23. September 2019
    
Chystajú sa nás vyhladovať - Dolezite.sk

Chystajú sa nás vyhladovať


  2011-05-03  (00:17)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Chystajú sa nás vyhladovať

Lindsey Williams pracoval v sedemdesiatych rokoch ako kaplán na Aliaške. V tom období sa budoval cez Aljašku ropovod, ktorý dával zamestnanie veľa ľuďom. Lindsey sa ponúkol, že bude ich kaplánom. Tento projekt riadila elita, hŕstka extrémne bohatých ľudí, ktorá má až doteraz moc nad celými Spojenými štátmi a dokonca nad celým svetom. Pastor Lindsey s nimi žil tri roky. Dozvedel sa, že Spojené štáty neriadi demokracia, ale elita…

Lindsay vo videu povedal, že Ilumináti chystajú hladomor,ale nie preto, že by nebol dostatok potravín, ale taký hladomor, že ľudia si potraviny nebudú môcť kúpiť.

http://cs.gloria.tv/?media=147932

História 1. mája
Milí priatelia, písali sme, že dátum 1. mája bol zneužitý na „narodenie“ plánu Iluminátov, ktorý obsahuje tzv. 6 požiadaviek Lucifera.  Prinášame o tom ďalšie informácie:

V roku 1776 katolícky seminarista Adam Weishaupt pojal ideu, že Lucifer je rovný Bohu.  Jeho filozofia dvoch bohov sa rozvinula do spôsobu uctievania tohto „druhého“ boha, Lucifera a šiestich bodov ako rozšíriť túto „vieru“ vo svete. Lucifer za to prisľúbil bohatstvo a moc. Weishaupt vyučoval vo vtedajšom čase najbohatšieho muža Amschela Rothschilda.

Rothschildovi bola táto filozofia prezentovaná 1.5.1776 popri organizácii zvanej Ilumináti. Rotschild dostal prísľub, že s Luciferom na svojej strane bude vládnuť svetu.

6 BODOV, ktoré Lucifer za túto svoju službičku požadoval boli:
1. Eliminácia národných vlád
2. Eliminácia kresťanstva
3. Eliminácia rodiny
4. Eliminácia vlastenectva
5. Eliminácia dedenia
6. Eliminácia osobného vlastníctva

Tento plán by vytvoril svetový štát pod kontrolou House of Rothschild.

Pozrite sa na svoju školu, vládu, televíziu, správy, propagáciu homosexuality, neviazaný sex, kontrolu pôrodnosti, feminizmus a pod. a uvidíte vyššieuvedené poctivo implementované v spoločnosti. Každý krok, ktorý vaša vláda urobila, urobila v prospech tohto Luciferovho plánu.

Vzostup Rothschildovcov

Rothschildov syn Nathan prevzal the Bank of England prostredníctvom drzých špekulácií a spokojne povedal:
“Je mi jedno aká bábka je na anglickom tróne. Muž čo kontroluje tok peňazí kontroluje aj Anglicko. A ja kontrolujem tok peňazí.”,
a v roku 1818 Amschelov syn James obdobne prevzal Francúzsku národnú banku. Etetablovali sa v nej aj ďalšie Amschelove výhonky, synovia Solomon a Karl Mayer Amschel Rothschild, zakladateľ dynastie, tak kontroloval polovicu svetových peňazí a s tým plynula aj politická moc.
To je počiatok House of Rothschild.

Čoskoro Rotshschildov klan obopol Európu koľajnicami, investoval do ťažby nerastov, financoval stavbu Suezského prieplavu, platil výskumy nálezísk ropy, financoval diamantové operácie prostredníctvom Cecil Rhodes, ktoré zapichli chapadlá do afrického impéria ,financoval Habsubrskú monarchiu a zachránil ju pred bankrotom. V Amerike financoval Standard Oil, Carnegie Steel a Harriman ‘s Railroad. Od roku 1820 nastal vek Rotschildovcov a de facto existovala len jedna sila a tou bol Rotschild.
Dodnes zostal oficiálnym brokerom zlata v Bank of England.
Druhá svetová vojna bola ťažkou ranou pre Rotschildov politický vplyv, ale enormné bohatstvo hýbuce svetom zostalo.

Federal Reserve System

V roku 1911 rozdelil Standard Oil Company na menšie spoločnosti kvôli antitrustovej legislatíve.
V roku 1913 Rotschild a J.P. Morgan vytvorili súkromný Federal Reserve System -súkromnú banku, ktorá si ilegálne uzurpovala a právo tlačiť americké doláre a požičiavala ich americkej vláde za úroky, ktoré sami stanovovali. Úroky sa vracali nezdanené do charitatívnej Rockefeller Foundation, takisto založenej v roku 1913, vytvorenej špeciálne na tento účel. Nedávno bolo publikované, že nadácia počas svojej 95 ročnej histórie zmárnila 2 miliardy svojich všivavých dolárov na „charitu“ , ktorá spočívala vo financovaní „mentálenj hygieny“ a to vrátane Hitlerových a Leninových revolučných úletov.

Council on Foreign Relations- CFR

V roku 1921 tie isté kruhy vytvárajú Council of Foreign Relations, ktorá od 2. svetovej vojny nominuje amerických prezidentských kandidátov, ministrov obrany a obchodu .
Bývalý riaditeľ Svetovej banky James Wolfensohn sa v prejave pri príležitosti 90-teho výročia CFR takmer rozplynul a pritom priznal farbu: „…A toto je svet v ktorom neexistuje CFR: Aký hrozný a bezprízorný svet by to bol , keby ho neviedla táto skupina ľudí.”

Bilderberg

V roku 1945 David Rockefeller zakladá skupinu Bilderberg , ktorá si hovorí aj Najvyšší kňazi globalizácie. Ktorýkoľvek premiér Európy musí byť akceptovaný Bilderbergom.
V roku 1968 vzniká Rímsky klub a v roku 1973 Trilaterálna komisia.

Istý John David vo svojich Spomienkach na str. 405 píše:
„Niekotrí veria, že sme členmi tajnej kabaly pracujúcej proti záujmeom USA, keďže seba a svoju rodinu charakterizujem ako internacionalistov a konšpirujúcich s ostatnými vo svete na vybudovaní integrovanejšieho globálneho politického a ekonomického systému, jedného sveta, ak chcete. Ako toto je moja vina, prosím, som vinný a na túto svoju vinu som patrične hrdý.”
Janko David veľmi dobre vie o čom hovorí. Je bezpochyby najmocnejším indivíduom akého tento svet kedy videl. Je vnukom kráľa globalistov, Davida Rockefelera.

Konrola médií

Rockefellerovská dominancia nad médiami a politikmi môže byť len ťažko preceňovaná , navyše sám uvádza svoje vlastné tieňové aktivity. Tu je Davidov postoj k jemu lojálnym médiám zo stretnutia Bilderbergu v roku 1991:
“Sme vďační  Washington Post, the New York Times, Time Magazine a iným veľkým vydavateľom, ktorých riaditelia navštevujú naše stretnutia a rešpektujú svoje sľuby už vyše 40 rokov. Bolo by pre nás nemožné rozvinúť náš plán pre tento svet ak by sme nestáli počas tohto obdobia vo svetle publicity. Svet je sofistikovanejší a pripravený kráčať ku svetovej vláde Nadnárodná suverenita intelektuálnych elít a svetových bankárov je žiaducejšia ako národná profilácia produkovaná minulými storočiami.“

Európska Únia

Podľa odtajnených dokumentov americkej vlády líder CIA , Donovan, sa pokúsil v roku 1950 vytvoriť EU vytvorením Rockefellerovho a Fordovho American Committee for a United (ACUE). Osobný priatelia Rockefellera Alan a Foster Dullesovci prevzali financovane európskeho hnutia, založili European Fathers, a najali Retingera, Spaaka, Monneta a Schumanna ako amerických nádenníkov.
V roku 1965 ACUE inštruovala vice-prezidenta EEC pracovať pre euro v tajnosti, aby nikto nemohol protestovať, až vtedy, keď už bude neskoro. Taká vec je vážnou a neserióznou manipuláciou nás všetkých.

Koniec Sovietov

Podľa bývalého sovietskeho disidenta Vladimíra Bukovského, ktorý ako Jeľcinov svedok v procese proti ZSSR mal prístup k tajným sovietským dokumentom v roku 1989:
Michael Gorbačov mal hostí z Trilaterálnej komisie: Davida Rockefellera, Henry Kissingera, bývalého francúzskeho prezidenta Giscardda, bývalého japonského premiéra Nakazoneho. Žiadali ho pripojiť sa k Skupine 7, MMF, Svetovej banke, GATT a pod. Navyše rojčili o európskom federálnom štáte, siahajúcom až po Ural. Takýto štát bude do 15 rokov, chvastal sa Estaing, prezident Európskeho konventu , ktorý napísal európsku ústavu. Tak EU bola plánovaná Rockefellerom a spol dávno pred zmluvou z roku 1992.Neskôr v roku 1989 prezident EEC-komisie, Jacques Delors, čestný člen Rockefellerovho Rímskeho klubu tlačil Gorbačova znovu do európskej federácie po páde berlínskeho múru.
Gorbačov je dobrý priateľ Rockefellerovcov. Jeho Svetové politické fórum sa snaží byť križovatkou rôznych kultúr, národov a lídrov ako otvorené diskusné fórum sveta, ktoré má prostredníctvom „poskytovania analýz a riešení “globálnych problémov“ smerovať k Novej svetovej civilizácii ako rámca pre demokratický medzinárodný poriadok.
„Vplyv tretieho sektora na politiku bude rásť a bude mať hlavný vplyv na architektúru nového svetového poriadku. Sú nedeliteľnou súčasťou NWO.“, netají sa svojím poslaním Svetové politické fórum.

Mamička Zem

Ďalší malý Rockefeller, Steven, synovec Davida Rockefellera je spoluzakladateľom Charty zeme. Spolu s Gorbačovom a Maurice Strongom. Táto charta je uložená v „Nádeji“ spolu so „svätými modlitebnými knihami“ germánov a „modlitbovými“ maskami Zeme.
Gorbačov navyše drzo nazýva Chartu zeme „Desiatimi prikázaniami nášho veku“, čo je ďalší projekt spolupráce so Stevenom Rockefellerom a iluminátom Maurice Strongom. Je to enviromentálny projekt ako vystrihnutý z leninských čítaniek, ktorý zaváňa kultom „živej, dýchajúcej matky Zeme“ – klasické pohanské tézy spolu s enviromentalistickou hystériou a snahou o nahradenie kresťanstva . Podporuje ho Rockefeller Brothers Fund.
Gorbačov je takisto prezidentom Medzinárodného zeleného kríža, ktorý sa zaoberá mnohými oblasťami medzinárodného práva a ultimatívne požaduje podriaďovanie sa suverénných štátov cholerickému Globálnemu enviromentálnemu hnutiu.

Záver:
Globalizačná anakonda nás už hypnotizuje poriadne dlho. Ako kapybara teraz len čaká na vhodný okamih ako nás čo najrýchlejčie šupnúť do svojho vysneného direktívneho svetového štátu.

Barónka  Rothschild a rodinný poklad

Barónka Philippine Mathilde Camille de Rothschild (nar. 22 November 1933 v Paríži), na obr.,  je jedinou dcérou baróna Philippe de Rothschild, člena Rothschildovskej bankovej dynastie a vlastníka fracúzskeho vinárstva Chateau Mouton Rothschild.Do rodinného biznisu vstúpila na konci 70-tych rokov. Po otcovej smrti zdedila tri vinárstva v Bordeaux. Jej osobné vlastníctvo sa odhaduje na 190 miliónov USD.Na fotografii je barónka ozdobená zlatým náhrdelníkom s príveskom . Príveskom je obrovská hlava Baphometa, pohanského boha z 19. storočia, ktorý sa stal synonymom satana.

Podľa Unity Publishing/magnificat.sk

 

http://www.magnificat.sk/2011/05/video-chystaju-sa-nas-vyhladovat/


Ondrej Kocur
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-05-03  (08:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  irrelevant bullshit. Som ovca, pozeram joj a markizu.


classiquesazblaznil   |   ip:217.12.49   |   2011-05-03  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedno nerozmumiem prečo za všetkým hľadáte diabla alebo lucifera?
hmm???ak aj niekto chce vyhľadovať ľudí tak nie lucifer a ani diabol ale samotný človek diabol len vykonáva vaše túžby,,,


Astar   |   ip:92.52.11.   |   2011-05-03  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   prosim...kto by mohol prelozit TOTO:::::
http://www.youtube.com/watch?v=6IF0FKyDNtc


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-05-03  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto veri v diabla, este stale to neznamena, ze diabol existuje. Ak sa niekto sprava ako jeho prisluhovac, je to len rovnake uctievanie niecoho, co aj tak neexistuje. Je to rovnaky typ cloveka, ako veriaci v boha, len vo svojej marnivosti a nudy sa hra na nieco ine, ako ti tzv. dobraci, ktori konaju presne to iste, ale v mene dobrotiveho boha.


PravdaTaOslobodi   |   ip:87.197.11   |   2011-05-03  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak ten clanok je 100%pravy, moj kamarat, mal deda ktory na to projekterobil a tiez podaval podobne spravy. NWO NWO NWO, je po nas! Skapeme vo FEMA campoch a otravia nas vakcinamy, mali by sa zacat viac modlit


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2011-05-03  (12:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vypoved kaplana Lindseyho Williamsa beriem, Rothschildovci v centre diania a na cele bank a dalsich spolocnosti ovplyvnujucich "svet" ok. Ale prezentovana filozofia so 6 bodmi, ktorch by sa mali drzat nedokazem dat do suvisu s nasledujucim obsahom clanku. Bod 3 eliminacia rodiny - Rotshieldovska RODINA je ta, ktora sa tu spomina a nezda sa mi ze kazdy z nich si len svojou cestou. Bod 5 eliminacia dedenia - Baronka Rotshield...po otcovej smrti zdedila... ??? Co to ma byt? Bod 6 eliminacia osobneho vlastnictva - Nevlatnia uz nahodou "celu zemegulu"???
Ano, ano viem ze sa to ma tykat vsetkych ostatnych, ale ak by to bolo naozaj tak a verili by sme na toho lucifera, potom nevidim dovod preco by mali byt rotshieldovci toho usetreni. Ak by sme na to mali pozerat z urcitehi nabozenskeho hladiska, kde sa boh definuje ako to dobre, a lucifer (alebo satan a pod.) je to zle, ze su to vzajomne protiklady. Ak sa zhodneme, ze boh je nieco vsemohuce, nieco nadradene, nieco co si pre nasu ubohu bezvyznamnost nedokazeme ani predstavit a pochopit, potom satan ako opak ci protiklad je v podstate tiez akousi nadradenou entitou. Vychadzajuc z toho mi potom nedava zmysel, preco by mal lucifer(satan) superiaci na jednej urovni s bohom - za predpokladu ze pouziva prave taketo prostriedky pre manipulaciu a ovladnutie ludi, ktore by sme akoze definovali tymi 6 bodmi - prave takymto sposobom ziskaval nejako navrch v tomto suboji a pritom by si akoze nahodne vybral nejaku rodinu Rotschildovych alebo inu aby mu v tom pomohla. A k tomu vsetkemu by tuto rodinu takpovediac postavil na uroven boha, ktory je akosi nedotknutelny a pri svojom plane by ich jednoducho nechal len tak, pricom vsetci ostatni by boli "pokoreny" ako znak luciferovho vitazstva. Aj keby som stopercentne veril dogmam o bohu, ktore su prezentovane cirkvou!!!, tak by mi to cele prislo ako postavene na hlavu.
Takze zaver. Nepouzil by som slovo verim, ale skor dufam, ze existuje nieco vyssie co mozme kludne nazyvat bohom, ale zistime to vsetci az na konci. Rotshildovci a ini su takisto len ludia a ich snaha o manipulaciu a ovladanie vsemoznymi prostriedkami, ich chamtivost, to vsetko mna a ostatnych obycajnych ludi stava na pomyselnom rebricku hodnot omnoho vyssie ako ich. Netvrdim, ze kazdy clovek nema "svoju cenu", alebo ze ho nikto nikdy nedokaze zlomit ked mu ide vyslovene o to, ale bez boja sa nevzdam. A posledna vec. Mena, symboly (satan, 666 a pod.) vzdy boli, su a bude LEN mena a symboly. Silu im davaju vzdy az ludia. Takze ziadnu paniku z "konca sveta" :)
p.s. to ze clovek na nieco neveri, neznamena automaticky, ze to neexistuje, ale ani naopak. Viera nemusi byt este dostatocnym dokazom.


poopici   |   ip:178.41.76   |   2011-05-03  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ani som necital clanok ale uz ma tato stranka sere,kazdy clanok len o tom ze skapeme


valdo   |   ip:178.41.12   |   2011-05-03  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Dobrý článok. Samozrejme pre tych, čo nemajú doposiaľ žiadne informácie o tom, čo sa tu skutočne deje- je to neprijateľné. Aj napriek tomu je to potreba už zverejňovať. Času je málo a lží je strašne veľa.
Prebuďme sa už, a začnime pracovať na sebe. Spomeňte si na to kto ste a čo tu máte za skutočnú úlohu. Vystúpte z Matrixu ako NEO,..nie nekonečným bojom, ale silou lásky a zvýšených vibrácií. Zanechajte násilia, ohovárania, hašterenia. Prestaňte pozerať televíziu,.. sledujte prírodu a kúpte si radšej akvárium alebo zvieratko a majte ho v láske. Začnite meditovať a pretvárať tento pokrivený svet. Nechajte temných, nech sa medzi sebou bijú,..ich čas sa kráti a modlite sa aj za nich.
Tak skúsme to!!!


xtc   |   ip:217.75.87   |   2011-05-03  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto? lucifer? xDDD


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-05-03  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xtc:
kto alebo čo?


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-05-03  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a kedy potom príde antikrist?...veď už tu mal dávno byť:))))))))))))))))


116   |   ip:85.248.26   |   2011-05-03  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vysvetlenie súčasného diania vo svete je tu http://vedy.sk/


pneM   |   ip:87.244.22   |   2011-05-03  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Eliminácia národných vlád - ovládajú vlády a centrálne banky štátov. ak niejakú centrálnu banku nevlastnia resp. neovládajú tak pomocou umelo vytvorených rôzných slovíčok typu terorizmus si tu banku a daný štát podmania. (viď história - irák, latinská amerika, momentálne lýbia)
2. Eliminácia kresťanstva - liberalizmus, multikulty, porno, drogy - určite neprospieva kresťanstvu
3. Eliminácia rodiny - dlhý pracovný čas a nasadenie. volebné právo pre ženy bolo za účelom eliminácie rodiny- žena je v práci stačí jej jedno dieťa a má dosť. povedal som sám rockefeler
4. Eliminácia vlastenectva- kto je dnes vlastenec je rasista. kto povie že je patriot je fašista. ruku na stdce - keby si dam našu vlajočku na dom ktorý si krvopotne postavím budem na smiech.povedia že som nácek,hoci milujem svoju krajinu. + imigrácia. podporovanie neprispôsobivých. slovíčka typu rasizmus, xenofóbia. týmito slovíčkami zničia európske národy. dalej štátne symboli ako sochy ustupujú, sú ničené a vymieňané. (aj vďaka madarom) + štátny jazyk ide do pozadia vďaka nátlaku južného suseda. sami to dovolíme. nedá sa nič robiť. je neskoro
5. Eliminácia dedenia- privatizácia ako napríklad teplárni. čo zdedia naše deti ? tie francúzske, talianske, japonske závody? ake štátne bohatstvo ? akurát tak výrobu LCD televízorov pre japoncov a podobne v hrozných podmienkach. nakoniec predáme aj pitnú vodu ktorú si budeme kupovať z našich prameňov. a prečo ? lebo to sami dopustíme.. sme takí
6. Eliminácia osobného vlastníctva - platy stoja. ceny idu hore. jedneho dna sa zobudíme a zistíme že sme nič po sebe nezanechali. Elitárstvo sa nás snazí zotročiť a vyvlastniť cez ekonomiku !!!

DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-05-03  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ťažko chorý iluminát :-)


vihladovelbaculka   |   ip:87.197.15   |   2011-05-03  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nááááá matiku ješte ovládam, ale kcela jsem povedzet, že táto stránka má asi takú vípovednú hodnotu jak turecký saeriál Tisíc a jedna noc. Sú tu aspoň osemsmerovky nekde, alebo online puzzle?


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-05-03  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   jedna vec je ale velmi ale velmi smutna.
vieme ze na nas tie spiny chystaju nieco ale nikto nic nerobi.sme ako zidia ktory putovali do plynovych komor a len malo sa pokusilo utiect. ostatny si mysleli ze vsetko bude ok.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-03  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminati maju aspon v niecom naskok. Tu poniektori si neuvedomuju ani to ze nie su ziadnym konatelom v hmote. Ludia sa hybu ako babky podla vyssich sil. Vypnut autopilota ktory je namontovany spolocnostou je velmi tazke. Urobili vam kopu cinnosti v hmote aby vas odlakali od sebarealizacie. Otvorenych ludi v roznych diskusiach by som zratal aj na jednej ruke.


shambal   |   ip:77.234.22   |   2011-05-03  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomu ver!! zidia s luciferom na cele su vsade viem o tom svoje - vcera som nasiel v chladnicke nedojedeny jogurt !!!..


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-03  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o inom kto nechce nech necita:)


Minister Nagy odvolal šéfa SHMÚ pre nespokojnosť s prácou
TASR | 3. mája 2011 17:07
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) má nové vedenie. Minister životného prostredia József Nagy (Most-Híd) v pondelok (2.5.) odvolal z funkcie šéfa ústavu Vladimíra Raka.

Na snímke vľavo minister životného prostredia József Nagy
Autor: SITA

Vedením SHMÚ minister dočasne poveril dlhoročného pracovníka ústavu Pavla Nejedlíka, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ úseku meteorológie. Nagy sa pre tento krok rozhodol z dôvodu nespokojnosti s prácou predchádzajúceho vedenia. Ministerstvo už pracuje na hĺbkovej analýze činnosti SHMÚ aj vzhľadom na úlohy, ktoré ústavu vyplývajú zo zákona.

Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Beatrice Hudáková.


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-05-03  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer je rovný Bohu iba akože , lebo Boh zachováva rovnováhu , aby bol férový boj dobra a zla .


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-05-03  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pneM stou elimináciu štátneho vlastníctva máš absolútnu pravdu najradšej by sme predali aj to ,čo nemáme . Zvyšok považujem za blbosti . Kresťanstvo síce upadne počtom veriacich , ale budú mať poctivú vieru .


Adun   |   ip:88.212.36   |   2011-05-03  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze, Boh-Absolutny Stvoritel, stale poskytne AKTUALNE informacie pre danu dobu a situaciu. Neprestal rozpravat-komunikovat, otazka je kto pocuva a pocuje. Kazdy, naozaj kazdy ma moznost sa zoznamit a najst odpovede na tisic otazok... Koncom 80-tych rokov minuleho storocia bol napisany subor knih Noveho zjavenia. Hlavna kniha je: Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, anglicky: New Revelation of Lord Jesus Christ. Kto ma zaujem nech si to najde na google. Ale je to silna kava... naozaj silna. Informacie poskytnute v subore knih Noveho Zjavenia su pravdive na cca. 95-98% Good luck!


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-03  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Pitbul

Nech ta ani nenapada prirovnavat Boha k Luciferovy to je akoby som svoj sopel porovnaval s mojim telom. Boh je navyse transendentalny voci vsetkemu. Je vo vsetkom a zaroven je mimo toho a vecne to tvori zo svojho prazakladu. On je to co je dane. On tvori pol smrti a zivota. Existencie a neexistencie. On je Poznanie, mudrost, sila, pamet a vsetky atributy. Je absolutnim poznanim. Niet nicoho mimo neho.

RE: Adun

Jezis Kristus bol oddany Bohu. Nadvezoval na vedicke informacie a bol v kvalite dobra. Pocuvajte slovo Bozie. Spravny clovek ma vzdy ukazovat s pokorou prstom hore a poukazovat na Boha, nie na seba. Uvedomujuc si ze vsetky atributy ktore ma ziskal od Boha a preto mu oddane sluzi. Kazda dusa podla slobodnej vole ziskava rozne schranky vdaka Bozskej energii. Nasim vecnym stanoviskom je prinavratit sa k Bohu. Sme s nim vecne spojeny. No na to sa potrebujeme ocistit od iluzie hmotnej energie. Oslobodit dusu z nadvlady Maje a ziskat dokonalu sebarealizaciu.


Mefistofeles   |   ip:94.113.17   |   2011-05-03  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ta baronka má úsměv podle amerického vzoru alá "stará piča ze zubama". :-))


ferko   |   ip:178.41.15   |   2011-05-03  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vplyv tych rodin sa neda popriet ale nedokazem sa stotoznit s tym planom a vsetkmi tymi predpovedami uz len koly tomu ze svet sa jednoducho neda ovplyvnovat takym poctom ludi aky tu popisujete aj keby ich bolo milion....deju sa veci ktore im rusia plany a nie vsetko sa da naplanovat...tiez nedokazem pochopit ze po tolkych generaciach sa im stale rodia potomkovia ktori su taki isti ako ich predkovia a suhlasia so vsetkym co uz bolo naplanovane lebo aj im musi byt jasne ze sa konca toho planu nedoziju cize aky to ma pre nich vyznam nechapem....o satanovi a ostatnych nadprirodzenych bytostiach sa racej ani vyjadrovat nebudem lebo to uz je uplne od veci aby takyto super nad ludia verili na take kraviny...ved prave vdaka nim sa stale podporuje krestanstvo oni sa prezentuju ako najveci veriaci oni maju na bankovkach ze veria v boha oni im tym vymyvaju mozgy tak nechapem preco by chceli eliminovat krestanstvo


666   |   ip:213.81.21   |   2011-05-04  (07:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ječiš bol prvý komunista a jeho praprapra predok Adam bol ešte prvším komunistom.Eva nechcela Adama pustiť na schôdzu strany, lebo Adam sa tam zo všetkými hádal a bil predsedu. No nakoniec sa všetci ožrali z jablčnice ktorú im pravidelne dodával Ancikrist, ktorí bol nevlastným otcom Ktista. Pretože neplatil alimenty tak ho nikto nemal rád. A všetci sa modlite aby to tak bolo.


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2011-05-04  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ferko - k tym generaciam a potomkom, vsetko je vo vychove a ak su odmalicka vychovavany, ze oni su ti, ktorim patri svet, vychovavaju ich aby na ostatnych ludi hladeli vzdy iba zhora ako na menejcennych, ucia ich novemu svetovemu poriadku a tomu aby ho vedeli pocas zivota uplatnovat a presadzovat na ludoch tak potom je uplne jedno kolka generacia to bude, vzdy budu rovnaki. Preto si treba uvedomit, ze o com to tu ludia pisu, prijimat a spracovavat informacie na zaklade ktorych treba menit a formovat svoju mysel a osobnost samozrejme nie bozohladne ale s ohladom na inych snazit sa dosiahnut spolocnu harmoniu a TEN SPRAVNY zivot, preto - lebo:
Nesnaz sa zmenit svet, to sa neda. Ale zmen seba a svet sa zmeni...


tibir   |   ip:91.148.26   |   2011-05-04  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Pán Ježíš Kristus odmietol diablovu ponuku, že ho spraví pánom sveta...

-Povedal mi, že mi všetky tieto kráľovstvá dá ak sa mu pokloním.
- Čo si mu na to odpovedal?
- Odbil som ho slovami písma: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať.

...je možné, že takú ponuku dostali aj iný židia a tí neodmietli..

...teraz sa "hrajú" na nejakých pánov sveta a klaňajú sa namiesto Pánu Bohu nejkej diabolčine...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-04  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tibir, keď si povedal A, tak treba povedať aj B, že Ježiš hlásal Božie kráľovstvo ako jedinú nádej na nápravu všetkých vecí. Dokonca nás naučil modliť sa Otčenáš, kde je to povedané stručne a jasne. Aké je smutné, že ani tým pár vetám ľudia nerozumejú, hoci sa modlia o Božie kráľovstvo denne...A prečo? Lebo bohom tohto sveta je Satan a ten zaslepil zmysly ľudí, aby neporozumeli Dobrému posolstvu o kráľovstve, ktoré hlásal Ježiš.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-04  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco tu vsetci pasujete Boha za pana ?
ste ovce ?
nemoze byt boh/bohovia vyssi evolucny stupen ? alebo priatel ? radca ? ucitel ? prapredok ?

furt chcete len sluzit ?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-04  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, nepochopil si, že mi čo spomíname Boha, chceme s ním spolupracovať a odmietame zneužívanie a znásilňovanie sveta okultnými satanistami? Samozrejme, že podaktorí to nechápu, ale veď preto im o tom hovoríme.Nie je lepšie spolupracovať s tým o ktorom Izaiáš napísal v svojom proroctve 9:6A jeho meno bude znieť: Obdivuhodný radca, Mocný boh, Večný otec, Knieža pokoja. 7 Hojnosti kniežacieho panstva a pokoja nebude konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby bolo pevne založené a podopierané právom a spravodlivosťou odteraz až na neurčitý čas. Práve horlivosť Jehovu vojsk to uskutoční.lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-04  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie nepochopil, pretoze sa nevyjedrujes asi dost presne
pochopil som to az teraz
ale pokial sa bude opierat o boha, ktoreho opisuje biblia tak ti furt nerozumiem
to nie je nas boh
slovania maju ine ucenie
krajsie
dostojnejsie
ale zidovsky boh ?
preco ho sem furt tahas ?clovek   |   ip:95.102.17   |   2011-05-04  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludkovia a najma biblista :D Nedokazem pochopit ako si kazdy z vas mysli ze len ten jeho nazor na boha je spravny :D:D:D Snazite sa poucovat ostatnych ale o com ??? Tak ako je pravda relativna tak je aj jedina. Je to paradox ktory sa nevylucuje ale doplna. A vy co tuzite stale poucovat o pravde ste stale v kruhu iluzie.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-04  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clovek, buď konkrétny, aby sme nemlátili slamu. Povedz, ktorá je jediná pravda, a ktoré sú relatívne. Ale konkrétne, na príklade. Ďakujem.


anon   |   ip:95.105.16   |   2011-05-04  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   ten istý problém v pohľade z vysokoškolskej katedry v intervale rokov 1970-2010 bez tých kulís, ktoré sú tu spomínané, ale v systémovom nadhľade - video SYSTÉMOVÉ ALTERNATIVY KAPITALIZMU
http://blog.jetotak.sk/kriticka-ekonomia/2011/05/04/systemove-alternativy-kapitalizmu-2/
možno to admin aj prilepí na stránky dolezite


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-05-05  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...strašne by ma zaujímalo odkiaľ má autor tohto článku takú istotu čo obsahovala zmluva....to ju dostal k nahliadnutiu či čo?...hlavu na tu retiazku spravím za pár sekúnd...konšpirátor ale zabudol na jednu vec "dôkaz" takže teraz čítajte tú moju: V Bratislave žije muž na ktorého elity čakajú, či je to samotné stelesnenie diabla alebo jeho syna. MS na Slovensku usporiadali kvôli nemu a aby ich aj riadne otvorili v jeho mene, Šatan mal dať prvý gól, bezohľadu nato koľko budeme prehrávať. R.Sulík mal dres s číslom 69 ale nie kvôli polohe ale kvôli tomu aby ukázal že je jeden z nich. Pri vyvesovaní štátnej zástavy vznikol na zástave tieň ženy ktorá zástavu držala, ten tieň mal symbolizovať jeho stelesnenie na tomto svete. Satan je na Slovensku ľudia utekajme:)))))))))))))))))))))))))))) éééé vlastne je, Šatan určite preňho pracuje. Zajtra príde čo? že som v matrixe? tak kde som vlastne? a kto ma ovláda? toto nieje systém ako ste si zvykli nazývať niečo čo je vlastne život, aký systém? a kde a aké elity? veď už to tu trvá od 2001 a zatiaľ sa nenaplnil ani jeden dátum...čo bude po 21.12? 22.12. to bude. Moja kolegyna upadla kvôli takýmto článkom do depresii a musí užívať lieky, všade videla znamenia, pomalí nekupovala nič ani potraviny. Fakt ľudia takéto sekty keby existovali určite by nečakali na Slobodný internet.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-05  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clovek, to čo ťa irituje je fakt, že Biblia je inšpirovaná Bohom a reprezentuje Boží , nie ľudský pohľad na veci. Samozrejme, že keď z nej citujem, tak to narúša bežný , zabehnutý , ľudský pohľad na veci, ktorý si často protirečí, je relatívny, oproti Božiemu pohľadu, ktorý je absolútne pravdivý.

A pokiaľ ťa irituje pohľad na Boha, ktorý prezentujem, je to opäť preto, lebo len tlmočím z Biblie to, ako sa v nej dáva Boh spoznať nám ľuďom. Z praxe viem, že najviac ľudí irituje, že Boh má meno Jehova. Asi preto, že Diabol ktorý ovláda svet, cirkvi, vymazal toto meno z Biblií a nechce aby ho ľudia poznali, hoci meno je základ identity ako ľudí tak aj Boha.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-05  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus, či sa ti to páči, či nie, ľudia uvedení v článku urobili zmluvu s Diablom. Potvrdzuje to realita, ktorú všetci žijeme. Takže jediné, čo nám zostáva, ak nechceme zahynúť spolu s nimi na vyhladovanie , musíme využiť zmluvu, ktorú urobil Ježiš,so svojimi učeníkmi o Kráľovstve. On totiž prehliadol prehľadný trik Diabla, ktorý mu ponúkol všetky kráľovstva sveta predčasne. Na všetko je určený čas. Veci sú omnoho vážnejšie než si myslíš. A rozhodne nie je múdre veci uvedené v článku znevažovať alebo zľahčovať! Určite je rozumnejšie prijať pozvanie od samotného Boha k duchovnej hostine presného poznania Jeho vôle, lebo inak dopadneme veľmi zle a nepomôže nám ani plakať!

Izaiáš 55:„Hej, vy všetci žízniví! Poďte k vode. A vy, ktorí nemáte peniaze! Poďte, kupujte a jedzte. Áno, poďte, kupujte víno a mlieko aj bez peňazí a bez ceny. 2 Prečo stále platíte peniaze za to, čo nie je chlebom, a prečo sa namáhate s tým, čo nevedie k nasýteniu? Pozorne ma počúvajte a jedzte to, čo je dobré, a nech vaša duša nájde najväčšie potešenie v tučnote. 3 Nakloňte svoje ucho a poďte ku mne. Počúvajte, a vaša duša zostane nažive,...Izaiáš 65: 13 Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, moji sluhovia budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť. Hľa, moji sluhovia budú plesať, ale vy utrpíte hanbu. 14 Hľa, moji sluhovia budú radostne kričať pre dobrý stav srdca, ale vy budete vykrikovať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre úplné zrútenie ducha.Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-05-05  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ano...a ja som diabol na ktorého čakali:)))))


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-05  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: LenLen

Nechapes prirodzenu dharmu a sluzbu Bohu. To vsetko je vysvetlene v mudrych knihach. Pokial sa drzime falosneho ega tak je nam tato sluzba proti voli. Znecistenie vasnou atd. Sluzit Bohu je najvyssia vysada a prirodzena povinnost duse. Taka dusa je mu rovnako mila ako on sam. Tak ako ani prsty na ruke nemozu chciet jest ale su napomocne pri manipulovani s potravou. Ked skonci v zaludku tak to nakoniec pomoze aj im. Uz chapes ?


shambal   |   ip:77.234.22   |   2011-05-05  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co to je ako to ze nemozem pridat dlhsi prispevoka taky biblista tu pise eseje.WTF ?


anon   |   ip:95.105.16   |   2011-05-05  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Budeme mať svetovú vládu, či sa vám to páči alebo nie. Jedinou otázkou je, či táto vláda bude dosiahnutá dobytím či súhlasom " autor: Paul Warburg, 17.februára 1950
zdroj:http://www.inespravy.sk/sk/kategorie/ekonomika


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-05-05  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...áno a ja budem stáť na vrchole pyramídi:)))))) ach strašne sa tu zasmejem po 21.12 dúfam že potom sa vám otvoria oči.


mimi06   |   ip:84.142.62   |   2011-05-05  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, myslim, ze je to tak, ako sa tu pise, ved hadam uz aj najväcsi optimisti pochopili, co sa skryva za EU, nie narody spojit ale znicit a ovladnut, vid Grecko atd..
Bill Gates, Lady Ga-Ga atd..tito su diablovi prisluhovaci, prec od nich!
Vsetko sa odhaluje, do roku 2O12 bude vsetko odhalene, pravda vyjde na povrch..sledujme spravy v poliach od inych galaxii, kruhy, obrazce, to vsetko su naliehave spravy, odkazy pre nas!
Farmafirmy maju tiez za ulohu znicit ludstvo, vakcinacia, rôzne chemicke lieky, svinstva, ktore zabijaju zivot...
Nepozerajme tzv. spravy, ktore nam chcu naservirovat nieco negativne a potom nam moderatori zazelaju pekny vecer!
Zamerajme sa na lasku, chodme do prirody, sledujme zvieratka v prirode, ucme sa od nich, sirme dobro a lasku, to je cesta k zachrane..


adykr   |   ip:90.177.18   |   2011-05-06  (07:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista odkial mas ze Boh sa vola Jehova? Pozeral som do biblie a tam som nasiel v knihe mojzisovej ako sam Boh hovori z horiaceho kra o sebe ked sa ho mojzis pytal ako sa vola, odpovedal JA SOM, KTORY SOM a tato tajomna veta sa v hebrejcine pise Jahve.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-05-06  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adykr
jehova nieje meno je to slovo ktoré znamená existencia čiže keĎ povieš milujem jehovu to znamená že miluješ celú existenciu bez rozdielu vyznania, názoru alebo rasy, milovať existenciu to je nepodmienečná laska ku všetkému, ale on tomu nerozumie lebo miluje len to čo sa riadi jeho pravidlami:D


moriaq   |   ip:92.245.8.   |   2011-05-06  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak tu niekomu nedoplo ešte , tak ti čo služia satanovi musia hlavne dosiahnut aby obyčajny ludia . .ovečky si mysleli že satan NEEXISTUJE !!!

"Nejúspěšnějším trikem ďábla je
tvrzení, že ďábel neexistuje!“


Trollolol   |   ip:87.197.43   |   2011-05-06  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2. Eliminácia kresťanstva
Ma rozosmialo :D Elimináciou kresťanstva by sa ľuďom otvorili oči, tým by nič pre nich dobré nedosiahli.clovek   |   ip:95.102.17   |   2011-05-06  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista kamarat moj mna vobec neirituje co pises. Prezentujes relativnu pravdu ktora je pre teba tou jedinou. Si clovek co hlada pravdu to je na tebe uctihodne ale zasplepuje ta tvoje ego a skryvas to za Boha. Pozri ja ta urcite nepresvedcim ze sa myslis a ani to nechcem. Ja sam hladam pravdu. No na rozdiel od Teba sa neupinam na jeden pochybny zdroj.Ak mas take skvele znalosti z biblie skus si aspon precitat knihy inych nabozenstiev. Mozno neskor prides na to ze citat nabozenske texty nemusis, staci sa pozerat a vnimat veci okolo seba.Ak chces hladat Boha nikdy nesmies prestat.Tym ze tu pises prispevky take ako pises nepresvedcis ludi o svojej pravde ba prave naopak odradis ich od hladania ked vidia fanatismuz a zaslepenost.To som ti uz raz pisal. Brat moj vacsmi dokazes svoju vieru skutkami a laskou nez komentovanim biblie. Tvojou chybou je ze chces pravdu vlastnit. Ale pravda je ako vzduch na nasej krasnej planete. Boh ju dal vsetkym a ty mozes dychat len tu cast vzduchu ktora sa nachadza najblizsie pri tebe. Nemozes vlastnit celopanetarny vzduch. Tak len tolko som chcel povedat a nie len teba ale vsetkym citatelom. Btw nerad pisem komenty lebo si nemyslim ze mam dostatocne znalosti nieco publikovat. A je aj dost pravdepodobne ze sa tiez mylim :D Dufam ze som Ta neurazil alebo inac neuskodil.Prajem prijemny den.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-06  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adykr,Osobné meno jediného pravého Boha je Jehova. Označil sa tak on sám. Jehova je Stvoriteľom a oprávnene Zvrchovaným Panovníkom vesmíru. „Jehova“ je preložené z hebrejského tetragramatonu, יהוה, ktorý znamená „Pôsobí, že sa stane“. Tieto štyri hebrejské písmená v mnohých jazykoch predstavujú písmená JHVH alebo YHWH.
Kde sa v biblických prekladoch, ktoré sa dnes bežne používajú, nachádza Božie meno?
Preklad J. Roháčka, revidované vydanie z r. 1993: Vyskytuje sa iba raz, v 1. Mojžišovej 22:14, ako súčasť výrazu Jehova-jireh. V „Starom zákone“ nahrádza toto meno staroslovanským slovom „Hospodin“.
Písmo Sväté, vydanie z r. 1913–1926, redigoval A. Hlinka: Na viacerých miestach používa „Jahve“ v poznámkach pod čiarou, napríklad v 2. Mojžišovej 3:15; 6:3; v 5. Mojžišovej 6:4. V texte nahrádza Božie meno slovom „Pán“.
Preklad Svätého písma podľa Novej Vulgáty: V niektorých knihách, najmä v Žalmoch a v Prorokoch, používa dosť často „Jahve“. Napríklad v 25. kapitole Ezechiela používa „Jahve“ 9 ráz. Na ostatných miestach ho nahrádza slovom „Pán“. (Je zaujímavé, že The Catholic Encyclopedia [1913, zv. VIII, s. 329] hovorí: „Jehova, správne meno Boha v Starom Zákone; preto o ňom Židia hovorili ako o tom mene, znamenitom, veľkom mene, jedinom mene.“)
Písmo svaté Starého zákona od Mons. Dr. Josefa Hegera (Česká katolícka Charita, 1958): Všade používa meno „Jahve“.
Die Heilige Schrift (N. Brockhaus, Wuppertal-Elberfeld, 1959): Všade používa meno „Jehova“.
American Standard Version: V tomto preklade sa meno Jehova dôsledne používa v Hebrejských Písmach počínajúc 1. Mojžišovou 2:4.
Preklad nového sveta: Meno Jehova sa v tomto preklade používa v Hebrejských i v Kresťanských gréckych Písmach. Vyskytuje sa tu 7210 ráz.
The Bible in Living English od S. T. Byingtona: Meno Jehova sa používa v celých Hebrejských Písmach.
The Emphatic Diaglott od Benjamina Wilsona: Meno Jehova sa nachádza v Matúšovi 21:9 a na 17 ďalších miestach v tomto preklade Kresťanských gréckych Písiem.
The Holy Scriptures According to the Masoretic Text—A New Translation, Židovská vydavateľská spoločnosť v Amerike, šéfredaktor Max Margolis: V anglickom texte sa v 2. Mojžišovej 6:3 nachádza hebrejský tetragramaton.
The Holy Bible, preložil Robert Young: V tomto doslovnom preklade sa meno Jehova nachádza v celých Hebrejských Písmach.
Otázka,prečo mnoho biblických prekladov nepoužíva osobné meno Boha alebo ho používa len niekoľkokrát je vysvetlená napr.v predhovore k anglickému prekladu Revised Standard Version : „Výbor sa vrátil k bežnejšiemu spôsobu, ktorý používa aj King James Version, z týchto dvoch dôvodov: 1. slovo ,Jehova‘ nepredstavuje presne nijakú formu Mena, ktoré sa kedy používalo v hebrejčine, a 2. používanie nejakého vlastného mena pre jediného Boha, akoby boli aj iní bohovia, od ktorých ho treba odlíšiť, bolo zrušené v judaizme ešte pred kresťanskou érou a je celkom nevhodné pre univerzálnu vieru kresťanskej cirkvi.“ (Takže ich vlastný názor na to, čo je vhodné, bol základom toho, že odstránili zo Svätej Biblie meno jej božského Autora, meno, ktoré sa vyskytuje v pôvodnej hebrejčine častejšie než ktorékoľvek iné meno alebo titul. Sami pripúšťajú, že nasledujú príklad prívržencov judaizmu, o ktorých Ježiš povedal: „Spravili [ste] Božie slovo neplatné pre svoju tradíciu.“ — Mat. 15:6.)
Podobné vysvetlenia nájdeš aj v prekladoch českých, či slovenských, kde sa vydavatelia odvolávajú na tradíciu, na základe ktorej prekladajú Božie meno Jehova, Jahve, titulmi ako Hospodin, Pán, Boh./Český ekumenický preklad/

Prekladatelia, ktorí cítili povinnosť uviesť osobné meno Boha v hlavnom texte aspoň raz alebo možno aj niekoľkokrát, hoci ho neuviedli všade, kde sa vyskytuje v hebrejčine, zjavne nasledovali príklad Williama Tyndala, ktorý použil Božie meno vo svojom preklade Pentateuchu vydanom v roku 1530, a tak prelomil zvyk celkom vynechávať toto meno.

clovek, každý na tomto webe sa prezentuje tým čomu verí. Ja som presvedčený o Biblii, že je Pravdou, ktorú Boh zjavil ľuďom. Mám na to veľa dôvodov a faktov, ktorú tu teraz nebudem rozvádzať. Keďže existuje veľká nevedomosť ohľadne poznania Biblie, hoci poznanie Biblie by malo patriť k základom poznania, preto o nej píšem. Ostané sväté knihy nevykazujú parametre Pravdy. Preto mám zato, že keď sa v diskusiách prezentujú rôzné pravdepodobné názory, ale aj kvôli objektivite slobody a možnosti výberu, je vhodné aby zaznel aj hlas Pravdy.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-06  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adykr, ešte som ti džný odpoveď, ktorá forma Božieho mena je správna — Jehova, alebo Jahve?

Žiaden človek dnes nemôže s istotou povedať, ako sa toto meno pôvodne vyslovovalo v hebrejčine. Prečo? Biblická hebrejčina bola pôvodne písaná len so spoluhláskami, bez samohlások. Keď sa jazyk denne používal, čitatelia si samohlásky ľahko doplňovali. Časom však Židia nadobudli poverčivú predstavu, že je nesprávne vyslovovať Božie osobné meno nahlas, a preto používali náhradné výrazy. Stáročia neskôr židovskí učenci vytvorili systém bodiek, ktorý mal naznačovať, ktoré samohlásky sa majú použiť pri čítaní starovekej hebrejčiny. Ale okolo štyroch spoluhlások predstavujúcich Božie meno umiestňovali samohlásky pre náhradné výrazy. Tak sa pôvodná výslovnosť Božieho mena stratila.
Mnoho učencov obhajuje výslovnosť „Jahve“, ale nemajú istotu a nie je medzi nimi zhoda. Na druhej strane, „Jehova“ je forma mena, ktorá je najznámejšia, lebo v mnohých jazykoch sa používa už stáročia a rovnako ako iné formy zachováva spoluhlásky hebrejského tetragramatonu.
J. B. Rotherham používal v preklade The Emphasised Bible v celých Hebrejských Písmach formu „Yahweh“. No neskôr vo svojich Studies in the Psalms (Štúdie Žalmov) používal formu „Jehovah“. Vysvetlil to takto: „JEHOVAH — používanie tejto anglickej podoby Pamätného mena . . . v súčasnej verzii žaltára nevychádza z nejakých pochybností, pokiaľ ide o presnejšiu výslovnosť, akou je Yahwéh, ale výlučne z osobne vybraných praktických dokladov o tom, že je žiaduce mať stále kontakt so sluchom a zrakom verejnosti v tejto veci, pričom ide hlavne o to, aby sa dané Božie meno dalo ľahko rozoznať.“ — Londýn 1911, s. 29.
Nemecký profesor Gustav Friedrich Oehler po štúdiu rôznych spôsobov výslovnosti dospel k tomuto záveru: „Odteraz používam slovo Jehova, lebo toto meno sa v našom slovníku naozaj viac udomácnilo a nemožno ho nahradiť.“ — Theologie des Alten Testaments, druhé vydanie, Stuttgart 1882, s. 143.
Jezuitský učenec Paul Joüon hovorí: „V našich prekladoch namiesto (hypotetickej) podoby Yahweh používame formu Jéhovah . . . čo je bežná literárna podoba používaná vo francúzštine.“ — Grammaire de l’hébreu biblique, Rím 1923, poznámka pod čiarou na s. 49.
Väčšina mien sa do určitej miery mení, keď sú prenášané z jedného jazyka do druhého. Ježiš sa narodil ako Žid a jeho meno bolo v hebrejčine zrejme vyslovované ako Ješua‛, ale inšpirovaní pisatelia Kresťanských Písiem neváhali použiť grécku formu tohto mena, Iésous. Vo väčšine ďalších jazykov sa výslovnosť trochu odlišuje, ale my voľne používame podobu, ktorá je bežná v našom jazyku. To isté platí aj o iných biblických menách. Teda ako môžeme prejavovať patričnú úctu Tomu, ktorému patrí to najdôležitejšie meno zo všetkých? Vari tak, že nikdy nebudeme vyslovovať ani písať jeho meno, lebo nevieme presne, ako sa pôvodne vyslovovalo? Alebo skôr tak, že budeme používať výslovnosť a pravopis, ktorý je bežný v našom jazyku, a pritom budeme o Majiteľovi tohto mena hovoriť dobre a budeme sa ako jeho ctitelia správať spôsobom, ktorý mu prináša česť?

adykr, classique, nehľadajte v Božom mene mystiku. Jednoducho tretia osoba slova byť, existovať,stať sa, hebr. hava, sa má správne prekladať ako Jehovah, čo znamená "Spôsobí aby sa stalo" je to preklad s dôrazom nielen na Božiu existenciu bytia v širokom zmysle ako Stvoriteľa, ale hlavne z hľadiska uskutočňovania jeho zámeru, preto nie SOM KTORÝ SOM, ale SPôSOBÍM, ABY SA STALO. Niektoré iné preklady ho prekladajú spôsobom, STANEM SA TÝM ČÍM CHCEM, alebo DOKÁŽEM ŽE SOM TÝM, ČÍM DOKÁŽEM, ŽE SOM.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-06  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover | ip:217.119.1 | 2011-05-05 (17:52)

"Nechapes prirodzenu dharmu a sluzbu Bohu. ... Uz chapes ?"

Nie nechapem a nikdy chapat nebudem.
Preco by som mal niekomu sluzit, boh nie je moj pan
ako slovan vnimam bohov ako svojich predkov
a v tom ti je velky rozdiel k niekomu sa chovat s uctou (k rodine a predkom) a niekomu sluzit (ako psik sa plazit a sluzit)

ja som SLOVAN


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-05-06  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SLOVAN, do toho!
Dame gola, dame!


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-06  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martintrue to nebol moc dobry vtip
ja futbal moc nemusim :)))

daj iny


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-05-06  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak faj,tu ho mas:

Chat s jehovistou:

Jehovista (09:01 PM) : dobry den, mohu vam polozit par otazek?
Spamobij (09:02 PM) : prosim jak je libo
Jehovista (09:03 PM) : kolik je vam let?
Spamobij (09:03 PM) : kdybyste nebyl jehovista, tak byste dokazal pravym tlacitkem kliknout na me v kontakt listu a podivat se do detailů
Jehovista (09:05 PM) : 20, dobre.. a jakeho jste vyznani?
Spamobij (09:06 PM) : Věřím v sílu AMD64
Jehovista (09:06 PM) : AMD? to je který bůh?
Spamobij (09:07 PM) : jediný pravý... je posvátný.. modlím se k němu každý večer před spánkem...
Jehovista (09:07 PM) : jak vypadá bůh AMD?
Spamobij (09:09 PM) : Je takový hranatý, tmavý a má 939 nožiček
Jehovista (09:09 PM) : vy vyznavate stonozky?
Jehovista (09:11 PM) : ano nebo ne?
Spamobij (09:12 PM) : ne.. AMD64 není stonožka...
Jehovista (09:12 PM) : a kdo tedy?
Spamobij (09:12 PM) : AMD je AMD... kam se za ním hrabe INTEL
Jehovista (09:12 PM) : INTEL? to je nějaký způsob dorozumívání?
Jehovista (09:13 PM) : vy AMDisti máte nějakou šifru?
Spamobij (09:13 PM) : lol. ROFL..
Jehovista (09:14 PM) : to opravdu nezní jako normální mluva
Spamobij (09:15 PM) : STFU U Noob
Spamobij (09:15 PM) : pardon.. jazykem srozumitelným psáti budu nyní
Jehovista (09:17 PM) : necht vas Vas buh AMD doprovazi ve vasem zivote
Spamobij (09:17 PM) : THX
Spamobij (09:17 PM) : pardon... děkuji
Spamobij (09:17 PM) : jeste ze to neni jediny buh ktery me doprovazi
Jehovista (09:18 PM) : ktery je ten dalsi?
Spamobij (09:19 PM) : GTA
Jehovista (09:20 PM) : GTA? Golias, Ten Abnormalni?
Spamobij (09:21 PM) : ne, GTA:SA
Jehovista (09:21 PM) : Golias, Ten Abnormalni: Super Anticky?
Spamobij (09:25 PM) : Mohu tuto diskusi rozšířit mezi ostatní, kdo uctívají AMD nebo GTA:SA ???
Jehovista (09:26 PM) : ano, nas buh dovoluje sirit ostatni vyznani
Spamobij (09:26 PM) : ten náš to téměř přikazuje.
Jehovista (09:27 PM) : ano? zvlastni, vse si znamenamDrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-05-06  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan, no to niej vtip s ponožkami. U nás keď sa perie, vždy vylezie nepárny počet ponožiek. A tak dve - tri sú úplne iné než sme dali do pračky. nakoniec sme zistili, keď sme s chalanmi doiniesli každý tieto ponožky na spoločnú kopu, že ponožky sa nestrácajú v pračke, ale putujú po iných pračkách a objavia sa trebárs po vypraní v pračke o dve ulice ďalej, alebo len u suseda...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-06  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martintrue, pobavil som sa na tom, ako si niekto môže myslieť o sebe viac len preto, že pozná skratky GTA,AMD, a druhý nie. Asi mu to k šťastiu nechýba.

Ale keď sa tak rád bavíš, vieš čo znamená skratka MEPS? AK NIE, ZAČETUJ SI V 418 JAZYKOCH. Taký systém komunikácie v toľkých simultánnych prekladoch nemá žiadna organizácia na svete, iba Jehovovi svedkovia. http://www.watch.tower.org/ Ak ti nepôjde stránka otvoriť, tak ti musí byť jasné pod ako správou je dôležite.sk. Mne nešla ani odoslať, preto som dal obyčajnú bodku medzi Watch a tower. Článok o Satanských elitách si prečítaj ešte raz a pochopíš, že aj jedna bodka ich systém manipulácie s ľuďmi môže poraziť. Na spomenutý chat sa dá preklikať aj cez http://www.jw-media.org/index.html Takže ti prajem veľa poučenia, lebo stále platí, kto sa smeje posledný, ten sa bude smiať stále.classique   |   ip:217.12.49   |   2011-05-06  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  u nás bol včera mrázik cez noc a fajne my to posralo niektoré rastlinky a stromčeky ak bude nejaká potravinová kríza tak budem hladovať s vami:D


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-05-06  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  u nás bol včera mrázik cez noc a fajne my to posralo niektoré rastlinky a stromčeky ak bude nejaká potravinová kríza tak budem hladovať s vami:D


Toudy   |   ip:78.98.0.2   |   2011-05-06  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kua aj tebe classique ? Mne zmrzla zakvitnuta vysna :(


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-05-06  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no mne toho viac pomrzlo ale najhoršie vyzerajú orechy a zemiaky a pozerám na teplomer tak už teraz je 3°C dúfam že to nepojde pod nulu do rána.


Sandra   |   ip:204.45.13   |   2011-05-07  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O necem podobnem se psalo tusim i na http://pravdu.cz/ ne?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-08  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chystajú sa vás vyhladovať duchovne...kto to nepochopil, lebo to je zmysel článku.


juraj   |   ip:84.153.79   |   2011-05-08  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chyba tam bod 7. Eliminacia rozumu


Ren   |   ip:195.91.56   |   2011-05-08  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je irelevantvé teoretizovať o Bohu. Stvoriteľa /Boha/ jediného a nemenného môže každý z nás spoznať "osobne" a nemusí sa opierať o žiadne náboženstvo ani cirkev. Vtedy sa teoretické úvahy o Stvoriteľovi zmenia na rozprave o ňom samotnom a o jeho poznaní.

Tiež chcem poznamenať, že Biblia je celkom dobrý zdroj na teoretizovanie a je dobrým dôkazom existencie Boha Stvroiteľa Nebies a všetkých svetov nakoľko Proroci boli Stvoriteľom poverení a vykonali len to čo sami bezprostredne spoznali ako Boží príkaz. Takto isto aj my môžme spoznať rôzne božie "doporučenia"

Ďalej Stvoriteľ stvoril aj Archaniela Lucifera a obdaril ho logikou aby sa veľmi správne dopracoval k logickému záveru, že ak by využil svoju energiu, tak by mohol vládnuť. A tak vytvoril stvoriteľ protiklad sám sebe aj keď slabý ale predsa. Nezabúdajme že Lucifer bol len Archaniel /teraz Archaniel temna/ a nad ním je ešte minimálne 7 energeticky silnejších anjelských rádov plus Stvoriteľ ako najsilnejší.
Lucifer alebo Diabol dnes vedie len preto, lebo Stvriteľ s anjelmi zohrávajú iný boj na inej úrovni v iných svetoch a Zemi sa budú venovať od 12.5.2011 až do 20.12.2012. Od vtedy sa udeje oddelenie dobra od zla a každý skončí tam kam sa pridá dobrovoľne na základe jeho svedomia, ktoré nám Stvoriteľ práve pre toto dal.

JA preto odporúčam:
1. spoznajte Boha, alebo Lucifera "osobne" a sami sa rozhodnite
2. potom už len bojujte na strane ktorú ste si vybrali...


Ren   |   ip:195.91.56   |   2011-05-08  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte zopár opráv:
Nebo - temný svet /preto správne niekto poznamenal, že Otečenáš nie je moc dobrá modlitba v dnešnej zmenej podobe. Miesto neba si dajte Nebesia a miesto Zeme si dajte Všetkých svetov a budete mať spávnu interpretáciu/ Význam slova je silnejší ako si kto koľvek môže myslieť. Na počiatku bolo Božie slovo atď....

Ježiš - je jediné čé Stvoriteľ "nanovo" nestvoril. Teda nestvoril zo vytvorenej energie. Ježiš je stvorený zo Stvoriteľa /Boha/ samého.

Odkiaľ toto všetko viem?
Odpoveď: Pýtam sa vyšších bytostí, ako anjelov, kniežat, trónov, síl, ... alebo priamo serafínov či Boha samého.
Dokáže to každý z Nás, je len na Vás či túto tisíce rokov stratenú schopnosť opäť získate.

Kto chce, tak robte konečne niečo! Je už málo času.

"Starý svet /vek/" sa končí. Azda predpovede Májov, alebo dokonalejšie predpovede Starých Pravoverných Slovanov, či tzv. kruhy v obilí sú Vám slabými znameniami?

Čo by ste ešte chceli? Aby sa najvyššia energia nazývaná Stvoriteľ zosobnila?

Ani Také znamenia ako blahorečenie Jána P. II. Vám nestačia ako dôkaz? Či Japonsko?

Vstávajte Vy všetci, ktorých duše sú ešte svetlé a spoznajte svoj zámer v tomto svete. Je to na Vás. Ostatné svety čakajú aj na Vás...


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2011-05-08  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už nikdy nebudem viac piť, ale ani menej, teraz je to akurát!


DIABOL   |   ip:78.141.69   |   2011-05-09  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Ren...mne stačí remíza:)))..


Milan   |   ip:87.244.25   |   2011-05-09  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  My sme tí, na ktorých sme čakali.


Kreten   |   ip:66.36.243   |   2011-05-10  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najvacsim nepriatelom NWO je GADŽO, sedliak, vidlák... tých kreatori NWO nenavida. Všimnite si: boľševická revolucia išli po krku kulakom, komunisti sa snažili ovládnuť poľnohospodárstvo. Kontrola: peniaze, obživa (priemysel,práca), energia, potrava a počasie. Totalita.
http://www.dutchsinse.com/blog/


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-05-11  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan-aj ja čakám...na výplatu:))))))))))diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo ak Mars...

Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu...

Tento obludný systém se reformovat nedá!

Španělsko dávno za hranicí smrti

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu eš...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5721 s