19. September 2019
    
Co chce Západ od Ruska? - Dolezite.sk

Co chce Západ od Ruska?


  2012-05-20  (17:31)  |  Rusko
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Co chce Západ od Ruska?

G.Sidorov

(předmluva ke knize Chronologicko-esoterická analýza rozvoje současné civilizace)

 

Nehledě na to, že počátkem 21. století Rusko ještě stále setrvává v zajetí takzvané "demokratické" myšlenky, v nitru jeho společnosti se stále výrazněji a výrazněji začínají projevovat plně konkrétní monarchistické směry, ne cizí ruskému kolektivnímu vědomí. To nutí se vážně zamyslet nejen prozápadní vládnoucí elitu, která prostřednictvím totálního obelhávání a biorobotizace pokračuje v ovládání společnosti, ale i ty občany, kterým není lhostejný osud země v budoucnu. Vzniká otázka: jaké síly rozehrávají monarchistickou kartu Ruska a odkud se vzaly? A jakými disponují pro své cíle prostředky?

Je zřejmé, že Svaz ruského národa a další jemu podobné politické proudy jsou všeho všudy viditelné projevy těchto sil, ne více. Mělo by nás zajímat, kdo za nimi stojí. Pochopení toho faktoru pomůže udělat prognózu nejen budoucnosti Ruska a blízkých regionů, ale i politicko-ekonomického rozvoje celoplanetární společnosti. Je třeba říct, že monarchisticky orientované vrstvy ruské společnosti se na první pohled nijak nepokoušejí skrývat se. Zdá se, že je vše na povrchu. Podívejte: v čele monarchistických proudů stojí celosvětově známá Ruská pravoslavná církev (RPC): a pochopitelně, ideologický základ budoucí ruské monarchie se tvoří s účastí této duchovní organizace, "oddělené od politiky i státu". Je možná, že naivnímu obyvateli takové pochopení událostí stačí. Ale tím více, není kouře bez ohně: Ruská pravoslavná církev je skutečně hrdý zastánce monarchie, to je vidět prostým okem. Stačí se podívat po internetu a poslechnout si, co hovoří její představitelé ve sdělovacích prostředcích. Ale přes to by bylo naivní myslet si, že základní hybnou silou obnovení ruské monarchie je jen Ruská pravoslavná církev. Bezesporu, RPC není slabou organizací, ale není natolik bohatá, aby mohla sama financovat další revoluci. Za RPC vykukují ještě nějaké další síly. Ale jaké? To je otázka. Ti, kteří se snaží o obnovení monarchie v Rusku, se je pokoušejí skrýt. Zmíněná RPC si ve svých vyšších kruzích začíná uvědomovat něčí temný vliv. Ale mají dost odvahy a moudrousti se od něj oprostit a ještě lépe, ukázat destruktivní charakter těch sil masám? To zatím zůstává otázkou. Nyní se podívejme, koho nabízí ruské společnosti do role "všemohoucího". Kandidáta z nám dobře známé rodiny Romanovců. Jako by jiní kandidáti na pozici ruského imperátora jednoduše neexistovali.

A mezitím, pokud se zanoříme do církevních archivů, lze nalézt přímé potomky nejen samotného Rurika (větev Rurikovců přežila na území současného Běloruska), ale i potomky bojarů předrurikovské doby. Vezměme například genealogický strom novgorodských bojarů, potomků Vadima Chrabrého, pskovských bojarů, nebo potomků knjazů Severských. Na Rusi přežili i potomci druhých, ve své době známých odvahou a čestností, bojarských rodů. Nabízí se otázka: proč? Proto, že potomci starých bojarských rodů mají s velkou pravděpodobností odolnou psychiku. Jak takové přinutit skákat podle vlastní melodie? Pokoušeli se zlomit Ivana Hrozného - marně, posledního Rurika na moskevském trůnu museli otrávit. Stejně tak otrávili i jeho syna a celou jeho rodinu. Kolik na to vyplýtvali sil a prostředků? Ne, to už se nesmí stát! Je třeba vsadit na lidi poddajné a ovladatelné. Je to otázka stavby psychiky, ničeho jiného. Současné monarchisty například vůbec netrápí fakt, že ve své době se car Nikolaj II. pod tlakem prozápadních propagandistů a přímých zrádců zřekl vlády, svěřené mu Bohem a národem. A tím uvrhl Rusko do krvavého revolučního chaosu. Následky toho chaosu cítíme dodnes. Co je to: hloupost nebo zbabělost? A možná ani to, ani ono, ale mocné působení cizí vůle. A neschopnost se takové vůli vzepřít. Stačí si vzpomenout, že za celou svou třistaletou historii Romanovci prováděli politiku výhodnou Západu, přičemž to často dělali i na účet zájmů svého vlastního národa.

Současní výzkumníci panování rodiny Romanovců došli k závěru, že Romanovci přišli na moskevský trůn zdaleka ne náhodou. Jejich příchod byl kompletně záměrný, včetně periody "Smutných časů" která tomu předcházela. Občanská válka v 17. století v Rusku je zdánlivě jiné téma, ale tyto události jsou přímo spojeny s příchodem k moci rodu, na který sázejí současní ruští monarchisté. Vzpomeňme si, čí se během "smuty" (defakto občanské války po vraždě posledního Rurikoviče) zabývali Zacharjev-Jurjevové, později Romanovci? Jak je známo z hodnověrných zdrojů, první z dynastie Romanovců, Michail Zacharjev-Jurjev dlouhou dobu společně se svou matkou Marfou sloužil polskému trůnu. To znamená, byl odpadlíkem. O přímé zradě je zde hovořit těžké. Ale to, že se na trůn dostala polská strana ruského bojarstva, je faktem. Michaila Romanova udělali carem ti, kteří během okupace státu Poláky věrně sloužili katolické moci. Vše je prosté: Západ pochopil, že se samozvanci na ruském trůnu mohou vzniknout vážné problémy, připravil v osobě Michaila Romanova ze všech stran zajištěnou variantu národního spasitele nejen vlasti, ale i ruské státnosti - cara ze staré ruské bojarské rodiny. Je zde jen jedna nuance: výzkumy ukázaly, že kořeny rodu Zacharjev-Jurjev nepochází z Ruska, dokonce ani z Litvy, ale z polského Pomoří, kde do 12. století vzkvétal kmen Pomořanů nezávislý na polské koruně. Pokud vezmeme v úvahu tento polozapomenutý a historikům nepříjemný fakt, pak se mnohé záhadné a nepochopitelné v rodině Romanovců stane plně vysvětlitelným. Například, podivné jmenování Lžidmitrijem prvním otce Michaila Romanova patriarchou. Je plně pochopitelné i úsilí toho lžipatriarchy poskytnout pomoc tušinskému zločinci - Lžidmitriji II. A jeho podivné polské "zajetí", kde si zvýšil vzdělání v Marienburské akademii jezuitů. Stává se plně přirozeným, objasněným faktem i spolupráce s Poláky samotného Michaila - budoucího ruského "všemocného". A skutečně, pokud v rodině Zacharjevů-Jurjevů vždy považovali za svou historickou vlast polské Pomoří a ne Rusko, tím více, pokud se v Polsku zachránili jejich příbuzní, a možná i kdysi jim patřící rodové léna, pak vše zapadne na své místo.

Ale je možné pouze tímto objasnit spolupráci Romanovců s polskou korunou a jejich příchod s její pomocí k moci v Rusku? Jistěže ne. To by bylo celkem naivní. Koneckonců, i rod Rurika pochází z německého Pomoří, ze slovanského kmene Obodritů. Ale všechny síly Rurikovců byly vždy namířeny na proměnu Rusi v silnou velmoc, schopnou úspěšně stát proti Východu i Západu a žádného představitele tohoto slavného rodu nelze nařknout z prozápadního kurzu jejich politiky. Rurikovci vždy zůstáváli hlavně Rusy. Jak potom objasnit fenomén Romanovců? Objasnit ho lze. Ale je kvůli tomu nutné podívat se na mnoho věcí z nové strany. Například polská koruna byla v té složité době všeho všudy nástroj těch samých skrytých sil, o kterých bude řeč dále.

Jak je nám známo z historie středověku, polští králové byli vždy řízeni Vatikánem. Tehdy vychází, že ve zničení ruské státnosti měl prsty papežský stolec. Bezpochyby! Tomuto faktu lze nalézt mnoho potvrzení. Stačí přečíst dopis Vatikánu králům "Řeči Pospolité". Zdá se že jsem došli na konec našeho spontánního výzkumu. Vše je jasné: zainteresovanost papežského stolce ve zničení svého konkurenta v osobě Ruské pravoslavné církve. A Polsko bylo jen vykonavatelem cizí vůle. Pochopitelně ne bez výhod pro sebe, ale to zdaleka nebylo to hlavní. Ale pak nač potřeboval Západ, pokud byla věc ohraničená jen bojem náboženství, ruského patriarchu Filareta, otce Michaila? A vlastně i samotný Michail Romanov v čele ruského státu? Jistě, Vatikán se dostal blíže k ruskému trůnu, to znamená i k osudu Ruska v budoucnu, zde je vše jasné. Ale přes to, soudě podle řetězu událostí a nepřítomnosti katolické logiky, Vatikán ve vztahu k ruskému státu pracoval na něčí objednávku, přičemž ta objednávka byla proti jeho vlastním zájmům. Což se také dá lehko dokázat, zvláště pokud si uvědomíme politiku papeže na katolíky dobytých zemích Byzantské říše: křižáci neměli čas vzít Konstantinopol, protože na příkaz papeže v něm byly naráz všechny pravoslavné chrámy transformovány na katolické. Přirozeně byl sňat patriarcha a na území bývalého hlavního města Východořímské říše vznikla katolická diecéze. V Rusku k tomu nedošlo, ačkolik Moskva byla katolíky dobyta. A věc zde není ve strachu před vzpurnými Rusy, kteří v tu těžkou dobu kromě kazaků neměli prakticky žádné vojsko. Vatikán byl jednoduše přinucen dělat to, co mu dovolili. Tehdy se nabízí otázka - kým? Jaká síla v tu dobu existovala (a nejen v Evropě), která mohla ovládat Vatikán? A existuje snad i v naší době?

Jakkoliv je to překvapivé, události současné reality hovoří ve prospěch posledního. Nebudeme vyjmenovávat řetěz událostí: je jich příliš mnoho. Důležité je něco jiného: loutkami této tajné síly byli i Romanovci, kteří krátce po svém příchodu k moci přepsali "k obrazu Západu" celou historii Rusi. Na jejich příkaz byly zničeny nebo nově přepsány mnohé kroniky nevyčíslitelné ceny, nažvdy zmizelo tisíce knih. Úsilím prvních Romanovců byl fakticky ruský národ připraven o svou tisíciletou minulost. K čímu prospěchu byl vykonán takový zločin? Pochopitelně ku prospěchu pánům Západu. Na objednávku Západu byla v Rusku provedena i náboženská reforma Nikona. Jiné vysvětlení to jednoduše nemá. Proč bylo nutno zničit církev Sergeje Radoněžského? Projekt Velké Svaté Rusi? Církev života a blahobytu? Na co potřeboval ruský národ církev zaniklé Byzance? A mystickou ideologii, která rozložila společnost zevnitř. Byzantská církev byla zavedena silou a ruští lidé, kteří ji nepřijali, se stali kacíři.

Religiózní reforma rozervala Rusko. Staroobřadci byly úsilím rodiny Romanovců postaveni mimo zákon. Tentokrát hořely nejen letopisy, ale i desítky tisíc uměleckých knih, spalovalo a ničilo se vše, co vrhalo stán na tu verzi historie, kterou na zakázku ruských carů vymysleli Němci při moskevském dvoře. A co je nejstrašnější, umírali lidé věrní Rusku, jeho duchu, odolní a nepokořitelní. Během nikoniánské duchovní katastrofy zahynul výkvět ruské společnosti. Podle údajů současné historické vědy ztratilo Rusko za půl století religiózní čistky čtvrtinu obyvatel. Nabízí se otázka - komu to bylo ku prospěchu? Jistěže ne Rusku. Pak komu? Naivní otázka, ale ani církev, ani věda na ni dosud neodpověděly. Lépe řečeno, odpovídat se ani nesnaží. Proč také? Nepochopil jen hlupák, přemýšlivý člověk se dopídí i bez nich. Byla tato církevní reforma, provedená synem Michaila Romanova Alexejem tím, co způsobilo dosud nenapravený pád ruské společnosti do duchovního a později i ekonomického chaosu, z kterého se už tři století pokouší dostat? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v této knize. A nejen na ni. Hlavním úkolem mé práce je výzkum a seznámení čtenáře s těmi zákulisními silami, které se znovu pokoušejí cynicky rozehrát kartu Romanovců. Vždyť ne náhodou byl car Nikolaj II. na popud Kremlu a téže církve prohlášen mučedníkem. A za co? Za to, že předal moc v Rusku do rukou zednářů a později bolševiků? Za to také. Ale hlavní cíl je jinde: zpracovává se veřejné mínění pro budoucnost, všichni Romanovci budou v národním vědomí přijímáni jako za nic neobvinitelní a svatí. Proti novému kandidátu z rodu Romanovců na carský trůn se pak nezvedne odpor. A jako v minulosti, Romanov opět dobrovolně nastaví šíji pro další oprátku Západu.


SomTenKtorySom
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Peter . fikymigu16   |   ip:50.81.140   |   2012-05-20  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  take male pismenka, kto to ma citat


Peter . fikymigu16   |   ip:50.81.140   |   2012-05-20  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz je tu vacsia plocha reklam jak textu clankov


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-05-20  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stačí mať Mozzilu Firefox a dať 3X Ctrl+


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2012-05-21  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je tento článok vôbec dôveryhodný?


benares . pynuwogy50   |   ip:188.123.1   |   2012-05-21  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  páči sa mi,že medzi reklamou a zbytkom článku je vždy pol metra priestoru.Príjemná inovácia,mali by to zaviesť všade.Zmysel mi síce uniká,no ale čo už.


longchi . newidabi3   |   ip:109.76.15   |   2012-05-21  (16:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  opat tu mame zidovskeho autora, ktori muti ludom hlavu. pekne si nastudujete Rotschildovcov a ich zamery na krvavu revoluciu a ovladnutie ruska. potom uvidite, kto boli romanovci a kto zidobolsevici, ktori kantrili nasich ludi! hanba vam plema satanovo, vase dni su zratane!!!


fagot . quposygy01   |   ip:193.110.1   |   2012-05-21  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bojím sa že sa im nič nestane ešte aspoň 500 rokov dokiaľ tento svet totálne nesku ...rvia


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:89.242.19   |   2012-05-21  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  longchi

myslím, že si článok nečítal a od Sidorova podľa všetkého už vôbec nič. Inak ďalšie preložené články od tohto pána sú tu http://leva-net.webnode.cz/

Keď tak daj zdroje alebo link, kde si môžeme tých Rotschildovcov naštudovať aby sme to správne chápali...mrbean . bagijehe78   |   ip:89.173.74   |   2012-05-21  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Súdruhovia boľševici ktorí sa zmocnili Ruska v r. 1917 zatiaľ zotrvávajú na vládnych pozíciach . Kto má Rusko - má Europu - Sovietsky zväz - mocnejší ako zemská príťažlivosť - rozpadol sa za noc - zostala " demokracia"- náhoda ?


cockerba . canequxi75   |   ip:217.144.3   |   2012-05-21  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  urcite dobry clanok...lenze to male pismo je proste necitatelne...to aby si clovek zaobstaral aj lupu...


m . bunilyqu42   |   ip:159.253.1   |   2012-05-22  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malé písmo? však si to zväčši. na Opere prehliadači klavesy plus minus, na inych to určite nejak ide tiež... ach jaj...


harry . paholenu0   |   ip:178.41.10   |   2012-05-23  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Staci kliknut aj na odkaz na konci clanku,tam je to citatelne dobre.


1Lukas123 . febojiha14   |   ip:85.216.20   |   2012-05-23  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin ono adsence aj vyplaca? co som ja pocul tak po tych 3 mesiacoch pokial naskrabes na ten limit, tak ti napisu ze si porusil podmienky a peniaze neuvidis nikdy.. Mas PR 3, skus hladat ine alternativy.. napr. intextova reklama by bola lepsiadiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


RUSKÁ BANKA VYKOUPILA 570 TUN ZLATA


2013-02-12  (10:24)  |  Rusko
Ruská Centrální banka vykoupila v posledních deseti letech 570 tun zlata. Oznámila o tom agentura Bloomberg s odvoláním na výpočty udělané na základě údajů MMF.

V Rusku objevili mimozemskou kovovou ozubenou tyč starou 300 milionů let


2013-01-24  (09:07)  |  Rusko
Obyvatel Vladivostoku objevil během zapalování krbu slisovanou v uhlí kovovou ozubenou tyč. Neobvyklý nález odnesl vědcům. Po pečlivém prozkoumání předmětu dospěli k závěru, že tyč je stará 300 milionů let a byla vyrobena živým tvorem. Avšak nedokázali odpovědět na otázku, kdo mohl tuto hliníkovou ozubenou tyč vyrobit.


Byl zavražděn šéf ruské mafie Aslan Usojan


2013-01-18  (09:11)  |  Rusko
Aslan Usojan, etnický Kurd a šéf ruské mafie. Muž s přezdívkou Děda Hassan již není kmotrem. Byl zastřelen v centru Moskvy odstřelovačem. Nájemný zabiják zastřelil Aslana Usojana (75) z okna vedlejšího domu, když vycházel z restaurace v moskevské části Arbat. Podle ruských médií se jeho osobním strážcem nepodařilo zakrýt svého šéfa před šesti ranami, které ho zasáhly a byly pro něj osudné. Zemřel, když ho vezli do nemocnice.


Voľby v Srbsku: Srbi si vyberajú Rusko – kto je ďalší?


2012-10-31  (11:25)  |  Rusko
Následky ruskej voľby Srbska vychádzajú ďaleko za hranice Balkánu. Nesmelo, obzerajúc sa smerom k Rusku začínajú otáčať hlavy iné slovanské národy. Slováci a Česi takmer nič nevedia o tom, čo sa udialo v Srbsku. Nebyť niekoľkých alternatívnych serverov, nevedeli by vôbec nič. Ale mení sa všeobecné povedomie a nálada a ruská voľba začína dozrievať aj v týchto krajinách.


Anonymous: „Nový světový řád“ se pokusí odstranit Putina


2012-10-31  (08:54)  |  Rusko
V exkluzivním interview pro Hlas Ruska sdělil zástupce skupiny Anonymous, že 21. prosince 2012 plánuje odstartování vlastní levné a decentralizované online platformy TYLER. Je určena pro zveřejnění důležitých informací, které vlády různých zemí tají před svými občany.


Klíčová událost: V Rusku předložen zákon o podřízení centrální banky národním zájmům


2012-09-21  (09:01)  |  Rusko
Neoficiálně pojmenovaný "zákon o neplacení daní Spojeným státům". Což je přesné, jde totiž o to, že ruská centrální banka nyní není pod kontrolou Ruska a nepracuje v zájmech Ruska, ale v zájmu těch, kdo ji řídí - dnešní "penězoměnci z chrámu", finančí světová mafie se sídlem v USA.


Rockefeller, Rothschild, Lenin, ropa a potoky krvi


2012-06-02  (14:45)  |  Rusko
Kým v Baku jeden ropný vrt v tom čase poskytoval 280 barelov ropy tak tie americké v Pennsylvánii a v Ohiu iba 4,5 barelu denne. Ruské náklady na dodávku k spotrebiteľom predstavovali 1/3 z tých amerických. Kým v roku 1882 nakúpilo Rakúsko Uhorsko od Rockefellera viac ako pol milióna barelov americkej ropy, tak v roku 1890 to bolo nula barelov. Vývoz ropy z Baku začal v spomínanom roku 1882. V tom čase americké rafinérske spoločnosti ovládali 85% svetovej produkcie ropy. O šesť rokov neskôr to bolo už iba 53%.


Rusko shromažďuje jednotky na severní íránské hranici a očekává útok Západu


2012-04-16  (08:11)  |  Rusko
Ruské ozbrojené síly předjímají, že k útoku na Írán dojde v létě, a vytvořily akční plán na přesun ruských jednotek přes sousední Gruzii do Arménie, která hraničí s Íránem, uvádí informované ruské zdroje.


„Impérium zla“ – fakty a obrazy


2011-12-22  (09:22)  |  Rusko
Hotové predstavy o Rusku ako o „impériu zla“ a „väzení národov“ sa každodenným opakovaním vnucujú už mnoho rokov. V danom článku sme preskúmali taký spôsob informačnej vojny, ako je úmyselná zámena faktov za chcené predstavy, či obrazy. Obrazy hovoria jedno, no samotné nepostačujú a vyžadujú doplnenie vedomostí faktami.


Rusko varuje před narůstajícím rizikem jaderné války


2011-11-24  (10:59)  |  Rusko
„Možnost lokálního ozbrojeného konfliktu se dramaticky zvýšila podél celého perimetru hranic,“ řekl Makarov. „Nemohu vyloučit, že za určitých okolností by mohly lokální a regionální ozbrojené konflikty přerůst v plnou válku, možná dokonce s jadernými zbraněmi.“


Rusko dokončilo systém vzdušné obrany


2011-07-29  (20:31)  |  Rusko
22.červenec je označen jako Den obránců Moskvy. V tento den před 70 lety sovětská vzdušná obrana odrazila první masivní letecký útok nacistických bombardérů na hlavní město země. Dnes se konaly vzpomínkové akce k uctění památky hrdinů ruské moderní letecké obrany.


Ako je na tom Rusko po desiatich rokoch bez kontroly ekonomiky západnými zločincami?


2011-07-29  (20:11)  |  Rusko
Približne pred desiatimi rokmi hlavná postava pronárodných reforiem v Rusku, Vladimír Putin, vykopol pijavice ruského národa, agentov známych kriminálnych kruhov v oblasti finančníctva, a vedúcu osobu tejto bandy, Chodorovského, dodnes drží za mrežami v Rusku ako trofej. Z času na čas sa demokratori zo západu ozvú ako je nehumánne držať Chodorovského za mrežami, ale zvyčajne to netrvá dlho, lebo Chodorovsky v každom smere doslúžil, keď sa snažil podviesť Rothschilda a predať akcie Jukosu Rockefellerovi. Vráťme sa k téme z nadpisu: Ako je na tom Rusko po desiatich rokoch bez kontroly ekonomiky západnými zločincami?


Ropa ako dovod k tretej svetovej vojne?


2011-04-30  (13:01)  |  Rusko
Zasoby ropy sa na svete ztencuju a to mnohym vyvolava vrasky na svete. Najhorsie su na tom podla mojho mienenia prave americania so svojou obludnou spotrebou. Pre svoje ropne zaujmy maju na svedomi vela nasilia na statoch, ktore touto surovinou ovplyvaju. Irak, Iran, Lybia atd. Ale co bude nasledovat, ked sa vycerpaju aj tieto naleziska?


Ďaľšie z Ruska...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ako bežní Nemci fandia Slovensku

Tak sa napokon zdá, že sústredenému tlaku z Bruselu nová premiérka a minister financií podľahnú. Nakoniec zrejme ochranný val, ktorý je akousi celoeurópskou pyramídovou hrou, podpíšeme. Pozrite sa, čo si bežní Nemci myslia o trucovaní Slovenska.


Druhá svetová vojna: Kto ju financoval? Wall Street?

Hlboká sonda do „svedomia“ exprezidenta Michala Kov...

Drsná pravda o odhaľovaní ľudského tela

Dejte si rajče

Socializmus v Severnej Dakote

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2601 s