23. September 2019
    
Cena prežitia nielen na Slovensku - Dolezite.sk

Cena prežitia nielen na Slovensku


  2011-01-29  (18:42)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Cena prežitia nielen na Slovensku

Cena prežitia

Peter Staněk: Počet krajín eurozóny sa zníži, Slovensko zostane

Ľudovít Števko, Pavel Kapusta

Mnohí ho považujú za pesimistického prognostika. On však tvrdí, že je len informovaný optimista.

Už dávnejšie ním vyslovená obava, že celosvetová hospodárska kríza môže vyústiť do vojenského konfliktu - čo je, žiaľ, jedným z reálnych riešení ako krízu potlačiť - vyplýva z historického poznania takýchto katastrofických scenárov. Zdá sa, že ľudstvo je nepoučiteľné, že technologický vývoj civilizácie vysoko predbehol mravný vývoj ľudstva, že kríza, ktorú zažívame, je dôsledkom nielen zlých ekonomických rozhodnutí, ale aj krízy hodnôt. Jeho znepokojivé slová, reflektujúce holú realitu bez falošných ilúzií, to len potvrdzujú. Je originálne mysliacim vedcom, ktorého názory niektorých politikov i novinárov iritujú, iní im však aplaudujú, lebo výstižne pomenúvajú to, čo ostatní iba tušia. Predseda vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, profesor Peter Staněk.

Pred piatimi rokmi ste v profilovom rozhovore pre náš časopis povedali, že Západ o pár rokov čaká ekonomický kolaps. Vtedy sa touto možnosťou nikto nezaoberal, ale o tri roky svet zachvátila kríza, o akej sa mnohým nositeľom Nobelových cien za ekonomiku ani nesnívalo. Ako hodnotíte situáciu dnes?
Bohužiaľ, musím povedať na rovinu, že sme nevyriešili nijakú zo skutočných príčin krízy. Jej základnou príčinou je virtualizácia finančného sektora, ktorý sa odtrhol od reálnej ekonomiky. Nič sa s tým nerobí, napriek regulácii hedgeových fondov, napriek snahám o reguláciu bankového sektora a podobným opatreniam. Neriešime zásadný problém, ktorý môžeme nazvať príjmovou polarizáciou bohatstva vo svete. Uvediem to na príklade: Za posledných 30 rokov sa objem bohatstva Spojených štátov amerických zväčšil o jeden trilión dolárov. Ale 95 percent z toho bohatstva získalo 5 percent domácností a 5 percent bohatstva získalo 95 percent domácností.

Veľká polarizácia bohatstva znamená, že na jednej strane si hŕstka superboháčov žije ako v rozprávke a na druhej strane 95 percent domácností žije na dlh. Čo z toho vyplýva?
Táto spoločnosť, keďže je založená na spotrebe, aby mohla spotrebúvať, musí brať úvery na všetko možné - úvery spotrebné, hypotekárne, úvery na dovolenky, na štúdium detí atď. atď. Až sa jedného dňa ľudia dostanú do stavu, že už nedokážu splácať úvery. Keď sa to prejaví plošne, teda keď ľudia žijú nad pomery, štát žije nad pomery, aj firmy, ktoré financovali svoju expanziu emitovaním podnikových dlhopisov a nesplácajú ich - je jasné, že musí nasledovať kríza.

Svetová hospodárska kríza sa začala v Spojených štátoch. Aký podiel viny má na tomto vývoji Európa? A ako dlho si ešte budeme musieť uťahovať opasky?
Za posledných šesť rokov európske podniky emitovali 3,6 bilióna eur podnikových dlhopisov, ktorých ročná dlhová služba predstavuje 800 miliárd. Podniky ju nesplácajú a my sa tvárime, že tento problém neexistuje. Preto musím súhlasiť s malou skupinkou odborníkov tvrdiacich, že kríza potrvá ešte roky - možno päť, možno sedem a možno aj desať rokov.

Domnievate sa, že svet po kríze bude iný ako pred krízou, najmä pokiaľ ide o ekonomické postavenie Západu?
Kríza je katalyzátorom globálnych zmien, to znamená, že skutočné ekonomické mocenské centrá sa presúvajú z euroatlantického priestoru na východ do Číny a Indie a na juh do Brazílie a Argentíny. Zásadný posun moci sa prejavuje v tom, že kým západné krajiny majú virtuálne aktíva, napísané na papieri bez reálnej hodnoty, tak Čína, India, Brazília a Rusko disponujú reálnymi kapitálovými zdrojmi, reálnymi kapitálovými rezervami. To je prvá zásadná rovina. Druhá rovina: Ak je táto spoločnosť založená len na masovej spotrebe za každú cenu, ak nerešpektuje prírodné zdroje, ak zapríčiňuje obrovskú devastáciu prírody, tak naším problémom nie je globálne otepľovanie viazané na emisie CO2, ale naším problémom je celkové ohrozenie života na zemi. Možno len súhlasiť so scientistom Jamesom Lovelockom a jeho Gaia teóriou, že naša planéta má ohrozené podmienky na udržanie života. Z tohto pohľadu, ak sa štáty v Kodani dohodli na tom, že ročné náklady na zníženie emisií by mali byť okolo 330 miliárd dolárov - je to len nepatrná suma, pretože ak sa máme adaptovať na zmenu životných podmienok, budeme ročne potrebovať dva a pol až tri bilióny ­dolárov na adaptačné procesy. A keďže všetky krajiny hovoria o nedostatku peňazí - v Európe máme populárne termíny „rozpočtová zodpovednosť" a „kreatívne účtovníctvo za Grécko a Írsko" - mám veľké obavy o našu budúcnosť.

Nie sú vaše úvahy priveľmi pesimistické? Veď v Európe, najmä v Nemecku sa v poslednom čase hovorí o oživení ekonomiky...
Keď hovoríte o oživení, uvediem malú ukážku tohto oživenia. Nemecko zažíva boom, zvyšuje export, expanduje, pričom väčšinu svojej produkcie vyváža do Číny - to je super. Čínska vláda podporuje domácu spotrebu tým, že poskytuje tzv. šrotovné na techniku - napríklad si kúpite chladničku a čínska vláda vám uhradí 15 percent, kúpite si auto a uhradí vám 20 percent z ceny. Prečo to robia? Preto, aby udržali vlastnú zamestnanosť. Doteraz čínska vláda nepožadovala, aby sa na výrobe finálnych produktov podieľali čínski subkontraktori. Lenže od roku 2011 požadujú, aby 20 percent subkontraktov bolo čínskej proveniencie a ďalší rok možno požiadavka stúpne na 50 percent. Myslíte si, že nás sa to netýka? Avizovaný nový podnik Volkswagenu v Martine, kde sa majú vyrábať komponenty do áut, bude produkovať 90 percent výrobkov na export a z toho exportu 90 percent pôjde do Číny. Ak budú platiť čínske podmienky na vývoz Volkswagenu, že sa musí na výrobe podieľať 20, 30, 40 percent čínskych subkontraktorov - hádajte, čo sa stane s našimi výrobcami.

Veľa sa hovorilo o nalievaní financií do bankového sektora a o čiernej ekonomike...
Ak sa priznáva, že na sanáciu finančného, bankového sektora sa v celosvetovom meradle muselo použiť zhruba 4,7 bilióna dolárov, nikoho nedesí skutočnosť, že vyše 600 miliárd bolo z čiernej, drogovej a inej kriminálnej ekonomiky? To je priznanie vysokého predstaviteľa OSN pre boj proti drogám. Ešte stále sme presvedčení, že stačí smernica proti praniu špinavých peňazí? Napríklad, ak prinesiete do banky 12-tisíc eur v hotovosti, stačí predložiť doklad, odkiaľ ich máte? Je naivné myslieť si, že sa tým problém vyrieši.

Je tu ešte jeden problém - úspešné firmy odchádzajú do daňových rajov. Nepocítime aj my tento nezanedbateľný odlev peňazí?
V Českej republike premiestnilo svoju domíciu do daňových rajov 11-tisíc kľúčových firiem a štát má tak ročný výpadok daňových príjmov vo výške 80 miliárd. Zo Slovenska odišlo asi 2 700 firiem. Podobná situácia je v Nemecku a ďalších štátoch. V akej pozícii sa teda nachádza národný štát, v akej pozícii sú nadnárodné zoskupenia ako Európska únia pri riešení týchto problémov a kde vidieť ochotu rozumne spolupracovať, keďže to všetko už dávno nie je riešiteľné na národnej úrovni?

Súčasná vláda nedostatok finančných zdrojov rieši zvyšovaním daní, čo je pre ministra financií ten najmenej namáhavý spôsob okamžitého získavania peňazí od ľudí. Tak to robili aj stredovekí panovníci, teda nič nového pod slnkom. Je tento spôsob vymáhania peňazí efektívny a perspektívny?
Samozrejme, že nie. Je na to jednoduchá odpoveď: DPH zvýšite o jedno percento, ale energetici nebudú zvyšovať ceny o jedno percento, ale o štyri, sedem alebo o desať percent. Okamžite, ako stúpnu ceny energií, začne stúpať aj váha kľúčových podmienok na prežitie v rodinnom rozpočte. A v rodinnom rozpočte sa zvýšia náklady na energie, telekomunikácie, vodu a základné potraviny približne o 30 percent. Podľa prieskumov, ktoré robil minulý rok profesor Ján Bunčák, prevažná väčšina domácností prejde na tzv. záchovný spôsob života, t. j. rodinný rozpočet pôjde na základné potraviny a náklady spojené s bývaním a tým sa spotreba väčšiny rodín končí. V tejto rovine to bude znamenať, že akákoľvek podpora živnostníkom a podnikateľom bude irelevantná, pretože nebudú mať spotrebu vlastnej produkcie.

Recept na zmiernenie dôsledkov krízy hľadajú všade vo svete. Existuje nejaký nástroj na to, ako vymazať z nášho každodenného slovníka slovo kríza?
Existuje jednoduchý nástroj - odstránenie korupcie. Keby bola v Grécku korupcia na takej úrovni, aká je vo Fínsku, deficit gréckeho rozpočtu by nebol 9 percent, ale len dve percentá, Gréci by plnili maastrichtské kritériá a nemali by problémy. Ale týka sa to aj iných krajín vrátane Nemecka a Francúzska.

Aký je rozmer korupcie na Slovensku? Dá sa to nejako vyčísliť?
Na Slovensku sa korupcia odhaduje na 40 až 50 miliárd ročne. Zoberte si len interview s odchádzajúcim britským ambasádorom, ktorý hovorí, že v Slovenskej republike je miera korupčného predraženia verejných objednávok a iných vecí 20 až 30 percent. Pri ročnom finančnom objeme obstarávaní za sto miliárd teda predstavuje korupcia 20 až 30 miliárd. Keby mal štát takúto sumu k dispozícii v hotovosti, okamžite môže sanovať zdravotníctvo a penzijné systémy. Ak sa nesiahne na korupciu, rozkrádanie a neefektívnosť na vysokej politickej úrovni a ešte viac na municipálnej úrovni, nikdy nebude dosť zdrojov, ktoré sa získajú zmenou daňových systémov. Je to, akoby ste liali vodu do sita, ktoré má stále väčšie a väčšie diery. Žiaľ, politici o tom nechcú hovoriť.

Nie je korupcia, ktorá je všade okolo nás, súčasťou celého systému?
Ak je súčasťou systému, potom si musíme ozrejmiť, čo chceme od systému. Či chceme riešiť také veci ako sociálnu solidaritu, alebo si želáme, aby slušný dôchodca zomrel okamžite po vzniku nároku na dôchodok, čím zvýši zamestnanosť v pohrebníctve a energetickú spotrebu pre krematórium. Alebo zvoľme polynézsky spôsob riešenia penzijnej schémy. Poznáte ho?

Nie, taký zatiaľ Mikloš s Mihálom nezaviedli...
Je to veľmi efektívny spôsob. Najsilnejší muži sa postavia pod palmu, na palmu vylezie dôchodca, muži palmou kývajú zboka nabok, a keď dôchodca spadne, dôchodok už nepotrebuje. Keď nespadne, udrží sa, je schopný a tiež nepotrebuje dôchodok...

Dobre, že u nás palmy nerastú, že namiesto polynézskeho systému máme penzijné systémy. Lenže aj tie sú problémové - alebo nie?
Penzijné systémy sú problémom všade vo svete. Ale prečo sú problémom? Pretože to, čo si ľudia v tom trojgrošovom systéme uložili pre budúcnosť, vlády prehajdákali. Čo teraz povedia dôchodcom? Že ich spasí druhý pilier? Po spustení druhého piliera na Slovensku tí dôchodcovia, čo sú tu dnes a tí, čo nastúpia do dôchodku v budúcich rokoch, budú žiť povedzme ešte dvadsaťpäť rokov. A dvadsaťpäť rokov bude treba dorovnávať 40 až 60 miliárd ročne. To vedel aj Kaník, keď spúšťal druhý pilier. A musel vedieť, že pomer deväť na deväť je neudržateľný, lebo Nemci si trúfli maximálne na kombináciu štyri na štrnásť. Na viac nemajú. Ale my sa tvárime, že to bude vynikajúce, že o dvadsaťpäť rokov z toho budú švajčiarske dôchodky. Samotné správcovské dôchodkové spoločnosti však dnes hovoria: V optimálnom prípade vám vrátime to, čo ste do systému vložili bez akéhokoľvek zhodnotenia. Taká je skutočnosť. Systém druhého piliera sa vytvoril len preto, aby určité kruhy mali tzv. dlhé peniaze a mohli ich používať.

Aký bol vzťah doterajších vládnych garnitúr k vašim názorom na ekonomickú krízu, o ktorých sa ukázalo, že boli správne? Robili ste napríklad poradcu expremiérovi Ficovi...
Mám na to takúto odpoveď: Najväčším nepriateľom politika sú informácie. Politik nesmie byť informovaný, pretože ak je neinformovaný a krachne, má krásnu výhovorku - nenesiem zodpovednosť, lebo som nemal všetky relevantné informácie. Keby priznal, že mal kompletné informácie a videl do všetkých scenárov, a napriek tomu rozhodol zle, nikto ho nezbaví zodpovednosti. Exekutíva nepotrebuje komplexné informácie, lebo sú pre ňu len hrozbou pre budúcu zodpovednosť. Bohužiaľ, moje nápady viac berú v zahraničí, v Nemecku, vo Francúzsku či v Rusku, oveľa menej na Slovensku.

Vláda Ivety Radičovej bez rozmýšľania odmietla projekt širokorozchodnej železnice, až vznikol dojem, že jej negatívne stanovisko bolo motivované politicky, keďže za projektom stálo Rusko a s tamojšou vládou o ňom rokoval Robert Fico. Dnes sa o širokorozchodnú uchádzajú všetky okolité krajiny. Presvedčí súčasnú vládu audit rakúskej firmy, ktorý hovorí o výhodnosti širokorozchodnej trate pre celú EÚ a osobitne pre krajiny, ktorými bude prechádzať?
Zrejme je to pre nás už bezpredmetné.

Prečo?
Ruská strana predsa jednoznačne oznámila, že do konca novembra počká na stanovisko slovenskej strany. Dnes je po termíne. Ale črtá sa pre nás horšia situácia. Asi poznáte Podunajskú stratégiu, ktorá má byť hlavným projektom regionálnej spolupráce, ale, bohužiaľ, kohézny fond na vyrovnávanie v ďalšom fiškálnom období nebude. Znamená to, že Európska únia bude v regionálnych rozmeroch podporovať iba tri projekty: Podunajskú stratégiu, aglomeráciu Paríž - Lyon a severné Pobaltie so severným Nemeckom. V Podunajskej stratégii majú jednotlivé krajiny definovať svoje záujmy v rámci rozvoja podunajskej sústavy, ktorá je zameraná na správu vodných zdrojov a lodnú dopravu. Jedným z vitálnych záujmov Slovenska mala byť širokorozchodná z Čiernej nad Tisou po bratislavské Pálenisko, kde je lodný prístav s najväčšími portálovými žeriavmi na Dunaji s nosnosťou 500 ton. Ak my širokorozchodnú, o ktorú sa horlivo uchádza Orbán, prenecháme Maďarom, dopravná trasa do Viedne povedie mimo nás. Opäť prídeme o obrovské peniaze, ktoré by sa štátu zišli, a náš prístav môžeme prerobiť na plavecký bazén.

Zo širokorozchodnej železnice by teda profitovala Budapešť a Viedeň. Čo sa vlastne skrýva za veľkým záujmom susedných krajín o širokorozchodnú?
Ide o širší komplex otázok. Projekt Tri T, čiže Transmodálny transkontinentálny terminál predpokladá, že dovoz čínskeho tovaru do Európskej únie v budúcich rokoch stúpne o 400 percent, čo nie je možné zvládnuť ani vzdušnou, ani lodnou dopravou, ale len železničným transportným systémom. Čína financuje v Ázii najväčší projekt 21. storočia - sústavu rýchlostných železníc, ktoré pokryjú celé ázijské teritórium, pričom osobné vlaky sa budú pohybovať 400-kilometrovou a nákladné 200-kilometrovou rýchlosťou za hodinu. Na túto sústavu bude priamo nadväzovať tranzit cez ruské územie a Ukrajinu do strednej Európy. Jedna línia vedie cez Poľsko, pretože málokto vie, že širokorozchodná sa končí až vo Wroclave. Druhá línia by išla do Českého Bohumína. Naša línia je tretia. Ak si niekto myslí, že po širokorozchodnej pôjde preprava substrátov, rudy a uhlia, veľmi sa mýli. Bude to kontajnerová preprava. A projekt Tri T by mal vzniknúť na Záhorí ako kľúčové logistické centrum pre dopravu tovaru z Ázie do Európskej únie s tým, že by malo ísť o kombináciu najväčšieho leteckého prístavu, rýchlostných železníc a lodnej dopravy. Tento terminál by mal postupne viesť k vytvoreniu logistického centra EÚ, pričom by v horizonte tridsiatich rokov mohla vzniknúť v trojuholníku Viedeň - Bratislava - Brno mestská aglomerácia s počtom až 8 miliónov obyvateľov.

Spomínali ste, že dovoz čínskeho tovaru na náš kontinent stúpne o 400 percent. Prečo až takýto prudký vzostup?
Pretože Číňania potrebujú udržať zamestnanosť a musia vyvážať svoj tovar. A keďže Američania neplatia, budú exportovať do Európskej únie, a tá bude Číňanom poskytovať ekologické technológie, aby Čína nedevastovala svoje životné prostredie. O spomenutom projekte širokorozchodnej železnice sa už dávnejšie skončili rokovania medzi Nemeckom, Ruskom a Čínou. Projektu dala zelenú Európska únia, Rakúsko aj Česko, len jediná vláda sa k tomu nevyjadrila. Hádajte, ktorá. Zdá sa, že túto šancu zabijeme, že Maďarsko si zabezpečí svoju profitabilitu a Orbán bude ukazovať voličom, akú geniálnu ekonomickú stratégiu zvolil.

Myslíte si, že podobne môžeme pochovať aj diaľnice?
Mňa sa nepýtajte, musíte sa spýtať zodpovedného ministra a vlády. Zatiaľ viem len jedno - vajatáme. Iný výraz na to nemám. Bohužiaľ, presmerovanie 400 miliónov eur z iných projektov na diaľnice, ako si to predstavuje pán Figeľ, je nereálne. Čudujem sa, že môže niečo také hovoriť, keďže bol eurokomisárom a mal by vedieť, ako funguje mechanizmus presmerovania finančných prostriedkov v Európskej únii.

Otázkou je, či kasa Európskej únie, zaťažená eurovalom a inými negatívnymi dôsledkami krízy, bude schopná poskytovať toľko prostriedkov prostredníctvom eurofondov tak ako doteraz...
Našimi médiami prešla vo forme malej poznámky zaujímavá správa - anglická iniciatíva podporená Francúzskom a Nemeckom, ku ktorej sme sa pridali aj my, navrhuje, že do roku 2021 nezväčšíme európsky rozpočet a nijaká krajina nebude do európskeho rozpočtu platiť viac ako dnes, teda 1,18 až 1,20 percenta z ročného HDP. To znamená, že európsky rozpočet bude trvale na úrovni 140 až 150 miliárd eur. Ale pretože doň vstúpia také „bohaté" krajiny, ako je Rumunsko a Bulharsko, a tie budú potrebovať pomoc, je jasné, že prostriedky EÚ nebudú stačiť. Ďalší vývoj sa dá predvídať - zmeníte štruktúru štrukturálnych fondov, zmeníte podiel domáceho kofinancovania povedzme na 20 alebo aj 40 percent zo sumy projektu a väčšinu projektov zvolíte ako revolvingovú, to znamená, že po určitom čase musíte vrátiť istinu. Keď sa o dva roky vec vykryštalizuje, všetci sa budú čudovať. Ak nikto nechce viac platiť a nechce riešiť ani korupciu na úrovni Bruselu, ktorá sa viaže na spoločnú poľnohospodársku politiku, tak zostáva jediné - zásadne preskupiť peniaze poskytované cez štrukturálne fondy. K tomu o dva roky príde a potom je namieste otázka, z čoho budeme financovať diaľnice.

Ak po krachu Grécka a Írska bude nasledovať Španielsko, bude sa dať zachrániť eurozóna? Padne euro?
Bohužiaľ, musím povedať, že v tomto prípade je želanie otcom myšlienky. Musím však povedať aj to, že najväčším sponzorom eurozóny bolo od jej vzniku Nemecko, ktoré má ročný prebytok zahraničného obchodu na úrovni 180 - 250 miliárd eur. Holandsko má prebytok 100 miliárd, ale na druhej strane Taliansko má deficit 90 miliárd a Španielsko dokonca 150 miliárd. Všetci od začiatku vedeli, že eurozóna je vytvorená z krajín, ktoré sú ekonomicky značne asymetrické. V peknom počasí to nebolo vidieť, ale keď prišla kríza, asymetria sa prejavila naplno. Dnes vieme, že bez nemeckej podpory a nemeckého vplyvu nie je možné udržať eurozónu. Pre Nemcov, ktorí investovali 2 bilióny nielen do zjednotenia krajiny, ale investovali ďalšie bilióny do menovej únie, by bol odchod z eurozóny nákladnejší ako zotrvanie v nej. Preto sú možné dve verzie vývoja, po prvé - zavedenie oscilačných kurzov eura, ktoré môže počas roka oscilovať na úrovni mínus 15 - 20 percent, alebo po druhé - zúženie krajín eurozóny tak, aby to Nemecko bolo schopné utiahnuť - okrem Nemecka by sa eurozóna zredukovala na Francúzsko, štáty Beneluxu, povedzme niektorú z pobaltských krajín a paradoxne aj Slovensko, lebo nás Nemci ešte berú. Krajiny typu Írska či Grécka budú musieť eurozónu opustiť.

Aký podiel na tomto stave eurozóny majú Američania?
Musíme si položiť otázku: Keby americké banky vrátili európskym bankám 1,7 bilióna dolárov, ktoré im poskytli na financovanie ich hypotekárnej expanzie, bol by rizikom kolaps Španielska a Talianska? Otázka druhá: Aký zisk dosiahli nemecké a francúzske banky v roku 2009, v čase vrcholiacej hospodárskej krízy - nebolo to náhodou vyše tristo miliárd eur čistého zisku? Ešte stále bude niekto tvrdiť, že banky sú pred kolapsom, že to neudržíme? Treba urobiť korektnú analýzu stavu krajín a tie krajiny, ktoré neobstoja, ako Grécko a Írsko, bohužiaľ, budú musieť z eurozóny odísť. Lenže to nebude stačiť. Krajiny EÚ musia začať riešiť skutočné príčiny krízy. Keby to dosiaľ robili, nemali by sme problém s eurom. Vyzerá to však tak, že to nechcú riešiť. Nechcem byť cynik, ale pri diskusii so švajčiarskymi bankármi zaznelo aj to, že sa veľmi obávajú ďalšieho vývoja, lebo sa už minuli aj peniaze z čiernej ekonomiky, čo tu doteraz nikdy nebolo!

Druhý muž v štáte Richard Sulík hovorí niečo iné - podľa neho sa treba pripravovať na plán B, čiže pomýšľať na návrat koruny...
Treba si uvedomiť, že mena takej malej krajiny, ako je Slovensko s počtom obyvateľov na úrovni predmestia Šanghaja alebo Tokia, je v súčasnej turbulentnej ekonomickej situácii veľmi ohrozená oscilačnými výkyvmi. Keď používame menu, týkajúcu sa väčšieho húfu silných štátov, vždy sa na tom v dobrom slova zmysle „zvezieme". Inak povedané, je podstatne výhodnejšie viezť sa na nemeckom medveďovi v úlohe blchy, ako ocitnúť sa ako slovenská blcha na chodníku, po ktorom ten medveď kráča. A pokiaľ ide o pána Sulíka, mal by sa vrátiť do funkcie šéfa firmy OLO - Odvoz a likvidácia odpadu v Bratislave, kde v minulosti pôsobil. Má k tomu profesne bližšie a aj pre štát by to bolo výhodnejšie. Bohužiaľ, takéto vyjadrenia sú priamou výzvou pre špekulantov typu Georgea Sorosa. Momentálne naša spása nespočíva v znovuzavedení slovenskej koruny aj preto, že otrasy vyplývajúce z menovej reformy by zmazali veľkú časť úspor populácie. To ako keby ste 360 miliárd z úspor obyvateľstva vyhodili von oknom, podobne ako to spravila vláda USA po kolapse internetových trhov v marci 2000. Dnes americká vláda nemusí mať obavy o úspory tamojšej populácie, pretože tá už nijaké nemá.

George Soros údajne pokračuje v aktivitách, ktorými chce prispieť k pádu alebo aspoň k oslabeniu eura. Môže byť jeho počínanie úspešné?
Myslím si, že nie. Soros si asi neuvedomuje, že ak by prišlo k absolútnemu schudobneniu väčšiny populácie, výsledkom bude obrovská vlna sociálnych búrok, nástup populistov Orbánovho typu a neodhadnuteľný vývoj, v ktorom môže aj taký na prvý pohľad neohrozený špekulant, ako je Soros, prísť o všetko.

Warren Buffett, Bill Gates a s nimi ďalšie desiatky miliardárov na celom svete nedávno oznámili, že sa hromadne vzdajú minimálne polovice majetku v prospech charitatívnych organizácií. Keď sa bohatí a mocní tohto sveta dobrovoľne vzdávajú svojho bohatstva, je to minimálne podozrivé. Čo podľa vás stojí v pozadí náhleho záchvatu sociálneho cítenia globálnych finančných žralokov?
Uvažujú jednoducho: vedia, že vlády skôr či neskôr budú musieť prikročiť k progresívnemu zdaneniu bohatých vrstiev, preto títo ľudia reagujú tzv. stratégiou „piatich vlajok", ktorá znamená, že nie ste občanom nijakej krajiny, vďaka čomu ste pre daňové úrady nedostihnuteľný. Alebo reagujete tak, že majetok presuniete do oblasti, kde vám vlastne zostane, ale nebude podliehať zdaneniu. Tak funguje nadačný mechanizmus, charitatívne organizácie alebo fondy. Keď sa už rozprávame o charite a altruizme, iste nie je bez zaujímavosti, že vyspelé krajiny vrátane nadácií poskytnú každý rok rozvojovým krajinám milodar 32 až 35 miliárd dolárov nenávratnej pomoci. Je to približne rovnaká suma, akú dajú americké domácnosti ročne na zmrzlinu...

Vážna ekonomická kríza, tak ako ste pred pár rokmi predpovedali, je realitou a jej koniec je v nedohľadne. Čo nás čaká najbližšie roky? Prežijeme?
Ľudstvo vždy prežilo, otázkou je však cena prežitia. Vždy som tvrdil, že vývoj vás neohrozí, ak máte hotovosť a nemáte dlhy. V zásade musíme byť skromnejší a redukovať svoju často prehnanú spotrebu. Načo by sme si mali kupovať nové 3D televízory? Preto, lebo hlúposť na tri dé vyzerá lepšie ako hlúposť na dva dé? Súčasný stav rozvoja civilizácie je neudržateľný. Nadmerná spotreba devastuje planétu. Tisíce štvorcových kilometrov oceánov sú pokryté iba odpadkami. Kyslíková vrstva, ktorej hrúbka bola kedysi 60 až 80 metrov, má dnes len 10 metrov. Človek sa k planéte správa ako vírus. A ako je známe, buď hostiteľ zlikviduje vírus, alebo vírus zlikviduje hostiteľa. Keby ste mali spotrebu ako priemerný Američan, potrebujete päť planét Zem. Keby ste mali spotrebu ako priemerný Európan, potrebujete dve planéty Zem. A keby ste mali spotrebu ako miliarda Číňanov, patriaca k chudobnej vrstve, zem by uživila až 15 miliárd ľudí. To je alfa a omega pri rozhodovaní, ako bude ľudstvo ďalej žiť.

Kam to celé povedie?
To, čo bolo doteraz, už nikdy nebude. Nemecká kancelárka Merkelová konštatovala, že budúci nemeckí dôchodcovia sa už nikdy nebudú mať tak dobre ako dôchodcovia z obdobia sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov. Parafrázujúc Churchilla, čaká nás pot, slzy a krv. Parafrázujúc Kennedyho, treba si položiť otázku, čo my ponúkneme Slovensku a tejto spoločnosti, a nie čo my chceme od Slovenska a tejto spoločnosti.

Dá sa povedať, že v najbližších rokoch schudobnieme?
Áno, celý svet schudobnie dosť zásadným spôsobom. Potvrdzuje to fakt, že stále intenzívnejšie pokračuje proces deštrukcie strednej triedy.

 

prebraté z "Extra plus"

 

Bertold


Šedivý Jaroslav
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-31  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cena prežitia na Slovensku aj vo svete bola predložená. Je ňou výkupná obeť Ježiša Krista, ktorá otvára cestu do sveta blahobytu, šťastia a dôstojnosti, ktorú pôvodne zamýšľal Boh s ľuďmi, len pre vzburu ľudí a démonov musela byť odložená o 6000 rokov. A aj keď si prognostici myslia, že ani Kristus svet nedá dohromady, je to práve On, Bohom určený nový vládca zeme, ktorý to dokáže. /Efezanom 1:10/ To čo robil v čase keď sa bol predstaviť na zemi, bola len malá ukážka toho, čo urobí Božie kráľovstvo pod jeho vedením pre celú zem. Dnes vidíme, že dozrel čas na to aby zasiahol a umožnil prežiť tým, ktorí si to prajú. Cena prežitia nielen na Slovensku bola predložená.


bertold   |   ip:178.41.54   |   2011-01-31  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty to máš akési popletené - článok je ekonomický...


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-01-31  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stanekje typ, ktory pomenuje stav bez omacok. jeho jazyk je presny jasny a vystizny, aj ked sa to viacerym nepaci...


filip   |   ip:95.102.20   |   2011-01-31  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stanekova analýza je ako vždy správna,ale hovorí o problémoch a riešeniach v rámci systému.
Pritom celý systém je postavený na podvode-práve súkromných bánk tlačiť peniaze a žiadať úrok.Kým nebude odstránená táto príčina zotročenia celého sveta,nič sa nezmení,pretože ich sluhovia-politici nepripustia ani zmeny v rámci systému, ktoré Stanek spomína.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-31  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  berthold Slovo ekonómia je gr. pôvodu oikonómia a znamená správa, alebo vedenie domácnosti. V liste Efezanom 1:10 použil ap. Pavol toto slovo na poukazánie zmyslu správy sveta pod vedením Božieho kráľovstva. Celý kontex Efezanom 1:9,10 znie:

9 tím, že nám dal na vědomí posvátné tajemství své vůle. Je to podle jeho zalíbení, které si v sobě předsevzal 10 pro správu /oikonómia/ na plné hranici ustanovených časů, totiž opět shromáždit všechny věci v KRISTU, věci v nebesích a věci na zemi.

Teraz si daj odpoveď, kto veciam nerozumie.


illuminatedBimbo   |   ip:95.102.15   |   2011-01-31  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru tak ako pise filip ...clanok v podstate zavadza pretoze nejde priamo k podstate priciny celeho podvodu!
Na druhej strane luza potrebuje takyto svet,pretoze tento system ktory luzu vychoval ponuka fantasticky imaginarny svet .... realnu realitu luza dnesnej doby nikdy nepochopi!

Divide and conquer!bertold   |   ip:178.41.54   |   2011-01-31  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporúčam sekciu "naboženstvo a mystika" - ja tam (do tejto sekcie) tiež neprispievam ekonomickými príspevkami. "Daj Bohu čo je božie a královi čo je kráľovo".


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-01-31  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bimbo: "Veru tak ako pise filip ...clanok v podstate zavadza pretoze nejde priamo k podstate priciny celeho podvodu!"

stanek: "Jej základnou príčinou je virtualizácia finančného sektora..."

Už tam to povedal.illuminatedBimbo   |   ip:95.102.15   |   2011-01-31  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cim skor sa cely system zosype tym lepsie,nie je predsa myslitelne toto nekonecne zadlzovanie skrz uroky a nicenie vytvorenych hodnot,statkov skrz inflaciu tj,natlacenim penazi sukromnymi bankami...alebo si tu hadam nejaky idiot mysli ze peniaze tlaci a rozhoduje o jej hodnote Stat alebo pracujuci lud?

Dami a pani "urok" je tvoreny zisk bankami bez prace na hospodarstve narodov teda na vytvorenych statkoch ,a o tento zisk bank je znizena aj hodnota vaseho majetku a majetku vasich deti,pretoze tieto podvodne peniaze z urokov sa v ekonomike spravaju trhovo...teda cim ich je v hospodarstve viac a su nepodlozene pracou a statkami tym viac aj klesa hodnota tychto penazi a vy mysite platit cim dalej tym viac za statky ktore nutne potrebujete k prezitiu!

A v tomto vire udalosti poslednych storoci ako su vojny,revolucie,zavist a nenavist je nutne zjednat napravu a ocistit tento krasny svet od penazi!clovek   |   ip:178.40.12   |   2011-01-31  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista nechapes jezisove ciny a slova . Dam ti radu ak zacnes rozmyslat sam, urcite po case pochopis.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-01-31  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bimbo...absolútny súhlas.


classiqeu   |   ip:217.12.49   |   2011-01-31  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bimbo:
aj ja by som chcel aby uz padol
len ci su ludia nato pripraveny:)
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-31  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi rozumné a triezve názory.
To s budovaním širokorozchodky ma vyslovene šokovalo.
Kto nám to na Slovensku vlastne vládne?
Vláda diletantov,ktorí nechcú vidieť dalej,ako na jedno volebné obdobie?

Svet o 10-20 rokov bude úplne iný!
Zabudnite na blahobyt,zabudnite na komfort.
Caká nás strádanie a nápisy v čínštine.
Američania sa budú sťahovať za lepším životom do Cíny?


Monty   |   ip:85.135.15   |   2011-02-01  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
Mna to neprekvapilo. To, ze Cina sa napaja na tranzsibir a teda na Europu vidim uz dlho a je to pochopitelne. Ked kontajner lodou ide mesiac a pol, ale to stoji $ a lietadlom by stal kontajner 1000x $ a prisiel by za 3 dni, po kolajniciach je to za tyzden len za 2x $. Aj ked som alergicky na Ficovske zlodejiny, rozhodnutia Radicovcov mi pripadaju ako sabotaz.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo prepojenie Baltického a Cierneho mora vodnou cestou?
Išlo by o znovuzrodenie Jantárovej cesty-prepojiť Skandináviu s Balkánom...
Madari to zatrhli,lebo Bratislava by sa stala významnejším prístavom,než Budapešť.
A tak stojí iba Gabčíkovo...
Všetko sa rieši kamionmi,ničí sa ovzdušie,zabíjajú ľudia na cestách...

Nemali sme my stavať Gabčíkovo vôbec!

V týchto časoch by už húnov dávno spláchlo a my by sme dostali svoje územie späť.
Mohli sme si rozhodovať na svojom území,stavať priehrady,prístavy,prekladiská a vodné cesty a nie sa riadiť podľa tích krivonožcov,ktorí aj tak smerujú tam,kam patria...
Do <>!biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-01  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapci chýba vám nádhľad na vecami, aspoň taký aký majú Hannan alebo Faragel v kec fóre, ktorým je Európsky parlament v EU, alebo Valné zhromaždenie OSN,pretože nemajú žiadne právomoci, asi tak ako ako dôležité.sk. Svet ovláda niekto úplne iný ako tieto verejné inštitúcie. Sú to okultní satanisti. Tí z ekonomiky spravili okultné náboženstvo, kde "všemocná ruka trhu" je nimi riadená v globalistickom ošiali. Kto ich zastaví? No samozrejme, že jedine ten kto má na to moc a je jediný kompetentný, pretože bol pri stvorení vesmíru aj zeme a všetkých vecí vnich Ježiš Kristu, pravý ekonóm, správca Božej domácnosti, do ktorej môžete tiež patriť. V našom spoločnom tragicko, kedy sú nám odoberané základné ľudské práva, ste mali skôr zaplakať nad tým, že "matrix" v ktorom žijete, vám bráni mať Boží pohľad na veci. Kto tu veci pomenuváva pravým menom je pre vás šašo tak ako Hannan alebo Faragel.

http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&;hraj=2081


http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&;hraj=2079


illuminatedBimbo   |   ip:78.98.8.2   |   2011-02-01  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista>
Biblia sluzi diablovi vtom aby vedel kedy presne ma nastolit taku ci onaku pohromu pre ludstvo!Presnejsie elity uctievajuce satansku kabalu nastavili rozne udalosti tak aby si si myslel ze co do tejto biblie niekto zapisal sa stane, tak to teda aj robia aby si ako poslusna ovecka z rostrasenymi rukami ukazoval na tieto akoze proroctva ktore su podla biblie predpovedane a tymito elitami namanipulovane do reality skutocnosti dnesnej doby!

Zivot patri len zivym ludom ktori su ochotni sa o pravde presvedcit avsak k presvedčeniu dochádza jedine bezohľadným skúmaním a zvažovaním,nie ucenim v skole a v knihach!


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-02-01  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminated bimbo..

no tak toto uz je sila..

elity maju moc aj zastavit zem, ci ubrat/pridat ziarenie slnku..tak??

hm..toto uz zachadza nejak daleko..

ja si myslim,ze ked boli zidia pred 2000 rokmi zavleceni ako zajatci do vsetkych narodov, tak iluminati ani ziadne ine spolky neexistovali, a ak ano, tak to urcite neriadili.. toto je uz moc..

inac mozes mi prosim ta vysvetlit Bimbo, naco by rezirovali dejiny podla biblie, ked ich zelanim je znicit kretanstvo??

naco by vynakladali tolko usilia, penazi, casu a vsetkeho len nato ,aby mohli (akoze )oklamat par krestanov, ze sa proroctva plnia?? aky to ma vyznam, pre nich a pre krestanov??

ci ked sa na konci vsetko odhali,, tak elity budu mat posit zadostucinenia, ze to dokazali?? ze dokazali oklamat a zavadzat krestanov cele tisicrocia..??? toto je akoze co??

vsak ked maju taku moc a chcu dosiahnut svoju vladu, a presadit svoju vieru a boha, tak preco to uz davno neurobili, ked maju vecsinovu moc uz storocia,, co im v tom brani??

nechapem,,, no ak je tam este nejaky skryty dovod, tak mi ho prosim ta vysvetli,,vdaka...
illuminatedBimbo   |   ip:78.98.8.2   |   2011-02-01  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/BOZIE_ZAKONY__67.html
+Prispevky


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-02-01  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosim vas vsetkych ...

vyvarujte sa tu vtahovaniu akychkolvek veci suvisiacich a akymkolvek NABOZENSTVOM. Na to su uplne ine sekcie. Taketo veci potom zbytocne POLARIZUJU citatelov/prispievatelou na dve skupiny. Pre jednych je to celozivotnym fanatizmom, a pre druhych absolutnou ludskou hlupostou). Preto ak sa bavime o ekonomike ci socialnych veciach, drzme sa temy a NEPOLARIZUJME.


ferko   |   ip:91.127.4.   |   2011-02-01  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento panko v tom ma ´´uplne´´ jasno aj ked hovoril na zaciatku krizy v ta3 ze amerika sa uz pripravuje na amero...evidentne ma presne informacie len nechapem ako je mozne ze ked robil poradcu bolsevikovi Fickovi skoncila jeho vlada s takym krasnym deficitom


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ferko-v danej chvíli...
To máš ako ked všade naokolo vraždia,plienia a znásilňujú.
Mal by si výčitky svedomia,že si hodil žuvačku na zem?
Mali sme sa zadlžiť ešte viac-a nesplácať...


ferko   |   ip:91.127.4.   |   2011-02-01  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker uzasne riesenie vsetci by nam zavideli ako sme na take nieco prisli a urcite by nas chvalili a nasledovali


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-02-02  (01:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Ferko .. nauc sa ako funguje ekonomika a potom trep hluposti o deficite

Su obecne dve moznosti:
a) robit to co pravicove vlady, maximalne si vynutit vyrovnany rozpocet bez deficitov. Toto je najrychlejsia cesta k bankrotu. Su to zaklady matematiky a ekonomie ktora je dnes v zapadnom svete. Krajina ktora sa nezadlzuje, otvara sa globalnym trhom tak sa pripravuje o vlastnu produkciu a stava sa konzumentom. Je to matematicky fakt. Ak to nechapes, mozem ti to niekedy rozpisat, ale suvisi to s expanzivnou tvorbou depozit a otvorenym globalnym trhom
b) zadlzovat sa v maximalne moznej miere dovtedy, kym sa len da. Toto je jedine riesenie, pokial maju zostat veci minimalne na stejnej urovni ako doteraz. Toto riesenie umozni aby si stredna vrstva ako tak udrzala zivotny standard, ale hlavne aby sme si na nasom uzemi zachovali to najcennejsie, co ekonomika ma. A to su pracovne miesta, know-how a vyrobne prostriedky (tovarne). V momente ked dojde k nemoznosti si viac poziciavat, vyhlasime bankrot a ziadne dlhy nebudu splatene. Narozdiel od hlupych krajin ktore nemali vyrovnane hospodarenie a tak prisli o prakticky vsetku vlastnu produkciu, know-how a tovarne, tak mi budeme moct hned na druhy den si vytlacit novu menu a eknomicko-produkcne budeme plne sebestacny, zatial co krajiny bez vlastnej produkcie nebudu moct spravit ani bankrot a odmietnut splacat dlhy, kedze budu absolutne zavisly na dovoze vsetkeho zo zahranicia, ktore by si dovoz rozmyslelo, ak krajina odmietla splacat dlhy.
c) posledna a najefektivnejsia cesta je vystupit z menovej unie a unie volneho trhu. Zaviest silne progresivne zdanenie, zrusit rucenia statu za akykolvek sukromny subjekt (=okamzity koniec vsetkych sukromnych bank, poistovni a sporitelni). Zaviest VYSOKE CLA na dovoz. Zaviest vlastnu menu, ovsem zakazat expanzivnu tvorbu depozit. Nasledne vyhlasit PRIVATIZACIE strategickeho a monopolneho majetku ako trestny cin, pretoze vlady ktore privatizacie previedli, nemali na to absolutne ziaden mandat (a to jak vo volebnych programoch tak im to neprisluchalo ani z vtedy platnej ustavy). Az toto bude potom bude stacit prijat ustavny zakon, ze vsetky UVERY musia byt splatene do datumu konca vlady (teda po volbach uz stat nema ziaden dlh) zaroven vsetky zmluvy vzdy koncia 6 mesiacov po volbach. Nova vlada sa rozhodne ktore predlzi a ktore nie. Zaroven sa zakaze emisia statnych dlhopisov. Za korupciu v rozsahu 50 000 do 1 000 000 sa da 10rocny trest, za kazdy milion potom o 10rokov viac. Za nad 60 rokov sa zavadza trst smrti. Akekolvek zadlzenie ktore presiahne planovane funkcne obdobie vlady, nesu dole podpisany zastupcovia priamu trestnopravnu zodpovednost a dopustaju sa VLASTIZRADY.


Ako vidis FERKO aj to co ty chces je mozne realizovat, bohuzial nie pokial chceme byt sucastou svetovej ekonomiky. Ja som tiez toho nazoru, ze zadlzovanie by mala byt vlastizrada. Ovsem pokial je DNES JASNE, ze DLHY uz nikdy nebudu splatene, a zaroven sme v ekonomickom systeme, ked NEZADLZENIM DNES zabezpecime totalnu katastrofu ekonomiky v momente ked sa svetovy system zruti ... tak je VLASTIZRADA PRAVE OPAK = vyrovnany rozpocet = presuvanie vyrobnych prostriedkov a technologii zahranicnym vlastnikom a ich PRESTAHOVANIE do krajin azie. Po NEVYHNUTNOM svetovom bankrote potom uz budeme natolko zavisly na dovoze, ze ak by sme odmietly platit dlhy, tak nam nic nebudu dovazat a nechaju nas pochcipat! Zapametaj si ... kedysi sme stavali ako CSSR JADROVE ELEKTRARNE po svete ! To bolo know-how ktore malo len niekolko velmi vyspelych kapitalistickych korporacii (ziaden zapadny stat ale sukromne korporacie). Tyto ludia uz dnes su 20 rokov zamestnany uplne v inych oboroch ci dokonca nezamestnany. Dnes aj keby si sa rozkrajal, uz atomovu elektraren nepostavime. Musime si to objednat u zapadnych korporacii. A ludia ktory to kedysi robili uz to robit nevedia. Na zelenej luke hold jadrovu elektraren uz dnes svojpomocne nepostavime. A az u nas nebude ziadna vyroba, tak si ju uz nebudeme moct postavit ani teoreticky. Takze to je rozdiel medzi ZADLZENOU ale FUNKCNOCNOU ekonomikou (rozumej know-how) a medzi vyrovnanym rozpoctom ovsem odchodom know-how a vyroby, z dovodu otvorenosti trhu.


eros   |   ip:86.40.12.   |   2011-02-02  (02:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki -

bod "c" je spravne. Test som urobil na vybornu.
Dakujem :-)


Mohol by mi niekto povedat, ze ako protiargumentovat na argument, ze len sukromne je kvalitne, ze vsetko statne je na hov..no a vzdy sa to len rozkradne. Ja zvyknem hovorit, ze to je o ludoch. Ze su aj poctivi, ktori by to spravovali kvalitne. Napriklad ja. Ale ludia su bohuzial taky aky su ...
Mozno by maozaj pomohli tie opatrenia o tresnom cine atd. Ja som vlastne vzdy tvrdil, ze treba system nastavit tak, aby bola trestna zodpovednost. Ale to sa od sucasnych politikov nedockame, tak prichadzame do bodu, ze AKO??? Podla mna jedine cez nejaku novu politicku stranu dostat takychto ludi do parlamentu velkou vacsinou volicov a mame vymalovano


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-02-02  (04:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Anunnaki, to (c) sme tu mali niekolko desatroci a doviedlo to CSR z horneho stupienka na spodny. Ano vyvazali sa atomove elektrerne, ale do zaostalych statov, kde na poriadne nemali peniaze. Keby ze to C nepadne tak dnes by ste nemali co zrat. CSSR aby sa dostali k devizam tak vyvazali ingoty za srotovu cenu na zapad a prvotriedne rezivo v cene palivoveho dreva. Robotnik, ked chcel kupit kubik reziva musel zaplatit 1200 Ksc. Ludia prilis rychlo ste zabudli na tie sracky.

Ten pan ekonom ma celkom dobre postrehy, ale realne riesenie nepodal a to pride, ale az potom ked sa ludia zacnu od hladu navzajom zrat.

K tej sirokorozchodnej, pre koho budu dovazat tych 400% tovaru, ked ludia v Europe nebudu mat pracu a tym peniaze na nakup toho tovaru? Nema to byt len dobry strategicky tah pre kazdy pripad?

EROS s tou politickou stranou mas pravdu, len tak sa to da zmenit, len kde najdes dost osvietenych na to aby si ju presadil? Slovaci nie su schopny sa zucastnit ani len sprosteho referenda o imunite.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-02-02  (05:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre otvorene oci:
tak teda postupovat pod bodu b) kym to len pojde a potom prejst na bod c) ? Pretoze ako vieme z historie a zo statistik sucasneho vyvoja zapadnych vyspelich krajin, bod a) jednoznacne nefunguje nikdy ... ani teoreticky fungovat nemoze, ak penazna zasoba musi neustale rast


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-02-02  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Otvorene oci:
inak chcel by som vediet kedy sme tu mali to c) ako pises desatrocia ... pretoze pred rokom 1989 sme tu c) rozhodne nemali, a po nom uz vobec nie. A tie tvoje nezmysly ze ak by socializmus pokracoval by sme nemali co zrat, len svedci o tvojej demencii (prepac za vyraz, ale ked nevidis realne veci kolo teba, zivotnu uroven, a financnu bilanciu predtym a teraz, tak je mi ta naozaj luto). To ze SOCIALIZMUS priniesol maly ekonomicky zazrak az do zaciatku 70tych rokov, ked sa to zacalo kazit, to je nepopieratelny fakt. Ale aj to, ze stacilo zaviest ZAKLAD na ktorom stoji KOMUNIZMUS, a teda PRIAMU DEMOKRACIU. Kazdopadne ten system zabezpecil vsetkym superlacne byvanie v panelakoch, na ktore sa dnesny mlady ludia uz nezmozu. Zabezpecil kazdemu dostatok stravy, zamestnanie, kulturu, cistotu prostredia, bezpecnost (nizku kriminalitu prakticky bez drog), zdravotnu starostlivost, skolstvo ... to vsetko na urovni, o ktorej sa strednej triede na zapade ani len nesnivalo.

Zabudas ze KAPITALZMUS v USA ZBANKROTOVAL uz niekedy v rokoch 1965 az 1971 !!! ked okradli cely svet aby nemuseli okamzite spravit VYPREDAJ svojho majetku krajinam, ktorym dlhovali zlato !!! A jedine co spravili ... ze dokazali dalsich skoro 40 rokov prezit len vdaka tomu, ze NIC NESPORILI, a to ani na dochodok, ani zdravotne ... nemaju absolutne ziadne uspory, aj ked si myslia ze si na dochodok v sukromnych sporitelniach sporia, ale v skutocnosti to ide okamzite do spotreby a nie do investicii. Statistiky hovoria jasne. Kriza je o tom, ze USA sa uz nemoze dalej zadlzovat. Naopak, ked u nas padol socializmus po komancoch zostali prebytky ... a ZIADNE DLHY, naopak nam dlhovalo vela rozvojovych krajin. Ludia mali velke uspory a prakticky ziadne dlhy narozdiel od dozivotne zadlzenych obcanov zapadnych krajin. Tak otvor zalepene oci ... ved to nemozes nevidiet ! Ale su ludia, ktorym je prednejsie mat doma najnovsiu svetovu elektroniku, aj ked ju dana krajina mohla vyprodukovat len vdaka tomu, ze okradla vsetkych svojich obcanov o uspory na dochodok, a naviac ich dozivotne zadlzila !!


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-02  (08:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki, tvoj nick odhaľuje, čo si myslíš o svete,viere aj ekonomii. Príslovie hovorí jasnou rečou "psy štekajú, karavána ide ďalej". Zabudol si, že aj tento portál bol založený na polarizáciu ľudí? V opačnom prípade by si nemal o čom písať, lebo by ti vyschol zdroj inšpirácie.

Vôbec si neuvedomuješ, že akékoľvek nápady na zmenu ekonómie, čiže správu vecí verejných aj súkromných statkov, sú odsúdené na neúspech, lebo matrix je udržiavaný vydávaním peňazí na dlh a je v rukách elitných skupín okultistov z FEDu,WTO,MMF,BIS,etc. Celá ekonómia je ohraničená hranicami rastu. Okultisti zaviedli ľudstvo pomocou chamtivosti a nepoctivého zisku k hromadením majetku, z ktorého život nevyplýva. Je slepou ulicou a skončí krachom systému.

Preto píšem o riešení,ktoré poskytuje Biblia a hllavný ekonóm gr. Oikonóm Ježiš Kristus. A aj keď si to ty a tebe podobní nemyslíte, že jedine On dá všetko do poriadku, tak ťa nič neoprávňuje usmerňovať diskusiu. Má to v admin a ten pracuje v utajení, tak ako tí, čo ho platia. Pochopil si to vôbec? Jedine Kristus dá veci na správnu mieru a nastolí harmóniu, súlad a pokoj aj vo veciach, ktoré potrebujeme k životu.

Preto je potrebná polarizácia, aby sa ukázalo kto na akej ceste stojí. Zlatá stredná cesta neexistuje.Sú len dve. Široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a po nej ide väčšina, kde je možné robiť hocijaké rošády a nezmysly aj v ekonómii, a úzka cesta, ktorá je vymedzená harmóniou s vyššími princípmi, a Božím zámerom so zemou. Tá prvá cesta ničí zem, a ľudský charakter tzv. vlastníctvom vecí, z ktorých život nepochádza. Tá druhá je cestou života do uskutočnenia pozemského raja. Nikdo preto nebude môcť stáť mimo. Buď si za alebo proti.

Zamysli sa nad svojim nickom, či ním niečo nekalé nekamufluješ alebo ním nezavádzaš.Či ním jednoduch NEPOLARIZUJEŠ. Stačí si dať do Google "annunaki" a každému je hneď jasné, za koho a prečo kopeš.Nečudujem sa , že môj názor a výklad slova ekonómia, ťa privádza do nepríčetnosti. http://sk.wikipedia.org/wiki/Anunna


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-02  (08:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki, tvoj nick odhaľuje, čo si myslíš o svete,viere aj ekonomii. Príslovie hovorí jasnou rečou "psy štekajú, karavána ide ďalej". Zabudol si, že aj tento portál bol založený na polarizáciu ľudí? V opačnom prípade by si nemal o čom písať, lebo by ti vyschol zdroj inšpirácie.

Vôbec si neuvedomuješ, že akékoľvek nápady na zmenu ekonómie, čiže správu vecí verejných aj súkromných statkov, sú odsúdené na neúspech, lebo matrix je udržiavaný vydávaním peňazí na dlh a je v rukách elitných skupín okultistov z FEDu,WTO,MMF,BIS,etc. Celá ekonómia je ohraničená hranicami rastu. Okultisti zaviedli ľudstvo pomocou chamtivosti a nepoctivého zisku k hromadením majetku, z ktorého život nevyplýva. Je slepou ulicou a skončí krachom systému.

Preto píšem o riešení,ktoré poskytuje Biblia a hllavný ekonóm gr. Oikonóm Ježiš Kristus. A aj keď si to ty a tebe podobní nemyslíte, že jedine On dá všetko do poriadku, tak ťa nič neoprávňuje usmerňovať diskusiu. Má to v admin a ten pracuje v utajení, tak ako tí, čo ho platia. Pochopil si to vôbec? Jedine Kristus dá veci na správnu mieru a nastolí harmóniu, súlad a pokoj aj vo veciach, ktoré potrebujeme k životu.

Preto je potrebná polarizácia, aby sa ukázalo kto na akej ceste stojí. Zlatá stredná cesta neexistuje.Sú len dve. Široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a po nej ide väčšina, kde je možné robiť hocijaké rošády a nezmysly aj v ekonómii, a úzka cesta, ktorá je vymedzená harmóniou s vyššími princípmi, a Božím zámerom so zemou. Tá prvá cesta ničí zem, a ľudský charakter tzv. vlastníctvom vecí, z ktorých život nepochádza. Tá druhá je cestou života do uskutočnenia pozemského raja. Nikdo preto nebude môcť stáť mimo. Buď si za alebo proti.

Zamysli sa nad svojim nickom, či ním niečo nekalé nekamufluješ alebo ním nezavádzaš.Či ním jednoduch NEPOLARIZUJEŠ. Stačí si dať do Google "annunaki" a každému je hneď jasné, za koho a prečo kopeš.Nečudujem sa , že môj názor a výklad slova ekonómia, ťa privádza do nepríčetnosti. http://sk.wikipedia.org/wiki/Anunna


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-02  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prvom rade sme zaostalí a vobec sa nejedna o pokrokovu civilizaciu prave naopak.Ake mame technologie?Kde sme my vyspelí?A v com?V com sme vyspelí?Ani technologicky nie sme vyspelí ani duchovne.Naopak sme degenerovaní.

Páliť stromi ako vykurovací materiál je nie len ze nepokrokove ale priam chore.V prostredi vo svete kde su ovela efektivnejsie sposoby ziskavania energie.Debilnejsia bytost ako clovek mozno ani neexistuje.V tom mame pravdu v tomto sme vo vesmire sami.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-02  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani som netušil, že sa zo Slovenska plánuje urobiť centrum dopravy pre polovicu Európy. Ešte že to krachlo, musel by som sa vysťahovať. Napr. do Grécka, kde prosperita nehrozí.
Neverím tomu, že lenivá Európa má čo ponúknuť Číňanom. A tí tiež nebudú do nekonečna rásť, pretože ich zaškrtí sociálny výbuch. Robia všetko typ-top, ale hlupáci nevedeli, že s falošnými dolármi si môžu akurát tak...
Budúcnosť patrí Číne! Ak nejaká budúcnosť vôbec bude.


horal1966   |   ip:62.141.0.   |   2011-02-02  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vynikajúci článok,skvelé postrehy.


rado   |   ip:195.91.56   |   2011-02-02  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boľševik je nenásytný.


enslow   |   ip:178.41.56   |   2011-02-02  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlasim s nazorom otvoreneoci..mas palec hore odo mna


enslow   |   ip:178.41.56   |   2011-02-02  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak citsal som ze niekde na zahori sa ma vybudovatuplne brutalne logoisticke centrum aj s letiskom a pristavom a aj zeleznicou..neviete niekto viac?Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-02-02  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Biblista:
citujem "Vôbec si neuvedomuješ, že akékoľvek nápady na zmenu ekonómie, čiže správu vecí verejných aj súkromných statkov, sú odsúdené na neúspech, lebo matrix je udržiavaný vydávaním peňazí na dlh"

Ty uz si aj jasnovidec ? Ako vies co si uvedomujem ? O krize a peniazoch na dlh som vedel uz v roku 2005 !!! Ked ty si pravdepodobne o tychto veciach este nemal ziadnu sajnu a svet sa prave dostaval do obrovskeho ekonomickeho rastu !!!

Takze poucuj niekoho kto je na stejnej vedomostnej urovni (ci slabsej) ale nie tych, ktory celu vedu davni prekukli.

Mozno si zaplateny provokater, ktory donekonecna omiela totalne hluposti ako nabozenstvo (a este horsie KRESTANSTVO). Tu boli nabozenstva dalo viac rozsirene a hlavne boli uznavane daleko dlhsie ako nejakych 1700+- rokov (krestanstvo a biblia). Prosim netahaj tu take hluposti ako je nabozenstvo ... ked si v to veris tak si ver, ale NETAHAJ TU IMAGINARNE HLUPOSTI ktore su zalozene jedine na slepej=fanatickej viere, ktoru nebude mozno nikdy nijako dokazat a vsetko su to len vyplody fantazii, ktore sa opieraju a bajky a stare mudrosti, ktore nam tu nechali nasi tvorcovia Anunnakiovia. Preto aj ten nick ... pretoze verim ze sme boli stvoreny genetickou manipulaciou mimozenskou rasou. O nich a svete kratko po nich su tvoje pribehy z biblie, akurat ze sa stali minimalne 8000 rokov spet (teda 6000pnl).

Vsetko sa da zmenit, sila zmeny je v rukach mysli ludi. Ich socialne uvedomenie je prirodzena vec ci sa ti to paci alebo nie, fungovalo to tak celu nasu historiu. Aj predtym boli ludia ktory tvrdili ze je to predom prehraty boj ... a dnes vidis ake mame spolocensko-etnicko-ekonomicko-socialne vydobytky. To je len tvoj hlupy nazor ze volbami sa nic nezmeni. Naopak zmeni! Propaganda nefunguje na ludi vecne ... kazdy mame iny prah vnimania, ked niekto este slepo veri v propagande ekonomickeho rastu, zatial co iny pod vplyvom stejnej propagandy uz vidi realny svet a chape, ze takto to dalej nepojde.

Kdo je to veriaci ? Rozumej clovek, ktory dobrovolne veri v rozpravku (akukolvek) a je presvedceny ze sa skutocne stala a ze to tak je. Pricom nikdy nemoze existovat dokaz, ktory ju podpory (cestovat casom spet nejde a hmotne dokazy neexistuju, a az sa po smrti zobudim u konecneho sudu, uz stejne o tom nikomu nestihnem povedat ze to bola pravda). Takze pre mna je veriaci EXTREMNE LAHKO ZMANIPULOVATELNY clovek, ktory velmi lahko podlahne PROPAGANDE, ktora sa vobec nemusi viazat na realitu, a tyto ludia potom skutocnu realitu podvedome NEVNIMAJU. To je moj nazor na ludi.

to JA:
Cina sa zbavuje dolarov postupne a skupuje za nu realnu produkciu surovin ... jak na komoditnych trhoch tak priamo skupuje tieto podniky. Ma obrovske dolarove prebytky ktorych sa bude postupne zbavovat coz povedie k obrovskemu prepadu USD, zatial na to idu ale pomaly a rafinovane.

A cina nebude mat ziaden problem:
a) ma vlastne produkciu vsetkeho ... od primitivnych vyrobkov az po HI-TECH techniku. Je to 3tia(4ta?) krajina sveta, ktora sa dostala do kozmu a dnes ma vojensku techniku porovnatelnu s RUSKOM a USA!
b) ma zabezpecene obrovske surovinove zdroje na dlhe roky dopredu (tam presuva dolare a americke dlhopisy)
c) CINA nepotrebuje ani USA ani EU na to, aby nas zasobovala tovarmi. Kedze nic nedovaza, vsetko ma z vlastnej produkcie, zaroven nieje viazana patentmi, takze si moze vyrabat vsetko sama. Nic nepotrebuje dovazat, a preto kazdy vyvoz je pre nu strata (dostane za to dolare ktore nema kde minut, akurat pokial dolar este akceptuju ostatne krajiny, tak za neho skupuje suroviny a buducu produkciu).

Az nastane cas, cina zastavy vyvoz, skrati zakladny pracovny cas tak, aby sa po znizeni produkcie vsetkeho o 50% zostala zamestnanost taka aka je a maju vyhrano.

Zatial ale hraju hru a tazia z toho politicky, ze EU ani USA si nemozu nic dovolit voci cine, pretoze USA a EU su prakticky ZIVOTNE DOLEZITE prave preto, ze dodavaju superlacny tovar pre nas konzum. Ak by prestali, nastal by tak velky rast cien, ze by vdaka naslednym socialnym nepokojom mohol padnu cely ekonomicko-financny system EU a USA. A toto si nikto z panov hore nepraje.
c)


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-02  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki
ale veď ja viem! Čína sa zaobíde bez EU, tak neviem, čo by tu mala vyvážať a načo sa má akože stavať dopravné super centrum zrovna na Záhorí, kde má potom Macek šošovicu muácit? Bude muácit tí šikmooké gebule.
Číňania prosperujú, lebo makajú. My sme ako hnidy. Začínajú mať - poniektorí - majetkové statky. A to ich zahubí. A ak nie, tak Yankee v nich tú nenávisť zaseje. Aziatov je tak mnohonásobne viac, než nás, že už teraz sme ich príveskom. Technológie... Majú oveľa vyspelejšie školstvo, takže odborníkov už onedlho budú mať, koľko budú potrebovať.
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-02  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki, pribrzdi trochu. To čomu veríš ty, sú potom takisto rozprávky.Píšeš, že "verim ze sme boli stvoreny genetickou manipulaciou mimozenskou rasou. O nich a svete kratko po nich su tvoje pribehy z biblie, akurat ze sa stali minimalne 8000 rokov spet (teda 6000pnl)".

Takže poporiadku. Anunnaki, ktorých myslenie reprezentuješ boli démoni . Synovia genetickej manipulácie zhmotnených démonov boli ich abnormálni hybridní synovia nazvaní Bibliuo ako Nefilima alebo Giborim čiže násilníci a porážači, boli zničení potopou sveta. Démoni "anunnaki" boli donútení sa odhmotniť a vrátido duchovnej sféry, kde boli daní do Tartaru. Odvtedy zvádzajú ľudí podobných tebe duchovnými manipuláciami, cez okultné médiá.

Ich cieľ je opäť, tentoraz nie priamo, /lebo zhmotniť sa už nemôžu/, ale cez okultné elity a ním podriadeným vedcom, geneticky zmanipulovať ľudstvo. To sa im opäť nepodarí, vďaka Bohu a malej skupine ľudí, ktorá ich hru prezrela, na základe presného poznania Biblie. Všeti manipulátori sú Bibliou odhalení a budú Bohom naveky zničení.

V tomto kontexte, sú aj tvoje reči o ekonomii mlátením prázdnej slamy.Spamätaj sa človeče!Veríš rozprávkam annunaki...

Krátka rekapitulácia pre vyvrátenie nezmyslov, ktorým veríš, ktoré sa dajú doložiť Bibliou aj archeológiou.

Stvorenie Adama v roku 4026 p.n.l.
Potopa sveta v roku 1656 A. M. /2370 p.n.l./
Potomkovia anunnaki známi pod prezývkou Nefilim a Giborim, boli hybridné a zdegenerované potomstvo zhmotnených anjelov a ľudi, ktorí sa im podriadili boli zničení potopou sveta. Potopu prežili len ôsmi ľudia, Noe s manželkou a jeho tromi synmi a ich manželkami, po ktorých sú pomenované tri vetvy ľudí, ako semiti, chamiti a jafeti.

Od roku 1914 n.l. žije svet v "posledných dňoch starého sveta alebo v čase konca" , ktorý sa odpočitáva nezadržateľne tomuto nespravodlivému svetu. Ježiš pripodobnil tieto dni, dňom pred potopou, keď malá skupina násilníkov manipulovala s predpotopným ľudstvom, ktoré sa im na svoju škodu podriadilo. Dnes sú ľudia manipulovaní podobne ale sofistikovanejšim spôsobom strachom z terorizmu, ktorý riadi systematicky vládna okultná elíta sveta pod vedením démonov anunnaki. Tak ako vtedajší svet , ani dnešný svet si nevšíma znamenia doby a preto dopadne takisto zle ako ľudia pred potopou. Tí ktorí sa podriadia annunaki bude vstup do nového sveta spravodlivosti zamedzený. Stanú sa hnojivom zeme.

V tomto kontexte žiadna ekonomická reforma anunnaki tomu nepomôže ani nezabráni.Skutková podstata trestnej činnosti genetických manipulátorov /GMO, chemtrails, ktoré sú len vrcholom ľadovca/, je dokonale zmapovaná už nikdy viac sa nebude opakovať.Bohabojné ľudstvo vstúpy na očistenej zemi do nového sveta spravodlivosti a stanú sa pozemskými Božími synmi a dcérami.Večný život v dokonalosti preto stojí vyvarovať sa vplyvu annunnaki.

Nonsensm   |   ip:193.87.75   |   2011-02-02  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k&;feature=player_embedded


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-02-03  (03:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki to (C) je obdoba komunizmu, diktatura a poddanstvo najvecsieho zrna, ked akykolvek nazov tomu das.

k tej Cine;
a) tak ty si nevidel skutocne Cinske vyrobky, to ti garantujem ze by si to nekupil. Neporovnavaj nieco co je vyrobene v Cine zapadnymi firmami a ties tento tovar co je vyrobeny pre zapad do kusa je exportovany a vsetko sa pocita, takze ziadna Hillty v Cine nezostane a beton nadalej drvia majzlom a kladivom.
b) Cina nema zabezpecene nic, ziadne suroviny. To maju zabezpecene tie vyrobne firmy, ale nie jednoduchy ludia.
c) Ak by zapad pozastavil dovoz z Ciny, tak za tri dni hladuju a do troch tyzdnoch by bol politicky prevrat a komunistov by vesali na palmy. Takze nesnivaj o velkej Cine, lebo je neuveritelne velmi mala. Obor na hlinenych nohach.


LordX   |   ip:95.102.20   |   2011-02-03  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Annunaki - Vysoke cla na dovoz a moc silne progresivne zdanenie (ake silne??) by boli skor kontraproduktivne.

S ostatnym sa da suhlasit, az na to ze Cina zastavi vyvoz. Preco by to robili? Ved by z toho nic nemali. A v tom pripade sa niet coho obavat. A to ze k nam dovazaju lacnejsi tovar ako dokazeme sami vyprodukovat je pre nas velmi dobre. Predstav si ze by bez Ciny stal PC nie 20 000, ale 50 000 Sk.
Poznas infinite/free harbor fallacy? Je to tvrdenie, ze dovoz lacnych tovarov z vonku domacu ekonomiku a zivotnu uroven nejak poskodzuje. Da sa vyvratit jednoducho, ak to zoberieme do extremu - predstav si ze by existoval pristav kde by sa objavovali auta len tak zadarmo, dajme tomu 500 kazdy mesiac. Zo zaciatku by to mozno poskodilo vyrobcov aut, ale vsetci ostatni clenovia spolocnosti by z toho profitovali. Postupne by sa vyrobcovia aut preorientovali, a nakoniec by to prospelo vsetkym.

JEDINY pripad keby to moho byt potencialne skodlive, je ak by sa potom nahle prestali tie auta objavovat. No ak chce racionalny lacny vyrocba zarobit, nic take neurobi.

Problemom dnesneho systemu su krizy a boom bust cykly sposobene centralnymi bankami. Dovoz alebo globalizacia (specializacia) ako taka je naopak pozitivum.


ushiro   |   ip:213.151.2   |   2011-02-03  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A viete o tom, že paragraf týkajúci sa VLASTIZRADY bol pekne krásne po tichúčky zrušený?


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-02-04  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko je to len znaska mudrlantskych taranin,to co teraz vydime sa vola zahnivajuci kapitalizmus.mame tu tisice ludi co nemaju pracu a zerieme chemikalie ,nemohli by ti ludia robit v polnohospodarstve a vyrabat normalne potraviny ,nie to sa neoplati ha,ha.staty stracaju stovky miliard na danovych unikoch v akoze "danovych rajoch" a nic sa s tym nerobi ,preco mohli by napriklad pohrozit humanitarnym bombardovanim,ale nie ved humanne vlady nie su sproste,a neoskubu sami seba a svojich panov.Radsej zrusia vo vlastnom state vyrobu siat ,topanok pocase zrusia aj skoly a nikto uz nebude vediet vyrobit ani topanku ,preco lebo je to stratove a dovezu sa lacne, a mame dalsie tisice nezamestnanych.
toto vsetko je ukazka degeneracie vyspelej krestanskej zapadnej kultury.
Cina preto ze vyraba veci sa rozvyja ,ludia sa ucia a postupne zarabaju stale viac az si sami budu kupovat vlastne vyrobky a vtedy sa cina moze vysrat na zapadnych odberatelov,ktory uz nedokazu vyrobit ani hodinky.
Cize stale bude horsie ,ako spravne poznamenal ten mudrlant nezamestnanych bude stale viac,a preto ty co budu robit logicky kapitalisticky zarobia stale menej a menej budu kupovat a vsetci budeme postupne predavat a zakladat svoj majetok.
Co s tym?asi by bolo dobre zmenit spolocensky sistem za taky kde vecsina sa bude mat dobre a mensina sa bude musiet podriadit a nie ako je to teraz.
ale to by asi nebolo humanne.ha,ha


Bertold   |   ip:178.40.90   |   2011-02-05  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ushiro,
Prepáč, že ťa otravujem, nič v zlom, nevedel by si naísať na túto tému vlastizrady viac, alebo dať nejaký link? Zaujíma ma táto téma, veľmi aktuálna na Slovensku, som statočne prekvapený. Totižto myslím siže deň, kedy nastúpi účtovanie so zlodejmi, klamármi, bankstermi, politikmi sa pomaly blíži.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-05  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otázka: Čo je to globalizácia? Odpoveď: Smrť lady Diany. Otázka: Na základe čoho ste tak usúdil? Odpoveď:´Anglická princezna so svojím egyptským priateľom havarovala vo francúzskom tuneli, na nemeckom aute, v ktorom bručal holandský motor, ktorý šoféroval belgičan, čo slopal škótsku whisky, ktorého prenasledoval taliansky paparazzi na japonskej motorke. Následne sa ich snažil zachrániť americký doktor indickými liekmi. A toto všetko poslali tebe, Čechovi, ko..tovi, ktorý oblečený vo vietnamských šatách čumíš do taiwanského monitoru a v ruke máš čínsku myš. A navyše si to čítaš v slovenčine!


joplins   |   ip:212.27.29   |   2011-02-05  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker..

mas pejtsto body..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-05  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba copy na uvolnenie-smutné,ale pravdivé...


joplins   |   ip:212.27.29   |   2011-02-05  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

Question:
What is the truest definition of Globalization?
Answer: Princess Diana's death.

Question: How come?

Answer : An English princess with an Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel, riding in a German
car with a Dutch engine, driven by a Belgian who was drunk on Scottish whisky, (check the bottle before you
change the spelling), followed closely by Italian Paparazzi, on Japanese motorcycles, treated by an American doctor,
using Brazilian medicines. This is sent to you by a Canadian, using American Bill Gates' technology, and you're probably reading this on your computer, that uses Taiwanese chips, and a Korean monitor, assembled by Bangladeshi
workers in a Singapore plant, transported by Indian truck drivers, hijacked by Indonesians, unloaded by Sicilian longshoremen,
and trucked to you by Mexican illegals..... .


That, my friends,
is Globalization !


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-05  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten mnou skopírovaný text ale neberiem ako fake-je to iba dôkaz naozaj fungujúcej globalizácie.
Ved si uvedom joplins,že ten pôvodný text sa dá modifikovať prakticky pre akúkoľvek krajinu.
Globalizácia v praxi...
:-D


joplins   |   ip:212.27.29   |   2011-02-05  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker.ale ja to berem. len som narychlo vyguglil original v angline.. tam to je trochu obsirnejsie, no ten slovensky sa mi luuubi viacej..

je to tak..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-05  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-Dtibir   |   ip:91.148.18   |   2011-02-05  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalisti žijú z toho , že ich potrebujeme.... Kapitalizmus padne s príchodom nových technologii, ktoré obyčajných ľudí oslobodia od potreby kadejakých kapitalistických podnikavcov...(preto sa držia tej svojej ropy a nerastných surovín...umlčujú vedcov, aby sa neobjavili nové technológie), keď sa napr. vymyslí niečo čo si zavesím na dom a bude mi to vyrábať elektriku nebudem potrebovať hromadu kapitalistických úžerníkov,...


ushiro   |   ip:213.81.18   |   2011-02-05  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Berthold 2011-02-05 (09:38)
Musím to uviesť na správnu mieru.
Vlastizrada stále figuruje v trestnom zákone.
Konkrétne: Prvý diel
Trestné činy proti základom republiky

§ 311
Vlastizrada

Link tu:
http://ww.vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-zakon/
dada   |   ip:85.216.19   |   2011-02-05  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perfektný prognostik, škoda, že ho nepočúvajú aj doma na Slovensku, ale len na západe. Bohužiaľ Mikloš si naivne myslí, že je bajlepší, ale a nie je ochotný a schopný rešpektovať a zvažovať aj názor iných, podstatne múdrejších, rozhľadenejších a skúsených !!!


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-05  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dada
to je naivné. Mikloš veľmi dobre vie, čo robí a vie, aké sú schopnosti a znalosti iných ekonómov. On je vykonávateľom pokynov tých kruhov, ktoré nás majú znovu naštartovať na lacnú výrobu - na stále lacnejšiu výrobu, lebo Západ je v kríze a tie dlhy, čo narobil, musí niekto odmakať. Nebude to mať hranice, nakoniec budeme makať v pracovných táboroch za potraviny a nocľah. Nepoznám jediný argument, ktorý by túto víziu vyvracal.


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.12   |   2011-02-05  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehave vysielanie...
http://youtu.be/-Lf6las0lUo


nina   |   ip:109.114.5   |   2011-04-18  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre JA-pracovnich taborov je uz vybudovanych dost uz sa len caka.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-05-16  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to biblista:

paneboze ty si padnuty totalne na hlavu .. o com to preboha pises ? Ake moje teorie a Anunnakioch a vymyslenej biblii ? Odkial beries istoty tvojich teorii z vymyslenej biblie ? Preboha chlape sa spametaj.

To ze mam prezivku Anunnaki este nic neznamena :)

A ked uz sa chces venovat textom, tak studuj tie najstarsie ake existuju, a to su SUMERSKE. A vobec sa nezaoberaj hlupostami ktore vznikli storocia az tisicrocia neskor z tych povodnych.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-05-16  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to LordX:

ciastocne v kratkom horizonte mas pravdu, ze dovoz lacnejsich tovarov je zisk spotrebitela, kedze za svoju mzdu si kupi viac tovarov.

Teda z kratkodobeho hladiska na tom ziskavaju vsetci spotrebitelia.

Ale z dlhodobeho hladiska to znamena prirodzeny ODLIV pracovnych miest. To vedie k rastu nezamestnanosti, poklesu miezd (myslim poklesu hodnoty penazi - inflacii). Ak sa priamo umerne neznizuje aj zakladny pracovny fond (pracovna doba), vznikne rast nezamestnanosti. To povedie k docasnemu zvyseniu zadlzenia statov, neskor k zvyseniu dani a ich prerozdeleniu na ludi bez prace. Ak by sa tak nestalo, teda ze prestaneme platit nezamestnanym na zivot, zvysi sa kriminalita, a budeme musiest daleko viac platit na policiu a prevenciu kriminality. V takom rozpolozeni potom klesa mentalna vyspelost a uvedomelost ludi, a spolocnost hodnotovo degraduje (kradnut sa stane beznym naucenym chovanim zo svojho prostredia) coz moze mat dosledky na cele generacie (30-40 rokov !!!).

Takze nemozem s tym suhlasit, ze z globalizacie a lacneho hodozu spotrebitelia profituju. Ak tak len kratkodobo, a IHNED zacinaju masivne rast nevyhody.

Za dalsie, CINA nas potrebovala na to, aby ziskavala USD a EUR tak si zabezpecila:
a) prisun potrebnych surovin
b) vystavbu supervyspelych technologickych centier
c) zaplatenie "zapadneho! know-how
d) nakup licencii a technologii, ktore jej umoznia rychlejsie napredovat.

V momente ked sa Cina stane stejne vyspelou ako USA, Japonsko, tak nebude mat dovod vymienat svoje tovary a sluzby za USD a EUR, a tym padom zastavi vyvoz k nam. Pri neexistencii domacej produkcii sa stavame ekonomickymi otrokmi Ciny, a Cina si zacne presadzovat svoje ekonomicko-strategocke zaujmy ekonomickou cestou, podobne ako to od 2.sv vojny robila az do roku 2000 i USA. Od roku 2000 to USA robi vojensky, ale to uz tiez nebude dlho trvat. Cina dobije a ovladne svet EKONOMICKY, nie vojensky.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ľudská krutosť bez hraníc
Kult osobnosti, jakých je málo!

Otec

Falošné predstavy Bruselu o Bielorusku

Chemtrails

John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa ...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4137 s