25. August 2019
    
Báj o upíroch - Dolezite.sk

Báj o upíroch


  2013-04-07  (19:56)  |  Zdravie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Báj o upíroch

Chce to kus odhodiť ten cirkevný “kresťanský” nános na slove uctievať…

 

Uctievanie bolo pôvodne prejavom úcty. K javom a bytostiam. Celá kultúra, duchovno, bolo o vzájomnom prejavovaní úcty, nevyvyšovaní sa nad inú bytosť. Bolo to o vzájomnom prijatí a pochopení. Prírodných javov. Boha, Všehomieru samotného...

 

Boh bol pôvodne stredného rodu. Mužský rod mu dala až “kresťanská” cirkev. Úvodzovky používam, pretože franské a byzantské “vierozvestské” misie mali s kresťanstvom pramálo spoločného. Oni len kresťanstvo zneužili, aby sa zaň skryli. Zámer bol vnútorne oslabiť našu krajinu.

 

Toto dokázali pomocou myšlienkového vírusu. Podstatou tohto vírusu bolo nahradenie rovnováhy nerovnováhou. Vierozvestcovia knážatám kázali, aby sa vzdali rodnej kultúry a prijali kultúru “kresťanskú”… Kázali im, aby opustili vnútorné vedenie a slepo verili. Aby začali uctievať krajnosť. Aby popreli boha vo význame rovnováhy mužského a ženského, rovnováhy živlov a rovnováhy všetkého živého. Vierozvestcovia ich navádzali na uctievanie nerovnováhy zosobnenej mužským bohom a mužskou silou.

 

Nerovnováha ťa oslabuje a ako slabí sme náchylní ochorieť. Niektoré kniežatá na tento myšlienkový vírus ochoreli. Stali sa nemocnými. Stratili vnútornú moc. Ako nemocní začali využívať prostriedky, ktoré im čert dal výmenou za ich dušu. Začali využívať pomoc “kresťanských” spojencov, pápeža, Byzancie… aby silou získali moc. Moc nad inými bytosťami, ktoré predtým ctili…

 

Keď niekoho ctíš, nenútiš ho do ničoho. Ctíš jeho slobodnú vôľu, právo na slobodné rozhodnutie. Tieto nakazené kniežatá prestali ctiť iné bytosti. Všetci “nekresťania” pre nich sa stali pohanskými psami. Museli jesť na zemi, nie pri stole s “kresťanmi”. Tieto nemocné kniežatá si začali vonkajšou mocou budovať sieť poddaných. Sieť ľudí, ktorých môžu do niečoho nútiť.

 

Pretože ty, keď niekoho nútiš do niečoho, čo sám nechce – vlastne ho nútiš odovzdávať ti jeho vnútornú životnú silu. Nútiš ho, aby ju používal na to, čo ty chceš. Vlastne mu tak na duchovnej úrovni životnú silu kradneš. Kradneš mu vnútornú moc.

 

Takého nemocné knieža ale skutočnú moc nikdy nezíska. Pretože zapredalo svoju dušu. Zaviazalo sa pápežovi alebo byzantskému cisárovi. Toto knieža zasa odovzdáva nahromadenú a sústredenú životnú silu vyššie, svojmu pánovi.

 

Je to vlastne obrovská pyramídová schéma vysávajúca životnú silu Ľudu a Zeme a sústreďujúca ju do jedného bodu na vrchu pyramídy, ktorý je v oblakoch.

 

Pekne sa to dá predstaviť na báji o upíroch. Určite ti je známa z veľa filmov…

 

Uzavreté bledé nemocné knieža. Saje krv (znak životnej sily) svojim obetiam. Tie sa postupne tiež menia na upírov a slúžia mu. Buduje si vlastne hierarchiu upírov. Ono samo sa nevidí v zrkadle – nevidí, že je upírom. Je nemŕtve a neživé – život je zmena a ono je opak života. Stagnuje. Nemení sa. Nežije. (Stredný rod vyjadruje neurčitosť pohlavia, nie podradnosť.)

 

Naši predkovia vedeli o tejto hrozbe, preto bola pre nich úcta taká dôležitá. Keď si k bytosti úctivý, ani ťa nenapadne ju do niečoho nútiť. Ako úctivý životnú silu neukradneš.

 

Nákaza časom postupovala od hora nadol. Od kniežat a šľachticov sa dostala k mešťanom a dnes sme už nakazení skoro všetci…

 

Často sa stretneš s tým, že ťa niekto do niečoho núti. Že sa snaží sa ti ukradnúť životnú silu…

 

Ako sa brániť?

 

Málokto si uvedomuje, že je to tvoja slobodná voľba mu ju dať. Na prvý pohľad to tak nevyzerá, ale nemusíš mu ju dať.

 

Včera som bol dohodnutý so známym, že sa stretneme v meste. Čakal som naňho skoro hodinu a neprišiel. Donútil ma tam čakať a ani sa neobjavil. To, že na seba necháš čakať, je tiež jeden spôsob kradnutia životnej sily.

 

Mohol som sa naňho naštvať. O životnú silu by som prišiel. Aj, keď mi ju ukradnúť vlastne nechcel.

 

Ja som sa s tým zmieril. Vzal som to s nadhľadom. Dačo vážne ho možno zdržalo. Vlastne som sa pekne prešiel. Pri čakaní som si uvedomil zaujímavé veci. Stretol som dávneho známeho. O životnú silu som neprišiel.

 

Je to vec prístupu, či sa človek vysať nechá a či nie.

 

Ak máš prístup záporný… ak všade vzdoruješ… ak hľadáš dôvody, prečo to nepôjde… Ak si stále podprahovo ustrašený či nahnevaný – silu ti vezme aj ten, kto tak vôbec spraviť nechcel.

 

Ak je tvoj prístup kladný… ak sa prispôsobíš… ak hľadáš prístup, s ktorým to pôjde… ak cítiš vnútornú radosť z toho, že žiješ, z toho, že svieti slnko či prší… Ak hľadáš spôsob, akým z každej ťažkosti vyťažiť… silu ti nevezme ani ten, kto sa o to úporne snaží.

 

Často to nie je jednoduché, zachovať si rozvahu a správny prístup.

 

Stále je to ale tvoja slobodná voľba, či si silu vziať necháš. Či sa zúčastníš upírej pyramídy a necháš sa vysávať.

 

*

Teraz toto už vieš. Už sa nevyhovoríš na nevedomosť.

 

Svoj život máš v svojich rukách.

 

Si slobodný.

 

*

 

Veľa duchovných ľudí dnes hovorí, že my ako Slovania zohráme kľúčovú úlohu v nadchádzajúcich zmenách. Už sme však jednou zásadnou vecou prispeli, ani si to neuvedomujeme. Prispeli sme vedomosťou o tom, čo sa stalo. Dnes tieto báje vďaka ich príťažlivosti a vďaka médiám a pozná už hádam každý.

 

Tieto príbehy obrazne opisujú, čo sa stalo. A opisujú hlavne to, ako z toho von. Dávajú riešenie.

 

Sú to báje o upíroch.

 

Opisujú ako zničiť upíra:

 

Svetlom – Svetlo je znak vedomia a pravdy, a zároveň Zdroja. Keď ti niečo vysvetlím – vyjasní sa ti – pochopíš pravdu. Klamstvá pominú. Klamlivé cudzopasné myšlienky, ktoré bytosť ovládajú, sa rozpadnú sa na prach. Upír sa rozpadne na prach. Človek ostáva.

 

Slnkom – Zdrojom. O tomto Ježiš hovorí. Keď upíra pochopíš a prijmeš – vtedy mu môžeš pomôcť napojiť sa na Zdroj životnej sily. Aj rozprávky o tom hovoria: Kráska a zviera napríklad. Láskou a čistotou zničíš upíra. Človek ostáva.

 

Živou vodou – svätenou vodou. Vo vode v živých bytostiach je zapísaný vzor života. Takáto voda je živá a podporuje rozkvet života. Tento vzor vo vode je kvet života. Viditeľný je na snehových vločkách a nezriedka býval vyrezaný na trámoch našich starých dreveníc.

 

V mŕtvom sa ale tento vzor rozpadá. V telách upírov je tento vzor rozpadnutý, voda v nich je mŕtva a beztvará. Nie je v nich život a nemajú napojenie na Zdroj. Tento vzor sa rozpadá, keď je voda znásilňovaná. Napríklad, keď je nútená prúdiť pravouhlými vodovodnými trúbkami. Alebo rozkmitaná v mikrovlnke. Skladovaná v PET fľašiach. Ožarovaná elektromagnetickým žiarením. Znečistená chemikáliami a umelými nanočasticami… Vzor sa tiež rozpadá pod vplyvom istého druhu ľudského citového chvenia: hnevu a strachu.

 

Vzor života je však vode vlastný a obnovuje sa, keď voda prirodzene prúdi. Obnoví sa tiež, keď voda zmení skupenstvo: keď sa zmrazí a rozmrazí. Keď sa odparí a zrazí. Prírodné kolobehy vodu čistia a robia živou. Živé divé bytosti ju zlaďujú. Citové chcenie radosti, šťastia, lásky, úcty a vďaky pomáha vode znovu skladať jej vzor. Pôsobením nášho srdca, keď sme radostní a láskyplní, vieme vodu vyladiť. Je iba prirodzené, že my ako živé bytosti, ktorých telá sú z väčšej časti voda, dokážeme vodu opraviť. Pôsobením našej životnej sily. Dokáže to každá naša bunka, ale keď sa na to sústredíme celou bytosťou – pôsobíme oveľa silnejšie.

 

Živá voda vyteká z lesa, vyviera z prameňov. Keď sme zdraví, voda v nás je živá. Živá je voda v čerstvej ovocnej šťave, v živom jedle. Živú vodu je možno riediť mŕtvou a vzor sa rozšíri. Beztvarosť sa zmení na vzor kvetu života. Mŕtve telá upírov sa zmenia na živé. Upír hynie. Človek ostáva.

 

Modlitbou – ladným spevom. Prirodzená ladná hudba a spev pôsobia blahodárne nie len na našu myseľ a dušu. Hudba, ktorá ladí nám, ladí aj vode. Ladí životu. Chvenie takejto hudby navracia vode jej vzor. Tiež v nás rozprúdi city a aj ich pôsobenie vodu zlaďuje. Zlaďuje vodu v našich telách aj vodu v tele upíra a ten hynie. Človek ostáva.

 

Striebrom – znakom čistoty. Čistoty zámeru a aj čistej vody. Koloidné striebro má vraj silné účinky proti bakteriálnym nákazám a inak je k telu oveľa šetrnejšie ako dnes bežné antibiotiká. Táto liečivá moc je obradne prenositeľná aj na oblasť mysle. Podobne je to s cesnakom.

 

Vencom z cesnaku – vence sú znakom kolobehu. Znakom víru ustavičnej zmeny a zároveň večnosti. V staroslovienčine znamenalo slovo koniec zároveň aj začiatok. Koniec a začiatok, smrť a narodenie je totiž tým istým bodom v kolobehu. Na hroboch si vencami pripomíname, že mŕtvy znova začal. Na Vianoce si vencami pripomíname, že po zime príde jar. Upírovi vencom staviame pred oči pravdu, ktorá ho ničí. Pravdu, že život je kolobeh. Pravdu, že čas neplynie priamočiaro. Letopočet nemá zmysel. Zmysel má, v ktorej časti kolobehu sme. Je jedno, aký je rok. Podstatné je, aké je obdobie – aká je doba v kolobehu. Upír si uvedomí, že sa zasekol v jednom bode. Uvedomí si, že toto je dôvod, prečo živorí. Klamstvá, na ktorých je upír založený, sú podkopané. Upír hynie. Človek ostáva.

 

Krížom a dreveným kolom v srdci – znakom stromu života a rovnováhy. Klamstvá držia bytosť v stave nerovnováhy. Nerovnováha otvára cestu chorobe. Upír stagnuje a bráni sa životu. Život je zmena. A zároveň je život ustavičné smerovanie k rovnováhe. Vyliata voda vyrovná hladinu. Ustavičná zmena a smerovanie k rovnováhe sú vlastne podstatou divej hry života.

 

Obraz stromu života znázorňuje stred sveta, stred ako zvislý kôl – ako os, ktorá spája úrovne sveta. Strom stojí priamo, rastie v bode rovnováhy, v strede sveta. Jeho skryté korene sú v duchovnej rovine, jeho pevný kmeň je v hmotnej rovine a jeho konáre sú v rovine duševnej, myšlienkovej. Stredom sveta sa prelieva životná sila. V strede sveta, pri koreňoch stromu, je Studnica múdrosti, Prameň nesmrteľnosti – tam vyviera živá voda. Tam je svätý grál. Tam je Zdroj.

 

V bode rovnováhy máš najväčšiu vnútornú moc. Silu. Týmto bodom je v našich telách naše srdce. Obraz stromu života máme dokonca v slovenskom štátnom znaku. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Ten istý obraz je na vežiach kostolov. Je to náš obraz, nie cirkevný. Všetky základy, na ktorých cirkev stavia, sú naše. Bolo by veľkou chybou sa ich zrieknuť. Len preto, že ich zašpinili. Zabitie dreveného kolu do srdca značí prienik srdca a stromu života. Je to návod, ako vyliečiť samého seba. Toto nikto za teba nespraví. Len sám môžeš nájsť bod rovnováhy a smerovať k nemu. Len sám môžeš toto spraviť tvojím zámerom.

 

Smrťou a znovuzrodením – stačí obradne, nie je nutná telesná smrť. Nemusíme čakať na smrť, aby sme sa mohli očistiť a znovu začať. Nemusíme zomrieť, aby sme sa zbavili predstáv a klamstiev ovládajúcich našu myseľ a robiacich z nás upírov.

 

Bojíš sa smrti? Čo by sa stalo, keby ťa zajtra zrazilo auto? Vlastne od bodu smrti by ti bolo už všetko jedno. V skutočnosti sa nemáš čoho báť. Iba myšlienky ovládajúce tvoju myseľ majú dôvod na strach. Oni pominú, stratia hostiteľa. Stratia náš mozog, našu myseľ. Vedomie a duša ostávajú a pokračujú v kolobehu. Strach zo smrti je strach tvojich myšlienok. Nie tvoj…

Začni si upratovať v živote. Všetko pomaly uzatvor. Všetko pusť. Pusť istoty a štruktúry, pomocou ktorých sa držíš v nerovnováhe mysle. Uvoľni sa. Uvoľni sa prvotnému zákonu prírody – uvoľni sa smerovaniu k rovnováhe. Keď sa pustíš, možno ťa otrieska. Strasieš pri tom všetky klamlivé myšlienky – ostane tvoje jadro. Pocítiš pravdu. Pretože pravda je prirodzená, tak ako ty si vo svojom vnútri prirodzený. Znovu sa zrodíš ako nový človek. Čistý. A oproti telesnej smrti máš jednu výhodu: skúsenosti. Už si vieš dať pozor, aby si druhý raz neochorel, už si odolný.

 

*

 

Chce to spojiť viaceré ak nie všetky spôsoby. A začať od seba – pretože jedine svet, ktorého si ty sám stredom, môžeš ovplyvniť.

 

 

 

Prevzaté z blogu krkavec.wordpress.com

 


Vlastimil Krkavec
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
michal . hykuwevu70   |   ip:95.105.25   |   2013-04-08  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Že takéto hlúposti niekto píše, to sa s prižmúrením oboch očí ešte dá prežuť. Ale že tieto hlúposti dovolí admin zavesiť na túto stránku, to sa už pochopiť a stroviť nedá.
Admin, admin. Mne si prečo vymazal môj príspevok? Na čo si ho tam dal, keď si to už odstránil. A tieto bludy tu dávaš.rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Krkavec, myty o upiroch maju tu chybu, ze kopiruju neznalost ludi doby, ktori si mysleli,ze nahradit krv sa da pitim krvi. Pokial Harvey neobjavil krvny obeh, ludia dovtedy nic o krvotvorbe nevedeli. Preto aj tie nezmysly o upiroch a sani krvi.


Krovak . kuralogo13   |   ip:195.146.1   |   2013-04-08  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael: aj keď máš v podstate pravdu dovolím si to jemne doplniť. Teda konkrétne v tom, že krv sa nedá nahradiť krvou - zoberme si takú kulinársku špecialitu ako je kačacia krv na cibuľke. Aj keď tepelne upravená je to predsalen krv a tým pádom telo dostáva prakticky všetky látky potrebné na vytvorenie novej krvi. Samozrejme je na konkrétnom metabolizme či to náležite spracuje. Alebo sa mýlim?


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.10.   |   2013-04-08  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok, len upír je zle pochopený, je totiž personifikovaný v našich predstavách, pritom on nie je materializovaný, upír je negatívna duchovná entita živiaca sa našou energiou / tú energiu predsa tiež nie je vidieť a existuje /!

A ten kríž mi nereže, prečo nenapísal dvojkríž, ten je Slovanom vlastný / dvojkríž - """runa""" označujúca bohynu Morenu / a nie kresťanský kríž! Už som viac krát v tejto veci Krkavca kritizoval, ale reaguje ako keď hrach na stenu hodíš!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial to beries takto, nemylis sa, ale ja som kladol doraz na nepochopenie ludi tej doby, ktori nevedeli ,ako funguje krv v tele cloveka, ako sa obnovuje, ci ako sa doplnuje. Samozrejme tebou podana receptura je dobra, rovnako dobra je aj ina, nezalozena na krvi, ale na dodani zivin organizmu. Ale o to upirom,alebo ich stvoritelom asi hadam neslo.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan, uz na dvoch strankach si zdokumentoval svoju nicim nepodlozenu uvahu o sochach na Velkonocnom ostrove. Rad by som preto vedel, ci si aspon o tom nieco cital, ked si schopny dodat taku absurdnost.


hrebenda . xaxujeba97   |   ip:178.40.45   |   2013-04-08  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok má, podľa môjho názoru, svoju pozitívnu hodnotu.
Určite je jeho zverejnenie oprávneným aktom. Pochopenie jeho podstaty môže pomôcť mnohým ľuďom.
Tí, čo chronicky odbočujú k detailom a nepodstatným veciam, medzi týchto ľudí zjavne nepatria.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akej podstaty?
Nuz ja sa rad radsej venujem tomu, ci ten clanok obsahuje dokazatelnu skutocnost, nie opravneny akt.


julo . gopomipy8   |   ip:109.236.1   |   2013-04-08  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hrebenda-mam podobny nazor.
rafael-ked si budes donekonecna dokazovat,ze tvoje videnie kamienku je najspravnejsie,nie si schopny vidiet krasu mozaiky.Ale je to tvoje pravo byt slepy..


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, ja nemam nic proti tvojim kamienkom, len musia splnat aspon nejake prvky dokazovania. Oddelenie detskej literatury ma az tak nefascinuje.
Ale zober si napr. takeho jana, ktory tu na dvoch strankach dal obrazky soch z Velkonocneho ostrova. Bez zjavneho povedomia o tych sochach by taku stupiditu urcite nezavesil. Ale kedze citatelov detskej literatury je na tychto strankach urcite dost, najde si aj jeho rozpravka mnoho obdivovatelov.


Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.64   |   2013-04-08  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už prvý odstavec sa mi javil duchovne podozrivý. Nebudem s tým pre istotu strácať čas. Spoľahnem sa na svoj vrodený cit pre triedenie informácií...

:-DDD


julo . gopomipy8   |   ip:109.236.1   |   2013-04-08  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-neviem,preco tak opovrhujes detskou literaturou,ked osobnost cloveka sa formuje prave v detstve.Mozno keby si nezanedbal tuto etapu,mohol by si sa povzniest nad formu a snazit sa pochopit obsah.Ale ty radsej hladas chyby(to,co nepasuje do tvojho subjektivneho chapania) a si v tom dobry:-)A ked tak premeriavas kamienky,nicis mozaiku.Ale neber to osobne,sme tak vychovavani..


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-04-08  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslíš ten "vrodený cit" ktorý ti prikazuje aby si uctieval bravčovú hlavu z elektry, počúval jeho bájky o "slovenskom švajčiarsku" na mítingoch kde roznášaš horalky a minerálku..ten cit ktorý ta robí spolahlivo slepým a tupým voči Mečiarovým ťahom a prehmatom,,a ktorý ti dovoluje lízať mu riť za každým jeho slovom??O tom cite hovoríš??

Či o ktorom? Objasni čitatelom ten zázrak..prosím..:-DDDDDDDDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo ty si naozaj tlcisko, ja neopovrhujem detskou literaturou, len som na rozdiel od teba z nej uz vyrastol. Nechaj si svoje kamienky aj so svojou mozaikou, mne je tvoja vizia skutocne ukradnuta. Len nechapem, preco sa snazis navstevovat stranky, ktore podla tvojho vyberu literatury jasne prevysuju tvoj intelekt.


julo . gopomipy8   |   ip:109.236.1   |   2013-04-08  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-budem navstevovat stranky,ake si vyberiem sam a nepotrebujem povolenie sebestrednych samozvanych intelektualov,ktorym robi tazkosti pochopit citany text v celku,tak si to kompenzuju agresivitou v diskusiach.rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, ako povedal jeden klasik, je to opravneny akt, dokonca v diskusiach je velmi potrebne mat aj takychto prispievatelov, inak by tu bola nuda. Preto este raz vdaka za to, ze budes aj nadalej prispievat.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-04-08  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mna by skor zaujimalo, kolko percent upirov ma dnes ADIS a kolko ludi svojim AIDS-om uz stihli nakazit...?

Ked uz sme pri tych ochoreniach upirov, moze sa taky upir nachladit? Ak ano, ako sa potom lieci? Predpokladam, ze cesnakove hrianky asi jest nebude...?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN nepytaj sa tak dospelo, lebo narusas mozaiky inym....


Meciar . rofeputi35   |   ip:62.197.22   |   2013-04-08  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V 21 storočí nám pózujú upíry euro komisári a ritné strany v parlamentoch každý boží deň pred kamerami až my sa chce zvracať...


Peter . fikymigu16   |   ip:147.213.8   |   2013-04-08  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  -Vyborny clanok o upiroch ako vysavacoch zivotnej sily..dava to vsetko zmysel (kto chce riesit sanie skutocnej krvi a bachorky o vampíroch je primitiv a hlupacik a len naletel na rozpravky prekryvajuce skutocny vyznam..)
-kriz je symbolom stromu zivota (jednpoducha usecka sa rozvetvuje na 3 casti), taktiez je kriz symbolom ludskej postavy ako ju vidiet z dialky na kopci, mensia pravdepodobnost je ze symbol bol videny ako lietadlo na oblohe, mozu sa este najst podobne analogie(4 rocne obdobia..atd) a ta uplne posledna je tvar sibenice ktoru uctievaju katecheti..(co je uplna hlupost lebo vo vlastnych pravidlach-prikazaniach maju hned v prvom nebudes ctit ineho boha, ani vec...a taktiez v druhom - nevezmes moje meno nadarmo..t.j. uctievanim sibeniece porusuju hned svoje dve pravidla, a to este nehovoriac o zvratenosti uctievat symbol utrpenia svojho zakladatela..)
slovensky dvojkriz je skor symbolom stromu zivota ako klasickeho stromu ktory nasi predkovia uctievali, alebo stromu na kopci (velmi casty erb a tiez symbol na slovenskom statnom znaku) a vdaka stromom aj nasa kultura a jazyk prezila (husty porast na hornatom uzemi slovenska v minulosti branil velkym genocidnym invaziam ako v inych krajinach europy, preto tu zije najviac povodneho obyvatelstva)


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-04-08  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter

Az na to, ze ten trpitel-zakladatel, o ktorom si sa zmienil, bol pribity na kol a nie na kriz... Ale to je len taky nepodstatny detail... Aha a tiez nevstal z mrtvych, ale vdaka RKC mame dnes predlzeny vikend... Kriz kruh, trojuholnik, strom, nie je to jedno, hlavne, ze v tom mame jasno, nie?

Hovorime predsa o jehovistoch, nie?


takto . wuwipygi82   |   ip:178.41.19   |   2013-04-08  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po prečítaní si mnohých diskuzných príspevkov na tejto webstránke zisťujem, že slovenskému národu je vlastné napádanie sa navzájom a osobné osočovanie za rozdielne názory. Čítam často aj české blogy, ale na nich sa takéto útoky vyskytujú len minimálne... to zrejme súvisí s vyspelosťou osoby samotnej a v širšom meradle národa ako takého. Od toho sa dá odvodiť aj vyspelosť národa a jeho úroveň na rebríčku vyspelosti. Ja sám som rodený Slovák a týmto sa nesnažím pozdvyhovať alebo zatracovať akýkoľvek národ. Snažím sa len poukázať na to, aby sme sa ako ľudia chovali k sebe úctivejšie.... asi tak ako sa píše v tomto článku. Ďakujem všetkým za pochopenie.Pandemonium . darujete36   |   ip:178.41.17   |   2013-04-08  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Príde na to, na aké diskusie chodíš a podľa toho poznáš zloženie. Tu je to prísne rozdelené podľa intelektu. Tu sú na jednej strane amatérski konšpirátori, falošní proroci a tupé kostolné ovce, na druhej strane v menšine jedinci so zdravým rozumom. Tí prví nás zabávajú svojimi myšlienkovými exkrementami. Toto je v skutočnosti zábavný portál tváriaci sa dôležito. Sleduj teraz reakcie a hneď si diskutujúcich zaradíš do spomínaných dvoch kategórií. Začnem pre jednoduchosť príkladu sebou: druhá skupina...

:-DDD


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-04-08  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takto

Daj pokoj... My sme uz Cechov predbehli v hospodarskom raste, v tom, ze my uz mame euro, dokonca od nich tiez hovorime lepsie po slovensky a ty on nas chces, aby sme ich teraz predbiehali vo vyspelosti...?

Mas ty rozum, co sme my, nejaki vytrvalostni bezci, aby sme tych Cechov vecne v niecom predbiehali?
N_ergy . jovohama91   |   ip:195.80.18   |   2013-04-08  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujeme autorovi za cas straveny nad tymto clankom. Je velavravny, pravdivy. Dakujem za zverejnenie. Aj ked niektore reakcie na tento clanok vyvolavaju otazky ci si to dotycny precital myslou a nie len ocami,,nevadi. Mysel je tvrda krabicka z ktorej sa da ale dostat lahko, ak chceme :)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-08  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kamnenna mozaika, mysel v krabicke, duchovne ekvilibristiky, sanie krvi, ci alegoria na nefakticno, vsetky terminy sedia na vsetkych, kazdy si vyberie, co chce.

Tak ci onak, kazdy clanok ma vypovednu hodnotu hlavne podla toho, co sa da podporit empiriou. Kedze vacsina prispevkov toto nesplna, ma kazdy tomuto podobny clanok rovnaky zmysel, ako predchadzajuce duchovne sracky.


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-04-08  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mńa kedysi "bájkovanie " dostalo "do kolien"-- bola to hlboká mladosť- Ako mohli SYRÉNY V EGEJSKOM MORI obalamutiť námorníkov.. !!! A keď sa pochopilo čo chybuje námorníkom , alebo čoho sa boja . tak vymyslí sa aj... lietajúci had....alebo to čo sa podobá "MUŚLI"?? .a lízali ju...


pal . jivavaqe35   |   ip:212.26.17   |   2013-04-08  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre napisane,TROLLOVIA UPIRI a PODOBNE ENTITY samozrejme nadavaju:)


MA . revitabe87   |   ip:85.163.18   |   2013-04-08  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa ten clanok paci. Davam plus. Citim, ze na urcitej urovni su tie informacie pravdive. Nakoniec, upirizmus je vec cloveku vlastna. Je zapricinema zlou vychovou a/alebo nevhodnym psrostredim v ktorom clovek zije. A nevyrovnanostou s nestastim.


prave . mytigymo47   |   ip:85.163.19   |   2013-04-08  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pocit že tej druhej skupine to nejako nedochádza :)) Pandáš Rafi a spol :))) Že upír je mýtus...Vážne?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-04-08  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok je nezmysel.. Autor blúdi dušou medzi zlou "kresťanskou cirkvou" a dobrým Ježiśom + dobrým krížom - pritom píše vraj o Slovanských oných...

Krucifix, Ježiš a Slovania nejde dokopy. Ona tá zlá Cirkev aj toto sem dotiahla.
Autor je zmagorený - neurčito sa zmieta svojimi úvahami medzi dvomi kultúrami.
je indoktrinovaný.


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:178.41.46   |   2013-04-09  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento film bol vytvorený pre vás aby ste začali premýšľať o svete, v ktorom žijete, pretože ľudom je podsunutý zámerný a falošný dojem iluzórnej reality tvorený školami končiac s televíziou. Mali by ste vedieť, že aj základné veci môžu byť lož. A rozsah tohto obrovskeho podvodu je obludný.

http://youtu.be/gsNfs0Vao-I


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:178.41.46   |   2013-04-09  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://youtu.be/fcZSN4y42XA


MeGusta . mybodite20   |   ip:78.99.209   |   2013-04-09  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo . wavapihi67

a kedy povies viac? dobre vidno ze si sa odmlcal aby si nedal "nepriatelom sancu poznat protivnika"...

podavas spravy pre stade ale co info pre tych druhych? uz ma nebavi ta pozorovat a ti to tu pisat aj ked si to neprecitas ake je tvoje ospravedlnenie osvietenec?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.14   |   2013-04-10  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kto chce riesit sanie skutocnej krvi a bachorky o vampíroch je primitiv a hlupacik a len naletel na rozpravky prekryvajuce skutocny vyznam.."

Přesně tak.

Jestlipak víte jaký je rozdíl mezi útokem vampíra a útokem vlkodlaka?jan . pukikyri5   |   ip:78.99.175   |   2013-04-10  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Záver diskusie jasne preukázal ako naši vševedkovia, platení politickí drollovia a náboženskí egregory málo vedia zo skutočného védického poznania!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-10  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A pisalo sa vo vedach aj o moai a pukao?


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.175   |   2013-04-10  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neznalosť ťa neospravedlňuje! Predstav si, že sa tam spomína asi 40 iných civilizácií pred našou, ktoré vymreli, pretože stratili spojenie so svojou materskou hviezdou!

Nemýľ si vedy s védickým poznaním a ariánskou civilizáciou!
Ja viem, že tebe stačí aj napojenie na egregor!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-10  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne jan, spoj sa s gordonom, to je tiez nas Astar Seran na dolezite sk.
Ma to len jednu chybicku krasy, pisany text automaticky neznamnena, ze sa jedna o fakt. Pocull som o takych, co si to mysleli, dokonca zalozili aj jedine pravdive nabozenstvo. Ale ako som vravel, co sa napise, nemusi byt literatura faktu. Pre porovnanie tvoje pisanie s o sochach je taranina na entu.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-04-10  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Janko, janko

Ty máš len iné egregory ako ostatní.. A veselo tu kaźdému spievaś vraj sú napojení na egregory.
Smiešne od Teba.


MalaPerunica . tijobaru37   |   ip:92.52.36.   |   2013-04-10  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan, ani mne ten kríž v článku nereže...nemal autor na mysli skôr runu MAN ?


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.14.   |   2013-04-11  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko.syfaqyxy

Máš pravdu, mám """iný""" egregor / podľa teba /, ja nie som napojený na falošné vieri, na parazitovanie na iných ľuďoch, na pokrytectvo / kam vietor tam plášť /, na schvaľovanie nespravodlivosti pre svoje dobro, ..., na otrocstvo, na manipulatívnosť, na strach, na získavanie výhod, ..., na falošnú morálku a hodnoty, na lož, ..., iste aj ty uznáš, že každý egregor k niečomu slúži, niečo má zatajiť, prekrútiť a využiť pre svoje ospravedlenie svojej ničomnosti!

""" Môj egregor""" je jednoduchý, ja sa snažim byť človekom, ktorý rešpektuje svojho ducha / svedomie /, dušu / súcit /a stále sa snažím o skutočné poznanie / nie podávané cez tvoj egregor /. Pre mňa je dôležitá sloboda ľudí bez strachu - bez akéhokoľvek otroctva a parazitovania na ňom, spravodlivosť, uprednostňujem zdravý rozum aj mravnosť v kombinácií so svedomím! Rešpektujem, obdivujem a snažím sa pochopiť zákonitosti stavby vesmíru, jeho energie, jeho životnú silu, prejavenú v plnej kráse prírody na našej zemi a nielen na nej! Rešpektujem cestu vývinu duše, nie je to o viere ale o skutočnom poznaní!


Teraz by si mi mohol povedať, či v nejaký parazitujúci prospech slúži """môj egregor""", či zakrýva nejakú ničomnosť!


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2013-04-11  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan
Tie univerzálne vety, ktoré si napísal tvrdí skoro každý - že sa nimi riadi..
Skoro každý toto povie že rešpektuje nejakého ducha / svedomie /, dušu / súcit /a stále sa snaží o skutočné poznanie. Že pre neho je dôležitá sloboda ľudí bez strachu - bez akéhokoľvek otroctva a parazitovania, že mu ide o spravodlivosť, uprednostňuje zdravý rozum aj mravnosť v kombinácií so svedomím! Rešpektuje, obdivuje a snaží sa pochopiť zákonitosti stavby vesmíru, jeho energie, jeho životnú silu, prejavenú v plnej kráse prírody na našej zemi a nielen na nej! Rešpektuje cestu vývinu duše a podobne..

Je to taký typický - duševný vzorec skoro každého jedinca.
Dokonca aj tých jedincov - ktorým tu vypisuješ niečo o egregoroch.. Tak čo Ti mám na to povedať - keď vidím že človek má o tom čo si napísal rečí ako koza bobkov, no skutky ľudí vravia o niečom inom.

Títo ľudia - ktorým si tak rád píšeš o egregoroch, uznávajú rovnaké hodnoty ktoré si spomenul.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.14.   |   2013-04-11  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MalaPerunica.tijobaru37

Neviem, čo mal autor na mysli, ale znak ochrany bohov / množné číslo / sveta od tmavých škodlivých síl v širšom význame runy man to asi nebude, veď kríž spomína spolu s kolom v srdci, pričom nosná téma sú upíri! Zvlášť, keď obraz kríža nie je totožný s obrazom runy Man. Autorovi síce do mysle nevidím, ale viem, že na tému kríža na kostoloch mi viackrát neodpovedal!
jan . pukikyri5   |   ip:78.99.14.   |   2013-04-11  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko.syfaqyxy

Zas máš pravdu, tvoj egregor sa odzrkadľuje v tvojich príspevkoch a môj v mojich! Len neviem, či to dokážeš posúdiť, pretože často točíš a jediný opravdivý záujem z tvojej strany v tvojich príspevkoch som videl, keď si v obavách rozprával o vplyve súčasnej kult-túra na svoje deti!


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.14.   |   2013-04-11  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko.syfaqyxy

Musel som sa vrátiť k svojmu predošlému vyjadreniu! To, že často točíš je pravda, s akých dôvodov sa spýtaj seba! Nemožno sedieť na dvoch stoličkách!

Ako vždy máš len ty všeobecnú frázu, pretože, ja som ti tam napísal aj dve podstatné veci:

- """... iste aj ty uznáš, že každý egregor k niečomu slúži, niečo má zatajiť, prekrútiť a využiť pre svoje ospravedlenie svojej ničomnosti!"""

- """Teraz by si mi mohol povedať, či v nejaký parazitujúci prospech slúži """môj egregor""", či zakrýva nejakú ničomnosť!"""

Zase si obišiel podstatu týchto ako hovoríš rovnakých egregorov a neodpovedal si, toto hovorím, že je pre teba príznačné!

Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2013-04-11  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janko

Či v nejaký parazutujúci prospech slúži Tvoj egregor, alebo zakrýva ničomnosť sa pýtaš.
-----------------------------------------------------------
Podľa mojich vedomostí ani jeden ćlovek si nie je vedomý toho že jeho egregor také niečo spôsobuje.

Dohodnime sa tak.
Až Ťa uvidím pri nićomnosti poviem Ti. Dobre ?

A vlastne nechcem viesť s Tebou konfliktné debaty, ani o egregorovi.. Bola by to tiež len ničomnosť.

No tak sa maj pekne zatiaľ.


Krkavec . nidefica20   |   ip:95.103.10   |   2013-04-11  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan . pukikyri5:

Čo sa týka slovenského znaku stromu života a jeho iných podôb sa pozri na tento môj starší článok:

http://krkavec.wordpress.com/2013/01/20/stred-sveta/


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.81.   |   2013-04-12  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krkavec.nidefica20

Ty pokrytec!

Už viackrát som reagoval na tvoje články vložené na tomto webe! Len raz si priamo nereagoval na mňa a v ostatných prípadoch jedine na čo si sa zmohol si ma odkázal na """"vraj""" tvoju stránku!

Ja som si dal tú námahu a odporúčanú stránku som si prečítal a dal som ti aj svoje argumenty a výhrady k nej, no neviem, či si ich vôbec prečítal a zobral na vedomie, pretože ako vždy nereaguješ konkrétne!!!

Teraz na tvoj článok som znova reagoval a na koniec si ma zase odpichol na svoju stránku s tým tvojim názorom!

Mne o tebe stačí tvoja jediná priama reakcia na jednu s mojich pripomienok! A to: 2012-12-27 (17:45) | | 95.103.183..

""" jan: weby, ktoré spomínaš "1""vnímam ako nebezpečné""". "2""zneužívajú naše slovanské dedičstvo""", aby budovali ideológiu. Rovnakú ideológiu ako tá "3""kresťanská""", či "4""sionistická alebo kapitalistická, proti ktorej brojíte""". Všetky ideológie majú niečo spoločné: "5""zneužívajú a zotročujú ľudí""". Ja hovorím, že "6""ideológie nepotrebujeme a je čas sa od nich očistiť""". Pretože ťa "7""viažu a po čase ťa začnú ovládať a ty prestávaš byť človekom""". "8""Stávaš sa ...."""

A s tej tvojej jedinej pripomienky / inú si mi za celý čas nedal /ti vypichujem tvoj charakter! To je opovážlivosť, čo?

1 - len vnímaš, lebo si sa asi zhrozil už pri prvom pohľade o čom to je, nikde si sa nikdy nevyjadril konkrétne v čom je nebezpečné, pretože Slovanské dedičstvo nie je v his-tóre, tam je len ponižovanie a zotročovanie Slovanov, je v utajovaných, prekrúcaných a skutočných dejinách ľudstva, ľudstva slobodného bez útlaku! Podľa teba je nebezpečné, ale sa potom pýtam pre koho ešte, odpoveď je pre každého jasná, pre tisícročných parazitických manipulátorov!

2 - Slovanské dedičstvo ty zneužívaš na svojej stránke, pričom v každom článku ti nechýba kríž! Nechceš, asi kvôli strachu, že si sa celý život mýlil, oboznámiť sa s niečim, čo je iné ako tvoj egregor, ale ja sa domnievam, že to robíš zámerne, viď ďalej!

3 - vraj védické poznanie je rovnaká ideologia, akú ty hlavne cez kríž, propaguješ teda kresťanská!

4 - ešte aj rôzní náboženskí egregory vidia neprávosť sionistickej rep. kapitalistickej ideológie / založenej vraj na kresťanských hodnotách /proti ktorej aj mnohí vystupujú /, ale ty ju naďalej skryto a v tomto príspevku vlastne otvorene podporuješ, vraj my brojíme, čiže ty nie, tebe vyhovuje, preto používaš nástroj židov - lož!

5 - akoby si bol slepý na duchu, keď nevieš ktorá súčasná ideológia zneužíva a zotročuje ľudí, len zavádzaš, pretože védické poznanie je založené na poznaní skutočných dejín ľudstva a okrem iného na spravodlivosti a rovnakom princípe ku všetkým!

6 - ty ideológie vraj nepotrebuješ a treba sa od nich očistiť, pričom zneužívaš Slovanské symboly pri tých vždy spomenutých krížoch, ty ideológie nepotrebuješ, pre teba je hlavné dodržať status guo, tento parazitický systém!

7 - ty si asi už prestal byť človekom, len sa hľadáš, ale tvoj náboženský egregor ti nedovolí zájsť ďalej a oslobodiť sa od falošnej his-tóre a zamerať sa na skutočné dejiny ľudstva, ktoré sa už nepodarí utajiť! Sloboda človeka spočíva aj vo zvyšovaní svojich vedomostí a hľadaní pravdy, získavania informácií z rôznych zdrojov, či už relevantných, resp. nie, ale je vždy na človeku a na úrovni jeho duševného vývinu , aby ich posúdil čo je pravdivé a čo nie, preto za žiadnych okolností mu nemôže byť bránené, zvlášť žiadnou manipuláciou náboženského egregoru, ako sa to otvorene v minulosti dialo a skryto sa deje v súčasnosti!

8 - vo svojej vymedzenosti v hraniciach egregora sa ani nevieš vyjadriť, čím sa stávam, pokiaľ si nechcel použiť nádavku!

Takých predkladateľov svojich článkov ako si ty, pokladám za to najhoršie, čo môže byť, zo snahou zachovať status guo sa skrýva za Slovanské symboly a orientuje ľudí na his-tóru, na súčasný systém! Ty zneužívaš a zavádzaž znovu do znaku kríža aj to malé Slovanské cítenie ktoré je v národe!

Ešte aj taký zaznávaný Libor Lukáč, ktorý keď sem hodí článok, tak si ho v príspevkoch obhajuje, čo sa o tebe povedať nedá! A pochybujem, že sa zmeníš, nakoľko oľutuješ aj ten svoj príspevok v reakcií na mňa, pretože si sa odkryl a v budúcnosti to necháš len na svoje odkazy!


krkavec . jimymata8   |   ip:217.194.1   |   2013-04-17  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan: ešte sa pozorne pozri na tento obrázok:

http://krkavec.files.wordpress.com/2013/01/ornamentalistika.jpg

čo tam vidíš?

a odporučil by som ti zamyslieť sa nad našimi dejinami... ;) poprípade si aj dačo prečítať.. a nie len z internetu...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú


 - Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú2013-05-30  (01:15)  |  Zdravie
Malý "záhradný" experiment dánskej deviatačky testuje efekt mobilného žiarenia na rastlinách. Jeho výsledky vás môžu prekvapiť.

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie ???!


2013-05-22  (17:54)  |  Zdravie
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty AUTOR: MIKE ADAMS ZDROJ: http://www.protiproud.cz/


PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu


2013-05-22  (12:22)  |  Zdravie
Nevím o žádném Číňanovi, žijícím tradičním čínským životem, který by někdy použil kravské nebo jiné mléčné výrobky na nakrmení svých dětí. Tradice povoluje kojení ale nikdy ne používání mléčných produktů. Kulturní Číňané považují naši zaujatost mléčnými výrobky za velmi zvláštní. Vzpomínám si na pobavení velké delegace čínských vědců, krátce po skončení kulturní revoluce v osmdesátých letech.


John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa dostanete k dverám lekárne


2013-05-20  (15:29)  |  Zdravie
Len málokedy sa do prvej trojky bestsellerov dostane literatúra faktu od úplne neznámeho autora. Johnovi Virapenovi sa to podarilo, čim len dokázal, že téma, o ktorej sa rozhodol písať a zasvätiť jej život, je výsostne aktuálna a pre ľudí zaujímavá. Jeho bestseller Nežiaduci účinok: Smrť je šokujúcim priznaním bývalého riaditeľa farmaceutického priemyslu, ktoré odhaľuje zločiny páchané dennodenne v odvetí, ktoré by sa malo starať o zdravie ľudí. A keďže John Virapen bol hosťom na tohtoročnej Bibliotéke, niet divu, že som neodolal jedinečnej príležitosti spraviť s ním rozhovor.


Jak si zajistit 100% zdraví


2013-05-20  (14:34)  |  Zdravie
„Člověče, vzpamatuj se! Vyžeň všechny ty šamany, léčitele a duchy z hlavy, zapomeň na jejich moudra a běž na dovolenou!“


Zdravotní devatero


2013-05-19  (17:20)  |  Zdravie
Léčit nemoc je jako začít kopat studnu až když dostaneme žízeň.


14 LET STARÝ HAMBURGER Z MCDONALD’S VYPADÁ TÉMĚŘ JAKO ČERSTVÝ


2013-05-14  (10:00)  |  Zdravie
Víme dobře, že produkty rychlého občerstvení jsou plné syntetických chemikálií a že mají doslova devastující vliv na náš organismus. Nedávno objevený, „mumifikovaný“ hamburger z McDonald’s je však vizuálním důkazem toho, jak málo se takový frankesteinovský pokrm změní za 14 let.


Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu ešte viac podporuje!


2013-05-09  (08:16)  |  Zdravie
Počas toho ako jedna skupina výskumníkov sledovala prečo sú nádorové bunky také odolné, dospeli k oveľa dôležitejšiemu zisteniu. Počas výskumov skupina objavila, že kým chemoterapia vo veľkej miere poškodzuje zdravé bunky, zároveň ich stimuluje na to, aby produkovali takú bielkovinu, ktorá predstavuje v podstate pohonnú hmotu pre rast nádorových buniek. Okrem toho sa nádor stáva ešte odolnejším voči ďalšej liečbe.


Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda)


2013-05-04  (15:47)  |  Zdravie
„Holou pravdou je, že morální pravda je často extrémistická a musí být, protože když je nespravodlnost absolutní, pak se proti ní někdo musí postavit — absolutně.“ Tom Regan


Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!


2013-05-04  (13:00)  |  Zdravie
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.


Ako som sa vyliečil


2013-05-02  (08:25)  |  Zdravie
Choroba ma kvárila 3 roky. Z času na čas mučivé bolesti, samovoľné intenzívne krvácanie a dennodenné vymieňanie obväzu. Navyše hnisavý výtok riadne zapáchal. Tri roky utrpenia pominuli. Ako? Bez lekárskej starostlivosti.


PROČ NEKUPOVAT BIO?


2013-04-19  (09:24)  |  Zdravie
My Češi jsme obzvláště opatrní. Vše zdravé okamžitě podezíráme a rovnou kritizujeme. Všichni víme, že biozemědělci postřikují v noci. A je nám jasné, že označení bio je na potravinách jen za účelem klamání naivních spotřebitelů. Co jsou naše nejčastější argumenty proti všemu, co je bio?


Proč pije člověk potravu pro telata?


2013-04-18  (16:39)  |  Zdravie
I když na nás reklamy na mléko a mléčné výrobky útočí ze všech stran, stále častěji můžeme slýchat informace, že pití mléka není zase až taková výhra, ba dokonce že může způsobit více škody než užitku. Pojďme se na tuto záležitost podívat a používat u toho zdravý selský rozum.


Veganství vede ke smrtelným chorobám


2013-04-14  (06:04)  |  Zdravie
Přísná vegetariánská dieta může být pro člověka životu nebezpečná. Odborníci tvrdí, že zvláště Indové dodržující extremní rostlinnou stravu mají v těle nadbytek homocysteinu. Tahle aminokyselina ve zvýšené koncentraci poškozuje výstelku cév, vede k ateroskleróze a také poruchám mozku. Takové choroby končívají často smrtí.


Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?


2013-04-12  (15:11)  |  Zdravie
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna modrá planéta. Vládli však na nej nenásytné farmaceutické koncerny. Nikto ich v láske príliš nemal. Ľudia totiž tušili, že u nich nie je všetko s kostolným poriadkom.


Odhoď narcis, kúp si jabko!


2013-04-12  (15:09)  |  Zdravie
Áno, Liga proti rakovine nelieči. Sú však nedeliteľnou súčasťou chorého systému a pomáhajú udržiavať jeho status quo. Toto je ich najväčším hriechom…


Rostlinné bílkoviny


2013-04-10  (12:20)  |  Zdravie
V tomto článku bych chtěl předložit některá fakta ohledně rostlinné bílkoviny. Tato fakta velkou měrou ovlivnila můj pohled na problematiku rostlinných bílkovin a můj jídelníček.


Tatarák i s tasemnicí


2013-04-09  (17:49)  |  Zdravie
O tom, že pojídání masa s sebou nese poměrně nemilá rizika, se může přesvědčit stále více lidí, kteří si v minulých dnech pochutnávali na tataráku a dalších masových "lahůdkách". Spolu s masem se totiž dostaly do jejich děla i zárodky tasemnice.


Zastavme ten smrteľný kolotoč!


2013-04-09  (15:18)  |  Zdravie
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ale pokud je musí žrát laboratorní zvířata, nedopadá to dobře. A co na to člověk?


6 ODSTRAŠUJÍCÍCH DOPADŮ TOXICKÉ CHEMIKÁLIE BPA V PLASTECH


2013-04-05  (09:47)  |  Zdravie
Bisfenol A, (BPA) je často používaná toxická chemikálie se schopností narušovat funkci hormonů. Můžeme ji najít v mnoha plastech, vnitřních obalech plechovek a dokonce i na amerických dolarech a účtenkách.


Byznys v bílých pláštích


2013-04-02  (21:15)  |  Zdravie
Tak opět další reportáž tentokrát odhalující špici tohoto ledovce jménem farmaceutika a její podvody a kšefty s lidskými životy i s zdravím. Vidíte zde jasné svědectví jak farmaceutických zástupců tak doktorů uplácených zájezdy dárky i hotovostí. Šokující realita, tak popřemýšlejte nejste náhodou také obětí tohoto monstrózního zvráceného byznysu ?


Výhody Syrové Stravy


2013-04-01  (10:52)  |  Zdravie
Otázkou není "Je to těžké?"... Otázkou je "Stojí to za to?" Změna mé stravy změnila celý můj život k lepšímu. Nikdy bych ani nečekala všechny ty pozitivní změny, které se staly mě a mé rodině.


Můj život na syrové stravě


2013-03-30  (14:56)  |  Zdravie
Mé rozjímání, ke kterému jsem se dostala díky syrové stravě :-) Jakmile pročistíme své tělo, přichází na řadu naše duše...


Lékaři: Veganství a další "zaručené" diety? Škodí zdraví!!!


2013-03-29  (07:05)  |  Zdravie
Jednostranné diety mohou podle lékařů poškodit zdraví, trvalé zhubnutí však nepřinesou.


CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY, TOXICKÉ A ZAKÁZANÉ INGREDIENCE


2013-03-27  (12:46)  |  Zdravie
Sendvič McRib je na vrcholu oblíbenosti. Tisíce lidí zaplavují webové stránky, jako je „McRib locator“, aby si sendvičem McRib řetězce McDonald’s nacpali břicho.


Pozor na etikety i u ovoce a zeleniny


2013-03-27  (07:29)  |  Zdravie
Čtěte i etikety při koupi ovoce nebo zeleniny. I ovoce může obsahovat nebezpečná éčka, přidanou vodu nebo aspik.


Studie: Marihuana škodí hlavně mladým, může jim trvale snížit IQ


2013-03-23  (16:14)  |  Zdravie
Obecně především u mladých lidí převládá názor, že cannabis je neškodná droga a nenese žádná zdravotní rizika. Přitom právě tato skupina je jejím užíváním negativně ovlivněna.


ZDECHLINY V JÍDLE!


2013-03-22  (07:05)  |  Zdravie
Ještě ani neodezněla aféra s koňským masem vydávaným za hovězí, a už se nad námi ženou další černé mraky s daleko hrůznějšími potravinovými skandály, než jsme doposud v médiích zaznamenali. V polském masokombinátu přidávali údajně do klobás a jiných masných mletých výrobků, maso z uhynulých zvířat, což je absolutně smutný a hlavně nechutný případ, který vyvolává stále častější otazníky nad bezpečností současných potravin.


Léčba konopím


2013-03-21  (07:37)  |  Zdravie
Pokud se mocným tohoto našeho světa povede mne odhalit, já půjdu do vězení a z mojí dcery se opět stane křečemi zkroucená a bolestí řvoucí lidská troska


PŘÍRODNÍ ZABIJÁK RAKOVINY, KTERÝ JE 10 000X SILNĚJŠÍ NEŽ CHEMOTERAPIE


2013-03-18  (09:05)  |  Zdravie
Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Jelikož některé velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji. Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná.


Konopné semínko je dokonalou potravinou


2013-03-14  (19:37)  |  Zdravie
Konopí patří mezi nejdokonalejší rostliny z hlediska výživy.


Zamestnanci Monsanta nejedia GM potraviny


2013-03-12  (09:20)  |  Zdravie
Monsanto zakázalo geneticky modifikované potraviny vo svojich vlastných jedálňach. Už v roku 1999 skupina Friends of Earth odhalila, že spoločnosť odmieta servírovať vlastným zamestnancom rovnaké geneticky modifikované potraviny, ktoré neustále vnucuje chudobným krajinám so sľubom, že im pomôže zachrániť populáciu pred hladovaním.


Ďaľšie zo zdravia...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tajný osud Ameriky (1. časť)

Veľa ľudí verí, že myšlienka jednej svetovej vlády pod nevinným plášťom demokracie vznikla v 18. storočí, kedy začali naberať osvietenecké ideie na sile. Nie je tomu tak. Táto myšlienka je oveľa staršia. Aspoň tak to tvrdí okultista a slobodomurár Manly Palmer Hall vo svojom prevratnom diele „The Secret Destiny of America“ (Tajný osud Ameriky).


Desať najväčších lží o zdravotnej starostlivosti

Žaloba na Slovenskú repubiku a mesto Malacky

Tajný osud Ameriky (2. časť)

Pomáhať a chrániť alebo ako to vlastne je..

Dům bez sítí -Je nějaké řešení a kolko to stoji?

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4552 s