20. September 2019
    
Ako nazerali na židov historicky významné osobnosti? - Dolezite.sk

Ako nazerali na židov historicky významné osobnosti?


  2009-04-23  (11:07)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ako nazerali na židov historicky významné osobnosti?
Napísal PETER MINÁR, RICHARD MIERNY   

„Antisemitizmus = zločinná ideológia hlásajúca nenávisť k Židom. Má väčšinou iracionálny charakter nenávisti priemerných a deklasovaných proti komunite, ktorá sa odlišuje od ostatnej spoločnosti a na ktorú (sa často pragmaticky) zvaľuje zodpovednosť za problémy, ktorými spoločnosť trpí...“

Takýto je dnešný náhľad na tých, ktorí si dovolia povedať, že aj Židia páchajú zlo. Avšak aj mnoho historických osobností, o ktorých ťažko možno vyhlásiť, že boli deklasované, iracionálne alebo priemerné, malo negatívny postoj k Židom. Medzi nimi napríklad Cicero, ktorý ako prvý použil pojmy ako humanita a ľudskosť, jeden z najvýznamnejších osvieteneckých filozofov, Voltaire, či slávny ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij. Takisto jeden z najväčších českých spisovateľov – Jan Neruda a jeden z najväčších hudobných géniov – Richard Wagner zanechali za sebou texty vykresľujúce Židov v silne negatívnom svetle.

Mnohé z týchto osobností sú historicky uznávané za ich zásluhy, avšak zamlčiava sa práve ich „antisemitizmus“, čo má za dôsledok výrazné skresľovanie faktov a náhľadu na históriu, čo je v rozpore s dnes tak propagovaným „slobodným prístupom k informáciám“.

„Antisemitizmus“ je vykresľovaný ako iracionálny, vznikajúci bez akéhokoľvek opodstatnenia či viny druhej strany. Nechajme ale už hovoriť historické osobnosti. Názor a záver nech si utvorí každý sám.Marcus Tullius Cicero

(106 – 43 pr.nl.) – Rímsky filozof, politik, rečník

„Židia sú veľmi súdržní, ale pred Nežidmi sa uzatvárajú a sú k nim nepriateľskí.“

„Židia patria k temným a odpudzujúcim silám. Kto vie, aká početná je táto klika, ako sa držia pospolu a akú moc môžu predstavovať vo svojej jednote?“Lucius Anneus Seneca (Seneca mladší) (4 pr. n. l. – 64 n. l.)

Rímsky filozof, básnik, prozaik a senátor

„Tento národ (Židia) je mor. Dokázal získať taký vplyv, že nám, víťazom, diktuje svoje zákony.“Publius Gaius Cornelius Tacitus

(56 – 120?) Rímsky dejepisec, filozof a politik

„Medzi sebou sú poctiví a pripravení k zľutovaniu, ale na zvyšok sveta sa pozerajú ako na nepriateľov.“Marcus Aurelius

(121 - 180) Rímsky cisár a filozof

„Keď Marcus Aurelius na výprave do Egypta prechádzal cez Palestínu, podchvíľou vraj býval vyvedený z miery a zhnusený smradľavými a hašterivými Židmi, takže raz s bolesťou zvolal: ‚Ó, Markomani, Kvádi, Sarmati! Konečne som našiel iných ľudí priečnejších od vás!‘“ (Ammianus Marcellinus: Rímske dejiny XXII, 5, 5)Justinián I.

(527 zač. vlády – 565) Byzantský cisár

„Židia boli vždy v pozadí prenasledovania kresťanov. Cestovali po krajinách, všade nenávidiac a podkopávajúc základy kresťanskej viery.“Ondrej II. a ostatní uhorskí králi

Židia boli v Uhorsku prenasledovaní prakticky už od svojho príchodu. Už v roku 1222 v Zlatej bule Ondreja II. im bolo zakázané zastávať významné posty v štátnej správe.

„24. Komorskými grófmi, mincovníkmi, soľníkmi a mýtnikmi nech sú poprední našej krajiny.
§ I. Izmaeliti (moslimskí kupci - pozn. autora) a Židia sa nemôžu nimi stať.
...
26. Ďalej majetky mimo krajiny nech sa neudeľujú.
§ I. Ak sú také venované alebo predané, nech sa vrátia obyvateľstvu krajiny, aby si ich odkúpilo.“

Zlatá bula Ondreja II., 1222

Ostatní králi ešte viac rozšírili obmedzenia Židov.

„Židia neboli vôbec v slobodných kráľovských mestách, lebo tu im kráľ na začiatku 16. storočia zakázal bývať a do banských miest vôbec nesmeli chodiť.“ Aj reformy Jozefa II., známeho ľudomila, sa Židov dotkli len málo. „Tolerancia (Tolerančný patent Jozefa II. z roku 1781 takmer úplne zrovnoprávnil náboženstvá v celej ríši - pozn. aut.) sa však nevzťahovala na Židov. Ich situácia sa tiež o niečo zlepšila, ale usadzovať sa v mestách, navštevovať školy pre kresťanov, nadobudnúť meštianske právo, vykonávať remeslo alebo zastávať úrady aj naďalej nesmeli alebo im tieto práva, ak ich nadobudli, po smrti Jozefa II. okamžite odobrali.“Peter Stuyvesant

(1610 – 1672) Holandský koloniálny guvernér v Amerike

(úryvok z listu riaditeľovi West India Company):

„Židia, čo prišli, tu očividne takmer do jedného zostanú, ale vzbudzujú (tou svojou zvyčajnou úžerou a tým odsúdeniahodným spôsobom obchodu s kresťanmi) nevôľu u podriadených úradov i v ľuďoch, čo vás uznávajú. Dekanát (ktorý sa staral o biednych) sa tiež obáva, že vzhľadom na súčasný nedostatok môžu byť bremenom cez nadchádzajúcu zimu... Bolo by treba priateľsky ich požiadať, aby odišli. ...v tejto súvislosti sa tiež vrúcne modliac, ...aby tejto odsúdeniahodnej rase ...nebolo už dovolené infikovať túto novú kolóniu a vnášať do nej neporiadky.“

Krátená odpoveď riaditeľa P. Stuyvesantovi dňa 26. apríla 1655:

„Radi by sme splnili Vaše želanie..., že by sa nemalo dovoliť infikovať nové teritória ľuďmi židovského národa, pretože i my predvídame tiež ťažkosti, ktorých sa obávate Vy. Ale po ďalšom zvažovaní tejto záležitosti sa nazdávame, že by to nebolo rozumné a nebolo by to správne vzhľadom na ťažké straty tohto národa, spolu s inými, pri zaberaní Brazílie, a tiež preto, že napriek tomu investovali veľký kapitál do účastín našej spoločnosti. ...Preto sme sa rozhodli ponechať im právo cestovať a obchodovať v Novom Holandsku a zdržiavať sa tam – za predpokladu, že biedni spomedzi nich nebudú záťažou spoločnosti alebo komunity, ale že si budú navzájom pomáhať.“François Marie Arouet Voltaire

(1694 – 1778) Francúzsky filozof a spisovateľ

„Ja viem, že aj v anglických kolóniách sú Židia. Títo idú vždy tam, kde sa dá prísť k peniazom... Ale to, že títo obrezaní Židia, čo predávajú obnosené šaty divochom, vyhlasujú, že sú z kmeňa Naftali či Issachar, vôbec nezaváži. Toto sú bezpochyby tí najväčší ničomníci, akých kedy nosila zem.“

„...(K Židom): Vy sa mi zdáte byť najšialenejší z ľudí. Kaffíri, Hotentoti a negri z Guiney majú viac rozumu a sú poctivejší, než boli vaši predkovia – Židia. Prevyšujete všetky národy, pokiaľ ide o impertinentné historky, zlé správanie a barbarizmus. Zaslúžite si byť strestaní, pretože taký je váš osud.“

„...Títo (Židia) sa, všetci do jedného, rodia s krikľavým fanatizmom v srdciach, tak ako Bretónci a Nemci sa rodia so svetlými vlasmi. Vôbec by som nebol prekvapený, keby títo ľudia v budúcnosti privodili skazu ľudskej rasy.“Napoleon Bonaparte

(1769 – 1821) Francúzsky cisár a vojvodca

„Židia sú kobylky, ktoré zožerú Francúzsko.“Karol Marx

(1818 – 1883) Sociálny filozof (židovského pôvodu)

„Čo je základom judaizmu?
Praktická potreba, sebazáujem.“
„Čo je svetským kultom Žida?
Obchodníčenie.“
„Čo je jeho svetským bohom?
Peniaze...“
„Čo bolo samo o sebe, základom židovského náboženstva?
Praktická potreba, egoizmus. ...Peniaze sú horlivým bohom Izraela. ...Židovského boha sekularizovali a stal sa z neho boh tohto sveta. ...Sociálna emancipácia Židov, to je emancipácia spoločnosti od judaizmu.“Fiodor Michajlovič Dostojevskij

(1821 – 1881) Ruský spisovateľ

„Už nejakú dobu dostávam listy od nich (Židoch), v ktorých ma celkom vážne a s trpkosťou obviňujú, že vraj na nich útočím, že ich nenávidím... nie kvôli nedostatkom, "nie ako vykorisťovateľov", ale ako rasu...

A kedyže som ja vyhlásil, že nenávidím Židov? Keďže takú nenávisť som v srdci nikdy nemal a tí Židia, čo ma poznajú a s ktorými som prišiel do styku, to vedia... než poviem čo len slovo, vyvrátim toto obvinenie raz navždy, aby som sa k tomu už nemusel neskôr vracať.“

„...Je pravda, že spoznať 40-ročnú históriu takých ľudí, ako sú Židia, je ťažké, ale toľko viem, že v celom svete sa sotva nájdu ľudia, čo by sa toľko ponosovali na svoj údel - tak nepretržite, na každom kroku, po každom jednom slove – ako ich ponižujú, o ich utrpení, o ich mučeníctve. Človek by si mohol myslieť, že panujú v Európe, teda, aspoň pokiaľ ide o obchod s účastinami, a teda aj o politiku, domáce záležitosti, morálku v štátoch...“

„...Ja jednoducho neverím tomuto nariekaniu Židov, že ich tak strašne potupujú, utláčajú a ponižujú. Podľa môjho názoru je ruský roľník – a všeobecne ruský občan – oveľa viac utláčaný než Žid.“

„...Židia sa hlasitým krikom dožadovali pre seba takých práv, aké ruský ľud nemá; vrieskali a ponosovali sa, že ich utláčajú, že sú obeťami, že by im mali dať viac práv, ‚až potom od nás požadovať, aby sme si plnili povinnosť voči štátu a voči ruskej populácii‘.“

„Ale potom prišiel Osloboditeľ a oslobodil domáce obyvateľstvo. A komu hneď ako prvému padlo za obeť? Kto hneď začal zneužívať ich necnosti? Kto – všade, kde to len bolo možné – nahradil vlastníkov pôdy, s tým rozdielom, že aj keď títo tiež vykorisťovali ľudí, snažili sa pritom – možno vo vlastnom záujme – nezničiť roľníka, nevyčerpať ho úplne prácou, pričom Žid sa nestará o vyčerpanosť z práce; ten zhrabne, čo je jeho, a ide ďalej. Ja viem, že keď toto budú Židia čítať, hneď začnú vykrikovať, že je to lož; že je to osočovanie; že klamem; že ja som o tomto nezmysle mylne presvedčený preto, že ‚nepoznám 40-ročnú históriu týchto bezúhonných anjelov, ktorých nemožno k nikomu inému prirovnať, pokiaľ ide o morálku – a to nielen k iným národom, ale ani k ruskému ľudu, ktorý ja tak bránim‘ (podľa slov toho, čo mi písal)... Povedzme, že mám v poznaní o spôsobe života Židov medzery, ale jednu vec viem naisto a som pripravený pohádať sa o tom s každým, a tým je to, že medzi našimi obyčajnými ľuďmi nieto vžitej, a priori, neokrôchanej nenávisti k Židom – toho – čo by zodpovedalo myšlienke: ‚Judáš predal Krista.‘ Aj keď to možno občas počuť od detí alebo z úst nejakých opilcov, naši ľudia, ako celok, sa pozerajú na Židov bez predsudkov a nenávisti.

Mal som možnosť toto pozorovať päťdesiat rokov. Dokonca som žil s tými ľuďmi, priamo medzi nimi, v tých istých barakoch, spiac s nimi na tých istých pričniach. Bolo tu aj pár Židov, ale nik nimi nepohŕdal, nik im v tom nebránil, nik sa nevysmieval – čo by sa dalo očakávať od takých surovcov (podľa vášho hodnotenia ako sú Rusi). Naopak, keď toto videli zvykli vravievať: ‚Také je ich náboženstvo, tak sa oni modlia.‘ A len ticho prechádzali okolo, takmer to schvaľujúc. A predsa títo istí Židia v mnohých ohľadoch Rusmi opovrhovali, odmietali spolu s nimi jesť, dívali sa na nich zvrchu (a kde? – vo väzení!) a všeobecne prejavovali nadradenosť a boli neprívetiví k Rusom, teda k domácemu obyvateľstvu. A to isté sa týka ozbrojených zložiek – všade, po celom Rusku; spýtajte sa, či Žida prenasledujú preto, že je Žid, preto, že je židovského pôvodu, kvôli viere a zvykom. Nikde nič také nenájdete a toto platí o ľuďoch všeobecne. Naopak, ubezpečujem vás, že v ozbrojených zložkách, a inde obyčajný ruský človek veľmi dobre rozumie a chápe (napokon, Židia to veru neskrývajú), že Žid s ním jesť nechce, že k nemu cíti averziu, že sa mu snaží vyhýbať. A namiesto, aby sa cítil urazený, obyčajný Rus nato povie: ‚také je ich náboženstvo, to kvôli ich viere, že so mnou nechce jesť a stráni sa ma‘ (teda nie preto, že by bol zlomyseľný). A keďže toto veľmi jasne pochopil, veľkodušne Židom odpúšťa. Z času na čas sa zamýšľam: ako by to asi bolo, keby v Rusku neboli tri milióny Židov, ale iba tri milióny Rusov a 80 miliónov Židov... Snažili by sa Rusov obrátiť na svoju vieru? Ako by sa k nám správali? Dovolili by, aby mali rovnaké práva? Dovolili by im, aby medzi nimi vyznávali vieru po svojom? Nepremenili by ich na otrokov?

A čo horšie: nezodrali by ich z kože? Či by ich nepozabíjali do posledného, až k úplnej exterminácii, ako to zvykli robiť s cudzincami v staroveku, počas svojej histórie? Nie veru, ubezpečujem Vás, že v Rusoch niet predsudkov a nenávisti voči Židom; možno je to však nevôľa – a v niektorých oblastiach až veľká nevôľa. Ale tomu sa vyhnúť nedá. Toto tu je, ale to nemá korene v tom, že ide o Židov; to veru nie je rasizmus alebo náboženská nenávisť; to má korene v iných príčinách, ktoré nemožno pripisovať domácemu obyvateľstvu, ale len a len Židom. Dokonca v detstve som čítal a počul legendu o Židoch; že tí údajne neochvejne musia čakať Mesiáša, všetci do jedného, od najnižšieho až po toho najvyššieho a najvzdelanejšieho – filozofa a kabalistu, rabiho; že oni veria, že Mesiáš ich znovu v Jeruzaleme všetkých zjednotí a svojím mečom im ostatné národy zmetie pod nohy; že práve toto je príčina, prečo väčšina Židov má sklon k jedinej profesii – k obchodu so zlatom a zlatníctvu. A toto všetko je vraj preto, že keď príde Mesiáš, aby sa nestalo, že budú pôdou a majetkom viazaní k cudzím krajinám; keďže budú mať všetko premenené na zlato a šperky, lepšie sa im to ponesie, keď zažiari lúč úsvitu: Svoju flautu, svoj tábor a cimbal, / svoje bohatstvo a posvätný symbol / ponesie späť k prastarej svätyni, / k svojmu starému domovu - do Palestíny.

Všetko toto – opakujem – som počul ako legendu, ale som presvedčený, že je v tom aj zrnko pravdy vo forme inštinktívnej, neprekonateľnej tendencie.“

„...namiesto aby svojím vplyvom povznášal a vzdelával, namiesto, aby šíril poznanie, ekonomicky vzmáhal domáce obyvateľstvo – namiesto toho všetkého Žid všade, kde sa usadil, ešte viac znížil a morálne skazil ľudí; tam sa humanita ešte viac potlačila a vzdelanostná úroveň sa znížila; tam sa ešte viac rozmohlo neľudské utrpenie, proti ktorému sa nijako nedalo brániť. Spýtajte sa domácich naokolo: ‚Povedzte, čo poháňa Žida – čo ho hnalo vpred celé stáročia?‘ Všade dostanete rovnakú odpoveď: neľútostná bezohľadnosť. A tak teda, je tu na to dôvod, že Židia dnes všade riadia obchod s účastinami; je tu na to dôvod, že kontrolujú kapitál, že sú majstri v úvere... že sú potom následne i páni medzinárodnej politiky, a čo sa odohrá v budúcnosti, to je jasné i Židom: ich vláda, ich úplná nadvláda sa blíži! Blížime sa k úplnému triumfu tých ideí, pred ktorými sa budú musieť klaňať city ľudstva, smäd po pravde, kresťanské a národné cítenie, ba dokonca i národná dôstojnosť. Poháňame sa presne opačným smerom – k materializmu, k zaslepenému hromadeniu peňazí za každú cenu.“Henry Adams

(1838 – 1918) Americký historik a románopisec

„Sme v rukách Židov; robia si s našimi hodnotami, čo chcú.“Svetozár Hurban Vajanský

(1849 – 1916) Slovenský prozaik, básnik a publicista, ideológ SNS

„Niet väčšieho aristokrata ako je žid, bárs má v ústach demokratické frázy, niet neliberálnejšieho človeka ako je žid, trebárs majú dnešnú slobodomyseľnosť v árende. Len zaslepený hlupec nevidí, že pod liberálnosťou rozumie žid slobodu pre seba, dovolenie, aby mohol nadávať na kresťanské náboženstvo, posmechy robiť z cirkvi, z pápeža, z dogmy tých alebo oných! Netolerantnosť židovská nemá medzí, tak ako vypínavosť a bezohľadná drzosť, ktorá rastie pomerne k sile a vážnosti, aké nadobúda si semitské plemeno.“

„Negatívne hospodárenie židov javí sa u nás najciteľnejšie v národno-hospodárskom a spoločenskom ohľade; len na tieto dve veci vzťahuje sa u nás židovská otázka, ktorá z roka na rok stáva sa aktuálnejšou.“Beatrice Webbová

(1858 – 1943) Britská socialistka

„Ako je možné, že každý, kto sa dostane do kontaktu so židovskou populáciou, skončí napokon tým, že má voči nim predsudky?!“Karel Kálal

(1860 – 1930) Český učiteľ, organizátor školstva a spisovateľ

Spolu s českým právnikom a žurnalistom Edvardom Ledererom a českým básnikom Adolfom Heydukom takto informovali Björnstjerna Björnsona o stave slovenského národa na začiatku 20. storočia (1907):

„Židia slúžia maďarizácii obrovským kapitálom aj dôvtipom. (...) A na každom mieste Židia slúžia maďarizácii, samozrejme, za veľkú cenu: za takmer neobmedzenú slobodu, s ktorou nepoctivým spôsobom bohatnú, ožobračujúc rodiny i celé obce. (...) Je isté, že Židia na Slovensku zdierajú, až to do neba volá.“Vavro Šrobár

(1860 – 1950) Minister s plnou mocou pre správu Slovenska

V roku 1919 Šrobár zrušil privilégiá Židov (trafiky a iné licencie) a v nariadení o udeľovaní kinematografických koncesií výslovne prikázal, že ten, kto sa o ne uchádza, nesmie byť Žid.

Obhajoval to nasledovne:

„Židia boli vykorisťovatelia a vysávači slovenského ľudu, a za posledného pádu sme videli, že sa židovstvo nezachovalo podľa sľubov daných vláde.“Henry Ford

(1863 – 1947) Otec výrobnej linky v automobilovom priemysle a modelu T

„Židia vždy kontrolovali obchod... Filmársky priemysel v Spojených štátoch a v Kanade... je tiež pod absolútnou kontrolou – morálne i finančne – židovských manipulátorov verejnej mienky“

Na dvoch tabuliach na bráne zamestnaneckého parkoviska výrobného závodu Ford Motor Company bolo možno v roku 1939 čítať tento text:

„Židia, to sú zradcovia Ameriky a nedá sa im veriť. Kupuj od Nežida!
Židia vyučujú komunizmus
Židia vyučujú ateizmus
Židia ničia kresťanstvo
Židia kontrolujú tlač
Židia vyrábajú amorálne filmy
Židia majú kontrolu nad peniazmi“H. G. Wells

(1866 – 1946) Britský spisovateľ, historik a sociálny kritik

„Židia boli presvedčení, že Boh, boh celého sveta, je spravodlivý, lenže oni ho tiež chápali ako boha, s ktorým sa dá jednať a ktorý s otcom Abrahámom urobil obchodnú zmluvu o nich – a veruže výhodnú zmluvu pre nich, aby ovládli zem. Preto s veľkým zdesením a hnevom počúvali Ježiša, keď ich oberal o všetko to, čo do nich vnášalo istotu. Ježiš učil, že Boh nie je žiadny obchodník, že Židia nie sú vyvolení a že nemajú prednosť pred druhými, pokiaľ ide o Kráľovstvo Božie. Boh je milujúcim Otcom všetkého tvorstva, On nikoho neuprednostňuje – tak, ako to nerobí ani univerzálne slnko. ...A Ježiš v mene Božej otcovskej a bratskej lásky pre celé ľudstvo nielenže zaútočil na patriotizmus a rodinné putá, ale jeho učenie tvrdo odsudzovalo i to kastovníctvo ekonomického systému, všetko to súkromné bohatstvo a osobné výhody.“Hilaire Belloc

(1870 – 1953) Britský básnik a spisovateľ

„Židia by si mali uvedomiť, že nielenže ich nadvláda vzbudzuje trpkú nevôľu, ale ich prítomnosť v hocijakej pozícii kontroly je neprijateľná pre tú rasu, v ktorej sa pohybujú... Priemerný britský vojak a občan nemá vzťah a necíti žiadne sympatie k Židom...“

„Bohatí Európania, ktorí... si zvykli nedbať o svoju dôstojnosť z dôvodov ešte viac sa obohatiť, vydávajú svoje dcéry za Židov...“

„Odvaha Židov, to je odvaha židovského druhu, dizajnovaná k židovskému prospechu a poznačená osobitnou židovskou pečaťou...“

„Pojem národného cítenia musí byť Židom všade veľmi smiešny a ak nie smiešny, nuž určite podradný v porovnaní s pre nich oveľa dôležitejšou individuálnou výhodou.“

„...Ak sa židovská rasa v mase európskej krvi a tradícií, čo ju obklopuje, nestratí a nerozplynie, ten kontrast a jeho dôsledky sa v blízkej budúcnosti vystupňujú, až sa napokon dostavia tie najhoršie plody: útlak, nespravodlivosť a pretrvávajúca nenávisť.“Josif Visiaronovič Stalin (Džugašvili)

(1879 – 1953)

R. Payne: „Stalinov vzostup a pád":

„V Stalinových očiach Židia predstavovali smrteľné nebezpečenstvo pre jeho režim – veď či si Vorošilov nevzal za manželku ženu židovského pôvodu? A nielen ten; boli tu aj iní v jeho bezprostrednej blízkosti, čo boli poznačení semitskou krvou. Kaganovič bol Žid, Molotov si vzal za manželku Židovku, matka Beriju bola položidovka a Chruščov dovolil dcére vydať sa za mladého novinára židovského pôvodu.“

„...Zvolal schôdzu do Kremľa a predložil svoje plány. Keď Mikojan a Vorošilov živo protestovali, argumentujúc tým, že predsa bojujú vo vojne proti Hitlerovi a že sa z toho nič nezíska, keď ho budeme napodobňovať, Stalin dostal záchvat zúrivosti. Kaganovič plakal a prosil, ale zbytočne. Dokonca navrhol, že odovzdá svoju stranícku legitimáciu. Komunistickí lídri odchádzali z tej schôdze s vedomím, že Stalin je zrejme mentálne pomätený, ale pritom do poslednej bodky schopný splniť svoje hrozby.“

„...Stalinova vyhrážka poslať všetkých ruských Židov a každého, kto by mal s nimi niečo spoločné, na studený Sever, sa týkala polovice prezídia.“Evelyn Waugh

(1902 – 1966) Britský spisovateľ

„Ja som prv ani najmenej nemal antisemitské presvedčenie, až kým som neprišiel do Hollywoodu. Ale teraz mám. To je nehorázne vidieť, ako si tu voľkajú.“George Orwell

(1903 - 1950) Britský spisovateľ a novinár

„Títo ľudia obyčajne píšu veľmi rozumné, vyrovnané listy, popierajúc, že by boli rasisti, a dokazujú, čo vravia, množstvom výstižných príkladov. Pripúšťajú, že sú tu aj ‚dobrí‘ Židia a obyčajne vyhlasujú (napokon Hitler hovorí v Mein Kampf to isté), že spočiatku tu vôbec nebolo antisemitské presvedčenie; že ich k tomu dohnalo číre pozorovanie, ako sa Židia správajú.“Zdroje:

Bakalář P. 2003. Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003. 343 s. ISBN 80-7220-135-2
Bollová D. 2003. Šokujúca pravda o zločinoch komunizmu. Bratislava: Eko-konzult, 2003. 44 s. ISBN 80-89044-76-X (brož.)
Ďurica M.S. 2003. Dejiny Slovenska a Slovákov (v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí) . Bratislava: Lúč, 2003. ISBN 80-7114-386-3
Ferko J. 2004. Maďarské (seba)klamy. Martin: Matica slovenská, 2004. 200 s. ISBN 80-7090-730-4
Chomsky N. Pohľady zvnútra. Bratislava: KUBKO-GORAL. ISBN 80-88858-39-9
Kálal K. 1928 Karla Kálala spisy slovákofilské, zv.5. Praha: L. Mazáč, 1928.
Marsina R. a kol. 1998. Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998. 403 s. ISBN 80-88878-12-8
Ratkoš P. a kol. 1974. Pramene našich dejín. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974. SPN 67-220-74
Špiesz A. 2002. Ilustrované dejiny Slovenska. Bratislava: Perfekt, 2002. 304 s. ISBN 80-8046-190-2

http://beo.sk/historia/315-ako-nazerali-na-zidov-historicky-vyznamne-osobnostiShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-23  (22:07)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je naozaj zaujimave ze mame vsetci na zidakov rovnaku mienku. Pritom nas deli od seba aj 2100 rokov, vek, vzdelanie, inteligencia, poznatky, kultura, ctiziadost, narodnost, postavenie...Roky rokuce ziju bez najmensej pohnutky sebareflexie a su neustale ,,ochotni,, pocuvat a citat o sebe ako o minimalne neprijemnych ludoch. Vazne su inteligentni ??? Ved neschopnost sa ucit na vlastnych chybach je cudzia aj zvieratam tak ako vychadzat s clovekom ktory nepotrebuje zit v sulade s pravidlami ludskosti a odopiera ostatnym prejavit uctu a akceptovat rovnost kazdej rasy ???


oneness   |   ip:85.248.66   |   2009-04-23  (22:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Praktická potreba, sebazáujem.“ "Obchodníčenie.“ "Peniaze...“egoizmus." ... to su presne veci co vystihuju ameriku dnesnych dni aj zidov... par milionov zidov dokazalo urobit zo spojenych statov americkych prostriedok na dosiahnutie svojho svetoveho imperia. to je realita 21 storocia... STORM ja ti verim, ze sa ti zda ze nie su inteligentni. moja otazka je : sme my taki hlupi???


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-23  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie nie sme hlupi. Vyznavame ale evidentne ine hodnoty nevynimajuc toleranciu ktorej opak je hlavnou crtou prave ich nedostatkov.


KILLROY   |   ip:78.98.213   |   2009-04-24  (02:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM, mylis sa: "nas deli od seba aj 21100 rokov...". Sucasni zidia nie su zidia, ale asi z 90% potomkovia chazarskych kmenov (podla genetickeho vyskumu). Chazarske kralovstvo prijalo judaizmus asi v 8. storoci. Ruski archeologovia nasli na tu dobu obrovske mesto ITYL/ATYL pri usti Volgy. Najdi si temu CHAZARI


mr.bean   |   ip:95.102.68   |   2009-04-24  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Židovský aforizmus:Keď človek myslí,Pán Boh sa smeje...je to dvojzmyselné-človek Žid-smeje sa ako oklame goja.Človek goj-smeje sa na nedokonalosti bohom nevyvolenej rasy.


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-24  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KILLROY: neviem neviem...toto je velmi sporna informacia ktoru pises a je to minimalne na dve stranky argumentovania. V rychlosti len tolko ze geneticke testy nedokazali tak jednoznacne to co tvrdis. To ze dnesna populacia zidov je geneticky ,,Chazaroidna,, je vcelku sikovny tah Palestincanov ( co im kvitujem )ako spochybnit uzemne naroky dnesnych zidov na uzemie Palestiny. Chazari davno splynuli s Rusmi. Nie je to tak jednoznacne a mam pocit ze tato informacia o Chazaroch je dost precenovana. V kazdom pripade v konecnom dosledku je to v zasade jedno. Ak je sidlisko plne grazlov tak mi je jedno z ktorej ,,brany,, ktory pochadza. Priamy nasledok je ten ze sa tam NEDA zit ! Takze je naozaj jedno ze ci su Chazari alebo geneticky pravi Izraeliti pretoze maju rovnaky ciel a rovnake sposoby ako ho dosiahnut.
ehm...a v com som sa to vlastne mylil ?? Pretoze ohladom Chazarov sa pisu daleko horsie a tvrdsie informacie nez o generacii Zidov z Blizkeho vychodu ci ostatku sveta.


sxg   |   ip:78.99.232   |   2009-04-24  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  storm, to je sila mať vlastný názor, že? :D
Tak ja ti postnem, link kde sa tým chvastajú židia samotný:
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1023383.html


zvedava   |   ip:95.105.12   |   2009-04-24  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cely tento paškvil považujem za (skoro)rasistickú propagandu = čiže nie je pravda, že "mame vsetci na zidakov rovnaku mienku";
a úsmevné je aj to, že celý tento demagogický paškvil je vedľa článku: Elity se zřejmě budou snažiť vyvolat rasové nepokoje"; zhmotnená irónia!


sxg   |   ip:78.99.133   |   2009-04-24  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenže židia niesú rasa...


šelma999   |   ip:85.135.20   |   2009-04-24  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobry postreh :o)


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-24  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg: presne. Je to nabozensky spolok.


fofo   |   ip:78.98.27.   |   2009-04-24  (23:24)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ste asi zdegenerovaní vo všetkom zlom vidite iba žida vytvárate divoké kombinácie bez podložených faktov


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-24  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg: na tomto fore je pozitivne to ze tu maju vsetci vlastny nazor. Povazujem to za znacne podstatnu crtu tohto fora. :)


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-25  (00:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fofo: ty si ale vnimavy a scitany chlapik s tebou musi byt dozaiste obrovska sranda :)))))))


zvedava   |   ip:217.67.24   |   2009-04-25  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ad "nabozensky spolok";
niečo ako krestania zdruzeni vo vatikanskej zamestnaneckej sro. ?, alebo scientologovia?


Michal Muhammad   |   ip:86.8.120.   |   2009-04-25  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  komentar Georgea Orwella je najvystiznejsi, najpresnejsi, a mame pointu...


enkidu_1   |   ip:78.99.156   |   2009-04-26  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM: tema chazari. K teme kolko % zidov su chazarskeho povodu staci triezvy sedliacky rozum. Tych 200 tis. zidov ktori boli vyhnani zo Spanielska po roku 1492 predsa nepreslo celou Europou na Polsko-Ruske pohranicie a tam sa rozmnozili velmi zazracne ked ich mas za 450 rokov tak 4-5 milionov(!).
1) o takom stahovani nie je zmienka v historii
2) ked boli vyhnani, asi nesli vsetci smer vychod. Francuzsko, Holandsko, Britania boli pre nich zivna poda viac kvoli biznisu.

Pocet obyvatelov chazarskeho kralovstva je odhadovany na 10 milionov. Urcite sa mnohi asimilovali, mnohi pomreli vo vojnach. Naozaj ti to nedava zmysel ze zidia zili prave na Polsko-Ruskom pohranici v takych obrovskych mnozstvach?

chce to Arthur Koestler: "13th tribe". pise to co tipci v diskusii na linku co pastol SGX, "proud of Khazar heritage" :)))


martin   |   ip:92.60.62.   |   2009-04-29  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zidia su inteligentnejsi ako Slovaci a to vas sere. Dosiahli to co dosiahli lebo su inteligentnejsi ako ine rasy. You can not argue aginst success.


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-29  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin, židia sú predovšetkým zakomplexované, ublížené tvory so psychopatickou povahou, takže tie "nobelovky" nemajú za niečo prínosné, ale za ich vlezprdelizmus do správneho análu. Dokonca majú zoznam židov, ktorý to o nich vedia:
http://www.masada2000.org/shit-list.html


žiak   |   ip:89.103.32   |   2009-04-30  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zvieratá sa delia na masožravé šelmy parazi
tické a na bylinožravé
ktoré prinášajú osoh a nikomu neubližujú.
Tak isto sa delia ľudia na útočných para
zitov a na osožných pracovníkov.
Dravosť, bezohľadnosť,
bezcharakternosť ešte
nie inteligenciou.
To si Martin pletieš
pojmy. Človek človeku
človekom a nie šelmou.


michal   |   ip:92.52.18.   |   2009-05-06  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je fajn, že naozajstné osobnosti tohto sveta vyjadrili v samej podstate rovnaký názor na túto komunitu. Oni sa nemenia, my sa zmeníme..


Jozef (belUSA)   |   ip:91.203.96   |   2009-05-07  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martinovi: MAL BY SI VIAC STUDOVAT,ABY SI POCHOPIL SUVISLOSTI.


mata . givopyse92   |   ip:213.81.22   |   2012-01-18  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oni (zidia) sa strasne kastuju. Podla nich (zidov) nema nikto iny pravo byt uspesny, resp. vzdy vyzdvihuju iba svoju - povedzme teda rasu... Preco asi ich vsetci neslepi takto vidime? Preco je cely filmovy priemysel, media, financne kruhy ovplyvnene a vlastnene je to zidmi? A ako je mozne, ze po tych mnohych pogromoch a vyvrazdovani - vraj holocauste, je ich tolko na svete? A najma v USA? Ja mam na to ich "hrde zidovstvo" svoj nazor v tom, ze dnes je In povazovat sa za zida, lebo oni predstavuju taku sedu aristokraciu. Teda, ked chce hviezdicka prerazit vo svete filmu, hlada svojho zidovskeho predka - a hoci je aj 1/10 - nova zidovka, vyhlasuje sa za nu, lebo je to vyhodne, mnohokrat ani netusi, co to judaizmus vlastne je...
Chore zmyslanie, chore nazory, koser procedury, staroveke temne ritualy, brrr, ale na toto byt hrdy?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vývoj kresťanstva

Je to jedna vec, keď je duchovné hnutie prenasledované a jeho členovia, a hlavne vodcovia, sú kruto trestaní - a je to úplne iná vec, keď sa také hnutie stane štátnou vierou, aktívne členstvo v ktorej zabezpečí jednotlivcovi moc nad ľuďmi a obsype ho materiálnymi vymoženosťami.


Je predseda Jobbiku Slovák?

Nebezpečné lietanie?

Papierové zlato ?

Europarlament

Smrt hokejistů je tragédie, co dělá společnost je je...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3891 s