16. September 2019
    
Budoucnost EU a jak v ní přežít - Dolezite.sk

Budoucnost EU a jak v ní přežít


  2013-04-07  (23:35)  |  Európa
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Budoucnost EU a jak v ní přežít

Jsem euroskeptik! Nevěřím na světlé zítřky, které nám EU připraví. Nevěřím ve výhody společné měny. Nevěřím v blahodárné účinky přerozdělování a regulace a nevěřím ani na globální oteplování. Bohužel. 

Jsem ekonom a podnikatel. Zamýšlím se nad tím, jak se bude vyvíjet evropská i světová ekonomika. Jak zajistím důstojný životní standard pro svou rodinu a jak je uživím v dobách nejhorších.

Nemám však křišťálovou kouli. A tak se jednak dívám zpět do historie a jednak studuji principy, podle kterých se přírodní, ekonomické a sociální zákonitosti řídí.

Jen pro úplnost zde uvedu dvě skutečnosti, které jsou snad všem zdejším čtenářům jasné: 
1. regulace, kvóty a všechna státem vynucená razítka - způsobují korupci, odvádí podnikatele od jejich opravdové práce a zvyšují ceny finálních produktů. 
2. dotace a přerozdělování - odvedou peníze z místa, kde se hospodaří efektivně, aby následně skončily v nějaké černé díře. Dotace zvyšují celkové ceny produktů. 
Obojí výrazně snižuje kvalitu našeho života.

Tyto elementární věci nebudu dále rozvádět. Nehodlám zde popisovat žádnou konspirační teorii, ale systém, který samovolně postupně degeneruje. EU v tomto článku principielně představuje jakýkoliv socialistický systém. (Dále jen EU).

Popíši zde skutečnosti a principy, které jsou dle mého názoru zásadní. Jejich znalost umožní čtenáři lépe predikovat budoucí vývoj. Nikdo nemá patent na pravdu, a tak si každý může udělat svůj obrázek.

1. EU, stejně jako jakákoliv demokraticky volená vláda, je nereformovatelná!*)

Vždy v historii platilo následující kolečko, které zpravidla trvá mnoho desítek let. Kapitalismus s demokratickou volbou -> růst socialistických principů ve společnosti -> rozklad hodnot a úpadek společnosti, krize systému -> revoluce, válka, občanská válka, definitivní rozpad systému -> obnova země na kapitalistických principech -> a zase na začátek.

Více viz H.H. Meyer - Demokracie, bůh který selhal.

Proč je systém nereformovatelný?

1.1. Demokratickou volbou je změna nemožná

V každém socialistickém systému platí, že existuje skupina lidí, která z tohoto systému žije a dále skupina lidí která svou prací předchozí skupinu živí. Do první skupiny musíme počítat úředníky, politiky, policisty, rodiny žijící z dávek, ale i soukromé firmy, které dodávají z větší části státu.

Nyní je vyšší produktivita práce v zemědělství a ve výrobě než dříve. Jinak řečeno, stačí, aby méně lidí pracovalo smysluplně a uživilo svou prací více lidí, co pracují zbytečně. Za komunismu byl poměr výše uvedených skupin například 1:9. Nyní může být tento poměr 3:7, nebo 4:6.** Máme zde tedy minimálně 30 % voličů, kteří budou vždy volit ve prospěch systému. K nim musíme připočíst voliče, kteří díky své neinformovanosti nebo spíše dezinformovanosti budou opět volit ve prospěch systému.

1.2. Poctivost a dobrý úmysl prostě nestačí

Příklad: V parlamentu sedí např. David Rath a Vít Bárta s cílem ukrást co nejvíce peněz ze státního rozpočtu a co nejvíce rozšiřovat svůj vliv a moc. Jakýmsi zázrakem byla do parlamentu zvolena např. Táňa Fischerová s cílem zamezit korupci a předpokládejme, že má i správné ideje, jak toho dosáhnout. Duo Rath a Bárta má: 
- spoustu peněz 
- silný vliv a důležité kontakty 
- nízkou morálku a schopnost zajít hodně daleko 
 Fischerová má: 
- slušně řečeno málo peněz 
- pár idealistických sympatizantů bez vlivu 
- vysokou morálku, která jí zároveň klade bariéry

Rath a Bárta bojují o své peníze, zatímco Fischerová bojuje o peníze nás ostatních. Motivace Ratha a Bárty je tedy nesrovnatelně vyšší. Jak usilí Fischerové skončí, si asi všichni nyní dokáží představit. Toto platí i pro celé strany. I kdyby byla do parlamentu zvolena strana Svobodných se svými skvělými idejemi. Do té doby, než se strana rozroste (spíše se ale dříve rozpadne) natolik, aby měla nějaký vliv, převáží ve straně korupční síly. Nepomohou žádné kodexy, přísliby atd.

Z výše uvedeného plyne, že EU se prostě musí nějakým způsobem rozpadnout. Až to nastane, tak to bude nazýváno novým newspeakovským termínem. Podobně jako tištění peněz v USA je nazýváno kvantitativní uvolňování nebo konfiskace peněz na Kypru je nazývána daní. (Daň nemůže působit zpětně)

2. Školy a média

Školy a významná média vždy učí a hlásají to, co si přeje dobový systém. Proto je V. Klaus se svými názory tak osamocen a v podstatě na periferii. Mainstreamová ekonomie se opět vrací ke Keynesiánským principům, které nikdy fakticky nefungovaly. Na ekonomických školách se učí jiné teorie, než se učily před 15ti lety. Na neekonomických školách byste si osnovy ekonomie mohli překopírovat z Blesku. Proč? Z části neinformovanost ale hlavně lenost a pohodlí. Jako učitel nebo ředitel školy s mizerným platem nebudu riskovat odplatu od nějakého vyššího úředníka.

Na média může být zavedena cenzura, ale v podstatě není potřeba. Dostatečně dobře funguje autocenzura. Zaprvé, jako majitel média si nebudu zadělávat na problémy se státními autoritami a přivolávat na sebe kontroly. Novinář, který nepíše tak, jak chce majitel médií, je vyhozen. Za druhé, v současné době se informace stále zrychlují a stávají se povrchnějšími. Podstata informace se téměř ztrácí.

Všimli jste si, že z televizních obrazovek zmizely investigativní pořady o korupci ve státě? Nahradily je pořady s nekonfliktními tématy typu: drobná krádež, požár, nebo selhání nevýznamného úředníka. Např. 112ka na Nově. To je právě ta autocenzura.

Internet poskytuje neomezený prostor pro svobodné vyjádření názoru, proto neustále sílí snahy o jeho kontrolu. Právě školy a média utváří náš světonázor!

3. EU ničí myšlení lidí a má destruktivní vliv na morálku

V mnoha případech EU úplně otáčí ekonomické zákonitosti. Evropským byrokratům absolutně unikají příčinné souvislosti. Tyto ekonomické nesmysly jsou pak médii vštěpovány obyvatelům.

V lidech již není zakořeněna skutečnost, že k bohatství se dostanu pomocí tvrdé a poctivé práce. Když tuto myšlenku představíte absolventovi střední školy, tak se Vám akorát vysměje.

EU vytváří představu, že společnost má zákonité právo na bohatství ostatních jednotlivců. "Dobro" společnosti je stavěno před vlastnická práva a svobodu jednotlivce. Vytváří se tak pnutí mezi příjemci sociálních dávek a podnikateli odvádějícími daně. Příjemci dávek se cítí ochuzeni, když některý podnikatel neodvede daň. Říká se, že podnikatel okradl stát. Zatímco podnikatel se pouze snaží ochránit zisky, které vygeneroval svou prací před nenechavou rukou státu. Je to tedy podnikatel, kdo je okrádán.

EU systematicky řeší problémy tím, co je způsobilo. Nezaměstnanost způsobenou šílenými regulacemi vyřeší povinností státu zajistit pracovní místa. Vysoké ceny energií způsobené umělými bariérami vstupu do energetického průmyslu vyřeší další regulací tohoto odvětví.

Opět tu máme téma politické korektnosti. Kdy se něco smí a něco nesmí říkat nahlas. Tak jako za komunismu.

Z výše uvedeného plyne, že EU rozhodně nevytváří podmínky vhodné k podnikání natož k růstu ekonomiky.

4. Měnový systém

Zatímco fiskální a daňová politika je vcelku triviální, monetární politika již vyžaduje jistou dávku studia. Proto nepřekvapí, že spousta bankéřů, politiků, nebo učitelů ekonomie v podstatě vůbec neví, co to jsou peníze. Za tímto účelem doporučuji shlédnout videa na Youtube s titulky "Money as debt". Naučí Vás to to, co Vás nenaučí na VŠE za 5 let .

Měna je naprosto zásadní pro fungování ekonomiky. Bez měny nemohou probíhat obchodní transakce a ekonomika se zastaví. Popis monetárních principů se nevejde do tohoto článku, zaměřím se tedy jen na něco.

4.1. Inflace

Když roste množství peněz v ekonomice a množství statků (věcí a služeb) zůstává stejné, tak roste cena těchto statků. Snižuje se tak reálná hodnota peněz. Stejnou věc si musím koupit později za více peněz.

Jakto že může růst množství peněz? Peníze může tisknout stát a bezhotovostní peníze produkují banky pomocí úvěrů. Máme zde tedy dva subjekty, které se dostanou k penězům, bez toho aniž by odvedly nějakou reálnou práci!! Toto je naprosto zásadní. Zatímco jedni musí kvůli penězům pracovat, druzí si je mohou vytisknout!

4.2. Inflace jako další "neviditelná" daň

Když stát vytiskne peníze, tak to neznamená, že se vlk nažral, ale koza zůstala celá. Tištění peněz nevytváří bohatství! Znamená to, že všichni, co si nemohou peníze tisknout, zchudli. Protože, jak bylo uvedeno výše, tištěním peněz se snižuje jejich reálná hodnota. Všichni ti, co mají peníze na účtech nebo např. pobírají mzdu, přišli o část reálné hodnoty svých úspor nebo příjmů.

Inflace dále snižuje reálnou hodnotu dluhu státu. (Rozpouštění dluhů inflací)

Při vyšší inflaci je prakticky nemožné spořit. Proti inflaci se ovšem lidé nebouří tak jako proti jednorázové dani na vklady (konfiskaci)! Tištění peněz je a bude v budoucnosti hojně využíváno. V současnosti je mnohými ekonomy doporučováno jako metoda k záchraně ekonomiky. Ve starších učebnicích ekonomie je ovšem popisována jako naprosto nepřípustná metoda.

4.3. Společná měna

Společná měna dává EU byrokratům, korporacím a zejména bankám obrovské možnosti jak ovlivňovat ekonomiku a vysávat jí. To je hlavní důvod, proč ji tak prosazují. Proto bude neustálý tlak na rozšiřování eura. Velké nadnárodní banky budou mít stále větší možnosti tisknutí bezhotovostních peněz. Bankéři budou stále bohatší a my ostatní stále chudší.

5. HDP, statistika a hra s čísly

EU a státní autority nám prostě jednoduše lžou, nebo alespoň zakrývají pravdu. V ČR se již po druhé změnil způsob výpočtu nezaměstnanosti, tak aby se udržela pod 10ti procenty. Podobně se kouzlí s inflací pomocí položek ve spotřebním koši.

HDP neříká nic o tom, jestli to, co bylo vyprodukováno, mělo nějaký smysl. Viz. prázdná sídliště v Číně, nebo nesmyslné studie placené z fondu EU o tom či onom atd.

HDP neříká nic o tom, jak se žije střední vrstvě. Sledovat HDP nemá žádný smysl.

Nezaměstnanost vzrostla, ale průměrná mzda stoupla. Ano, statisticky je to možné, ale jaksi cítíme, že něco je špatně. Tato a další čísla jsou tak obtížně dosažitelná a kontrolovatelná, že je nyní musíme brát s velkou rezervou. Musíme se hlavně koukat hodně okolo sebe...

6. Argument "mne se to netýká"

Tento argument je snad nejčastější a slyším ho bohužel i od svých kamarádů. To, že se mě něco přímo netýká, ještě neznamená, že to neovlivní můj život. Když nejezdím autem, tak mě nezajímá zdražení benzínu? Když se navalí další byrokracie na mého zaměstnavatele, tak to neovlivní můj plat? Tato krátkozrakost způsobuje, že EU může chrlit ročně tisíce směrnic bez většího zájmu médií a občanů.

7. Příklad s nacistickým Německem

Nyní si sundejte růžové brýle a otevřete svou mysl.

Za Hitlera byla státní propagandou lidem podsouvána teorie o nadřazené rase. Tato teorie byla vydávána za opravdovou vědu – eugenika. Lidem se měřily kosti, zaváděly se různé indexy a publikovaly studie. Celá teorie byla samozřejmě smyšlená. Většina Němců si pak myslela, že vyhladit Židy je správné.  Nejen z tohoto příkladu vyplývá, že obyvatelstvo je možné přesvědčit téměř k čemukoli a zároveň je možné vyvolat nenávist mezi obyvatelstvem. U nás např. zaměstnanci kontra živnostníci. (Mládek - živnostníci jsou paraziti)

Je jen otázka jak rafinovaně, nebo naopak hloupě bude EU manipulovat s masami. Jisté je, že média jí budou hodně nápomocna. Nepředpokládám, že by se na ulicích v budoucnu začali střílet euroskeptici, ale již nyní je každý nevhodný názor zašlapán a odsunut do ústraní.

Příklady manipulace jsou snad již zjevné: 
- globální oteplování 
- dotace na zemědělskou výrobu 
- potřeba regulace, přerozdělování a vůbec smysl evropských institucí 
- společná měna

A nyní už to, na co všichni tak čekáte. Jaký bude vývoj v EU?

Proč jsem to všechno tak obsáhle popisoval? Protože ve společnosti není díky výše uvedenému žádná významná vůle něco změnit. Nevidím zde žádný faktor, který by měl způsobit opravdové oživení. Ve světě je zatím dost zemí, významně chudších než jsou členské země EU. Občané EU tedy jednak necítí nutnost něco změnit a jednak ani žádnou alternativu nevidí. V momentě, kdy současné rozvojové země předstihnou země EU a společnost to začne vnímat, tlak na změnu fungování EU začne sílit.

Otázkou je, jak definujeme kolaps EU. Když vystoupí jedna země z měnové unie? Nebo když dvě zůstanou? Já bych ho pro účely tohoto článku definoval jako dobu, kdy EMU bude mít přibližně půl členů, co teď a zároveň Česká republika vystoupí z EU.

Moc rád bych věřil předpovědím některých ekonomů, že EU do pár let zkrachuje. Já si ale myslím, že příští desítky let se nám bude žít pod vlajkou EU stále hůře. Kolaps EU vidím nejdříve za 15 ale také možná až za 40 let.

Bude nyní velice poučné sledovat vývoj na Kypru, ale zejména vnímání této situace běžnými občany. Pokud i nyní projde návrh na konfiskaci části finančních prostředků bez velkého zájmu veřejnosti v dalších postižených zemích, jako je Itálie nebo Španělsko, bude si EU moci dělat opravdu dlouhou dobu, co bude chtít.

Co se tedy bude dít v bodech:

- jednoznačně nečekejte v příštích letech žádné oživení 
- nezaměstnanost bude stále růst. 20ti procentní nezaměstnanost nebude žádnou výjimkou 
- bude růst kriminalita a občanské nepokoje. Bude se zvyšovat propast mezi těmi, co mají přístup k vytisknutým penězům a nezaměstnanými 
- lidé budou hledat zaměstnání ve státních institucích, případně velkých nadnárodních institucích, tak aby byli co nejlépe zajištěni. 
- bude růst význam šedé ekonomiky. To je paradoxně to, co bude oddalovat krach EU 
- budou se tisknout peníze. Je otázka jestli se roztočí kola hyperinflace, nebo se to byrokratům podaří udržet. Pokud by vypukla hyperinflace, pád EMU by následoval záhy. Státy by přešly na své vlastní měny. 
- až vystoupí první stát z Evropské měnové unie, můžeme to považovat za začátek konce EMU.

Když vystoupil jeden, budou chtít vystoupit i další. Po bolestné reformě se stát vzpamatuje a pokud nebude mít úplně socialistickou vládu, bude se mu bez okovů Evropské unie dařit mnohem lépe. Po pěti a více letech od výstupu z EU již budou vidět pozitivní výsledky. To opět zvýší tlak veřejnosti na politiky ve smyslu vystoupení z EU ve zbývajících státech. Je samozřejmě otázka jestli státy vystoupí pouze z měnové unie, nebo z celého byrokratického balíčku. Od vystoupení prvního státu z EMU bych to viděl na 10 až 15 let, než se systém zhroutí jako celek.

- dokud bude v čele ČNB Miroslav Singer a spol., tak nám nehrozí přijetí Eura, po něm půjde nová bankovní rada nejspíše na ruku české vládě, potažmo EU 
- státní autority nám budou lhát, čísla budou nadsazována 
- reálná inflace může být klidně přes 10 %, stát bude tvrdit, že je nižší (např. poloviční) 
- stát bude zvyšovat snadno vybíratelné daně - DPH, daň z nemovitostí. Budou se zvyšovat paušály a snižovat odpočitatelné položky 
- domnívám se, že stát bude pod různými záminkami zabavovat majetek. Např. kvůli nezaplacení nějaké daně, nedodržení směrnice atd. 
- průmysl a firmy budou stále více utíkat do rozvojových zemí a daňových rájů 
- velké firmy zde budou fungovat pouze na základě všech možných daňových výjimek a dotací 
- založit si vlastní firmu a podnikat nezávisle na státu bude prakticky nemožné 
- Evropa bude reálně chudnout a Číňané jí budou skupovat ve velkém 
- Asie a rozvojové země budou nuceny se stále více orientovat na domácí poptávku, protože pro Evropu a USA bude jejich zboží podstatně dražší než dnes. Z toho také plyne, že USA a EU již nebude moci těžit z levných dovozů z Asie, což způsobí další propad životní úrovně občanů USA a starého kontinentu. 
- přibližně za 20 let bude Evropa zaostávat za rychle se rozvíjejícími asijskými zeměmi 
- většina státních dluhů se v průběhu let prostě škrtne. Je otázka jakou část bude muset zaplatit daňový poplatník, ale s postupem času se tomu obyvatelstvo bude stále více bránit a dluhy budou muset být odpuštěny. O peníze přijdou ti co měli investováno v dotčených dluhopisech. 
- až budou státy přecházet na své měny, velká část střadatelů, kterých se to bude týkat, ze dne na den zchudne. Třeba o 70%. 
- ke konci cyklu budou o své peníze hromadně přicházet investoři do dluhopisů, a na ně napojených derivátů, dotčených evropských zemí 
- vývoj EU může zásadně ovlivnit kolaps dolaru. FED tiskne dolary jako nikdy v historii. Dolar své pozice drží pouze proto, že je používán jako obchodní a zprostředkující měna. Mnoho států také drží dolarové dluhopisy a rezervy. Pokud by dolar opravdu zkolaboval, a měl by, pak to ovlivní nejen vývoj EU, ale celého světa. 
- Ekonomika ČR se bude postupně blížit současné ekonomice Maďarska - rostoucí regulace,  daně a nezaměstnanost. Předměty denní spotřeby, energie a potraviny budou stále dražší. Legálně podnikat bude pro malé firmy prakticky nemožné. Koupit si hamburgra na nádraží bude pro nízkopříjmové svátek. Voliči budou ale stále volit tu samou levici ať už oranžovou, modrou. 
- Až se nám podaří vystoupit z EU, brzy vstoupíme do jiného spolku. 
- globálně se neoteplí

Tento článek bude mnohými čtenáři odmítnut. Je příliš nemainstreamový a říká věci bez obalu.  Lidé nechtějí znát pravdu a za pravdu se bere to, co je za pravdu uznáváno všeobecně. Ale jak řekl Doug Gwyn: “Truth is not determined by majority vote.” Doufám, že těm ostatním alespoň částečně poradí, jak se v budoucnosti chovat, kam investovat a kam ne.

V příštím článku nastíním, jak v období úpadku co nejlépe přežít.

*) Abstrahuji od toho, že představitelé EU již nejsou voleni demokraticky 
**) Tato čísla jsou samozřejmě pouze můj odhad. Oficiálně se nedají nikde zjistit. Pokud by někdo věděl jak se k nim dopočítat, ať to dá laskavě do komentářů. Zároveň není řečeno, že všichni státní zaměstnanci pracují zbytečně.


a
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
OndejRaka . nelahuty97   |   ip:78.102.19   |   2013-04-09  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chápe to čím dál tím víc lidí, ale systém nikdo nezmění. Konec jednoho znamená nástup druhé. Jednoho dne snad člověk dostane rozum a vypne telku, radio, internet a začne věřit vlastním očím a né číslům.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-04-09  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazdy co aspon trosku pozera do buducnosti sa stahuje na vidiek, jedneho dna pojde o jedlo ktore bude drahe a nezdrave, tie energie sa uz dnes daju poriesit, solarne panely, veterne turbiny, na slovenskom vidieku ma vetcina domou studnu, takze jedlo, energie a uzitkova voda zadarmo=slobodny zivot, pravdaze ak sa clovek nezadlzi, co sa nie kazdemu podary pretoze konzum a materializmus na cloveka krici zo vsetkych stran a nekup to...xixixi a nech tu bude akykolvek zvez-unia, nejako bolo a nejako bude, prezili sme feudalou, fasistou, komunistou, prezijeme aj kapitalistou pretoze dobre nebolo, nieje a nebude v podctate ziadna zmena, ale vzdy nove moznosti...xixixi


Duan . niputexu75   |   ip:147.229.1   |   2013-04-09  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celkovo s tebou suhlasím ale príliš veci zjednodušuješ...
A síce toto ti nikto nepovie ale tí čo su na vrchu EU abo USA niesu až tak sprostí ako si myslíš, problém je v tom že systém v takej podobe ako si ho predstavuješ ty bol zavrhnutý ešte pred informačnou revolúciou, pretože on sám nemože fungovat v tejto dobe, už v roku 1990 sa vedele že kapitalizmus je nakonci svojej najslavnejšej éry a potom sa len bádala že koho vykoristit aby systém podržali avšak teraz ked sa mechanizácia ešte viac zvetšila a počet krajín ktoré by lacno makali na tie bohatšie klesá nastévaju obrovske problémy pretože ekonomicky rast zapadneho sveta s tymto NENI Možný a preto sa momentálne možme pripravovat na podbné pokusy zmeny k funkčnému systéme, hlavne neuspešné.Zaklad je si uvedomit že kríza je systémová, nie finančná....ako to niektorí tvrdia ktorý tvrdili že skončí o 1, 2 rokyKarel . segekumi22   |   ip:88.100.70   |   2013-04-09  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problém vidím v tom, že chybí jakákoli vize, jak dál. Dřívebyl třeba Marx a někdo se toho mohl chopit a mít nějaký cíl. Dnes není za čím jít. Snad jen myšlenka o základním příjmu viz: http://dotsub.com/view/26520150-1acc-4fd0-9acd-169d95c9abe1 Ale nevím, zdá se mi to trochu moc komunistické.


Karel . segekumi22   |   ip:88.100.70   |   2013-04-09  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Príprava referenda o ZÁKLADNOM PRÍJME vo Švajčiarsku !Tento týždeň zberatelia podpisov dosiahli počet 50 000, čo je polovica z potrebného počtu pre vyhlásenie referenda. Beží 8. mesiac zbierania podpisov, pričom celkovo je k dispozícii 18 mesiacov. Za ten čas chcú iniciátori získať 120 000 podpisov, aby mali aj určitú rezervu. Vo Švajčiarsku, pre vyhlásenie referenda postačuje 100 000 petičných podpisov. V takom prípade je vyhlásenie referenda povinné. Platnosť referenda nie je podmienené počtom hlasujúcich. Výsledok referenda má účinok zákona a nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu parlamentom, či prezidentom. Návrh referendovej otázky je prijatý, ak za jej prijatie hlasovalo minimálne 50 % zúčastnených voličov a zároveň, ak sa táto hranica dosiahla minimálne v polovici všetkých kantónov.Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-04-09  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Netreba v nej prežiť, ale rázne a navždy to ukončiť!


SocialPower . hatonyva6   |   ip:204.45.13   |   2013-04-09  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zločiny kapitalizmu
http://www.youtube.com/watch?v=nDr4buQ9qjg

Slovensko -- Múzeum zločinov kapitalizmu 1z7
http://www.youtube.com/watch?v=qOOfnmSYT08


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.40.14   |   2013-04-10  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "War Is a Racket!" / Válka je kšeft!

Smedley Darlington Butler

O zhodnocení své vojenské kariéry řekl v roce 1935 následující:„ Strávil jsem 33 let a 4 měsíce v aktivní vojenské službě a během té doby jsem nejvíce času trávil jako vysoce postavený ranař pro velký byznys, Wall Street a bankéře. Jednoduše řečeno, byl jsem bandita, gangster kapitalismu. Pomáhal jsem udělat Mexiko a zejména Tampico bezpečné pro americké ropné zájmy v roce 1914. Pomohl jsem učinit z Haiti a Kuby decentní místo pro chlapce z National City Bank, aby tam vybírali výnosy. Pomáhal jsem znásilnit půl tuctu republik ve Střední Americe ve prospěch Wall Streetu. Pomáhal jsem očistit Nikaraguu pro International Banking House of Brown Brothers v letech 1902-1912. Přinesl jsem světlo do Dominikánské republiky pro zájmy amerického cukrovarnictví v roce 1916. Pomohl jsem učinit Honduras správným místem pro americké ovocnářské společnosti v roce 1903. V Číně jsem roku 1927 pomohl vyšlapat cestu Standard Oilu, který do ní expandoval nikým neobtěžován. Když se na to podívám zpětným pohledem, býval bych mohl Al Caponemu dát pár rad. On řádil přinejlepším ve třech okresech. Já na třech kontinentech. “
— Smedley Butler, Common Sence, 1935

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smedley_Butler
http://www.freepub.cz/2013/povinna-cetba-valka-je-kseft/diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE


 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE2013-05-30  (10:42)  |  Európa
Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,

LISABONSKÁ SMLOUVA VE SROZUMITELŠTINĚ:


2013-05-19  (12:22)  |  Európa
1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.


Španělsko dávno za hranicí smrti


2013-05-07  (09:16)  |  Európa
Dva nejděsivější grafy nezaměstnanosti všech dob. Španělsko je ve velké krizi, a ta je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl.


Těžká hra EU: ‚Přichází další konfiskace bohatství‘


2013-05-03  (09:06)  |  Európa
Bez pochyby dojde k dalším konfiskacím bohatství… Střadatele a investory v Evropě čeká další „konfiskace jejich bohatství“, jelikož tento kontinent se potýká s řešením problémů se společnou měnou, řekl šéf banky… Evropští politici se uchýlí ke „snadnému řešení“, radši vezmou bohatým peníze, než aby ve snaze poradit si s problémem zadlužení kontinentu zvedali daně a krátili výdaje, řekl Lars Christensen, šéf Saxo Bank. – UK Telegraph


MERKELOVÁ EVROPĚ: „PŘIPRAVTE SE VZDÁT SE SUVERENITY“


2013-04-24  (09:09)  |  Európa
Tsunami likvidity, které začalo v září 2012 v budově Marriner Eccles, a pokračovalo vlastní expanzí kvantitavního ulehčování BOJ epických rozměrů před třemi týdny, už poskytlo Evropě podnět, aby před sebou zase kousek kopala mrtvolu svých neřešených problémů k nevyhnutelnému rozpadu po dobu o pár měsíců delší, ale trh pomaličku, ale jistě, začíná už prokukovat ty umělé hodnoty natlačené do italských a španělských dluhopisů, tažené recyklovaným financováním od ECB přes bankovní a repo sazby a samozřejmě přivezenou japonskou hotovost, a krizové podmínky se tudíž s duněním už vrací.


Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus


2013-04-19  (09:29)  |  Európa
A jaká ironie, když ruský premiér Dimitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.


Bankovní loupež startuje hlubokou depresi


2013-04-05  (09:48)  |  Európa
Ta verze je zdánlivě betonová. Tím víc je však v reálu matoucí. Míní, že „kyperská konfiskace hotovosti“ dolehne hlavně na „bohaté jedince ruské provenience, vyhýbajícím se daním“, píše Tyler Durden na Zero Hedge. Právě ti ovšem patří do sorty, postižené ze všech nejméně. Většina „těch nejbohatších a s nejlepšími konexemi“ už totiž přísné restrikce obešla.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia


2013-04-03  (09:23)  |  Európa
Cyperský kompromis dopadol naozaj „zaujímavo“: 5 miliárd eur skonfiškovaných vkladov s možnosťou výmeny za akcie bánk a 10 miliárd eur ako finančná pomoc… a k tomu tradičné úsporné opatrenia.


Takhle se cítíte, když vám globální elita zkonfiskuje životní úspory


2013-04-02  (09:06)  |  Európa
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „prachatí evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin


2013-03-28  (09:07)  |  Európa
Země, která zažívá vážnou hospodářskou krizi, spustí bitcoin-bankomaty. Tohle hlásí portál „Now This News“. Místní orgány počítají se zavedením měny, která se používá pro on-line nakupování, hlásí RT.


Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude další?


2013-03-28  (09:06)  |  Európa
Když se o Kyperské krizi začalo mluvit před třemi týdny, prvotní návrhy na zdanění byla uváděná v procentech. I tak se mluvilo o pohromě, jelikož do té doby nemyslitelné bylo vysloveno a to, že v západně demokratických zemích by se mělo brát lidem kvůli problémům přetrvávající dluhové krize. Banky, které byly vtaženy do záchrany Řecka


Nejabsurdnější nařízení a nápady EU. Známe vítěze


2013-03-22  (09:42)  |  Európa
V rámci ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek jsme se rozhodli vyhlásit i podkategorii – Nejabsurdnější nařízení či nápady z EU, říká Patrik Nacher. Vedla nás k tomu poslední událost, kdy EU plánuje přijmout kvóty pro ženy ve vedení evropských firem. Do konce roku 2012 mohli lidé nominovat absurdity z dílny EU, ale i ze strany našich politiků a úředníků. A do konce února 2013 pak mohli návštěvníci webu hlasovat o 19 navržených absurditách. Prvnizpravy.cz informuje finanční poradce Patrik Nacher.


Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu


2013-03-21  (09:09)  |  Európa
Teď je už i těm nejnaivnějším pozorovatelům bolestně jasné, že odteďka, když je Kypr oficiálně „nenapravený“, je pro Evropu největší hrozbou to, co by se stalo kdyby … po novém otevření kyperských bank – je zaplavily výběry z účtů, co vytáhnou 10% úspor, jak dnes varoval centrální bankéř této země, nebo 20%, 50% anebo úplně všechno? Je jasné, že někteří nebo všichni zahraniční „oligarchové“ konta rychle vyberou


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV


2013-03-21  (09:05)  |  Európa
Pokud chcete vědět, proč je EU nervózní z kyperského vyjednávání o výkupu z dluhů s Ruskem, podívejte se dále do této Ekatrimerini zprávy o stavu vyjednávání mezi těmito dvěma zeměmi. Je pravděpodobné, že Rusové požádají o nějakou formu kompenzace za takovouto investici. Námořní přístav na Kypru pro ruskou flotilu a přístup k zásobám zemního plynu této země patří mezi ty odměny, o které může Moskva usilovat.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze pryč, dokud ještě můžete”


2013-03-20  (09:04)  |  Európa
V prvním televizním vystoupením Nigela Farage od oznámení kyperské daně z bohatství si tento Angličan nebere žádné servítky. I po všech těch letech a s veškerou jeho zkušeností se zoufalou bídou vůdcovství Evropské unie „si nikdy nemyslel, že by se mohli uchýlit i ke kradení peněz lidem ze spořících účtů.“


Kyperská krádež


2013-03-19  (10:00)  |  Európa
O víkendu se udála i v našich socialistických končinách nevídaná věc - EU nutí kyperskou vládu mimořádně jednorázově zdanit všechny vklady na místních účtech[1], aby sama poskytla svoje (rozuměj: daňových poplatníků v EU) peníze na záchranu této země.


ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V BRITÁNII


2013-03-04  (09:03)  |  Európa
Přinášíme exkluzivní interview s Nigelem Faragem, které vedlo Daily Bell. Nigel Farage je zakládajícím členem Strany nezávislosti UK, která byla založena v září 1993. Je členem Evropského parlamentu za oblast Jihovýchod a je vůdcem parlamentní strany v rámci parlamentu EU. Ústředním cílem této strany je zaprvé stažení UK z Evropské unie a zadruhé obnovení vlády nad Británií opět prostřednictvím Parlamentu.


Protestujúci Bulhari: "Zahájte proces voči každému, kto je zodpovední za drancovanie krajiny po roku 1989!


2013-02-27  (09:21)  |  Európa
Desítky tisíc Bulharů se sešly v celonárodním protestu proti chudobě, vysokým cenám energie a korupci. V neděli pod heslem „Pojďme zapálit monopoly" obrovské množství lidí vyšlo do ulic v různých částech Bulharska, včetně hlavního města Sofie, a vykřikovali „zbabělci", „mafie" a „máme hlad" a „chceme také financování od EU." Odhaduje se, že se 20 tisíc lidí shromáždilo před parlamentem a centrální bankou, aby daly najevo své frustrace. „Kde je Bojko? Hraje fotbal, jak to dělá vždycky v neděli? Jeho země je v plamenech, ale hasič (což ej Borisova profese) číslo jedna není nikde vidět....," řekl jeden z vůdců protestu Yanko Petrov.


Ako vnímam Nemcov?


2013-02-17  (09:07)  |  Európa
Veľké značky ako BMW, wolkswagen a Bosh, úspešná ekonomika a technologický pokrok po druhej svetovej vojne. V stredoveku údajne až 30 percent obyvateľstva slovenska hovorilo po nemecky. Potomkovia týchto karpatských nemcov nikde neodišli, nevymreli žijú tu, len hovoria po slovensky. Nenechajme sa však zmiasť.


EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi


2013-02-08  (10:35)  |  Európa
Evropská unie se uchýlila k nejhorší praxi popsané v Orwellově románu 1984. Přečtěte si tento závažný text, který odhaluje, jak EU pozměňuje oficiální dokumenty a mění minulost. Lež=Pravda.


Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu koncernu BMW


2013-02-04  (09:21)  |  Európa
Potomci nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse drží téměř 50 procent koncernu BMW. Rodina si měla podle deníku Jerusalem Post přijít k bohatství z části i v koncentračních táborech. Harald Quandt měl na jaře 1945 jen 23 let. Jako důstojník vzdušných sil byl vězněn v libyjském přístavu Benghází. Tam dostal dopis na rozloučenou od matky, Magdy Goebbelsovy, manželky ministra propagandy a jednoho z nejvlivnějších mužů Hitlerovy Třetí říše Josepha Goebbelse.


Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka


2013-01-31  (09:09)  |  Európa
„Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku. Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.


David Cameron proti účasti Nigela Farage v televizních debatách


2013-01-22  (09:06)  |  Európa
Britský premiér David Cameron minulý pátek, 18. ledna, zopakoval svůj požadavek na to, aby Nigel Farage, předseda Strany za nezávislost Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP) byl vyloučen z televizních debat předsedů politických stran před dalšími parlamentními volbami.


Čo nové v Grécku?


2013-01-21  (13:55)  |  Európa
Posledné týždne bolo trochu tichšie okolo Grécka. Niet sa čomu čudovať, veď dostali vyše tridsať miliárd eur (takmer celý dlh Slovenska) a to bude na chvíľu stačiť. Slovo „chvíľa“ treba brať v tomto prípade doslova, lebo už sa objavujú prvé hlasy, že sa treba zamyslieť na ďalšími peniazmi pre Grécko. Medzinárodný menový fond sa nechal v piatok počuť, že Grékom bude treba 9,5 miliardy eur, samozrejme, navyše ku všetkému, čo doteraz bolo zaplatené či prisľúbené.


Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


2013-01-11  (09:12)  |  Európa
Bol to náročný deň na trhovisku v centre Volosu. Angeliki Ioanitou predala slušné množstvo olivového oleja a mydla, zatiaľ čo jej priateľke Marii sa darilo pri predaji koláčov. Ani jedno jediné euro však nezmenilo svojho majiteľa - žiadny zo zákazníkov sa v toto sychravé dopoludnie neunúval priniesť so sebou peniaze. "Je to všetko o výmene a solidarite, vypomáhaním si v týchto ťažkých časoch," vysvetľuje Angeliki. "Mohli by sme povedať, že mnoho z nás sníva utópiu o živote bez eura." V tomto uponáhľanom prístavnom meste na úpätí Mount Pelion, v centre gréckej najúrodnejšej roviny, domáci prišli s novým spôsobom, ako sa vyrovnať s úspornými opatreniami


20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát


2013-01-10  (09:22)  |  Európa
Ekonomické sesypávání Evropy se zrychluje. I když média mainstreamu nepřestávají vykřikovat, že finanční krize Evropy byla „zažehnána“, z Evropy přicházející ekonomické statistiky pokračují ve zhoršování. Aktivit výrobců v Evropě měsíc za měsícem ubývá, nezaměstnanost v eurozóně zase prorazila další fungl nový rekord a oficiální míry nezaměstnanosti jak v Řecku, tak ve Španělsku jsou daleko vyšší než vrchol míry nezaměstnanosti ve Spojených státech během Velké deprese ve 30. letech.


Marshallův plán


2013-01-08  (09:07)  |  Európa
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Von z EÚ a eura, von z NATO


2013-01-04  (08:55)  |  Európa
Švajčiarsko sleduje more EÚ, ktoré ho obklopuje, a spoločnosti, ktoré sa v ňom topia, už iba s neveriacim potriasaním hlavy. Robí si veľké starosti z toho, čo sa zo susediacich krajín stalo. Po 40 rokoch "spoločného trhu" je situácia skutočne zlá a klub sa postupne zmenil na nafúknutý, byrokratický a diktátorský útvar, kde aparátčikovia v Bruseli svojimi rozhodnutiami dusia 27 krajín. Sme svedkami doteraz nevídanej deštruktívnej krízy, ktorá ožobračuje všetkých občanov EÚ.


Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


2012-11-29  (08:53)  |  Európa
Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


Bilderberg svolává mimořádnou schůzi v Římě, aby zachránil vládu Maria Montiho


2012-11-16  (13:50)  |  Európa
Média v Itálii hlásí, že byl řídící výbor Bilderbergu [viz seznam členů] svolán na mimořádnou schůzi v Římě, aby diskutovali rozvíjející se evropskou krizi a jak zachránit svého muže v Itálii, Maria Montiho.


Protesty v Polsku: Tisíce lidí, vodní děla a slzný plyn (VIDEO)


2012-11-14  (09:14)  |  Európa
Protesty v Polsku a naše média opět mlčí. Tisíce mladých lidí v centru Varšavy zaútočili dlažebními kostkami a lahvemi na policisty během pochodů v Den nezávislosti. Polská policie zareagovala použitím slzných plynů a vodními děly. Při protestech bylo zraněno 18 lidí, z nich bylo osm policistů. Tři příslušníci bezpečnostních složek mají vážná zranění.


Španělsko v rozkladu: vyhladovělí nezaměstnaní rabují obchody s potravinami


2012-09-17  (10:14)  |  Európa
V téže době, kdy se světový ekonomický a finanční systém přibližuje k možnosti úplného zhroucení, objevují se znaky toho, co můžeme očekávat v masovém měřítku v blízké budoucnosti po celé Evropě.


Ďaľšie z Európy...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?

Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Katolicismus odchází z Evropy

Politická drzosť

Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.

Som proti tomu, aby nový pápež v roku 2013 navštívil ...

Ako vnímam Nemcov?

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4531 s