19. August 2019
    
Čo/kto stojí za zemetrasením v Japonsku - Dolezite.sk

Čo/kto stojí za zemetrasením v Japonsku


  2011-03-13  (15:39)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čo/kto stojí za zemetrasením v Japonsku

http://www.gloria.tv/?media=136963

Konečná zbraň hromadného ničenia - používanie počasia na vojenské účely
_____________________________________________

 

"Environmentálne zbrane sa definujú ako zámerná modifikácia alebo manipulácia prírodným prostredím, ako napríklad klímou alebo počasím, zemskými systémami ako napríklad ionosférou, magnetosférou, tektonickými platňami, spúšťaním seizmických udalostí (zemetrasenia) za účelom vytvorenia úmyselného fyzického, ekonomického alebo psycho-sociálneho zničenia cieľa alebo populácie ako súčasti taktickej alebo strategickej vojny.“ 
(Eco News)

Aké sú príčiny extrémnych výkyvov počasia, ktoré postihli takmer každý väčší región sveta za posledné roky?

Hurikány a tropické búrky sa prehnali Karibikom, stredná Ázia a východ sú postihnuté suchom. Západná Afrika čelí najväčšej záplave kobyliek za posledných desať rokov. Štyri ničivé hurikány ako napríklad Alex, Ivan, Frances, Charley a Jeanne sa vyskytli za krátke časové obdobie. Na Grenade zahynulo 37 ľudí, na Haity viac ako dvetisíc a desiatky tisíc sú bez domova. Dominikánska republika, Jamaica, Kuba a Bahamy boli zasiahnuté tiež.

Štúdia z roku 2003, ktorú vydala Medzinárodná meteorologická organizácia (WMO) tvrdí, že na príčine je globálne otepľovanie. Otepľovanie je bezpochyby dôležitým faktorom, ktorý však nezodpovedá v plnom rozsahu za extrémne výkyvy počasia.

 

Počasie ako zbraň 
Značná expanzia amerického vojenského priemyslu počasia sa stala prioritou Ministerstva obrany a na danú tému neexistuje takmer žiadna diskusia. Enviromentalisti obviňujú Busha z toho, že nepodpísal Kjótsky protokol, otázka „počasia ako zbrane“ však nikdy nebola spomenutá.

Americké letectvo má možnosti manipulovať klímu za účelom testovania alebo pre priame vojenské účely. Tieto možnosti zahŕňajú vyvolanie záplav, hurikánov, súch a zemetrasení. V posledných rokoch bolo na výskum týchto možností vydané Ministerstvom obrany obrovské množstvo peňazí.

„Modifikácia počasia sa stane súčasťou domácej a medzinárodnej bezpečnosti a môže byť vykonávaná unilaterálne....Môže mať obranné a útočné aplikácie a môže dokonca slúžiť na zastrašovanie. Schopnosť vyvolať zrážky, hmlu alebo búrky na zemi alebo modifikovať vesmírne počasie...a produkcia umelého počasia sú súčasťou integrovaných technológií, ktoré môžu značným spôsobom prispieť k dosiahnutiu globálneho uvedomenia a moci.“ 
(americké vojenské letectvo, záverečná správa AF 2005 z Air University, US Air Force)

Napriek tomu, že neexistujú dôkazy o tom, žeby americké letectvo použilo tieto technológie na zámerné ovplyvňovanie počasia, je logické predpokladať, že ak sa tieto technológie vyvíjajú na vojenské účely, minimálne budú podriadené testovaniu a skúšaniu práve tak, ako sa skúšajú konvenčné a strategické zbraňové systémy.

Ironicky Pentagon, ktorý uznáva potrebu ovplyvňovania počasia na vojenské účely sa pridal k svetovému konsenzu o otepľovaní. V rozsiahlej štúdii analyzoval detaily a dôsledky globálneho otepľovania a možné scenáre.

Ani slovo v nej nie je spomenuté o programe HAARP - The High-Frequency Active Auroral Research Program, ktorý sídli v Gokone, na Aljaške pod vedením amerického vojenského letectva a námorníctva.

Manipulácia počasím armádou: Program HAARP 
Tento program funguje od roku 1992. Je súčasťou novej generácie zbraňových systémov pod velením SDI. (Strategic Defence Initiative). HAARP pozostáva zo silných antén, ktoré sú schopné vytvoriť “kontrolovanú modifikáciu ionosféry” (vyššia vrstva atmosféry):

HAARP sa bude používať na vyvolanie malých, lokálnych zmien ionosferickej teploty tak, aby výsledné reakcie mohli byť skúmané inými merateľnými spôsobmi, ktoré sú umiestnené buď v alebo blízko miesta HAARP-u.” 
(webová stránka HAARP)

Nicholas Begich, ktorý sa na programe aktívne zúčasnťoval opisuje HAARP ako: 
”Super-silná rádiovlnná technológia, ktorá dvíha časti ionosféry tak, že na ne nasmeruje lúč a zohreje tieto časti. Elektromagnetické vlny sa potom odrazia späť na zem a preniknú všetkým – živým i mŕtvym.”

Dr. Rozália Bertellová opísala HAARP ako “obrovský ohrievač, ktorý spôsobuje narušenie ionosféry, vytvára nielen diery ale tiež dlhé rezy v ochrannej vrstve, ktorá zadržiava smrteľnú riadiáciu nad zemou.”

Podľa Richarda Williamsa, fyzika a konzultanta laboratória Davida Sarnoffa v Prinetone je HAARP “nezodpovedným aktom globálneho vandalizmu.” On a ostaní sa obávajú druhého štádia, kedy HAARP spôsobí narušenie vrchnej atmosféry na určitom mieste, čo môže spôsobiť ich rýchle šírenie po celej zemi.”

Verejnosti bol HAARP predstavený ako program vedeckého výskumu. Americké vojenské dokumenty však naznačujú, že hlavným účelom HAARP-u je “využívanie ionosféry pre obranné účely.”

Bez toho, aby bol HAARP explicitne spomenutý štúdia amerického vojenského letectva zdôrazňuje používanie “vyvolaných ionosferických zmien” ako prostriedku z modifikácie počasia a tiež prerušenia radarovej komunikácie nepriateľa.

HAARP má tiež schopnosť vyvolať prerušenie dodávok elektriny v celých regiónoch.

Počasie ako zbraň (weather warfare): zlatá baňa 
HAARP funguje od 90-tych rokov. Jeho antény v Gakone, na Aljaške boli pôvodne technológiou patentovanou firmou APTI (Advanced Power Technologies Inc), čo je dcérska spoločnosť firmy Atlantic Ritchfield Corporations (ARCO). 
V roku 1944 ARCO predala svoju dcérsku spoločnosť, včítane patentov a druhej fázy konštrukcie programu firme E-systems, ktorá má prepojenie na CIA.

E-systems sa špecializuje na výrobu elektronických zbraní, navigačnej techniky a prieskumných strojov, včítane “vysoko špecializovanej špionážnej techniky.”

”E –systems je jedným z najväčších kontraktorov pre spravodajské služby na svete. Vyrába pre CIA, spravodajské agentúry a iných. Ročný predaj týmto organizáciám činí 1.8 miliardy dolárov, z čoho sú 800 miliónov “čierne projekty”, o ktorých sa nerokuje dokonca ani v Kongrese.” (zd)

Kúpou APTI získala firma E-systems strategické know-how a patenty včítane patentu Bernarda J. eastlunda číslo: 4 686 605 po názvom: „Metódy a aparátus pre zmeny regionálnej a pozemskej atmosféry, ionosféry a magnetosféry.“

Stojí zato spomenúť, že patenty APTI sú založené za výskume juhoslovanského vedca Nikola Teslu (mnohé z nich ukradli americké korporácie). 
Eastlund opísal tieto technológie ako schopné: 
“...totálneho narušenia komunikácie nad veľkým územím Zeme, ...zničenie striel ...alebo lietadiel, ...zmeny počasia...“ (zd)

Nie je preto prekvapujúce, že patent bol zapečatený pod ochranou vlády. Menej ako rok po tom, čo E-systems kúpila technológiu APTI, firmu kúpil štvrtý najväčší americký vojenský kontraktor Raytheon, ktorý sa tak stal najväčšou firmou na výrobu „obrannej elektroniky“ na svete.

Za Bushovej vlády sa hlavným partnerom Raytheonu stala britská firma BAES (British Aerospace Systems), ktorá sa spolupodieľala na inštalácii antén na počiatku 90-tych rokov.

V roku 2004 sa začal konečná fáza expanzie zariadenia HAARP. Spočívala vo vybavení 180 antén vysokofrekvenčými vysielačmi.

Počasie ako zbraň proti „darebáckym štátom“ 
Nezvyčajné klimatické podmienky boli v USA a západnej Európe podrobne zdokumentované. Čo však médiá zabudli spomenúť je rad nezvyčajných a dramatických klimatických zmien, ktoré sa udiali za posledné roky v krajinách, ktoré by mohli byť možným cieľom na základe preventívnej americkej doktríny.

Zmeny počasia v Severnej Kórei boli napríklad od 90 tych rokov označované ako striedanie súch a záplav. Výsledkom bolo zničenie poľnohospodárstva krajiny. Na Kube je vzor podobný. 
V Iraku a Sýrii sa devastujúce sucho vyskytlo v roku 1999. V Afganistane bolo sucho počas štyroch rokov pre americkou inváziou v roku 2001, ktoré viedla k zničeniu ekonomiky a rozšíreniu hladu. Zatiaľčo neexistuje dôkaz, že tieto udalosti sa stali pod vplyvom týchto technológií,  Phillips Geophysics Lab, ktorý je partner projektu HAARP, poskytuje školenia pre vojenský personál v leteckej základni  Hanscom Air Force Base v Marylande na tému „Techniky modifikácie počasia.“ Kurz sa zaoberá najmä spôsobmi vyvolania búrok, hurikánov pre vojenské účely. 
(prezentácie 1 a 2 )

Manipulácia počasia je vynikajúca preventívna zbraň. Môže byť použitá proti nepriateľským štátom, ale aj proti priateľským bez ich vedomia. Manipulácia počasia môže zdevastovať ekonomiku nepriateľa, jeho ekosystém a poľnohospodárstvo. Tým môže vyvolať pohromu na finančných trhoch a potencionálne byť využitá ako prostriedok nedovoleného obchodovania za účelom finančného zisku. 
Má schopnosť destabilizovať inštitúcie krajiny. Nedostatok poľnohospodárskej výroby môže mať za následok väčšiu závislosť za privážaných produktoch z USA a západných krajín.

Nezvyčajné zmeny počasia 
Severná Kórea: 

Prvé najväčšie záplavy a suchá sa vyskytli v roku 1995. 
Predstavitelia provincie Kangwon – oblasti, ktorá nemá dostatok potravy – vravia, že dopad dažďov a záplav bol devastujúci. Normálny zrážkovosť v októbri býva 20 mm, v niektorých oblastiach však dosiahla 400 mm, čo boli najhoršie záplavy od začiatku zaznamenávania v roku 1910´, povedal Kim Song Hwan, z vlády. 
(BBC, 23. októbra 2001)

Kuba 
Kubu niekoľko rokov trápili suchá. V roku 1998 boli zrážky vo východnej Kube najnižšie od roku 1941: 
OSN odhaduje, že zhruba 539 000 ľudí, z ktorých je 288 000 farmárov, bolo priamo zasiahnutých nedávnymi záplavami. Následky sú: hlad a strata až 14% cukrovej trstiny z minulého a tiež tohto roku, až 42% straty v poľnohospodárskej výrobe, najmä koreňová zelenina, fazuľa, banány a ryža, tiež hydina a produkcia vajec. 
(správa OSN)

V roku 2003 zasiahlo západnú časť Kuby devastujúce sucho. V máji roku 2004 bola Kuba zasiahnutá najväčším suchom vo svojich dejinách: 
“Devastujúce suchá zlikvidovali 40% pôdy, spôsobili hlad tisíckam kusov dobytka a takmer 4 milióny ľudí počíta každú kvapku vody, ktorú vypije. 
(MSNBC, 21. júna 2004)

Noviny Independent napísali, že sucho položilo Kubu na kolená a pýtajú sa – mohla by to byť kríza Fidelovej vlády?

Afganistan a štáty bývalého Sovietskeho zväzu 
Najhoršie sucho v dejinách Afganistanu sa stalo po dobu troch po sebe idúcich rokov pre inváziou USA do krajiny – od 1999 do 2001. Pred inváziou USA Američania dodávali Afganistanu geneticky modifikované (GM) potraviny a typy priemyselných hnojív na pestovanie GM pšenice, ktorá je údajne vysoko odolná proti suchu. Tento dar však len ďalej prehĺbil destabilizáciu lokálnej ekonomiky, keďže odrody GM sa nedajú lokálne reprodukovať. V roku 2002 zasiahol krajinu hladomor, ktorý takmer ušiel mediálnej pozornosti.

Podobné, aj keď menej kruté podmienky sa prevalili krajinami bývalého Sovietskeho zväzu – Kazachstanom, Kirgizskom, Tadžikistanom, Turkmenistanom a Uzbekistanom. 
(Guardian, 30. októbra 2001)

_____________________________________________

Michel Chossudovsky, profesor ekonomiky na univerzite v Otawe a riaditeľ Centra pre výskum globalizácie. Jeho posledná kniha má názov America´s War on Terrorism. 
http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

 

Súvisiace články:
Používanie nových geofyzikálnych zbraní môže viesť ku globálnej katastrofe
Geofyzikálne zbrane ohrozujú ľudstvo 
Politika striedavo horúca a chladná: čudné výkyvy počasia

 


Janko Harachin
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
filip   |   ip:95.103.19   |   2011-03-20  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sú to len náhody?

Je náhoda,že že majú HARP a v Japonsku zemetrasenie zničí jadrovú elektráreň práve vtedy,keď treba odpútať pozornosť od útoku na Líbyu?

Je náhoda,že prvýkrát všetci krvilační už dopredu ohlasovali,že na Líbyu pôjdu LEN pod rezolúciou OSN, keď pred tým to išlo aj bez nej?

Museli si byť teda istý,že rezolúcia BUDE!
Skade mali tú istotu,že ju nebude vetovať Čína,ani Rusko?Čo im mohli za nevetovanie ponúknuť? Moc toho nie je.
A načo aj ,keď stačí pohroziť HARPom.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách

Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc ...

Podpor Mlčanie

Big Ben (Elizabeth Tower) nemusí prežiť rok 2012

TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI

Bosenské pyramídy

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.5554 s