18. August 2019
    
DNA skrývá netušené možnosti - Dolezite.sk

DNA skrývá netušené možnosti

Povaha DNA je esoterická. Poslední vědecké výzkumy naznačují, že před lidstvem stojí nepředstavitelné možnosti, když se mu podaří vygenerovat kolektivní vědomí.

 

 

Lidská DNA je jakýsi biologický internet. Výzkumy DNA provedené ruskými vědci vysvětlují i fenomény, jako jsou jasnovidnost nebo intuice, spontánní akty léčení i na dálku, samoléčení, afirmační techniky, neobvyklá světla a aury kolem lidí, vliv myšlení na počasí a mnohé další. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu léčení, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen.

 

 

Pouze deset procent naší DNA je používáno ke stavbě proteinů. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří ji testují a třídí. Dalších devadesát procent je považováno za tzv. odpadní DNA (nemají žádnou známou funkci). Ruští vědci se nicméně spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto devadesát procent „odpadní DNA“. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zvláště ve zdánlivě neužitečných devadesát procent, se řídí stejnými pravidly jako lidské jazyky. DNA má svou gramatiku, z čehož plyne, že jazyky, které člověk používá, se neobjevily náhodně, ale odrážejí naši DNA. DNA je organický supravodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny uchovávat světlo a informace.

 

 

Převratný objev

 

 

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové prozkoumali také vibrační chování DNA. Výsledek: živé chromozómy fungují stejně jako solitonicko-holografické počítače za použití endogenního laserového záření DNA. To znamená, že se jim podařilo například modulovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a jím ovlivnili frekvenci DNA a tím i samotné genetické informace. Jelikož mají základní struktura alkalických párů a jazyk DNA stejnou strukturu, není potřeba žádné dekódování.

 

 

Je možné prostě použít slova a věty lidského jazyka! I toto bylo na experimentech dokázáno! Živé substance DNA budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity ty správné frekvence. To definitivně a vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné techniky mohou mít tak silné účinky na lidi a jejich těla. Je zcela normální, že naše DNA reaguje na jazyk. Zatímco západní vědci odřezávají jednotlivé geny od vláken DNA a vkládají je jinam, Rusové pracovali na zařízeních, jež mohou ovlivnit buněčný metabolismus prostřednictvím vhodně modulovaných radiových a světelných frekvencí a tak opravit genetické vady.

 

 

Místo řezání vibrace

 

 

 

Garjajevově výzkumné skupině se touto metodou podařilo dokázat, že například chromozomy poničené rentgenovými paprsky mohou být opraveny. Získali dokonce informační vzory z konkrétní DNA a přenesli je na jinou a tak přeprogramovali buňky na jiný genom. Úspěšně například transformovali žabí embrya na embrya mloků jednoduchým přenesením informačních modelů DNA! Takto byla celá informace přenesena bez jakýchkoli vedlejších účinků či disharmonií, ke kterým docházelo, když byly jednotlivé geny z DNA vyřezávány a znovu zaváděny (pozn: tzv. sekvenování se většinou provádí chemicky a elektricky). To znamená neuvěřitelnou, svět přetvářející revoluci a senzaci! To vše pouhým použitím vibrací a jazyka, namísto archaického postupu štípání sekvencí! Tento experiment poukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má evidentně větší vliv na formování organismů než biochemický proces alkalických sekvencí.

 

 

Tělo si můžeme programovat myšlenkami i slovy

 

 

Esoteričtí a duchovní učitelé vědí už věky, že je naše tělo programovatelné jazykem, slovy a myšlenkou. Nyní to bylo vědecky dokázáno a vysvětleno. Samozřejmě, že musí být použita správná frekvence, což je důvod, proč přitom nejsou všichni stejně úspěšní a výsledky mohou být různě efektivní. Jednotlivec musí vždy pracovat na svých vnitřních procesech a vyspělosti, aby si vytvořil vědomou komunikace s DNA. Ruští vědci pracují na metodě, jež na těchto faktorech není závislá, ale bude VŽDY fungovat, bude-li použita ta správná frekvence. Ale čím vyvinutější je vědomí jedince, tím méně potřebuje jakékoli přístroje! Člověk těchto výsledků může dosáhnout sám a věda se konečně takovýmto myšlenkám přestane smát a výsledky potvrdí a vysvětlí.

 

 

Skoky časoprostorem

 

 

 

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit narušování vzorců ve vakuu, tudíž vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tzv. Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr. Jde o tunelová spojení mezi naprosto odlišnými oblastmi vesmíru, kterými mohou být přenášeny informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí. Tento proces hyperkomunikace je nejefektivnější ve stavu relaxace. Stres, starosti či hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci nebo dojde k naprostému zkreslení a zničení informací.

 

Představa červí díry

 

V přírodě byla hyperkomunikace úspěšně používána miliony let. Názorně je to vidět u organizovaného hmyzu. Moderní člověk to zná pouze jako „intuici“. Ale i lidé toho mohou plně využít. Příklad z přírody: Když je mravenčí královna prostorově oddělena od své kolonie, nadále se horlivě pokračuje ve výstavbě podle plánu. Pokud je však královna zabita, všechna práce v kolonii se zastaví. Žádný z mravenců neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá stavební plány z velké vzdálenosti přes skupinové vědomí svých poddaných. Pokud je živá, může být jakkoliv daleko.

 

 

Záhadné inspirační zdroje

 

 

 

U člověka se s hyperkomunikací nejčastěji setkáme, když člověk náhle získá přístup k informacím, jež jsou mimo jeho vědomostní základnu. Tato hyperkomunikace je poté vnímána jako inspirace či intuice. Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu (1692-1770) se jednou zdálo, že si u jeho postele sedl ďábel a hrál na housle. Ráno byl Tartini schopen tu skladbu přesně z paměti zapsat a nazval ji Ďábelská trylková sonáta.

 

 

 

Po léta se zdálo jednomu nemocničnímu ošetřovateli o situaci, kdy byl napojen na jakýsi CD-ROM s vědomostmi. Znalosti z nejrůznějších oblastí mu byly přenášeny a on si na ně byl schopen ráno vzpomenout. Byla to taková záplava informací, že se zdálo, že mu byla přes noc přenesena celá encyklopedie. Většina dat byla mimo jeho osobní základnu znalostí a dosahovala technických detailů, o kterých on sám vůbec nic netušil.

 

 

 

Když dojde k hyperkomunikaci, lze sledovat zvláštní fenomén v DNA i u lidské bytosti. Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se utvořil typický vlnový model. Když odstranili vzorek, vlnový model nezmizel. Mnoho kontrolních experimentů prokázalo, že model přicházel i z odstraněného vzorku, jehož energetické pole patrně existovalo dál samo o sobě. Tento efekt je nyní nazýván fantomový efekt DNA. S tímto zaznamenaným fenoménem se nejčastěji setkáme u hyperkomunikace ve formě nevysvětlitelných elektromagnetických polí v blízkosti různých lidí.

 

 

 

Hyperkomunikace

 

 

 

Ve své knize Vernetzte Intelligenz (Síťová inteligence) Němci Grazyna Fosarová a Franz Bludorf tato spojení přesně a jasně vysvětlují. Grazyna Fosarová a Franz Bludorf získali fyzikální a matematické vzdělání, ale věnují se léčitelství a hypnoterapii. Také citují zdroje, které věří, že v dávných dobách bylo lidstvo, stejně jako zvířata, velmi silně napojeno na skupinové vědomí a jako skupina jednalo.
Abychom jako lidé zakusili individualitu, museli jsme téměř úplně zapomenout na dávný druh komunikace - hyperkomunikaci. Nyní, když jsme poměrně stabilní v našem individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí, ve kterém získáme přístup ke všem informacím přes naši DNA, aniž bychom byli nuceni či na dálku ovládáni v tom, co s těmi informacemi chceme dělat. Dnes víme, že stejně jako na internetu, je naše DNA schopna poskytovat vhodná data síti, může si je ze sítě stáhnout a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti. Léčení na dálku, telepatie či vycíťování na dálku je možné takto vysvětlit. Některá zvířata také už na dálku vědí, že se jejich majitelé chystají vrátit domů. To lze jasně vyložit a vysvětlit pomocí konceptů skupinového vědomí a hyperkomunikace. Žádné kolektivní vědomí nelze rozumně používat bez silné individuality. Jinak bychom se vrátili k instinktu primitivního stáda, jímž se dá snadno manipulovat.

 

 

 

Božský potenciál vědomí

 

 

 

 

Hyperkomunikace v této době znamená něco docela jiného. Vědci si myslí, že pokud by lidé s plnou individualitou získali skupinové vědomí, mohli by tak vytvořit téměř božskou sílu, měnit a tvořit věci na Zemi! Lidstvo k takovémuto skupinovému vědomí nového druhu kolektivně směřuje. Polovina dnešních dětí bude problémová, hned jak půjdou do školy. Systém je nemotorný a požaduje, aby se přizpůsobily. Avšak individualita dnešních dětí je natolik silná, že toto přizpůsobení odmítají a odmítají vzdát se svých zvláštností. Zároveň se rodí víc a víc jasnovidných dětí (viz kniha China’s Indigo Children” od Paula Donga. Něco v těch dětech usiluje o vytvoření skupinového vědomí nového druhu a to už nadále nebude možné potlačit.

 

 

Jeden člověk sám těžko ovlivní počasí. Může však být ovlivněno skupinovým vědomím (což není nic nového pro některé domorodé kmeny). Počasí je silně ovlivněno rezonančními frekvencemi Země, tzv. Schumanovými frekvencemi. Avšak stejné frekvence produkuje také lidský mozek, a když mnoho lidí sladí svá myšlení nebo jednotlivci (například duchovní mistři) soustřeďují své myšlenky jako laser, pak není vědecky řečeno vůbec překvapivé, jsou-li schopni ovlivnit počasí.

 

 

 

Možnosti budoucího lidstva

 

 

 

Vědci zabývající se skupinovým vědomí formulovali teorii civilizací Typu I. Lidstvo, které by vytvořilo skupinové vědomí nového druhu, by nemělo problémy ani s životním prostředím ani s nedostatkem energie. Pokud by lidstvo využilo svoji duševní sílu jako sjednocená civilizace, přirozeným důsledkem by bylo, že by mělo kontrolu nad energiemi své domovské planety. A to včetně všech přírodních katastrof! Teoretická civilizace Typu II by byla dokonce schopna kontrolovat všechny energie své galaxie. Kdykoli veliké množství lidí soustředí svou pozornost či vědomí na něco, jako jsou Vánoce, mistrovství světa ve fotbale nebo pohřeb princezny Diany, určitý počet generátorů náhodných čísel v počítačích začne generovat uspořádaná čísla místo náhodných. Uspořádané skupinové vědomí vytváří pořádek v celém okolí! Když se velké množství lidí přiblíží k sobě, vytrácí se násilnický potenciál. Vypadá to jako by se tady také tvořil nový druh humanitárního vědomí celého lidstva.

 

 

 

Projekt globálního vědomí

 

 

 

 

Na americké univerzitě v Princetonu probíhal od srpna 1998 pozoruhodný výzkum. Dostal název Projekt globálního vědomí (Global Consciousness Project, GCP) a podíleli se na něm vědci, inženýři i umělci z celého světa. Výsledky výzkumu jsou v souladu s teorií morfické rezonance, kterou vypracoval Rupert Sheldrake. Na základě nashromážděných poznatků badatelé konstatovali, že prostřednictvím diod s bílým šumem lze sledovat individuální vědomí i stav vědomí celého lidstva.

 

 

 

Vakuové domény

 

 

 

 

Existuje ještě další fenomén spojený s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto miniaturní červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány jen po ten nejmenší zlomek sekundy. Za určitých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat, pak formují významné vakuové domény, v nichž se například gravitace může přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie.

 

 

 

V Rusku existují oblasti, kde se tyto zářivé koule vyskytují velmi často a právě toto motivovalo vědecké programy, které vedly k některým objevům zde podrobně rozebraných.
Mnoho duchovních učitelů takovéto koule či sloupce světla vytváří ve stavu hluboké meditace, během práce s energií a i v určitých programech uzdravování Země se na fotografiích objevily tyto světelné efekty. Jednoduše řečeno tento jev se týká gravitačních a antigravitačních sil, jež jsou čím dál více stabilnějšími formami červích děr a ukázek komunikace s energiemi mimo strukturu našeho času a prostoru. Dřívější generace, které zažily takovéto hyperkomunikace a viditelné vakuové domény, byly přesvědčeny, že se před nimi zjevil anděl a my si nemůžeme být jisti, jaké formy vědomí si používáním hyperkomunikace můžeme zpřístupnit.

 

 

 

Zdroje: http://wakeup-world.com/2011/07/12/scientist-prove-dna-can-be-reprogrammed-by-words-frequencies/
http://www.realitysandwich.com/wormholes_our_dna
http://www.fosar-bludorf.com/vita.htm
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006040012

 

 

Autor: heartblue

 

Prebraté z http://pravdu.cz/dna/dna-skryva-netusene-moznosti

 

 

 


SomTenKtorySom
Share/BookmarkSubscribepošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.czFacebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!DNA skrývá netušené možnosti


  2012-07-08  (15:58)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - DNA skrývá netušené možnosti

 

       

illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:178.40.82   |   2012-07-08  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DNA>
http://youtu.be/JFKulvBZipY


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-07-08  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dajte si pozor , lebo Ježiško sa vám kruto pomstí za to že nepočúvate jeho prorokov . Prečítal som si dva články s webnode a v jednom je napísané , že kto nepočúva vešticu bude potrestaný a v druhom je ako príde so svojimi anjelmi vybúchať celú planétu a prinútiť nás aby sme sa stali svätými , ako som to pochopil .


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-07-08  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby žila súdružka Oľga Borisovna Lepešinskádnes, mala by z tohto článku veľkú radosť... :-DDD


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-07-08  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda modlite sa nech nás radšej Boh zabije , lebo podľa toho čo čítam na Webnode je Pán Boh riadny kkt .


Rusty . cyjymecu28   |   ip:31.3.58.4   |   2012-07-08  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento clanok je divny.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-08  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-))
Ach jaj.. A to akoze ma byt pravda ? Noo, tak tomu sa ani neda verit.
Staci ak vieme ako funguju generatory nahodnych cisel v PC..
Takze nakoniec aj generatory nahodnych cisel pocitacov zacnu generovat usporiadane cisla miesto nahodnych ak sa velke mnozstvo ludi sustredi na nieco..

Tak to mi netreba ani dalej analyzovat.. Generatory nahodnych cisel v PC negeneruju nahodne cisla ani nahodou, ale vyberaju cisla z pamäti podla urcitych algoritmov.. Teda ti ludia svojim sustredenim zmenili v pamäti cisla ? Ako to ze nespadol system ? Alebo zmenili algoritmy ?
Ako to ze nezmenili ine algoritmy a nespadol system ?

Takze vtakovina..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-07-08  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, plazivej demagógii sa nikdy nekladú hranice. Ale keď to sem vložil sám TenTruhlíkKtorýJe osobne, tak pre jeho druhové stádo to musí byť pravda... :-DDD


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2012-07-08  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Před několika lety jsem četl ve WM magazínu článek od amerického genetika,který se účastnil vládního výzkumu. Zjistil v podstatě ty samé skutečnosti,které jsou uvedeny v tomto článku. Po zjištění že přemisťování genů nikam nevede a že na léčení a úpravu genetické výbavy stačí "mantry",z výzkumu odešel.
V bedně jsem rovněž viděl dokument o nějacích ptácích kteří přiletěli na ostrov,kde na to aby přežili potřebovali delší zobáky k vyzobávání nějakých semen. Výsledek je ten,že je mají skutečně delší než ten samý druh co žije na pevnině.


333 . xyrocuge28   |   ip:85.216.14   |   2012-07-08  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://sport.pravda.sk/olympijska-pochoden-druhykrat-pocas-pute-do-londyna-zhasla-pqz-/sk-soh2012.as
p?c=A120708_220515_sk-soh2012_p28


sherry . foxinowa45   |   ip:95.102.60   |   2012-07-08  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla mna na tom nieco moze byt. Ja mam tiez obcas sny, ktore sa neskor splnia. Obcas su to take bl.bosti, ale vacsinou sa mi sniva o nehodach ludi, ktorych poznam. :( Problem vsak je, ze nikdy neviem, ktory z mojich snov sa splni. :/ Takisto to neviem ovplyvnit, aby sa mi snivalo co sa stane a kedy.

A takisto viem, ze tomu vacsina nebude verit.

Tento clanok by mohol vysvetlit aj zensku intuiciu. Ved mozno aj vy poznate zeny, ktore akosi podvedome vycitia, ze su napriklad ich deti zranene alebo v problemoch, hoci su na kilometre daleko.


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2012-07-08  (23:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sherry

Mám podobné zkušenosti. To že to nefunguje pokaždé spolehlivě je patrně tím,že svoje schopnosti teprve objevujeme a učíme se je nějakým způsobem řídit.


sherry . foxinowa45   |   ip:95.102.60   |   2012-07-08  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero, niekedy je vyborne, ked vies nieco dopredu, zachrani ta to od istych situacii. Inokedy to uz nechcem vediet, hlavne ked vidim tie nehody. Teraz uz idem spat, dobru noc. :)


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-07-09  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj tak sme iba z vody..xixixi vsetko ma pamet, a ked zakrivenie casu jedneho dna zopakuje to co sa stalo tak.. clovek bude vediet vsetko a bude mu to na nic...


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-07-09  (01:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teda casopriestoru... ono vestko sa rozpina, prejde to svoju drahu(ides rovno a pritom dookola) aby sa to znova stretlo a potom koniec a zaciatok...xixixi zostane len filozoficka otazka....


krovak . gobutyxo79   |   ip:195.146.1   |   2012-07-09  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vie mi niekto ozrejmit ake su to "solitonicko-holografické počítače" ?


blu . renaheni   |   ip:217.73.18   |   2012-07-09  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SomTenKtorySom - mas prosimta neake rozsiahlejsie materialy alebo 'pdf/link' k tejto teme,rad by som to precital.Nieco ak je mozne Cz/Sk


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2012-07-09  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak, to je niečo ako kataklyzmaticko uzurpačný deanalyzátor.


krovak . gobutyxo79   |   ip:195.146.1   |   2012-07-09  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer: aj ja si myslim. A mozno by sa autor mohol inspirovat poeziou:

Prostetnik Vogon Jelc: Chrochtobuznost

O fretna chrochtobuznosti, Tve mikturace jsou mi
co zprudle zvastopunksery na plzne vcele.
Skvrrrk, ja zaprisaham te, svymi frunicimi kvrdlovrzy
a krakorne zafras me svymi cvrknuvsimi patlocaraty
nebo te rozplham na fidloprcicky svym frkodrtakem,
tak bacha na vec!


Rusty . cyjymecu28   |   ip:212.5.198   |   2012-07-09  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blu, stks to prelozil alebo stiahol prelozene. nasiel som to vcera po anglicky a aj nejake kritiky, kde sa po jednom vyvracali vsetky tvrdenia.

druha vec je, ze podvedomie, tomu nikto nerozumie a vsetci co sa kasaju ze rozumeju ludskemu mozgu su amaterski klamari.

tretia vec je, ze su ludia, ktori podvedomiu aspon trochu rozumeju a snazia sa ho riesit. napriklad velmi zaujimavu pracu robi p Csolle. Ma stranku www.idmt.sk, kde tvrdi, ze vie otvorit informacny kanal, ci spojenie medzi vedomim a podvedomim a spristupnit nam tak nase zdedene informacie. Nehovorim, ze ju doporucujem ale je to dalsia informacia, ktoru si mozete vyskusat overit. Vyhoda je, ze to nie je ziadna liecitelka alebo vestica ale skepticka racionalna zena.

a stvrta vec, uz by sa mohlo na dolezite.sk zacat rozmyslat a zverejnovat vsetky clanky okrem vyslovenych hluposti. nehovorim, ze toto je vyslovena hlupost ale vela veci co tu je popisanych su kraviny. napriklad aj tento moj prispevok :D:D:D


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-07-09  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto nie sú výsledky výskumov dnešných vedcov...iba sa im podarilo rozlúštiť niektoré z dávnovekých "štúdijných materiálov", toto všetko nám zanechali predkovia roztrúsené v megalitických komponentoch po celom svete, tiež v starovekých knižniciach, ktoré boli akože zničené, ale mám podozrenie, že kultúrne cennosti boli pred požiarmi a zničením predsa len uchované...článok má skvelú informatívnu hodnotu, múdry pochopí...a to, s tými OH nejako začína smrdieť...


blu . renaheni   |   ip:217.73.18   |   2012-07-09  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rusty - asi pojdem na sibir za samanom , ten mi to vysvetli. (Po precitani knih 'Tao fyziky', 'Medzi chaosem a radem' , Samanizmus, Vesmir ako hologram ,...) mam uz v tom nejasno, a "Ani srnka netusi kam mam ist ..." :o)


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:89.242.20   |   2012-07-09  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
blu . renaheni

žiaľ nemám nič také ale treba surfovať, gúglovať...

rusty

prosím ťa ten anglický originál kde je?

Články, ktoré dávam možno poväčšine nie sú v súlade so šablónou konvenčnej vedy a súčasného poznania, ale, a to som už pár krát zdôraznil, jednak nie sme na konci vývoja a tento pôjde ďalej, takže takéto úvahy môžu prinajmenšom poslúžiť ako možný ďalší smer pokroku. Nebudem tu písať slávne vedecké uistenia, že to alebo ono sa nemôže kvôli fyzikálnym zákonom stať a nakoniec sa stalo. Rýchlosť vozidiel alebo lietadlá napríklad. Pokrok pôjde ďalej bez ohľadu na hlupákov a skeptikov, a tak ako by bol dnešok pre väčšinu ľudí 18. storočia nepochopiteľný tak to isté platí pre nás a budúcnosť. Skeptikov je mi úprimne ľúto ale príde čas keď sa sami presvedčia. S hlupákom škoda akejkoľvek reči i času.


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:89.242.20   |   2012-07-09  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rusty

ešte maličkosť k tej stránke http://www.idmt.sk/, pristupoval by som veľmi opatrne k predávanému duchovnu, že ti niekto pomôže s prácou, ktorú musí každý bez výnimky absolvovať na sebe sám, žiadne skratky neexistujú a človek zvyčajne vždy stratí ako získa. Alebo si tak môže navodiť aj poškodenie, čo je to najhoršie aj dosť časté. Osobne takéto skúsenosti nemám, len čo som zachytil medzi ľuďmi a na nete. Ja by som si nenechal robiť ani hypnózu:-)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-07-09  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úžasné, ako si niekto vygúgli nejakú šarlatánsku pavedu a na jej základe sa prehlási sám za avantgardného, no zásadne nepochopeného, vedátora. Skutočný pokrok pôjde našťastie ďalej aj bez TakýchTruhlikovKtoriSu... :-DDD


Rusty . cyjymecu28   |   ip:31.3.45.1   |   2012-07-09  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem to teraz z mobilu zasa najst. Z notasa poslem. A duchovno bez platenia? Hmhmhm. Nepusti ta konkurencia v zivocsisnej risi. Za vsetko sa plazi priatelu.


Rusty . cyjymecu28   |   ip:31.3.45.1   |   2012-07-09  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za vsetko sa plati. Plazi sa len za nieco ;-)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-09  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslim ze treba rozlisovat medzi moznym pokrokom a nekomplexnym nevedeckym pristupom zverejnovania akychsi zaverov v clanku vycucaneho z prstu.. Vsetky objavy ktore pohli tymto svetom vznikli z 'pochopenia veci' okolo nas smerom od skumania po pochopenie a nasledne aplikovanie v praxi. Toto tu je len zhluk informacii bez moznosti skumania, pochopenia, overenia.. Pravdivost sa da zhodnotit len podkladmi ktore mame, ktore vieme....

Nie je problem kazdy den napisat sokujuci objavny clanok.. Urobit objav vyzaduje oveľa väcsie usilie a blizsie dokumentovanie problematiky, aby mohol byt naozaj kriticky skumany a bolo mozne v objave pokracovat aj po umrti autorov objavu, najst chyby v ich uvazovani, vylepsit teorie ci aby bolo mozne zaviest to do praxe metodami ktore objavia zase iní ktorí sa venovali danej problematike.. Postupne staviame na tom co vieme, poriadne zdokumnetujeme a preskumame.. Cim viac hlav tym lepsie..

S tymi generatormi nahodnych cisel sa da dokazat nezmyselnost tvrdenia veľmi ľahko..
Teda minimalne je to zhluk pravdivych informacii z nepravdivymi.. Teraz kto sa na aku stranu prida, niekomu staci jedna pravdiva veta aby povazoval clanok za pravdepodobne pravdivy niekomu staci jedna nepravdiva aby ho pokladal za nedôveryhodný a niektorým je to jedno hlavne ze dokázu pomocou clánku obhajovať svoje nejasné intuície v ktorých sa casto sami nevyznajú..
Dolezite bude asi to ako sa staviame k informaciam, potom tu mame roznych ludi..
Od ludi schopnych uverit vsetkemu az po ludi schopnych neverit uz pomaly nicomu..

Rad uverim vsetkemu dajte overene dokazy, zaver si spravim sam.. Avsak to co casto ponukate v clankoch su zavery bez dokazov odvolavajuce sa na akesi vyskumy ktore nikto nie a nie zverejnit..

U mnohych ide casto o vyhľadavanie senzacii spojenych z JPP ktore si neoveruju.
U JPP ide o vyvolavanie senzacii..

Uz v samotnom uvode clanku ide o obhajobu ezoteriky. Teda tyka sa dovercivych, urcite nie skumavych typov.. A ako vidim dovercivu cast to zase oslovilo.. Takze mozem aj ja zacat pisat rozne zahadne veci, urcite to bude mat u urcitej casti populacie uspech.. Takze az mi nahodou nepojdu ksefty, tak mozem vyuzit svoje vedomosti o tomto fenoméne dôvercivosti vo svoj prospech.. Urcity uspech je zaruceny, na pravde mnohým aj tak nezalezi.. Hlavne že sa v tom našli.. Byť skeptik neznamená informácie neprijímať ale poriadne ich vyhodnocovať.. Chybička sa sem tam určite nájde aj v takom postupe, je však oveľa menej pravdepodobnejšia ako pri dôverovaní informáciám v dnešnom preinformovanom svete bez zjavných praktických výsledkov..

Veď duchovne založení jedinci by predsa mali byť oveľa viac vpredu aj zdravotne aj ináč ak by to bola pravda.. Paradoxom ale je že zvyčajne ich dopredu posúvajú len materialistické objavy..
Tie duchovne ostavaju na urovni poznania bežného ateistu ktorý vie že duśevný stav ćloveka súvisí s jeho telom a nepotrebuje k tomu duchovniny aby si udržiaval svoje duśevné zdravie.
Prisudzovanie vyśšieho významu týmto veciam sa zatiaľ nikde v praxi neukázalo ako správny krok ktorý by pohol ľudstvom dopredu.. Skôr to malo za následok úpadok vedy a poznania s následnou kultúrnou deformáciou ktorá nemala nič spoločné s vyspelou kultúrou ale skôr barbarstvom, tmárstvom a poverami..


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-07-09  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JozefVarga . wajefuti49 | ip:62.197.22 | 2012-07-09 (23:21)

Skutoční znalci ekonómie vedia,

že prostitútky politici a média sú už dávno a stále v kapitalizme skorumpovaní a kúpení

finančníkmi zločinného kapitalizmu s pseudo demokratickým systémom a plebs týmto veciam nikdy nebude rozumieť a nikdy sa tým nebude zaoberať, maximálne bude nariekať, že ceny idú hore a ich mzdy sú stále rovnaké.

Nuž plebs je plebs. Plebs pracuje a panstvo si žije. Tak je to už po tisícročia a panstvo potrebuje v dobe vyspelých technológii v 21 storočí radikálne zredukovať plebs našej planéty čo sa aj začína diať.


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Otvoreny_list_nemeckych_profesorov_k_Eurovalu_41.html?rand=11#ixzz20A9r0Mnk


skriatok . boluxewu31   |   ip:62.197.21   |   2012-07-10  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento clanok sa mi pacil. V poslednych rokoch sa ku mne dostavaju informacie akoby nahodou a zdanlivo nesuvisiace. Avsak vzdy ma len utvrdia v mojom presvedceni. Vsetko so vsetkym suvisi, len sa niekedy tazko hlada pomyselna nit, co spaja jeden giganticky celok. Urcite sa najdu taki, ktori budu chapat, co tym myslim. Ide o to, ze vela inych taketo clanky povazuje za fantazmagoricke. Lenze aj kedysi davno ludia pripisovali rozne fyzicke, prirodne javy za diela roznych bohov, az kym neprisli vedci a neuviedli veci na pravu mieru. A ti vedci boli casto zosmiesnovani, dokonca prichadzali o svoje zivoty. Za svoje kacirske myslenie (film Agora od Alejandra Amenabara sluzi ako ukazka, mimochodom dokonale vystihuje debilitu vtedajsej spolocnosti). Zda sa, ze take nieco by sa dnes nemohlo stat. A predsa, vedci, ktori prichadzaju s novymi poznatkami vysvetlujucimi novodobe "zazraky", a autori takychto clankov su stale zosmiesnovani...


jm . fusywofi54   |   ip:85.135.19   |   2012-07-10  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...veci, ktoré nechápeme,sa nám zdajú smiešne. Toto je dobrý článok a k veci.


blu . renaheni   |   ip:176.61.20   |   2012-07-16  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyborny clanok, presne tak 'JM' su to veci to medzi "chaosom a poriadkom"! vyborna kniha v cestine ,najde na http://www.ulozto.skdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Sergej Chelemendik – Euronaivita Červených čiapočiek – poznámky o blízkej budúcnosti Európy a Ruska – programový text hnutia Dobrá sila

Prečo sú títo noví „postkomunistickí“ Európania tak beznádejne naivní? Prečo sa správajú ako kŕdeľ nechápavých Červených čiapočiek, ktoré sa ustavične pýtajú vlka prezlečeného za starú mamu: „A prečo máš také veľké zuby?“ Vlk pred ich očami týmito zubami žerie jednu sestru za druhou, ale Červené čiapočky to akosi nevidia.


Naše výhody vstupu do EÚ

S PŘÍCHODEM CHAVEZOVY SMRTI USA CHYSTAJÍ DOBYTÍ ...

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Konec amerického snu – část 1

Odborníci z Harvardu prohlašují, že mléko není sou...

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4153 s