18. August 2019
    
Čip do každej rodiny - Dolezite.sk

Čip do každej rodiny


  2010-09-06  (10:19)  |  Technológie
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čip do každej rodiny

Skratku RFID možno dešifrovať ako identifikáciu na základe rádiových vĺn (Radio Frequency Identification). Ani toto slovné spojenie však mnohým nenapovie nič bližšie. Pritom ide o jednu z najperspektívnejších technológií, ktoré sa v súčasnosti presúvajú z oblasti vývoja do oblasti širokého komerčného využitia.

Text: Martin Domček

Foto: Siemens

V najbližšom čase by technológia RFID mala postupne nahradiť zastarané a neefektívne čiarové kódy slúžiace najmä na identifikáciu tovaru. Na rozdiel od nich má technológia RFID nielen oveľa širšie pole využitia, ale predovšetkým do logistiky prináša úplne nové postupy a možnosti kontrolovať pohyb prepravovaného tovaru.

Z technologického hľadiska je RFID identifikačný prvok, ktorý pracuje vo vysokofrekvenčnom pásme. Veľmi zjednodušene povedané, táto technológia umožňuje tovar v obchodoch, prepravované zásielky alebo aj ľudí vybaviť miniatúrnym čipom, respektíve "vysielačkou" obsahujúcou dôležité informácie. Tie netreba načítavať pomocou špeciálneho skenera z bezprostrednej blízkosti tak ako čiarové kódy. Postup je oveľa jednoduchší.

Nekomplikovaná technológia

Niekedy sa RFID čipom obrazne hovorí aj rádiové visačky. V závislosti od použitej frekvencie a intenzity vysielaného signálu z nich možno získať dáta zo vzdialenosti až niekoľkých desiatok, prípadne stoviek metrov. RFID čipy môžu byť buď pasívne, alebo aktívne. V prípade pasívnych čipov je načítanie dát jednoduché. RFID čítačka vyšle rádiové vlny s určitou frekvenciou. Pasívny čip ich pomocou integrovanej medenej antény zachytí, mierne zmení a odošle späť do čítačky, kde sa prevedú na konkrétne dáta. Pasívny čip nemá vlastný zdroj energie. Energiu, ktorú potrebuje na interakciu s čítačkou, získa z vyžarovaného elektromagnetického poľa. Aktívne čipy majú vlastný zdroj energie v podobe batérií s mimoriadne dlhou životnosťou. Vďaka nim z nich možno dáta nielen skenovať, ale na ne aj zapisovať nové. Batérie v nich vydržia skutočne dlho, pretože ani aktívne čipy netreba permanentne zásobovať energiou. Tú potrebujú iba na načítavanie nových, respektíve odosielanie už uložených dát. V súčasnosti sa pohybuje pamäťová kapacita RFID čipov od niekoľko bytov až po 32 Kb. Od toho závisí aj ich cena. Najlacnejšie stoja 25 centov, najdrahšie okolo 300 eur. Okrem pamäte ich cenu ovplyvňuje aj použitý materiál. Lowend tvoria čipy z papiera, drahšie sú z plastu a na výrobu najdrahších, schopných odolávať aj extrémnym teplotám, sa používa predovšetkým keramika.

Čip do každej rodiny

Ich komerčné využitie je neuveriteľne široké. RFID čipy môžu napríklad plniť úlohu automatických priepustiek, ktorými budú vybavené autá prichádzajúce do veľkoskladov. Vďaka nim bude obsluhujúci personál vždy vedieť, koľko áut je vnútri, komu patria, kde sa práve nachádzajú, ako dlho sa tam zdržia a aký tovar sa na ne práve nakladá. Podobným spôsobom ich možno využiť aj ako ďalší z ochranných prvkov v cestovných pasoch. Na RFID čip sa budú ukladať základné informácie o cestujúcom, ktoré budú okamžite a bezkontaktne k dispozícii pasovej kontrole. Vďaka RFID môžu mať pracovníci hypermarketov ihneď prehľad o stave zásob nielen v sklade, ale aj priamo v predajni, a to vrátane záručných lehôt individuálne pri každom kuse tovaru. Táto technológia im navyše umožní na diaľku celoplošne v reálnom čase a úplne bezkontaktne upravovať cenu jednotlivých produktov. Rovnaké možnosti bude mať aj zákazník. Keď si bude do košíka vybaveného RFID čítačkou a displejom ukladať tovar, okamžite sa dozvie nielen cenu konkrétneho produktu, ale aj celkovú cenu nákupu a záručné lehoty všetkých tovarov. Pri pokladni nebude musieť tovar vykladať, pretože dáta sa do terminálu načítajú automaticky na diaľku a takmer okamžite. Odpadne zdĺhavé čakanie v radoch. Tovar sa navyše bude môcť ešte raz zosnímať a prekontrolovať pri odchode z predajne, aby sa predišlo riziku krádeží. RFID čipy možno využiť aj v osobných autách, a to nielen v podobe imobilizérov, ale po nastúpení vďaka nim riadiaca jednotka zistí, kto je za volantom, a automaticky mu individuálne upraví sedenie, nastavenie spätných zrkadiel, na audiu zvolí obľúbenú rozhlasovú stanicu a podobne. Technológia RFID môže zvýšiť aj komfort každej domácnosti. Napríklad pomocou (hoci aj implantovaného) čipu zámok na dverách zistí, že prichádzajú domáci, dvere sa otvoria a v interiéri sa rozsvietia svetlá.Globálne štandardy

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako hudba vzdialenej budúcnosti, opak je však pravda. Technológie RFID v súčasnosti v komerčnej prevádzke začína nasadzovať niekoľko globálnych firiem. Prienik tejto technológie do praxe zintenzívnil aj diskusiu o jej bezpečnosti a zaistení ochrany dát na RFID čipoch. Na odstránení týchto problémov súvisiacich zo zavedením univerzálnych štandardov pracuje predovšetkým združenie Future Store Initiative v spolupráci s Európskou komisiou. V súčasnosti sa rokuje napríklad o presnom spôsobe označovania výrobkov obsahujúcich RFID čipy, o ochrane osobných a dôverných dát, ktoré budú obsahovať, a o možnosti deaktivovať ich. Jedným z najdôležitejších bodov je harmonizácia frekvencií, na ktorých budú pracovať.

RFID v zdravotníctve

K tým, ktorí o komerčnom nasadení RFID čipov intenzívne uvažujú, patria predovšetkým výrobcovia liekov. Niet sa čo čudovať. Podľa verejne publikovaných štatistík je takmer každý desiaty predaný liek falošný. V dôsledku toho nielenže farmaceutické spoločnosti ročne prídu o takmer 40 miliárd dolárov, ale predovšetkým zomrú stovky ľudí. Masívne umiestnenie RFID čipov na obaly liekov by umožnilo presne sledovať ich cesty od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi, čo by minimalizovalo riziko ich falšovania. Navyše by sa zabezpečil takmer okamžitý prístup ku skladovým zásobám v jednotlivých krajinách a v nadväznosti na to možnosť operatívne upravovať výrobný cyklus. Opísanú technológiu možno bez problémov zaviesť do prevádzky - softvérové riešenie, čítačky a zariadenia na implementáciu čipov vyrobil Siemens v spolupráci s popredným výrobcom obalov na lieky, firmou Limmatdruck/Zeiler.

Logistika súvisiaca so zásobovaním liekmi je jedna vec, využitie RFID priamo v nemocniciach druhá. Tam sa smie používať len technológia dovedená k dokonalosti, pretože od nej závisia životy pacientov. Testovací projekt rádiovej identifikácie pacientov už pred rokom spustila v nemeckom Saarbrückene na miestnej klinike trojica firiem - Siemens Business Service, Intel a Fujitsu Siemens Computers. Zapojilo sa doň približne tisíc pacientov. Tí po vstupe do polikliniky dostali špeciálny náramok s RFID čipom. Vďaka nemu mohol obsluhujúci personál identifikovať pacientov ešte pred vstupom do ich izby. Po zadaní špeciálneho bezpečnostného kódu mohli lekári a zdravotné sestry pomocou inštalovanej siete WLAN a prenosných počítačov, resp. PDA nahliadnuť priamo do chorobopisu pacienta, jeho ďalších interných záznamov a urobiť v nich niektoré zmeny - napríklad upraviť dávkovanie liekov. Projekt bol natoľko úspešný, že začiatkom tohto roka sa v Saarsbrückene rozhodli ísť ešte ďalej a pomocou RFID sledovať cestu krvných konzerv a krvných náhrad až priamo na operačný stôl ku konkrétnemu pacientovi. Postup je jednoduchý. Len čo prídu krvné konzervy do nemocnice, každá sa označí RFID čipom, obsahujúcim unikátne číslo. Tento kód slúži na vstup do chránenej databázy s informáciami o krvnej skupine, účele a príjemcovi krvnej konzervy. Keď sa sestra chystá konzervu použiť, pomocou PDA načíta dáta z jej čipu a porovná ich s údajmi, ktoré sa nachádzajú na pacientovom náramku. Iba ak sa zhodujú, môže sa krvná konzerva, prípadne náhrada použiť. Je to spôsob, ktorý zaisťuje, aby pacient dostal správnu krv v správnom množstve. Informácia o použití krvnej konzervy sa navyše automaticky pridá do pacientových záznamov.

Absolútny prehľad

Technológia RFID sa však v praxi presadzuje nielen v zdravotníctve. Jej výhody sa naplno prejavujú predovšetkým v logistike, v plánovaní a sledovaní výroby a pohybu tovaru. Príkladom môže byť napríklad najväčšia zásielková spoločnosť a po Amazone druhý najväčší internetový obchod, nemecká firma Otto. Tu sa po niekoľkomesačnom testovaní rozhodli využiť technológiu RFID pri sledovaní zásielok s vyššou pridanou hodnotou - predovšetkým elektroniky a šperkov. Vďaka rádiovým čipom vedia presne určiť pohyb zásielky a vyhnúť sa tak prípadným nepresnostiam pri doručovaní alebo prekročeniu dohodnutej časovej lehoty. Ďalšou globálnou spoločnosťou, ktorá RFID už využíva v komerčnej prevádzke, je papierenský gigant SCA. Rovnako ako spoločnosť Otto, aj SCA si zvolila riešenie od Siemens Business Service. RFID čipy pripevňuje priamo na palety s tovarom určeným pre obchodnú sieť Metro a sledujú pohyb tovaru od výrobcu prakticky až po jeho umiestnenie do predajného regálu. Takto sa im podarilo dosiahnuť presnosť doručenia až 99,7 %.

Odsúdená na úspech

O tom, že nástup technológie rádiovej identifikácie je neodvratný, nepochybuje už takmer nik z odborníkov. S jej postupným zavádzaním budú, prirodzene, klesať aj zriaďovacie náklady a možno očakávať, že už v najbližších rokoch sa stane dominantnou technológiou na označovanie produktov. Dôležité je, aby sa čo najskôr zaviedli celosvetovo platné štandardy v oblasti bezpečnosti dát a používaných frekvencií. Tým sa zamedzí jednak ich prípadnému zneužitiu, jednak možným omylom, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri masovom nasadení rádiových čipov v súvislosti s ich prípadnou interferenciou.

 

zdroj: http://www.cee.siemens.com/web/slovakia/sk/corporate/portal/nas/Pages/rfid_nova_dimenzia_kontroly.aspx


verichip is very good chip
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-06  (21:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Aha ho , óda na novodobé otroctvo!


EK   |   ip:178.40.14   |   2010-09-06  (22:14)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ale ako to pomôže nám ľuďom? To pomôže iba tým čo vlastnia systém vrátane ľudí v ňom, ale budem ja slobodnejší ako som teraz ?


VivatNWO   |   ip:213.151.2   |   2010-09-06  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šelma sa rozhodla uvariť žabu, tak ju začína zahrievať pekne pomaličky...


a   |   ip:188.123.1   |   2010-09-06  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vivat, tak toto je už čistá paranoja. Choď si už radšej ľahnúť...


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-06  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uvažujem o tom…
Ďaľší z dotazov: Trápí mě jeden úryvek z Písma – Zj 13,17–18: „aby nemohl nakupovat ani
prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslici jejího jména. To je třeba pochopit:
kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát
šest.“ Tento úryvek mi připominá dnešní dobu – všude na internetu chtějí náš mail,
matematické označení WWW je 666. Zajímá mě váš názor. Je mi většinou z toho blbě a po
nocích a večerech o tom uvažuji.
Otázka „čipov“ o ktorých píšeme, je už roky najviac prediskutovávaným problémom
v krajinách, kde sa čipy zavádzajú. Naše orgány aj médiá o tom mlčia, zrejme z dôvodov
utajenia. Tento vážny problém totiž nesmie byť stredobodom pozornosti verejnosti, pretože táto
pozornosť by mohla skomplikovať - ak nie prekaziť celosvetové zavednie mikročipov ľudstvu.
Jedným z mála stránok sú aj bratia redemptoristi, ktorí túto o tejto problematike informujú.
Napríklad o. Eirene z Kanady, odpovedá na internetovú otázku Zuzane, ktorá píše:
Čo sa týka „veričipu“. Ja som sa o tom dozvedela práve u vás. Ja viem, že to označkovanie
ľudí sa spomína vo sv. Písme, ale treba, aby ľudia mali ešte možnosť sa obrátiť..
Milá Zuzana, - odpovedá otec Eirene - práve som odskenoval stránky známych novín Toronto
Sdtar zo 14. februára 2006. Na sviatok sv. Valentína. Problematiku mikročipu sledujem už asi 9
rokov. Keď sledujem obrázky, tak tento mikročip implantujú na rôzne časti tela – chrbát, ľavé
rameno a čo ja viem kde. Už z toho vidno, že nechcú, aby sa toto zhodovalo so sv. Písmom.
Veľký obrázok z Toronto Star, ktorý vidíte – sú na ňom ľavé ruky, je to naschvál, pretože nikto
si nepodáva ľavé ruky a v počítačí to naschvál prehodili. Dolu na obrázkoch už jasne vidíte
pravé ruky.
Okrem toho bola správa o tomto uverejnená , „naprogramovaná“ na deň lásky (14. februára –
sv. Valentín), zrejme aby tento „znak šelmy“ ľudia ľahšie
„strávili“, „zabalili“ ho do lásky. Toronto Star píše, že tento čip je na doživotie. Pred pár
dňami diabol z istej osoby, ku ktorej ma volali, povedal toto: „666 sa už začalo“. O. Eirene,
Toronto, Kanada
Novodobé prenasledovanie
Pochválený buď Ježiš Kristus! Vážený o. Eirene,
zaujímajú ma aj biočipy a kontrola človeka. Ako sa na to Vy pripravujete, a keď príde tá doba a
odmietneme čip, ako budeme žiť, keď nebudeme môcť v podstate bez čipu pracovať, voľne sa
pohybovať, predávať a kupovať, ani nič robiť? A čo mamičky, rodiny a deti ? Novodobé
prenasledovanie kresťanov? František
Milý František, jediná dôležitá príprava na číslo 666 (biočip a antikrist) je modliť sa a robiť
pokánie. Modliť sa predovšetkým ruženec a nosiť škapuliar a iné posvätené veci. A treba sa
modliť za tie rodiny a deti, lebo to bude strašné.
Panna Mária cez Don Gobbiho hovorí, že žijeme apokalyptické časy. “Apokalypsa” je
posledná kniha Svätého Písma. Sv. Písmo nám jasne hovorí, že tí, ktorí príjmu “znak šelmy” na
pravú ruku alebo na čelo nebudú môcť nič kupovať alebo predávať, a tí, ktorí prijmú, pôjdu do
zatratenia.
Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: “Ak sa niekto bude klaňať šelme a
jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten
bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený
ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov
a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal
znak jej mena.” (Zjv 14:9-11)
“Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, nad jej
obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary“ (Zjv 15:2)„Ale šelmu
zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali
znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou.
(Zjv 19:20)
Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše
tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej
obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.“ (Zjv
20:4)
Kto nerešpektuje sv. Písmo, povie si “ je to iba technická záležitosť” a tak podobne. Ak človek
má vieru, bude od toho utekať za každú cenu, i keby ho mali zabiť. Mnohí budú zaiste umučení
a zabití, ale niektorí sa aj zachránia a ja nemám pochybnosti, že ich záchrana bude reťazou
výslovných Božich zázrakov.
Príchod antikrista je však spojený nielen so “znakom šelmy“, čo podľa všetkého je mikročip
(verichip), ale aj so zrušením Sv. Liturgie (Omše). Omša môže byť zrušená napríklad tak, že
kňazi nebudú hovoriť slová premenenia. O. Eirene
Čudná dobrovoľnosť
Firma z Cincinnati City Watcher-com vyžaduje, aby jej zamestnanci používali Verichip
k vstupu do chráneného miesta firmy. Doteraz zamestnanci vkladali dáta pomocou plastikovej
karty, ktorá im visela na zväzku kľúčov.
Verichip je injekciou implantovaný do ruky a používa sa na identifikáciu osôb. Môže byť
čítaný zo vzdialenosti niekoľkých centimentrov.
Napriek tomu, že firma nevyžaduje implantovanie čipov ako podmienku uchovania práce, do
dátového centra sa do neho nedostanú. Katarína Albrechtová z CASPIAN (Consumer Against
Supermarket Privacy Invasion and Numbering) vraví, že implantovanie predstavuje unikátny
precedens: „Nie je správne spájať výplatu človeka s nutonosťou vloženia implantnátu.
www.theregister.co.uk/2006/02/10/employees_chipped/
www.prop.sk/februar06.htm
Nemáte čip – nemáte práva
Hoci sa na Slovensku ešte používajú čiarové kódy, je otázkou veľmi krátkeho času, keď
predavač bude môcť zaznačiť tovar do pokladne bez natáčania etikety k čítačke čiarových
kódov.
Zaujímavejším využitím je však implementácia čipu do dokladov. USA nie sú jedinu krajinou,
ktorá zavádza elektronické pasy. Od 1. novembra 2005 sa
začali vydávať elektornické pasy v Nemecku. U nás na Slovensku môžete nájsť RFID čip
v každej bratislavskej električenke, ISIC študentskej karte na rôznych
parkovacích a identifikačných kartách v zvlášť zabezpečených budovách. . V porovnaní
s vyspelým pasovým čipom sú veľmi primitívne.
Doklady však môžete stratiť, peniaze vám môže niekto ukradnúť, ruku však nie. S takýmto
heslom a presvedčením si skupina nadšencov začala implantovať čipy priamo do ruky. Ľudia,
čo to podstúpili, tvrdia, že je to bezbolestné. Dokonca je pravdepodobné, že čip sa bude dať
zaviesť obyčajnou injektčnou striekačkou ako pri očkovaní. V súčasnosti sa takto na
Slovensku značkujú psy či kone. (http://tagged.kaos.gen.nz/ )
Celý systém tvorí mikročip a anténa. Čítač nachádzajúci sa neďaleko vysiela rádiové vlny,
pričom anténa je naladená na prijímanie týchto vĺn. RFID čip nepotrebuje batériu ani iný
elektrický zdroj.
Ako každá technológia, aj táto má svojich odporcov. Je však natoľko kontroverzná, že sa
nevyhla k prirovnaniam k značkovanie, ktoré sa opisuje v Biblii. Nemáte čip, nemáte práva.
V prípade, že všetky doklady a karty budú nahradené čipom, budete vyradený zo života. Čip
nemusí nariadiť ani štát, ak ho začnú využívať inštitúcie, bez ktorých sa nezaobídete, a skôr či
neskôr sa stane nutnosťou.
S potrebnou infraštruktúrou, ktorú môžu vlády vyžadovať na prevenciu proti terorizmu, sa bude
dať sledovať každý jedinec, každý jeho pohyb a každá jeho momentálna poloha. Všetko toto je
realizovateľnú už dnes. Na čo sa teda čaká? Na názor obyvateľstva, ktoré nie je naklonené
myšlienke byť „označkovaný“.
Boj prívržencov a odporcov sa už začal. Len čas ukáže, či sa stretneme na preplnených uliciach
či v autobusoch s EMP teroristami, kde jedinými obeťami budú ľudia, ktorí sa vďaka
zničenému RFID čipu nedostanú domov a nebudú môcť v obchode zaplatiť za obyčajné mlieko
či chlieb....
Ďaľšie informácie o RFID čipoch nájdete na http://www.rfidjournal.com/faq


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-07  (06:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladníkom to určite pomôže :-) No v medicíne sa od papierového označovania neupustí nikdy.


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čekal jsem, že se zde ihned objeví stupidní příspěvky typu "Óda na novodobé otroctví" apod. Příspěvky pochází od lidí, kteří tento velmi dobře napsaný článek snad ani nečetli. Lidí, kteří slyší slovo "CHIP" a reagují automaticky jako by byli naprogramovaní. Netvrdím, že RFID technologie nemůže být v budoucnu vnucena lidským ovcím za účelem permanentního monitorování jejich pohybu. Může ale také nemusí. To záleží na nás. V každém případě je RFID velmi dobrým pomocníkem např. v logistice. Může zrychlit operace, které trvají několik dní (inventury) na pár minut. Může odstranit chybovost mnoha firemních procesů a výrazně zpřesnit dohled nad zbožím. Tím přináší nemalé úspory. RFID nám může sloužit tak jako nám slouží např.kuchyňský nůž, voda, oheň nebo jaderná energie. To vše může být velmi dobrý sluha ale také velmi zlý pán. S RFID to není jiné.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-07  (08:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean, súhlas. Problémom je človek, ktorý zneužíva, nie zneužívaná vec.


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-09-07  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  n-ty clanok o cipoch co tu citam a zasa prevazne rovnake reakcie. Navyse aj nepresny clanok - jedna vec su RFID cipy a druha vec su cipy aktivne a pod. RFID je sice pekne, ale stale drahsie nez ciarovy kod a nie az tak spolahlive aby ten inteligentny "kosik" (drahy kosik) vedel zvladnut vsetky polozky velkeho nakupu. Znami skusali robit velmi prinosnu aplikaciu - zo skladu odchadza auto so znackami, tak iba prejde popod rampu a uz mame evidenciu toho co pribudne na cestach. prve zistenie bolo - rfid tag sa nesmie nalepit priamo na plech, jednak ho to myslim vyskratovalo a navyse celkom pekne tienilo... Plus odrazy a podobne.
Cipy mozno, ale RFID ako technologia ma este dost dlhu cestu k uspechu, ak nejaky bude. Ale na sledovanie to nie je vhodna technologia :-)
IluminatedBimbo: z WWW urcite nejakou ciselnou akrobaciou 666 spravis, ale v normalnom ascii ma W cislo 127 a w 167, takze nic tak "vesele" ale oddelovace v ciarovom kode tam nie je.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-07  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak, ano. RFID sa na sledovanie tovaru online ako je v článku spomenuté nehodí. Vieme presne určiť kde a čo prešlo, ale kde je, to ti nik pomocou RFID nepovie. A to tienenie je takisto druhá vec. Proti tomu je RFID bezmocné. A jeho cena - bežné tovary nepoužiteľné, v laboratóriách na SK sa ani používať nebude.


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Páči sa mi psychologická manipulácia, ktorú autor používa. To ako v závere píše, že odsúdená na úspech..píše to zámerne aby vytvoril domienku že sa tomu už nedá zabrániť a aby sa to tak luďom vrylo do hlavy že už s tým nič neurobíme. Ale ja ti niečo poviem milý autor, takáto manipulácia neplatí na ludí ktorý rozmýšlajú v kontraste s prírodnými zákonmi. Je to presne tak ako nás varovali. Najskôr budú čip použité na niečo iné, napríklad na sledovanie tovaru a postupne krok za krôčikom dôjde k tomu, že sa tým očipovaným tovarom stane nakoniec človek. A pre všetkých čo patríte k NWO si už konečne uvedomte, že každá imperialistická ríša a kontrola otrokov trvala len určité obdobie...vždy nakoniec musela spadnúť, pretože tento proces je dlhodobo neudržatelný. Tak si to vy psychopatistické hlavy z NWO už konečne uvedomte!!! Nie neuvedomíte, lebo ste chorý! Vám sa to nedá vyliečiť, budete tomu plánu veriť až do úplneho zániku civilizácie vďaka vám vy choré mozgy!


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak: Článek je docela přesný.

1.Autor se o aktivní i pasivních RFID chipech zmiňoval poměrně detailně. Aktivní RFID chipy jsou opravdu zatím velmi drahé ale autor správně uvedl, že ceny velmi rychle klesají. Cena pasivních chipů je naopak již dnes zanedbatelná a lze je použít i na velmi levné zboží.

2.Existuje mnoho řešení, aby ten inteligentní košík zvládl skutečně všechny položky v nákupu. Mnohá řešení se skutečně již z úspěchem provozují. V USA, V GB a jinde.

3. Znáte pojem On-metal tag ? S příchodem 2.generace RFID chipů již není kov ani voda problémem. Vývoj ovlivnily právě zkušenosti, které popisujete a spolehlivost RFID je dnes již naprosto jinde.

4. Stínění je otázkou řešení. Určitě nepoužijete nízkoprofilové Ferari na jízdu v těžkém terénu. Stejně tak nepoužijete obyčejný RFID tag v HF pásmu na kovové sudy s pivem. Musíte najíst správné tagy, správný počet sudů na paletu a musíte správně nastavit snímací brány. Musíte nastavit i logistické procesy a IS. Implementace RFID technologie bez důkladného a odborně zpracovaného projektu jsou vyhozené peníze. Btw. na základní úrovni RFID technologie existuje tzv. jednobitový EAS tag. Ten nemá svůj identifikátor a existuje u něj jen stav VYPNUTO, ZAPNUTO. Využívá se k ochraně zboží v obchodech. Jsou to ty samolepky s imitací ČK nebo plastové sponky, které Vám z oděvu odeberou u pokladny. S aktivním EAS tagem přes bránu u východu neprojdete aniž byste nezvonil. Zloději pochopitelně vymysleli stínění pomocí např. aluminiových tašek. Ale i proti tomu existuje ochrana. Stačí implementovat snímač kovových předmětů do brány, kde lze nastavit i min.velikost obalu. Signál o zjištěném předmětu při průchodu jde pak např. na vibrační pager obsluhy či ostrahy. Tak ostraha ví, že do prodejny někdo přišel s podezřele velkým kovovým předmětem a může si na něj dát pozor. Vše je otázka řešení a z tohoto pohledu ani stínění není problémem.

Souhlasím, že se pro mnohé aplikace mnohem více hodí barcode nicméně RFID jej z mnoha oblastí již vytlačuje. Svou hlavní roli hraje vývoj v technologiích, pokles cen technologie a rostoucí nabídka mnoha různých řešení.


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER: Není třeba tomu bránit. Není třeba se bránit využití ohně. Je třeba se bránit jeho zneužití. Článek vůbec není manipulativní. Naopak je striktně informativní.


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux

Tvoja snaha ohlupovať a zmanipulovať mňa je úplne zbytočná. Musíš si uvedomiť, že na mňa vaše metódy neplatia. Ludia nenechajte sa manipulovať ani vy a uvedomte si. Bolo tu obdobie, keď sme o čipoch ani len netušili a všetko šlapalo ako na bežiacom páse. Žiadne čipy a čuduj sa svete, stavali sa fabriky, tovar bez problémov putoval tam kam má aj bez čipov, ludia mali prácu aj bez čipov, ludia boli šťastnejší aj bez čipov, boly zdravší a fyzický zdatnejší aj bez čipov. A pozor na JEANLAROUX, je platený NWO


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-07  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter, Jean Vás nemanipuluje, on Vám tvrdí reálne fakty tak ako to funguje. On podáva len technické informácie, ktoré sú bežne dostupné. To že sa dakto cíti manipulovaný, je jeho slabosť, alebo neschopnosť odolať tlaku okolia, alebo spracovať vonkajšie informácie. Tovar a ľudia sa kedysi takisto prepravovali a nebolo treba ani autá...a všimnime si v meste - každý má svoje autíčko. A dobrovoľne. S akýmkoľvek druhom RFID to bude viac menej podobne. Dakto to potrebovať nebude a nebude to používať, ostatní sa podvolia, alebo to akceptujú.


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER:

Díky. Když nic jiného, tak jsou Vaše příspěvky alespoň úsměvné. Neplatí Vás za ně někdo ? :))))

I před vynálezem využití ohně bylo člověku skvěle. Tak vzhůru do přírody a lovit. Jen pozor na zubní plomby, až budete srnci prokusovat krční tepnu ;)
PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer
Máš pravdu to že sa necítiš byť manipulovaný je tvoja slabosť a neschopnosť vnímať prácu NWO. Nikto nieje viac zotročený ako ten, ktorý sa domnieva že je slobodný. Preto súhlasím, bolo by ťa treba čo najskôr očipovať, aby si vnímal. A prirovnanie čipu k autu je fakt geniálna záležitosť, ty si snáď génius. Tovar aludia sa takisto prepravovali: A tvrdí snáď niekto, že nie?? Čo si mimo? Čo to má spoločné s čipmi?? Si totálne mimo alebo máš hnilý mozog??


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER:

Tak jiné geniální přirovnání. Existuje oheň a "vládci NWO", Vás mohou nechat spálit. Budete se snažit bojovat proti existenci ohně nebo budete raději bojovat proti "vládcům NWO" a klidně proti nim v tom boji použijete i jejich vlastní oheň ? Neměl byste se tedy (ve vlastním zájmu) o tom JIŽ EXISTUJÍCÍM ohni dozvědět co nejvíce ? Zkuste se zamyslet dříve než Vás Vaše podvědomí zmanipuluje už jen při pohledu na můj nickname.


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux

No, keď sú príspevky úsmevné, skús sa pozrieť na hviezdičky za článok, že kdo je úsmevný. Ono totiž nieje vývoj spoločnosti ako vývoj spoločnosti. To píšem len kvoli tvojej manipulatívnej snahe zaviesť mylný nazor, že sa chcem vrátiť späť loviť do prírody. Aj vakcíny sa napríklad vyvíjajú a takisto sa propagujú ako tvoje čipy a pritom všetci vieme, že sú už niekolko rokov podvodom a nijako prospešne na zdravie nevplývajú. Tým chcem povedať, že aj to by niekto mohol niekto označiť ako posun ľudstva vpred v medicíne a pritom vieme že je to krok vzad.


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLarox
Na prirovnanie oheň a NWO nereagujem, úplne zle.


Janka   |   ip:69.162.13   |   2010-09-07  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RFID chip je prinos.Vsetko ludia najskor preklinaju a potom vyuzivaju.Aj na americanov nadavali nevzdelanci zo slovenska a dnes uz vacsina z nich chape dokonalost americkeho sna.Moja rodina je ocipovana.Sme pychou pokroku a v testovacom programe firmy Siemens.Mame z toho aj financne vyhody.Vyhody rfid chipu si nevieme vynachvalit.Zvysil sa pocit bezpecia a pokoj v rodine.Pokoj v republike nebude,pokial nebudu ludia pod kontrolov.Zly ludia cipy odmietaju,lebo vykonavaju zlo.Nezijeme v stredoveku a nedame si pre par neschopnych jedincov zaviest do statu poriadok.


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER.
Začnu od konce. Problém je ten, že toho moc nevíme. Myslíme si, že nás nikdo nemanipuluje a může to být naopak.
Manipulace je naprosto přirozenou součástí interakce živých bytostí. Neplatí to jen u člověka. Manipulací druhých se snažíme o prosazení se v rámci společnosti a přežití. Tetřev láká partnerku vystavováním svého chvostu, což je také druh manipulace. Žena, která Vás svádí s Vámi manipuluje. Vy ovlivňujete výchovou své děti a to je také manipulace. Nejde tedy o manipulaci jako princip ale o míru manipulace ve vztahu k Vašemu zájmu. Je dobré si manipulaci uvědomit a dokázat odhadnout, že může také vést proti mému zájmu. Jsem-li sváděn ženou vede to k mému užitku. Na první pohled. Taková kočka bude asi v posteli super. Ale může jí také jít o něco jiného. Třeba o mé peníze. Třeba mne ten sex jednou může stát půlku domu a mých úspor. Takže jsme zase u toho ohně. Nemá smysl bojovat s manipulací jako takovou ale spíše bychom měli trénovat svou rezistenci vůči manipulaci a vlastní předvídavost důsledků manipulace. U Vás mám bohužel pocit, že jste se dostal do extrému a Vaše vnímání manipulace se už rovná paranoii. Divil byste se kolik toho máme společného v oblasti resistence vůči mainstreamu a všem těm hrám mocných na pozadí. Jen pozor na to abychom nespadli do něčí pasti. Vzniklá paranoia je totiž znakem vnitřní nejistoty a chaos v mysli vede k naší pacifikaci. Budit tedy Vaši přehnanou podezíravost vůči všemu se může hodit právě těm neviditelným vládcům.

Nejde o to jestli se chcete nebo nechcete vrátit zpět "lovit do přírody". Měl jsem na mysli nesmyslnost bránění se tomu co již existuje - co bylo objeveno. Měl byste se naopak snažit o tom novém zjistit maximum a využít znalosti ve Váš prospěch a zejména jako obranu vůči potenciálnímu (budoucímu) zneužití proti Vám - tj. proti manipulaci. Vy v podstatě říkáte Pozor na OHEŇ. Ale měl byste spíše říkat "Pozor aby ten oheň nezapálil Váš dům poté co dáte dětem do rukou zápalky".


banditos   |   ip:212.124.1   |   2010-09-07  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s cipmi je to ako s mobilmi.ludia ich ohovarali,lebo nerozumeli vyhodam a nemali peniaze na kupu.dnes ma mobil kazdy a kazdy moze byt cez mobil odpocuvany.cipy ohovaraju len nevzdelanci a zavistlivci.ste ako katolicka cirkev.jej clenovia verejne ohovaraju techniku a vatikan ma najlepsie technicke vybavenie na svete.


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Janka:

Stejně tak lze vítat kamerové systémy a jiné technologie umožňující kontrolu nad Vámi. Váš zásadní argument je tento: "Pokud nedělám nic špatného nemám se čeho obávat" .. "Nechť si mne tedy monitorují, já systém uvítám protože mi zajistí mou bezpečnost tj. odhalí v mé blízkosti ty, kteří mi mohou škodit". S touto logikou uvítáme permanentní kamerový systém v našem okolí protože zabrání zlodějům v tom, aby nám někdo vykradl auto před domem.

ALE ! Má to i druhou stránku. Jestliže se jednou permanentní monitoring Všech osob stane běžnou praxí může to dospět do stadia, že se Vám začne vytrácet Vaše svoboda. Jednou může systém označit třeba tento web jako společensky nebezpečný a už jen fakt, že zde diskutujete bude Vést k tomu, že se ocitnete na seznamu pro systém nebezpečných osob. Je zcela irelevantní co zde říkáte. Jste tu. Na tomto základě Vás může monitorovací systém přesunout do priorit v rámci monitoringu. Jestliže jste monitorována můžete pak být označena jako "riziková" pokud se budete ucházet o nějaké místo ve státní sféře. Někdo Vám může kontrolovat poštu a sbírat o Vás data. A každý máme někde něco co bychom rádi skryli. Víte kam směřuji ? Já osobně bych byl velmi opatrný. To co je NYNÍ pro mě dobrá věc může být v budoucnu zneužito proti mě nebo mým dětem třeba jen proto, že si dovolí svobodně přemýšlet.

RFID technologii nezastavíme ale je jen na nás do jaké míry se necháme monitorovat. RFID kartu můžu nechat doma. Ruku ve které mám nastřelený chip nikoliv.


ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-09-07  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zije sa mi dobre aj bez supermodernych cipov...


LordX   |   ip:95.102.24   |   2010-09-07  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "s cipmi je to ako s mobilmi.ludia ich ohovarali,lebo nerozumeli vyhodam a nemali peniaze na kupu.dnes ma mobil kazdy a kazdy moze byt cez mobil odpocuvany.cipy ohovaraju len nevzdelanci a zavistlivci.ste ako katolicka cirkev.jej clenovia verejne ohovaraju techniku a vatikan ma najlepsie technicke vybavenie na svete."

Presne tak. Cipy vam vadia ale mobily uz nie? Pritom v clanku sa pise o cipoch na sledovanie TOVAROV a na logistiku. S tym myslim nikto nemoze mat problem. To je presne ako by ste odsudzovali napr. jadrovu energetiku, za to ze existuju aj jadrove bomby.


tovaris   |   ip:69.162.13   |   2010-09-07  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  organizacia slobodomurarov je jedina organizacia hodna panovania.vzdelany ludia sa mozu uchadzat o post tovarisov na stranke www.humanizmus.sk


http://www.sme.sk/c/2479276/slobodomurari-na-slovensku-su-tri-slobodomurarske-loze.html


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-07  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean, súhlas s Vami. Otázkou je miera, vo všetkom...


fuk   |   ip:212.81.16   |   2010-09-07  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 JANKA: RFID je prínos ? A čo vám priniesol ? Pocit, ktorý by ste si vedeli vytvoriť sami? Alebo nebodaj to že s čipom v ruke Vás nikto neklepne na ulici ? American dream wft its this? Ten sa zrútil už dosť dávno :)). Fakt by ma zaujímalo čo Vám tie čipy priniesli. Hádam nie to že niekto na monitore vidí čo kupujete atď.


banditos   |   ip:212.124.1   |   2010-09-07  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LUDIA MAJU V SEBE GEN VYSTREDNOSTI.LUDIA CHCU BYT SLEDOVANY A OBDIVOVANY,PRETO IM CIPY NEBUDU VADIT.ANI KAMERY IM NEVADIA A CHVALIA ICH UCEL.

http://pocitace.sme.sk/c/5536210/pozoruj-svojho-priatela.html

CIPY ZABRANIA KRIMINALITE A UMOZNIA RODICOM KONTROLU DETI.CIPY BUDU KONTROLOVAT AJ ZDRAVOTNY STAV A BUDEME MONITOROVAT AJ EMOCNY FAKTOR.PODLA TOHO BUDE MOZNE NAJST LUDI V OHROZENI,ALEBO V AFEKTE.

VYBERTE SI NOVY SVETOVY PORIADOK ALEBO ANARCHIU,KTORA VLADNE.


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo mám pocit, že sem chodia platený diskutéry NWO?


LordX   |   ip:95.102.24   |   2010-09-07  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Prečo mám pocit, že sem chodia platený diskutéry NWO?"

..lebo si paranoidny? :D


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-07  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, že existuje obojek na psa a mnoho psů jej s radostí k páníčkovi nosí ještě neznamená, že jej s ochotou budou nosit všichni psi. My jsme v roli psů, které zatím nikdo nenutí a přesto jej mnozí z nás s ochotou sami navléknou. Obojek nás přeci může vrátit páníčkovi, když se náhodou ztratíme. No každému co jeho jest. Každý se může svobodně rozhodnout sám. Zatím ještě můžeme navléknutý obojek svobodně sundat, kdy se nám zachce. Zatím

Mluvím jen sám za sebe. Já osobně bych si na něj moc nezvykal. Co kdyby se ty obojky jednou začali dělat napevno ?! ...


filip   |   ip:178.40.4.   |   2010-09-07  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Títo "filantropi" šíriaci humanitárne bombardovania,chemoterapiu,očkovania,GM potraviny a ďalšie výdobytky "slobody a demokracie" by to určite nechceli zneužiť.Možno niekto zlý ,ale oni to chcú len pre naše dobro.Treba im dôverovať a príliš nepremýšľať , tak ako to tu podsúvajú ich zbastardení prisluhovači.fuk   |   ip:212.81.16   |   2010-09-07  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 banditos

Trapas otvor oči a vnímaj ;)


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-09-07  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na zozname podozrivých prisluhovačov NWO-fašizmu sú zatial: JeanLaroux, banditos, LordX, DrHujer.


Madness   |   ip:91.127.25   |   2010-09-07  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Paranoja sa šíri vzduchom :D Ľudia platení z NWO dajte pokoj. Čip využívaný iba ako prostriedok kontroly potravín, zásielok ako je písané v článku to súhlasím, ale aby čipy umiestňovali do ľudí, šialenosť. Možno by sa na googli vytvorila nová skupina vyhľadaj si svojho priateľa pomocou GPS :D Človek by si mal ponechať aspoň nejaké súkromie.
Jediným nad čím by som uvažoval je zaviesť čipy delikventom a zvrhlíkom na slobode. To by som možno pripustil.


ANONYM   |   ip:178.40.58   |   2010-09-07  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko to čo príde, prísť musí. Tak aj RFID mikročip príde, lebo prísť musí.
Žijeme v zaujímavej dobe, mnohý z nás sa dožijú biblického „súdneho dňa“, ale najskôr sa musí všetko stať, tak ako bolo už dávno napísané.
11.9.2012 bude na zemi finalizácia Nového Rádu Sveta (NWO) a to je koniec sveta na ktorý nás pripravujú (filmy, knihy, internet), RFID bude povinný ako „východisko“ z celosvetového chaosu, strachu (na ktorom už dlho pracujú). Súdny deň, alebo koniec sveta nastane až vtedy, keď bude na zemi ANTIKRIST (666) 7 rokov, práve ten bude nútiť obyvateľov zeme aby si vzali mikročip (RFID) implantovaný do tela, a bude sa hrať na boha, robiť falošné zázraky !!! V roku 2012 bude polčas vlády Antikrista, teda pravý koniec príde v roku 2015-2016 viem viem, čo mnohí povedia ..., hovorím vám čo sa musí stať kým toto príde, Koniec sveta nespôsobí žiaden intergalaktický kolaps, ale sám boh, preto že svet ho opustil a žije najhriešnejšie od vzniku ľudstva. Toto obdobie v ktorom sme od roku 2009 sa volá „7 rokov zúčtovania“ to začína príchodom antikrista k moci „príde cestou mieru, mierom zničí mnohých“ Daniel 8:25 , Antikrist bude kráľom „babylonu“ (až po 11.9.2001 sa zistilo, že biblia hovorí o babylone ako o USA keď najprv opisuje sochu slobody, potom NEW YORK, rúcajúce sa mesto plné prachu atď.). Teda antikrist inak prezývaný aj satan osobne, bude kráľom tejto zeme 7 rokov, „spôsobí hrozné nešťastie“ , jeho konanie sa obráti proti svätým (kresťania) . Lukáš 10:18 hebrejsky : Videl som satana ako BARAK O BAMAH padať z neba. 3,5 roka po tom čo sa dostane k moci vytvorí na zemi 1 globálnu vládu (NWO) a potom pokračuje vo vláde ešte 42 mesiacov. 2012 + 3,5 na konci jeho kraľovania ho zničí Ježiš pri svojom druhom príchode. Veľa ľudí vie že číslo 666 je satanovo číslo ale ako sa viaže na pána Baraka Obamu ? 6x3 je 18 - BARACK HUSSEIN OBAMA 18 písmen, 6x6x6 216 - Obama sa narodil 216 ty deň v roku (4 august) , 6x6x6 216 Obama narodený 21,6 stupňa východne od medzinárodnej dátumovej hranice, 60606 poštové smerové číslo Chicaga domov Baraka Obamu v USA. Antikrist má zomrieť, ale vráti sa zázračne k životu čo zvedie z viery mnohých, bude mať smrteľne poranenú hlavu. Nostradamus :"Antikrist bude skoro mŕtvy, ale vráti sa" (spoločný znak s bibliou), Moc bude daná tmavému/temnému (dark) ktorý príde z radov otrokov (teda černoch- v usa bývalí otroci). Antikrist nemá uctievať náboženstvo svojich otcov (podľa biblie) Obama hovorí že je kresťan, jeho celá rodina je moslimská. Tí ktorí si vezmú mikročip prežijú síce tu na zemi, ale Boh im neodpustí, pretože vzatím mikročipu deklarujete lojalitu Satanovi, pre tých je Kniha Jána (armagedon) a ich odsúdenie spolu s bezbožnými. Ten kto odmietne mirkočip bude spasený, ale možno umrie od hladu. Dávajte si teda pozor... už len 6 rokov... a neverte im .. .všetko je inak.
jano   |   ip:78.99.174   |   2010-09-07  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak sa máme na čo tešiť.


a   |   ip:188.123.1   |   2010-09-07  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anomym, najvyšší čas, aby si sa dal dobrovoľne liečiť...


Jean   |   ip:85.160.56   |   2010-09-07  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER.

Vzdávám to. Jen malá otázka na závěr. Už ti bylo 15 ? ;)


Miro   |   ip:78.99.174   |   2010-09-07  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym

zaujímavé zhody náhod, každopádne v relatívne krátkom čase uvidíme ako to bude


mkultra   |   ip:78.99.150   |   2010-09-07  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po pravde, ja by som povedal, že je tu istá šanca, že čipuchtiví sa už dočkali a prvé čips budú možno už túto jeseň aj v SR.

Nenašiel som link na slovenský článok, ale dnes som presne toto čítal v Plus1. Nová podkožná vakcína, IDflu. Ak neviete, čo to po anglicky znamená, choďte na gugeľ a dajte vyhľadať obrázky ID Prekvapenie!:-D
Alebo možno ani nie. Keď sa riešila problematika čipov, vedci vyskúmali, že najlepšie je nechať čip sa samodobíjať zmenou teploty, preto je najlepšie miesto pod kožou na ruke alebo čele (Biblia).

http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-prichazi-novinka-bezbolestna-vakcina-proti-chripce-plp-/domaci.asp?c=A090402_222232_domaci_anv

Ľudia začína to vyzerať naozaj divne. Tak ako chvíľu trvá, kým sa zhmotnia plány za takými akciami ako 9/11
Tak aj teraz chvíľu potrvá kým sa preukáže hlavný motív olejového zálivu.
Už teraz je jasné, že ľudia na pobreží zálivu sú vystavení zvýšenej hladine toxických chemikálií. To časom začne robiť veľkú neplechu. Krutá realita, že zo zálivu môžete vyloviť toxické ryby značky Corexit a neskôr najskôr žiadne ryby.
Ale to je všetko nič oproti tomuto!

http://www.associazionegeofisica.it/OilSpill.pdf

Ak neviete po anglicky nevadí, má to 2 strany a osem obrázkov, z ktorých je jasné, že to nevyzerá dobre. "Loop current" sa pokazil takže nám BP možno vyplo golfský prúd... Teoreticky hrozí, že sa nám málinko pretiahne a prituhne zima. Takže na Vianoce si pýtajte to, čo nosia Rusi v zime, ale možno to už na Vianoce bude jasné každému, uvidíme. :-D

Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-07  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stačí si všimnúť, že kto bráni toto novodobé otroctvo, všetci tí ktorí popierajú všetko duchovné a pravdivé!


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-09-07  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean: k jednotlivym veciam - RFID beriem ako nazov konkretnej technologie a ta je o pasivnych cipoch (oprav ma ak sa mylim). Co sa tyka on metal tag a podobne - samozrejme ze to ide (v podstate to myslim islo obist vlepenim podlozky), problem je ze to zaroven dviha cenu co je zasa problem pre aplikaciu.
Inak tu boli spomenuti psici - uz teraz sa zvierata cipuju dost casto (napriklad sloboda zvierat cipuje tusim vsetky) a funguje to velmi dobre - ked pridete k veterinarovi s citackou tak z par centimetrov to vie pekne identifikovat psa a majitela. Ak mi niekto chce povedat ze toto nie je prinosna aplikacia (nehovorim o cipovani ludi!!!) tak by som rad vedel preco.


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-09-07  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra: v com je horsia kratka ihla a ockovanie do podkozia oproti klasickej dlhej ihle? Velkostne mi to na cip nesedi a ID narozdiel od guugla vidim ako skratku IntraDermal, ci?


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-09-07  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no, ti osvieteni, ktori vidia za vsetkym sprisahanie mi pripominaju istu skupinu v stredoveku, ktore bojovala proti akemukolvek pokroku, tak ako uz bolo spominane, od ohna cez mobily po jadrovu energiu, da sa to vyuzivat tak aby to ludom pomahalo alebo sa to da zneuzit, je blbost bojovat proti cipom, bojovat treba proti politikom a ich niekedy poriadne debilnym zakonom


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-07  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A vy pokrokoví, prečo už nemáte ten zázrak rozumu a otroctva pod kožou?


LordX   |   ip:95.102.24   |   2010-09-07  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony - to naschval provokujes, ci ti naozaj nedopina? Nikto z nas tu neobhajuje cipovu totalitu alebo akekolvek oznacovanie ludi cipmi (mozno len recidivistov). Clanok je o cipoch na sledovanie TOVARU! Nikdy by som si cip do tela nedal, ale proti jeho pouzitiu napr. v skladoch a spedickach nic nemam.
Preco si stale zamienas jadrovu elektraren s jadrovou bombou??


mkultra   |   ip:78.99.150   |   2010-09-07  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovák to je tak, samozrejme, že ID znamená IntraDermal. Ale keď sa povie ID nikoho nenapadne intraderamal. Nazvať svoj produkt IDflu je prinajmenšom podozrivé. Nepodceňuj dualitu tohto sveta :D

Plus si treba zobrať tú satanistickú úchylku oznamovať plány dopredu - je asi 20 filmov, v ktorých je "predovedané" 9/11
Niekedy štýlom IN YOUR FACE!

http://www.youtube.com/watch?v=PBKDZhu-EZw
Toto určite nie je náhoda :-D


Vakcína +/- IDflu názov = ďakujem neprosím
Radšej si budem pestovať praranoiu jak baštiť každý lacný trik.

Rozdiel je v tom, že na samodobíjací čip potrebuješ zmenu teploty a teplota tela je stabilná, jedine vrchná vrstva kože sa ochladzuje / ohrieva - preto ID pod kožu.
Ďalšie náhody 9/11
http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Hollywood_911.htm
Madness   |   ip:91.127.25   |   2010-09-07  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym a ostatní
Nie som za zavádzanie čipov do ľudských tiel ale ak by nastala takáto doba tieto čipy aspoň čo sa týka súčasnosti sú náchylné na Elektromagnetický impulz čo spôsobí ich nefunkčnosť. Je to ich hlavný problém takže kto by ich chcel vyradiť: základ tvorí obal z jednorazového fotoaparátu, batéria, niekoľko bežne dostupných súčiastok a cievka. Vďaka tomu sa náklady na stavbu prístroja zastavili na úrovni 7 eur (necelých 300 Sk).


Jean   |   ip:94.112.12   |   2010-09-07  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak: RFID technologie je o aktivních i pasivních chipech. Ty se dají dělit i z pohledu zápisu. Na ty, které lze zapsat jen jednou nebo na ty které je možno přepisovat při jejich používání.

On metal tag je nová generace RFID chipů se speciálním určením. Cena tagu se pohybuje někde u 3 EUR i více což znamená využití u kontejnerů, vratných přepravních boxů atp. Aplikace je tedy selektivní. Nejde to použít na vše ale i tak je mnoho ekonomicky přijatelných možností využití.

Nikdy jsem netvrdil, že je RFID technologie satanovo dílo. Chipování psů a jiných zvířat je velmi užitečný způsob využití. Chipování člověka je spojené se svobodou člověka. Chce-li se někdo nechat ochipovat je to jeho volba. Já bych si to pod kůži nenechal vpravit ani náhodou !


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-09-07  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER: vidim ze si tu sam ale nie si som s tebou lebo samozrejme zastavam tvoje nazory.Mas pravdu chodia sem vypisovat urcite typy ludi a moj nazor je ze to robia zamerne.Je to ocividne da sa to poznat tak dobre ako stare zname chemtrails na oblohe.Da sa to poznat ked clovek vnima vnima a pozoruje.

Ludia ktorí su stale v spojeni s prirodou maju k nej uctu a su vdacny za taku jedinecnu vec akou zivot a cele existenstvo je sa manipulovat nedaju.

Potrebujete pochopit ze vsetky tieto veci su zbytocne privadzaju vas do otroctva do zvaislosti systemu vytvorenej "niekym" koho ani nepoznate a vam to bude tu nariadovat diskriminovat vas a kdejakymi zakonmi nutit vam zivot aky nechcete???
NIKDY!!!
Je jasne ze to nie je pre dobro ludi.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-07  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikde inde nerozlíšite paranoikov od normálnych ľudí lepšie, ako po pár riadkoch na týchto diskusiách...


ironman   |   ip:91.127.18   |   2010-09-07  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pise sa rok 2010

Tato technologia nie je ziadna novinka. Tak napriklad, v PSA trnava to funguje od zaciatku vyroby v tejto fabrike. A to uz je 5 rokov, co sa to vyuziva na komercne ucely. Aj ked prvy krat som o nej pocul v roku 2004. Tento rok som mal tu moznost drzat v rukach RFID chip na priemyselne vyuzitie v sklenenej ampulke asi o velkosti 5 x 30 mm. Dosah nacitania kodu bol ubohy... tak max 10 cm. Nie je problem ani tak s velkostou samotneho chipu, ale v antene. Bez napajania a s malou antenou moze byt kod odoslany len na par centimetov (asi tak dva-tri) co je dostacujuce na napr. nacitanie nejakeho 128 bit cisla (zalezi od pameti chipu)- schvalne, kolko znakov ma rodne cislo ???


Anetka   |   ip:89.176.23   |   2010-09-07  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak znám naše spolu-ovčany, tak ti na chip budou ochotni stát fronty třeba zítra!
52% rodičů by svolilo s "očipováním" svých dětí !


ironman   |   ip:91.127.18   |   2010-09-07  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Madness
Cena nerozhoduje - je snaha uplne vylucit ciarove kody z obehu (je to uz zastarala vec, ved na osemdesiate roky si uz dnesni teenagery napametaju). Namiesto toho sa maju implantovat RFID cipy do vsetkych vyrobkov, co by znamenalo skratenie platenia pri pokladniciach v obchode. Staci si len nalozit tovar a prejst okolo pokladne, nasledne sa nacitaju vsetky cipy a za par sekund mate vytlaceny blok na zaplatenie... Toto vsak potrva, kym nebude cena jedneho chipu asi 3 centy

Komu sa zda moc, nech sa pozrie na najaku cinsku stranku a ceny tovarov, ktore tam ponukaju - vela ludi asi prekvapi polovicna cena nez u nas za to iste a s dopravou zadarmo.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-08  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anetka – konečne prvy tvoj prispevok, s ktorym absolutne suhlasim.

Azgaroth – ty podla mňa nie si zly človek, len trocha popleteny

Takže na tejto stránke sa už nielen utoči na Ježiša Krista, dokonca sa už začali obhajovať čipy? Slobodomurarsky mor prenikne všade,len tak ďalej Jean Laroux a spol. , šťastnu cestu do pekla totality, chore mozgy si ten elektronicky koncentrak ešte aj zdôvodnia a budu sa nanho tešiť

Ohladom tych vyhovoriek LordX, že čipy su len na tovary – absolutne suhlasim s prispevkom, kde sa piše, že nas pomaly zahrievaju. Už je to tu važeni, všetko, čo bolo predpovedane, sa naplňa, blázni to ani nezbadaju. Zaujimave, že občania krajiny, ktora sa len pred 20 rokmi vraj vymanila z jednej totality zrazu považuju ďalšiu totalitu len za konšpiraciu a uplne nerealny nezmysel

„Kde dobry ľudia nerobia nič, zlo si môže robiť čo chce“yosarian   |   ip:91.191.97   |   2010-09-08  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcel sa dat ocipovat,cim skor,je nejaky poradovnik,alebo treba znamosti,na ministerstve?PROSIM PORADTE LUDIA.


Jean   |   ip:85.160.46   |   2010-09-08  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ironman. Čitelnost RFID chipu na pár centimetrů se týká HF pásma. UHF pásmo Vám umožní čtení pasivního chipu na cca.3 metry. Navíc lze v optimálních podmínkách číst i několik desítek chipů (smartlabels) na paletě. Např. může jít o papírové krabice s plastovými výrobky, kdy má každá krabice RFID samolepku (smartlabel) cca za 3 Kč kus. Krabice se smartlabely jsou na paletě v počtu např. 30 ks a při průjezdu detekční branou jsou načteny všechny RFID chipy. Pokud je přítomen kov nebo kapaliny je čtení obvykle chybové a proto se implementují speciální on-metal tagy jejichž cena je podstatně vyšší cca. 3 EUR. Implementace je použitelná např. pro pivní sudy. Pásmo HF se využívá např. v případě pásových přepravníků.


Jean   |   ip:85.160.46   |   2010-09-08  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ironman. Nějaká řízená snaha o náhradu čárových kódů pomocí RFID technologie tu určitě není. Řízená je standardizace v této oblasti. Pokud je tu taková snaha tak souvisí JEN A POUZE se zefektivněním procesů. Jistě je efektivnější při expedici palety na vysokozdvižném vozíku načíst obsah v jednom úkonu než načítat snímačem ČK 50 krabic na paletě. Určitě bude mnohem snazší provést inventuru okamžitým načtením všech položek v regálu než lezení po regálech a čtení každé položky zvlášť. Zde už přestává hrát roli cena protože ceny pasivních chipů se dostaly na takovou hladinu, že jde o přijatelný náklad ve vztahu k hodnotě zboží nebo majetku. Problém je zde ale v technické realizaci. Pokud máte např. značen majetek a zároveň i umístění, kde je majetek uložen pak při inventarizaci RFID někdy hrozí, že načtete majetek z lokace jiné. To se pochopitelně dá ošetřit také ale přesto jsou zde problémy. Další brzdou je implementace chipů na obaly. Ne každý obal lze snadno a levně vybavit RFID chipem. ČK lze natisknout v podstatě kamkoliv. Myslím, že bude pro mnohá využití ještě hodně dlouho efektivnější použití ČK. Pokud jej RFID někdy nahradí úplně tak to rozhodně nebude v nejbližším období. Myslím, že současným trendem je kombinovaný model, kdy jsou levné koncové výrobky označeny ČK a RFID značení se prosazuje v množstevních obalech s více výrobky.


Jean   |   ip:85.160.46   |   2010-09-08  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB.

Další ze spolku paranoidních lidí, kteří mluví o něčem o čem nemají ani páru ale mluví o tom protože jim pan farář (nebo někdo jiný) řekl, že to je špatné. Co řekne pan farář nebo jiná autorita tomu přeci "dobrý člověk" věří bez přemýšlení, že ? Ale nezlobím se na Vás o blahoslavená .. i Vám patří království nebeské ;)


Ndej   |   ip:95.105.13   |   2010-09-08  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prvym krokom na zrusenie nadvlady komercnych bank nad svetom by mala byt PENAZNA REFORMA - asi nie je potrebne nikomu vysvetlovat prepojenie NWO a komercnych bank a nadnarodnych korporacii. Zakladne veci si precitajte na stranke www.penaznareforma.sk

Vo Velkej Britanii su uz aktivnejsi, vid - www.call4reform.org a www.bendyson.com - tam je uz aj pripraveny legislativny navrh www.bankofenglandact.co.uk a
momentalne sa viac zamerali na studentov
www.call4reformstudents.org

Rovnako aj v Nemecku tema PENAZNA REFORMA uz davno nie je iba temou intelektualov ci akademickych kruhov.

Vsetci vieme, ze takto to zostat nemoze a zapojit sa do diskusie a hnutia za PENAZNU REFORMU nie je ani zlozite, ani proti beznemu cloveku, prave naopak! To je nasa sucasna NADEJ !!!


Madness   |   ip:91.127.25   |   2010-09-08  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ironman
Newiem na čo si reagoval, môj príspevok nehovoril o cene čipu, ale o cene zariadenia kt. vyradí čip, pretože je náchylný na EMP. TAkže všetci kt. by takýmto spôsobom načipovali ho ľahko môžu vyskratovať. Nabudúce si lepšie prečítaj príspevok ;)


MiroM   |   ip:91.127.22   |   2010-09-08  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean.

Neviem prečo útočíš na LenkuB, preto že napísala svoj názor?
Pokojne nás nazývaj ako chceš, áno aj ja patrím k nim. A tie svoje naučené drísty o RIFD si napchaj vieš kam...


Jean   |   ip:85.160.46   |   2010-09-08  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MiroM: Cituji: Slobodomurarsky mor prenikne všade,len tak ďalej Jean Laroux a spol. , šťastnu cestu do pekla totality, chore mozgy si ten elektronicky koncentrak ešte aj zdôvodnia a budu sa nanho tešiť

A tie svoje naučené drísty o RIFD si napchaj vieš kam..

Toto jsou "len" názory ? Ano je vidět, že patříš k nim. Ne k těm co se snaží bojovat proti systému, mediální propagandě mainstreamu, sionismu, vlivu elit nebo NWO. Patříš jen mezi obyčejné paranoidní lidi velmi jednoduchého myšlení. Ostatně tvůj slovník o tom svědčí. Lidé s minimem znalostí a bez argumentů se velmi často uchylují ke slovní agresi ;)


MiroM   |   ip:178.41.60   |   2010-09-08  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean
Odpusti mi, ak som ťa urazil, alebo pobúril. Som len človek jednoduchého myslenia.
Svet a ľudia okolo nás sú takí, akí sme my. Ak my v sebe nosíme pokoj, potom ho budeme nachádzať všade, kde prídeme. Ak my sami nemáme pokoj vo svojom srdci, potom ho nenájdeme nikde okolo seba.
karagounis   |   ip:193.87.72   |   2010-09-08  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečneeee chipyyy!!! Hneď ako to bude možné si dám jeden pichnúť rovno do konečníka a ďaľších 20 po celom tele. POtom ich dám aj svojej celej rodine a končne budeme šťastný.


Juraj   |   ip:192.128.3   |   2010-09-08  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Branite sa cipom ? BOjite sa otroctva ktore so sebou " prinesie ? "

Nemusite, davno otroci uz ste, otroci svojho vlastneho myslenia, dokonali otroci, a pritom o tom ani netusite, ste vtipny, ste nasmiech.


lant   |   ip:188.75.17   |   2010-09-08  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 juraj: Jestli si to ty, ten sami Juraj, ktery si myslim... Kdyz vidis co se deje, proc se nesnazis pomoct? Pomoci myslim, aby ostatni sami videli co se deje. Utokama se nic nevyresi a posmechem nepomuzes uz vubec. Ozvi se mi prosim na jabber lant@jabbim.cz, nebo email lant11 (at) email.cz


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-08  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V urcitych veciach si kazdy musi pomoct sam ,pretoze kazdy je na inom stupni poznania,je kazdeho povinnostou ucit sa odtial kde sa momentalne nachadza.

Ten kto hlada pomocnika ten ho dostane .Casto su to ludia co od vas vyzaduju urcitu zodpovednost a ochotny pristup k veciam ktore si od vas vyzaduju plnu oddanost a nasadenie v ramci vasich moznosti.Tu by bolo vhodne pred castym prudkym vnutornym odmietnutim poziadavky ci naroku sa naucit akceptovat a prijimat skor nez nastupi vnutorna prudka antagonisticka reakcia na poziadavku ktoru neskor casto lutujeme!
Ide o sebakontrolu a vyuzivanie zvereneho osobneho kreativneho myslenia.

Stoji hodne sily udrzat vlastne myslenie pod kontrolou a nepadat do bahna dnesnej doby.

Veci sa maju tak ze jednat v sulade zo zakonmi v stvoreni je casto aj v rozpore zo zakonmi vymyslenymi ludmi ktory si povysenecky narokuju na usporiadani veci na ktore nemaju ziaden narok!


lant   |   ip:188.75.17   |   2010-09-08  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 IlluminatedBimbo: Kdyby jste chtel, taky se muzete ozvat, jde mi o rychlejsi komunikaci, uceni se navzajem apod, chtelo by to nejakou konferenci, treba skype apod... mozna uz tu nekdo neco takoveho provozuje


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-08  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No v tychto veciach nemam ziadnych otazok.Casto ma trapia ludia ktorych poznam a vidim ze im nemozem povedat.. ako trpia vlastnym myslenim ktore ich plne ovlada a vytraca sa z nich akosi ludskost.Tito ludia zo svojimi rodinami casto velmi trpia hadky,nasilie,postihnute deti ,choroby,nepochopenie a podobne.
Obavam sa ze im nebude pomoci,nedokazu prijat to co zasiali a netusia ze je to milost a sanca na zmenu ktora im je ponukana!
http://dolezite.sk/Tuzba_po_odplate_je_vrodena_kazdemu_cloveku_250.html


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-08  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudstvu už neraz bola zhora podaná pomocná ruka, a vždy to bola len hŕstka jednotlivcov, ktorí ju s radosťou prijali, ostatní nezáujem, alebo ihneď útok proti tejto pomoci, v akejkoľvek forme.

A dnes...no je to veru bieda, kam až toto ľudstvo zašlo, kam došlo, kam to speje, k úplne zničeniu seba samého, lebo sa tak samo rozhodlo! Samozrejme, že skoro nik si to neprizná, ale zvalí vinu vždy na niekoho iného, len nie na seba!


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-08  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony prosím Ťa mohol by si vysvetliť akú pomocnú ruku máš na mysli???


lant   |   ip:188.75.17   |   2010-09-08  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 IB: no ja si nemyslim, ze pomoct nejde

Nejde mi o duchovno, teda ne az tak - to musi kazdy sam, jde mi o spolupraci v tom co dal a predavani zkusenosti...


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2010-09-08  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux

"RFID nám může sloužit tak jako nám slouží např.kuchyňský nůž, voda, oheň nebo jaderná energie."

Lenže je tu taká malá vec- nožom sa zabiť alebo poraniť, vodou sa dá zaplaviť, ohňom sa dá podpáliť a o jadrovej energii radšej pomlčím všetci vieme aké to má následky. A tak isto môže slúžiť čip- zotročenie (v priebehu 10-30 rokov).

A čo urobia tý v politike? Najprv pekne ohlúpnu ľudí (väčšinou majiteľov veľkých firiem), že ten čip je naozaj dobrý pre nich veľké firmy, to je sčasti pravda ale potom začnu po nich robiť to isté ostatný ľudia a v priebehu nejakeho času sa to objaví všade, čip sa stane rovnako ako voda, oheň, atď. potrebnou súčiastkou v domácnosti.
Napokon nejaký úžasný americký iluminát politik príde s nápadom očipovať ľudí, vôbec to nemusí povedať takto ale môžu urobiť podobnú vec ako prasačia chrípka, a je to tu..
Zvyčajne keď niekde horí, zoberieš vodu a uhasíš, keď sú záplavy, zoberieš vrecia piesku, ale čo urobiť s čipom? Ak ho zničíš stratíš skoro všetko.

A je tu aj varovanie z biblie... Sú tu aj ateisti čo sa tomu smejú, veď biblia je sprostosť vymyslená nejakým idiotom ktorý nás chcel zmanipulovať. Ale ja si myslím že by sme tiež mohli zobrať do úvahy aj to.


johnyGL   |   ip:87.244.19   |   2010-09-08  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No to som sa teda dozil doby, kedy na svk tvori vacsinu obyvatelstva banda prihluplych o nic sa nezaujimajucich a nevedomych panbickarov, ktory su navyse nenavratne paranoidny.

Vacsina z vas dnes ani nevie pouzivat google, nie to este svoj vlastny rozum :D
Supplicant   |   ip:109.236.1   |   2010-09-08  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tom článku sú RFID čipy vykreslené veľmi pozitívne. Čo je pochopiteľné, veď keď niekto niečo propaguje tak tam nebude písať nevýhody. Myslím, že by v tých čipoch mohli ľudia najsť aj nejaké tie negatíva a potom im určiť dôležitosť. Čo je poprednejšie? Byť označkovaný ako dobytok alebo to, že keď sa priblížim k domu, tak sa mi otvoria dvere a zapália svetlá?


johnyGL   |   ip:87.244.19   |   2010-09-08  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevyhoda je urcite moznost zneuzitia podla mna tejto dobrej technologie


Anetka   |   ip:89.176.23   |   2010-09-08  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čipy nejsou potřeba , bohatě stačí Facebook :-)
Facebook testuje sledovací tlačítko: Marketing journal

Policejní složky všech zemí světa děkují vývojářům Facebooku za bezplatný vývoj a též bezplatné testování sledovacích technologií v praxi. Řád Velkého bratra se na vašich hrudích bude krásně vyjímat.

Lidi na sebe vykecají uplně všechno a dobrovolně !
http://securityworld.cz/securityworld/fiktivni-femme-fatale-ukazala-slabiny-americke-armady-3064

johnyGL   |   ip:87.244.19   |   2010-09-08  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Anetka

no s tym FB mas uplnu pravdu teda :)
Tu sa ludia boja zneuzivania rfid a pritom dobrovolne poskytuju tolko info o sebe a blizkych.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-08  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi pekný príklad s tým Fasbúkom. Tu sa múdria paranoici a bubnujú na poplach proti čipom, ale na Fasbúkoch sa odhaľujú, ako prostitútky na Krížnej. Ja som doposiaľ odolal tejto zbytočnosti, už aj preto, lebo sa to volá vraj sociálna sieť. Ja sa za nejaký sociálny prípad nepokladám. S kým sa chcem porozprávať, s tým sa stretnem osobne. Verte, niet nad osobný kontakt.


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-08  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=yQMydxI0ahI


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-09  (02:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean – představte si, že pan farář mi o čipech nic neříkal. To je ale překvápko, co?

kto je hlupa ovca? – ti, ktori sa potrebuju dať očipovať ako dobytok, nejakymi pajacmi, ktori sa chcu hrať akože na našich "pánov".
A už len blby nevidi, kam toto všadepritomne zahrievacie čipovanie vedie. Takže su dve možnosti mily Jean:
1) bud ste blby
2) ste slobodomurar a zamerne vytvarate iluziu, ake su čipy užitočne pre ľudstvoJeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-09  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB

Kdybyste se alespoň trochu namáhala číst co jsem do této diskuze psal, tak byste i věděla, že bych si já osobně nikdy nenechal RFID chip vpravit pod kůži a totéž proto nedoporučuji ostatním lidem, kteří to se svou svobodou myslí vážně. Důvody jsem uvedl myslím poměrně detailně. Pokud někdo ale chce být tou ovcí je to jeho věc. Má svobodné právo se takto rozhodnout.

Dále jsem mluvil o RFID chipech používaných ke značení zboží či majetku ve výrobě a v logistice. V této roli je RFID jen jinou formou čárového kódu nebo třeba visačky s identifikací zboží. RFID je v tomto případě velmi užitečná věc zefektivňující firemní procesy a přináší nepochybně úspory jak časové tak i finanční. Máte aspoň hrubou představu o čem je tu řeč ?? V této souvislosti jsem uvedl příměr k ohni, který může být dobrý sluha ale zlý pán. Pokud jde tedy o logistiku je to dle mne dobrý sluha a tento sluha již pracuje dobře několik let. Pokud jde o značkování lidí implantací dálkově sledovatelných chipů pod kůži mám stejný názor jako Vy a spousta dalších lidí zde i jinde.

Už je jasno? Pokud to ještě stále nechápete tak už zbývají jen 4 možnosti milá Lenka.

1) Ste blba.
2) Ste na tento web infiltrovana slabomurarka, a coby jejich agentka vytváříte promyšlenou dehonestaci zdejších diskutérů = děláte ze sebe blbce aby to vypadalo, že jsou všichni zdejší diskutéři blbci.
3) Vůbec jste nečetla co jsem psal a reagujete tak jen na vlastní představu o mě. Stačí Vám jen vyslovení slov "RFID čip" v jiné souvislostí než v té Vaší a už startujete jako rozzuřený býk na červený šátek.
4) Jste silně paranoidní a vidíte satanovy zplozence za každým rohem

Najděte se v těch možnostech sama ;)


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-09  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto.

Psal jsem, že kuchyňský nůž, oheň, voda nebo jaderná energie mohou být dobrým sluhou ale i zlým pánem. Vy jste si z mého příspěvku vypůjčil záměrně jen jednu polovinu mého tvrzení ;) V tomto tématu se tedy naprosto shodneme.

Máte pravdu o tom, že s pomocí RFID chipů se nás v budoucnu skutečně může někdo snažit očipovat POVINNĚ ! A proti těmto snahám je skutečně třeba se postavit !!! Ale nemůžete se přeci stavět proti nástroji. Nemůžete zrušit oheň, vodu nebo zakázat používání kuchyňských nožů. Chápete, že to je nesmysl ? A k tomu nesmyslu mnoho zdejších příspěvků směřuje. RFID tu již prostě je a využívá se na mnoha úrovních ke značení věcí. Zde nemá smysl je zakazovat. Dokonce nemá smysl zakazovat někomu aby si nechal něco vpravit pod kůži. Pokud si někdo bude chtít doma namontovat mříže a uzamkne se do svého vlastního vězení.. také nemá smysl mu v tom bránit. Bojujme tedy účelně a zaměřme se tím správným směrem. Poukazujeme na rizika značkování lidí ve vztahu k možnému zneužití této technologie systémem. Ta možnost tu nepochybně je. Nebojujme proti věcem (nástrojům) ale proti lidem, kteří je zneužívají.


MiroM   |   ip:178.41.60   |   2010-09-09  (08:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo,
áno taká je pravda, je to v podstate to čo som písal o niekoľko príspevkov hore, neviem prečo ma označilo ako anonym, ja sa nebojím podpísať.

pre JohnyGL,
ešte stále máš čas usporiadať si svoj život. Ani ty nechceš veriť, že môžeš byť spasený iba cez Ježiša Krista? Mnoho je takých, čo majú vlastnú cestu, no je len jedná cesta.

Len čistí srdcom uvidia Boha. /Mat.5:8/
JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-09  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anetka, Johny, Azgaroth.

Facebook (FB) je velmi dobré přirovnání a z pohledu možného zneužití má s RFID chipy pro podkožní implantaci mnoho společného.

1. Je nutno podotknout, že nikdo nikoho nenutí si na FB dávat své osobní údaje. Bohužel existuje OPRAVDU MNOHO uživatelů, kteří nevidí rizika a klidně si tam ty údaje dají. Já účet na FB mám jen proto abych tento systém mohl studovat. Ze stejného důvodu studuji a docela detailně znám i problematiku RFID. Když už chci něco kritizovat musím to nejdříve znát abych nebyl za hlupáka, který jen nadává na něco co je "PRÝ" (podle někoho - autority) špatné. Je mnoho lidí, kteří rádi kritizují něco a nic o tom vlastně vůbec neví. Jsou to takoví papoušci. Ze stejného důvodu jsem prostudoval Mein Kampf, Protokoly sionských mudrců a další "nevhodné" knihy. Abych si udělal SVŮJ VLASTNÍ úsudek. Zastávám názor, že právo na vlastní úsudek (třeba i o kataňském masakru nebo holokaustu) má mít každý a jakákoliv snaha zabránit lidem v přístupu k informacím je znakem degradace svobodné společnosti. Jde o cestu k despotismu a totalitě. Každý, kdo se snaží upírat lidem právo na utvoření si vlastního úsudku je podle mne LUMP ať to zabalí do jakékoliv argumentace. Nikdo mi přece nebude říkat "TOTO NESMÍŠ ČÍST protože bys to nemusel pochopit a mohlo by tě to svést na špatnou stranu". Tím mi říká: "Jsi jen blb, který není schopen svobodného úsudku a musíš NÁM věřit .. jinak .." Tím vlastně může i říkat : "Já sám jsem blb protože jsem to nečetl (nesmí se to číst) a jen přenáším víru od nějaké nejvyšší autority na ministerstvu pravdy".

2. Zpět k FB. Mohl bych velmi dlouze psát o sledovacích systémech v USA, Austrálii i v Evropě. Pokusím se to ale zkrátit. Tyto systémy již dlouhou dobu pracují a neustále se zdokonalují. Je monitorován provoz v mobilních sítích (SMS, hovory) a jsou monitorovány i toky dat třeba na webu (články, e-mail, messengery - skype a ICQ, diskuze atp. Sledovací systémy jsou na první úrovni automatizované protože nejde sledovat každá komunikace lidskou obsluhou. Sledují se tedy klíčová slova (terorismus, bomba, výbuch atp.) a ty se filtrují a odesílají k dalšímu zpracování. Jen pár vybraných komunikací se dostane na stůl člověku - zaměstnanci zpravodajské služby. Pak také funguje cílené sledování určité podezřelé osoby ale o tom mluvit nebudu. FB je dle mé hypotézy skvělým automatizovaným nástrojem umožnujícím mimo jiné 1) Seskupení osob pod určitá zájmová témata (Boj proti NWO, levicoví extrémisté, milovníci koček atp.). Pomocí FB prostě naženete ovce do připravených ohrádek a máte je tak pod kontrolou. 2) Sběr údajů o těchto osobách v ohraničených ideových skupinách (tématických cloudech) - každý má někde něco citlivého co by se dalo v budoucnu použít proti němu. 3) Směrování .. pomocí reklam se dá člověk manipulovat nejen ke koupi zboží ale i k selekci názorů - stačí jen uvádět odkazy na weby a manipulujete člověka k určitým informacím ze kterých si tvoří názor a myslí si, že je jeho vlastní. On je sice jeho vlastní ale přesto byl k němu vmanipulován ;) 4) Ovládání - V diskuzních skupinách se dá na lidi působit různě. Existují metody jako vytvoření nepřehledného chaosu, rozmělnění tématu, vytěsnění tématu zvýšenou aktivitou, směrování tématu formou předkládáním těžko ověřitelných a tedy zpochybnitelných odkazů, ovládnutí obou stran argumentačního spektra vlastními lidmi (agenty) tj. zjevní blbci i jejich oponenti jsou vlastně naši lidé atp. Těchto metod je mnohem více. Určitě zde na webu již byly články o školených pro-izraelských diskutérech, kteří tzv. "usměrňují diskuze". Možná zde byla zmínka o SW Megafon atp. Kyber-prostor je manipulován mnohem více než bychom byli ochotni si přiznat a dokonce i weby tohoto typu mohou být někým směrované. Mohou a nemusí.

Netvrdím, že je FB nástrojem vládců NWO :)) Jen uvádím potenciální možná rizika jak by mohl být Facebook zneužit, kdyby jej někdo skutečně chtěl zneužít. A proto je opravdu třeba dát si pozor na to co o sobě kde zveřejníme. Nejen na FB. Je to úplně stejné jako u RFID chipů. Je prostě třeba mít se na pozoru.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-09  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean, súhlas. Po desiatkach raňajších spamov v mejlovej schránke typu koniec sveta, zajtrajšom prepólovaní magnetizmu Zeme a hybridizácii iluminátov ( ??? :-D ) prvý jasný úsudok, ktorý som dnes čítal.

Ďakujem...


ferko   |   ip:178.40.11   |   2010-09-09  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM ty si fakt uplne vymlety chlapec s tymi tromi 6 ti to uz pekne na hlavu sa spametaj a nekukaj furt indiana jonesa a podobne klasiky
najviac sa tesim ked sa zase nic nestane a co budete potom hovorit prosim ta anonym o tie 2 roky tu napis o tom clanok co sa chysta najlepsie den predtym nech sme pripraveni a nasledne sa ti budeme moct smiat ako ti to ide na hlavicku s antikristom a podobnymi rozpravkami


Anetka   |   ip:89.176.23   |   2010-09-09  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux , máš naprostou pravdu.Sleduji už delší dobu šmírovací techniky na netu a musím říct DĚSÍ MĚ TO !! O čipech ani raději nepřemýšlím :-( Taky si všímám, jak google cenzuruje ( pro naše dobro) .Je to rok od roku horší,dnes máme sterilní nezávadný internet .Youtube to samé,jen balast......Myslím,že jednou budeme našim dětem vyprávět jaký byl SVOBODNÝ INTERNER :-( Snad se někdo pořádně naštve a vytvoří " interner2" bez cenzury a šmírování :-))


JeanLaroux   |   ip:194.50.64   |   2010-09-09  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Víte Anetko, problém je ten, že i taková alternativní síť "Internet 2" by nejspíš byla někým vlastněná a ten někdo, kdo by ji vlastnil by pak také získal kontrolu nad svými users. Určoval by pravidla, sledoval obsah, spravoval data, filtroval je a upřednosťnoval. Nejspíš by je dříve či později i využil ve svůj nebo něčí prospěch. Mohli bychom důvěřovat v čistotu jeho činnosti ale nemohli bychom si být jisti. Jediným řešením by pak bylo utvořit nad tímto virtuálním prostředím jakousi institucionální správu či dohled. Ale kdo ví co by byla nakonec ta institucionální správa. Tu by spravoval stát a námi zvolení zastupitelé. Víme ze zkušenosti, že různé zájmové skupiny (lobisté) mají k našim zastupitelům často blíže než sami voliči. Pak by se z nezávislého centrálního dohledu nad svobodným webem mohl lehce stát nástroj systému. Systém z důvodu udržení řádu musí své občany často omezovat a proto by jistě toto omezování přenesl i do virtuálního prostoru.

Já myslím, že to je velmi komplikované. Internet je na jednu stranu svobodný a na druhou stranu může být skvělým nástrojem v rukou různých manipulátorů. Z mého pohledu tedy nemá smysl vytváření nějakého alternativního virtuálního prostoru ale OSOBNÍ budování si vlastní resistence vůči manipulaci. Studujme tedy různé protichůdné (alternativní) zdroje informací a dělejme si vlastní úsudek. Buďme pochybovační neboť to je naše právo a braňme se jakémukoliv omezování přístupu k jakýmkoliv informacím - nikdo nám nemůže vnucovat víru v cokoliv. Svou víru si volíme sami. Braňme se různým restrikcím proti sdělování našeho svobodného názoru. Jen tak zůstaneme svobodní. Internetový prostor bude svobodný jen když zůstanou svobodní jeho uživatelé.

Hezký den


Madness   |   ip:91.127.25   |   2010-09-09  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/revoluce-socialnich-medii#respond

Zaujímavé video o sociálnych sieťach.


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-09  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MiroM
"Len čistí srdcom uvidia Boha. /Mat.5:8/"


Syn Človeka je vyslanec od Boha. Len ten, kto je nerozlučne spojený s týmito znameniami a nosí ich naživo žiariace v sebe ako kedysi Syn Boží, keď bezradný prebýval na tejto zemi. Je to kríž Pravdy, ktorý naživo žiari v ňom a holubica nad ním! Stanú sa viditeľnými všetkým, ktorý sú omilostení k tomu, aby videli duchovno a vydali svedectvo o ňom všetkým ľuďom na zemi. Tentoraz budú medzi všetkými národmi tí, ktorý môžu toto vidieť ,a toto bude ako posledná milosť Božia!
falseflag   |   ip:95.102.22   |   2010-09-10  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na zaciatku diskusii ma zaujali prispevky, ktore obhajuju implanotvanie RFID technologie do nasej spolocnosti.

Sedliaciky rozum pouziva snad len PETER. Bez tohto mravcieho svinstva, ktore nas denno denne okrada o energiu a sami si ho aj tvorieme aby nase otroctvo este viac spevnovalo.

Nic taketo v normalnom svete, ktory tento od toho ma pramalo spolocneho, nepotrebujeme.
lant   |   ip:188.75.17   |   2010-09-10  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 JeanLaroux: Dobre pisete a skvele vysvetlujete, vic takovych tady :)


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-10  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kde sú v príspevku vypísané nevýhody ?


luk   |   ip:213.81.21   |   2010-09-10  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.magnificat.sk/nd/clanky2/bojsknt.html


NASASILA   |   ip:91.191.75   |   2010-09-10  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  5:00

http://www.youtube.com/watch?v=s3t3O0C18tw&;feature=player_embedded

peace


ejha   |   ip:80.242.33   |   2010-09-10  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosim podporte snahu zdruzenia LEGIS TELUM , ktore zastupuje drzitelov zbrani. Zdruzenie podalo pripomienku k novele zakona ktoru chce presadit Lipsic. Novela je zla nesystemova, protiustavna a nic neriesi. Znamenala by koniec zberatelstvu zbrani ako aj streleckym sutaziam. Na www.legistelum.sk sa docitate podrobnosti.

Tu je navod ako je mozne podporit ju online. V navode este neni spomenute ze treba v profile svojom vyplnit osobne udaje. Musia byt pravdive aby hlas mal vahu a platnost.

http://www.legistelum.sk/images/marksman/Navod.pdf


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-10  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:
„Nemôžeme ludom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojím Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola. ALE pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi. Práve toto od vás chcem. Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojím Spasiteľom a po celý deň udržiavali toto životodarné spojenie!”


„A ako to máme urobiť?” zvolali jeho démoni.
„Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si veľa možností, ako zamestnať ich myseľ. Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčte ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času. Muži nech pracujú šesť až sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch skoro úniku od pracovného stresu!
Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofón, aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom. Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami. Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelijakými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami.
V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle pekné modelky, aby muži začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami. Snažte sa, aby manželky boli príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov. Pridajte im k tomu i bolesti hlavy! Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije.
Dajte im Santa Clausa, aby ste ich odviedli od vysvetlenia skutočného zmyslu Vianoc ich deťom. Dajte im veľkonočného zajačika, aby nehovorili o Ježišovom zmŕtvychvstaní a moci nad hriechom a smrťou. Veďte ich k tomu, aby boli nezriadení i pri odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o Božom stvorení. Posielajte ich miesto toho do zábavných parkov, na športové akcie, hry, koncerty a do kina. Hlavne ich stále a stále zamestnávajte! A keď sa zídu k duchovnému spoločenstvu, naveďte ich, aby viedli plané reči a klábosili, aby tak odišli domov so zlým svedomím.
Naplňte ich život množstvom „dobrých” vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie a rodinu. TO ZABERIE! Bude to fungovať!”
To bol ale plán!
Démoni sa pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac zamestnaní a uponáhľaní a stále pobiehali sem a tam. Aby mali málo času na svojho Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život.
Uspel diabol v tomto pláne? Posúď sám!


Ivko   |   ip:95.102.6.   |   2010-09-10  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB

Dal som si tú prácu a prečítal si všetky tvoje prispevky a zhodnotil som:
... dievča moje ty si tak neuveritelne drbnutá, že sa mraky zastavujú, takú piču ako si TY hocikto hocikde nestretne, takú musí hladať. Neviem kde si nadobudla tvoje vymakané historické historky :D, ale typujem že to bola Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv.Alžbety (Univerzita donny pičundy kukurukuku blanky). Mala by si ísť na políciu a odovzdať tam občiansky preukaz pretože ho nie si hodná(ý).

Kto si myslí to isté NECH DÁ ČIARKU :

:D:D:D


Igor   |   ip:195.80.18   |   2010-09-13  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radsej budem byvat v lese ako pristupit na to ze mi bude niekto pchat do tela taketo veci.


Wahunsenacawh   |   ip:178.41.51   |   2010-09-13  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bezohľadu na to, ako nám môže čip pomôcť (čo považujem iba za holú propagandu), ide len o ďalšiu zbytočnú technológiu, ktorou sa ľudstvo vyhýba nasadeniu vlastného intelektu, vlastných síl a vlastného ducha voči vlastnej lenivosti, ktorá ho zničí. Ak si aj odmyslím všetko čo tu ľudia popísali o zneužívaní čipu na ovládanie iných, vyjde mi z toho vždy len jedno jediné. A to, že človek sa vždy vyhýbal boju s vlastnou lenivosťou, vždy si veci zľahčoval, čo sa postupom času začína odrážať úplne na všetkom, čo je pre neho podstatné, teda na jeho telesnom a psychickom zdraví, na jeho zmýšľaní a v neposlednom rade aj na jeho slobode. Ľudia, ktorí budú aj naďalej týmto spôsobom chcieť klamať prírodu a zákony stvorenia a života, sa sami a dobrovoľne vzdajú svojej slobody v záujme toho aby si fyzicky uľahčili a zrýchlili svoju každodennú "nezábavnú" rutinnú činnosť, a dobrovoľne sa vydajú do otroctva, a ani o tom nebudú vedieť. Teda, bratia moji, odporúčam vám vrele jedno jediné. Prekonávajte každý deň vlastnú lenivosť vo všetkom, v čom len môžete, nielen v telesnej, ale aj v duchovnej rovine. Načo máte nohy, keď na nich nechcete kráčať? Načo sú vám ruky, keď nimi nechcete pracovať, tvoriť ... pohybovať. Načo máte mozog, keď ním nechcete premýšľať, načo sú vám vaše oči, keď nechcete vidieť, čo si sami sebe chystát???!!!???!!!???!!!


Krovak   |   ip:193.93.73   |   2010-09-15  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean: to o psoch bolo myslene vseobecne, nie prave Tebe.
inak plne suhlasim s tym co pises. Skusim doplnit moj nazor: Najvacsim problemom je ludska blbost. Kopec ludi sa bavia o teme, napriklad tieto cipy bez toho aby mali aspon zakladnu vedomost o tom ako to funguje. Pravdepodobne to toho vstupuje aj informacny sum,ked si niekto zle poslada informacie. Ale urcite v tom maju prsty vtipalci (napriklad kamarat vysveltlil svojmu malemu synovcovi ked boli v bazene, ze ta zvrasnena koza je jednoznacny priznak toho, ze mu za par hodin odpadnu ruky. Maly nebol hlupy, tak sa siel spytat druheho dospeleho. Zhodou okolnosti to bol tiez vtipalek a tak maly s krikom bezal z bazenu.) Ta prihoda dopadla dobre, pretoze ruky mu neodpadli a aj to zvrasnenie sa na brehu postupne stracalo, lenze pri cipoch a podobnych veciach sa to neda tak lahko overit a tak sa dozvedame o sledovani cipov zo satelitu, cipoch ktore sice su zaliate do skla ale vedia vypustat latky ovplyvnujuce cloveka a pod.
Rovnako je ta nevedomost a nezaujem aj pri facebooku a veciach podobnych, kedy ludia najskor o sebe zverejnia takmer vsetko a potom sa divia ze to niekto zneuzil. Na druhej strane keby ich niekto poziadal aby nafotili svoj obciansky preukaz a rozdavali ho na ulici budu si pochopitelne klepat na celo co po nich chce :-(


Vvojr   |   ip:188.123.9   |   2011-01-21  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mali by ste vedieť jedno: RFID rozhranie je už predpripravené v každom novom mobile, aby po zavedení čipov mohlo komunikovať s tým vašim. Tak bude vlastne každý identifikovaný centrálne a z jedného centra na svete. MOSAD sa o to usiluje už dlho a postupne sa im to podarí.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-21  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vvojr, môžete rozobrať mobil a odfotiť tú časť, ktorá predstavuje RFID?


Skladacka   |   ip:95.103.10   |   2011-01-21  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vvojr
Nepočúvaj bludáriny ! Fotiť by to bolo zbytočné pretože funkcia čipu sa prelína s funkciami mobilu rozdiel je iba v pamäti telefónu. Takže ak by som mal brať vážne vetu odfoť čip v mobile čitatelia by videli iba toto : 010110101 010100010 10110010010 01100100101.....
podobné na tisíce riadkov.

Samozrejme výnimka potvrdzuje pravidlo. Určite existuje RFID aj mechanický v mobile ale vzhladom na samotné funkcie mobilu je zbytočné tam pchať ďalšie súčiastky. V špeciálnych prípadoch sa to využíva.


I   |   ip:85.248.4.   |   2011-07-21  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidím že tu o 50ročnej technológii diskutujú samí odborníci
:D
krovák Krásne napísané
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Židovské storočie?

Kniha Kevina MacDonalda "The Culture of Critique" portrétuje 20. storočie ako židovské... Dnes je na Blízkom východe pevne založený Izrael a židia sa stali najbohatšou a najmocnejšou elitou v Spojených štátoch a iných západných krajinách. A čo je ešte významnejšie, západný intelektuálny svet sa, podľa MacDonalda, judaizoval. Židovské hodnoty a postoje dnes predstavujú kultúru Západu. Vďaka hlboko zakorenenému nepriateľstvu voči tradičnej (t. j. kresťanskej) západnej kultúre, zakladajúce obyvateľstvo prinútili hlboko sa hanbiť za vlastnú históriu, čo je istotne predohrou k ich smrti - ako kultúry, aj ako druhu obyvateľstva.


Hitler zil a spokojne si zomrel v Argentine?

Je vsetko co existuje stvorene Bohom ?

Lichva

Etikoterapia

Očkovanie a riziká

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2975 s