20. Júl 2019
    
Ako sa ochrániť pred krízou ? - Dolezite.sk

Ako sa ochrániť pred krízou ?


  2011-11-11  (16:50)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ako sa ochrániť pred krízou ?

Koncepcia rozvoja a ochrana proti kríze Eura

 

Táto koncepcia je určená na rozvoj potravinárstva, ale aj na vytváranie nových možností ,ako znížiť nezamestnanosť. Ďalej sa zaoberá zvýšením životnej úrovne a finančným priestorom.

Toto komplexné riešenie nabaľuje na seba ďalšie služby a to bude ďalej zvyšovať zamestnanosť v regiónoch. Bude previazané aj s ďalšími sektormi štátnej správy.

Projekt počíta s úplnou zmenou Obvodných Úradov Práce. Tieto OUP by sa mali pretransformovať z pasívneho hráča s prácou ,na trhu na aktívneho. Všetko by malo byť pod  dohľadom Ministerstva Hospodárstva.

Hneď od začiatku by Ministerstvo Financií vytvorilo Štátnu Banku.

1.       Táto banka by mala za úlohu spolupracovať zo sieťou Tuzex. Vydávať a spravovať Bony. Druhú obehovú menu.

2.       Viedla by účty pre klientov bez poplatkov.

3.       Spravovala by ako jediná 2. Dôchodkový pilier, čiže by bola jediná DSS

4.       Vklady občanov a dôchodkové účty by použila na ich zhodnotenie a rozvoj Slovenska, ako sú sieť TUZEX, dialnice a poľnohospodárske projekty, Elektrárne. Všetko dôkladne zabezpečené. Banka by mala povinnosť zverejňovať všetky operácia a pohyby na internete. Samozrejme že nie účty klientov.

5.       Poskytovala by pôžičky, aj na splatenie nevýhodných úverov(iba zo založením nehnuteľnosti) a úroky by boli maximálne 5%.To by stačilo na výnosy dôchodku.

6.       Banka by si svojimi službami získala väčšinu klientov a zahraničné banky by sa neudržali.(sieť bankomatov, výmena Bonov, Bezplatné vedenie účtu  fungovanie nonstop a ďalšie nápady by sa našli)

 

Znárodnenie pozemkov

Pozemky na ktorých nik nehospodári viac ako 3 roky budú znárodnené prepadnú v prospech štátu. To sa týka lesov ,lúk a polí.

Na mnohých pozemkoch dnes rastie dva metre vysoká burina. Najviac na východe, kde je najväčšia nezamestnanosť sú polia na ktoré koniec ani nedovidíš, zarastené bodľačom. Tie by boli k dispozícii projektom OUP.

 

Termálne pramene

 

Okamžite vyvlastniť všetky pozemky na ktorých sa nachádzajú termálne pramene! Je to plytvanie energiou zeme. Nik nemá právo vlastniť takúto energiu, ak ju nevyužíva pre dobro spoločnosti! Na Slovensku je niekoľko tisíc prameňov s teplou vodou, veľa s nich je liečivých. Aj napriek tomu ich necháme iba tak vytekať na lúky a nič sa s nimi nerobí. Prečo? Ja neviem. Asi ich niekto vlastní a buď chce za nich priveľa, alebo zámerne ich drží aby ich nik nevyužíval.

Znárodniť !A dať náhradný pozemok! A ak ho nebude obrábať, znárodniť aj ten! Nik si tu nebude robiť bláznov s celej krajiny!

Na týchto pozemkoch zriadiť termálne kúpele, alebo skleníky na pestovanie exotických a skorých rastlín pre potravinárstvo.  Alebo geotermálne elektrárne. Na to všetko by sa dali vybaviť aj pôžičky zo Štátnej Banky.

 

 

OUP bude za pomoci Ministerstva, vytvárať pracovné miesta priamo a to tak, že založí štátne spoločnosti.

Vybuduje sieť predajní a čerpacích staníc po celom území Slovenska z názvom TUZEX. Bude to prvý subjekt ktorý bude poskytovať nabíjanie elektromobilov na území Slovenska.( Firma sa môže volať aj inak napríklad SK-Market)

Vybuduje sa celá sieť firiem :

Farmy budú zabezpečovať prvovýrobu potravín.

 Dopravná firma to bude dopravovať do skladu a z neho do predajní.

 TUZEX .Tam sa tovar nacení na ceny pod úrovňou trhu a bude sa predávať.

 Celé je to výnimočné tým , že všetky tieto firmy budú mať pracovníkov, ktorí sú už platený z úradu práce ,respektíve zo sociálneho úradu. Za svoju prácu nebudú dostávať mzdu, ale Bony , podľa odpracovaných hodín. Za 100 hodín 50,-Bonov a za 160 hodín 100,-Bonov a podobne. Tieto Bony budú platiť iba v TUZEXE. Tento spôsob v podstate donúti dlhodobo nezamestnaných zarobiť si na seba. A navyše vyprodukované jedlo si aj sami kúpia v TUZEXE

 Elektromobily:

Druhá časť čiže automobily na elektro- pohon bude postupným systémovým riešením ako sa stať energeticky nezávislejším  štátom. Závislosť na rope nás činí odkázanými na milosť štátov vlastniacich zásoby ropy. To ale v budúcnosti nebude musieť byť výhodné. Ako ste si už všimli cena ropy stúpa. Prečo? Napriek tomu že je cena jej ťažby rovnaká? Je to preto že tam dochádza ku kartelovým dohodám. Jednoducho, keď sa mocný rozhodnú že dajú cenu hore o 100% tak nám nič neostane len sa prispôsobiť. Autá na elektrinu im ale vezmú vietor z plachiet. Lebo elektrinu si vieme vyrobiť aj sami, ale ropu nie. A keby sme si nepredali elektrárne, tak by nedokázali ovplyvniť ani cenu elektriny u nás. Samozrejme by bolo potrebné postaviť nejaké vodné elektrárne. Tie sú niekoľko krát účinnejšie ako slnečné kolektory a vyrábajú energiu celoročne. Na niektoré sú už aj projekty. 

1.       OUP založí Farmy vo svojom regióne, na ktorých budú pestovať plodiny  dlhodobo nezamestnaní občania. Pracovníci OUP budú rozdeľovať profesie podľa informácii v spise nezamestnaného. Bude to tak aby sa obsadili všetky pracovné pozície. Bude viesť pohovory o profesných znalostiach uchádzačov o zamestnanie. Vyberie vedúci personál ale aj manuálnych pracovníkov. Základ je vybrať riaditeľa, ten si už personál môže pri účasti na pohovoroch vybrať sám. Môže si zvoliť spôsob hierarchie alebo ako najlepšie dosiahne požadovaných cieľov. Urobí prieskum pridelenej pôdy a priestorov a urobí rozpis požiadaviek. Požiadavky sa budú týkať strojov náradia a rekonštrukcie pridelených budov ako aj vybavenia. Na rekonštrukciu budov mu OUP pridelí čatu murárov a iných odborníkov z radu nezamestnaných. Požiadavku na stavebný materiál bude schvaľovať komisia OUP ,ak to bude schválené pridelí prostriedky. Nákup tovaru uskutoční na faktúru, ktorú mu priamo na mieste zaplatí zamestnanec OUP z fondu na to vytvoreného.

2.       OUP založí Firmu z názvom TUZEX-(Mesto). Na tento účel vyberie z radov nezamestnaných pracovníkov. Každý OUP vo svojom regióne vyberie personál do predajne ako aj skladníkov. Obsluhu čerpacej stanice a iných potrebných ľudí. Na to bude usporadúvať rekvalifikačné kurzy. Vyberie vedúceho prevádzky. TUZEX bude predávať tovar ako štandardná predajňa. Jediná výnimka bude v tom že ten tovar bude iba od Slovenských výrobcov a bude spĺňať BIO kvalitu čiže vysoký štandard kvality. Platiť sa bude Bonmi alebo Eurom.

3.       OUP v Banskej Bystrici založí TUZEX Sklad. Pre účely tejto firmy vyberie riaditeľa. A spolu s ním vyberú personál skladu. Tento sklad bude Veľká budova slúžiaca na príjem rozdeľovanie a odosielanie tovaru. Tovar bude musieť spĺňať, niekoľko kritérií. Bude musieť byť zdraviu neškodný, čo je asi nový výraz. V tomto prípade bude tovar mať vysokú kvalitu hlavne potravín pestovaných  čiže zeleniny ale aj mäsa a iných. Budú sa vykupovať hlavne BIO potraviny. Hlavnou funkciou skladu bude výkup tovaru. Jeho rozdelenie na jednotlivé prevádzky a vyskladnenie tovaru. Vykonanie kompletnej dokumentácie a organizovanie celej logistiky. Aktuálna ponuka tovarov bude na internetovej stránke kde si vedúci predajní môže podľa potreby objednať tovar do svojej predajne. Sklad bude po spolupráci s vedúcimi predajní vykupovať tovar aj v pobočkách jednotlivých TUZEX-ov , aby to nemali predajcovia ďaleko. Na to by mali vyškolených výkupcov v každej predajni. Výkupca by mohol byť aj sám vedúci TUZEX-u-predajne.  Po vykúpení tovaru na pobočke by sa tovar dostal do skladu pri pravidelnom zásobovaní ako vyťaženie spiatočnej cesty. Celé by to logisticky zabezpečoval sklad.

Podľa požiadaviek  na prevádzku  vyberie firmu na stavbu skladu Ministerstvo Hospodárstva ,formou výberového konania.

 

4.       OUP vytvorí SBS, na stráženie majetku a polí. Táto SBS by slúžila na stráženie všetkých firiem OUP. Zároveň by bola sama monitorovaná Mestkou políciou. Tá by dostala novú agendu kontrola štátnej SBS a kamerové systémy firiem OUP. Pri tejto spolupráci by sa mohlo zamedziť rozkrádaniu. Pracovníci SBS, by mali pod trestom zneužitia  postavenia verejného činiteľa oveľa prísnejšie tresty za krádež, jej napomáhanie ,alebo nedôsledné zabránenie krádeži. Na druhej strane, by mali mať za menej hodín viac peňazí aby boli motivovaný. Čiže by mohli získať 100 Bonov za 100 hodín.

5.       Ministerstvo Hospodárstva vyčlení prostriedky na výstavbu Fariem, Centrálneho skladu a TUZEXOV-predajní. Ministerstvo Hospodárstva vyberie dodávateľa stavieb siete čerpacích staníc s Budovou predajne a Nabíjacou stanicou na elektromobily. Prostriedky o ktoré sa jedná ,by mali pokryť výstavbu aj kompletné zariadenie objektov. Táto jednorazová investícia ,by bola splácaná zo zisku čerpacích staníc a nabíjacích staníc. Odhaduje sa  ročný príjem (zisk)z čerpacích staníc :100 miliónov a z nabíjacích staníc, ak jedno nabitie bude stáť 10,- EUR- okolo 11 miliónov Eur Treba brať ako fakt, že rabat na elektrickom nabití ,je  aj väčší ako100% ceny energie. Tak isto aj to že ak každý rok, by sa predalo na Slovensku toľko isto Elektromobilov, tak by za 5 rokov bol zisk okolo 100 miliónov Eur ročne. Predpokladá sa ale oveľa viac predaných Elektromobilov preto ,lebo ak sa osvedčia a cena nabitia nebude vysoká, tak to podporí predaj týchto automobilov podstatne. Dôležitá je však aj ponuka výrobcov elektromobilov. Čím väčší sortiment tím viac predaných áut.  Z toho vyplýva že poskytnuté prostriedky a ostatné dotácie , by boli splatené aj s úrokom do 5-7 rokov.

Netreba sa obávať zníženia tržieb ostatných konkurenčných čerpacích staníc. Aspoň nie z krátkodobého hľadiska. Po desiatich rokoch, už ale môže byť dopyt po ropných palivách oveľa menší. To bude ale trend v celom svete. Tak že by sme sa tomu aj tak nevyhli. Takto by sme mohli byť prvý a jediný na trhu v SK.

6.       Ministerstvo vyčlení prostriedky na nákup 20 Nákladných automobilov v prevedení Elektromobil. S dojazdom 400 km napríklad  AVIA. Nákladné Elektromobily AVIA majú dojazd 300 km a boli by vhodné na založenie flotily dopravy tovaru zo skladu do predajní TUZEX.

OUP(niektorý región) vytvorí firmu na prepravu tovarov v rámci Slovenska. OUP vyberie z radov dlhodobo nezamestnaných vodičov na nákladné Elektromobily a dodávateľ ich zaškolí. Tieto vozidlá budú zásobovať tovarom všetky TUZEXY . Jednorazová investícia zabezpečí lacnú dopravu do predajní. Dá prácu nezamestnaním a znemožní obchodovanie šoférov z naftou , ako to bolo v minulosti v štátnych podnikoch.

7.       Ministerstvo Hospodárstva Bude dotovať kúpu Elektromobilov  pre občanov čiastkou 50% z ceny vozidla, Alebo vopred určenou čiastkou. Ak by sa hneď všetci kupujúci rozhodli kúpiť namiesto obyčajného automobilu elektromobil, tak by bolo nutné zabezpečiť dotáciu vo výške 150 miliónov Eur. Ale počíta sa asi tak s 20 percentami takže 30 miliónov Eur. To nie je až taká strašná suma. Postupne ,ak sa zvýši dopyt a zníži cena automobilov, bude možné od tejto dotácie upustiť . Ale je potrebné ju zaviesť, aspoň na dva roky.

8.       Ministerstvo Hospodárstva bude dotovať  LED žiarovky. Na jednu domácnosť pridelí 5 LED žiaroviek za 10,- eur. Pre celé Slovensko by to znamenalo asi 20 miliónov eur. Táto dotácia by bola nutná z dôvodu vyváženia odberov v elektrickej rozvodnej sieti. Jednoducho povedané to čo spotrebujú elektromobily, ušetríme na žiarovkách. V konečnom dôsledku sa odber elektriny ani nezvýši.(Treba urobiť výskum na to ,či je toto opatrenie potrebné, alebo či sú schopné naše elektrárne vyprodukovať viac elektrickej energie.)Nie je vhodné aby sa dovážala zo zahraničia aj elektrická energia, lebo to zvyšuje náš import a s tým aj deficit. Práve tieto opatrenia by mali terajší celkový dovoz znížiť. 

 

Zákazníci siete TUZEX

 Samozrejme, že  TUZEX bude mať aj iných zákazníkov. Všetci štátny zamestnanci od polície až po úradníkov na daňovom úrade ,ako aj starostov a úradníkov samosprávy. Všetci by mali výšku svojich odmien ,zamenenú za tú istú hodnotu v Bonoch. Malo by to jedno obrovské pozitívum. Už nikdy nikto by netrval na extrémne vysokých prémiách. Ďalšie pozitívum –všetky tieto peniaze by utratil na tovar , ktorý nie je z dovozu, to by znížilo dovoz tovaru a zlepšilo tak ekonomiku. Ďalšie pozitívum vidím v tom, že hodnota Bonov, by nemusela byť naviazaná na hodnotu eura. Bol by to systém kde aj s málo eurami, si môžete kúpiť v podstate dosť tovaru. Ďalšie pozitívum by bolo to, že žiadna potravinová kríza by neovplyvnila nejako zásadne cenu týchto potravín. Čiže ak by prišla kríza v Hypermarketoch by stály zemiaky 10 eur ,ale v TUZEX-e iba euro. Lebo by bola cena ich výroby a nákladov stále rovnaká. Ceny na svetových trhoch by nemali nijaký vplyv na takto vypestované potraviny, iba na tie, čo by dodali obyčajní pestovatelia za eurá. Farmy OUP by však mali stabilnú cenu. Nepredávali by tovar iba by ho dodávali a v tom je rozdiel.

 

 

Zamestnanci

 

Vedúci prevádzok si budú o svojich zamestnancoch viesť evidenciu dochádzky a budú môcť v prípade nespokojnosti vymeniť pracovníka na požiadanie Úradu práce. Tieto pracovné miesta by boli sociálne. Čiže plat by bol iný ako na obyčajnej pozícii. Boli by to špeciálne sociálne dávky.

OUP podľa evidenčných kariet bude vyplácať sociálne dávky v eurách a časť v Bonoch. Ak niekto odmietne pracovať  a nie je to rodič na materskej dovolenke, alebo opatrovateľ invalidného občana, Príde o sociálnu dávku, aj o príspevok na bývanie a iné dávky ktoré poberá ako nezamestnaný. Samozrejme ak má 18 a viac rokov. Povinnosť odpracovať aspoň100 hodín bude pre všetkých rovnaká.  OUP , ale bude musieť prideliť prácu podľa adekvátneho vzdelania. To znamená že bez stredného vzdelania - čokoľvek,  so Stredoškolským- Práce ako vedúci , predavač, vodič, a iné práce vyžadujúce kvalifikáciu. Vysokoškolsky vzdelaní budú môcť vykonávať tú istú prácu, ako stredoškolsky vzdelaný , ak nie je pre nich práca v ich kvalifikácii. OUP nemôže bez zabezpečenia dopravy požadovať dochádzku do práce ,ak je mimo mesta ,ak tam nie je zástavka vlaku, alebo autobusu v okolí aspoň 1Km. Na tento účel budú dopravné prostriedky na každej z fariem alebo iných firiem. To samozrejme neplatí pre firmy v mestách, keďže tam doprava je.

 

Bony

Rozdiel by bol v tom , že za túto menu by ste si mohli kúpiť iba tovar v určitých obchodoch. Malo by to ale nesporne veľa výhod. Množstvo týchto peňazí by bolo podľa potreby regulované. Nákup a predaj v tejto mene by mohol zmierniť dopad hospodárskej a finančnej krízy. Mali by sme euro ,ale mnoho tovaru by jeho pádu nepodliehalo. Fungovalo by to podobne ako Bony v komunizme. Bony a Tuzex nebol až taký zlý projekt. Nakoľko Bonov bolo iba toľko, koľko bolo tovaru v tuzexe. Tak, že sa nikdy nestalo že by ich hodnota klesla alebo rástla od zahraničných vplyvov. Táto mena by sa dobre kontrolovala. Je pravda, že by sa nedala aplikovať na všetko hneď, ale pokiaľ by sa systém dobre rozbehol tak by kľudne mohol konkurovať euru. Ceny v TUZEX-och by boli uvedné v Bonoch aj v Eurách.

 Kurz Eura k Bonu by nepodliehal finančnému trhu ,ale bol by stanovený podľa potreby. To by prinieslo veľa výhod. Ak by bol kurz Bonu voči Euru-1:1 ,zdalo by sa tým čo majú Bony ,že nakúpia toľko isto ako za Eurá. Ak by sa ale euru neviedlo dobre kurz bonu by sa mohol zvýšiť. To by malo za následok že potraviny za euro by boli oveľa drahšie ako za Bony. Ľudia by si priali dostávať viac Bonov na výplatu a sociálku. To by bola voda na mlyn pre rozvoj ďalších Štátnych firiem. Čím väčší dopyt by bol po Bonoch, tým viac doma vyprodukovaného tovaru by sa predalo a vyrobilo.

 Dodávatelia by chceli dodávať tovar za Bony a nie za eurá. To by dovolilo ešte viac znížiť ceny a upevniť pozíciu meny. Rozšírilo by to predávaný sortiment a aj množstvo tovaru. V tomto umelom kolobehu by sa dalo žiť oveľa lacnejšie než dnes. Keď že cena Bonu, by nebola naviazaná na kurz eura tak aj pri obrovských problémoch eura by sa v tomto kolobehu Bonov nič vážnejšie neudialo. Akurát že by bol dovozový tovar oveľa drahší. Priamo v obchodoch TUZEX , by sa menili Eurá na Bony ale nie späť. Bony by sa nemenili späť nikde. Ten kto raz má bony ich musí minúť v TUZEX-e alebo ich zamení na čierno. To by však bolo nepodstatné, lebo ten kto ich získa tak tiež ich musí minúť iba v TUZEX-e. Nemuselo by to byť ani trestné meniť Bony.

Tovar na export  aj z importu, by sa samozrejme obchodoval v Eurách ako doteraz. Tak by na Slovensku fungovali dve meny.

 

 

Napísal : SANDO


Igor Garan Maťaško
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáčte podobný článok som tu už mal ale, tento sa zaoberá hlbšie touto problematikou.


Ra . sywelybe59   |   ip:195.91.10   |   2011-11-11  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando....je to o poznanie viac prepracovane....
No ak sa este udrzi tato "eurobabkovlada" je to iba dalsia iluzia. Nech sa Ti darí:)


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme viac ako pol-milióna nezamestnaných a namiesto toho aby niečo robili, im štát radšej ukladánezmyselné povynnosti, aby im skomplikoval dostať sa k peniazom. Toto je návod ako rozhýbať pol milióna nezamestnaných a mať akú takú ochranu proti krachu eura. Nemci už s nami nerátajú. Dnes som si to prečítal. Už nás asi vycicali a teraz nás odkopnú. Čo myslíte aký kurz nám dajú k svojej marke?


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepoznáte stranu, ktorá nás vyvedie z EÚ? Volilby som ich.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-11  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SANDO...peniaze si jednoducho vytlačíme, neprežijeme ak nebude mať kto siať.


adam . cytetala8   |   ip:178.41.13   |   2011-11-11  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sando
tak toto je fakt hrozné! to aj hujerovi zhabeš tú pivničku a pošleš financov či za tú slivovicu odviedol daň?
najprv som si myslel, že otvorené oči trepe, ale ak má byť toto, závidím mu že je v kanade. to oup nariadi, to je niečo ako "rodná strana nariadi?" kamery, bony,informácie v spise nezamestnaného, kontrola zamestnancov... už len kádrový profil a čipy pod kožu!
no vidím , že orwel ťa prekukol. podľa čoho oup vyberie riaditeľov? ozaj ňákú straníčku čo podrží odborne predsedovi oup?
článok je na úrovni mein kampfu.

Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-11  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V 90-tych rokoch taká na čele s veľkým človekom položila základy republiky a výrazne zbrzdila vstup do NATO a EU. Ale ovce koncom uvedenej dekády rozhodli inak...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-11  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslis "lócikä"???


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď to je jedno podľa vzdelania ne? Nedostanu vyplatu iba smiesne navýšenie. Ale pol miliona ľudi sedi doma. A pivničku by som mu nechal , ked na nej robí. Nečital si dobre, ne?


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zajtra si popíšeme lebo idem už domov z roboty.


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-11  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento projekt stojí za premyslenie. Stále sa nájdu nejaké muchy ale mne sa to pozdáva. Ak by sa nad niečím takým vážne uvažovalo v celoštátnom kontexte, viac by som sa obával súkromných lobbystov a kapitalistických "intelektuálov" takže fakt sa mi to zdá ako utópia. Ľudia si stále nie sú vedomí ako sú naše základné potreby ohrozené v prípade kolapsu prírodného alebo ekonomického pôvodu. Až keď nastane situácia že nebude čo do huby, tak snáď sa ľudia konečne zobudia a zistia že byť sebestačnou republikou nie je až také ťažké. Len aby nebolo už neskoro...


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FUHA

Nedocital som to cela, ale tolko nezmyslov na megapixel stvorcovy som uz dlho necital :D

Pises ze vsetko ma riadit a dotovat stat, preto mam na teba jednu otazku:

Uz si niekedy videl ako vyzera statny uradnik ???

a to ti tu nebudem vypisovat aka je so statnymi uradnikmi debata....


Rudi . qiwetepe14   |   ip:88.80.224   |   2011-11-11  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry koncept. Bolo by treba analyzovat a domysliet detaily a suvislosti. Davam +++


vezuv . rycejoxi49   |   ip:46.150.19   |   2011-11-11  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na jar v roku 1945 v Košiciach zasadla obnovena čs vlada, ktora sa zaoberala povojnovym usporiadaním obnoveneho československa Okrem ineho bola prijata zasada, že podniky do500 zamestnancov /a drobni podnikatelia a živnostnici/ budu v sukromnom vlastnictve. Veľke priemyselne podniky,hute, bane,energetika, banky ap. budu znarodnene.Takto štat mal k dispozici veľke kvantum finančnych prostriedkov, z ktory sa mali pokryvať všetky potreby štatu. No,a štat, su predsa občania. Tato simbioza sukromneho a štatneho vlastnictva mala zabezpečiť prosperitu štatu. No na scenu nastupili komunisti, odbojari a Svobodove milicie a vitezny unor dal bodku za KVP. Všetky vyrobne prostriedky sa znarodnili a vyrobne vzťahy sa zosocializovali. No a druhy mantinel nastal po ďalšom viťaznom novembri, keď sa všetko totalne sprivatizovalo. Dôsledky tohto experimentu pociťujeme v plnej miere. Takže, od mantinelu po mantinel a nijak inak. Pred novembrom sme mali demokraticky centralizmus, tak teraz mame centralny demokratizmus. Čert, ako diabol!


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán bludar. Neviem či sitopochopil, keď hovoríš o nezmysloch. treba si to pozorne prečítať.


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-11  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar,

Čiže kvôli dnešným štátnym úradníkom je celý koncept blbosť? Tak to je teda fakt prekážka. :)


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz som si precital aj to dole a su to este vacsie sprostosti ako to hore !!!

Vsetko "dobre" ma akoze dotovat stat a statny zamestnanci maju dozerat nato aby to fungovalo :DDD


Neodpovedal si mi na otazku ci uz si sa niekedy stretol so statnym uradnimkom, nedajboze od neho nieco potreboval ???


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  snowmaker

cize ake je riesenie ?

najst kopec zodpovednych ludi s organizacnou schopnostou a praxu ?

tak to uz skor vykope na Slovensku ropu ako toto... a mame po starostiach...

sorry chlapy ale skuste si pozriet toto: http://www.youtube.com/watch?v=Rhb1lVVUozU


Dzigi . wypesano71   |   ip:46.150.22   |   2011-11-11  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ti co stvorili tento system a su na vrchole svojho snazenia nedopustia nejaky utopicky scenar,ktory by im nabural ich system.Ten stav ktory je dnes,nie je vysledkom nahody,ale je to vysoko organizovane!!!Nejake dobrosrdecne riesenia situacie(akokolvek dobre) su bohuzial na smiech!A co je najhorsie,ludska hlupost je nekonecna.A na nej to vsetko stoji.Masa je uplne vymleta a mozno jej patri taketo zaobchadzanie.Je to tragedia,ale ludske pudy a myslenie su stale nizke a ovladatelne.99% populacie nerozmysla,ale sa riadi podla pudov,alebo tradicnych schem.Necudo,ze to niekto zneuzil...


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fajn máš pravdu. Ale tí istý ľudia sedia aj v telefónnych spoločnostiach alebo v iných súkromných firmách. Budeme musieť pracovať s tým čo máme. A nehovor mi že sa nenájde medzi pol miliónom 40 schopných managerov.Netreba aby mali vysokú školu, stačí ak budú chcieť. A je veľa ľudí čo chce. A už ich nebaví sedieť doma.Keď budú kradnúť tak sa vymenia, veď je z čoho. Treba všade kamery ako v marketoch. Aj tam robia tí istý ľudia.


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SANDO

a to ako 40 ludi ma riadit 500 000 ludi :DDD

citujem:

"Netreba aby mali vysokú školu, stačí ak budú chcieť"

"A je veľa ľudí čo chce. A už ich nebaví sedieť doma"


nekomentujem a uz asi ani nedebatujem... to nema cenu...SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poslal som to do SAS, asi sú jediný ,ktorí sa odvážia vzoprieť väčšine. Ale nerobím si ilúzie. Dalo by sa to pokombinovať aj z ich odvodovým bonusom.Ináč nám hrozí že tak o rok nebude čo do huby.ˇunia sa rozpadne a potraviny z ázie prestanú prúdiť.Všetok tovar na regáloch je z dovozu. Ak nebudeme mať Euro akebo inú dôveryhodnú menu tak nám nikto nič nedovezie!A keď tak za zlato!Toho máme tak na desať mesiacov a potom čau - pá hladovka. Tak teraz povedz že sú to nezmysly. Jasne že sú ale v tomto čase nás iba také nezmysly môžu zachrániť pred hladom. Aj ferari ti bude nanič. keˇv obchode bude "H"


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-11  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar,

Myslím si že to vôbec nie je náročné pre tento projekt. Sám vidíš že ekonomika na Slovensku tak ako aj Európe stagnuje a ešte dlho bude. Nezamestnaných bude rapidne pribúdať, aj organizačne schopných a skúsených. Naviac naše školstvo chrlí každoročne tisícky mladých ľudí ktorí majú naozaj problém si nájsť prácu. Takýto projekt by bol naozaj dobrým vstupom pre mladú generáciu.

A teraz k videu: Chlapík má vo veľa veciach pravdu. Ale prakticky sa sám potopil, keď povedal že ľudia by mali protestovať skôr vo Washingtone pred bielym domom, kongresom, a hlavne FED-om. S tým súhlasím. Je úlohou vlády a nie podnikov držať sociálnu stabilitu v krajine. Avšak týpek zamestnáva IBA 150 ľudí takže ho nemôžeme zaradiť medzi korporátnu elitu, ktorá je schopná lobovať u politických "elít". Inými slovami: Ja nie som vinný, ja len z tej pištole strieľam. Vinný je ten kto pištoľ vymyslel.

Aby som to nejak spojil s článkom, a bolo to tu spomenuté aj v diskusii pár príspevkov vyššie. Mám na mysli povojnový košický vládny program ČSR. Malí a strední podnikatelia sú dôležití pre spoločnosť. Nikto tu nehovorí o zavedení komunizmu. Ale v oblasti potravinárstva, prírodných zdrojov a energetiky práve kapitalizmus spôsobil závislosť na iných krajinách, pritom Slovensko môže byť sebestačné.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar. neni šanca zamestnať 500.000 ľudí možno tak tisíc.Ale aj to nie od začiatku. Na začiatok je potrebné asi 300 ľudí.A postupne viac. A to zvládne 40 managerov.Ja to beriem podľa seba, tiež nemám vysokú ,ale riadiť predajňu z desiatimi ľuďmi by som vedel.Netreba hrať doma hry, ale pokúsiť sa o niečo.No ak ich OUP vyberie ta si to asi predebatujú.Už iné kafe by boli úradníci na OUP. Tí sú platený a majú aj školy a na tento projekt by mali mesiac školenia. Dalo by sa to zorganizovať. Čo myslíš že všetci manageri sú len z vysokou? keď nemáš filipa, ani desať školy ti nepomôžu.


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-11  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SANDO súhlas. Sám som vyštudoval manažment, ale stále som nič oproti niektorým podnikateľom so stredoškolským vzdelaním :) Vlastne som sa presvedčil že štúdium manažmentu je možno len 10% z úspešného manažéra. zvyšných 90% je prax..


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando

to je super ze si to poslal SaSkarom a skus este aj investovat svoje uspory do Sulikovej nebankovky SUN aby boli ochranene pred krizou :DDD

takto sa ta spytam, ked som sa s tebou uz dal do debaty

Kolko mas rokov a co robis ???


to si fakt myslis ze ak padne euro, tak tu bude kataklizma, vsetci prestanu chodit do roboty a nikto nic nebude vyrabat
? :DDD

Mam znamu zo Srbska tam mali taku turbo inflaciu, ze si mesiach pracoval a kupil si jedno vajce za celu vyplatu :D a cuduj sa svete ludia aj tak chodili do roboty aj tak pracovali a vyrabali... CO INE MALI ROBYT ??


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahá? Tak na to som zabudol. Dikes snowmaker.Niéé. Ja nechcem všetko znárodniť. Ja len chcem pre nás vytvoriť zadné vrátka. A určite ich robia aj iné štáty.Každý podľa svojich možností. my nemáme tony zlata ako Nemci a pivnice plné mariek. My ,ale máme veľa nezamestnaných a pomerne dosť vzdelaných ľudí. tak nám tento projekt môže zachrániť krk.Ja osobne som podnikateľ, ale keď všetko padne ta to bude jedno.Všetci sme na jednej lodi a tá sa potápa.Ja vidím možnosť.Aj keď biednu.


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  snowmaker

skus si este dorobyt skolu sv. Alzbety ...


a ked suhlasis s takym zjavom ako je Sando tak sa necuduj ze ti je ten manazment nanic a ver tomu ze ani casom a praxou sa ti to nezlepsi !!!

Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando

a v com podnikas ?

aky obrat ma tvoja firma ?

Kolko ludi zamestnavas ?


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte niečo ma napadlo! Keby som mal tú moc.Tak by som okamžite za všetky peniaze občanov v druhom pilieri nakúpil zlato. Lebo keď padne euro tak tam budú ma figu borovú.Ale dal by som ho aj fyzicky doniesť.Lebo dnes je taký trend, že banka za teba kúpi zlato, ale vskutočnosti iba na papieri. S tým si potom môžeš iba vtrieť.... A ešte k tomu, že prečo som to poskytol iným? lebo mne nejde o politiku. mne ide o nás.A jediný spôsob ako to dostať je dať to niekomu.A možno som to mal poslať všetkým aj Ficovi.Veď neviem , kto vyhrá.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem hovoriť detaily o sebe.Už nemám veľa ľudí ale boli časy kedy som mal dobre.A obrat nie je dôležitý.pokiaľ nemusíš vysvetľovať 50 ročnej predavačke, že po 7-mich rokoch ju musíš prepustiť.Väčšinou sa to nekončí priateľsky.Aj, keď son ju držal o rok dlhšie než som mal.


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-11  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar,

Práve o tomto je tento projekt, aby si si za jednu výplatu kúpil viac než jedno vajce... nečítal si tento článok.

a môžem ťa ubezpečiť že manažment sa mi ešte zíde, avšak ešte musím doštudovať medzinárodné vzťahy :)


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-11  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako sa chranit pred krizou = ako sa chranit pred dorabovanim a totalnou a konecnou likvidaciou slovenskej republiky ako samostastatneho statu z vlastnou ekonomikoua a najvyssou moznou sebestacnostou obcanov co sa zivotnych potrieb tyka.
Ako sa chranit pred krizou-zle polozena otazka.
Ako vyrabat na slovensku to,co je na slovensku vyrobit mozne.
http://spravy.pravda.sk/dnes-im-patri-trh-zajtra-poda-dia-/sk_ekonomika.asp?c=A111031_165547_sk_ekonomika_p01

Kolko zapadniarov pripravime o pracu,ked vsetky staty byvaleho RVHP prestanu odkupovat zapadniarsky "potrvinivy"hnoj.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (23:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rád že si to aj niekto prečítal a pochopil.


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-11  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem ci si ho ty cital, ale mne to vychadza tak ze podla hore uvedeneho "planu" by som si nekupil uz ani to jedno vajce, lebo by nikto nechodil do roboty a vsetci by cakali na statnu pomoc, statnu dotaciu a schopnych manazerov, ktory sice nic nevedial, ale chcu pomahat...

a tie medzinarodne vztahy len studuj studuj... Brat tiez ma medzinarodne vztahy a su mu na dve veci...

zaujimave ze v nasom malom meste otvorili skolu manazmentu, ale priemyslovka uz ma dlhsie nedostatok studentov...

Ked uz si tak manazer tak by si si mohol spravit analyzu trhu aby si zistil kolko zarabaju remeselnicke povolania a kolko uradnicke a coho je vacsi nedostatok...

ale tak nikto nechce ist k lopate, ze pan manazer ?


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-11  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechce ísť k lopate, lebo makaš desať hodín nadčasy a za minimálnu mzdu. Mladých po škole neberu nikde.Po triciatke už tiež nechcú. Zmluvu ti nedaju iba brigadne, Na marotku ked sa ti niečo stane nemáš nárok. tak choď! To je ako by ti rovno povedali"my ťa vyžmíkame a potom vypadni.


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-11  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar,

Veď ten projekt je o oživení poľnohospodárstva a vytvorení nových pracovných miest tak ako pre poľnohospodárov tak aj pre remeselníkov. Pozri sa na naše poľnohospodárstvo. Únia platí naším farmárom za sedenie na riti, len aby sme kupovali bordel zo zahraničia.

Čo sa týka priemysloviek a účilíšť, máš pravdu sú prázdne. Ale s tým sa trh vysporiada v budúcnosti keď nastane nedostatok remeselníckych povolaní. Sám som chodil na priemyslovku.

Ja som vždy chcel študovať medzinárodné vzťahy lebo ma zaujíma zahraničná politika. Na jar končím a už mám aj ponuku práce. Ale aj keby som nemal, tak by som si povedal že som to aspoň pokúsil robiť to čo ma baví. A neboj sa, ja lopatu dôverne poznám, som študent a univerzitný život niečo stojí. Ak by som nedrel každé letné prázdniny ako kôň tak si univerzitný život dovoliť nemôžem...


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-12  (00:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a bráchovi prajem nech si nájde prácu...


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.35   |   2011-11-12  (00:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neboj bracha je riaditel, ale nie vdaka skole...


a nedostatok remeselnikov uz je teraz ... jednoducho v zahranici zarobia viac a tak poodchadzali...


ale manazerov je ako nasra...
SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-12  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre hovoríš snowmaker.Hneď by som ťa bral do projektu.Lenže sa nič nekoná.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-12  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar. To je tak v blave, ale na východe sú ponuky práce iba pre IT sektor.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-12  (00:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mladý ľudia sú v tejto krajine strašne nešťastný. Nik ich po škole nezamestná a Už to vidieť tu depku na nich.Iba sem tam kopať alebo robiť poskoka za euro na hodinu.


snowmaker . defyfulu86   |   ip:85.103.18   |   2011-11-12  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludar,

súhlasím, je ich veľa. Prejde nejaký čas a remeselnícke povolanie sa stane nedostatkovým = čiže dobré plateným povolaním. A priemyslovky a účilištia sa opäť naplnia. A manažéri si budú hľadať inú prácu. Sami si to zvolili. Takže neviem kde je problém :)


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-12  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebude to vykorisťovanie neskončí.Všetci ideme dole nie hore.Ja to vidím na tržbách.ľudia by chceli ale nemajú za čo. Už im ani tovar na splátky nedajú sú úple v ... Ešte v Blave sa to drží ale to pôjde rýchlo dole.Keď Euro padne.


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-12  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SANDO: stratena generacia!
http://slavomirkarabinos.blog.sme.sk/c/267868/Stratena-generacia.html
tento autor to popisal presne.
Myslim si,ze si celu katastrofu toho,co sa tu stalo este len uvedomime v blizkej buducnosti. Ked bude tato generacia v strednom veku.
Tj o dvadsat rokov.
Osobne si nedokazem ani predstavit ze dovtedy sa budu este zradcovia a kriminalnici ktori pomahali nas do toho stavu dostat este prechadzat po povrchu zemskom.
Nezasluzia si to.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-12  (00:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som si to prečítal to Stratená generácia, a poviem niečo múdre.Počkaj. niečo hlúpe.Ani nie tak školstvo je na vine, ako to že sa Slovensko nevivíja rovnomerne.A teraz nemám namysli regióny. Ale je tu pár veľkých fabrík namiesto tisíca malých. Ak by boli malé firmy tak by bolo trba viac ľudí, ale tieto veľké kolosy potrebujú iba blbé roboty.Vývoj spoločnosti sa zastavil a teraz už cúva. Niet na to liek.Ak by bol vývoj ako má byť tak by sa pracovné miesta sami tvorili. Teraz sa tvoria iba za pomoci dotácií. Obávam sa že ani najlepšia reforma neprehovorí ambiciózneho mladíka aby išiel na nočnú montovať autá. Už chápeš. Treba sa na to inak pozrieť. Tak ako je to dnes tak to bolo a začiatkom komunizmu spústa nezamestnaných a každý chcel byť riaditeľ. Niektorím sa to podarilo ale ostatný mali také výhody s toho keď budú robiť v továrni, že si svykli. A bola aj hierarchia. Keď si robil fakt dlho moho si sa dopracovať vysoko. Teraz ti niekto povie , totoje tvoj flek a tu zhniješ. Tak to by som nebral.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:178.40.24   |   2011-11-12  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SAndo:po revolucii tu prebehla za pomoci medii a tzv praviciarskych fasizoidnych stran absolutna degradacia prace a nielen manualnej,ale aj intelektualnej.Ako sme si uz napisali,ludia su inteligencne na tom dost biednea tak sa zaco darit,spekulantom,zlocincom,zlodejom,
parazitom- moralnej luze.
Dodam,ze degradaciou prace prebehla aj totalna degradacia osob,ktori sa takouto pracou zivia.Vsetky spolocenske javy ruka v ruke s tymto sialenstvom vytvorili jednu chaoticku predstavu,ze najlepsim povolanim je pravnik a podnikatelske stredne skoly a podobne debility.
Poslednou dorazkou bolo ohodnotenie prace, pricom kazdy druhy slovak sa stretol aj s tym,ze peniaze za pracu neuvidel.Ved je to len idiot,ktory ma na niekoho robit-ako sa vyznal psychopat narcis kanik-co ktosi napisal do diskusie.
Sando :Obávam sa že ani najlepšia reforma neprehovorí ambiciózneho mladíka aby išiel na nočnú montovať autá.
Toto tvoje vyhlasenie dost nechapem,akoze co ma byt?
Ak mas dvanast hodin montovat auta na to,aby si v zapati odovzdal polovicu svojho nejakemu prenajimatelovi bytu a za zbytok sa striedmo najedol...
Nastuduj si nieco o agenturach (to je jeden zdalsich zhovadilych vytvorov tejto doby atd.
Toto je nie o ludoch,to je o systeme, nemyl si prosim ta tieto dve veci.
Rozmyslaj,preco agentury neponukaju pracu v zahranicnych nemeckych automobilkach?
Tuto si drzia domaci (nemci)a maju ju slusne zaplatenu za 8 hod. pracovnu dobu,dovolenku,zdravotnu starostlivost


Dokial tu bude ministrovat idiot kanik a podobni,masovy vrah a zvrhly cierny maly potkan ktory podpisal svojim podkanim podpisom suhlas v mene slovenskeho naroda, suhlas bombardovat juhoslaviu a vsetky tie ostatne podlosti co vykonali,vykonavaju a buduschopni vykonat, nehladaj vinu v ambicioznom mladikovi...

underdroid . lygawufe42   |   ip:176.61.21   |   2011-11-12  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  revolucia, prevrat, znarodnenie ... nic nebude. ludom je uplne jedno v akych su srackach ... kazdy radsej bude sediet doma na riti a pozerat televizor.


ekonomickyemigrant . kusesufi24   |   ip:95.103.84   |   2011-11-12  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  underdroid . lygawufe42
revolucia, prevrat, znarodnenie ... nic nebude. ludom je uplne jedno v akych su srackach ... kazdy radsej bude sediet doma na riti a pozerat televizor.

ľuďom to nie je až tak jedno, ale dnešná spoločnosť je atomizovaná až na jedinca, na všetko sa pozerá cez optiku peňazí. Žiadna rodina, kamarátstvo ani hrdosť nato byť Slovákom nie je In, In je s niekým v.y.j.e.b.a.ť a zarobiť na tom čo najväčšie love. A už je to nezvratné, štát má ekonomiku v h.a.j.z.l.u, všetko dôležité je predané, Štát je zadlžení a nie je schopný splácať a vypukne to keď nám západ nedá pôžičku na prevádzku Slovenska.bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-12  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ekonomickyemigrant:mas pravdu, spolocnost je atomizovana,len ti co ju doviedli do atomizacie su organizovanejsi,nez kedykolvek predtym.


pigitee . gowuvote89   |   ip:213.81.19   |   2011-11-15  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem koľko nocí si nad týmto strávil,ale celé to je založené na akej si náhradnej mene.No a to je problém ako Brno aj s predmestím.Jednak,by to mohlo byť aj trestné,ale čo by sa stalo keby komerčné banky ponúkli lepší kurz oproti euru ako ponukaš ty,vytlačíš viacej bonov...., a budeš bohatší a rovnejší,alebo zrušíme všetky kom.banky a ludia prídu o všetky úspory a budú akože nadšení...Keby to šlo, tak sú tu už družstvá napr.výrobcov potravín,poľnohospodárov,poskytovateľov služieb,priemyslu,atď,ktorí vyplácajú vlastnou menou a majú vlstné obchody a vykašlú sa na nejaké banky,štát a volby atď.Problém je však v povýšení meny nad prácu,zdravie,zábavu... Peniaze nestárnu a to je škoda.
Keby stárli a umierali len blázni by ich držali a aj tak by nikdy nevlastnili miliardy. Apropoo gastráče platia len 1 rok,prečo to tak nie je s eurom? By bola psina,keby ich museli na ježiška všetky minúť.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-17  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.aktuality.sk/clanok/197257/robert-balheim-ceny-potravin-vyrazne-porastu/ Tu sa pojednáva o tom , že ceny potravín budú neustále rásť. To je ale iba preto , lebo sa obchodujú na burzách. Ak by sa použila iná mena ako Bony , tak by to nijako ich cenu neovplyvnilo. A po druhé, odpoviem pegetee-mu Táto mena by nebola obchodovaná v Bankách okrem štátnej. Ani by sa nejednalo o skutočnú menu, skôr o stravné lístky alebo niečo podobné. Ich hodnotu voči euru by určoval štát aby nedošlo k zneužitiu a zároveň aby sa mohl podľa potreby prispôsobiť. Tak, že ak by Farma OUP dnes zobrala dotáciu na poľnohospodárstvo a ešte by neplatila ani korunu zamestnancom, tak náklady na jej výrobu povedzme zemiakov by boli asi v hodnote asi 3 SK na kilo. To zaručí stabilne nízke ceny ale iba pre potreby domáceho trhu nie na špekulácie. Ak aj dnes niekto niečo lacné vyrobí , tak predajnú cenu prispôsobí svetovej. Tá je ale tvorená podvodom a zameraná na zisk! pPodvodu zabránime iba tak, že tento tovar sa k podvodníkom a ich cenovej politike ani nedostane.


SANDO . qaquvofi10   |   ip:85.237.22   |   2011-11-17  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa môjho názoru by sa potraviny nemali obchodovať na burze. Veď pochopte že keď sa dvaja dohodnú na cene môže byť dobrá, ale keď niekto skúpi produkciu pšenice na celom svete iba preto aby potom mohol jej cenu dvíhať, tak to nie je ´fér voči chudobným ľuďom , ale ani k ostatným. Jednoducho sú to podvody. Rusko nám predávalo lacnú ropu , ale keď sa prešlo na doláre , tak už jej cena bola 3x vyššia, prečo? lebo svetové ceny sú podvodom držané hore a neodzrkadľujú skutočnosť. Volá sa to Kartelová dohoda a je to v podstate iba vydieranie monopolmi. Na slovensku aj v EÚ sú Kartelové dohody firiem trestné. Ale na Svetové burzy to neplatí.Keďže neexistujú svetové zákony.


ja . hywekuwi20   |   ip:195.91.55   |   2011-11-21  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SANDO, si si istý, že si zdravý???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Syrské a iránské domino povede ke světové válce

Před téměř třemi lety jsem napsal analytický příspěvek o konceptu úmyslně vykonstruovaných válek, velkých i malých, jimiž elitáři odvedou masy od pozornosti ke konkrétním otázkám globálního vývoje, což poslouží mocenské struktuře establishmentu. Tento článek byl nadepsán ‚Spustí globalisté zase další světovou válku?‘:


Hrozí USA vojenský prevrat?

Poslední antibiotika: výrobci léků už nemají zbran...

Čína chystá novou světovou měnu krytou zlatem

Nigel Farage: Rozpadá se vám to

Ako vystúpiť z každodenného kolotoča peňazí? ...

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Počátek občanských nepokojů v USA?

Alternatíva priamej demokracie


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4688 s