15. September 2019
    
Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo - Dolezite.sk

Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo


  2011-08-12  (10:28)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo

Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo

Kňazi bájnej Atlantídy vedomí si blížiacej sa pohromy, zhromaždili zdroje

a poznanie potrebné na zachovanie ich existencie, aj po ustáni blížiacich sa

veľkých katstrof. Pred blížiacou sa katastrofou varovali aj ľudí, ktorý v tých

časoch žili bezstarostne a v miery, aby sa pripravili. Ľudia ich nebrali vážne

a tak, pred koncom veka panny sa vydali na more, aby tam mohli prečkať dovtedy, kým

nebude možné znova sa vylodiť na pevnine. Vedeli že, prepólovanie a následne

vzniknuté vlny cunami, zmetú ich  civilizáciu aj s takmer všetkými dôkazmi o jej

existencie z povrchu zemského do zabudnutia. A tak sa aj stolo, no múdri kňazi, aj

s nepochopením zo strany ľudu sa vydali na more, aby tam prečkali čas veľkých

zmien. Po ustúpení vodných más, tí čo prežili založili po celom svete nové kolónie.

Rovnomerne osídlili planétu a nasledujúc jej energetické uzly, postavili ohromné

pyramídové stavby na stabilizovanie zemského prostredie, tak aby mohli pokračovať

vo vedení preživších ľudí na ich ceste životom. Okrem kolónii v Amerike, v Ázii, či

v Oceánii, založili asi najznámejšiu kolóniu Egypt (zem vynárajúca sa z vôd), kde

na oslavu nového začiatku postavili ohromnú sfingu, ktorá ako štart do nového

začiatku dodnes predstavuje symbol vstúpenie ľudskej civilizácie  na planéte Zem do

veku leva. Kúsok ďalej v úrodnom polmesiaci založili iní kňazi Mezopotámia

s hlavným mestom Babylonom.
V novom veku po veľkej potope, sa v mysliach ľudí čo prežili prebúdza ego

v protiklade s vyšším „Ja“. Ľudia ovládaní mysľou začínajú mať strach z budúcnosti

a bolesti, čím sa stávajú v zajatí vlastného ega viacej ovládateľní, ale narozdiel

od deštruktívnej sili ege môžu prostredníctvom vyššieho Ja neustálym učením a

tréningom rozvíjať duševné schopnosti a tým dosiahnuť premenu, z človeka zvierať

v nadčloveka.
Kňazmi riadený rozvoj človeka v Egypte je zasvätený vyššiemu Ja. Kňazi

v jednotlivých chrámoch pozdĺž Nílu usilovali o živenie energií, ktoré človeka

udržiavali vysokú frekvenciu vibrácií, čím sa starali o jeho rozvoj a získavanie

nových skúseností. Živenie takýchto energií, živilo u ľudí pocity lásky, šťastia,

radosti, podporovala sa kreativita, zvedavosť, tvorivosť, a ľudia v ich vzájomnej

si pomoci, nachádzali uplatnenie a miesto v celom systéme spoločnosti. Herodotos po

návšteve prehlásil, že Egypťania sú tí najzdravší, najšťastnejší a najnábožnejší

národ na svete. Na urýchlenie zdokonaľovanie duše vo fyzickom postavali ohormné

chrámy, obložené zlatom, aby s ich pomocou zvyšovali vybračnú frekveniciu zo Zeme a

tým uľahčili rozvoj svojích žiakov. Nikdy sa svoje územie nesnažili rozšíriť na

úkor inej spoločnosti, miesto toho vytvorili na svojom území stabilnú a

prosperujúcu spoločnosť, zameranú na pozitívny rozvoj ľudských bytostí a zvyšovanie

ich vybračnej frekvencii, čím dosiahli premenu človeka divoch v človeka nadčloveka,

vzdelaného v základoch vesmíru, energíí, života, prírody, telepatie. Egyptská

spoločnosť duchovne a technicky vyspelé ako žiadna iná, pretrvala a prosperovala

tísicročia až do roku 525 p.n.l.
Neďalekom v Babylone, kňazi ktorý riadili chod spoločnosti na rozdiel od Egyptu,

pod krutovládou živili energiu strachu, ktorá rozvíjala ego človeka. Zotročení

národ, žijúci v strachu, pod hrozbou bolesti, vytvoril spoločnosť, ktorú kňazi na

dôkaz sily ich bohov, vzburcovali pod vedením Kambysesa II v vpád do Egypta, kde s

krutosťou a násilím ukončili egyptský systém učenie, kňazov zasvetených mystériám

hórava oka vyvraždili a ich chrámi, v ktorých zdokonaľovanie prebiehalo vyplieni a

vypálili. Tým skončila éra dochovného rovoja človeka a ľudstvo sa pomaly ale isto

začalo ponárať do materializmu, do doby ktorej udržovali ľudí v nízkych vibráciách

strachu, človek sa pod hrozbou násilia tak  stal zraniteľejší a ľahšie ovládateľní,

tyranom sa otvorila cesta k moci, prostredníctvom ktorých z úzadia spoločnosť

ovládali kňazi, ktorý ucievajúci lucifera plniac jeho vôľu, živili medzi ľudmi

energie, ktoré v spoločnosti vyvolávali pocity, strachu, beznádeje, úzkosti,

agresivity. Ako sa Babylon stával hlavným svetovým mestom, okultistický kňazi

rozširovali svoj vplyv a tým započali proces zotrečenie ľudstva, na ktorom

pokračujú ešte aj dnes.
V obidvoch ríšach ako vyjadrenie spoločenského postavavenia, či bohatstva slúžilo

zlato, ktoré Egypťania využívali na generovanie a lepšiu vodivosť energií vo

svojích chrámoch, ale aj na propagáciu faraóna a jeho jasného spoločnského

postavenie v rámci ríše. V Mezopotánii zlato ukazovalo bohatstvo, ktoré určovalo

postavenie jednotlivca v rebríčku spoločnosti, a pre ľudí sa stalo hlavnou vecou,

ktorú sa prostredníctvom klamstiev, podvodov a intríg snažili za každú cenu získať.

Asi od tých čias je pre nás zlato cenné a tak jedinečné v predstavovaní vlastného

bohatstva a miesta v spoločnosti. Chamtivosť u ľudí v hombe za bohatsvom, ktorá

započala éru odlúčenia sa človeka od duchovna a prírody a prilkonenia sa k

materiálnym hodnotám, éry ktorá pred koncom veku rybu dosiahla svoho vrcholu.

Človek na vrchole zabudol na svoju duchovnú podstatu a hlavná prioritu v jeho

živote zohráva materiálne bohatstvo, k získavaniu ktorého vyžíva veštekrú svoju

energiu. V hombe za bohatstvom, v spoločnosti medzi ľudmi prevláda chamtivosť,

závisť, pýcha, násilie, bolesť, strach, pocity z ktorých negatívna energia žíví

diabla v ľudských dušiach, ale aj dáva silu kňazom, ktorý z úzadia ovládajú ľudskú

spoločnosť, tak že medzi ľudí rozširujú vôľu svojho jediného všemocného boha –

Lucifera, ktorý podvodmi, klamstvami a falošnými darmi sa snaží zviesť človeka zo

správnej cesty k jedninému pravému Bohu.
Do myslí vštiepená klamlivá hodnota, ktorú ľudia zlatu v ich živote prikladajú sa

aj vďaka zlatom obvešanými obchodníkomi preniesla aj do Európy a ľudia v snahe

zjednodušiť dovtedy výmenný obchod, živený klamstvami luciferiánov prijali zlato

ako platidlo, ktoré ale mohlo byť platidlom len vtedy, kým ľudia verili že má vôbec

nejakú hodnotu. Kým tomu ľudia verili, tak konkrétne množstvo tovaru predstavolalo

bohatstvo, ktoré bolo možné vyjadriť určitými množstvom zlata. A výmenný obchod s

novým platidlom mohol prekvitať, obchodníci bohatli a zlato sa im kopilo.
Ľudia začali bohatnúť a stávali sa sebestačnými, čo kňazi v snažení zotročenie ich

duší nemohli dovoliť a zaistili aby ich zlodeji okrádali o zlato, dovtedy, kým

svoje zlato zo strachu z krádeže neuložia pod ich ochranu. Vznikla prvá banka

riadená luciferiánmi, ktorá mala kontrolu naď bohatstvom spoločnosti. Za každé

uložené zlato, vydala doklad o množstvo, čím vytvorila prvé papierové peniaze

a započala, snahu o ovladnútie ľudí pomocou ich ekonomickej závislosti. Proces

trval dlhú dobu, počas ktorej prichádzali banky riadené kňazmi na nové spôsobi ako

vo svoj prospech pripraviť ľudí o ich bohatstvo, vyjadrené v zlate. Banky na čele s

kňazmi s bohatstvom ľudí za úrok ďalej požičiavali, a bez akejkoľvek produkcie

bohatli z nahromaždeného bohatstva ostatných ľudí. Čím viac bohatli, tým viac

disponovali kapitálom, vďako ktorému sa mohli účasniť chodu spoločnosti, v ktorej

aj protredníctvom ovládaných vládcov, určovali chod a pravidlá vo svoj prospech.

Vojny, v ktorých finnancovali obidve strany predstavolal najvýhodnejší spôsob

zbohatnutia a rozšírenia strachu, utrpenia, bolesti medzi ľudí. Prezieravý vládca,

vedomí si hrozby, prichádzajúcej s rastúcou mocou bánk, zvolil v piatok trinácteho

radikálne riešenie ale neuspéšne, v utajení luciferiáni prežili a ďalej pracovali

na pláne zotročenia si obyvateľstva planéty. Najväčší rozmach moci jedinej banky na

ktorej čele stál luciferián najvyššieho rádu, sa udiaľ počas napoleonskej vojny, v

poslednej snahe nejakého panovníka luciferiánov poraziť, ale márne. Podvod o ktorý

sa luceferiáni postrali, keď do Anglicka ako prvý priniesli klamlivú správu o

Napoleonovom víťaztve, a okamžitý  predaj akcií najsilnejšej banky spôsobil v

 

Anglicku ošiaľ a hodnota krajiny klesla takmer k nule, a vtedy na scénu prišiel

prvý predajca svojích akcií, luciferián v čele najsilnejšiej banke a kúpil anglickú

veľmoc, prostredníctvom akcií čo ľudia v strachu z bankrotu predali, takmer za

bakateľ. A keď onedlho prišla pravdivá správa o Anglickom víťaztve všetky akcie

vystrelili hore a strojca jednej z najväčšej lúpeže, na základe podvodu ukradol

Angličanom ich vlastnú krajinu a získal pod kontrolu všetky ich ešte s hodnotou

peniaze. A už stačilo len málo aby luciferiáni ovládli v ich založenej Amerike

bankovníctvo a privlastnili si aj financii Európy. Rázom sa západný svet a kolonie

dostali pod vykorisťovanie a diktatúru pokračovateľov luciferiánskych kňazov z

Babylonu.  Po niekoľkých podvodoch, ktoré podľa zákona schvaľovala vláda, ovládaná

kňazmi zo zákulisia, sa podarilo od ľudí vyzbierať takmer všetko zlato, ich vlastné

bohatstvo, ktoré ľudia vo svoj prospech kontrolovali a využívali od nepamäti,aby

dostali pod kontrolu luciferiáni. Zlato, ktorým štát disponoval, uričilo koľko

penezí môže dať do obehu, ako národné bohatsvo obyvateľstva kryté jeho reálenou

hodnotou. Takto to fungovalo dlhé roky, ale kňazi snažiac sa ekonomicky ovládnuť

ľudstvo, potrebovali, mať pod kontrolou všetky peniaze, aby mohli národ ovládať.

Tak sa priravili zrealizovať najväčší podvod a lúpež v dejinách. Po umelo vyvolanej

kríze, kedy ľudia stratili prácu a mnoho z nich ostalo na ulici a hladných.

Podvodom za spoluúčasti vlády uznanej samotnými ľudmi, získali kontrolu nad

svetvovou menou, pričom zariadili národné bohatstvo vyjadrené papiermi v obehu, aby

prestalo byť kryté zlatom. Dolára sa zrazu stal bezcenný kus papiera, ktorý kňazi

zapnutím gombíka tlačiarni pridávali do obehu podľa potreby.
Systém distribúcie týchto papierov v jednoduchosti predstavuje, začarovaný kruh,

v ktorom viac peňazí v obehu predstavuje väčší dlh, dlh ktorý sa dá splácať len

postupným zvyšovaním peňazí v obehu. V obehu je niekoľko násobne viac peňazí ako

skutočné národné bohatsvo vyjadrené v zlate. Pracujúci ľudia sa zaväzujú bezcenné

kusy papiera, za dlh vytlačené na požiadanie štátu či banky,  svojou prácou

a produkciou spácať dlh, ktorý pri zvyšovaní produkcii a peňazí v obehu neustále

rastie. Pre občanov takýto dlh predstavuje samoregeneračný dlh, ktorého spatenie

nieje možné a tiež dlh s nulovou hodnotou, teda s hodnotou ktorú majú zlatom

nekryté peniaze hneď po vytlačení. Oklamaní a okradnutí ľudia sú ich korektnými

vládcami manipulovaní, aby bezcenním papierom, prikladali hodnotu, ktorú dávno

stratili a zaviazali sa, že svojou vlastnou prácou postupne spatia fiktívny dlh,

ktorý nevznikol požičaním reálneho bohotstva. Jednoduchý a očividný podvod, ktorý

sa luciferiáni v tých najväčších svetových bankách za spoluúčasti dosadených

vlastnizradstvo v jednotlivých vládach snažia na ľudí urobiť, aby sme to videli

stačilo sa len zobudiť a správne oči otvoriť.
V podstate dlh vzniká zo snahy splatiť dlh, ktorý je ďalej možný splatiť len

ďalšími peniazmi pridanými znova na dlh do obehu.
Môžeme si to predstaviť že sa to deje medzi troma osobami. Prvá najstaršia, dajme

tomu kolo x ročná, skúsená, vedomá si zatejených vedomostí, z Egypta, Babylonu,

Izraelu, či Indie, dokonale pozná ľudskú psychiku a fyziku človeka, môže byť

prostredníctvom techniky všade na svete a v reálnom čase, a je schopná obetovať

všetko aby dosiahla cieľ vytýčený, osoba jednoznačne uctieva atikrista a jeho

hodnoty, ktoré sa pomocou lží, zvráteností podvodov snaží rozšíriť medzi naivných

nevinných ľúdí. Pomocou zdanlivo neškodných nástrojov sa snaží vyvolať u ľudí nízke

frekvecie, typické pre pocity strachu, smútku, agresie, tak aby hladiny ľudských

vibrácií boli čo najnižšie, aby umožnili príchod satana, lucefera, či satana – ich

jediného vládcu stelesneného v našej realite.
Celý princíp ekonomickej snahy o nadvládu, je taký jednoduchý, že je až smiešne že

na to ľudia skočili a hrajú tú hru s bezcennými papiermi naďalej. V jednoduchej

podstate, tá osoba skúsená, bezbožná, prvom rade zmanipuluje a dosadí si svojich

ľudí do vlády, ktorých predtým sama v školách vychová, rovno aj zariadi

financovanie ich podlej kampane na oblbnutie všetkých, tak aby si ľudia vraj

slobodne vybrali ich právoplatne zvolených poslancov vo vláde. Politicti dostávajú

od ľudu dovolenie rozhodovať vo veciach v ich zdanlivý prospech. Skutočnosť je

taká, že osoba na vrchu, skúsená a bezbožná, vytvorí len ilúziu slobodného pre ľudí

výberu. Je jedno koho si vyberú, všetci sú jej zamestnancami plniacimi jeho vôlu,

v klamlivom obraze, že vymysleli zákon v prospech ľudí, no v skutočnosti je to len

ďalšie obmedzenie v ich ľudskej slobode. Zákonodarci s prísľubom získaného

blahobytu bezočivo prijímajú rozhodnutia zamerané proti ľudu. Ako osoba skúsená

bezbožná, získala ekonomickú nadvládu, o ktorej vládcovia hlásia, že jediná šanca

jestvuje v šetrení a v jednom tempe s plácaním bezcennými peniazmi vymysleného

dlhu.
Celou ľudskou populáciou prijímané vyjadrenie bohatstva vo forme zlata,  zmyzlo vo

víre nenápadného rozkrádania z očí človeka, aj trezorov a možno dokonca z povrchu

zemského. Bez zlata, ktoré vyjadrovalo našu mieru bohatstva ostali  už len bezcenné

papiere zvané peniaze, ktorých hodnota je umelo každodenne a neustále do nás

vštiepaná. Už len otázkou času ostáva, kedy si ľudia všimnú hodnotu, pre ktorú tak

usilovne pracujú a kto ich v pozadí v mene zákona potichučku okráda.
Ako tento zločin vlastne v praxi prebieha? Počiatkom prvej v zlatých baniach

odohrajúcej sa človekom vyvolanej vzbury a končiac nastolením falošnej demokracie v

západnom svete, sa ľuďom po jednotlivých ich prebudeniach, udeľovali povoleniach

zahalené v zdanlivom umužnujúcich prejavenia ich slobodnej vôle, ale v skutočnosti

stalo sa tak z dôvodu zvýšenia ich produktivy v práci. V tomto z mysle bolo nutné

presvedčiť ľudí, v tom že kňazmi nasedení vládcovia sú tí, ktorí vládnu ľuďom

jediní a  nad nimi neni už nikto iní. Preto osoba v pozadí, skúsená a bezbožná je

vlastne pre bežného človeka neviditeľná, ale aj tak za všetko zodpovedná.

Manipuláciou či pod nátlakom, poskytne vládcovi penieze za úrok, čo sama si

vytlačí, bezcenné papiere zvané peniaze, ktoré absolutne nepredstavujú skutočné

bohatstvo národa vyjadrené v čistom zlate, ale iba papier z ktorého vyrátaný dlh

ľudia musia splatiť. Vláda vlastizradcov peniaze prevezme, a s radosťou v splácaní

úroku celý štát zaviaže, však na ľuďoch nezáleží, keď ide o ich zaslúžené provízie,

aby mohli na rozdiel od ostatných žiť v blahobyte. Veľkodušní vládcovia požičané za

úrok papieriky veľkoryse posunú svojmu ľudu, nech sa ako malé detičky s nimi hrajú

na pieskovisku v ohradenom kruhu.  Ďalšou úlohou je presvedčiť ich nech sa pekne v

ohrádke hrajú a za tú možnosť aj pravidelne s pocitom povinnosti danne štátu

odovzdať, nie dobrovolne, ale pod hrozbou skončenia na vonok slobodného života za

mrežami vezenia. Vláda pozorne sleduje, každú jednu tranzakciu medzi detičkami

odohrávajúcu sa na ohradenom piesku v kruhu. Každú jednu  pekne zdaní a od detičiek

vyzbierané peniažky, čo svojvou usilounou prácou sami preprali, miesto ich vrátenie

za účelom zlepšenia kvality ich ihriska, ich štát zo zákona a bezočivo okradne, aby

dohodnutý úrok za požičané bez hodnoty peniaze odovzdal svojmu, ale pred svojimi

detičkami utajenému vedúcemu. A tak to ide stále do kola, pomaličky detičky daňami

splácajú nevedomky úrok z bankového podvodu, a neustále svojou prácou obchodníkov,

výrobcov, remeselníkov a služovníkov znižujú množstvo papierikov, lebo ako dane sa

cez vládu dostanú až k banke, na povinné splatenie ich podvodu. Čím sa hra na

piesku rozrastá, tým rýchlejšie papierikov na piesku ubúda. Ale vláda  s navonok

čistým svedomím, na daniach okráda vlastných ľudí, a z ich vlastnoručnej práce

vytvorené hodnoty poslušne odovzdáva osobe s antikristom vytetovaným na čele, čo

stojí na čele tlačiarne svetových reálne už bezcenných papierových peňazí. A keď

detičky už všetky peniažky preperú, tak ujo vo vláde si od vedúceho požičia na úrok

ďalšie...
Takže ako tento kolosálny podvod vyzerá v jednoduchosti? Veľký ujo, disponujúci

starodávnymi znalosti, ktoré sa prenášajú z pokolenie na pokolenie, ucitieva

lucifera, či antikrista ako svojho najvyššieho boha, a na základe prejavenia

energie podporujúcej jeho hodnoty, docieli na základe tých najpodleších podvod, pod

hrozbou smrti či násilia, aby menší ujo ktorý je v parlamente ako občanni zvolený v

ilúzii slobodných volieb demokratických, pod úplnou kontrolou a bez akéhokoľvek

odporu plniaci jeho príkazy,bez debaty si požičia tlačené papieriky zvané peniaze,

ktoré kedže nie sú kryté zlatom, sú v podstate úplne bezcenné, ale aj napriek tomu

veľký ujo prinúti toho malého vo vláde aby si tie zdrapy zobral a presvedčil ľudí,

ktorí si ho zvolili o ich hodnote a ľudia ako malé hlúpučké detičky, ujovi z vlády,

kedže si ho sami zvolili bez otázok uveria jeho fáme o cenných papieroch a bez

rozmýšlania zožerú ju aj s navijákom. Cesta je voľná ľudia to zbaštia, tak im teda

bezcenné papieriky odovzdá, aby sa s nimi hrali a mezdi sebou súťažili, že ktoré

dieťatko najprefíkanjšie svojho kamaráta oklame a nahrabe si z týchto papierikov čo

najviac, či už vyrabovaním prírody alebo vykoristením slabších. Tak dedičky sa

pekne hrajú a poslušne uvjovi vo vláde odovzdávajú dane. Peniažky vytvorenú ich

prácou, či už poctivov alebo nekalou, si v mene zákona jednoducho privlastí. Časť

týchto peniažkou použije na svoje žitie v blahobyte, či financovanie iných

vybraných detičiek, ktoré  sa za tie bezcenné papieriky navlečú do čiernej uniformy

a poslušne s obuškom v ruke čakajú na príkazy od uja sediaceho v parlamente, ktorý

sa neprávom vydáva za ich šéfa, aj keď celý ich zmysel financujú dedičky z

pieskoviska, ale oni aj tak veria ujovi že on je ich pán a poslušne čakajú

pripravený prípadne zasiahnúť a vrátiť neposlušné dieťatko, ktoré nečakene vyšlo z

pieskoviska, aby vykonalo vzburu, proti tyranii či vykorisťovaniu, späť do

pieskoviska. Ďalšiu časť pracne detičkami prepraných peniažkov ujo v parlamente

použije na splatenie dlhu veľkému ujovi, ktorý peniažky vytlačil na vlastnej

tlačiarni a požičal ich tomu chudákovi ujovi v parlamente za úroku, aby ich

poskytol ďalej detičkám na pieskovisku. A za túto službičku vlastizradcu a

spolupáchateľa v okrádaní usilovných detičiek je samozrejme náležite odmenený.

Provízie, ktoré z tejto krádeže od veľkého uja dostáva za mlčanie o jeho existencii

a aktívne klamenie hlúpučkých detičiek, že tie papieriky majú nesmiernu hodnotu, mu

zabezpečujú život v blahobyte a v prípade ohrozenia aj ochranu vybranými detičkami,

ktoré neváhajú proti svojím rovesníkom použiť aj palice a poriadne ich vyplieskať,

keď neposlúchajú a nerobia čo sa od malých poslušných detičiek čaká a čo ujo v

parlamente dookala káže.M
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-08-12  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už viem, prečo sa ľudia ovešávajú zlatom. Potrebujú sa previbrovať! Pekné...


dart   |   ip:85.216.15   |   2011-08-12  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  knaz je akoze politicky korektne oznacenie pre zida? :))


dart   |   ip:85.216.15   |   2011-08-12  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teda vlastne luciferian, citam prave knihu synagoga satan


dusan   |   ip:212.55.25   |   2011-08-12  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dart:::: za tz. kňazvo, možme považovať, tak pochopiť, ako označenie pre ľudím, ktorí stoja v pozadí a potajomky ovládajú a riadia chod spoločnosti,,,je jedno ako ich nazveš, dôležitejšie skôr je v čo veria a podriadili svoje životy...


dusan   |   ip:212.55.25   |   2011-08-12  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jo jou tzv. luciferiáni, a bohvie či sú to praví židia, ale asi ťažko, skôr nejaká odnoš, alebo sekta, vzívajúca satana,,,


solim   |   ip:31.130.16   |   2011-08-12  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krásny článok,veľmi pekne ďakujem.Pokoj Vám všetkým prajem.
Ktorí nerozumiete,neriešte.
Čo sa má stať sa stane.Ide o to ako sa v kritickej chvíli zachováte.


illuminatedBimbo   |   ip:95.102.20   |   2011-08-12  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  M ..dobre si to načrtol,už som myslel že som vtom skoro sám...

""Atlantída, bájna krajina z dávnej minulosti, skutočne existovala, kniha o nej hovorí tak, ako ju duchovne prijal vnútorným zrakom a zachytil povolaný človek. Opisuje spôsob života a pomery obyvateľov Atlantídy až do času jej zničenia. Atlantída, nádherná krajina s obyvateľmi, ktorí boli ešte natoľko svetlí a čistí, že mali správne poznanie, žili v harmónii s prírodou a prírodnými bytosťami, musela byť nakoniec zničená. Ťažko uveriť, že aj medzi týmito nádhernými obyvateľmi došlo nakoniec k skaze, domýšľavosti, pýche a pokrivenosti. Atlantský ľud zotročoval ostatné rasy a považoval sa za nadradený a neomylný, s božskou iskrou v sebe. Panovníci sa prehlasovali rovno za bohov. Neplatili pre nich tie isté zákony ako pre ich otrokov, teda obyčajný ľud. Ako postupne strácali spojenie so Svetlom, spútavali prírodných duchov, ktorí im dovtedy, pokiaľ sa ich priania zhodovali s Božou vôľou, radostne slúžili. Kňazi a panovníci, ktorí mali viesť ľudí k pravému poznaniu, zlyhali. Oni prví sa mali zmeniť, keď prišla 49 rokov pred zničením výstraha. Neurobili však žiadnu nápravu, ba priviedli krajinu a jej obyvateľov k ešte väčšiemu rozkolu, hádkam a bojom. Zlo sa množilo, a tak bol strašný koniec Atlantídy neodvratný... Jej príbeh nie je vôbec bájny, ale dotýka sa nás viac, ako by sa mohlo zdať. Posolstvo Atlantídy je naliehavé pre nás všetkých...

Tak k vám volá, posledný kráľ Atlatidy!

Ľudstvo dneška! Počuj hlas jedného, ktorý nebol lepší než si ty! Tak ako sme "my" zašli, musíte tiež aj vy zahynúť v hrôzach a úzkostiach, ak nebudete ešte v poslednej hodine chcieť počuť ...
Tak ako my, idete aj vy ústrety skaze v spravodlivom súde .... ale vy to máte lepšie ako my. Máte tu na Zemi Imanuela, živú vôľu Božiu, vážneho Syna Božieho vo svojom strede! On je vaším útočiskom, vašou silou, vašou pomocou! Ďakujte svojmu Bohu za toľko milosti! ""rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-12  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co vsetko sa da dozvediet o jednom legendarnom kontinente zalozenom na jednej jedinuckej informacii od jedneho jedinuckeho filozofa...


Sky   |   ip:212.26.18   |   2011-08-12  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stale rozmyslam...kolko krat musi ludstvo padnut na hubu aby si uvedomilo pravy zmysel zivota?alebo inak,aby si uvedomili hodnotu svojho Ja,a nie materialnym dokazovanim ale skor skusenostou ducha,kulturou a vzdelanim,postojmi,pravou spravodlivostou,laskou a inymi faktormi ktore mu umoznia nepohrdat ostatnymi ludmi... Karieristi,pop stars,lepsie byvanie,boj proti terorizmu,naivna predstava,ze ludia vo vlade su tam kvoli ludom a nie prachom,krimi noviny(kazdodenne shity)jedna TV ktora vysiela to naj zo sveta a na konci vlozi tupy blok o mame kacicke s kacatkami aby si ludia uvedomili,ze po 1oo negativnych spravach je tam 1dna pozitivna,preco to nieje naopak???,rozne nadacie z ktorych vyzbieranych penazi prijimatel neuvidi ani cent,krachy na burze,recesie,neustale katastroficke scenare,chore sekty,konspiracne teorie,boj o ropu,zbrojenie a ine bullshity ktore tlacia ludom do ich tupych hlav ci uz len cez TV,media,radia alebo cielene sede a cierne propagandy vydavajuce sa za pravdu alebo loz...uprimne,"kazdemu to comu patri". Ak existuje reset tejto planety stlacil by som ho len vtedy ak by som vyzbieral vsetkych nevinnych ludi ale hold sme uz tak daleko vo vlastnom chaose,zeby som sa musel volat Astar Seran a mat hviezdnu flotilu aby mi ludia uverili :D :D :D :D :D :D :D :..p.s.-chcem sediet v prvej rade ked zacne to divadlo :D :D :D


Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-12  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak tak. Kňazi, vibrácie a rôzne iné hovadiny. Nie ľudská chamtivosť a snaha vytvoriť systém ako bez ničnerobenia získavať všetko. Ale bájna atlantída a podobné nezmysly. Pozrime sa na to realisticky. Každý normálny človek sa snaží urobiť tak aby sa všetko vyrobilo samo a človek aby dosahoval hmotné statky bez práce prípadne z minimálnym množstvom vykonanej práce. Že na to využil iných sa takisto nie je čo diviť. Ja za to nemôžem do takého systému som sa už narodil, kde jeden využíva druhého a každý sa snaží nejako s tým vybabrať.A tak tu máme civilizáciu ktorá nemá obdoby, všetko sa deje samo. Nie sú tu žiadni architekti, Tí sú už mŕtvi. V pozadí sú noví a ďalší ktorí chcú byť iba na vrchole pyramídy. Pokiaľ je to v rámci symbiózy tak je to v poriadku. Je na nás ako to urobíme aby sa to samo nejako dialo ďalej aj v náš prospech, nie neprospech. Všetko čo sa zatiaľ dialo, dialo sa v náš prospech - civilizácia z toho mala osoh. Čo tak vyhlásiť tie dlhy za protizákonné. Stačí predsa zmeniť zákony v prospech civilizácie. A to aj nakoniec nejako urobíme. Vyinflujeme sa, prípadne príde nová mena-zákonným spôsobom zničíme staré dlhy. Staré fiktívne dlhy sa spália infláciou alebo nejakými politickými zmenami. Kdeže kňazi alebo luciferiáni, je to všetko nezmysel čo tu píše autor ale k pravde sa blíži aspoň v tom ako systém funguje. Sme v kolotoči, naháňame si vlastný chvost ale iba vtedy ak sa naháňame za peniazmi. To ale nie je cieľom systému, je to iba efekt ktorý sa dá pozorovať. Všetci máme totiž z neho určitý osoh a to je dôležitejšie ako tie peniaze ktoré sa znehodnotia.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-12  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
myslis, ze ustanovit zakony v prospech ludstva je jednoduche??

ano, zdravy rotum to nevie pochopit, preco ti pani tak rozhoduje..
ja ti poviem preco..

Veľká masa ľudí, duševne neschopná ho pochopiť, ponesie svoje bremeno bez reptania a možno i bez tušenia, že tento systém je nepriateľský k ich záujmom."
Rothschild
Burlak   |   ip:64.121.12   |   2011-08-13  (03:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OK článok, ale veľa vecí zahmlených.
http://www.xat.org/xat/moneyhistory.html


Burlak   |   ip:64.121.12   |   2011-08-13  (04:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Džoplins: fyzická repsresia nemôže mať dlhodobé trvanie, pretože skôr či neskôr figúry začnú byť nespokojné. V prípade že tu bude fyzická represia tak akonomická represia ma nekonečné trvanie. Neustále vyrábanie nepriateľov a udržiavanie holoty pod bodom mrazu zaručuje, že holota zdegeneruje a dokonca začne byť nápomocná opresorovi.


Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-13  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolpins

Máš pravdu ten Rotschild si dosť namýšľal a Ty tomu veríš že je to tak čo povedal. Ale ja som spokojný s tým čo je lebo si viem predstaviť čo by tu mohlo byť ak by tú hlúpu masu nikto neovplyvňoval. Iba naivka si myslí že tu môže byť nejaký raj.Tento systém nie je nepriateľský k mojim záujmom. Ale môže sa zmeniť a vtedy bude.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-08-13  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru, ľudstvo je opäť pred koncom svojej Atlantídy...opäť. Ale teraz nie jedná krajina, jeden kontinent, ale celá planéta Zem. A falošní králi, proroci, kňazi, úradníci, politici... pracujú na plné obrátky, aby si ľud opäť nevšimol, že stojí pred svojim zánikom...,len opäť zopár bdelých to vidí a pripravuje sa na to, ako vtedy, tak aj dnes, aby mohli vojsť do zasľúbenej ríši mieru, slobody a pokoja. Boh stanovil jasný čas a deň obratu aj na tejto Zemi...zlo bude potrestané, tak ako všetci tí, ktorí mu verné slúžili...deň ,,D" začal...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-13  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..

mas pravdu...

no je aj druha moznost, a sice,, ze system JE nastaveny nepriatelsky voči tvojim zaujmom,,a TY o tom ani nevies..a zijes v iluzii..
co ty na to??

ale v podstate mas pravdu..
uz som to tu pisal ,len inymi slovami.. "iba naivka si moze mysliet ze tu moze byt nejaky raj"..to je pravda..
musi byt kntrola más,,a niekto kto bude davat ludom "chlieb a hry"
vzdy to tak bolo a aj bude.
je to tak zariadene..
takze v podstate, mas naozaj pravdu..


Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-13  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolpins

Teoreticky by mohol byt system nastaveny aj proti mojim zaujmom. Ak by som patril medzi tych cca. 95% ludi ktori kazdy den chodia do prace tak urcite. Mne ale tento system zatial vyhovuje, dokonca sa mi casto aj paci.
Nikto sa nestara do toho co robim, kedy robim, ci vobec robim. Je to dobry system pre mna a pre moje zaujmy.
Netvrdim ze je pre kazdeho. Takze tu druhu moznost ze ja zijem v iluzii a system je proti mne mozes vylucit. Pripadne je tu tretia moznost - ze ja zijem v iluzii ktoru si pretvaram do vlastnej reality a naramne mi teda tento system ktory sa do mna nestara vyhovuje.

O systéme som už dosť veľa premýšľal a došiel som k záveru že neexistuje ideálny systém pre všetkých. Takisto neexistuje systém ktorý by bol lepšie navrhnutý a realizovateľný ako tento súčasný. Je jednoduché tlačiť peniaze a dať ich na prvé miesto. Namiesto starosti o ľudí a o to ako budú vlastne žiť. Starať sa o ich potreby ako to robili trebárs komunisti. Takže každý systém nech ho už navrhneš akokoľvek berie ľuďom slobodu. Je jedno aké tam dáš prvky, vždy bude brať ľuďom slobodu. A preto mne tento systém ktorý sa nestará o mňa, nedáva mi žiadne povinnosti a ani záruky, navyše v ňom vládnu peniaze, teda banky a bankári a ten kto má love dá sa povedať vyhovuje. Ty to kľudne môžeš vnímať ale ináč. Dokonca sa môžeš cítiť byť aj zotročený ak nevieš s týmto peňazovým sytémom vybabrať a úspešne s ľahkosťou v ňom žiť.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-13  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
neviem co robis,,a ako si zarabas..
no musim ti povedat moj nazor.

ak si zarabas poctivo,,musis mat automaticky pocit , ze system ta ma v hrsti,a ze otrocis!!

pokial si zarabas nepoctivo,,a spekulujes.. ci inak vydrbavas zo systemom.. robis to vzdy na ukor ludi ktori mozno nie su taky sikovni ako ty..a tym padom ich zneuzivas aj ked nepriamo!!

vsetko zalezi od moralky ci svedomia ktorym clovek disponuje..

su urcite veci ktore by som za peniaze neurobil..
no mozno by som aj urobil ,keby moznosti zarobenie takych penazi, prisli nebadane..a ja by som vo svedomi otupel,a ospravedlnil si to hlupymi frazami typu-" ved vsetci to robia" ci-" neurobim to ja , urobi to niekto iny"!!!

kazdy sam sveho nestesti strujcem..!!

"nejedna cesta za zda cloveku byt spravnou, no nakoniec je to cesta smrti" Biblia prislovia

kazdy nech zije ako vie.. robi co chce.. za vsetko jedneho dna pride zaplatit DAŇ!!!


Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-13  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolpins

Ja nikoho neodrbavam. Zaoberam sa vyrobou určitych veci ktore vymyšlamm a predavam ich. Som skrátka šikovný ale nie v tom smere ako si si myslel. A robím to rád, nestojí ma to teda námahu. A system mi preto vyhovuje. Nič mi neprikazuje, do ničoho ma nenúti, robím čo ma baví a ešte na tom zarábam. Moja morálka je v poriadku. A otroctvo - na to zabudni. Aj lovci a zberači ktorí nepoznali peniaze mohli kľudne tvrdiť že žijú v otroctve pretože musia loviť a zbierať plody. Museli si dokonca konkurovať tak ako dnes. Schválne hoď sem link na nejaký lepší systém ktorý by bol realizovateľný, nie len ideologicky pekný. Alebo popíš ho nech sa rozumnejšie pobavíme o systéme.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-13  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..

v tom pripade beriem spät..
tuto moznost som opomenul..
inak, mas to asi dobre.. ked aj zarabas,,aj moralne to je ok..aj ta to este k tomu bavi..
takych stastlivcov je asi 1%...

a k tomu systemu..
musim ta sklamat.. ziadny nemam.. lebo ziadny by v pripade vladnutia cloveka nad clovekom nefungoval!!
neviem,.niet vychodiska..
stale je to o pyramide..mocny vs masy slabych.
ci inteligentní (rozumej prefikaní) vs jednoduchí..

neexistuje system ktorý by vyhovoval väcsine , a aby bolo ok..
stale je to hrstka "vyvolenych" a stado pracujucich..

inak to nebude..

a myslim,ze ani ty nemas nic co by mohlo fungovat..a ak ano, tak len teoreticky.. lebo prakticky zlyha kazdy system na ludskej chamtivosti a tuzbe po moci a ovladani ostatnych..
ide len o to za aky cas sa to v danom systeme zvrhne!!
Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-13  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolpins

No prave to je to že Ty nemáš lepší systém, ja nemám lepší systém a vyhovárať sa na Rotchilda alebo na nejakých mimozemšťanov že oni sú na vine nám nepomôže. Nie je dobrý tento systém a už vôbec nie ideálny ale nič lepšie nemáme. Ak by sme mali tak by už existoval. Ale pre ľudskú chamtivosť a snahu elít všetko mať pod kontrolou, všetko ovládať a mať moc nad nami by to nefungovalo. A tak nám neostáva nič iné len sa na elity spoľahnúť nech si tie peniaze tlačia ak to chcú mať pod kontrolou a keď to nebude fungovať, čo je tiež momentálne dosť pravdepodobné tak potom sa na nich vykašleme a urobíme si po svojom ako nám vyhovuje. Ale potom to už nebudú mať pod kontrolou, pod kontrolou to majú len kým im to funguje a kým my robíme to čo sa od nás v systéme vyžaduje. Skôr sa ale stane to že tí darebáci alebo noví darebáci prídu s novým systémom a strčia nám ho pod nos. Ľudia v beznádeji ho prijmú. Problém ale vidím v tom že nech vymyslíš akýkoľvek systém, trebárs že ráno vstávaš o ôsmej - automaticky sa stávaš toho otrokom. A preto ja vstávam keď sa vyspím, idem spať keď som unavený a pracujem keď sa mi chce.
Nemám žiadny systém, to je to najlepšie čo poznám. V tom starom soc.zriadení sa mi o takom niečom ani nesnívalo, tam mi systém nič také nedovolil. Slobodu každý vníma akosi ináč niekto tvrdí že starý systém bol lepší, niekto že bol horší každý podľa toho kde sa v pyramíde nachádzal vtedy a dnes. Napokon nič okrem pyramídového systému človek ešte nevytvoril. To by sme museli zrušiť tie pyramídové usporiadania ktoré sme schopní všade vytvárať vrátane firiem a snažiť sa vytvoriť niečo kde sme si rovnejší.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-13  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
trefne!!

no system kde by sme si boli rovnejsi neexistuje z jedneho prosteho dôvodu.. my sme si nie rovni!! a kazdy si to uvedomuje..
jedni su krajsi a lahsie im je ovladat svojou krasou druhych..
iní su sikovnejsi a zarabaju bez prace..(alebo vymyslia system co im to umozni)
dalsi su bezocivejsi a vykoristuju iných..

jedni su cierni a dasli su zltí..ci bieli ,,kazdý si myslí,ze je viac ako ten druhý..a to je kamen urazu celeho ludstva!!
ked sa aj nejde jedinec co disponuje inteligenciou vyssou ako zbytok ludstva..a je aj skromny a pokorny.. no da sa mu moc.. ci postavenie.. za chvilu sa z neho stane namyslenec aj ked to mozno neda najavo hned.. a to len preto lebo si uvedomuje svoju prevahu!!
proti tomuto sa neda branit!!

poviem to narovinu..- kym sa clovek nezmeni zvnutra..a nebude sa snazit zo vsetkych sil udopat v sebe tie blbe, sebecke , vykoristovacko-pôzitkarske tužby,, dovtedy to pôjde z ludstvom dole vodou!!
vo vela veciach s tebou suhlasim,,,no s tym vstavanim napr o 8 a a naslednym stavanim sa otrokom stavaniu,,nesuhlasim!!

clovek je stvoreny tak, aby pri rovnovahe urcitych chemickych procesov a vesmirnych zakonov , pocitoval spokojnost a vyrovnanost.. myslim tym, unavu,, dostavocny cas na zabavu..ci volny cas pre seba..a cas na spanok,,ci oddych!!

akonahle jedna s tychto činností prevyšuje ostatné, clovek je automaticky vykolajený, hoc si to niekedy ani nevsimne..no jeho telo mu to spocita v buducnosti!!

vela prace- zle..
vela spanku- zle..bolavy chrbat.. rozhadzany biorytmus.. nasledne zly spanok.. zle travenie..atd atd..
vela zabavy- debilizmus..

myslim,ze by sme to mali uzavriet tym,ze nech si kazdy zije ako vie a chce..
Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-13  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolpins s tym vstavanim to bol priklad, kludne si tam daj kedy mas chodit do prace a kedy z prace. Jedneho dna zistis ze si toho otrokom a tuzis po zmene. Ak to zmenit nevies pretoze Ti to system nedovoli tak stracas pocit slobody rozhodovania sam za seba. Môžeš to časom považovať aj za otročinu.

Ale my sme si rovni. Aspoň v tom že každy potrebuje jesť, niečo si obliecť a mať sa kde vyspať, mať kde bývať.
To aké kto má iné potreby a ambície, schopnosti to je už druhoradé tak od toho by sa mal ten lepší systém odvíjať. Mal by zaručovať každému človeku aspoň aký taký dôstojný život. V dnešnej dobe by teoreticky nebol problém vytvoriť systém v ktorom má každý aspoň právo na nejaké jedlo a určité množstvo energie (plyn, elektrina..) Zbytok by si mal každý niekde odrobiť ak niečo chce navyše. Ja myslím že to nie je soc__lizmus, kľudne bz to mohol zabezbečovať aj nejaký ľudskejší kap__lizmus, je jedno ako to budeme volať.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-13  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..

toto je diskutabilne..
Karel Čapek: „Disciplína nie je na to, aby sputnávala slobodu, ale aby jej umožňovala vzniknúť.“

ja to vidim tak, ze clovek musi dodrziavat urcite zasady ak ma byt slobodny..
keby si mal zit len z toho co si dopestujes..ci vychovas.. tak by si nemohol vstavat kedy sa ti chce..ci vôbec pracovat len vtedy ked mas chut..
lebo by si vdaka svojmu ponimaniu "slobody" vsetko stratil za tyzden ci mesiac a casom by si kvoli tej slobode neskutocne trpel!!
koniec koncov,,ked beries slobodu v zmysle, robim si co chcem a kedy chcem, tak si myslim,ze ze to je trochu pomylene..no nic v zlom..takze ja to vidim trochu inak..

mas moznost zit tak ako zijes preto ,lebo zarabas na nejakych veciach ktore vymyslas,,potom predavas,,a nakupujes v obchode vsetko potrebne!!

no z urciteho hladiska,si aj ty otrokom..

PS,, to s tym systemom v ktorom ma kazdy pravo na uspokojenie zakladnych potrieb je ok..
s tym suhlasim.
no obaja vieme,ze to je utopia..
proste sa to vzdy casom vykristalizuje do pyramidy..
a kedze ludia su skazeni skrz na skrz, tak to skonci vzdy len v diktature..
inak to byt nemoze..
(aj tato demokracia skonci v diktature..no celosvetovej a neskutocne brutalnej)
Steve   |   ip:178.40.22   |   2011-08-13  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolpins

Nesúhlasím v tom s Tebou. Slobodu vnímam ináč ako Ty mám jej zrejme oveľa viac. Disciplínu si môže každý ináč predstavovať. Nie sme predsa na vojne. Zásada je že denne si odpracuješ určitý čas. To je nevyhnutne potrebné. To ale kedy budeš pracovať to je predsa na Tebe a je to úplne jedno ak nepracuješ v kolektíve.. Veď Ti to píšem, čím viac si toho naložíš tým je to horšie a slobodny nebudeš takto nikdy lebo vždy niečo musíš .. Ale ja iba môžem. Môžem pracovať a nemusím. Musím pracovať iba vtedy ak to preženiem zo svojim voľnom a dôjdu mi peniaze.. Iba vtedy musím. Ináč toho veľa nemusím a keď sa to tak vezme tak momentálne s Tebou komunikujem a v pozadí za mňa aj v tejto chvíli pracujú stroje.. Môžem ich aj vypnúť keď chcem ale načo veď nech len robia.. :-))joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-13  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve,,
tak to mas super..a ja by som chcel. ale asi na to nemam...

ja musim o 4.30 vstat , sadnut do auta.. a ist otrocit.:-))

nechce sa mi.. no idem..a dokonca ani nemusim.. no aj tak idem..
asi som otrokom penazi..systemu..

nic..idem pomaly ,,lebo rano bude tazke!! :-)))


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-15  (03:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve

ty hovoris, ze niekto musi riadit tuto hlupu masu...

A ja ti odpovedam - tato hlupa masa ma ovela viac rozumu ako ti, ktori ju riadia !!!

Ak pochybujes, pozri sa, kam nas ta elita priviedla a pozri sa na dejiny ludskej rasy.

Ja ti to vysvetlim raz-dva : rozdiel medzi "hlupou" masou a elitou, ktora ju "riadi" je v tom, ze :

1. masa jednoduchych prostych ludi je po duchovnej a aj evolucnej stranke na ovela vyssom stupni ako materialne orientovani egoisti, ktori okrem mamonu nepoznaju inu hodnotu.

Ak si nepochopil, vyplyva z toho, ze masu riadia primitivnejsie bytosti.

2. eilta masu nevyhnutne potrebuje, ale masa elitu nie !!!

Elita by bez prace prostej masy neexistovala, lebo elita si nedokaze hodnoty sama vytvorit. Oni su len zlocinci, ktori parazituju na hodnotach, ktore masa vytvori. Su to PARAZITI.

Naopak, masa nielenze nepotrebuje riadiacu elitu, ale jej zivot bez nej by bol kvalitnejsi.

Alebo chces povedat, ze bez Miklosa a Radicovej by si sa mal horsie ???


1984   |   ip:95.102.16   |   2011-08-17  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve, Joplins

system (ja by som to nazval mozno tiez civilizacia alebo pokrok) je v podstate dobry. Funguje delba prace, vymena tovarov, mame kde byvat a co jest.

Problem, ktory je spravne naznaceny v clanku, spociva vo financnom systeme. O nutnosti penazi snad netreba diskutovat, bez nich by delba prace a vymena tovarov a sluzieb bola do znacnej miery obmedzena.

Nic neriesi ani tolko ospevovany zlaty standard. Preco? To vychadza z otazky, ze kolko penazi je vlastne treba. Treba ich tolko, aby sa dali pomocou nich uskutocnovat vymeny tovaru a sluzieb. Rozsah tychto vymien stale narasta, jednak kvoli rastucej efektivite vyroby, jednak kvoli rastu poctu obyvatelstva. Pritom mnozstvo vytazeneho zlata nenarasta tymto tempom. Teda peniaze zalozene na zlatom standarde by boli nevyhnutne deflacne a hlavne by brzdili obchodnu vymenu a tym aj celkovy rozvoj a blahobyt.

Sucasne peniaze su lepsie ako zlaty standard v tom, ze ich je dostatok na obchodne vymeny, to vidime aj vo velkom raste vyroby a zivotnej urovne za posledne dve storocia.

Velkou nevyhodou sucasnych penazi je to, ako vznikaju - cez bankove uvery. Tym padom sa musia splacat (aj s urokami!), co predstavuje enormny a nicim nezasluzeny profit pre par uzkych skupin. Na druhej strane sa im na tento profit skladaju vsetci ostatni v podobe dlhsej pracovnej doby (pri sucasnom rozvoji techniky by iste stacil aj 4 dnovy pracovny tyzden) a vyssich cien tovarov (odhaduje sa, ze v priemere 30% ceny tovarov tvoria splatky dlhov - takze aj ked Ty nemas dlhy, cokolvek kupis, odtekaju tym peniaze k par vyvolenym).

Aky bol teda lepsi financny system ci lepsie peniaze.
Podla mna take, ktore by neboli vytvarane ako dlh, ale ktore by stat priamo vkladal do obehu prostrednictvom statnych vydajov.
Mozno si niekto pomysli, no ale ked pribudaju peniaze v obehu, tak to jasne musi sposobit inflaciu. S takymto nazorom sa casto stretavam - a je to nespravny a zjednoduseny pohlad na vec. Inflacia nastava az vtedy, ked narast penazi je vacsi ako narast obchodnej vymeny.
Bolo by ulohou ministerstva financii dovolit len taky narast penazi, ktory by zodpovedal rastu ekonomiky.

Co sa tyka bank, nedovolil by som im vyrabat peniaze pomocou uverov. Uvery by poskytovat mohli nadalej, ale so 100-percentnycm krytim. T.j. ako keby som ja Tebe chcel pozicat 100 euro. V prvom rade by som tych 100 euro musel mat, a v momente kedy by som Ti ich pozical, uz by som ich nemal. Nie ako banka, co sa stale tvari, ze ma stale vsetky vklady klientov, aj ked poziciava. Teda banka by mohla poziciavat bud svoj vlastny kapital, alebo vklady tych klientov, ktori by boli uzrozumeni s tym, ze ich vklad sa prave niekomu pozical a ze peniaze si mozu vybrat az vtedy, ked ich dlznik banke vrati.
Inymi slovami by toto opatrenie zabranilo bankam vyrabat peniaze, cim by sa znacne znizili inflacne tlaky a zaroven zvascil priestor pre stat na vkladanie dlhom nezatazenych penazi do obehu prostrednictvom statnych vydajov.

Kedze mame tu akoze "demokraciu", rad by som zvolil taku stranu, ktora by mala taketo nieco v programe.
Neviem, ci sa toho niekedy dockam.

PS:
Jasne, mame euro a nasa vlada ho nemoze len tak z nicoho nic zacat priamo vydavat. Dalo by sa to ale obist pomocou doplnkovej meny, napr. takto:
http://ekonomika.sme.sk/diskusie/1874706/2/16978884/Koruna-Radsej-nie.html#16978884


lexus   |   ip:178.40.13   |   2011-08-20  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy clanok, asi preto ze mam rad sci-fi :-) Aj ked som ho pre dost zly preklad nedocital az do konca (mohli by ste sem hodit link na original)...
Takze ako poviedka na nejakom sci-fi blogu by to mozno uslo, teda ten zaciatok o atlantide a o tom ako knazi po jej zniceni znova vybudovali civilizaciu. aj ked je to dost osuchana tema.
Ale co sa tyka tej casti o zlate, ekonomike, luciferianoch ,to bola pekna znoska nezmyslov.


Ronie   |   ip:212.95.7.   |   2011-08-24  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1984

Vysvetli mi prosim ta, ako si predstavujes, zeby stat vkladal do obehu peniaze prostrednictvom vladnych vydavkov...


ClarkLindson . goqasary08   |   ip:41.203.64   |   2012-02-01  (01:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oslobodenie úver ponuky

Ste v núdzi úveru? alebo ak chcete oslobodiť sami seba z finančných obmedzení
Tu je testovaná a skutočný zdroj svojho príjmu, ktorý vám dá dobre žiť, ste v dlhoch, alebo chcete začať podnikať, prišiel clarklindsonloanfirm.01@gmail.com dávame z úverov bez zbytočného odkladu, pretože Biblia hovorí Lukáš 10:11, opýtajte sa a bude vám dané a budete hľadať a nájsť a klepanie bude otvorená. klopať na (clarklindsonloanfirm.01@gmail.com), dnes a váš život už nikdy nebude ako predtým.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Kartová hra Illuminati III.

Bermudský trojuholník - čo je za ním


Posmrtný život existuje, tvrdí uznávaný neurochirurg!

Je pozeranie porna správne ?

Zpráva z konference Rostchilda v Bratislavě

AKO TO BUDE 21.12.2012

Šokující pravda o rakovině

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4862 s