17. August 2019
    
Dejiny Domu Rothschildovcov - Dolezite.sk

Dejiny Domu Rothschildovcov


  2011-01-26  (08:52)  |  Ekonomika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Dejiny Domu Rothschildovcov

Dejiny Domu Rothschildovcov
Úvod prekladateľa
Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné
smerovanie sveta, ma primäli k tomu, aby som sa tejto téme začal viac venovať a tak sa v najbližšej dobe
sústredím najmä na odhaľovanie skutočného vplyvu tejto veľkej a megavplyvnej rodiny, o ktorej (nielen)
slovenské médiá píšu ako o “zväčša milovníkoch dobrého vína a vzácnych umeleckých predmetov, s len
nepatrným vplyvom v porovnaní k časom ich najväčšej slávy. “
Po prečítaní samotného článku by vás už podobné mediálne klamstvá nemali príliš prekvapiť. Už
v deväťdesiatych rokoch 19. storočia si kúpili veľkú spravodajskú agentúru Reuters a kúpi ďalších agentúr (a
samozrejme televízií, rádiových programov, vydavateľstiev atď) na seba nenechali dlho čakať. Dnes už
prakticky neexistuje mienkotvorné médium, na ktoré by nemali vplyv.
Ak patríte k tým, ktorí súčasné smerovanie svetových udalostí považujete za prirodzené, odhoďte akúkoľvek
zaujatosť a prečítajte si o jedinej moci súčasnosti – moci MEDZINÁRODNÝCH BANKÁROV
. . . . . . . . . . . .
Rothschildovci držia kontrolu nad svetom už veľmi dlhý čas a ja k tomu
predkladám v nasledujúcich riadkoch svoje dôkazy.
Rothschildovci svojim zriadením sionizmu, zradili princípy Torah a spôsobili
veľké utrpenie po celom svete. Kde sa len dá menujem individuálnych
Rothschildovcov, avšak kvôli tajnosti, do ktorej sa zahaľujú, nie je menovanie
presného Rothschilda vždy možné. Chcem tiež poznamenať, že tento článok
nekritizuje každého s menom Rothschild, proste len kriminálny prvok tejto
skupiny, ktorý spôsobil zradu, ktorú podrobne opisujem.
Okrem toho, veľmi veľká časť tohto zločineckého prvku už nenosí meno
Rothschild a je obrovské množstvo dôkazov poukazujúcich na skutočnosť, že
ľudia, ktorí v súčasnosti kontrolujú Spojené štáty, Britskú a Izraelskú vládu sú
v skutočnosti Rothschildovci.
Časová priamka Rothschildovcov
1743: Mayer Amschel Bauer, narodený v nemeckom Frankfurte, ako syn Mosesa Amschela Bauera, bankára
a zlatníka. Ponad vchodové dvere umiestňuje červený štít.
1753: Narodila sa Gutele Schnaper (budúca manželka Mayera Amschela Bauera).
1760: Počas tohto desaťročia pracuje Mayer Amschel Bauer pre banku vlastnenú Oppenheimerovcami
v nemeckom Hanovery, je vysoko úspešný a stáva sa mladším partnerom. Počas práce pre banku sa zoznamuje
s Generálom von Estorffom.
Po otcovej smrti sa Bauer vracia do Frankfurtu, aby prevzal jeho obchod. Bauer rozpoznáva význam červeného
štítu a svoje meno mení na Rothschild. (“Rot“ znamená v Nemčine “červený“ a “schild“ znamená “štít“)
Mayer Amschel Rothschild teraz zisťuje, že Generál von Estorff patrí k dvoru Princa Williama z Hanau. Preto
s ním znovu nadväzuje známosť pod zámienkou predaja vzácnych mincí a bižutérie za znížené ceny. Ako
plánoval, je následne predstavený samotnému princovi Williamovy, ktorý je viac než potešený zníženými
cenami, ktoré pýta za svoje vzácne mince a bižutériu a Rothschild mu ponúka prídavok za každý ďalší obchod,
ktorý mu Princ zoženie. Rothschild sa následne stáva blízkym spoločníkom Princa Williama a napokon
obchoduje s ním a s členmi dvora.
1769: Mayer Amschel Rothschild dostáva povolenie od Princa Williama, aby zavesil vo svojich obchodných
priestoroch ceduľku, prehlasujúcu, že je “M. A. Rothschild, dvorný činiteľ, na základe dohody s jeho
veličenstvom, princom Williamom z Hanau.”
1770: Mayer Amschel Rothschild si berie Gutele Schnaperovú. Zároveň zostavuje plány na vytvorenie skupiny
zvanej Ilumináti a poveruje Adama Weishaupta jeho organizáciou a vývojom.
1773: Narodil sa Amschel Mayer Rothschild.
1774: Narodil sa Salomon Mayer Rothschild.
1777: Narodil sa Nathan Mayer Rothschild.
1788: Narodil sa Kalmann (Carl) Mayer Rothschild.
1791: Rothschildovci prostredníctvom Alexandra Hamiltona (ich agenta vo vláde Georgea Washingtona)
zriaďujú centrálnu banku v USA, nazvanú The Bank of the United States. Táto je zriadená s 20 ročnou
zmluvou.
1792: Narodil sa Jacob (James) Mayer Rothschild.
1796: Amschel Mayer Rothschild si berie Evu Hanau.
1798: Nathan Mayer Rothschild odchádza z Frankfurtu do anglického Manchestru, kde za pomoci svojho otca
a bratov vyváža anglický textil do Európy.
1800: Salomon Mayer Rothschild si berie Caroline Sternovú.
1806: Napoleon vyhlasuje, že jeho “cieľom je odstrániť dom Hesse-Cassel z vlády a vymazať ho zo zoznamu
mocností.“ Po dopočutí sa tohto, Princ William z Hanau utečie z Nemecka, ide do Dánska a svojim majetkom
v hodnote vtedajších 3 000 000 dolárov poveruje Mayera Amschela Rothschilda.
Nathan Mayer Rothschild si berie Hannah Barent Cohenovú, dcéru bohatého londýnskeho obchodníka a svoj
obchod začína sťahovať do Londýna.
1808: Nathanovi Mayerovi Rothschildovi sa narodí jeho prvý syn Lionel Nathan de Rothschild.
1809: Keďže blokáda Kanála (La Manš) znepríjemňovala vývozný obchod, Nathan Mayer Rothschild
prechádza na New Street v Londýne a presadzuje sa ako bankár.
1810: Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith zomierajú. Táto udalosť urobí z Nathana Mayera Rothschilda
jediného veľkého bankára v Anglicku. Salomon Mayer Rothschild ide do Viedne a zakladá tam banku, M. von
Rothschild und Söhne.
1811: Výsada pre Americkú banku vyprší a keď má byť zakladajúca listina na 20 rokov opäť obnovená, je to
zamietnuté. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznáva potenciál Ameriky a niekoľkým štátom
poskytuje pôžičky, čím sa vlastne stáva oficiálnym európskym bankárom vlády Spojených štátov. Keďže
podporuje vytvorenie Bank of the United States, hrozí: "Buď bude poverovacia listina obnovená, alebo sa
Spojené štáty ocitnú v najkatastrofálnejšej vojne."
1812: Financovaní Rothschildovými peniazmi, Briti vyhlasujú Spojeným štátom vojnu. Plánom
Rothschildovcov bolo spôsobiť Spojeným štátom v tejto vojne taký dlh, že by sa museli skloniť pred
Rothschildovcami a povoliť predĺženie výsady pre Rothschildom vlastnenú Bank of the United States. Vojna
dvíha národný dlh zo 45 miliónov dolárov na 127 miliónov dolárov
19 septembra zomiera Mayer Amschel Rothschild. Vo svojej poslednej vôli vydáva presne stanovené pravidlá,
ktorými sa má Dom Rothschildovcov riadiť:
1) Všetky kľúčové pozície v rodinnom obchode musia zastávať výhradne členovia rodiny a len mužskí
členovia rodiny majú povolené podieľať sa na ňom. Najstarší syn najstaršieho syna sa mal stať hlavou
rodiny (táto podmienka mohla byť zmenená iba ak väčšina rodiny rozhodla inak). Toto sa stalo hneď
v roku 1812, kedy bol za hlavu rodiny zvolený Nathan Mayer Rothschild. (Je dôležité poznamenať, že
Mayer Amschel Rothschild mal aj päť dcér, takže dnes je šírenie Rothschildovej sionistickej dynastie
bez mena Rothschild širokosiahlé.);
2) Členovia rodiny si mali brať prvého a druhého bratranca/sestrenicu, aby sa zachoval rodinný majetok.
Napríklad, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dcéru ďalšieho syna, Solomona Mayera. Toto
pravidlo bolo v ďalších generáciách považované za menej dôležité, pretože boli prehodnotené rodinné
ciele a dochádzalo k svadbám s členmi iných bohatých rodín.
3) Nemohol byť zverejnený žiadny zoznam rodinných nehnuteľností; žiadny súdny spor sa nesmel konať
vo veci hodnoty dedičstva.
Jacob (James) Mayer Rothschild odchádza do Paríža, aby tam založil banku de Rothschild Frères.
Narodil sa Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda.
1814: Čo sa týka 3,000,000 dolárov, ktoré Princ William z Hanau zveril Mayerovi Amschelovi Rothschildovi
do úschovy a na vysvetlenie toho, čo sa stalo potom, obraciame sa na Židovskú Encyklopédiu z roku 1905,
zväzok 10, strana 494, na ktorej sa píše, “Podľa legendy boli tieto peniaze schované do súdov z vínom
a uniknúc pátraniu Napoleónových vojakov keď vstúpili do Frankfurtu, boli znovu odkryté neporušené
v rovnakých sudoch v roku 1814, keď sa princ William z Hanau vrátil do Nemecka. Fakty sú trochu menej
romantické a viac efektívne.”
Táto posledná veta naznačuje, že peniaze neboli Princovi nikdy vrátene. Encyklopédia ďalej hovorí, že Nathan
Mayer Rothschild tieto 3,000,000 dolárov investoval do “zlata z východoindickej spoločnosti, vediac, že bude
potrebné v kampani o Wellingtonský polostrov.”
Z ukradnutých peňazí získal Nathan “nie menej než 4 zisky:
i) z predaja Wellingtonských cenných papierov;
ii) z predaja zlata Wellingtonovi;
iii) z požičiavania peňazí zarobených za zlato;
iv) na poslaní zlata do Portugalska.”
V septembri začína kongres vo Viedni, ktorý trvá až do júna 1815. Rothschildovci dúfajú, že na ňom vytvoria
akúsi "Ligu národov". Diskusie sa točia okolo vytvorenia Európskej federácie, ktorú by tvorila skupina
nezávislých kráľovstiev, ktoré by boli zviazané spoločnou administratívou, ktorá by, okrem iného, zaisťovala
spoločnú obranu. V ich pláne bolo Švajčiarsko učinené neutrálnym štátom, ktorý mal slúžiť ako pokladnica pre
ich financie.
Ruský cár za plánmi na Európsku federáciu rozpoznal spiknutie Iluminátov a nesúhlasil s ňou a preto v roku
1815 podpísal s Rakúskom a Pruskom zmluvu Svätej Aliancie. Zmluva zaručovala suverenitu akejkoľvek
monarchie, ktorá sa bude držať kresťanských princípov v štátnych záležitostiach.
Rakúsky minister zahraničia, princ Klemens Furst von Metternich, najvplyvnejší štátnik v Európe a
Rothschildov agent, povedal, že jeho idea Európskej federácie si kladie za cieľ iba zachovať spoločenský
poriadok, a že je presvedčený, že Alexander je choromyseľný.
Pravým účelom kongresu vo Viedni pre Iluminátov bolo, vytvoriť federáciu, aby mohli získať politickú
kontrolu nad väčšinou civilizovaného sveta. Mnoho európskych vlád bolo u Rothschildovcov zadlžených, čo
im dalo do rúk mocný nástroj. Ilumináti boli pri svojom prvom pokuse neobyčajne blízko k získaniu kontroly
nad svetom. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očakával deň, kedy sa jeho rodina pomstí zničením cára a
jeho rodiny, čo sa nakoniec uskutočnilo v roku 1917.
1815: Päť bratov Rothschildovcov pracuje spoločne na dodaní zlata Wellingtonovej armáde (cez Nathana v
Anglicku) aj Napoleónovej armáde (cez Jacoba vo Francúzsku) a začínajú svoju politiku financovania oboch
strán vo vojnách.
Vďaka skutočnosti, že títo bratia mali banky rozšírené po celej Európe, dávalo im to možnosť vybudovať
bezkonkurenčnú sieť tajných ciest a rýchlych kuriérov. Títo Rothschildový kuriéri boli jediný obchodníci, ktorí
mali povolené prejsť cez anglickú aj francúzsku blokádu.
Boli to tiež títo kuriéri, kto udržiaval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o priebehu vojny, takže
mohol používať túto spravodajskú službu, aby kupoval a predával zo svojej pozície pri výmene akcií v súlade
s touto službou.
V tom čase boli britské cenné papiere volané konzuli a obchodovalo sa s nimi v priestoroch výmeny dlhopisov.
Nathan Mayer Rothschild nariadil všetkým svojim pracovníkom v týchto priestoroch, aby začali predávať
konzuli. Pred ostatnými obchodníkmi predstierali, že Británia prehrala vojnu a preto začali zúfalo predávať.
Z toho dôvodu cena konzulov prudko klesla na hodnote a vtedy dal Nathan Mayer Rothschild tiché inštrukcie
svojim pracovníkom, aby skúpili všetky konzuli, ktoré im prišli pod ruku. Keď dorazili správy o tom, že
Británia v skutočnosti vojnu vyhrala, konzuli stúpli na cene dokonca ešte vyššie než boli pred koncom vojny,
čím priniesli Nathanovi Mayerovi Rothschildovi zisk približne 20 ku 1.
Toto dalo Rothschildovcom úplnú kontrolu Britskej ekonomiky, v tom čase už finančného centra sveta po
porážke Napoleona a prinútení Anglicka založiť Bank of England, ktorú kontroloval Nathan Mayer Rothschild.
Nathan Mayer Rothschild neskôr vyhlásil:
“Nezaujíma ma ktorá bábka je posadená na Anglický trón, aby vládla ríši, nad ktorou slnko nikdy
nezapadá. Muž, ktorý kontroluje obeh peňazí v Británii, kontroluje celé Britské impérium a obeh peňazí
v Británii kontrolujem ja.”
Rothschildovci používajú svoju kontrolu nad Bank of England aj na to, aby nahradili metódu posielania zlata
z krajiny do krajiny a namiesto toho používajú svojich 5 bánk tiahnucich sa naprieč Európou, na zriadenie
systému debetu a úveru, bankového systému známeho dnes.
1816: Výsada pre Bank of the United States je predĺžená na ďalších 20 rokov a Rothschildovci opäť kontrolujú
obeh peňazí. Britská vojna proti Amerike kvôli tomu stála životy tisícok Britských a Amerických vojakov, ale
Rothschildovci dostali svoju banku.
1818: Po zabezpečení masívnych pôžičiek vo Francúzsku v roku 1817 za účelom pomoci obnovy po ich ničivej
porážke pri Waterloo, Rothschildový agenti kupujú obrovské čiastky francúzskych vládnych dlhopisov,
spôsobiac, že ich cena vzrastá. 5 novembra hodia veľké množstvo na otvorený trh, čím spôsobujú, že ich
hodnota prudko klesá a Francúzsko sa ocitá vo finančnej panike.
Rothschildovci potom zasiahnu, aby sa chopili dodávky peňazí pre Francúzsko. Bolo to v tom istom roku, kedy
boli Rothschildovci schopní požičať 5 000 000 libier Pruskej vláde.
1822: Rakúsky cisár urobil z piatich bratov Rothschildovcov barónov. Nathan Mayer Rothschild odmieta titul
prijať.
1827: Sir Walter Scott vydáva svoju 9 zväzkovú knihu, Život Napoleóna, a v zväzku 2 uvádza, že Francúzska
revolúcia bola plánovaná Iluminátmi (Adam Weishaupt) a financovaná peňažnými zmenárnikmi Európy
(Rothschildovcami).
1828: Prezidentom sa stáva Andrew Jackson. (siedmy prezident Spojených štátov v rokoch 1829 až 1837) Jeho
slogan znel: "Nech vládne ľud." Jackson tvrdil: "Pokiaľ má Kongres podľa Ústavy právo vydávať papierové
peniaze, bolo mu toto právo dané preto, aby ho používal a nie, aby ho udeľoval jednotlivcom alebo
korporáciám." Jackson povedal, že riadenie centrálnej banky "by bolo uskutočňované niekoľkými
jednotlivcami nezávislými na vláde, ktorí by získali kontrolu nad pracovnou silou a príjmami väčšiny ľudí."
V priebehu prezidentskej kampane v roku 1828 Jackson pri prejave na adresu bankárov povedal: "Ste brloh
zmijí. Mám v úmysle vaše hniezdo vypáliť a s pomocou Božou ho aj vypálim."
1832: Senátom prešiel návrh zákona na novú zmluvu (4 roky pred vypršaním tej starej) pomerom 28-20 a
Dolnou komorou pomerom 107-85 a každý vedel, ako sa Jackson zachová. Prezident banky Biddle sa vyhrážal:
"Keď ho Jackson bude vetovať, ja budem vetovať jeho!" Jackson zmluvu vetoval a banku zrušil. Tajomníkovi
štátnej pokladne nariadil, aby odstránil všetky vklady vlády z amerických bánk a uložil ich do štátnych bánk.
1835: 8 januára Jackson zaplatil poslednú splátku nášho národného dlhu a bol to jediný okamžik amerických
dejín, kedy bol národný dlh zredukovaný na nulu a Spojené štáty boli schopné nahromadiť prebytok 35
miliónov dolárov, ktoré boli rozdelené medzi jednotlivé štáty. Nicholas P. Trist, prezidentov osobný tajomník,
povedal: "Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona a najdôležitejšia služba, akú kedy svojej vlasti preukázal."
Na prezidenta je spáchaný pokus o atentát, o ktorom neskôr vyhlásil, že vie, že zaň boli zodpovední
Rothschildovci.
Rothschildovci získavajú právo na ortuťové doly v Španielsku. Bolo to v čase najväčších ústupkov na svete
a keďže ortuť bola nevyhnutným prvkom v rafinácii zlata a striebra, toto dalo Rothschildovcom prakticky


svetový monopol.
1837: Rothschildovci posielajú ďalšieho zo svojich agentov do Ameriky. Volá sa August Belmont (pravým
menom August Schonberg, príbuzný Seligmanovej rodiny z Frankfurtu). V roku 1829, ako pätnásťročný
chlapec, začal pracovať pre banku vo Frankfurte a prejavil sa ako finančný génius. V roku 1832 bol povýšený a
začal pracovať v banke v Neapoli, takže mohol byť plne začlenený do medzinárodného bankovníctva. Jeho
poslaním bolo vyvolávať finančné problémy v južných bankách. Riadil banku v New York City a stal sa
vedúcou postavou vo finančných kruhoch tým, že kúpil obligácie vlády a neskôr sa stal finančným poradcom
prezidenta.
Po svojich rokoch boja proti Rothschildovcom a ich americkej centrálnej banke, Prezident Andrew Jackson
napokon uspeje vo vyhnaní Rothschildovej banky z Ameriky. Trvalo až do roku 1913, kedy boli
Rothschildovci opäť schopní zriadiť svoju tretiu centrálnu banku v Amerike, v podobe Federálnej rezervy.
1836: Zomiera Nathan Mayer Rothschild.
1838: Amschel Mayer Rothschild prehlasuje:
Dovoľte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa a ja sa nebudem zaujímať o to, kto tvorí jeho zákony.
1840: Rothschildovci sa stávajú maklérmi zlata anglickej banky. Zakladajú kancelárie v Kalifornii a Austrálii.
1841: Prezident John Tyler (desiaty prezident Spojených štátov v rokoch 1841 až 1845) vetuje zákon o obnove
výsady pre Bank of the United States. Obdrží stovky listov s vyhrážkami, že bude zavraždený.
1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines vo Vítkoviciach a rakúskouhorskú spoločnosť
s vysokými pecami, ktorá patrí medzi najvyšších 10 v svetových priemyselných spoločnostiach.
Benjamin Disraeli (ktorý sa neskôr stal dvakrát britským ministerským predsedom) vydáva Coningsby,
v ktorom charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda ako “pána a majstra peňažných trhov celého sveta
a samozrejme prakticky pána a majstra všetkého ostatného. Doslova držal v hrsti príjem Severného Talianska
a monarchovia a ministri všetkých krajín sa uchádzali o jeho rady a boli usmerňovaní jeho návrhmi.“
1845: Andrew Jackson (siedmy prezident Spojených štátov) zomiera. Tento veľký vlastenec zanecháva
inštrukcie vo svojej záveti, aby mal na svojom náhrobnom kameni vyryté, “Zabil som Banku“, odkaz na to, že
v roku 1938 vypudil z krajiny druhú centrálnu banku Rothschildovcov.
Jacob (James) Mayer Rothschild, teraz známy pod menom Barón James de Rothschild získava kontrakt na
stavbu prvej veľkej železnice naprieč krajinou. Bola nazvaná Chemin De Fer Du Nord a spočiatku viedla
z Paríža do Valenciennesand, neskôr sa spojila s rakúskou sieťou železníc, ktorú dal postaviť jeho brat Salomon
Mayer Rothschild.
1847: Lionel De Rothschild si berie dcéru svojho strýka, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschilda a vo voľbách
získava parlamentné kreslo pre City of London. Požiadavkou na vstup do parlamentu bolo odprisahať prísahu
na skutočnú kresťanskú vieru. Lionel de Rothschild toto odmietol, keďže bol Žid, a tak jeho kreslo
v parlamente zostalo prázdne 11 rokov, až pokým bola povolená nová prísaha.
1848: Zomiera Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschilda.
1849: Zomiera Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda. Pred svojou smrťou vyhlásila:
Ak by moji synovia nechceli vojny, nebolo by žiadnych.”
1850: V tomto desaťročí začínajú stavby panstiev v Mentmore v Anglicku a Ferrières vo Francúzsku, a po
svete ich bude nasledovať viac Rothschildovských usadlostí, všetky naplnené umeleckými dielami.
1852: N.M. Rothschild & Synovia začínajú rafinovať zlato a striebro pre Royal Mint, Bank of England a iných
medzinárodných zákazníkov.
1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje Château Brane Mouton,
vinohrad v Bordeaux a premenúva ho na Château Mouton Rothschild.
1854: Zomiera Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschilda.
1855: Zomiera Amschel Mayer Rothschild. Zomiera Salomon Mayer Rothschild. Aj Kalmann (Carl) Mayer
Rothschild zomiera.
1858: Lionel De Rothschild napokon zasadá na svoje miesto v parlamente, keď je požiadavka prísahy na
skutočnú kresťanskú vieru rozšírená aj na iné prísahy. Stáva sa prvým židovským členom Britského
parlamentu.
1861: Prezident Abrahám Lincoln (16 prezident Spojených štátov od roku 1860 do jeho zavraždenia v roku
1865) kontaktuje Rothschildovcov v pokuse získať pôžičky na podporu prebiehajúcej Americkej občianskej
vojny.
Rothschildovci súhlasia pod podmienkou, že Lincoln povolí výsadu na založenie ďalšej centrálnej banky
Spojených štátov a je pripravený platiť úroky vo výške 24% až 36% zo všetkých požičaných peňazí.
Lincoln je veľmi nahnevaný kvôli tejto výške úroku a tak dáva vytlačiť svoje vlastné úrokom nezadlžené
peniaze a informuje verejnosť, že toto je teraz platidlo pre verejné a súkromné dlhy.
1862: Do apríla je vytlačených a rozšírených 449 338 902 dolárov Lincolnových úrokom nezadlžených peňazí.
Prehlasuje:
Dali sme ľuďom tejto republiky najväčšie požehnanie aké kedy dostali, ich vlastné papierové peniaze na
platenie ich vlastných dlhov.
V tom istom roku noviny The Times of London prinášajú príbeh, obsahujúci nasledujúce prehlásenie:
Ak by sa tá zlomyseľná finančná politika, ktorá má svoj pôvod v Severoamerickej republike mala stať
zatvrdnutou vo svojom upevňovaní, potom sa táto vláda vybaví svojimi vlastnými peniazmi bez
výdavkov. Vyplatí si dlhy a bez dlhov aj zostane. Bude mať všetky peniaze potrebné na pokračovanie
svojho obchodu. Stane sa prosperujúcou nad rámec precedensu v dejinách civilizovaných vlád sveta.
Mozgy a bohatstvo všetkých krajín pôjdu do Severnej Ameriky. Tá vláda musí byť zničená, kým ona
nezničí každú monarchiu na planéte.
1863: Rothschildov bankový dom v talianskom Neapole, C. M. de Rothschild e figli, zatvára, po zjednotení
Talianska.
Rothschildovci využívajú jedného zo svojich agentov v Amerike, Johna D. Rockefellera, aby vytvoril obchod
s ropou, ktorý sa bude volať Standard Oil, ktorý nakoniec prevládne nad všetkou svojou konkurenciou.
1864: Prezident Abrahám Lincoln spoznáva ruského Cára, Alexandra II (1855 – 1881), ktorý mal tiež problémy
s Rothschildovcami, keď odmietal ich neustále pokusy o založenie centrálnej banky v Rusku. Prezident Lincoln
žiada Cára o pomoc v občianskej vojne a Cár posiela časť svojej flotily, aby zakotvila pri New Yorku a inej
časti Kalifornie. Cár dáva jasne najavo Britom, Francúzom a Španielom, že ak zaútočia na ktorúkoľvek stranu,
Rusko zaujme pozíciu po boku prezidenta Lincolna. Lincoln následne víťazí v občianskej vojne.
1865: Vo vyhlásení pred Kongresom prezident Abrahám Lincoln uvádza:
Mám dvoch veľkých nepriateľov, Južnú armádu pred sebou a finančné inštitúcie za sebou. Z týchto
dvoch, tá za mnou je mojim najväčším nepriateľom.
Neskôr toho istého roku je Lincoln zavraždený. Nathaniel de Rothschild sa stáva členom parlamentu pre
Aylesbury v Buckinghamshire.
1868: Jacob (James) Mayer Rothschild zomiera, krátko po kúpe Château Lafite, jednej zo štyroch najväčších
špičkových viníc vo Francúzsku. Je posledným synom Mayera Amschela Rothschilda.
1869: Rothschildovci sa v Londýne stretávajú s Morganom a Drexelom (synom zakladateľa najvplyvnejšieho
bankového domu vo Philadelphii) a prostredníctvom spoločnosti Northern Securities Corporation začína
upevňovanie moci a vplyvu Rothschildovcov v Spojených štátoch. Morgan pokračuje v partnerstve, ktoré
začalo, keď jeho otec fungoval ako dvojitý agent pre Rothschildovcov a pre vládu USA.
1870: Zomiera Nathaniel de Rothschild.
1873: Stratové medené bane Rio Tento v Španielsku sú kúpené skupinou zahraničných finančníkov vrátane
Rothschildovcov. Tieto bane predstavujú najväčšie zásoby mede v Európe.
1875: N. M. Rothschild & Synovia podnikajú vydanie akcií na získanie kapitálu na prvý projekt tunela cez
kanál na prepojenie Francúzska a Anglicka, kde polovica kapitálu pochádza od Rothschildom vlastnenej
Compagnie du Chemin de Fer du Nord.
Tento rok tiež Rothschildovci zaisťujú ministerskému predsedovi Benjaminovy Disraelimu financie pre Britskú
vládu, aby získali hlavný podiel na stavbe Suezského Prieplavu. Táto dohoda bola uskutočnená vo veľkej
tajnosti Lionelom De Rothschildom.
1876: Otto von Bismarck vyhlasuje:
Rozdelenie Spojených štátov do dvoch federácií rovnakej sily bolo rozhodnuté dlho pred občianskou
vojnou vysokými finančnými silami v Európe. Títo bankári sa obávali, že Spojené štáty, ak zostanú
v jednom celku ako jeden národ, dosiahnu ekonomickú a finančnú nezávislosť, ktorá by zmarila svetovú
finančnú nadvládu bankárov. Hlas Rothschildovcov prevládol. Predvídali obrovskú korisť ak dokážu
nahradiť dve nevýrazné demokracie, zadlžené finančníkom, dynamickou republikou, sebaistou
a sebestačnou. Preto vyslali svojich vyslancov, aby využívali otázku otroctva a tak zväčšovali priepasť
medzi dvoma časťami Republiky.
1881: Prezident James A. Garfield (20 prezident Spojených štátov, ktorý bol vo funkcii len 100 dní) prehlásil
dva týždne pred svojim zavraždením nasledovné:
Ktokoľvek kontroluje obeh peňazí v našej krajine je absolútnym vládcom všetkého priemyslu
a obchodu.....a keď si uvedomíte, že celý systém je veľmi ľahko kontrolovaný, či už tak či onak,
niekoľkými mocnými mužmi na vrchole, nie je ani nutné vám hovoriť ako vznikajú obdobia inflácie
a ekonomickej krízy.
Edmondovi Jamesovi de Rothschildovi sa narodí syn Maurice de Rothschild.
1883: Po vykopaní 6000 stôp tunela La Manš, Britská vláda projekt zastavuje, uvádzajúc skutočnosť, že by bol
hrozbou pre bezpečnosť Británie.
1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela De Rothschilda, sa stáva prvým židovským členom snemovne lordov
a je mu udelený titul Lord Rothschild.
1886: Francúzska banka Rothschildovcov, de Rothschild Frères získava značné čiastky ruských ropných polí
a vytvára Kaspickú a Čiernomorskú petrolejovú spoločnosť, ktorá sa rýchlo stáva druhou najväčšou v ťažbe
ropy.
1887: Rothschildovci financujú zlúčenie diamantových dolov v Kimberley v Južnej Afrike. Následne sa stávajú
najväčšími podielnikmi v tejto spoločnosti, De Beers, a dolujú drahé kamene v Afrike a Indii.
1888: Narodila sa Noémie Halphenová, budúca manželka Mauricea de Rothschilda.
1891: Britský robotnícky vodca urobí nasledujúce prehlásenie na tému Rothschildovci:
Táto krv cicajúca banda bola v tomto storočí príčinou nevýslovného darebáctva a utrpenia v Európe a
svoj ohromný majetok nahromadila vďaka podnecovaniu vojen medzi štátmi, ktoré nikdy nemali mať
medzi sebou nezhody. Kedykoľvek je v Európe problém, kdekoľvek sa šíria fámy o vojne a mysle ľudí sú
vydesené strachom zo zmeny a kalamity, môžete si byť istí, že krivonosy Rothschild je niekde nablízku
v oblasti nepokojov.“
Podobné komentáre robia Rothschildovcom starosti a tak ku koncu 19. storočia kupujú spravodajskú agentúru
Reuters, aby mali nejakú kontrolu nad médiami.
1895: Edmond James de Rothschild, najmladší syn Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda navštevuje Palestínu
a následne poskytuje finančné prostriedky na založenie prvých tamojších židovských kolónií, čo má napomôcť
dlhodobému cieľu vytvorenia Rothschildovcami vytvorenej krajiny.
1897: Rothschildovci zakladajú Sionistický Kongres a pripravujú jeho prvé zhromaždenie v Mníchove. Avšak,
kvôli miestnej židovskej opozícii je preložený do švajčiarskeho Bazileja a koná sa 29 augusta.
Zhromaždeniu predsedá Theodor Herzl, ktorý je následne zvolený za Prezidenta Sionistickej Organizácie.
1898: Zomiera Ferdinand de Rothschild.
1901: Rothschildov bankový dom vo Frankfurte, M. A. von Rothschild und Söhne, je zatvorený, pretože nie je
žiadny mužský dedič, ktorý by ho prevzal.
1902: Narodil sa Philippe de Rothschild.
1906: Kvôli rastúcej nestabilite v regióne a zvyšujúcej sa konkurencii od Standard Oil, Rothschildovci
predávajú Kaspickú a Čiernomorskú petrolejovú spoločnosť spoločnostiam Royal Dutch a Shell.
1907: Rothschild a Jacob Schiff, hlava bankového domu Kuhn, Loeb and Co., v prejave pred newyorskou
obchodnou komorou varuje, že:
Buď budeme mať centrálnu banku s dostatočnou kontrolou finančných zdrojov, alebo táto krajina
podstúpi najvážnejšiu a najďalekosiahlejšiu peňažnú paniku vo svojich dejinách.
Náhle sa Amerika ocitne uprostred ďalšej typickej radovej Rothschildovcami zosnovanej finančnej krízy, ktorá
ako zvyčajne ruinuje životy nevinných ľudí po celej Amerike a prináša miliardy pre Rothschildovcov.
1909: Maurice de Rothschild si berie Noémie Halphenovú.
Werner Sombart vo svojej knihe Židia a Moderný Kapitalizmus, uviedol, že v roku 1820 začala “Éra
Rothschildovcov,” a zakončil to tým, že, “V Európe je len jedna moc a tou sú Rothschildovci.”
1912: V decembrovom vydaní časopisu “Truth, (Pravda)” George R. Conroy píše o bankárovi Jacobovi
Schiffovi:
Pán Schiff je hlavou veľkého súkromného bankového domu Kuhn, Loeb, a spol., ktorý predstavuje
Rothschildové záujmy na tejto strane Atlantiku.
Je opisovaný ako finančný stratég a roky je finančným sprostredkovateľom veľkej sily zvanej Standard
Oil. Bol ruka v ruke s Harrimanovcami, Gouldovcami a Rockefellerovcami vo všetkom ich podnikaní pri
stavba železníc a stal sa ústrednou silou v železničnej a finančnej moci v Amerike.”
1913: Rothschildovci zakladajú v Spojených štátoch Anti Defamation League (ADL) (Ligu proti Hanobeniu)
s úmyslom označiť za “antisemitu“ každého, kto spochybňuje alebo napáda Globálnu elitu.
Čo je dosť podivné, v tom istom roku ako robia vyššie zmienené, zriaďujú aj svoju poslednú (fungujúcu
dodnes) centrálnu banku v Amerike, Federálnu Rezervu. Kongresman Charles Lindbergh uvádza po prijatí
Zákona o Federálnej Rezerve 23 decembra nasledovné:
Tento zákon potvrdzuje najgigantickejší trust na svete. Keď prezident podpíše tento zákon, bude
zlegalizovaná neviditeľná vláda peňažnej moci.....Týmto bankovým a menovým zákonom je páchaný
najväčší zločin v dejinách.
Je dôležité poznamenať, že Federálna Rezerva je súkromná spoločnosť a nie je ani federálna ani nemá žiadne
rezervy. Opatrne sa odhaduje, že zisky presahujú 150 miliárd dolárov ročne a Federálna Rezerva nikdy vo
svojej histórii nezverejnila svoje kontá.
1914: Rothschildovci už kontrolujú tri európske spravodajské agentúry, Wolff (1849) v Nemecku, Reuters
(1851) v Anglicku a Havas (1835) vo Francúzsku.
Rothschildovci využívajú agentúru Wolff na vmanipulovanie Nemcov do zápalu vojny. Od tejto chvíle sú
Rothschildovci len zriedkakedy zmieňovaní v médiách, pretože teraz už médiá vlastnia.
1918: Rothschildovci nariadia popravu Cára Nikolasa II a celej jeho rodiny v Rusku Bolševikmi, ktorých
kontrolujú. Toto je odplata Rothschildovcov (okrem iného) za to, že Cár Alexander II podporoval prezidenta
Abraháma Lincolna v roku 1864.
Je pre nich veľmi dôležité zavraždiť celú rodinu vrátane žien a detí, aby ukázali svetu, že toto sa stane, ak
niekedy skrížite cestu Rothschildovcom.
1919: Po skončení prvej svetovej vojny sa koná Versailleská mierová konferencia, ktorá má rozhodnúť o výške
reparácií, ktoré musí Nemecko zaplatiť víťazom. Na tejto konferencii je tiež rozhodnuté o potvrdení Izraela ako
židovskej vlasti. Kontrola nad Palestínou je daná Británii. V tom čase tvoria Židia len menej ako jedno percento
populácie Palestíny. Hostiteľom tejto konferencie je jej šéf, Barón Edmund de Rothschild.
29 marca prinášajú noviny Times v Londýne správy o bolševikoch v Rusku:
Jednou zo zvláštnych čŕt bolševického hnutia je vysoké percento neruských skupín medzi jeho vodcami.
Z dvadsiatich alebo tridsiatich komisárov alebo vodcov, ktorí zaisťujú ústrednú mašinériu bolševického
hnutia, nie menej než 75% sú Židia.
Je oznámené, že Rothschildovci sú nahnevaní na Rusov preto, lebo neboli pripravení umožniť im založenie
centrálnej banky vo svojom národe. Preto zhromaždili skupiny židovských špiónov a poslali ich do Ruska, aby
tam vyvolávali podporu pre revolúciu.
Boli im dané ruské mená, napr. Trocky bol členom prvej skupiny a jeho pôvodné meno bolo Bronstein. Tieto
skupiny boli poslané do oblastí po celom Rusku, aby vyvolávali nepokoje a rebéliu. Jewish Post International
Edition z 24 januára 1991 potvrdzuje, že Vladimir Iljič Lenin bol židovského pôvodu.
N. M. Rothschild & Synovia dostávajú trvalú úlohu určovať denne svetovú cenu zlata. To sa koná
v kanceláriách City of London, denne o 11:00, v rovnakej miestnosti až do roku 2004.
1920: Winston Churchill píše článok do Illustrated Sunday Herald, s dátumom 8 február:
”Od dní Spartaka-Weishaupta až ku Karlovi Marxovi a Trockému (Rusko), Bélovi Kunovi (Maďarsko),
Rose Luxemburgovej (Nemecko) a Emme Goldmanovej (USA), toto celosvetové sprisahanie na
prevrátenie civilizácie a rozriedenie spoločnosti na základe spomaleného vývoja, závistlivej zlomyseľnosti
a nemožnej rovnosti neustále rastie... a teraz nakoniec táto skupina výnimočných osobností z podsvetia
veľkých miest Európy a Ameriky strhla Ruský národ za vlasy a stala sa prakticky neochvejným pánom
ohromného impéria.”
1922: John F. Hylan, vtedy starosta New Yorku, vyhlasuje:
“Skutočná hrozba pre našu republiku je táto neviditeľná vláda, ktorá ako obrovská chobotnica
rozprestiera svoje slizké chápadlá ponad mesto, štát a národ. Tak ako skutočná chobotnica, i táto
pracuje pod maskou samo-vytvorenej clony... Na čele tejto chobotnice sú Rockefellerova Standard Oil
a malá skupinka silných bankových domov, ktoré sa všeobecne označujú menom medzinárodní bankári.
Táto malá banda mocných medzinárodných bankárov prakticky riadi vládu USA pre ich vlastné sebecké
účely. Kontrolujú obe politické strany.“
1926: N. M. Rothschild & Synovia refinancujú Spoločnosť Podzemných Elektrických Dráh v Londýne, ktorá
má rozhodujúci podiel v celom londýnskom systéme podzemnej prepravy.
Maurice de Rothschild má syna, Edmonda de Rothschilda.
1934: Sú reformované švajčiarske bankové zákony o utajení a stáva sa zločinom, za ktorý je možné ísť do
väzenia, ak akýkoľvek bankový úradník poruší tajomstvo banky. Všetko toto je prípravou na Rothschildovcami
pripravovanú Druhú svetovú vojnu v ktorej ako zvyčajne financujú všetky strany.
Zomiera Edmond de Rothschild.
1938: Rakúsky bankový dom Rothschildovcov vo Viedni, S. M. von Rothschild und Söhne, je zatvorený
následkom nacistickej okupácie Rakúska.
1939: I.G. Farben, vedúci svetový výrobca chemikálií a najväčší nemecký výrobca ocele dramaticky zvyšujú
svoju výrobu. Táto zvýšená produkcia je takmer výlučne použitá na zbrojenie Nemecka na Druhú svetovú
vojnu. Táto spoločnosť bola kontrolovaná Rothschildovcami a mienila použiť Židov a iných nelojálnych ľudí
ako otrockú silu v koncentračných táboroch.
1940: Hansjurgen Koehler vo svojej knihe, “Vo vnútri Gestapa,” uvádza nasledujúce o Márii Anne
Schicklgruberovej, Hitlerovej starej matke:
“Malá slúžka…….prišla do Viedne a stala sa domácou slúžkou…….v sídle Rothschildovcov…….a Hitlerovho
neznámeho starého otca by bolo pravdepodobne treba hľadať v tomto skvostnom dome.”
Toto potvrdzuje aj Walter Langer vo svojej knihe, “Hitlerova myseľ,” v ktorej uvádza:
“Adolfov otec, Alois Hitler, bol nemanželským synom Márie Anny Schicklgruberovej…….Mária Anna
Schicklgruberová žila vo Viedni v čase keď otehotnela. V tom čase bola zamestnaná ako slúžka v dome baróna
Rothschilda. Hneď ako jej rodina zistila, že je tehotná, bola poslaná späť domov.....kde sa narodil Alois.”
1943: 8 februára, sionista Izaak Greenbaum, riaditeľ Jewish Agency Rescue Committee, v prejave
k Sionistickej Výkonnej Rade prehlasuje:
Ak sa ma spýtajú, či by som dal z peňazí UJA (United Jewish Appeal) na záchranu Židov, budem
hovoriť nie a opäť opakujem nie!
A pokračoval tvrdením:
Jedna krava v Palestíne má väčšiu cenu než všetci Židia v Poľsku!
1948: Na jar tohto roku Rothschildovci podplácajú prezidenta Harryho S. Trumana (33 prezidenta Spojených
štátov v rokoch 1945 až 1953) dvoma miliónmi dolárov na jeho kampaň, aby uznal Izrael ako suverénny štát.
Potom prehlasujú Izrael za suverénny židovský štát v Palestíne a v priebehu pol hodiny prezident Truman
vyhlasuje, že Spojené štáty sú prvým cudzím národom, ktorý ho uznáva.
1953: N. M. Rothschild & Synovia zakladajú British Newfoundland Corporation Limited na získanie 60,000
štorcových míľ pôdy v kanadskom Newfoundland, ktorá zahŕňa elektráreň využívajúcu silu z Hamiltonových
(neskôr premenovaných na Churchillových) vodopádov. V tom čase to bol najväčší stavebný projekt, akého sa
kedy ujala súkromná spoločnosť.
1955: Edmond de Rothschild zakladá v Paríži Compagnie Financiere.
1957: James de Rothschild zomiera a je oznámené (Rothschildovcami vlastnenými médiami), že odkázal veľkú
sumu peňazí pre štát Izrael na stavbu ich budovy parlamentu, Knessetu. Prehlasuje, že Knesset by mal byť
“symbolom v očiach všetkých ľudí o večnosti štátu Izrael.”
V Paríži zomiera Maurice de Rothschild.
1962: de Rothschild Frères zakladajú Imétal ako zastrešujúcu spoločnosť pre všetky ich obchodné záujmy
v ťažbe minerálov.
Frederic Morton vydáva svoju knihu, Rothschildovci, v ktorej uvádza:
Hoci kontrolujú veľké množstvo priemyselných, obchodných, ťažobných a turistických korporácií, ani
jedna z nich nenesie meno Rothschild. Vzhľadom na to, že sú to súkromné spoločenstvá, domy rodiny
nikdy nemusia (a ani to nerobia) zverejňovať čo i len jedinú stránku o ich majetku, alebo akúkoľvek
správu o ich finančných podmienkach.
Tento prístup odhaľuje skutočný cieľ Rothschildovcov, odstrániť všetku konkurenciu a vytvoriť svoj vlastný
svetový monopol.
1963: 4 júna prezident John F. Kennedy (35 prezident Spojených štátov v rokoch 1961 až 1963) podpisuje
zákon 11110, ktorý vracia vláde Spojených štátov moc vydávať peniaze, bez toho aby šiel cez
Rothschildovcami vlastnenú Federálnu Rezervu.
O menej než 6 mesiacov, 22 novembra, je prezident Kennedy zavraždený kvôli tomu istému dôvodu prečo bol
zavraždený Abrahám Lincoln v roku 1865. Chcel tlačiť americké peniaze pre Američanov, v protiklade
k ziskuchtivej cudzej elite vojnových štváčov. Tento zákon 11110 je zrušený prezidentom Lyndonom
Bainesom Johnsonom (36 prezidentom Spojených štátov v rokoch 1963 až 1969)
Edmond de Rothschild zakladá vo Švajčiarsku La Compagnie Financière (LCF). Táto spoločnosť sa neskôr
vyvinie do investičnej banky s mnohými pobočkami. Berie si tiež ženu menom Nadine a majú spolu syna
Benjamina de Rothschilda.
1967: de Rothschild Frères sa premenuje na La Banque Rothschild.
1968: Zomiera Noémie Halphenová, manželka Mauricea de Rothschilda.
1970: Britský ministerský predseda Edward Heath menuje Lorda Victora Rothschilda za riaditeľa svojej
politickej jednotky. Zatiaľ čo je na tomto poste, Británia vstupuje do Európskeho spoločenstva národov.
1973: Vo svojej knihe, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen uvádza:
Hlavným dôvodom pre historické cenzurovanie role medzinárodných bankárov v politickej histórii je
skutočnosť, že Rothschildovci sú Židia....
….Židovskí členovia tohto sprisahania používajú organizáciu zvanú Anti-Defamation League (ADL)
(Liga proti ohováraniu) ako nástroj na presvedčenie každého, že akákoľvek zmienka o Rothschildovcoch
a ich spojencoch je útokom na všetkých Židov.
Týmto spôsobom potlačili takmer všetky poctivé vedecké práce na tému medzinárodní bankári a z celej
témy urobili tabu na univerzitách. Ktorýkoľvek jednotlivec alebo kniha, odhaľujúci túto tému, sú
okamžite napadnutí stovkami kancelárií ADL po celej krajine. ADL prostredníctvom svojich vysoko
profesionálnych očierňujúcich kampaní nikdy nedopustí, aby pravda alebo logika zavadzali v ceste.
….V skutočnosti, nikto nemá väčšie právo byť viac nahnevaní na klan Rothschildovcov ako ostatní
Židia….Impérium Rothschildovcov pomáhalo financovať Adolfa Hitlera.”
Projekty British Newfoundland Corporation a Churchill Falls spoločnosti N. M. Rothschild & Synovia v
Newfoundland sú dokončené. N. M. Rothschild & Synovia tiež vytvárajú novú časť tzv. asset management
(manažment aktív) spoločnosti, ktorá obchoduje celosvetovo.
Z tohto napokon vzišla spoločnosť Rothschild Private Management Limited.
Edmond de Rothschild, pravnuk Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje malomeštiacke vinice Clarke v
Bordeaux.
1980: Začína celosvetový fenomén privatizácie. Rothschildovci za ním stoja od samého začiatku, aby sa
zmocnili kontroly nad všetkým verejne vlastneným majetkom na celom svete.
1981: Banque Rothschild je znárodnená Francúzskou vládou. Nová banka sa volá Compagnie Européenne de
Banque. Rothschildovci následne zakladajú nástupcu tejto francúzskej banky, Rothschild & Cie Banque (RCB),
ktorá sa neskôr stane vedúcim francúzskym investičným domom.
1985: N. M. Rothschild & Synovia odporúčajú Britskej vláde privatizáciu Britského plynárenského priemyslu.
Následne vláde odporúčajú aj privatizáciu prakticky všetkého štátom vlastneného majetku vrátane Britskej
ocele, Britského uhlia, všetkých Britských regionálnych elektrární a všetkých Britských regionálnych vodární.
1987: Edmond de Rothschild vytvára the World Conservation Bank, ktorá je navrhnutá na to, aby prenášala dlh
z krajín tretieho sveta do banky a obratom tieto krajiny budú banke dávať svoju pôdu. Dôvodom je, aby
Rothschildovci mohli získať kontrolu nad tretím svetom, ktorý predstavuje 30% povrchu Zemskej súše.
1988: Zomiera Philippe de Rothschild.
1989: Londýnski a Parížski Rothschildovci oznamujú uvedenie novej dcérskej spoločnosti, Rothschild GmbH,
v nemeckom Frankfurte.
1995: Bývalý vedec na poli atómovej energie, Dr Kitty Little tvrdí, že Rothschildovci už kontrolujú 80%
svetových zásob uránu, čo im dáva monopol v oblasti nukleárnej energie.
1996: Amschel Rothschild, 41, je zaškrtený šnúrou vo svojej hotelovej izbe v Paríži. Francúzsky ministerský
predseda prikazuje francúzskej polícii, aby uzavrela vyšetrovanie a sionista Rupert Murdoch dáva svojim
redaktorom a riaditeľom správ po celom svete pokyny, aby to označili za srdcový infarkt, alebo samovraždu, ak
už sa o tom vôbec musia zmieňovať.
1997: Edmond de Rothschild zomiera v Ženeve na emfyzém (pľúcnu chorobu).
1998: Vo Frankfurte, teda meste z ktorého pochádzajú Rothschildovci, je zriadená Európska centrálna banka.
2001: 11 septembra je Britániou, Amerikou a Izraelom zorganizovaný útok na Svetové Obchodné Centrum, na
príkaz Rothschildovcov, ako zámienka na odstránenie slobody ľudí po celom svete výmenou za bezpečnosť,
presne tak, ako to urobili z ohňom v budove Reichstagu v Nemecku v 30 rokoch.
Útoky použijú tiež na získanie kontroly nad niekoľkými národmi sveta, ktoré nedovoľujú zriadenie
Rothschildových centrálnych bánk a tak menej ako mesiac po týchto útokoch americké ozbrojené sily útočia na
Afganistan, ktorý je jedným z iba 7 národov, ktorý ešte nemá Rothschildovcami kontrolovanú centrálnu banku.
Týždeň pred útokmi na WTC je Zim Shipping Company presťahovaná zo svojich kancelárií vo WTC, porušiac
svoj kontrakt a stojac spoločnosť 50 000 dolárov. Nikdy nebol uvedený žiadny dôvod, ale Zim Shipping je
spolovice vlastnený štátom Izrael. (Rothschildovcami)
2003: Spojené štáty podnikajú útok na Irak, ktorý je teraz jedným zo šiestich národov, ktorý nemá
Rothschildovcami kontrolovanú centrálnu banku.
2005: 7 júla je spáchaný bombový útok na Londýnsku sieť metra. Izraelský minister financií, Benjamin
Netanyahu, je v Londýne v čase útokov, aby sa zúčastnil ekonomickej konferencie v hotely nad stanicou metra,
kde sa majú výbuchy odohrať, namiesto toho však zostáva vo svojej hotelovej izbe, po tom, čo je informovaný
pracovníkmi izraelskej tajnej služby, že sa očakávajú útoky.
Na celom svete teraz zostáva už len 5 národov bez Rothschildovcami kontrolovanej centrálnej banky: Irán;
Severná Kórea; Sudán; Kuba; a Líbya.
Záver
Americká a britská spravodajská služba zdokumentovali dôkazy, že Dom Rothschildovcov a ďalší
medzinárodní bankári financovali obe strany vo všetkých vojnách od Americkej revolúcie. Finančník Haym
Solomon, ktorý podporoval patriotov v priebehu Americkej revolúcie a neskôr požičiaval peniaze Jamesovi
Madisonovi, Thomasovi Jeffersonovi a Jamesovi Monroeovi, bol agentom Rothschildovcov. Ako som sa už
zmienil, počas napoleonských vojen jedna vetva rodiny financovala Napoleona, zatiaľ čo druhá vetva
podporovala Veľkú Britániu, Nemecko a ďalšie národy.
Rothschildovci pôsobia v oblasti v srdci Londýna, ktorá je známa ako 'The City'. Leží na severnom brehu
Temže a zaujíma plochu 677 akrov alebo jednej štvorcovej míle (je tiež známa ako "najbohatšia štvorcová míľa
na svete"). Je doslova stredom finančného sveta.
Všetky dôležité britské banky tu majú svoje hlavné kancelárie, rovnako ako pobočky 385 zahraničných bánk,
vrátane 70 zo Spojených štátov. Môžeme tu nájsť Bank of England, burzu, Lloyd's of London, Baltic Exchange
(námorná preprava), Fleet Street (domov nakladateľských a novinových akcií), London Commodity Exchange
(obchod s kávou, kaučukom, cukrom a vlnou) a London Metal Exchange. Od zriadenia súkromne vlastnenej
Bank of England sa 'The City' stalo miestom s posledným slovom v záležitostiach krajiny, zatiaľ čo ministerský
predseda, kabinet a parlament sa stali len fasádou skutočnej moci.
Je známe, že Rothschildovci stoja za zjednocovaním všetkých národov Európy do jedného politického celku,
Európskej Únie, ktorý je ďalším krokom smerom k jednotnej svetovej vláde.
Zdroje:
The Life of Napolean – Sir Walter Scott - 1827
Coningsby – Benjamin Disraeli – 1844
The Rothschilds, Financial Rulers Of Nations – John Reeves – 1887
The Jews and Modern Capitalism – Werner Sombart – 1911
Pawns In The Game – William Guy Carr – 1937
Inside The Gestapo – Hansjurgen Koehler – 1940
Barriers Down – Kent Cooper – 1942
The Mind Of Adolf Hitler – Walter Langer – 1943
The Empire Of The City – E. C. Knuth – 1946
The Jewish State – Theodor Herzl – 1946
The Curious History of the Six-Pointed Star – G. Scholem – 1949
Red Fog Over America – William Guy Carr – 1958
The Rothschilds – Frederic Morton – 1962
None Dare Call It Conspiracy – Gary Allen – 1972
Two Rothschilds And The Land Of Israel – Simon Schama – 1978
A History of the Jews in America – Howard M. Sachar – 1992
And The Truth Shall Set You Free – David Icke – 1994
Descent Into Slavery – Des Griffin – 1994
Jewish History, Jewish Religion – Israel Shahak – 1994
The Biggest Secret – David Icke – 1999
The Elite Serial Killers of Lincoln, JFK, RFK & MLK –
Robert Gaylon Ross – 2001
Children Of The Matrix – David Icke – 2001
The Elite Don’t Dare Let Us Tell The People – Robert Gaylon
Ross – 2004
Codex Magica – Texe Marrs – 2005


matus www.europskenarody.info
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
havarju   |   ip:178.41.69   |   2011-01-31  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fu.to je dlheeee.keby nebol rtsild bolby niekto iny napriklad dilini.takze ale na vine neni rotsild ale system kapitalisticky.neludsky zaostaly system jeho vysledky dnes zijeme.


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-01-31  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veru mas pravdu.. no je to rothschild.. a nie dilini..


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


FRANKMANDY . dyjelequ02   |   ip:41.203.67   |   2014-08-22  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete naliehavú pôžičku?

* Veľmi rýchla a okamžitým prevodom na Váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo vyberá peniaze z vášho bankového účtu
* Nízka úroková sadzba vo výške 2%
* Dlhová služba Dlhodobé (1-30 rok) trvania
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka

Niektoré otázky zodpovedané (Často kladené otázky) Mám jednoduchý formulár v pre vás vyplniť žiadosť o pôžičku. vyplňte ju a pošlite ju späť do spoločnosti. Aplikácia obsahuje nasledujúce témy. * Licencia * informácie o kreditnej dlžník.
Aká je úroková sadzba? Úroková sadzba závisí od projektu. Vo výške 2% za mesiac úroky iba ročný úrok.
Na druhom mieste. Bude môj úver na tom? nie
3 .. Kde je môj úver? Požičiavame peniaze z celého sveta
4. Ako dlho trvá financovania? Po odoslaní žiadosti o úver, môžete očakávať odpoveď do 24 hodín pred a dostal informácie v rámci 72 až 96 hodina v oblasti financií, musíte byť.
5 .. Aké bude vaše platby? Ktorý sa vypočíta za vás a zašleme vám splátkový kalendár alongwith úverových podmienok.
Tešíme sa na silné obchodné vzťah s vami.

obráťte sa na právnu a licencovaný úver spoločnosti authourised
svetovej finančnú pomoc široký.
Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com

Sir Frank MANDY
generálny riaditeľ
TRUST FUND ZÁRUKA SPOLOČNOSTI
LONDON


CarolinaBianca . jyhihahy1   |   ip:41.220.68   |   2016-01-14  (03:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som Pán Franklin Scott certifikovaný úver veriteľ, ponúkam úver na individuálne i verejného sektora, ktoré potrebujú finančnú pomoc na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%. Zlé úvery prijateľný, podmienky sú veľmi jednoduché a considerate.You nebudete ľutovať nič v tomto úverovej transakcie, pretože som sa budete usmievať. Naša spoločnosť zaznamenala mnoho objavov v oblasti poskytovania prvotriednych finančných služieb pre našich klientov, a to najmä v oblasti Orderline úveru a zabezpečenie kapitálu pre jednotlivcov a spoločnosti. Priniesli sme chorľavejúcu priemysel späť k životu, a sme späť dobré podnikateľské nápady, poskytnutím finančných prostriedkov na ich úvodného. Máme sieť investorov, ktorí sú ochotní poskytnúť finančné prostriedky bez ohľadu na sumu, ktorá jednotlivcom a organizáciám začať podnikanie a prevádzku. E-mail: franklinosayandescott@gmail.com Chcem, aby ste pochopili, že som Mr.Franklin Scott je mimo pomôcť menšie finančné privilégium dostať späť na trať tým, že poskytuje všetky typy úverov, ktoré im (EG) hypotéky, úvery na bývanie , podnikateľské úvery, zlé úverové pôžičky, obchodné úvery, štart-up-prevádzkové kapitálové pôžičky, úvery zo stavebného sporenia, pôžičky na autá, hotelové úvery a študentské pôžičky, na čo ešte čakáte na ASAP prečo nevyskúšaš pán Franklin Scott úver spoločnosti a byť bez dlhov každá zúčastnená Klient by ma ASAP kontaktovať (franklinosayandescott@gmail.com), a budem vám pomôžu s vašou túžby výšky úveru v poriadku, mi e-mailom dnes a budete radi, že ste urobil.


PaniEhiProsper . vujenovi17   |   ip:197.210.2   |   2016-06-11  (05:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj,

Som pani EHI prosperovať zákonný úveru veriteľa, dávam pôžičky veľmi vážne ľudí, ktorí potrebujú úvery finančnej pomoci. Máte úver na vaše účty je treba odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo úver? Sklonil ste v každom finančným ťažkostiam? Si finančne Squeezed? Ste v núdzi osobných a podnikateľských úverov rôzne účely? Vy ste finančne nadol a potrebuje kapitál (peniaze) na tieto účely: investícií, bežiacich faktúry, ktoré získavajú nové vlastnosti. Prosím smerujte kontaktujte nás prostredníctvom ehiprosperloanfirm@outlook.com~~HEAD=pobj~~number=plural rozumnú ponuku nezabezpečených úverov za nízke úrokové sadzby vo výške 3% z maxima záruk a poistenia.

dlžník INFORMÁCIE

(1) Meno: ===
(2) Adresa: ===
(3) Sex & Age: =====
(4) Povolanie: ==
(5) Krajina: ===
(6) Miesto: ===
(7) Stav: ===

kreditné informácie
(1) suma potrebná: ====
(2) Pôžička Doba trvania: ===
(3) mesačný príjem: ===
(4) Mobilné Dôležité: ==
(5) s cieľom získať úver ===

Prosím, kontaktujte nás priamo: ehiprosperloanfirm@outlook.com

S pozdravom,
naliehavo ponuka úveru platí teraz?


Pani . xyqejeda   |   ip:192.77.24   |   2016-10-17  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Drahý Pán / Pani,
Potrebujete osobnú pôžičku?
Myslíte si úver založiť svoju vlastnú firmu?
Ponúkame úvery pre jednotlivcov a spoločnosti na celosvetovej úrovni. Náš dobre známy Financial Company získala obrovskú Michaela poskytovania rizikového kapitálu financovať služby pre našich klientov. Naša Capital Financial spoločnosť poskytuje finančné riešenie pre veľké projekty, ako je IT, pozemná doprava, lekárskom zariadení a tak ďalej. Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte prosím MICHAELWILKINSONLOANFIRM@GMAIL.COM~~dobj Podrobnosti

S pozdravom,

Mr.MICHAEL
Generálny tajomníkjaysamuel . cavolyfy34   |   ip:38.95.108   |   2017-01-09  (01:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Dobrý deň, pán / Vážená pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu nadviazať úver alebo obchodné investora, alebo budete potrebovať pôžičku splatiť
váš dlh, budete potrebovať refinancovať úver? Potrebujete úver na nákup automobilu alebo A
dom? Ak áno, potom ste našli tú najlepšiu možnosť, ponúkame pôžičky za záujmom o 3% a sú v súčasnej dobe jedným z svetov najrýchlejšie rastúca spoločnosť veriteľ s bezpečnosťou
Hodnotenie A + Už ste istí, získať pôžičku u nás. !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujem.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven

Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Dokedy potrvá táto globálna pyramídová hra?

Typický obed v slovenskej reštaurácii

Nigel Farage: Genialita vzájemného zadlužení

Týchto osemnásť opatrení sa najviac dotkne Slovákov.

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2699 s