVEDI KTORE SA UKAZU NA MODELOCH FUNKCNE LEN NA 50% - SU ABSOLUTNA PICOVINA!!!Godwinson   |   ip:87.197.25   |   2009-11-18  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To kri:

Bývalé socialistické štáty mali k dispozícii všetky mocenské páky, mali suroviny, ľudí, bankový systém, jadrové zbrane na odstrašenie a RVHP sa rozsypalo jednoducho bolo neefektívne. Chceš to znova?


Godwinson   |   ip:87.197.25   |   2009-11-18  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

Protokoly nie sú desatoro, ale vidíš - úroky majú aj židia.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-11-18  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Godwinson : Kdybys ty Protokoly četl celé, věděl bys, proč - s jakým cílem - sionisté implementovali jak lichvu, tak kupříkladu burzovní spekulace, a že po dosažení svého cíle (moci) budou všechny tyto věci likvidovat, rušit.
Všechno to sloužilo a slouží k hromadění ekonomiky a tím i moci do jejich rukou, pod jejich vliv.
Desatoro tonení, je to strategický plán včetně popsané taktiky, jakou použijí, nekompromisně, i za cenu (dle jejich slov) krvavých obětí z vlastních řad. Asi tak :)


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-18  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson | ip:87.197.25 | 2009-11-18 (18:14)

To kri:

"Bývalé socialistické štáty mali k dispozícii všetky mocenské páky, mali suroviny, ľudí, bankový systém, jadrové zbrane na odstrašenie a RVHP sa rozsypalo jednoducho bolo neefektívne. Chceš to znova?"
------------------------------------------------
tak ideme do druheho kola (sorry do XY-teho kola)

koncom 60.-tych rokov minuleho storocia mali krajiny vychodneho bloku vyssi rast HDP ako USA ako aj krajiny zapadnej europy. rusi ich bili vsade, este aj vo vesmire. v CSSR bol do roku 1990 v platnosti zlaty (komoditny) standard. o tom kedy sa zapad odklonil definitivne od zlateho standardu ti pisat nemusim. dalej CSSR malo takmer nulovy verejny dlh.

takze co chces este?

domaca uloha:

porovnaj vyvoj nasledovnych grafov USA:

-vyvoj agregatu M3
-vyvoj verejneho dlhu USA
-vyvoj DJIA


Kukacka   |   ip:85.70.70.   |   2009-11-18  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všichni diskutující se snaží ve svých příspěvcích o nápravu finančních systémů zemí.
Zato Stan
ve všech svých příspěvcích nenapsal k danému problému absolutně nic. Dokonce ani jeho kritika není věcnou kritikou, nýbrž jen povýšenými urážkami.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-11-18  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Kukacka: jsi na omylu drobku, k problemu jsem se zde uz nekolikrat u ruznych clanku vyjadril, kdyz kliknes na muj nick najdes to, ber ale na vedomi ze prispevky pod nickem Stan mezi 17.07.2009-23.09.2009 nejsou ode mne. Pozdeji jsem samozrejme dosel k nazoru ze s nic nechapajicimi idioty nema vazna diskuze cenu. Pokud se chces neco naucit, udelej velky oblouk kolem tech zvastu od cv,kri nebo RV:


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-18  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stan netrep sprostosti. trosku si tu pokritizoval FRS a to bolo vsetko.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-18  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan-ovi

Uz som sa ta raz zpital,a pitam sa zase:ktorych diskutujucich tu na Dolezite .sk POVAZUJES ZE PATRIA DO TVOJEJ KATEGORIE- SU NA TVOJEJ UROVNI- TEDA SI OCHOTNY SA S NIMI NORMALNE BAVIT!-teda ako to ty rikas:"vazna diskuse ma s nimi cenu"!

A na to som zvedavy!!!-velmi zvedavy-az ma to stekli,-az sa tu chichotam ako stara kurva ked vidi chuja!

PROSIM VYMENUJ ICH!!!!!


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-18  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Tara:

Ten primitivizmus je poplatný dobe svojho vzniku. Ak vyvolený národ koná na základe tohto paškvilu, bude nemilo prekvapený. Mudrcov a despotu na konci pisateľ zobral snáď z Indie. Protokoly sa píšu a chlieb sa je.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-18  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To RV, kri a cv:

Chcete štátnu banku a nízke alebo žiadne úroky? Štátnu banku? Silný štát?
Protokoly ste po ekonomickej stránke naštudovali obstojne, o to ide aj im.
To všetko vie skupinka "vyvolených" ľahko ovládnuť behom jednej, dvoch generácií.

Nie ste vy náhodou predĺžení "bradatí"?

Načo sa vzrušovať, oni aj vy sľubujete "peňažný raj" na zemi.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-18  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson

Ja chcem zastavit raz a na vzdy vyzmikavanie vysledkov prace Slovenskeho naroda von za hranice a do sukromnych vackov totalnych bradatych-alebo oholenych nanichodnikov!

Bezurocna ekonomika Nemecka po II.svetovej vojne zachranila celi Nemecky narod a priviedla ho do prosperity a blahobytu ktory zavidel celi svet aj s tvojimi bradatymi-a presne to chcem zopakovat tu na Slovensku!


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-18  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson

Teraz ma napadla otazka.Kedy si sa na posledy holil? Ja som sa holil dnes rano!

Nahodov nemas bradu ? A nahodov sa vobec neholis a len si tu bradu pristrihavas ked uz je moc dlha????

O,mozno ze ty si prave ten bradaty.Tak ako sa hovory:"zlodej krici chytte zlodeja" a bradaty krici: on je bradaty!!!

No neviem,neviem! Ved tvoju fotografiu nikto nikdy nevidel. Naopak ja ked zverejnim moju knizku "Zaklad obhajoby bezurocnej ekonomiky" ja tam zverejnim aj moju fotku!Tak bude vidiet ze nie som bradaty, - ale ty-Godwinson????- to veru neviem ja a nevie to nikto~
tak sa dostaneme k otazke vsetkych otaziek:

JE GODWINSON BRADATY??????????


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-19  (00:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson

Cakam na odpoved! Inac hrozi nebezpecenstvo ze ta zacnem prezivat:GODWINSON THE BRADATY!!!!


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-19  (00:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson

Vidis aky si chuj!- tomu sa hovory:

AKO SA DO LESA VOLA - TAK SA Z LESA OZYVA !!!!!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-19  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus nepadol,tzv.ruský komunizmus stiahli z obehu tí co ho zalozili lebo videli ze je uspesny a potrebovali získat pre krachujuci kapitalizmus dalsí TRH.A teraz idu zakladat NWO,urcite to bude dobrý systém ked pojdu podla Protokolov,len vlastníkmi vsetkeho budu ONI.
Takze ake debaty o komunizme ci kapitalizme???


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-19  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To RV:

Čo toľko kvákaš!? Samozrejme mám jarmulku, bradu až po zem a každú noc od 00:00 do 01:00 do truhličky pozerám, briadku si hladkám, a s láskou hovorím "Moje, moje peniažteky zlaté." Potom hodinu povinne študujem talmud alebo tóru a hajdy do postele. Ty zatiaľ somariny po webových stránkach vypisuješ. Aj ráno stačí dpovedať.

Aha, zabudol som, Protokoly mám na WC a študujem ich popri "čerstvej tlači".


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-19  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

Vo vraždení a vytváraní nedostatku základných vecí potrebných pre bežného človeka bol ruský komunizmus naozaj úspešný, samozrejme okrem vodky, hoci aj tú si ruský človek často pálil sám, lebo mal nadštandardnú spotrebu. V takom systéme sa mu ani nečudujem.

Oni alebo trio RV,kri,cv, nevidím v tom rozdiel.

Nemá zmysel o kapitalizme a komunizme hovoriť, lebo už nie sú medzi nami.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-19  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To:C.V.

Musim ti povedat ze ty si svetlo mojho zivota!- keby som ta len pocuval ked si mi hore radil aby som ignoroval Godwinsona,- nebol by som vtiahnuty do tejto idiotskej debaty s nim!Nuz co,= live and learn:ZI A UC SA!

Teraz sa potvrdilo porekadlo:DOBRA RADA - NAD ZLATO!A to co si mi radil o Godwinsonovi - to je nad zlato!

Vdaka : R.V.

cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-19  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Nemá zmysel o kapitalizme a komunizme hovoriť, lebo už nie sú medzi nami."

S týmto uplne suhlasim.
Takze ako sa volaju súčasné rezimy v USA,Cíne,na Kube,na Slovensku a inde???

Rezim kde nepodporuju politiku USA je rezim so zdravým rozumom nazvime ho trebars racioizmus ,
vsetky pro US režimy banditizmus a zlodeizmus.
Moze byt???mato   |   ip:91.127.25   |   2009-11-19  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co tak spojit sa a zalozit sukromnu banku? vytvaranie penazi budu riadit ludia, ktori tam maju vlozene peniaze. majitelmi banky budu vsetci, podielovo podla vlozenych penazi. peniaze sa budu poziciavat bez urokov, podla sucasneho systemu. (na kazde vlozene euro moze dostat napr 10xtolko ako pozicku). skutocne peniaze ostanu ako zaruka v centralnej banke, poziciavat sa budu len virtualne.
na ucty v ostatnych bankach budu chodit vyplaty, tie sa mozu vybrat kazdy mesiac ako hotovost a znova vlozit do spolocnej banky. takto sa daju skutocne peniaze (rezerva) od ostatnych bank odcerpat. moze byt?


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-19  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

Všade je zlodejizmus a banditizmus, len niekde to ešte nie je vidieť.
Čo spravíš, keď obete spokojne súhlasia.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-19  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Mato:

Nad vchodom banky by bol nápis:
"Prečo by mali kradnúť len bankári, keď môžeme všetci!"


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-20  (07:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1.Bankarsvo by neznamenalo kradnutie keby nebol UROK.
2.Logika mi hovorí ze ked kradnu VSETCI, tak vlastne nekradnu.Lebo komu by kradli?Sami sebe?Predsa ked si ukradnem sam sebe tak to nie je kradez!
Aj z tohto vidiet ze niekto ma nedostatky este aj v logike,nielen v ekonomike.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-20  (07:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten bod2 bol myslený ironicky.Samozrejme ze nesuhlasim aby sa ludia navzajom okradali.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-20  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mato
nerozumiem celkom dobre Tvojmu napadu,asi mi niekto stoji na kábli,ale vyzerá to zaujímavo.
No prva vec na ktoru Ta musim upozornit je ze na zalozenie sukromnej banky potrebujes podla zákona základný kapitál 500 000 000 Sk, neviem ako je to v €urach a súhlas NBS.


mato   |   ip:78.99.196   |   2009-11-20  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hypoteticky priklad: 1000 ludi sa dohodne ze vytvoria banku. spolocne sa zlozia po 1000 Euro(v skutocnosti kolko je potrebne podla zakona). kazdy kto ma vklad(skutocne peniaze) v banke, moze dostat bezurocnu pozicku az 10000Eur(virtualne peniaze, podla frs). v dalsom kroku bude za zarobene peniaze(realne) splacat pozicku napr po 100Eur(skutocnych). po 100 splatkach je pozicka splatena a tym padom sa bankove rezervy aj jeho ucet zvysuje o tychto 10000Eur(skutocnych). akonahle je pozicka splatena, je banka(spolocna) aj on bohatsi o 10000Eur(skutocnych). teraz ma na konte 11000Eur. tentokrat si moze zobrat pozicku az do vysky 110000Eur(virtualne peniaze).
majitelom pozicky(virtualnych penazi) aj skutocnych penazi je ten isty clovek. rezervy su spolocne a su ulozene v centralnej banke.
v skutocnosti je to o nieco komplikovanejsie, ale podstatu som dufam vysvetlil.
jedina zakonna podmienka pre obohacovanie sa na ukor druhych je byt uz bohatym. (to je ta podmienka 500 000 000dacoho ako si uz spominal). takze ak co najviac ludi spoji svoje skutocne(realne) peniaze a splnia zakonne kriterium na zalozenie banky, nic im uz nebude branit obohacovat sa vlastnou pracou.

pre godwinson: mohol by si prosim ta blizsie rozviest myslienku, ze ako bude niekto okradnuty a co mu bude odzudzene? vdaka.Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-21  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To mato:

Nie všetci obyvatelia štátu majú na vklad do banky "M".
"X" ide do banky M a vloží "N" €. Banka M si od CB požičia 10xN (dnes aj 20xN) € s diskontnou sadzbou(teraz 0 - 1%) a požičia vkladateľovi X.
Teraz má X a jemu podobných Y vkladateľov 10x viac kreditu (nemusia to byť papierové peniaze), za ktorý môže nakúpiť tovar a služby, a ktoré rozmnožia kredit v obehu. Počet ľudí Q, ktorí nie sú vkladateľmi banky majú peňazí (kreditu) stále rovnako. Množstvo tovaru a služieb sa vznikom a fungovaním banky M nijako nezmenilo, iba množstvo peňazí v obehu (splátky ich nestíhajú vrátiť späť). Ich postupným prenikaním do ekonomiky sa dvíhajú ceny, a to tým viac, čím viac klientov má banka M. Prví vkladatelia-vypožičiavatelia budú na tom najlepšie, lebo dostanú všetko ešte za staré ceny. Ďalší stále horšie a horšie, keďže ceny budú rásť. Najhoršie na tom bude časť obyvateľov Q, ktorí do banky M nevložili ani cent, lebo nakupujú za inflačné ceny, ktoré nespôsobili. Zvýšenie množstva peňazí znížilo hodnotu ich pôvodných peňazí - tento proces ich okradol a ľudia Y - všetci vkladatelia za účelom pôžičky, ktorí ho spôsobili, sú zlodeji, hoci podľa zákona.
Preto ten nápis: ""Prečo by mali kradnúť len bankári, keď môžeme všetci!"


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-21  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "1000 ludi sa dohodne ze vytvoria banku. spolocne sa zlozia po 1000 Euro(v skutocnosti kolko je potrebne podla zakona). kazdy kto ma vklad(skutocne peniaze) v banke, moze dostat bezurocnu pozicku az 10000Eur(virtualne peniaze, podla frs). v dalsom kroku bude za zarobene peniaze(realne) splacat pozicku napr po 100Eur(skutocnych). po 100 splatkach je pozicka splatena a tym padom sa bankove rezervy aj jeho ucet zvysuje o tychto 10000Eur(skutocnych). akonahle je pozicka splatena, je banka(spolocna) aj on bohatsi o 10000Eur(skutocnych). teraz ma na konte 11000Eur. tentokrat si moze zobrat pozicku az do vysky 110000Eur(virtualne peniaze)."

Nie je to v praxi tak, že tie požičané peniaze musia byť po splatení "zničené"?

V prípade, že nie sú zničené, je to celé riadna blbosť. (Ach jaj...ekonómia je teda paveda)

V prípade, že sú zničené, potom nemôže dôjsť k inflácii. Po požičaných peniazoch, ktoré boli utratené za statky a služby, je okamžite spätný dopyt z dôvodu potreby vyplatenia splátok.

Osobne si myslím, že ak sa zruší úrok z pôžičky a ostane rezervné krytie povedzme 10%, systém bude v pohode fungovať. (V PRÍPADE, ŽE každá pôžička bude vo zvyšných 90% krytá majetkom toho, kto si požičal!!!)

Možno, by to fungovalo aj s nulovým krytím. A legislatívne by sa stanovilo, že kto pôžičku prestane splácať si ju odpracuje nútenými prácami, alebo konkurzom osobného majetku.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-21  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale to sme už pri bezúročnej ekonomike...


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-21  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson...ono možno vyzerá tak, že "Prečo by mali kradnúť len bankári, keď môžeme všetci," ale ak by sa naozaj také banky začali občanmi masívne zakladať, pomohlo by to zlikvidovať ten nenávidený systém čiastočných rezerv...


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-21  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

Ak by to urobili všetci, tak im radím aby si nenechávali žiadne iné úspory ani hotovosť, lebo za všetkými cenami by sa zo dňa na deň "objavila" nula. Čiastočné rezervy treba zrušiť a nie chamtivo zneužiť.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-22  (04:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha. Tak ty už si máš aj nejaké páky na bankárov, teda to zrušenie je samozrejmá a jednoduchá vec. Môžeme začať odzajtra.

Čo je chamtivé na tom zlikvidovať hodnotu (súčasných) peňazí postavených na (súčasnom) chamtivom systéme?

Tá "nula" je akože nekonečná inflácia, hej?

Ak by sa také občianske banky založili... To že sa za úsporami objaví raz nula je samozrejmé. Dovtedy ľudia bankárom odtrhnú poriadny kusisko z koláča...

Inak sa teším. Uvidíme, ako sa FRS "zruší sám od seba".


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-22  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

Tá 0 znamená, že každá cena by stúpla 10x, pretože by si to obchodníci rýchlo spočítali a aj oni by boli "vkladatelia". Ber to hlavne ako myšlienkový model na precvičenie.
Miso, nejde to, pri postupnom zväčšovaní počtu "vkladateľov" by mohla vzniknúť kríza, rovnako ako teraz.
Ak chceš kradnúť, kradni, ale daj sa do spolku s niekým iným.
Keď pôžičku od zlodeja - dnešnej banky, tak len v nevyhnutnom prípade.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-11-22  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odpovedzte mi niekto prosím niekto na vyššie položenú otázku. Jedni hovoria to, druhí ono, už neviem akú literatúru k tomu zohnať...

Nie je to v praxi tak, že požičané peniaze musia byť po splatení "zničené"?

Godwinson:
Mám dojem, že sme sa nepochopili...

Nehovorím o tom ako si zarobiť, ale akú páku možno použiť na presadenie zrušenia FRS.

Model je to naozaj idiotský. A to že sa dá legálne zrealizovať je ešte idiotskejšie. Ale ako si vynútiť reformu?

Ty predpokladáš, že súčasná situácia sa dá do poriadku sama od seba? Že prognózami sa nezaoberáš? Dobre je ti ma kritizovať, keď neuvedieš, ako by si situáciu sám riešil, čo? Prosím KONŠTRUKTÍVNU kritiku - to je taká, kde uvedieš vlastnú alternatívu riešenia.


RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-22  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso2

Misutko,to mam ale radost,ked vidim ako sa sam pomali,ale isto dopracovavas k PRAVDE!

Ty si od prirody rozumny a sam od seba zacins chapat celi libealny UZERNICKY podvod!

Ano,teraz zacinas chapat ze Godwinson nema riesenie tak isto ako ani Michal Dodok (autor clanku tu na Dolezite.sk "Sme trpitelia z pohodlnosti".)

Jedine co Michal Dodok roby je LAMENTOVANIE,a Godwinson co robi je VYKRUCANIE SA!

Tyto dvaja su LIBERALI!Aby mohli nieco KONSTRUKTIVNE navrhnut museli by PRIZNAT NASLEDOVNE:(tu ti prekopirujem moju odpoved Godwinsonovi)

..po tisic rocia ludstvo sa nemohlo oslobodit od uzery lebo ako peniaze sa pouzivali zlato a striebro!To zlato musel ale niekto vyprodukovat,niekto musel kopat v bani 12 hodin denne!

Bolo by absurdne prist k banikovi ktory cely rok robil v bani a povedat mu aby ti vysledok svojej prace pozical na 5-10 alebo viac rokov - a ze ty mu to potom vratis!

Ten banik by vzal lopatu a ak by si rychlo neusiel,tak by ta ovalil po hlave,lebo by si myslel ze si z neho robis blazna!

Ty si tomu banikovi MUSEL nieco dat aby ti to zlato pozical!Ty si mu MUSEL povedat ze mu das uroky a on si z tych urokov bude moct zit a uz nebude musiet robit 12 hodinove sichty v bani!

Preto uroky - aj ked boli povazovane za
nemoralne,neeticke a zlo,- dali sa legitimne odvovodnit!

A preto ludstvo po TISIC ROCIA bolo v ZAJATI UZERY a po TISIC ROCIA v ZAJATI UZERNIKOV!

PO DLHE TISICROCIA PENIAZE BOLI HODNOTA SAMA O SEBE (zlato a striebro).Po dlhe tisicrocia ludstvo si nedokazalo predstavit ze peniaze mozu byt jednoducho DOKLAD O HODNOTE A NIE HODNOTA SAMA O SEBE !!!

Liberalizmus a jeho cela filozofia vznikla v case ked peniaze boli HODNOTA SAMA O SEBE (zlato a striebro).Co robi dnes z Liberalizmu NASTROJ SATANA-ANTIKRISTA JE FAKT ZE DNES LIBERALIZMUS ODMIETA - VEDOME - ZAMERNE, SKUTOCNOST ZE PENIAZE SU DOKLAD O HODNOTE A NIE HODNOTA SAMA O SEBE!!!

A toto presne robis ty!Ty s tvojim mozgom vymytim LIBERALIZMOM VEDOME A ZAMERNE ODMIETAS FAKT ZE DNES PENIAZE SU DOKLAD O HODNOTE A NIE HODNOTA SAMA O SEBE!!!

Ty vies ze dnes nikto nemusi robyt 12 hodinove sichty v bani,aby vyprodukoval zlato a toto zlato potom pouzil na kritie emisie penazi!Dnes emisie penazi sa robia tukanim do pocitaca - A PRETO DNES UZ NEEXISTUJE ABSOLUTNE,DEFINITIVNE A POZITIVNE ZIADNA LEGITIMNA PRICINA NA BRATIE UROKOV A DIVIDENDOV!

-a napriek tomuto vedomiu TY STALE OBHAJUJES UROKY A DIVIDENDY!!!

Ty a ostatni liberali budu zdierat tuto planetu urokmi a dividendami az pokial jedneho dna nebudu zlikvidovany tak ako esesaci likvidovali zidov,teda:JEDNEHO DNA BUDETE POCHYTANY,DOSTANETE DO RUKY KROMPACE A LOPATY,VYKOPETE VELKU JAMU,POSTAVITE SA NA KRAJ TEJ JAMY A DOSTANETE RANU DO HLAVY - VAS MOZOG VYPRSKNE A VY SPADNETE DOLE DO JAMY!

A toto bude nie len legitimne a pravne osetritelne,ale co je najdolezitejsie BUDE TO ROZHRESITELNE!!!

Tejto realite neujdes!!!-kamarat!

Teda Misutko takto to je s Godwinsonom!OD NEHO SA NIKDY NEDOCKAS ZIADNEHO RIESENIA! (pokial si nevyhodi zo svojej hlavy vymyvacku LIBERALIZMU A NEO-LIBERALIZMU!


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-22  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso_2 | ip:88.212.37 | 2009-11-22 (15:38)

"Nie je to v praxi tak, že požičané peniaze musia byť po splatení "zničené"?"

toto tvrdia banky a obhajcovia sucasneho FRS.

druhy nazor je ten, ze sa nici istina ale uroky nie. to znie logicky, lebo uroky tvoria zisk. z tohto zisku sa vyplacuju dividendy akcionarov, platy zamestnancov, naklady na chod banky a uroky na vklady sporitelov. cize uroky sa rozdaju a nemozu byt znicene.

treti nazor je z knihy michaela rowbothama grip of death. on tvrdi na zaklade jedneho citatu uvedeneho v tejto knihe, ze banky nicia iba vklady, ale nikdy nie peniaze. nenicia ani istinu ani uroky.

------------------------------------------------

cize si mozes vybrat. prva je nerealna a velmi nepravdepodobna. druha moznost je kompromis na ktorom sa zhodnu dvaja diskutujuci, ktori toho uz maju dost a prestane ich bavit sa o tom vadit. tretia moznost je vysoko pravdepodobna a potvrdzuje ju aj vyvoj penaznej zasoby povedzme takych USA.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/95/Components_of_the_United_States_money_supply2.svg

banky teda rozhodne peniaze nenicia cez vklady. mozu ich stahovat z obehu za pomoci predaja cennych papierov, dlhopisov. to ale nerobia rady, lebo vtedy klesa ich zisk, lebo ako vieme, tak cenne papiere a dlhopisy su prislubom platby a maju dobu splatnosti. z toho vyplyva zaver, ze banky mozu stahovat peniaze z obehu iba na urcitu dobu.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-22  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Miso_2:

Ale ako si vynútiť reformu?

Bojkotom, jednoducho ich ignorovať, a tak ich spolu s politikmi dotlačiť ku zmene zákona.


mato   |   ip:91.127.87   |   2009-11-23  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre godwinson:

godwinson:
"Nie všetci obyvatelia štátu majú na vklad do banky "M"."

odpoved:
samozrejme ze vsetci obyvatelia maju na vklad do banky "M". staci im mat 1Euro.

godwinson:
""X" ide do banky M a vloží "N" €. Banka M si od CB požičia 10xN (dnes aj 20xN) € s diskontnou sadzbou(teraz 0 - 1%) a požičia vkladateľovi X.
Teraz má X a jemu podobných Y vkladateľov 10x viac kreditu (nemusia to byť papierové peniaze), za ktorý môže nakúpiť tovar a služby, a ktoré rozmnožia kredit v obehu. Počet ľudí Q, ktorí nie sú vkladateľmi banky majú peňazí (kreditu) stále rovnako. Množstvo tovaru a služieb sa vznikom a fungovaním banky M nijako nezmenilo, iba množstvo peňazí v obehu (splátky ich nestíhajú vrátiť späť)."

odpoved:
toto tvrdenie sa zaklada na predpoklade, ze vsetky pozicky budu vyuzite len na nakup tovaru a nie aj na podnikatelske ucely.

godwinson:
"Ich postupným prenikaním do ekonomiky sa dvíhajú ceny, a to tým viac, čím viac klientov má banka M. "

otazka:
ceny teda nezavisia najma od ponuky a dopytu? alebo ako mam tomu rozumiet?

godwinson:
"Prví vkladatelia-vypožičiavatelia budú na tom najlepšie, lebo dostanú všetko ešte za staré ceny. Ďalší stále horšie a horšie, keďže ceny budú rásť. Najhoršie na tom bude časť obyvateľov Q, ktorí do banky M nevložili ani cent, lebo nakupujú za inflačné ceny, ktoré nespôsobili. Zvýšenie množstva peňazí znížilo hodnotu ich pôvodných peňazí - tento proces ich okradol a ľudia Y - všetci vkladatelia za účelom pôžičky, ktorí ho spôsobili, sú zlodeji, hoci podľa zákona.
Preto ten nápis: ""Prečo by mali kradnúť len bankári, keď môžeme všetci!""

odpoved:
no a tento zaver je vysledkom zlych predpokladov.

tato banka netvori virtualne peniaze neobmedzene. kazdy moze dostat len 10xtolko co vlozil. dalsiu pozicku moze dostat len vtedy ak splatil tu predchadzajucu. to znamena najhorsi pripad je, ked si vsetci pozicaju naraz hned na zaciatku. pokial aspon jeden clovek nesplati tuto pozicku, ziadne virtualne peniaze sa nevytvoria. akonahle je aspon jedna pozicka splatena, je mozne dat dalsiu pozicku, ale iba tomuto jednemu cloveku. to ze niekto dokaze splacat pozicku, znamena ze ma prijem (vytvara hodnoty, ktore su pre spolocnost cenne, dostava za to zaplatene (ci uz je to tovar, sluzby, ...)). to znamena ze sa virtualne peniaze zhodnocuju, stavaju sa realnymi. takze v skutocnosti ziadnu hodnotu nestracaju, ale naopak, ju ziskavaju.
Miso_2   |   ip:147.232.1   |   2009-11-23  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kri:
Vďaka za odpoveď, ale vlastne som sa nič nové nedozvedel. :(


financemicro1gmailcom . didepuwi98   |   ip:41.85.167   |   2018-05-31  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý deň,

Nachádzate sa zaseknutý, zakázaný bankovníctvo alebo vážny človek a nemáte v prospech bánk, alebo lepšie máte projekt a potrebujete financovanie, zlý úver alebo potrebujete peniaze na zaplatenie účtov, finančné prostriedky na investovanie spoločnosti. Takže ak potrebujete požičať peniaze, neváhajte ma kontaktovať e-mailom: finance.micro1@gmail.com


financemicro1gmailcom . sibekaxa7   |   ip:41.85.167   |   2018-05-31  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý deň,

Nachádzate sa zaseknutý, zakázaný bankovníctvo alebo vážny človek a nemáte v prospech bánk, alebo lepšie máte projekt a potrebujete financovanie, zlý úver alebo potrebujete peniaze na zaplatenie účtov, finančné prostriedky na investovanie spoločnosti. Takže ak potrebujete požičať peniaze, neváhajte ma kontaktovať e-mailom: finance.micro1@gmail.com

srdečne


financemicro1gmailcom . sibekaxa7   |   ip:41.85.167   |   2018-05-31  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý deň,

Nachádzate sa zaseknutý, zakázaný bankovníctvo alebo vážny človek a nemáte v prospech bánk, alebo lepšie máte projekt a potrebujete financovanie, zlý úver alebo potrebujete peniaze na zaplatenie účtov, finančné prostriedky na investovanie spoločnosti. Takže ak potrebujete požičať peniaze, neváhajte ma kontaktovať e-mailom: finance.micro1@gmail.com

srdečnediskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Československo umelý zlepenec

Zvláštny politický guľáš politických zoskupení si pripomína 28. október - výročie vzniku "milovaného Československa", hnijúceho už viac ako 18 rokov na smetisku dejín. Zase opäť hlasno sa hlásia k slovu a demonštrujú podivné čechoslovakistické cítenie.


Poznate dogmy katolikov?

Krokodil

Drsné video o Eurovalu

Hnutie Zeitgeist ODHALENÉ!!! SK titulky

Vodovoda - Výborný dokument o vode aj tej v PET flaš...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Ako také ovce

Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.565 s