20. August 2019
    
Čo nás skutočne na Slovensku čaká? - Dolezite.sk

Čo nás skutočne na Slovensku čaká?


  2009-02-08  (14:03)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čo nás skutočne na Slovensku čaká?

Na našej stránke sme sa rozvíjajúcej sa finančnej a ekonomickej kríze začali venovať pred takmer rokom, teda v čase, keď možnosť jej existencie odmietali nielen všetky mainstreamové média, ale aj vládne inštitúcie a rôzne ekonomické analytické kruhy. Napriek varovným signálom si vtedy veľké množstvo ľudí ešte veselo bralo spotrebné úvery, hypotéky, pôžičky na všeličo, dokonca aj na dovolenky, nakupovali autá na leasing, prípadne si inak užívali časy hojnosti namiesto započatia príprav na horšie časy. Tí, ktorí sa nezačali zodpovednejšie pripravovať na možnú krízu v rokoch 2007 a 2008, teda v čase pred samotným vyvrcholením a následným prasknutím celkovej úverovej (nielen hypotekárnej) bubliny, budú mať o to ťažšie prispôsobiť sa novej dobe ekonomickej nestability, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. V zhoršujúcej sa ekonomickej situácii bude mať existenčné problémy veľké množstvo ľudí, tí s dlhmi aj tí bez nich. Situácia ale bude podstatne horšia pre tých viac zadlžených. Bližšie si ale situáciu, jej budúci vývoj a odporúčanie, aké opatrenia je dobré v tejto neľahkej nadchádzajúcej dobe urobiť, rozoberieme v tomto článku.

Pred samotnou prognózou a popísaním situácie ako sa budú vyvíjať udalosti na Slovensku v roku 2009, pripomeňme si niektoré významné fakty, ktoré vo svete doteraz nastali:

- prepad hrubého domáceho produktu (HDP, prípadne GDP) v USA za posledný štvrťrok 2008 bol 3,8%. Optimistické scenáre pre prvý štvrťrok 2009 hovoria o možnom prepade ďalších minimálne 5%. Prepočítané na celý rok to predstavuje prepad HDP o 20%.

- odhady strát (toxických úverov) v USA sa odhaduje na 3,6 bilióna (3600 miliárd) USD, čo je viac ako celková kapitalizácia týchto bánk. Zatiaľ boli priznané straty len zhruba štvrtina, teda okolo 900 miliárd USD a následne na ich záchranu bolo bankám oficiálne poskytnutých 350 miliárd USD, neoficiálne už takmer 1200 miliárd USD. Aj optimistickí ekonomickí analytici priznávajú, že ak by došlo k odkrytiu všetkých strát v uvádzanej odhadovanej výške, znamenalo by to okamžitý kolaps celého bankového systému v USA.

- v Číne, ktorá je považovaná za fabriku sveta bolo doteraz zatvorených vyše 17 000 tovární a okolo 40 miliónov ľudí už stratilo prácu (5% ich pracovnej sily). Treba si uvedomiť, že ešte pred mesiacom-dvomi mnohí politici nepripúšťali vznik hlbšej ekonomickej krízy, niektorí, ako napríklad guvernér novozélandskej centrálnej banky v decembri dokonca vyhlásil, že „recesia je už technicky za nami“. Podobné vyhlásenia nielen politikov, ale aj mnohých analytikov a štátnych úradníkov na vysokých postoch svedčia o tom, že väčšina z nich absolútne nechápe nielen príčiny tejto krízy, ale ani nemá poňatia o tom, kam sa situácia bude uberať. Svoje vyhlásenia a odhady vývoja ekonomických veličín takto upravujú z mesiaca na mesiac, teraz už dokonca aj z týždňa na týždeň.

- prepad predaja nových domov v USA za rok 2008 o 37,8%. Cena domov sa znížila len za posledný mesiac december o ohromujúcich 9,3%.

- pokles nových objednávok v takmer všetkých priemyselných odvetviach v Ázii, Európe aj USA o 30 až 60%. Napríklad v Japonsku, ktoré je spolu s Nemeckom a Čínou jedným z najväčších svetových exportérov je to okolo 40%.

- prepad HDP najvýznamnejších ázijských ekonomík ako Japonska, Singapuru a Južnej Kórei za posledný štvrťrok 2008 prepočítaný na celý rok v rozmedzí od 15 do 25%

Vyššie uvedené údaje sú len stručným výpočtom najdôležitejších faktov na utvorenie si približnej predstavy v akom stave sa nachádza svetová ekonomika v súčasnosti. Nasledujúci text bude zameraný na predpoveď vývoja situácie v jednotlivých odvetviach a oblastiach slovenskej ekonomiky v rokoch 2009 a 2010.

Rast / prepad HDP

Rast HDP roku 2009 na Slovensku v roku 2009 v žiadnom prípade nebude vládou avizovaných 2,7%. V situácii keď významné svetové ekonomiky sa prepadávajú v číslach okolo 20% a viac, určite nebude Slovensko v raste. Slovenská ekonomika je typická otvorená ekonomika a tým pádom je veľmi citlivá na vývoj v okolitom svete. Okrem toho sa v posledných rokoch jej štruktúra orientovala na exportné odvetvia, ktoré v súčasnej situácii budú najviac postihnuté. Pri veľmi optimistickom scenári Slovensko zaznamená v roku 2009 pokles HDP o 15%. Realistický scenár je prepad o 20 až 25%. Nie je ale ani vylúčené, že pokles môže byť ešte vyšší.

Inflácia

V prvom polroku 2009 bude Slovensko podobne ako aj ostatné krajiny Európy zaznamenávať buď veľmi nízku infláciu alebo dokonca defláciu (znižovanie cenovej úrovne). Dôvodom bude hlavne klesajúci spotrebiteľský dopyt. Firmám, ktoré doteraz produkovali tovary a výrobky sa začnú zapĺňať sklady a budú sa preto snažiť podporiť odbyt znižovaním cien a poskytovaním rôznych zliav. Firmy totiž nezačnú vyrábať menej hneď na začiatku prepuknutia krízy. Existuje tu totiž určitý časový posun medzi poklesom dopytu a znížením výroby. Každopádne už v súčasnosti je možné sledovať, že firmy začali s obmedzovaním produkcie a prepúšťaním. Problémom je odhadnúť mieru požadovaného zníženia, ktorú väčšina firiem zatiaľ nevie presne kvantifikovať, keďže aj spotrebiteľský dopyt sa priebežne mení.

Rovnako poklesu cenovej úrovne bude napomáhať dočasný pokles komodít ako ropa a rudy. Časovo ohraničiť túto fázu poklesu cien je pomerne ťažké, môže trvať pol roka, prípadne aj celý rok 2009. Skôr sa ale prikláňam ku kratšiemu trvaniu, tých 5 až 7 mesiacov, teda do mája až júla 2009.

Netreba ale zabúdať na to, že v súčasnosti vlády a centrálne banky vo veľkom pumpujú veľké množstvá likvidity na trhy, inými slovami tlačia nové peniaze. Tie sa skôr či neskôr dostanú na trh a spôsobia infláciu. Keďže obmedzovaním výroby sa postupne vyprázdnia sklady, mnohé firmy medzitým skrachujú a odstráni sa tak pre súčasný znižujúci sa dopyt nadbytočná výrobná kapacita. No neskôr, po zaplavení trhu likviditou bude obrazne povedané priveľké množstvo peňazí v obehu naháňať príliš málo tovarov. Podobne ako výroba reaguje na zmenený klesajúci dopyt s určitým oneskorením, rovnako nábeh novej výroby neskôr nebude stíhať zvýšenému dopytu podporeného spomenutými podpornými balíčkami. Je preto možné očakávať výrazný nárast inflácie, dokonca aj veľmi pravdepodobný scenár hyperinflácie.

Mierna inflácia ma síce stimulujúci účinok na ekonomiku, no v prípade hyperinflácie je táto pre ekonomiku rovnako zničujúca ako deflácia. V období hyperinflácie peniaze strácajú funkciu vyjadrenia miery hodnôt. Banky v prípade vysokej inflácie zvyšujú úrokové miery do závratných výšok, ktoré bránia uskutočňovaniu mnohých podnikateľských zámerov, ľudia sa na oplátku dožadujú neustáleho zvyšovania miezd a tak hyperinflácia začína živiť samú seba. Mnohí si iste pamätajú obdobie na Slovensku v rokoch 1990 až 1999 a ako ťažko sa vtedy zvládala a dlhodobo znižovala vtedajšia inflácia 15 až 25%. V súčasnosti ale hrozí inflácia ešte oveľa väčšia, čo bude mať zničujúci účinok na už aj tak oslabenú ekonomiku. Preto po prvej fáze krízy trvajúcej približne 6 až 12 mesiacov je možné očakávať druhú, ešte hlbšiu a dlhodobo trvajúcu fázu. Celkové trvanie súčasnej krízy môže byť reálne aj 5 až 10 rokov. Vyhlásenia politikov o tom, že možno v roku 2010 dôjde k oživeniu ekonomiky, sú vysoko nereálne a naivné.

Opäť je potrebné nezabúdať na ďalší nemenej dôležitý faktor, ktorý neskôr podporí infláciu a tým bude opätovný nárast cien komodít, najmä ropy. V roku 2008 sa cena ropy vyšplhala na takmer $150 dolárov za barel a v súčasnosti poklesla na približne $40 za barel. Mnohí analytici pripisujú minuloročný nárast cien ropy špekulantom. Je pravda, že aj tí mali na jej náraste určitú zásluhu, no hlavným faktorom bolo dosiahnutie tzv. bodu zlomu, kedy jej ťažba dosiahla maximum. Aj napriek vysokým cenám a výzvam západných štátov, aby ťažobné štáty zvýšili jej produkciu, tieto štáty neboli toho schopné. Zabezpečenie zvýšenia ťažby by si vyžadovalo hlavne vysoké investície do súčasnej ropnej infraštruktúry a nemenej dôležité by malo byť aj objavovanie nových ropných polí, keďže hlavné ropné polia súčasnosti sa postupne vyčerpávajú. Aj s týmito opatreniami by sa množstvo vyťaženej ropy dokázalo mierne zvyšovať možno ešte tak 5 rokov, no pomerne skoro by sa bezpochyby znova dosiahol bod, keď každé ďalšie výdavky na zvýšenie ťažby by prevýšili hodnotu novovyťaženej ropy, čo by v konečnom dôsledku opäť znamenalo len zvyšovanie jej ceny.

Takže po súčasnom dočasnom poklese ceny ropy nastane s veľmi veľkou pravdepodobnosťou jej opätovný rast. Neskôr sa tak tzv. dopytová inflácia (priveľké množstvo peňazí v obehu) podporí tzv. ponukovou infláciu, teda infláciou zapríčinenou rastúcimi cenami vstupov surovín. Kombinácia dopytovej a ponukovej inflácie tak najpravdepodobnejšie bude viezť k spomínanej dlhodobo trvajúcej hyperinflácii. Inými slovami meny stratia svoju hodnotu, úspory obyvateľstva sa takmer úplne znehodnotia. Existujú scenáre hovoriace o zrušení hlavných svetových mien a ich náhradou za iné meny, resp. uskutočnenie tzv. menovej zmenky. Americký dolár pravdepodobne zanikne a nahradí ho buď nová americká mena, prípadne spoločná mena USA, Kanady a Mexika. Euru hrozí rovnaký osud. Ak sa dovtedy Euro nerozpadne ako dôsledok protekcionizmu a nezhôd medzi štátmi tvoriacej Euro zónu, tak rovnako aj ono bude nahradené inou menou. Stabilitu nových mien budú môcť zabezpečiť v podstate len dve veci. Prvou je viazanie meny na nejakú reálnu hodnotu, napríklad ropu, zlato a iné drahé kovy, prípadne kombináciu viacerých komodít. Druhou možnosťou je zákonom stanovená pevná výška cien tovarov a služieb, teda niečo podobné ako bolo u nás za socializmu. Výsledkom v tomto prípade by bol nedostatok tovarov, šedá ekonomika (podpultový predaj za reálne ceny) a prídelový systém. Reálne sú obidva uvedené varianty vývoja.

Nezamestnanosť

Už v súčasnosti je možné zaznamenávať správy o hromadných prepúšťaniach a náraste nezamestnanosti. Otázkou je, kam to až môže zájsť. Môj názor je, že nezamestnanosť bude postupne narastať počas celého roka a na jeho konci môže dosiahnuť aj 20%. To je optimistický odhad. Reálny je nezamestnanosť aj 25 až 30%, teda miera nezamestnanosti, ktorú sme tu mali v najhorších časoch 90-tych rokoch minulého storočia. V roku 2010 môže byť nezamestnanosť ešte oveľa vyššia. Treba si taktiež uvedomiť, že je rozdiel medzi skutočnou nezamestnanosťou a tou, ktorú vykazujú štátne orgány. Tie totiž po určitej dobe vyraďujú ľudí z oficiálnej evidencie, čím sa vykazuje nižšia nezamestnanosť oproti skutočnosti. Je možné, že aj teraz sa vláda bude snažiť skrývať skutočný rozsah nezamestnanosti. Robili tak doposiaľ všetky vlády a je jedno či boli pravicové alebo ľavicové, podobné praktiky sú bežné nie len u nás, ale rovnako aj v ostatných krajinách vo svete. Miera nezamestnanosti je totiž citlivá ekonomická veličina, ktorá môže rozhodnúť o výsledku volieb, preto politici sa snažia všetkými možnými prostriedkami vykazovať ju čím nižšiu. Vyššie uvedené čísla predstavujú oficiálnu mieru, tá skutočná môže byť viac aj o 5 až 10%.

Vyššie popísaný scenár vývoja je pomerne pochmúrny, no bohužiaľ vysoko reálny. Tu treba podotknúť, že podobná situácia bude aj vo všetkých okolitých štátoch, netýka sa to len Slovenska. Ďalej si rozoberieme dopady krízy na jednotlivé odvetvia slovenského hospodárstva:

Výrobný sektor

Výrobný sektor na Slovensku predstavuje hlavne automobilový priemysel a mnoho subdodávateľských firiem na neho napojených. Snáď v tejto dobe nie je nutné popisovať smer, ktorým sa tento sektor hospodárstva bude uberať. V prvom polroku 2009 v sektore nastane obdobie hromadného prepúšťania tak v automobilkách ako aj u subdodávateľov. Niekoľko subdodávateľov pravdepodobne skrachuje už v tomto období. Neskôr v druhom polroku pravdepodobne 2 z 3 veľkých automobiliek úplne odstavia výrobu. Vývoj v ostatných výrobných podnikoch mimo automobilového priemyslu (strojársky, elektrotechnický, chemický, drevársky, ťažobný, zbytok textilného a obuvníckeho) bude podobný.

Sektor stavebníctva

Podobne ako výrobný sektor bude aj sektor stavebníctva a sektor výroby stavebných materiálov trpieť krízou pomerne výrazne. Mnoho stavebných a developerských firiem počas roka 2009 a 2010 ukončí svoju činnosť alebo skrachuje. Čiastočnou záchranou pre niektoré stavebné firmy budú štátne zákazky v oblasti verejnej infraštruktúry ako napríklad stavba diaľnic, prípade iné vládne projekty. Celkovo je však možné skonštatovať, že sektor stavebníctva bude jeden z tých, ktorý súčasnou finančnou a hospodárskou krízou bude trpieť najviac.

Finančný sektor - banky

V prvom polroku sa väčšina bánk bude ako-tak držať. Postupne s prehlbovaním krízy sa bude zväčšovať počet neplatičov tak z rad obyvateľstva (hypotéky, spotrebné úvery, kreditné karty) ako aj z radov firiem. Banky najprv budú reagovať zvyšovaním úrokových mier a to aj napriek tomu, že oficiálne sadzby Európskej centrálnej banky budú nízke. Taktiež budú obmedzovať poskytovanie nových úverov, keďže v zhoršujúcej sa kríze nebude možné objektívne ohodnotiť riziká podnikateľských zámerov firiem. Kto by aj poskytol úver dnes síce dobre vyzerajúcej firme, keď zajtra táto firma môže vyhlásiť bankrot? Nesplácanie úverov, exekúcie a dražby budú postupne pribúdať a v druhom polroku 2009 budú na dennom poriadku. Mnohé, ak nie všetky banky budú v strate. Bude závisieť na postoji ich materských bánk, či ich podržia, alebo či na ich záchranu zasiahne vláda. Každopádne aj napriek súčasnému prehlasovaniu a ubezpečovaniu, že slovenské banky sú v tej najlepšej kondícii, mnohým z nich bude hroziť krach už v priebehu roku 2009, prípadne po účtovných uzávierkach v roku 2010. Občania zatiaľ môžu byť v relatívnom pokoji, keďže slovenská vláda v minulom roku schválila neobmedzené ručenie bankových vkladov s následným prijatím zákona v parlamente. Aj keď úspory obyvateľstva nezhltnú krachujúce banky, veľká útecha to nebude, pretože túto prácu pravdepodobne vykoná vyššie popísaná hyperinflácia, ktorá nastúpi v druhej fáze krízy.Finančný sektor – poisťovne a stavebné sporiteľne

U finančného sektora ale netreba zabúdať ani na ostatné subjekty, ktoré k nemu patria. Konkrétne sa jedná o poisťovne a stavebné sporiteľne. Pre poisťovne hrozí rovnaké riziko krachu ako u bánk. Treba si totiž uvedomiť, že poisťovne nezarábajú len na rozdiele medzi vybratým poistným a vyplatenými poistnými udalosťami. Veľkú časť finančných prostriedkov poisťovne investujú na finančných trhoch. Za posledný rok svetové finančné a akciové trhy poklesli o cca 30 až 40%. Straty z týchto operácií začnú vychádzať na svetlo po marci 2009, teda v dobe, keď firmy musia vykonať účtovné uzávierky za predchádzajúci rok. Okrem toho negatívne na hospodárení poisťovní sa začne odrážať aj znižovanie počtu nových klientov a nárast ľudí rušiacich rôzne poistenia v snahe kompenzovať zníženie ich disponibilných príjmov. Ak človek stratí prácu, bude sa v prvom rade snažiť zadovážiť si jedlo a strechu nad hlavou. Rôzne doplnkové služby v podobe poistení (či už kapitálových alebo životných), ktoré nie sú okamžite nevyhnutné k životu, bude rušiť.

Finančný sektor – stavebné sporiteľne

Podobný vývoj bude aj u stavebných sporiteľní, aj keď tie môžu byť na tom o čosi lepšie, keďže kríza vo všeobecnosti podporuje u ľudí sklon k úsporám. Tuto budú dve protichodné tlaky. Časť ľudí bude chcieť stavebné sporenia rušiť, aby sa dostali k peniazom, ktoré im výpadkom príjmov budú chýbať, no na druhej strane proti nim stoja administratívne obmedzenia týkajúce sa použitia týchto peňazí (čo sa samozrejme dá do určitej miery obísť ak sa veľmi niekomu chce) a tiež tu úlohu zohrá už spomenutý sklon k úsporám v čase krízy. Bude potom závisieť, ktorý faktor viac preváži.

Finančný sektor – Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)

Rok 2008 znamenal prepad na finančných trhoch o 30 až 40%. Rok 2009 bude znamenať ešte väčší prepad, dokonca existuje reálna možnosť, že niektoré trhy sa zrútia úplne, prípadne, že obchodovanie na nich bude na neurčitú dobu pozastavené. DSS-ky investujú významnú časť dôchodkových odvodov sporiteľov práve na týchto trhov (tzv. „rastové“ a „vyvážené“ fondy). Ďalšiu časť investujú na peňažných trhoch (tzv. „konzervatívne“ fondy) nákupom štátnych pokladničných poukážok, ktoré vydávajú vlády jednotlivých štátov. Tieto, za normálnych okolností považované za bezpečné investície, zaznamenajú v najbližších rokov prepad rovnako ako akcie. Zatiaľ sa kríza ešte ani nerozvinula naplno a už sú štáty, ktoré sa ocitli na pokraji bankrotu. Pritom sa nejedná o žiadne rozvojové krajiny, ale donedávna pomerne vyspelé krajiny ako Island, Írsko, Maďarsko, či Ukrajina. Ďalšie krajiny sa k nim s veľkou pravdepodobnosťou pridajú. Nahnuté to už majú Bulharsko, Grécko, Rumunsko a pobaltské štáty. Neskôr je možné, že to postihne dokonca aj Slovensko.

Vývoj bude taký, že v roku 2009 zaznamenajú DSS-ky rekordné znehodnotenie dôchodkových úspor sporiteľov. Občania majú do konca júna 2009 možnosť z druhého piliera vystúpiť. To, či vystúpia alebo nie bude v konečnom dôsledku aj tak jedno, pretože ak aj väčšina DSS-siek neprestane medzičasom existovať, tak v dôsledku ich katastrofálneho hospodárenia ich aj tak najneskôr do dvoch rokov štát znárodní. Znárodnenie prebehne s najväčšou pravdepodobnosťou ani nie tak na popud vlády ako na samotnú žiadosť tých, ktorí v systéme ostanú do konca a budú vidieť, že ich úspory sa viac-menej vyparili. Je možné, že títo občania budú nakoniec žiadať od štátu odškodnenie podobne, ako to žiadali niekdajší vkladatelia skrachovaných nebankoviek typu BMG, Horizont alebo Drukos.

Služby – cestovný ruch, reštaurácie a pod.

Sektor služieb bude rovnako ako ostatné sektory pociťovať pokles tržieb. Nedostatok finančných prostriedkov postihlo rovnako slabo príjmové skupiny obyvateľstva ako aj strednú a vyššiu strednú triedu, ktoré tvoria hlavnú klientelu pre tento sektor odvetvia. Ľudia sa začnú stravovať viac doma ako v reštauráciách, čo sa nevyhnutne odrazí na ich tržbách a v mnohých prípadoch aj na ich ďalšej existencii. Určitú výnimku budú tvoriť bary a hlavne krčmy. V zahraničí sa potvrdil zaujímavý fakt, že v čase krízy ľudia síce menej navštevujú reštaurácie, ale o to viac chodia „zabudnúť“ na ťažké časy pri poháriku alkoholu do barov. To bude predstavovať príležitosť hlavne pre pohostinské zariadenia nižšej cenovej skupiny a tiež nie veľmi drahé bary.

Naopak, v prípade hotelových a iných ubytovacích zariadení dôjde k hlbokému prepadu. Jednak počet zahraničných turistov sa prudko zníži, keďže sa jedná o celosvetovú krízu, rovnako aj počet domácich turistov výrazne klesne. Mnohé hotely a penzióny môžu čeliť bankrotu.

Verejný sektor – štátni úradníci, samospráva, školstvo

V čase krízy by malo byť logické, že tak ako sa šetrí a prepúšťa v súkromnom sektore, rovnako by sa malo postupovať aj vo verejnom sektore. V tomto prípade tomu tak ale nebude. Slovenská vláda sa viackrát zaviazala presadzovať opatrenia na podporu zamestnanosti. Bolo by preto veľmi nelogické, aby súkromnému sektoru kázala neprepúšťať a ona sama by tak činila vo verejnej správe. Preto je možné verejný sektor v čase krízy považovať za pomerne stabilný. Dokonca aj v prípade, že by sa ukázala prezamestnanosť v niektorých štátnych úradoch, vláda si v tejto dobe nedovolí prepúšťať. Podobne ako tomu bolo v minulosti, tak aj v nadchádzajúcej dobe sa miesto štátneho úradníka začne považovať ako určitá životná istota. Miesta, ktoré boli doteraz v porovnaní s prosperujúcim súkromným sektorom menej platené a nie až tak lukratívne (samozrejme okrem vysokých pozícií kde vládla korupcia pri verejnom obstarávaní), začnú byť odteraz miesta v štátnej správe lákavé a vysoko žiadané.

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo bude do určitej miery tiež postihnuté krízou, aj keď v menšom rozsahu ako napríklad výrobný sektor alebo stavebníctvo. Sektor zdravotnej starostlivosti by bolo síce možné charakterizovať ako súčasť verejného sektora, rozdiel je ale v tom, že väčšina financií sem prichádza v podobe odvodov zdravotného poistenia zo súkromného sektora. Pokles ekonomickej aktivity v súkromnom sektore tak bude výraznou mierou vplývať na množstvo finančných prostriedkov pritekajúcich do zdravotníctva. Priamo nejaké veľké prepúšťania tu síce nehrozia, no nedostatok financií, skresávanie rozsahu preplácanej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, zavádzanie nových limitov a oneskorené platby za služby voči lekárom a zdravotníckym zariadeniam budú v tomto sektore vyvolávať pomerné silné tlaky.

V rámci úsporných opatrení sa bude aspoň naoko verejne tlačiť na zvýšenie predpisovania generických liekov namiesto originálnych, respektíve nových patentovo chránených liekov. Účinok to ale bude mať len mierny, takže je možné očakávať, že tržby hlavných farmaceutických firiem, aj keď síce v celkovom meradle poklesnú, no výrazný vplyv na existenciu väčšiny z týchto firiem to mať nebude. Avšak nie je vylúčené, že aj v tomto segmente dôjde k občasným bankrotom, prípadne akvizíciam a fúzovaniu veľkých farmaceutických firiem.

Sektor maloobchodu a obchodných reťazcov

Postupne ako budú ľudia prichádzať o prácu a disponibilné príjmy, budú obmedzovať aj množstvo peňazí utrácaných na základné životné potreby v podobe potravín, oblečenia a ostatných spotrebných tovarov. Mnohé obchody, hlavne s odevom, obuvou a spotrebnou elektronikou silno pocítia pokles predaja. Mnohé z nich zaniknú. Veľké supermarkety sa pravdepodobne udržia, ale aj tie budú mať veľké problémy. Samozrejme, ľudia budú naďalej nakupovať potraviny, ale nie v takom množstve ako doteraz. V podstate z tohto hľadiska kríza ľudom na Slovensku pomôže. Výskumy za posledných 8 rokov ukázali, že problém obezity na u nás je výrazne na vzostupe. Podiel na tom samozrejme mala zlepšujúca sa ekonomická situácia, vyššie zárobky, nízka nezamestnanosť, zvýšená pohodlnosť, vyvážanie sa autami aj na 200 metrové vzdialenosti a podobne. To sa v nasledujúcom období dramaticky zmení. Ľudia začnú 2x rozmýšľať predtým, než niečo vložia do nákupného vozíka. Začnú chodiť viac pešo alebo na bicykli. Vlastne by sa pri tomto bode dalo povedať, že všetko zlé je na niečo dobré.

Oblasť, ktorá v tomto období ekonomického útlmu zaznamená výrazný rast bude obnova miestnych trhov s ovocím a zeleninou pochádzajúcej z lokálnej produkcie, rovnako aj znovuobjavenie sa niekdajších blších trhov. Viac ľudí začne namiesto supermarketov a značkových obchodov nakupovať v menších obchodoch nachádzajúcich sa v blízkosti ich bydliska. Aj tento faktor je možné chápať ako pozitívny dôsledok krízy. Doteraz bolo predsa proti zdravému rozumu nakupovať paradajky bez chuti zo Španielska, alebo chemikáliami nadopovaný cesnak z Číny.

Na záver tohto článku by som rád uviedol zopár odporúčaní, ktoré by podľa môjho názoru mali ľudia urobiť v najbližšom období pre to, aby čo možno najviac minimalizovali nepriaznivé dopady krízy pre seba a svojich blízkych:

1. Zbavenie sa úverov a všetkých dlhov

Prvým krokom, ktorý by mal každý človek v tejto dobe spraviť je zbaviť sa úverov a pôžičiek do tej miery pokiaľ to len je možné. Aj za cenu predaja veci, na ktorú bol daný úver alebo pôžička poskytnutá.

Ak si niekto zobral auto na leasing a má ho splácať už len zopár mesiacov, tak je to v poriadku. Ak ho má ale splácať ešte ďalších 2 a pol roka, v tomto prípade je dobré auto predať a vyplatiť leasing. To platí dvojnásobne ak sa jedná o druhé alebo tretie auto v rodine. Ak človek auto nevyhnutie potrebuje, potom za sumu, ktorá mu ostane z predaja nového auta, kúpiť nejaké ojazdené lacné auto. V tejto dobe nie je priestor na luxus. Ak auto, tak úplne postačí také, ktoré splní úlohu prepravy človeka. Ostatné veci ako požadovaná novosť auta, prestíž pred okolím, chcenie vlastniť najnovší model autorádia a celoplošné ozvučenie možno neskôr, teraz určite nie.

V prípade spotrebného úveru hľadať možnosti ako ho čím najrýchlejšie splatiť. Ak ma človek isté miesto, môže si úver ponechať a o predčasnom splatení uvažovať až v prípade, ak by začali neúmerne stúpať úroky. V prípade neistého miesta, zbaviť sa aj spotrebného úveru.

Hypotéka ja kategória sama o sebe. Tuto nie je možné dať jednoznačnú radu, keďže každý prípad je iný a je nutné ho posúdiť individuálne. Faktory, ktoré by bolo potrebné vziať do úvahy sú napríklad výška hypotéky, doba splácania, percento splátky z celkového príjmu človeka, stabilita zamestnania, vlastnená nehnuteľnosť a perspektíva miery poklesu jej ceny (áno, všetky nehnuteľností poklesnú na cene, jedna viac, iná menej), či je to jediná vlastnená nehnuteľnosť alebo či bola kupovaná za účelom investície, prípadne na prenájom a podobne.

V každom prípade by sa mal človek snažiť ak už nie zbaviť sa hypotéky úplne, tak aspoň znížiť ju na minimum. Problém je v tom, že cena nehnuteľností pôjde nepochybne ešte veľmi smerom dole, takže jej teoretickým predajom v súčasnosti a opätovným kúpením v budúcnosti by tak človek vedel ušetriť, respektíve minimalizovať svoju stratu. Samozrejme, niekto kupoval nehnuteľnosť preto, aby v nej býval a nie preto, aby špekuloval s jej cenou. Nakoniec práve spomenuté špekulácie viedli k nafúknutiu bubliny na trhu realít.

Ďalším, dôležitejším dôvodom, prečo sa zbaviť hypotéky je fakt, že v dobe nástupu spomínanej hyperinflácie banky dramaticky zvýšia úrokové miery. Niekto by si teraz pomyslel, že to nie je predsa žiaden problém, pretože hyperinflácia bude znamenať aj vyššie mzdy, z ktorých sa hravo pokryje zvýšená splátka. Háčik je ale v tom, že v danom čase už pravdepodobne budete nezamestnaný a bude problém zohnať aj tie znehodnotené peniaze. Preto, čím skôr sa hypotéky zbavíte, tým lepšie.

2. Minimalizovať svoje fixné životné náklady

Ak máte v súčasnosti príliš veľa rôznych výdavkov a účtov, ktoré pravidelne každý mesiac platíte, snažte sa v nich urobiť inventúru a vylúčiť všetky nevyhnutné platby. Výsledkom budú dve veci. Prvou – začnete si vytvárať vyššie úspory už teraz, keď ešte ich máte z čoho ich vytvárať. Druhou vecou bude, že v prípade zhoršenia životnej situácie, ako napríklad strata vlastného zamestnania alebo zamestnania iného člena rodiny podieľajúcom sa na jej chode, budete schopní vyžiť s nižším množstvom peňazí. Pri súčasnom predchádzajúcom zvýšení úspor tak budete schopní prečkať podstatne dlhšiu dobu bez hrozby exekúcie, straty domova alebo iných dôsledkov nedostatku peňazí.

Ďalej nasleduje zoznam príkladov vecí, o ktorých môžete pouvažovať či sú naozaj nevyhnutné a prípadne ich vylúčiť z výdavkov:

- prejsť z paušálu na mobilnom telefóne na predplatenú kartu (Prima, Easy)

- namiesto telefonovania a vykecávania sa (žiarenie z mobilov dokonca ani nie je zdravé, hrozí poškodenie mozgu, sluchu zraku a dokonca rakovina) posielajte sms-ky, prípadne sa s ľuďmi viac stretávajte naživo

- zrušte všetky nepotrebné a drahé poistenia ako životné, kapitálové, investičné a podobne (Väčšina poisťovní aj tak do dvoch rokov skrachuje. Najväčšej poisťovni sveta AIG musela americká vláda poskytnúť vyše 100 miliárd USD, aby zatiaľ neskrachovala).

- zachovajte si len tie poistenia, ktoré sú povinné zo zákona, prípadne predstavujú malú sumu a sú pre vás dôležité. Ostatné zrušte.

- pokiaľ vlastnite dom, zamyslite sa nad možnosťou produkovať vlastnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov (solárna, veterná, malá vodná elektráreň). Domáci kutilovia si dokážu postaviť veľmi lacno slnečnú elektráreň z použitých a odhodených slnečných kolektorov, prípadne malú veternú elektráreň

- ak bývate v byte, nejaké solárne panely by sa možno zmestili aj na balkón. Ak výroba vlastnej elektriny sa vám zdá nereálna alebo pritiahnutá za vlasy, potom sa snažte aspoň mať zateplený dom a používať úsporné elektrické spotrebiče. Elektrina bude totiž časom veľmi drahá.

- uvážte si, či naozaj potrebujete kabelovú televíziu alebo či by sa nedal zohnať lacnejší paušál na internet. Potrebujete naozaj neobmedzený download v ktorúkoľvek dennú či nočnú dobu?

- pozor! Keď budete meniť akékoľvek zmluvy, tak sa bezpodmienečne vyhýbajte všetkým zmluvám, ktoré vás viažu na určitú dobu (mobilné paušály, internet, Magio a podobne)

- máte predplatené časopisy alebo noviny? Zrušte to, dnes už je aj tak takmer všetko na internete. Časopis ako „Plus 7 dní“ naozaj nemusíte. Ak predsa len neviete odolať, nájdite si staršie čísla v knižnici alebo požičajte si od známych keď to oni dočítajú.

- kúpil si váš sused nedávno nový LCD alebo plazmový televízor a vy nechcete byť o nič horší ako on, preto plánujete podobný nákup? Nerobte to, sú to zbytočne vyhodené peniaze. Váš súčasný televízor kľudne vydrží ešte zopár rokov. Rovnako zrušte alebo odložte na neskôr iné, podobne veľké nákupy.

3. Zabezpečte si v predstihu váš príjem, prípadne ho diverzifikujte

Ak vaše pracovné miesto je v ohrození, nečakajte na výpoveď, pokúste si už teraz nájsť prácu, aj keď možno menej platenú, ale zaručenú s perspektívou jej existencie aj v ťažkých časoch. Napríklad už spomínaná štátna správa bude v budúcnosti predstavovať určitú stabilitu. Prípadne ak si viete privyrobiť aj inak ako v hlavnom zamestnaní, urobte tak už teraz. Či už cez živnosť, čiastočný úväzok alebo aj takzvané fušky.

4. Zvážiť presťahovanie sa na dedinu, alebo do menšieho mesta

Ak ste vždy túžili žiť na dedine a nie vo veľkomeste, teraz je tá správna doba. Ak predajom bytu v meste by ste za tú istú cenu dokázali kúpiť na dedine dom, najlepšie s veľkou záhradou, urobte to teraz. Neskôr, v čase hlbokej krízy váš byt v meste už nebude mať ani zďaleka takú cenu akú zatiaľ ešte dnes má, neskôr za neho už dom na dedine nekúpite. K tomu bude život v mestách oveľa ťažší. Jednak sa zvýši kriminalita a na druhej strane hrozia problémy so zásobovaním nielen obchodov, ale aj bežnými občianskymi službami ako dodávky elektriny, plynu, vody, odvoz smetí a podobne. K narušeniu týchto verejných služieb síce nedôjde hneď, ale v čase prehlbujúcej sa krízy dokonca ani to nie je vylúčene. Neskôr určite oceníte možnosť dopestovať si ovocie a zeleninu vo vlastnej záhrade. Okrem toho na dedinách je lepší vzduch, vaše deti to určite ocenia viac ako život v paneláku na preplnenom sídlisku, kde nie je bezpečné ísť ani na pieskovisko. Vo vlastnom dobe je okrem toho možné si časom zabezpečiť vlastné cenovo výhodné zásobovanie energiami, či už sa to týka vykurovania, vody alebo výroby elektriny.

Samozrejme takéto presťahovanie sa nie je vždy možné hlavne kvôli práci, ktorá je v súčasnosti sústredená hlavne vo veľkých mestách. To sa ale môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Väčší význam získa samozamestnávanie a samozásobovanie. Tak tomu napokon bolo po celé tisícročia ľudského vývoja. Možno dnes sa podobné úvahy zdajú prehnané, doba však ukáže, že to až tak prehnané vôbec byť nemusí.

5. Presunúť časť voľných finančných prostriedkov do aktív zachovávajúcich si hodnotu v čase krízy

Z krátkodobého hľadiska je vhodné držať hlavne peniaze v hotovosti a to z dôvodu spomínanej deflácie, keď ceny sa určitú dobu budú znižovať. Počas tejto doby sa ako najvýhodnejšia voľba javí práve držba peňazí. Neskôr, po nástupe hyperinflácie sa ale hodnota peňazí začne prudko znižovať. Vtedy je vhodné peniaze uložiť do aktív, ktoré si zachovajú svoju hodnotu. Z historického hľadiska takým prostriedkom je zlato. Zlato si viac-menej zachovalo svoju hodnotu aj počas takých kríz akými boli napríklad svetové vojny, či morové epidémie.

Aj tu ale platí porekadlo, že dobrá gazdiná nedáva všetky vajcia do jedného košíka. Aj u zlata sa totiž môžu prejaviť dočasné kolísavé tendencie. Osobne som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska, keď tu už nebude ani Euro, ani Dolár, zlato svoju hodnotu bude mať stále.

Ďalším aktívom, ktoré si zachová hodnotu je pôda a kvalitné úžitkové nehnuteľnosti. Pod nehnuteľnosťami teraz nemám na mysli byty a apartmány v mestách, ale domy a statky na vidieku využiteľné nielen sa samotné bývanie, ale aj na určitú hospodársku činnosť. Hodnota pôdy je z hľadiska produkcie potravín samozrejmá. Ak teda plánujete s kúpou či už domu, záhrady alebo ornej pôdy, tak tomu vravím áno, ale len za rozumnú cenu. Mnoho nehnuteľností v tejto kategórii je už dnes výrazne predražených. Treba preto hľadať, hoc aj v odľahlejších oblastiach nie až tak veľmi postihnutých realitnou bublinou také miesta, kde sa tento typ aktív dá zaobstarať za rozumnú cenu. Prípadne je treba ešte chvíľu počkať, keď sa počas prepadu cien všetkých nehnuteľností znížia aj ceny v tejto kategórii.

6. Investície do vzdelania a nových zručností

Snáď jedinou oblasťou okrem zlata a úžitkových hospodárskych nehnuteľností do ktorej sa v súčasnosti oplatí investovať je vlastné vzdelanie a rozvoj zručností. Z remesiel budú vždy potrebné profesie ako murár, tesár, inštalatér, obrábač kovov, rezbár, pekár a podobne. Aj keď tieto profesie v prechodnej dobe počas krízy zrejme nebudú žiadané v priemysle, budú ale nepostrádateľné pre lokálnu ekonomiku, prípadne samostatné hospodárenie. Tieto profesiu zažijú v nadchádzajúcom období svoju renesanciu. A napokon, každá kríza netrvá večne a časom, po oživení, bude po nich opäť záujem aj v širšom ekonomickom meradle.

Z oblasti vysokoškolskej kvalifikácie sa počas krízy výrazne zníži dopyt po rôznych analytikoch, ekonómoch, finančníkoch, právnikoch a podobných kvalifikáciách, ktoré budú prvé na rade, keď bude dochádzať k prepúšťaniu. Nebudeme si predsa nič nahovárať, ale tieto profesie, aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať potrebné, tak sú to predsa len servisné činnosti, pri ktorých sa priamo nevytvára žiadna hodnota. Ich význam vo fungujúcej robustnej ekonomike je hlavne pri zvyšovaní jej efektivity a zabezpečovaní hladkého priebehu zložitých procesov. Nadchádzajúca doba sa ale bude vyznačovať fragmentovanou ekonomikou a jednoduchými procesmi. V čase ekonomickej krízy sa bohužiaľ stavajú uvedené profesie takmer nepotrebné.

Na druhej strane, profesie, u ktorých nastane pokles len miernejší, prípadne stagnácia bude oblasť informačných technológií. Predsa len žijeme v informačnej ére a ani počas hlbokej recesie sa úplne do pralesa nevrátime. Ale tak ako v iných oblastiach, aj tu bude dochádzať k reštrikciám, šetreniu a obmedzovaniu počtu informatikov.

Za kvalifikácie s najlepšou dlhodobou perspektívou pokladám kvalifikácie vedcov, inžinierov a technikov. Z krátkodobého hľadiska síce budú tieto profesie utlmujúcou sa výrobou ťažko postihnuté, no zo strednodobého hľadiska (2 až 3 roky) to budú práve tieto oblasti, ktoré zaznamenajú najväčší rozmach. Ako na jednu z významných príčin súčasnej krízy sa poukazuje odklon od reálnej ekonomiky smerom k špekulatívnej finančnej ekonomike. Posledne desaťročie vo svete prevládala predstava, že finančné trhy sa dokážu produkovať vyššie hodnoty ako výroba. Dnes sa ale ukazuje, že jedine čo tieto trhy vyprodukovali bola mega bublina fiktívnych hodnôt. Táto bublina v súčasnosti praská a zaniká.

Preto aj najviac postihnutými štátmi sú tie, ktoré svoju ekonomiku postavili na fiktívnych finančných a nie reálnych produktoch a službách. Krajina ako Island v podstate už ako krajina skrachovala, zachraňovať ju musel Medzinárodný menový fond pôžičkou vo výške 10 miliárd dolárov, čo je na štát s 230 tisíc obyvateľmi nepredstaviteľne veľká suma. To je ako keby si Slovensko požičalo v prepočte na svojich obyvateľov 240 miliárd dolárov, teda okolo 5000 miliárd bývalých slovenských korún – niekoľko násobok slovenského ročného HDP. Ďalšími silno postihnutými krajinami sú hlavne Veľká Británia a USA, teda krajiny ktoré sa donedávna pýšili „najrozvinutejším“ finančným trhom na svete.

Preto do budúcna je možné očakávať prechod od doterajšej virtuálnej finančnej ekonomiky k ekonomike reálnej, to znamená k výrobe, výskumu, vývoju a novým technológiám. Snahu o tento posun už bolo možné zaznamenať aj z vyjadrení mnohých popredných svetových politikov a posledne aj od novozvoleného amerického prezidenta. Rovnako mnohé podporné krízové balíčky vlád sú smerované práve do týchto oblastí. Preto som presvedčený, že kvalifikácie v oblasti vedy, výskumu, techniky, inžinierstva a vzdelávania sa stanú pre novú postkrízovú ekonomiku kľúčovými. V minulosti sa príliš veľká časť prostriedkov určených na výskum a vývoj investovali do oblastí, ktoré podľa môjho názoru predstavujú pre ľudstvo minimálny prínos. Išlo napríklad o oblasť spotrebného tovaru, vývoj mobilných telefónov, televízorov, DVD a MP3/4 prehrávačov, iPodov a podobne. A stačilo tak málo – kolaps dopytu, kolaps dôvery vo finančné pyramídy a domček z karát sa zosypal. V budúcnosti očakávam, že sa zdroje presunú do výskumu a vývoja prospešnejších vecí, konkrétne do vývoja nových energetických zdrojov, veľkých infraštruktúrnych projektov a znalostnej ekonomiky so snahou o rovnomernejšie a spravodlivejšie rozdelenie bohatstva medzi jednotlivé národy sveta.

Záver

Dúfam, že tento článok nepôsobí veľmi pesimisticky. Analýzu súčasnej situácie a perspektívy ďalšieho vývoja som sa snažil podať čo najrealistickejšie. Do budúcnosti sa v žiadnom prípade netreba dívať s obavami alebo pesimizmom. Nakoniec predsa platí, že každý koniec je zároveň začiatkom niečoho nového. Dúfam, že koniec súčasnej epochy je koncom obdobia chamtivosti, špekulácií a snáh o vlastný prospech na úkor všetkých ostatných. Prechod bude zrejme tvrdý a pre mnohých bolestivý. Zároveň sa ale teším na novú éru skutočného rozvoja tvorivého ľudského ducha, keď po prekonaní obdobia dnešného individualizmu a bezohľadnej konkurencie vstúpime do éry tvorivej kooperácie. Pevne verím, že budúci vývoj sa bude uberať práve týmto smerom.
http://www.badatel.sk/index.?option=com_content...Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Elias   |   ip:84.245.71   |   2009-02-08  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musím priznať , že triezvy článok. Nie velmi optimistické, však o to viac pravdivé. Niečo by som si prial aby vyšlo určite. A to, že snáď padne tá bublina finančníkov , analytikom a podobných príživníkov, ktorí sa tvárili ako najpotrebnejší na svete , do všetkého kecali a ...kradli úžerou. Teraz stále tárajú , sú múdri. Problém je , že znovu len konštatujú, ale v reále si nevidia ani pod nos.
Ešte keby sa tak stalo aj globocentrálne (nový jork), ale tí starí kšeftári z toho asi znovu vyjdú ako víťazi (Rocky ...).JankoHraško   |   ip:91.148.16   |   2009-02-08  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry članok ale zabudlo sa na pad Koruny,zloteho,forintu tieto meny budu nahradene pravdepodobne este tento rok po ich pade Eurom a tato zmena sa prejavý aj na Slovenskom financnom trhu negativne voci Sk exportu do tychto štatov.


Albion   |   ip:92.245.8.   |   2009-02-08  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm zaujimalo by ma ako sa autor diva na moznost, ze nespokojni ludia zacnu prudko zvysovat utoky proti najvvyssim vrstvam, zatial je to len vo forme strajkov a nepokojov v niektorych statoch, ale co ak sa tie dohady o 25 % nezamestnanosti potvrdia? Uz teraz mnohi ziju ledva od vyplaty k vyplate, ako sa na to divate aj ostatni citatelia?


alamo   |   ip:85.13.72.   |   2009-02-08  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je tu jeden nozaj nepriazniví "umocňujúci" faktor ochladzovanie
http://dolezite.sk/Scenar_silneho_dolara_alternativa_celosvetovej_hyperinflacie.html

slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-02-09  (02:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcel som investovat polovicu uspor do zlata, no ale tento clanok ma len utvrdil v mojom rozhodnuti


Andrew   |   ip:88.212.6.   |   2009-02-10  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teoreticky súhlasím so všetkým, čo je napísané v tomto článku. No niektoré návrhy boli však skôr utopistické. Veď keď sa má dosiahnúť ekonomická svetovláda, tak hádam tí nad nami by nedopustili, aby sme spadli až tak na dno. Aj keď na druhej strane treba dodať, že každá zmena prináša nejaké dane a obety.No dalo by sa o tom dosť diskutovať.Uvidíme, čo čas prinesie. PS: Vskutku dobrý článok. Verím, že aj "boháči" utiahnú opasky a nech konečne tí hore vedia, za čo berú toľké peniaze.


marek   |   ip:85.248.24   |   2009-02-10  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekný článok, nejak tak som o tej kríze uvažoval, ten návrat k jednoduchšiemu životu na dedine. Koniec koncov pre slovensko aj tak realita kedže väčšina ľudí tam aj tak žije. Raz sa to stať proste muselo... Ale zaujímalo by ma ako sa dá reálne investovať do zlata, myslíte nakúpiť šperky v zlatníctve, lebo čo viem, tak ku "zlatým tehličkám" sa normálny človek reálne aj tak nevie dostať len v podobe nejakých certifikátov a podobne, poznáte nejaký najvhodnejší spôsob? Vďaka za rady :)


duves   |   ip:91.127.22   |   2009-02-10  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor si vzajomne protirečí. Je to paškvil, celý článok.


Boris   |   ip:195.91.79   |   2009-02-11  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj "poučný" článok. Autor je pravdepodobne jeden z tých, ktorí maju doma krištáľovú guľu a dokonale vedia, čo sa bude diať. Ale aj tak je najvtipnejšia pasáž o úsporách, najmä časť o tom, ako nás pred krízou zachráni to, že si nebudeme kupovať časopisy. alebo, a to citujem "Domáci kutilovia si dokážu postaviť veľmi lacno slnečnú elektráreň z použitých a odhodených slnečných kolektorov, prípadne malú veternú elektráreň". najúspornejšie by to bolo urobiť to z kôry stromov, noža a žuvačiek, podľa vzoru MacGyver-a.


fidel   |   ip:85.216.24   |   2009-02-12  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je nutné povedať, že pokiaľ budú ľudia ochotný pracovať a chápať reálne okolitý svet, takáto situácia nie je prípustná. Svetové veľmoci už raz zažili podobný scenár - druhá svetová vojna po kríze z roku 1929. Momentálna situácia je zapríčinená nerozvážnou politikou centrálnych bánk a tvorbou "nových peňazí", ktorých množstvo predbehlo reálny rast celosvetovej produkcie. Z tohto pohľadu vzniká otázka ako "nanovo" usporiadať finančný svet. Pokiaľ sa stratí hodnota peňazí, nestratí sa hodnota tovarov a služieb. Je možné využiť barter. Je dobre, že dochádza preusporiadaniu priorít jednotlivých veľmocí, treba si uvedomiť, že plytvanie nemôže trvať naveky, ako príklad odporúčam tento dokument
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=8610
4lánok zachádza do extrémov, čo je ale na jednu stranu dobré - môžeme si uvedomiť všetky riziká.


zuzana   |   ip:213.160.1   |   2009-02-12  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trošku realita, veľa (ako Boris spomenul)Mac Gyvera, dosť trufalosti takto definovať budúcnosť. V každom prípade nás asi naozaj čaká návrat k skromnosti, pokore, solidarite a prehodnoteniu priorít - to nám nikomu neuškodí. Možno to prišlo v hodine dvanástej. Tiež odporúčam pohľady na vývoj krízy z úst Tomáša Sedláčka - veľmi jednoducho a poučne formulované. Nebojte sa, prežijeme!


fidel   |   ip:85.216.24   |   2009-02-12  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď Sedláček povie, že bude 10 dní držať hladovku keď je kríza ?
Predstavím, že nosí oblek, ktorí by zasýtil 2 dediny v Zimbabwe ...
na druhú stranu má referencie...
ťažko povedať, čo je momentálne správne, keď je situácia mimo kontroly.
Treba porozmýšlať nad konšpiračnými teóriami.mino   |   ip:77.234.24   |   2009-02-13  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak ako rastie strom 50 rokov, ako na nom rastu vetvy tak isto je tato kriza sucastou niecoho planovaneho, dlhodobeho, ludia vymyslaju neskutocne veci, niektore objavy su naozaj uzasne, nieje mozne aby vo svete fungoval takyto financny system ktoreho dosledky by neboli nasimulovane, toto ma nejaky ciel, urcite to ma nieco s globalizaciou a vplyvom, ale koho voci komu to nemozem tvrdit na 100%, v tomto clanku sa autor zamysla nad fajn vecami ale ako uz spomenul "devus" vyhliadky o realnej ekonomike su prilis utopisticke... MMF ovlada USA, takze MMF nemoze znicit USA.. to nejde, teda iba ak by bol v celom tom systeme niekto kto chce rozlozit tento system zvnutra.. :-) to by bola aka bondovka.. :-)


aaaa   |   ip:90.176.22   |   2009-02-17  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  50% příspěvků ke článku je podobně alibistická jako ta od fidela "takáto situácia nie je prípustná...", chachá, to mě fakt pobavilo. krize ve třicátých letech a po válkách je nic proti tomu co přijde. osobně bych doporučil pro materialisty - kupujte ornou půdu, to je po tisíciletí pramáti všech hodnot; pro věřící lidi - upněte se více k duchovním hodnotám a k Bohu (a samozřejmě taky si kupte půdu)


JIri Kodet   |   ip:62.168.12   |   2009-02-20  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne by jen zajimalo. kde udelali soudruzi z Wall Street chybu?


Braňo   |   ip:85.248.12   |   2009-02-21  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám tendenciu vnímať tento a ostatné články ako sugestívne manipulovanie snažiace sa o vykreslenie skutočnosti, asi presne také, o akom sa nás autori článkov snažia presvedčiť, že "tí zlí" sú tí bohatí a tajomní z FEDu..., ktorí to tu všetko manupilujú. Žiadne dôkazy.
Akoby zázračné riešenia a postupy, ako sa dostať z tejto "strašnej" situácie, ktorú tak katastroficky opisuje autor. Páchateľ je známy, riešenia sú ponúknuté!
Zaujímavé, že takýto ľudia nie sú práve na tých miestach, kde by boli nápomocní, namiesto toho, aby vypisovali tieto blogové články...
Dokonca v niektorých článkoch mám pocit ne-priameho obohacovania sa.
Ale ako nestranný a o objektivitu sa snažiaci čitateľ, prečítam si aj ďalšie články.


Tomas   |   ip:89.173.80   |   2009-02-24  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po psychologickej stranke je to nebezpecny clanok, pretoze to co si ludia vsugeruju sa zvykne premienat na hmotnu realitu. Takze kolektivny negativizmus by nam mohol velmi uskodit.

Po praktickej stranke vsak suhlasim s autorom. Tiez som zastanca silne racionalneho konania. Plati tu zakon zachovania energie. Ak je niekde pridane, musi byt niekde ubrate. Kazda zbytocna marnivost je v skutocnosti draho zaplatena. Vobec nam netreba mastny hamburger v Mc. Donalde, kazdy rok novy mobil, ci 100x predrazeny byt v centre hlucnej, vyprdenej a smradlavej Bratislavy.

Najvecsiu vinu celej krizy a jej dosledkov prikladam globalizacii, mediam a ludskej neschopnosti samostatne racionalne mysliet. Posledne menovany dovod je zaroven pricinou vsetkeho nestastia na tomto svete. Zial pri sucasnej podpriemernej inteligencii populacie je to neodstranitelny problem.


stefan   |   ip:217.31.32   |   2009-02-27  (02:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teoria jednej osoby na dnešnu dobu.Aj ATOM ma ,proton + a neutron -´Ani ľudstvo nemôže byť jedného typu.A preto aj veľa dobrého je niekedy naškodu,APROPO - aj niečo ZLE je na niečo DOBRÉ.A preto aj ľudia musia byť DOBRI aj ZLI, PRACOVITI a LENIVI, SLUŠNI aj CHAMTIVÍ. Tak to je, a asi to tak aj má byť.


ghs   |   ip:95.102.14   |   2009-03-07  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobre napisany clanok, s jednoduchym a zrozumitelnym zaverom. Kiez by sme z obdobia individualistickej chamtivosti dospeli do obdobia tvorivej kooperacie.


Peter   |   ip:158.195.1   |   2009-03-18  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne stačí jediný fakt. Ak autor označí Ukrajinu za jednu z pomerne vyspelých krajín, je dosť dezinformovaný. Táto paranoidná žvatlanina je podľa môjho názoru nafúknutou kôpkou "faktov", poupravovaných v prospech podpory pesimistických prognóz. Pripadá mi to, ako keď v správach dávajú samé nehody, násilnosti, krádeže a ublíženia na zdraví. Predpokladám, že autor pravidelne sleduje správy, možno si ich aj nahráva na video a nepochyboval by som ani o tom, že sa na tom, s prepáčením, ukája.


Jano   |   ip:91.127.16   |   2009-12-16  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok, dostal som sa k nemu až v decembri. Čas je najlepší kontrolór - odporúčam autorovi ale i jeho odporcom aj priaznivcom, skúste porovnať decembrovú skutočnosť, s touto víziou.....


RV   |   ip:88.102.14   |   2009-12-16  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci moji mili.

A ja som uz davno na ten celi uzernicky svindel kasinovej ekonomiky do ktoreho sme boli sistematicky zatahovany VSETKYMI "demokraticky" sa meniacimi vladami po roku 1989 , upozornoval,uz v roku 1994 v mojej knizocke Tretia Cesta,ktoru som vydal na vlastne naklady a vy si ju mozete stiahnut tu na tomto linku ZADARMO.

http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-
Tretia-cesta

Je to moj vianocny dar Slovenskemu Narodu.Je to len 15 stranok,ale je to tam tak po lopate vysvetlene ze aj deti to musia pochopit!
bublinka   |   ip:91.127.12   |   2009-12-16  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV dakujeme pekne:)
Po precitani clanocku sa zhodujem s nemnohymi teakciami tu,je tazko to zachytit,niecim sa mi tento scenar zda vadny,pouziva mnozstvo cisel a abstraktnych ekonomickych pojmov,no vobec nepocita s ludskymi reakciami,ktore mozu byt do buducnosti tak isto nevyspitatelne,ako dnesny ekonomicky system.Stale vidi najvacsiu silu v cislach a ekonomickych pojmoch ako niecom Bohom predurcenom a ani ho nenapadne,ze uz za par mesiacov moze byt vsetko uplne inak.
Mi to pripomina jeden pribeh,ako dvaja mnisi, krestansky a budhisticky cely zivot polemizovali,ako to je na druhom svete a slubili si,ze ked prvy zomrie,pride tomu druhemu povedat,ci je to tak,alebo onak,no a ked prvy zomrel a dostavil sa k tomu este zijucemu,ten sa ho nedockavo pytal,tak ako je to,tak ako si ty hovoril,alebo ako som ja hovoril, a zomrely mnich mu odpoveda,je to uplne inak, a to je v tom co nas caka aj Tretia cesta Rudolfa Vaskeho, v skratke,vsetko bude uplne inak.
Inak Sybila povedala nieco v zmysle,ze vsetko co bude,tu uz bolo...,ze nikto nic nove nevymysli...
http://www.pre-slovensko.sk/clanky/sibyla.php


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-12-16  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves bingo

clanok je strasenie nechapejuceho cloveka akym je aj autor ktory velmi dobre vedel preco sa nepodpisuje.

Dobre ze nám neporadil aby sme si zacali zbudovávat rýchlo nove obydlia na stromoch.

Kríza je super vec na to aby sa ludia prebrali, nakopali do riti bankárov, prevzali správu penazí do státnych rúk a z jedného dna na druhý je po kríze.
Autor clanku potvrdzuje ze je líznutý ekonom ale absolutne nerozumie prícine krízy a financnému systemu.Ja sa naopak tesím kríze lebo aspon sa ludia preberu a zacnu chapat kto ich okráda a o com vlastne v skutocnosti demokracia je.O zlodejstve a krádeži poctivo pracujucich ludi!!!!O nicom inom.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-12-16  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka
ja ta uz druhý krat musim pochválit, nemozem si pomoct.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Si pripravený na šok? Lepšie by bolo ak áno!

Čo sa prihodilo v horúce dni leta 1859 cez priepasť 150 milión km medziplanetárneho priestoru, ktorý oddeľuje Zem od Slnka, bolo toto: 28. augusta pozorovatelia zaznamenali nárast mnohých škvŕn na povrchu Slnka. Škvrny su miesta s extrémne intenzívnymi magnetickými poľami. Tieto polia su poprepletané a výsledná magnetická energia môže generovať náhly výbuch energie zvanej slnečná protuberancia. Medzi 28. augustom a 2. septembrom bolo pozorovaných niekoľko takýchto protuberancií. Potom, 1. septembra, Slnko vystrelilo mamutí výbuch hmoty. Skoro 1 minútu bolo množstvo dopadajúceho slnečného svetla dvojnásobné v porovnaní s normálom. "Spolu s protuberanciou vyšľahol aj masívny oblak magneticky nabitej plazmy," povedal Tsurutani. " Nie celá koronálna masa smerovala k Zemi. Ale čo normálne trvá 3 až 4 dni kým sa dostane k nám, teraz zabralo 17 hodín a 40 minút," poznamenal.


Nigel Farage-Evropská unie je FAIL

Rímsko-katolícka Cirkev

História Slovenskej koruny

Sója - Fakty a bludy o sóji

DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2873 s