23. August 2019
    
Bol Nostradamus tajným Templárom? A odkiaľ piatok trinásteho pochádza. - Dolezite.sk

Bol Nostradamus tajným Templárom? A odkiaľ piatok trinásteho pochádza.


  2011-04-12  (22:55)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Bol Nostradamus tajným Templárom? A odkiaľ piatok trinásteho pochádza.

Autorom nasledujúceho článku je Dan Sewell Ward                                                                                                          

Skrátené a ľahko editované

 

V Európe narastala moc a bohatstvo Templárov.   Prostredníctvom ich spojenia s islamistickými a judaistickými skupinami sa ich sídla stali významnými strediskami vedy, v ktorých sa rodili a testovali mnohé nové vynálezy.  Technológiou, ktorú sami zavádzali, ako aj svojimi vedomosťami, Templári ďaleko predbehli dobu v ktorej žili v  oblastiach ako vojenská architektúra, výroba strojného zariadenia, zbrane, kartografia, budovanie dopravných ciest, a lodiarstvo  (mali svoje vlastné námorné prístavy, lodenice a flotily–obchodné, aj vojenské), no vynikali aj v medicíne.   Udržiavali si svoje vlastné nemocnice, mali porozumenie čo sa týka hygieny a prírodných antibiotík, a epilepsiu nepovažovali za posadnutie diablom, ale za ochorenie, ktoré sa dá ovládať. 

V roku 1306, sa francúzsky kráľ Filip IV podujal zbaviť sa Templárov na svojom území, zatiaľ čo ich označil ako arogantných nespratníkov.  No v porovnaní s ním, Templári boli vysoko výkonnou, špecializovanou vojenskou silou, oveľa mocnejšou a lepšie organizovanou, ako by bolo akékoľvek vojsko, ktoré by Filip IV bol dokázal postaviť proti nim.   Filip nad nimi nemal moc, nakoľko sa zodpovedali iba pápežovi, a aj to bola podriadenosť iba v mene.   

Naviac, Filip dlhoval Templárom peniaze. Obrovské množstvo peňazí!  No ešte horšie bolo to, že Templári ponížili Filipa viac než raz, včítane hanby, keď mu slávnostne odmietli prijatie, keď sa Filip uchádzal o členstvo ich rádu.  Všetky tieto dôvody viedli k tomu, že Filip plne nasadil svoju pozíciu proti Templárom, zatiaľ čo obvinenie z herézy použil ako vhodnú zámienku ich prenasledovania.            

V prvom rade si Filip musel zabezpečiť spoluprácu pápeža.  Medzi rokmi 1303 a 1305 francúzsky kráľ a jeho ministri zariadili únos a smrť jedného pápeža (Bonifáca VIII) a to, že by boli zariadili vraždu druhého, (Benedikta XI), ktorý bol otrávený, tiež nemožno vylúčiť.  Nasledne sa v roku 1305, Filipovi podarilo zabezpečiť zvolenie vlastného kandidáta, arcibiskupa z Bordeaux za pápeža, ktorý zaplnil uvoľnené pápežské kreslo.   Nový pápež si vybral meno Klement V.   Jeho zadlženosť Filipovmu vplyvu nakoniec viedla k potlačeniu Templárov jeho dobrodincom, francúzskym kráľom.

Filip zariadil operáciu, akú by mu nacistickí esesáci a Gestapo boli závideli.   Všetkým miestodržiteľom vo svojej krajine rozoslal zapečatené listiny, ktoré treba otvoriť naraz, a ktoré obsahovali  tajný rozkaz  pochytať všetkých Templárov vo Francúzsku a postúpiť ich kráľovým vojakom ako väzňov, zatiaľ čo všetok majetok sa im zhabe, a ich preceptori sa stanú kráľovými zajatcami.   Napriek príprave ohromného prekvapenia, sa však skoro ráno v piatok 13. októbra 1307 hlavný zámer – zmocniť sa nesmierneho bohatstva Templárov, Filipovi vymkol z rúk.   Nikdy sa nenašiel, a čo sa stalo so skvelým pokladom Templárov, dodnes ostáva tajomstvom.   Zato piatok trinásteho sa odvtedy traduje ako deň, ktorý prináša ľuďom nešťastie.  (Povery sú však formou hlúposti. Božie zákony sú neomylné, preto iba nečistej Duši sa treba báť.  Pozn. dhaxem.com)

Všeobecne sa pochybuje, či bol útok na Templárov neočakávaný.  Veľa dôkazov  naznačuje, že rád vedel, že bol na prahu katastrofy. V každom prípade sa podľa toho zariadil.   Jestvujú presvedčivé dôkazy, že pokladník so  skupinou rytierov zobrali poklad chrámu, spolu s takmer všetkými listinami a zápismi, a prepašovali ich v niekoľkých naplnených vozoch k pobrežiu – pravdepodobne do námornej základne rádu v La Rochelle - kde naložili všetko na palubu osemnástich lodí o ktorých odvtedy už nikto nepočul. 

Kam sa tieto plachetnice vybrali, sa nevie, ale americký kontinent nie je vylúčený.  Je možné, že vedeli o Novom Svete takmer dvesto rokov pred Kolumbom, nakoľko Templári sa stali zručnými aj čo sa týkalo vedomostí a schopností učencov z východu.

V roku 1312 nahuckaný pápež oficiálne zrušil rád Templárskych rytierov – napriek tomu, že nikdy nebolo možné vyniesť nezvratný rozsudok ohľadom jeho viny, či neviny – a to aj napriek Filipovým pokusom v priebehu ďalších dvoch rokov extrahovať dodatočné informácie.

Jacques de Molay, veľmajster Templárov, a Geoffroi de Charnay, preceptor Normandie, boli v marci roku 1314 upálení na smrť pomaly horiacim ohňom.  Predpokladalo sa, že sa ich popravou Templári vymažú z dejín.   No rád neprestal existovať, hlavne ak sa vezme do úvahy počet rytierov, ktorým sa podarilo uniknúť, ktorých nikdy nechytili, alebo ktorých uznali za nevinných.

Filip sa však neuspokojil s potlačením Templárov vo Francúzsku.   Pokúsil sa vyvinúť nátlak na ďalších monarchov s cieľom nedovoliť prežitie ani jedinému Templárovi v rámci kresťanstva.   Všeobecne v tom smere však nemal  úspech.  Anglický kráľ Eduard II, Filipov vlastný zať, len vlažne a neúplne poslúchol príkazy pápeža a francúzskeho kráľa.  V Škótsku, ktoré bolo vo vojne s Anglickom, sa nikto ani len nenamáhal uverejniť  pápežskú bulu.  V Lotrinsku, ktoré bolo v tom čase časťou Nemecka (nie Francúzska), vojvoda podporil Templárov.  Je zaujímavé, že Krištof Kolumbus si vzal za manželku dcéru bývalého Templárskeho rytiera a mal prístup k mapám a denníkom svojho svokra.   Jeho tri karavely sa preplavili krížom cez Atlantický oceán do Nového Sveta pod plachtami označenými červeným krížom Templárov.  

 

Nemožno tu nespomenúť, že ako dym pomaly horiacej vatry zadúšal život v Jacques de Molayovom tele, vraj tento povolal svojich prenasledovateľov - pápeža Klementa a kráľa Filipa – aby sa  do roka s ním stretli pred Bohom a zodpovedali sa na Jeho súde zo svojich činov.  V priebehu mesiaca bol pápež Klement mŕtvy, pravdepodobne z dyzentérie, a  ešte pred koncom roku Filip zomrel z nevysvetlených dôvodov.           

Viac nezvyčajných dozvukov sa udialo v nasledujúcich obdobiach. V priebehu šestnásteho storočia sa rod Lorraine s jeho mladšou odnožou, rodom Guise,  systematicky a dôsledne snažili zvrhnúť francúzsky panovnícky rod Valois. V prípade vymretia všetkých nasledovníkov rodu Valois by sa sami  dožadovali  francúzskeho trónu. Pri niekoľkých príležitostiach sa tieto pokusy dostali neuveriteľne blízko k úspechu.   V priebehu asi tridsiatich rokov, všetci panovníci rodu Valois, jeho princovia a nasledovníci vymreli, až došlo k vymretiu celého rodu.  Tento panovnícky rod pochádzal od potomkov Filipa IV a chyrovalo sa, že jeho konečný osud sa odvíjal v súvislosti s Templármi.           

Zaujímavá je tiež domnienka, že Nostradamus bol agentom rodov Guise a Lorraine.   Zatiaľ čo sa stal dôverníkom a astrológom francúzskeho dvora, bol by mal možnosť postupovať členom rodiny Lorraine a Guise dôležité údaje ohľadom plánov a činností ich kráľovských rivalov, včítane takých dôverných podrobností, ako sú osobné slabosti členov rodiny a iné zaujímavosti.  Je možné, že mnohé z Nostradamovych predpovedí ani neboli skutočnými predpoveďami, ale zašifrovanými správami, rozvrhmi, pokynmi a návrhmi ako postupovať.   Než sa dal na kariéru proféta, Nostradamus, strávil hodne času v Lorraine.   Verí sa o ňom, že tam bol nováčikom, alebo v skúšobnej lehote akejsi skupiny, po ktorej ho zasvätili  do istého okázalého tajomstva.   

Presnejšie k veci, vraj mu ukázali prastarú a tajomnú knihu, na ktorej on nasledovne založil svoje práce.  Nemožno pochybovať o tom, že niektoré Nostradamove predpovede sa priamo týkali minulosti a  Templárov, zatiaľ čo títo onoho času hodne verbovali medzi Katarmi.      

Stojí to za pozornosť, že okrem toho, že sa táto časť Francúzska stala vojenskou oblasťou počas križiackeho ťaženia proti Albigéncom, ktoré takmer viedlo k vyhubeniu Katarov už v roku 1209,  na území Languedocu sa nájde aj niekoľko pohanských kostolov.   Je známe, že Rimania a neskôr rôzne keltské kmene považovali oblasť okolo Rennes-le-Chateau za posvätnú zem.   Dedinský kostol v Rennes-le-Chauteau bol zasvätený Magdaléne v roku 1059 a stál na mieste ešte staršieho vizigótskeho chrámu zo šiesteho storočia.  

Keď v roku 1789 gilotína revolucionárov odťala hlavu Ľudovítovi  XVI, ktorý bol posledným monarchom z rodu, na ktorý Jacques de Molay uvalil svoju kliatbu, neznámy muž vraj skočil na popravisko, a za tým, čo si namočil ruku do kráľovej krvi, ju prskol na okolitých divákov s  hlasným výkrikom: Jacques de Molay, si pomstený!   

Verí sa, že Templári boli nažive a darilo sa im, až do konca osemnásteho storočia.           

Čo je to, čo ženie k takej nepríčetnosti rímsko-katolícku cirkev proti Katarom, Templárskym rytierom, a ešte predtým Merovejskej dynastii, že jej to stojí za vojnové krížové výpravy, inkvizíciu, a plné nasadenie moci akéhokoľvek druhu za účelom vyhubenia celých národov? 

Dodatok Dhaxem.com: Vari niečo iné, ako tá skutočnosť, že vzdelané a uvedomelé skupiny mali schopnosť odhaliť Vatikán a celú jeho krvou poznačenú kresťanskú inštitúciu, ako falošných kresťanov? 

 

Prebrané od Halexandria.org

Pôvodný článok od  Dana Sewell Ward v angličtine, môžete nazrieť tu: http://www.halexandria.org/dward222.htm

Prečítajte si viac na túto a pridružené témy tu:               http://www.dhaxem.com/help_and_thoughts.asp

Grafická úprava  dhaxem.com

© 2011

 


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Paa   |   ip:188.167.8   |   2011-04-13  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba poopraviť autora, lebo kráľovský rod Valois nepochádza z potomkov Karola IV. Pekného, ale jeho brata Karola I. z Valois. Rod Valois je vedľajšou rodovou líniou francúzskeho kráľovského rodu Kapetovcov. Francúzsky kráľ Filip IV. prezývaný Pekný bol z priamej línie rodu Kapetovcov. Tá zanikla po úmrtí jeho najmladšieho syna Karola IV. prezývaného tiež Pekný. Potom nastúpila na trón línia Valois. Boj o francúzsku korunu bol aj zámienkou vzniku 100 ročnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom. Údajná kliatba veľmajstra radu Templárou Jacquesa de Molay na hranici pri upálení sa tak splnila, lebo postupne a v relatívne krátkom čase vymreli všetci priamy potomkovia kráľovskej línie Kapetovcov, ktorí mali legitímny nárok na trón. Mimochodom, dcéra kráľa Filipa IV. Izabela Francúzska bola matkou jedného z najúspešnejších anglických kráľov stredoveku - Eduarda III. Plantageneta. On si po smrti strýka Karola IV. nárokoval na francúzsku korunu.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-04-13  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mňa osobne vôbec nezaujíma, že či bol, či nebol, skôr ma zaujímajú jeho proroctva pre túto dobu, ktoré sú oveľa, ale oveľa, dôležitejšie!


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-14  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ťažiskom článku je:Kde sa stratil templársky poklad? Článok naň aj nepriamo odpovedá. V Škótsku. Ale ešte zaujímavejšia je otázka,komu ho templári ukradli. Správna odpoveď? Sloven daj keď vieš? A čo sa týka Nostradamových proroctiev? Sú len slabým odvarom Biblických proroctiev. Tak ako boli proroctvá Sibyly. Prečo vás tie nezaujímajú, veď sa plnia pred vašimi očami?


Paa   |   ip:188.167.8   |   2011-04-14  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, či sa proroctvá plnia, alebo nie je iba čiste dôsledkom toho, že v prírode a vesmíre všetko so všetkým súvisí. Oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť. Vykladači proroctiev majú bohatú škálu námetov, ako čo interpretovať, lebo stúpa pravdepodobnosť, že sa tak stane a objaví sa nejaký muž zo západu, potom príde potopa, vybuchne sopka... čo na tom, že sa seknú o niekoľko desaťročí, hlavné je to, že v danom čase to niekomu vyhovuje a interpretuje to podľa svojich dešifrovacích metód.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-14  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blahorečenie Jána Pavla II. nemá len priaznivcov, sú o ňom pochybnosti
ČTK | 14. apríla 2011 14:57
Málokto poprie, že pápež Ján Pavol II. bol veľmi významná postava 20. storočia. Jeho rekordne rýchle blahorečenie ale vyvolalo otázky dokonca aj medzi jeho stúpencami, ktorí hovoria, že Vatikán by mal najskôr reagovať na pretrvávajúce znepokojenie nad niektorými problémami jeho pontifikátu, napísala agentúra AP.

Plagát s nápisom Santo Subito rozvinuli Poliaci počas pohrebu Jána Pavla II. v apríli 2005.
Autor: AP, SITA

Poľský pápež, ktorý zomrel v roku 2005, bude blahorečený 1. mája. Rekordne krátky proces jeho beatifikácie vyvolal otázky, či Vatikán proste nepodľahol volaniu "Santo Subito!" (Rýchle blahorečenie!), ktoré sa ozvalo počas jeho pohrebu.

Niektorí poukazujú na škandál okolo sexuálnych trestných činov kňazov a okolo ich zakrývania počas jeho 27 rokov trvajúceho pontifikátu, škandál, ktorý otriasol cirkvou a spôsobil jej možno nenapraviteľné škody, zvlášť v Írsku.

Niektorí konzervatívci a tradicionalisti Jána Pavla II. obviňujú, že nezabránil úpadku katolicizmu na Západe, že povolil a v niektorých prípadoch podporoval niektoré liturgické prešľapy, ktoré podľa nich prispeli k tomu, že viera sa na Západe oslabila. Poukazujú na tance počas pápežských omší, na modlitby zástupcov rôznych cirkví v Assisi, ktoré pápež zorganizoval, a na iné liturgické trendy inšpirované 2. vatikánskym koncilom.

Za možno najväčšie zlyhanie potom mnohí pozorovatelia diania vo Vatikáne - kňazi i laici - považujú škandál okolo Legionárov Kristových. Pápež tento konzervatívny náboženský rád podporoval ako model ortodoxie. On a jeho poradcovia roky aktívne alebo pasívne ignorovali poukázania na to, že jeho zakladateľ je pedofil, ktorý vytvoril pokrútené, kultu blízke hnutie, ktoré bolo také tajnostkárske a utlačovatelské, že jeho zločiny zostali neodhalené po niekoľko desaťročí.

Benedikt XVI strávil väčšinu z prvých šiestich rokov svojho pontifikátu pokusmi napraviť škody, ktoré tieto zlyhania spôsobili. Niektorí preto nadhazovali, že by možno bolo bývalo múdrejšie trochu počkať s vyhlásením, že Ján Pavol II. prežil život "hrdinskej" kresťanskej cnosti, čo je kľúčový predpoklad blahorečenia.

Cirkevný historik Michael Walsh nedávno poznamenal, že väčšina ľudí, ktorí sa v procese blahorečenia angažovali - vrátane Benedikta -, vďačia nejakým spôsobom za svoje postavenie zosnulému pápežovi a nedá sa čakať, že budú nestranní.

Bol to sám Benedikt, ktorý pominul zvyčajnú päťročnú čakaciu dobu a povolil začatie beatifikačného procesu už niekoľko týždňov po smrti svojho predchodcu 2. apríla 2005. A bol to Benedikt, kto podpísal dekrét potvrdzujúci hrdinskú cnosť Jána Pavla II. a potom potvrdil, že vďaka jeho zásahu sa stal zázrak.
Kardinál Angelo Amato z vatikánskej kongregácie pre otázky svätorečenia nedávno povedal, že proces beatifikácie Jána Pavla II. bol rovnako dôkladný ako ktorýkoľvek iný.

Dlhoročný hovorca Jana Pavla II. Joaquín Navarro-Valls povedal, že blahorečenie nie je ani tak vynesenie historického súdu nad tým, ako tento pápež cirkev spravoval, ale ohodnotenie, či žil svätý život v kresťanskej cnosti. A v tomto ohľade nie je pochýb, dodal.

Iní hovoria, že človeka od mandátu nemožno oddeliť a že skúmanie osobných cností Jána Pavla II. musí zahrnúť aj úprimné zhodnotenie jeho pontifikátu.

Aj životopisec Jána Pavla II. George Weigel povedal, že Vatikán by urobil dobre, keby zverejnil, ako pri skúmaní za účelom blahorečenia vyriešil otázky okolo Legionárov Kristových. Ich zakladateľa Marciala Maciela Vatikán potrestal až rok po Benediktovom nástupe, desať rokov potom, čo sa objavili prvé obvinenia, že Maciel zneužíval mladých seminaristov.
Zjavenie Jána, 13. kapitola
Morská šelma
1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi, nohy mala ako medveď a tlamu ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jednu z hláv mala ako na smrť dobitú, ale smrteľná rana sa jej zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal šelme svoju moc, klaňali sa aj šelme a hovorili: Kto je podobný šelme a kto bude môcť proti nej bojovať? 5 Mala aj tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhala sa; dostala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala Jeho menu a Jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany. 7 Dostala moc aj bojovať proti svätým , aj víťaziť nad nimi. Dostala i moc nad všetkými kmeňmi, ľuďmi, jazykmi a národmi. 8 Aj jej sa budú klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života zabitého Baránka. 9 Kto má uši, nech počuje. 10 Kto iných väzní, sám bude väznený; kto mečom zabíja, mečom zahynie! V tom je trpezlivosť a viera svätých .
Zemská šelma
11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13 Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14 Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16 Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.

18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.
:: (C) 1998-2002 ACIP (viac informácií | kontakt)


PETER   |   ip:87.244.23   |   2011-04-15  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozrite sa na stránku www.banky sk. Zobrazuje sa tam raklama telvízie LUX. Na obrázku je oko, ktoré sa pozerá cez prsty v tvare pyramídy. Typický iluminátsky symbol. Neuveritelná drzosť!


adam   |   ip:95.103.23   |   2011-04-17  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  po " odlove" klientov som to videl.
ale už to utajili a musíš tam ísť cez zoznam sk. svetlo do väzníc= to je ix cieľ, najprv nás všetkýx uväzniť a potom luciferizovať!


Myslitel   |   ip:216.155.1   |   2011-04-17  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER dobry postreh! A este jedna vec vies co znamena slovo LUX? Je to jednotka osvetlenia a tiez to slovo znamena svetlo. A ktoze je nositel svetla alebo tiez svetlonos?


m   |   ip:188.167.2   |   2011-04-17  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kde sa to da najst?biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-25  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  m,nájsť o môžeš napr. v 2. liste Korinťanom 11:14 A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla. 15 Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.

Do tajničky, kto sú satanovi služobníci, ktorí sa sále premieňajú na služobníkov si dosaď: templári, slobodomurári, ilumináti, a všetci ostatní klamári a podvodníci.


slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-06  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Do tajničky, kto sú satanovi služobníci, ktorí sa sále premieňajú na služobníkov si dosaď: katolícka cirkev

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Bol_Nostradamus_tajnym_Templarom_A_odkial_piatok_trinas_79.html#ixzz2K7LFdAjU
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Keď sa to stalo na Cypre, môže sa to stať aj u nás

Väčšina najmä mladých ľudí u nás veľké úspory nemá, skôr iba dlhy. Napriek tomu, ak máte nejakú finančnú rezervu na prežitie daždivých dní, nie je rozumné mať všetko uložené v lokálnej banke. Ako vidíme, riziko nie je iba v tom, že banka môže skrachovať. V prostredí, kde sa nerešpektuje súkromné vlastníctvo a kde vládne strana, ktorej programová priorita je prerozdeľovanie, kde dlhy rastú bezprecedentným tempom, tam hrozí aj konfiškácia legálne nadobudnutých, vysoko zdanených príjmov uložených v bankách, podobne ako sa to stalo teraz na Cypre.


Léčba konopím

Spoločenský a ekonomický systém v našej vlasti je ...

RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSK...

Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu

Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato

Archív

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Tentokrát je komentár je zameraný na známe osobnosti.


Lietadlá spred tisícročí

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Stručne k Ládinovej smrti

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4742 s