19. August 2019
    
Bezák, petenti, pravdoláskari a užitoční idioti - Dolezite.sk

Bezák, petenti, pravdoláskari a užitoční idioti


  2012-07-09  (08:08)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Bezák, petenti, pravdoláskari a užitoční idioti
Za Bezáka: Radoslav Procházka z KDH, nezaradení poslanci Jana Žitňanská a Daniel Lipšic. Svoj podpis pridali aj novinári Štefan Hríb, Andrej Bán, Eugen Korda, Martin Mojžiš, herec Marián Labuda, psychiater Péter Hunčík, kazateľ cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, spisovateľ Silvester Lavrík. Podpísaný je aj futbalový tréner Vladimír Weiss, či športový komentátor Marcel Merčiak.
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/papez-odvolal-arcibiskupa-bezaka-z-uradu.html

Nič nie je desivejšie ako svet dusený a zalievaný informačnou lávou, pri pravidelných výbuchoch žurnalistickej slovnej erupcie. Z krátera unifikovaných médií, napájaných telurickými pokynmi súčasných budovateľov Nového svetového poriadku, sa valí unisono nárek, či oslavná tiráda a zadusený svet lapá po dychu. Zmätený občanko sa pýta: som skutočne sám? Som jediný kto si myslí, že to tak nie je? Média trúbia do ohlúpnutia a postavičky liberálno-murárskeho orloja sa zjavujú jedna po druhej, aby odrapotali svoje sentimentálne frázy s dobre zaplateným planúcim pohľadom.
Kauza Bezák sa stala kameňom uholným pre slovenských liberálov, murárov, ekumenov, tolerantov, skrátka pre všetkých sluhov Krásneho nového sveta. Trúbia unisono na poplach. Ale povážte! Oni žialia nad tým, že Cirkev týmto aktom utrpí a veriaci sa odvrátia od Cirkvi. Skrátka, Cirkev príde o dôveru. Toho náreku! Toho lamentovania! Toho strachu o dobro Cirkvi! Kto by si to pomyslel, že všetci tí protestanti, agnostici, židia, rockeri, homosexuáli, poslanci a podobné Božie dopustenia, tak milujú katolícku a apoštolskú Cirkev? Zdá sa, že by za ňu aj krv vycedili, len aby zostala bez poškvrny.
Zaiste máme všetci v dobrej pamäti, akými nehynúcimi sympatiami k Viere, Cirkvi a Nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, sa vyznačuje táto kamarila a boli by sme dokonalými bláznami, ak by sme čo i len na sekundu uverili v ich úprimnosť. Mená ako Štefan Hríb, Eugen Korda, vyskočený teológ Kocúr, Andrej Bán, etc. , etc. , sú dostatočne známe svojimi protikatolíckymi postojmi na to, aby sme pochybovali o tom, že im ide o skutočné blaho Cirkvi. Ak kričia na poplach tak z jediného dôvodu: ich exponent v radoch Cirkvi bol vypoklonkovaný a to s takou rýchlosťou a razantnosťou, akú od Vatikánu, topiaceho sa v anarchii pokoncilového aggiornamenta, nikto nečakal. Miera ich kriku je priamo úmerná miere ich šoku. Pozrime sa postupne na to, čím si získal bývalý arcibiskup Bezák ich sympatie a pohrabme sa trošku v kontextoch.
Bezák a Tiso
Takmer všetky média a ich exponenti, spolu s "osobnosťami", vo všetkých článkoch referujúcich o Bezákovom odvolaní, zmieňujú s bezostyšnou drzosťou, že hlavným Bezákovým pozitívom, v protive k Sokolovi, je jeho ostentatívne negatívny postoj k Tisovi, za ktorého Sokol slúžil zádušné omše. Už toto kritérium, zúfalo vzdialené od akýchkoľvek skutočných vieroučných a pastoračných kritérií, je dostatočným dôkazom, že cela kauza je spolitizovaná malou, ale dobre platenou a výkonnou liberálnou klikou. Urobiť z postoja k historickej postave kritérium kvality katolíckeho biskupa, to svedčí jednak o tom, kto ovláda média a za druhé o dokonalej dvojrozmernosti myslenia, neschopného povzniesť sa nad úbohý historizujúci bulvár. S priam maniakálnou paranoiou sa tu klasifikujú predstavitelia Cirkvi podľa toho, aký postoj zaujímajú, alebo zaujímali, k obdobiu II. svetovej vojny a k jej následkom. Prípad biskupa Wiliamsona je dostatočne známy, aby otvoril oči aj tým najzaslepenejším katolíkom. Pravda, ak duševný spánok nie je pre nich hodnotou minimálne tak podstatnou ako to, ktorá sekulárno-pohanská forma myšlienkovej totality (slobodomurárska, komunistická alebo národno socialistická) vyhrala vojnu pred 70 rokmi. Je možné, a niekedy sa zdá že priam isté, akoby toto bolo pre nich dôležitejšie než spásne učenie katolíckej Cirkvi, pretože predstaviteľov Cirkvi nehodnotia podľa pravovernosti a oddanosti Tradícii, ale podľa toho koľko krokodílych sĺz vyronili nad rôznymi udalosťami z učebníc moderného dejepisu.
Bezák a Sokol
Ako z hore uvedeného vyplýva, tak medzi Sokolom a Bezákom bola nezhoda v otázke hodnotenia Jozefa Tisa. Pre katolíka otázka nie podstatná. Veriaci katolík môže byť dobrým katolíkom nezávisle na tom čo si myslí o Jozefovi Tisovi a bez ohľadu na to či ho obdivuje alebo kritizuje. Pre liberálov, murárov a ekumenov to však bolo hotové požehnanie. Vítali príchod Bezáka na post trnavského arcibiskupa tak, ako by prišiel nový sv. Cyril a sv. Metod v jednej osobe. Cirkev sa mala obrodiť. Pravdepodobne podľa rakúskeho modelu. S dokonalou znalosťou zákulisných ťahaníc očakávali svieži liberálny vietor v "zatuchnutých" komnatách Cirkvi na Slovensku. Ten sa samozrejme dostavil a Bezák bol obletovaný médiami s pravou tajnosnubnou diskrétnosťou. Hrkútaniu a cukrovaniu nebolo konca kraja. Rozhovory, oslavné články, bláboly typu "už sa my katolíci nemusíme hanbiť" a všetok ten gýčovitý pseudohumanistický balast, omieľaný až do úplného zamdlenia. Skrátka liberálna klika bola na koni. Vo vzduchu sa vznášala vôňa kvetín a slobody, festival Pohoda,na čele s Kaščákom a Hríbom, okiadzal Bezáka s ohavnou komsomolskou dryáčníckosťou a on na oplátku šíril pod stanom amorfné heretické klišé ála " nezáleží na tom či sme katolíci, hlavne, že máme lásku".
S jedlom rastie chuť. Arcibiskup Bezák a jeho mediálni kamaráti sa rozhodli zúčtovať s "negatívnym" hrdinom tohto ostblockového westernu, Jánom Sokolom. Ten sa zdal byť totálne spacifikovaný a neschopný odporu. Najprv začali presakovať zo zákulisia trnavskej diecézy šokujúce informácie o arogantnom chovaní Bezáka k jeho predchodcovi, o snahe ponížiť ho a vyštvať. To mierne narúšalo obraz slušného, decentného a vždy otvoreného otca arcibiskupa, ako ho maľovali média. Medzi zdesenými ľuďmi (ktorí ho podľa médií tak milovali) sa začala šuškanda i počalo sa hovoriť o lóžach, uholníkoch a kelňách. To však nemohlo liberálnu kliku vzrušovať, cítila sa vo víťazstve istá a neohrozená. A tak sa započala kauza Sokol. V nej sa angažoval večný infantil slovenskej politiky a pravdepodobne aj osoba, poverená začiatkom 90 -tych rokov spolu s KDH, pacifikáciou slovenského katolicizmu a jeho liberalizáciou, večný ospravedlňovač a ľudový zabávač, František Mikloško. Kauza skončila dokonalým fiaskom liberálnej kliky; Mikloško bol odhalený ako fabulátor neschopný dokázať svoje tvrdenia o Sokolovi a len zákrok liberálnej prokurátorky zachránil jeho a časopis .týždeň pred platením odškodného za poškodzovanie dobrého mena Jána Sokola.
Bezák a Cirkev
František Mikloško má, po fiasku v kauze Sokol, zase mediálny priestor. Vrhol sa do boja so samotným Vatikánom. On, ktorý, ako tvrdí " žil a zomieral" za Cirkev. No, o zomieraní asi nemôže byť reč, ale živý je až, až. A plný vášne. Už teraz sa rozhodol, že Vatikán bude musieť Bezáka raz rehabilitovať. Ak nie, tak Cirkev na Slovensku, súdiac podľa miery jeho vzrušenia, príde o svojich najlepších synov a dcéry, v návale sklamania z odvolania najlepšieho biskupa akého kedy Slovensko malo. No, tak sa na to pozrime. Čo znamenal Bezák pre Cirkev, ktorá sa aj tak topí v rozklade a zniesla už všeličo.
.
Už počas jeho menovania sa šírili medzi liberálnymi kruhmi v Cirkvi pochvalné správy o tolerantnosti jeho názorov. Detské omše s plyšovými zvieratkami, rockové omše, mládežnícke omše, skrátka otvorenosť sama. Bezákom deklarované nadšenie pre rockovú hudbu dávalo tušiť kam až siahajú duchovné základy jeho pastorácie. Relativizovanie nutnosti príslušnosti ku katolíckej Cirkvi z hľadiska spásy, všetko objímajúce tolerantné frázy, podlizovanie sa mládeži, popieranie nevyhnutnosti autority a hierarchie, no skrátka ideál katolíckej ortodoxie, že? Nie, že by zvyšok Cirkvi bol obzvlášť odlišný, po 40 rokoch všeobecnej deštrukcie, ale toto bolo na Slovensko asi predsa len trochu moc.
Na povrch začali vychádzať správy o tom, že arcibiskup Bezák svätí za kňazov seminaristov, ktorí boli odmietnutí v iných seminároch; t.j. ktorí boli uznaní za nespôsobilých na vysvätenie, kvôli svojim neortodoxným postojom a snáď aj iným deliktom. Toto svojvoľné porušenie základnej disciplíny, potom ako sa prevalilo, bolo spúšťacím mechanizmom apoštolskej vizitácie, ktorou Rím poveril litoměřického biskupa Baxanta, známeho konzervatívnymi postojmi. Čo všetko sa dozvedela komisia pri vizitácii sa môžeme len dohadovať, ale motív je dostatočne jasný. Nie sú to žiadne finančné machinácie. Tie, vzhľadom na malosť Slovenska, môžu zaujímať miestnych čachrárov, ale predpokladať, že rozvášnia Vatikán, ktorý sa sám topí v rôznych finančných problémoch, natoľko, aby sem posielal vyšetrovaciu komisiu a následne odvolal arcibiskupa, to je smiešne. Nie je nutné ani predpokladať, že sa Bezák dopustil niečoho, čo by prekračovalo bežný stav na osvietenom Západe. Taký nemeckí a rakúski biskupi, by mohli byť odvolávaní jeden za druhým. Skôr môžeme uvažovať o tomto variante: to čo je na Západe bežná liberálna prax, to je ešte stále na Slovensku nestráviteľné a niekomu to vadilo. Podal podnet do Vatikánu a tam rozradostení, že môžu niekoho odvolať za neortodoxné chovanie (čo sa im, vzhľadom na toleranciu a ohľaduplnosť, už nepodarilo veľmi dávno)rozhodli sa konať, vediac dopredu, že Konferencia biskupov Slovenska nebude proti. Tak vznikol exemplárny prípad, ktorý na dlhší čas môže odradiť nádejných kandidátov cirkevného liberalizmu, príliš sa angažovať na poli autodeštrukcie. Vatikán tiež môže ukázať, že okrem trápne pôsobiaceho proskribovania tradičných komunít ako FSSPX, vie zatočiť, v duchu hermeneuitky kontinuity, aj s liberálmi. Všetko dopadne viac ako dobre, k všeobecnej spokojnosti. Klika na čele s Mikloškom, Hríbom, Demkom a spol. bude chvíľu mútiť vodu a zvyšku Slovenska bude arcibiskup Bezák chýbať asi ako druhý palec na ruke.
Bezák a média
Najjasnejším dôkazom o tom, kto je bývalý arcibiskup Bezák, sú nekonečné žalospevy nad jeho odvolaním v médiách. Človek nemusí byť práve znalcom zákulisných jemnôstok, aby vypozoroval, že hlavné médiá vo svete a tobôž na Slovensku, sú k uzúfaniu jednotvárne a monolitické. Jednotnosť predpokladá jednotné vedenie. Ak sa nečudujeme, že Vatikán je, alebo by aspoň mal byť, jednotný, tak by sme sa tomu nemali čudovať ani u jeho nepriateľov. Nepriatelia Cirkvi vlastnia väčšinu médií sveta a na Slovensku takmer všetky. Jednotne útočia na Cirkev, jednotne podkopávajú kresťanskú morálku, jednotne ničia európsku kresťanskú kultúru. Tieto média teraz oslavujú Bezáka. Ak im nejaký katolík skutočne verí, tak potom to môže byť len súdruhom Leninom definovaný "užitočný idiot".
Čo platí o mediálnej podpore Bezáka, to platí aj pre ostatných, v médiách obľúbených a hojne citovaných katolíkoch. Nemohli nám viac na seba prezradiť ako v tejto kauze. Ak im nepriatelia Cirkvi dávajú priestor, oslavujú ich a vydávajú ich za tých "dobrých" katolíkov, v protiklade ku kryptogardistickému, bačovskému a zaostalému Slovensku, tak nám tieto média robia skutočne dobrú službu, o akú nikdy nemali vlastne záujem a svojim sluhom z katolíckych radov reklamu, ktorá sa končí uškŕňaním.
Je ťažké odhadnúť či je kauza Bezák ďalším potvrdením slov "a brány pekelné ju nepremôžu". Možno nástupca arcibiskupa Bezáka bude ešte smutnejšou postavou. Každopádne určité kruhy, tváriace sa ako milovníci kresťanstva a Cirkvi, sa naivnej dôvery slovenského baču a kryptogardistu už asi nikdy nedočkajú.

Milí priatelia, opäť začína tzv. "festival POHODA" - s podtitulom "bažant". Práve s týmto festivalom čiastočne súvisí aj prípad arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý bol v týchto dňoch odvolaný. Prečo? Dnes už emeritný arcibiskup Róbert Bezák CSsR, sa vyskytol na tomto festivale v roku 2011 ako aktívny účastník. Pripomíname to preto, pretože táto účasť (a viacerých iných duchovných) priniesla mnohým veriacim veľké rozčarovanie a otázky, o čo touto prítomnosťou Cirkvi na tejto oslave liberalizmu, "ekumenizmu" a neviazanosti vlastne šlo. Zopakujme si len v krátkosti:
Minulý rok sa začiatkom júla uskutočnil tento festival, na ktorom sa zúčastnili členovia vlády SR, samotná predsedníčka Iveta Radičová, vedúci jej poradného zboru, bývalý františkán a kňaz, ktorý požiadal o odsvätenie z kňazstva - Ján Krstiteľ BALÁŽ, kňaz na dôchodku a bývalý slezián o. Anton SRHOLEC, pražský arcibiskup Mons. Václav MALÝ, a trnavský arcibiskup Mons. Róbert BEZÁK, CSsR. Na tomto "fóre" sa uskutočnila tzv. "ekumenická bohoslužba" ktorú "celebrovali" kňaz Anton Srholec, kazateľ cirkvi českobratskej Daniel Pastirčák, rabín Baruch Myers a evanjelická farárka Anna Polcková… Podľa správy SITA citát: "Bohoslužbu obohatili i herečka Táňa Pauhofová, tanečníci a tanečníčky zo súboru Elledanse, mladý talentovaný hudobník Pjoni či violončelista Jozef Lupták." (koniec citátu)

Tomuto všetkému "predsedal" šéfredaktor TÝŽDŇA a zvláštny "hovorca" ekumenických a liberálnych duchovných trendov na Slovensku Štefan Hríb.
Môžeme sa ešte spýtať - na čo vlastne slúžia tieto "festivaly", na čo slúžia permanentné megakoncerty západných "výpredajových" hviezd, odkiaľ sa berú peniaze na toto masové pôsobenie na našu mládež, keď neustále počúvame vyplakávanie našich finančníkov o kríze a šetrení?
Vystúpenie a tieto skutočnosti sme zaznamenali na našom webe (prinášame nižšie). Dnes, po odvolaní arc. Róberta Bezáka CSsR z funkcie trnavského arcibiskupa, ako aj zákaze jeho pobytu na území arcidiecézy vieme, že aj v samotnej Cirkvi sa ozvali hlasy o vystúpení arc. Roberta Bezáka na minuloročnom festivale "POHODA".

Čudná "ekuména" na festivale POHODA
Homosexuálov podporil SaS na "POHODE"
Ešte k "POHODE"


Za Bezáka aj Halík:


Politický aktivista Tomáš Halík, bývalá (a myšlením i současná) svazačka Monika McDonagh-Pajerová a neúnavný komentátor Jiří Pehe už opět dělají mediální vlny. Tlačí na premiéra Petra Nečase, aby "přestal lavírovat" a řekl "Ano pro Evropu". Podepište evropskou smlouvu o rozpočtové unii, vzkazují mu. Jinak se prý ocitneme v geopolitickém vakuu...
"Nevylučujme se z Evropy," píší ti vykutálení propagandisté z "Ano pro Evropu", vskutku - Pehe, Pajerová i Halík, všichni tři jsou zakládajícími členy občanského sdružení "Ano pro Evropu" v petici s téměř kabalistickým číslem 300 signatářů - věčných to petentů.
Pozn. Je zajímavé se podívat, kteří lidé připojují podpisy pod petici se záměrem likvidovat naši státnost: Pehe, Halík, Pajerová, Vlk, Zieleniec, Gajdůšková, Hřebejk, Palouš, Svěrák (otec i syn), Bojar, B. Sobotka, Fischerová, Keller, Kocáb, Kohák, Ruml, C. Svoboda, Šiklová, Sommerová, Rejžek, Tydlitátová, Štětina, Uhl, Roithová, Šabatová, Havel, Malásek, Hybner, atd.
Zde je úplný seznam 300 petentů:


Preto sa skôr vrátim ku situácii Cirkvi na Slovensku.   Tá nám najskôr pomôže nájsť odpoveď. Tu je malá ilustrácia. Opäť sa pozrime, komu súčasné udalosti a  postoje  osožili. Z najnovšej  správy:


Jedným z výsledkov je aj veľmi výstižný citát  – ako uvádza záver článku Lukáša Krivošíka v Aktualitách citát:

„Našťastie, popri Katolíckej cirkvi je na Slovensku oficiálne zaregistrovaných ďalších tucet kresťanských (prevažne protestantských) cirkví. Nikto preto nemôže povedať, že je nútený zotrvávať v náboženskej organizácii, s ktorou nesúhlasí, ktorej vedenie vzbudzuje u neho pohoršenie alebo pri ktorej má pocit, že nedodržuje pravidlá, ktoré sama hlása.“

http://www.aktuality.sk/clanok/209625/komentar-komu-vadil-bezak/

Ďalší citát z dielne TASR:

“Trnava 2. júla (TASR) – Niekoľko stoviek ľudí z rôznych slovenských miest sa dnes podvečer zhromaždilo pred domom, v ktorom žije odvolaný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák. Na námestí sv. Mikuláša v Trnave vyjadrili svoju podporu odvolanému trnavskému arcibiskupovi okrem iného aj položením kvetov k jeho fotografii či transparentom s nápisom „Navždy náš arcibiskup!“ Zúčastnení všetkých vekových kategórií, najmä mladší ľudia, poďakovali Bezákovi za jeho trojročné pôsobenie vo funkcii.”

 A je to tu. Perfektný klin práve do najcitlivejšieho – a zároveň najpevnejšieho jadra Slovenskej Cirkvi – a to do jej jednoty, do dôvery veriacich v  biskupov a predstavených, do poslušnosti, ktorá je predsa pre samotných kňazov, hierarchov a rehoľníkov predmetom prísahy a jedným zo základných pilierov duchovného poslania.

Stále tatáž jména, stále titíž umělci, stále tytéž veřejně známé osobnosti. Najdeme je u každé petice s politickým podtextem, namířené proti ODS či prezidentu Václavu Klausovi. Naposledy podepsali petici proti koalici ODS – ČSSD v Praze.
Jak se přihodí, že se něčí jméno vytrvale objevuje na všemožných peticích? ptám se sám sebe. Buď musí jít o jakousi chorobnou úchylku lidí, kteří mají neustále potřebu protestovat proti stávající politické situaci, nebo je (a to je pravděpodobnější, i když to nevylučuje možnost A) kulturně-mediální fronta pravdolásky tak sehraná, že má jeden universální seznam podporovatelů, který vždy vytáhne, když je potřeba.

Představuji si, jak to asi probíhá. Možná dali příznivci a členové pravdolásky jakýsi počáteční bianco petiční podpis, souhlas s tím, že se mohou objevit na každé petici, která se v hotelu Hoffmeister vymyslí. A pak už se jich nikdo neptá. Nebo se skutečně při každé příležitosti vzájemně obvolávají a své kroky konzultují?

Představuji si, jak v ústředí pravdolásky Eva Holubová agilně zvedá telefon a už běží pokyny po celé Praze: Helé, Pepo, je potřeba podepsat tu petici proti velký koalici, když už nic jinýho, aspoň to musíme dostat do novin, už jsem volala spřízněnejm novinářům a ti to přislíbili votisknout. Vod Hřebejka jsme to podepsali všichni. – A už jsou tam i Cimrmani? – No jéje. A taky Olga a taky Táňa. I Ivan tam je. – Tak to jó, to mne tam taky připiš… – Připíšu. A dám tam i tvou starou. A taky tvýho syna. Ať je nás jako víc…

A druhý den opravdu – média se předhánějí v tom, které známé a slavné osobnosti tu petici zase podepsaly. Nikoho přitom nepřekvapí, že jde pořád o stejná jména. Jisté je jen, že letos bude chybět Kaplický a Smoljak (i když v jeho případě převzal rodinnou štafetu syn David). Jinak je to rok co rok stejné.

Abyste věděli, že si nevymýšlím, připravil jsem na konci článku seznam pravdoláskařů na telefonu, kteří jsou vždy ochotni podepsat jakoukoli petici, když jim řeknete, že to chce pan Vaněk.

Říkám jim zasloužilí petenti. Nebo také věční petičníci. Neúnavní signatáři. Profesionální stěžovatelé. Signatáři na plný úvazek. Signatáři z povolání. Notoričtí kverulanti. Podepsaní.

Inkoust na jedné petici ještě neuschne a už podepisují další. Petici za výstavbu chobotnice na Letné, petici proti Václavu Klausovi, petici za podpis Lisabonské smlouvy, petici proti ODS, co ničí v Praze kulturu, petici na podporu zelených, petici za větší financování vědy, petici ČT, věc veřejná, “tři otázky Václavu Klausovi”, dopis “šedesáti šesti” a mnohé další. Když půjdeme ještě dále do historie, stejné lidi najdeme u Impulsu 99, pod iniciativou “Děkujeme, odejděte”, “Dřevíčské výzvy”…

A zřejmě, dokud bude ODS existovat a dokud bude Václav Klaus dýchat vzduch, Halík, Svěrák, Menzel, Sommerová a spol. budou podepisovat další a další petice…

Za ukřižování Klause, za pozvání amerických vojsk, za zbourání svatovítské katedrály a postavení zde falického symbolu z dílny Jana Kaplického, za blahořečení Václava Havla, za defenestraci Hájka s Jaklem, za to, aby dostal Václav Havel ještě více prostoru na ČT, za vztyčení sochy Járy Cimrmana místo sochy sv. Václava, za vztyčení sochy José Manuela Barrosa místo sochy Járy Cimrmana, za vyhlášení války Ruské federaci, na podporu Impulsu 2011 či TOP 14, za pomník neznámého gaye, za celonárodní sbírku pro Natálku, za podporu Karla Schwarzenberga na prezidenta, za prohlášení Václava Klause bláznem, za stažení všech českých vlajek a nahrazení jich eurovlajkami…

Ale dost legrace.

Proč se neděje podobný humbuk v Brně, Ostravě a Plzni, kde je velká koalice na magistrátu také? Proč jen v Praze tak vadí, že se obě strany dohodly? Protože vystrnadily TOP 09, do které pravdoláska upínala tak velké naděje. A protože TOP 09 ostrouhala a nebude mít žádnou moc.

Proto a jen proto jsou na nohou všichni ti hudebníci, výtvarníci, režiséři, chartisté, disidenti, potomci chartistů a potomoci disidentů, aktivisté a gayaktivisté, bilderbergovci, lípovníci, profesionální antikomunisté, televizní baviči, hvězdičky, cimrmanovci, feministky, dramatici, scénáristi, NGOisté a zelení, duhoví a duchovní, písničkáři, folkaři, revolucionáři, kavárenští povaleči, intelektuálové i uhlobaroni, dokumentaristé a dokumentaristky, novináři, publicisté, lidskoprávníci, Středoevropané, filosofové, moralisté, moderátoři i agitátoři, psychologové a psychiatři, psychoanalytici, globalisté a alarmisté, greenpísáci, pacifisté, humanitární bombometčíci, unionisté, lobbisté, sociologové, trockisté i neokonzervativci, environmentalisté, rockefellerovci, fokoláristi, profesionální revolucionáři a mnozí další…

Navenek tvrdí, že protestují kvůli tomu, že se na magistrátu krade a bude se krást i nadále, protože tam zůstanou stejní lidé, rozuměj ODS. Ale kdyby tam zůstali tito lidé z ODS a přibrali k sobě lidi z TOP 09, to už by nevadilo. To už by protestovat nepřišli.

Kamenem úrazu totiž není Opencard či další aféry s předraženými zakázkami, ale to, že se na těchto zakázkách nebude moci podílet TOP 09, že TOP 09 zůstane v opozici, bez vlivu a funkcí a že tudíž jako politický projekt selhala a propadá se do bezvýznamnosti.

Kamenem úrazu nejsou finanční toky z pražského magistrátu napojené na ODS a ČSSD, ale to, že tyto toky nebudou moci napájet TOP 09 a na ní navázané podnikatele, i když to ještě nedávno vypadalo, že budou – a mnozí se na to těšili.

To je vše. Nic víc v tom nehledejme.

Pravdoláska, která do vzestupu knížecí strany tolik nainvestovala, proto nyní nedokáže tuto prohru rozdýchat. V poslední době ztrácí jednu pozici za druhou a ztráta pražského magistrátu, který se jednu chvíli zdál na dosah, je pro ně políčkem, který není schopna bez emocí přijmout.

Jejich počínání je vskutku děsivé. Směšná petice, kterou obsahuje falešné podpisy, je to nejmenší. Mnohem hrozivější je mediální humbuk, který tito zasloužilí umělci spustili, výhružky defenestrací, blokáda jednání zastupitelstva, sliby fyzických inzultací, ničení obecního majetku, hysterie na úterním jednání zastupitelstva či odporná a arogantní agitka Jana Krause na Primě, který nevybíravě zesměšňoval Karla Březinu coby zástupce nenáviděné koalice.

Herci, televizní tváře a různé hvězičky se nás snaží přesvědčit, že demokracie úpí a sténá, přitom jsou to oni, kdo nerespektují demokratická pravidla. Sommerová, Halík a Havel tak představují neskutečné pokrytectví, protože protestují jen tehdy, když se to hodí. Neprotestovali po jarních volbách, že je ve vládě TOP 09, která volby nevyhrála. Neprotestovali v Brně, Plzni či Ostravě, kde je taktéž koalice ODS a ČSSD. Protestují proto, že jejich oblíbenec – TOP 09 (a zvláště její tůmovsko-bakalovsko-schwarzenbergské křídlo) – bude další čtyři roky na suchu a bez vlivu.

Jak ostatně správně poznamenal jeden můj známý – kdyby Tůma opravdu chtěl pracovat pro Prahu, rád by převzal funkci v prestižním kontrolním výboru. To, že nechce, jen ukazuje pravé motivy TOP 09. O poctivou práci pro Pražany jim nejde. Jde jim jen o funkce a když to nevyšlo, raději se tůmové vrhnou někam jinam. Jen po nich nechtějte trpělivou opoziční dřinu.

Krásně se tak ukazuje, že Tůma nemá Prahu na triku. Ve skutečnosti jsou mu Pražané volní jako triko.

A nyní už slíbený seznam pravdoláskařů – věčných petentů. Slouží k identifikaci různých nepoliticky se tvářících iniciativ. Zkrátka, aby bylo hned jasné, “odkud vítr fouká”. Pro přehled jsem pravdoláskaře rozdělil podle kategorií. Seznam není úplný a může se stále doplňovat.

vrchní petent:
Václav Havel

kulturní fronta:

režiséři:
Břetislav Rychlík, režisér
Ljuba Václavová, režisérka
František Fenič, producent a režisér
Olga Sommerová, režisérka
Marhoul Václav, režisér
Jan Hřebejk, režisér
Vladimír Michálek, režisér
Helena Třeštíková, dokumentaristka
David Smoljak, dramatik, režisér
Jaroslava Šiktancová, režisérka
Jiří Havelka, divadelní režisér, dramatik a herec
Monika Rychlíková, režisérka a dramaturgyně
Petr Zelenka, scénárista a režisér
Martina Schlegelová, divadelní režisérka
Nina Vangeli, divadelní režisérka, publicistka
Zdeněk Suchý, režisér
Petr Štindl, režisér
Tomáš Jančařík, režisér
Petr Vachler, režisér

spisovatelé:
Ludvík Vaculík, spisovatel
Michal Viewegh, spisovatel
Antonín Bajaja, spisovatel
Ivan Klíma, spisovatel
Jáchym Topol, spisovatel
Tereza Brdečková, spisovatelka, scenáristka
Pavla Jazairiová, cestovatelka a spisovatelka
Bohumila Zelenková, scénáristka a dramaturgyně
Oto Zelenka, spisovatel, dramaturg a scénárista
Jiří Blažek, scénárista a dramaturg
Ondřej Neff, spisovatel
Pavel Brycz, spisovatel
Radka Denemarková, spisovatelka
Jaroslav Rudiš, spisovatel
Ivan Binar, spisovatel
Jiří Gruša, spisovatel
Irena Obermannová, spisovatelka
Ivan Arsenjev, scénárista a dramaturg
Petr Jarchovský, scénárista

herci:
Eva Holubová, herečka
Zdeněk Svěrák, herec a spisovatel
Bohumil Klepl, herec
Táňa Fischerová, herečka, bývalá poslankyně
Jan Kraus, moderátor, herec
Jan Kašpar, herec
Tomáš Hanák, herec a moderátor
Petr Forman, herec a divadelník
Milan Forman, herec

muzikanti:
Vladimír Mišík, hudebník
Jiří Václav, hudební skladatel
Marta Kubišová, zpěvačka
Jiří Dědeček, písničkář
Jiří Suchý, zpěvák
Pavel Bobek, zpěvák
Vladimir 518, hudebník
Vladimír Merta, hudebník
Radim Hladík, hudebník
Lenka Dusilová, zpěvačka
Pavel Fajt, hudebník
Tomáš Klus, hudebník
Radoslav Banga, hudebník
Martin Věchet, pořadatel festivalů

architekti:
Eva Jiřičná, architektka
Jiří Boudník, architekt
David Vávra, architekt, herec a spisovatel
Maxim Velčovský, designér
Josef Pleskot, architekt

jiní umělci
David Černý, “sochař”
Jiří David, “sochař”
Jindřich Štreit, fotograf
Igor Malijevský, fotograf
Arnošt Goldflam, divadelník
Jiří Králík, ředitel filmového festivalu
Federico Díaz, umělec
Miroslav Huptych, básník

mediální fronta:
Kateřina Šafaříková, novinářka
Luboš Palata, novinář, Středoevropan, člen české pobočky CFR
Jaroslav Plesl, novinář
Václav Moravec, moderátor
Jiří Pehe, politolog, publicista, účastník schůzky Bilderberg
Erik Tabery, šéfredaktor Respektu
Petruška Šustrová, novinářka
Jan Macháček, novinář
Jan Ruml, publicista
Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host
Vladimír Just, divadelní kritik a publicista
Petr Minařík, publicista
Jan Rejžek, novinář
Ladislav Špaček, odborník na eitketu, bývalý mluvčí Václava Havla

Politická fronta:
Martin Mejstřík, bývalý senátor
Michael Kocáb, bývalý ministr
Alexandr Vondra, místopředseda ODS
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
Mirek Topolánek, bývalý předseda ODS
Marek Dalík, bývalý poradce bývalého politika, psával Havlovi projevy
Martin Bursík, bývalý poslanec za  SZ
Kateřina Jacques, bývalý poslanec za SZ
Ondřej Liška, předseda SZ
Soňa Paukertová, senátorka
Jaromír Štětina, politik TOP 09
Jan Švejnar, univerzální politik
Josef Zieleniec, bývalý europoslanec
Michael Žantovský, velvyslanec v Londýně
Cyril Svoboda, bývalý předseda KDU-ČSL
Petr Pithart, místopředseda Senátu za KDU-ČSL
Jiří Dienstbier, bývalý ministr zahraničí, senátor ČSSD
Jiří Dienstbier ml., komunální politik za ČSSD
Vladimír Mlynář, bývalý politik
Martin Palouš, velvyslanec
Stanislav Penc, aktivista, bývalý politik SZ
Jiří Zlatuška, bývalý senátor
Daniel Herman, ředitel ÚSTR
Jana Hybášková, bývalá europoslankyně

“Intelektuální” fronta:
Martin C. Putna, literární historik
Jiřina Šiklová, socioložka
Karel Přibáň, právník
Lukáš Macek, odborník na Lisabonskou smlouvu
Jiří Hromada, gayaktivista
Karel Matoušek, poradce Jana Švejnara
Jacques Rupnick, historik, politolog
Erazim Kohák, filosof
Petr Uhl, trockista
František Janouch, jaderný fyzik, předseda SR Nadace Charty 77
Anna Šabatová, zástupce veřejného ochránce práv
Věra Tydlitátová, aktivistka, umělkyně, spisovatelka, blogerka, bojovnice za lidská práva, pedagog, básnířka, publicistka, judaistka, religionistka, expertka na extrémismus, odbornice na xenofobii
Fedor Gál, slovenský politik
Jan Kalvoda, právník
Ivan Pilip, bývalý politik
Ivan Gabal, sociolog
Jan Hartl, ředitel STEM

NGO fronta:
Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture
Adriana Krnáčová, konzultantka a bývalá ředitelka Transparency International
Ondřej Šteffl, ředitel SCIO
Igor Blaževič, lidskoprávní aktivista
Monika MacDonagh-Pajerová, profesionální revolucionářka
Jiří Tutter, šéf české pobočky Greenpeace
Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni

vědecko-univerzitní fronta:
Filip Karfík, profesor filosofie na Université de Fribourg
Vladimír Karfík, literární vědec
Antonín Kostlán, historik
Petr Koťátko, filosof, profesor na UK v Praze
Zdeněk Kratochvíl, docent filosofie na UK v Praze
Richard Müller, překladatel, literární vědec
Jan Payne, docent biotiky na 1. LF UK
Miloslav Petrusek, profesor sociologie na FSV UK
Petr Pokorný, profesor na ETF UK
Lenka Karfíková, profesorka filosofie na ETF a FF UK Praha
Petr Kocna, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK
Štěpán Špinka, proděkan FF UK v Praze
Matěj Spurný, historik
Jiří Fajt, historik umění
Martin Hilský, překladatel, profesor na UK v Praze
Ivan Chvatík, filosof, vedoucí archivu Jana Patočky
Miroslav Petříček, filosof, VŠ učitel, Praha
Ondřej Matějka, historik
Jana Pilátová, pedagog DAMU
Jan Trlifaj, profesor matematiky na MFF UK v Praze
Petr Zamarovský, fyzik, ČVUT Praha
Petr A. Bílek, profesor české literatury na FFUK v Praze
Jan Hančil, děkan DAMU
Pavel Klener, přednosta 1. interní kliniky
Jan Sokol, profesor
Ivo Mathé, rektor AMU

Duchovní fronta:
Tomáš Halík, katolický kněz a profesor na FF UK v Praze
Svatopluk Karásek, evangelický farář
Miloslav Vlk, arcibiskup pražský
Karol Sidon, pražský rabín
Miloš Rajchrt, vikář Českobratrské církve evangelické
Václav Malý, biskup

Lékařská fronta:
Jan Hnízdil, lékař, osnovatel komplotu na prezidenta Klause
Slavomil Hubálek, psycholog
Jiří Pothe, lékař
Martin Jan Stránský, lékař, osnovatel komplotu na prezidenta Klause
Zdeněk Bašný, lékař
Dana Němcová, psycholožka

Finančně-podnikatelská fronta:
Zdeněk Bakala, průmyslník, vlastník médií
Zdeněk Tůma, exguvernér ČNB
Tomáš Sedláček, ekonom
Diana Phipps-Šternberková, podnikatelka
Meda Mládková, galeristka a mecenáška umění

www.prvnizpravy.cz

 afinabul
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev končí, tak ako všetko to, čo ide už dávno proti Bohu a jeho zákonom...Preto ten krik, preto ten plač, lebo už nejeden stojí nad svojim hrobom.............


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...cirkev končí?...to si vážne myslíš že slobodomuráry, illumináti, a všetci ktorý nastolili na tomto svete utrpenie, biedu a plač, ničia cirkev pre tvoje dobro?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, pozemská cirkev je výmysel ľudí, ktoré sa stalo aj Vám zlatým teľaťom. Život, teda Bohu a jeho Pravdu ste vymenili za hrob, cirkev a ich výklady Pravdy. Dokonca bojujete ešte o jej záchranu, tak sa nečudujte, že aj to musí skončiť...Nakoniec ostane aj tak len Boh a jeho Pravda, nie cirkvi a ich vysvetlenia Pravdy.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oprava: lucifuk, pozemská cirkev je výmysel ľudí, ktorá sa stala aj Vám zlatým teľaťom. Život, teda Boha a jeho Pravdu ste vymenili za hrob, cirkev a ich výklady Pravdy. Dokonca bojujete ešte o jej záchranu, tak sa nečudujte, že aj to musí skončiť...Nakoniec ostane aj tak len Boh a jeho Pravda, nie cirkvi a ich vysvetlenia Pravdy.lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...nakoniec zostaneš len ty a BOH...ak sa ťa opýta prečo si súdil a ničil jeho cirkev, čo mu odpovieš?


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-07-09  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, ale ty ako blázon a *** (keby existoval) by bola komická dvojica na pohľadanie... :-DDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ***-to je kto?


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-07-09  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  *** je hnusné, odporné a oplzlé slovo, ktoré mi neprejde cez morálny a logický filter. Sorry, opýtaj sa na to v ústavnej kaplnke... :-DDD


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, vašu, len vašu...A ja ju neničím, ona sa ničí sama, veru sama.......................


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...či ju nezaložil BOH?...nieje náhodou aj jeho?


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-a ked sa teba opyta,preco si podporoval organizaciu,ktorej ovocie nieje dobre a sam ti povedal,ze strom poznas po ovoci,dal ti rozum,aby si sa snazil poznavat a slobodnu volu,aby si sa rozhodoval..a ty si sa rozhodol pre zly strom,len preto,ze si lenivy pouzivat rozum..co mu odpovies?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, veru nie, je to dielo ľudí, ktorý chceli mať moc nad ľudmi, samozrejme tým pekný mamonársky prospech....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...ako vieš že jej ovocie nieje dobré?...kto je cirkev?...sú to len kňazi?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...sú taký všetci Kňazi?


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-07-09  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, pustili ťa na vychádzku orodovať za Bezáka, alebo si šiel radšej za trest kľačať na mariánsku púť? :-DDDD


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-bud trochu uprimny aj sam k sebe a skus plnohodnotne odpovedat na moju otazku.Potom si mozme prejst tie tvoje.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...ako môžem byť k sebe úprimný, keď už len tvoja otázka je nesprávna...ja nebudem súdení za hriechy iných.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, veľká väčšina....stačí predsa sa dívať, ale srdcom.....Ale nezachádzajme od podstaty, ktoré jasné hovorí, že ide o ľudský výtvor, teda je to dielom ľudí, nič viac.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-jasne,kazdy zodpoveda za svoje hriechy sam..
Hriech je proste zla volba.Preco podporujes organizaciu,ktora ma krvave ruky a sluzi mamonu?
Podla mna si ty,alebo ja rovnake Bozie dieta ako Ratzinger.Myslis,ze teba miluje Boh menej a preto bude komunikovat len s Jozkom a ty ho musis posluchat?
Jezis povedal,ze co urobis jednemu z najmensich,urobis jemu.Takze ak nejaky knaz pohlavne zneuzil dieta,zneuzil Jezisa,Ratzinger to kazal ututlat a tym umoznil pokracovanie bezpravia.Oni sa budu z toho zodpovedat a ty z toho,ze si to zlahcoval a neodsudil..
Dokazes vinit len ateistov,ale do vlastneho hniezda kriticky nepozries.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...ale ja nič neodľahčujem, ja bránim cirkev pretože jej vládcom je BOH, nie pápež, ani kňazi ktorý zneužívali deti, sme to my ľudia a BOH.

Sloven...ty poznáš každého kňaza osobne, alebo vieš len to čo ti predložili iný?


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-09  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

Kto alebo čo je vládcom cirkvi je otázne. Vieme, kto by to mal byť ... Vieme aj to, že cirkev by mala ísť prvá príkladom. Bez kompromisu a vo všetkom, pričom toto by malo byť jasne viditeľné a nespochybniteľné.

Ide?
lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang...kto a čo je vládcom, terajších vlád na tejto zemeguli?...ide všetko príkladom?

..ide?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, Vy ste schizofrenik alebo nedokážete ozaj rozlíšiť dobré od zlého, pravé od nepravého? Asi nie, keď dookola opakujete to, čo je lžou, a čo s Pravdou nemá nič dočinenia...Cirkev=pozemská obec, na ovládanie más, ktoré nemajú záujem o skutočnú Pravdu, len o vlastne výklady Pravdy, ktoré si vytvorili, tváriac sa, že idú s Pravdou v jednom šiku...


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-09  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejde. Ale to je pre cirkev len výhovorka. Duchovné hodnoty nemožno znížiť na úroveň svetských. Majú ísť príkladom v každej situácii. Tam nemôže byť otázka že či áno alebo nie, či teraz alebo nie ani iná podmienka. Tam má byť výlučné a LEN úprimná, čistá služba. Nič iné. Nikdy.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...ako klamú ak hlásajú evanjelium?...či to nieje pravá pravda?

...dobré si vezmem, zlé zavrhnem.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-kto ti povedal,ze vladcom RKC je Boh?
Ked stvoril vesmir,kde vsetko bezi ako ma(asi),tak spravovat nejaku ludsku organizaciu by pre neho bola hracka.
Ked budes mat decka,tak jednemu povies,aby zabil druheho,lebo ti nehovori"otec",ale "tato"?
Preco by Boh podnecoval vrazdenie inovercov?
Ak pozorne precitas bibliu,mas tam aj nieco o nehodnych pastieroch,ci obielenych hroboch.A Boh ti dal rozum,aby si poznal pravdu.No ked ten dar nepouzivas,pohrdas Bohom a davas viac autority ludom a ludskej organizacii(a treba povedat,ze zlocinnej)


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang...myslíš že skromný a slušný Kresťan ktorý chodí do kostolov na sväté omše sa niečim previnil?...ak áno tak čím?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no hlavne podporou majteroristickejsej organizacie.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...a kto ti povedal že nieje?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo je dobré, a čo zlé, čo vám ponúkajú lucifuk? Takže aj zlé hovoríte, že oni...no toto, no toto........
lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...zájdi do kostola a zistíš sám, najlepšie je raz vidieť ako sto krát počuť....či nie?julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-Boh


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...ty si myslíš že satan riadi cirkev?...nešiel by náhodou sám proti sebe?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cirkev riadi clen H.tlerjugendu, ochranca pedofilov a p.cibubov.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...myslíš žeby sme mali dnes súdiť členov hitlerjungenov?...neboli náhodou v tej dobe ešte deti?...ako sa obyčajný nemecký vojaci previnili?...prišiel povolávací rozkaz, musel narukovať, ak by nenarukoval, išiel by pred poľný súd...aj oni chceli byť zo svojimi rodinami ako niekde v zime v zákopoch....či nie?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...pardón: členov hitlerjungendu.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a potom, ze existuje slobodna volba, ved ty sa nou predsa stale ohanas, nemal teda slobodnu volbu?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...myslíš že sa rozhodujem na základe toho čo bolo v minulosti?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A napokon, to je na svete tak malo ludi, ze musi stat na cele, ze vraj altruistickej organizacie prave byvaly clen dalsej altruistickej organizacie? To slovo altruisticke, samozrejme v uvodzovkach.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...prečo sa nato pýtaš mňa? ja som ho tam nedosadil.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-no ved sa mu podarilo docielit,ze vacsina ludi nedokaze priamo komunikovat so svojim Otcom,ale spoliehaju na "zasvatenych",ktori su taki isti hriesni ludia.
Jezis priamo hovori,ze kto sluzi mamonu,nesluzi Otcovi..A nepis nic o chudobe knazov,poznam to dost doverne..


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...ak sa veriaci modlia k BOHU, nekomunikujú s BOHOM?...čo myslíš?

...a ako slúžia Kňazi mamone?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja to plne chapem, ludia veriaci v tohto zidovskeho paskvila, nemozu predsa vybrat nejaku moralnu autoritu na celo cirkvi, to by bilo moc do oci. Boh h.jzel, papez ha.zel, tak je to spravne...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...vidím že ti došli argumenty.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne, to tebe, pri ospravedlnovani vojnoveho zlocinca, ktory predsa mal na vyber, mohol sa skor odobrat za svojim kamosom do vecnych lovist, no on si vybral lahsiu cestu, bud z obavy, ze neveri v posmrtnu stretavku so svojim idolom, alebo sa skratka bal smrti...


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-07-09  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre cirkevnych "otcov":
"Boh, ktory stvoril svet a všetko v ňom, súc Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch vytvorených rukami."

ktora cirkev sa neschadza v kostoloch, alebo podobnych synonimickych stavbach?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...vojnový zločinec?...myslíš že ako dieťa niekoho zabil?


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-09  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
Dostávame sa k veci. A začnem tým, že osobne poznám veľmi poctivých veriacich ktorí chodia do kostola - ako aj zopár veľmi dobrých a poctivých kňazov ... čiastočne aj osobne.

Len sa nezhodneme v 1. Ak hovoríme o cirkvi ako celku - hovorím viacmenej o štruktúrach a orgánoch (vrátane reprezentácie) založenej na dogmatickom prístupe. O Vatikáne. O vysokých cirkevných hodnostároch. O pokrytectve, o boji o moc ... O systéme ktorý manipuluje s dôverou veriacich. Už ale nie sme v 3 ani 15 storočí. Ľudia prestávajú slepo veriť a nasledovať a to je dobre.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie H.tlerjugend bol vytvoreny ako spevokol.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-ak by si komunikoval s Bohom,nedaval by si take naivne otazky.Ale pravdepodobne nevies,co je komunikacia,lebo neopovedas na otazky,sam ich vychrlis dost,no odpovede apriori odmietas.
Urcite by si "vyargumentoval" aj Boha,rovnako ako Rafaela:-)lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang...žiješ v 21.stor a predsa ľudia volili fica, prečo?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...a ak ti napíšem že komunikujem uveríš mi?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja tomu verim, ze si to myslis.
Rovnako predsa aj ini sa zhovaraju s mamou vymyslenej entity, ci si predstavuju, ze sa reinakrnovali z Kleopatrou(zvlastne,ako si radi vyberaju zname osobnosti), ci si myslia, ze su Napoleon, Alexander Velky.
Preto ma neprekvapuje, ze urcite promile, napriek tazkemu IQ testu v podobe scitania dvoch cisiel, sa aj cez tento narocny filter, sa podari niekomu takemu preklznut.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-09  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

súhlasím ale je to pri danej téme irelevantná poznámka ...

Mimochodom - pevne verím že diskutujeme a že sa neurážate ak Vám v istých veciach oponujem. Nemám ani najmenší záujem sa tu nejako vybíjať, nikomu ubližovať ani čokoľvek presadzovať. Som veriaci. Ale odtiaľ-potiaľ. Nikto ma už nebude oblbovať a len preto, že niečo povie či spraví nejaký vysoký cirkevný hodnostár (nech by to bol hoci aj sám pápež) - nebudem tomu slepo tlieskať ani potláčať v sebe otázky ktoré sa prirodzene tlačia von. Takto som to myslel s tým storočím ... Ja nemám potrebu ísť do stánku v ktorom sa pravda zahmlieva a ututláva a kde pýtať sa je nežiadúce.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ľudia sú rôzny, veria tomu čo im vyhovuje a aký chcú byť...ty máš rád opice či nie?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang...v kostoloch sa slávi BOH, nepreberajú hriechy Kňazov.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odkdy znam lidi mam radsi zvrata...
to je uz pomaly klasicka veta, raz napisana na prednej strane Dikobrazu. Ale kedze viem na co narazas, a viem, ze ty to aj tak nepochopis, je zbytocne znovu rozoberat s tebou inu, temu, ked evidentne na dvoch strankach uz ti dosli argumenty.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-07-09  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samozrejme zvirata, nie zvrata...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ak myslíš?


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-09  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
A slávi sa? Nuž ako kde. KDH tam pravidelne agituje ...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang...tak kde slávim BOHA ja, tam sa KDH neagituje.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-ty si mozno aj myslis,ze tu diskutujes a mozno aj niekoho porazas svojimi argumentami..
Boh je vsade a vsetko,neviem preco ho chces vopchat do kostolov.
Mimochodom,nevies nahodou preco je na vela kostoloch slobodomurarsky symbol trojuholnika s okom?
A ked sa to budes pytat farara,tak sa ho opytaj,preco nebojuju proti lichve,ktoru zakazuje i biblia i viacero encyklik.Ked ju nazvu urokom,tak sa zakaz nevztahuje?Preco nepredaju vsetko,co maju,nerozdaju chudobnym,ako radi Jezis?
Alebo radsej-pomocou takeho kapitalu by sa dal zabezpecit blahobyt.Miesto toho ti nenazranci chcu okradnut ludi v "restituciach".

Je toho tak vela,az ta obdivujem,ze to dokazes odignorovat.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-09  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je možné. My sme mali v dedine už 2x po sebe dobrého farára. Príjemný, ľudský, praktický ... pomáhal, pre mládež organizoval tábory, akcie ...

Obidvaja museli odísť pre to isté. Babky z predných lavíc si sťažovali že bol málo ortodoxný, prísny. Boli príliš ústretový k neveriacim. Nemali problém sa normálne zabaviť, zavtipkovať. Vieru presadzovali prirodzene, bez nátlaku ... Skrátka, boli vcelku normálni ...

lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang...každý Kňaz musí ísť s dobou, prihovárať sa mladým v ich reči, babky mali zase inú dobu.

julo...a čo má Pápež alebo Kňazi predať?...štát?...Vatikán je štát, ako hociktorý iný na tomto svete.

Kostol je BOŽÍ chrám, kde zhromažďuje svojich veriacich aby počúvali slovo BOŽIE skrze svojho Kňaza, alebo majú Kňazi obiehať každého osobitne?

Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-07-09  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient si dlhodobo vo svojich predstavách myslí, že má argumenty navrch a diskusne víťazí. Napokon, takým istým stihomamom naivity trpí aj manuál Jolopuk. Pacientovi občas umožníme mať posledné slovo. Je to v súlade s terapiou - urob bláznovi po vôli a on je šťastím v siedmom nebi. Potom vám z vďačnosti urobí pukerlík, poskočí a zamečí... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...chudák pacient...ktorý to je?...niekto vedľa teba, ak vieš že poskočí a zamečí?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-07-09  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi ti dvíham mandle, pacient, viem! Ale musíš to vydržať, je to len pre tvoje dobro... :-DDD


Matko10 . kicusawu97   |   ip:46.115.48   |   2012-07-09  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto bol do ry clanok,....hlavne ten koniec o pravdolaskaroch :-):-):-):-):-)Dobre a vystizne :-):-):-)Suhlasim :-)


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer,ja ta nechapem.Boh povedal:"Predaj VSETKO,co mas a rozdaj chudobnym" a "tvoje ano,nech je ano a tvoje nie,nech je nie".Preco viac pocuvas ludi,ako Boha?Naco je stat nasledovnikom toho,co nemal kde hlavu zlozit?Neslubili chudobu?Tak su krivoprisaznici!


tt . qypajysi79   |   ip:89.173.35   |   2012-07-09  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento siahodlhý článok mohol napísať len statný hňup, ktorý splieta piate cez deviate, aby mohol fantazmagoricky posplietanými argumentami obhájiť svoje posolstvo


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...sľúbili chudobu, preto nemajú ani žiadny majetok.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer-komu patri Vatikan a vsetky cennosti v zbierkach,vatikanska banka a hlavne neocenitelne poznanie,ktore ukradli ludstvu v priebehu vekov a skryvaju v archivoch?
Uz nie sme v stredoveku,mozes si hladat informacie.
Kvoli nenazranosti RKC vznikli rozne protestantske cirkvi a povstania,lebo ludia so zdravym rozumom vidia realitu(obcas)
Co chcu vratit v restituciach,ked nemaju mat majetok a nikdy ho mat nemali?Je to kradez,ktora hranici s genocidou.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  článok som nečítala,diskusiu len pár riadkov, ale k Slovenovi:Cirkev je výmysel ľudí?a čo toto:...skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev...a bány pekelné....... takže sa môžme naťahovať, či Cirkev padne


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...a nekričí z teba náhodou závisť?...kedy by si veril Kňazovi?...ak by žobral jedlo?...mimochodom cirkev nezačínala hneď s majetkom, majetok nadobúdala 2000 rokov, doteraz z neho pomáha ľudom po celom svete, vidíte len ich majetok, ale ani jeden sa nejde na vlastné oči presvedčiť ako zachraňuje ľudí v afrike, o koľko starcov sa stará, koľko deti vychováva, koľko škôl založila...ty si urobil pre týchto ľudí čo?...pomohol si vôbec jednému jedinému z nich?

...nezastávam sa zlých období, ani činov, ale jej dobré skutky sú oveľa väčšie ako tie zlé.
Carlos . gysipyny98   |   ip:89.173.14   |   2012-07-09  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Lucifer
nemiešam sa do takýchto debát ale na "...a ako slúžia Kňazi mamone?" Ti jednoducho odpoviem : 1. keď nezaplatíš prachy, neodslúžia za niekoho omšu 2. keď nezaplatíš prachy, s kňazom na pohrebe svojho blízkeho sa môžeš rozlúčiť, kľudne si ho zakop ako psa, 3. - 1000 všetko čo by mal kňaz spraviť pre veriaceho neurobí keď nedostane zaplatené ....


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Carlos, napríklad som nestíhala ísť za farárom dať na omšu na výročie sobáša,a predstav si, zhodou okolností, vedel te dátum a odslúžil ju,ani nevedel že ju chcem


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Carlos...už si to zažil?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal, ale Vy ste to teraz naozaj dal. Presné na túto vetu som čakal, že kto ju dá, lebo tým sa oháňa nejeden veriaci v cirkev. Takže za 1: Kde sa tam píše, že ide o RKC, a nie o inú cirkev?

2: Kde sa tam píše, že pôjde o niečo pozemské?

Všetko ste strhli do prachu zeme, preto ste si urobili pozemskú cirkev, ako dôkaz naplnenia jednej vety z evanjelia.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdepodobne nie


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Carlos...ak by boli chudobný...ktorý z Vás by im položil prvý otázku..,"prečo sa o Vás BOH nepostará?...alebo, prečo žobrete na ulici?...prečo spíte pod mostom?...vaše otázky by boli nekonečné a považovali by ste ich za klamárov, už len preto že sa o nich BOH nepostaral...postaral sa o nich a vždy postará, ale vy v tom vidíte zase len mamonu...čo Vám vyhovuje?...vidíte len to čo chcete vidieť a čo Vám vyhovuje, len aby to zapadalo do vašich životov.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie Sloven, ja hovorím o Cirkvi, nie o RKC.A prečo nie o pozemskú Cirkev, ved dalejKristus povedal, že čo rozviažeš na zemi bude i v nebi a naopak, tak myslím že logika nepustí


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...a nehovoril to náhodou sv.Petrovi?...ak to nevieš tak Pápež je jeho nasledovník....tak o akú cirkev by malo ešte ísť?


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a majetok-ten Cirkvi darovali ľudia.Aj ked nevravím, že sa nemusia vyskytnúť extremy. Ale napr. šalamún bol obdarovaný aj hmotným bohatstvom, takže aj toto je B. dar, chudoba znamená aj nebyť naviazaný, v prvom rade(moj názor)by sa každý mal riadiť-staraj sa najskor o B. kráľovstvo a všetko ostatné bude pridané


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fuk-diki
ak ked samozrejme povazujem RKC za pravú, ide o to že povedal Cirkev anik netušil, že všetko sa tak rozdelí, ale k RKC samozrejme rátam aj GKC


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal, neskutočná logika, Ty Peter, ty sám, lebo si uveril vo mňa a v Slovo, ktoré som k vám ľudom priniesol....


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo?:-) však nehovoril, vieš čo Peťo choď a krsti, ale chodte a krstite


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlava RKC, a prečo nie hlava inej cirkvi? Kde sa píše, že také niečo malo byť, Peter ako prvý pápež, koho to?

Všetko si pasujete na svoju slepú vieru, nechápete, len slepo veríte.

Nik nemôže z ľudí Krista zastúpiť, tobôž byť jeho nástupcom, tobôž len preto, lebo niekto z ľudí si to tak napasoval, hoci skutočnosť je vždy iná, vždy!


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven nekecaj, prečo m dal moc odpúšťať hriechy viazať a rozviazovať-to koho zastupujú


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áno, ale vy apoštoli moji, nie cirkev pozemská, ktorú si niekto vytvoril na ovládanie más.....


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-zavist?ani nie..sak do hrobu si ten lup nevezmu a potom budu zavidiet oni..
Povazujes za dobre,ked hodia par drobnych ludom,ktorych zotrocili fyzicky i dusevne?Ved najlepsia charita je urobit,aby sa ziadna nemusela robit..
Jezis nemal nic,tak co potrebuju jeho "nasledovnici"?Si uplne ich,nick ti sedi-pozeraj sa po smietkach,len aby ti to brvno,co ti trci z oka,neposkriabalo monitor:-)dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven zase si krok späť, to akože apoštoli by zomreli a koniec? kto by krstil lucifuk?kto by mu odovzdal moc. fuki- to len zo srandy


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...prvý boli Kresťania, neskôr po stáročia si to už ľudia začali prispôsobovať podľa toho ako im to vyhovovalo...samozrejme každý z nich získal svojich nasledovníkov a tak vzniklo mnoho iných cirkvi...ak by si čítal BIBLIU pozorne, zistil by si že voľakedy celý arabský svet bol Kresťanský...prečo?...lebo keď sa narodil náš BOH prišli sa mu pokloniť traja arabský králi.

...ale každá iná cirkev ako Kresťanská má koreň z kresťanskej cirkvi, ktorej prvým Pápežom bol sv.Peter.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno, tu moc ma každý odpúšťať, voči komu sa sám previnil....

Áno, cirkev vám ponúkla ľahké odpustenie hriechov, stačí sa vyspovedať predsa, veď oni sú viac ako Boh, bez vlastného odčinenia. Ma vás pekné vo svojej moci, ale čo ste chceli, to máte, a majte si.....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...a ty žiješ v chudobe?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neskôr po stáročia si to už ľudia začali prispôsobovať podľa toho ako im to vyhovovalo...lucifuk gól do vlastnej brány..no toto, no toto...


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo- ubytujes knaza? dobre, tak chod na faru a povedz knazovi, že môže najsť pribytok u Teba, aby sa nestaral.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...odpustí ti človek, ale hriechom sa previníš aj voči BOHU, s ním sa zmieriť nechceš?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...vieš prečo napríklad vznikla anglikánska cirkev?...lebo pán Král nedostal povolenie na rozvod, tak si založil vlastnú cirkev...a to je len jeden z príkladov.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven Sloven ak je ľahká spoved alebo jednoduchá tak čo nejdeš?Netre lebo spoved je . no čo Ti budem, to musíš sám


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal, ak spoveď, tak priamo k Bohu, k tomu ľudského, tobôž cirkevného prostredníka nepotrebujem....!


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal..ta by najskôr musel prekonať brány kostola, démoni veľmi dobre vedia ako udržať aj veriacich od spovede, ak dostanú rozhrešenie, doslova zúria a môžu na jeho hriechoch pracovať od znova.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, to ma vôbec netrápi, že ako vznikla ďalšia cirkev, nakoľko je žiadnu neuznávam, teda ani katolícku a jej podobné...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...lenže ti nie si oprávnený meniť BOŽIE slová....či hej?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...si taký poctivý a čestný, že teba démoni nedokážu v ničom zviesť?...myslíš že žiješ takým životom, aby si predstúpil pred pána bez hriechu?


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vidíš Sloven- načo potom Kristus povedal :komu odpustíte hriechy, budú odpustené,...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hovorí ti niečo tretie prikázanie...Pamätaj že máš svätiť sviatočné dni...svätíš ich?...napríklad Nedeľa?...vzdávaš úctu v tento deň BOHU aspoň modlitbou doma, a odpočívaš?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, to skôr tí, ktorým tak slepo veríte, nie ja.....

To, čo Vy tu predvádzate, je slepá a fanatická viera?

A či som bez hriechu...a čo Vy ste?


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer-ak by som mal moznost pomoct Cloveku,tak pomozem..Knazov mam na haku.
Inak je zaujimave,ze rusky sa knieza povie kňaz.To k pokore,hm


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...nikdy si nezaklamal?...fakt?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áno dal, komu vy apoštoli moji, kto sa voči vám previnil, tomu bude odpustené, nie cirkev, ktorá povstala už oveľa neskôr....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...nemusíš mi vykať...a či som bez hriechu?...nie som, ale snažím sa tak žiť aby som nebol.

julo...a teraz nemáš ako pomôcť blížnemu?...iba ak máš možnosť?...ako si tu možnosť predstavuješ?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svoju vďaku Bohu vzdávam každý deň, nie len v deň nedeľný, teda aj všedný deň....

Ale lucifuk pamätajte na to, že čo povedal Ježiš farizejom, keď ho obviňovali z toho, keď liečil v sobotu...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...a ty musíš pracovať?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...odpovedz mi úprimne, čo cítiš ku cirkvi?


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven. To že Cirkev neuznávaš, neznamená, že ju musíš aj haniť. Ja patrím k RKC , ale nenadávam židom, moslimom, či protestantom,... miluj blížneho ako seba samého, aj RKC, lucifuka,...


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-a co sa staras do mna a nie do svojej Cirkvi?Ja o sebe netvrdim,ze som najlepsi a tiez nechcem,aby ma ludia dotovali z dani.
Si farizej,tak ako RKC..a ludia to vidia,preto ti to minuskuju a odchadzaju z RKC..a nachadzaju vztah k Bohu.Takze bude fajn:-)


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...buď máš v sebe temnotu, alebo lásku, vyber si čo z toho máš v sebe, na základe tvojich príspevkov.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...tak prečo poukazuješ na chyby iných ak sám si vinný?...nehovoril si mi dnes niečo o brvne?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-07-09  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U pacienta je to jednoznačné: Ak sa má hodnotiť podľa jeho príspevkov, tak náš pacient je totálne blbý... :-DDD


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, nič, vôbec nič, akurát tvrdím, začo si stojím, že ide o pozemský spolok, ktorý mal len jeden cieľ, mať moc nad ľudmi, samozrejme aj nemali majetkový prospech, ale to už som písal....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...akú má nad tebou alebo nadomnou moc, Pápež, Kňaz?...alebo hociktorá cirkev?

Julo...budem brániť akúkoľvek cirkev ktorá slávi môjho BOHA, nie je to len RKC.
lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...Kľudne sa pôjdem pomodliť do mešity, do pravoslávneho kostola, do židovského chrámu, všade tam kde je môj BOH...a vieš prečo?...lebo sa tam budem modliť zo svojimi bratmi a sestrami k nášmu spoločnému BOHU....kľudne sa pomodlím aj s tebou.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme v sebe hľadať Lásku a pochopenie, to čo nás spája, nie to čo nás rozdeľuje.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale nepôjdem sa pomodliť do ateistických chrámov, k opici v múzeu určite nie.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uú,kde ste


mkultra . jytewedu51   |   ip:91.127.64   |   2012-07-09  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vrátil som sa z Pohody a čo nevidím? Stále ešte preosievate svet na dobro a zlo, svetlo a temnotu a nič medzitým. Pohodu na vás bažanti, potrebujete zmenu!

http://www.youtube.com/watch?v=C6UrNtd90BY&;feature=relatedlucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a čo je medzi dobrom a zlom?


mkultra . jytewedu51   |   ip:91.127.64   |   2012-07-09  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento celý vesmír milý lucifer :-)


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-najprv napises,ze mame hladat Lasku a pochopenie a potom urazas vsetkych ateistov,ze sa klanaju opici..tomu sa hovori farizejstvo,ak si ten termin doteraz nepochopil..ale nechapes spuste veci,tak to neprekvapuje:-)


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...ak sa neverím že som z opice znamená to že nenávidím ateistov?...ako vieš?


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.23   |   2012-07-09  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chlopi :)

Prídem, kukám ... Vy ešte stále bojujete? Lucifer - to je k ničomu. Všetko už bolo 100x povedané. Kto nereaguje na 2, 3 jednoduché argumenty, nepríme ani ostatné. A to platí pre obidve strany. Našťastie, každý máme slobodnú vôľu a možnosť výberu. Pravdu musí nájsť každý sám. Aj preto sme na tomto svete ....


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer-spusta ateistov neveri,ze sme z opice a dokonca ani Darwinova teoria,ked uz na nu narazas..su dokonca aj fanaticki ateisti,rovnako ako krestania,ci muslimovia..Su to vacsinou polovzdelani ludia prosteho ducha,ktori sa nechali zmanipulovat a myslia si,ze maju patent na Pravdu.

"Ale nepôjdem sa pomodliť do ateistických chrámov, k opici v múzeu určite nie"-nie su ziadne ateisticke chramy,v ktorych by sa niekto klanal opici.Ty to vies a bud umyselne klames,alebo prejavujes svoju nenavist..alebo sa mylim a teraz mi to vysvetlis,ako si to myslel:-)

ale pravdepodobnejsie zas hodis nejaku napaditu otazocku:-)Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No pohodu, ale inú, vo vlastnom vnútri...

lucifuk, nado mnou žiadnu, nad vami veľkú....

A kde pôjdete, to už len Váš problém, len pozor, aby to nebolo bez ujmy na zdravý....

A ja nepotrebujem druhého k modlitbe, to radšej sám, vždy sám...:

Mt 6. kapitola: ,,5Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. 6Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

7A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. ,,


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...srandoval som, prepáč.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-07-09  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang-ja viem,ze je to zbytocne,ale dnes mam volno a chcelo sa mi podiskutovat so Svetlonoscom..je to dobre na cvicenie trpezlivosti:-)


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...myslíš že ma BOH potrestá zato že sa zúčastňujem omší?


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven a čo toto: kde 2 alebo 3 v mjom mene tam som i ja medzi nimi


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, Boh nikoho netrestá, to len každý sám seba, že nedbá nato, že ako ozaj treba žiť podľa zákonov Boha!

No dal, vy už nedávajte radšej nič, lepšie pre vás to bude.....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo..nie je zač.


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-) ale ved dobre píšem


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...a prečo si myslíš že veriaci v kostoloch nežijú podľa BOHA?

Skús sa ešte raz zamyslieť nad evanjeliom?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, a žijú podľa Desatora? Veď ani sám váš pápež nežije, keď ihneď porušuje prvé prikázanie....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-07-09  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...a ako?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Či sa nenechá oslovovať svätý otec? A ako je mne známe, tak také oslovenie patrí jediné Bohu, nie nejakej hlave pomazanej cirkvou....


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem síce, prečo sa tak nazýva, ale napr. aj my patríme k spoločenstvu svätých


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.23   |   2012-07-09  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal

Vy ste to úplne zabili. Toto by mohla byť hádam aj záverečná myšlienka diskusie. Tak sme to nakoniec vlastne rozriešili. LOL


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-07-09  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-)


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-09  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal, komu niet radi, tomu niet pomoci, teraz ste to zabil poriadne.


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-07-09  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JozefVarga . wajefuti49 | ip:62.197.22 | 2012-07-09 (23:21)

Skutoční znalci ekonómie vedia,

že prostitútky politici a média sú už dávno a stále v kapitalizme skorumpovaní a kúpení

finančníkmi zločinného kapitalizmu s pseudo demokratickým systémom a plebs týmto veciam nikdy nebude rozumieť a nikdy sa tým nebude zaoberať, maximálne bude nariekať, že ceny idú hore a ich mzdy sú stále rovnaké.

Nuž plebs je plebs. Plebs pracuje a panstvo si žije. Tak je to už po tisícročia a panstvo potrebuje v dobe vyspelých technológii v 21 storočí radikálne zredukovať plebs našej planéty čo sa aj začína diať.


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Otvoreny_list_nemeckych_profesorov_k_Eurovalu_41.html?rand=11#ixzz20A9r0Mnk


io . fofakyse75   |   ip:92.232.16   |   2012-07-09  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len jedna viera existuje a tom je ta, ktoru mas v srdci. ako kolvek kopes, nic nezmenis, ak nemyslis pozitivne.


Uz . tenamija82   |   ip:78.145.11   |   2012-07-10  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bezák privela politizoval a bol zlým hercom, a nakoniec aj zlým farárom. Búrka v šerbli pozabáva národ a nevšimne si čo je skutočne dôležité. A dôležité mu unikne, a to je aj cieľom.

Bezák bol vyslobodený z jarma cirkvi a má možnosť otvorene pokračovať v obecnom ochotníckom divadle.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-10  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej, búrka v šerbli národ naozaj pozabávala, to je pravda. Len aktérom nebol Bezák ale niekto stojaci oveľa vyššie ...


shocker . cybeluxi18   |   ip:147.175.1   |   2012-07-10  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Začal som čítať diskusiu.. a už sa mi to nechce.. stále nedokážem uveriť tomu, že je ešte stále tak vela ludí zmagorených cirkvou.. Veriť v boha je jedna vec (a ja verím) a veriť cirkvi druhá. Pre mna cirkev už nebude ničím iným než vyššou formou mafie (veď tam majú aj sídlo, odkial pochádzajú mafie) a ovládacím prvkom ludí,más.. Ja ked vidím svoju babku jak nanosí celý svoj dôchodok tým darmožráčom, čo nemusia platiť dane je mi na grc... Kto má aspoň trochu zdravého rozumu, nemôže dôverovať takej inštitúcii ako je cirkev.. akákoľvek.. Za časy kým som navštevoval kostoli pravidelne, som sa stretol s rôznymi kňazmi, dobrými aj zlými.. ale keď sa v kostole diktuje koho voliť pri volbách (či už miestnych alebo iných) a keď si farárko zakáže hádzať do mieška drobné penieze, že s ťažko rátajú, že už len papierové, tak toto, toto je vrchol drzosti a pokrytectva.. a nehovoriac o tom, co bolo spomenuté vyššie..poplatky za pohreb,svadbu, bohosluzbu..
Nasrať na Bezáka, nech bol aký chcel.. nasrať na cirkev, zato aká je..
Ja si pôjdem svojou cestou a na odpustenie hriechov nepotrebujem spovedelníka.. sám sa s bohom porozprávam ked budem ja chciet..
Hawk ovečky


chany . bakejase18   |   ip:178.40.80   |   2012-07-10  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ci onak, Bezak zvitazil a ti co ho zosadili sa len ponizili! Ci ho chceli ukrizovat?


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-07-10  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pamätám si rok 1968, keď Labuda bol mladý herec a pred 1968 naspieval oplzlú pieseň , načo si sem prišla Ty kur.. vyje...a., keď nechceš je.ať. Hoď do p.č. vieš. A tak podobne znel text jeho piesne, keď Československo pred okupáciou v 1968 smerovalo k demokracii.
Neskôr nás Labuda dokopal cez reklamu do Nato.

Nešťastne usmrtil pri autonehode ženu.

Dnes braní arcibiskupa Bezáka. Podľa mňa Labuda je pekná okrúhle pra..

Oficiálne média súkromné či verejnoprávne vždy boli prostitútky tých, ktorí boli u moci.

Už po tisícročia najväčšia mafia je zákon. Cez média a školské osnovy nám vsugerovali , že kapitalizmus je voľný trh.
Nuž keďže mám 60 rokov a zažil som socializmus aj kapitalizmus, tak viem posúdiť, že voľný trh je demokracia, ale kapitalizmus nie je ani voľný trh ani demokracia.

Je to diktatúra podobne ako bol socializmus a čo je najhlavnejšie,

je to hlavne taktiež plánovaná ekonomika tak,

ako bol socializmus pre bežných ľudí, tak aj kapitalizmus je super plánovaná zločinná fašistická ekonomika pre plutokraciu sveta na účet bežných ľudí.

Výnimku tvorí Švajčiarsko s priamou demokraciou a snáď ešte zopár severských krajín sveta, ktoré nie sú Švajčiarsko a nie úplné fašistický zločinný kapitalizmus.
itate . hakikava68   |   ip:194.160.1   |   2012-07-10  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možno sa môj príspevok bude vymykať všeobecnému názoru tohoto fóra.
Chcem len so všetkou slušnosťou odkázať pisateľovi, že si o ňom myslím, že nie je kok.t ale OBERkok.t


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-07-12  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciferus :podľa teba "prvý boli Kresťania, neskôr po stáročia si to už ľudia začali prispôsobovať podľa toho ako im to vyhovovalo...samozrejme každý z nich získal svojich nasledovníkov a tak vzniklo mnoho iných cirkvi...ak by si čítal BIBLIU pozorne, zistil by si že voľakedy celý arabský svet bol Kresťanský...prečo?...lebo keď sa narodil náš BOH prišli sa mu pokloniť traja arabský králi.

...ale každá iná cirkev ako Kresťanská má koreň z kresťanskej cirkvi, ktorej prvým Pápežom bol sv.Peter.

podľa mňa : čo je veľa, to je príliš ! ty si demagóg-skala, na ktorej tuším stojí prehnitá organizácia RKC ! Si úzko orientovaný na jednu knihu a tú nám dokola omieľaš, nechceš vedieť nič, pravda ťa nezaujíma, poznanie ti nič nehovorí, svedomie ti nič nehovorí...nikdy sa asi nezobudíš, máš predsa slobodnú vôľu ? Teraz napríklad viem, že sa do mňa pustíš neokrôchane a od veci, ako už viackrát...si blokovaný krstom pravdepodobne, si obeťou, je na tebe, ako sa rozhodneš, máš možnosť prehodnotiť svoj postoj, ale času už veľa nemáš...ty kresťanský bojový lev...


kfu . rilovixe40   |   ip:62.77.97.   |   2012-07-18  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcelo by to aj zoznam "slovenských" Petentov.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Současné Řecko

Vývoj událostí na jihu Evropy však frčí takovou rychlostí, že jej není možné téměř sledovat, a tak jsem si vdycky říkala: „napíšu, až se začalo mluvit o krachu řecké ekonomiky a události nabraly...


Prachy

Globálne, teda nielen Grécko!

Je Grécko výnimočné so svojimi problémami ?

Kľúč k výtazstvu je!

NIGEL FARAGE HAVAROVAL

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Den bez lékaře, nákupů, médií

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4108 s