21. September 2019
    
Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia stavba na svete - Dolezite.sk

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia stavba na svete


  2009-06-30  (12:17)  |  Ekonomika
  69% hlasovalo = 6  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
hodnota, produkcia,dlh,peniaze,úrok,ekonomika,financie - Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia stavba na svete

Cinksy mur - financovanie       Čínsky múr je úžasná stavba dlhá 2400 km. Jej šírka je od 4 do 12 metrov a výška dosahuje od 6 až do 15 metrov. Začiatok tejto gigantickej stavby presne určiť nevieme, pretože jednotlivé časti tohto múru boli budované jednotlivými čínskymi štátmi v rôznych časových obdobiach. Zato máme presný záznam z histórie, že Ših Huang-ti z dynastie Čin (vládol v rokoch 221-206 pr. Kr., tyran, pokúsil sa zrušiť konfucianizmus), prvý zjednotiteľ čínskeho impéria, vybudoval pôvodný čínsky múr pospájaním a obnovením jednotlivých už skôr vybudovaných múrov. Počas dynastie Han, ktorá obnovila konfucianizmus (vládla od r. 202 pr. Kr. do 220 po Kr.), bol tento múr predĺžený až do Yu-men v provincii Kansu.
 
    Čo nás ale na tomto múre najviac zaujíma, nie je jeho dĺžka, šírka či výška, ale to, ako bola takáto obrovská stavba financovaná, keďže bola stavaná normálne platenými občanmi, v ekonomike s relatívne veľmi nízkymi daňami (bez napádania, drancovania a vykorisťovania iných národov) a ešte k tomu v ekonomike založenej na Konfuciových princípoch, ktoré celkom zakazovali účtovanie úrokov za pôžičky. Navyše bez existencie Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a medzinárodných investorov. 
    Konfucius žil asi v rokoch 551-479 pr. Kr. Jeho život je opradený legendami, ale je známe, že sa narodil vo feudálnom štáte Lu a že bol verejný administrátor. Na zavedenie mieru, spravodlivosti a všeobecného poriadku hlásal systém určitých princípov štátnictva a morálky. Jeho učenie sa stalo základom morálneho systému - konfucianizmu. Tak ako grécky Sokrates, ani on sám nič nenapísal, ale jeho učenie bolo napísané jeho žiakmi. Hlavnými písomnými zdrojmi Konfuciovho učenia sú Analekt a spisy Meng-c’ove. Základným princípom jeho systému je zachovanie jen-u medzi ľuďmi udržiavaním správnych vzťahov, čo znamená správať sa k svojim podriadeným tak, ako by si chcel, aby sa tvoji nadriadení správali k tebe. (Európske jazyky nemajú presný výraz, ktorým by sa dalo preložiť čínske jen. Zhruba to znamená niečo medzi sympatiou a súcitom.) Ďalšími princípmi sú posvätnosť rodiny a úcta k predkom. V organizácii vládnutia sa zdôrazňovala stredná cesta a vyhýbanie sa extrémom. 

Účtovanie úroku za požičiavanie konfucianizmus odsudzuje ako jeden z najhorších prejavov zla a úpadku - ako narušenie a rozbitie jen-u. Znalosť Konfuciovho učenia bola základnou požiadavkou pre nastúpenie do čínskej imperiálnej administratívy. Len tí, čo ukázali najväčšie vedomosti Konfuciovho učenia, boli prijatí. Tak celú imperiálnu administratívu obsadili filozoficky založení ľudia. Keď im potom cisár z dynastie Han dal vyriešiť problém financovania gigantickej stavby čínskeho múru, predĺženie múru až do Yu-menu, ako aj série zavlažovacích kanálov, diaľnic a ciest, bolo prirodzené, že mu neporadili, aby napadol a vydrancoval iné národy, alebo aby uvalil veľké dane na celý čínsky národ, alebo aby zaviedol úrokový finančný systém na vyžmýkanie úrokov z celej čínskej populácie. 
    Čínski imperiálni administrátori (na rozdiel od dnešných byrokratov) boli od malička zvyknutí na hlboké filozofické rozjímanie. Urobili objav, že ľudia, ktorí zachovávajú jen, netúžia po zlate a striebre preto, že chcú mať doma hromady drahých kovov, ale preto, že prostredníctvom týchto kovov môžu výsledky svojej práce premiestňovať a zamieňať za hocičo iné, čo vyprodukoval zase niekto iný. Vypozorovali, že aj ľudia, ktorí vôbec nevedeli ako nákladne a ťažko sa doluje a spracováva zlato alebo striebro, prijímali ho za výsledok svojej práce, lebo mali neochvejnú vieru, že za to isté zlato alebo striebro, ktoré oni dostali, by im hocikto iný dal zase to isté. Takto narazili na úžasný objav: podstata hodnoty je viera! Akýkoľvek predmet na tomto svete nadobudne hodnotu, ak človek nadobudne vieru v jeho hodnotu! 
    Keďže ročné náklady na stavbu múru, kanálov a ciest mnohonásobne prevyšovali ročné príjmy z daní, poradili cisárovi, aby za nákupy materiálu a provízií pre robotníkov platil potvrdenkami, na ktorých boli presne vyznačené hodnoty s tým, že tak, ako prijímajúci ich bude ctiť a mať vieru v ich hodnotu, tak aj on, cisár, ich bude ctiť a mať vieru v ich hodnotu, keď zas jemu poddaní budú s týmito potvrdenkami platiť dane. 
    Prv boli tieto potvrdenky na hlinených tabuľkách, neskôr na papieri. Takto vzniklo prvé dokladovo založené obeživo, ktoré populácia začala používať na platby medzi sebou! Cisár mohol stavať svoje gigantické stavby nepretržite bez toho, aby čakal na výročné platby daní v naturáliách, alebo aby ich zvyšoval. Jeho administrátori týmito dokladmi nakupovali všetko potrebné na stavbu múru, kanálov a ciest po celej Číne a potom, keď prišlo na platenie daní, tieto tabuľky či papierové ceduľky sa zase vracali nazad do imperiálnej pokladne. 
    Ako to, že tento finančný systém sa udržal po stáročia bez toho, aby došlo ku katastrofálnemu kolapsu hodnoty obeživa, aký sa udial pred očami celého sveta napríklad minulý rok v Mexiku? Odpoveď je monumentálne jednoduchá: tie hlinené tabuľky a neskôr papierové ceduľky, cisár a jeho administrátori dávali do obehu len a len na základe vyprodukovania niečoho ozajstného a hodnotného. Inými slovami: to obeživo sa dostávalo do čínskej ekonomiky len na základe krytia dlhu, ktorý vznikol ako následok vyprodukovania niečoho ozajstne hodnotného - a nikdy na krytie dlhu, ktorý vznikol nabiehaním úrokov! 
V tom spočíva aj “tajomstvo” kolapsu mexického pesa: Mexičania dávali do obehu mnohomiliardové sumy na krytie dlhu, ktorý vznikal nie ako následok produkcie ozajstných a hodnotných vecí, ale ako následok nabiehania úrokov!     Hodnota papierových peňazí sa vytvára, keď sú dávané do obehu na krytie dlhu, ktorý sa vytvoril vyprodukovaním niečoho ozajstného a hodnotného a potvrdzuje sa, keď sa tieto peniaze k dlžníkovi vracajú a on spláca svoj dlh vyprodukovaním ďalších ozajstných hodnôt. Papierové peniaze, ktoré sa dávajú do obehu na krytie dlhu úrokov, alebo keď peniaze na platenie dlhu sa získavajú z nabiehania úrokov, sa zákonite znehodnotia a spôsobia ekonomický kolaps!  

    Úroky sú ozajstný satanský vynález: nabiehaním úrokov sa vytvára - nič. Zákernosť tohto vynálezu spočíva v tom, že keď peniaze
vytvorené nabiehaním úrokov sú vzaté do obchodu, sú tak isto vymeniteľné za ozajstné a hodnotné veci ako tie získané produktívnou a čestnou prácou. Jedinou obranou proti tomuto čertovskému vynálezu je štátna banková administratíva založená na bezúrokovom (resp. maloúrokovom) financovaní! 
    Po stáročia trvajúca prosperita, finančná stabilita a mierová existencia mandarínskej ríše je len jeden z množstva historických dôkazov, že privátne či sprivatizované úrokové finančníctvo je úplne nepotrebné, nadbytočné pre blahobyt, mier a spokojný život v krajine. 
    Naopak, všade, kde dnes vidíme ekonomickú devastáciu, konflikty, utrpenie, násilie, zúfalstvo, hlad, biedu, vojny a zabíjanie, tam v pozadí bezpečne odhalíme úrokové finančníctvo! 
    Pozrime sa na závod ZŤS Krupina, aby sme si ukázali na príklade, aká zákerná sabotáž slovenskej ekonomiky sa tu odohráva. Šikovné vedenie tam vyvinulo program výroby univerzálnych nakladačov. Najznámejší a najpredávanejší je nakladač Locust 750. Diaľkové ovládanie, ktoré k nemu vyvinuli, bolo na medzinárodnej výstave v Trenčíne označené ako “exponát s najoriginálnejším riešením”. Ich výrobu však nemôžu naplno spustiť, dokonca prepúšťajú pracovníkov - napriek tomu, že o ich výrobky je veľký záujem a dopyt. Výroba stojí, lebo nemajú peniaze na nákup materiálu. Na ich krk už bankári stihli zavesiť 30-miliónový dlh z nabiehania úrokov - a teraz, keď potrebujú na 18 mesiacov sumu 50 miliónov korún na spustenie produkcie, títo bankári požadujú 20%-ný úrok. Na dobu 18 mesiacov to činí rovných 15 miliónov. A za čo? Veď režijné a administratívne náklady na prípravu a vykonanie takej pôžičky nemôžu byť viac ako niekoľko tisíc korún! 
    Potrebujeme na fungovanie ekonomiky vrstvu ľudí, ktoré žmýkajú z národa ročne mnohomiliardové sumy za nič - za úroky, len na to, aby sa potom premávali v BMW-čkach a mercedesoch, kancelárie si obkladali importovaným mramorom, zriaďovali si ich luxusným nábytkom, sami sebe dávali každý mesiac 50-tisícové platy a stotisícové odmeny, aby prejedli, prepili a prehýrili výsledky životnej práce státisícov poctivých ľudí? 
    Musíme sa prizerať na ich bezočivosť, keď v televízii v priamom prenose z niektorej estrádnej haly producírujú na pódiu rôzne tragicky postihnuté deti, ako nejaké cirkusové čudá, aby im potom s veľkými fanfárami a hlukom z “hĺbky ich dobrého a súcitného srdca”, so slzami v očiach hádzali almužnu či milodary? Prečo to robia? Prečo nie sú za to, aby bolo o takýchto nešťastníkov postarané zákonom? Prečo sú tak vehementne za súkromnú dobročinnosť, ktorá závisí nie od zákona, ale len od ich osobnej vôle, milosti, ľútosti, záľub, vízií, nápadov, zlepšovákov a vrtochov? 
    Najprv odsávaním multimiliardových úrokov z peňažného obehu doženú celú krajinu do núdze - a potom zakladajú dobročinné nadácie?! 
    Prečo? Aby čestný človek, ktorý by inak mohol slobodne a hrdo žiť z výsledkov svojej vlastnej práce, sa musel pred nimi nakoniec z núdze ponížiť a so sklonenou hlavou prosiť o to, čo mu predtým vzali! Oni potrebujú, aby rôzni nešťastníci prosili o pomoc a zmilovanie ich osobne, tak ako sa prosí Pána Boha. A keď sa potom niekedy zmilujú a prosenú pomoc udelia (obyčajne na verejnosti a so slzami v očiach), vyžívajú sa v tom, ako im títo nešťastníci a zúfalci ďakujú a blahorečia tak, ako sa ďakuje a blahorečí Bohu, keď vyslyší úpenlivú modlitbu trpiacej a zúfalej duše. To sú tie pre nich tak vzácne - ale zato lucifersky svätokrádežné momenty, po ktorých tak túžia: rozhodovať o bytí a nebytí druhých a cítiť sa ako ozajstný Boh! 
    To však už nie je len urážka človeka či národa - to je už urážka samotného Boha.

Rudolf Vaský

zdroj: http://www.sophia.sk/casopis/cina.html


Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
obcan   |   ip:195.146.1   |   2009-06-30  (13:15)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  A este tu Tretiu cestu si treba precitat od neho, to je paráda!!!
Ja tvrdím ze pan Vaský by mal byt ministrom financii v nasom státe a nie vseljaký počiatškrabkovia.


sapp   |   ip:193.179.9   |   2009-06-30  (14:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vsetky uzernickwe banky do tla vypalit


Bohjeiluzia   |   ip:140.239.5   |   2009-06-30  (14:21)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  „Ak jeden človek trpí falošnými predstavami, hovoríme o duševnej chorobe. Ak falošnými predstavami trpí veľa ľudí hovoríme o náboženstve.“

www.ateista.tk


ivlivs   |   ip:89.176.10   |   2009-06-30  (14:45)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  tlieskam...fakt vyborny clanok!
Ti,ktori dostavaju vyrazky,ked sa spomenie boh,nech si tam dosadia etiku,vyssi princip,alebo cokolvek pozitivne..porucik boborovsky   |   ip:84.47.9.1   |   2009-06-30  (15:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tu je krasne vidiet na tom zavode krupina ze financny system sa od prepuknutia krizy vobec nezmenil.stale sa pokracuje v systeme ktory tuto katastrofu zapricinil.banky vytvaraju stale nekryte peniaze.kam toto povedie.? .mozeme cakat len dalsie znehodznocovanie uspor obcanov.tie dristy v mediach ze kriza sa zmiernuje.haha.este len pride druha vlna zatial sa to len umele oddaluje. myslim ze este len kriza pride az si bohaci vymeniz hotovost za zlato.potom sa budeme cudovat co sa zacne diat.


blasphemer   |   ip:95.102.52   |   2009-06-30  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..nie som sice ekonom, ale moj amatersky nazor je ze by sa malo oddelit uschovanie (vklady) penazi v bankach, ktore by potom od klientov vyberali nejaky pausalny poplatok za bankove sluzby (bezpecna uschova, prevody...) a tieto peniaze by dalej nepoziciavali, cim by sa zabranilo bankrunom.
Potom by existoval akysi fond (mozno aj statny..), ktory by poskytoval pozicky za nizky urok (mozno v niektorych pripadoch aj nulovy alebo aj dotacie) a jeho zisky by isli do statneho rozpoctu.


Slav   |   ip:62.197.19   |   2009-06-30  (16:06)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Rudolf Vasky - TRETIA CESTA
http://www.projee.com/GetFile.aspx?File=books-nwo%2fvasky-retiacesta.pdf

... mala utla A5 brozurka ktora sa dala zakupit v 89, 90 roku v BA a mozno aj inde na slovensku.
... vdaka p. Vasky


Slav   |   ip:62.197.19   |   2009-06-30  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava odkazu

Rudolf Vasky - TRETIA CESTA
http://www.projee.com/GetFile.aspx?File=books-nwo/vasky-tretiacesta.pdf


ivlivs   |   ip:89.176.10   |   2009-06-30  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Slav:fakt vyborne citanie.
Skoda,ze taki ludia niesu vo vlade..aj ked...mozno keby boli,uz tu padaju bomby


mato   |   ip:91.127.17   |   2009-06-30  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekný článok. všetci naokolo nadávajú na vládu a podobne ako sme vykorisťovaní ale nikto si neuvedomuje (česť výnimkám, ktoré sa snažia získavať informácie a utvárať prehľad)že obyčajných ľudí je u nás ale aj vo svete nepomerne viac ako tých vykorisťovateľov a ich prisluhovačov. a nič s tým nerobíme!!!


Ukázať príspevok od prispievateľa ZkurvenaVlada  |   ip:85.216.15


lord X   |   ip:95.102.52   |   2009-06-30  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blasphemer - plne suhlasim, ved to co si opisal je vlastne bankovy system bez frakcnych rezerv, teda banka ma vzdy k dispozicii peniaze na vyplatenie vsetkych vkladov.
Takisto nie je nic zle ak komercna(sukromna) banka poziciava svoje peniaze na urok, ale musia to byt jej peniaze a nie peniaze vkladatelov - tie musi mat vzdy pripravene. Cely problem sucasneho systemu je v tom, ze banka poziciava peniaze vkladatelov(frakcny rezervny system), ktore potom nema ked dojde k bank runu. Poziciavanie VLASTNYCH penazi na urok by nemal byt u komercnej banky problem.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-06-30  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazení ,
teraz som telefonicky dohovoril s p.Rudolfom Vaskym , je to nadherný clovek,vsetko vie vysvetlit po lopate,vie ze normalny sedliacky rozum je viac ako ekonomické odborné nezmysly, tesim sa kedy sa s nim stretnem osobne.Skuesenosti a rozum tohoto cloveka je treba vyuzit k vybudovaniu novej spolocnosti, nie s kktmi ako Meciar,Dzurinda a Miklos , posluhovacmi tej istej zberby podvodníckej.
Tesim sa ze sa narod zobudí z tohto velkeho zidobolsevickokapitalistického podvodu a zacne pouzivat zdravý rozum.
Tak nam PanBoh pomahaj!!!
Verim ze laska a pravda zvitazi nad lzou a nenavistou!


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-30  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

mas na pana Vaskeho
email ???
Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-30  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

mas na pana Vaskeho
email ???
Filip   |   ip:84.47.120   |   2009-06-30  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No veru, keby sa zobudil. Na to ale treba viac ludi s prehladom a potom len nesediet pred pocitacom. Navrhoval by som poslat tento clanok aj ludom, ktori nepoznaju tuto stranku.


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-30  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip:

hlavne do vlady :)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-06-30  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam na pana Vaskeho email aj telefon!
Ale kokotovi ktorý ma nick Sl.Kral ho samozrejme davat nebudem.
Pan Vasky by s takým imbecilom ani cas netravil.
Ale budes mat moznost s nim diskutovat a zhovadit sa viac ako si sa sam zhovadil,chorý kretén!!!


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-30  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ok... takze ja uz nan email mam. z vydavatelstva :)

som zvedavy co Ti povie az sa somnou stretne :)

nebud moc namysleny!!!

mysliz ze clovek ktory chce zmenu a nieje presne podla teba sa samozrejme musi zhovadit ??

ked myslis...

a uz len s clovekom co pouziva vo vetach take pekne vyrazi sa mu musi komunikovat velmi dobre...

tesim sa na diskusiu s nim...

pretoze clovek, ktory podporuje urcite veci o ktorych som uz pocul je pre mna dost a urcite by som sa odneho mal dost co naucit.

aj kral potrebuje poradcov :)


palo   |   ip:78.99.45.   |   2009-06-30  (22:33)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Možno by bolo riešenie, keby banky nepožičiavali za úrok ale za podiel zo zisku. Vraj to tak funguje v arabskom svete.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-30  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nač vynalézat vynalezené? V tomto článku to všechno je. Doplnil bych to jen tímto citátem:"Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.

Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem." Tomáš Baťa, 1932
roro   |   ip:85.248.66   |   2009-06-30  (22:46)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  sk.kral tebe statne zajebava


občan   |   ip:195.28.13   |   2009-06-30  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tu máte ešte niečo:
http://www.sophia.sk/casopis/ekonomika.html


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-30  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  roro:

ked myslis...

/ mozno som usiel z cvokarne :) a nemozem za to
xixi

/ admin. zmaz aj tento moj prispevok, lebo jeho obsah nema nic s clankom :)
cv   |   ip:77.247.22   |   2009-06-30  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia spamatajte sa!
Tu nejde o to ze kto ma pravdu...
som rad ze tato stranka existuje ale na druhej strane mi berie vela casu lebo sa jej musim venovat a neschadza mi z mysle...
Nachadzam tu vela hodnotnych ludi z ktorých sa tesim ale aj vela imbecilov ktorí nam normalnym ludom beru vela energie a z toho sa vytesuju.
To ale vybojujeme lebo nastastie prirodne zakony imbecilov pochovaju a ludí širiacich lasku,porozumenie a spravodlivý svet udrzia pri zivote.Mne nejde o moj zivot ale o pravdu ktoru chcem naucit buduce generacie aby sa nedali ojebat kapitalistom ani komunistom ale aby zili normalny ludský zivot... ako sme ho mi zili s mensimi vynimkami za predchadzajuceho rezimu.
Moja skusenost je taká ze moji rodicia za komunizmu vychovali 5 deti,postavili dom, vsetci mame minimalne strednu skolu,ja VS, to sa musim pochvalit, a dnes demokracia je uplný otrokarsky rezim.
A vo...vo...vo..tom to je!
Uz ma nezaujimaju komunisti ani kapitalisti ale kokoti! a my sme tupci ze týmto kokotom dovolíme aby nas ozobračovali!!!
Inak poviem Vam tak ze ja mam cisteho 950 E ale zmysel pre sprovodlivost mi to nezoberie, a robim vo firme kde je sef Etienne Davignon a Iluminator je u mna cocot a nehlasim sa k debilom ale peniaze beriem lebo si myslim ze moju prácu maju aj tak relativne zadarmo.
Nebojte sa vyhrame to,Boh je nasa opora a oni veda ze ich znicí ako handru!!!


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-01  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

to zarabas dost malo :)

no vidis ale co vidim ja zel hovoris ako sa kazdy myli a ty vies co a jak ale nic neurobis...

preco teda nekandidujes? preco nerobis prevra... ved urob nieco viac pre tvoje/ nase/ deti!!!


nie. vies len kecat!!!!
a nadavat inym... dost vulgarne.!!!!


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-01  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

apropo, nemyslis ze kazdy tu chce len ukazat pravdu a svoje myslienky,,,,


vsetci sme tu rovnaky... len az ked pochopime ze sa musime pojit a vysmolit nieco poriadne bude sa zit lepsie...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-07-01  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator alias kokot...mne je vsetko jedno...musim ti ale povedat ze ked som zarabal 11000 Sk bol som vitalnejsi ako teraz ked dostavam 950 E zadarmo.
Ale Pan Boh asi vie preco to robí...
a ja mu verím...


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-01  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminator???
uz nevies ani kto je kto a kto co pise. myslim, ze by si sa mal ist rychlo liecit lebo alkohol,,, alebo mozno drogy z Teba robia "prasa".

Ty ides hovorit o BOhu?
ked prve co Ta napadne je aby bola v jaskyni nejaka "tlsta ritka", lebo si nane uleteny !!!...
presne ludi ako ty potrebuje nasa politika... nech sa je v telke naco pozerat... chlast a hluposti...
hovorim, kandiduj. hodis sa tam!!!

ach. fakt teraz neviem kto je tu .... / vsetky tie nadavky/
zda sa mi, ze Ty sa asi velmi uzieras Tvojim osudom :)
preto je pre teba kazdy.../vsetky tie nadavky/, len preto ze to nezapada do Tvojej predstavy...
Stalin, ci Hitler by mala byt uz nadavka... v tom pripade si Stalin... :)

ale ako pises,,, On vie co robi!!!!sstefan   |   ip:78.141.71   |   2009-07-01  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   takto bezúročne funguje aj fiktívna mena WIR medzi domácimi firmami vo švajčiarsku je kedykoľvek zamenitelná za franky, ale nie je zaťažená úrokmi odporúčam link - http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=251


peter   |   ip:91.208.85   |   2009-07-01  (13:08)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  KLOBUK DOLE. PARADNY CLANOK. VDAKA.
Mam chut ho poslat postou Vilovi Rozborilovi, nech nabuduce v Modrom z neba vie, ako hlboko sa treba klanat sponzorom relacie - iste nemaju malo ti bankari, ktori tu relaciu sponzoruju.
Este raz vkada autorovi, krasne to napisal.


psychiater   |   ip:77.93.216   |   2009-07-02  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovensky Kral alias Iluminator atd.daj i svoje tabletky a chod do postielky,cmuk!


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-02  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  psychiater:

kedze mas prezivku ako chlap odpust si cmuk...
ja niesom na chlapov... :)

myslim, ze by ste sa mali ist dat liecit prave vy...

kedze si psychiater asi vies aku mas diagnozu...

ja niesom iluminator,ale to pochopi len naozaj inteligentny clovek...
a hlavne nie trulovia a dezkovia co mi idu hovorit o IP :)
smejem sa na Vas :)
Ale dobre aj ja potrebujem pobavit.

budete moji dvorny saskovia :)))


psychiater   |   ip:77.93.216   |   2009-07-02  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Volam sa Janka.


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-02  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som Marek /nech som gentleman/ :)
dobre. cmuk sa prijma...
len neviem co na to povie moja zena :)

a ake tabletky mi doporucis?

/pre admin/

aj tento odkaz mozeszmazat, nema nic s diskusiou...
teda ma/ lebo vsetko co vytvara akciu vytvori aj reakciu/ ale podla teba nie :)))


psychiater   |   ip:77.93.216   |   2009-07-02  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rada, že si pochopil.Mám veľa pacientov v tvojom veku /20/ niekedy som ako oni.My sme milý na všetky Naše dusičky.To cmuk je len priatelske gesto, niečo ako metafora.
Už musím ísť.
Pa a nehnevaj.


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-02  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  psychiater :)

janka.. ale ja mam trosku viac ako 20 :)))

ale v pohode :)
/ nepatrim do skupiny ludi co plodia deti ked maju 16 :)

papa


dodo   |   ip:195.80.17   |   2009-07-02  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyborny clanok. dakujem


BuBo   |   ip:213.151.2   |   2009-07-05  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekny clanok, klobuk dole, len jedno treba pripomenut, co mi v clanku chybalo. Ze za vsetkym sa skryvaju Zidia, ktory ako pijavice vyciciavaju kazdy narod, do ktoreho sa votru. Bankovnictvo je ich najdolezitejsia parketa, lichva je pre nich zivobytie a peniaze Boh. Nikdy nepridu do neobyvajej casti zeme a nezalozia mesto, kde zacnu zit a pracovat, vzdy pridu tam, kde je rozvinuta kultura prosperita a pokoj, tam zacnu vyvolavat konflikty, drancovat a nicit ekonomiku. Tak ako nicia po cele starocia vseky narody na svete a vyvolavaju vojny - sever proti juhu, 1svetovu, 2svetovu a aj dalsie..


Ing. Ján SOTÁK   |   ip:195.49.19   |   2009-07-06  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič sa v tomto svete nezmení, pokiaľ sa nájde dosť ľudí,ktorí obdivujú naše "celevRITI", ktorí trávia svoj čas pri stupídnej Smotánke, Prominentoch, Nevesta pre milionára,.....A verte je ich dosť, svojím prístupom iba podporujú celý štáb neschopných tohto sveta, MY pracujeme ONI sa zabávajú. Morálka, pokora, charakter sú len niektoré POJMY, ktoré im nič nehovoria. Volíme Vládu, akú máme, PREZIDENTA akého máme, a......Vulgárnych vagabundov, ktorí v ŽIVOTE ešte nič nedosiahli. Začnime od SEBA, nedajme už NIKDY šancu Tupcom, Vagabundom, Zlodejom, Vrahom,....Potom,....potom bude lepšie.....


MrDannyBarry   |   ip:41.138.18   |   2010-04-01  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznámka: :::::

ÚVERY pre rozvoj podnikania konkurenčnú výhodu / obchodnú expanziu.
My arecertified, dôveryhodný, spoľahlivý, efektívny a dynamické Fastand. a
co-fungovať financierfor a všetky druhy nehnuteľností spoločnosti a nehnuteľností, túžime
Pôžička na päť až päťdesiat roky maximum.
Ponúkame tieto druhy úverov a oveľa viac:
* Osobné pôžičky (nezaistený úver)
* Podnikateľské úvery (nezaistený úver)
* Konsolidácia pôžičiek
* Kombinácia úveru
* Hlavné ImprovementPlease Ak ste spokojní a záujem o náš
finančné ponuky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: danny.loancompany@gmail.com Ak potrebovať naše služby, budete vyzvaní na predloženie
withthe nám tieto informácie k začatiu procesu vášho úveru suma zodpovedajúcim spôsobom.
Meno :___________________________
Priezvisko :____________________________
Gender :_______________________________
Status :_______________________
Adresa :______________________
Mesto / Zip :________________________
Krajiny :______________________________
Dátum narodenia :________________________
Suma potrebná ako úver :________________
Dĺžka úveru :________________________
Mesačný príjem / ročný príjem :_________
Zamestnanie :___________________________
Účel pôžičky :_____________________
Telefón :________________________________
SXE__________________________________
Fax :__________________________________
Ďakujeme Vám za Váš záujem!
Ide o
Mr.Danny Barry.
E mail_danny.loancompany@gmail.comMrCharlesWilson . bydidymo87   |   ip:41.203.67   |   2012-11-22  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GENERAL PUBLIC UPOZORNENIE
Potrebujete auto úver, úver na bývanie, úver zakladanie podnikov,
študentská pôžička, platí deň úver, zlou cradite úver a akékoľvek ďalšie
úver, sme tu, aby sme Vás informovali, že nová registrácia
a vláda schválila úver pôžičky firma je tu, dávame na náš úver
(1 až 15 rokov :) s úrokovou sadzbou vo výške 3%, takže ak ste v núdzi o akejkoľvek
tieto pôžičky nie sú hľadajú viac pre to je vaša skvelá príležitosť, ako
dostať svoje pôžičky do 5 pracovných dní všetko, čo musíte urobiť, je použiť
cez naše e-mailová charlsloanfirm@hotmail.com

Je potrebné vyplniť formulár a zašlite nám nasledujúce Details.It to rýchle
a jednoduché, aby sa on-line žiadosť o úver.
Celé meno: ...................
Krajina: .......................
Mesto: .............................
Adresa: ...........................
Telefónne čísla: ................
Suma potrebná: ................
Pôžička Doba trvania: ....................
Pôžička Účel: ......................
Mesačný príjem: .................
Mobilný telefón: ....................
Rýchla odpoveď je vítaná .......

Pán Charles Wilson


slenaMary . defufiso71   |   ip:216.230.2   |   2014-08-07  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, Ste vo finančné problémy? Potrebujete úver splatiť účty a dlhy? Chcete začať nový podnik alebo zlepšiť svoje podnikanie? Kontaktujte nás ešte dnes pre finančné riešenia, e-mail: missmarylucasloanfirm@gmail.com kvalifikácia: 1) Dlžník musí byť najmenej starší ako 18 rokov 2) Aj so zlou úverovou, získanie úveru dlžník Záruka 3) finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na nízky kredit . Formulár žiadosti o úver meno: Krajina: Adresa: Telefón: Vek: Stav: Povolanie: Mesačný príjem: Výška úveru: Doba trvania: Účel prostriedkov: Thanks slečna Mary


josedennison . gydajana54   |   ip:41.220.69   |   2015-04-21  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Da li ste zainteresirani za osiguranje zajma? Da li je potreban kredit za
poslovanje, projekt izvesti, kupiti svojstva, obrazovanje, ili plati
za apartman. jose Dennison je finansijski
organizacija koja mogu pomoći vam ostvariti svoj san s manje
napor. Niska kamatna stopa @ 2%. Bez obzira na vaš kredit! I dalje možete
primjenjivati. Da li ste zainteresirani za osiguranje zajma? Da li je potreban kredit za
poslovanje, projekt izvesti, kupiti svojstva, obrazovanje, ili plati
za apartman. MERITUM FINANCE online usluga finansijski
organizacija koja mogu pomoći vam ostvariti svoj san s manje
napor. Niska kamatna stopa @ 2%. Bez obzira na vaš kredit! I dalje možete
primjenjivati. E-mail; josedennisonloans007@gmail.com


ZaistenZrukaFinancialLtd . dikeruci44   |   ip:104.236.1   |   2015-07-29  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslíte si vyžadujú urgentnej Úvery / Finančné služby pre projekty alebo na iné veci? Ak áno, nech Assured Guaranty Financial Ltd vám pomôžu dnes ... kliknutím odpovede: assuredguarantyfinancial@yahoo.com. my pomáha, keď iní nemôžu!

Meno: ...........
Suma: ...........
Sex: ...........
Vek: ...........
Krajina: ...........
Doba trvania: ...........
Telefónne Číslo: ...........

Zaistená Záruka Financial Ltd.
Elliot Carter
E-mail: assuredguaranty1@gmail.com
E-mail: assuredguarantyfinancial@yahoo.com


mrgeorge . xetuhiho85   |   ip:105.112.1   |   2015-09-19  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, ja som pán George, súkromné ​​pôžičky veriteľ,
To dáva príležitosť k doživotnej úveru.
Potrebujete urgentná úver splatiť svoje dlhy, alebo potrebujete úver
pre zvýšenie vášho podnikania?
Ste bol odmietnutý
Banky a iné finančné inštitúcie?
Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku?
keď sa pozriem späť, pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy vec
minulosť. Požičiavame jednotlivcom
ktoré potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze
platiť účty, aby investovali na podnikanie vo výške 2%. Chcem použiť
médium Vám oznámiť, že sme poskytovať spoľahlivé a príjemcu pomoci a
Budete pripravený ponúknuť loan.So kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom

email: ecoloaninvestmentltd@gmail.com

Informácie dlžník
1) Meno a priezvisko: .............................. .....
2) Štát: ......................................
3) Adresa: ................................. ....
4) Štát: ..................... ................
5) Sex: .................................... .....
6) Manželský stav: ...............................
7) Zamestnanie: ..................................
8) Telefónne číslo: ......................... ...
9) Aktuálny stav pracoviska ...
10) Mesačný príjem: ..............................
11) požadovanej výšky úveru: ........................
12) Doba trvania úveru: ............................
13) Účel úveru: .............................
14) Náboženstvo: ....................................
15) Dátum narodenia ...........................
Ďakujem vám, pán. GEORGE


josedennison . gydajana54   |   ip:197.210.2   |   2015-09-27  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážený pán / pani ÚVER čo najrýchlejšie do 2 dní. Jose finančné fond Micro Plc osobné aj komerčné, X-mas úver, Dom úveru vo výške 2% úrok rate.Interested Ľudia by sa mali obrátiť úver dôstojník prostredníctvom e-mailu s nižšie informácie: Meno: ..... priezvisko: .. .... KRAJINA: ....... Telefón: ..... Zamestnanie: ...... AGE: ............. pohlavie: .... ..MARITAL STAV: ...... PÔŽIČKA Suma potrebná: ...... MESAČNÝ PRÍJEM ...... PÔŽIČKA DOBA: ...... Officer Meno: Loan Investičné ponuka E-mail: josedennisonloans007 @ Googlemail. com Vďaka a Boh žehnaj Pozdravy, Mr.Jose Dennison


BishopBerrySmith . sotebexu15   |   ip:41.206.11   |   2015-10-06  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, Mr. & Ms.I tento post správa je, pretože kombinácia kresťanského zboru bola na mňa hodná s pôžičkou. Je to vďaka priateľovi Stretla som úprimný a veľmi štedrý kresťanskej asociácie, ktoré mi umožnilo získať tento úver. Vytvorte pre finančnú pomoc pred rokmi Keď sa mi podarí znovu usmievať vďaka tomuto kresťanské organizácie, ktorá mi práve dal pôžičku vo výške € 30,000 a žijem s rodinou mám tento úver bez problémov, so sadzbou 2%. mu požičať bez istenia niektoré výhody s mnohými z vášho bankového situácie. Radím vám, aby ste si vybrať zlú osobu, ak naozaj chcete požiadať o úver pre váš projekt a každý iný. ponúka mnoho výpožičné služby medzi jednotlivými. Tak som sa poradiť, aby ste sa s vami spojiť a nájsť uspokojenie pre všetky služby, ktoré sa ich spýtate. Tu je jeho e-mail: bishopberrysmith@hotmail.com


RathanCharodCenovodostupnXm . qidagesu53   |   ip:41.220.68   |   2015-10-13  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj všetci, prichádza Dostupnú Xmas úveru ponuku, ktorá zmení váš život navždy, svedectvo ON ako som sa dostal pôžičku pre zmenu zlomil ŽIVOT mojej rodiny, volám sa pani členke Dexter. Bývam v USA na Floride, a ja som šťastná žena dnes? Povedal som sám seba, že akýkoľvek úver veriteľ, ktorý by mohol zmeniť moju zlomil života a aby sa mojej rodiny, budem odkazovať akýkoľvek subjekt, ktorý hľadá úver na ne. Dali šťastie pre mňa a moju rodinu, bol som v núdzi úveru vo výške $ 250,000.00 začať svoj život v celej ako vdova s 3 deťmi som mal na mysli tento úprimný a Boh sa báť úver požičiavanie spoločnosti on-line, ktorý mi pomohol s pôžičkou vo výške $ 250,000.00 USA dollar, oni sú naozaj Boh sa báť ľudí, pracujúcich s renomovanou úver spoločnosti. Ak ste v núdzi úveru a ste si 100% istý splatiť pôžičku, kontaktujte ich a prosím, povedzte im, že pani, členke vás sa o nich. kontakt cez e_mail: rathancharodloancompany@gmail.com

Cenovo dostupné Xmas ÚVERY


mrkings . jopopovu31   |   ip:41.206.12   |   2015-11-01  (00:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ÚVĚR NABÍDKA ODPOVĚĎ TEĎ

Ahoj,

Už jste byl odepřen úvěr bankám a jiným finančním institucím? Dále pak
kontaktujte nás, když jsme poskytovat nezajištěných úvěrů na minimalizovanou zájem
sazba 2% v co nejkratší době, aby byly splněny finanční
přání našich četných applicants.To platí, pošlete stanoví podrobnosti níže

1. Jméno žadatele v Full: ...
2. Telefonní čísla: ..........
3. Adresa a lokalita: .......
4. Částka v žádosti ...........
5. Doba splácení: ...........
6. Účel úvěru .............
7.country ...............................
8.phone ..................................
9.occupation ...........................
10.age / sex ..............................

Budete kontaktováni do 24 hodin s
úvěrové podmínky, jakmile podrobnosti
byly přijaty v pořádku. Kontakt
Nás nyní ok

     S pozdravem
     Mr králové


gospaElena . pebymote26   |   ip:197.210.2   |   2015-11-07  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ali ste v kakršnih koli finančnih težavah? Ali potrebujete posojilo za zagon podjetja ali da plača svoje račune? Mi dal ven posojilo ljudem, ki potrebuje pomoč. Prijavite se zdaj Via Email: elenanino07@gmail.com

Hvala in Bog blagoslovi
gospa Elena


Alonzopeter . jovixofy4   |   ip:197.211.5   |   2015-11-16  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste obchodné muž alebo žena? Potrebujete finančné prostriedky na Vianoce, alebo založiť svoj vlastný podnik? Potrebujete úver uhradiť svoj dlh alebo splatiť svoje účty, alebo začať pekný podnikanie? Potrebujete finančné prostriedky na financovanie svojho projektu? Máme ponuky zaručeného úveru služby ľubovoľnú čiastku a do ktorejkoľvek časti sveta pre (osôb, spoločností, Realitné a právnických osôb) na našej vynikajúcej úrokovou sadzbou 3%. Pre aplikácie a ďalšie informácie zaslať odpovede na nasledujúce e-mailovú adresu: meritsfinancecompany@gmail.com


paniNora . kadefuci38   |   ip:197.210.2   |   2015-11-16  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete naliehavú pôžičku? ste v dlhoch? budete potrebovať naliehavú úver na financovanie svojho podnikania?, ste bol popieraná vašej banky, starosti nič viac, Naše služby sú rýchle, ľahké & zabezpečenie úverov teraz v akýchkoľvek okolností. Požičať až 2,000 euro - 1,000.000 euro dnes! Kontaktujte nás s informáciami úver na tento e-mail: noramildred.loan@hotmail.com

Poznámka: Budete očakávať predbežné odpoveď a finančné prostriedky do 24 hodín

S pozdravom.
pani Nora
cenovo dostupné pôžičky


LukeJohnson . dedilyqo57   |   ip:197.210.2   |   2015-12-07  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste v obrovskej finančnej krízou, a budete potrebovať naliehavú pomoc? Charita Corporation Afrika dal každému a každý šancu sa dostať šťastný život a investovať a zarobiť viac peňazí !!! Ponúkame rýchly a jednoduchý schválenie pre schopného zákazníkom a nízke úrokové sadzby až do výšky 3% úrokovou sadzbou. Záujemcovia môžu kontaktovať pána Johnson Lukejohnson@charitycorporationafrica.com~~dobj

-
Charita Corporation African Center


EileenFisher . vovyqoky7   |   ip:197.211.5   |   2016-01-17  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svedectvo, ako som dostal pôžičku od {} calviinloancompany@gmail.com

Volám sa Eileen Fisher, od Kalifornia USA. Bol som v hľadať stavebný úver vo výške $ 400.000 na mesiaci apríli 2015, som sa snažil hľadá pôžičky od rôznych úverových firiem súkromných i firemných a banky, ale nikdy sa s úspechom, a väčšina bánk poklesli môj kredit, a ja sa snažil všetky prostriedky na získanie úver, a všetko, čo som dostal, bola skupina podvody, ktorí robili, aby som im veriť a na konci, oni ma o z mojej ťažko zarobené peniaze roztrhol, bez toho, aby niečo na oplátku v tomto bode všetky moje nádeje bola stratená, dostal som zmätený a frustrovaní, a ja som prisahal, že nikdy nič spoločné s on-line veriteľa, Till tohto verného mesiac 2016, som prechádzal výskumu na internete, potom som videl poznámku o dámu, ktorý dosvedčil, ako ona dostala jej hosťovanie z {calviinloancompany @ gmail .com} Keď som videl svedectvo, bolo to tak povzbudzujúce, potom som sa rozhodol obrátiť na e-mail, ak môjmu prekvapeniu, oni reagovali späť ku mne, a potom dal mi webové stránky, aj vyplnil formulár, potom som bol schválený na o pôžičke, že v rovnaký deň, a 48 hodín po schválení Moja pôžička bola zapísaná a uložené na mojom účte. Stále nemôžem uveriť, že stále ešte existujú dobré veriteľ je ako Calvin Scott. Prosím, radím všetkým, tam vonku v núdzi úveru kontaktovať {} calviinloancompany@gmail.com Or (+1) 501-429-4519 alebo webová stránka: http://calvinfinancialloanhome.bravesites.com/MrsElizabeth . dixelymu80   |   ip:69.31.51.   |   2016-01-28  (07:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PONUKA PÔŽIČKY

Vážený pán / pani
READY čo najskôr za 2 dni. Finančné mikrofón Fund Plc
Obchodné a osobné úver na bývanie vo výške 3% úrokovej rate.Interested ľudí
mal
obrátiť na úver dôstojník prostredníctvom e-mailu s nižšie uvedené informácie:
MENO: ... .. priezvisko: ...... KRAJINA: ....... telefón
číslo: ... .. Zamestnanie: ... z príjmu vo výške: ... AGE: ............. Výška úveru potreba: ...... pôžička
DOBA: ......
Agent Meno: ponuka Investičný úver
E-mail: hendersonelizabethloan@gmail.com
Webové stránky: http://hendersonelizabeth3.wix.com/fund


MrRashideAbdulahi . vafycacu97   |   ip:197.210.1   |   2016-03-09  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor !!! Ponuka pôžičky

Som pán Rashid Abdulah súkromná pôžička veriteľom. dostávame všetky druhy úveru, dávame z úverov za nízke úrokové sadzby vo výške 3% a dobrých pracovných podmienok, ak potrebujete úver pre podnikanie alebo splatiť svoje účty potom sa odporúča, aby nás kontaktovať pre ktorú poskytujeme kvalitu služby, ktoré vám bude spokojný. email: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com

Pôžičkové služby k dispozícii, zahŕňajú:
================================
* Obchodné úvery.
* Osobné pôžičky.
* Obchodné úvery.
* Investície úvery.
* Vývoj úverov.
* Získanie pôžičky.
* Úvery zo stavebného sporenia.
* Obchodné úvery a mnoho ďalších:

sme vykresliť všetky druhy úveru dobrými službami, kontaktujte nás emailom: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com
vďaka
pán Rashid


PnMeganAndre . pirygyde82   |   ip:41.146.96   |   2016-03-17  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň:

Ste v núdzi úveru? Ponúkame pôžičku vo výške 3% úrokovej sadzby všetkým jednotlivcom, firmám a organizáciám, pri minimálnym množstvom € 20,000.00 do maximálnej výšky € 40,000.000.00, uplatňujú v prípade, že máte záujem o získanie úveru je veľmi jednoduché len napíšte nám tu v našej kancelárii pre ďalšie podrobnosti a aplikačného procesu, meganandreloan@gmail.com

Vyplňte tento Nižšie uvedené informácie

1.Fully názvy:
2.Country:
3.Telephone číslo:
4.Loan Suma potrebná:
5.Loan Trvanie:
6.Monthly Príjem:
7.Home Adresa:
8.Occupation:
9.Sex:
10.Age
11.Have budete žiadať o pôžičku pred:

Vitajte na Megan Andre úveru Firm Limited. ,
Úverové / poskytovateľov finančných služieb.
Pán Megan Andre
Vďaka.


LusovskyPetr . kufigacy   |   ip:197.210.1   |   2016-03-22  (04:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete naliehavú pôžičku? Tu je vaša šanca získať úver od našej spoločnosti, s úrokovou sadzbou 2%. Pôžičky
Kúpiť auto
Hypotekárne úvery
Podnikateľské úvery
Osobné pôžičky
Real Estate úveru. Kontaktujte prosím nášho zástupcu informácie nižšie, Agent úveru: Email: eversurecashinfo@gmail.com ďakujem za vašu odpoveď.

Vy s pozdravom
Lusovsky Petr


MorganLuisJames . cewuxijo10   |   ip:197.210.2   |   2016-04-01  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VITAJTE NA SIR MORGAN LUIS JAMES úver spoločnosti
Vážený pán / pani.
Hľadáte pôžičku na financovanie Vášho veľké alebo malé firmy? Má vaša firma, spoločnosť alebo priemysel potrebuje finančnú pomoc? Ponúkame širokú škálu úverových balíkov pri nízkej úrokovej sadzby s 3 mesiace odkladu začať splácanie úveru. Ak chcete použiť, pošlite nám novú e-mailovú správu cez e-mail: morganluisjamesfinance1990g@gmail.com
S priateľským pozdravom,
Morgan Lewis James


johnhawkins . syfefegy41   |   ip:173.193.2   |   2016-04-25  (01:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Dobrý deň:

Ste v núdzi úveru? Ponúkame pôžičku vo výške 3% úrokovej sadzby všetkým jednotlivcom, firmám a organizáciám, pri minimálnym množstvom € 20,000.00 do maximálnej výšky € 40,000.000.00, uplatňujú v prípade, že máte záujem o získanie úveru je veľmi jednoduché len napíšte nám tu v našej kancelárii pre ďalšie podrobnosti a aplikačného procesu: johnhawkinsloans@gmail.com

Vyplňte tento Nižšie uvedené informácie

1.Fully názvy:
2.Country:
3.Telephone číslo:
4.Loan Suma potrebná:
5.Loan Trvanie:
6.Monthly Príjem:
7.Home Adresa:
8.Occupation:
9.Sex:
10.Age
11.Have budete žiadať o pôžičku pred:

Vitajte na Megan Andre úveru Firm Limited. ,
Úverové / poskytovateľov finančných služieb.
Pán Megan Andre
Vďaka.


PansPeterHappens . nisebavy17   |   ip:197.210.2   |   2016-05-23  (05:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste čelí finančné problémy? Ste v núdzi úveru? ste bol odmietnutý miestnymi bankami? Potrebujete úver z akéhokoľvek dôvodu? Vaša pomoc je konečne tu ako Targo Bank ponúka pôžičky pre každého a to ako zamestnaných a nezamestnaných, jednotlivcov i firiem, ponúkame pôžičky na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%. Zúčastnené dlžník musí nás kontaktovať e-mailom na adrese: (targo_bank@yahoo.com) a dostať svoje pôžičky dnes. Naše služby sú rýchle a spoľahlivé, takže kontaktujte nás na (targo_bank@yahoo.com) a užiť si z našej ponuky finančných služieb.


BishopBerrySmith . tyfyvahe33   |   ip:105.112.2   |   2016-05-25  (04:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj,

Ste v núdzi úveru ?? Môžete získať svoje problémy riešiť, keď beží k nemu. Som žena, Susan Randy. Z United stavu Ameriky, minulý týždeň v pondelok, som hľadal pôžičku platiť za svoje účty, tak som sa ocitol v rukách rôznych podvodov a bol podvod iným veriteľom, ak nie pre dámu Saidah, ktorý je dobrým priateľom môj predstaviť Bishop Berry Smith (CEO ) Bishop Berry Smith úveru na bývanie, a on mi pomohol s pôžičkou 100,000 euro bez stresu. Takže Moji dobrí ľudia na svete, môžete ho kontaktovať prostredníctvom e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com


wilsonjones . rygesusi72   |   ip:207.244.7   |   2016-06-16  (03:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Potrebujete naliehavú pôžičku začať podnikať, alebo budete potrebovať úver na refinancovanie, potrebujete úver splatiť dlh? Potrebujete pôžičku na kúpu auta alebo domu? Ak áno starosti nič viac, ponúkame všetky druhy pôžičky na prijateľnú úrokovou sadzbou, bez toho, aby kontrola kreditu !!! kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu.

E-mail: oxford_loanfinances@hotmail.com

Ďakujem.
Pán Wilson Jones


TaylorSmith . qucatelu33   |   ip:197.210.2   |   2016-06-23  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň,

Potrebujete naliehavú pôžičku na financovanie svojho podnikania alebo v akomkoľvek
Zmyslom? my sú certifikované a legitímne a medzinárodnou licenciou
Pôžička veriteľ Ponúkame úvery na obchodné firmy, podniky a
jednotlivcom za prijateľnú úrokovou sadzbou 3%. Mohlo by to byť krátky
alebo dlhodobý úver alebo aj keď máte zlú kreditnou, budeme spracovávať
Váš úver Akonáhle obdržíme vašu žiadosť. sme
nezávislá finančné inštitúcie. Sme vybudovali vynikajúcu
povesť v priebehu rokov v oblasti poskytovania rôznych typov úverov
Tisíce našich zákazníkov.

Ponúkame zaručeného úveru službám ľubovoľného množstva občanom a
non-občania ponúkame jednoduché osobné pôžičky, obchodné / podnikateľský úver,
auto úver, lízing / Equipment Finance, úver na konsolidáciu dlhov, domáci
pôžička pre všetkých občanov a non-občania sa buď dobrý alebo zlý
úverová história. Ak máte záujem v našej ponuke výšky úveru, alebo nie
neváhajte sa dostať späť na mňa, aby sme mohli pokračovať.
kontaktný e-mailová adresa: taylorsmithloanfirm@gmail.com

Vďaka a najlepšie vzhľadom
Taylor Smith


LarryFox . juxucese81   |   ip:92.240.25   |   2016-07-04  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už ste sa snažil získať úvery od bánk bez úspechu? Naliehavo potrebujú peniaze dostať z dlhov? Potrebujete peniaze na rozšírenie alebo zavedenie vlastného podnikania? Získať úver od jedného z popredných britských úverových spoločností. Pre viac informácií kontaktujte prostredníctvom e-mailu: larryfox2016@hotmail.com


MichealBenson . sokakyma11   |   ip:197.210.2   |   2016-07-20  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby som sa správne zaviesť, som pán Michael Benson súkromných veriteľov, poskytujú úvery s úrokovou sadzbou 3% tejto finančnej príležitosť. Vaše vráta, dostať svoje pôžičky rýchlo. Existuje toľko ľudí tam vonku, ktorí hľadajú finančné možnosti či pomoc za rohom, a krajín, a stále nie sú schopní dostať jeden, ale tu to je. Možnosti financovania u vašich dverí krok a ako také nemôže dovoliť nechať ujsť túto príležitosť túto službu pre jednotlivcov, firmy, podnikateľov a ženy, a úver je k dispozícii pre akúkoľvek sumu podľa svojho výberu pre viac informácií. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM
Formulár žiadosti o úver a vráti ho.

Celé meno .................

súkromné ​​telefónne číslo ................

Umiestnite .................

Adresa ................

Štátne ..............

Roky ..............

Že sa aplikuje pred, alebo nie. .............

Stav ..............

Výška úveru potreba. ..................

Dĺžka úveru ................

................. Profesia

Mesačné príjmy ...............

V nadväznosti na tieto detaily, zašleme našu dohodu s platobným kalendárom, a ak súhlasíte s Podmienkami, je dostať svoje pôžičky do 24 hodín, v závislosti na stupni naliehavosti, a dôvery.
Čakám na vašu rýchlu odpoveď.

pozornosť

michael Benson


PnJamesben . kiwifyxe99   |   ip:197.210.1   |   2016-07-26  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete úver z akéhokoľvek dôvodu? Kontaktujte nás s cenovo
Pôžička Ponuka na 3% úrokovej sadzby s minimom $ 1,000 a najviac
z $ 50,000,000,00 a V prípade záujmu by mal kontaktujte nás na adrese:
james.ben003@hotmail.com pre viac informácií.

Ste povinní vyplniť a zaslať nám tieto údaje tak, aby
môžeme pristúpiť k úveru
transakcie.

Tvoje meno:
adresa:
štát:
Krajina:
pohlavie:
Vek:
Výška pôžičky:
doba trvania:
mesačný príjem:
Telefónne číslo:
Účel úveru:

james.ben003@hotmail.com

Vďaka, s pozdravom ako sme čakajú na vašu okamžitú reakciu.

Pán James. ben


AndersonMorris . rygifuli83   |   ip:197.211.5   |   2016-07-26  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku platiť účty alebo si potrebujú peniaze začať svoj vlastný podnikania, potom kontaktujte nás, ak by sme dať úver menej ako 2% úrokovou sadzbou, dávame príliš dlhé a krátkodobé úvery ForMor informácií nás kontaktujte na e-mailovej programu andmoris38 @ gmail .com


JulianaMichael . qybeceku40   |   ip:46.229.22   |   2016-07-28  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, volám sa Michael Juliana, sa stali obeťou podvodu v rukách falošných veriteľov, som bol podvod všetky najviac 29.000 eur, pretože potrebujem veľký kapitál 80.000.000 tisíc, som takmer zomrel, nemal som kam ísť, my obchodné zničený v procese som stratil svojho syna .. to deje Nemôžem vystáť znova. V júni 2014 som stretol kamaráta, ktorý ma zoznámil s dobrou matkou pani Elina, ktoré nakoniec mi pomohol zabezpečila úver v spoločnosti, dobrá matka som chcel využiť príležitosť toto hovoriť ďakujem, Boh aj naďalej vám žehnaj, ja tiež radi používajú túto možnosť obracať sa chlapík Slovensko, že existuje veľa podvody tam, ak budete potrebovať úver a zaistené pôžičky rýchlo registrovať prostredníctvom pani Elina prostredníctvom e-mailu: elinajohnson11@hotmail.com~~HEAD=pobj. môžete ma kontaktovať prostredníctvom tohto e-mailu; julianamichael2001@gmail.com ak máte akékoľvek pochybnosti. prosím, ona bola jediným človekom, spoľahlivé a dôveryhodné.
Ďakujem.


IsabelRoland . byrejelo35   |   ip:108.175.1   |   2016-08-02  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj všetci, volám sa pani Isabel Roland a ja som dnes hovorím ako najšťastnejší človek na celom svete, a ja povedal, moje vlastné, že akýkoľvek veriteľ, ktorý zachrániť svoju rodinu z našej zlej situácie, poviem meno do celého sveta a som tak rád, že moja rodina je späť k dobrému, pretože som bol v núdzi pôžičku vo výške $ 20.000 USD začať svoj život na celom ako som jediná matka s 2 deťmi a na celom svete sa zdalo, akoby visela na mňa, kým som sa stretol s Boh poslal úveru veriteľa, ktorý zmenil môj život a že mojej rodiny, boh báť úveru veriteľa, pán Richard Morgan, keď bol Spasiteľ Boh poslal, aby zachránil svoju rodinu a najprv som si myslel, že to nebude možné, kým som dostal môj úver vo výške $ 20,000 USD aj poradia každého, kto je v skutočnej núdzi úveru kontaktovať pána Richarda Morgana prostredníctvom e-mailu na (richardmorganloanhome@gmail.com), pretože ona je najviac pochopenie a trochu povzbudiť veriteľa. Boh žehnaj a držať vám všetkým


MikePetter . bapojoxi   |   ip:197.211.5   |   2016-08-03  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, ste vo finančných ťažkostiach? Úver je potrebné splatiť účty a dlhy? Chcú začať nový podnik alebo zlepšiť svoje podnikanie? Kontaktujte nás ešte dnes pre finančné riešenie e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikácia: 1) dlžník musí byť aspoň 18 rokov 2) Aj napriek zlé úvery, získanie úveru dlžník záručnej 3) finančné prostriedky môžu byť poskytnuté pri nízkych úveru.

žiadosť o úver

Názov:
Krajina:
adresa:
telefón:
Vek:
Postavenie:
povolanie:
Mesačný príjem:
Výška úveru:
doba trvania:
Účelom týchto fondov:

Vďaka pánovi Mike Petter


PnMeganAndre . pirygyde82   |   ip:105.3.103   |   2016-08-15  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj

Žiadať o rýchly a pohodlný úver splatiť účty a začať nový spôsob financovania svoje projekty na nízke úrokové sadzby vo výške 3%. Ešte kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom: (meganandreloan@gmail.com) s výška úveru potrebnú ako náš minimálny ponuku úveru je $ 1,000.00 na nejakú voľbu úverových amount.I am certifikovaný, registrovaných a dôveryhodne lender.You ma dnes môže kontaktovať, ak máte záujem získanie tohto úveru, kontaktujte ma pre viac informácií o procese úveru, proces ako úverových podmienok a ako sa úver bude prevedená na vás. Potrebujem vašu okamžitú reakciu, ak máte záujem.

ÚVER PRIHLÁŠKA

(1) Úplné názvy:
(2) Suma potrebná ako úveru:
(3) Telefónne číslo:
(4) Trvanie:
(5) Krajina:
(6) Štát / Provincia:
(7) mesačný príjem:
(8) Stav:
(9) Vek / Pohlavie:
(10) Úver Účel:

Poznámka: Všetky odpovede by mali byť odovzdané: meganandreloan@gmail.com pre rýchle spracovanie.
Ďakujem,

Pán Megan Andre
C.E. / meganandreloan


jameslil . tifygoro21   |   ip:91.109.30   |   2016-09-13  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, volám sa James lil som občanom Spojených štátov amerických (USA) Chcem svedčiť o dobrej úveru veriteľa, ktorý ukázal svetlo na mňa po scammed o 4 rôznych internetových medzinárodných veriteľov, všetci sľubujú me pôžičku potom, čo robiť, aby som zaplatiť veľa poplatkov, ktoré prinášajú nič a predstavovali k žiadnemu pozitívnemu výsledku. Stratil som ťažko zarábať peniaze a to bolo celkom 2,250USD. Jedného dňa, keď som bol prehliadania internetu hľadajú forsterated, keď som narazil na svedectvo muža, ktorý bol tiež scammed a nakoniec dostal spojený s dôveryhodne úver spoločnosť s názvom pani Jenny Kim Trimark Financial Services (jkim007042@gmail.com), kde sa konečne dostal jeho úver, takže som sa rozhodol obrátiť sa na rovnakú úver spoločnosti a potom im rozprával svoj príbeh o tom, ako som bol scammed 4 rôznych poskytovateľov úverov, ktorí robili nič iné ako kurze mi viac bolesti. Vysvetľujem spoločnosti poštou a všetko, čo mi povedal, že bolo do plaču nič viac, pretože som sa dostať môj úver v ich spoločnosti a tiež som urobil správny výber kontaktovanie. som vyplnil formulár žiadosti o úver a pokračoval so všetkým, čo bolo požadované na mňa a ja som dostal pôžičku čiastku vo výške $ 45,000.00 dolárov týmto veľkým Company (Trimark Financial Services} spravovaných pani Jenny Kim a tu som dnes šťastný s rodinou preto, že pani Jenny Kim Trimark Financial Services mi dal pôžičku, tak som dal sľub moje vlastné, že budem držať uvádzajúce na internete o tom, ako ja mám pôžičku. potrebujete pôžičku naliehavo? láskavo a rýchlo kontaktovať pani Jenny Kim Trimark Financial Services teraz pre váš úver prostredníctvom e-mailu: (jkim007042@gmail.com) Domnievam sa ostatní ľudia sú tiež svedectvo o tomto rovnakom poctivé veriteľa


PaulMoritz . pixycegu00   |   ip:223.227.1   |   2016-09-29  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drahý Pán / Pani,

Som pán Paul Moritz seriózne, legitímne a akreditované peniaze veriteľa. Aj úver peniaze z individuálnych a spolupracujú subjekty, ktoré potrebujú finančnú pomoc. Máte zlú kreditnou alebo ste v núdzi o peniaze na platenie účtov? Potrebujete úver alebo financovania z akéhokoľvek dôvodu chcem, aby tento prostriedok používať Vás informovať, že som sa poskytujú spoľahlivé príjemcu pomoci ako budem rád Vám ponúknuť úver za nízke úrokové sadzby. Poskytnutie služby zahŕňajú:
refinancovať
vynálezca pôžičky
auto úver
konsolidáciu dlhu
podnikateľské úvery
osobné pôžičky
Láskavo písať späť, ak máte záujem, na ktorom Odpovieme vám bude zaslaný formulár žiadosti o úver na vyplnenie. (Bez sociálneho zabezpečenia a žiadna kontrola úver, garantuje 100%) Teším dovolí, aby som sa na služby pre vás. nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: paulhelpfund@yahoo.com

Vďaka Keď sa pozerám ma dopredu umožňuje byť služby pre vás ...
Pán Paul Moritz
E-mail: paulhelpfund@yahoo.com


DAIDE . beqoquby8   |   ip:92.240.25   |   2016-09-30  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu.
Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať. My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov ...).
Sumy úverov: až 325.000 eur. veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2,8 na 5,5%). Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
E-mail: projet.daide@gmail.com


DAIDE . beqoquby8   |   ip:92.240.25   |   2016-09-30  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu.
Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať. My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov ...).
Sumy úverov: až 325.000 eur. veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2,8 na 5,5%). Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
E-mail: projet.daide@gmail.com


veronicanelson . lowuguse84   |   ip:197.211.5   |   2016-09-30  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste v núdzi úveru? ktoré banka vám bol odmietnutý úveru, sme tu, aby sme vám pomohli finančne, aby si svoje okamžitú pôžičku vo výške akúkoľvek sumu na akékoľvek miesto. Vaše šťastie je našou prioritou. Jediné, čo musíte urobiť, je poslať email cez (veronicanelsonloan@gmail.com)


jaysamuel . cavolyfy34   |   ip:198.8.61.   |   2016-10-01  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu nadviazať úver, alebo potrebujete úver uhradiť
váš dlh, budete potrebovať refinancovať úver? Potrebujete úver na nákup automobilu alebo
Home? Áno, ak vám záleží teraz ponúkame všetky typy úverov bez úveru
skontrolovať s vhodným úrokovou sadzbou !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujem.


SUNSHINELOAN . qadumugi04   |   ip:45.55.32.   |   2016-10-05  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koncom roka PÔŽIČKA PONUKA !!! Koncom roka PÔŽIČKA PONUKA !!!
Dobrá správa pre všetkých, SUNSHINE úver spoločnosti je daná mimo cenovo pôžičku k zákazníkom bez ručiteľa pre zostávajúce mesiace roka 2016 pre vás začať svoj 2017 s úspešnou plánu.

Uvažujete o začatí vlastného podnikania, ste v dlhu, toto je vaša šanca na dosiahnutie vašich prianí, pretože ponúkame osobné úvery, podnikateľské úvery a pôžičky na autá, a všetky druhy úverov úrokovej sadzby vo výške 2%. ponáhľať teraz a byť súčasťou tohto programu.
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu Sunshineloancompany@gmail.com
SUNSHINELOANCOMPANY


Projet . xejeqecu86   |   ip:92.240.25   |   2016-10-07  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu. Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať.
My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov.
Sumy úverov: až 325.000 eur.
veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2,2 na 4,2%).
Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
E-mail: projet.daide@gmail.com


paniNora . socugepu12   |   ip:199.115.1   |   2016-10-07  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete naliehavú pôžičku? ste v dlhoch? budete potrebovať naliehavú úver na financovanie svojho podnikania ?, ste bol odmietnutý podľa svojich bánk, starať nič viac, Naše služby sú rýchle, jednoduché a zabezpečenie úverov teraz v akýchkoľvek okolností. Požičať až 2.000 eur - 1.000.000 Euro dnes! Kontaktujte nás s informáciami úveru na tento e-mail: noramildred.loan@hotmail.com

Poznámka: Budete očakávať, že predbežnú odpoveď a finančné prostriedky do 24 hodín

S pozdravom.
pani Nora


jaysamuel . cavolyfy34   |   ip:95.141.28   |   2016-10-10  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu nadviazať úver, alebo budete potrebovať pôžičku splatiť
váš dlh, budete potrebovať refinancovať úver? Potrebujete úver na nákup automobilu alebo A
dom? Áno, ak máte starosti teraz, ponúkame všetky druhy pôžičiek bez úveru
skontrolovať s vhodným úrokovej sadzby !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujem.


IRENEFERNANDEZ . mujejuca76   |   ip:197.211.5   |   2016-10-17  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bol ste odmietli toľko bánk? Potrebujete financie založiť podnik? Potrebujete financie na rozšírenie svojej firme? Alebo budete potrebovať osobné pôžičku? Naše pôžičky sa pohybuje od osobných až podnikateľský úver alebo chcú investovať, naša úroková sadzba je veľmi cenovo @ 2% a náš úver proces je veľmi rýchly, rovnako. Sme ochotní robiť všetky svoje finančné problémy vecou minulosti. Ak ste naozaj pripravení dostať svoje finančné problémy vyriešené, potom hľadať žiadne ďalšie a požiadať o pôžičku dnes.

Napíšte nám email na: (irenegironfernandez@gmail.com)


HarleyDavidson . lapeqove1   |   ip:178.162.2   |   2016-10-22  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozornosti.

Ali potrebujete nujno posojilo? Dajemo iz posojila zainteresiranim posameznikom, ki potrebujejo posojilo z dobri veri in z obrestno mero v višini 3%. Ali ste resno potrebujejo za nujno posojilo? potem ste na pravem mestu. Bomo dali ven poslovno posojilo, osebna posojila, Xmas posojilo, in tako naprej. Pišite nam za posojilo zahteva za izpolnitev vaših potreb in določeno od finančne težave. pišite nam danes preko e-pošte: harley_credit@yahoo.com

Hvala, kot pričakujemo vaš odziv.
Harley Davidson Loan.


Proj . pomecode38   |   ip:92.240.25   |   2016-10-23  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehavá potreba finančnú pomoc?. Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe alebo výročie projekty.
Oprávnené: Všetci, vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotná sestra, podnikateľ, pestúnky, obchodníci).
Výška úveru: od 2000 do 300.000 eur.
Veľmi priaznivá úroková sadzba (1,2 na 4,4).
Prosím, kontaktujte nás požiadať o pôžičku.
E-mail: audproj@gmail.com


Proj . pomecode38   |   ip:92.240.25   |   2016-10-23  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehavá potreba finančnú pomoc?. Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe alebo výročie projekty.
Oprávnené: Všetci, vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotná sestra, podnikateľ, pestúnky, obchodníci).
Výška úveru: od 2000 do 300.000 eur.
Veľmi priaznivá úroková sadzba (1,2 na 4,4).
Prosím, kontaktujte nás požiadať o pôžičku.
E-mail: audproj@gmail.com


Proj . pomecode38   |   ip:77.234.40   |   2016-10-25  (02:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehavá potreba finančnú pomoc?. Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe alebo výročie projekty.
Oprávnené: Všetci, vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotná sestra, podnikateľ, pestúnky, obchodníci).
Výška úveru: od 2000 do 300.000 eur.
Veľmi priaznivá úroková sadzba (1,2 na 4,4%).
Prosím, kontaktujte nás požiadať o pôžičku.
E-mail: audproj@gmail.com


Proj . pomecode38   |   ip:92.240.25   |   2016-10-28  (03:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehavá potreba finančnú pomoc? Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe alebo výročie projekty.
Oprávnené: Všetci, vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotná sestra, podnikateľ, pestúnky, obchodníci).
Výška úveru: od 2000 do 300.000 eur.
Ide o pôžičky bez akejkoľvek záruky alebo obmedzenia.
Veľmi priaznivá úroková sadzba (1,2 na 4,4%).
Prosím, kontaktujte nás požiadať o pôžičku.
E-mail: audproj@gmail.com


Udexc . mifuqabe9   |   ip:92.240.25   |   2016-11-09  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehavá potreba finančnú pomoc? Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe alebo výročie projekty.
Oprávnené: Všetci, vrátane zahraničných rezidentov najmä zdravotná sestra, podnikateľ, pestúnky, obchodníci.
Ide o pôžičky bez akejkoľvek záruky alebo obmedzenia.
Výška úveru: od 1000 do 350.000 eur.
Veľmi priaznivá úroková sadzba 1,2 na 4,4%.
Prosím, kontaktujte nás požiadať o pôžičku.
E-mail: audproj@gmail.com


udexca . gipotyfy65   |   ip:92.240.25   |   2016-11-10  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naliehavá potreba finančnú pomoc? Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe projekty.
Ide o pôžičky bez akejkoľvek záruky alebo obmedzenia.
Výška úveru: od 1000 do 350000 eur.
Veľmi priaznivá (1,2 na 4,4%).
E-mail: audproj@gmail.com


REMYCREDIT . bebanipy12   |   ip:197.210.2   |   2016-11-10  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdravo

Ali potrebujete posojilo ali financiranje katere koli vrste? so se obrnili po svoje banke zaradi slabih kreditov? Ali imate neplačane račune ali v dolgovih? Imamo dober odplačevanja urnik z nizko obrestno mero v višini 2%. Za več informacij se obrnite neposredno na nas preko e-pošte: compact_REMY.CREDIT111@gmail.com, vrsta naših posojila storitev, ki jih daje ven

posojilo prijavni obrazec

Imena kandidatov: ____________________
zahteval posojilo znesek: __________________
Trajanje posojila: _________________
Namen posojila: _______________________
Naslov vlagatelja: _________________
Poklic: __________________________
Mesto: ___________________________
Država: __________________________
Država: __________________________
Spol: _____________________
Starost: ________________________
zaprosi za posojilo pred ...........
Telefonska številka:___________________________________
Kontakt: E-mail: REMY.CREDIT111@gmail.com


traynardHelene . rewigosu78   |   ip:197.234.2   |   2016-11-12  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý deň.
Som Francúz a rád by som vám ponúknuť svoje služby.
Mám osobitnú ponuku pôžičky medzinárodne. S kapitálom
pouûije poskytnúť pôžičky medzi jednotlivcami v krátkodobom i dlhodobom horizonte od
8000€ - 12.000.000€ pre všetkých vážne ľudí sú v reálnom potrebujú. Sadzba
záujem je 2% ročne. I poskytuje finančné, úver úvery nehnuteľností, investície, auto úver, Osobné úver úver. Som k dispozícii pre splnenie svojich klientov v trvaní maximálne 3 dní od prevzatia formulára žiadosti.
Kontakt: traynardhelene483@gmail.com


pnPaulBrenna . ticopigy62   |   ip:41.113.17   |   2016-11-15  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby som sa správne zaviesť, som pán Paul Brenna súkromný veriteľ aj rozdávať pôžičku vo výške 3% úrokovej sadzby. Jedná sa o finančné príležitosť u vašich dverí krok, sa ešte dnes a získajte rýchle pôžičky. Existuje veľa tam vonku hľadajú finančné príležitosti alebo pomoc po celom miestach a stále ešte nie sú schopní sa dostať jeden. Ale to je finančná príležitosť u vašich dverí krok a ako taký nemôžete si dovoliť nechať ujsť túto príležitosť. Táto služba je poskytnúť ako pre jednotlivcov, spoločnosti, obchodné muža a ženy. Výška úveru siaha od akékoľvek množstvo podľa Vášho výberu Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: paulbrennaloan@gmail.com

Žiadosť o úver Vyplniť formulár a späť.

Celé meno....................................
Osobné telefónne číslo ............................
Krajina...........................................
Adresa ......................................
Štátne ..............................
Vek.............................................
Rodinný stav.................................
Výška úveru potrebné ako pôžičku .....................................
Doba trvania úveru .................................
Mesačný príjem.............................
Povolanie ....................................
Už ste použili predtým? .......................

V potvrdení týchto údajov, musí pošleme vám naše podmienky spolu s splátkového kalendára a ak súhlasíte s podmienkami, stojíte dostať svoje pôžičky do 24 hodín. To závisí od závažnosti a naliehavosti pri získavaní úveru. Ja rád čakajú na vašu rýchlu odpoveď, S pozdravom, pán Paul Brenna


Lmex . hisumyqi27   |   ip:77.234.40   |   2016-11-20  (05:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete úver:
Osobné pôžičky - úver pre vlastnú spotrebu - Financovanie - realitné úvery - investičné úvery - Auto úver - druhé hypotéky.
Je zakázané bankovníctva alebo výpožičky, potrebujú peniaze na platenie účtov a ďalšie výdavky.
Sumy úverov: 1.000 do 225.000 eur
E-mail: lamexcellp@gmail.com


Lmex . hisumyqi27   |   ip:77.234.40   |   2016-11-20  (05:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete úver:
Osobné pôžičky - úver pre vlastnú spotrebu - Financovanie - realitné úvery - investičné úvery - Auto úver - druhé hypotéky.
Je zakázané bankovníctva alebo výpožičky, potrebujú peniaze na platenie účtov a ďalšie výdavky.
Sumy úverov: 1.000 do 225.000 eur
E-mail: lamexcellp@gmail.com


Lambotte . cygyfupe71   |   ip:77.234.40   |   2016-12-07  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu.
Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať. My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov ...).
Sumy úverov: až 250.000 eur. veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2 na 4%). Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
E-mail: lamexcellp@gmail.com


Lambotte . cygyfupe71   |   ip:77.234.40   |   2016-12-07  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu.
Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať. My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov ...).
Sumy úverov: až 250.000 eur. veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2 na 4%). Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
E-mail: lamexcellp@gmail.com


Lambotte . cygyfupe71   |   ip:77.234.40   |   2016-12-07  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver alebo hypotéku? Pretože tie sú odmietnuté bankami, tie sú v zlom stave alebo vo vážnych finančných viažu.
Buď budete potrebovať financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať. My vám môže poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Oprávnené: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (obzvlášť opatrovateľka, obchodník, podnikateľov ...).
Sumy úverov: až 250.000 eur. veľmi priaznivá úroková sadzba (z 2 na 4%). Prosím kontaktujte nás požiadať o váš úver.
E-mail: lamexcellp@gmail.com


MikeRobert . jiraboqi64   |   ip:197.210.2   |   2016-12-09  (00:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ** Vyhnúť podvodom **

Ahoj,

Moje meno je pán Mike Robert a ja som generálny riaditeľ GreenWorld úveru firmy a dávame z úverov vo výške 2% úrokovou sadzbou kvôli slávnosti prísť.

Ak máte záujem o naliehavú pôžičku bez akýchkoľvek počiatočných poplatkov riešiť svoje finančné problémy a nad svojimi vianočnými prípravky neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailovú adresu: dnes Mikerobertloans@gmail.com~~pobj alebo Mikerobertloans@yahoo.com~~pobj.

Potrebujete podnikateľský úver?
Potrebujete osobnú pôžičku?
Chcete si kúpiť auto?
Chcete refinancovať?
Potrebujete hypotéku?

Dávame z úverov z minimálne $ 5,000 maximum $ 10,000,000.00 a my sme veľmi spoľahlivé a my odpovedať na pravidelné e-maily.

Ak ste vážne zmýšľajúcich kontaktujte nás ešte dnes:
E-mail 1: Mikerobertloans@gmail.com
Email 2: Mikerobertloans@yahoo.com
Dúfam, že sa čim skor ozveš.

mike


mrethanlucas . tibysede1   |   ip:176.123.2   |   2016-12-09  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je ťažké získať bankový úver okolo vás? alebo hľadáte pre naliehavú pôžičku platiť svoje účty? Tiež sme rozdávať úver, aby oslávili Vianoce, potom navštívte dnes a získať fond .. rozdávať úver pre medzinárodné firmy aj jednotlivcov. Kontaktujte nás ešte dnes s nižšie uvedené informácie vi e-mailu mortgageloanfirm1999@gmail.com pozdravom Pridal: pán Ethan Lucas


ArnoldWills . sunajupe28   |   ip:166.88.12   |   2016-12-19  (01:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete naliehavú pôžičku alebo finančné služby? Kontaktujte financialdepartment.online@gmail.com


Albert . rynupome24   |   ip:77.234.40   |   2016-12-20  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver, hypotéka, financie, peniaze na vytvorenie alebo začať podnikať. Môžeme poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Spôsobilosť: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotné sestry, podnikateľ, podnikateľov ...).
Výška úveru: 1000-500000 eur. Úroková sadzba: 2-4%. Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
E-mail: albertlalle@gmail.com


Albert . rynupome24   |   ip:77.234.40   |   2016-12-20  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku, úver, hypotéka, financie, peniaze na vytvorenie alebo začať podnikať. Môžeme poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
Spôsobilosť: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotné sestry, podnikateľ, podnikateľov ...).
Výška úveru: 1000-500000 eur. Úroková sadzba: 2-4%. Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
E-mail: albertlalle@gmail.com


MuratAcar . pyniqure99   |   ip:217.64.11   |   2016-12-21  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete pôžičku? Kontaktujte Sir Murat Acar úver spoločnosti via (muratacarfinancialservice@gmail.com) sme dáva život časovú príležitosť úver jednotlivcom, obchodných firiem, poistenie atď ste v akejkoľvek finančnej problémy alebo v prípade potreby pôžičky investovať alebo potrebujete úver uhradiť svoje účty hľadať nič iné, pretože my sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy, ktorým konkrétne minulosťou. Ponúkame všetky druhy úveru v akejkoľvek mene denominácie s úrokovou sadzbou 3%. Chcem použiť tento skvelý médium, aby ste vedeli, že sme pripravení vám pomôcť s akýmkoľvek druhom úveru riešiť, že vaše finančné problém. Napíšte nám: (muratacarfinancialservice@gmail.com)


Albert . rynupome24   |   ip:77.234.40   |   2016-12-29  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V jednoduchosti účelu vynakladania sviatky (Vianoce, Nový rok), alebo lepšie osláviť, robíme pre všetkých (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel žena na materskej dovolenke alebo iné) úvery k dispozícii spotreba jednoduché pôžičky alebo úvery. Ďalej ponúkame hypotéky, úvery pre obchod akýkoľvek druh úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 eur - Ostatné typy úverov: 1.000 až 500000 eur.
Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
E-mail: albertlalle@gmail.com


PnJamesMaverick . tanybohy5   |   ip:172.252.1   |   2017-01-04  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete osobnú pôžičku? Má vaša firma, spoločnosť alebo priemysel potrebuje finančnú pomoc? Potrebujete financie na začiatku svojho podnikania? Potrebujete financie na rozšírenie svojho podnikania? My rozdávať pôžičky záujemcom, ktorí hľadajú pôžičku v dobrej viere. Ste vážne potrebuje naliehavú úveru Kontaktujte nás na E-mail: maverickinvestment02@gmail.com
ÚDAJE PRE NANÁŠANIE
Celé meno:
Výška úveru potrebovať:
Pôžička Trvanie:
Telefónne číslo:
Mesačný príjem:
Krajina:
Vek:

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho firemného e-mailu na adrese: maverickinvestment02@gmail.com
Pán James Maverick


lisa . luputote46   |   ip:197.210.2   |   2017-01-04  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem poďakovať pánovi westhood o apexloans za mi dal úver. potom, čo som stratu 6000euro na falošné veriteľov. a ja som požiadala o pôžičku od firmy a ja mám pôžičku. Ak potrebujete úver dnes platí prostredníctvom e-mailu; apexloans@yahoo.comFlorence . terafudo55   |   ip:172.252.1   |   2017-01-05  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Florence

Ahoj všetci tu, som zo Španielska a želám si, aby sa pokúsili o hypotekárne spoločnosť, bol som v núdzi pôžičku na kúpu automobilu a platia nájomné môj dom a ja potrebujem výška úveru zo 35,000euros, je aj dnes I Kontakt I dostal pôžičku na svojom bankovom účte, takže chcem vám všetkým s nimi spojiť a zastaviť kontakt, ostatné úvery veriteľa, hypotekárny úver spoločnosť je legitímne úver spoločnosti, takže kontakt s nimi teraz, mortgageloanfirm1999@gmail.com
Vďaka
Florence


Maria . myfopecu11   |   ip:77.234.40   |   2017-01-10  (01:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SVEDECTVO Z PÔŽIČIEK MEDZI FYZICKÝMI OSOBAMI
Ak som zase s úsmevom vďaka pán LALLEMENT Luden som dostal pôžičku vo výške 45.000 eur a dvaja z mojich kolegov sa tiež dostala pôžičky od tohto muža bez akýchkoľvek problémov s rýchlosťou 3% ročne. Radím vám, aby ste si vybrať zlú osobu, ak skutočne chcú žiadať o hotovostný úver pre váš projekt a akákoľvek iná. Aj zverejniť túto správu, pretože pán LALLEMENT Luden dobrý pocit s týmto úverom. Je to cez kamaráta Stretla som úprimný a štedrý človek, ktorý mi umožnil získať tento úver. Tak som si poradí sa s ním spojiť, a to uspokojí vás pre všetky služby, ktoré o to požiadajú. Tu je jeho email: michelexcelle@gmail.com


Maria . myfopecu11   |   ip:77.234.40   |   2017-01-10  (01:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SVEDECTVO Z PÔŽIČIEK MEDZI FYZICKÝMI OSOBAMI
Ak som zase s úsmevom vďaka pán LALLEMENT Luden som dostal pôžičku vo výške 45.000 eur a dvaja z mojich kolegov sa tiež dostala pôžičky od tohto muža bez akýchkoľvek problémov s rýchlosťou 3% ročne. Radím vám, aby ste si vybrať zlú osobu, ak skutočne chcú žiadať o hotovostný úver pre váš projekt a akákoľvek iná. Aj zverejniť túto správu, pretože pán LALLEMENT Luden dobrý pocit s týmto úverom. Je to cez kamaráta Stretla som úprimný a štedrý človek, ktorý mi umožnil získať tento úver. Tak som si poradí sa s ním spojiť, a to uspokojí vás pre všetky služby, ktoré o to požiadajú. Tu je jeho email: michelexcelle@gmail.com


PanOnlinepjka . fimakafe07   |   ip:197.210.4   |   2017-01-11  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I Am Pan Online půjčka


Hledáte USA Osobní / Business úvěru nebo úvěru na bydlení? Nabízíme úvěr bez potíží nebo faxem. Chcete-li získat požadované výše úvěru, obraťte se na naši e-mail adrese: {} onlineloan2014@gmail.com a dostat své úvěr schválen do 24 hodin.
stačí vyplnit tento formulář pro záběr nám umožňují na rychle postupuje vaši transakci OK

1. Plné názvy: ............................
2. Kontaktní adresa: ..................... ..
3. Půjčka Částka potřebná: .................. ..
4. Doba trvání úvěru ...................
5. Přímé telefonní číslo: ............... ..

S pozdravem,

Pan Online půjčkaPanOnlinepjka . fimakafe07   |   ip:197.210.4   |   2017-01-11  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I Am Pan Online půjčka


Hledáte USA Osobní / Business úvěru nebo úvěru na bydlení? Nabízíme úvěr bez potíží nebo faxem. Chcete-li získat požadované výše úvěru, obraťte se na naši e-mail adrese: {} onlineloan2014@gmail.com a dostat své úvěr schválen do 24 hodin.
stačí vyplnit tento formulář pro záběr nám umožňují na rychle postupuje vaši transakci OK

1. Plné názvy: ............................
2. Kontaktní adresa: ..................... ..
3. Půjčka Částka potřebná: .................. ..
4. Doba trvání úvěru ...................
5. Přímé telefonní číslo: ............... ..

S pozdravem,

Pan Online půjčkaSirJamesWilliams . vepupowi12   |   ip:105.112.3   |   2017-01-12  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POTREBUJETE naliehavú úver?
* Veľmi rýchle a naliehavé prevodom na váš bankový účet
* Splácania začína osem mesiacov po tom, čo ste získali peniaze na váš bankový účet
* Nízka úroková sadzba 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka

kontaktujte legitímne a licencované úver spoločnosti authourised
aby sa finančná pomoc do iných krajín.
pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generálny riaditeľ
CASHFIRMARENA FIRM
LONDÝNMichel . nyqawymu99   |   ip:77.234.40   |   2017-01-25  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujú finančnú pomoc (pôžička, úver, hypotekárny úver, obchodný úver alebo iné typy)? Ste odmietli finančných inštitúcií (bánk a i.), ktoré chcete začať podnikať, spojiť všetky svoje dlhy do jedného dlhu.
Som tu pomôcť a podporiť vás.
Pre všetky vaše potreby v oblasti financií (pôžička, úver), venujte kontakt so mnou prosím mailom: michelexcelle@gmail.com


jonathan . lyjeneru84   |   ip:197.210.2   |   2017-01-27  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, ja som pán Jonathan Albert Mak, súkromná pôžička veriteľ, ktorý dáva život časové príležitosť úverov. Budete potrebovať naliehavú úver zrušte svoje dlhy, budete potrebovať úveru na vašu firmu, ste boli zamietnuté bankami a ďalšími finančnými inštitúciami, potrebujem konsolidačný úver alebo hypotéku, študentské pôžičky, auto úver, úverová zmluva.? Hľadať nič viac, pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy vecou minulosti. My požičať finančné prostriedky k jednotlivcom, ktoré potrebujú finančnú pomoc, ľudí, ktorí majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov. Dávame jednotlivcom na nízkej úrovni úroková sadzba vo výške 2%. Chcem, aby tento prostriedok používať Vás informovať, že sme sa poskytnúť spoľahlivé a príjemcu pomoci a my vám ponúkneme úveru. ďakujem, prosím, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: jonathanalbertmak@gmail.com
jonathanalbert88@outlook.com


mark . jaxaxysy22   |   ip:41.190.2.   |   2017-01-28  (06:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s veľmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2% v priebehu jedného roka až 50 rokov doby splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5000 € do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Ste nedáva spať v noci znepokojujúce, ako sa dostať legitímne úver veriteľa? Ste hrýzť nechty do živého? Namiesto toho, biť vás kontaktovať Mark moel Home Loan (Loan Services) tejto chvíle sa všetci odborníci, ktorí pomáhajú zastaviť zlou úverovou históriou úvery, nájsť riešenie, že víťazstvo je naše poslanie.
E-mail: Markmoelloanhouse@live.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti nasledujúce pôžičky:
ÚVER PRIHLÁŠKA
žiadosť o úver
Vaše meno a surnamea *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / Provincia *
krajina *
sex *
Dátum narodenia *
Máte už účet? *
Použili ste predtým? *
Pôžička Suma potrebná *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Veriteľa E-mail: Markmoelloanhouse@live.com
S pozdravom,
Mr.Mark moel.
Markmoelloanhouse@live.com


CreditSolutionCompany . micitevu98   |   ip:37.9.174.   |   2017-02-01  (04:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj!

Potrebujú finančnú podporu? Sledujte peniaze a dostanete všetky druhy úverov ihneď!

€ 1.000 € 10,000,000.00
* Účelom * úroková sadzba vo výške 3%
* Voľba medzi platmi 1-20 rokov.
* Vyberte si medzi mesačné a ročné platby plánu.
* Flexibilita úveru.

Pre pomoc, obráťte sa na nás. E-mail: creditsolutioncompany@gmail.com

úprimne
management


jonathan . lyjeneru84   |   ip:197.210.2   |   2017-02-01  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Dobrý deň, ja som pán Jonathan Albert Mak, súkromná pôžička veriteľ, ktorý dáva život časové príležitosť úverov. Budete potrebovať naliehavú úver zrušte svoje dlhy, budete potrebovať úveru na vašu firmu, ste boli zamietnuté bankami a ďalšími finančnými inštitúciami, potrebujem konsolidačný úver alebo hypotéku, študentské pôžičky, auto úver, úverová zmluva.? Hľadať nič viac, pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy vecou minulosti. My požičať finančné prostriedky k jednotlivcom, ktoré potrebujú finančnú pomoc, ľudí, ktorí majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov. Dávame jednotlivcom na nízkej úrovni úroková sadzba vo výške 2%. Chcem, aby tento prostriedok používať Vás informovať, že sme sa poskytnúť spoľahlivé a príjemcu pomoci a my vám ponúkneme úveru. ďakujem, prosím, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: jonathanalbertmak@gmail.com
jonathanalbert88@outlook.com


jonathan . lyjeneru84   |   ip:197.210.2   |   2017-02-01  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Dobrý deň, ja som pán Jonathan Albert Mak, súkromná pôžička veriteľ, ktorý dáva život časové príležitosť úverov. Budete potrebovať naliehavú úver zrušte svoje dlhy, budete potrebovať úveru na vašu firmu, ste boli zamietnuté bankami a ďalšími finančnými inštitúciami, potrebujem konsolidačný úver alebo hypotéku, študentské pôžičky, auto úver, úverová zmluva.? Hľadať nič viac, pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy vecou minulosti. My požičať finančné prostriedky k jednotlivcom, ktoré potrebujú finančnú pomoc, ľudí, ktorí majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov. Dávame jednotlivcom na nízkej úrovni úroková sadzba vo výške 2%. Chcem, aby tento prostriedok používať Vás informovať, že sme sa poskytnúť spoľahlivé a príjemcu pomoci a my vám ponúkneme úveru. ďakujem, prosím, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: jonathanalbertmak@gmail.com
jonathanalbert88@outlook.com


jaysamuel . cavolyfy34   |   ip:162.244.8   |   2017-02-16  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu nadviazať úver, alebo budete potrebovať pôžičku splatiť
váš dlh, budete potrebovať refinancovať úver? Potrebujete úver na nákup automobilu alebo A
dom? Ak áno, strach nič viac, ponúkame všetky druhy pôžičiek bez úveru
skontrolovať s vhodným úrokovej sadzby !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujem.


Mrsamson . dylyjehu90   |   ip:162.211.1   |   2017-02-22  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Špecializujeme sa v oblasti finančných služieb, ktoré ponúkajú miestne / medzinárodné úvery, poskytuje zabezpečené a nezabezpečené výpožičná možností, ako jednotlivci a spolupracujú subjekty za veľmi priaznivú úverových sadzieb a flexibilných podmienok, aby spĺňal všetky finančné okolnosti. Nezáleží na tom, či máte zlú kreditnou skóre, môžu stále poskytnúť rýchlu hotovosť na nečakané Kontaktujte nás teraz pre rýchle a cenovo dostupné pôžičky, aby vyhovoval všetkým rozpočty a požiadavky
socialfinancelimited11@gmail.comPnPalomaPablo . wutepone27   |   ip:41.113.16   |   2017-02-23  (02:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby som sa správne zaviesť, som pán Paloma Pablo súkromný veriteľ aj rozdávať pôžičku vo výške 3% úrokovej sadzby. Jedná sa o finančné príležitosť u vašich dverí krok, sa ešte dnes a získajte rýchle pôžičky. Existuje veľa tam vonku hľadajú finančné príležitosti alebo pomoc po celom miestach a stále ešte nie sú schopní sa dostať jeden. Ale to je finančná príležitosť u vašich dverí krok a ako taký nemôžete si dovoliť nechať ujsť túto príležitosť. Táto služba je poskytnúť ako pre jednotlivcov, spoločnosti, obchodné muža a ženy. Výška úveru siaha od akékoľvek množstvo podľa Vášho výberu Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: palomapabloloancompany@gmail.com

Žiadosť o úver Vyplniť formulár a späť.

Celé meno....................................
Osobné telefónne číslo ............................
Krajina...........................................
Adresa ......................................
Štátne ..............................
Vek.............................................
Rodinný stav.................................
Výška úveru potrebné ako pôžičku .....................................
Doba trvania úveru .................................
Mesačný príjem.............................
Povolanie ....................................
Už ste použili predtým? .......................

V potvrdení týchto údajov, musí pošleme vám naše podmienky spolu s splátkového kalendára a ak súhlasíte s podmienkami, stojíte dostať svoje pôžičky do 24 hodín. To závisí od závažnosti a naliehavosti pri získavaní úveru. Ja rád čakajú na vašu rýchlu odpoveď, S pozdravom, Pán Paloma Pablo


Instmar . wivyfime40   |   ip:89.238.18   |   2017-02-27  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete úver sa zbaviť svojich dlhov, alebo začať podnikať? Potrebujete úver alebo úver? Pretože odmietnutý bankami alebo vo vážnej finančnej situácie.
Dali sme vám k dispozícii úvery (Hypotekárne, komerčné, všetky druhy pôžičiek) a úvery.
Pôžička, bezpečné a bez veľkej formalita. Váš súbor sa spracuje v krátkom čase.
Množstvo: 1000 do 275.000 eur
Pre viac info email.
E-mail: instmaricharles@gmail.com


jaysamuel . cavolyfy34   |   ip:77.243.18   |   2017-02-27  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu získať úver, alebo budete potrebovať pôžičku platiť za seba
Váš dlh, budete potrebovať refinancovanie úveru? Potreba uvediete na nákup automobilu alebo
Dom, a ak áno, nie sa báť, ponúkame všetky typy úverov bez úveru
Skontrolujte, či s rozumnou úrokovou sadzbou !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
Sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujem.


jaysamuel . cavolyfy34   |   ip:185.156.1   |   2017-03-09  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu nadviazať úver, alebo budete potrebovať pôžičku splatiť
váš dlh, budete potrebovať refinancovať úver? Potrebujete úver na nákup automobilu alebo A
dom? Ak áno, strach nič viac, ponúkame všetky druhy pôžičiek bez úveru
skontrolovať s vhodným úrokovej sadzby !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujem.


Instmar . wivyfime40   |   ip:77.234.40   |   2017-03-13  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úver zabezpečený, rýchlo a bez veľkej formalita
Potrebujete úver sa zbaviť svojich dlhov, alebo začať podnikať? Potrebujete úver alebo úver? Pretože odmietnutý bankami alebo vo vážnej finančnej situácie.
Dali sme vám k dispozícii úvery (Hypotekárne, komerčné, všetky druhy pôžičiek) a úvery.
Pôžička, bezpečné a bez veľkej formalita. Váš súbor sa spracuje v krátkom čase.
Množstvo: 1000 do 275.000 eur
Pre viac info email.
E-mail: instmaricharles@gmail.com


adamsjohnloan . kicaruro0   |   ip:197.210.2   |   2017-03-27  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Sme kresťanská organizácia, ktorá vznikla na pomoc ľuďom v potrebách pomáha, ako je finančná help.So ak sa chystáte cez finančné ťažkosti alebo ste v každom finančnom chaose, a budete potrebovať finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania, Hľadáte pre finančné pomoc akéhokoľvek druhu? Sme súkromná pôžička firma, ktorá poskytuje všetky druhy pôžičky / financovania pre všetkých, ktorí túžia po finančnú pomoc. alebo ste zisťujú, že je ťažké získať kapitál úver od miestnych bánk, pretože Biblia hovorí, že "" Luke 11:10 Každý, kto prosí, dostane; ten, kto hľadá, nájde; a tomu, kto klope, bude otvorené dvere ", takže nenechajte tieto príležitosť ujsť, pretože Ježiš je rovnaký včera, dnes i naveky more.Please nich je pre vážne zmýšľajúcich a Boh sa báť ľudí, bude tu na pomoc tým, ktorí potrebujú pomoc. E-mail;. adamsjohnloanfirm@hotmail.com


Bakaer . wiqifavu88   |   ip:77.234.40   |   2017-03-28  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€
Pre otázky,e-mail: bakmariejust@gmail.com


Bakaer . wiqifavu88   |   ip:77.234.40   |   2017-03-28  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€
Pre otázky, kontaktujte ma e-mail: bakmariejust@gmail.com


Bakaer . wiqifavu88   |   ip:77.234.40   |   2017-04-05  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€
Kontaktujte ma e-mail: bakmariejust@gmail.com


SaucierDiane . pykafile48   |   ip:41.79.219   |   2017-04-07  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PONUKA ÚVER A FINANCOVANIE MEDZI osobných a obchodných.
ahoj
Sme finančná spoločnosť.
Dávame pôžičku akéhokoľvek druhu a v pokoji.
Špecializujeme sa na pomoc jednotlivcom a podnikom pri dosahovaní svojich projektov prostredníctvom úveru.

Máme príležitosť, aby vám udeliť alebo investovať od € 2000 až 50 miliónov € s úrokovou sadzbou vo výške 3%.

Ak máte projekt dokončiť, alebo budete potrebovať finančnú pôžičku, obráťte sa na predajcu, aby prospech z našou podporou.

Takže ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať priamo e-mailom a množstvo, ktoré budete potrebovať a tiež splácanie tak, aby sme vám túto podporu.
E-mail: dianesaucier5060@gmail.com

POĎAKOVANIE


Bakaer . wiqifavu88   |   ip:77.234.40   |   2017-04-12  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pôžičky a úvery pre všetkých: bez záruky.
Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské pôžičky, úvery či jednoduché. Ďalej ponúkame hypotekárnych úverov a komerčných úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 €. Iné typy úverov: 1.000 až 200000€.
Bez ohľadu na výšku vášho nároku, budete mať pôžičku do 48 hodín vo väčšine žiadosti.
Kontaktujte ma e-mail: bakmariejust@gmail.com


DennisRyan . bawydage9   |   ip:197.211.6   |   2017-05-01  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PRÍJMY PRÍJMU INVESTÍCIÍ!
Potrebujete úver? Máte záujem získať akýkoľvek druh úveru? Alebo sa obávate finančne? Máte dlh na zaplatenie? Poskytujeme pôžičky ľubovoľnej časti sveta, Naše úrokové sadzby z úveru sú 2%, budú zrušené s trhovou dobou trvania, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo či máte kredit. Ak chcete získať úver dnes sú s nami prostredníctvom e-mailu spoločnosti Adresa: dennisryanloanfunds@gmail.com

POZNÁMKA: Dávame minimálne (5.000 $ / €) a maximálne (500.000.000 $ / €) E.T.C. Žiadosť o úver musí byť uvedená v amerických dolároch alebo eurách a každej inej používanej mene.

Zainteresovaní žiadatelia o úvery musia vyplniť nižšie uvedený formulár žiadosti o úver.

(Informácie pre dlžníkov)
Vaše mená .....................
Potrebné množstvo .................. ..
Trvanie: ........................
Tvoja krajina………………..
Štát: .........................
Mesto ........................ ..
Telefónne číslo:……………..
Účel úveru .................. ..
Mesačný príjem……………..
Zamestnanie .....................
Rod:…………………….
Tvoj vek…………………..
Adresa bydliska:……….
Adresa kancelárie: ...... ..

Pán Dennis Ryan
Úverový dôstojník
Tel +2348118463905Čakáme na Vašu emailovú adresu: dennisryanloanfunds@gmail.com

Vďaka rýchlej reakcii sme Vám k dispozícii.
.Dennis Ryan Loans Limited

Hneď ako vyplníte formulár žiadosti o úver
© 2017 Podmienky používania služby Microsoft Súkromie a cookies Vývojári English (United States)


JerryCarl . melywoby49   |   ip:46.23.66.   |   2017-05-04  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj, ja som pán Jerry Carl veriteľ súkromných úverov, a ja som tu, aby som splnil vaše sny a získal úver. Potrebujete úver naliehavo? Potrebujete úver na splatenie dlhov? Potrebujete úver na rozšírenie svojho podnikania alebo založenie vlastnej firmy? Sme tu pre Vás s nízkou úrokovou sadzbou 2% a môžete získať úver vo výške $ 5,000 až $ 100,000,000.00 maximálna výška úveru a až 30 rokov trvania úveru , Kontaktujte nás na našej emailovej adrese jerrycarlloans@gmail.comLucia . nobajody0   |   ip:77.234.40   |   2017-05-09  (02:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ponúkame pôžičky. Vybavenie pôžičky rýchlo a jednoducho. Požaduje sa minimum dokladov, poskytujeme pôžičky pre celé Slovensko, Pôžičky pre zamestnaných, podnikateľov, dôchodcov, mamičky na MD s vedľajším príjmom. Pôžičky bez ručenia,aj pre zamestnaných v zahraničí. Možnosť predčasného splatenia bez úrokov, akceptujeme aj niektoré záznamy v úverovom registri.
E-mail: lucialbertment@gmail.com


Lucia . nobajody0   |   ip:41.85.161   |   2017-05-15  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ponúkame pôžičky. Vybavenie pôžičky rýchlo a jednoducho. Požaduje sa minimum dokladov, poskytujeme pôžičky pre celé Slovensko, Pôžičky pre zamestnaných, podnikateľov, dôchodcov, mamičky na MD s vedľajším príjmom. Pôžičky bez ručenia,aj pre zamestnaných v zahraničí. Možnosť predčasného splatenia bez úrokov, akceptujeme aj niektoré záznamy v úverovom registri. E-mail: lucialbertment@gmail.com


lisa . luputote46   |   ip:173.208.1   |   2017-05-27  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem poďakovať pánovi Westhood za to, že mi dal pôžičku, našiel som svedectvo o tom, ako priateľ dostal pôžičku od apexloans a požiadal som o pôžičku a dostal som pôžičku. Ak potrebujete naliehavú pôžičku dnes zabráňte internetovým podvodníkom dnes požiadať o legitné pôžičky prostredníctvom e-mailu; apexloans@yahoo.com


REMYCREDIT . fodeqilu17   |   ip:166.88.12   |   2017-06-02  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj

Potrebujete úver alebo financovanie akéhokoľvek druhu? Banka bola odmietnutá z dôvodu zlého kreditu? Máte neplatené účty alebo dlhy? Máme dobrý splátkový kalendár s nízkou úrokovou sadzbou 2%. Pre viac informácií kontaktujte nás priamo e-mailom: REMY.CREDIT111@gmail.com, typ našich úverových služieb, ktoré poskytujeme

Formulár žiadosti o úver

Mená žiadateľov: ____________________
Úver Požadovaná suma: __________________
Trvanie úveru: _________________
Účel úveru: _______________________
Adresa žiadateľa: _________________
mesačný príjem.................
Zamestnanie: __________________________
Mesto: ___________________________
Štát: __________________________
Krajina: __________________________
Rod: _____________________
Vek: ________________________
Požiadať o úver pred ...
Telefónne číslo:___________________________________
Kontakt: E-mail: REMY.CREDIT111@gmail.com


Diamondmaria . hisoqeku35   |   ip:185.156.1   |   2017-06-07  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete finančné prostriedky a ste sklamaní bankami. Žijem v USA Florida a dnes som šťastná žena? Povedal som svojmu vlastnému ja, že akýkoľvek úverový veriteľ, ktorý by mohol zmeniť môj život a život mojej rodiny, postúpim každému, kto hľadá úver. Ak potrebujete úver a máte 100% istotu splatiť úver, obráťte sa na ne a povedzte im, že vás pani Sharon Coolidge Lynn odkázala.
E-mail diamondmaria2011@gmail.com


LouisDaughtry . wekegyci2   |   ip:207.244.8   |   2017-06-10  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahojte všetci,

POTREBUJTE ÚVER? APLIKUJTE TERAZ, AK MÁTE ZÁUJEM!

Ponúkame najvýhodnejšiu pôžicku, ponúkame úver na konsolidáciu dlhu až do 5 miliónov * Podnikové nastavenie Úver až 10 miliónov * Osobný úver Až do 4 000 000 * Domáce úvery Až 5 000 000 * Financná pôžicka pre automobilovú spolocnost Až 7 000 000 * Komercné úvery až do 5 000 000 * Investície Pôžicky do 7 000 000 a viac * ETC

Kontaktujte nás prostredníctvom: E mail: louisdaughtryinvestment07@gmail.com

  FORMULÁR PRIHLÁSENIA PÔŽICKY!

  Tvoje celé meno:
  Suma potrebná ako pôžicka:
  Trvanie rokov:
  krajina:
  Telefónne císlo:
  ID dôkaz:
  Úcel úveru:
  Císlo faxu:
  SEX:
Žiadali ste o pôžicku skôr?

Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom: E mail: louisdaughtryinvestment07@gmail.com

Vdaka
Louis Daughtry.


francawoller . dofatoxu12   |   ip:82.119.22   |   2017-07-05  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň a dobrý deň od Lapo.financialgroup01@outlook.com Myslíte si, že ste získali skutočnú pôžičku? Naozaj potrebujete urgentnú pôžičku na začatie podnikania? Ste v dlhu? Boli ste popieraní? Boli ste podvedení? Ak áno, je to vaša šanca získať skutočný kredit a dosiahnuť vaše želanie, poskytujeme osobné úvery, podnikové úvery a podnikateľské úvery a všetky druhy úverov s úrokom 2% pre viac informácií Kontaktujte nás e-mailom: Lapo.financialgroup01@outlook .com POZNÁMKA VŠETKY ZODPOVEDNOSTI MUSIA BYŤ POSKYTOVANÉ Lapo.financialgroup01@outlook.com S pozdravom


nadine . ritituhe56   |   ip:160.0.225   |   2017-09-01  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, po dobu 48 hodín

E-mail: mirandacaprino@gmail.com
E-mail: thomas.stumpls@yahoo.com

Potrebujete komerčnú pôžičku? Alebo osobné pôžičku? Autopožičovne? Hypotéky? Som pani Miranda caprino, účty v súkromnej banke, ktorá už je v dôchodku. Teraz poskytujem pôžičky niekomu, kto potrebuje úrokovú sadzbu vo výške 3% v porovnaní s 48 hodinami. Som veľmi úprimný a spoľahlivý. Kontaktujte ma a dajte mi vedieť, koľko chcete zaplatiť. Moje úverové zmluvy od € 2000 do 800 000 € atď .... Som Vám pripravený do 48 hodín uspokojiť. Bankové a iné financovanie z úverových agentúr by vás mohlo odmietnuť, ale budem rád, ak máte záujem. Neváhajte a kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: mirandacaprino@gmail.com alebo touto poštou:
thomas.stumpls@yahoo.com


Catherine . penobeqy46   |   ip:105.112.3   |   2017-09-02  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Catherine pôžička úverová spoločnosť ponuka-platiť teraz

Vážený zákazník ,

Potrebujete núdzový úver na začatie práce, dlžnú pôžičku, Kúpiť auto alebo dom, Ak áno, už nie ste znepokojení žiadnym druhom úveru Nízka úroková sadzba
2% bez zabezpečenia a správnej úrokovej sadzby Bez kreditnej kontroly. ak
ste v núdzi s nasledujúcimi kreditnými informáciami sa k nám vráťte
Kontaktný e-mail: catherineloanfirm96@gmail.com

Máte zlú pôžičku?
Potrebujete peniaze na zaplatenie účtov?
Potrebujete spustiť novú prácu?
Máte nedokončený projekt kvôli zlému financovaniu?
Chcete, aby peniaze investovali do časti vašej oblasti expertízy?
Vyrobili ste zisk? A neviete, čo robiť.

Ponúkame nasledujúce úvery: osobné pôžičky (zabezpečené a nezabezpečené),
Stavebné úvery (zabezpečené a nezabezpečené)
Kombinované poskytovanie úverov Študentské pôžičky, Konsolidačné pôžičky a iné.
Formulár žiadosti o pôžičku

1. Úplné názvy:
2. Krajina:
3. Štát:
4. Kontaktná adresa:
5. Požadovaná výška úveru:
6. Termín úveru:
7. Mesačný príjem:
8. Priame telefónne číslo:
Už ste použili online kredit pred (áno alebo nie)

EMAIL: catherineloanfirm96@gmail.com


S pozdravom,


nadinemaynadiesgmailcom . kyqedabo69   |   ip:160.0.225   |   2017-09-04  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Potrebujete komerčnú pôžičku? alebo osobné pôžičky? Úvery na automobily? Hypotekárne úvery? Som pani Miranda caprino, účty v súkromnej banke, ktorá už je v dôchodku. Teraz poskytujem pôžičky niekomu, kto potrebuje úrokovú sadzbu vo výške 3% v porovnaní s 48 hodinami. Som veľmi úprimný a spoľahlivý. Kontaktujte ma a dajte mi vedieť, koľko chcete zaplatiť. Moja zmluva o úvere od € 2000 - 800 000 € atď. Som pripravený uspokojiť vás do 48 hodín. Bankové a iné financovanie od úverových agentúr by vás mohlo odmietnuť, ale budem rád, ak máte záujem. Neváhajte a kontaktujte moju e-mailovú adresu: mirandacaprino@gmail.com alebo touto poštou:
thomas.stumpls@yahoo.com


cecilepoirethotmailcom . vylewyvy52   |   ip:160.0.225   |   2017-09-04  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som ochotný vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000 (úver
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem poskytnúť tento úver so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní pôžičiek medzi súkromnými osobami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


alice . pewyrame9   |   ip:160.0.225   |   2017-09-06  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Potrebujete komerčnú pôžičku? alebo osobné pôžičky? Úvery na automobily? Hypotekárne úvery? Som pani Miranda caprino, účty v súkromnej banke, ktorá už je v dôchodku. Teraz poskytujem pôžičky niekomu, kto potrebuje úrokovú sadzbu vo výške 3% v porovnaní s 48 hodinami. Som veľmi úprimný a spoľahlivý. Kontaktujte ma a dajte mi vedieť, koľko chcete zaplatiť. Moje úverové zmluvy od € 2000 do € 800 000 € atď .... Som Vám pripravený do 48 hodín uspokojiť. Bankové a iné financovanie od úverových agentúr by vás mohlo odmietnuť, ale budem rád, ak máte záujem. Neváhajte a kontaktujte moju e-mailovú adresu: mirandacaprino@gmail.com alebo touto poštou:
thomas.stumpls@yahoo.com


lorie . fyliwuju65   |   ip:160.0.225   |   2017-09-11  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som ochotný vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000 (úver
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem poskytnúť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie úveru. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní pôžičiek medzi súkromnými osobami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


karina . bewenegy72   |   ip:160.0.225   |   2017-09-11  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Potrebujete komerčnú pôžičku? alebo osobné pôžičky? Úvery na automobily? Hypotekárne úvery? Som pani Miranda caprino, účty v súkromnej banke, ktorá už je v dôchodku. Teraz poskytujem pôžičky niekomu, kto potrebuje úrokovú sadzbu vo výške 3% v porovnaní s 48 hodinami. Som veľmi úprimný a spoľahlivý. Kontaktujte ma a dajte mi vedieť, koľko chcete zaplatiť. Moje úverové zmluvy od € 2000 do € 800 000 € atď .... Som Vám pripravený do 48 hodín uspokojiť. Bankové a iné finančné prostriedky od úverových agentúr by vás mohli odmietnuť, ale budem rád, ak máte záujem. Neváhajte a kontaktujte moju e-mailovú adresu: mirandacaprino@gmail.com alebo touto poštou:
thomas.stumpls@yahoo.com


judith . xatelumi60   |   ip:160.0.225   |   2017-09-13  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som ochotný vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000 (úver
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem udeliť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní úverov medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


judith . xatelumi60   |   ip:160.0.225   |   2017-09-13  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som ochotný vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000 (úver
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem udeliť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní úverov medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


helene . wulatecu33   |   ip:160.0.225   |   2017-09-15  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som pripravený vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem poskytnúť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní úverov medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


judith . xatelumi60   |   ip:160.0.225   |   2017-09-19  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som pripravený vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem poskytnúť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní úverov medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


valerie . jobiwyve59   |   ip:160.0.225   |   2017-09-22  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som pripravený vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem udeliť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní úverov medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


bernice . nyqenuci23   |   ip:160.0.225   |   2017-09-26  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pani a pane

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som pripravený vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
So záujmom vo výške 3% vám môžem poskytnúť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
chcú porušiť zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. Také sú moje podmienky na poskytnutie úveru. Chcem ťa
ponúka online tieto typy úverov:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- financovanie úverov
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní úverov medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


frida . bukuduba   |   ip:160.0.225   |   2017-10-04  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, 48 hodín

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Potrebujete komerčnú pôžičku? alebo osobné pôžičky? Autopožičovne? Hypotekárne úvery? Ja som pani Miranda Caprino, účty v súkromnej banke už v dôchodku. Teraz poskytujem pôžičky niekomu, kto potrebuje úrokovú sadzbu vo výške 3% v porovnaní s 48 hodinami. Som veľmi úprimný a spoľahlivý. Kontaktujte ma a dajte mi vedieť, koľko chcete zaplatiť. Moje úverové zmluvy od € 2000 do € 800 000 € atď .... Som Vám pripravený do 48 hodín uspokojiť. Bankové a iné financovanie od úverových agentúr by vás mohlo odmietnuť, ale budem rád, ak vás to zaujíma. Neváhajte a kontaktujte moju e-mailovú adresu: mirandacaprino@gmail.com alebo touto poštou:
thomas.stumpls@yahoo.com


CollinsMark . pawokify36   |   ip:185.182.8   |   2017-10-08  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, potrebujete podnikateľskú pôžičku? potrebujete osobnú pôžičku? máte v úmysle požičiavať pôžičku? na aký účel? je to informovať celú verejnosť, že existuje spoločnosť poskytujúca pôžičky, ktorá poskytuje pôžičku s nízkou úrokovou sadzbou. sme registrovaná a vláda schválená pôžička firmou. Vydávame pôžičku rôznym organizáciám, školám, nemocniciam, jednotlivcom, cirkvám obchodným mužom a ženám, ktoré sú finančne zhoršené.To je príležitosťou pre vás, aby ste rozšírili svoje podnikanie a platili všetky dept. neváhajte poslať svoju žiadosť teraz. pre viac info pls kontaktujte: harryjames402@hotmail.com


ArdanClooney . gogyhavy14   |   ip:185.212.1   |   2017-10-10  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  We offer fresh cut bank instrument for lease, such as BG, SBLC, MTN, Bank Bonds, Bank Draft, T strips and others. Leased Instruments can be obtained at minimal expense to the borrower compared to other banking options. This offer is opened to both individuals and corporate bodies.

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600
2. Currency : USD/EURO
3. Age of Issue: Fresh Cut
4. Term: One year and One day
5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)
6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2
7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties
8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c
9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760
10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103
11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request

Name: Ardan Clooney
Email:brandfinance33@gmail.com


francine . sybexecu97   |   ip:160.0.225   |   2017-10-12  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítal som tento posudok vo skupine Facebook, ku ktorej patrím, preto si dovolím kontaktovať:
 
EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

"Po mojom hľadaní úveru som konečne narazil na túto ženu Mirandacaprino, ktorá mi poskytla túto pôžičku v priebehu 72 hodín, takže som veľmi šťastný, prečo som si vzal čas, aby som svedčil. odmietol mnoho bánk? Nachádzate sa v banke alebo z dlhu? Potrebujete financovanie pre konsolidáciu dlhu? Potrebujete úver, ktorý pomôže vášmu podniku vrátiť sa späť na trať alebo iné potreby? Váš problém je vyriešený. Poskytuje pôžičky medzi jednotlivcami v rozmedzí od 2 000 do 7 000 000 EUR s nominálnou úrokovou mierou 3% bez ohľadu na výšku. Ak máte záujem, kontaktujte ho priamo

EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

Ďakujem vám za to, že robíte ako ja a rodina, aby ste získali pôžičku maximálne do 72 hodín. "
PS: Spread novinky svojim priateľom, susedom, kolegom a rodičom.


prisca . jybewuvi60   |   ip:160.0.225   |   2017-10-12  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZÍSKAJTE ČAS ČÍTANIA: DODRŽUJTE SVOJE KREDITY V BEZPEČNOSTI

EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

Ďakujem všetkým, ktorí svedčia o skutočných veriteľoch v sociálnych sieťach. Počul som o tejto sephanie a po tom, ako som ho kontaktovala, som mal bez problémov doma úver vo výške 34.000 €, pretože som si dal mojej banke úvery, Zastal som v mojej banke a videl som, že potrebujem naliehavé peniaze na môj projekt a zaplatiť svoje dlhy banke, aby som znovu začal svoju činnosť. Plne som spokojný po 72 hodinách, ktoré som mal hovoril s niekoľkými kolegami, ktorí tiež dostali pôžičky v tejto sephanie bempes bez obáv, pretože jeho podmienky sú veľmi výhodné. Poskytuje úvery od 5000 eur do 1 000 000 eur s 3% úrokovou sadzbou splatnou od 2 do 30 rokov. Nechám vám adresu na odoslanie vašich požiadaviek. Obráťte sa na vás, ktorí potrebujete urgentnú pôžičku

EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

PS: Spreadujte správu, aby ste pomohli ľuďom v núdzi


dorie . byqitefu82   |   ip:160.0.225   |   2017-10-12  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítal som tento posudok vo skupine Facebook, ku ktorej patrím, preto si dovolím kontaktovať:
 
EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

"Po mojom hľadaní úveru som konečne narazil na túto ženu Mirandacaprino, ktorá mi poskytla túto pôžičku v priebehu 72 hodín, takže som veľmi šťastný, prečo som si vzal čas, aby som svedčil. odmietol mnoho bánk? Nachádzate sa v banke alebo z dlhu? Potrebujete financovanie pre konsolidáciu dlhu? Potrebujete úver, ktorý pomôže vášmu podniku vrátiť sa späť na trať alebo iné potreby? Váš problém je vyriešený. Poskytuje pôžičky medzi jednotlivcami v rozmedzí od 2 000 do 7 000 000 EUR s nominálnou úrokovou mierou 3% bez ohľadu na výšku. Ak máte záujem, kontaktujte ho priamo

EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

Ďakujem vám za to, že robíte ako ja a rodina, aby ste získali pôžičku maximálne do 72 hodín. "
PS: Spread novinky svojim priateľom, susedom, kolegom a rodičom.


Melisa . hifekale30   |   ip:166.88.19   |   2017-10-25  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemôžem skrývať toto skvelé svedectvo, ktoré sa odohráva v mojom živote, budem milovať každého, aby vedel a bol účastníkom, preto som ho chcel zdieľať s celým svetom tým, že by som inzeroval túto reklamu, som pani Mellisa Hammer ová meno, žijem v Tennessee Spojené štáty, chcem poďakovať pani Mellisovej za jej láskavosť k rodinnému životu, nikdy som nevedel, že stále existuje úprimný a dôveryhodný veriteľ ako na internete a na zemi. Len niekoľko dní som hľadal pôžičku vo výške 95 000 dolárov, pretože som vyčerpal peniaze na kŕmenie, školné, moja práca bola skutočne vyradená z kapitálu a mojich nájomcov. Bol som scammed asi $ 45,000.00 dolárov a som sa rozhodol nezahŕňa moju seba v takejto činnosti znova. Ale priatelka z mojej prezentácie mierovej spoločnosti z dôvodu môjho vzhľadu a činov a tiež sa sťažujem jej. A ja som jej povedala, že už ma žiadnu úverovú dohodu nezaujíma, ale povedala mi, že stále existuje úprimná veriteľka, s ktorou mi odporučila a dala mi podrobnosti tejto ženy, ktorá sa volá pani Kristinová, povedala mi, nech ma skúšobný proces a som dnes veľmi šťastný a šťastný, získal som úverovú sumu vo výške 95.000 dolárov touto skvelou firmou Volal pani Kristina Kreditná spoločnosť. Ak potrebujete skutočnú, úvernú, trvalú a skutočne dobrú veriteľku alebo finančnú pomoc a tiež môžete byť spoľahliví a dôveryhodní, schopní splátiť včas finančné prostriedky, radi Vám pošleme kontakt na e-mail na adrese: kredit_kristina@outlook.com A nebudete mať podvody na internete , Môj krásny manžel pozdvihne svoje pozdravy, aj keď nie pre teba, nemôžem predstaviť, ako by mal byť život pre moju rodinu dnes. Prosím, prosím, všetci na zemi, aby mi pomohli poďakovať pani Kristine a jej manažérovi pánovi Lawsonovi a budem vždy zdieľať túto veľkú prekvapenie a svedectvo, ktoré sa stalo každodenne v mojom živote.


laure . jifogufa35   |   ip:160.0.225   |   2017-10-26  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, pán a pani

Ponuka úveru medzi súkromným a úprimným, po dobu 48 hodín

email: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com

Som ochotný vám poskytnúť pôžičku v rokoch 2000 až 900.000 (úver
rýchle a spoľahlivé). Som v partnerstve s viacerými bankami
pomáhať mi.
S 3% -ným úrokom vám môžem poskytnúť túto pôžičku so všetkými
poistenie a bankové záruky je možné, pretože je zvláštne, že nemám
nechcú porušovať zákon o úžere, je na vás, aby ste si pozreli
mesačných splátkach. To sú moje podmienky na poskytnutie pôžičky. Ja vy
ponúka tieto druhy úverov online:
- komerčné úvery
- osobné pôžičky
- Finančné pôžičky
- Úvery na nehnuteľnosti
Moja ponuka je vážna, budete ju môcť realizovať cez
právny postup pri poskytovaní pôžičiek medzi jednotlivcami.

Pre viac informácií pošlite prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu.

e-mail: mirandacaprino@gmail.com
e-mailom: thomas.stumpls@yahoo.com


laure . jifogufa35   |   ip:160.0.225   |   2017-10-26  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítal som toto svedectvo vo skupine Facebook, ku ktorej patrím, a preto si dovolím kontaktovať:
 
EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

"Po mojej úverovej prehliadke som sa nakoniec stretol s touto ženou pani mirandacaprino, ktorá mi poskytla túto pôžičku za 72 hodín, takže som veľmi šťastná, prečo som si vzal čas na svedectvo. odmietol mnoho bánk? Nachádzate sa v bankách alebo z dlhov? Potrebujete financovanie na konsolidáciu svojho dlhu? Potrebujete úver, ktorý pomôže vášmu podnikaniu vrátiť sa späť na trať alebo iné potreby? Váš problém je vyriešený. Poskytuje pôžičky medzi jednotlivcami v rozmedzí od 2 000 do 7 000 000 EUR s nominálnou úrokovou mierou 3% bez ohľadu na výšku. Ak máte záujem, kontaktujte ho priamo

EMAIL: mirandacaprino@gmail.com
EMAIL: thomas.stumpls@yahoo.com

Ďakujem, že ste robili ako ja a rodina, aby si získali pôžičku maximálne do 72 hodín. "
PS: Spredujte slovo svojim priateľom, susedom, kolegom a rodičom.


alexbobby . rekatali88   |   ip:89.249.64   |   2017-10-28  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som pán Pán Lee, veritelia súkromných pôžičiek, ako aj v oblasti správy nehnuteľností. Existuje dobrá ponuka úveru pre všetkých, ktorí potrebujú finančnú pomoc pri nízkej sadzbe 3%. So zlepšením úveru "Červeného kríža" sa môžete rozlúčiť so všetkými finančnými krízami a ťažkosťami. Vydávame úvery v akejkoľvek výške. Bojujeme s finančnou krízou a poskytujeme miesto pre svetú budúcnosť v našej spoločnosti, keďže robíme naše podnikanie. Ak máte záujem, musíte uviesť svoj záujem a my vám pomôžeme pri zabezpečovaní vašej pôžičky. Kontaktujte nás e-mailom: alexbobbyloan01@gmail.com


SARAHWILLIAMS . foludase95   |   ip:197.210.2   |   2017-11-01  (04:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sky World posojilo podjetju, dajemo posojila po obrestni meri 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
 

Dober dan gospod / ma am.

Smo zasebno podjetje in ponujamo posojila po nizkih obrestnih merah pri določanju zneska posojila med 100 milijoni posojilnih rezervacij za posojilo v višini 1000 dolarjev za razvoj podjetij: konkurenčnost rasti / širitve poslovanja.

Ponujamo vam različne kredite

* Osebna posojila (zavarovana in nezavarovana)
* Poslovna posojila (zavarovana in nezavarovana)
* Posojilo za konsolidacijo
  
Brez vnaprejšnjih pristojbin.

Zahvaljujemo se vam, da si vzamete čas, da preberete ta oglas.
Za več informacij in poizvedb pošljite e-mail nas danes
skyworldloanfirm@gmail.com
skyworldloanfirms@yahoo.com


Sarah Williams.


SARAHWILLIAMS . foludase95   |   ip:197.210.2   |   2017-11-01  (04:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sky World posojilo podjetju, dajemo posojila po obrestni meri 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
 

Dober dan gospod / ma am.

Smo zasebno podjetje in ponujamo posojila po nizkih obrestnih merah pri določanju zneska posojila med 100 milijoni posojilnih rezervacij za posojilo v višini 1000 dolarjev za razvoj podjetij: konkurenčnost rasti / širitve poslovanja.

Ponujamo vam različne kredite

* Osebna posojila (zavarovana in nezavarovana)
* Poslovna posojila (zavarovana in nezavarovana)
* Posojilo za konsolidacijo
  
Brez vnaprejšnjih pristojbin.

Zahvaljujemo se vam, da si vzamete čas, da preberete ta oglas.
Za več informacij in poizvedb pošljite e-mail nas danes
skyworldloanfirm@gmail.com
skyworldloanfirms@yahoo.com


Sarah Williams.


CreditFinancierHome . peqawatu4   |   ip:141.101.1   |   2018-02-07  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  * Ponúka sadzbu 3% úrokového úveru
* Poistenie pre bezhotovostnú Podnikateľ
* Záruka za peniaze

Vďaka dobrému úverovému hodnoteniu poskytne Credit Financier Home záruky a nezaručené úvery jednotlivcom alebo spoločnostiam alebo družstvám za účelom priemyselných a osobných výhod.

Kontaktná adresa:
Whatsapp: +15184181390
Priama pošta
creditfinancierhome@gmail.com


WenzelRonaldJoseph . ruwigeti06   |   ip:178.255.4   |   2018-02-22  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POTREBUJETE PÔŽIČKY? AT 3% AK ANO EMAIL S POMEROU, KTORÁ POTREBUJE. Poznámka: všetka odpoveď by mala byť kópia a odoslaná na tento e-mail wenzelronaldjoseph@gmail.com wenzelronaldjoseph@gmail.com Úplný názov .......... Potrebná suma: .......... Trvanie úveru:. ......... Vek: .......... Krajina .......... Povolanie .......... Telefónne číslo ..... ..... Wenzel Ronald Joseph


AleksandraJaka . pohexelu39   |   ip:197.210.1   |   2018-06-15  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moje ime je Aleksandra Jaka iz slovenščine, od tega gospoda Collinsa Jmaesa sem dobil tudi znesek posojila v višini 100.000 eurov. Torej, če kdorkoli tam potrebujejo nujno posojilo, prosimo, kontaktirajte to e-poštno sporočilo: collins_jamesfinance555@hotmail.com ali whatsapp na to številko whatsapp: +2349081926673


KennethAbrighten . nagisicu81   |   ip:164.160.9   |   2018-06-20  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý čitateľ!
Modlíme sa za Božie požehnanie a šťastie vo všetkých našich životoch a podnikaní. Vitajte v Kenneth Abrighten Finančný domov, Poskytujeme všetky typy úverov krátkodobý i dlhodobý úver. Nezabudnite nám poslať e-mail, ak máte záujem o nasledujúce informácie.

kennethabrighten@kabusinesshome.com
customercare@kabusinesshome.com
Webová stránka: www.kabusinesshome.com

Poznámka: Zúčastňujeme sa iba vážne zmýšľajúcich zákazníkov.
Ďakujem
hlásateľ


GabrielGarcia . kyjibika84   |   ip:108.62.18   |   2018-08-07  (02:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaz sem Gabriel Garcia, pravno priznani posojilodajalec. Mi smo
družba za finančno pomoč. Denarjem damo ljudem v stiski
finančno pomoč ali tiste, ki potrebujejo denar za plačilo računov,
vlagati v podjetja. Z veseljem vam ponudim posojilo. Kontaktiraj nas
zdaj (gg627589@gmail.com)

Ime prejemnika: ........
Država: .............
Potrebna količina ............
Trajanje posojila: ...........
Telefonska številka .............
Spol: ............
Domači naslov: ......

Reci živijo.
G. Gabriel Garcia.


PnJacksonMike . cotatasa7   |   ip:197.210.4   |   2018-09-03  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hello,

In recognition of your email request for a loan with pleasure informs that the Jackson Mike Loan Company is ready to lend you money, which you must borrow from this company without
Every 3% credit check ... Just fill out the loan application form below and send it back to us so that we can give you the terms of the loan / repayment schedule. Approval of loan funds takes a maximum of 1 hour to transfer to our clients depending on the cooperation and how quickly you will answer that you must complete the loan application form so that we can start the loan.

APPLICATION FOR POSITION:

Full name: ......................... ......
Country: ...................... ...................
State / province: ................ ..................
man
Status: .....................................
Sex...........................................
Age: .......................... ..............
Telephone numbers: ...................... .............
Required quantity: .......................
Job:...................
Loan period: .....................
Monthly income: .......................
Reason for the loan: .........................
Have you applied for a loan? Next: .......................
If needed: .......................
How did you hear about us ............
Your e-mail:.......................
Do you understand English .....................
I hope to be able to speak soon

Thanks a lot

Best regards
:jacksonmikeloancompany111@gmail.com about


MustafaBello . mecebuhu09   |   ip:197.211.6   |   2018-09-28  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POTREBUJTE ÚVER? AK ÁNO E-mail: Mustafabello83@gmail.com PRE VAŠEHO ÚVERU DNES, SME NA VAŠE SLUŽBY.


Ryan . gysifihe71   |   ip:105.4.6.2   |   2018-10-03  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mes siūlome paskolą nuo 10 000 eurų iki 100 milijonų eurų bet kuriai įstaigai, kuriam reikia paskolos, todėl susisiekite su mumis šiandien, kad gautumėte skubią paskolą.

Verslas ir jums reikia pagalbos paskolai? Ar jums reikia studento paskolos? Susisiekite su mumis :
ryanloanfunds01@gmail.com šiandien už jūsų finansinę paramą su maža 3% palūkanų norma.

Ar esate pavargęs ieškoti paskolų ir hipotekos, ar jūs buvo atmesta

nuolat Jūsų bankai ir kitos finansinės institucijos, mes siūlome bet

paskolos forma asmenims ir įstaigoms už mažą palūkanų normą. Jei esate suinteresuotas gauti paskolą, nedvejodami susisiekite su mumis šiandien, mes pažadu siūlyti jums geriausias paslaugas bet kada. Tiesiog bandykite.

Ar jums reikia verslo paskolos?

Ar jums reikia asmeninės paskolos?

Ar norite refinansuoti?

Ar jums reikia hipotekos paskolos?

Ar norite sumokėti savo skolą?

namų paskola

Investicijų paskolos

Skolos konsolidavimo paskola

Kredito įsigijimas


Gerbiami Linkėjimai, susisiekite su mumis: ryanloanfunds01@gmail.com...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Opice neveria, že pochádzajú z človeka

čo sa to tu vlastne deje?


Blíží se konec svobodného internetu?

Kauza Gorila: Únik utajovaných informací je oprávněn...

Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud zá...

Vznik oka

Nigel Farage - nechceme novu svetovu supervelmoc.

Archív

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

...ešte vakcínu s ortuťou a je to, dobytok.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Zavádzanie slovenských médii ohľadne Grécka

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.5543 s