15. September 2019
    
Čo robiť v týchto dňoch? Pripravovať občiansku a demokratickú revolúciu - Dolezite.sk

Čo robiť v týchto dňoch? Pripravovať občiansku a demokratickú revolúciu


  2012-01-22  (18:06)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čo robiť v týchto dňoch? Pripravovať občiansku a demokratickú revolúciu

Prave som si bol zabehať. Potreboval som si po celom týždni prevetrať hlavu. Dal som sa pri tom do reči s náhodným spolubežcom (bežný ovčan, odhadujem že môže mať 40 a viac rokov, pracuje v bývalom štátnom zariadení, dnes sprivatizovaná akciovka). Nahodil som tému, že koho ide voliť. Je odpoveď "neviem, asi to bude chcieť ďalšiu revolúciu" ma šokovala!

Už aj obyčajní ľudia vnímaju potrebu systémovej zmeny. Takže čo treda robiť v tých dňoch? Inšpiráciu na toto som našiel v nedávnom článku v britských listoch, ktorý vám sem uvádzam.

 

Je však dlhý a prečítať ho zaberie dosť času (ja som ho čítal vo vlaku na ceste do práce - spolusediaci sa riadne zabavili na časti "Proč se dosud ve společnosti skoro nic neděje"). Článok je písaný na české prostedie, ale vymente ODS za SDKÚ, TOP09 za SMER SD a ste doma.

 

Ešte 2 myšlienky na "záver úvodu" a môžete sa pustiť čo čítania:

 

Po 25 rokoch je čas skúsiť ďalší experiment (priamu demokraciu???). Je čas začať pripravovať jeho formu a podobu, aby keď príde vhodná chvíla, nezastihla nás nepripravených.

 

Vyhľadajte komunitné centrá vo vašom okolí (A4 v Bratislave, Stanica Zárečie v Žiline, Záhrada v Banskej Bystici a v ďalších mestách) a začnite diskutovať. Naštudujte ako funguje systém polický systém vo Švajčiarsku, ako krýzu vyriešili na Islande a ďalej sledujte dôležité.sk :)

 

Peter Neruda

 

 

Co dělat? Připravovat občanskou a demokratickou revoluci!

10.1.2012


PROVOLÁNÍ


Co dělat? Připravovat občanskou a demokratickou revoluci! Nadechněme se, postavme se, braňme se!

 

Volby roku 2010 nastolily vládu morální a mocenské lůzy, která si přivlastnila stát a začala na nás, občanech, realizovat experimenty, které se neosvědčily v žádné zemi světa. Koalice ODS, TOP 09 a VV uspokojuje své mocenské a finanční zájmy, poklonkuje finančním kruhům a přeměňuje Českou republiku v zemi, ve které žít je nejen nepříjemné, ale také mimořádně obtížné. Nekompetentní správou země zhoršuje ekonomickou situaci většiny obyvatelstva i státu jako takového a svůj mandát, který obdržela ve volbách, zneužívá výhradně k upevnění vlastní moci prostřednictvím obsazení mocenských pozic vlastními "spolehlivými" lidmi.

 

Důchodová reforma, zdravotní reforma, daňová reforma a reforma školství zatěžují dosud nevídaným způsobem občany a zároveň vytvářejí prostor pro ničím neohraničené podnikání velkých finančních a podnikatelských skupin. Stále rostoucí účty za její nekompetentní rozhodování, plýtvání a sprosté rozkrádání máme zaplatit my, občané a obyvatelé České republiky.

 

Svým vládnutím pošlapává a ničí veškeré principy demokracie. V parlamentu se ohání svojí "legitimitou" 115 hlasů a bezhlavě přikyvuje stále tragičtějšímu obrazu vlády.

 

Vláda se rozhodla nahradit stát sociální soudržnosti státem, ve kterém budeme my, občané, nuceni platit vše a neobdržet od státu jako protihodnotu nic!

Vláda je rozhodnuta prosadit důchodové spoření do soukromých fondů, které na celém světě prožívají krizi, krachují a znehodnocují se v nich vložené prostředky a přeměnit je dříve či později dokonce ve spoření povinné.

 

Vláda je rozhodnuta zprivatizovat zdravotnictví a přeměnit je na další podnikatelský prostor, ve kterém bude "standardní" občan odkázán na péči druhého řádu, bez ochrany a bez jistot.

 

Vláda zatěžuje obyvatelstvo stále vyššími daněmi a pod heslem "zvyšování konkurenceschopnosti" snižuje daně z podnikání. Naprosto přitom opomíjí např. zdanění burzovních a finančních operací a dokonce připravuje zrušení daní z dividend jako další významné oslabení rozpočtu, který je již tak deptán daňovými a pojistnými úlevami pro nejbohatší.

 

Občané jsou vystaveni díky činnosti této vlády zvůli úřadů, velkých firem a soukromých exekutorů. Slabá a nevýkonná soudní moc je neschopná zajistit alespoň elementární zdání spravedlnosti, účinnou a rychlou soudní ochranu proti bezpráví.

 

Stát se ubírá cestou zvyšování napětí, společenkkého rozkladu a prostupuje jej nedůvěra občanů v samotné základy demokracie.

 

O možných cestách z tohoto marasmu je následující text.

 

Nejsme žádní extrémisté nebo jiní divousové, nejsme "blouznivci našich hor". Vyšli jsme z prostředí různých občanských iniciativ a aktivit posledních 20 let, řada z nás již po léta bojuje jako občanští aktivisté proti bezpráví a darebáctví všeho druhu. Naše názory, orientace a přístupy jsou přirozeně různé, nicméně na tom, co by mělo náledovat, jsme se s vědomím vzájemného pochopení a respektu k odlišnostem shodli jako na pravděpodobném směru dalších rozumných snah o změnu.

 

Prosíme, přečtěte si přiložené. Bojujme společně dál! Je málo lepších osudů, nežli jít do bitev za pravdu, spravedlnost a slušnost, proti zdrcující přesile lži, darebáctví, zneužité moci, nahé zištnosti a nemravností všeho druhu!  I prohra v takových dílčích bitvách, jsou-li dostatečně urputné,  je jen přípravou a předzvěstí příštích vítězství!

 

Rádi bychom pozvali všechny zájemce ke spolupráci na aktivitách občanských opozičních struktur. Čas se nachyluje a bude zapotřebí nesedět doma, ale něco dělat!

 

Existuje řada občanských iniciativ a aktivit, ke kterým se lze přidat, připojit a pomáhat v jejich úsilí: např. Akční spolek nezaměstnaných ASN), Alternativa zdola (AZ), Holešovská výzva, Iniciativa za společenskou změnu (IZSZ), Ne základnám (NEZA), ProAlt a další. Kontakty na ně lze snadno vyhledat na webu.

 

Snažíme se rozvíjet myšlenku, že tento špatný společenský systém je možno měnit podstatnými systémovými opatřeními a zásahy, které je možné prosadit, pokud budeme náležitě připraveni na vyvrcholení společenské krize (nejen v důsledku světové hospodářské krize či represe, ale také díky neoliberálním reformám, jež zvláště poslední dvě česká vlády prakticky provádí).

 

Společenská krize vytváří možnosti dík rozhořčení lidí udeřit do prohnilého politického establishmentu ze strany občanů - organizačně zvládnutým tlakem méně bohaté části, tedy 80%-90%, společnosti (odpočteme-li horních deset tisíc a jejich bezprostřední  posluhu a námezdní bodyguardy - tedy i nejniternější bezpečnostní a fízlující aparát státu a nejbohatších oligarchů).

 

Chceme působit k tomu, aby se rozhořčení lidí vtělilo do racionálních požadavků systémové změny a nevyplýtvalo se v rozbíjení výloh bank a McDonaldů či oken Strakovky nebo parlamentních paláců. Hořící auta stejných ubožáků, jako jsme my sami, nejsou žádným rozumným argumentem - pouze vítanou záminkou ke spuštění protilidových represálií.

 

Jste velice zváni a je naléhavě potřeba, abyste se připojili, a to každý podle míry svých možností a dovedností a v souladu se svým zaměřením. Iniciativy jsou krystalizačními jádry, základem širokého budoucího občanského opozičního hnutí, nezávislého na partajích, jehož postuláty budou směřovat ke změně darebáckých pravidel hry v této zemi, k vybojování  reálné demokracie (v kombinaci zastupitelského principu s odpovědností za výkon mandátu a přímé demokracie), k posunu společenského systému vstříc sociální spravedlnosti, ekologické citlivosti, vstříc budoucím nárokům  a civilizačním výzvám.

 

Stačí, pokud se ozvete některé z výše uvedených iniciativ. Pojďme společně!

 

Proč připravovat občanskou a demokratickou revoluci?

Ekonomická krize je tu–a v zákrytu za ní lze čekat celkovou krizi společenskou!


Nyní tu máme podle všeho z hlediska stavu společnosti dobu před vypuknutím fáze akutní společenské krize. Protože krize již probíhá, je zjevně vázána na problematiku krize světové – finanční a celkově hospodářské i sociální, jež může vyústit ve vleklou globální recesi s hlubokým dopadem do naší ekonomiky.


Víme z publikované analýzy ČMKOS, že developerské projekty kolikrát v těchto týdnech a měsících končí, protože banky odvolávají své přísliby úvěrů. Jsou to totiž vesměs pobočky západních bank, jež v zájmu zachování likvidity prostě z pobočných struktur odčerpaly peníze za účelem záchrany centrály a čerta se starají, co to u nás, na periférii světového dění, způsobí.


Ale není tato naše společnost v krizi nebo před krizí i bez toho – i jinak?? Vedena svou vlastní vývojovou trajektorií? Neoliberální reformy, ostrý rozvoj třídních rozdílů, krize důvěry v tuto formu zastupitelské demokracie, měšťácká normalizace poměrů po popřevratových "demokratizačních excesech" 90. let, korupčně-mafiánský charakter zdejšího kapitalismu – to vše vypadá jako docela zajímavý koktejl, kde je pravděpodobné nějaké akutně-krizové vyústění. A pokud se obojí, tedy vnější i vnitřní předpoklady sejdou, zkumulují, pak je společenský výbuch více nežli pravděpodobný.

Proč se dosud ve společnosti skoro nic neděje?


Co se u nás vlastně nyní děje? Proč se "nic" neděje? Lidé se mají stále poměrně slušně a nejdrsnější dopady pociťuje zatím opravdu jen menšina, byť se rychle rozšiřuje. Nižší společenské třídy se právě dotvořily nebo ještě dotváření (výrazná vertikální mobilita 90. let je podle všeho u konce, její těžiště bylo ve 2. polovině 90. let, nyní se již po několik let vzniknuvší rozvrstvení stabilizuje). Ale ti, kdo se ocitli "dole", si toto zdaleka ještě ve všech souvislostech neuvědomují, stali se třídou o sobě, ale v hlavě mají guláš, živený mediálními mnohohlavňovými metači bulvárních výkalů, vedoucími obvyklou přehradnou palbu k překrytí toho podstatného a určujícího, tím nepodstatným a okrajovým.


Sociální životopis těch "dole" k tomu guláši v hlavách také přispívá. Od 70. let se v této společnosti rozvíjel konzumní ideál, zprvu mlsně pošilhávající po Západu, posléze lidé uvítali svůdný a přežraný západní konzumerismus i zde, a to i se všemi jeho "ale". Tohle je zátěž, kterou si s sebou nesou příslušníci nižších tříd do nových poměrů spolu s nejrůznějšími úpornými iluzemi a až teprve jisté procitnutí a vystřízlivění povede k jakés-takés reálné reflexi vlastního postavení.


Zatím není tak zle – jenže jak kde! V Novém Boru, na Bruntálsku, na Zlínsku, ve Šluknovském výběžku, na Jesenicku, v podhůří Šumavy a jinde to bude o hodně odlišné nežli v Praze a ve velkých městech nebo jejich bezprostředním okolí!

Možné varianty dalšího společenského vývoje u nás


S přijatelnou dávkou nejistoty lze formulovat tyto základní varianty vývoje v nejbližších měsících a letech:


I. Vše pojede dál poklidně, tak jako dosud
, a to i navzdory hospodářské krizi a jejím dopadům vláda dokončí své funkční období a poslanecká sněmovna též, "blbá nálada" bude sice přetrvávat, nebo i zhoustne, společenská deziluze se bude spíše zvětšovat, ale mimo menšinové kritické publicistiky a málo úspěšných dílčích pokusů o odpor (místní stávky, "týdny neklidu" či jiné dílčí akce) a nepovedených pokusů o společenskou mobilizaci (petiční akce, snahy o zakládání nových pidistran, sem tam nějaká ta nečetně navštívená demonstrace atd.) - bude celkem vzato klid.


II. Dojde k otřesům, ale oficiální politický establishment je bude zvládat standardními prostředky
, tedy dílčími ústupky, hlasováním o důvěře vlády a její případnou demisí, případně předčasnými volbami do poslanecké sněmovny, vše kombinováno s obvyklými planými sliby opozice (v prvé řadě ČSSD), že po změně vlády nastane téměř ráj na zemi... .


III. Dojde k živelné nespokojenosti, kterou se nepovede standardními prostředky establishmentu utlumit ani zkanalizovat do oficiálních procedur a institucí:
stávky, rozšiřující se stávkové hnutí, vznik sítě stávkových výborů, masové demonstrace proti propouštění, proti vládě a "reformám", následované represemi proti spontánním aktivitám - neohlášeným srocením lidu a nadivoko zahájeným stávkám.


Na Slovensku zbídačení Romové vzali v obdobné situaci před pár lety útokem obchody se základními životními potřebami. Praha je zatím místem, kde je něco takového možno čekat nejméně. Je pravděpodobné, že by takové aktivity mohly začít v periferních oblastech s nejnapjatějšími poměry v zaměstnanosti a výši reálných výdělků.


Jde tedy o rozvinutí varianty III. S tím, že byly využity její potence pro vyvinutí tlaku na provedení systémových změn.


Na všechny základní varianty bychom se měli připravovat. Měli bychom vědět, co dělat, když ta která nastane. Zajímavé je to, že pokud se připravíme na třetí variantu, budeme do jisté míry připraveni i na ty zbylé. Pro čtvrtou variantu vývoje vycházející z třetí je nutno pracovat – a právě k tomu vás zveme! Náš aktuální odhad ke druhé až čtvrté variantě:


Kumulace hospodářské krize a neoliberálních "reforem" může být docela zajímavou výbušnou směsí. Nicméně politické otřesy lze očekávat asi zpravidla koncem roku, méně pravděpodobně během léta. Kolem poloviny roku (koncem jara?) zpravidla vzrůstá nezaměstnanost (doba dovolených spojená s ukončováním krátkodobých pracovních poměrů a s odchodem absolventů ze škol) a již naplno reálně dopadnou i prvá praktická opatření destruktivných "reforem" - spolu s pokračováním ekonomické recese lze jako výsledek očekávat: masové propouštění, útlum výroby a investic, ale i zdražování životních potřeb v kombinaci s redukcí sociálních dávek a různých výhod.


Očekáváme pak zpravidla přes prázdniny tlumený (díky dovoleným a výlukám z práce s příslibem podzimního rozjezdu), ale vzrůstající neklid. Plný nápor případné sociální krize by mohl nastat v podzimních měsících a s nástupem zimy (absolventi škol budou hledat uplatnění, stejně jako sezónní profese, pokud nastoupí rychle špatné počasí nebo přijdou mrazy, utlumí se práce ve stavebnictví i nad míru útlumu způsobenou krizí).


Tak nějak se situace vyvíjí každým rokem. Časové souvislosti mohou být samozřejmě i jiné, vývoj může být případně i rychlejší – na podstatě to ale nic nemění. Pro nás je to zajímavé z hlediska pravděpodobnosti vypuknutí akutní fáze společenské krize. Ale jsou to odhady - bez záruky!


K tomu jednu důležitou poznámku: partajní opozice se nepochybně chopí příležitosti a pokusí se obyčejnému člověku vsugerovat, že stačí zvolit ji - a vše bude pak již její vládou zařízeno, vše se vyřeší. Pokud opravdu následně ve volbách zvítězí, její vítězství ovšem asi nebude tak pronikavé, aby mohla vládnout jediná strana a spolupráce současných opozičních stran je jak víme nejistá.


Tedy opět bude "východiskem" přibrání nějakého toho lidoveckého či zelenomodrého trpaslíka nebo konzervativně-klerikálního trpaslíka. Zdrojem postupného zklamání obyčejného člověka z nové koaliční vlády by tak byla nejen průběžná vnitřní intelektuální i mravní degradace a impotence politických stran u moci, jejich potácení mezi blairovskými koncepty, tlakem lobbistů a náporem politické korupce, dokud bude u moci, ale i brzdící účinek trpaslíka, který byť malý, bude pravděpodobně nemilosrdně vydírat ve prospěch zachování podstatných "výdobytků" neoliberálních reforem.


Celý tento proces může trvat několik let, kdy k žádné krizi nemusí vůbec dojít, když naděje okrádané a zbídačované většiny se nejprve soustředí na vítězství soc.dem a pak bude několik let probíhat postupná deziluze - to vše za přičinlivé pomoci prodejných mediálních profesionálů (vesměs kopajících za "lidi pravé vůle", tedy za ty, kdo tento dnešní establishment aktivně podporují) a pokládání běžné bulvárně-mediální clony pseudotémat, dezinformací a lží pro masovou indoktrinaci, výrobu podmíněných reflexů a zábran (příkladem budiž dnešní zastydlý antikomunismus studenoválečnických kvalit). Takto by asi vývoj probíhal, pokud by podle druhé varianty stávající partajní systém krizi zvládl. Nic podstatného by se nezměnilo a hniloba by utěšeně pokračovala. Právě tomu bychom měli zabránit.


V nynější situaci je tedy nepochybně racionální zamyslet se nad tím, jak současného a budoucího vývoje využít k vybojování reálně fungující demokracie, ku prospěchu sociálních a důchodových jistot lidí, ku prospěchu ochrany prostředí a zdravých životních podmínek populace, ochrany kulturního dědictví národa a k nápravě četných škod způsobovaných tímto nynějším pořádkem a asociálními "reformami". Víme celkem dobře, jak devastující účinek má dnešní systém na prostředí i na celkový fyzický i mravní stav společnosti.


Ať již jde o hospodářské nebo politické švindly jako zobecněný standard nemravnosti, o korupci, jež se stala integrálním prvkem politického i hospodářského života a nezbytnou součástí fungování politiky v nynější její kvalitě, o otřesné zacházení s volnou krajinou nebo o bezohlednou hypertrofii individuálního automobilismu se všemi jeho drtivými důsledky a následky pro veřejné zdraví. A takových problémů je celá řada.


Základním a podstatným problémem ovšem je prolongace starého industriálně-tržního společenského modelu trvalé materiální expanze a neustálého růstu, dramaticky zesilovaného a zároveň mrzačeného globalizací kapitálu. Nejde o nic jiného, nežli o nezodpovědný postoj oligarchických elit: dokud se kšefty točí, je nutno shrabovat zisky – a po nás potopa!


Nedělejme si ale iluze o reálných šancích na dosažení rychlých a zásadních změn. Bez našeho nasazení to ale nepůjde. Někde se však začít musí a dobře připravené požadavky změn mohou uvést do chodu vývoj charakterizovaný potřebou dalších změn, dalšího jejich postupného prohlubování.

Jaký vztah k oficiálnímu politickému establishmentu zvolit?


Reálný kapitalismus české provenience potřebuje adekvátní politický výraz, tedy politický pořádek, jehož proměny, aféry, reformy, personální obměny, volby, reorganizace a veškeré ty pestré politické hrátky jsou jen zárukou neměnnosti toho podstatného, co je v základech daného celkového společenského pořádku. Tento politický systém je dobře vystižen heslem, nastříkaným sprejem před lety na zeď kteréhosi svatostánku konzumu: Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali!


Neměli bychom si dělat žádné iluze o reálném fungování této současné masové zastupitelské demokracie – jde o vyprázdněnou formálně-procedurální hru, glajchšaltující názorové spektrum pomocí politického zákona velkých čísel.
Probíhající politické divadlo není sférou skutečných rozhodovacích procesů a volební akt je pouhou procedurální a zformalizovanou legitimizací mocenských struktur pomocí vydáním bianco mandátu (zásada neodpovědnosti zvolených zástupců voličům!). Za tímto falešným politickým divadlem se nalézá neveřejná, nekontrolovatelná sféra reálného, neformálního, často korupčně-mafiánsky organizovaného mocenského rozhodování podstatných věcí.


Tento celkový společenský pořádek včetně oficiálního politického establishmentu - jakkoli odpudivého - je vlastně docela dobře, nicméně scestně fungující relativně dovršenou soustavou. Pokud by se mělo na něm něco podstatného měnit (a praktických podnětů i výzev k zásadní změně přináší realita hodně), pak bude nutno do něj udeřit zvnějšku, asi tak, jak provedla NSZZ Solidarnosć, blahé paměti, když narazila do reálně socialistického politického establishmentu v Polsku v srpnu 1980!


Každopádně poučení z dosavadního selhání a zprofanování Strany zelených, ale i Věcí veřejných, je jednoznačné: zakládat stranu jako klasickou součást tohoto nynějšího politického establishmentu nemá smysl – buď se bude muset přizpůsobit pravidlům dané hry a tedy se stane neškodnou součástí oficiální politické soustavy s veškerým tím svinstvem, jež to spolu nese (kariéristé a političtí spekulanti se rychle prosadí do čela) – nebo se nepřizpůsobí a zaujme roli okrajového outsidera bez politických šancí.


Dále: poučením z událostí i protestů v jiných zemích je důležité pravidlo, nenechat se zmáknout oficiální partajní opozicí pro její vlastní cíle. Takové občanské opoziční hnutí musí být svébytnou silou s kritickým vztahem a odstupem k celému politickému establishmentu a s cílem prosazení systémových změn proti jeho odporu a jemu navzdory. Chvilkový soulad cílů s některou stranou či s parlamentní opozicí je nutno zúročit a využít – ne však tak, aby se nezávislá společenská akce stala jen účelově využitým beranidlem opozice proti politickým protivníkům!


Co prosazovat? Jaké postuláty formulovat - tady a teď ?


Ve chvíli propuknutí akutní společenské krize se samy od sebe objeví podstatné - nebo také jen veskrze symbolické - požadavky daného momentu (např. odchod toho kterého politika z funkce, zastavení propouštění tam či onde), jež bude nepochybně nutno podpořit, byť půjde o dílčí nebo jinak omezené požadavky. Přesto nelze vše nechat náhodě. Je nutno rozvíjet a připravovat okruh návrhů či požadavků systémových změn, jež bude nutno v pravý okamžik a na pravém místě předložit a neústupně prosazovat. Je nutno krizi pochopit nejen jako neštěstí či selhání, ale také a především jako příležitost k nápravě.

Představa podstatných, systémových změn – jaká vůbec je? Před vypuknutím akutní sociální krize je nutno v tomto mít jasno! Je nutno zvažovat i rizika změny k horšímu. Případný úplný sociální rozklad by v nynějším globalizovaném světě mohl mít v případě zhroucení poměrně křehkých struktur a vztahů ještě daleko horší dopady, než ty známé z historie 20. století! Prvý sled požadavků by měl mít silný sociální akcent a měl by být veden snahou o důslednou demokratizaci poměrů. Postupné změny (případně postupně se radikalizující požadavky) vypadají jako pravděpodobnější nežli představa náhlé celkové radikální změny.

Klíčovým požadavkem bude ukončit neoliberální reformy a důsledně revidovat to, co bylo již provedeno (zejména reformu daní a veřejných financí, opět zavést daňovou progresi, refomu zdravotnictví, důchodového systému). Rozhodně neprovádět další kroky reformy zdravotnictví a důchodů a nezahajovat připravovanou neoliberální reformu vysokých škol. Prosadit, aby sociální a zdravotní pojištění mělo veřejný statut, aby zdravotní pojišťovny fungovaly na neziskovém základě a musí nad nimi být ustavena spolehlivá veřejná kontrola.


Dále: mělo by jít o požadavky důsledné státní, krajské a obecní podpory veřejnému zdravotnictví, veřejné sociální péči a také veřejnému systému vzdělání, tedy tomu, co lze chápat jako podstatu sociálního státu. Soukromé aktivity v těchto oblastech nerušit, ale mít je k přijetí neziskového statutu veřejné služby. Výrazná podpora vědě a výzkumu, zejména základnímu a společenskovědnímu.


Revidovat pracovní zákonodárství, zajištění v nezaměstnanosti, otázku minimálních mezd, posílení kolektivního vyjednávání, zavedení zaměstnaneckých rad
s podstatnými kompetencemi zejména při prodeji podniku, propouštění, změně výrobního programu, předmětu podnikání, technologie, uzavření provozu nebo restrukturalizaci podniku až po odkoupení zbytkové hodnoty závodu zaměstnanci.


Důsledná zemědělská politika k zajištění ekonomického přežití českých zemědělských podniků, což musí být strategickým cílem.
Pro případ potravinové krize musí být české zemědělství v takovém stavu, aby bylo schopno zajistit základní přežití národa. S tím je spojena i nezbytnost zpřísnění ochrany zemědělské i lesní půdy, zejména pokud má být odnímána natrvalo. V posledních dvou desetiletích se množí škodlivá komerční a rezidenční zástavba, zejména zemědělské půdy.


V oblasti výkonu veřejné správy je nutno důsledně institucionálně oddělit výkon státní správy od územní samosprávy, tedy přerušit zhoubnou a nemravnou podřízenost úřednictva nyní vykonávajícího přenesenou působnost od podřízenosti politickým reprezentacím obci, měst a krajů. Výrazně rozšířit kontrolní pravomoci NKÚ i dalších orgánů, zavedení kontrolních pokladen a opatření proti praní peněz.


Důsledně zjednodušit a zefektivnit přístup k soudní ochraně práv, zrušit neobhajitelná procesní omezení rychlé a účinné soudní ochrany a potlačit neplodný, obstrukční procesní formalismus. Jednoznačné posílení ochrany veřejných zájmů při výkonu rozhodovací činnosti ve státní správě, tak hanebně przněných a zbaběle opouštěných úřednictvem: veřejným zájmem mj. je ochrana zdravých životních podmínek, právo na příznivé životní prostředí, ochrana kulturně historického dědictví, ochrana přírody, ochrana všech obecných, společných statků, ochrana a výrazná podpora hromadných forem dopravy a nutné, důsledné zpoplatnění externalit individuální dopravy.


Zavedení obecného principu, že občan má právo na účast v každém úředním rozhodování, jehož výsledky nebo i nepřímé důsledky se jej mohou přímo dotýkat. Každý volený zástupce musí být odpovědný za výkon své funkce a musí být povinen zveřejňovat informace o své činnosti. Může být odvolán kvalifikovanou většinou svých voličů.


Konečně na všech úrovních územní správy (celostátní, krajské, regionální, obecní, v části obce) zavést procedury přímé demokracie tak, aby jejich užití mohlo být prakticky účinnou pojistkou proti selhávání demokracie zastupitelské. Problémem je určitě nynější oficiální tendence rozdělovat dotace na kulturu i mezi ryze komerční subjekty ziskového podnikání v kultuře a krátit či přímo potlačovat neziskově založené, veskrze tvůrčí, experimentální a avantgardní umělecké snahy včetně nekonvenčních (např. Galerie Artwall, grafitti i další formy "pouličního umění" apod.) a společensky angažovaných a problémových uměleckých projektů. Důsledná demokratizace prostředků veřejného sdělování, důsledné oddělení veřejnoprávních sdělovacích prostředků od závislosti na politických orgánech a partajních vlivech a zvýraznění jejich charakteru veřejné služby.


Určitě se najdou na stejné úrovni obecnosti další podstatné potenciální systémové požadavky. O tomto bychom měli přemýšlet, diskutovat, posléze pracovat na konkretizaci požadavků a na rozpracování jejich uskutečnění. Nezbytné je kontaktovat odborníky. Pamatujme: náhoda i dějiny vždy přejí připraveným!


Jak se tedy snažit o přípravu systémových změn?


Přípravné občanské iniciativy by měly splnit některé důležité podmínky: vznikají a budou tvořeny zdola, bez účasti nynějších partají a jejich sekretariátů, bez účasti oficiálních politiků, byť momentálně jakkoli opozičních.. Problémem totiž je, že takových iniciativ by nemělo být následně po jejich vystoupení užito či zneužito k pouhé podpoře oficiálního establishmentu, tedy kterékoli jeho části.


Výměna vládní sestavy - jakkoli nyní potřebná - není a nemůže být konečným cílem, ale jen prvotní podmínkou pro další, podstatné změny. Ústředním a podstatným cílem je prosazení a provedení systémových společenských změn, nikoli tedy jen rutinní obměna politických partají a k nim náležejících postav u kormidla moci. Taková obměna není nežli opakem systémové změny: je potvrzením neměnnosti daného systému.


Je svrchovaně na čase, abychom se zbavili iluzí, že ti, co vykonávají moc, to dělají špatně, ale až "my" je vystřídáme, tak že se to zásadně změní. To
jsou pro někoho ideály, pro jiného jen vhodné záminky k usilování o kariéru politického profesionála. Už jen proto, abyste obstáli v politické konkurenci, musíte pak začít politikařit - tedy se přizpůsobíte velmi rychle pravidlům hry tohoto politického establishmentu.


Musíte chtě nechtě užívat běžných prostředků a nástrojů politické soutěže. A pokud se vám podaří být zvoleni či jmenováni do funkcí, tak válcování vašich ideálů, programových postulátů i vaší páteře dál pokračuje. Nepřijetí veškerých pravidel dané hry způsobí, že budete ze hry tak či onak eliminováni. Přijetí těchto pravidel bude znamenat, že jste se stali adekvátní součástí daného politického establishmentu. Jaká pak systémová změna! Na takové věci koukejte rychle zapomenout! I když: politika je z velké části vzbuzováním a šířením nereálných představ, tedy iluzí.


Takže pokud jste dost šikovní, tak můžete pokračovat ve své původní rétorice a předstírat zásadní změny. Pokud se vám povede vyvolat iluzi změn, nebo i jen dostanete do vaší blízkosti kterýkoli jev, který by bylo možno alespoň vzdáleně považovat za naplňování vašich radikálních idejí, tak jej musíte náležitě nafouknout, prohlásit za svou nehynoucí zásluhu a široce zveřejnit jako důkaz toho, že plníte, co jste slibovali.


Jenže: právě toto je jen důkaz vašeho přizpůsobení a konečného krachu vašich původních ideálů či programových postulátů - a také vašeho charakteru. Jde o jejich sprosté, cynické zneužití, jež je ale naprosto adekvátní a zcela na místě z hlediska reálných pravidel nemravné, darebácké politické hry. Pokud budete bez skrupulí postupovat tímto způsobem, čeká vás nejspíš skvělá kariéra politického profesionála v nezměněném prostředí stávajícího politického systému. Dobrou chuť a upřímnou soustrast!


Krach Strany zelených je aktuálním příkladem neplodnosti vstupu do vysoké establishmentové politiky nynějších kvalit a jeho destruktivních důsledků. Čili: touto cestou rozhodně nejít. Ale jakou tedy? Neopustit iniciativu zdola se přímo nabízí. V jejím rámci pak vyjednávat a vyvíjet tlak právě na politický establishment.


Ovšemže ani toto není bez úskalí. Jednak je tu stále svůdná nabídka jít blíže výkonu moci a za cenu kompromisů se začlenit mezi establishmentové postavy. Má to své výhody statusového vzestupu a také hmotné výhody. Můžete uspávat své svědomí třeba tím, že přece volíte účinnou cestu k prosazení alespoň něčeho výměnou za kompromisy v ostatku. V iniciativě spočívající v tlaku zdola vám nikdo nic nedá, kdežto tady budete hmotně zajištěni a budete mít jiné možnosti. Tyto svody nelze podceňovat. Budou tu pořád!


Ano, budeme pracovat s velice omezenými zdroji. Vedle své obživy, jako amatéři v nerovném zápase s politickými profesionály, kteří disponují administrativním, mocenským a finančním zázemím, mají řadu profesionálních pobočníků, pomocníků a zřízenců. Mají peníze, reálnou moc, špicly, policajty a kriminály, najaté vrahy i ozbrojenou moc profesionálních landsknechtů.


Vtip je v tom, že ve zlomových, krizových situacích jim to nebývá moc platné. Pokud jste dobře připraveni, máte odvahu a cítíte opravdovou podporu ostatních spolubojovníků, můžete v rozhodné době ustát i velmi asymetrická střetnutí. Věřte, že víme, o čem mluvíme.


Jaké zásady by měly v takovém širokém hnutí za společenskou změnu – hnutí občanského odporu platit? Především vědomí vzniku zdola, přičemž cílem není přeměnit hnutí ve formální politickou stranu, tedy standardní součást dnešního politického establishmentu. S oficiální mocí se nebratří, s mocí se vyjednává nebo bojuje. Profesionální politiky a pracovníky aparátů politických stran mezi sebou nechceme.


Struktura hnutí je horizontální, síťová, neformální, tedy nejde alespoň zprvu o právnickou osobu, ale o neformální pružnou organizační a akční síť. Kolektivním účastníkem nemohou být politické strany, pochopitelně ani obchodní subjekty a ani náboženské společnosti nebo církve. Jejich členové samozřejmě ano. Musí se hned na počátku v onom zakladatelském jádru vydefinovat cíle, tedy ty systémové změny, jež budou prosazovány především a společně.


Poté je nutno rozpracovávat konkrétní podobu požadavků i způsobů jejich uskutečnění. Nemůže stačit, aby byly nastoleny jakkoli správné, nicméně jen obecné postuláty. Čím konkrétněji budou rozpracovány, tím lépe. Proto je velmi žádoucí členství či spolupráce odborníků z těch sfér, o jejichž změnu jde. Deprimovaných a otrávených odborníků je dost - jen je nutno snažit se je vyhledat a vyzvat ke spolupráce. Kolikrát mají docela zajímavé věci již dokonce připraveny v šuplíku.


Proti dnešnímu zahnívajícímu politickému establishmentu by se tedy mělo postavit široké občanské hnutí odporu, organizované přirozeně především jako horizontální struktura. Bude muset mít uvnitř připraveny a vydiskutovány požadavky a cíle prvého sledu (odchod vlády, předčasné volby do PS) a také hlavní požadavky systémového charakteru, jež bude jednotně prosazovat.


Takto může v rozhodné chvíli uděřit do selhávajícího politického ústrojí a donutit je k akceptaci podmínek jeho vlastní přeměny. Pouze masově podpořené hnutí tohoto charakteru je schopno toho dosáhnout.


Nicméně je pravdou a ověřeným faktem, že takové ad hoc hnutí k prosazení aktuálních požadavků je schopné výrazného kumulativního účinku v dané chvíli akutní společenské krize. Je ale nutně složené z různých skupin, reprezentujících různé zájmy a představy, je nevyhnutelně vnitřně pluralitní, nikoli monolitní. Tedy bude následně velmi náchylné k rozpadu, drobení a při opadnutí lidové protestní energie bude rychle slábnout.


Nicméně proti této tendenci lze postavit do značné míry možný následný vývoj. Varianty jsou v podstatě dvě, obě počítají s následnou formalizací hnutí, jež se bude muset transformovat v právnickou osobu, případně svazek právnických osob.


Prvou variantu nazvěme "modelem polské Solidarity"
z let 1980 - 1981. Jde o mohutné hnutí operující mimo dosavadní politické struktury a k jejich změně. Samo do konvenční politické konkurence nevstupuje a spoléhá na svůj tlak vůči politickým reprezentacím na různých úrovních, kterým vnucuje své postuláty změn. Tento styl má své výhody i své slabiny.


Nebude zde sice tak silná tendence k degeneraci hnutí v součást starých politických struktur, ale takto se dají systémové změny prosazovat jen do určité míry. Konvenční partajní politika bude fungovat - byť pod tlakem. Je otázkou, zda ke své skutečné změně. Tento postoj by mohl být racionální v případě předčasných komunálních voleb, kdy by bylo účelné politickou opozici podpořit, ovlivnit její požadavky a po jejím úspěchu ji tvrdě tlačit po cestě změn.


Ale může to být i dramatičtější. Pokud se lid opravdu v pravou chvíli pohne, mohl by pominout parlamentní i jiné procedury a jednat přímo. Je totiž prvotním zdrojem vší moci ve státě. Je suverénem, odpovědným jen sobě a dějinám.


Není vázán ústavou ani zákony asi tak, jak jimi nejsou vázány samy dějiny. Může kupříkladu rozehnat vládu i parlament, vyhnat neřádného prezidenta z Hradu a může např. ustavit přechodnou vládní radu, jež připraví novou ústavu, návrh systémových změn a nových pravidel svobodných voleb k odsouhlasení ve všeobecném referendu... . To by ovšem už byla opravdová revoluce! Zatím to na ni u nás moc nevypadá, nicméně jde o jednu z možných variant vývoje.


Druhá varianta
spočívá v transformaci v politické hnutí, jež jednak vyhoví požadavkům příslušného zákona, jednak ale bude "politickým hnutím nového typu" a také nástrojem k výběru a podpoře vlastních kandidátů do volených shromáždění na všech úrovních politiky. Jak toho dosahovat? Zde jsou základní poznatky, jež by mohly být dále použitelné:


Občanské politické hnutí transformované z onoho občanského hnutí odporu by mohlo vstupovat do voleb jako volební strana a své kandidátky by naplňovalo lidmi z různých zahrnutých skupin a iniciativ, které v daném volebním regionu působí. Pořadí na samostatných kandidátkách by se stanovilo podle umístění v místních primárkách.


Nezávislost zvolených zástupců na direktivách zkorumpovaných sekretariátů konvenčních politických stran by byla hlavním rozdílem proti současné praxi a měnila by zásadně politický život a fungování zastupitelských sborů. Různorodost takových zástupců hnutí by nebyla na závadu, ale naopak by přispívala k nalézání věcně správného řešení.


Program hnutí, který může být požadován při registraci podle zákona, by zahrnoval společné záměry systémových změn a upravoval způsob, jakým bude v hnutí dosahováno konsenzu při řešení společenských problémů. Místo slibů by obsahoval návrhy řešení, na kterých již v rámci hnutí došlo ke shodě a dával by vyhlídku, že další návrhy budou respektovat práva a potřeby občanů. Ani stanovy hnutí by nepředepisovaly názor, ale jen dodržování Ústavy, zákonů a věrnost společným cílům.


Princip fungování hnutí jako formalizované struktury vyvíjející tlak na politický systém a zároveň umožňující přímý vstup občanských představitelů do zastupitelských sborů na všech úrovních je něco nového a může to být klíčové jak v počátcích, tak i za dalšího vývoje. Měla by vzniknout silná přímá vazba zástupců na voliče v regionu, protože poslance a zastupitele by na kandidátku dostávali oni a ne žádný sekretariát.


K žádnému ideologickému štěpení hnutí by nemuselo docházet, protože hnutí by žádnou ideologii nevyznávalo, mělo by jasně vydiskutován a odsouhlasen závazný program systémových změn a vedle toho by zde byly přirozeně pluralitní orientace a přístupy jednotlivých zastupitelů, a to by byly názory, pro které si je vybrali voliči, kteří zastupitele do volitelné pozice nominovali. Když by zklamal, nejen že příště by se už neprosadil, ale odpovědnost za výkon mandátu a prvky přímé demokracie by umožnily jeho odvolání.


Měl by být přijat jakýsi morální kodex členů i zástupců "politického hnutí nového typu", kterého bychom se přidržovali. Jeho závažné porušení, zejména nedbání Ústavy a zákonů o lidských právech, zrada nebo selhání ohledně prosazování systémových změn by byly důvodem k ukončení spolupráce.


Přijímání veřejných funkcí by bylo tedy za daných podmínek možné a žádoucí (takový aktivista hnutí určitě může být zastupitelem obce, města či kraje nebo i pracovníkem výkonných složek - správních orgánů, poslancem, senátorem).


Měla by být řešena otázka výše příjmu zástupců (nejlépe v přímé závislosti na průměrné mzdě), aby se omezil příliv kariéristů a pouze hmotně zainteresovaných lidí, chápajících politiku jako soukromé podnikání..


"Politické hnutí nového typu" je tedy koncipováno jako organizační forma a brána za účelem vstupu občanských iniciativ zahrnutých původně do širokého neformálního občanského hnutí odporu do zastupitelských orgánů. S další vývojovou perspektivou snažit se o nový styl výkonu moci - pod tlakem společnosti zdola. Zatím není k dispozici žádný jiný alespoň vzdáleně použitelný zárodek řešení.


Rizik má takové řešení rovněž dost. Takové hnutí bude v obležení starých politických struktur s nabídkou všech švindlů a neřestí a pod jejích tlakem. Bude operovat v hodně nepřátelském prostředí. Tím důležitější bude jasné definování a rozhodné prosazování společných cílů, systémových změn a také pravidel bránících sklouznutí do konvenčního partajničení starého stylu.


Další informace k tomuto modelu "politického hnutí nového typu": Jaroslav Langer: Grenzen der Herrschaft – die Endzeit der Machthierarchien, Westdeutscher Verlag, Opladen 1988. Z této práce vycházejí publikace Josefa Mrázka, zejména lze doporučit jeho článek "Jak nahradit politické strany občanským politickým hnutím", Britské listy, 27.12. 2011.


K čemu by rozhodně nemělo dojít


Neměli bychom dopustit, aby došlo ve chvíli akutní sociální krize k násilným excesům. Jakkoli budou mnozí pravděpodobně zcela právem rozhořčeni. Ani kdyby dobyli Strakovu akademii nebo po právu vyhnali zákonodárce z jejich zasedacích sálů a restaurací, není tím žádná systémová změna zajištěna.


Ba právě naopak: takové události by měly za nevyhnutelný následek nasazení ozbrojených sborů a vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a suspendování veškerých občanských a politických práv.


Takto může politická oligarchie krizi velmi účinně zvládnout a všechny nepohodlné pozavírat, umlčet či zastrašit. Jakkoli sami uznáváme, že dlažební kostka vržená v pravý čas a na pravém místě může být dějinotvorným fenoménem, zde bude zapotřebí takové případy nedopustit, i když se o ně určitě budou pokoušet některé horké hlavy a také úřední provokatéři - právě aby silové řešení umožnili.


Daleko účinnější bude sice poklidná, ale rozhodná a masová podpora požadavků a jejich prosazení. Daleko účinnější bude reálná hrozba masovou vlnou okupačních stávek, občanské neposlušnosti a nakonec v případě nezbytnosti ostrou a neomezenou generální stávkou. I při užití těchto prostředků to bude druhou stranu konfliktu velmi svádět k silovým řešením, k násilí a represáliím. Tomu riziku se do značné míry nelze vyhnout. Nemá však žádný rozumný smysl nahrávat soupeři na smeč.


Dále je nutno si uvědomit, že spontánně vzniklé iniciativy, ale i jejich síť jsou svého druhu nouzovými strukturami, jež zpravidla docela dobře fungují v době akutní krize. Jakmile se však krize stane vleklou či latentní anebo skončí, takové nouzové struktury mohou výrazně selhávat.


Ať již dík únavě aktérů, nebo - a to je velmi závažné - z toho obecného důvodu, že ve změněných podmínkách po odeznění akutní fáze krize, se jejich organizační principy a způsob fungování stávají neadekvátními, nevhodnými, neodpovídají ani situaci, ani problémům a úkolům, jež se na takové struktury nově začnou valit. Zde lze předpokládat silné tlaky na přizpůsobení, tedy formalizaci daných struktur a jejich včlenění do existujícího institucionálního rámce společnosti, do politického establishmentu.


Bude to naléhavý problém zejména v situaci, kdy bude nutno dál hlídat moc, zda plní závazky a v případě neplnění ji k tomu průběžně nutit. Tady neformální krizové sociální struktury mohou docela výrazně selhávat a časem se i rozpadat a zanikat - nebo se formalizovat, byrokratizovat a cestou vynucených kompromisů se samy sobě zpronevěřovat. Proto byly výše zmíněny možnosti dalšího organizačního vývoje původního hnutí, jež by mohly mimo jiného přispět i k překonání uvedených rizik.


Ovšem úplně největším rizikem je možnost, že k ničemu nedojde. A pokud krize nastane, že ji politický establishment vyřeší dříve, než bude možno vnést podstatné požadavky na pořad dne. A pokud budou požadavky přece nastoleny, bez opravdu výrazné, masové podpory zdola se nic z nich neprosadí. A veškeré prostředky establishmentu budou napřeny k tomu cíli, aby se nic podstatného neprosadilo, to je jisté!


Naše požadavky jsou vlastně obecně demokratické, tedy k zajištění toho, aby ústavně proklamovaný právní stát nebyl jen oplzlým vtipem, aby byly naplňovány (ne tedy destruovány) v rámci ekonomických možností funkce moderního sociálního státu. Aby volené politické reprezentace byly lépe kontrolovatelné a také aby měl lid proti jejich selhávání a darebáctvím reálné prostředky obrany.

Co dělat tady a teď ??


Samozřejmými průběžnými výstupy mohou být kratší tematické texty (články, studie) zvoucí a provokující k debatě, jež přitáhne zájemce – lidi, kteří se přidají k iniciativám a propojí se na webu. Po proprání v interních debatách by měly být texty publikovatelné v Britských listech, Literárních novinách, v časopisech jako je A-kontra, A2 a v podobných periodikách a přitahovat další zájemce. Vždy by měla u textu nebo v redakci být k dispozici nějaká kontaktní e-mailová adresa či adresa webové stránky.


A další možnost: za pomoci lidí ze sítě občanských struktur aktivně a cíleně vyhledávat ohniska konfliktů a společenského odporu. Navázat s nimi kontakt a v ideálním případě se účastnit a pomáhat jim - a to bez snahy je řídit! V čele musí být vždy autentičtí představitelé daného protestu. My jim musíme pomáhat svými zkušenostmi, styky a kontakty, praktickou podporou a šířením pravdivých informací o věci – nepochybujme o tom, že oficiální masová média budou mlčet nebo desinformovat!


Taková dílčí ohniska odporu lze čekat tam, kde se oficiální destrukce a její důsledky výrazně projeví: kolem odborů a propouštění z práce, zejména v problémových regionech. Bude nutno být u toho a jakmile uzraje situace, mít izolovaná ohniska k tomu, aby se navzájem propojila. Tak by mohly vznikat zárodky onoho občanského hnutí odporu - jež by bylo schopno v pravou chvíli nastolit požadavky systémových změn, podložené širokou lidovou podporou.


Je nevyhnutelné, aby se každý z vás, vážení čtenáři, snažil aktivně zapojit. Práce je hodně a vládní destrukce začíná již zcela prakticky působit. Je nezbytné navazovat kontakty do regionů i různých sociálních prostředí (odbory, vysoké školy, publicistika, kultura, kontakt se sociálně problémovými regiony, alternativními politickými prostředími).


Pamatujme si dobře: příležitost přeje připraveným! Už je tu čas se připravit.


Budou vykřikovat, že chceme návrat před rok 1989. Nevěřte jim! Nejen že takový návrat není možný – ale my přece chceme pohnout společenským uspořádáním kupředu! Jejich darebácký reálný kapitalismus korupčně mafiánského střihu zjevně selhal a musí být změněn! Jejich oligarchická nadvláda musí skončit.


Budou nám spílat do populistů. Budou pokládat mlžnou clonu bulvárních pseudotémat a nesmyslů. Nenechte se zmást. Musí dojít k opravdovým změnám. To je podstatné.


Různí političtí spekulanti a oligarchové se budou snažit – se skromností sobě vlastní – se nám vecpat do čela. Nevěřme jim! Podporujme svou vlastní, zdola vzniklou a zdola kontrolovanou autentickou reprezentaci!


Pamatujme, že naše pokusy jsou nedílnou součástí občanských demokratických snah v celé Evropě a v mnoha dalších zemích světa. Všichni máme proti sobě obdobné protivníky. Naší perspektivou je proto také spolupráce a podpora obdobných aktivit v zahraničí.


Mějme na paměti, že v tomto textu jde pouze o odhady možného budoucího vývoje, nikoli o hotové recepty. Ty v dějinách předem nikdy neexistují. Na mnohé bude nutno reagovat za pochodu a mnohé řešit nově, bez precedentů a návodů.


Ať žije občanská a demokratická revoluce!

V Praze dne 9. ledna 2012František Krejča, etnograf

Petr Kužvart, environmentální právník

Josef Mrázek, systémový analytik

František Postupa, stavbař

Jan Prokeš, úředník

Štěpán Steiger, politický publicista a překladatel

 

Zdroj: http://www.blisty.cz/art/61802.html


Peter Neruda
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
davo . qyripiqu42   |   ip:64.57.210   |   2012-01-22  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Revolúcia ? Prečo nie ? Ale asi je naivné čakať zmenu k lepšiemu, keď ju chcú organizovať ľudia, ktorí sú schopní zastávať aj parazitov, pokiaľ z nich majú výhody. Ako napríklad tí s tou primitívnou maskou, ktorú by im nezávidel ani sfetovaný šaman z kmeňa "mambo jambo džudžu"


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-22  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  antiparazit..

tebe nevadi,ze predavaju cd za 1000 korun??
ze to je dajme tomu desatina platu cloveka co na SK cely mesiac robi??

ze oni maju miliony,,nijako tym netrpia,,ani nehladuju,,
ved ty si zastanca tych krvavych rozdielov medzi ludmi, jedno co nic nerobia,,alebo co ziskavaju miliony svojou zabavou,,a druhych ktorí ani za celomesacnu drinu po 15 hodin nemozu ani nakrmit svoje rodiny!!

uz tu prestan otravovat ty poctivy antiparazitista!!
sa zamysli nad tym co tu pises!!

pre koho to vsetko je??
pre nemcov co si mozu kupi za vyplatu aj 30 cd ci danov??
ci svajciarov??
ktorym to je jedno ,a este sa hraju z postu svojho luxusneho zivota na spravodlivych??
keby prisla bieda ,tak by aj ti spravodliví kradli!!
uz sa to stalo nie raz v historii,ked si ludia namyslali kvôli systemu ,ze aki su cnostní..no ked sa system zrutil,tak bolo po cnosti aj povabe,,,a uz si trhali zradlo z ruk ako zvery!!

do hajzlu aj zo zbohatlickymi rapermi,aj skupinami,,co len fetuju a trtkaju fanusicky,,zarabaju miliony a este im je malo??
do hajzlu z milionovymi filmami co nic neriesia,,len hodinovu zabavu..a majitelom vynasaju mnohonasobne väcsie zisky!!

do hajzlu zo vsetkymi vypatlanymi fotbalistami a hokejistami ,co su tupí ako ovce a zarabaju tazke prachy akupuju si sidla po celom svete!!

do hajzlu zo vsetkym ich dusevnym vlastnictvom ,a z ich pravami!!
stredovek to chce..

si muzikant, postav sa na roh ulice,,a co ti kto hodi to budes mat!!
ziadne miliony a rozdrapeny zivot ako chujko!!
a poctiva praca by bola sama o sebe ovocim!!Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-22  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor by si mal ísť znovu zabehať, pretože si tú svoju hlavu prevetral nedostatočne. Klásť ekvivalent medzi SMER-SD a TOP99 je scestné. Ďalej som už nečítal, to stačilo... P.S.: Načo revolúciu? Choďte voliť a máte to pekne občiansky a bez rizika. Odporúčam darovať hlas z výsledku 3x6...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-22  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty, trkvas, by si mal prestat navstevovat seansy toho elektro-guru z Ejdž zet dí es..lebo ten uz nacisto steba vytiahol aj tem posledny kusom sudnosti ktory si este mal!!

no ale kedze v utorok sa mas stretnut zo svojim Panom..tak nam potom prid o trosku viac vytrety predniest nieco co ste preberali na zasadani:-DDDD

ty, odporucam darovat hlas z vysledku 3×6..:-DDDD
Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-22  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hehe..to bude sĺz a preklinania po volbach..
zasa sa to tu na pol roka vycisti,,ked meciciar ani netukne..

na to sa tesim..
kedy su to tie prasacie jarmoky??Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-22  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatiaľ sa postav do kútika, Jolopuk, teraz nemám čas ťa riešiť. Musím dokončiť jeden elaborát a to musí mať istú slohovú úroveň, nie ako narýchlo vykladená číselná sračka z roháčky, prepísaná od nejakého prorockého puka...!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-01-22  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  objavil si nove slovo.."puk"? aj na to ta po mnohych pokusoch natiahol srafael!

tvoja fantazia sa rovna nule, ty biedak..

rok tu uz pacientujes,,a teraz budes rok pukovat,,ze mantinel??
:-DDDD

a akomuze pises,,mecicirovi jeho prihovor ovcanom??

ty ritolez.."ze -bude tam aj Pán Meciar" muhaaaahaa ahahahahah...síkam do nohavíc,,pomooooc..:-DDDDDDDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:178.40.85   |   2012-01-22  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Revolúciu ?
No len si ju robte a potom šup zase za pásy.
Kým nebudete používať rozum - teda nestanete sa konkurencieschopnými...
Alebo si nezačnete chrániť trh.
Môžte robiť revolúcie koľko chcete. Pripadáte mi ako ozaj ako opice..
Čo myslíte kto Vás zase pri tej revolúcii o...ebe.


bazooka . racebagi30   |   ip:109.230.0   |   2012-01-22  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne že nič iné ako revolúcia nepomôže. Je to historickou pravdou overené v praxi. Nikto sa nikdy nevzdal moci dobrovoľne.
Uvedený článok je o ničom, samé impotentné a staré známe konštatovania, žiadna vízia budúcnosti, žiadne konkrétne riešenia, nič...
Treba tu osobnosť, ktorá bude mať víziu a bude morálne na úrovni. Ktorá dokáže zjednotiť teraz roztrúsené sily, inteligenciu aj ľud a bude vedieť ako dať hajzlom v čele štátu ultimátum, aby sa vzdali a odovzdali moc.


bazooka . racebagi30   |   ip:109.230.0   |   2012-01-22  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... a ak moc neodovzdajú, tak budú popravení ako zradcovia !


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.41.22   |   2012-01-22  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium . darujete36 | ip:188.123.1 | 2012-01-22 (19:25

Sorry, Tvoj príspevok vidím ako "naivnú siplifikáciu", ktorá je úplne odtrhnutá od reality...To si naozaj myslíš, že voľby niečo vyriešia? Pozri kam sme to dotiahli za 22rokov zastupiteľskej demokracie...(teda partokracie)
Ľudia, ktorí šetria (trebárs na horšie časy, alebo za iným účelom) sú znevýhodňovaní oproti tým, ktorí žijú na dlh...Čo je to za spoločnosť, ktorá toto umožňuje a preferuje? A tento systémový paradox nevyriešiš žiadnymi voľbami...Alebo si myslíš, že kapri si sami od seba vypustia rybník?


Steve . vyqemubi24   |   ip:178.40.11   |   2012-01-23  (01:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bertold

Aj keď nie som nadšený súčasným bankovníckym systémom.. A osobne s ním nesúhlasím,
a mal by byť iný....

Peniaze sa kazia tak ako jablká. Tiež si ich môžeš odkladať a šetriť a zhnijú Ti..
Môžeš si ćokoľvek šetriť a všetko sa Ti pred očami časom rozpadne. Prečo by mali mať peniaze iné vlastnosti ? Mali by uchovávať síce hodnotu ale iba dočasne.
Čo napríklad potom s tým keď sa začne niečo hromadne vyrábať ? Malo by sa to predávať za pôvodnú cenu prvého výrobku ? Veď aj to čo si si kúpil za peniaze
predsa stráca na hodnote.

otvoreneoci . xudakybe14   |   ip:38.108.87   |   2012-01-23  (01:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy z vas ma tak trochu pravdu, narod by sa mal konecne prebudit a ist k volbam, ale v najblizsich rokoch by sa malo k slovu dostat obcianske hnutie priamej demokracie. Len Priama demokracia moze skoncit so safarcenim politickych stran a elit. Kazdy jeden z vas si musi uvedomit ze ste zodpovedny za dnesok, ale i zajtrajsok vasich deti a vnukov. Ked to prespite Boh ochranuj otcinu nasu.
Na revoluciu laskavo zabudnite, tu by utopili v mori krvi, narod ma inu nevidanu silu len ju treba objavit.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.180.13   |   2012-01-23  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pryč s židozednářema, siónistama a vlastizrádcema, co jim lezou do pudele !! Nic víc není třeba !


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.41.22   |   2012-01-23  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve . vyqemubi24 | ip:178.40.11 | 2012-01-23 (01:17)

Prečo by mali uchovávať hodnotu dočasne? To máš z akej príručky, akým zákonitostiam to podlieha? (Vlhké prostredie, suché prostredie?)Skús to vysvetliť dôchodcovi, ktorý si šetril na starobu(trebárs i v II.pilieri D.P.)Odtŕhal si "od huby", aby na starobu nemusel živoriť. A čo heslo, ktoré používajú i banky vo svojich reklamných sloganoch: "Kto šetrí má za tri"? áno za tri, ale mínus tri%...Úplne postavené na hlavu...A sú tu ďaľšie významné "zvrátenosti",ku ktorým sa snáď raz dostanem a napíšem o nich, aby Ste boli patrične "znechutený" z tohto politicko-ekonomického systému. VIVAT REVOLUTION!peper . patifesu37   |   ip:64.121.13   |   2012-01-23  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial precitate tento clanok s vsetkymi linkami tak mozte dostat ideovu podstatu smerovania
http://dolezite.sk/Otto_von_Bismarck_a_statny_socializmus_109.htmlpeper . patifesu37   |   ip:64.121.13   |   2012-01-23  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  20 rokov basovania demokratury a nasledne EU by v nas mali zanechat trvale poznatky systemu a preto by zmeny mali prebiehat na dvoch frontoch 1, na urovni spolocenskej. 2, zmena jednotlivca. Zmenit spolocnost vyzaduje zmenu myslenia a pozerania na svet jednotlivca. Decentralizacia, priama demokracia a osobna diverzifikovanost.Stat sa svetoobcanom, investovat mimo systemu v ktorom jednotlivec zije, pouzivat offshore.Obmedzit politicku ucast v EU a zaostrit vylucne na ekonomicku kooperaciu.Ukoncit clenstvo v NATO a vybudovat domoobranu Svajciarskeho typu.


Snipper . fejuvyta99   |   ip:90.176.58   |   2012-01-23  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda a láska sice nezvítězily, ale „nepolitická politika“ má paradoxně reálnou a logicky zdůvodněnou šanci.

Všechno už tady jednou bylo – jenom adresný volební systém na účetním principu nikoli.
Nepomůže nic jiného, než úplná personální adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče:
Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM).
Existuje stručný a logický projekt: "Právní stát" na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnic
tvi-oban-nikoliv-koist-politikbazooka . racebagi30   |   ip:109.230.0   |   2012-01-23  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve

to čo trepeš o tom, že "kaziace sa" peniaze je celkom normálny jav !?!
Prirovnať to k jablkám to je riadna tuposť... Ani zmena ceny povedzme rožkov (ktorých príklad si uviedol) pri zmene vplyvu dopytu a ponuky je celkom niečim iným ako je znehodnotenie hodnoty peňazí.
A keď sme pritom, ani znehodnotenie peňazí by nemusel byť problém, myslím tým, že sa to prejaví rastúcimi cenami, za predpokladu, že úmerne sa budú zvyšovať aj mzdy.
Jediná vec, čo je príčinou problémov, sú úroky. Dá sa to povedať aj inak pre menej chápavých - úroky, dividendy, výnosy sú len prostriedkom niektorých ľudí ako sa dostať k peniazom (a prostredníctvom nich ku skutočným hodnotným veciam ako je tovar a služby) za nič. Jednoducho nevyprodukujú nič ako protihodnotu. Keďže ich produkcia je nulová ale spotreba je reálna, logicky musí existovať niekto, kto ich živí. A to je pracujúca trieda. Tá vyrába reálne hodnoty a paraziti ich spotrebúvajú pomocou úrokov, dividend, zisku a pod. Preto aj keď peňazí pribúda, alebo ich je stále rovnako, produkcie nepribúda rovnakým tempom, akoby klesala a preto jej ceny logicky stúpajú.

Hovoria tomu inflácia, ale je to vlastne len spotreba darmožráčov, ktorí nič neprodukujú, lebo za nich "pracujú" peniaze...Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2012-01-25  (03:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Na Slovensku zbídačení Romové vzali v obdobné situaci před pár lety útokem obchody se základními životními potřebami."

jo, jasne, alkohol a cigarety su zakladne zivotne potreby :D

diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Soud zakázal fotky podobné jiným, Google připravuje globální sledování

Fotografové, kteří pořídí snímek podobný snímku už existujícímu, riskují žalobu za porušení autorských práv, rozhodl přelomový rozsudek britského patentového soudu. Svět se s konečnou platností zbláznil.


Z úst "slovenského Nigela Faragea" v NR SR

Klamú médiá úmyselne?

Čo sa stalo na Slovensku a čo to pre nás všetkých ...

Mikuláš Dzurinda - služba slovenskému národu

Zastavme ACTA! Bratislava, Námestie Slobody

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4198 s