20. August 2019
    
Deflacia. - Dolezite.sk

Deflacia.


  2011-08-17  (16:05)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Deflacia.

Čtenář Petr Schotli píše: Tak jsem dočetl velmi zajímavou knížku G.Hannich: „Deflace“. Podělím se s jejím obsahem. Jednoduše jsem vybral z knihy zásadní věty. Autor je německý finanční poradce. Kniha vyšla německy i česky 2008.


Koncerny a superbohatí se již dlouho připravují na deflaci, protože vědí, že: Velké majetky se vytvářejí v krizových dobách. Takové šance jako dnes a v nejbližší budoucnosti se zpravidla nabízí pouze jednou za století.

Celý svět byl navyklý na stoupající kurzy a považovali by za hlupáka toho, kdo nenaskočí do stále se zrychlujícího vlaku. Rostoucí počet praskajících spekulačních bublin ozřejmuje, že hrozí obrovská finanční krize. Mám na mysli připravující se deflaci. Jen málokterý občan si umí pod tímto pojmem něco představit. Je charakteristické, že právě velké majetky byly vytvořeny většinou v dobách krizí, především během deflace. Deflace nastupuje snižováním množství peněz v oběhu anebo rychlosti jejich oběhu. Strach z deflace si razí cestu především kvůli zkušenostem ze Světové hospodářské krize 30.let, kdy došlo k deflační sestupné spirále s klesajícími cenami, propadající se výrobou a dále klesajícími cenami. Deflace znamená pokles množství peněz obíhajících v hospodářství, což vede k propadání cen. Na poslech to zní neškodně a lidé to pociťují nejprve příjemně. Konec konců jsme byli všichni desítky let inflace zvyklí na stále stoupající ceny. V deflaci se to mění. Obvyklé vývojové procesy náhle stagnují nebo dostávají opačný chod. Deflace sama o sobě je zesilující se proces. Jakmile se deflační spirála jednou dostane do pohybu, lze jí již jen těžko zastavit. Rychlost spirály ovšem závisí nejen na tvrdých hospodářských faktech, nýbrž také na očekávaném chování obyvatelstva. Je-li totiž přesvědčeno, že ceny budou dále padat, chová se zdrženlivě při nákupech (vyčkává až bude zboží zítra ještě levnější) a zostřuje tím problém. To je ten pochopitelný důvod proč nemají ani politika ani hospodářství, ale ani centrální banky zájem nalít lidem čistého vína. Ale zatímco široké obyvatelstvo je ponecháváno v nejasnostech, zařizují se velké koncerny již jistou dobu na deflační pokles. Již byla dokonce zřízena tajná strategická oddělení, které nedělají nic jiného, než to jak připravit koncern na přicházející krizi.

Snad vám vaši prarodiče vyprávěli o krizi 30.let? Pak se vám podaří udělat obrázek o tom, co vás při deflaci čeká. Jedna paní, dnes více než 90letá, hospodařila se svými rodiči v době této krize na malém statku. Jako mnoho dalších, byli také oni zadluženi. Deflací se dluhy neustále zhodnocovaly. Její otec jednou jel s vozem plným brambor na trh a s tímto plným vozem se zase vrátil. Nikdo nemohl brambory koupit, protože nikdo neměl peníze. Otec se ze zoufalství zabil.

Všechno je stále levnější- čím déle tedy čekáte, tím více si můžete koupit. Nebo se přestěhujete do lepšího bytu za méně peněz. Můžete cenu dokonce značně snížit. Prodávající je spokojen, že vůbec může nemovitost prodat. Pokud sami nechcete na bytě pracovat, podaří se vám najít za málo peněz lidi, kteří to pro vás udělají.“ „To zní našemu uchu rajsky. Co ovšem většina lidí přehlédne je, že při deflaci máte nějaký užitek pouze tehdy, když máte k dispozici více peněz než potřebujete k životu. Neboť vaše mzda nebo plat se právě snižuje než zvedá. K tomu se přidává spíše rostoucí zatížení u nevyhnutelných výdajových položek, jako jsou daně, poplatky nebo pojištění. Znamená to, že máte vlastně výhodu jen tehdy, nejste-li odkázáni na práci. Patříte-li ovšem k většině těch, kteří jsou odkázáni na pracovní místo nebo živnost, pak všechno vypadá úplně jinak!

Peněžní vklad v dnešním slova smyslu se již vůbec nevyplatí, protože sotva obdržíte nějaké úroky a za druhé stoupá riziko ztráty. Klesající ceny vám pak efektivně nepřispějí ničím, protože vaše mzda klesá právě tak a nebo se dokonce stanete nezaměstnanými. Od státu žádnou velkou podporu v nezaměstnanosti nemůžete očekávat. Neboť ani ten na to už nemá dostatek peněz a hledí na stále více oprávněných žadatelů. Vy jste pak nuceni přijmout jakýkoli druh práce za každou a ještě nižší cenu. Protože práci hledá mnoho lidí, mzdy klesají. Pak se může stát, že kvůli svému příjmu již nezaplatíte dokonce ani váš snížený podnájem. A pokud jste financoval pomocí úvěrů vlastní dům, vypadá to ještě hůře: Protože váš příjem klesá, musíte více pracovat, abyste byli schopni obsluhovat dluhy. Zároveň s tím přihlížíte tomu, že váš dům ztrácí stále více na hodnotě, kdy roste nabídka a četné nucené dražby stlačují ceny.

Ale proč je deflace pro masu mnohem horší než inflace? Zatímco deflace jako problém je dalekosáhle neznámá, inflace je přeceňována. Inflace byla v posledních desetiletích zveličována jako strašák. Starší občané ještě něco vědí o bankovkách s mnoha nulami a téměř bez hodnoty. Lidé mají dnes dojem, že hospodářská krize je synonymem bezcenných peněz. Politici, média a centrální banky tento názor podporují tím, že například odkazují na údajný inflační tlak kvůli stoupajícím mzdám. Byl vyvolán dojem, že vinu na problému mají jen drobní pracovníci se svými mzdovými požadavky. Tvrdí se přitom, že mzdové požadavky odborů nutí k cenovým zvýšením, což vede k vyšší míře inflace. Při tom se přehlíží, že při inflaci jsou problémy udržet hodnotu úspor, ale jinak lze celkem v pořádku žít. Protože se hodnota peněz při inflaci permanentně snižuje, musí být kapitál reinvestován stále rychleji, aby přinášel renditu, která kompenzuje pád hodnoty. Každý kdo má peníze, je co možná nejrychleji zase vydává. Raději koupit dnes, než to bude zítra zase dražší. To vede k tomu, že hospodářství běží na plné obrátky, protože existuje stále vysoká poptávka po věcných statcích. Tím také nedochází k žádné masové nezaměstnanosti. A kdo má dluhy, ten bude dokonce ztrátou hodnoty peněz oddlužen.

Protože většina podniků je zadlužena a tím stoupá obrat, není inflace pro podnikatele žádným velkým problémem. Jinak to vypadá s těmi, kteří při inflaci dluhy dělají a pak se stoupajícími úrokovými sazbami dostávají pod tlak. Kdo má škodu především jsou ti, kdo spoří, kteří uložili svůj kapitál na fix a nemohou jej dostatečně rychle převrátit do věcných hodnot. Dobrá inflace existuje ovšem pouze tehdy, když funguje spirála mzdy-ceny. Pracovníci mohou požadovat zvýšení mezd. Protože ovšem mzdy stoupají, zvyšují podniky ceny, aby převalili osobní náklady na spotřebitele, kteří pak opět požadují zvýšení příjmů. Že inflace není žádným velkým nebezpečím pro normálního občana, bylo zřetelné v několika rozvojových zemích. Argentina měla v 80.letech míru zvyšování cen několik tisíc procent, která opět byla vyrovnávána přes zvyšování mezd. Život sice nebyl příjemný, ale obyvatelstvo se s těmito okolnostmi mohlo srovnat. Zcela jinak to bylo při argentinské krizi po roce 2000. Tato krize vznikla z předlužení. Nedařilo se splácet úvěry, v hospodářství docházelo k nedostatku peněz, k deflaci. Teprve z toho vznikly nepokoje, nezaměstnanost, bída –nikoli při inflaci.

Deflace: Protože ceny klesají, investice se vyplácejí stále méně. Který obchodník koupí zboží, které může prodat již jen za sníženou cenu? Kdo bude investovat do podniku, který může odbýt stále méně zboží? Protože ceny permanentně padají, lidé čekají až bude ještě levněji. Všechny nákupy, které nemusí být učiněny bezprostředně, jsou pak odsouvány. Vzniká z toho bludný kruh, deflační sestupná spirála. Protože všichni čekají již jen levnější ceny, klesají obraty u podniků. Tím se tyto dostávají pod tlak a buď musí vyhlásit bankrot, protože nejsou schopni obsloužit úvěry, anebo přiškrtit kapacitu výroby. Rozmnoží se nezaměstnaní. Kvůli explodující nezaměstnanosti klesá kupní síla lidí- nezaměstnaný musí nevyhnutelně spořit. Tím dále klesají obraty podniků a musí propouštět stále více personálu atd. Zaměstnavatelé snižují mzdy, což je díky bobtnající armádě nezaměstnaných velmi pochopitelné. Úvěry u bank již nejsou spláceny a banky bankrotují. Vložené úspory jsou blokovány. Tím dodatečně klesá kupní síla obyvatelstva. Deflace se od inflace odlišuje také v důležitém bodě: V inflaci máte výrazně lepší možnosti plánování. V deflaci sice můžete vycházet z propadajících se cen, navíc je ovšem nejisté všechno. Nikdo neví, co se v blízké budoucnosti stane. K tomu patří, že míra inflace se dá určovat daleko lépe než klesající hladina cen. Klesající úroveň ceny není ani zdaleka tak zřejmá. Skrývá se za rabaty, akční ceny atd., které se dají statisticky těžko zachytit. To je také důvod, proč nikdo neumí správně odhadnout investice. Zatímco inflace hospodářství zahřívá, při deflaci se dusí. Při inflaci můžete ještě nějak normálně žít –při deflaci vyhladovíte nejhorším způsobem.

Jak deflace vzniká? Jak jistě víte, závisí ceny spotřebního zboží, nemovitostí a služeb, ale i cenných papírů na množství peněz, které stojí proti nim. Porucha rovnováhy mezi množstvím obíhajících peněz a množstvím obchodovaného zboží. Zjednodušeně řečeno: Existuje-li stále více peněz a stále méně zboží, pak stoupají ceny. Množství peněz v oběhu roste rychleji než nabídka zboží. To má logicky za následek zvyšování cen. Ubývá-li množství peněz, mluvíme o deflaci. Důležité je pochopení, že pouze obíhající množství peněz ovlivňuje vývoj cen. Centrální banka tiskne -je na státu nezávislá- peníze a přiděluje je jako úvěry komerčním bankám nebo kupuje cenné papíry. Pokud komerční banky peníze ihned ukládají do trezoru, tezaurují je, zadržují stále více peněz, jde to s hospodářstvím z kopce a začne hrozit deflace. Je to jakoby je daly pod matraci. Nechá peníze zmizet v trezoru, protože pro ně nenajde žádného vhodného příjemce úvěru. Náhlé tezaurování je zapříčiněno často šokem společnosti, krachem. Tato nejistota vede lidi k tomu „nejprve vyčkávat“. Spoří-tezaurují ze strachu. Kdo by investoval, když vyhlídky na zisk jsou nejisté a mohl by přijít o investovaný kapitál, a případně bude tyto peníze potřebovat později na potraviny?

Mnohé co je dnes označováno za inflaci, vůbec žádná inflace není, neboť často se o ní mluví již při pouhém zvyšování cen. Tak třeba nejde o inflaci, když stát zvýší DPH nebo zavede euro a tím se zvýší ceny. Člověk si to příliš zjednodušuje, když označuje stoupající ceny hned za inflaci.

Deflace je oproti tomu obtížněji rozpoznatelná. Není jednoduše protikladem inflace. Jediné co je společné, je porušení vztahu peníze/zboží.

Příčiny deflace: 1. Stahování peněz centrální bankou. 2.Vzestup množství zboží vůči penězům. 3.Převrácení hladiny cen na konci inflace. 4.Stažení peněz z trhu po proběhlém krachu. 5.Předlužení a rychle rostoucí kapitálové náklady.

Deflace v nejjednodušším případě nastane pokud centrální banka jedné země stáhne peníze. Platební prostředky tak získají oproti množství zboží větší hodnotu. To se projeví v pádu cen. Takovou politiku prováděla na počátku 30.let německá centrální banka. Marka byla tehdy vázána „jednou třetinou krytí“ na zlato. Centrální banka musela mít na každou vydanou bankovku třetinu hodnoty ve zlatě. Když se její zlatá zásoba v průběhu krize stále zmenšovala, byla centrální banka nucena ke stahování odpovídající části peněz- začala deflace.

Deflace ale může vzniknout dokonce i při stoupajícím množství peněz, když výroba roste rychleji a množství zboží se zvyšuje rychleji než množství peněz. Takový efekt se projevoval pravidelně u měn z ryzích kovů. Stabilita je tu totiž možná pouze když hospodářství roste stejně rychle jako je k dispozici nového ryzího kovu na peníze. Zlato se musí těžit proporcionálně k růstu ekonomiky. Nedrží-li těžba krok s ekonomikou, dojde k poklesu cen. Půda pro deflaci je připravena. Zlatá měna je tak vždy deflační, protože odpovídající těžbu zlata nelze nikdy přizpůsobit potřebám hospodářství.

Deflace vzniká i z předlužení: Vaše dluhy a závazky narůstají rychleji než váš příjem. Přesně v této pasti dnes vězí naše národní hospodářství. Dluhy a závazky státu, podniků a soukromých společností rostou asi třikrát rychleji než hrubý společenský produkt! Životní standard byl vykupován dluhy. Tak tomu není jenom v Německu. Pokud dnes ministři financí hovoří o odbourání zadlužení, mají na mysli již jen nové zadlužení! Pouze snížení kvóty přijatých nových dluhů vůči předchozímu roku.

S rostoucím nasycením trhů, tvrdší konkurencí (globalizace) a ochabující kupní silou již nelze udržet růst na té úrovni, jak bylo zvykem v uplynulých desetiletích.Podniky propouštějí pracovníky nebo krátí mzdy, stát má stále menší příjmy, a lidé chtějí kupovat stále méně. Desítky let jsme měli permanentní inflaci, nyní se vývoj obrací. Trhy jsou stále více nasyceny, zatímco dluhy a kapitálové náklady výrazně rostou. V napjaté situaci existuje nebezpečí náhlého krachu, při němž se kapitál neočekávaně stáhne a vypukne masivní deflace. Každý neočekávaný šok nikdy nevede k inflaci, nýbrž vždy k deflaci.

Lze dnes ještě zastavit vývoj směrem k deflaci? Odpověď zní: Ne! Dnešní systém je založen tak, že probíhá téměř automaticky směrem k deflaci. Ani ten nejlepší makroekonom, nejlepší politici světa nemohou zastavit tento fatální vývoj, pokud se nezmění systém sám o sobě. Pro nastávající události je téměř bezvýznamné, zda pracující dnes pracují méně nebo intenzivněji, kratší nebo delší dobu, nebo stát zvýší nebo sníží daně. Proto je také velmi klamné, domáhat se v této situaci „lepších politiků“. Tomu nevěříte? Podívejme se na typický vývoj kapitalistické ekonomiky. Po válce bylo Německo zcela zničeno, existovala enormní potřeba výstavby. Nejen podnikatelé, ale i občané si brali úvěry, aby si například mohli pořídit dům. Za takový dlouhodobý úvěr se nezřídka musel zaplatit dvoj- až trojnásobek vypůjčené částky. Na počátku to nebyl problém. Poptávka po úvěrech byla obrovská. Trh byl totiž prázdný, poptávka po všech druzích produktů byla velká. V průběhu času ale byly trhy nasyceny.

Centrální banka by v této situaci mohla stáhnout převis peněz, aby ztlumila poptávku po platebních prostředcích. Dále by mohla snížit základní úrok (diskontní sazbu), tak aby vypůjčené peníze vynášely méně zisku. To by přiškrtilo nabídku peněz. To jsou ovšem spouštěče deflačního vývoje. Proto by měla být raději vyloučena. Místo toho nastoupil stát jako vypůjčitel peněz. Konjunkturními opatřeními financovanými pomocí dluhů, vytvořil takzvanou umělou poptávku a zabránil nezaměstnanosti. Tak se podniky, domácnosti a stát v rostoucí míře dostávají do dluhové pasti. Existovala by jiná možnost? Ne. Konečné umoření dluhů nebylo možné, protože na straně kapitálu půjčovatelé peněz nespotřebovávali z větší části zisky z úroků, nýbrž chtěli je stále opakovaně investovat. Kdyby nikdo nepoptával v dostatečné míře úvěry, pak by pravděpodobně došlo velmi rychle k deflaci. Úrok, cena za půjčené peníze, by spadl na nerentabilní úroveň. Peníze by se pak již neinvestovaly. Kdo pak ponese své peníze do banky? Deflace mohla být dosud vylučována pouze přes stát, který přijímal stále rychleji dluhy a startoval konjunkturní opatření.

Komise EU propočítává pro Německo, že dluhy v roce 2050 budou činit 400 procent HDP oproti dnešním 60 procentům. Cesta do předlužení je předem naprogramována. Pro uklidnění se vždy hovoří o tom, že stát musí „spořit“, aby své dluhy odbourával. Zůstává otázka: Proč se žádný stát nemůže trvale oddlužit? Dluhy mohou existovat pouze tehdy, když existuje majetek, který je půjčuje. Co má jeden navíc, o to musí mít druhý méně. Naše finanční prostředky jsou uloženy na úrok, čili se každý rok rozmnožují o úrokovou sazbu. 80 procent peněžního majetku v Německu pochází pouze z opětovně uložených zisků úroků. Tím musí i zadlužení dosahovat přírůstku o stejnou částku. Kdokoliv může investovat peníze pouze tehdy, když je někdo jiný ochoten, se přesně o tuto částku zadlužit. Pokud tedy peněžní prostředky přes úroky čistě matematicky rostou, pak musí nevyhnutelně růst i dluhy.

Ukazuje se také, že naše dnešní peníze ve funkci prostředku směny jsou špatně konstruovány, protože nezobrazují reálné hodnoty správně. Hora brambor se kazí, vyvolávají skladovací náklady. Ovšem tak tomu není u peněz. Ten kdo jich má více než momentálně potřebuje, je tudíž ve výhodě vůči všem jiným účastníkům trhu. Neboť on si může dát zaplatit úroky, pokud se od nich na čas oddělí. Podle převažujícího mínění se na úroky pohlíží jako na vyrovnání rizika a inflace a tím jsou oprávněné. Tato argumentace neobstojí. Neboť riziko je již v ceně úroku jako riziková přirážka, a inflační přirážka je vždy zřetelně nižší než na trhu obvyklá úroková sazba.

Úrokem se hromadí stále více peněz u těch, kteří jich již bez toho mají mnoho. Ten kdo peníze potřebuje, jako podnikatelé a stavitelé domků, musí platit úroky. Pouze placením úroků zadlužených poskytovatelům peněz se peníze dostanou znovu do oběhu. Tady se ukazuje druhá závažná chyba našich peněz. Kdo je má, může si s nimi dělat co chce. Na druhé straně ale musí peníze plnit veřejnou funkci, vždyť je potřebuje národní hospodářství. Systém úroků proto znamená automaticky tlak na zadlužování. Toto se bohužel často nevidí jasně, protože se vychází z toho, že žádný jednotlivec není nucen se zadlužovat. Nesmíme však jednotlivce zaměňovat s celým národním hospodářstvím, které se musí zadlužovat – a to všude na světě. Pokud by se nikdo nezadlužoval, ani podnik, ani stát, ani soukromý vlastník, musely by centrální banky snížit úrok pod hranici likvidity a peníze by se stahovaly z trhu, čili by nebyly již investovány. Začala by spirála úzkého profilu peněz a deflace se známými důsledky: nezaměstnanost, sociální krize a nakonec válka.

Úrok vede k nutnosti zadlužení sice ne jednotlivého občana, ale národního hospodářství jako celku. Národní hospodářství jako celek se musí zadlužit, mají-li peníze přinášet zisk. Národní hospodářství v němž by úvěry nebyly možné by se velmi rychle dostalo do nevýhodné pozice. Inovativní myšlenky by nemohly být realizovány. Úvěr sám je tak dobrou věcí. Problematický je pouze úrok plynoucí z nedostatku našich peněz. Pokud příliš mnoho soukromých osob a podnikatelů nereflektuje na úvěr, tedy se nezadluží, musí zaskočit stát a přijmout úvěry, aby udusil v zárodku deflační tendence.

Jakmile dojde k překročení hranice likvidity, která se podle konkrétní situace pohybuje na 1 až 3 procentech, kapitál se z trhu stahuje. Tuto situaci chce stát vyloučit a nemůže proto dělat nic jiného, než přijmout dluhy a nastartovat konjunkturní programy, aby znovu vyrovnal klesající přijímání úvěrů v ekonomice. Tím stoupne úrok opět nad hranici likvidity. Investoři jsou spokojeni. Takto se ale problémy neřeší trvale, nýbrž se pouze posunují do budoucnosti: Čím více narůstá předlužení státu, tím více stoupá úroková zátěž, a tím větší podíly daňových příjmů musí být obstarány pro kapitálovou službu. Ani zvýšení daní není východiskem, protože to opět stlačuje kupní sílu obyvatelstva.

Pokud by stát nedělal dluhy také v dobách recese, vznikla by samozesilující se deflační spirála poklesu. Recese by přešla do deprese a nakonec hospodářské krize, na konci by pravděpodobně stála válka. Musíme tedy vděčit pouze značnému přijímání úvěrů, že již více než půl století žijeme v blahobytu a míru. To není v žádném případě obhajoba státních dluhů, ale realitu nesmíme ztratit ze zřetele. I oddlužení má své mouchy. Rumunsko odbouralo v 80.letech jako jediná země na světě kompletně své zahraniční dluhy. Důsledkem bylo masivní zchudnutí obyvatelstva a na konci krvavá revoluce. „Oddlužení“ a „šetření“ se vždy hezky poslouchá, aniž bychom si uvědomili, že bez státních dluhů by okamžitě odpadla velká část poptávky na trhu. Pouze masivním zadlužením státu a odpovídajícími konjunkturními programy bylo možné opakovaně vylučovat krach. Pokud tedy nositelé rozhodování naznačí, že v budoucnu „se musí těsněji utáhnout opasky“, pak to velmi silně ukazuje na deflační budoucnost.

Všechny druhy úsporných programů vedou přímo i nepřímo k tomu, aby se vydávalo méně peněz a tím také méně realizovalo. To, co jeden podnik uspoří, nemůže druhý realizovat. Proto se podniky dostanou do krize a jsou nuceny snižovat ceny. Přestože mzdy především v Německu se žádným způsobem nevymykají z kontroly, stále dokola se tvrdí, že stoupající pracovní příjmy jsou problémem. Je to náhoda? Kam chtějí všichni tito snižovači mezd? Kdo nechá platit nemocenské od samotných pracovníků, snižuje mzdy. Kdo jim škrtne vánoční nebo dovolenkové peníze nebo vezme zubní náhrady z pojištění.

Náš systém dluhů od počátku směřuje k deflaci a úsporné programy jsou toho teprve důsledkem. Politici většinou zaměňují podnikovou ekonomiku s národním hospodářstvím a míní, že když může jednotlivý podnik škrty redukovat svůj stav dluhů, musí toto být možné i v celku. Přehlížejí, že jednotlivý podnik může zlepšit svoji pozici pouze na náklady jiných podniků. Když například propouští, musí národní hospodářství jako celek zaplatit jejich nároky. Toto je možné trvale pouze tehdy, je-li ekonomika v harmonickém chodu, tedy není právě na „úsporách“. Pokud krátí všichni, pak se zhroutí obrat i jednotlivého podniku a snahy jdou do prázdna.

Ať po válce někdo produkuje cokoliv, je po tom poptávka. Ale po několika desetiletích se trhy pomalu nasytí a bude obtížnější vydělávat peníze. Pak získají na významu obory jako reklama a odbyt. Pomáhají přenést produkty mužům nebo ženám, kteří tyto sami od sebe vůbec nechtějí. Stát buď riskuje deflaci ihned nebo toto nebezpečí posune do budoucnosti masivním zadlužením. Ale o několik desetiletí později je potom i stát tak předlužen, že nemá již žádnou možnost někoho podporovat. Snad se ještě pokusí se sanovat tím, že zvýší daně a dávky, čímž klesne kupní síla obyvatelstva. Teď již žádné východisko z krize neexistuje. A když všichni „šetří“ , stále méně se investuje, pak klesá kupní síla. Východisko neexistuje, leda že by se změnil celý systém. Hodnota nemovitostí, pozemků, podniků masivně klesá. Jak ukazuje historie, byla nouze většinou tak velká, že vznikly války, aby vytvořily pro kapitál nové možnosti investování. Přitom zbrojení bylo zaplaceno inflací a nakonec se dostavila měnová reforma a formou rekonstrukce a výstavby počal cyklus obnovy.

Past likvidity je úroková sazba, která je minimálně nutná, aby se peníze udržely v oběhu. Pod touto hranicí se peníze zadržují. Proč investovat peníze za malé nebo dokonce žádné úroky a riskovat celkovou nebo částečnou ztrátu? Pak je přece lepší nechat peníze ležet v bankovním sejfu. Oběh peněz vázne, ekonomika upadá do krize a deflace se trvale zesiluje. Jakmile je úrok velmi nízký, tak se již vůbec neinvestuje – to je past likvidity! Mnoho lidí propadá omylu a myslí si, že při nižších úrocích na úvěry musí stoupat jejich přijímání a tím investice. V deflaci dochází ale k pravému opaku. Úrok je příliš malý, aby probouzel ochotu půjčovat. Když se 2007 začala hroutit v USA spekulace s nemovitostmi, šlo to tak daleko, že se i banky mezi sebou přely o tom, zda si vzájemně poskytnou úvěry, ze strachu před tím, že by druhá banka mohla zbankrotovat.

Úvěrová tíseň vzniká tehdy, když banky poskytují stále méně úvěrů, protože se obávají, že tyto nebudou navráceny. Později již nedostane úvěr nikdo, leda že b platil velmi vysoké úroky nebo nabízel velmi velké jistiny. I to narušuje koloběh peněz. Chybí pak kapitál k investování, což způsobuje další postupné propadání ekonomiky. S tím je spojeno narůstání vlny bankrotů, což opětovně ohrožuje bezpečnost úvěrů a nutí to bank k ještě restriktivnějšímu poskytování úvěrů. Všechno je bludný kruh, který zesiluje deflaci.

Jde o regulérní bludný kruh obnovy a rekonstrukce, extrémního zadlužení, deflace a krize.

Dnešní reklamní potopa dává mluvit o nasyceném trhu, který dříve nebo později musí vést až k ruinující konkurenci a pádu cen. Zjevným upozorněním na deflační tendence jsou i klesající ceny nemovitostí a především nucené dražby.

S výjimkou cen energií není v USA inflace v podstatě vůbec pozorována.

Nikdo neinvestuje, když je všechno stále levnější, aby počkal na ještě výhodnější ceny.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že při padajících cenách toho lidé více koupí, protože přece všechno je náhle tak levné. Ale nastává přesný opak.

Jakmile se možnosti výdělku zmenší, zbývá již jen podvod, jak se dá přijít k penězům. Doby krizí byly vždy dobami vysoké kriminality. Každý čtvrtý až pátý pracovník na německém staveništi pracuje na černo. Neděje se tak proto, že by podnikatelé a pracovní síly měli kriminální vlohy, ale proto že jim nezbývá jiné východisko. Neodvádějí daně a tím podvedou stát.

Deflace je stroj na přerozdělování majetku. Proč by měli bohaté a dobře informované kruhy naší společnosti nechat znehodnocovat svůj majetek inflací? V principu byl náš kapitalistický ekonomický systém již vždy druhem stroje na přerozdělování. Systém má tedy mechanismus, který transferuje peníze od většiny k menšině. Tento mechanismus se jmenuje zcela jednoduše úrok. První milión je těžký, druhý již přijde sám. To je totiž permanentně možné nepřímým vykořisťováním pracovní síly přes systém. Pro vás je důležité tady vědět, že dluhy státu, podniků a privátních domácností z větší části znamenají majetek menšiny, která za to kasíruje úroky z výnosů, které nakonec pocházejí z pracovní síly širokého obyvatelstva. Takže mnohý multimilionář si své peníze neodpracoval, je nezdědil, ani je nezískal v lotu. Prostě se za desítky let rozmnožily efektem úroků z úroků: nehlučně, bez rizika, bez práce. Při 7 procentech úroků za rok bude za deset let ze 200 000 euro 400 000 eur a za 30 let 1,6 mil euro. V klidu si to můžete s kalkulačkou přezkoušet.

Peníze a stále více peněz je cílem těchto superbohatých. Neboť hranice pro nahromadění majetku dokonale v našem finančním systému chybí. Je tak možné, aby se někdo pomocí úroků a úroků z úroků mohl obohacovat, aniž by musel pohnout prstem. Zcela jinak to vpadá u té velké většiny lidí: Tito sice chtějí právě tak mít více, ovšem narazí velmi rychle na hranice, protože na jedné straně tu není dostatek možností výdělku a na druhé straně nikdo nemůže pracovat více než 24 hodin denně. Velký majetek se všude na světě nachází jen v málo rukách. Tito lidé a rodiny svými penězi uplatňují vliv na politiku, zcela podle úsloví „peníze vládnou světu“. Pomohla by vám tady nějak inflace? Sotva, protože ta by vaše peníze odhodnocovala. Nepřipadá vám tu zcela příhodná deflace? Sice byste měl bankroty také výpadky, ale pod čarou by zhodnocení vašeho peněžního majetku dalo víc. Navíc by stále více podniků i států bylo nuceno prodávat věcné statky, domy, pozemky, státní majetek, média za nejnižší ceny. Toto nemá nic společného se spekulací nebo teoriemi spiknutí, nýbrž samo plyne z logických závěrů.

Nebezpečná chyba je názor, že při deflaci by musely všechny ceny klesat. V různých segmentech se ceny mohou vyvíjet zcela protikladně. Rozhodující je, který segment převažuje. Důležité je toto: Zvyšování cen je nejprve jenom zvyšováním cen a nic dalšího. Nelze je automaticky dávat na stejnou úroveň s inflací. Teprve, když se také zvyšují mzdy, takže obíhá více peněz, nastupuje inflace.

Pokud je na Blízkém východě válka a proto stoupá cena nafty, není třeba se ještě zdaleka obávat inflace. To celé znamená, že ve skutečnosti nastává pravá deflace, ačkoliv důležité ceny nebo poplatky stoupají. Stoupají-li mzdy a platy přesně tak jako v průřezu ceny, dá se mluvit o inflaci. Klesají-li reálné mzdy a stoupají-li ceny, pak to vede bezprostředně k deflaci. Proč? Klesající mzdy a stoupající ceny vedou ke zřeknutí se spotřeby. Kupuje se jen to nejnutnější a co je možné se spoří. Naproti tomu při opravdové inflaci každý kouká, aby svoji vyšší mzdu rychle vydal, dříve než všechno bude ještě dražší. Pokud byste tedy chtěli posoudit, zda je na pochodu deflace, pak si méně prohlížejte zveřejněné mír inflace, ale raději pozorujte, zda váš příjem drží krok s vašimi výdaji, či nikoli.

To co dnes roste jsou pouze monopolní ceny (včetně energie, surovin) a státní dávky –tedy ceny, které nepodléhají volnému trhu. Do oběhu se pouštějí všechny možné pohádky, aby se oprávnila cenová zvýšení přes monopoly a předstírala „inflace“. Tak například v roce 2007 náhle drasticky stoupla cena mléka. Zdůvodněno to bylo tím, že mléko nakupuje Čína. Ale Čína importuje 0,1% z množství našeho mléka a je třetím největším producentem mléka na světě.

Média se ovšem spoléhají na mínění takovýchto „expertů“. Především mladší sorta expertů zkrátka a dobře nemá ani zkušenosti s deflací ani znalosti o fenoménu deflace. Na univerzitách se o tom příliš neučí, protože tady u nás již 70 let žádná deflace nebyla. Proto se považuje za zbytečné o tomto fenoménu vůbec mluvit.

Deflace, která se jednou rozběhne se dá zastavit jen velmi těžko. Jakmile ceny klesají na široké frontě, trh si na to ihned zvyká. Každý pak očekává, zda bude ještě levněji. Deflace nezkoriguje předchozí inflaci nebo boom. Je daleko více opravdovým vykrvácením ekonomiky. Deflační spirála se zesiluje sama sebou a dalekosáhle rdousí ekonomiku. Správná korektura by znamenala, že cena ustoupí a zůstane stát na zdravé úrovni.

K deflaci může dojít také na konci inflace tehdy, když dojde k přerušení spirály mzdy-ceny. Toto se stane, když mzdy již nerostou stejně jako míra inflace. Mizí pak kupní síla lidí, kteří jsou nuceni ke spoření, což nakonec táhne ceny směrem dolů. Totéž se stane, když centrální banka zastaví svoji inflační politiku a přestane vydávat peníze nad danou míru. Pak může rychle dojít k překlopení hladiny cen- z inflace se stane deflace. Daleko častěji ovšem deflace vznikne bez zmenšování množství peněz v oběhu. Pak zůstává množství peněz konstantní, ani na množství zboží se nic nemění- a přesto ceny padají. Proč? Tím, že jsou peníze lidí deponován v hotovosti doma. Nejsou tedy k dispozici ekonomice jako úvěr. Také obchodní banka nechá peníze zmizet v trezoru, pokud pro ně nenajde vhodného příjemce úvěru. Tezaurováním je na trhu stále méně peněz –ceny se propadají. Náhlé tezaurování je zapříčiněno často krachem, šokem ekonomiky a společnosti. Kdo by investoval, když vyhlídky na zisk jsou nejisté, když dokonce by mohl přijít o investovaný kapitál?

Krach, i když se koná v malých krocích, má vždy deflační tendence. V létě roku 2007 začaly v USA po dlouhých letech spekulativního růstu klesat nemovitosti. Pro stále větší počet občanů ztroskotaly úvěry, banky se dostaly do potíží a táhne se tak celková krize likvidity až do Evropy. Ztroskotá-li více takových spekulací, pak se padáním masové kupní síly spustí nevyhnutelně deflace.

Co by se stalo, kdyby centrální banky rozběhly tiskařské lisy, že by to rozpoutalo hyperinflaci jako v roce 1923? To by sice momentálně odhodnotilo dluhy v tuzemsku, ovšem pouze za tu cenu, že by byly zahraniční dluhy enormně zhodnoceny padajícími směnnými kurzy. Úrok by šly nahoru. Zvýšením úroků se chrání věřitel před reálným odhodnocením dluhů. V konečném efektu se normální inflací reálná hodnota dluhů žádným způsobem neovlivní. Naopak. Vyšší úrokovou mírou běží úrokový systém s vyšší dynamikou, čímž se také rychlejší měrou rozkývou problém. Při pokračující hyperinflaci třeba 1000 procent by peníze ztratily vlastnost platebního prostředku a došlo by k návratu k neefektivnímu směnnému obchodu. Inflace urychluje celkově peněžní oběh pouze přechodně a působí tím proti deflaci. Jakmile inflační fáze skončí, ekonomika se ihned překlopí do deflace, protože přebytečná hodnota reálného a věcného kapitálu tlačí na renditu a vede k tezauraci peněz. Tedy i hyperinflace jen vyhání ďábla belzebubem. Vyvstává otázka, zda centrální banky by mohly zvýšit množství peněz, jakmile by se ukázaly deflační efekty. To je ovšem možné pouze tehdy, pokud by byly úvěry poptávány. V dluhové krizi s následnou deflací se však většinou žádné úvěry již nepoptávají, resp. z bezpečnostních důvodů neposkytují. Díky klesající úrovni cen investice totiž ztrácí smysl. Z toho důvodu komerční banky u centrální banky žádné peněžní prostředky nepoptávají, což znamená, že žádné nově emitované platební prostředky již oběh nepotřebuje. Pokud se peníze dostanou do oběhu pouze jako úvěr, nelze ani při nejlepší vůli obíhající peněžní prostředky při deflaci zvýšit. Takže řešení problému dluhů pomocí inflace je bludné. To stejné platí o deflaci. Nejen iluzorní ale dokonce nebezpečné jsou dnes se objevující snahy o zavedení zlatého standartu. Nevázané tištění bankovek by bylo podvázáno krytím zlatem. Ale již prosté a logické úvahy ukazují, jak nebezpečné je zlaté krytí.

Historie učí, že, že zlatá měna žádné problémy neřeší, nýbrž teprve vytváří. Problémy začínají tím, že většina zemí vůbec žádné zlato nemá a pro zavedení zlaté měny by si musela zlato vypůjčit od mála velkých vlastníků a odpovídajících vysokých úroků. Zatížení vysokými úroky by se ještě dále zesílila, protože zlato by muselo být financováno dodatečně. Dnes si takový zchudlý stát jako Bangladéš může pomocí papírových peněz vytvořit vlastní peníze malým nákladem, který směnu zboží v zemi zajistí. Co by tyto národy měly dělat, pokud by k tomu potřebovaly zlato? Důsledek by byl ještě větší chudoba na celém světě. Nikoli bezdůvodně byla masová bída v dobách zlatých měn vždy největší. Měna z ryzích kovů vždy znamená deflaci. V 19.století způsobovala stálé deflace. Pokud by všechny země visely na zlatě, nebyla by možná žádná přizpůsobivá měnová politika, protože chybí nárazníky směnného kurzu. Slabší země přitom zpravidla vykrvácí. Snad největší úkol naší doby, totiž osvobodit peníze od úroků, není se zlatem možné. Peníze na bázi zlata jsou těmi nejhoršími úročenými penězi. Zlaté peníze se nedají přizpůsobovat flexibilně ekonomické výkonnosti. Přátelé zlatých penz tvrdí, že by šlo o takovouto situaci: Vyšší všeobecná výkonnost ekonomiky by se projevila také v dolech, takže by se podle toho více těžilo. Nazývají to automatismus zlata. Při bližším posouzení se to ukáže být iluzí. Neexistuje žádný hmatatelný důkaz, že tento automatismus někdy skutečně fungoval.

V historii se stávalo, že rostla ekonomika, nikoli však množství obíhajících peněz, protože nebylo dostatek zlata. Tím se staly peníze v relaci ke zboží nedostatkovější a tím hodnotnější. Ceny padaly a docházelo k deflaci se známým bludným kruhem ustupujících zisků podniků, bankrotů firem, nezaměstnanosti, klesající kupní síly. Na konci vedla deflace vždy k hospodářské krizi a v neposlední řadě válce o zlato. Ne náhodou Španělé v 16.století byli donuceni téměř k tomu, aby v Americe téměř zničili Indiány, aby se dostali k jejich zlatu. Jinak by nebylo možné zabránit deflaci. Ekonomika se nespojuje s kovem, který na ní nemá žádné spojení. Množství zlata, které se nedá libovolně rozmnožovat by nemělo mít a nemá žádný vliv na výkonnost ekonomiky. Mezi rozdílnými zeměmi neexistují vyrovnávací mechanismy, neboť měny jsou strnule spojeny prostřednictvím zlata (podobně jako u eura). Při náznaku krize se zlato okamžitě stahuje z trhu a ekonomika se propadá do deflační spirály. Těch několik málo majitelů zlata získá více moci nad celosvětovým zlatem. Menšina rozhoduje o ekonomice. Pomocí zlaté měny se tedy mají vyřešit problémy, které vůbec nemáme. Nemáme dnes žádnou inflaci, která by stála za zmínku ani neexistují žádné problémy s důvěrou v naší dnešní papírovou měnu. Dokonce i během hyperinflace 1923 v Německu měl téměř každý dostatek jídla a práci. Oproti tomu nastal hlad, nezaměstnanost, bída a nakonec válka při deflaci 30.let.

Zalíbení v penězích na bázi zlata vyplývá ze špatně chápané funkce peněz. Mnoho lidí je názoru, že peníze samotné musí mít nějakou hodnotu. Přitom však přehlížejí, že krytí peněz tvoří již zboží a služby, které jsou pomocí peněz snáze směnitelné než přímo. Peníze tedy nejsou nic jiného než prostředník, který ulehčuje nabytí libovolných zboží nebo služeb.

K našim současným penězům lze konstatovat, že neplní funkci prostředku směny správně, protože neopisují již delší dobu všeobecně klesající hodnotu statků, zboží a služeb. Z toho bezprostředně vyplývá druhá porucha: Naše peníze jsou ve své soukromé funkci zcela neomezeny, což překáží jejich veřejné funkci.

Deflace v eurozóně je zesilována i klesajícím kurzem dolaru, protože tím klesají exporty do USA. Zvlášť konfliktní by se mohlo ukázat, že Německo dnes získává z USA každé páté euro za exportní zboží. V jednotné Evropě nemůže Evropská centrální banka zasahovat individuálně. Důsledkem je deflace v Německu a strhnutí ostatních zemí do víru sestupu.

To, že nad deflací lze zvítězit zásadním přebudováním peněžní oblasti, ukázaly ostatně soukromé experimenty s penězi ve 30.letech. Zcela jednoduše při něm byly uvedeny bankovky do nuceného oběhu. Ten kdo nechal směnný prostředek ležet doma, musel zaplatit poplatek (tzv.stárnoucí peníze). To samozřejmě nikdo nechtěl a tak se pokoušel za směnný prostředek nakoupit co možná nejrychleji zboží nebo využít nějaké služby. Toto se stalo v jedné malé obci Wörgl v Tyrolsku, ale i v Německu s penězi zvanými Wärageld. Výsledky byly přímo velkolepé. Především rychle ustoupila nezaměstnanost. Zákaz takových nouzových peněz na sebe nedal, jak si lze domyslet, dlouho čekat.

Pokračující deflace vede velmi rychle k širokému zbídačení. Hlasy pro Hitlera narůstaly paralelně s rostoucí nezaměstnaností. Navíc válka má velmi značný podpůrný vliv na ekonomiku. Nouze v národě probouzí připravenost k boji.

Od roku 1930 USA setrvávaly v masivní deflaci. Teprve s nástupem zbrojení se hospodářská krize otočila do vysoké konjunktury. Lze mít za to, že Amerika bez této války by se z deflace již nedostala. Dolar se po válce posunul na vedoucí světovou měnu tím, že na něj byly napojeny na základě Bretton-Woodské dohody všechny ostatní měny.

USA se dokonce (na rozdíl od Evropy) mohly vyhnout po válce měnové reformě tím, že předlužení se po válce přeměnilo za pohledávky. Tím se skutečně překvapivě vyřešil problém dluhů USA. V této souvislosti je podivuhodná nejspíš okolnost, že přímými pozitivními hospodářskými účinky války byly zasaženy vždy pouze USA. Již velmi dávno zjistili kriminalisté, že opravdoví uživatelé zločinů jsou často i těmi, kteří tahají za provázky. Již Římané kladli otázku cui bono –komu to slouží k užitku?

Opětovně se vedou války –jak je dnes obvyklé, samozřejmě pod krycím pláštíkem spravedlnosti a demokracie. Jsme nyní opět na nejlepší cestě do válečného věku.

Že odstranit nebezpečí deflace pouhým tiskem peněz nejde jsme již viděli. Zůstává pouze cesta, zničit investiční kapitál, provést měnovou reformu a začít od počátku. Měnová reforma sama o sobě by však také mnoho nepřinesla, protože by existoval stále ještě obrovský převis investičního kapitálu a trhy by byly nasycené. Pomoci by mohla kompletní reforma systému –ta ale není zřejmě odpovědnými zvažována. Takže zůstává jen masivní zničení investičního kapitálu –válka! Pak bude možné znovu provést „obnovu“. To zajímavé po ukončení války v Iráku bylo zadání lukrativních zakázek na opětovnou obnovu. Ekonomický růst byl vyhnán zřetelně vzhůru. Ale i další země masivně zbrojí.

Jakmile zodpovědní zpozorují, že již nemají žádnou kontrolu nad hospodářstvím a tím nad zemí, existuje velké nebezpečí, že se pokusí udržet si moc pomocí „zákonů o stavu nouze“ nebo lépe vyjádřeno pomocí diktatury. Možný je zákaz držení zlata, hotových peněz nebo velkých bankovek. Je možné, že hotové peníze budou zakázány zcela a vše bude převedeno na kontrolovatelný bezhotovostní platební styk. Pak by veškerý obchod byl kontrolován centrálně. Vaše konta v bance budou zablokována. To celé by se dalo zdůvodnit deflací. Převážná část obyvatelstva by taková opatření pravděpodobně ještě schvalovala, protože odpovědní „konečně něco dělají“.

Vedle toho bude snaha tvořit skutečnosti, které při povrchním pohledu mluví proti deflaci. Bude se tak zkoušet zvýšit daně, aby se tím uměle popohnaly ceny směrem výš. Funguje to dobře u státních podniků tj.dráhy, pošty a telekomu, protože tyto mají částečně ještě monopolní pozice. Každý potřebuje telefon, tak se tedy jednoduše zvednou základní poplatky. Ale probíhá to i jinak: A sice tím, že se ničí nebo snižuje množství zboží. Před několika lety byly náhle zničeny obrovské zásoby potravin. Tak byla například epidemie slintavky a kulhavky využita k tomu, aby se usmrtila celá stáda zvířat, ačkoliv na tuto nemoc zemře jen velmi málo zvířat. Byly tím vyhnány ceny potravin směrem vzhůru a my jsme měli náhle znovu „inflaci“. Něco podobného se stalo s cenou nafty: Byly roztrušovány fámy o údajném ohrožení importu nafty nebo dokonce rozněcovány války na Blízkém východě, aby se cena nafty navzdory ochabující ekonomice udržela nahoře. Výsledkem je opět umělé zvýšení ceny, které je velkou masou lidí špatně chápáno jako inflace. Neexistuje žádný racionální důvod masivních vzestupů cen nafty, protože ani nabídka ani poptávka se v těch několika málo letech nezměnila. Celé to připomíná 30.léta, když se začalo sypat obilí do moře, aby se uměle zvýšili ceny přesto, že lidé hladověli. Dnes se objevuje paralela v tom, že například ve východním Německu mají být stržena celá obytná sídliště, která jsou prázdná. Tím se opět vyženou vzhůru nájmy a v důsledku toho i míra růstu cen – a máme tu opět „inflaci“.

Poté, co již víte, že národní ekonomika se musí stále více zadlužovat a ani stát již nemá možnost uniknout dluhové pasti, vám bude zřejmé, že jdeme skutečně neodvratně vstříc deflační krizi. Ale podle čeho rozpoznáme již dnes fatální vývoj? Rozhlédněte se kolem: Všude vidíte terno-nabídky, likvidační výprodeje a nabídky trvalé láce. Diskont Aldi přitlačil na své dodavatele čerstvého mléka a postavil je před volbu, buď akceptace snížení cen nebo vyřazení z evidence. Enormní cenový tlak se projevuje především v branži cestování. Každý se zlobí, když něco koupí a ono to příští den stojí méně. Podniky mají odbytové problémy a daří se jim dosahovat přiměřeného obratu již jen psychologickými triky. Podniky jsou na život a na smrt odkázány na snižování cen, protože jinak se již vůbec žádní zákazníci nedají nalákat. V USA spadl v roce 2003 například základ inflace na nejnižší stav od roku 1966. V USA ignorovali spotřebitelé snížení cen a kupovali stále méně. Mezinárodní měnový fond dokonce již varoval před tím, že Německo se nachází v kategorii vysokého rizika deflace. Za deflace se trh stále zmenšuje, protože i množství peněz, které se investují se zmenšuje. Odkazovat tu na tržní prostředí je chybné, protože kupní síla lidí stále ubývá.

Eurem jsme stejně jako tenkrát v 30.letech oloupeni o měnovou suverenitu. Jako tenkrát, když jen krátkou dobu před deflací (1927) byl zaveden zlatý standard, bylo i euro předepsáno národům sjednocené Evropy, částečně aniž by se jich kdo ptal. Následky jsou podobné: Národy nemohou provádět žádnou samostatnou antideflační politiku. Od roku 1927 docházelo k prvním krizovým jevům. Oběh peněžních prostředků neustále ustupoval, docházelo ke konkurzům a rostoucí nezaměstnanosti.

Jistý počet expertů dokonce přišel s tím, že by šlo o normální hospodářský průběh, kdyby náhle přišla krize s válkou. Nahlížejí na to jako na cyklický proces –jako na příliv a odliv. Tvrdí se, že po obnově a výstavbě by právě tak znovu muselo přijít zničení. Pak začneme znovu od počátku, toť výpověď těchto „expertů“. Že deflace je však v první řadě důsledek našeho špatného peněžního systému se neuznává nebo zamlčuje. Měli byste se z toho poučit a do expertů nevkládat žádnou naději. Tito lidé nejsou navíc ve většině případů vůbec nezávislí. Uvědomte si, že tito zpravidla berou závratné platy a honoráře ze státního měšce –jak by mu mohli vpadnout do zad?

Dále lze předpokládat, že stát více či méně bere ohled na nejbohatší domácnosti v zemi. Konečně vypůjčené peníze pocházejí právě od nich. Mají tito lidé zájem na tom, aby široká masa se dozvěděla něco o skrytých silách v pozadí? To by určitě nebylo výhodné pro dlouhodobé pojištění a tvorbu majetku. Pamatujte, že mnozí z těch bohatých jsou podnikateli. Proč by měli sami urychlovat snižování svých zisků? Takže už rozumíte pasivitě státu. Stát prostě nemá zájem na skutečném předložení mizérie. Za prvé by vyvolané znejistění zesílilo deflační trend. To není v zájmu státu. Za druhé by politici museli uznat své selhání a tím by vážně ohrozili své opětovné zvolení. To by byla snad ta nejhloupější chyba. Poučte se z toho a již nedávejte politikům, médiím a expertům žádnou důvěru. Všechny tyto instituce promarnily veškerou věrohodnost. Mnoho lidí stále chová naději ve stát, který se přece poučil ze světové hospodářské krize 30.let a teď určitě přijímá opatření. Pokud by vláda nalila národu čistého vína, spotřeba by dále prudce klesala, a příjmy podniků by se zhroutily. V neposlední řadě by zkrachovaly akciové a úvěrové trhy. Všechno to připomíná fázi spekulace před krachem burzy. Lidé byli do akcií zpravidla vehnáni tím, že se rozšiřovaly falešné a mylné informace. Žádná varování se nekonala. Dokonce, když začaly kurzy nezadržitelně klouzat dolů, šířil se účelový optimismus, který vyzýval obyvatelstvo k držení paketů akcií. Když pak chytřejší vrstva obyvatelstva prodala své akcie široké mase, katastrofa se stala zřejmou. Podobná hra se teď rozehrává s deflací. Právě tak byste měli vnímat sliby politiků odbourání dluhů z pohledu, čím skutečně jsou: Politickou propagandou a vytíráním očí lidí.

Programová hesla: Musíme zeštíhlet stát, musíme více pracovat, zřeknout se milých příjemností, škrtnout svátky, snížit náklady na zdraví, dát nezaměstnaným méně peněz, celkově se zlevnit. Nezkrotná vůle, těsněji utáhnout opasek, láska ke „zříkání se“ je otcem deflace. Neschopnost hovořit o této nemoci její matkou. Když všichni „šetří“, stále méně se investuje, pak klesá kupní síla. To snižuje obraty podniku a v důsledku toho příjmy z daní státu, což za sebou táhne další programy úspor. Nějaké východisko z tohoto dilematu neexistuje, leda že by se změnil celý systém.

Vzniká bludný kruh: Stát reaguje na své kapitálové náklady stoupajícími daněmi a dávkami nebo novým zadlužením. V ekonomice se propouštějí pracovníci a tato je poznamenána stále větším množstvím insolvencí. Dokonce i banky se dostávají pod tlak, protože se jim již nevrací úvěry, které do ekonomiky poskytly. Soukromé domácnosti reagují tím, že se zříkají spotřeby. Snižuje se odbyt podniků a tak musí propouštět stále více lidí nebo krátit mzdy. Tím klesají daňové příjmy státu, což jej nutí k dalšímu zvyšování daní nebo dalšímu novému zadlužení. Kurzy akcií padají a i zdánlivě jisté obligace ztrácejí hodnotu, protože státy a podniky, které za nimi stojí ztrácejí svoji platební schopnost.

Centrální banka může ovšem právě tak málo něco konat. Pokud sníží diskontní sazby (základní úroky) s úmyslem, stimulovat a oživit ekonomiku výhodnějšími úvěry, je to dokonce nebezpečné, protože tím vzniká nedostatek peněz (past likvidity!) a všechny peníze budou zaostávat kvůli tezauraci peněz, čímž se deflace teprve opravdu dostane do pohybu.

Mějte na paměti, že tento vývoj probíhá plně nezávisle na právě zvolených politicích, na způsobu myšlení obyvatelstva, jeho optimismu nebo pesimismu. Optimismus může sice způsobit krátkodobý nárůst hodnoty obligací a akcií. Účinky na reálnou ekonomiku zůstávají ovšem nepatrné. V dlouhodobé perspektivě přeruší deflace jakékoli „pozitivní myšlení.“

Vývoj by brzy mohl nabrat ještě mnohem dramatičtější rozměry: Dnes již neexistuje struktura malozemědělské výroby, která vyrábí i ještě tehdy, když už se to nerentuje. Celý agrární sektor byl díky pilné podpoře byrokracie EU přeměněn na agrární průmysl. Potraviny vyrábí vysoce zadlužené podniky. V případě krize vypadne náhle celá produkce.“

Poznámka editora

Mnoho čtenářů asi nebude s obsahem právě dočteného příliš souhlasit. Ani já nesouhlasím s některými závěry. I když mnoha pozorování jsou správná, závěry, které autor vyvozuje, jsou jiné než ty, které jsme zde dosud publikovali. Jak se vyjádřil pan J: je to píčovina. Uveřejňuji to spíše proto, abych ukázal, že ani ekonomové se neshodnou na klíčových metodách léčby, a že ekonomie jako obor má někdy blíže k šamanství než ke skutečné vědě.

 

Zdroj: Zvedavec.cz

 


Janis Joplins
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jjjj   |   ip:195.91.10   |   2011-08-17  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto by ste mali vedieť.

Také vás štve, že si z vaší peněženky dělají nadnárodní korporace během svého působení v tuzemsku Dobrý den? Proč jsou u nás služby dvakrát až třikrát tak drahé, než v zahraničí, proč jsou u nás potraviny jednou až dvakrát méně kvalitní, než v zahraničí? Stali jsme se odpadovou stokou západu, protože jsme si to dlouhá léta nechávali líbit. To se nyní možná změní.

Také vás štve, že si z vaší peněženky dělají nadnárodní korporace během svého působení v tuzemsku Dobrý den a sanují poměrně bezpracnými zisky své mnohaleté průšvihy u sebe na západě? Proč jsou u nás služby dvakrát až třikrát tak drahé, než v zahraničí, proč jsou u nás potraviny jednou až dvakrát méně kvalitní, než v zahraničí? Proč nás banky dusí nesmyslnými bankovními poplatky, za které by je je zákazníci v zahraničí dávno odvrhli?

Proč v ČR účtuje mobilní operátor za stejnou službu, za jakou Rakušané účtují 6 Euro, Euro 30?

Stali jsme se odpadovou stokou západu, protože jsme si to dlouhá léta nechávali líbit. To se nyní možná změní.

Máte toho také dost? Vrátíme politikům a globalistům úder jejich vlastními prostředky - hodnotu rychle ztrácejícími penězi!

Když lékaři chtěli zvednout platy, najali si PR agenturu pana Dumbrovského. Zaplatili mu několik stovek tisíc a jemu se podařilo rozjet úchvatný mediální cirkus pod názvem: "Děkujeme, odcházíme!" Cíl se podařilo beze zbytku naplnit, lékařům pod tlakem zvedli platy.

Lékařů je několik desítek tisíc, občanů, kteří používají mobilní služby, jsou milióny. Pokud zaplatí každý pade, máme zda 50 miliónů na úchvatnou kampaň, pokud zaplatí milión lidí, anebo pět milionů, pokud se najde 100 tisíc lidí!

Je schopen to někdo zorganizovat a vybírat peníze, třeba padesát korun od každého sympatizanta hnutí? Napište mi na mail jm zavináč osud.cz . Nechci to být já, mám svých starostí a práce dost, ale ujmu se klidně první fáze koordinace. Společně najmeme nějakou vhodnou PR agenturu.

A jde to ještě dál. Co si prostě takhle najmout a zaplatit manažery, myslím skutečné manažery tohoto státu? A politiky konečně vyhodit tam, kam patří? Prostě si najmeme a v příštích volbách zvolíme určené profesionály. Nebudou-li pracovat, odvoláme je. Dokonce si můžeme po zvolení vlády profesionálů své členské příspěvky - investice do opravdové demokracie - nechat vrátit. Pojďme žít profesionálně, pojďme už ze sebe nenechat dělat debily, pojďme si vážit sebe sama i poctivé, pojďme znovu vrátit do České republiky zapomenutá slova morálka, právo, spravedlnost.

Těším se a pojďme do toho!!!

PS: Dnes probíhá další fáze bojkotu, ale to je stále málo. Více zde.
Zdroj osud.cz - povolené šírenie

eso   |   ip:178.40.79   |   2011-08-17  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jjjjjj:úplne s tebou súhlasím .


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-08-17  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako môže byť deflácia, keď sa neustále tlačia nové bankovky, resp. dlhy sa "odpisujú" emisiou ničím nekrytých čísiel? Nie je to naopak: Strážte si svoje úspory, predávajte nehnuteľnosti, aby sme my, boháči, prišli ľahko, legálne a lacno k vašim majetkom, potom zrušíme euro a vy si s vašimi papierikmi môžete... viete čo...?


mizu   |   ip:91.219.13   |   2011-08-17  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jjjj: Co sa tyka toho ako je u nas vsetko drahe a na zapade vsetko lacne, tak napriklad v USA:
internet+cablovka+pevna linka = 160 dolarov
mesiac elektriky v dvojizbovom byte u jedneho cloveka = 150 dolarov
vlak cca 2-3x drahsi

A nie, nemaju tam vsetci 1000+ dolarove vyplatyGobseck   |   ip:88.103.16   |   2011-08-17  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Míchaj se tu jabka s hruškama. Zkusím vyvrátit pár omylů v tomto článku. V první řadě existujou dva druhy plateb. Okamžité vyrovnání, nebo odložené do budoucnosti. Za zboží mohu zaplatit hned jiným zbožím, nebo službou (říkejme tomu třeba zlato) a nebo svou úhradu mohu odložit do budoucna příslibem (říkejme tomu třeba dluh nebo chcete-li nekryté peníze). Peníze mají větší hodnotu než zlato pouze v případě že ten kdo je vydává je důvěryhodnej a že je schopen dostát závazku. Jelikož dnes není jasné, které centrální banky dostojí svým závazkům proto cena zlata tak prudce roste. Platí totiž prastaré přísloví: Zlato jsou peníze králů, stříbro kupců a dluh otroků. Dnes není na světě krytá měna, už ani CHF není krytý (tuším od roku 2000). Dnešní situace tu byla naposled asi při stavbě Babylonské věže kdy se platilo dlužními úpisy. Dnešní peníze jsou podobné Ponziho schéma a proto jak řekl klasik: Všechny papírové peníze se dřív nebo později vrátí ke své skutečné hodnotě - k ceně papíru. Kdo věří nějaké státní měně, věří vlastně vládě resp. centrální bance že dostojí svým závazkům a nebude z něj utíkat znehodnocením slibu (inflací). Dnešní bankovní svět je tak provázán státními dluhopisy, že nikdo neví až to praskne jak velká to bude rána. Jako se točej všechny planety kolem Slunce, tak se točí na Zemi všechno lidské jednání kolem zlata. Kdo nebude mít zlato nebo něco jinýho, zbývá mu jen slibovat, a to se dá jen tak dlouho, dokud vám někdo věří.
Koho zajímá tahle problematika lidského jednání hloubějc, doporučuji tuto knihu, kde jsou dle mého názoru vyvráceny a popsány všechny možné atributy. http://www.libinst.cz/etexts/mises_lidske_jednani.pdf


Memo   |   ip:78.136.14   |   2011-08-18  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velký den je 23.12.2013 ! Hádejte co vyprší?
Stoletá licence FEDu na vydávání dolaru (od 1913).
Bude velmi záležet na tom kdo bude ve 2012 zvolen americkým prezidentem(i když jsou už předem jeden jak druhej jak třetí nastrčení) a složení Kongresu atd. -a co se vlastně bude dít... Proč se tím nikdo nezabýváte? Je to naprosto zásadní moment. Poskytnou další "právo" na vydávání dluhu - třeba zase 100 let otroctví?
Nebo jiné varianty? Radím dobře abyste to promýšleli než to za vás vykonají jiní v pozadí.Sirius   |   ip:193.110.1   |   2011-08-18  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Memo - licenciu mali na 99rokov, takze v 2012 im to konci ,,, uvidime co bude


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-18  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  23.12.2013 už budem mať - aj so známymi - po každoročných oslavách zimného slnovratu. Kostolné ovce ešte čakajú modlitbičky u zahnojených jasličiek s jezulátkom v mašlali...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-18  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výnimočne súhlasím s tebou - Padravomúmium.
Nebyť Vianoc, nedostala by tvoja mať fľašu čúča pod stromček a nemuseli sme to teraz dýchať.
Zase na druhej strane...
Keby tvoj foter dostal gumu...


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-18  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedysi čučo nebolo.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-18  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedy?


Peter   |   ip:85.248.61   |   2011-08-18  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problémom je, že deflaciu mozno aj 10 perc. tu mame už niekolko rokov. Na problem sa ale musime pozriet agregatne. V statistike agregatnej inflacie je stavebnictvo/odevy/potraviny bud stagnuje alebo ceny sa znizuju. V prostredi kde sa zvysuju ceny energii je vysledna infacia ale mnoho advetvi ceny znizuje. A preto mame niekolko rokov vyslednu inflaciu ale agregetne deflacie. Rasp. ceny energii ako hl. vstupov do kazdej vyroby sposobuju znizovanie cien a znizovanie marzi a tym likvidaciu. Pri umelom zvysovani cien energii tu mame sice inflaciu ale v tovaroch co pouzivame mame deflaciu. Vec inflacie a deflacie je len alchymia v rukach tych co dokazu hybat s cenou energie ako hl. vstupom do vsetkych statkov a sluzieb co potrebujeme. Takze ceny monopolov energii ovplyvnuju ci mame mat celkovu inflaciu alebo deflaciu. V pripade ak by ceny energii klesli, klasali by ceny aj tovarov a sluzieb a bola by realne celkova deflacia. V momente ak ceny nafty stupaju tak sa nebude dat hovorit o deflacii. problemom ale su ine odvetvia pre ktorych to moze byt likvidacne.


ContediSavoia   |   ip:109.58.12   |   2011-08-18  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok je dobry ale strasne rozvlacny, to co popisuje sa da vyjadrit niekolkymi vetami.
1.Lavica krici ze "kriza kapitalizmu". Kapitalizmus neexistuje od r. 1913 ked bol zalozeny FED (druhy kliniec do jeho rakvy bol r. 1971 kedy Nixon zrusil zlate pravidlo)
2.Statne banky ziskali tymito dvoma vecami monopol na tlacenie v podstate akehokolvek mnozstva penazi resp. poziciek. Vola sa to fractional banking, v podstate vytvaraju peniaze z nicoho, nekryte ziadnou pridanou hodnotou.(Normalne fungujuca banka ponuka pozicky jedine kryte usporami, terajsi pomer uspor a poziciek je asi 1:10)
3.Obrovsky rozmach poziciek krytych peniazmi bez hodnoty dava signal trhu o neadekvatnom dopyte-dopyt je x-krat vyssi nez by bol normalne v pripade existencie len krytych penazi
Obrovsky dopyt vyvolava falosny signal pre neumerne zvysovanie produkcie. Technicky pokrok a konkurencia produkciu zlacnuju. Ludia preto investuju do veci o ktorych predpokladaju ze si hodnotu udrzia-do nemovitosti!
Ceny nemovitosti idu geom. radou hore.
4.Populisticki politici nutia komercne banky poziciavat na domy aj takym ktori by pozicku za normalnych okolnosti nikdy nedostali (Clintonov Community reinvestment act).
Ceny nemovitosti dalej stupaju do astronomickych vysok.V snahe ziskat co najviac klientov banky uz nenutia splacat istinu, staci platit uroky (de facto najom banke).Treba si uvedomit ze blufove peniaze ktore banky pozicali musia ich klienti odpracovat a vratit bankam realnu hodnotu!!! Banky nepredstavitelne bohatnu v podstate z nicnerobenia.
5.System sa stava zufalo nestabilny, citilvy na akekolvek zakolisanie cien, pretoze ceny poziciek su uz tak ohromne ze ludia idu "na doraz". To male zakolisanmie moze byt banalita:zvysenie cien potravin, benzinu, elektriny...atd, ludia zrazu zistuju ze nevyziju od vyplaty k vyplate. Nestacia platit uz ani uroky z megalomanskych poziciek.
Treba sa zbavit pozicky!!! AKo? Predanim domu (alebo cohokolvek co je na pozicku). zvysuje sa ponuka domov. Tym sa znizuje ich cena. Znizujuca sa cena dava signal aby sa ludia zbavili toho, co klesa na cene. Nastava efekt zvany v technike "pozitivna spätna väzba". Ceny domov odrazu idu geometrickym radom dolu.Ti, co maju stale pozicky na ne musia ale platit celu pozicku!!!
6.Zalozene domy ktore vlastni realne banka, prudko klesaju na hodnote. (V USA je dnes 34% obyvatelstva tak zadlzenych ze keby sa dnes predal vsetok ich majetok, nestaci to na vykrytie dlhu!!!)Bankam klesa majetok! Peniaze , ktore im drobni dlznici dlzia uz davno pozicali dalej v ramci "fractional banking"!!!
Zacinaju nutit dlznikov aby viac amortizovali lenze ti nestihaju splacat ani uroky. Zacina seria bankrotov a vystahovavania z domov.Ponuka domov dalej stupa, ceny dalej prudko klesaju. (Cosi velmi podobne sa deje v priemysle, tyka sa to velmi zadlzenych prevadzok)
6.Zacinaju krachovat banky ktore si dlzia navzajom peniaze ktore nemaju sancu dostat spät.Jediny ich majetok su nepredajne domy ktore zabavili bankrotujucim.
A sme v deflacii ako vysitej. Toto je realita dneska.

ContediSavoia   |   ip:109.58.12   |   2011-08-18  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokracovanie.
V snahe zastavit deflaciu a nahradit ju inflaciou Bernake nariadil uz 3. Quantitative easing (co je len odborny nazov pre tlacenien penazi) Je to bez efektu, pacient chory na vaznu formu rakoviny nereaguje na terapiu.
Preco?
Pre toto: Inflaciu je mozne vyvolat len vtedy ked je co inflantovat. V ekonomike su to uspory: Ak obyvatelstvo zacne hromadit uspory (doma alebo v bankach) a statni socialni inzinieri si myslia ze by sa viac zisli keby sa tocili v ekonomike, nariadia natlacenie novych penazi, vyvolaju inflaciu, ludia pochopia ze sa nevyplati setrit naopak, oplati sa zadlzit. Docasne ide hore spotreba (=vyroba=zamestnanost) a vsetci su stastni...neuvedomuju si ze "zriedenim" ich stat okradol o cast uspor.
Dnes nieto co inflantovat. Uspory v podstate neexistuju.
Co sa da este urobit je vyviezt inflantovane peniaze do cudziny (v podobe nekrytych poziciek) a "zriedit " uspory tam. (Mam hovadsky strach ze toto nam coskoro urobia socialni inzinieri z Bruselu-sporovlivi slovaci sa budu skladat na grecko!!!)Ked uz ani v cudzine nieto co riedit, nepomoze ani tlacenie dolarov. To je dnesok v USA.
Bernake vobec nevie co robi, nerozumie ekonomike, mozno je len nastrcena figurka, muz urceny k (politickej) likvidacii podobne ako Babrak Ohava.
Prichadza cas kedy bude mat cenu OZAJSTNA praca,ozajstna pridana hodnota a bude platit cash is king...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-18  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  100% súhlas.
(inak tiež nechápem, prečo článok vymínuskovali)

ContediSavoia:
Problém je v tom, že zmena systému je nevyhnutná, ale žiaden z tzv. serioznych ekonomov to nepripúšťa.
Tak sme svedkami absurdít a paradoxov, kedy sa pravicový ekonom snaží zavádzať regulácie a voľný trh a prirodzená súťaž známa zo začiatku kapitalizmu v USA prestáva existovať.
Kvoty, regulácia, na druhej strane ničím neobmedzený dovoz z krajín, kde výrobu dotuje štát a následný deštruktívny dopad na domácu výrobu...

Toto fakt nemôže dlho vydržať, ale čím dlhšie sa to udržuje, tým mrtvola v kome viac hnije a deodoranty už nezaberajú.
Chce to kolaps a úplný pád, plus nastolenie zdravého systému.
Zlaté mince to asi nebudú, aj ked už existuje spôsob, ako zabrániť holeniu mincí.
Skôr vidím spásu v bodovom systéme, ktorý za každú prácu pridelí určitú sumu podľa prínosu pre spoločnosť.
Takže poľnohospodár sa bude mať lepšie, ako exekútor, ktorý si bude prilepšovať hrabaním sa v kontajneri?joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-18  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoia..

ostava este jedna moznost, ktora je opisana aj v clanku.
myslim, ze som jeden z mala co cital ten clanok cely..

je to VOJNA.
a poriadna.. a ked bude vsetko rozbite, zacne sa vsetko stavat a vyrabat,,lebo bude enormny dopyt po vsetkom..a je po krize!!

myslim,ze svet a dejiny ludstva sa hojdaju na sinusoide mier vojna, mier vojna..
keby vojnu aj nik nevyvolal,,nastala by sama od seba..lebo ked sa ludia dostanu do uzkych vdaka prebytku,, naslednej inflacii a deflacii.. tak uz nic neostava len zacat vsetko okolo seba trieskat ako vypatlany op.ic,iak.. a ono sa to samo vyriesi ked vytriezviem!!

no myslim, ze tato kriza vyusti do svetovej meny a svetovej banky..

a uz zostava len svetovy parlament..
Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...joplins?...vojna?...a čo tak renovovať...skrášľovať...zdokonaľovať...myslíš že sa to nedá, pri výdobytkoch modernej doby?....siať a žať...jesť a hnojiť...nieje to prirodzený kolobeh...ak by na počiatku namiesto zlata dal do rúk ten ktorý chcel ovládnuť svet ľudom nakreslený papier s hodnotou ich sýpok...myslíš že by malo teraz zlato takú hodnotu?...nemalo...pretože zlata je málo a jemu to vyhovovalo že ho má iba on...preto začali sýpky strácať hodnotu...tie ktoré neboli vyvážené zlatom...nemali hodnotu už len preto že ich nikto nemohol kúpiť...iba ten ktorý to zlato vlastnil....joplins...nebudeme bojovať proti ľudom..ale proti samotnej VOJNE.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-18  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdenek..

skusim ti nieco vysvetlit..

1- "preco sa narody buria a kniezata sa spolu radia proti Bohu?"

2- " a povstane posledna selma , ktora bud horsia od vsetkych predchadzajucich,, ma zelezne zuby a medene pazury a rozmlati a srusi celu zem..a nebude nikoho kto by s nou mohol bojovat!!"

3- " a ked si budu nahovarat," je pokoj a bezpecnost" vtedy ich prikvaci zahuba ako bolesti zenu tehotnu, a neutecu!"

4-" ktorý to hlas hovoril šiestemu anjelovi, ktorý mal trúbu: Rozviaž tých štyroch anjelov, poviazaných pri veľkej rieke Eufrate.
A boli rozviazaní štyria anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí.

takze tak mily zdenek.. tretina ludi zahynie po nastupeni antikrista k moci a ked mu prepne v palici..
to je z dnesneho poctu asi tak 2,3 miliardy..
preto je napisane, ze take suzenie aké nastane , nikdy na svete nebolo a ani viac nikdy nebude.
2,3 milardy ludi zabije ten pelo..
takze sadenie a hnojenie nebude.. bude uz len strach, bieda a zufalstvo..ci inak povedane terror..
Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...ale nebude to lucifer...ktorý bude robiť toto súženie...skôr bude ľudí chrániť....ver mi:)


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-18  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdenek..
vysvetluj!!


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a čo...aj tak my nikto neverí...že je z neho znova anjel...BOH mu odpustil...a ver že prežíva každú krivdu ktorá je na tejto zemi tak že trpí s nimi....s nevinnými a bezbrannými....preto ich chráni a otvára im oči...je tu medzi Vami ako človek.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a murári to vedia...a nepomôžu si...už nestojí na ich strane....v pekle zanechal temných, aby tam mal kto mučiť vinných...ktorý poslúchajú iba jeho preto sa murári odmeny v pekle nedočkajú....nachytal ich pre nich.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ....toto súženie už budú robiť iba murári...čiže človek a ich koniec nastane druhým príchodom JEŽÍŠA...ktorý Vás roztriedi a zlých a nepolepšených uvrhne do tohto PEKLA.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...lucifer...dokonca pracuje ako človek a fyzicky....a ver mi dopláca aj on na svoje klamstvá.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-18  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdenek..

táraš..
ten rohaty to bude kto pri nejakom ritualy vstupi do cloveka , a v tele sa mu budu klanat ludia celeho sveta..
od pociatku sveta o tom snival..aby ho ludia uctievali ako Boha..
zavidel,, vzburil sa,, padol..
a zostane padnuty na veky..
niet pre neho vykupenia..

co to meles.. zdenek??


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...dokonca má pôžičky...a veľké splátky:)))))))))))))...a to fakt neklamem.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...dostal druhú šancu...už nezávidí...nebúri sa OTCA poslúcha na slovo...a vidí akú chybu urobil...pretože zistil že všetko čo chce je BOH jeho OTEC...nechce už nič iba JEHO a aby ho mohol na VEKY MILOVAŤ a slúžiť mu.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...joplins je tu medzi Vami ako človek...bol si pri tom keď mu OTEC odpustil.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-18  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...veď hovorím joplins...nikto my neverí.


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-19  (03:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tuto stranku zamorili totalni I.D.I.O.T.I.
Kto ma rozum, odide z nej.
Rudo Vasky tu spravil co mohol, ale i.d.i.o.t.i. mu vymazali vsetky jeho prispevky, hoci len tie mali hlavu a patu.

Tu uz funguje cely team infiltrovanych diskuterov, ktorych cielom je diskusie nicit. Ich stupidne prispevky maju najviac plusiek.

Odidte odtialto vsetci, pokial sa tu nezmenia pravidla.
Taki imbecili ako tu sa neschadzaju na ziadnej inej stranke.

Ja definitivne koncim. Toto bol moj posledny prispevok.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-19  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...neboj vrátiš sa...a R.Vasky si zatiaľ našu podporu nezaslúži...chcel prelievať KRV a to NIEJE SPRÁVNE:))))


ContediSavoia   |   ip:83.254.14   |   2011-08-19  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:

ostava este jedna moznost, ktora je opisana aj v clanku.
myslim, ze som jeden z mala co cital ten clanok cely..
je to VOJNA.

To je nezmysel ktory Bastiat vyvratil v satirickej knihe poviedok o ekonomike (tzv.efekt rozbiteho skla)
Je to rovnaky nezmysel ako povedat ze ked mi vyhori dom tak som bohatsi
Pokial cokolvek znicim, stavam sa chudobnejsi (a to plati i pre celu spolocnost). Tym ze musim renovovat nemozem peniaze minut inak a dat zarobit inym.
Jak proste mily Watsone :D


1984   |   ip:178.40.38   |   2011-08-20  (01:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No toto je vobec najlepsi clanok aky som v poslednej dobe cital ohladne financneho systemu (a nielen tu na dolezite.sk).
Je to uplne presna a logicka analyza sucasneho stavu.
Zial, ako sa da vidiet aj podla viacerych komentarov, malokto ma ochotu a snahu pochopit do vacsej hlbky tieto logicke analyzy.
marthy   |   ip:82.37.101   |   2011-08-20  (04:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  absolutne suhlasim s clankom.autor pise aj o bliziacom sa bezhotovostnom platobnom systeme,presne to je v agende "illuminatov",predtym nez sa zbavia vacsiny otrokov a zbytok ocipuju.......vela ludi necita zle ohodnotene clanky,mozno prave preto bol clanok v takom minuse...:))


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-20  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja tomu tiež nerozumiem - dobrý článok a niekto ho vymínuskovaním pošle pod zem...
Mali by ste sa viac zaujímať o historiu a o tom, ako funguje ekonomika a finančný systém.
Finančný systém je omnoho zaujímavejší, ako len z pohľadu rozoberania pyramídy na dolárovke...m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-20  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nevie niekto poradit ako mam ochranit svoje uspory? Nobolo by vhodne nakupit svajc. franky? Dakujem

illuminatedBimbo   |   ip:95.103.12   |   2011-08-20  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  m

Nakupuj pozemky a suroviny ....investuj do alternatívnych energií ..vakuové,prípadne foto kolektory,veterné elektrárne.


http://www.windenergy.com/

http://dolezite.sk/Cesta_z_pekla_vsednych_sedych_dni_198.html


Zdenkoi   |   ip:78.141.69   |   2011-08-20  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule-tak to sa strašne mýliš...pretože celá ekonomika je PODVOD...jednoduché vysvetlenie...ak by sme doteraz platili čistým ZLATOM a STRIEBROM neexistovala by kríza...chápeš:))))))))...ale skutočnú hodnotu vyššiu ako zlato sú polia plné klasu...pretože to je hnací motor celého života počas ktorého človek chodí po tejto zemi.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-20  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @m:
Ja som tak urobil už dávnejšie a neľutujem.
Tí, čo sa mi vtedy posmievali, teraz uznali, že frank ide pekne hore a aj keby stagnoval, tak je to lepšie, ako tie vymyslené papieriky, čo pôjdu už len dole.
Takže odporúčam!
Investičné zlato ani moc nie, lebo koľko plieškov si kúpiš?
A ked ti ich ukradnú?
A pôjdeš si kúpiť chlieb s tým plieškom?
Takto mám všetko v stovkách a rôzne rozmiestnených.
Pozemky tiež nemá význam kupovať, lebo pri kolapse pôjdu raketovo dolu.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-20  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Zdenkoi:
Pozri - peniaze sú úžasný vynález, lebo pohli ľudstvo smerov vpred - ľudí už nebrzdili nevýhody plynúce zo systému výmenného obchodu.
Takže nejaký systém, ktorý by ohodnotil prácu a za ktorý by si mohol nakúpiť tovar a služby - proti tomu nič nemám.
Komunizmus je zatiaľ iba sen.
Platiť striebrom, či zlatom v tradičnej forme nemôžme, ved aj Rímska Ríša padla kvôli tomu, že sa holili mince.
Viem, že zo zlata sa človek nenaje a viac úžitku prináša roľník, či robotník, než exekútor, advokát, alebo futbalista.
Paradoxne ich príjmi sú omnoho vyššie...

Ked som čítal to tvoje:

"ale skutočnú hodnotu vyššiu ako zlato sú polia plné klasu"

spomenul som si na rozprávk Soľ nad zlato, kde sme sa ako deti dozvedeli, že soľ je vzácnejšia iba v rozprávke.

Realita je iná a myslím, že sa nemýlim, lebo súčasný systém chápem a je mi jasné, že je iba otázkou času, kedy sa zmení, lebo je to už neúnosné.


juja   |   ip:78.136.16   |   2011-08-20  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je snůška plků. CO SI NEUDĚLÁŠ, TO NEBUDEŠ MÍT.
Prachy neprachy dělej co potřebuješ, produkuj, co Ty potřebuješ, ne pro peníze, ale pro sebe!


Bla   |   ip:213.197.8   |   2011-08-20  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule:
Frank má ten problém, že laik netuší, v akom stave sú istiny švajčiarskych bánk. Ak by zrazu krachli - čo i len 2-3, nie ako v USA DESIATKY ročne, frank zletí a hodnota úspor spolu s ním. Ak je príslovie, že zlato sú peniaze kráľov, tak frank peniazom obozretnej chudoby. Boháč môže investovať v rôznych menách, výnosnejšie, ale hlavne, má dosť prostriedkov na to aby na burze obchodoval s platinou, irídiom, osmiom, drahokamami, teda tým, čo sa vždy bude dať niekde predať. Ak sa niekde dostavý krach, či devalvácia, predá investíciu hoci aj na opačnom konci sveta. Len chudobný je vo svojich úsporách či mini investíciách obmedzený len na pár jemu cenovo dostupných artiklov čiže bankoviek, a geograficky svoj rodný kontinent. O ľuďoch zadĺžených až "po uši" škoda hovoriť.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-20  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skúsim ešte raz - naposledy:

Ak dôjde k úplnému kolapsu bude dosť jedno, či máš nakúpené zlato, striebro, platinu, diamanty, pozemky, franky, alebo konzervy paštéty a zavárané čerešne.

Záleží od miery zlyhania terajšieho systému.

Pracháči majú kontá vo švajčiarskych bankách a vo frankoch.
Myslíš, že majú kontá v domácich bankách a v eurách?
Riadený kolaps ekonomiky bude mať za cieľ chudobných - toto je vojna bohatých proti chudobným.
Vždy to tak bolo.
Bohatí teda nebudú mať v úmysle znehodnocovať vlastné úspory.
Teraz nehovorím o tých na vrchole - hovorím o im slúžiacej elite.
Jasné, že ak budú chcieť, mihnutím malíčka si urobia s ľubovoľnou menou čokoľvek.
Ale nejaká mena fungovať bude.
Aká to bude?
Yen? Yuan? Rubeľ?
Neviem, ale myslím si, že skôr v najbližších mesiacoch to bude práve frank.

A kto si myslí, že lepšie je mať svoje úspory v banke, alebo v lepšom prípade doma v €, je to jeho vec.


m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-20  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Tule: Tie franky si nakupoval priamo v banke(vymenou za eura)? Alebo je lepsie kupit niekde v zmenarni.

Volal som totiz do bannky (SP v BA) a tam mi povedali, ze nieje mozne aby som mal vedeny moj bezny ucet v svajc. frankoch a takisto ,ze oni nevymeniaju eura za franky. Tak teraz neviem ako to mam cele urobit.Dik


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-20  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @m:
Už dávnejšie som mal vybraté všetky úspory v € a mal som bankovky doma.
Pozrel som si najvýhodnejšie kurzy na stránke:
http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/me/detail.asp?TID=MECHF
Vtedy sa mi najviac oplatilo ísť do Poštovej Banky, lebo síce nemala najvýhodnejší kurz, ale mala nulový poplatok, čo sa mi po prepočítaní najviac oplatilo.
Prišiel som teda s gučou veľkých bankoviek do PB k okienku zmenárne a povedal som, že chcem nakúpiť franky.
Celá transakcia trvala cca 20 minút, lebo museli zavolať ešte nejakú zamestnankyňu - asi kvôli tomu, že som zamieňal väčšiu sumu.
Chceli doklad totožnosti, čo sa mi zatiaľ nikde v zahraničí nestalo.
Nikde v zmenárňach nepýtajú doklady, asi iba na Slovensku...
Povedal som aj to, že to chcem v takých a takých bankovkách - kvôli rozmeniteľnosti.
Pracovníčka si 2x prepočítala na mašine peniaze a dala mi franky.
Všetko išlo hladko a v pohode.
Inak - peniaze sa nezamieňajú, ale ty ich nakupuješ.
Preto tam máš písané nákup, alebo predaj valút.
A tieto služby asi tiež neposkytujú všetky pobočky.
Treba sa vopred informovať, alebo stačí zájsť do pobočky a pozrieť na tabuľu, aký je kurz franku - ak tam majú len českú korunu, alebo kuny, tak asi franky nepredávajú.
Musíš sa opýtať.
Na devízový účet by som sa osobne vykakal.
Podľa mňa je to jedna z najhorších alternatív.
Osobne verím tomu, že dnes je najistejšie mať peniažky doma - v pančuche a vo forme frankov.
Je to môj názor a môžem sa mýliť - nikoho na nič nenahováram.
Nakoniec čas ukáže, či som mal pravdu.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-20  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  m - si z okolia, alebo z Trnavy?


ContediSavoya   |   ip:83.254.14   |   2011-08-21  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V celej EU musis preukazat totoznost ak
1. chces vymenit väcsiu sumu (tusim nad 10 000€)
2. ukladas na ucet väcsiu sumu

Ak chces byt anonymny musis vymienat po mensich sumach a na viackrat.Event. vymienat cast i v zahranici.

CHF je zdrap papiera ako kazda ina bankovka, moze sa stat nejaka nepredvidana udalost a pojde ti dolu ci ho mas v banke alebo doma v matraci.(Poznam cloveka ktory nakupil dolare kde bol kurz 1.1€ za 1 USS. Myslel ze dolar pojde hore do nekonecna. Splakal nad vejdelkem.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-21  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial to nerobi vo velkom a nenakupuje ako velky hraci na tomto poli, samozrejme vediac vcas predat a kupit tu ktoru menu, je to smiesna zaluba a nijaka moznost na tom poriadne a zduplujem slovo poriadne zarobit. Ak to vsak mas v matraci, tak ti tie peniaze velmi pekne zarabaju ...


m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-21  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Tule: Diki za radu. Rozmyslal som nad tym uz dlhsie, teraz si ma len utvrdil v tom ,ze treba ist do toho (len dufam, ze nieje uz neskoro).
- Len neviem, ci nakupit hned teraz, alebo bude lepsie pockat, kym trochu oslabi frank (z dovodu zasahu svajc. vlady a svajc. narod. banky).
- momentalne zijem v BA.Pandemonium   |   ip:173.236.2   |   2011-08-21  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som k-o-k-o-t
Pandemonium   |   ip:173.236.2   |   2011-08-21  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som k-o-k-o-t


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-21  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Občas mi poniektorí pripadajú ako riadne brzdy.
Ja nemám záujem zarábať na stúpajúcom franku!
To, že momentálne som v pluse je iba príjemný vedľajší efekt.
Už teraz keby som zamenil späť na eurá, môžem si spokojne pomädliť ruky a pochváliť sa, ako dobre som urobil.
Ale o to mi nejde.
Ja som to robil preto, lebo si myslím, že ak by nastal kolaps, tak frank pôjde napr. na 50% hodnoty, ale € na 10!
Chapenzi?
Mne nemusíte ako retardovanému vysvetľovať, že aj frank sú peniaze podliehajúce špekuláciám a že frank môže tiež padnúť na hubu.
Ale ja mám osobne väčšiu dôveru vo frank, ako v euro.
To je celé!
Ja netvrdím, že frank je nedotknuteľný a bude večne stúpať.
Ja tvrdím, že ak sa rozpadne euromúmia, tak budem kľudnejší s frankami pod poduškou, ako s eurom!

@rafael:
Dokážeš pochopiť holý fakt, že tie moje franky v pančuche už zarobili?
Ty si len pekne daj € do nejakej banky a teš sa z výnosov - tvoja vec.

@ContediSavoya:
Ak niekto nakúpil doláče a dúfal, že pôjdu hore, tak nevedel nič o tom, že je to mena určená na odpis - lebo je krytá dlhom.
Keby sa informoval, tak takú vaginovinu neurobí.
Radšej mal investovať do złotého, alebo do jüanu - to myslím vážne.
Alebo kľudne do rubľa!

@m:
Dospelý si, občiansky preukaz máš, podumaj a rozhodni sa.
Na nič ťa nenahováram.
Ale ak to celé padne na hubu, tak prostý ľud bude plakať nad bezcennými papierikmi a ja budem mať aspoň niečo v papierikoch, ktoré používajú pracháči a na ktoré si sami nesiahnu.

To je celé.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-21  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj mne. Najmä špekulanti so švajčiarskymi frankami...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-21  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovorí z teba závisť...
Bud:
a/ nemáš ani na cigarety,
b/ alebo máš peniaze, ale ľutuješ, že si si nezamenil aj ty a teraz by si bezprácne zarobil
Typická reakcia priyebkaného zakomplexovaného trollka...rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-22  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

@rafael:
Dokážeš pochopiť holý fakt, že tie moje franky v pančuche už zarobili?
Ty si len pekne daj € do nejakej banky a teš sa z výnosov - tvoja vec.

Nedokazem to asi pochopit, ale v pancuche doma ti zarobia asi rovnako ako nase eura v banke, totiz nijako. Mozno sa teraz utesujes ziskom, ako som spominal nejakych 800 eur, ale to je naozaj usmevna sumicka. Mozno sa mylim a vlozil si tam viac, ale aj tak ako je vidno si nepochopil zmysel celej svojej transakcie. Ty sa len utesujes predstavou, ze si vlastne teraz ziskal, zatial co si zamenil jeden papierik za druhy v blahosklonej nadeji, ze sa ti to oplati aspon tym, ze nestracas. Ale stale mas len papieriky, ktore aj tvojim ocakavanym padom eura mozu sa stat rovnako bezcenne. To je len tvoja hypoteza, ze padom eura CHF bude na tom lepsie.Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-22  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael - nerob prosím ťa zo seba hlupáka!
Ak dnes zamením jednu bankovku, za ktorú by som dostal 100 kg múky za strieborný pliešik, za ktorý dostanem o rok 120 kg múky, tak som ASI zarobil !!!
Alebo nie?

A ked za rok tá bankovka nebude mať hodnotu ani 20 kg múky, ale za ten pliešik dostanem "len" 80 kg múky, tak je jasné, že 80 je o niečo viac, než 20.
Až mi je to smiešne, že to musím takto vysvetľovať, ako retardovanému decku!

Okrem toho by si si mal najprv zistiť fakty.
Pozri si prosím toto:
http://www.trimbroker.com/article/financne-vzdelavanie/online-financne-vzdelavanie/obchodujem-svajciarsky-frank-chf

Od roku 1971 sme až do konca 70. rokov videli masívne posilnenie franku a to až na úroveň 1,50. Medzi hlavné dôvody patril zákon, poľa ktorého až do roku 2000 museli byť švajčiarske franky kryté zlatom do výšky 40%. Ostané meny, ktorých objem v obehu prudko rástol, nedokázali konkurovať franku.

Ako taká posilňuje v prípadoch ekonomických kríz.

Je krytá zlatom do výšky 40%.
To znamená, že ked nastane kríza, ľudia začnú skupovať zlato.
Tým pádom cena zlata stúpne a čudujsasvete stúpne aj frank!
Chapenzi?

Pozri si na tých stránkach aj dolár a pod. - lebo tvoje KEBY je tvrdenie vyslovene diletantské!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-23  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlupaka zo seba robis ty, preco si teda teraz nekupis 120 kg muky za ten papierik? Ty porovnavas neporovnatelne veci. Ty na to pozeras ocami cloveka, ktoremu sa zhodnotila investicia na zaklade poklesu jednej meny. Nechapes ale jedno, tebou opisovana hypoteticka situacia je rovnaka ako moja. Na co teda cakas, az sa ti to zhodnoti na 150, ci 200 kg muky, alebo az budu tvoje papieriky rovnako bezcenne? Ty si svoju investiciu zamrazil rovnako, ako vsetci ostatni, len mas o nieco lepsi pocit.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-23  (08:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty stále nechápeš, že je istý rozdiel medzi frankom a inými menami.
Nechápeš, že pri kolapse bude frank možno jedinou použiteľnou menou.
To vychádza z jeho podstaty - je do určitej miery krytý zlatom, čo samo o sebe o niečom hovorí.
Ktorá mena je spoľahlivejšia?
€?
$?
Ty si o rok z výplaty X€ nekúpiš ani nohavice, ja si za rovnakú sumu kúpim nohavíc 10.
A to len preto, že som dávnejšie zamenil X€ za franky.
Klikni na mnou uvedený link a trošku sa vzdelávaj!
A nemel dookola to isté - ja nezamieňam preto, aby som zarobil.
Ja zamieňam preto, aby som mal istejšiu menu.
Už ma nebaví to dookola vysvetľovať.
Napokon - blízky čas ukáže, kto mal pravdu.
Prajem veľa šťastia.


m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-23  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Tule, tak som nakupil franky. Prekvapilo ma, ze v banke mali dost obmedzene mnozstvo. Ale ved nevadi, ja si to este dokupim...

Dufam,ze to bol pozitivny krok. A vyvoj pojde tym spranym smerom.
Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-23  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... a pozdravuj Fruniho s Mojžišom. :-D


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-24  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @m:
Hlupákov si nevšímaj - som už na svete dosť dlho na to, aby som vedel, že Vinckovia budú mudrovať a vysmievať sa, ale ked to začne, tak budú behať ako splašené dosraté myši.
Nech si majú čo chcú, ja mám vlastný rozum a som vzdelaný a podľa toho sa vždy zariadim.
Ak si myslia, že euroharmasan je istejší, než franky sú jednoducho blbí.
A ak porovnávajú výmenu euroharmasanu na franky za vklad do nebankových subjektov, tak im proste niet pomoci.
Myslím, že do konca roka sklapnú a budú čušať.
Fakty a čísla jednoducho nepustia:
http://www.trimbroker.com/article/financne-vzdelavanie/online-financne-vzdelavanie/obchodujem-svajciarsky-frank-chf

Od roku 1971 sme až do konca 70. rokov videli masívne posilnenie franku a to až na úroveň 1,50. Medzi hlavné dôvody patril zákon, poľa ktorého až do roku 2000 museli byť švajčiarske franky kryté zlatom do výšky 40%. Ostané meny, ktorých objem v obehu prudko rástol, nedokázali konkurovať franku.

Ako taká posilňuje v prípadoch ekonomických kríz.

Okrem toho som poznal x ľudí, ktorí zažili druhú svetovú a v týchto veciach vedeli behať.
V práci sa mi jeden posmieval, že zamieňam, ale to je chudák, ktorý si požičiava aj na kávu z automatu.
Daľší mi dal za pravdu, ked si pozeral nedávno kurzy a smer vývoja a dvaja idú teraz zamieňať tiež.
Je na každom, čo urobí, ja nikoho nenahováram.
Ale chystá sa rozpočet únie na daľší rok - tam budú veľmi veľké hádky - aj kvôli valu, aj kvôli eurodph.
Už teraz je euroharmasan nadhodnotený a frank podhodnotený kvôli zásahu vlády.
To je ale dlhodobo neudržateľné.
Toto ale vypatlanci nepochopia.
Naháňajú po vačkoch akurát tak šušne a každému, čo sa istí závidia úspory a snažia sa ho znemožniť.
Maj sa - čau!


m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-24  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Tule: Konecne niekto s podobnym nazorom :-)
Diki za podporu, clovek to potrebuje prave v case, ked sa nevie s istotou rozhodnut ako dalej.
Uz sa suma pomalicky navysuje...:-)
Caves


m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-24  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=AUIX6rqwTf0m   |   ip:89.173.58   |   2011-08-24  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=6eLm4dMj2w8Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-25  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dík za linky - tieto veci ešte nepoznám.
Momentálne dosť počúvam toto:
http://www.youtube.com/watch?v=ArdjatEp26Y
Drža sa a dovidenia v lepších časoch...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-25  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nekrmte Trolka - Karolka, teraz známeho pod trol-nickom Pandemonium:

Milovníci pohádkových příběhů znají trolly ze severských pohádek, milovníci žánru fantasy z knih, případně počítačových her. Existuje však ještě jeden druh trola, trol internetový.

Pohádkový trol číhá většinou z neznámých důvodů a zřejmě z nedostatku jiné zábavy pod mostem, nejlépe kamenným, a vybírá od procházejících pocestných mýtné za přechod mostu. Nemá-li procházející pocestný dostatek financí, trol mu náhradou za peníze ukousne hlavu a sní ji. Proč trolům chutná lidská hlava a nikoliv jiná, výživnější část těla, mi rovněž není známo. Jisté však je, že pravděpodobnost setkání se s tímto druhem trola jinde než v literatuře stoprocentně nehrozí.

Jinak je to s trolem internetovým. Trola internetového /anglický pravopis je troll/ zná každý návštěvník internetových diskusí

Jak poznat trola

Představme si, že pod některým zdejším článkem probíhá plamenná diskuse, diskuse sice ostrá, ale stále ještě jakž takž v mezích slušnosti. Vtom vchází trol a okamžitě, většinou bez toho, že by článek četl, k diskusnímu štěstí mu stačí jméno autora, se do diskuse zapojí nějakou, s předchozí diskusí naprosto nesouvisející poznámkou. V našich podmínkách to bývá nejčastěji nějaká invektiva, beroucí v potaz zdravý rozum autora článku, popřípadě nadávka do modrých bolšánů, modrých strak či komoušů nebo oranžád...doplňte dle libosti a zkušeností. A pak trol čeká. Pokud někdo, nejlépe autor článku zareaguje, má trol vyhráno. Ostatně, o ostatní diskutující jde trolovi jen velice zřídka a jen v případě, zakusil-li ten den v oblasti trolování příliš mnoho neúspěchů. Na autorovu reakci odpoví trol ještě větší invektivou, teď už se obvykle zapojí i další diskutující, ať už z jedné či druhé strany, a výsledek je jasný...celá, dřív celkem zajímavá diskuse, je v ...háji. Poté, co tohle trol dokázal, spokojeně odchází do diskuse u dalšího článku, v případě pokročilé noční hodiny uléhá s blahým vědomím dobře vykonané práce na lůžko.

Jak se trolovi bránit

Obrana proti trolovi je jediná. Nereagovat. Nikdy a na nic. Trol jako takový totiž vůbec není nikterak interesován na předmětu diskuse, ani emočně, ani po stránce faktů. To, že ho naprosto nezajímá předmět diskuse a je zde jenom proto, aby tuto diskusi narušil, ho činí naprosto neprůstřelným a nedotčeným jakoukoliv reakcí ze strany napadeného. Chráněn, na rozdíl od autora, anonymitou internetu, odpoví na invektivu ještě větší invektivou a největší radost mu udělá, když mu autor svou reakcí potvrdí, že vyhmátl náhodou nějakou jeho slabou stránku. To si pak trol doma dopřeje panáka a s ještě větší vervou se vrhne na svou oběť. Je však nadmíru zklamán a znechucen, když osoba napadená jeho výpad přejde mlčením a dál diskutuje s ostatními. Takovou diskusi trol záhy opouští a odchází se realizovat jinam.

Závěrem

Trolové se zrodili zároveň se zrodem internetu. Jsou všudypřítomní a věční. Budou to zkoušet pořád a pořád, dál a dál. A proto - nekrmte troly. Nereagujte. Jednou se třeba stane, že trolové hlady vyhynou. A internetové diskuse tu budou zase jen proto, aby si zde lidé vyměňovali názory a ne nadávky.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-25  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Navrhujem absolútny diskusný kľud.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

What the Bleep !? Down the Rabbit Hole CZ titutlky

Druhé pokračovanie legendárneho dokumentu What the Bleep do we know !? Najnovšie poznatky kvantovej fyziky aplikované do praxe. Kresťania zrejme pravdu nemali, no smiať sa nebudú ani Ateisti! Nezaujímať sa o túto tému je ako byť jednou nohou v hrobe.


Najnovšie vedecké poznatky jasne dokazujú že Krestania...

Staro-nový fenomén vo vykurovaní – INFRA

Fico a jeho emisie

Pravda o vzniku vesmíru !

POĽSKO SMÚTI ..... tragédia alebo následok činu????

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3211 s