23. September 2019
    
Chov hospodárskych zvierat - Dolezite.sk

Chov hospodárskych zvierat


  2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Chov hospodárskych zvierat

Chov hospodárskych zvierat za účelom získania mäsa, mlieka, či vajec je významným odvetvím poľnohospodárskeho priemyslu. So zvyšujúcou sa životnou úrovňou na svete sa úmerne zvyšuje aj konzumácia mäsa, mliečnych výrobkov a vajec.

Podľa vyhlásenia FAO v roku 2006, patrí odvetvie chovu hospodárskych zvierat k trom najzávažnejším znečisťovateľom životného prostredia.

O výraznom zaťažení našej planéty chovom dobytka svedčia nasledujúce čísla:

• chov v súčasnosti zaberá 30% celkovej zemskej plochy, vrátane 33% poľnohospodárskej pôdy na chov krmiva

• chov spôsobuje produkciu až 37% človekom vyprodukovaného metánu - skleníkového plynu, ktorý vzniká dôsledkom tráviaceho procesu dobytka

• vyprodukuje sa pri ňom až 64% amoniaku, ktorý výrazne prispieva ku kyslým dažďom

• vytvára sa 65% ľuďmi zapríčineného oxidu dusného, ktorý ma 296-krát väčší dopad na globálne oteplenie ako CO2

• výkalmi zamoruje pôdu a vodné toky ako aj podzemné vody

hospodárske zvieratá dnes predstavujú 20% celkovej zvieracej biomasy na našej planéte. Ich priveľké zastúpenie na rozsiahlych plochách a požiadavky na pestovanie krmiva spôsobujú znižovanie biologickej rozmanitosti (biodiverzity)

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na jednotlivé druhy chovu a zhodnotíme ich dopad na životné prostredie, kvalitu výrobkov ako aj kvalitu života chovaných zvierat.

Intenzívny chov

Bol vyvinutý na získanie maximálneho množstva živočíšnych produktov zo zvierat žijúcich na minimálnej ploche a vyžadujúcich minimálne ekonomické náklady. Zvieratá chované v takýchto podmienkach sú koncentrované vo veľkokapacitných halách a nemajú naplnené základné potreby, mnohé z nich nikdy neuzreli slnečné svetlo, nemajú dostatočný priestor na pohyb a ich stravovanie je zamerané na rýchle vykŕmenie. Na urýchlenie rastu a zabránenie ochorení v tak preplnených priestoroch sa používajú antibiotiká a hormóny na podporu rastu. Mnohé z týchto zvierat podstupujú dlhé náročné transporty, pre niektoré zvieratá je stres a vyčerpanie tak veľké, že pri prevoze umierajú.

Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu. Sliepky sú natlačené do úzkych klietok v dlhých radoch nad sebou. Celý svoj krátky život prežije sliepka v takomto chove na kovových mriežkach a na ploche menšej ako je hárok papiera veľkosti A4. Z dôvodu nedostatku pohybu mnohé takto chované sliepky nedokážu udržať vlastnú váhu a lámu sa im kosti.

V EÚ sa väčšina hospodárskych zvierat chová práve v intenzívnych chovoch. Niektoré krajiny, vrátane EÚ už zaviedli prísnu legislatívu na ochranu základných práv zvierat, ktorá zabezpečuje humánne zaobchádzanie s nimi počas chovu, transportu a zabíjaní zvierat, ale ani tieto opatrenia nemôžu úplne odstrániť utrpenie zvierat v takýchto podmienkach. Chovatelia tvrdia, že na naplnenie potrieb obyvateľstva je pri súčasných trendoch intenzívny chov jediným možným riešením. Z hľadiska spotrebiteľov je možnosť ovplyvniť túto skutočnosť jednak dobrovoľnou skromnosťou a obmedzením konzumácie mäsa, ale aj nákupom živočíšnych produktov v bio kvalite.

Chov hydiny

V súčasnosti sa v EÚ chová 243 miliónov nosníc v tzv. batériových klietkach, ktoré majú rozmer 50 x 50 cm. V každej klietke sa nachádza 5 -7 vtákov. Tieto klietky sú naskladané v dlhých radoch na sebe, často až v ôsmich poschodiach. Klietkový chov bude v rámci EÚ úplne zakázaný od r. 2012 a bude nahradený chovom v tzv. obohatených klietkach, ktoré pre každú sliepku poskytnú o 50 cm2 viac priestoru. Sliepky tiež budú mať k dispozícii hniezdny box, bidlo a obmedzené možnosti prachového kúpeľa.

Ako spotrebitelia však našťastie máme možnosť výberu a môžeme kupovať aj vajcia z iných druhov chovu, akými sú napr.:

Podstielkový chov - maximálna hustota je 9 vtákov na m2, maximálne na 4 poschodiach, nosnice majú prístup k hniezdnym boxom, na podlahe je podstielka. Každá nosnica má aspoň 15 cm bidlového priestoru a prístup k prachovému kúpeľu.

Voľný a ekologický chov - sliepky majú stály denný prístup k vonkajším výbehom, vnútorné priestory musia spĺňať kritériá podstielkového chovu. Vtáky sa môžu pohybovať rôznymi spôsobmi, čím sa im zosilňujú kosti. Majú k dispozícii viac priestoru a môžu vykonávať mnohé prirodzené vzorce správania.

V januári 2004 u nás vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý nariaďuje na všetkých pultových vajciach a ich obaloch označovať druh chovu: klietkový, podstielkový, voľný alebo ekologický. Ak na vajci nájdete číslo 0, vajce pochádza z ekologického chovu. Číslo 1 predstavuje voľný chov, číslo 2 podstielkový chov a nakoniec číslo 3 klietkový chov. (Viac informácií o tejto téme nájdete na www.slobodazvierat.sk)

Chov kureniec

Chov kureniec na mäso je jedným z najintenzívnejších a najkrutejších odvetví chovu zvierat. Nariadenie EÚ síce stanovuje maximálne 30 – 38 kg živej váhy na m2, ale Vedecký výbor pre zdravie a priaznivé životné podmienky zvierat vo svojej správe varoval, že pri koncentrácii väčšej ako 25 kg živej váhy na m2 dochádza k závažným poškodeniam a ochoreniam kureniec - abnormality nôh, brušná vodnatieľka, dýchacie problémy spôsobené zlou kvalitou ovzdušia, dermatitída, vytrhávanie peria, úmrtia súvisiace s kanibalizmom (www.europarl.europa.eu).

Z dôvodu vzájomného napádania a sebapoškodzovania sú kurčatám upravované zobáky, aby boli neškodné. Experti Európskej komisie vyjadrili obavy z rutinného podávania antibiotík a dopadu takýchto praktík na ľudské zdravie po požití ich mäsa. Preto niektorí producenti prestali používať antibiotiká na podporu rastu, tie sa však stále používajú na kontrolu chorôb. EÚ tiež objavila stopy zakázaných antibiotík v kurčatách pochádzajúcich z Thajska, Číny a Brazílie.

Chov hovädzieho dobytka

Kravy sú vo všeobecnosti menej často chované v intenzívnom priemyselnom chove v porovnaní s kurčatami či ošípanými. Ich intenzívny chov však spôsobuje najväčšie škody na životnom prostredí vo forme znečistenia vody, pôdy aj vzduchu a nutnosti pestovať pre dobytok krmivo, čo zaberá cennú poľnohospodársku pôdu, ktorá by mohla byť využitá na nakŕmenie ľudí. Bežný štandard v intenzívnom chove dojníc je, že dojnica sa umelo oplodní hneď po nastúpení zrelosti a za svoj približne 5-ročný život má 2 - 4 mláďatá. Po intenzívnej niekoľkoročnej produkcii mlieka je vyčerpaná a putuje na bitúnok.

V ekologických chovoch, hlavným cieľom chovu dojníc nie je bezduché hnanie sa za výškou mliečnej produkcie. Politika chovu dojníc v ekologickom podniku je postavená na dlhovekosti dojníc. Za výhodné sa považuje dožitie okolo 10 rokov s celoživotnou produkciou viac ako 35 000 - 40 000 litrov mlieka, ktorá sa dosiahne počas 7- 8 laktácií.

V intenzívnych chovoch je dobytok určený na mäso hneď v prvých dňoch po narodení zaočkovaný a býčky sú vykastrované z dôvodu lepšej ovládateľnosti a rýchlejšiemu výkrmu. Kastrácia prebieha bez akýchkoľvek utišujúcich látok, kým je zviera pritlačené k zemi. Na ochranu proti znehodnoteniu dobytka sú mláďatám odstránené rohy a to buď spálením zárodkov alebo odstránením pomocou elektriny. Prvé mesiace sa dobytok pasie na pasienkoch, čo významne zaťažuje pôdu a vodu a likviduje prirodzenú biodiverzitu. Po nejakom čase putuje jatočný dobytok na výkrm. Zvieratám je podávaná strava vo forme zrna a granulí, ktoré sa skladajú prevažne z podstielky pre kurčatá, pomletých rýb a iných živočíšnych produktov a pilín (http://www.chai-online.org/en/compassion/food_factory_beef.htm). Často sú tiež vystavené dlhým transportom a na bitúnok prichádzajú úplne vyčerpané.

V ekologickom systéme chovu dobytka na výkrm je naopak neprípustné používať roštový spôsob ustajnenia, ustajňovanie bez podstielky, ani žiaden zo spôsobov tzv. úsporného podstielania. Ustajnenie sa rieši tak, aby zvieratá mali dostatok priestoru a nedochádzalo ku vzájomným útokom a zraňovaniu. Všetky zvieratá v skupine musia mať prístup ku krmivu a k napájacej vode.

Chov ošípaných

Najväčším problémom zaťažujúcim životné prostredie pri chove ošípaných je veľké množstvo výkalov, ktoré tieto zvieratá produkujú. Výkaly ošípaných dosahujú vysoké hodnoty nitrátov a fosfátov, ktoré znečisťujú vodné toky. Niektoré krajiny vyriešili znečistenie spôsobené výkalmi ošípaných vývozom výkalov do ekonomicky rozvojových krajín, čo nie je práve najšťastnejšie riešenie. Veľká koncentrácia zvierat na malej ploche, špina a nedostatočná ventilácia nutne spôsobujú nízku kvalitu života a ochorenia u zvierat, ktoré musia byť potláčané antibiotikami – tie však ostávajú v ich mäse.

Súčasný chov hospodárskych zvierat so sebou prináša nielen množstvo škôd na životnom prostredí, zdraví a kvalite života zvierat, ale často sa odzrkadľuje aj na zdraví konzumentov - spotrebiteľov. Vo svetle narastajúcej potravinovej krízy, by sme sa všetci mali zamyslieť nad spotrebou mäsa a živočíšnych produktov a zvoliť vedomejší prístup k výberu a množstvu týchto výrobkov v našom jedálničku.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
dexter . hitycyve8   |   ip:178.40.19   |   2013-01-14  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekedy to bola stranka o dolezitich veciach, dnes o vegetarianstve


MeatExpert . wufydory92   |   ip:178.41.11   |   2013-01-14  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm. Kravam su upravovane zobaky aby sa nesamoposkodzovali a kurencom je tak jedno na ktorom tanieri skoncia. Dalsi chory vyplod dementneho zelinozruta. Vdaka tomu mame dostatok mlieka, syrov a kuraciny, aby sme nepodochli od hladu ako spenatovi inzinieri...


MeatExpert . wufydory92   |   ip:178.41.11   |   2013-01-14  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dexter, spenati si myslia, ze to je dolezite...


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-14  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ked su podla autora pre polia menej skodlive priemyselne hnojiva nez mocovka a hnoj...

a stale sa tu operuje tym, ze treba nasytit viac ludi...ja sa pytam, nebolo by lepsie, keby sa uz radsej pocet obyvatelov nezvysoval, sak uz nas je aj tak jak potkanov, keby sa nam v europe nemnozili priudeni tak uz by sme ten rovnovazny stav mali, ak by bolo menej ludi, bolo by dost plochy aj na energeticke plodiny aj na lesy a narodne parky


Peter . lomuleru32   |   ip:91.199.16   |   2013-01-14  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej dexter a MeatExpert mate dost trapne komentare. ked vas to nezaujima (co by naozaj malo) tak to necitajte a zite si vo svojom krasnom vymyslenom svete. Ja som neni vegetarian, mam rad maso ale to co sa tu pise je naozaj pravda. Na tuto nadprodukciu zvierat doplatime vsetci do jedneho. Nemyslite si ze vas sa to netyka


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-14  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pokial bude dopyt po lacnom mase tak s tym nic nespravime, co moze jednotlivec spravit je, chovat nieco sam a ak nema moznost tak podporovat tych ludi co nieco chovaju a maju prebytky, ja sa o to snazim, a preto nemam ziadne vycitky z toho, ze si dam 2-3x do tyzdna maso


dosto . hyqiqiny64   |   ip:95.105.14   |   2013-01-14  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yanath- uplny suhlas! ked už nič iné, aspoň podporovať tých čo tie zvieratá "chovajú" a nie udržujú pri živote kým sa nedajú zožrať. ako "civilizovaná" spoločnosť sme totálne zlyhali


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2013-01-14  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   OBÁVAM SA, ŽE VEGETARIÁNSKA LOBBY V TOMTO ČLÁNKU JE HLÚPOSŤOU.
DOKEDY BUDE TÚTO LOBBY ADMIN DOLEZITE.SK EŠTE PODPOROVAŤ?

VYSOKÝ DOPYT PO MÄSE VÔBEC NIE JE DÔVOD HLADU VO SVETE, TO JE HLÚPOSŤ.
KTO SA ASPOŇ TROCHU ROZUMIE POĽNOHOSPODÁRSTVU VIE, ŽE ZVIERA PRODUKUJE OKREM MÄSA AJ VÝKALY, KTORÉ SÚ VÝDATNÝMI ŽIVINAMI DO PÔDY. TAKTO POHNOJENÁ PÔDA BUDE MAŤ VIAC ŽIVÍN, A RASTLINY BUDÚ RÝCHLEJŠIE RÁSŤ.
ZDÁ SA, ŽE VEGETARIÁNSKY LOBBYSTI NEMAJÚ NAŠTUDOVANÚ ANI ZÁKLADNÚ ŠKOLU, KEĎ NEVEDIA AKO TO V POĽNOHOSPODÁRSTVE FUNGUJE
CHOV ZVIERAT URČITE NIE JE DÔVOD HLADU VO SVETE!!!
kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-01-14  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj tie miliony bizonov, divych koni, muflonov co sa pasli na americkej stepi znecistovali tu zem na ktorej sa pasli? a nieje to nahaodov tak ze tam kde je to hovno je viacej toho zivota, ako tam kde to hovno nieje? podla jednej teorie ktoru vypracovali na nejakej uznavanej univerzite zistili ze dinosari velmi prdeli, a vdaka sklenikovym plynom ktore vypustali beztrestne a nekontrolovatelne do ovzdusia sposobili dobu ladovu, takze vegetarianom treba zakazat tie strukoviny, ved ideme zachranovat planetu a zivot na nej...xixixi


Tan . nakyremy48   |   ip:195.168.2   |   2013-01-14  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nerobte paniku , človek sa sám vyhubí - prostriedky na to už má. Po dokončení diela si konečne zem vydýchne a flóra s faunou si konečne užijú raj na zemi.


Luke3 . cydarequ05   |   ip:158.195.2   |   2013-01-14  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vladimir....ohladne obmedzenia zivocisnych produktov treba mysliet viac globalne. Napr jeden z najvacsich vyvozcov hovadzieho masa do sveta je juzna amerika, vacsina obyvatelov si tam vsak hovadzie nemoze ani dovolit.
Je sice pravda, ze dobytok produkuje hnojivo, ludia vsak zabudaju, ze na vyrobu 1 kg hovadzieho sa spotrebuje az 15 kg krmovin, ergo tak dolezity vyprodukovany hnoj mohla byt potrava urcena priamo ludom.
Taktiez clanok nehovori o uplnom zruseni chovu zvierat, ale poukazuje na environmentalne skody, skody na ludskom zdravi a neetickom pristupe vo velkochovoch. Nemusite sa stat spenatozrutmi, staci sa len zamysliet, ci je pre nas take nevyhnutne jest maso kazdy den.
Ziadna vegetarianska lobby, len zdravy rozumPravdomluvec . wecoheda29   |   ip:2.98.164.   |   2013-01-14  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdanlivo od veci, ale len zdanlivo:

http://www.dhaxem.com/data/articles/2013_Greeting.pdf

Možno si to niekto dá preložiť. Ten článok o situácii na Slovenku je bomba.

Dúfam, že ho niekto so svedomím v Amerikie a v Anglicku stiahne, než to niekto "hore" ostráni a autora umlčí.
dexter . hitycyve8   |   ip:178.40.19   |   2013-01-14  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ked tie kravy tolko prdia ze az sa nam rozpada ozon tak ja uz neviem. Asi treba ist aj do afriky a vystrielat vsetky slony, gazeli, antilopi, "dive kravi" a vsetko, lebo vedecki vzate nam to rozprdi celu atmosferu. Ved ajtak ziaden uzitok znich nie?


benares . pynuwogy50   |   ip:82.161.64   |   2013-01-14  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yanath,dosto poradím vám,kto má v rukách riešenie.JA.Nakoniec,kto iný.Kašli na ostatných,kto,ak nie JA,kedy ak nie teraz?Snáď pochopíš ,čo mám na mysli.Takému Vladimírovi by som to určite neporadil,ten netuší,kde je sever.


Vazeni . tecomeku54   |   ip:81.100.24   |   2013-01-15  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako iste mnohi neviete..podla toho co tu pisete..tak to nemusi byt ziadne lobby,ale uz na poplach bijuci zdravotny stav mesozraveho obyvatelstva a taktiez neskutocne utrpenie zvierat ,ktore "clovek"odsudil na kruty zivot a este krutejsiu smrt.Akym pravom clovek berie zivot inym druhom???Ved prichadzaju na tento svet tak ako aj my aby si svoj zivot uzili..a namiesto toho im tu "ludia"pripravuju tryznenie a smrt?Chceli by ste byt v kozi teliatka,ktore odtrhnu od matky a zakolu na meso???Alebo by ste chceli byt tou kravou?Tieto zive tvory maju rovnaky pocit bolesti a strachu tak ako aj vy vsetci!!!


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-15  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ma aj mlada srny, ked ho strhne vlk

zly zdravotny stav je sposobeny nevyvazenou stravou, prezieranim a nedostatkom pohybu, nie tym, ze jeme maso, clovek moze rovnako ak nie viac stlstnut aj z mucnych vyrobkov a toto co tu davidlo vyvadza uz par mesiacov je obycajna propaganda


Skogen . samygile95   |   ip:145.255.1   |   2013-01-15  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápete?
Za súčasnej konzumácie mäsa uživí planéte 15 mld ľudí. Keď sa staneme vegetariánmi, tak uživí 40 mld ľudí....už chápete, prečo sú tu takéto články?

PS: Nie som vegetarián, ani vegán......ale podľa mňa to sem patrí....

Keby si každý z nás mal " zabiť " svoj rezeň osobne, tak sa polovica mäsožravcov položí a stane sa vegetariánmi...prečo?


EGON . kibuhine34   |   ip:212.1.1.6   |   2013-01-15  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez mi vobec nevadia clanky o zdravej strave, mna osobne to prinutilo sa nad tym zamysliet a aj ked som maso uplne nevylucil, snazim sa davat vacsi pozor co kupujem. Mohli by sme mat akykolvek dobry politicky system, ale ak budeme jest bordel a umierat na rakovinu a podobne, tak to asi nebude OK. Takze si myslim, ze taketo clanky su DOLEZITE a patria sem...


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2013-01-15  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Múdre slová Egon. Ako jeden z mála si pochopil jednoduchú myšlienku: Na zlých základoch nemožno vybudovať kvalitnú spoločnosť.

Nie je na tom nič zložité a pochopí to aj dieťa zo škôlky, pokiaľ bude mať záujem a nebude myslieť len bachorom.

No nepochybne mnohým ľuďom s darčekovými košmi od farmafiriem a od pacientov veľký počet chorých vyhovuje. Takých je totiž ľahké ovládať a obrať o ťažko zarobené peniaze. No neoberajú len ich. Ono totiž na tých nezodpovedných doplácajú i tí, ktorí sa starajú o svoje zdravie a to je nespravodlivé. Práve preto som zástanca práva odmietnúť platiť zdravotné poistenie. Nakoniec nejakú stupídnu reklamu na chudnutie, alebo na pochybné prášky, ktoré aj tak problém nevyriešia nájdete na každej druhej stránke. To je výsledok toho, že drvivá väčšina sa nestravuje správne.

Skutočná revolúcia začína v nás...


Davo . jafilehy   |   ip:95.141.19   |   2013-01-15  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Človek, ktorý si necháva odsávať tuky, keď mnohí vo svete hladujú a človek, ktorý platí za pochybné farmaceutiká sľubujúce chudnutie je absolútna amorálna troska. Lepšie by urobil, keby menej žral a za ušetrené peniaze kúpil niečo hladným deťom, alebo by si ušetril pre horšie časy. Lenže on radšej bude žrať a ešte naviac kupovať ďalšie produkty, ktoré sú len navýšením konzumného spôsobu života. Toto je však obraz hlavne Američanov ohlodávajúcich kosti a popíjajúcich kojeneckú výživu od kráv, ale tento debilizmus vidieť žiaľ vo veľkej miere aj u nás. Hnusí sa mi keď okolo mňa kráča obžratá žena a sťažuje sa na bolesť chrbtice. Veď samozrejme, že ju bolí. Chrbtica nedokáže dlho znášať tú obrovskú nadváhu a prichádzajú problémy, ktoré však drvivá väčšina rieši práškami utlmujúcimi bolesť - legálnymi drogami.

Naša spoločnosť sa stravuje nesprávne a môže za to aj banda promovaných ľudí, ktorí sa hrajú na autority a často trieskajú jeden blud za druhým. Napríklad ešte pred pár rokmi komisie lekárov odporúčali piť mlieko, lebo je v ňom vápnik. To bol jediný ich argument, ale nikto z nich nepovedal, že sa vápnik nachádza aj v zelenine a ich systémom by sa dala obhajovať aj marihuana. To je ako keby som trepal: Fajčite marihuanu, lebo sú tam kanabinoidy a ignoroval škodlivé látky. Zrejme bola tá lekárska lúza platená, pretože tak sprostí snáď nemohli byť.


Davo . jafilehy   |   ip:95.141.19   |   2013-01-15  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj v nasledujúcom videu jedna žena tvrdí, že musíme piť mlieko, čo je samozrejme nezmyslel, pretože vápnik a riboflavín obsahuje aj zelenina a aj ďalšie výživné látky, lenže sprostej, alebo skorumpovanej to ťažko človek vysvetlí: http://vimeo.com/43657184

Viera, že dospelý cicavec musí piť celý život mlieko je pre tých, ktorí myslia bachormi.


Davo . jafilehy   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte doložím svoje tvrdenia:

Vápník


sójové produkty

sójový jogurt, obohacený, 125 ml 367
sójové boby, vařené, 125 ml 88
sójové boby, suché, pražené (oříšky), 60 ml 60
zelené sójové boby, 125 ml 130
sójové boby, obohacené, 125 ml 100 - 159
tofu, obohacené vápníkem, 126 g 120 - 430
tempeh, 83 g 92

luštěniny, vařené, 125ml

fazole 41 - 64
cizrna 40

ořechy, semínka a jejich oleje

mandle, 60 ml 88
mandlové máslo, 30 ml 86
sezamová semínka, 30 ml 128
chléb, cereálie, zrniny
cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 28 g 55 - 315

ovoce

fíky, sušené, 5 kusů 137
pomeranč, 1 velký 74
pomerančový džus, obohacený, 125 ml 150

zelenina vařená, 250 ml

čínské zelí 167 - 188
brokolice 79
jarmuz (odrůda brukve), listy 239
kapusta 99
kapusta, skotská 181
listy hořčice 109
okra 107
listy tuřínu 208

další potraviny
mg
melasa (sirup) z cukrové třtiny 15ml 172
mléčné výrobky
kravské mléko, 125 ml 137 - 158
sýr čedar, 21 g 153
jogurt, bílý, 125 ml 137 - 230

A zdrojom riboflavínu (B2) je napríklad kel, kapusta, brokolica, špenát, rajčiny.


ocal . jusifumy19   |   ip:89.144.20   |   2013-01-15  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pani mäsozravci,skuste jest mäso vsurovom stave ako to robia ostatne normalne tvory na tomto svete,a dokazete ze vam tato potrava patry,vopacnom pripade su vase argumenty,len prasproste keci


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj Harabin tlačí aktívne do papule klobásky a popíja kojeneckú výživu kráv a to je aj dôvod toho, prečo má problém sa raz zohnúť. (Harabin odpadol v utorok na viedenskom letisku. Zle mu prišlo po tom, ako sa prudko zohol a následne prudko vstal.) Jednoducho keby chcel vykryť to, čo do seba dáva, musel by riadne intenzívne cvičiť a na to samozrejme čas asi nemá a asi ani silu vôle, preto by mal zvoliť veganskú stravu a pre začiatok by mal vyberať tie menej kalorické veganské jedlá a začať sa viac hýbať. To obžraté prasa, ktoré si pre bachor ani na penis nevidí jednoducho prijíma viac energie ako vydáva a konečne pocítil skutočnú spravodlivosť. Túto spravodlivosť sa však rôzne indivíduá snažia zničiť odsávaním tukov, ktoré by malo byť zakázané, aby sa prírodný výber čo najskôr postaral o hlupákov a aby boli spravodlivo strestaní. Tak isto by sa nemali sponzorovať ich prášky z peňazí všetkých, pretože je hlúpe platiť za ich chyby a za ich lenivosť a pažravosť.

http://img.cas.sk/img/12/title/512989-img-import-stefan-harabin-posilnovna-stefan-harabin-posilnovna
.jpg

Sila nie je len v rukách, ale aj vo vôli človeka. Ľudia ako Harabin zrejme nemajú ani jedno. Sú to trosky.


LEDABOLO . tenipise5   |   ip:195.146.1   |   2013-01-15  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ej-ha! Ic (choď) do frasa(čerta) autorko. Nielen krava prdi, aj krokodíl prdí - a je zákonmi chránený, ba domestikovaný. Žer si tu svolju SÓJU,nikto ti nebráni, ale mne nechaj faziľu s udeným!


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nezabúdajme, že tu máme ešte aj fajčiarov, ktorí serú na svoje zdravie a na ktorých musíme všetci doplácať prostredníctvom zdravotného poistenia. Pýtam sa prečo títo ľudia neplatia vyššie poistné keď už si dobrovoľne ničia zdravie ? A prečo tiež neplatia vyššie poistné obžratí ľudia, ktorí chodia trebárs cestou z kancelárií od mäsiara do lekárne po prášky na utlmenie bolesti chrbtice, ktorá už nedokáže znášať tú obrovskú nadváhu ?

Žiadajte právo financovať si zdravotné ošetrenie nezávisle, pretože je absolútne nespravodlivý dnešný model financovania. Toto základné právo je nám upierané a zároveň to, že sa skladáme aj proti našej vôli všetci na tieto výdaje je podporovaná apatia a ľudia sa jednoducho menej zaujímajú o svoje zdravie. Keby si mali platiť lekára zo svojeho, rozmysleli by si, či si dajú každý deň na obed mäso a či ho zapijú kojeneckou výživou.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozrite ako dopadne väčšina ohlodávačov kostí popíjajúca kojeneckú výživu, ktorú odporúčajú rôzne "autority" :
http://kultura.sme.sk/c/6649497/fotografuje-aj-to-preco-muzi-opustaju-zeny.html


LEDABOLO . tenipise5   |   ip:195.146.1   |   2013-01-15  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Shogenovi: Načo je nám 7 miliárd, nestačí 0,5 miliardy ? Práve preto je toto vymývanie mozgov (napr.sója, žihľava, púpava...)aby stav (množina) ľudstva poklesol. Vieš, Shogener čo žerie horných 10 tisíc ?? Bifteky, ustrice, krevety... Sóju a žihľavu určite nežerú.


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2013-01-15  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Vieš, Shogener čo žerie horných 10 tisíc ?? Bifteky, ustrice, krevety... Sóju a žihľavu určite nežerú.} Rád by som sa k tomu vyjadril. A čo akože ? Nemám záujem brať si príklad trebárs od horných 10 tisíc, ktorí trebárs trtkajú každý týždeň inú ženu, ktorí majú 30 párov topánok a 10 áut s vysokou spotrebou. Nechcem sa im totiž podobať, lebo nimi pohŕdam a chcem byť zmenou, ktorú chcem vidieť vo svete. Takže trebárs to, že Ratzinger, Al Gore žerúci mäso a kritizujúci globálne oteplovanie, Rytmus, Fico, Radičová, alebo iná háveď žije extrémne konzumne vo mne nevyvoláva túžbu žiť rovnako akurát ma to núti kričať a kritizovať ich extra amorálny spôsob života.


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2013-01-15  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A keď som spomenul toho Al Gora, je absolútnou hanbou, že ohlodávač kostí žijúci extrémne konzumným spôsobom života získal nobelovu cenu za boj proti globálnemu oteplovaniu. Žvatlať o hrozbách totiž dokáže každý, ale správať sa podľa toho, čo hovorí nezvládajú takí hajzlíci ako je on.

Al Gore by si zaslúžil Nobelovu Cenu za žvanenie a pokrytectvo.


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2013-01-15  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Vieš, Shogener čo žerie horných 10 tisíc ?? Bifteky, ustrice, krevety... Sóju a žihľavu určite nežerú.}

http://dolezite.sk/_Be_the_change_you_want_to_see_stan_sa_zmenou_ktoru_chc_56.html

Alebo:

http://www.youtube.com/watch?v=gomvuN9rDYc

Watch your TV and kill your brain.
Drink your beer and point the blame.
Smoke your cigarettes down to the stubs.
Getting trashed like a bunch of slobs.
You complain about the government and everything they say,
But don't you realize with your Anheuser Busch and Phillip Morris you're buying in?

Go to school, go to work, go to sleep, pay your rent.
Don't you see you're turning out like your parents?
Go to college, get a job, and buy a house and drive a car.
If you're lucky take your revolution and addictions along.
Have your life with all your thrills pay your taxes pay your bills.
Put yourself deeper into the grave.
Buy the shit that you don't need. Plant the corporate seed.
Can't you see you're keeping yourself enslaved?

Well I don't want to be part of your hypocrisy.
Cause I don't wanna support the things I say I hate,
cause that would make a hypocrite out of me.

See the protesters standing on the street, said they're fighting against global warming.
Then they jump into their cars and they drive away, I guess it's alright to support the things you say you hate.
I see the abortion doctors laying there in their blood, I hear the Christians screaming out "Well it's gods love".
We've got the peace-keeping missiles for fear, cause were fighting this war on terrorism.

You want the world to change, but you're going to stay the same.
You can't expect anything in a world full of apathy.

Like in the famous words of Gandhi, "be the change in this world that you want to see" The revolution doesn't start with your neighbor, the revolution starts with me.
Without the government, without the legislation, without the senate hearings without conglomerations, without the congress man or womyn, without the lobbyist, without the house or representatives, or the president. Without governor, mayor, school board or police, state or county jurisdiction, without your family.
Cause this revolution starts with me.
Cause I've got to be the change that I want to see.
And this revolution starts with me,
Cause I've got to be the change that I want to see.


Lekno . hucaligi50   |   ip:165.72.20   |   2013-01-15  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Od nejakeho casu je tu dost agresivity. Akoby sa aj Admin zmenil a uz netoleruje (nezvyraznuje) to co pravdive je, ci moze byt, ale to co jemu osobne najviacej sedi.
Tu neide o veganstvo, to by ste takyto clanok mohli v klude negovat.
Ide o vasu agresivitu.
Tu si svoje tazkosti neodventilujete, po nadavkach sa stale dostanete do toho isteho kolobehu depiek.


Davo . jafilehy   |   ip:91.233.24   |   2013-01-15  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ohlodávači kostí začnú s agresiou, keď im niekto pripomenie, že majú rovnakú mentalitu ako tí, ktorí sú nad nimi a ktorí ich zdierajú a hlavne keď im niekto pripomenie, že tiež nie sú ochotní vzdať sa umelých potrieb, aby ušetrili životy tých, ktorí sú pod nimi. Boli by jednoducho rovnakí, keby boli na mieste dnešných politikov, ktorí majú chudobu u prdele a tak by sa žiadna revolúcia nekonala. Nie sú schopní ani dnes dokázať to, že im skutočne záleží na utláčaných.

Politik (prípadne vatikánska háveď žijúca v extrémnom luxuse na úkor ľudí hrajúca sa na skromnosť) má v prdeli, že pre jeho extrémny plat nemá niekto na chleba podobne ako má ohlodávač kostí v prdeli, že pre jeho umelé potreby denne brutálne trpia milióny tvorov i keď to ide aj inak. Práve preto jaternicoví fundamentalisti zasrali všetky veganské témy.


Salmonelus . gefenumy56   |   ip:95.102.11   |   2013-01-15  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu ide hlavne o ten spôsob chovu. Vegetariánstvo nepodporujem (to by som nemohol kúpiť ani konzervu pre môjho psa a z neho asi ťažko spravím vegetariána). Je každého slobodná vôľa koľko mäsa požere aj keď tehotným ženám veľa produktov z mäsokombinátu neodporúčam (ak teda nechcete mať dieťa retarda). Ale treba si uvedomiť, že to čo jeme nie sú veci ale boli to živé tvory. Veľakrát napr. kura neuvidi za svoj život ani denné svetlo (ako priklad nemusime isť ani ďaleko) a spôsob ako sa s nimi zachádza je chladnokrvný. Za všetko môžu veľkochovy a obrie obchodné reťazce. Ak by bolo všetko ako kedysi (lokálne chovy, družstvá) nebol by problém. A kľudne si zatvárajte oči a hovorte si že je všetko v poriadku na 110%. Veď viac menej ste aj vy veľkochovné produkty dnešnej doby. Chcel som len povedať, že každý živý tvor si zaslúži kúsok dôstojnosti. A ešte odporúčam film čo bol nedávno v kinách Atlas mrakov. Jedna z časových rovín filmu má potenciál byť skutočná aj v realite, vďaka ľuďom ako vy.


MeatExpert . wufydory92   |   ip:178.41.11   |   2013-01-15  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, kolko ti plati MONSANTO za tvoju sojovu LOBY? Inac, zas si mal privela spenatu a lezie ti to na hlavu...


MeatExpert . wufydory92   |   ip:178.41.11   |   2013-01-15  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inac sledujem, ze sem pise stale menej a menej normalnych ludid a uz si tu pritakavaju len spraglovi kovboji... Nacase tuto stranku opustit.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-15  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo tu ostan zo zotrvacnosti ako ja a rob si prdel z tunajsich idiotov :D


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.173   |   2013-01-15  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ArogantVeganStyle.fojokecu00: čo zavádzaš, ten tvoj odkaz o stravovaní nehovorí. Hovorí buď o prežieraní, alebo o narušenom metabolizme a to je choroba.

Podľa mňa každý je to, čo mu chutí a tí rozumnejší by povedali, že čo mu telo žiada. Ak chceš byť vegetarián buď si , kto ti bráni? Nechaj iných na pokoji a nevnucuj sa im!

Mám dojem, že takýmito drístami sa zakrýva naša potravinová """nesebestačnosť""". Takýto ľudia sa podieľali """asi""" aj na určovaní kvôt pre štáty vstupujúce do EU. Či im išlo vtedy o niečo iné?

Ak áno, o čo asi?ArogantVegan . bapysuca29   |   ip:87.106.21   |   2013-01-15  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s


ArogantVegan . bapysuca29   |   ip:87.106.21   |   2013-01-15  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Tu ide hlavne o ten spôsob chovu. Vegetariánstvo nepodporujem (to by som nemohol kúpiť ani konzervu pre môjho psa a z neho asi ťažko spravím vegetariána} Kto začne chovať mäsožravé zviera, musí si uvedomiť, že získavanie potravy prechádza na neho. Ak chová hada, nemusí myšky zabíjať, ale musí ich kupovať. No vykryť všetky potrebné látky pre psa je možné aj bez živočíšnych produktov. Rastlinná strava totiž obsahuje všetky látky, ktoré psík potrebuje.
http://www.vegakrmivo.sk/

Každopádne veganom odporúčam radšej kúpiť zvieratká, ktoré nekonzumujú mäso a budú to mať jednoduchšie+menšiemu zvieratku je ľahšie zabezpečiť aj v byte celkom dobré podmienky pre život.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo, kolko ti plati MONSANTO za tvoju sojovu LOBY? Inac, zas si mal privela spenatu a lezie ti to na hlavu...} Nepropagujem produkty Mosanto a mimochodom to, čo pestujú i tak ide z veľkej časti na výkrm hospodárskch zvierat. Ja by som bol najradšej, keby mal každý človek svoju záhradku a pestoval si rastlinnú potravu sám. O to viac potom aj chutí. Napríklad ja si najradšej aj pripravujem jedlo sám, pretože je to súčasť mojej filozofie a mám to proste rád. Nemám rád, keď mi niekto pripravuje jedlo a preto ani nevyhľadávam reštaurácie. Tie beriem skôr ako prípad núdze. Jednoducho keby som nemal po ruke kuchyňu.

Kto nefajčí, nepije, nedroguje, možno si ušetrí aj na záhradku na ktorej si môže pestovať vlastnú zeleninu a ovocie.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { ArogantVeganStyle.fojokecu00: čo zavádzaš, ten tvoj odkaz o stravovaní nehovorí. Hovorí buď o prežieraní, alebo o narušenom metabolizme a to je choroba.} Nejde o chorobu. To len skoro všetky obžraté stareny sa vyhovárajú na choroby a narušený metabolizmus i keď je to len o pohybe a stravovaní. S tými pavedeckými drístami teda na mňa nechoď. Dajte mi na rok obžratého človeka a ja z neho urobím človeka s dobrou postavou i keď bude na začiatku tvrdiť, že má narušený metabolizmus. Lenže nech nepočíta s tým, že bude vyžierať čipsy a sedieť pred bedňou.

Na Slovensku to dnes vyzerá ako keby mal každý druhý poruchu metabolizmu. Pravdou však je, že akurát livestyle sa zmenil a ľudia začali žiť extra konzumne. Žiadne poruchy metabolizmu až na pár výnimiek, ktoré by sa možno našli nie sú.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výhovorka narušeného metabolizmu je často len podporou obžerstva. Obžratí sa často utešujú tým, že majú poruchu a nemožu s tým nič robiť, ale skutočnosť je taká, že väčšina z nich len uprednostňuje kalorické živočíšne produkty a majú málo pohybu.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-15  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veganstvo je tou strednou cestou. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že bude vegan obžratý, ale samozrejme ani vegan nemá problém pribrať na váhe, pokiaľ si vyberie viac kalorické potraviny. Každopádne určite je to vhodnejšie stravovanie ako oblizovanie kostí a požieranie usraných čriev zvierat plnených živočíšnym bordelom obsahujúcim látky z farmaceutík, ktorými museli nadopovať zvieratá vo veľkochovoch, aby vôbec prežili v tých extrémnych podmienkach.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-15  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak on nam vie urobit veganov aj zo psov...mam dost :D


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-16  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Donieslo sa ku mne, že dnes májú v správach (17:00 TV joj) hovoriť lekári svoj názor na veganov. TV nepozerám, ale poprosím, aby ste si to pozreli a ak tam náhodou budú kritizovať veganstvo, napíšte mi prosím sem ich najsilnejšie argumenty a ja už ich poriešim ak budú znova zavádzať. Zapíšte si prosím aj ich mená pre prípad, že by som sa rozhodol napísať aj článok, ktorý by som poslal do médií. Obávam sa totiž, že sa nič nezmenilo a že zas budú padať pavedecké bludy z úst promovaných "autorít".

Zrejme zas budú vyťahovať vitamín D, ktorý je možné získať zo slnka, alebo z kakaa a obohatných potravín, alebo B12, ktorú tiež vegani nemajú problém získať z rôznych zdrojov.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-16  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj tu by mali pribudnúť tie správy, takže možno si to pozriem aj sám:
http://www.joj.sk/relacia-noviny/noviny-o-relacii.html

Ale akosi sú pozadu. Ešte tam nie sú ani včerajšie správy.


jojo . sapivafe98   |   ip:178.41.11   |   2013-01-17  (04:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Arogant, to som sa nasmial na tvojich prispevkoch a komentaroch. Ty zijes uplne mimo reality.


jojo . sapivafe98   |   ip:178.41.11   |   2013-01-17  (04:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, uz kolky nick to pouzivas? Ty sa musis riadne hanbit za svoje prispevky...


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-17  (08:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz neotravuj ty mentálny mrzák a zmenu nickov ti možno niekedy vysvetlím podrobnejšie. Teraz len toľko, že to má súvislosť aj s ad hominem, ale to nie je jediný dôvod.

Tak čo ? Videli ste nejakú reportáž o veganstve ? Pozeral som na webe tv joj: http://www.joj.sk/relacia-noviny/noviny-o-relacii.html, ale nič som tam nevidel. Asi som dostal zlú informáciu. Pozriem ešte Markízu. Možno tam to bolo.


Krovak . kuralogo13   |   ip:195.146.1   |   2013-01-17  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo: ad hominem sa týka aj nadávaniu druhým do mentálnych mrzákov.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-17  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To bolo len hodnotenie. V podstate nedal žiadny seriózny argument, preto moje hodnotenie jeho osoby nemožno nazvať snahou o vyvrátenie. Takže nejde o ad hominem.

Veď pozri čo mi napísal: Arogant, to som sa nasmial na tvojich prispevkoch a komentaroch. Ty zijes uplne mimo reality.

Z mojej strany to bola teda len reakcia na jeho úbohosť. Nešlo o snahu vyvrátiť jeho argument útokom na jeho osobu. A na ten druhý dotaz som mu čiastočne odpovedal...takže nevidím žiadny problém.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-17  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No na tejto stránke som sa často stretol s ad hominem. Keď som sem vložil článok, nevyjadrili sa k argumentom v článku, ale začali riešiť len mňa. Napríklad si to môžeš všimnúť u Pandemoniuma. Ten to robí často aj iným. Ale to nie je jediný dôvod a i tak väčšina nemá problém zistiť pod ktorým nickom vystupujem, pretože som nezmenil formu prejavu a ani sa o to neznažím. Chcem len sťažiť situáciu istým ľuďom.


Krovak . kuralogo13   |   ip:195.146.1   |   2013-01-17  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo: problém je, že to bola úbohá reakcia na úbohosť, čo ťa (zasa) posúva práve na takú istú úroveň


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-17  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Krovak, ty možno dobre vieš, že keď argumentujem, odcitujem v zátvorkách argument a potom napíšem protiargument. Tu však nebola žiadna snaha nejak argumnentovať, pretože z tohto človeka za celý čas skoro nič seriózne "nevypadlo".


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-17  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš pravdu. Nebolo to veru nič na úrovni. Asi by bolo lepšie, keby som to nenapísal. Len som akosi chytil chuť mu to vrátiť.


Krovak . kuralogo13   |   ip:195.146.1   |   2013-01-17  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo: to vieš, ľahko sa mi upozorňuje na prešľapy ega toho druhého ;-)


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-17  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak ak tým narážaš na mňa, nie je všetko také ako sa zdá. Nemám veľké ego. Skôr "trpím" nedostatkom ega, pretože mám prísne požiadavky a ťažko teda dosahujem vlastné zvyšovanie sebavedomia. Tu je však moje vyjadrovanie trochu o inom z určitých dôvodov, ktoré som už aj v minulosti naznačil. Okrem toho ja si aj to svoje malé ego musím udržovať ťažkou drinou. Mne nestačí zarecitovať "rytmusovské sračky" o tom aký som kráľ, aby som si zvýšil ego. Mne ego nezdvíha ani titul pred menom, pretože žiadny nemám.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-17  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ego mi nedvíhajú ani predražené značkové topane, alebo krásny ksich, nadrozmerný pohlavný orgán, alebo niečo podobné...Takže ťažko ja dosiahnem veľké ego, pokiaľ si ho trochu dokážem dvihnúť dajme tomu zvýšením fyzickej sily.


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.26.215   |   2013-01-17  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DAVO,

Prosím, ak môžete, okamžite dajte spojenie na ľudí čo bojujú proti vivisekcii na Slovensku a v Čechách. Máme materiál, ktorý úplne spochybní pokusy na psoch ohľadom rakovinového výskumu.
http://www.dhaxem.com/documents/dhaxem_and_cancer.pdf
BBC vo svojom programe odvysielanom 14.01.13 potvrdili to, že Corascendea vyliečila z rakoviny psa prirodzenými prostriedkami, (pozri príbeh Sophie pod INTERNATIONAL „Na tému rakoviny“ na www.dhaxem.com) ale tvrdia, že to nič neznamená ohľadom ľudí.
Pritom sami ročne vraždia tisícky psov a iných zvierat na pokusy s chemoterapiou a iným jedmi. Ako to, že ak sa jedná o vivisekciu, tak výsledky platia aj pre ľudí, ale ak sa jedná o dokázané vyliečenie prirodzenými prostriedkami, tak výsledky so zvieratami pre ľudí neplatia?
Na to, aby zničili Corascendeu ako zlú čarodejnicu a podvodníčku, ale v skutočnosti bojovníčku za práva Slovákov a Čechov, svoj film ktorý, sa podobá neskutočnej rozprávke o strige, BBC zostrihali tak, aby vytvorili falošný obraz o nej a ešte zmenili aj jej výzor a hlas tak, aby ju diváci nenávideli a aby sa stala obeťou vandalizmu. Čo sa im dnes aj podarilo.
Corascendea nikdy nežiadala £280 za liečenie a aj to uviedli len na to, aby ju ľudia odsudzovali. Pozri hocktorú stránku na slovenskej verzii Dhaxem webu, sú tam napomínania, aby sa ľudia bez prostriedkov nezdráhali ju kontaktovať, ak by chceli jej pomoc. Corascendea všemožne bojuje za práva chudobných, a hlavne penzistov na Slovensku.
Pozri tu: vyber „Interface“na http://angloslovaktranslations.com

Pozri viac tu tému ohovárania Corascendee z anglických médií tu:
http://www.capitalbay.com/latest-news/296200-spiritual-healer-claims-she-can-treat-cancer-with-speci
al-diet-while-charging-280-for-a-consultation.htmlKrovak . kuralogo13   |   ip:195.146.1   |   2013-01-17  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo: písal som to na seba. Čím som chcel povedať to, že je oveľa ľahšie povedať ti: "toto bola úbohá reakcia", než sa ubrániť takú reakciu napísať.
Nebuď zasa vzťahovačný :-P


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-17  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja v podstate nemám žiadne spojenia s veganmi a veganstvo propagujem akurát tu, občas niečo napíšem do diskusii na azete, alebo vybralisme.sk ale môžeš skúsiť osloviť ľudí zo soucitne.cz alebo vegan-fighter.com prípadne zavítať do facebookových skupín otevrioci,soucitne,veganstvi a podobne, ale ja na face nie som, takže s tým ti asi tiež moc nepomôžem. PS: čítal som len úvod tvojej správy, pretože teraz mám iné veci na práci. Neskôr prečítam aj ostatné a prípadne napíšem dodatok.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-17  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pohoda krovak...veď som v úvode komentáru napísal: AK SI TÝM NARÁŽAL NA MŇA.


Krovak . kuralogo13   |   ip:195.146.1   |   2013-01-17  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec: "BBC vo svojom programe odvysielanom 14.01.13 potvrdili to, že Corascendea vyliečila z rakoviny psa prirodzenými prostriedkami, (pozri príbeh Sophie pod INTERNATIONAL „Na tému rakoviny“ na www.dhaxem.com) ale tvrdia, že to nič neznamená ohľadom ľudí." - no toto je podľa mňa z pohľadu oficiálnej medicíny/výskumu najslabšie miesto. Totiž štatisticky je to zanedbateľná vzorka.
Navyše (a to je podľa mňa smutnejšie) predpokladám, že ten postup nebude v laboratóriu dosť dobre replikovateľný. Inak povedané pokiaľ mám správny obraz o tom co Corascendea robí, tak to bude v zásade na dosť osobnom prístupe a tak štandartná procedúra "dáme im toto a sledujeme na koľkých to zaberie" nemá šancu.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Rozhovor s Jarkem, pašerakem a vyrobcem pseudoalkoholu


2012-09-20  (08:43)  |  Úvahy a komentáre
"Ladik, kura, nevim. Kdosik to dojebal. Dvacet roku si člověk dava pozor, a pak mu to jakysik mamlas rozbije. Kdosik dodal do systemu materyjal, kery byl pomišany s metylem. To zme nemohli tušit. Zrobili zme všecky procedury, kere robime normalně. Perfektně zme to vyčistili a předali dal. Partyja z teho zrobila ty svoje tuzemaky, vodky, švestkove slivovice a jine sajrajty pro blbce. Nikdo ale netušil, že v tym je metyl. Metyl nevyčistiš."


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Marshallův plán

Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy

Hlúpi sa ľahšie ovládajú...

Milton Friedman - Mýtus obedu zadarmo (The Free Lunch ...

Ako minimálna mzda likviduje pracovné miesta | SK ...

Jak dosahnout zmeny?!

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4836 s