21. Júl 2019
    
Ako odhaliť veriacich (pri sčítaní ľudu)? - Dolezite.sk

Ako odhaliť veriacich (pri sčítaní ľudu)?


  2011-01-25  (02:36)  |  Náboženstvo a mystika
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ako odhaliť veriacich (pri sčítaní ľudu)?

Na troskách komunistickej ideológie sa nám množia veriaci ako huby po daždi. Povedal by som, že mi bolo až podozrivé, keď sa po roku 1989 z prevažnej väčšiny komunistov, ktorých som poznal, vykľuli zo dňa na deň horliví veriaci. Som preto veľmi zvedavý, aký počet veriacich nám odhalí nastávajúce sčítanie ľudu. Vyhlásiť sa za veriaceho je predsa také jednoduché! Stačí urobiť krížik do správnej kolónky.

Šéf slovenských vyšetrovateľov Jaroslav Ivor oňahdy odpovedal na otázku Milana Markoviča, či je veriaci, sebavedome: „Samozrejme, že som!“ Najviac ma zarazilo slovo „samozrejme“. Ale myslím si, že už viem, prečo to akurát tak povedal.

Uvažujte chvíľu nahlas so mnou. Povedať „som veriaci“, je veľmi ľahké. Sú to len dve slová. Je to ešte ľahšie ako povedať „sú štyri hodiny“. Ale z tvrdenia „sú štyri hodiny“ nemáte nič, zatiaľčo z vyhlásenia „som veriaci“ vám plynie uznanie okolia, že ste počestný, pravdovravný, obetavý, ušľachtilý, žičlivý, mravný, atď. Povedať „som veriaci“, znamená dnes (na rozdiel od éry komunizmu) zaradiť sa na stranu tých „dobrých“. Kto by, preboha, o sebe chcel povedať, že je zvrhlý, arogantný, zlomyseľný, ziskuchtivý, zločinný, či chlípny? Nezdá sa vám, že len preto máme toľko veriacich, hlavne medzi bývalými komunistami?

Zapnite si však v ktorúkoľvek nedeľu o 9:30 vysielanie Slovenského rozhlasu a započúvajte sa do ľubovoľnej omše. Dozviete sa tam čosi celkom iné. Kňazi, svorne so svojimi ovečkami, nedeľu čo nedeľu udatne prehlasujú, že veľa zhrešili v myšlienkach i skutkoch a bijú sa v prsia, volajúc vo tri vrhy mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (dnes to vyvolávajú vo všetkých národných jazykoch už po celom svete). A čo je typickým obsahom kázní? Zúfalá výzva k tomu, aby veriaci boli už konečne raz mravní, ľudskí, aby sa nehnali len za mamonom, ale všímali si aj iné hodnoty, aby boli príkladom ostatným. Tak akí vlastne sú, dočerta? Čo je toto za divadlo?

Odpoveď je až triviálne prostá. Veriaci sa v bežnom občianskom živote nijak nelíšia od neveriacich. Jedni i druhí môžu byť veľmi slušní, ale aj poriadne svine. Rozdiel je len v tom, že ak veriaci urobí čosi dobré, interpretujú to jeho spoluveriaci hneď ako blahodárny účinok viery, ale jeho zlým skutkom prisudzujú celkom iný (zväčša záludný) pôvod. Keď však neveriaci urobí niečo zlé, veriaci hneď neomylne vedia, že je to priamy dôsledok len toho, že je neznaboh – jeho dobré skutky však už nepovažujú za následok odmietnutia viery. Ak mi neveríte, prečítajte si Katechizmus pre dospelých z roku 1993 (teda nie z druhého storočia po Kristovi!), kde autor, „otec“ A. J. Záň, odpovedá na strane 11 na otázku „Ako robí nevera človeka nešťastného v pozemskom živote?“ týmito kategorickými slovami: „Človek, ktorý neverí, neplní Božie prikázania, čoho dôsledkom sú: nešťastné manželstvá, rozsobáše, zničený rodinný život, nemanželské dietky, vraždenie nenarodených, pohoršenie mládeže, zločiny neplnoletých, opilstvo, krádeže a zbojstvá, útočné vojny, teda hriechy, ktoré za sebou ťahajú mnohé iné nešťastia z pokolenia na pokolenie a zvolávajú tresty Boha na celý svet, je nešťastný a robí nešťastnými aj iných.“ (Za kostrbatosť tejto formulácie nesie zodpovednosť jej autor, nie ja.) „Otec“ Záň teda nehanebne tvrdí, že zločiny, ba aj vojny spôsobujú len neveriaci!

Mimochodom tým tvrdí aj o mne, že mám nešťastné manželstvo, rozsobášil som sa, mám zničený rodinný život, nemanželské dietky, vraždil som nenarodených, dopúšťal sa opilstva, krádeží a zbojstiev, zločinov, pohoršoval mládež, dokonca som zosnoval aj útočné vojny! Zodpovedne prehlasujem, že nič z toho nie je pravda! Ostro protestujem proti takému nehanebnému ohováraniu! Vediem v každom ohľade príkladný život poctivo pracujúceho inteligentného človeka, vzorného manžela a otca, a neviem o najmenšom náznaku ani len jediného zo spomínaných nešťastí! Ako poznám veriacich v svojom okolí, mohol by som pre nich byť preveľmi jasne svietiacim vzorom skutočného kresťana. Jediné, čo mi ku kresťanskej dokonalosti chýba, je viera v boha. Ako si môže akýsi samozvaný „otec“ dovoliť tak sebaisto trúfalo a paušálne obviňovať významnú časť populácie len na základe svojich fikcií? Vie vôbec o tom, že sa tým dopúšťa trestného činu hanobenia presvedčenia?? Ak by som ho predsa len chcel ospravedlniť (neviem však prečo), musel by som pripustiť, že ide o človeka so značne chudobným duchom.

Ja mám však, na rozdiel od „otca“ Záňa, na posudzovanie pravdy trocha náročnejšie kritériá, než mocné, sebavedomé a ničím nepodložené prehlásenia. Všetky slabomyseľné reči o spásonosnom účinku viery by boli pravdivé len za jedného prísneho predpokladu: ak by zlo konali iba neveriaci a dobro iba veriaci. Položíte si ruku na srdce a bez začervenania poviete, že je to naozaj tak?! Viem, že nie. Tak načo a o čom potom toľko tárate??

Pokročme však ďalej v našich úvahách o sebadeklarácii veriacich. Ako sa možno presvedčiť, že ten, kto o sebe tvrdí, že je veriaci, je naskutku veriaci? Čo ak klame, alebo sa mýli? Je to nejak vylúčené? Veď ľudia sa vo svojich „vierach“ celkom bežne mýlia. Iste viete o nejednom mládencovi, ktorý si pred sobášom bol celkom istý, že svoju snúbenicu naozaj ľúbi, ale čoskoro po svadbe sa rozviedli. Cigánom sa zasa s obľubou raz zdá, že sú Slováci, inokedy Maďari, len to, že sú Cigáni sa im akosi nechce zdať. Alebo si zoberme moje osobné „svedectvo“ (všimol som si, že tento pojem je dnes v kresťanských kruhoch rovnakým „hitom“, ako „hľadanie boha“). Za komunizmu som sa vyhlasoval za veriaceho, pretože ma rozčuľovali veriaci, ktorí sa hlásili za ateistov a tak hnali vodu na mlyn komunistickej propagande. Ešte aj deti som si dal natruc verejne pokrstiť (ale mnohí dnešní horliví veriaci behali s chúďatkami nedochôdčatami po zapadlých vidieckych farách). Nikto si nemohol nijak overiť, či som veriaci, alebo nie. Samozrejme, že som nebol veriaci, a toto moje „svedectvo“ ukazuje, že sebadeklarácia „som veriaci“ o pravde vôbec nič nehovorí.Ale nepomôže ani Kristova rada: „Po ovocí poznáte ich“ (Mt 7, 16), potvrdzovaná ešte aj na iných miestach: „Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutkov? Či ho takáto viera môže spasiť?“ (Jak 2, 14). Alebo: „… viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“ (Jak 2, 17). Veru, veru, všetky kázne sa týkajú len toho jediného: nabádania ku skutkom dosvedčujúcim kresťanskú vieru. Lenže dvetisíc rokov nabádania svedčí rovnako aj o tom, že tých skutkov tu ani po takej dlhej dobe niet! Kresťanov skazilo preľahké odpúšťanie hriechov, lebo môžu stále páchať zlé skutky a tie sa im hneď odpustia. Môžu sa teda považovať za veriacich aj keď sa správajú oveľa horšie než pohani. Kto ich potom má poznať po ovocí, ako definovať kresťana, či bársakého veriaceho? Neviem, a nie je to môj problém. Isto však viem, že nie iba podľa toho, čo on sám o sebe tvrdí!

V tejto súvislosti mi nedá, aby som sa s čitateľom už tu nepodelil o jedno svoje tajné podozrenie, o ktorom chcem hovoriť podrobnejšie na inom mieste. Čo keď sú mnohí farári, biskupi, kardináli, v skutočnosti neveriaci? Čo ak vieru iba predstierajú? Skutky mnohých z nich ani v najmenšom nepotvrdzujú hlbokú vieru. Z dejín cirkvi vieme, že pápež Ján XII bol „hrubý, nemorálny muž, ktorého život bol taký, že o [pápežskom paláci] Lateráne sa hovorilo ako o bordeli“ (citát z Katolíckej encyklopédie). Keď mohol byť pápežom smilník (a takých bolo viac), je hádam už možné všetko, aj neveriaci arcibiskup. Všimnite si u dnešného kléru láskyplný vzťah k mamonu, drahým autám, odevom, vyberaným jedlám a spupnosť voči drobným ovečkám – všetko vlastnosti na hony vzdialené apoštolskej prostote. Myslíte si, že nie je pre neveriaceho silným pokušením ambícia stať sa biskupom a pohodlne a bezstarostne si pritom užívať? Videl som ani nie 40-ročného vypaseného farárika, ako mu na jeho súkromnej roli robotovali zhrbené prababky – ako za čias nevoľníctva – a on si pekne hovel v chládku s pivečkom a dozeral na ne. Čo si myslíte, „mal skutkov“? Uvažujte, kedy študovali teológiu dnešní (arci)biskupi1. Mne to vychádza na roky 1950-1965, na dobu hlbokej náboženskej neslobody, kedy sa na štúdia dostávali len tí, čo boli „oddaní veci socializmu“. Veru, veru, poznám osobne pár biskupov, o ktorých viem, že boli agentmi ŠtB2. Čo poviete, aj oni „majú skutkov“, ktoré dosvedčujú ich hlbokú vieru?

1 Z oficiálnej stránky katolíckej cirkvi si poľahky zistíte, že pred rokom 1970 ukončili u nás štúdium teológie napr. J. Hirka (1949), D. Tóth (1949), E. Kojnok (1956), J. Sokol (1957), A. Tkáč (1961), F. Tondra (1962), V. Filo (1962), R. Baláž (1963).

2 Poznámka z 3. 10. 2005. Cítim zadosťučinenie z faktu, že nedávno zverejnené zväzky spolupracovníkov ŠtB potvrdili toto moje vyhlásenie z r. 2001 a ukázali, že mojimi triednymi nepriateľmi, stojacimi na strane komunistickej moci, boli naozaj aj podaktorí biskupi. Denník SME z 3. 10. 2005 uvádza napr. o arcibiskupovi Jánovi Sokolovi toto:

BRATISLAVA - Ústav pamäti národa objavil v archívoch komunistickej ŠtB vôbec prvú zmienku o arcibiskupovi Jánovi Sokolovi ako o tajnom spolupracovníkovi s krycím menom Špirituál. Ide o správu nadstrážmajstra Dušana Keményho, ktorú spísal po stretnutí so Sokolom. Píše, že Sokol ako tajný spolupracovník poskytol správu z vlastnej iniciatívy, je preverený a urobil to v konšpiračnom byte.

Správa je z 30. júna 1981 a týka sa katolíckeho kňaza Júliusa Mariána Prachára, ktorý v tom čase pôsobil ako kaplán v Malackách. Ústav ju našiel v Prachárovom viac ako 500-stranovom zväzku, ktorý naňho ŠtB viedla ako na nepriateľskú osobu.

Sokol podľa správy nadstrážmajstra ŠtB informoval o zmenách, ktoré sa udejú v Trnavskej arcidiecéze. „Tiež sa dopočul, že kaplánovi v Malackách má byť odňatý štátny súhlas pre vykonávanie pastoračnej činnosti. K tomuto uviedol, že by to nebolo dobré, lebo by to zle
vplývalo na ostatných mladých duchovných.“ Podľa Sokolovho názoru mal byť Prachár ustanovený za správcu niektorej väčšej farnosti, „kde by mal veľa práce a nemohol by sa zaoberať podobnou činnosťou ako doteraz“. Prachár bol známy ako kňaz, ktorý pracoval s mládežou a nešiel po ruke komunistickému režimu.

Sokolov zväzok je celý skartovaný, on akúkoľvek spoluprácu s ŠtB odmieta. V registroch zväzkov je vedený od roku 1972 najprv ako tajný spolupracovník, potom ako agent. Kedy sa stal agentom, z nich nie je zrejmé. Vyplýva z nich iba to, že ním určite bol v roku 1989.

V roku 1983 mal arcibiskup vážnu dopravnú nehodu, po ktorej o niekoľko dní neskôr zomrela jeho spolujazdkyňa a kuchárka z fary.

O nehode nie sú v archívoch ministerstva vnútra žiadne záznamy, hoci z oveľa menej vážnej Sokolovej nehody z roku 1973, keď sa zrazil s kamiónom, záznam je. Odmietol, že by ho pre nehodu niekedy kontaktovala ŠtB. (mož)

Kvôli upresneniu vyberám aj z vyjadrenia spomínaného J. M. Prachára, uverejneného v SME toho istého dňa:

Katolícky kňaz JÚLIUS MARIÁN PRACHÁR, o ktorom hovorí správa ŠtB spísaná s arcibiskupom Sokolom, je posledných päť rokov na fare v Beladiciach pri Nitre. Veriaci ho poznajú ako aktívneho kňaza, ktorý pre mladých ľudí na pozemku fary napríklad vybudoval tenisový kurt
alebo diskotéku.

V roku 1981 bol Ján Sokol správcom farnosti v Seredi. Mal na vás dosah?

Stretávali sme sa, poznali sme sa. On bol zadobre s biskupom Gábrišom. Ako dekan s ním častejšie komunikoval, mal možnosť do toho hovoriť. Vtedy sme boli kamaráti, hovoril mi, že ma naozaj chcel zachrániť. Asi vedel viac o tom, čo sa na aktívnejších kaplánov chystá. Jeho rada dať ma niekde inde nemusela byť až taká zlá. Až teraz som sa dozvedel, že voči mne pripravovali trestné konanie.

Vedeli ste, že by spolupracoval s ŠtB?

Vtedy nie. Vystupoval ako človek, ktorý bráni podzemnú cirkev, spolupracuje s disidentmi, snaží sa štátny systém okabátiť čo najviac. Napríklad, keď sa šírila literatúra z Čiech, snažil sa vždy stáť na našej strane.

Kedy ste o ňom začali pochybovať?

Celé sa to prejavilo až po roku 1988. Ešte za totality sa stal biskupom, čo bol posledný darček. Spravil veľkú kariéru, stal sa arcibiskupom, primasom Slovenska, normálne nikto neurobí takú rýchlu kariéru. Potom veľmi zmenil taktiku a pokračoval v socialistickej politike. Vtedy sme boli z toho sklamaní a rozmýšľali, čím to je. Ťažko posúdiť, či bol vedomý, alebo nevedomý spolupracovník, ale začali sme usudzovať, že mohol s nimi spolupracovať viac, ako sme predpokladali. Ľudia, ktorí dostávali takú vysokú funkciu v cirkvi, si to museli niečím zaslúžiť, ťažko povedať, čím si to zaslúžil on.

Ako s ním vychádzate dnes?

Zle, lebo sme si to predstavovali inak. Od začiatku to bolo sklamanie na celej čiare – z politiky, ekonomiky. Otvorene som mu povedal, že sme sa pomýlili, keď sme chceli, aby bol arcibiskupom, a že by ním nemal byť. My sme čakali, že cirkev sa stane svedomím národa, že sa budeme vyjadrovať k aktuálnym problémom, čo sa však nestalo. Chceli sme, aby podporoval progresívne sily. Ale on, napríklad, začal budovať bariéry voči západonemeckej cirkvi, teológii, hoci dnes má západoeurópskeho pápeža. Neviem, či ho už teraz nebude odsudzovať. Príliš rýchlo sa spojil s mocnými a bohatými tohto sveta, namiesto toho, aby sa cirkev ujala prenasledovaných a utláčaných.

Brzdil vás aj vo vašich nových aktivitách na farách?

To, čo nám kedysi bránili robiť eštebáci a komunisti, to nám bránil potom on. Oni nám bránili rozvíjať medzinárodnú aktivitu, on v tom pokračoval, rušil všetky naše styky. Oni nám v minulosti bránili sa vzdelávať, on bol prvý, ktorý nám zabránil študovať na západných univerzitách.

Nie ste z toho frustrovaný?

Našťastie, nie. Treba sa držať zásady, že ak máte nejaký ideál, tak si ho nedajte ničím a nikým zobrať, teda ani radosť z toho, čo človek robí a že niekam patrí. Mohli sme byť príkladom, keby sa ľudia v cirkvi vyrovnali so svojimi chybami, nestratili by ani na úcte, ani na hodnote. Bol by to vzor pre celú spoločnosť a potom by sme aj my mohli od ľudí niečo vyžadovať. Ťažko to môžeme vyžadovať od politikov, keď to neurobila cirkev, keby sa biskup priznal, ospravedlnil, odstúpil, nič by nestratil.

Ale vráťme sa k jadru veci. Blíži sa sčítanie ľudu a cirkvi po dlhej dobe začali apelovať na veriacich, aby sa nehanbili za svoju vieru, aby sa k nej hlásili. O čo tu cirkvám v skutočnosti ide? Iste nie o to, aby sa za veriacich prihlásili výlučne tí, ktorých viera nie je mŕtva podľa vyššie uvedeného citátu – tých je totiž hrozne málo (odhadujem, že menej než jedno percento obyvateľstva). Nechcem byť voči nikomu nespravodlivý, ale v tomto prípade smelo, s plnou istotou a vážnosťou prehlasujem, že týmto „svätým“ cirkvám ide len o moc a peniaze, a nie o „skutočných“ veriacich. Má to svoju hlbokú, ale až prostoduchú logiku: čím viac ľudí sa prihlási za veriacich, tým viac peňazí dostanú cirkvi zo štátneho rozpočtu (teda z daní obyvateľov), a čím viac peňazí budú mať, tým väčšia bude ich moc. Preto naraz cirkvám záleží na hocakých veriacich, aj takých, čo „nemajú skutkov“ – stačí aby ich bolo čo najviac.

Ja im však pritom pomáhať nebudem. Neprihlásim sa už veru za veriaceho, ako som to robieval za komunizmu. Som síce neveriaci, ale napriek tomu (či nebodaj práve preto?) som čestný človek. Sú mi z duše odporné mocenské chúťky a pokrytectvo hocikoho: komunistov i farárov. A radím aj druhým, aby si svoj „krížik“ v rubrike „vierovyznanie“ dobre premysleli. Aby jedného dňa neboli prekvapení, koľko a na koho budú zasa doplácať.

http://adam.humanisti.sk/?p=61 


---
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-25  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možno to bude presne naopak: Čím viac ateistov Slovensko vyprodukuje, tým väčšia "pomoc" z Vatikánu príde. Tým sa zvýši tlak na tzv. evanjelizáciu.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-26  (05:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Väčšina veriacich sú podľa mojej skúsenosti "veriaci ateisti", pretože hoci veria v Boha, nič od neho nepotrebujú. Nech si Boh žije svojim životom, oni majú svoj. Tak ako ich kňazi. Táto mágia funguje dokonale. Vy si robte čo chcete, len nás nechajte napokoji žiť svojim životom. Vy si tiež žite svojim životom a my vám ho schálime a ešte vám dáme rozhrešenie. Myslíte si naozaj, že je Boh taký naivný akí ste vy "veriaci ateisti" múdri?

Celý podvod je v tom, že cirkev zavrhla pozemský život. Nič jej však nebráni užívať si ho plnými dúškami o čom je aj hlavná myšlienka článku o pokrytectve, ktoré má odhaliť sčítanie ľudu...

classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-26  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechapem naco existuje scitanie ludu ked sme uz od narodenia sledovany birokraciou...
sledujte len toto:si v skole nonstop o tebe vedia
po skole ides do prace opat o tebe vedia niesi v robote si na urade prace zase o tebe vedia niesi v robote ani na urade musis platit odvody a ked ich neplatis oni si ta najdu aby si ich mohol zaplatit:)))sme kontrolovany socialnou poistovnou???naco existuje scitanie ludu?aby ludia nechapaly ze sme otroci???


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-01-26  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, aby sa zistilo nielen kolko nas je ale aj za to, kto za koho kope a to su cenne info pre rozne ksefty


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-26  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lol ovecky zacina vymyvanie a propaganda na to aby ste sa prestne zachovali ako niekto potrebuje.hlavne ze je podpisany tento super clanok.a k tomu este raz tak ako chces aby rozlisovali iny medzi ateistami atak ty rozlisuj medzi veriacimi,lebo jedno je iste ze skutocne veriaci by nesiel nikda zabijat v mene mamony.tak dajte na m veriacim uz skutocne pokoj,zatial tu nik nenabadal z veriacich aby sa hlasili k verie,je to kazdeho osobna vec ci dokaze klamat,alebo pravdu povie.je to len jeho vec tak ako tvoja vec co si kde uvedies a ak mam byt uprimny je mi to uplne jedno ,nezaujima ma co si ty uvedes a kde.preco si furt niekto musi mysliet ze je osvieteny na to aby nabadal ludi aby sli za nim,a robili prestne to co on chce.o tom je tento clanok,a jak mozem verit takemu cloveku ze che dobre ked neveri a isiel sa krstit ,tak je klamar a farizej jak rit,tak motom tento clanok nema abvsolutne ziadnu hodnotu lebo taky clovek co dokaze klamat v tom tak sa nezastavi pred nicim,ale hlavne ze dokaze sudit inych,a cuduj sa svete zas len veriacih ale nie svojich ateistov,ze by nahoda alebo jasny umysel,farizeji.ano za 2000rokov co ste na to mali ste sa nezmenili.myslite ze sa este zmenite?cas sa krati a viete to tak dobre ako ja.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-26  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg:
aha tak uz viem naco je scitanie:)laco   |   ip:178.40.44   |   2011-01-27  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslite si ze to konal na vlastnu past? :) skuste popremyslat ze ci spravodajsko konspiracne hry nemohli byt planom ktory sa zrodil na takom svatom mieste ako je vatikan. ved dufam ze uz nikto nepopiera ze vatikan ma pravodajske sluzby . a mal ich aj davno predtym ako europan mohol len tusit ze existuje nejaka amerika. takze lutujem ludi co sa nechali zlakat kecami a slubmi a podporuju tento system ktory naozaj nema nic spolocneho so slobodou ducha. este ste nepostrehli ze ste sa stali otrokmi? ja viem ake to je,sam som si tym presiel.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-01-27  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super clanok.Je veru nutne roznym akoze veriacim v nieco co neexistuje stale pripominat aby sa spamatali a verit ze mozno ich rozum zvytazi nad ich debilitou.Ak to otvori oci co i len jednemu je to obrovske vytazstvo. Lebo sme zachranili jeden zivot ktory nebude premrhany. Skusim clanok preposlat aj dalsim akoze veriacim aby sa zamysleli nad tym krizikom a pochopili ze pokial nechcu financovat darmozracov tak ho tam dat nemaju. Poznam aj par (veru asi 2 :-) naozaj veriacich ludi ktory ku tomu nepotrebuju a z duse nenavidia cirkev za vsetko zlo co napachala a prave im treba otvorit oci aby pochopili ze ten krizik sa tam nedava preto aby stat zistil ci veria v sebe ale preto aby darmozraci dostali este viac penazi od ludi. Potom sa mozu ty idioti ist modlit do kostola ked im bude umierat niekto blizky a nemocnice budu takto schatrane - pretoze na ne uz penazi neostalo. Rozumu zdar a bohu nakopeme gule :-)


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-01-27  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To MM:
Ty chceš koho, čo učiť ? ... Nauč sa aspoň písať. Ked nevieš písať, pochybujem že vieš počítať... a ked nevieš počítať ani písať tak ešte raz, koho, čo ty chceš učiť ? :D


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-01-27  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opäť je to smiešne :) " Treba veriacich učiť a pripomínať im " :D ... To je v pi*i akou neskutočnou hlúposťou oplívate :) ... Čo takto učiť a pripomínať dôležitosť finančnej gramotnosti ? :) Nieeeeee. To nie :) Namiesto toho idete vyvraciať existenciu niečoho, čo neviete definovať :D hehe... Rozumiete že ste retardovaný ? ...


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM
Neobávaj sa.
Písmo je jedna z najprimitívnejších foriem prenosu informácií. Netvrdím že je to niečo zlé alebo neužitočné len tvrdím že sú aj dokonalejšie formy prenosu informácií. A písmo sväté-znesvätené je toho živým príkladom.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-27  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ci ze podla teba treba ucit financnej gramotnosti to je ale len picovina ,akou neskutočnou hlúposťou oplívate.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM:"a verit ze mozno ich rozum zvytazi nad ich debilitou."

Majú v hlave vložený kód ktorý im to nedovolí. Proste im to zablokuje. Majú v sebe parazita. Myšlienkového. Akýkoľvek racionálne premýšľanie je blokované týmto parazitom ktorý ich v podstate ovláda a manipuluje.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte musím spomenúť že ten kód tam majú dobrovoľne ! Tento kód sa tam dostal pomocou písma nedokonalej formy prenosu informácií ! Toto písmo je pre nich dôležitejšie ako ich vlastný kód-vlastné telo !

Dôležitejšie je pre nich to čo si vymysleli v hlave skrze písma "svätého"

PS: keby ich telo bolo rovnako sväté ako ich písmo správali by sa úplne inak. Ale to by bolo v rozpore z kódom ktorý ich núti konať proti svojej vlastnej logike. Chudiatko telo iba toľko.....
matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-01-27  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM: Taktiež.Nauč sa aspoň písať. A potom ked pri tom budeš skús precvičiť aj formulovanie viet.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM:ci ze podla teba treba ucit financnej gramotnosti to je ale len picovina ,akou neskutočnou hlúposťou oplívate.

Ja si myslím že krátkodobo by ste mali vedieť niečo o peniazoch ak chcete vôbec prežiť. Ale čo sa týka dlhodobého riešenia tak peniaze nebudete potrebovať teda papieriky ktoré nemajú najmenšiu hodnotu nebudete potrebovať.

Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Náboženstvo je viac ako choroba, pretože choroba je prirodzený proces liečby kdežto náboženstvo je mysľou vymyslený PARAZIT !


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-27  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM | ip:217.75.73 | 2011-01-27 (12:06)
a kde si v riti ked nas okradaju politici,tu drbes do veriacich a o zlodejoch z politiky ani slovo,miklos je taky v sdk cize krestan a krdne jak straka,uz kua konecne pochopte ze to su farizeji ty co sa tvaria ze veria a kradnu pri tom,ale ty co skutocne veria v PanaBoha nekradnu ,ci ze ty farizeji su tiez ateisti ako vy ,takze klidek,a drzte fekal uz konecne o veriacich co skutocne veria.a neurazaj moju vieru a ani PanaBoha.ja vas tiez neurazam za to ze neverite a ze je tu hrba ateistov co nema ziadnu moralku a este sa skovavaju za vieru ale su to furt ateistia farizeji jak rit,bo kradnu a tym padom jasne nevedia co je PanBoh a desatoro,a tento svet vdaka nim je v takej riti ze to az pekne neni.takze uz konecne bacha na to,lebo uz je toho vazne moc!


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM:(1)a drzte fekal uz konecne o veriacich co skutocne veria.a neurazaj moju vieru a ani PanaBoha.

Skladacka: Pre niekoho je úprimnosť nado všetko no pre pokrytcov je úprimnosť iba ďalšia urážka v poradí.

MM(2): a tento svet vdaka nim je v takej riti ze to az pekne neni.takze uz konecne bacha na to,lebo uz je toho vazne moc!

Skladacka: Ja si myslím že svet je v riti práve vďaka veriacim (všeobecne to myslím,veriaci akéhokoľvek druhu ).

Dôveruj ale preveruj ! Zdravý ľudský mozog ! Náboženstvo hovorí dôveruj ale neopováž sa preverovať. Overíš si to až po smrti.

Len neviem či to nie je odrb aby bolo neskoro ?
333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-27  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladacka |
sme v tej riti vdaka farizejom lebo keby desatoro co jezis vylepsil,kazdy clovek dodrzoval aj ty . tak tu neni hlad a ani vojny ,mozes mi tu rozpravat ateisticky pohlad na vec ze vzdy bolo ze silnejsi vyhrava a take dristy,ze kazdy kradne prco ja nie ,ze akzda generacia mala vojnu preco mi nie,a take bludi.proste v normalnom svete by to malo byt ,ze silnejsi ma chranit slabsieho nie zabijat slabsieho.a ludia by si mali vazit jeden druheho.ako cloveka nie jeho tytuly a mamon aky ma za sebov.a v prvom rade by mala byt spolupraca nie konkurencny boj kde jednu ekonomiku vycucava druha ,a ty hladuju a ty sa raduju.a to ci je odrb alebo nie zistis neboj sa aj ty,ked pride ta chvila,ja verim od malicka v PanaBoha,nie daka uceni aj ked jasne keby ho nebolo tak kopu veci neviem.ale koli tomu ze mi neraz podal pomocnu ruku a zmenil fakt uz nezmenitelne.ked som ho o to prosil.ale to su veci ktore vam je skoda vypravat.vy vidite len seba.ako neraz tu citam z vasich nazorov.a vies co je u vas preco ste tak nervny lebo ked pride ta smrt co sa mi jej podla vas bojime ,tak dostanete skutocny dokaz ze je PanBoh,ale vtedy uz prd zmenite.a s toho ste nervni.a pokoja nemate.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-27  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lebo vas zoziera co ak je:)co ak sa mylim.co bude potom


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-27  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladacka |
a ak si cital bibliu vies co rozpraval jezis ze lepsie je si odtat ruku ,kera ta taha do hriechu ,ako ist do vecneho zatratenia,leb tu clovk zije velmi mali kusok na zemi,co je kvapka v mori oproti vecnosti,a ist na veky do vecneho zatratenia,len koli tej kvapke,ze nezil som tak ako som mal,je nic moc.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333:rozpravat ateisticky pohlad na vec

Ako vieš ? Ja verím v BOHA! úprimne. Len ja vidím aj to že som jeho (doslovne) súčasť ! Bez mňa by BOH nebol kompletný! A naopak ja nie som od svojho vzniku kompletný ale rozdelený na viac súčastí že čo to spôsobilo neviem ešte.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S rozdelením vedomia prišlo aj rozdelenie síl. Asi pravdepodobne. Preto nemáme absolútnu moc a silu, ale tieto veci sú medzi nás rozdelené. Neviem ani to ako hlboko do vesmíru máme ísť ak chceme nájsť všetky súčasti.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-27  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: ze silnejsi ma chranit slabsieho nie zabijat slabsieho

Skladacka : Toto čo tvrdíš nekáže biblia ale prirodzený zdravý rozum ktorý vám veriacim chýba. V skutočnosti to znamená. Silnejší chráni svoju vlastnú slabšiu súčasť pred silnejšou nerozumnou súčasťou!
333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-28  (08:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aine | ip:89.173.11 | 2011-01-27 (22:51)

http://www.lidovky.cz/statistiky-ceka-orisek-pri-scitani-lidu-si-tisicovky-lidi-zapisi-viru-rytiru-jedi-g2i-/ln_domov.asp?c=A110126_135803_ln_domov_mk

Ať vás provází síla! :-)
-a prestne o tom to je maju vas tam kde chcu,jedine co najviac chcu aby ste neverili v PanaBoha.a tak nedosiahli spasenie.lebo ludska dusa hoc pre niektorych ludi nema vacsiu hodnotu ako par dolars tak je to najvacssi poklad na zemi i v nebi,ale matrosari to nechapu zial bohu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-28  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  waine
a ten clanok cos i tu dal,nadherne ukazuje ako posobi 20rocne vymivanie oveciek kapitalistickym systemom tatu sorosa a jeho kupanov.vychovat z nasich deti blbeckov.ale tak aby si mysleli ze su super mani a nad nich nik nema.lebo ked presvedcis hlupych ze su velmi mudri napr v skole dobrymi znamkami aj ked za ty vedomosti by pred 25 rokmi schytal 5,teraz v tomto systeme jednotku,tak mas vyhrano vedia prd ale citia sa jak supermani.a viac nikoho a nic nerespektuju a nevazia si.tod je ten najzakernejsi tach tochto choreho systemu ze umoznuje skupinke ludi hybat masamy len tym ze maju tlacaren na dolariky vlasnu,ale akoze ofic.a najsmutnejsie je ze su ludia ktory pre tie ppieryiky dokazu vsetko a bez zabran spravit a dopustit na ludi,jednym z nic je povolanie politik a vladny cinitel.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-01-28  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super tak veriaci mi napise: bacha - to sa mi vyhrazas ?? ani sa nedivim,ved to robi vase nabozenstvo tym cim je.ukazka moci.Nemate argumenty tak pozabijate kazdeho kto si mysli nieco ine. Mna tvoj boh,jezis ani ine vymyslene bytosti ako mimozemstania,duchovia,trolovia a narody stredozeme :-)) fakt netrapia ani ti ich neberiem. Preco ti ale ja mam cez stat platit tvoje fetishe ?? Zaplat si to sam,pre mna za mna sa tam potom aj pozabijajte v kostoloch alebo rytualne upalujte. Ale pokial ti to platim ja tak ma to fakt serie. PS: pisem biedne - musim rychlo, lebo musim pracovat aby som zarobil darmozracom na ich luxus. Uz sa tesim na toho vaseho boha - ked ho stretnem. nakopem mu gule (ak dake ma - overte ci v biblii o tom nie je zmienka :-)) za to vsetko utrpenie co tu narobil. ROZUMU ZDAR


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-28  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mm
este ray bacha na to nemas mi pravo nadavat tod vse.nato pravo nema nik.kebz si ma stretol v civile ani nepipnes a o to tu ide tu si hrdina.skovaty za pc.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-01-28  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ta nepoznam tak nedavama tebe - nadavam vsetkym dementom ktory maju vymyte mozgy

Mas pravdu ze by som nepipal - lebo nie som budik a nepouzivam morzeovku. A pokial nenosis na cele napisane som nabozensky fanatik alebo nieco podobne tak by som sa s tebou naozaj nemal dovod bavit. Ak si si vsimol tak tu sme na fore a bavime sa o clanku - to ti ale asi uslo pri stalom mysleni na boha alebo na iny fetish. A nie som hrdina ale pisem svoj nazor a ty to zjavne nemozes rozdychat - zvykaj si kamo :-) Na boha ti seriem


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-28  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia obsahuje výrok: "Každá zbraň,ktorá proti tebe povstane, bude neúčinná, každý jazyk, ktorý proti tebe povstane na súde odsúdiš." Takže milí diskutéri tešme sa z porážky Soroša a jeho bandy zaslepenej mamonom, že nám umožnili poraziť ich duchovne ich vlastnými zbraňami. Internetom, kybernetom, písaným aj hásaným Slovom Božím. Ten kto chce diskutovať o Bohu nie je fanatik. Fanatik je ten kto túto diskusiu neznesie, pretože mu došli argumenty , a znižuje sa k nadávkam a osočovaniu.


MM   |   ip:212.26.18   |   2011-01-28  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista ty si typicky priklad toho fanatika s bibliou v ruke a za chvilu s vybusninami okolo tela.A odkedy sme porazili Sorosa ? A duchovne ? No to si asi zabudol chudak vsimnut ze ty uz si ho duchovne porazil :-) Skoda ze som nikdy nepocul (ani necital) jediny argument ktory by akokolvek potvrdil vas fetish. Mi predkladame 1000ce argumentov a vam to aj tak nedojde. Ale ako som pisal,verte v co chcete pokial vam to ja nebudem musiet platit


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-28  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na to ti odpoviem tiež textom z Izaiáša 2:4, ktorý je vytesaný do kameňa pred budovou OSN, ktoerej krédom je dosiahnuť celosvetový mier a bezpečie. Pokiaľ ale bude v rukách top zločincov sveta, tak nikdy to nedosiahne. Jediný, kto dosiahol naplnenie tohto textu je Boží ľud. Odzbrojil aa ni sa neučí vojne. A teraz buď múdry.
4 On bude súdiť medzi národmi,
vynášať výrok mnohým kmeňom.
Prekujú svoje meče
na pluhové radlice
a svoje oštepy na vinárske nože;
národ nepozdvihne proti národu meč
a už sa nebudú učiť vojne.IQ7   |   ip:195.91.10   |   2011-01-28  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja sa ti divim, ze pri tvojej inteligencii pises tuto demagogiu. v mene koho si dovolujes takto hovorit?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-28  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je smutné že niekto pri svojej inteligencii nevidí vývoj predpovedaný Bibliou, hooci je jej svedkom , ba aj jej účastníkom. Kto potom páli svoju inteligenciu na demagógiu? Čas ukáže koho "demagógia" sa naplní... http://www.youtube.com/watch?v=pYQk8dDMSis
http://www.youtube.com/watch?v=YIj3FWgabdo&;NR=1


laco   |   ip:193.110.1   |   2011-01-30  (02:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia je čo týka historickej vierohodnosti menej seriozna ako slovenské povesti a báje alebo báje akéhokoľvek národa :-) .Tie majú aspoň aký taký reálny podklad. Biblia je neautentické ,stokrát upravované a cenzurované dielo mnohých ľudí,ideologický paškvil ,vytvorený za konkrétnym mocenským účelom . V biblii zostalo len to čo vatikán ako politická organizácia chcela a všetko ostatné nevyjovujúce,čo nezapadalo do aktuálnych potrieb cirvi,bolo vypustené a eliminované.Kristus bol nevýznamný lokálna mesiáš akých sa potuľovalo po svete mnoho .Tak ako začal ,tak aj rýchlo skončil a takým za akého ho vydávajú teraz ,sa stal až po svojej smrti čisto účelovo,bez akéhokoľvek raálneho podkladu. Ako človek nebol významnejší ako akýkoľvek iný človek v tej dobe. Až jeho "nasledovníci" z neho pravili mesiáša,lebo proste mesiáša potrebovali. Bol to obyčajný smrteľník . Všetko čo sa tára v kostoloch sú ideologické drísty,ktoré nemajú žiadny historický reálny podklad.
Každé náboženstvo stojí a padá len na nevedomosti ľudí,tak ako akékoľvek predchádzajúce "božstvá" vznikali na základe neschopnosti ľudí vysvetliť si
niektoré veci,s ktorými sa v živote stretávali.
Dnes je to vecou "módy" , dnes sa "nosí" byť veriacim.Aspoň v moderných a vyspelých krajinách.
Skutoční "veriaci" existujú len v zaostalých spoločenstvách a krajinách,čím zaostalejšie , tým viacej veriacich.
No ako je to s najkresťanskejšou krajinou sveta USA ? Tak ako so samotnou cirkvou ,v ktorej kňazi a mníšky zneužívajú deti. Ako je možné,že v USA je nnajviac vrážd,predá sa najviac pornografie a vedcie najviac vojen?
Tak isto ako je možné,že poslovia boží zneužívajú deti .
Viera ako taká nie je nebezpečná,každý nech si verí čomu chce.Nebezpečné sú organizácie ako katolícka cirkev a vatikán,ktoré vieru zneužívajú na páchanie zla.Myslím že história šírenia kresťanstva je dosť plná krvi a vraždenia ,aby o tom niekto pochyboval.
Žiadny boh nikdy neexistoval ,nie je a ani nebude . Je to blud a nástroj zotročovania ľudí.Človek bude len vtedy slobodný,pokiaľ na ním nebude vysieť
hrozba božieho trestu .Je choré žiť s tým ,že ak spravím alebo nespravím to a to ,tak pôjdem do pekla alebo naopak do neba. To by sa už v pekle škvarila väčšina kléru katolíckej cirkvi :-)


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-30  (06:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Laco v určitých veciach somnabuluješ a v určitých máš pravdu. Tak ako väčšine sa ti nepodarilo oddeliť Bibliu ako klenot medzi knihami od iných kníh a takisto sa ti nepodarilo oddeliť Bibliu od zločinných skutkov sprofanovaných cirkví. Takisto si si nevšimol rozdiel medzi kresťanstvom, ktoré je doteraz živé, hoci mesiáš zomrel za nás pred 2000 rokmi. Ostatné náboženstva historicky zanikli a ich bohov je možno nájsť len v múzeách. Nie je to tým, že Boh je stále živý a zaujíma sa skrze Krista o nás? V ostatnom máš pravdu.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-30  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laco
nemáš pravdu v tom, že cenzorské zásahy nejako výrazne zmenili obsah biblických textov. Cirkev tie problematické iba ignoruje. Zadaj si do vyhľadávania: "Ježišove výroky vytrhnuté z kontextu." Sú to veci, ktoré farár ovečkám nikdy nespomína. A tiež sú "božím slovom".
Zvitky z Kumránskych jaskýň takmer presne zodpovedajú textom v súčasných vydaniach biblie, čo je pozoruhodné, lebo tie zvitky sú staré cca 2000 rokov.
Brutálny cenzorský zásah sa odohral, iba keď boli kanonyzované texty Nového zákona, a to v tom zmysle, že boli vybrané iba niektoré knihy za "sväté", zvyšok sa stal "podvodom". Paradoxom je, že evanjelium Jakuba - Ježišovho mladšieho brata - bolo odmietnuté, hoci jeho výpoveď logicky musí byť najviac autentická. No bodaj by nebolo odmietnuté, keď Ježiš v ňom nevystupuje ako čarodejník, ale ako človek z mäsa a kostí, ktorý má vášne, chyby, miluje ženu...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-30  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laco,
Písma RKC obsahujú aj apokrifické knihy, ktoré nezodpovedajú kanonu Biblie. Kanon určuje, že knihy ktoré zvádzajú ľudí k modlárstvu, k uctievaním anjelov alebo ktoré neobsahujú pravdu sú zavrhnuté. Jakub nevlasný brat Ježiša, napísal iba list Jakuba a ten je zahrnutý v kanone Biblie. Ubezpečujem ťa, že je to sám Boh, ktorý si ochránil svätosť Biblie. Prečítaj si Zjavenie 22:18,19


Astar   |   ip:178.40.25   |   2011-01-30  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   A: Reprodukoval Ježiš tieto modely na vedomie, alebo boli potom použité evanjelistami?
P: Mám inú tézu: Evanjelia boli zostavené erudovanými kňazmi - Židmi a Egypťanmi v Serapisovom chráme v Sakkare (Egypt), sú slovo od slova prekladmi egyptských textov. To všetko porozprávam vo svojej knihe...

Logari Pužol - teológ, znalec biblických a egyptských textov
laco   |   ip:193.110.1   |   2011-01-30  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia nie nie originálne dielo ,ale výcucom,resp.povedal by som dokonca opisom egyprtských a mezopotámskych písiem,ktoré vznikli dávno pred bibliou.
To za prevé.
Za druhé to ,žer krešťanstvo prezžilo nie je zásluha krista a jeho učenia,ale bo jeho výnimočnosti,ale zachránila ho politická objednávka .Dovtedy neznamenalo nič a neznamenalo by ani potom,pokiaľ by sa niuekto nerozhodol z neho správiť oficiálne náboženstvo.
A za tretie, jeho neprežitie či prežitie chápen v dvoch rovinách.Politickej a ideolohickej a reálnej.
Ano prežilo ako inštitúcia ,ale už dávno zaniklo v reálnom živote,pretože ja nepoznám človreka ,ktorý by žil podľa desatera ako krešťan .Krešťanstvo je dogmatické náboženstvo ,úplne odtrhnuté od reality.
Na rozdiel napr.od islamu,ktoráý je spútýb so životom a politikou a je praktickým náboženstvom.
Kreťanstvo neponúka v dnešnej dobe veriacemu človeku žiadne východiská,preto napr.v západnej európe ,ale nakoniec aj u nás reálne nie je veriacim skoro nikto.Idse len o formálnych veriacich.Napr.v nemecku pozorujeme trend ,kde žačínajú mladí ľudia zo strednej triedy,pomerne kajetných,ktorí majú potrebu nejakej viery,prechádz na islam.
Krešťanstvo je mŕtve náboženstvo tak ako je latinčina mŕtvy jazyk. V tom je problém západného kresťanstva.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-30  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laco
nemám nič proti, Starý zákon je zbierkou povestí, a tiež aj reálnych udalostí, ktoré postihli oblasť Blízkeho východu. Teda nie len Židov. Ono je otázne, kto je vlastne Žid, veď po vyhratých vojnách sa znásilňovalo ostošesť, tak o "čistote" národa nemôže byť ani reči. Ja len že samotné texty od čias starozákonných prorokov skutočne neprešli väčšími zmenami. Boli opisované aj s rôznymi nezmyslami, ktoré dnes tak bijú do očí.
Nový zákon má inú históriu, jeho najväčším negatívom je, že neobsahuje nezávislý pohľad - ani jediný. Všetci pisatelia textov uznaných v kánone boli samotní Ježišovi priaznivci, na mol sfanatizovaní nasledovníci dogmy o Ježišovom božstve. Ako výlučný realista musím konštatovať, že neexistuje jediný hodnoverný dôkaz, že Ježiš existoval. Vieme s istotou, že boli tzv. prví kresťania, ale keďže mesiášov bolo v tom období niekoľko a Ježiš bolo tuctové meno, tak je možné, že si ho vymysleli ako my slovenského Jana, a k tomu plno rozprávok. I keď musím uznať, že príhody o Ježišovi pred príchodom do Jeruzalema vyznievajú ako príhody o niekom konkrétnom.
Jakub: Existuje predsa evanjelium podľa Jakuba - Ježišovho brata. Dodnes existuje ortodoxná cirkev vyznávajúca tzv. božiu rodinu. V kostole majú fresku, na ktorej je božia rodina: Ježiš, Mária, Jozef a... Jakub. Freska vznikla ešte pred kánonom, teda pred r.313, ak sa nemýlim.
O modlárstve v kresťanstve by som pomlčal. Niet takého náboženstva, ktoré by sa modlárstvom vyrovnalo kresťanstvu. O armáde tzv. svätých /najnovšie aj Wojtylu/ škoda rečí. Ale akým blbostiam sa kresťania klaňajú, to je komické. /Čarodejné vody, kamene, handry, pátričky, obrázky, knihy, pomníky... dokonca stred kostola, a najlepšie, keď sa klaňajú konkrétnemu slovu uprostred modlitby - ako na spartakiáde všetci na kolená, babky s reumou si pochvaľujú/. Áno, islam je v tomto oveľa rozumnejší, ak vôbec môže náboženstvo rozumným byť. Nakoniec Mohamed bol vzdelanec, revolucionár, politik, pragmatik a hlavne bol človek - nevyhlásil sa za boha. Jeho skôr rady než učenie mali k ľuďom blízko, preto si tak rýchlo získal obrovskú popularitu. Na rozdiel od Ježiša, toho ustanovili za "boha" až fanatici typu Pavol a Peter a za tzv. pravdu až prešpekulovaný rímsky cisár Konštantín.
Že kresťanstvo zanikne... nuž ono zaniká stále, veď po praktickom realizovaní kresťanstva v podaní prvých kresťanov niet ani stopy. Niet ani takmer nič z toho, čo praktikovali stredovekí farári - už neupalujú za to, keď niekto neuzná Zem za stred vesmíru, dokonca môžme smelo verejne povedať, že Zem je guľatá. /I keď si nie som istý, či to mnohí kresťania chápu, veď predsa len... Austrálčania by mali padnúť do pekla, nie?/ Apropó: peklo! Už sa príliš nespomína, hoci Ježiš ním neustále vyhrážal. Nie je v kurze.
Kresťanstvo je čosi ako pochodujúci blud dejinami - neustále sa vyvíja a nezanikne, dokiaľ ľudská hlúposť bude existovať.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja, teraz prave citam knihu, kde su pasaze z kumranskych zvitkov, ale vysvetli mi, ak tak cirkev zamlcuje obsah Jezisovych slov, ako je mozne, ze zvitky mnou spominane su pisane v obdobi az do r.68, ale jedna jedina zmienka o Herodosovom nariadeni vyvrazdenia nemluvniatok, alebo existencii Jezisa tam nie je. A to nevravim i jeho slavnom ukrizovani a zmrtvychvstani. Nieco zhnite je v state danskom.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A navyse obsah Genesis najdeny v kumranskych zvitkoch je daleko obsiahlejsi, obsahuje verse v biblii nezaznamenane. Takisto je zrejme, ze pisatelov tych pribehov bolo evidentne nepreberne mnozstvo, takisto je zname ,ze pokial sa nenasli zvitky, najstarsia dochovana zmienka o biblii v sucasnosti je z 10.storocia.Takze autenticita je vskutku otazna. To, ze sa urcite pasaze dokonca aj Stareho zakona nezhoduju so zvitkami, je mozne dokonca klasifikovat ako tazko zaruceny fakt, ze je cela biblia pisana velmi pravdivo.


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, JA.. otazka na vas..
preco sa na to nevyserete??

preco JA si dal tu robotu,ze dokonca napisal knihu o tom co nie je???

naco tu vypisujete a presviedcate ludi o tom co neexistuje..

veriaci aspon veria,ze Boh je a snazia sa hovorit o (pre nich )existujucej entite..

no vy o (pre vas)neexistujucom

JA SKUS NAPISAT KNIHU O (HFLASJKDHFSJH).. NEVIEM CO TO JE,,NO ZJAVNE TO NEEXISTUJE..
DAJ SI TU ROBOTU, OPIS LUDOM PRECO NIE JE, A PRECO BY SME TO MALI ZRUSIT..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, a preco citujes pasaze z x-krat prepisovanej knihy? Preco si mylis podobu proroctiev ludi z pred 2500- 1900 rokv dozadu na predpoved sucasnosti. Preco nechces a nedokazes priznat, ze tie proroctva sa tykali inej kultury, ineho obdobia, a samozrejme nikde nenaplneneho. Preco sa tvaris pri citacii Noveho zakona ako naslovovzaty odbornik, ktory historicke fakty, nesvedciace v tvoj prospech, ihned zmietnes zo stola. Ty si myslis, ze svet sa da delit len na dve skupiny? Na veriacich v tvojho boha a ostatnych? Preco by ti ostatni sa nemohli dozvediet pravdu o skutocnej minulosti, o skutocnych realnych situacii, ktore sa napriek tvojmu presvedceniu a viere tak ako si ty myslis ,neudiali. To si mame zakryvat usi a oci a slepo prijimat len to, co nam niekto predlozi ako nespochybnitelny fakt, ale napriek tomu s absenciou jedineho skutocneho dokazu? mas original biblie z roku, kedy sa zacala pisat? Mas nejake ine historicke fakty, podopierajuce tvoju nicim nepodlozenu viziu, ze vsetko napisane v biblii je slovo bozie? Okrem viery v tejto nicim nepodlozenej teorii nemas nic. Sam si odsudil vznik mormonov, sam si spochybnil vizie Smitha, ale vizie inych nespochybnujes. v com je vizia Smitha nepresvedcivejsia ako tych, ktorych uznavas ty? To, ze autori biblie napisu do knihy, ze sa najdu pochybovaci, plagiatori a neviemkto este, ma zarucit autenticitu a pravdivost toho, co sa tam pise? No ja to ako dokaz nepovazujem, povazujem to skor za obavu pred odhalenim, ze ak sa v buducnosti najde nieco, co bibliu ako celok spochybni, tak veriaci maju tuto jedinu zmienku ako obranu voci utokom.


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. ale ja som nepovedal,ze to je milon % pravda.. ja tomu len verim lebo vidim ,ze sa to deje, rafael..

mne jednoducho nejde do hlavy, ako moze niekto nevidiet, to co je nad slnko jasnejsie,, vsetky tei proroctva su presne , ako rit na serbel na tuto dobu..
znazis sa stale spochybnit ,ze to nie je na tuto dobu,, ale pocuvaj rafaell, to fakt nevidis, alebo sa len robis??

nikdy v historii sa tieto proroctva nedali interpretovat na danu dobu...len na dnesok to pasuje..

nikdy v historii nebola , aked nikdy tak nikdy.. vlada schopna kontrolovat cely svet.. globalny parlament(hoc este nie je. urcite bude),, ani rim ani babylon..a ni ziadna risa nemala celosvetovu moc.. stale bola moznost utiect ,do ineho kraja, ci na iny svetadiel..

nikdy nebolo blizsie k tomu znaku na ruku ci na celo ako dnes s mikrocipom.. chces to popriet?? bolo nieco take??
v roku 70 bol jeruzalem zrovnany zo zemou.. odvtedy izrael neexistoval.. zidia rozptyleny po celom svete..
na konci dni ,znova povstane izrael..a v jeruzaleme postavia treti chram.. vyplnilo sa nieco podobne v historii??

rafael..aj ja pochybudem.. xom clovek akoty.. no pozeram na to aj z ineho uhlu ,, anie len -sme z opice a hotovo..
toto urcite nie je len tak.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenze ty to chapes z hladiska poznania a pozorovania, ktore mas teraz. Ti, co pisali tieto proroctva, nemali ani sajnu o velkosti planety, ani o inych kulturach, narodoch, ake mas teraz ty. Nevedeli, ze udalosti odohravane v ich regione nie su pupkom sveta. Nevedeli nic o narodoch v inych koncinach sveta. To, co vedeli, je ich snaha upozornit na seba, samozrejme pisuc tieto slova site na dobu ,v ktorej zili. Z obav pred prenasledovanim, tieto proroctva pisali, aby nikto nevedel na koho myslia. To, ze to sedi aj na tuto dobu, este nic nemusi znamenat. Ale v prvom rade ich proroctva pasovali na utlak zo strany, ci Babylona, alebo neskor Rima. Oni totiz chodili z jedneho otroctva do druheho, a to, ze pisali tieto vizie, bola len akasi forma protestu a tuzby striast sa jarma utlaku. Nicim sa tieto protesty nelisia od snah dalsich narodov, zijucich po nich, ktori boli v podobnej situacii. A, ze nenazvali svojich nepriatelov pravymi menami, nebolo proroctvo na tieto dni, ale obava pred perzekuciou zo strany utlacovatelov. To, ze tomu veris, je krasne vec, ale pohrdanie ludmi, ktori v to neveria, este tvoju vieru nedokaze.


DrHujer   |   ip:95.102.22   |   2011-01-30  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, ak sa odosobníte od subjektívneho vnímania, Vaše tvrdenia sú nesprávne.Ak sa odosobníte, zistíte, že tieto proroctvá boli aktuálne a pravdivé už niekoľkokrát a niekoľkokrát ešte budú. Viď Rafael.


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. ale no tak.. ja nepohrdam ludmi co nevieria.. to len sa necham uniest diskusiou.. tak isto aj ty..

mozno mas pravdu.. ty to vidis zasa zo svojho pohladu, ktory si si prisposobil..
ja nekombinujem..jednoducho ,je to tam napisane,,pasuje mi to na tuto dobu, tak verim,, a cakam.. a cim dalej tym viac sa mi to potvrdzuje..

mozno mas pravdu ty a aj vsetci darwinisti.. mozno som uplne zmagoreny a zmanipulovany..no pokial budem vidiet , ze sa vsetko plni co tam je napisane , tak nemam dovod tomu neverit,ze to aj skonci tak ako to je opisane..

kym sa tu hadame, cas bezi..pripravy na chram su v plnom prude..pripravy na svetovu vladu tiez..
nebudem zbytocne hladat mozne vysvetlenia a kluckovat ako by to mohlo byt, ked sa mi pred ocami odvija pribeh ktory zijem a bol opisany tisicrocia pred..

ked uvidim ,ze sa to prestane plnit..ze sa zacne vyvoj sveta uberat uplne inym smerom.. tak zvazim svoju vieru.. no poial to pojde dalej.. tak.....pockam...


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer.. uved priklad.. kedy sa to co je napisane o konci sveta dialo a bolo to celoplosne, a stakou presnostou..
a nepis mi, ze nero dal vrazdit krestanov a prenasledoval cirkev, at iste je napisane ,ze sa bude diat aj na konci..
ono to ma rovnicu- a to je.. musia byt splnene vsetky podmienky,a vsetky proroctva sa musia naplnat subezne!!

to znamena.. znacka na ruku..celosvetovy vladca.. existencia izraela.. stavba chramu.. vladca si sadne v chrame na tron.. atd atd..

nic nemoze by samo o sebe v roznych obdobiach a prirovnane k naplnujucim proroctvam...len spolu ,naraz a vjednom case... a celosvetovo..

tak kedy to bolo???


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, to ze vznikol Izrael, je naplnenim proroctva, to ze je priprava na postavenie chramu je naplnenim proroctva, to ze sa to moslimom pacit nebude, a nieco sa stane, ci uz vyvolanim vojny, alebo cimkovek je dost pochopitelne. Ale je to vina ludi, vina bigotnych Americanov, ktori keby v tom nechceli vidiet naplnenie proroctva, nikdy sa to nestane. Izrael ako stat vznikol z popudu hlavne USA. To, ake pohnutky a koho k tomu viedlo, nemam potuchy. Samozrejme okrem neskonalej tuzby veriaceho cloveka naplnit proroctva, lebo si presne ako oni, myslis, ze naplnenim tychto veci, ktore urcite fyzikalne zakony nicim neporusuju, ma prist mesias, ktoreho ale ucinkovanie fyzikalne zakony porusia. Chapes ten rozdiel v naplnani proroctiev? Chapes, ze je velmi lahko dosiahnut aby sa urcite casti proroctiev plnili a sedeli na dobu, v ktorej zijeme? Ale ta posledna cast, prichod Jezisa na Zem, je stale otazna, stale diskutabilna a stale nikdy nicim nepotvrdena.


DrHujer   |   ip:95.102.22   |   2011-01-30  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uveďte presne ako sa napĺňa proroctvo o značke na ruku a stavbe chrámu spolu s vládcom. Kde sa stavia chrám, a kde sa značia ľudia na ruku?


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. mas pravdu.. to len ludia tlacia na pilu , lebo si precitali vivliu a terz podla toho robia.. aby sa to akoze naplnilo..

no nechapem o co im ide?? a ked to krestania tlacia na pilu , preco to robia(a napisali to)takym sposobom ktory vyvola vojnu?? nemohli si vymysliet nejake ine proroctva ktore by boli mierumilovnejsie , anie take ktore ich znicia??

hm...

Dr hujer-

su to len proroctva, zatial este nesplnene..no su to mikrocipy, ktore implantuju zvieratam..GPS lokator, pripad straty..
no pre ludi to bude mat ID, bankove konto, zdravotnu kartu.. atd atd--potom prejdu vsetky obchodne retazce a benzinky(a podobne) na fotobunkovy system otvarania dveri a " NIKTO ANI NEPREDA ANI NEKUPI AK NEBUDE MAT ZNACKU SELMY ALEBO CISLO..."

myslim,z eto pasuje viac ako dost..

dalej..chram este nestoji. no pripravy su uz v plnom prude.. su vyuceni knazi.. napr. len svietnik menorah, ktory ma byt na oltari , je z cisteho zlata , vykladany rubinmi v hodnote 2 mil,. dolacov.

uz je urobena aj maketa.. miesto ma byt chramova hora..
zidia stale viac vytlacaju palestincov z uzemia..
neviem ako dosiahnu to ,ze budu moct ten chram postavit na tom mieste kde stoji AL-aksa ,no necham sa prekvapit..

a ke pride celosvetova vlada,, tak sa tiez len necham prekvapit ako vystupi nejaky clovek ktory bude akoze hlavny prezident,,

mozno to znie neuveritelne, no zatial nic rukolapnejsieho nemam.. zatial len indicie.. no vsetko smeruje tam, neda sa to popriet..
viac nemam..cakam...rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem,ze ta nieco take, ako naplnenia proroctva vyvolavajuce vojnu prekvapuju. Ci snad ludstvo od nepamati nebojovalo, nevyvolavalo konflikty. Ale ty mi odpovedz, ci sa naplnenim akejkolvek casti proroctva, v akejkolvek dobe udiali tak, ze by porusovali fyz. zakony, alebo nieco, co by ta opravnilo tvrdit, ze nastane, co porusi tieto zakony.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-30  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
práve kvôli zmienke o Ježišovi v kumránskych textoch som si kúpil drahú knihu od významného odborníka na tie zvitky. Eséni o Ježišovi nevedia nič. Zmieňujú všetky udalosti až do onoho dátumu - r.68, keď boli vyhnaní Rimanmi. Ale o Herodovom vraždení a Ježišovom božstve ani ň. Je to nepriamy dôkaz, že Ježiš bol úplne bezvýznamný rebel, nestál za zmienku ani vtedajším notárom, aby zaznamenali jeho smrť.
Kumránske zvitky predovšetkým obsahujú state z Izajáša, a to prakticky v doslovnom znení, ako ich poznáme teraz. Z hlavy ti nepoviem, tú knihu som čítal pred cca 5 rokmi, ale viem, že na konci je štatistika, ktoré texty poznáme ako kánon kresťanov, ktoré sú kánonom súčasných Židov a ktoré sú prevzaté odinakiaľ alebo úplne neznáme. Ja som sa len pozastavil nad tým, že i po mnohonásobnom prepisovaní sa mnohé state Starého zákona zachovali také, aké boli zrejme i v staroveku.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som o nich cital davnejsie, no a teraz sa mi dostala do ruk kniha, ktora je napisana uz asi 15 rokov. Jej nazov Ukryvane zvitky krestanstva. Prave preto som sa pozastavil nad tym, ze zvitky opisuju vela totozneho, a navyse obsirnejsie ako je udavane v Starom zakone, ale su tam zvitky, co sa da dolozit nielen ich vekom, ale aj sposobom zobrazenia pisma, ich chronologia. A vskutku su pisane az do obdobia, kedy ich zacali prenasledovat, cize zhruba do 68. roku. A napriek tomu 35 rokov trvajucej sagy o ukrizovani Jezisa, jeho posobenie, jeho udajne zazraky, a dokonca ani jeho udajna existencia, tam vobec nie je zaznamenana. Ale samozrejme jeho postava, uvadzana v evanjeliach o min. 30 rokov po tychto zaznamoch, je uz bez diskusie prijimana. To, je pravda, ze sa mnohe zaznamy zhoduju, ale su to zaznamy Stareho zakona, tie nemal nikto dovod prepisovanim az tak zvyhodnit. Ale prave Novy zakon dava neskutocny priestor na jeho dodatocne upravy, ci uz len tym, ze sa tam vybrali najmenej konfrontacne 4 evanjelia, sa aj stalo.


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA..pocuvaj. ked Jezis vstal z hrobu, tak zidia zakazali o tom hovorit.. a podhodili bajky o tom ,ze ucenici telo ukradli..
zidia ktori jezisa nenavideli, ani jeho ucenikov,, a mali velku moc.. urcite mali prsty aj v tom aby sa o nom nepisalo,, a uz vobec nie nejako velikassky..
ma to logiku??

takze to ,ze nejaky historik ci pisatel v danej dobe ,nepisal o jezisovi este nic neznamena..bolo to potlacovane a zamerne umlcovane, lebo sa to zidom nehodilo do kramu..

takze by som tie super knihy, od super odbornikov nebral az tak vazne..


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

ja nemam ziadne proroctva ktore boli splnene pred ocami celeho sveta a boli nadprirodzene..

vsetky proroctva ktore sa deju teraz su uplne normalne..normalny vyvoj udalostiv ludskom svete..

ziadne lietajuce monstra , ani demoni na kazdom rohu, ci antirist na cele svetovej vlady z rohami na hlave..

vsetko sa deje uplne normalne.. a budu sa diat az do casu kedy sa vyhroti boj medzi dobrom a zlom..
vtedy sa ukazu divy a zazraky..aj antikrist ich bude robit ked sa dostane k moci..
je napisane ,ze bude ohen zostupovat z neba na zem na jeho pokyn.. bude mat nejaky obraz ktory bude hovori, a sposobi aby boli zabity vsetci do sa tomu ovrazu nebudu klanat.. mozno televizor..neviem..

vsetky proroctva ktore sa maju vymykat fyzikalnym zakonom, sa este len stanu.. takze ja lan cakam..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins az na to, ze ten pisatel je presne ten isty typ pisatela, ktoreho aj ty najdes na strankach biblie. Je to ale dost prekvapujuce, ze sa o Jezisovi nezmienuju ani slovkom, kludne mohli napisat, ze zil, ale nevstal z mrtvych, kludne mohli napisat, ze to bol rebel a dostal zasluzenu odplatu, kludne mohli napisat, ze ako prorok nic neznamenal, ale oni nenapisali nic, ani riadok. A ak by chceli nieco zanechat buducim generaciam, lebo o to v prvom rade islo, schovanim tychto zvitkov do jaskyn, lebo Rimania prenasledovali kazdeho, neexistuje ziadna prijatelna odpoved na to, preco ho nespomenuli ani slovkom. To co tvrdis, je nicim nepodlozene, lebo zakryvas absenciu akehokolvek dokazu jeho sucanikov. Skor podporujes famu pisatelov ,zijucich min. 60 rokov po jeho udajnom ukrizovani, tam nespochybnujes nic. Nie je to dost subjektivne z tvojej strany, ze dost ocividne fakty spochybnujes len cez svoju prizmu viery?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze neveris odbornikom, ale tie zvitky su podstatne starsie ako najstarsie dochovane zaznamy o akejkolvek udalosti pisanej v biblii. To potom mozes rovno spochybnit celu bibliu, lebo pochadza z rovnako nespolahliveho zdroja. A to, ze popretie fyz, zakonov spozorovane nikdy nebolo a napriek tomu ich ocakavas, nesvedci o tom, ze sa to stane. Skor naopak, lebo Occamova britva ani tu nepusti.


TUJEZIS   |   ip:212.26.18   |   2011-01-30  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PISEM VAM SEM NA TOTO ZAHADNE KOMUNIKACNE MEDIUM O KTOROM SOM VAM PISAL VO VERSI 2.4.7.6.4 (tzv. vers podla Jelichizasa Sepulturskeho) KEDZO SOM UZ 2X VSTAL Z MOJHO HROBU A UZ MA TO FAKT NEBAVI.PREDKLADAM VAM TOTO NOVE DESATORO,KTORE TREBA ZAPISAT DO MOJEJ KNIHY AKO NAJNOVSI ZAKON:
1.Ja som vesmir
2.Ja som najmocnejsi
3.Ja som najkrajsi
4.Ja som vy
5.Vy ste nic
6.Nic pre vas na vacne casy
7.Zabudnite pisat
8.Zabudnite citat
9.Zabudnite mysliet
10. I'll be back (ja sa vratim - vers od Terminatoren Ezychilinejas)


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael. .mas vydrz..

mna to uz nebavi.. niet nic co by sa nedalo spochybnit.. a zvlast nie to co sa stalo pred 2OOO rokmi auz vobec nie to co sa stalo pred miliardou..

to prve jednoduchu a lahko zosmiesnis, a kadejakym vyskumom a dokazom co sa stalo pred miliardou rokov bezhranicne veris..


nikdy ti nic , nikto nedokaze, neda sa to..ludsky mozog si vie domysliet aj to co v zivote nevidel,, vysvetli si vsetko ..vola sa to mentalna skladacka.. takto funguje nas mozog

ako som uz povedal.. ja si pockam.. ty ver comu chces.. ked nahodou uvidis veci co som ti pisal ,ze sa deju.. sam si urob nazor.. nic ine ti povedat nemozem..
nemam ti to ako dokazat, jedine cakat ci sa stane..

a ak sa stane a ty si budes stale tvrdit svoje, tak to uz je len tvoja smola..

a ak sa nestane, a stale budeme len cakat,, a ja budem mat 80 rokov a nic.. tak vazne zacnem rozmyslat ci si nemal pravdu ty..

no ja to odhadujum do nejakych 10 -15 rokov by to tu malo byt..
tak uvidime..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-30  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja mozno mam vydrz, ale tvoja trpezlivost je mala, sam si tvrdil, ze si bol neveriaci, zrazu si zacal verit, no a vsetko, co by ta znovu vrhlo naspat podvedome odmietas. Ja to chapem, je to typicka reakcia, lebo sam pred sebou by si sa citil nemozne. Ale ja ta nechcem presviedcat, mna len zaraza absolutny nedostatok akychkolvek faktov v porovnani s neochvejnou vierou vo svoju pravdu.


DrHujer   |   ip:95.102.22   |   2011-01-30  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-) reku


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael. veru bratu aj mna..

ja tiez nemam ziadne fakty,, jezisa som nevidel,, ani som nebol uzdraveny napr. z rakoviny na nejakom krestanskom zhromazdeni..nic..

a veru z takeho zuriveho kreacionistu akym som bol, sa po case stal veriaci..

veriaci v nieco co nikdy nevidel.. zacalo to do seba zapadat,, jednoducho nieco sa stalo..

a to nieco ,je nie z tohto sveta.. inak to nevidim..

aj mna velakrat napada,ze Boha niet.. ze to vsetko je klamstvo, podvod spachany par ludmi atd atd..
aj to ,ze rafael na dolezitom .sk ma pravdu..
no potom je tu nieco co sa neda vysvetlit rozumom ani slovami.. a preto je tu tolko hadok..

ta neochvejna pravda , sa zjavila u mna nevysvetlitelnym sposobom.. dobre si to nazval..
ja som tiez mal vahu super kreacionistickych argumentov, co lahodili mojej mysli..vsetko do seba zapadalo..
bol som nadseny ,ze nie som slepy a sprosty ako babky v kostole a vymlety krestania..
no vsetko sa zmenilo aj napriek mojmu rozumu a faktom ,je to tak ako to je teraz..

viera je dar.. priatelu.. a nie je to dar rozumu ani faktov.. je to dar od Boha.joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer

toto som ti pisal hore , ak si nahodou nevidel..

su to len proroctva, zatial este nesplnene..no su to mikrocipy, ktore implantuju zvieratam..GPS lokator, pripad straty..
no pre ludi to bude mat ID, bankove konto, zdravotnu kartu.. atd atd--potom prejdu vsetky obchodne retazce a benzinky(a podobne) na fotobunkovy system otvarania dveri a " NIKTO ANI NEPREDA ANI NEKUPI AK NEBUDE MAT ZNACKU SELMY ALEBO CISLO..."

myslim,z eto pasuje viac ako dost..

dalej..chram este nestoji. no pripravy su uz v plnom prude.. su vyuceni knazi.. napr. len svietnik menorah, ktory ma byt na oltari , je z cisteho zlata , vykladany rubinmi v hodnote 2 mil,. dolacov.

uz je urobena aj maketa.. miesto ma byt chramova hora..
zidia stale viac vytlacaju palestincov z uzemia..
neviem ako dosiahnu to ,ze budu moct ten chram postavit na tom mieste kde stoji AL-aksa ,no necham sa prekvapit..

a ke pride celosvetova vlada,, tak sa tiez len necham prekvapit ako vystupi nejaky clovek ktory bude akoze hlavny prezident,,

mozno to znie neuveritelne, no zatial nic rukolapnejsieho nemam.. zatial len indicie.. no vsetko smeruje tam, neda sa to popriet..
viac nemam..cakam...DrHujer   |   ip:95.102.22   |   2011-01-30  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins videl som to. ľudia sa značili už tisíce rokov predtým, než to dakto napísal. Chrámy sa stavali takisto a lacnejšie. No a ovládaní jednotlivcami boli efektívnejšie a ukrutnejšei než v dnešnej dobe. No samozrejme presvedčenie Vám neberiem. Možno by pomohlo trocha info alebo nejaká tá kniha z kultúrnej alebo evolučnej antropológie.


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer.. ja som cital kadejake knihy, aj o darwinizme, evolucii, ako som pisal rafaelovi. mam z asebou 25 rokov ateisticko-darwinistickeho zivota..poznam toho dost..
nie som bledy ministrantik co musel chodit do kostola od malicka, lebo babka z mamkou kazali..!!!

je to nieco co sa neda vysvetlit. necham to tak..ked to nevidis,, a stale si to zamienas z lokalnymi stavbami ci ríšami, tak ok..

ked sa ti to tak nejavi,,tiez ok.. no keby si nahodou zahliadol v spravach, ci hocikde inde info. o najakom chrame co stavaju zidia, svetovu vladu, elektronicky system celosvetovy, a to co som ti pisal, tak sa pozastav a pytaj sa sam seba..

nikoho nepresviedcam, kaslem na to.. varujem a informujem.. pametaj si tych par proroctiev ,,nezabije ta to , a mozno ti to pomoze..DrHujer   |   ip:95.102.22   |   2011-01-30  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nepomôže, ale ďakujem. Inak, kamarát je žid a pracuje na stavbe v Prahe. To je ten chrám?


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer.
ci ti to pomoze alebo nie by som na tvojom mieste nesudil predcasne.. moze sa to splnit a potom bude rozhodnutie co stym spravis velmi vazne!!
(pokial sa to nesplni, tak to je jedno)

citm v tom prispevku primes sarkazmu, no prekusnem to a odpoviem ti..
Treti chram (zatial boli len dva, a oba boli zborene) bude stat v jeruzaleme. Zidia ho postavia preto, lebo veria,ze ked bude stat chram, zostupi Bozia slava, co tam prebyvala a oni budu ako narod pozehnani a bude fajn..
tak to bolo ked chramy stali, atak teraz je ich prioritou cislo 1 stavba 3-ho chramu..
inak tu je proroctvo, ze ziadny 3-ti chram este v historii neposatavili a teda toto proroctvo je nezamenitelne!!!

takze ked uvidis podobne. maj na pameti,ze sa ti rovno pred ocami splnilo proroctvo spred 2500 rokov..

a nemas zaco..
Vrtak   |   ip:78.98.116   |   2011-01-30  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred pár dňami som sem posielal príspevok a zisťujem, že tu nie je.
Čím to je ????

S blížiacim sa sčítaním ľudu sa aktivizujú ateisti - sekta odtrhnutá od kresťanov.
Nechajme ich odventilovať, však to je to posledné čo na tom svete majú, pretože v hodine smrti všetci budú Boha prosiť o odpustenie (osobne som to u viacerých zažil).

A ešte k názvu "Ako odhaliť ..." koho treba odhaľovať? Ja sa k tomu prihlásim a ešte sa aj podpíšem.stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-30  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi si ho dal do inej témy...
Ved skús kliknúť na IP adresu.
Neviem čo si zač,ale označenie ateistov,ako sekty odtrhnutej od kresťaňov je veľmi výstižné.laco   |   ip:193.110.1   |   2011-01-30  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetky proroctvá či už v biblii alebo Nostradamova alebo akíkoľvek iné proroctvá sú veľmi všeobecná a dajú sa napasovať na akúkoľvek udalosť v dejinách od Babylobu,cez arabov,Napoleon,a*Hitlera,Husajna,teraz Iránu alebo Kórei . Ja tieto proroctvá prirovnávam k horoskopom uverejňovaným denne v novinách alebo časopisoch.Keď si prečítaš,tak zistíš,že je tak všeobecné,že sa dá vlastne každý v tom horodkope nájde.
Rovnako predpovecde o konci sveta typu rok 2012 sú bludy. My nevieme ovládať prírodné živly,sopky,nevieme predpovedať a ani zabrániť kométam,intenzite slnečného žiarenia a ani iné javy ktoré by mohli ovplyvniť život na zemi.Nevieme nič. Nevieme ani len predpovedať počasie na týžde
dopredu.
Nikto nikdy nevedel,nevie a ani nebude vedieť predpovedať budúcnosť,pretože to nie je možné.
Tak amo mohli mayovia alebo autori biblie predpovedať budúcnosť ? Nedajte sa vysmiať.
Čo sa týka izraela a ž-idov,je dosť možné ,že títo fanatici ktorí si o sebe myslia,že sú vyvoleným národom , sa raz piustia do stavby tretieho chrámu a zbúrajú ilamské posvätný chrám.čo bude nevyhnutne vieť zrejme k vojne a možnej svetovej katastrofe.Preto je len na nás a politikoch aby takéto niečo nepripustili,pretože je to do neba volajúca blbosť ,kvôli ktorej budú trpieť všetci ľudia.
Žiadia používajú bibliu ako imperiálnu knihu ,ktorou ospravedlňujú zverstvá ktoré páchajú a zaberanie arabskej pôdy.


laco   |   ip:193.110.1   |   2011-01-30  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím vás,v dnešných časoch nanotechlógií , genetiky,klonovania ,v časoch kedy vieme o vzniku života na zemi a vniku zeme samotnej je nepochopiteľné,že niekto ešte verí vo v biblii napísané bludy.
Ako triezvo uvažujúci a vzdelaný človek verím skôr,že život mohol byť na zem v určitom čase implantovaný mimozemskýmicivilizáciami ,ako že tu nejaký boh stvoril zem a život a keby len to,ale ešte nás aj všetkých pozoruje a bdie nad nami !
Nebuďte smiešni prosím vás.

K tým veriacim na slovensku - no videli by ste koľko by ich bolo,ak by bolo treba prispievať na cirkev z vlastného vrecka.To je ľahko povedať ja som veriaci,pokiaľ z tohoto tvrdenia pre daného človerka nič nevyplýva. Ešte taká drobnosť. Inštitút spovede v rannom kresťanstve neexistoval a bol zavedený oveľa neskôr.Prečoasi ? :-) Nech si každý odpovie sám :-)
Tovrtak   |   ip:193.110.1   |   2011-01-30  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebudem nikoho prostiť o odpustenie ! Prečo by som aj mal? A koho ? Boha,cirkev,krista?
Boh neexistuje,cirkev je mocenská oprganizácia od veky vekov a kristus nežije :-)


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-01-30  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
nemám veľkú chuť sa púšťať do ďalšej debaty, ešte tá posledná nie je dokončená, ale čo sa týka Esenov ktorých zvitky sa našli v Kumrane, ak si človek uvedomí že to boli ľudia odrezaný od sveta uzavretý a akýkoľvek styk s ľuďmi ktorí nepatril do ich spoločenstva by ich znečistil niet sa čo diviť, že nemali žiadne informácie čo sa dialo v okolitom svete v dobe keď neexistoval internet, televízia a telefón. Jediné čo tích ľudí zaujímalo dodržiavať množstvo rôznych príkazov a očistných procedúr a oddeľovanie od všetkého čo ich mohlo poškvrniť. To čo sa dielo v "zlom svete" mimo nich ich príliš nezaujímalo.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-31  (07:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
nemáš pravdu. Eseni mali pravidlá prijímania do sekty, pri ktorých sa nedalo ignorovať svoje okolie. Bolo ich veľa, potrebovali veľa potravín, mali svoje hospodárstvo, rybolov - fungovali ako mesto. A mali svoje priame linky na Jeruzalem. A Jeruzalem samotný nemohol byť ľahostajný k tak početnej cirvi. Boli to vzdelanci, neustále sa hrabali v tých textoch, preto nemohli nevedieť, čo sa deje v Jeruzaleme. Neboli to hlupáci. Hrozba Rímskej okupácie im nemohla byť ľahostajná, pripravovali sa na ňu a Rimania sa s chuťou na nich vrhli, keď "vybavili" Jeruzalem. Napriek tomu o Ježišovi z Nazaretu nikdy nepočuli.


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-01-31  (07:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja.. tieto info. su zarucene pravdive.. lebo to napisal clovek ktory zil 1800 rokov po nich.. on to precital od niekoho co zil v roku 1900 .. a takto to ide dalej az do dalekej minulosti..

tvoje precitane, domyslene a vykonstruovane, beries ako "fakt" nezvratny a cisty..

nase precitane (z tej istej doby) beries ako rozpravky a baje..

hovorime si inteligentny ludia.. a vysmievame sa druhym za to , co sami robime..
mne je z tohto do placu...


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-31  (07:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laco
Ako triezvo uvažujúci a vzdelaný človek verím skôr,že život mohol byť na zem v určitom čase implantovaný mimozemskýmicivilizáciami-a kolkych si ich uz videl?nie videjko ale ty.
333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-31  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked si vezmeme ze elite nevyhovuje krestanska viera lebo oni uznavaju ineho,nie PanaBoha a elita vlastni media tak o bozich zazrakoch je ticho tak ako o tom cunami co zaniklo,po zemetraseni v chilehttp://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/28-02-2010/obavy-pred-vysokymi-cunami-sa-nastastie-nenaplnili.html-na orgonete som dokonca cital clanok kde ocity svedok tvrdil ze vtedy to bol zazrak a ze ked isli tie vlnky tak bola nadnimi zlatoziara.teraz ten clanok nemuzu najst,ale ten clovek tam rozpraval ze sa spojili neaky nvm ako sa to vola a zastavili to myslou,ja tvrdim ze to spravil PanBoh,preto ta zlatoziara,kolky s va s tym maju problem uznat to za zazrak,i ked vedci ty vasi co im tak bezbreho verite tvrdili uplne iny opak.tak je to i s tym videjkom v kahire tam mate problem verit a isto si myslite ze to podvod ale to druhe uz povazujete za pravdu ,pytam sa apreco?kde beriet istotu ze ty s vami nemanipuluju co striekaju nase nebo ?a nechcu aby ste verili ale verili v mimozemstanov a ich bludy,ved sam bush vas otrokov rozumu ma vas za blbeskov sry ked si dovoli tvrdit ze oni su pani oni siu vytvoria realitu aku oni chcu,to je uz hrani na PanaBoha.a niekto zjavne si mysli ze je boh.ale za co nas ludi ma ked s istotou moze tvrdit toto.kolko veci im uz ste zozrali,ako fakt a pritom je to totalny blud?kde beriete ze to neni aj ta vasa evolucia ved dolaryk ma velku silu ked je v milionoch a presvedci velmi lahko hockoho len aby sa mal dobre,aj vas by taky milionik presvedcil ci?a cim viac ich je tym lachsie .a oni s nima nemaju problem vsak vlastnia tlaciaren na ne a dolar neni nicim krity,len je viazany na ropu,takze si ich mozu tlacit do aleluja.nenutim nikoho len sa dobre vy inteligenti zamyslite,lebo inteligenti ze vraj volia radicovu,a dnes sa setri vsade inde len nie na ministerstvach,ale na chudakoch ludoch vdaka vamprisli ludia v stat sprave a na zelezniciach o pracu.a tym ze prisli oni o pracu tak prdu dalsi lebo ty uz budu menje kupovat a tak dalej,ale ministri si budu dalej uzivat svoje vyhody a rozdavat peniaze.tak to bohuzial je vy inteligenti.miklos si tu s vami robi co chce a aj sulik a smeje sa z vas za chrptom aky ste trupi .ved aky mudrak by uz volil tych co jemu chcu naordinovat setrenie a oni si budu hirat.


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-01-31  (08:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,,bratu..dobre pises..len rozdeluj vety aspon bodkami, alebo velkymi pismenami..

sem tam nejaky odstavcek.. a hlavne nenadvezuj jedno na druhe bez jasneho ukoncenia.. strasne zle sa to cita.. stale sa musim vracat, lebo sa stracam , a mnoho krat mi to ani nedava vyznam..

inak ok.. rad by som aj cital vsetko co pises, no niekedy to radsej preskocim ,lebo mi to zabere kopu casu , to rozluksat..
Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-31  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Ak by aj niečo o ňom vedeli, aký dôvod by mali o ňom písať ak s nim nesúhlasili, alebo ak nabúraval ich predstavy. Podobne ako farizejom a saduceom, ktorí sa zhodli na tom, že Ježiša treba zviklidovať nielen fyzicky, ale aj Jeho teologické posolstvo.


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-01-31  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP. spravne..

no toto nie je pre nich argument.. to sa muselo pisat.. a dopodrobna..
bezohladu na to aky mali postoj vtedajsi mocipani..oni proste mali sklopit usi a vsetko zaznamenat.. ved co buduce generacie..??

a kedze to zaznamenane nie je ,, tak sa to nestalo.. VIVAT ZDRAVY ROZUM...!!!rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-31  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins zvitky neboli pisane teraz boli pisane v obdobi hypotetickej existencie Jezisa, tie zvitky na rozdiel od biblie su original. A navyse, cely tim skumajuci tieto zvitky boli krestania, nebol tam pripusteni ani jeden zid, lebo v tom case patrilo uzemie Jordansku, ktore z pochopitelnych dovodov, zidov na svoje uzemie nepustili.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-31  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, prave esejci boli ti, ktori sa oddelili od zidov, prave esejci potrebovali takeho ako Jezis, takze by po nom siahli vsetkymi desiatimi, kedze nesiahli, je zrejme preco. Ich filozofia a nabozenstvo sa totiz napadne podoba krestanstvu, navyse mnohe ich dovhovane odkazy na zvitkoch, sa uvadzaju v Novom zakone. Oni tiez cakali na mesiasa, ale ich proroctva sa rovnako ako u inych vztahovali na boj proti Babylonu a hlavne neskor proti Rimu. No a najhlavnejsi dovod bol ten, ze Octavianus ako rimsky cisar za vyhlasil za boha, to uz bolo na nich privela a bozia vojna v tom ohlade dostava ine dimenzie. Bojovali proti bohu na zemi, nic transcendentne a metafyzicke v tom netreba hladat.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-01-31  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
stačí otvoriť esénsky spis Príručka spravodlivosti a tam sa píše: hlupáci, blázni, slabomyseľný, choromyseľný, slepí, mrzáci, chromí, hluchí, nedospelí - nemôžu byť členmi komunity.
Samozrejmí bol tiež odstup od hriešnikov, žien a cudzincov.
Samozrejme aj oni čakli mesiáša, ale mali o ňom svoje predstavy. Mesiáš na kríži bol pre židov pohoršenie.
Ježiš vyhľadával ľudí ktorým sa esénci vyhýbali.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-31  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto o Ježišovi počas jeho života nepísal. Je jednoduchšie nájsť tisíc dôvodov, prečo ten či onen nemá dôvod sa k vražde mesiáša vyjadriť, než priznať: Asi neexistoval. Alebo - podľa mňa - bol bezvýznamný a nepresvedčivý.
Ip, ak budeš takto uvažovať - ako trucovité decko - nemá zmysel sa o tom baviť.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-02-01  (07:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Každý kto rozmýšľa inak ako Ty, alebo má iné názory je v Tvojich očiach trucovité decko?
Pochop, že tá kniha ktorú si napísal dokazuje jedine to, že Ty v neho neveríš a nie že neexistuje.
A ak Boh je tak trucovité decko som nie len ja, ale aj Ty.
Rovnako by sa dalo povedať, že je ľahšie najsť tisíc dôvodov prečo je biblia nepravdivá ako uznať že Boh existuje.
Pripomína mi Tvoja reakcia Jehovoveho svedka, ktorý namiesto toho aby mi odpovedal, alebo dal nejaké argumenty tak ma odkázal na bezblatné štúdium s miestnymi svedkami.MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-01  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by akykolvek boh existoval tak by sme o nom nemuseli citat knihy stare 1000ce rokov ale by sa nam ukazoval denne a v plnej sile.Je jednoznacne ze nic take neexistuje. Veta: "že je ľahšie najsť tisíc dôvodov prečo je biblia nepravdivá ako uznať že Boh existuje" ma fakt pobavila. Ono je to opacne vymysliet a napisat sa da cokolvek,vlastne absolutna vacsina knih su len vymysli niekoho (pokial sa nejedna o odbornu literaturu - a aj ta sa spochybnuje a skuma ci ma autor pravdu). Cize ked uz niekto tie bludy spisal,bud niekto dokaze ze su pravdive - co sa nestalo a uz nikdy nestane. Lebo cim dlhsie to je od jej napisania tym je to cele nepreukazatelnejsie. Alebo je uplne jasne so zdravim rozumom a poznatkami dneska ze je to hlupost na ktoru sa mohli nevzdelani ludia chytat vtedy a nie dnes. V tomto duchu sa da jasne povedat ze kazdy fanaticky veriaci clovek je absolutne nevzelani zaslepenec. Keby ale taky dementi robili aspon nieco uzitocne pre ostatnych tak mi to vobec nevadi.Ale jedine co robia je ze vrazdia,znasilnuju a kradnu. V podstate sa jedna o zlocincov. Tak dufajme ze ich odsudia este za zivota rozumny ludia :-)
JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-01  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
rozmýšľať sa dá iba jedným spôsobom: príčina - následok. Volá sa to logika. To ostatné je vierou v zázraky, teda nerozmýšľaním.
Či existoval Ježiš - ja predpokladám, že áno /nie verím, ale predpokladám/. Či existuje boh - to je bezpredmetné, k ničomu ho v tomto vesmíre netreba. Moja teória je: Boh vznikol premenou viery v stádového vodcu, akému sme verili za čias prvotnej pospolnosti, teda v období cca 100 000r. - 10 000r. naspäť. Tí, čo veria, veriť chcú, lebo je to súčasť genetickej výbavy /ako vlci veria vo svojho vodcu, ako slony, ako hyeny, ako kopytníky, ako šimpanzi... človek je stádový živočích/. Potom sú tu mutanti, ktorí sa snažia dopátrať príčin vecí, to sú vedci a ateisti. Keďže v ľudskej spoločnosti už asi 100 až 300 rokov takáto mutácia nemusí nutne viesť na popravisko, tak sa postupne rozširuje. Ale... skutočne len pozvoľna, ešte stále vás normálnych je 99%.
Teraz priamo cítim, ako pohŕdaš tým prirovnaním k živočíšnej ríši. Nuž pohŕdaj, ale tak sa príčin vecí nikdy nedopátraš. A keď si spokojný vo svojej nevedomosti, tak buď.Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-02-01  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM:
mýliš sa medzi veriacimi je veľké množstvo vzdelaných ľudí.
Aj Ty si jeden s tých ktorý hadžu všetkých veriacich do jedného vreca. Už To samo o sebe o mnohom svedčí. Rozumný človek nebude ľudí deliť na dobrých a zlých podľa toho či sú veriaci, alebo nie. Je veľa dobrých ľudí aj medzi veriacimi aj medzi neveriacimi, rovnako aj zlých.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-02-01  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
ja tým nepohrdám, len je mi ľúto že premýšľaš, ako premýšľaš. Svoj názor považuješ rovnako za jediný možný pohľad na svet a všetci by mali rozmýšľať tak ako ty. Čo ak sa ale dívaš na veci zo špatného uhla a zlých predpokladov?


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-01  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: Tak to co ty tu uz pises to sa len tak nevidi. Ze bozie zazraky sa neukazuju a tsunami zmizla a bol to bozi zazrak :-)))) ja sa asi usulam. To je za boh ked pri tych tsunami umreli 100 000ce ludi - to je ale cislo.Ten tvoj vydrbany boh je teda riadna svina :-)) Zazraky robi zjavne kazdy den - tolko mrtvych to je coool. Dufam ze aj tebe dopraje daky ten blesk do hlavy aby si sa spamatal. A to ze prepustili darmozracov na zelezniciach a v statnej sprave tak to bolo uz nacase. Ale stale je ich tam kopa - dufam ze to dokoncia. Predpokladam ze aj ty si daky chytrak co natieral sroby na kolajniciach olejom.Ty by si za ten jeden dolar aj zavrazdil len aby si mal na pivo a mohol mudrovat.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, tu nejde o to, kto si mysli, ze ma pravdu. Ale podla tvojej logiky, vsetko, comu clovek veri, musi existovat. Lebo o tom prave tvoja ale aj dalsich viera je. Je tazke si priznat absenciu akehokolvek dokazu, je tazke hladat v tom logicke zdovodnenie, lebo cast tvojho presvedcenia je daleko silnejsia ako vsetky realne veci, ktore svedcia o opaku. Uz Joplinsovi som pisal, ze ak vychadzame z dost realneho predpokladu, dejinami a pozorovanim sucasnych situacii, je nadmieru jasne, ze nic, co porusuje fyz. zakony sa nedeje. Tu nejde o spochybnovanie viery, tu ide o spochybnovanie prirodzeneho chodu. Na jednej strane sa stalo, ze vasa viera pripusta porusenie fyz. zakonov, ale tie sa mali udiat v dobe, ktoru ako faktograficku nikto z jeho ucastnikov nenapisal. Verite neskorsim podanim ludovej slovesnosti, a uz aj male dieta v skole vie rozlisit povesti od reality. Ortodoxne sa drzite tychto povesti, nehladiac na akekolvek dokazy, spochybnujuce a vyvracajuce tieto myty. Ak sa aj najde nejaka zmienka o tom, ze nic sa take netalo, lebo tazko najst pisomnosti, ktore by svedcili o opaku, vzdy je naporudzi akekolvek aj ked nestandartne zdovodnenie. Vy vycitate ateistom absenciu viery, poniektori dokonca uvadzaju, ze by sme neuverili, aj keby sa nam zjavil. To je omyl, prave vy ste typicky priklad toho, ze neuverite ziadnemu faktu spochybnujuceho vasu vieru. Neverim, ze by sa nasiel clovek, ktory by sice v boha neveril, ale po jeho zjaveni, by si stal stale na svojom. Dokazal by totiz ,ze empirizmus stoji na zdravych zakladoch.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-02-01  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
nejde len o to veriť, že Boh je, ide o to mu dôverovať a mať ho rád a v tomto znysle niektorí ľudia neuveria, keď sa im na konci ukáže, nedokážu už mať k nemu správny vsťah.
Čo sa týk dôkazov tak v našej predchádzajucej debate som hovoril hovoril čo bolo v tej prednáške, že aj geologický stlpec o niečom svedčí, na to si nereagoval, ak chceš tak si to prečítaj. Pochop že v prirode sa dá nájsť dosť dôvodov aj pre jeden aj druhý názor a z môjho poznania dôkazy jasne svedčia pre Boha. Môžme sa donekonečna navzájom obviňovať, že nechceme vidieť, tie dôkazy ktoré odporujú nášmu presvedčeniu.
Ak chceš nadprirodzené zážitky a dôkazy stačí isť do medžugoria zaoberať sa špiritizmom, alebo okultizmom a dostaneš ich, ale nedoporučujem, radšej si zožeň nejakú literátúru od ľudí ktorí tým prešli, ale nestotožnili sa s tým.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako mam reagovat na nieco take ako je geologicky stlpec. Co ten stlpec dokazuje? Vies aka je chronologia Zeme? Vies akym obdobim presla? Vies napr, o tom ze cca pred 700 mil. rokmi bola cela zem ako jedna snehova gula? Vies o tom, ze pocas takmer 50- 70 mil. rokov pocas tej snehovej gule sa ziadne vrstvy robit nedali? Vies kolko krat sa pevniny spojili, a vzapati znova rozisli? Co to ma dokazovat, existenciu boha, alebo patrat, kedy a ako sa to stalo? Nechapem tie vrstvy, co tym chces povedat, ale na jednej strane veriaci popieraju vek vesmiru, vek Zeme, ale na druhej strane na tych poznatkov hladaju vzdy nejaku chybicku krasy. To, ze nejaka geologicka vrstva nezodpoveda vedeckej teorii, povazujes cele smahom ruky za omyl? Nemozes predsa popriet vek vesmiru, rozpinanie, dokonca ani vek Zeme, ani jeho vyvoj od jednoduchsich organizmov k zlozitym. Co este potrebujes vediet, aby si uveril vedeckemu zdovodneniu, podporenu navyse dokazmi z roznych sfer?


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-01  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP Ktore su to tie dokazy co jasne svedcia pre Boha ?? Asi si moc zaslepeny vierou na to aby si cital a videl (napr. v TV) dokumenty o ludoch ktory zasvatili svoj zivot hladanim pravdy. vyvratili a vedecky prekazali a zdokumentovali vsetky tie akoze zazraky atd.. aby ludom otvorili oci. V tych dokumentoch bolo natocene vsetko od ohybania lyziciek myslou az po horoskopy - fakt vsetko na co spomenies. A bolo vzdy prekazane ze to je podvod. Ziadne nadprirodzene zazitky neexistuju. Je to maximalne vyplod ludskej fantazie. Kedze pises celkom rozumne vidim v tom ze tvoj rozum vyhrava nad bludom viery a presne pre to su tu tie clanky. Nech kazdi vidi realitu - od toho tu zalozili dolezite.sk (aj ked mno krat su tu len bludy :-))


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafaelko-povedz nám už konečne,ako vznikol v chemickej zlúčenine život.
Nech sa zasmejeme na tvojej viere...
:-D


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-01  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker: len pred par rokmi (z dlzky trvania vesmiru a zeme) sme sa vyslobodili od toho aby ludi neupalili za ich myslienky a vedu. A kde sme dnes ? Pises si tu na internete atd... Za tych par rokov veda ide tak dopredu ze co teraz napises uz moze byt zajtra prekonane. Dostavame sa na podstatu zivota DNA,bunky,zrodenie vesmiru - hadronovy urychlovac castic atd... Aby si nebol prekvapeny ak za par rokov ti to stvorenie zivota ukazu v TV.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D

No jasne!

Už sa neviem dočkať,ako mi o pár rokov všetko v telke vysvetlia!

:-D

Základ viery ateistov:
Nevieme,ale veríme,že raz vedieť budeme...

:-D

Ty koxo!
A títo ľudia si vravia neveriaci?


LordX   |   ip:178.41.11   |   2011-02-01  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:

http://www.youtube.com/watch?v=v8nYTJf62sE&;feature=related


LordX   |   ip:178.41.11   |   2011-02-01  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Nevieme,ale veríme,že raz vedieť budeme..."

A co je na tom zle? Ved ked nieco nevieme, spravne je priznat si to, a nie klamat sa a namyslat si ze vieme, aj ked ide o rozpravky bez jedineho dokazu..


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-01  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker vasa teoria je daleko lepsia. Boh (co to skara je ??) prisiel a mavnutim ruky stvoril vesmir,zem,ludi a statisice zivocisnych a rastlinnych druhov :-)) potom vetrom oplodnena pana maria vestolucka porodila pod jasnou hviezdou jezisa ktoreho nasli 3 krali proroka,ktory vstava z mrtvych a zly ludia ho zadrbu na kriz. Ale on povie ja sa vratim a vsetci teraz na neho budeme cakat v jaskyniach.

Inak v skratke zaklad tvojej viery:

Nemame jediny dokaz ale vieme ze to tak je (isteze ziadny dokaz ani hladat nepotrebujeme lebo mi to vieme)

Nuz kazdy rozumny clovek asi vydi ze radsej sa snazit dokazat ako si mysliet ze viem


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevieme,ako všetko vzniklo.
Raz sa to ale dozvieme.
:-D čistá psychiatria-tí ateisti!
Idem si kúpiť mentosky a kolu-skúsim stvoriť život...
Ateizmus-iná diagnoza!
Vesmír vznikol z ničoho po Big Bang-u.
Hmota vznikla z ničoho,život vznikol z ničoho...
Základom vašej viery je racionalita?
Co je na vašej viere racionálne?
Aháááá!
Už viem!
Vy zatiaľ neviete,ako to bolo,ale raz to vedieť budete!
:-DLordX   |   ip:178.41.11   |   2011-02-01  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  strawman.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neuveritelne presna a vystizna charakteristika. Spochybnovanim inej teorie vyvolam zdanie, ze moja teoria je ta jedina spravna.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-01  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MI MAME ASPON TEORIE ZALOZENE NA SKUMANI. ALE VY MATE TO CO VAM TU TEN VAS BOH ZANECHAL - HOVNO


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  My nemusíme pre hlásanie pravdy používať Caps Lock.
P.S.
Teorie založené na skúmaní?
Fíha...
A skúmaním čoho ste sa dopracovali k teorii,že život vznikol len-tak-z ničoho v nejakej chemickej zlúčenine?
Máš doma súpravu Mladý Chemik a objavil si v skúmavke nejaké bičíkovce po tom,ako si zmiešal C2H5OH s LSD?
A ešte mi vysvetli,čo skúmate,ked ste prišli na to,že hmota sa objavila z ničoho?
Skúmate snád dno pohárikov?
Asi...
LordX   |   ip:178.41.11   |   2011-02-01  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalsi strawman.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a došli argumenty-nastalo ticho...
-Tipujem,že teraz začnú urážky...


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
snažil som Ťa odkázať na našu predošlu diskusiu kedy si hovoril niečo v tom zmysle, že Ťa nebaví počúvať kreacionistov pretože všetci len opakuju Denikena. Nakoniec si napísal že ak je to v prípade toho odkazu ktorý som dal inak, nech dám veieť. Keby si sa pozrel na ten prispevok tak by si vedel ako som to myslel s tým geologickým stĺpcom v súvislosti s ním vyplývajú aj problémy s chronológiou. Dosť ťažko je diskutovať keď sa nepozrieš na odkazy, ktoré dám. Ak máš dopredu hotový názor na nejakú prednášku na ktorú dám odkaz, alebo to odbavíš tým že sa Ti to počúvať nechce. Mňa tiež nebaví počúvať evelucionistov, ale keď si mi pred časom dal odkaz na nejakú diskusiu, tak som si väčšiu časť z nej vypočul a dal som námietky.
Odkopírujem Ti tu ten príspevok z našej poslednej diskusie, lebo zdá sa že si ho nečítal:
Toto naozaj z Dennikenom nemá nič spoločné. On nebol nikdy pre mňa dôveryhodný autor. Behe je biochemik, niečo hádam vie a sám si povedal že býčik je zázrak prírody.
V tejto prednáške autor dáva pohľady ako sa na niektoré veci díva veda a dáva rozumné argumenty podložené faktami.
V prvej časti napríklad provnáva Uniformizmus ktorý zastáva veda s katastrofickým modelom.
Niečo hovorí aj o Big bengu, popisuje jeho etapy ako ich vnímajú vedci. Ale hovorí napríklad aj o tom že vedci navzájom súperia z rôznymi teoriami okolo Big Bengu ktorých je asi 50. Dokonca hovorí že vedúci vedci sú si neistý o budúcnosti teorie veľkého tresku. V súčastnosti je to pre nich ale jediná teoria a držia sa jej, kedykoľvek nájdu niečo čo ju podporý tak toho sa chytajú, ale o problémoch sa nehovorý.
Problematická je napr. aj zbytková radiacia ktorá je tak malá, že neexistujú prístroje ktoré by ju mohli zmerať, potom sa robia simulácie na počítačoch
Hlavná časť prednášky sa venuje geologickým vrstvám a problémom s tým súvisiacim.
Zaoberá sa na začiatku aj potopou a kde sa vzala všetká tá voda.
Hovorý napríklad o koraloch, rychlosti ich vzniku.
Čo sa týka tych geologických vrstiev problém je, že nikde na svete sa nevyskytuje miesto kde sa nachádzajú všetky vrstvy. On sa zaoberá Gran kaňonom tam chýba niekoľko vrstiev. Spomínal tam asi štyri vrstvi ktoré chýbajú. Sú to vrstvy ktoré predtavujú obdobie od 12 000 000 rokov po 100 000 000 rokov. Vedci vysvetľujú to chýbanie tak že pôvodne tam boli ale boli zničené eróziou. Problém, ale je že prechod medzi vrstavmi tvorý rovina, pričom vrchná vrstva na povrchu rovná nie je.
Ďalší problém v súvislosti z eróziou ktorý dáva je že rýchlosť erózie sa pohybuje od 6 cm na púšti po 1,9 m vo vysokých horách za 1000 rokov. Problém je že každých 10 000 000 rokov by mal kontinent už pri najmenšej rýchlosti erózie zmiznúť vedci povedia že horotvornými procesmi je to vytlačené spať napriek tomu tam ale tie vrstvy sú. Vrstvy nemusia byť časovým záznamom, ale svedectvom o katastrofe. V chýbajúcich vrstvách nemusí byť problém chýbajúci čas, ale chýbajúci materiál.
Ďalej tam hovorý o množstve zaujímavostí v geologickom stlpci. Napríklad o mieste kde sa dve vrstvy medzi ktorými malo byť obdobie tuším okolo 1O 000 000 rokov vzájomne prekrývajú. Hovoril keď to ukazoval na geologických inštitutoch tak to bol pre nich nočná mora.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM:
Z môjho pohľadu je dôkazov dosť pozri si napríklad film Privilegovaná planéta, alebo Tajomstvo života. Mám dojem že to bolo jedného času aj na TV, keď je to pre Teba taká veľká autorita.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, prepac, ale podcenujes ma, cital som to, co si mi napisal, len ti vravim, nechapem, kam tym mieris, ze chybaju nejake geologicke vrstvy. A co ma byt? Podla vedcov by tam byt mali, a nie su. Ak je to nazor kvalifikovany, nie je dovod neverit, ze tam tie vrstvy byt mali, a nie su. Ale to svedci zasa len o tom, ze sa mohla v dobe tvorenia vrstiev udiat nejaka situacia, o ktorej nevieme. Ale co to ma spolocne s bohom? Na jednej strane pochybujes o dokazoch, ale na druhej strane sa chytas nejakej vrstvy. Co si myslis, ze absencia tych vrstiev znaci? Zaujimal by ma tvoj nazor. Lebo ako som vravel, poznanie o stavbe Zeme, jeho vzniku a vsetko co s tym suvisi sa vyvija, ale napriek tomu v hrubych obrysoch sa teoria nemeni uz desiatky rokov. To je prave na vedeckych objavoch to vzrusujuce, to krasne, ze nemusi lpiet na pociatocnej, alebo chybnej teorii, a napriek tomu moze dosiahnut vela poznania.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krátka ukážka s filmu Tajomstvo života je môžné pozrieť tu:
http://www.ozivote.styleweb.sk/video/odomykanie-tajomstva-zivota/?PHPSESSID=285c274f28d72503e3cf5451261c4310

Rafael prosím Ťa ak sa sem dostaneš a pustíš si to a na začiatku budeš počuť o inteligentnom dizajne tak to nevypni má to len necelých 5 minut.
Ale ak si myslite, že je to náhoda, ciťte sa slobodne.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oplatí sa pozrieť celý film.
Ateisti však neradi diskutujú vecne.Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
však som písal, že problém chýbajúcich vrstiev nie je čas, ale chýbajúci material. Bolo by to dosť divné, keby celá vrstva záhadne zmizla a problém je aj z tou eróziou a rovným prechodo medzi vrstvami. Gran Kaňon nemusel vznikať miliony rokov, ale pri potope. Podľa mňa je potopa prijateľnejšie vysvetlenie vzniku Gran Kaňonu ako miliony rokov, lebo keby vznikal mliony rokov tak by nebol prechod medzi vrstvami vplyvom erózie taky rovný


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale ano, ateisti dokazu diskutovat vecne. Co k tomu dodat, pekne nafilmovane, pocitacova grafika vynikajuca, ale ID, preboha to hadam nie. To, ze si nevieme nieco vysvetlit, zasa sa utiekame k bohu? Dizajn je tu prezentovany ako fakt, nic ine si ani nepripustaju, nepripomina vam to slovo bozie v tolko diskutovanej knihe? Inteligentny dizajn je len akousi naplastou na fakty vedy, ktore sa uz vyvratit nedaju. Hladaju stale zopar bielych skvrn, ale uz aj tie dochadzaju. To, ze nedokazeme este vela veci pochopit, nie je predsa dovod, aby sme to nahradzali niecim, co zasa vyvolava len dalsie otazky. Boh nie je odpoved, tak ako nebola vo forme tvorenia vesmiru, nebude ani vo forme zivota.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP, neviem kam mieris. Ale ak zasa do veku Zeme, je to dopredu prehraty boj. Vyskum bezi, objavy su stale dokaznejsie, vek Zeme a vesmiru je dost presne zdovodnitelny. Tu nejde o nejaku geologicku vrstvu, ktora by tam mala byt, alebo nemala, su tisice faktov svedciacich o tom, ako je Zem stara.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
ktoré napríklad?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No napriklad rozpadom uranu na olovo sa da celkom presne vyratat vek nasej planety, prozaicky tento fakt prisiel z neba, dopadom meteoritu. Tento vypocet je priblizne 4,6 mld. rokov. Zhoduje sa aj s radiometrickym datovanim.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nerozumiem čo sa zhoduje s radiometrickým datovaním?
Ešte existuje aj iná metóda ako zistiť kedy dopadol?
A odkiaľ vedci vedia hodnoty ktoré boli na začiatku.
Odkiaľ vedia koľko uránu bolo v meteorite ktorý dopadol pred 4,6 Mld rokmi.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-01  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, 238U-206Pb má polčas rozpadu 4,47 mld rokov. Používajú sa kombinované metódy, U - Pb samozrejme bola použitá. No spolu s 232Th-208Pb. Kôli presnosti datovania výsledného čísla 4,6.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Latrína (kadibúdka,záhradné-vidiecke wc) v záhrade starej Blažkovej je postavená z dreva 50 ročného stromu.
Latrínu postavili včera,vedci jej vek však odhadujú na 50 rokov.
Stará Blažková však tvrdohlavo-napriek nepopierateľným vedeckým dôkazom tvrdí,že latrínu slávnostne uviedli do prevádzky včera večer.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip do tohoto sa nepustaj, ini s odbornejsimi znalostami ako my, by ak mohli, by uz davno spochybnili tuto metodu. Kedze sa to nestalo, je to logicke, ze je to akceptovatekny fakt. Ja viem, ze biskupovi Ussherovi vyslo daleko mensie cislo, pomylil sa len o necelych 4,6 miliard rokov, ale on sa prisne drzal biblie, tak mu to nezazlievam. Ak to chces vediet podrobnejsie, musis s najst odbornu literaturu, vskratke to sedi na radimetricke datovanie rozpadu zirkonu, najstarsieho mineralu najdeneho na zemi. A spochybnit rozpad uranu na olovo, sa ti tiez asi nepodari. Odkial to vedia, no predsa porovnanim mozstva uranu a olova, bez ohladu na mnozstvo uranu, vedia po polocase rozpadu zistit vek hornimy.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kadibúdku uviedol neplánovane do prevádzky dzedko Imro.
Vedci odhadujú vek dzedka Imra na cca 2-5 dní-podľa nálezov v priestoroch pod nehnuteľnosťou.
Dzedko Imro však hovoria,že majú už 88 roky...rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker ta latrina by musela byt este zakorenena, aby vedcov pomylil taky fakt, ako letokruhy na dreve.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to je nesmierne uspokojivá odpoveď, ale keď to vezmeš prísne logicky tak na to aby si stanovil dobu kedy ten meteorit dopadol tak musel by si vedieť presne koľko ten meteorit obsahoval olova a koľko uránu. Ak toto nevieš tak nemáš šancu niečo určiť, všetko je len dohadovanie. A našli sa vedci ktorý to spochybnili, hovorí sa im kreacionisti.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael-kmeň stromu možno prirovnať k valcu.
Ak odrežeme strom objavíme teda letoKRUHY ?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, ten meteorit predsa dopadol pocas utvaranuia zeme, nebud taky nedovercivy voci vedcom. Ja viem, ze keby aspon nieco sedelo na tu povest, bolo by to zaujimave, ale nezda sa ti, ze kazdy novy objav to cim dalej tym viacej vyvracia? Neber to ako komplot, vedci, ktori to studuju su aj veriaci, ale napriek tomu ani jeden fakt nesedi, nie je to zvlastne? Aspon ako veriaceho by ma to na urcitu dobu zneistilo, zamyslel by som sa, a nehladal stale len nejake miesta, ktore sa este napadnut daju.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to s tým ako súvisí, že dopadol počas utvárania zeme a hodnoty obsahu prvkov na zemi vedeli odkiaľ, aké boli pred milionmi rokmi.
Pozri sa to, že som ja uveril ma neprevečili nejaké vedcké dôkazy, ale to čo o prírode a vesmire viem čím ďalej tým viac potvrdzuje moju vieru. Takže nemám dojem, že by nejaké objavy vieru vyvracali. Ktoré fakty máš na mysli že nesedia.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napadol ma príklad s turínskym plátnom.
Robili odhad metodou C14,ale výsledok skreslila skutočnosť,že plátno prežilo požiar-čiže uhlíková metoda bola nanič.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-01  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP, ktore? Vsetky. Ja by som skor rad vedel, ktore ta este stale utvrdzuju, lebo toho by mohlo byt menej.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-01  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lp izochrónna metóda sa to volá. Nepotrebuje vedieť obsahy prvkov na Zemi, či ako to bolo nazvané.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
zaujímavý spôsob ako sa vyhnuť odpovedi

DrHujer:
Rád by som vedel prečo, ako sa potom môže na základe rozpadu určiť vek niečoho?


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-01  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takisto ako pri forenznom stanovení úmrtia organizmu, času úmrtia a jeho veku v čase úmrtia.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-01  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nerozumiem


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-01  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mŕtvola bola len obrazne - poznáme ako umierajú organizmy, poznáme ako vypadajú v rôznom veku a vieme ako mohli zomrieť...

ale k veci. Jadrová fyzika a datovacie metódy sa študujú niekoľko mesiacov a rokov a aj po nich mali niektorí spolužiaci problém rátať vek turínskeho zo zadaných jednoduchých hodnôt, takže veľmi stručne.

Nemusíme poznať z čoho sa skladala hornina alebo aký bol pomer materiálov pri použití izochrónnej metódy. Meria sa viacero vzoriek a na meraní rodičovských a dcérskych prvkoch spolu s meraním iného dcérskeho prvku, ktorý pri použití iných metód spôsobujú nepresnosti. Pri Rb a Sr metóde vôbec nezáleží na pôvodnom obsahu týchto látok, meriame izotopy stroncia ( rb ) v reálnom čase a vieme podľa toho zistiť vek pôvodný. Je to založené na fyzikálnych zákonoch a je to presné. Nepresnosti sú spôsobené len človekom, čo meranie robí.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-01  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  apropos, turínske plátno riešil prof Anton Hajduk a napísal v 1991 knihu. Izochrónna metóda je v aj celkom zrozumiteľne popísaná na cca 30 stranách tu: http://www.talkorigins.org/faqs/isochron-dating.html

Na SAV na ústave fyziky - Ústav merania a regulácie majú peknú prednášku o datovaní umeleckých diel, farieb, sôch a textilu, treba tam počas otvorených dní alebo dní vedy zájsť.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-01  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  meranie turinskeho plátna je niečo iné (osobne si myslím, že turinske plátno nemá nič spoločné s Ježišom) v tom že tam je organický material a teda sú známe počiatočné hodnoty.
Aj tak je to pre mňa ťažko prijateľné vysvetlenie, že pôvodný obsah látok nie je potrebný.Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-01  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  díky za ten odkaz, skúsim sa na to pozrieť, len to zaberie trochu času


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-01  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no je tu problém, len teraz som zistil, že to je v angličtine, keby bolo niečo podobné v slovenčineJA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-01  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
ak sa dívam na veci zo zlého uhla, som pripravený zmeniť názor. So mnou by ho však musela meniť aj početná komunita vedcov, ale nevadí, aj oni sa môžu mýliť. Teraz čo? Máme čakať na jeho druhý príchod? No fajn, ale aby sme si spestrili nudné čakanie, navrhujem zrušiť všetky tie pekelné vynálezy vedy. A poďme pásť ovce ako starí židia, nech má z nás radosť, keď už teda príde súdiť živých i mŕtvych. Ja však akosi nemám chuť ísť do neba. Nie je tam veda, čo tam budem robiť? Povedz tomu vykupiteľovi, že radšej by som išiel na nejakú planétu, kde sa bytosti zaujímajú o to božie dielo, vesmír sa to volá, že ako funguje a tak. Alebo vieš čo? Povedz mu, že chcem byť po smrti mŕtvy. Úplne, total! Neexistuje taká možnosť? On ju pred 2000 rokmi neponúkal, ale možno zmenil názor. A teraz mi napadlo... čo s tými, čo nie sú kresťania?? Nemohol by im dať proste pokoj, nech si veria, v čo chcú, lebo veď uznaj: Upražiť ich za živa v pekle len preto, že o ňom možno ešte nepočuli... A čo mimozemšťania? Veď tí o našej Zemi ani nemusia vedieť, a poďme ho, všetci do pekla! To je chaos, to je chaos...
Prečo ti vadí, že Zem je stará 4,6 miliardy rokov? Veď v biblii sa Zem ako planéta nespomína. Staré židovské povesti sú o ľuďoch a dejoch spred 2-3tisíc rokov. Tí, čo tie povesti písali, by na dnešné prístroje hľadeli ako to teliatko, vieš aké. Boli by paf z toho všetkého, čo už o Zemi vieme. A Ježiš by si sadol na riť, keby ho lietadlom vyniesli nad mračná, a tam žiadny tata nebeský. On si nakoniec na tú riť obrazne sadol, keď zistil, že ho otecko nezachránil z kríža. "Prečo si ma opustil...?" "Nuž, synu, lebo ja neexistujem. Preskočilo ti vo veži, mal si sa dať liečiť."


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-02  (07:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA:
Takže ja verím, že pravý rozmach vedckého poznania začne až po Ježišovom príchode a dobrá správa je, že nikdy neskončí. Celú večnosť budeš môcť objavovať skúmať a pznávať nádherné Božie dialo stvorenia v celom vesmíre.
Môžeš byť spokojný aj čo sa týka stavu po smrti, nikto nebude trpieť večne. Tá bolesť ktorú človek zažije budú len dôsledky rozhodovania ktoré urobil na zemi. Človek si jasne uvedomí kedy ho Boh oslovoval a spozná, že sa zle rozhodval. Uvidí z pohľadu večnosti katastrofálne dôsledky svojho rozhodovania pre seba svoju rodinu, okolie. Možno uvidí členov svojej rodiny pri Ježišovi bude vedieť, že budú žiť večne a bude si vedomí, že sám môže za to že on žiť večne nebude. To bude peklo, ale nebude trvať večne. Ako hovoríš a praješ nasledovať bude totálna smrť na večné veky.
Nemusíš mať obavu ani o ľudí ktorý v živote nepočuli o Ježišovi, stačí si prečítať list Rimanom 2,12-15
Mimozemšťania nie su ateisti, všetci vedia o Bohu a stoja buď na Božej strane, alebo sú vo vzbure voči nemu. Biblia hovorí, že jedna tretina je vo vzbure. Od udalosti ukrižovania táto vzbúrená skupina, už nemá čo povedať skupine ktorá je na Božej strane.
Ježiš naozaj prežíval totálne odlúčenie od Boha, vyjadril len to čo cítil. On zomrel v dôsledku totálneho odlúčenia od Boha, hovorí sa tomu aj drúha smrť. Touto smrťou zomrú ľudia ktorí nechceli mať z Bohom nič spoločné a dôsledkom toho bude druhá smrť, večná. Boh zoberie vážne ich prianie nezávislosti na Bohu.
Ak by Boh zasiahol na kríži, tak Ty a Ja nemáme šancu. Tým že Boh povedal NIE Ježišovi, umožňuje mu to povedať ANO nám hriešnikom. Inak povedané Ježiš zomrel druhou smrťou namiesto nás. Tvoja reakcia je presne rovnaká ako ľudí pri kríži:
Iním ponáhal, veril v Boha, nech ho teraz zachráni.
Ak si Mesiáš ak si Boží Syn zostúp s kríža.
Ježiš veľmi dobre vedel do čoho ide preto sa trikrát modlil Nie moja vôľa, ale Tvoja nech s stane.
Nakoniec ale vo vire svoj život odovzdal Bohu avedl o čo ide, vedel že zviťazil. Dokonané je.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-02  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte malý dodatok, aby som ani Rafaelovi nezostal dĺžny odpoveď. To čo ma najviac presvedčuje O Bohu, je že pribehy z Biblie neskončili v Biblii, pokračujú a opakujú sa stále znovu a znovu. Celý príbeh Biblie, ešte naskončil, blíži sa jeho slávne a veľké vyvrcholenie.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-02  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
nie, toto nie... Predviedol si mi osobnú vieru v boha, každý máte inú. 99% tvojich spoluvercov by s tebou nesúhlasilo. Sú to tvoje fantázie, v biblii po nich niet ani stopy. Ak ťa baví hľadať "skryté" zmysli v biblii, tak ich hľadaj. Rovnako ti poslúži aj kuchárska kniha.
Prepáč, nechcem ťa uraziť, ale blázni v ústave tiež majú svoj súkromný svet, predstavujú si bytosti, aj s nimi komunikujú... Vieš, vymyslieť si môžeš, čo chceš, aj ťa to môže napĺňať šťastím. Ale raz narazíš. Môže sa stať, že tvoj svet bude atakovaný realitou a môže to byť veľmi kruté.
No nič, pokecali sme. Maj sa pekne!


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-02  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
o tom či to v biblie je, alebo nie sa môžme kľudne baviť, všetko čomu verím vychádza z môjho poznania biblii. Čo konkrétne čo som napísal podľa Teba nevychádza z biblii?JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-02  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
zmysel toho, čo je v tej knihe napísané, sa dá odhaliť jediným spôsobom. Zabudni na všetko, čo si si o biblii myslel a počul. Naštuduj si dobu, v ktorej bola napísaná a čo najviac súvisiacich textov, teda textov z tej doby. Skús sa vžiť do toho, že ako teraz texty píšu ľudia, tak ich písali aj vtedy ľudia. Normálni ľudia! A potom tie texty uvidíš v pomerne reálnom svetle. Úplne reálne nebude nikdy, lebo už sa nemáme možnosť s istotou dozvedieť, čo sa vtedy skutočne stalo. A je to!
Vieš, vždy, keď niektorému veriacemu napíšem svoj názor, mám pocit, že proti mojim slovám niet rozumnej oponentúry. Snažím sa každý svoj text vystavať z argumentov, ktoré sa nedajú napadnúť. Aj teraz: Čo iné, ako dopátrať sa čo najobjektívnejších informácii môže byť jediný rozumný postup? Ale vy to asi ponímate ako boj za svoju vieru, preto nesmiete poľaviť /diablovi?/. Nuž ale takto sa nevedie dialóg, ale kampaň. Ja nemám záujem urobiť ťa ateistom. Ale je pravdou, že by som chcel žiť v spoločnosti, kde sa tieto jalové dialógy už nevedú, kde sú bohovia minulosťou a baví nás iba objektívna realita - tá najobjektívnejšia, nech by nám to bolo aj nemilé. Asi pred rokom som sa vôbec nechcel púšťať do náboženských debát, ale na tomto serveri je to téma č.1. Je to zbytočné trápenie slov. Ateistov je ako šafránu. Našťastie ich aj tu zopár je, ich príspevky čítam veľmi rád.


io   |   ip:92.245.19   |   2011-02-02  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://fileserve.com/list/3mSHB9z


Ja   |   ip:188.112.1   |   2011-02-02  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
prene tak je potrebné robiť exegézu, alebo výklad, ale nie je to také jednoduché. Ak chce niekto robiť seriozny výklad musí poznať pôvodné jazyky a skúmať slovíčka, idealne je nielen poznať ich použitie v biblii, ale aj ako ich používalo okolie. Problém je že ja som skutočných odborníkov na toto našiel len medzi veriacimi. Alebo ak vieš o nejakom medzi ateistami tak daj nejaký odkaz. Daj mi nejaký odkaz na najlepšieho odborníka akého poznáš v tejto oblasti ktorý perfektne pozná pôvodné jazyky a zároveň je odborník na religionistyku doby v ktorej vznikala biblia.Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-02  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
pardón dal som pomýlil som sa pri odosilaní a dal som Tvoj nick


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-02  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
takí odborníci sú bezpochyby v SAV, ale ich čas je drahý, to chápeš. Musíme sa uspokojiť s ich knihami.
Tú knihu o kumránskych textoch mám, zajtra by som ti mohol dať názov a autora, teraz to nemám pri sebe. /Autor je veriaci žid, v texte však striktne dodržiava vedecké stanovisko./ Mám sériu DVD od R.Beckforda o skutočných koreňoch kresťanstva, bolo to na viasat history, môžem ti ich poslať. /Beckford sa hlási ku kresťanstvu./ Ale vlastne veľa literatúry na túto tému majú v Pantha rei kníhkupectve./


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-03  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, to že je to pre vás ťažko prijateľné je možné. No fyzikálne zákony to nezaujíma a meniť sa kôli Vám ani nikomu inému nebudú. Či ich vztvoril Boh, Allah, Svätý strom, Posvätné zviera alebo Fyzika.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-03  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, vravel si, ze som sa vyhol tvojej otazke. Nevyhol, povedal som predsa, ze vsetko. Ja myslim, ze to je dostatocna odpoved. Vsetko, mam na mysli, ze neexistuje vobec nic potvrdzujuci opak. Nejdeme vecer spat s pocitom, ze ak sa rano zobudime, bude vsetko fungovat inak ako sme doteraz pozorovali, nemusime sa obavat, ze rano nam prinesie nieco nove, co v doterajsom chapani sme povazovali za nerealne. Chod vesmiru, zivota na Zemi mame dost dobre zmapovany, aby sme vedeli, ze ak nas postretne nejaka katastrofa, nie je za tym nic ine, len to, ze ta katastrofa je uplne normalnym prejavom sil, ktore vo svete existuju. Nebude to prejav nejakeho zlomyselneho monstra, ktory ak je zle naladeny, posle len tak z rozmaru na Zem nejaky prejav svojho hnevu. To mi dava klud, ten pocit istoty, ze ak aj pride ku katastrofe, je to uplne realny prejav dosledku cinnosti takeho systemu ako vesmir a Zem je. Vysledky badania nas totiz neustale presviedcaju o tom, ze Zem vzdy prechadzala burlivym obdobim a vyvojom, bez ohladu na to, kto a aky druh zvierat na Zemi existoval. Alebo ci tu zivot bol, alebo nebol. Co by si mohli pomysliet take dinosaury, ktore z nasho hladiska pobytu na Zemi tu zili stonasobne viac, a kde su? Znepacili sa bohu? Zmietol ich z povrchu zemskeho za nedostatocne uctievanie? Kde boli ludia pocas formovanie vesmiru, vzniku Zeme? Kde sme boli a nechybali sme tomu bohu tych dlhych 14 mld. rokov? To, co clovek napisal do biblie, je jedinecne len v tom, ze nam poodkryva mysel cloveka, zijuceho pred par tisic rokmi. Poodkryva nam svoje uvazovanie, svoje zmyslanie o zivote a zmysle. Nic ine v tom ani nie je. Je to prejav cloveka, alebo ludi, ktori tieto myty pisali, s chybami, ktore vtedy povazovali za jediny mozny sposob ozrejmit sebe aj inym, odkial sme sa zobrali. Nemali ziadne vedomosti z historie, okrem tych, ktore sa predavanim z generacie na generaciu dozvedeli. A ako to byva, casom je to viac skreslene ako pravdive. Nevedeli o veku vesmiru, veku Zeme, o zivote na nej, o tom, akym vyvojom prechadzala, ake druhy zvierat, ake rozne katastrofy zem pocas vyvoja postretli. Keby spm bol veriaci, aj tak by som stale nedovercive nazeral na jediny a dost nespolahlivy zdroj akou biblia je. Nedokazal by som sam seba klamat, ze dolezite je verit, a zaroven vsetko ostatne popierat a hladat chyby aj tam, kde uz davno nie su.


joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-02-03  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker... ze dzedko imro maju ujz ošemdzešat ošem roky.. ???

az mi sopel vybehol na laptop...

no daj este daco....


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-03  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer:
S tým plne súhlasím, že zákony fungujú a budú fungovať bez ohľadu na to čo si o nich my myslíme. Len mám pochybnosť či ich ako ľudstvo dostatočne a dokonale poznáme.DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-03  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lp, nepoznáme. Ale netreba vedieť všetko. Stačí žiť a možno to poznanie príde samo. Možno až po smrti, treba veriť. Kto vie...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-03  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
Prepáč, ale mám rád keď sa bavíme o konkrétnych veciach, všeobecné prehlásenia nemám príliš rád.
Tiež si nemyslím, že katastrofy sú prejavom toho, že Boh má zlú náladu. Mne dáva kľud skôr to že katastrofa nemá posledné slovo.
Čo sa týka dinosaurou problém je, že Tvoje poznatky vyplývajú z toho že veríš že geologický stĺpec vznikal miliony rokov a keďže stopy alebo kostry dinosaurov sa nenachádzajú v tej istej vrstve ako ľudia z toho vyplíva že nemohli žiť spolu.
Pozri sa vedci na základe určitých faktov vytvarajú rôzne teorie ako mohlo čo vzniknúť. Ja som veľmi opatrný v tom aby som veril hocičomu. Mnohé veci ktoré sa berú ako samozrejmosť, vôbec nemusia byť samozrejmosť. Všetko môže byť inak.stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-03  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru tak-dnes si drvivá väčšina ľudí napríklad myslí,že ropa vznikla tak,že chcípli a zhnili dinosaurie telá...
Niečo ako skvapalnený biologický odpad-vedecky známy pod názvom sairait.
Toľko tzv.organická teoria vzniku ropy.
Existuje však ešte jedna-tzv.teoria anorganická:
http://tajomstva.org/uryvky/globalna-potopa/


DrHujer   |   ip:178.41.59   |   2011-02-03  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lp, stalker, súhlas.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-03  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
tá kniha sa volá "Svitky od Mrtvého moře", autor Carsten Peter Thiede, 300 strán, cena v r.2006 524Sk.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-03  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
problém je, že ten autor tvrdí presne opak toho čo si Ty tvrdil, že Kumranci o Ježišovi nič nevedeli, tvrdí totiž že niektoré fragmenty zvitkov ktoré sa našli v kumrane sú čati Nového zákona. Je to autor ktorý podporuje to že Ježiš je historická osoba.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-04  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
preletel som záver tej knihy a musím uznať, že viera v boha sa predsa len v zmysle tej knihy prejavuje. I keď v malej a nevýznamnej miere, až keď autor hľadá súvislosti medzi esejcami a prvými kresťanmi. Podáva viacero nepriamych dôkazov, že kresťania vedeli o esejcoch, že z nich možno i čerpali. Viac-menej platí, čo som povedal: Esejci nevedia nič o Ježišovi.
Priznám sa, že mňa samého zarazilo, keď som na stránkach ateistov čítal, že nie len že neexistuje hodnoverný dôkaz o Ježišovej existencii, ale dá sa seriózne zdokumentovať, ako asi vznikla legenda o mesiášovi, že tá legenda bola hotová skôr, než samotný Ježiš prišiel a že vlastne celú ju napasovali na jedného z popravených mesiášov tej doby. No áno, tejto teórii sa nedá nič vytknúť. Otázka je: Kto teda boli tí traja, ktorý zanechali písomný doklad, a boli zároveň svedkami Ježišovej existencie, čiže: Peter, Jakub a Mária Magdaléna? Ďalej tu máme písomné záznamy, ako sa Jakub a Mária M. dostali do sporu s Petrom, nastalo rozdelenie cirkvi a po 300 rokoch vetva Jakubova zaniká. Ostala víťazná Petro-Pavlovská doktrína.
Preto ja si, na rozdiel od stránky ateistov, myslím, že Ježiš existoval. Pre mňa je najviac vierohodné, že rozprávanie o Ježišovi v prvých troch evanjeliách pred vstupom do Jeruzalema vyzerá ako skutočné príbehy o niekom. Tam sa mu totiž až chronicky nedarí - napriek tomu, že stále robí zázraky a uzdravuje, stále sú tam zástupy chorých a neveriacich v jeho božskosť. Ježiš zúfalo bojuje s nevierou, tá sa prenáša až do posledných dní v Jeruzaleme. Až tam mu konečne vyjadrí Peter oddanosť... ale iba Peter, ostatní nie. Ježiš nebol presvedčivý, neuverili v neho ani tí, čo s ním údajne boli deň čo deň niekoľko mesiacov, či rokov.
Fragmenty, ktoré "sú časti Nového zákona", ako tvrdíš, sú myslím dva a nie sú fragmentami Nového zákona, ale N. zákon obsahuje fragmenty esejských textov. Zmysel tých fragmentov vyvolal vášne, keďže kresťania zúfalo hľadajú zmienky o Ježišovi v textoch z jeho doby, ale vášne sú vášne, nie sú to fakty.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-02-04  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
ale to čo hovoríš, je stále len jedna z možností. To ako keď som v nejakom článku spomenul, že neverím v nesmrteľnú dušu,tak hneď sa našli ľudia, ktorí boli presvedčený, že som jehovov svedok. To ale nie je pravda.
To s čím Ježiš zápasil boli predstavy ľudí, ktoré mali o mesiašovi. Do poslednej chvíle nikto nechcel prijať to ako mesiáš skončí. Ježíš učeníkom trikrát predpovedal ako skončí, že musí byť ponížený a nakoniec ukrižovaný. Nechceli ho počúvať stale sa držali svojich predtáv.
Ináč sám si tuším uznal že Kumranské spisi v podstate potvrdili starozákonné spisi, že vznikli ešte pred naším letopočtom. Ale viem, že je ťažko argumentovať tým, že je tam množstvo proroctiev o Ježišovi, lebo druhá strana môže povedať, že nikto to tak v Novom zákone usporiadal aby boli proroctvá naplnené. Ale aj tak sú tam obdivuhodné detaili dokonca aj času jeho krstu a ukrižovania
Ak chceš pozri na:
http://neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/jen-prosty-clovek.html


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-02-04  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak nie je bez zaujímavosti, že práve proroctvá o utrpení boli a aj sú prehliadané, pretože sa vôbec nezhodujú s predtavami, ktoré ľudia v tej dobe mali. Prísť s niečim takým keby sa to skutočne nestalo by bolo čisté bláznovstvo. Ukrižovaný mesiáš - pre židov pohoršenie, pre grékov bláznovstvo.


joplins   |   ip:78.156.22   |   2011-02-04  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA

otazka.. preco by ucenici ktori vraj uniesli telo Jezisa a skryli ho, nadalej sirili tuto loz a boli pre nu ochotni zomriet.. nic dobreho ich necakalo,,, nemalo to buducnost.. ich vodca zahynul..oni vymysleli loz a pokracovali v hlasani bludov za ktore im hrozila potupna smrt..

preco to robili???

tito ludia boli "vytrhnuti" zo svojich rodin, zamestnani.. preco sa teda po Jezisovom ukrizovani a smrti ,,(ked by videli ,ze ziadne zmrtvychvstanie nie je) nevratili k svojim rodinam a zamestnaniam.,..

preo riskovali smrt a prenasledovanie pre loz o ktorej vedeli,ze je loz???

ma to logiku??
JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-04  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
odhalenia.cz vyzerá ako bulvár, takže to nie. Starý zákon a židia vôbec až podnes sa neustále zaoberajú svojim mesiášom. V časoch rímskeho útlaku sa medzi židmi pochopiteľne objavovalo veľa "jánošíkov", všetci boli popravení, včítane Ježiša. Vieš, keď som to čítal /evanjeliá/, mne ho bolo až ľúto: V jeden deň nasýtil tritisíc ľudí a v druhý deň sa ho učeníci opäť pýtajú: A čím ich máme nasýtiť, keď máme len pár chlebov a rýb? Uvažuj o ňom ako o normálnom človekovi - veď on musel byť zúfalý, že od neho chcú stále len tie blbé zázraky! Kde len prišiel, všade: Dokáž, že si mesiáš! A on urobí zázrak, a oni nič. Židia chceli bojovníka, vojaka, ale on si húdol svoje: Uverte, že som boh! Mňa by si veru nezískal. Lebo aj keby hneď bol bohom, tak ponúkanie "života večného" priveľmi zaváňa kolaboráciou s mocnými. Čo sa fakticky i počas dejín stalo: Ježiš je záštitou sociálnej nerovnosti.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-05  (07:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja
bulvár obyčajne číta veľké množstvo ľudí, nemám dojem že by to hrozilo neuveriteľným odhaleniam. Nie je jednoduché počúvať čo tam je, treba premýšľať. A to dnes veľmi neletí.
Isteže Ježiš musel prežívať veľké sklamanie a frustráciu. Silu ale čerpal osamote na modlitbe z Bohom.
Nemyslím si ale, že by všade a za každú cenu odhaľoval že je mesiáš, už len kvôli tím predstavám ľudí nie. Pokiaľ viem povedal to len v súkromí samatritánke a ku koncu svojho pôsobenía sa pýtal učeníkov čo si o ňom myslia.
Tým pochybnostiam učeníkov sa nečudujem, je to ľudské sám som to xkrát zažil aj zažívam.
Otázka je ako ďaleko bol Ježiš ochotný zájsť, aby v neho uverili. Ak je niekto ochotný zomrieť za to čomu verí tak buď je to oklamaný fanatik, alebo človek ktorý veľmi dobre vie čo robí a stojí si za nejakými hodnotami. To, že jeho meno bolo zneužité nepochybujem, to ale ešte neznamená, že biblia nemá pravdu. Naopak je dostatočnou ochranou pred zneužitím, pretože pomocou nej je možné zneužiť ľudi ktorí ju nepoznajú.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
Ježiša pochoval Jozef z Arimatie. Bol to farizeus, teda bol to boháč a mal vplyv. Použil k tomu vlastnú rodinnú hrobku. Odvolať rímsku stráž pre neho asi nebolo nemožné. Kam dal Ježišovo telo...? Učeníci sa veľmi vystrašili, keď im popravili vodcu. Je zrejmé, že keby vedeli, ako to dopadne, utiekli by od neho dávno. Ale keď boli s ním, nemali sa zle. Je tam naznačené, ako fungovala ich ekonomika - boli to čosi ako žobraví mnísi. /Neskôr Pavol to dotiahol do slušnej zárobkovej činnosti./ Prečo ho "nasledovali" aj po smrti? /Aspoň niektorí?/ Nuž veď preto: Čo ak to bol predsa mesiáš? Popravili ho potupným - nežidovským spôsobom, a ešte zmizlo jeho telo. Doba bola veľmi nepokojná, povstanie hrozilo každým dňom. Kto ich povedie? Tí traja: Jakub, Peter a Mária Magdalena boli iba jednou z mnohých buniek odporu. A Peter bol radikál. Išli do toho.
Pre istotu ti odpoviem aj na prípadnú otázku ako to viem? Jasne, že neviem. Je to návrh, ako veci vysvetliť. Ak v tých textoch mám hľadať reálne vodítko, tak takto by to mohlo vyzerať.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
9O% z "učenia" Ježiša je neustále zdôrazňovanie: Ja som boh, vo mňa verte. Respektíve: Verte v kráľovstvo nebeské, ktorého ja som vrátnik. Inak nebol originálny v ničom, tá zvyšná časť "učenia" je fádnym moralizovaním, akého bolo aj pred ním aj po ňom plno. Ale je tam závažný rozpor. Veriaci radi zdôrazňujú, že bol učiteľom tolerancie. Ten istý Ježiš sa ale dokázal veľmi rozčuľovať a nenávisťou prskal na všetky strany - vyhrážal sa ohňami pekelnými za hocijakú hlúposť. Ťažko povedať, či evanjeliá hovoria stále o tom istom človekovi, či náhodou nehovoria tak všeobecne o vtedajších mesiášoch, veď boli písané cca 50-100 rokov po jeho smrti.


joplins   |   ip:79.138.24   |   2011-02-05  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA.
Ak bol jozef z arimatie, cisty farizej.. tak mal urcite velky zaujem aby telo v hrobe aj zostalo, a tym vyvratil jezisovo bozstvo a vsetko rozbil..

Ak bol jozef Jezisov ucenik , tak by to nerobil..
Jednoducho nepripada do uvahy co hovris, bud jedno alebo druhe.. ziadny z farizejov by nevolil tu moznost co si opisal!!

Odvolat rimsku straz nebol problem , no akurat tak pre pilata..nie pre zida , aj ked to bol farizej..

Matusovo evanjelium 27-63,64..- Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni (na sviatky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený.
64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli [v noci Jeho] učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.
65 Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete!
66 A šli, zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.

Rimania mali velky zaujem aby veci ostali tak ako boli, kvoli hroziacim nepokojom.. potrebovali vec uzavriet, aby sa to uz skoncilo a hotovo.. tak to je opisane.. aj zidia aj rimania si priali aby ziadny zidovsky kral nebol a aby neboli ziadne demonstracie a nove politicke zriadenia!!

A dost silno pochybujem,ze by sa dali rimske straze podplatit, ked im za neposluchnutie rozkaze v takej dolezitej veci ako potlacenie vzbury , hrozila smrt!!

takze odvolat straz mohol len riman anie zid!!
a ten tiez chcel aby jezis bol len jeden z falosnych prorokov a ostal pekne v hrobe..

tak mi to vychadza najlogickejsie..

vsetci boli neskutocne podrazdeni tym, ze nejaky Jezis buri dav, a ze si narokuje na kralovstvo.. aj zidia aj rimania..

z toho vyplyva ,ze Jezisosvo telo unesene z hrobu nebolo, ale sa stalo nieco z coho boli prekvapeni ,zidia , rimania a aj ucenici!!

jedni zacali sirit bajky o tom ,ze ucenici telo ukradli a teraz hovoria ,ze vstal z mrtvych( farizeji)
rimania tusili ,ze hra sa neskoncila a vzbura bude pokracovat..
a ucenici boli v strachu,ze je koniec az kym sa im nezjavil, stalo sa co sa stalo a zacalo kazanie po svete a ich zabijanie a prenasledovanie ktore trva do dnes!!


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
hovoriť o prenasledovaní kresťanov až do dnes je pomerne komické. Kto asi tie 2 tisícročia prenasledoval pápežov? Iba ak strach o svoje majetky.
Áno, vlastne nikto nemal záujem kradnúť Ježiša z hrobu. Pár dní predtým kričali "hosana!", potom zase: "Ukrižuj ho!" Asi na neho kašľali úplne všetci. No veď hovorím - bol nepresvedčivý. Viac-menej z hrobu zmizol a keďže zázraky neexistujú, musel ho odtiaľ niekto dostať. Možno žena Jozefa z Arimatie príliš pindala, tak ho Jozef pochoval do nejakého lacného hrobu. Tie udalosti poskytujú skutočne voľný výklad. V evanjeliách je to popísané práve tak, ako sa to po desiatkach rokov dokáže domotať vďaka pramálo hodnovernej komunikačnej ceste, typu: Jedna pani povedala. My to tu nevyriešime, ale je fakt, že až do nedávna sa nikto príliš nesnažil pozrieť na vec úplne triezvo. Čo je len filmov o Ježišovi, a všetky vychádzajú z evanjelii! Trápne... Veľmi rád by som natočil film o Ježišovi - reálnom človekovi. Aby sa predstava o ňom konečne odlepila od lacného babkovského bulváru.


joplins   |   ip:212.27.29   |   2011-02-05  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA..
holt...

na margo krestanov.. uz som to tu pisal stokrat a stale opakujete to iste..

katolici nie su krestania!! prosim ,zapamätat!!

konstantin spravil z krestanstva statnu cirkev,, do tejto "cirkvi" sa natlacili ludia co tam nesli kvoli presvedceniu ale materialnym vyhodam!! prosim , zapamätat!!

krestana sa od konstantinovej ponuky distancovali, a nadalej sa stretavali v tajnosti a sluzili Bohu v uprimnosti.. tito boli katolickou "cirkvou" prenasledovani a upalovani... prosim , zapamätat!!

nemiesaj si to stale dookola.. vie,ze vies citat a chapat..

no a tito krestania boli , su a budu prenasledovani, exkomunikovani a zabijani...
nie papezi.. ti ako hovoris mozu byt prenasledovani jedine strach o svoje miesto a bohatstvo..

dufam,ze som to vysvetlil dost jasne...Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-05  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Nehnevaj sa na mňa, ale mám dojem že máš sklon dívať sa na veci veľmi zúženým spôsobom. Napríklad čo sa týka toho čo si nazval závažným rozporom. Skús mi nájsť jediný text v Novom zákone kde je napísané, že Ježišovo jednanie bolo spojené z nenávisťou. Hneval sa to je pravda. Biblia nepopiera, že Boh sa hnevá. Boží hnev je ale len obrátená strana Božej lásky, je súčasťou Božej lásky. Čo je na hneve zlé? Hnev je normálna prirodzená reakcia. Problém nie je hnev, ale spôsob akým sa prejavuje, alebo s čím je spojený. Napríklad v novom zákone u farizejov bol hnev spojený s nerozumnosťou (Luk. 6,11) s úkladami, chceli Ježiša obviniť (Lukáš 11,53 dokonca ho chceli zlikvidovať(Lukáš 4,28)
Neni veľa miest ktoré by hovorili, že sa Ježiš hneval. Ježišov hnev je, ale spojený zo zármutkom(Marek 3,5).
Dokonca aj klasický príbeh vyčistenia chrámu, tak to nie je problém v tom že Ježiš stratil trpezlivosť a dostal záchvat hnevu. Marek v 11,11 dáva pozoruhodný detail, že Ježiš vošiel do Jeruzalema, do chrámu všetko si dobre pozrel (zistil aká je situácia) a na druhý deň poprevracal kupcom stoly. To nebol žiadny záchvat, ale dobre premyslená reakcia. Dokonca aj u detí ktoré tam boli prítomné Ježišov zásah nevyvolal paniku, ale naopak hovorili Hosana v Synovi Davidovom (Matúš 21,1), čo naopak vyvolalo hnev na strane farizejov. Lukáš pridáva ďalší detail, že Ježiš predtým ako sa to stalo zaplakal nad Jeruzalemom. Hnev je normálna reakcia. Ak sa niekto postavý do cesty Tvojím zámerom je prirodzené, že sa nahneváš. Bez ohľadu na to aké sú tie zámery či dobré, alebo zlé ak ich niekto prekazí, alebo sa im poství do cesty prirodzená reakcia je hnev. Ak máš zámery dobré tak sa dá hovoriť o spravodlivom hneve, ak sú zámery zlé tak ten hnev bude nespravodlivý. Ešte je aj dôležitý spôsob akým sa ten hnev prejavý.
Možno ašte Ježišová reč farizejom (Matúš 23) by sa dala označiť ako plná hnevu, ale to mal Ježiš len podobné pocity ako máš ty keď sa dopočuješ, že nejaký kňaz zneužíval deti. Ježiš sa hneval na ľudí ktorí boli posadlí náboženstvom a zmysel a podastata náboženstva im unikala.
Ak sa Boh na niečo hnevá tak sú to narušne vsťahy mezi nami ľuďmi. To že si navzájom ubližujeme, povyšujeme jeden nad druhého. To že nás stráca.
Prejav Božieho hnevu je krajná reakcia ako zatriasť s člvekom, aby sa spamätal.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-05  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "katolici nie su krestania!! prosim ,zapamätat!!"

sa spamätaj už konečne!

"konstantin spravil z krestanstva statnu cirkev"

ďakuj Bohu, že to urobil, je lahke zaliezť do kuta a vzdať sa zodpovednosti, cirkev mala aj svoju velmi dôležitu štatnu ulohu

"do tejto "cirkvi" sa natlacili ludia co tam nesli kvoli presvedceniu ale materialnym vyhodam!! prosim , zapamätat!!"

Asi aj počas prenasledovania napr. v období komunizmu, keď boli reholnici likvidovaní alebo sedeli v base, nikto z nich tam nebol kôli presvedčeniu, ale len kôli materialnym vyhodam. Važ slova a krive obvinenia!!!

"krestana sa od konstantinovej ponuky distancovali, a nadalej sa stretavali v tajnosti a sluzili Bohu v uprimnosti.. tito boli katolickou "cirkvou" prenasledovani a upalovani... prosim , zapamätat!!"

maš dôkaz, alebo si si zase len "domyslel"?

Niekedy mam pocit, že ty viac nenavidiš katolikov ako hocijaky ateista

stalker - haha 100 bodov:)
JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
dobre, dobre, ty si iný! Ak žiješ podľa zásad skromnosti, tak sú to tie správne pravidlá pre znesiteľné žitie na tejto planéte. Tie zásady sa okrem iného pripisujú aj Ježišovi, čo však nie je podstatné. Ja sa tiež tak snažím žiť, ale určite to nemám z kresťanskej ideológie, ale zo zdravého rozumu.


joplins   |   ip:78.156.21   |   2011-02-05  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja..

to je super..myslis svedomie, a moralny zakon..??

maju to vsetci ludia.. aby nikto nemal vyhovorky..Boh to vsetko zariadil dokonale..


joplins   |   ip:78.156.21   |   2011-02-05  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB..

pocuvaj, to ze reholne sestry a knazi boli prenasledovani je ok..no nezabudaj na to ,ze ked pride velke prenasledovanie krestanov na konci dejin antikristom, tak bude palena aj zena sediaca na selme(nicenie katolickej cirkvi)

v ramci boja proti krestanstvu, sa budu viest vsetci co maju nieco s ktrestanstvom spolocne!!
a to bude trosku zmätocne, lebo aj katolici si budu nahovarat,ze ich antikrist prenasleduje pre ich pravu vieru, a nie preto lebo nici toho , kto mu pomohol k moci!!!

na konci pri prenasledovani krestanov, budu padat vsetci..aj jehovisti,, aj katolici,, aj adventisti.. rozumies??

satan pracuje na viacerych frontoch, co ty mas problem rozoznat..na jednes strane zalozi falosnu cirkev a na druhej strane tu samu cirkev prenasleduje.. kvoli chaosu!!!

studuj lenka.. studuj ,ze zjavenia marie su falosne,, aj lurdy aj medzugorje.. aj keby tam na fleku boli uzdraveni vsetci ludia sveta..je to fals...!!! prosim zapamätat!!!


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
pekne si tie hnevy vymenoval, a teraz mi povedz, v čom sa Ježiš líšil od hocikoho z nás?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-05  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins – no vidim, že ťa teši pohladenie od ateistov – joplins, dobry a hned zavrtiš chvostíkom, len či sa nahodou nemyliš, spolu s ateistami....

na konci pri prenasledovani krestanov, budu padat vsetci..aj jehovisti,, aj katolici,, aj adventisti.. rozumies??

Všimni si, koho ale prenasleduje najviac – takí jehovisti maju slobodomurarske symboly na strážnej veži. Protestantom da zatiaľ pokoj, lebo mu ešte stále pomáhajú v boji proti katolicizmu (ako vidno aj napr. tu na tomto fore). Ked prestanu byť užitočni, dostanu tiež svoje.

„studuj lenka.. studuj ,ze zjavenia marie su falosne“

čo mam študovať, že zjavenia Panny Márie sú falošné? Nepotrebujem študovať, aby som videla, aké zázraky sa dejú napr. v Lurdách – vlastne študovala som niečo, mám knižku svedectiev doma.

Je to falls...!!!, prosim zapamätať!!!

By ma zaujimalo, odkial ty berieš tu istotu?

A rozmyšľaj – to by bol riadny blbec ten diabol, keby si sám vytvoril najväčšieho nepriateľa – katolícku cirkev. To nema absolutne žiadnu logiku joplins. Pohni závitmiIp   |   ip:188.112.1   |   2011-02-05  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
toto asi ťažko príjmeš, ale pýtaš sa asi na môj pohľad. Ježiš po telesnej stránke niesol nasledky pádu do hriechu rovnako ako my. To znamená, že v dobe keď prišiel na svet sa podobal obyčajným ľuďom a niesol následky z môjho pohľadu nie evolúcie, ale degenerácie ľudského pokolenia.
Z hľadiska prirodzenosti, ale nemal hriešnu prirodzenosť ako my, to znamená nemal žiadne sklony k zlu.
Ježiš bol na 100% človek ale jeho prirodzenosť bola taká, akú mal Adam pred pádom do hriechu.
Ježiš je zaroveň aj 100% Boh, lenže počas svojho pobytu na zemi to ani raz nevyužil vo svoj prospech ani v prospech niekoho iného. Pavel píše že hoci bol rovný Bohu vzdal sa toho a stal sa podobný ľuďom (Filipanom 2,5-8) Žil v totálnej závislosti na Bohu - Otcovi.
Celý život bol pokúšaný, aby urobil niečo v nezávislosti na Bohu. Ak by to urobil, tak by padol rovnako ako padol Adam a nikto z nás by nemal šancu. Preto ho Pavel nazýva druhým Adamom. Ježiš zvíťazil tam kde Adam padol a vydovil pre ľudstvo druhú šancu. Tak aj keď budú v nebi ľudia ktorí v živote o ňom nepočuli, budú tam vďaka nemu, aj keď o tom nevedeli raz mu za to poďakujú, preto je jediná cesta, že dáva tu možnosť.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
je to tvoje osobné náboženstvo. Iní veriaci majú iné. To je všetko, čo sa dá k tomu povedať. Pavla mi ani nespomínaj, bol to hochštapler a špekulant. On je skutočným zakladateľom kresťanstva, on "vysvetľoval" Ježišovu vôľu, on ustanovil cirkev ako politickú organizáciu. Nakoniec narazil, ale to sa politikom stáva.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-05  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
V náboženstve ide o osobný vsťah k Bohu. Sú len dve možnosti rovnako Ježiš ako apoštol Pavel boli buď podvodníci, alebo hovorili pravdu, možno ešte tretia môžnosť blázni. Ak ale hovorili pravdu, tak by to znamenalo závažné dôsledky pre každého z nás a to predovšetkým to, že je tu ponuka ktorá zďaleka presahuje možnosti našho života. Škoda by ju bolo nevyužiť.
Je možné mať o Pavlovi skreslené predstavy, rovnako ako o Ježišovi?


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-05  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB
ja fakt neviem ako si ty predstavujes klamstvo a zvod?? ci nejako tak ,ze ten kto ta chce oklamat ti vsetko na mieste vyklopi. vsetky umysly a potom naivne caka, ze mu to zhltnes?? to kde si videla??

len obycajni ludia maju take psychologicke schopnosti ,ze ked sa im dostane prilezitost tak ta oklamu tak,ze na to prides ,ci uz o hodinu , den , tyzden , rok , alebo aj nikdy... myslim,ze aj ty si uz bola oklamana ludmi , ci uz viac alebo menej.. a mozno mnoho krat si to ani netusila a to klamstvo si ani neodhalila..

a teraz mi vysvetli co je podla teba ten satan, o ktorom je napisane,ze bol dokonaly v krase a mudrosti??
nieze by som ho vyvysoval, no mam silny dojem ,ze nevies s kym mas do cinenia a neskutocne ho podcenujes!!
on nie je rohaty cikos niekde v peklo , co priklada pod kotol, je to pan tohto sveta..patria mu vsetky kralovstva a ma moc nad velkou castou ludi,, vie sa menit a brat na seba rozne podoby v mene lzi..
no tebe je tazko vysvetlit jednoduchu pravdu..

1- Jezis varoval pred hocijakymi zjaveniami ktore sa budu diat... (povedal ,ze ked sa on vrati tak sa roztrhne nebo od vychodu po zapad a uzrie ho kazde oko)

2- Nech su to zjavenia Marie, svätych, mrtvych, Jesisa, budhu, prorokov, matky terezy, papezov, knazov,,,hocikoho.. JE TO FALOSNE!!! prosim ta lenka , pochop to!!! neviem ako ti to uz mam povedat!!!

3- dovtedy kym sa Jezis nevrati, budu vsetky zjavenia len na oklamanie a zvedenie narodov do bludu.. toto je biblicka pravda..!!

4- Jezis nic take ako zjavenia Marie nepredpovedal, !! jedine co predpovedal o zjaveniach bolo,ze sa bude satan preobliekat za anjela svetla...(vysledky si doloz sama)

5- Nechapem a vobec mi to nejde do hlavy, ked hovoris,ze citas bibliu a tvrdis, ze zjavenia Marie su OK.. toto je uplne mimo!!
keby si mi nasla jeden vers kde to Jezis spomina ci nieco take naznacuje.. ale nemas nic, no zastavas si to do krvi!!!
a na druhej strane vies ,ze Jezis vyslovne a jasne varoval pred zjaveniami(hociakymi) a toto uplne prehliadas,lebo zijes v tradicii a nie a nie to pochopit .. musi to byt tazke, vzdat sa tradicie..

raz som cital- " tradicia je retaz na krku cloveka, ktorej druhy koniec drzi v ruke diabol"

ja hybem zavitmi, no ty by si mala odstupit od tradicnych uceni, liturgii, skostnatenych nauk..a pozriet sa na evanjelium ako clovek..jaja   |   ip:213.151.2   |   2011-02-10  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB...musíš uveriť v zázrak a stane sa .Je to stav mysle a tak to aj Ježiš zrejme myslel moja ,to nie Lurdy robia zázraky,ale to že silne veríš..ak niekto pôjde za SVOJOU vierou uzdraví sa,aj sa uzdravili,ale Tí verili tak mocne,že to dokázali.Tí čo čakali,že ich nikto uzdraví/a tých bolo viac/zázrak sa nekonal.Cirkev je mocná čarodejka ,ale čaruje ostošesť vo svoj prospech...rozlišujem cirkev od viery v Boha ,ktorého si prisvojili,ale on je tu pre všetkých,všetci sme z neho vzišli...nedáme si ho vziať Vatikánom.


chr   |   ip:195.168.2   |   2011-05-11  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked zacnete pouzivat bezpatkove pismo tak sa to bude dat citat


chr   |   ip:62.197.19   |   2011-05-18  (07:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som proti scitaniu a ani nepatrim k obdivovatelom cirkevnych institucii, ale aj tak by ma zaujimalo, odkial autor cerpal informaciu, zevraj z vysledkov scitania sa budu odvodzovat vysky prispevkov pre cirkvi?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zdravie, alebo veganstvo?

Vegani v rámci své filozofie odmítají potraviny s živočišnými složkami, nejedí tedy žádné maso, mléko, vejce, živočišné tuky… je tento postoj správný? Často takto stravují i své děti… může dojít k poškození zdraví a třeba i nevratnému poškození zdraví v rámci takového stravování? Údaje ohledně nedostatečného zastoupení či vstřebávání esenciálních bílkovin, železa, zinku a vápníku jsou fakta, která vycházejí z biochemických výzkumů.


Zločinné tyranie Slovákov a Čechov v demokratickom ...

Európska solidarita: vaše peniaze prúdia do vreciek nen...

Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – ...

ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V ...

Život Slováka patrí medzi finančne najnáročnejšie ...

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.6299 s