20. September 2019
    
Demokracia verzus diktatúra - Dolezite.sk

Demokracia verzus diktatúra


  2011-03-21  (11:14)  |  Úvahy a komentáre
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Demokracia verzus diktatúra

„Demokracia je v prvom rade systém. Systém pravidiel, ktorý nielen zabezpečí slobodu slova, vyznania alebo voľnosť pohybu. V pravidlách tohto systému musí byť, a to predovšetkým, zakotvená možnosť rozvoja človeka, zabezpečenie jeho práv, ochrana osobnosti i jeho majetku. Do tohto systému patrí dodržiavanie morálnych zásad, uznávanie pozitívnych ľudských vlastností a hodnôt, etické správanie, ohľaduplnosť, pravda, objektivita i ďalšie všeobecne platné zásady.„ (Úryvok z knihy Hore hlavu, Slovensko!)

Čo je to za demokraciu, v ktorej vláda a poslanci beztrestne konajú proti občanom, štátu, krajine ktorú majú riadiť? Čo je to za demokraciu, v ktorej je vôľa občanov ignorovaná, nevšímaná, nevypočutá? Čo je to za demokraciu, v ktorej vládne nespravodlivosť, zločin, ľahostajnosť?

Diktatúra, ako protipól demokracie, je vo všeobecnosti považovaná za protiľudový režim, za niečo čo je v rozpore s priamou podstatou ľudského bytia, v rozpore so základnými etickými pravidlami. Takto sme chápali režim v ktorom sme žili od štyridsiateho ôsmeho do osemdesiateho deviateho. Socialistický, predtým ľudovodemokratický režim, bol zo strany demokratických štátov klasifikovaný ako diktátorský vo všetkých krajinách kde vládli komunisti. Preto na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia vyšli davy do ulíc aby prejavili svoj názor, ktorý vyjadroval odpor k politickému systému, v ktorom žili. To sa občas vo svete stáva.

Očakávali by sme, že diktátor a jeho prisluhovači vládnuci krajine povolajú armádu, políciu, ľudové milície, tajné služby a demonštrantov rozoženú. Podľa zákona išlo totiž o nepovolené demonštrácie. Takto sa postupuje pri nepovolených zhromaždeniach aj v demokratických režimoch, nieto ešte v diktátorských. Lenže - nestalo sa. Naopak, diktátori začali s vodcami štátneho puču vyjednávať. A po krátkom čase im odovzdali moc a vládu nad krajinou. Toto sa už vo svete často nestáva.

Každý objektívne mysliaci človek posúdi asi konanie našich bývalých diktátorov ako nediktátorské, laxné, nezodpovedné, neuvážené, hazardné. Veď zopár tisíc, alebo desiatok tisíc demonštrantov nemusí vyjadrovať vôľu ostatných miliónov. V našom súčasnom demokratickom systéme by sa to určite nemohlo stať. Vynára sa preto otázka, čo to boli za diktátori, keď sa tak ľahkovážne vzdali moci, peňazí, výhod, ktoré im ich postavenie prinášalo. Zrejme úbohí amatéri, ktorí si nezaslúžili byť diktátormi.

Ľudia dosiahli, po čom túžili - demokraciu. Pravdaže, okrem plných obchodov a výkladných skríň ? la západ očakávali aj iné zmeny, ktoré by určite vtedy nevedeli presne pomenovať. Dnes však môžeme s určitosťou tvrdiť, že prevažná väčšina čakala zaiste niečo iné ako to, čoho sa dočkala. Systém, ktorého sa dočkali a dnes v ňom musia žiť možno veľmi zjednodušene klasifikovať ako nedisciplinovanosť - nemorálnosť - šikanovanie - chaos.

Odrazu toľká nespokojnosť? Vybrali sme si zle? Aký režim by sme akceptovali? Nevoňal nám komunistický, nevonia ani demokratický?

Ak sa z nadhľadu pozrieme na súčasné demokratické režimy a porovnáme ich s diktátorskými zistíme prekvapujúcu skutočnosť: tam kde vládne pevná ruka je väčší poriadok, disciplína, menej kriminálnych činov, väčšia miera bezpečnosti. Kto má iný názor, môže porovnať štatistické údaje spred roku 1989 so súčasnými. Dozvie sa veľa nového a prekvapujúceho. Určite, v každom režime existuje korupcia, rodinkárstvo, klientelizmus, nespravodlivosť - ide však aj o mieru stupňa týchto neželených javov.

Chceme sa teda vrátiť späť ku komunizmu? Asi nie. Aké je teda východisko? Niečo medzi starým a novým režimom, medzi socializmom a demokraciou? Prísnejší režim? Dnes v takzvanom. civilizovanom svete nič také nejestvuje. Alebo predsa?

Keby sme sa pozorne poobzerali po Európe, našli by sme štáty, ktoré uznávajú demokratické pravidlá, ale voči darebákom, darmožráčom a nespratníkom používajú prísne metódy. Pre niekoho hádam aj nedemokratické.

Ak dôsledne skúmame, kto najviac kričí proti údajnému obmedzovaniu slobody zistíme, že sú to v prvom rade žurnalisti, masmédiá. Prečo? Mladí ľudia, zamestnaní a dobre platení v masmédiách si myslia, že majú vždy pravdu, že môžu písať a vysielať do éteru čo sa im zapáči, bez ohľadu na to či je to objektívne, bez ohľadu na to či tým niekomu ublížia, bez ohľadu na dôsledky. Sú bezohľadní. A predajní. Za peniaze napíšu hocičo. Vlastníci masmédií ich v tom intenzívne podporujú. Aj oni potrebujú zarobiť. Nezáleží na tom ako. Hlavne čo najviac. Nesmieme zabúdať ani na politikov a rôzne sivé eminencie, ktoré ťahajú motúziky a tvrdo cenzurujú. Áno, aj v demokracii. Ani v nej sa nič nedeje náhodne. Všetko je vopred naprogramované, trendy sú presne stanovené, cieľ je určený.Druhou skupinou ktorej vyhovuje voľný, tento demokratický režim, sú mafiáni, darebáci, povaľači, kriminálnici. Tí majú v našej demokracii raj už tu na zemi. Sú si vedomí toho, že v prísne riadenom systéme by im ruže nekvitli. Keby si polícia, sudcovia, štátni úradníci vykonávali riadne svoje povinnosti, mali by asociáli veľmi trudný život. Dnes sa majú ako prasce v žite.

Treťou skupinou, tou najvýznamnejšou, sú mladí ľudia, ktorí síce chcú žiť v normálnom systéme, ale keďže nemajú skúsenosti, a najmä nezažili iný systém, majú oprávnené obavy, že to bude ešte horšie. Tie obavy vyplývajú z ich viery, že to čo sledujú v masmédiách je pravda a že v diktátorských režimoch sa nič iné nerobí, iba sa zatvárajú nevinní, potláča každá iniciatíva, žije sa ako vo väzení.

Žiadny diktát nie je príjemný, to treba priznať. Ale ak ako kritérium vezmeme základné ľudské istoty a porovnáme osemdesiate roky minulého storočia s prvým desaťročím tohto storočia, tak komunistický režim vyhráva na plnej čiare. Môžeme do porovnávacej tabuľky dať prakticky všetko, okrem voľného cestovania do zahraničia a do istej miery aj náboženskú slobodu - napríklad vzdelanie, zamestnanosť, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, bezpečnosť ľudí, príjem verzus ceny, kvalitu potravín i ostatných výrobkov a služieb, úroveň poľnohospodárstva, rozsah priemyselnej výroby... Nemali sme však drahé autá, exkluzívne oblečenie, dovolenky v Dubaji a na Martiniku, - ktoré si môže dovoliť iba neveľká skupina občanov. To je veľmi smutné zistenie.

Každý by si mal položiť otázku, čo je pre život človeka dôležitejšie. Určiť si kritériá úrovne vlastnej existencie. Stanoviť priority života. Z toho by mu vyplynulo, aký by mal byť štát a jeho predstavitelia, ako by mal byť riadený. Dnes je priveľa vážnych výhrad a oprávnenej kritiky na tých čo vládnu a riadia štát - nech je to pravica, ľavica, nech sú to tí alebo oní. Je teda bezpochyby niečo zhnité v tomto demokratickom systéme, ktorý nám bol naočkovaný.

Je skutočne demokratický? Naopak, nápadne sa približuje tomu komunistickému. Ak priznáme, že opozícia v parlamente nemôže vlastne nič presadiť a je tam iba na vytváranie zdania pluralitného systému a poberania slušného platu, potom musíme priznať, že štát riadi a rozhoduje o ňom skupina ľudí, ktorí sa vopred dohodnú, ako budú hlasovať. Hovoria o straníckej disciplíne a poslušnosti - to sú presne tie isté faktory, ten istý systém vedenia štátu, proti ktorému sme v osemdesiatom deviatom protestovali.

Zásadný problém, ktorý nie je doteraz vyriešený asi nikde na svete, by sa mal sústrediť na otázku, kde je optimálna hranica úrovne diktatúry a demokracie. Je celkom zjavné, že ľudia musia mať pocit existencie limitu vo svojom rozhodovaní a následných sankcií ak tento limit prekročia. Často sa diskutuje o tom, či problémy riešiť výchovou alebo represiou. Na veľkej skupine neprispôsobivých občanov - ale i v prípade vodičov či iných skupín - sa neustále presviedčame, že trpezlivosť, presviedčanie, zhovievavosť, odpúšťanie nefungujú. Tieto výchovné metódy úplne zlyhali. Nie je predsa akceptovateľné aby dospelí posielali deti lúpiť, kradnúť, škodiť len preto, že ešte nemajú štrnásť rokov a nič sa im preto nemôže stať. Je choré, ak sa dobrý zákon neschváli iba preto, že ho predložila opozícia. Nie je normálne, keď sa politici verejne obviňujú z krádeží a nikto nie je volaný na zodpovednosť. Je absurdné, keď sudcovia pustia na slobodu zločinca preto, že neboli dodržané - možno schválne - formálne náležitosti. Je zločinom, ak sa vytuneluje podnik a výroba sa presunie do iného štátu. U nás sú tieto záležitosti považované za zákonné, ergo za normálne.

Aj človek zo základným ekonomickým vzdelaním vie, že ak štátny podnik prepustí tisíc tristo zamestnancov - ako to plánujú železnice - a potom podnik predá súkromnému vlastníkov, je to pre štát niekoľkokrát nevýhodné. Zvýšia sa výdavky na podporu v nezamestnanosti, hradené zo štátneho rozpočtu, znížia sa štátne príjmy o odvody za zamestnancov, nezamestnaní neplatia dane z príjmu, menej nakupujú, čo má za následok celú reťaz dôsledkov, ktorej výsledkom je podstatné zníženie príjmov štátu. To isté platí, ak sa podnik vytuneluje, zbankrotuje alebo sa výroba presunie do iného štátu. Zdá sa, že aj toto je normálne.

Podobné problémy vznikajú aj pri privatizácii nemocníc. Všetci sme sa už mohli presvedčiť, že súkromní vlastníci hľadia predovšetkým na zisk - čo je z pohľadu podnikania pochopiteľné, nie však z pohľadu zdravotnej starostlivosti občanov. Zosúkromnenie lekární neznamená nič iné ako zvýšené ceny za lieky. A inflácia opäť roztáča kolotoč s negatívnym dopadom na štát, teda na nás všetkých.

Ak sa vrátime k otázke spôsobu riešenia niektorých čiastkových problémov môžeme celkom zodpovedne prehlásiť, že represiou by sa dosiahlo určite oveľa viac, problémy by sa riešili oveľa efektívnejšie a hlavne natrvalo. Žiaľ, tí čo by mali o týchto veciach rozhodovať na to nemajú a, ako sme ukázali, svojím konaním nás presviedčajú, že represie by sa mali uplatniť aj voči nim. Lenže - sami sebe si odhlasovali nedotknuteľnosť. Aj to je normálne.

Pravda, dnes keď sme v EÚ to nie je také jednoduché, ako keď sme mali svoju republiku. Niektoré nezmyslené demokratické zákony, prevzaté z Bruselu, zväzujú ruky riadnym občanom, polícii i tým niekoľko málo politikom, ktorí majú záujem veci dať do poriadku. Navyše, dávajú možnosť vytvárať politické či vládne funkcie na ochranu pseudoobčanov, ktorí nepracujú, škodia a drzo natŕčajú dlane. Ostatní politici, namiesto pomoci, kladú pod nohy polená občanom, ktorí hľadajú cesty ako výtržníkom, otravným susedom či nespratným deckám pristrihnúť hrebienok. Oháňajúc sa akýmisi neprirodzenými pravidlami. Prísne, dôsledné postihy, a v prípade potreby i primerané telesné tresty, by za krátky čas vyriešili mnoho z týchto problémov. A tu sa opäť dostávame k meritu veci. Tvrdý diktátorský režim voči nespratníkom a zloduchom by určite pomohol.

Je však možné, že zákony nie sú až také zlé. Zlí sú ľudia, ktorí by sa mali starať o to, aby sa dodržiavali. Ak má hocijaká spoločnosť, malá, stredná i veľká prosperovať a zdravo sa rozvíjať, musí byť v nej poriadok a disciplína. To vedia manažéri i vlastníci podnikov. Tým skôr by to mali vedieť ľudia, ktorí chcú riadiť a viesť štát. Naša vláda a poslanci to možno tiež vedia. Ale nechcú, aby náš štát prosperoval a ľudia sa mali dobre. Možno si myslia, že aj to je normálne.

Pozeráte televíziu, čítate noviny, počúvate správy. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že nedostávame žiadnu dobrú, povzbudivú informáciu? Uvedomili ste si, že nenájdete ani jedinú oblasť, o ktorej by ste mohli povedať že funguje správne, spravodlivo, riadne, v prospech ľudí? Je to strašné konštatovanie. Hrozné pre nás i pre naše deti a ich deti. Apokalypsa - nie na filmovom plátne alebo v televízii. Horor, aký nevymyslí žiadny americký scenárista. A vidíte, politici ho realizujú. V našom živote, na náš úkor!

Ak si uvedomíte dôsledky tohto dekadentného procesu, určite vás zachváti nesmierne sklamanie, hlboká beznádej, zúfalá bezmocnosť. Našim deťom pripravujú politici hroznú budúcnosť.

A nejakí umelci ich strašia hlúpymi, rozprávkovými filmami o socializme. O tom socializme, v ktorom sa práve umelci mali najlepšie. O tom socializme, ktorý hŕstka ľudí bez chrbtovej kosti a svedomia rozkráda už viac ako dvadsať rokov. Dvadsať rokov kradnú čo sme my, starší vybudovali za pol storočia, tunelujú a za babku predávajú náš národný majetok, prírodné zdroje, krajinu cudzím alebo do rúk svojim známym. Nehanbia sa vyhlasovať, že je tak lepšie. Za čias socializmu by boli prehlásení za vlastizradcov. Dnes majú akúsi pochybnú imunitu, bez akejkoľvek zodpovednosti za svoje konanie proti republike, proti nám všetkým.

Peniaze, ktoré mali ostať doma idú von - a časť z nich nelegálne do vreciek tých, ktorých sme volili. Vyhlasujú to sami o sebe a neboja sa, že príde odplata, že ich bude niekto volať na zodpovednosť. Máme totiž demokraciu.

Potrebovali by sme Herkula, ktorý by vyčistil tento Augiášov chliev.

 

Ján Klinčok


Luciel
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
kk   |   ip:217.23.24   |   2011-03-21  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Suhlas


bufet   |   ip:88.80.224   |   2011-03-21  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to pravda


zaseja   |   ip:95.102.63   |   2011-03-21  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok aj diskusia stoja za to.
http://www.jetotak.sk/editorial/kde-je-najvacsia-tma

DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-03-22  (06:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som prijal večerné noviny len s dobrými správami:-)


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-03-22  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  precitajte si toto..

http://www.freeglobe.cz/Articles/525-dalsi-ilegalni-valka-miroveho-nobelisty.aspx


adam   |   ip:195.212.2   |   2011-03-22  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chliev je preto lebo sme zabudli kto sme.
Mate odvahu zistit kto sme a preco tu sme ?
Skuste si precitat vedy.sk.
Mozno sa niektori rozpamatate.
bertold   |   ip:95.102.98   |   2011-03-22  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WOW! Výborné...


monty   |   ip:85.135.18   |   2011-03-22  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si vypocujete to, co vraveli ludia v 89' na namestiach (nie 'lidri' revolucie) tak chceli Dubcekov socializmus s ludskou tvarou. Nie kapitalizmus a uz vobec nie dnesny korporatny fasizmus.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-03-22  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som chcel spravodlivu diktaturu. Ale to bude asi len utopia ;)

Navyse som proti globalizacii. Ked sa svet zmeni v lepsie tak budem za globalizaciu no zatial mame od toho daleko a kde aky blazon by to hned vyuzil pre politicku moc.


Slovk   |   ip:88.212.36   |   2011-03-22  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie len tento článok skopírovaný z http://voltaire.netkosice.sk , ale aj iné zaujímavé nájdete na webe Národný Inštitút Francois Marie Voltaire. Napr.: Majú slobodomurári na svedomí Mozarta?


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-03-22  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover..
a ja by som chcel aby kazdy clovek presiel nejakym vnutornym procesom a stal sa uvedomelym..
a potom uz len slobodu...

a toto by zariadilo raj na zemi.. kazdy by chcel len tolko co mu staci..kazdy by krotil svoje stupidne vasne a naroky..
kazdy by skor ustupil ako zaberal.. kazdy viac daval ako bral..kazdy by mal len 2-3 deti.. atd atd..
tych par ludi co taki su, sa tu stracaju..
tam je cesta..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-03-22  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som chcel jednu vec, aby som už konečne nič nechcel:)
ale inak zdieľam názor s joplins
tiež si skôr prajem aby sa uvedomili ľudia a potom nebude treba žiaden systém každý by sa staral o seba a ten kto by to nedokázal by umrel no budiš:)


mikeborecek   |   ip:212.5.195   |   2011-03-22  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to joplins: Suhlas...


adam   |   ip:195.212.2   |   2011-03-23  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pani odporucam si precitat vedy.sk
Zistite ze to, po com tuzite sme uz raz mali a ostalo to v nasich zilach.


Luciel   |   ip:213.151.2   |   2011-03-25  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovak, áno, článok je prevzatý z voltaire.netkosice.sk. Ospravedlňujem sa za neuvedenie zdroja.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-03-25  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciel, neboj sa , Augiášov chliev vyčistí Herkules Ježiš Kristus. Ten dá všetky veci na zemi do poriadku a ažurity. Boh ho vybral ako nového kráľa zeme. Z časového hľadiska uskutočnenia pôvodného Božieho zámeru, aby normálni ľudia žili v raji, bol nútený Boh počkať až sa svet vybúri v hre na boha a zrúti sa v chaose tzv. demokracie. Demokracia vždy vládla iba pre skupinu vládcov, ovládaní z nej dostali len odpad a niktorá nevyriešila základné potreby a slobodu ľudstva.

Preto jedinou dobrou správou o lepšom spravodlivom svete je Dobré posolstvo o kráľovstve, ktoré hlásal Kristus na zemi. V podstate v Otčenáši, kde sa modlíme o príchod kráľovstva je povedané všetko. Preto otázka neznie demokracia verzus diktatúra, ale demokracia verzus teokracia.

Teokracia je vláda Boha nad zemou, kde bude Boh každému všetkým. Prežijúci vyčistenia Augiášovho chlieva v Armagedone , musia mať správne zoradenie poradie hodnôt.Musia na základe lásky a vďačnosti Bohu, slobodne rešpektovať jeho zákony, prírodné aj morálne. Tie zaručia právo a spravodlivosť pre každého. Odmenou od Boha im bude oslobodenie z najväčšieho otroctva, ktorým je otroctvo nedokonalosti a dedičného hriechu, následkom ktorého ľudia robia chybné rozhodnutia,vedú vojny,sú chorí, zomierajú a pritom sa nechajú sa manipulovať politikmi,obchodníkmi a cirkevnými bludmi,ktoré sú hlásané v rozpore s Bobliou.

Túto dobrú správu vám nepovedia žiadne redakcie duchovného vysielania Túto dobrú správu vám povedia osobne pri dverách vášho domu alebo kdekoľvek sa s nimi stretnete v práci, prírode, nákupoch, cestách či dovolenke, len služobníci Boha, Jehovovi svedkovia, ktorí ju majú z Božieho slova, Biblie. Táto dobrá správa sa sa stane čoskoro spornou otázkou všetkých ľudí a zodpovedajúci postoj podľa zmýšľania o nej bude Boh vyžadovať od každého na zemi. To najlepšie príde nakoniec, alebo koniec dobrý, všetko dobré. Kto to ale pochopí?

Matúšovo evanjelium 24:14 A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.


Matúš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. 32 A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33 A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici.

34 Pak král řekne těm po své pravici: ‚Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království připraveného pro vás od založení světa.Max   |   ip:94.136.13   |   2011-03-26  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko to je pravda,co s tym ale budeme robit?!


Milan   |   ip:209.17.17   |   2011-04-28  (00:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kde ste pan Ján Klinčok


boli ked v 48 roku ukradli komunisti od ludi majetky? To nebola nespravodlivost? To ste tiez pisali clanky do novin ze nie je spravne ze majetok otcov a dedov dostava lumpen proletariat z ulice? Pripomeniem vam to - nepisali ste a cusali ste ako vos pod chrastou. Kedze by vas poslali do jachymova alebo do basy. Takze nevypisujte aky obludny system je teraz - ten co bol za socializmu bol ovela horsi.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


spomienka2 . piwyroti14   |   ip:195.91.11   |   2012-07-14  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslim že tajomstvo tkvie v tom, že treba začať so zmenami od seba...tak môžete ovplyvnit svoje najblizsie okolie a pokial bude citit viditelne vysledky bude tieto myšlienky šíriť dalej...nestačí len hovoriť...treba mysliet a konat!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Koľko atómových bômb bolo zhodených na Japonsko?

Každý, čo sa len trocha zaujíma o vojenskú históriu odpovie na túto otázku so slabým úsmevom: dve. Je to však skutočne pravda?


Dokumenty o 11. září 2001 ke stažení + dokumenty na ...

Bude Dôležité.sk silne cenzúrované alebo zrušené?

Bankový systém na Slovensku

Dívka, která umlčela svět na šest minut

Ako komerčné banky množia peniaze?

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2121 s