15. September 2019
    
Čipy a číslo 666 - Dolezite.sk

Čipy a číslo 666


  2010-08-08  (23:00)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čipy a číslo 666

Čipy a číslo 666


07.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Poslancům Ukrajiny a poslancům Ruska

Vážení poslanci,
tímto vám předkládáme krátkou informaci k současné aktuální problematice.
V Řecku se měly v roce 1997 zavádět nové elektronické pasy. Synod řecké pravoslavné církve povolal experty z oblasti ekonomiky, matematiky a počítačových technologií, aby prověřili podezření z plánovaného používání čísla 666 v této oblasti. Synod následně vydal okružní list, který adresoval řeckému národu, státním představitelům Řecka a vedení EU. Citujeme úryvek z 3. bodu:

„Posvátný synod chce upozornit, že v souvislosti s Shengenskou dohodou a odpovídajícími zákony (O ochraně občanů při shromažďování a zpracování údajů osobního charakteru), se znovu stává aktuálním téma antikrista a jeho pečeti, o které hovoří kniha Zjevení apoštola Jana. Toto téma má přímý vztah k otázkám křesťanské víry a spásy člověka, a proto má svatý synod za to, že po právu vyjadřuje svůj názor na všechny aspekty tohoto tématu, dávajíc Bohu, co je Boží. S politováním konstatujeme, že civilizační pokrok v oblasti aplikace elektronických systémů je spjat s číslem 666 (šest set šedesát šest), které se používá jako hlavní kódové číslo v příslušné technologii. Na toto číslo se jasně poukazuje v Bibli jako na číslo antikrista... Číslo 666 – jak je jasné ze Zjevení – je bezpochyby číslo antikrista. Křesťan tedy nemůže být lhostejný k tomu, že se toto číslo záměrně a systematicky zavádí do života...“
Synod ve své starostlivosti o spásu duší navrhl následovné řešení tohoto problému:

 1. nepřijímat číslo 666 jako kódové číslo státních elektronických systémů osobních údajů;
 2. obrátit se na vedení krajin EU, aby oficiálně předložili návrh na změnu čísla 666 v centrálním elektronickém systému EU za jiné libovolné číslo;
 3. pod nijakým záměrem nedopustit, aby se číslo 666 dostalo do nového systému pasů řeckého státu.

Návrh řešení, pro křesťany tak vážného problému, nebyl přijat, jak konstatuje synod řecké pravoslavné církve v dopise z 9.2.1998. Křesťanům Evropy bylo odepřeno právo chránit svou víru, a číslo antikrista 666 se stalo politickou a ideologickou zbraní proti nim. Oděský metropolita Ahatanhel na biskupském synodu ruské pravoslavné církve (RPC) v roce 2004 řekl: „Nastal čas mluvit o tom, jaká je skutečná situace ve státě i ve světě. Mlčení znamená spolupráci se lží. Už nyní se buduje politická, ekonomická, etická i světonázorová báze budoucího království antikrista. Velikým omylem je tvrdit, že přijímání zevnějších znaků, symbolů, pravidel chování, jaké předkládá New Age, nám nemůže uškodit. Z vnuknutí ďábla jsou vytvořeny právě proto, aby se jejich prostřednictvím škodilo, a kdyby bylo možné, aby byli svedeni i vybraní... Dnešní stav světa vyžaduje od Ruska aktivní duchovní odpor antikristovské globalizaci.

S politováním musíme konstatovat, že číslo antikrista (666) je klíčovým kódem při registraci osobních údajů všeho druhu v národních a nadnárodních elektronických registrech. Jedno z těchto center je ve Štrasburku. Kódové číslo 666 je klíčovým při zpracování osobních údajů cestovních pasů s mikročipy. Kódové číslo 666 bude klíčovým při používání identifikačního čísla člověka a jeho nosiče – čipu, implantovaného na pravou ruku člověka.
Máme na paměti, že jde o spásu milionů lidí, a proto jsme vázáni ve svědomí upozornit všechny křesťany i vládní činitele jednotlivých států, že používání symbolu antikrista (čísla 666) v elektronických systémech není náhodné, ale ideologické.
Nakolik se ze dne na den politickými kruhy realizuje vytvoření globálního světového řádu, uvědomujeme si, jakému nebezpečí jsou vystaveni křesťané, které antikristovský společenský systém bude považovat za nepohodlné.

V tomto těžkém čase vás chceme povzbudit slovy Pána Ježíše: „Když se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ (Lk 21,28) Bděme tedy a nenechejme se svést úskoky ďábla. Pán předpověděl, že přijde čas, kdy „všichni malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, dali si znak na pravou ruku anebo na čela, takže nikdo nemohl ani kupovat ani prodávat, kdo neměl znak jména šelmy (antikrista) anebo číslo jejího jména. V tomto je moudrost: Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka a jeho počet je šest set šedesát šest.“ (Zj 13,16-18)

Buďte moudří a nenechejte se svést, protože: „Když se bude někdo klanět šelmě (antikristu) a jejímu obrazu a přijme znak na čelo anebo na ruku, i ten bude pít z vína hněvu Božího. A bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.“ (Zj 14,9-10)
Pečeť antikrista, kterou si lidé dají na čelo anebo na pravou ruku, je dnes lehce realizovatelná prostřednictvím čárkovaného kódu tetovaného na tělo anebo čipu – nositele identifikačního čísla člověka. Použití jednoho i druhého je v dnešní době neodlučitelně a naplánovaně spojené s klíčovým elektronickým kódem 666.
Čárkový kód člověka anebo implantovaný čip bude nevyhnutelný při pohybu v sociálních strukturách státu, školství, medicíně, kultuře, obchodu, dopravě, bankovnictví atd., neboť bude nositelem všech potřebných informací, např. zdravotního a penzijního pojištění, bankovního konta, zdravotních karet, pracovního poměru…
Dnes už desetitisíce lidí používají systém RFID nebo „VeriChip“ v medicíně, v byznysu, kriminalistice, cestovních pasech, „smart card“ atd. Je jednoduché sloučit všechny tyto informace do jednoho jediného čipu implantovaného na ruku člověka a státním zákonem nařídit čipování obyvatelstva.
Z lidského hlediska je implantování čipů nehumánním a nepřípustným narušováním základních lidských práv. Čip implantovaný na ruku:

 1. zbavuje člověka soukromí, osobní svobody, práva na sebeurčení;
 2. prostřednictvím nové technologie se v nepovolaných rukou kdykoli stane nástrojem na ovlivňování funkcí životně důležitých orgánů až po jejich úplné vyřazení, tzn. elektronická vražda;
 3. nové technologie umožňují manipulaci vůle a myšlení člověka. Čip se kdykoli stane prostředníkem takovéto manipulace, která činí z člověka médium lidí, kteří ovládají čip, a to je zločin;
 4. RFID čipy i nově vyvinuté čipy umožňují elektronickou kontrolu každého pohybu nositele čipu a jeho identifikaci. Tato metoda byla dodnes používaná jen v případě zločinců;
 5. umožňuje totální kontrolu osobního života, např. co kupuje, kde kupuje, kam cestuje, s kým se stýká, jakých akcí se účastní, ...

Používáním čipů, identifikačních čísel, národních a nadnárodních registrů osobních údajů všeho druhu se extrémně narušuje národní bezpečnost jednotlivých států a na prvním místě osobní bezpečnost jedinců. Extrémnímu nebezpečí budou vystaveni lidé patřící k různým etnickým, národním, rasovým, náboženským a ideologickým skupinám. Protože používání klíčového kódového čísla 666 nebylo vedením EU zrušeno, je evidentní, že jde o ideologické používání tohoto antikristovského symbolu, který má ovlivnit osobní život stamilionů lidí. Ze strany EU jde o náboženskou diskriminaci a nerespektování křesťanských duchovních hodnot.

V nacistickém Německu gestapo skrze kontrolu lidí, vedení registrů osobních údajů etnických a náboženských skupin připravilo o život miliony lidí v koncentračních táborech. Ptáme se: Kam směřuje používání elektronické kontroly obyvatelstva skrze čipy, RFID systémy, satelity, národní a nadnárodní registry osobních údajů, které nejsou schopné zaručit bezpečnou ochranu těchto údajů? V rukách koho budou tyto novodobé elektronické koncentrační tábory? Kdo bude mít kontrolu nad zdravotním stavem, vůlí a myšlením jedinců skrze nové technologie? Kdo bude tím vrahem, který bude elektronicky ničit životy jemu nepohodlných lidí? Boží slovo dává odpověď ve 2. kapitole druhého listu Soluňanům: Člověk, který obdrží politickou moc na celém světě, bude úplně posedlý ďáblem (toto je antikrist). Proto se nazývá syn zatracení, kterého Pán Ježíš zničí dechem svých úst.
Vyslovujeme poděkování těm mnichům Kyjevopečerské lávry, kněžím i věřícím pravoslavné církve, kteří ve dnech 29.6.-2.7.2010 a 6.7.-9.7.2010 po celé dny manifestovali před budovou Parlamentu v Kyjevě. Těchto asi 3000 věřících se modlilo, zpívalo nábožné písně a s vírou obcházelo Parlament s úmyslem, aby plánovaný systém čipů nebyl občanům Ukrajiny vnucován prostřednictvím zákonodárství. Kéž tento jejich krok víry přinese pozitivní ovoce pro celou Ukrajinu.
Tolik stručně o čipech a o číslu antikrista.
Apoštolské povolání, které jsme obdrželi od našeho Pána Ježíše Krista, a Jeho Svatý Duch nás pohnuli k tomu, abychom vás jako pastýři upozornili, že ten čas už je tu.
biskupové UPHKC
+ Samuel OSBMr
+ Markian OSBMr
+ Metoděj OSBMr
+ Eliáš OSBMr

Lvov, 7.7. 2010
Svátek narození sv. Jana Křtitele
Kopie:

 1. Poslancům Parlamentu Ruska
 2. Poslancům Parlamentu Ukrajiny
 3. Pravoslavným biskupům Ukrajiny a Ruska

Adresa: Synod UPHKC, Sosnová 3, 79491 Lvov – Brjuchoviči, Ukrajina

 

Zroj: www.prop.sk


Jakub Šinský
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-08-10  (00:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Včera večer som si tento článok našiel a prečítal na prop-e [priamy link (http://www.protiprudu.info/cipy.html)] a položil si otázku, či by to tu bolo zverejnené, keďže v posledných mesiacoch sa tu objavuje veľa protikresťanských článkov. Takže som rád, že je to tu, aj keď zrejme iba preto, čo sa v článku píše v poslednej vete, teda "...ten čas už je tu".

Niekoľko odkazov vysvetľujúcich čiarkové kódy:

http://tinyurl.com/63dxg4

http://tinyurl.com/5o9jp6

http://tinyurl.com/3925wgn


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-10  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily Nio, rad by som sa ta spytal ci aj trosku rozmyslas nez konas. Ak si myslis ze budu grekom na ruku tetovat ciarove kody, tak si asi trosku naivny. Ak nebudu a mali by sa pouzivat cipy, tak linky ktore si poslal su na milu kedves, pretoze sa tykaju ciarovych kodov a nie rfid a podobnych technologii.


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-08-10  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento svetový systém ovládaný Satanom Diablom a jeho okultnými satanistickými elitami, dokáže manipulovať nevedomým ľudstvom aj iným spôsobom, než sa popisuje v tomto článku, alebo čoho sa boja niektorí náboženskí vodcovia, že budú inplantované čípy na pravú ruku, alebo čiarové kódy na čelá ľudí. Jedná sa o manipuláciu s cieľom rozbiť integritu človeka prevracaním morálnych hodnôt, čo sa deje celosvetovo a systematický od vzbury v Edene. V dnešných dňoch vidíme Satanovu snahu o svetovládu vtlačenú do politického, náboženského a obchodného systému sveta, ktorý má celý pod kontrolou, okrem promille ľudstva, ktoré verí Božiemu predsavzatiu so zemou. Apoštol Ján v 1. liste 5:19 napísal:"Celý svet je v moci toho zlého". Takže Satan Diabol očakáva, že všetci sa podriadia vplyvu falošného náboženstva, chamtivého obchodu a pokryteckého politického systému. Na inom mieste opisuje dokonca falošné náboženstvo ako "veľkú smilnicu" ktorá smilní s kráľmi sveta, alebo že "sedí na divom zvierati", ktoré predstavuje v Písme bezcharaktermé politické usporiadanie, ktoré ovláda svet, ako divoké zviera. Takže číslo 666 nemôžeme brať tak úzkoprso, aj keď je snahou totalitárnej globálnej svetovlády dostať každého pod elektronickú kontrolu, vrátane prispievateľov do dolezite.sk. Jedná sa mu skôr o vzbudenie strachu v každom človeku, aby sa dal manipulovať týmto systémom. To je diablov systém vlády. Opakom je systém vlády Stvoriteľa, založený na presnom poznaní jeho vôle a ochote ho uplatniť v živote, lebo ho milujú pre to, že je Bohom lásky a slobodnej vôle. Na rozdiel od Diabla, nikoho nenúti žiť podľa jeho vôle.Praví kresťania sú preto od tohto strachu oslobodení a zjavne víťazia pomocou viery nad svetom, ktorý je odcudzený Bohu a Kristovi. Ich odvaha pramení z presného poznania vecí toho, ako to všetko dopadne. Vidia vierou za horizont ťažkostí, ktoré vyvrcholia príchodom Antikrista. Po Jeho odhalení a zničení , bude nasledovať rajská zem pre tých, ktorí pochopili zmysel ľudských dejín aj spornú otázku o Božej univerzálnej zvrchovanosti, nielen v celom vesmíre ale aj na tejto zemi.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-08-10  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zajtra cestujem za kultúrou na http://brutalassault.cz/cs/ , kde bude cca 15 tisíc ľudí označených týmto pekne súmerným integer číslom a nikomu to nebude vadiť. Zaujímavé, však učiteľko...?


Marian   |   ip:87.244.20   |   2010-08-10  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Suhlasim s tebou ucitel.. hra je u konca a satan bude sputany a na zemi bude raj a zrno bude oddelene od plevele ako sa pise v pisme svatom


srsto   |   ip:89.173.1.   |   2010-08-10  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth: co brutal..

obscene extreme, to je poriadna kultura...

rezat sa, prepichovat, tetovat..

ludia co sa nedokazu kontrolovat (v hlave) a musia si ublizovat proste sadomasochisti (alebo neviem ako sa ta uchylka presne vola)

to uz rovno aj buzeranti mozu byt a ostatny uchylovia tiez,
len aby nahodou nebolo normalne


srsto   |   ip:89.173.1.   |   2010-08-10  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak nie ze by som bol nejak nabozny alebo co
a toto je iba vyplod spajania v mojej hlave
a mozno to vobec neni tak,

ale kedze sa kvazi najnovsie riesi zitie "tu a teraz" tzn. v pritonmosti

osvietenci ako jezis a pod. museli toto tiez tvrdit
(kedze minulost a buducnost je iba vyplod ega)

a teda nebo a peklo neprijde posmrti...

ale samozrejme ak sa ludia budu spravat podla prikazani budu mat zo sivota nebo

a naopak pokial sa budu spravat proti nim budu mat zo zivota peklo...

tym som chcel iba pripomenut, ze sa tu bavite o nejakych terminoch satana a boha a pritom nevidite ze to tu uz davno vsetko existuje...Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-08-10  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ehm....ako niekto prisiel na to, ze 666 je "diablovo" cislo? je to len cislo akurat ludia mu davaju pochybne vyznamy...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-10  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu niečo niektorým vysvetľovať, je ozaj už len stratou času. Všetko dnes ukazuje svoju pravú tvár, tak ako každý jedinec, či už pracuje pre Svetlo, či pre temno, alebo pre nikoho, ale predsa vždy pre niekoho...čas triedenia už nastal...


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-08-10  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V číslach je silná symbolika. Dva znamená pár, tri dôraz, štyri svetové strany, šesť symbolizuje neúplnosť , sedem božskú dokonalosť, desať ľudskú úplnosť, dvanásť organizačnú úplnosť, aspoň tak to vyplýva z Písiem. Preto číslo 666 je symbolom ľudskej neúplnosti a neschopnosti vytvoriť spravodlivé usporiadanie pre každého až do tretieho rádu. Proste totálna neschopnosť. Potvrdzujú to celé dejiny ľudstva aj ich súčasné vyvrcholenie.


ANONYM   |   ip:78.141.10   |   2010-08-10  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ste magori,ide tu o o sposob ktorim chce bohata skupina ludi si zabezpecit nadvladu nad ostatnymi a zabranit pripadnej socialistickej revolucii kde bi prisla o vyhody


Zose   |   ip:195.49.19   |   2010-08-10  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mal by si sa prebrat tak ako vsetci fanuskovia tejto stranky a odporcovia Sorosovej nadacie, vsak si len designom a aj obsahom porovnaj stranku na ktorej pises http://dolezite.ska http://www.soros.org.Nech sa paci, vsetkych Vas tu lakaju informaciami a nazormi, pisu o ovplyvnovani a ovladani masi ludi, demokratickym nazor, a hlavne na ich vlastnom web priestore, vsak je to cele uplne na smiech, ale to snad len mozno trosicka pozornejsim ludom, ked si tak vsimam tato skupinka ludi ma velmi velky vplyv, a stale krici zlodej chyte zlodeja, zeby toto bolo to ich ziskavanie oveciek do stada... :-)))

A BA MOZNO JE TO AZ TAKA VELKA DRZOST, ZE TO UKAZUJU V KAZDOM JAZYKU SKORO V KAZDEJ KRAJNE A V OMNOHO VACSEJ MIERE AKO HITLER SO SVOJOU KNIHOU MEIN KAMPF, PROSTE VAM TU PREDHADZUJU SVOJE VLASTNE PLANY A VY TOMU VERITE, O SPIKNUTI SPOLOCNOSTI A KONSPIRACIAM !!!

TO MUSI BYT STRASNE ZIST, ZE STE VERILI VLASTNE TYM O KOM TAK HANLIVO PISU, A O TO STRASNEJSIE, KED STE S TYMTO NAZOROM ZILI A PLANUJETE HO SLEPO PRESADZOVAT AZ DO SMRTI ... :)))

JE MI VAS VSETKYCH LUTO, ZE SA NECHATE MANIPULOVAT ... MALA RADA PRE VAS: NEVERTE NIKOMU !!!

A TERAZ SA URCITE ZAMYSLATE, CI MAM PRAVDU, STALE SKEPTICKY, VSAK ODO SOBNITE OD NAZOROV A VERTE LEN TOMU SVOJMU, AAAAACH ....


Zose   |   ip:178.40.72   |   2010-08-10  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zose
Chvala bohu aspon jeden clovek ktory tomu vsetkemu neprepadol a ma aj triezvy rozum a slepo neveri vsetkemu co sa pise na "nezvyslich portaloch"
Sa tu fakt niekotry spametajte.Vsak to tu uz ide do takeho extremizmu ze tu niektory cituju veci ako zarity krestan bibliu
Vsetkym ktory tu tak horlivo pisu odkazujem nechote na tento portal apon 7dni som zvedavy kto z vas to z lahkosou zvladne.Vsak prve co spravite ked zapnete mozilu alemo explorer je vstup na tuto stranku a nevravte mi, ze nemam pravdu.skusteto trocha sa vam prepvetra mysel ...shambal   |   ip:178.40.72   |   2010-08-10  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlnujem sa Zose :) som sa kapanek sekol a napisal som tvoj nick namiesto mojho


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-08-10  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tazko to vysvetlite tym, ktori veria uz LEN konspiraciam a ziju vo svojom svete :)


RealSculduggery   |   ip:178.41.71   |   2010-08-10  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetci zlí budú zatratení a tí dobrí tu budú večne, lebo plevel bude zničený a zostane len to zrno. Ale pán učiteľ a spol, to o čom neviete je to, že aj Vy aj My všetci sme ten plevel, ktorý bude zničený a to "zrno" je len tých niekoľko vyvolených, ktorí vám vymývajú mozgy a nechávajú vás v ilúzii budúceho života v raji. Ani boh a ani diabol s tým nemá nič spoločné, iba ak to neustále zastrašovanie a ponižovanie ľudí. To "zrno" s nami nemá súcit, nemajú pocity zla a dobra, lebo sú to už len stroje naprogramované na zhŕňanie stále väčšej kopy peňazí. Preto nechajte boha a satana im, nech sa trápia týmito výmyslami oni a seba oslobodíte od takého psychyckého nátlaku, neslobody a ponižovania. Potom tu bude raj pre ten "plevel" a peklo pre tých, čo to zlo šíria cez hrdlo či náboženstva, alebo ateizmu.


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-08-11  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak | ip:95.105.15 | 2010-08-10 (08:28)

V článku sa okrem iného píše:

"Pečeť antikrista, kterou si lidé dají na čelo anebo na pravou ruku, je dnes lehce realizovatelná prostřednictvím čárkovaného kódu tetovaného na tělo anebo čipu – nositele identifikačního čísla člověka. Použití jednoho i druhého je v dnešní době neodlučitelně a naplánovaně spojené s klíčovým elektronickým kódem 666."

"Čárkový kód člověka anebo implantovaný čip..."

atď...

Článok je aj o čísle Šelmy a keďže som našiel dobré linky s vysvetlením čiarkových kódov, tak som ich sem dal. Okrem toho, z prvého linku sa dá preklikať po 1 kliku sem:

http://www.indexoftheweb.com/Patriot/RFID_Mark_Of_The_Beast.htm

po 2 klikoch sem:

http://www.amal.net/

po 3 klikoch sem:

http://www.amal.net/photos.asp

po 4 klikoch už máš aj detailný obrázok:

http://www.amal.net/images/127293920_8ddae96ac2_o.jpg

aj keď dnes už sú k dispozícii biočipy.

Ale, ako Tony píše: "Tu niečo niektorým vysvetľovať, je ozaj už len stratou času."
shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  N1o
A co teraz ked tu das nejake pofiderne stranky.Povec mi ako mi niekto nanuti dat do tela cip ? nedajboze vytetovat najleposie na celo nejaky ciarovy kod.Chod a pitaj sa kolko ludi by to chcelo ? Som zvedavy kolko ludi ti povie ano ... A keby to muselo byt povine a vyhrazali sa nasilim tak na tom nieco smrdi a ludia by sa burili.Niektory ludia mozno su slepy ale nie bezbrany.Ked budeme chciet je nas tolko ze ich ubijeme ponozkami.
Ano uz su biocipiy,Svetu vladnu jastercie,mame hviezdne brany a na marse zakladnu...


shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este nieco k nasadeniu cipov.
je totalne irelevantne v akej forme svoje ID nosis - uz teraz je to povinne.Ako odbornice nane urcite viete ako su napajane takze vam urcite neusla sprava ake je jednoduche ich znicit trosku silnejsim EMP a to je momentalne este neriesitelny problem.Dalej keby uz prisli do obehu za 3 dni su kreknute.Dalsia vec cipi funguju na istych Hz ako kazda vec ktora funguje na Hz sa da rozsach lubovolne menit takze pri nahorsom znizis dosah aj na polmetra ked budes chciet.K relaite sa to briblizi najneskor o niekolko destatroci az potom sa s tym zacnu zaoberat rozne slobdy sa zastavujuce sa organizacie


mkultra   |   ip:78.98.135   |   2010-08-11  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ano uz su biocipiy,Svetu vladnu jastercie,mame hviezdne brany a na marse zakladnu..."


Shambal ako to vieš ? Teraz ťa budú sledovať z Mesiaca, lebo si ich odhalil a tí z Mesiaca to je iná fajta :D


shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na mesiaci niesu.Naposledy tam nasli obal z krowky tym sa len potvrdilo, ze poliaci su vsade


hoblik   |   ip:85.216.18   |   2010-08-11  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth, Ty si uplny keke a este si na to hrdy. Ti gratulujem teda


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-11  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily Nio, to bolo poukazanie na jeden blud v tom clanku, o zvysku sa mi ani nechce pisat. Napriklad to ako RFID cip je na sledovanie ludi - technicku realizaciu takehoto niecoho som uz rozoberal par mesiacov dozadu - v skratke bolo by to prilis drahe, neefektivne a nespolahlive. Ak veris ze RFID cip sa da sledovat zo satelitu je mi ta uprimne luto a skus si nastudovat zaklady fyziky. Momentalne ak by som chcel sledovat ludi pouzivam mobil a mozno ako doplnok bankove zaznamy o kreditkach. Viac mi prilis netreba. Ak to chces uplne presne tak nie je nad sledovaci tim ;-)
Najhorsie je ked zacnu konspirovat ludia ktori o veciach prd vedia.


Jakub   |   ip:81.0.116.   |   2010-08-11  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  shambal:

Pýtate sa, kto by si chcel dať implantovať čip... Stačí sa len zamyslieť nad tým, aký strach spôsobia ľuďom pandémie, teroristické útoky a pod. Pričom sú financované ľuďmi, ktorí nám chcú tie čipy implantovať. No také jednoduché... Zaplatiť katastrofu, teroristický útok a následne uviesť čipovanie ako jediné riešenie týchto "problémov". No potom to ľudia budú brať.


jakub   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no mas fakt pekny scenar... Precitaj si nieco o RFID cipoch aj na inych stranakcach ako katastrofickych.Nieco som ti o tom napisal.RFID cipi niesu ani zdaleka stavane na to aby sa mohli pouzit na to co tu pisete.nastuduj si zaklady fyziky a elektrotechniky.Na zaciatok ti bude stacit ako funguju Hz a citacky.tie cipi sa daju uplne jednoduchu preprusit.Tak mi tu nepis keby to a keby hento takte dristy ma vobec nezaujimaju a u mna vobec neobstoja.Zisti si ako sa veci realne maju potom mi davaj rozumy.Takymito argumentami si mi len na smiech sorry
Si len dasli ktory je uzamknuty v bubline a napozera sa na veci objektyvne.Nabuduce mi daj aspon argument v zmysle ako rfid pracuju ked chces somnou viest ako taky rozhovor.Na svete neni a nikdy nebude jednostrana tehnologia ktora sa neda obist...


shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase som si pomili kolonku s nickom ospravedlnujem sa.Este nieco jakub napis mi tu celi tvoj scenar ohladom toho cipovania ludi koli teroristom alebo pandemie.Vy si fakt myslite ze len vy ste uvedomeli a ostatny slepy a sprosty len koli tomu ze citate alternativne zdroje.Popritom ste tu podaktory tak manipulovatelny az hroza a uverite vsetkemu co vam tu predsunu...Kde su tie vase katastrofy ohladom prasacej chripky,padu unie,ropnej apokalipsi kde su ? Vsak vacsina ludi sa nechcela koli prasacej pandemii ani ockovat nie aby si do tela davali cip.


shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tymto nedsudzujem konspiracie.Sam niekotre potporujem.V ludoch rozvyjaju kriticky pohlad a neziju len linearne podla toho co im predsunie TV, ale co je vela to je vela.Ale len stracam cas vacsina ludi ste tu uz tak zarity a presvedceny v svoju pravdu ako zarity krestan.Zijete v bubline a uplne sa odputavate od reality.Najhorsie na tom je ze si to podaktroy ani neuveomujete


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-08-11  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak | ip:95.105.15 | 2010-08-11 (15:28)

Tých bludov je dnes vo svete veľmi veľa, žiaľ to, čo sa píše v tomto článku, ku ktorému je táto diskusia nie sú žiadne bludy.

To, čo títo biskupovia v tomto liste píšu poslancom Ruska, Ukrajiny a ostatným biskupom týchto krajín to podrobnejšie popisuje napríklad aj Texe Marrs vo svojej knihe: Šelma 666 – univerzálny kontrolný systém ľudstva Project L.U.C.I.D.

(píšem to tu preto, keďže takto narážaš na technickú realizáciu).

Texe Marrs,
bol pomocným profesorom letecko-kozmických štúdií, prednášal o obrannej politike USA, systémoch strategických zbraní a príbuzné obory na Texaskej univerzite v Austine 5 rokov. Vedeckú hodnosť získal na štátnej univerzite v Severnej Karolíne. Ako dôstojník amerického letectva velil jednotkám elektronickej komunikácie a inžinierstvu.

Takže si môžeš skúsiť vyhľadať uvedenú knihu [na internete koluje český preklad v pdf formáte, ale ako pozerám - je z internetu úspešne odstraňovaná, takže narýchlo som našiel aspoň odkaz na web stránku: (http://tinyurl.com/34dzggk)] a poučiť sa a zvoliť si správnu cestu.

Tiež by som tú knihu odporúčal prečítať diskutérovi "shambal".shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-11  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  N1o
Zaujimave ze jeho knizky miznu z internetu ale vytlacene a distribuvane boli :D.Chlape tento chlapik len vyuziva svoje predosle postavenie k svoj prospech svojej spisovatelskej kariere.Len z toho ze mu knizku vyda nejake vydavatelstvo ma postarane o pekny balik+provizia z predaja.Zaujimave ze dava na povrch take velke tajomstva kludne mu to dovolia vytlacit vo forme knih.Pochop ze konspiracie su formou fantazi pribehou kotore vynasaju.Ap odobnych kniziek si mozes kupit tucet
Dam ti kopec odkazov na chlapikov uznavanych vedcov ktory pracovali v podobnych instituciach ktory tvrdia take veci ze ludstvo vlasni hviezdne brany mame zakladnu na marse cestujeme do inych galaxii dokonca ze niesu ani zo zeme !!! a podobne "velmi realne veci" ...Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-12  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily Nio, takze v clanku nie su bludy? Uz ten RFID cip a jeho vyuzitie na sledovanie ludi. Skus sa trosku zamysliet nad technologiou - RFID cipov je niekolko druhov podla frekvencie ktoru pouzivaju. Tie bezne maju dosah radovo centimetre (20-30 maximalne, bezne takmer na dotyk), su potom aj s dlhsim dosahom, kde je to radovo v metroch (tusim okolo 5 az 10). Vacsia vzdialenost by si vyzadovala brutalny vykon citacky, ktory by ludi skor piekol. Ak nie som presny oprav ma, ale radovo to sedi (teda ziadne sledovanie zo satelitu, citacky musia byt dost nahusto)
Ked vychadzame z tohoto, tak na sledovanie pohybu by tych citaciek muselo byt brutalne vela (predstav si kazdych 20 m jedna), cize technicky velmi casto realizovatelne. Mozes namietnut, ze staci na "strategicke body", ale aj tak je to vela a navyse to neposkytuje dostatocny prehlad. Preto strasenie s RFID cipmi je z mojho pohladu blbost, zvlast ked su tu ine pekne a zavedene technologie, napriklad uz som spominal mobil, ktorym sa da lokalizovat clovek dost presne (co by z technologickeho a statistickeho hladiska bol uzasny zdroj informacii a to aj keby boli anonymizovane, teda ze by si vedel sledovat pohyb ludi povedzme v ramci mesta)
Navyse uvedom si, ze to bububu robia blbi amici, ktori sa buria aj proti identifikacnym kartam a identifikacnym cislam pre cloveka (totalita a podobne dristy) - pritom je to ekvivalent obcianskeho preukazu a rodneho cisla (no povedz aky demonicky vynalez a ako nas pomocou neho ovladaju).
A aj link ktory si poslal je najma o FUD bez vacsich technologickych znalosti. (miliony bajtov na smartkarte (ide aj o cenu, su to radovo kilobajty), do toho sledovanie zo satelitov (ano jasne, budu sledovat RFID cipy :-P) a uchovavanie vsetkych hovorov (to by som rad videl tu kapacitu diskov ktoru by to malo zozrat) - bludy, bludy, bludy.)

Uz si preboha ludia uvedomte, ze to co tu pisete su dristy. Symbolika 666 na ciarovych kodoch kludne moze byt, aj RFID cipy su, ale na sledovanie sa pouzit nedaju, na sa daju vymysliet ovela sofistikovanejsie metody! A navyse si uvedom ze pokial sa neangasujeme proti systemu sme len cislo v statistike a pokial niekomu stoji za to ma sledovat tak staci na to angazovat dvoch chlapov a behom par dni o tebe budu vediet aj to co ty nevies.


Jakub   |   ip:81.0.116.   |   2010-08-12  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Shambal:

Ja sa snažím len uvažovať z pohľadu ľudí, ktorí nám chcú vládnuť, nič viac. Priznávam, že sú ľudia, ktorí majú objektívny pohľad na vec, avšak takých ľudí je málo. A čo sa týka čipov a ich fungovania, tak tie budú fungovať tak, ako povedia mocní. Možnosť, že by mali "obyčajní" ľudia možnosť kontrolovať tie čipy, alebo sa od nich odpojiť a čo je viem čo ešte, je pre nich určite katastrofálna. Oni budú robiť všetko aby sme boli otroci.


shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-12  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jakub
Ja sa snažím len uvažovať z pohľadu ľudí, ktorí nám chcú vládnuť, nič viac - lol :D.
A čo sa týka čipov a ich fungovania, tak tie budú fungovať tak, ako povedia mocní - Mocny povedia a teraz cipi tancujte a cipi po celom svete budu tancovat.Mozno maju prostriedky ale nie nadprirodzene schopnosti.

Z toho co si mi tu napisal sudim ze bud si totalny magor alebo vystraseny 12 rocny chlapec...

Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-12  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  shambal: skor by som povedal ze tu niektorym ludom chyba zdravy sedliacky rozum a neuvedomuju ze tieto veci sa da robit aj tak ze sa bude do cloveku nasiju na hlavu varechu s 2d ciarovym kodom. Akurat je to strasne tazko realizovatelne a podobne je to s RFID, ale akosi sa toho niekedy davno niekto chytil a uz to zije vlastnym zivotom. Povedal by som ze je blbe, ze konspiratori nejdu s dobou :-)


Jakub   |   ip:81.0.116.   |   2010-08-12  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A teraz si predstavte, že nám Mocní zataja niečo z vedeckých výskumov. My "obyčajní" ľudia si myslíme, že ideme s dobou. Ale oni nie sú sprostí, aby nám prezradili zo svojich labákov ako fungujú technológie, ktorými nás chcú zotročiť.


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-12  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jakub: ale to ano, ale rfid cipy to takmer urcite nie su (ak maju "ti mocni" :-D aspon trosku rozumu v hlave) :-) to chcem povedat


NeniDolezite   |   ip:109.230.3   |   2010-08-12  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smejem sa natych "mudrych" co tu mudruju o fyzike, ako funguju RFID čipy a podobne :D.. Elity maju take technologie o ktorych sa vam nikomu ani nesnivalo. Na 10-20 rokov dopredu.. Niekto tu spominal ze na informacie o ludoch by boli potrebne hardisky obrovske. V bruseli uz je pocitac zvany "Selma" v ktorom su informacie o kazdom cloveku na tejto planete. Co myslite naco su mobili, naco je facebook? treba sa zobudit :D


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-12  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RFId...a čo nanočipy, hovorí vám to niečo? To RFID je oproti tomu nano pravek...

A nič sa nebojte, ešte jeden, dva teroristické útoky a uvidíte, že čo sa bude diať, presne to, o čom hovorí Zjavenia Jána, do bodky!


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-12  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A aké príznačné, že Šelma, ale o tom chce počuť dnes málokto, radšej strkať hlavu do piesku...


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-08-12  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony

to žiaľ nebudú ani jeden, ani dva ter.útoky. Ak človek aspoň trochu sleduje udalosti, tak si môže ľahko spočítať, čo sa asi pripravuje. Keď sa pozrieme napríklad len na tieto správy:

http://www.zvedavec.org/vezkratce-4441.htm

http://afinabul.blog.cz/1008/iran-sa-zbavuje-usd-a-eur

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/208565-izrael-ma-zautocit-na-iran-nejpozdeji-za-11-mesicu.html

tak by malo byť jasné, o čo ide. Satanova synagoga pripravuje posledný veľký "ohňostroj", po ktorom bude svet a ľudstvo "dokonale pripravené" pre totalitu, akú svet ešte nezažil. Až potom bude povinné čipovanie a zrejme potom vystúpi prorokovaná Šelma a naplňia sa proroctvá z Biblie.


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-13  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NeniDolezite: v bruseli maju informacie o kazdom cloveku na tejto planete? To by som rad vedel kto im informacie dodava a co asi spravia ked v amazonskom pralese objavia novy indiansky kmen :-D
Tony: cip mozes mat maly ako chces, ale fyziku neoklames a ta antena tam proste byt musi. A navyse zasa plati to co som napisal o RFID - neprakticke, pretoze to vyzaduje prilis vela citaciek


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-08-23  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  navrhol by som semester elektromagnetizmu každému. Uľavilo by sa mnohým a strach by konšpirátorom opadol:-)


Jakub   |   ip:81.0.116.   |   2010-08-24  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu si fakt každý myslí, že nám vykecajú všetko o technológiách?


viktor . gybuqehi5   |   ip:5.178.63.   |   2012-11-10  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím všetkych čo neveria chipom...aj ja som tomu neveril...je to pravda vedia o mne každy pohyb a navyše to prenašaju cez satelit a možu si robit čo len chcu...či ste vnutri v dome alebo vonku stale ste pozorovani...cez svetlo proste priamy prenos ani kamery netreba všetko maju stači privod elektriny obyčajna alebo ina žiarovka a všetko o vas maju...a zistil som a su aj videokazety s pornom kde som a ak dotoho niekto nahral zvuky ako dabing a tak vznikaju porno kazety a ani o tom neviete kto na vas pozera či už v nemecku alebo nde...ja som dokonca našiel kazety o mne na slovensku...mam v sebe chip pametam daval mi ho zubar viem že to bol tenky vlas spojeny s nasadou davali mi to pod umely zub... a potom som bol o dva roky na psychiatrii tam do vas naimplantuju v spanku ked vas uspia dalši chip takže ked ste v blizkosti svetla žiarovky je to ako pod kamerou takže ten system existuje...sledovali ma všetci...nechcem to mat v sebe je to hrozne ale neviem ako sa mam toho zbavit a kde to je presne
ak tak mi dajte niekto radu na victory82@azet.skdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Anjel z pekla - Matka Tereza z Kalkaty(1994)

(sk) Matka Tereza. Symbolická postava pokory a dobroty. Svätá spasiteľka chudobných. Môže byť táto žena, ktorá dostala nobelovu cenu za mier, hroznou extrémistkou? Autor kníh Boh nie je veľký a Misionárska poloha: Matka Tereza v teórii a praxi, Christopher Hitchens nám ukazuje skutočnú tvár demagogickej podvodníčky spoza jej nevinnej masky.


Pravda podávaná jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom...

Vedecký nesúhlas s evolúciou.

Základy evolučnej teórie

Amon Amarth - Tisíc let útlaku

MUDr.Ján Hnízdil - jeden z mála lekárov, ktorý si ...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2565 s