15. September 2019
    
Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki - Dolezite.sk

Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki


  2009-12-09  (21:28)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki

„Zanechaní“ Anunnaki, pôsobia na Zemi a v astrálnych priestoroch, v mylnej predstave, že Anunnaki elita sa zo svojich ciest v čase, jedného dňa vráti a opätovne naštartuje Atu-waa. „Zanechaní“ by to sami nedokázali, keďže Atu-waa bolo zostrojené ako systém zahalený tajomstvom, a to z jediného dôvodu – nedôvery elity Anunnaki k druhým. Kritické informácie, akým je aj úvodný kód pre nastavenie Atu-waa k bodu nula, bol uchovávaný v takej prísnej tajnosti, že nik zo „Zanechaných“ k nemu nemal prístup.

Už som raz spomínal pokusy elity Anunnaki naznačiť „Zanechaným“ spôsob aktivácie Atu-waa. Každý jeden takýto pokus Elity však zlyhal. Nakoniec sa, v roku 2008, chronologický čas skončil, a Atu-waa by už nemohla naštartovať ani samotná Anunnaki Elita.

Je iróniou, že jediný na Zemi, kto mal prístup ku "kódu" boli Záchrancovia Svetla, ktorý ho boli objavili veľmi dávno. Tento "kód" bol, vlastne, pevne "napojený" na jemnohmotné telá Záchrancov Svetla. Proces získavania "kódu" by preto bol veľmi komplikovaný a náročný, každá chybička by viedla k jeho znehodnoteniu. Vlastníctvom "kódu" si títo konkrétny Záchrancovia Svetla zachránili aj vlastnú existenciu zoči-voči „Zanechaným“.

Pozemská vládnuca Elita nemá kontrolu nad celou skutočnosťou nášho sveta. Oni len poslúchajú "príkazy Zanechaných“, ktorí zas, zo zákulisia, určujú vývoj hlavných udalostí. „Zanechaní“ však už začali pochybovať o domnelom sľube návratu ich Elity, a následnom ustanovení „raja" na Zemi, s prísnou hierarchiou – Anunnaki Elita na vrchole, „Zanechaní“ hneď pod nimi a zvyšok ľudia ako ich otroci.

Teraz, keď sa sen „Zanechaných“ o nastolení raja na Zemi zrútil, zamerali sa na náhradné riešenie, nevyhnutne obmedzený variant zasľúbeného Veľkého Raja, ktorý uväznená Anunnaki Elita nebola schopná naplniť. Plán „Malého Raja“ „Zanechaných“ bol mienený ako podstupeň veľkého plánu udalostí po návrate Elity. Lenže teraz je už Malý Raj ich jedinou nádejou.

Malý Raj je pojmom už po tisícročia. Väčšina z toho, čo sa javí ako civilizačný vývoj, filozofický, náboženský, vedecký, technologický a iný pokrok, je len súčasť plánu „Zanechaných“ na vybudovanie dočasného Malého Raja. Zahŕňa kontrolu, manipuláciu a zotročenie ľudstva. Ľudia sú nutnou súčasťou jeho uskutočňovania, pred tým ako „Zanechaní“ prevezmú úplnú kontrolu nad svetom.

Tak, ako sa približuje realizácia Malého Raja, „Zanechaní“ odstraňujú z planéty všetkých „nežiaducich“. Netýka sa to len ľudí. Cieľom sú aj mnohé zvieratá. Deje sa to rôznymi spôsobmi, ich spoločným základom je však vytvorenie špeciálnej druhovej reakcie, čím sa programové vyhladzovanie stáva nepostrehnuteľnejšie a tým pre verejnosť prijateľnejšie.

Napríklad, keďže „Zanechaní“ majú strach z niektorých plemien psov, ako staffordshirský teriér, rottweiler, dobermanské pinče, nemecký ovčiak, veľa incidentov, týkajúcich sa týchto plemien, sa široko medializuje, aby boli následné zákazy a utratenie zvieraťa ľahšie ospravedlniteľné.

Zvieratám, rovnako ako aj ľudom, môže byť chybné správanie naprogramované geneticky a/alebo životnými podmienkami, čo vládna elita následne môže zneužiť na odstránenie takýchto jednotlivcov ako nežiaducich. Viď príklad, vyššie uvedených psích plemien.

Ľudia sú, tak isto, „vytrieďovaní“ rôznymi spôsobmi. Zámerom „Zanechaných“ je stvorenie „dokonalej“ otrockej ľudskej rasy. „Dokonalej“ slúžiť Anunnaki pánom. Redukcia ľudstva sa začala. Záber je na tých, ktorí sú považovaní za ťažko kontrolovateľných alebo neužitočných. Môžu patriť k odborom, motorkárskym gangom, filozofickým, politickým, či radikálnym náboženským organizáciám, vzbúrencom, etnickým a kultúrnym menšinám a pod. Hoci môžu pre mnohých vyznievať neprijateľne, ich združenia nie sú zločinecké a ich členstvom v skupine nemožno ospravedlniť pokusy o ich obmedzovanie. Jedna vec však bude istá, po tom ako elita odstráni všetkých nepríjemných - príde rad na tých ostatných, menej výbojných.

Takmer všetky organizácie, ktoré by mohli predstavovať pre Anunnaki nebezpečenstvo sú dôkladne infiltrované a skompromitované.

V Anunaki pláne pre Malý Raj na Zemi ostáva už len „zneškodniť“ tých niekoľko individualistov, ktorí nesú princíp slobody hlboko vo svojich srdciach. Mnohí z nich sú už agentmi vládnej elity identifikovaní a čoskoro budú na prvých vyhladzovacích zoznamoch.

To, čo mnohí akademici pokladajú za psychologický vývoj človeka sú len rôzne stupne zmien, pripravené Anunnaki vedcami, ktorí takto zdokonaľujú svojich, v konečnej fáze, otrokov. Dokonalý otrok prináša veľký úžitok a pri tom nijako neohrozuje autoritu svojho pána. Anunnaki preto zámerne vytvorili človeka aj s jeho slabosťami, vpísanými do genetickej štruktúry, aby tak bol prístupnejší kontrole.

Ďalšia fáza vývoja človeka bude zahŕňať vkladanie umelého vedomia do mnohých ľudí. Takto vzniknuté hybridy budú fungovať ako biologické telá riadené Anunnakmi stvoreným umelým vedomím. Stručne povedané, budúcnosťou ľudstva je stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki „Zanechaných“.

Keď umelé vedomie napadne ľudské telo, odsunie to pôvodné tak, že ho násilne odstráni, alebo potlačí. Väčšina tiel si zmenu ani neuvedomí, budú fungovať takmer rovnako, no už ako omnoho poslušnejší otroci Anunnaki pánov.

Ľudia sú tak zmanipulovaní Anunnaki podvodom, že mnohí prijali myšlienku o biologickom tele ako najvyššom vyjadrení (zmysle) ich existencie. Tento klam sa až natoľko zakorenil, že mnohí naši vedci hľadajú život na iných planétach výhradne len v biologickej forme. Ich heslo: „kde je voda, bude aj život“ zmarí každý pokrok v pochopení predstavy o mieste človeka v skutočnej podobe všetkých vecí. Ľudia natoľko podľahli Anunnaki lžiam, že majú len malú šancu dostať sa z pasce Hmoty.

Hmota bola stvorená Temnotou na zachytenie ducha. Pre polapené duše potom v rámci svojho plánu rozohrala Temnota sériu ilúzií, napríklad ilúziu pohybu, ilúziu nepohyblivosti, ilúziu chronologického času a pod. Neskôr vytvorila aj Anunnaki ako vykonávateľov svojej vôle, hlavných agentov a dozorcov jej ríše.

Tí v snahe o absolútnu kontrolu nad našou planétou, budú môcť nakoniec ukázať obyvateľom Zeme svoju skutočnú tvár. „Zanechaní“ sú už z toho neustáleho skrývania, seba a svojich rodín, unavení. Pre svoj zámer prijatia programujú ľudí a zároveň pripravujú plány vyhladenia rôznych skupín na planéte, ktoré by im mohli odporovať, keď už sa raz zviditeľnia.

V súčasných a budúcich krokoch k Malému Raju sa objavuje veľa vecí, niektoré už dlho plánované. Aby ľudstvo zmiatla, stavia sa vládnuca elita často na obe strany, hrá dobrých aj zlých. Napríklad, jedna skupina vládnych agentov popiera existenciu UFO, zatiaľ čo iná vyhlasuje UFO za pravdivé. Potom sú ešte zanietení hľadači, ktorých sa obe spomenuté strany snažia zavádzať. O UFO koluje mnoho poloprávd.

Medzi významné UFO odhalenia patrí nesporne aj nehoda v Roswelli. Hoci na Zem sa už UFO objekty neraz zrútili, nehoda v Roswelli s tým nemá nič spoločné. Po skutočných UFO nehodách totiž nezostávajú na zemi žiadne trosky. Údajné úlomky z Roswellu celkom určite nepochádzajú z UFO. Možno existovali skutoční svedkovia tejto udalosti, boli však vládnucou Elitou oklamaní.

V Roswelli nájdeme aj múzeum, kde sú údajne uložené dôležité informácie o UFO. V nádeji na objavenie skutočných UFO dôkazov Roswell privábil už mnohých. Niektorí sa tu aj usadili, nevedomky tak nahrávajúc tímu obhajovateľov a tiež popieračov UFO, v oboch prípadoch v službách vládnucej Elity a jej agendy o pôvode UFO ako takom. V samotnom meste Roswell panuje atmosféra posmechu z UFO a mimozemšťanov.

Múzeum v Roswelli má údajne model mimozemšťana, ktorý sa v ničom nepodobá na iných mimozemšťanov na našej planéte. Vzniká dojem, že sa jedná o tzv. „Sivého“ mimozemšťana, „Siví“ sa však výzorom vôbec nezhodujú s tým, ktorý je prezentovaný v Roswelli alebo v údajnom dokumente o telách získaných z miesta nehody. Tu v skutočnosti ide skôr o umeleckú tvorivosť v praxi, než o predstaviteľa nejakej mimozemskej rasy. V pozadí zverejnených informácií o Roswellskom incidente nájdeme vládnu elitu, ale s pravdou súvisia iné havárie. Vládnuca Elita hrá na oboch stranách. Zamestnali reverzných psychológov a zároveň Roswellský prípad popreli, vyhlasujúc, že šlo, okrem iných pochybných teórií, len o meteorologický balón. A podobne, udržujú Roswellské múzeum, a iné, aby vytvorili dojem autenticity údajnej havárie. Inak povedané, vládnuca Elita má vlastné dôvody pre manipuláciu Roswellským prípadom.

Popri kontrole informácií o UFO Elita zároveň, na viacerých frontoch, uplatňuje kroky plánu prevzatia. V súčasnosti, jeden z ich nenápadnejších zámerov, uskutočňovaných počas nimi samými naplánovanej recesie, zahŕňa nekonečné budovanie ciest po celom svete. Veľa takýchto ciest je potom „ozdobených“ „znakmi “, že sú súčasťou plánov na podporu obnovy. Tieto znaky vypovedajú o projektoch ako: „Americká obnova“, „Práca okamžite – od štátu Washington“, „Kanadský hospodársky akčný plán“, atď. Označenia podobného druhu nájdeme aj v Austrálii, Európe a ďalších regiónoch.

Súčasťou týchto cestných stavieb sú často aj mosty, alebo nečakané údery do tváre miest. Jedno majú spoločné. Množstvo výkopových prác, ťažké stroje na miestnych komunikáciách, a následné dopravné zápchy. Väčšina cestných konštrukčných strojných zariadení je nevyužívaných, a haldy stavebného odpadu ostávajú týždne až mesiace bez povšimnutia. Práca akoby sa často iba zámerne vyrábala - rozkopávajú sa dovtedy schodné cesty a rozbiehajú sa projekty, ktoré dlhodobo blokujú cestnú premávku.

Cestné práce po celom svete nebolo možné odštartovať bez súdržného plánu. Presne tak, tieto projekty sa nezačali len tak, boli naplánované. Cestné staviteľstvo prináša motoristom zmätok a stres. Nie je preto žiadnym prekvapením, že z austrálskych ciest sú hlásené rekordné počty úrazov a nešťastí.

V austrálskom meste Brisbane, vodiči len s veľkou námahou absolvujú zmätočné cestné obchádzky. Sviatoční vodiči sú o to viac frustrovaní a vynervovaní, ak majú prejsť mestom. Obrovské skladové stavebné bariéry zatienili množstvo dopravných značiek, vodiči sú preto absolútne závislí na dočasnom dopravnom značení, ktoré je však nepostačujúce a často nečitateľné. Celkový dojem z jazdy v Brisbane a podobne aj inde na svete, má zámerne vyvolávať istú emočnú odozvu nutnú pre špecifické naprogramovanie vodičov. Ako prechádzajú bludiskom cestných prác, doslova sa nevedomky stávajú pokusnými králikmi vládnucej Elity.

Situácia z Brisbane je podobná aj v Melbourne v Austrálii, v Denveri, Colorado, USA a v mnohých iných mestách sveta.

Iným typom cestných stavieb je budovanie mnohokilometrových úsekov. Opäť zahŕňajú výkopové práce a vyraďujú z prevádzky dopravné trasy a mnohé mosty. V súčasnosti k tomu dochádza v štátoch Južná Kalifornia, Colorado, Washington, v Kanade, Holandsku, Nemecku, Austrálii a mnohých iných krajinách.

Na jednom z rozsiahlych cestných stavenísk južne od Denveru, Colorado, na ceste I-470 pozdĺž kilometrových úsekov rozbitých ciest pracovalo niekoľko skupín robotníkov. Jedna z nich pozostávala z asi dvanástich pracovníkov v gumených čižmách do výšky kolien. Nákladiak vylieval cement do dreveného debnenia formy asi štyri metre štvorcového obsahu. Robotníci stáli vo vnútri a cement sa roztekal okolo ich nôh. Oni, potom, brodiac sa v hmote vyrovnávali túto betónovú zmes drevenými doskami. Dokonca aj v treťom svete sa už upustilo od požívania tejto nedôstojnej, namáhavej a nehospodárnej stavebnej cestnej metódy. Bol to šok vidieť amerických cestárov v tak ponižujúcom postavení. Na stavenisku pritom čakalo niekoľko nevyužitých strojov, ktoré by si z prácou poradili aj bez neospravedlniteľného plytvania ľudskou silou a bez zbytočne zahanbujúceho plahočenia sa (partie robotníkov) v mokrom cemente.

V Austrálskom štáte Queensland je parlament vytvorený z jedinej poslaneckej snemovne, na čele s premiérom, ktorý vedie väčšinovú stranu. Premiér disponuje výhradnou štátnou právomocou a smie konať podľa vlastného rozhodnutia. Reálna opozícia neexistuje a rovnako ani druhá snemovňa, kde by bolo možné dôležité záležitosti prediskutovať. Dosť však udivuje, že ostatné austrálske štáty sa usilujú o zrušenie senátov a prijatie vládneho modelu z Queensland. Ak by tak učinili aj ďalšie krajiny a štáty sveta, znamenalo by to veľmi skorý zánik demokratických systémov. Naozaj nie je ťažké predstaviť si ako hladko by mohlo dôjsť k nastoleniu nedemokratickej vlády Jedného Sveta, zvlášť keď Elita sveta toľkými rôznymi spôsobmi programuje ľudí na prijatie vládneho diktátu.

Ekonomickú recesiu zosnovali „Zanechaní“ a spustili ju ich agenti, vládnúca svetová Elita. Ako už niekoľko rokov upozorňujem, recesia z 30tych rokov 20. storočia bude len tieňom toho, čo nás čaká, keď sa do úplnosti rozvinie tá súčasná a skončí totálnym ekonomickým krachom. Napriek záchranným balíčkom, zmätočným správam, ako: „recesia sa končí – hop, asi skôr nie“, a napriek snahám dostať sa z ekonomickej kaše, Anunnakmi pripravená hospodárska a finančná depresia vyčerpá energiu aj z tých nemnohých, ktorí by jej ešte odporovali pri prevzatí nadvlády. Hrôzy, ktoré Anunnaki pre ľudstvo naplánovali sa nedajú ani domyslieť. No nech už má Temnota a jej agenti pre ľudstvo v zálohe čokoľvek, všetci, ktorí si udržia Nádej, budú nakoniec prenesení do skutočného Domova, už nikdy viac sužovaní Temnotou a jej predstaviteľmi.

 Amitakh Stanford, 5. november 2009

 Zdroj: Flyingbuffaloes7.net

 Preklad: -maeve-

 www.cez-okno.net


still
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Sheldon   |   ip:81.89.53.   |   2009-12-11  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako by sa ludia tvarili, keby zistili, ze toto vsetko moze byt celkom REALNE pravda? ako by nas to vytrhlo z tych nasich zivotov zameranych na peniaze a hmotu? bolo by to zaujimave...:)


PETER   |   ip:62.197.20   |   2009-12-11  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fúha, neviem čo si mám o tomto myslieť. Pôsobí to na mňa šialene, ale nechávam si mysel otvorenú.


PETER   |   ip:62.197.20   |   2009-12-11  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi začnem chovať tých Rotveilerov:-)))


vaa   |   ip:87.197.11   |   2009-12-11  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ???Snazil som sa to citat no myslim, ze je to velmi spatny preklad. A nie som si 100% isty ci autor uplne rozumel tomu o com pise.


Sheldon   |   ip:81.89.53.   |   2009-12-11  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  btw...to o tych psoch ma zaujima, lebo si planujem v buducnosti zobrat malicke steniatko Staffordshirskeho teriera a venovat sa jeho riadnej vychove od malicka...


klifton   |   ip:84.47.25.   |   2009-12-11  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekná hlúposť a zlátanina.
ak autor nie je anunaki, alebo elita, odkiaľ má tieto informácie?
a ak je tak potom zavádza, pretože nemá dôvod, aby nám obyčajným hovoril pravdu.


anjel   |   ip:217.12.57   |   2009-12-11  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je rozprávka na dobrú noc...chaotická a nepravdivá,to je môj názor.


meno   |   ip:91.127.41   |   2009-12-11  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no toto je strasna chujovina najprv o anunnaki haha uz len ten nazov potom o ufo a zabilo ma to o cestach este tam mohlo byt aj nieco o vodnom pole aby to bolo zaujmavejsie
strasna blbost


gomez   |   ip:84.47.78.   |   2009-12-11  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  UFO-dopravné predpisy atd. No tu som sa zase neako stratil...carlos   |   ip:195.146.1   |   2009-12-11  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :o) pekne ... celkom dobre som sa pobavil :o)))


ekonom   |   ip:91.127.25   |   2009-12-11  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano ludia je to pravda maju v umysle poskladat raj no pre nas obycajnych ludi to bude peklo aj pre nase generacie hadam az kym slnko nevyhasne a ked sa to stane bude technologia ze nasich potomkov otrokov iba prestahuju do inej galaxie a budu sluzit tam. Vidite sami ze to speje do jeden alternativi ale ci to bude ich raj alebo nas otom rozhodujeme kazdy den mi sami, nechcem sa opakovat aby to nevizeralo ze spamujem ale kto chce mat vlastny raj s realnou mocou moze sa podielt aj on..zatial bude stacit ked si to aspon nastuduje oco ide http://zeitgeistmovement.sk/ a http://www.zeitgeistmovement.sk/forum/


nie_som_otrok   |   ip:92.52.26.   |   2009-12-11  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň. Server dôležite čítam skoro každý deň a veľmi ma potešil tento článok. Konečne sem dakdo pridal aj niečo z takéhoto súdka. Veciam ktoré sú tu popísane sa venujem už dlhšie a nebudem Vás o ničom presviedčať. Ale mám pre Vás návrh. O Anunaki je napísaná aj veľmi dobrá kniha. Volá sa ´´Deti matrixu´´. Ak Vás tieto veci zaujali tak si ju prečíťajte. Budete prekvapený čo všetko sa tu deje.


A22   |   ip:195.168.5   |   2009-12-11  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Precital som si to cele len preto, aby som sa dostal ku komentarom. Pokladam to za fantasy...


kim   |   ip:195.168.5   |   2009-12-11  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok je úplne strašný... žiadne zdroje informácií (kde na to ten človek prišiel??), len kopa dohadov, bez nejakej súdnosti. Mal som pocit, že na tejto stránke sa ponúkajú hodnovernejšie informácie...


x_astar   |   ip:78.99.110   |   2009-12-11  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam velmi rad scifi a o anunaki citam velmi rad kludne este nieco napis ..
ale nabuduce neskac od veci k veci
pre ostatnych:
skuste napisat preco su pre vas tieto informacie nehodnoverne kratko a strucne bez nadavok a nejako rozumne :D dakujem to bol namet k diskusii o anunaki :Dstill   |   ip:195.168.1   |   2009-12-11  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bola tu volade v diskusnom príspevku uvedená kniha "Deti matrixu" tu je link ako nás mimozemske rasy po tisícky rokov kontrolovali a stále aj kontrolujú http://www.matrix-neo.cz/david-icke-deti-matrixu.htmslovenskykral   |   ip:86.7.138.   |   2009-12-11  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ze ja som blazon:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) xixixi


Ja   |   ip:85.135.16   |   2009-12-11  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WTF? Viac nemam co dodat :)


OldSpice   |   ip:92.40.71.   |   2009-12-11  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :))))))))))) LOL!
...a tymto clankom sa portal dolezite.sk navzdy zaradil priamo k casopisu Bosorka :)))))))


sxg   |   ip:78.99.148   |   2009-12-11  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdu o svete okolo nás si tvoríme a vyberáme sami, tak nenadávajte a radšej to preskočte.
Ja som tiež čítal že židia sú vyvolený národ, ale to neznamená, že tomu verím.
“Vymanika Shastra”
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/vs/default.htm
Podobný úkaz ako nad Nórskom:
http://www.youtube.com/watch?v=ixLE3iuszbU


doktor   |   ip:87.117.20   |   2009-12-11  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovenský Magor a nie blázon si TI XIXI.
Rozdiel medzi bláznom a magorom hádam nájdeš!


slovenskykral   |   ip:86.7.138.   |   2009-12-11  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked to hovori doktor asi to musi byt pravda.,
:)))


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2009-12-11  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uf...prišiel som sem, aby som vedel a pochopil aj názor druhej strany ( študoval a pracujem v oblasti tvrdých vied ), no toto už je teda dosť... neviem, či aj autor článku vedel, čo napísal. Ak to bolo myslené naozaj vážne a autor sa so svojim článkom stotožňuje, tak je hanbou národa ( nech patrí k akémukoľvek národu )...Hoci nerád hodnotím ľudí, ktorých dokonale nepoznám, v tomto prípade si dovolím na chvíľu porušiť jednu s mojich hlavných morálnych zásad.

Hanbím sa za to a hlboko sa ospravedlňujem...


kkl   |   ip:77.234.22   |   2009-12-11  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to norsko je fraska ... ze raketa : http://www.youtube.com/watch?v=bGrRTdolTv4&;feature=related


OldSpice   |   ip:92.40.148   |   2009-12-11  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kkl a mame to! jasterice anunaki z vesmiru prichadzaju cez hyperpriestor. Tak predsa ten clovek celu tu dobu hovoril pravdu! - myslim Iva Bendu :))))))))
ludia vy co i len uvazujete o autentickosti tychto sprostosti, ani sa necudujem ze ste taki zmanipulovatelni. a nechajte si kecy typu preco nie...? , pravda je relativna... , kazdy si vyberie tu svoju pravdu... atd. - totiz, mozete filozofovat o tom ci kovova patkilogramova gula je realna alebo je len akysi vyplod nasej mysle, nechajte si ju padnut na hlavu - potom uz o jej realnosti nebudete pochybovat a nebudete pozadovat tu od diskutujucich aby vam vyvratil tie nezmysly ze vlastne neexistuje. (a mozno tym padom na hlavu usmerni koliecka spravnym smerom konecne) ;)


bia   |   ip:85.135.23   |   2009-12-11  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ....ako?...ešte raz?...podrobnejšie :-)))....to je silné sci-fi...ale ja to psracujem (možno)


prave   |   ip:85.248.75   |   2009-12-11  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze takto.Je pravdepodobne ze mozu existovat bytosti priamo tu na zemi a my ich proste nevidime(samozrejme su ludia co dokazu vidiet aj ine formy energie cize aj ine bytosti).Ako nevidime napriklad mikrovlny alebo inu energiu nemusime vnimat ani ich.Co je nepochopitelne ze neexistuju iba pretoze ich nevidime?Aj to akoze co nazyvame hmota je len energia.Castice posobiace silou a vzajomnymi vztahmi na seba urcitou energiou posobia.Ako kazdy vas pohyb nieco zmeni vsade okolo vas.Niektori ludia vidia auru a preco by nemala existovat?Dokaz ze telo vyzaruje energiu je napriklad jeho teplota.To je jedna z foriem energie.A je ich omnoho viac.Tak isto nemozeme vidiet tie bytosti kedze sme sa odvratili od mystickych veci a zacali vsetko spochybnovat.Nie kazda energia sa da zmerat a predsa existuje!Za to ze vedci to logicky nevedia vysvetlit neznamena ze neexistuje nieco take.A mozno to aj vedia vysvetlit ale urcite si to nechaju pre seba.Dalsou vecou je aj kvantova fyzika takze tak.Skor najivne pochybovat je sialenstvo!Je hlupe to spochybnovat.Hladajte skumajte a nepochybujte.Samozrejme netvrdim ze vsetko co je v clanku musi tak aj byt.Dakujem.


OldSpice   |   ip:92.40.148   |   2009-12-11  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave,nechcem aby to vyznelo agresivne, nieje to moj umysel, ale nehnevaj sa - co veta, to sprostost. chybaju ti aj elementarne vedomosti z fyziky, preto nepochybujem o tom ze tomu co si napisal, naozaj veris. sup sup naspet do siedmeho rocnika zakladnej skoly! ohanas sa slovickami ktorym absolutne ale absoluuutne nerozumies, co je horsie, nemas o nich ani len tusenia. nemas predstavu ani o tom co je teplota tak sa neohanaj kvantovou fyzikou. vzdelavaj sa ! len tak pochopis a zistis co je fakt a co je blbost.


morf   |   ip:95.103.6.   |   2009-12-11  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale mi Anunnaki vydime v EU tam ich je plno a kazdy den kuju plani ako nas zotrocit.


Raviel   |   ip:78.99.109   |   2009-12-11  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To morf:
Myslíš to ako vtom symbolickom zmysle alebo naozaj?
A ak naozaj tak povedz ako vyzerajú, akým jazykom hovoria...? A keby si mal náhodou čas bolo by dobre aby si nám tu vyhodil nejakú meditačnú techniku čo by aj nám dovolila týchto zotročovateľov vidieť.


prave   |   ip:85.248.75   |   2009-12-12  (01:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre OldSpice: mozes sa konkretne vyjadrit?lebo z toho co si napisal nie je jasne co vyvracias iba hodnotis no argument to ziadny.


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2009-12-12  (02:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som počul že Anunnaki su a existuju v 5 dimenziji vravel mi to sused keď som bol venčiť psa a vravel mi aj to že ich ovladaju neaky Kukulee zo 6 dimenzije :DDDD


OldSpice   |   ip:92.40.166   |   2009-12-12  (02:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave, napisal som to jasne. Preco mam ja argumentovat? nech argumentuju ti co vymyslaju taketo bludne teorie. Vies si predstavit ze by vedci museli kazdemu jednemu blaznovi vyvracat jeho paranoidne predstavy ktore popieraju aj to ze zem obieha okolo slnka ? aky by si na to chcel argument? ked niekto neveri ani vlastnym ociam tak mu ziadny argument nepomoze. pises toto: "Co je nepochopitelne ze neexistuju iba pretoze ich nevidime" ???
podla teba - ked clovek nieco nevidi, znamena to ze to existuje? to ze niekoho chora hlava vyprodukuje taketo blbosti o anunakich znamena podla teba dostatocny dokaz toho ze skutocne existuju? :))))


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2009-12-12  (02:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludska fantazija proste nema hranic myslim tento članok tak ako nema hranice aj tento svet čo je len vyplod ludskej mysle a to človek pochopy len keď sa dostane do hlbokej meditacie alebo keď vytrči kopita.


morf   |   ip:95.103.6.   |   2009-12-12  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Raviel: Myslel som to v symbolickom zmysle, osobne v Anunnaki neverym.


prave   |   ip:85.248.75   |   2009-12-12  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je to len hmota.Je to zivot a to velmi inteligentny.Kto urcuje hranice nasej mysle?Kazdy z nas si ich urcuje sam.Uz len tato skutocnost je jedinecna.Vsetci sme jedinecny.Neviem ci ludske telo je schopne vnimat take stavy ale nase vedomie toho schopne je.Uz len to ze vytvarame realitu je jedinecne.Vsetko tu suvisi so vsetkym vo vesmire a naopak.Mozte zazit realitu mravca ci kvetu.Clovek co si to nedokaze pripustit a stale bude len argumentovat hranicami jeho mysle ohranicenou pravdou tazsko moze pochopit.Clovek sa snazi stavat nad uroven prirody vyvysovat sa jeho "uzasnymi" vynalezmi skor ako by radsej isiel v sulade s prirodou a cerpal vedomosti v sulade s prorodou a nie odmietanim prirodzeneho.Je vela prikladov ked vedci boli o niecom presvedceny rsp. "presviedcali o tom ludi" a bolo to prave naopak a zistilo sa ze vlastne robili viac skody ako uzitku.Preco stale hladame co neexistuje namiesto toho aby sme hladali co existuje.Popierat existujuce a vymyslat neexistujuce o to sa snazi monstrum co si nas chce podmanit.Vyvoj a myslenie ludi bol brzdeny hodnoty obratene ale to sa meni a ludia poznaju skutocnost. Hladajte a najdete.dakujem dakujem :)


zlvc   |   ip:95.102.24   |   2009-12-12  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak sa chcete doyvediet nieco normalnejsie o tejto teme, tak doporucujem knizky od Zecharia Sitchina.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-12-12  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave ma pravdu, oldSpice len keca, slepo veri tomu čo vidí, ale príde doba kedy bude ľudí manipulovať hlavne zrak, alebo už prišla ?


ravana   |   ip:217.119.1   |   2009-12-12  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sú tu,aj na fizickej úrovni,je viac rás,aj na slovensku,poznám len jednu rasu,viac desiatok zije medzi nami,ked sa aktivujú pracujú nenormálnou mentálnou silou,vidime len hologram .DrHujer   |   ip:91.127.19   |   2009-12-12  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Prave: pišete: "Niektori ludia vidia auru a preco by nemala existovat? " Keby si chodil k nám na cviká/prednášky z fyziky zistil by si, že aura sa dá aj vyrátať... To že sa verejne fyzici nevyjadrujú k takýmto témam neznamená, že ich popierajú...takže pozri sa na hodiny fyziky na dobrej uni a zistíš, že veľa vecí, ktoré sa tu len rozoberajú sa dajú fyzikou perfektne a názorne vyjadriť a krásne vysvetliť :-)darebak   |   ip:95.103.32   |   2009-12-13  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto je uz moc...kto je zodpovedny za to co je uverejnovane na tomto portali? ako mozu dopustit ze nieco taketo sem niekto zavesi?? :O ...som si doteraz myslel ze toto je seriozna stranka.
PS: inac ma stale prekvapuje kolko ludi je totalne prepnutych...


n   |   ip:95.102.94   |   2009-12-13  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako tento clanok je dost zlozite sci-fi.da sa to celkom zjednodusit o com vlastne je.su ludia dobry aj zli.zli neuznavaju ziadne praviidla a nic len prahnu za kazdych okolnosti po nekonecnej moci a ziadni ludsky zivot nema pre nich hodnotu,ano myslim si ze ich riadi nieco vyssie a to je ako sa to vola v bibli satan-diabol a ma uz strasnu moc.lebo keby nie tak nikdy nepadnu dvojicky a vsak vidite co sa deje vo svete i nadalej.ale je tu este dobro co ma tiez svoju neskutocnu moc a ako sa uvadza v biblii Boh vas niky nenecha zit vo vecnej temnote len staci byt skutocne dobry.nvm ako vy ja si myslim ze sa blizi finalny boj dobra so zlom preto sa deju take veci okolo nas,preto sa ludi na hodzakej urovni nestitia zabijet ludi,lebo nechali nad sebou vyhrat to zlo.a ako cas bude plinut ten boj bude vacssi a vacssi.a preto si ludkovia dobre zvaste na ktorej strane vlastne ste a co dokazete urobi pre mamonu lebo dnes ma taku nevidanu silu ako este nikdy pred tym.ako fakt nechapem ale ludia dokazu robit take veci co pred par rokmi nedokazali:((a ete jedna vec vy co sa tu tesite ze padol byvali rezim v zssr a spol.mozno kopa z vas si neuvedomuje ze vdaka tomu,ze bol taky rezim ako bol v zssr bola na svete viac menej rovnovaha a nemohli si tu par statikov robit co chce ako teraz,a to ze sa nestitia uz nicoho je nad slnko jesne.


prave   |   ip:85.248.75   |   2009-12-13  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre DrHujer:Dakujem za radu aj informaciu:).Je jeasne ze v niektorych oblastiach zvykne oficialna veda brzdit pokrok.Alebo vyuzivat technologiu proti nam.Kto to ma na svedomi asi netreba vysvetlovat.To je moj nazor.Netvrdim ze veda nedokaze vela veci vysvetlit ale ze sa zamerne manipuluje informaciami.Nase miesto kde sme sa narodili a coho sme sucastou sa snazia zdevastovat.Ako keby sme mali pravo znicit celu zem.Nezmyselne stavanie obchodnych domov na zelenej ploche atd..Zaroven veda robi pokusi a to aj priamo na ludoch len si to neuvedomujeme.Napriklad chemia v potravinach alebo mobilne telefony(normy prekracujuce ziarenia),akoze signal vykryvajuce wifi morbidne veze vsade po panelakoch a kopcoch,GM potraviny...Ale toto si ludia neuvedomuju ako si skodia.Kazdy nech si hranice urci sam co je mozne a co nie.Iste je ze sa je potrebne prebudit a vnimat veci do hlbky.Nahodou sa veci nedeju.:)

pre a: suhlasim s tebou


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-12-13  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  darebam mna zas zaráža ako môžeš niečo take vypustiť z úst a byť presvedčený o tom že čomu ty osobne veríš je aj naozaj pravda. Myslím si že ten článok je zas len nejaký iný pohľad na veci a pri najmenšom by sa nad tým mal človek trochu zamyslieť a nie to hned odsúdiť


ravana   |   ip:217.119.1   |   2009-12-13  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veda je uz o 43 rokov dopredu.vsetko je utajené.vela veci su celkom inak ,napr. medicina.veselo liecia smrtelné choroby ako rakovinu,havel uz by dávno nezil keby to nebolo pravda,s rakovinou pluc zijes len rok rok a pol,atd.vyzivujeme astrálny svet s energiou nasich emocii,preto sme boli vytvoreny.


ravana   |   ip:217.119.1   |   2009-12-13  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veda je uz o 43 rokov dopredu.vsetko je utajené.vela veci su celkom inak ,napr. medicina.veselo liecia smrtelné choroby ako rakovinu,havel uz by dávno nezil keby to nebolo pravda,s rakovinou pluc zijes len rok rok a pol,atd.vyzivujeme astrálny svet s energiou nasich emocii,preto sme boli vytvoreny.


duves   |   ip:95.103.10   |   2009-12-14  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravděpodobný účel lidské rasy na této planetě: http://www.dusecz.com/?akce=zobraz&;clanid=3154


duves   |   ip:95.103.10   |   2009-12-14  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.bubulaci.mysteria.cz/


TTT   |   ip:213.71.21   |   2009-12-16  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  out of topic, ale -- BOZE LUDIA, NAUCTE SA UZ TEN SLOVENSKY PRAVOPIS! je bolest to citat po vas!


TTT   |   ip:213.71.21   |   2009-12-16  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k veci - neverim moc tomu celemu scifi popisanemu tu, ale ten najhlbsi zaklad, jadro.. to zvazujem. Nehmotne bytosti, ktore nas manipuluju a tazia z nas nieco pre seba.

co napr. uryvok z Castanedovej knihy Aktivna tvar nekonecna - Blative stiny: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005111301

Tazko odlisit co je a co nie je nasa zodpovednost. Vieme (je to fakt,skuste pohladat), ze existuju paraziticke organizmy (bakterie/huby/mnohobunkovci), ktore svojmu hostitelovi manipuluju vedomie cez zmenenu syntezu neuroprenasacov v CNS. Kto vie co za paraziticke bytosti v kozme existuju oddeleni od nas nejakou "barierou".

Priklad - my a rastliny. Sme velmi odlisni. Pre nas je jednoduche prist k rastline, otrhat jej listy a nechat ju tam zmrzacenu, bez toho, ze by to videla. Zrejme len pociti vysledny efekt, ale nevidi nas. Stromy z tohto uhla pohladu ziju akoby v inom svete. Co ak pride nejaka entita k nam, kludne aj hmotna, len oddelena podobnou barierou odlisnosti a .. kto vie co snami moze robit.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2009-12-16  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Castaneda je klamár, sám sa priznal k výmyslom.


TTT   |   ip:213.71.21   |   2009-12-16  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer:: mozes nejak konkretizovat? Pripadne hodit nejaky link?


prave   |   ip:85.248.75   |   2009-12-16  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   TTT: Ano velmi dobre prirovnanie.Aj ked to moze byt v inej podobe ktoru si nevieme predstavit.


kiwo   |   ip:87.244.20   |   2009-12-21  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ked je záchranca.Náš záchranca.Vkaždom príbehu je hrdina,ktorý nám pomôže.Je to BOH.?


xxx   |   ip:95.105.19   |   2009-12-23  (04:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no mal by byt v kostole to tak ucia.takze kazdy ma sancu stat sa bohom staci iba zachranit svet...


Lumr   |   ip:89.173.88   |   2009-12-28  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia hovorí o predpotopnom svete, ako sa vzbúrení anjeli zhmotňovali a mali pomer s ľudskými dcérami. Z tohto neprirodzeného spojenia sa rodili "nefilim, giborim" proste bastardi, veľkých rozmerov, neschopní ďalšej reprodukcie. Šíreniu ich násilia a teroru, zabránil Boh tým, že spôsobil celosvetovú potope. Zlí anjeli sa odhmotnili a stále obťažujú ľudí, cez média takýmito článkami.Bastardi zahynuli a stali sa súčasťou fosílnej histórie ľudstva. http://www.stream.cz/video/398685-obri-na-zemi.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-01-25  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TTT, doložiť to neviem, čítal som jeho knihy cca 7 rokov dozadu a potom nejakú knihu o ňom, kde písali o jeho živote a bol to v podstate dosť, citujem "hnusný človek".diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ako populista Fico na PR nemyslel

"Naozaj, pokiaľ by sme nechali pôvodné znenie tak by bolo veľmi ťažké postaviť služby v nemocniciach po celý rok," vysvetlila Zuzana Zvolenská (DÔVERA/PENTA zdravotná poisťovňa, a. s, toho času šéfka rezortu zdravotníctva a nominant Smer-SD).


Miloš Jakeš na červenom hradku

Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov

Syrské a iránské domino povede ke světové válce

Hrozí USA vojenský prevrat?

Poslední antibiotika: výrobci léků už nemají zbran...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.48 s