Vysvetlenie: "nesprávne viedol diecézu" neobstojí. Obvinenie je totálne nekonkrétne, a navyše sa hneď vynorí otázka: "viedol snáď arcibiskup Sokol tú istú diecézu správne?" Ale vec je nutné zobrať z opačnej strany.

Je absolútne neprípustné, že k odvolaniu arcibiskupa nedal Vatikán žiadne oficiálne vyhlásenie, ktoré by obsahovalo konkrétne dôvody Bezákovho odvolania.

Pozrime sa na fakty. Funkcia biskupa je v istom zmysle verejnou funkciou, to platí pre všetky cirkvi, ktoré pôsobia na Slovensku a túto funkciu poznajú.

Pozícia biskupa je:
a) platená celou spoločnosťou
b) má dosah na celú spoločnosť
(nielen na veriacich katolíkov v danej diecéze)

Najprv menší problém - plat. Myslím, že prežijeme tých pár eur v porovnaní s tým, na aké hlúposti Slovensko míňa peniaze. Ide však o princíp. Biskup je platený z daní všetkých občanov, tí však nemajú právo povedať, či daného biskupa chcú, alebo nie. Evanjelici alebo reformovaní si svojich biskupov volia a tak aspoň tí majú aký-taký dosah na to, kto túto funkciu bude zastávať. Biskup RKC je na svoju pozíciu len dosadený človekom (pápežom), ktorý (prakticky) nebol nikým volený (!) a tak bežný katolík, nie to ešte občan, nemá na svojho biskupa vôbec žiadny dosah.
Pointa 1: rozdiel je aj v odvolávaní. Kým evanjelickí predstavitelia môžu o svoju (volenú) funkciu prísť len na základe jasných dôkazov o ich nezákonnom správaní, katolícky biskup môže o svoju nevolenú funkciu prísť bez akéhokoľvek vysvetlenia.

Väčší problém: spoločenský dosah. Biskup je verejne známy a má značnú autoritu, či už káže v katedrále, alebo priateľsky konverzuje so Štefanom Hríbom na Pohode. Jeho vyjadrenia môžu ovplyvniť v pozitívnom aj negatívnom zmysle tisíce ľudí, nielen členov svojej diecézy,  veriacich katolíkov,  ale môže sa stať, že ovplyvnia aj iných kresťanov, či dokonca moslimov alebo ateistov.

RKC, ktorej predstaviteľmi sú biskupi, má voči spoločnosti mnoho požiadaviek. RKC chce, aby niektoré jej sviatky boli štátnymi sviatkami a aby jej morálne normy (zákaz homosexuálnych sobášov, potratov a najlepšie aj rozvodov) boli normami celej spoločnosti. Navyše chce, aby mnohé z týchto noriem boli vynucované zákonom.

To je všetko v poriadku a plne súhlasím s tým, že cirkvi alebo rôzni aktivisti majú nejaké požiadavky. Dôležité však je, že tieto snahy majú aj druhú stranu, ktorou je spoločenský tlak. Ak chce byť RKC lídrom spoločnosti, musí zniesť to, že spoločnosť je na svojich lídrov tvrdá, podrobuje ich tlaku a prísnej kontrole.

Spoločnosť sa skladá z jednotlivcov a každý z nich má právo sa pýtať, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Cirkev žije v právnom štáte a v spoločnosti, kde ani v súkromnej firme z riaditeľa zo dňa na deň nespravíte sekretárku bez udania dôvodu.

Je absolútne neprijateľné, keď demokratická spoločnosť platí predstaviteľov tej totalitnej, počúva ich a ešte s nimi nechá zametať tak, ako sa nejakému absolutistovi vo Vatikáne zapáči. Jedno krátke a hlavne  slušné vysvetlenie by pritom stačilo na to, aby ľudia vedeli o tom, prečo sa daná zmena udiala.

Hrať sa na lídra, ktorý chce viesť spoločnosť a tvoriť lepší svet bez potratov či rozvodov (lebo kto by nechcel svet bez zbytočnej smrti a utrpenia) a pri každom svojom zaváhaní kričať: "Nanana, nič nevidím a nepočujem, nič sa nestalo!" je detinské, hlúpe, a odsúdeniahodné.

Ak úrad biskupa a všetko okolo neho je internou záležitosťou cirkvi, nech aj oblasť morálky a financií ostane presne v tých istých hraniciach. Nech cirkev apeluje na svedomie jednotlivcov, nie na tvorbu zákonov, nech apeluje na peňaženky svojich sympatizantov, nie na peňaženky všetkých, nech je tá suma akokoľvek zanedbateľná. Ide o princíp. Vyjadrovať sa ku každému problému spoločnosti a o svojich mlčať je jednoducho nefér.

 

Sami katolíci, ale aj celé Slovensko by malo od pápeža žiadať to, čo je slušné v každej normálnej spoločnosti, aby povedal, aké dôvody ho viedli k jeho rozhodnutiu. Inak nebude postoj Katolíckej cirkvi ničím iným, len obyčajným hnusným pokrytectvom.

 


PS:

 

Predstavme si na záver túto situáciu. Spoločenstvo lietajúcej špagetovej príšery na slovensku zriadi svoju obec a do jej čela postaví svojho predstaviteľa. Spoločenstvo bude požadovať, aby jej "biskup" bol platený zo štátneho rozpočtu. V druhom kroku začne voči spoločnosti vznášať rôzne požiadavky, bude chcieť aby niektoré sviatky spoločenstva boli štátnymi sviatkami. Ďalej bude spoločenstvo požadovať, aby jeho morálne pravidlá boli pravidlami celej spoločnosti a boli vynucované príslušnými zákonmi.

Na záver toho všetkého, nikým nevolený najvyšší šéf spoločenstva (tuším Rakúšan) bude môcť kedykoľvek určiť, čomu spoločenstvo verí a čo teda bude od spoločnosti požadovat a tiež bude meniť (všetkými občanmi platených, mnohými nasledovaných) predstaviteľov, ako sa jemu zapáči a nebude mať v sebe ani štipku slušnosti, aby ľuďom povedal, prečo niekoho odvolal.

Nechcem nikoho uraziť a preto nevymýšľam názvy ako 1. a 2. sviatok špagetovej príšery, alebo špagetové sitko - patrón Slovenska. Mám k ľuďom úctu, bez ohľadu na to, či sú katolíci, evanjelici, ateisti, alebo veria v špagetovú príšeru. Chcem len ukázať, do akej absurdnej situácie sme sa dostali.