18. August 2019
    
Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“ - Dolezite.sk

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


  2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus

Dolezite.sk Vám prináša zľavu až 10%. Fyzicky zlato doma.

Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


Pochybnosti ohledně oficiálních zlatých rezerv USA

Převážná část oficiálních zlatých rezerv se musí nacházet v depozitáři Fort Knox, který byl pro tyto účely zvlášť vybudován před druhou světovou válkou. Tam svezli z celé země zlato, které na příkaz prezidenta Franklina Roosevelta odevzdaly právnické a fyzické osoby státu za cenu 20 dolarů za trojskou unci. Většina zlata tam přišla z bank, patřících do Federálního rezervního systému, a banky obdržely tak zvané zlaté certifikáty, které se začaly objevovat v jejich bilancích. Někteří toto označují za vynucený odkup zlata. Avšak ve skutečnosti šlo o konfiskaci zlata. Po dokončení této operace byla cena zlata zrevidována a navýšena na 35 dolarů za unci.

Normální kontroly amerických zlatých rezerv neprobíhají již od počátku 50. let. Proběhly jen některé namátkové kontroly. Po zavření „zlatého okna“ na počátku 70. let (ukončení zlatého krytí dolaru) bylo přijato rozhodnutí o kontrole zlatých rezerv. Nějaké částečné kontroly proběhly v letech 1974-1986, ale pak byly pod tlakem generálního inspektora ministerstva financí ukončeny.

V posledních 10-15 letech se nejen v USA, ale i v dalších zemích stále častěji pochybovalo o tom, že ve „zlaté truhlici“ americké státní kasy je vše v pořádku. Verzí je hodně:

  1. Zlato amerického ministerstva financí je fyzicky na svém místě, ale protože bylo často předmětem různých ujednání (například se používalo jako zástava), tak v současné době ministerstvu nepatří.
  2. Zlato z oficiálních rezerv již fyzicky v depozitářích není (aspoň v plném množství, ve kterém je uváděno v evidenci ministerstva financí). Bylo odtud odvezeno v důsledku prodejů, leasingových a úvěrových operací.
  3. V depozitářích jsou hromady cihel, jejichž počet odpovídá evidenci ministerstva financí, ale jde zcela nebo částečně o cihly z falešného zlata. Kvůli utajení nezákonného zcizení zlata byly pravé cihly vyměněny za cihly z wolframu.
  4. Zlato z oficiálních rezerv již nepatří ministerstvu financí, vrátilo se do bank (odkud bylo vzato v 30. letech). Americká vláda se zadlužila u bank patřících do Federálních rezerv, dosti značně, takže aby splatilo část tohoto dluhu, zaplatilo ministerstvo věřitelům zlatem.

Mnozí kritici Fedu zdůrazňují, že Federální rezervy a americké ministerstvo financí jsou spojené nádoby, a že oficiální zlaté rezervy patří státu jen formálně, ale fakticky jsou ve správě banksterů.

Americký kongres požaduje audit zlata

Ti, kteří se začali dožadovat kontroly stavu amerických zlatých rezerv, působí na dvou křídlech – trvají na auditu jak Federálních rezerv, tak ministerstva financí. Útoků na křídlo „Federálních rezerv“ bylo po první vlně finanční krize několik. V polovině 2012 dolní komora amerického kongresu podpořila návrh zákona o úplném auditu Federálních rezerv. Nicméně to dodnes nebylo schváleno, protože v senátu mají bankéři mnoho spojenců, kteří mají důvody zdržovat přijetí tohoto zákona a bránit auditu. Neboť může vyplavat na povrch jejich tajná spolupráce s ministerstvem financí u nezákonného používání zlatých rezerv, včetně tajného poskytnutí úvěrů ve výši 16 bilionů dolarů Federálními rezervami největším americkým a zahraničním bankám v období poslední finanční krize.

Podle názoru některých kritiků Fedu odhodily finanční orgány USA v poslední době veškerou opatrnost a již se nesnaží svým nezákonným operacím zajistit důvěrnost… Jen jeden příklad. V letech 2004-2005 americké ministerstvo financí uvádělo ve své evidenci zlaté rezervy v hodnotě 10,924 milionů dolarů (v USA se doposud oficiální zlaté rezervy oceňují v ceně z r. 1973, rovnající se 42 dolarům za trojskou unci). Ale v konsolidované bilanci Federálních rezerv byla u položky „zlaté certifikáty“ uvedena částka 11,036 milionů dolarů. Tak by to být nemělo, hodnota zlatých rezerv musí odpovídat hodnotě „zlatých certifikátů“. Vzniklý nesoulad ve výši 112 milionů dolarů znamená porušení zákona o zlatých rezervách. Přestože to v r. 2006 finanční orgány (zřejmě po zaregistrování své chyby) uvedly do souladu, zůstal pocit, že banksteři provádí nezákonné operace se zlatem.

Dolezite.sk Vám prináša zľavu až 10%. Fyzicky zlato doma.

Ron Paul se pokoušel objasnit všelijaká „zlatá tajemství“ Federálních rezerv, interpeloval tuto organizaci a vyšetřoval představitele Fedu. Konkrétně v červnu 2011 byl do amerického kongresu předvolán Scott Alvarez. Bylo mu položeno několik otázek, týkajících se zlata. Alvarez odpřísáhl, že od r. 1933 nemají banky Fedu ani jednu unci zlata. Ron Paul projevil ohledně „zlatých certifikátů“ zvědavost: jedná se o úpisy, poskytující bankám právo vyžádat si a dostat od ministerstva zlato? Alvarez nedokázal srozumitelně odpovědět, co tyto „zlaté certifikáty“ jsou, pouze řekl, že jde o „účetní papíry“, které se objevují v bilancích bank.

Dotazy a vyšetřování podobného rázu situaci u zlata nijak nevyjasnily. Proto se Ron Paul začal dožadovat přístupu auditorů do „zlatých sklepů“ ministerstva. Těmito „zlatými sklepy“ je Fort Knox. Ale nejen. Od určité doby je část zlata ministerstva umísťována i v dalších depozitářích na území USA – ve West Point, v Denveru, ve sklepeních řady členských federálních rezervních bank. Toto zlato je občas zkráceně nazýváno „ostatní měnové zlato“. Předmětem zvláštního zájmu je zlato, nacházející se v úschově Federální rezervní banky New York. Podle některých údajů se právě tam nachází převážná část „ostatního měnového zlata“. Pokud zlato ve Fort Knox podléhalo byť pouze částečným kontrolám, tak do „zlatých sklepení“ newyorského Fedu auditoři vůbec nikdy nenahlédli. Jednou ze senzací loňského roku bylo rozhodnutí amerických úřadů provést audit v těchto „zlatých sklepeních“.

Tajemství sklepení se zlatem na Manhattanu

Zlatý depozitář newyorského Fedu má přibližně stejnou kapacitu, jako Fort Knox. Nachází se na Manhattanu, několik pater pod zemí. Podle veřejně dostupných údajů je ve sklepeních newyorského Fedu zlato z desítek zemí světa, v celkovém množství 216 milionů uncí. To odpovídá 22% oficiálních světových zlatých rezerv. Tam bylo uloženo také zlato amerického ministerstva financí, které mělo podléhat kontrole. Všichni netrpělivě čekali na výsledky tohoto auditu. V amerických médiích se objevily informace, že kontrola byla provedena v září 2012. Nicméně uběhlo září, říjen, listopad, prosinec… Americké ministerstvo financí o výsledcích této kontroly nic nezveřejnilo. Prodlení se stalo zlověstným. Oleje do ohně přilili Němci, kteří začali důrazněji trvat na svém požadavku vrácení části svých zlatých rezerv, uschovaných ve sklepeních téhož newyorského Fedu.

Takže nakonec, v lednu 2013, se dlouho očekávaná zpráva ministerstva financí o provedené kontrole objevila. Toto je její celý název: Audit Report. Audit of the Department of the Treasury’s Schedule of United States Gold Reserves Held by Federal Reserve Banks as of September 30, 2012. Office of Inspector General. Department of the Treasury. – Wash., D.C., January 4, 2013.

Všichni specialisté se vrhli do zkoumání tohoto dokumentu. A co tam odhalili? No zhruba toto:

  1. Celá zpráva se vešla na 14 stran.
  2. Ze 14 stran obsahuje 13 stran informace, které s provedeným auditem nijak nesouvisí. Tedy titulní stránka s obrázkem, stránka s obsahem, stránky s výňatky z amerických zákonů vysvětlujících pravidla provádění auditu, a také objasňujících, co je to ministerstvo financí.
  3. Výsledky samotného auditu najde čtenář na pouhé jedné stránce. Zaprvé, ukazuje se, že samotná kontrola proběhla během jednoho jediného dne – 30. září 2012. Zadruhé, je nám sdělováno, že v depozitáři newyorského Fedu se nachází 99,98% veškerého „ostatního měnového zlata“. Zatřetí, je uvedeno množství zlata nacházejícího se v depozitáři newyorského Fedu v trojských uncích, a také ve finančním vyjádření – v ceně z r. 1973 a v aktuální ceně (k 30. 9. 2012). Tedy (po zaokrouhlení) 568 milionů dolarů, resp. 23,892 milionů dolarů. A ve váhovém ekvivalentu 466,57 tun.

Nic víc v tomto dokumentu není.

Nazvat akci provedenou 30. září 2012 „auditem oficiálních zlatých rezerv USA“ nelze ani náhodou, dokonce ani má-li člověk velkou představivost. Důvody pro takové tvrzení jsou dostatečné, a zde jsou některé z nich:

  1. Neprováděli to žádní nezávislí auditoři. Ministerstvo financí kontrolovalo samo sebe.
  2. Nedošlo k žádné kontrole dokumentů. Auditované zlato mohlo být například zastaveno nebo opakovaně zastaveno.
  3. Aby bylo možné tvrdit, že ve sklepeních newyorského Fedu je 99,98% „ostatního měnového zlata“, musely by být zkontrolovány všechny depozitáře, obsahující „ostatní měnové zlato“. Patrně se tento tak zvaný „audit“ omezoval jen na informace poskytnuté newyorským Fedem a dalšími depozitáři o množství deponovaného zlata.

Dokonce i kdyby se úředníci amerického ministerstva financí 30. září 2012 neomezovali pouze na získání zpráv a skutečně se do sklepení depozitáře na Manhattanu vydali, mohli tam spatřit jen lesknoucí se předměty označené jako „zlaté cihly“, i když mohlo jít jen o pozlacený wolfram. A na konci své návštěvy úředníci na kalkulačce přepočítali cenu zlata podle aktuální tržní ceny. Takovéto příjemné exkurze jsou nyní ve světě financí nazývány „auditem“.

Aby provedenému „auditu“ dodala punc důvěryhodnosti, uvedla americká média i detail, že bylo „vrtáno“ do zlatých cihel ve sklepeních newyorského Fedu. Byl uveden i počet navrtaných cihel, a dokonce se uvádělo, že v několika byl obsah zlata dokonce vyšší, než požaduje norma. V důsledku „auditu“ se prý podařilo zrevidovat údaje a navýšit zlaté rezervy USA o několik uncí! Nicméně výroky tohoto druhu mohu zařadit jen do kategorie novinářských báchorek, protože v oficiální zprávě amerického ministerstva financí není dokonce ani náznak toho, že by byla prováděna fyzická kontrola zlata.

Seriozní experti na zlato ohodnotili zprávu o „auditu zlata“ přibližně stejně. Známý specialista na zlato James Turk napsal: „Nechci používat slovo „audit“, protože to je prostě výsměch tomu, co znamená skutečný audit… žádný audit zlata neproběhl… Jen se podívali do „registračního seznamu ministerstva financí“… Tudíž se jen koukají na účetní dokumenty a říkají: „Ano, v dokumentech je uvedeno, že veškeré zlato je na místě“.“ Shrnutí Jamese Turka: „Skutečně jsem rozladěn, protože jsem si myslel, že proběhlo něco zajímavého, ale ve skutečnosti je to všechno jen odpad. Velká média to hlásala proto, aby oklamala lidi (a země) a donutila si je myslet, že zlato je na místě…“

Připomenu, že mezi událostí označenou jako „audit“ a zveřejněním zprávy o této události uběhly více než tři měsíce. Podle všeho byla tak dlouhá prodleva vyvolána tím, že americké ministerstvo financí a vedení Fedu musely dospět ke „konsensu“ ohledně toho, jakým způsobem předložit tento proslulý „audit“ veřejnosti. Podle všeho, po dlouhých sporech, se shodly na zásadě „lepší neříct, než říct příliš“.

Uváděné popisování „auditu zlata“ je jen jedním z posledních příkladů toho, jak banksteři veřejnost oblbují. S každým dalším případem to dělají ještě s větším cynismem a s ještě větší drzostí.


Valentin Katasonov
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-25  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď už sa teda hráme na slovíčka .... nabudúce doporučujem spraviť vo FortKnox inventarizáciu. Hádam k tomu ešte bude príležitosť.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.25   |   2013-03-25  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang cau.

Ak toto nepoznas,pocitaj si.A nielen Ty,je to dobre na zamyslenie.

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/03/3041-skutocne-priciny-svetovej-financnej-krizy.htm

Bude veselooo.Cyprus je len rozbuska,budeme len kukat.


amen . wodareru89   |   ip:213.151.2   |   2013-03-25  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviete mi povedat preco mi americanov vobec nie je luto? Vsivava banda fasistov a nakoniec este ich ma clovek aj lutovat.....Von z EU, Von z NATO...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-25  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Prosímeť pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista, a naše shromáždění v něj,
2. Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buď skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.
3. Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane, leč až prvé přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
4. Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, aneb čemuž se děje Božská čest, tak že se v chrámě Božím jako Bůh posadí, počínaje sobě, jako by byl Bůh.
5. Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil?
6. A nyní co mešká, víte, totiž aby on zjeven byl časem svým.
7. Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, kterýž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.
8. A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých, a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
9. Toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,
10. A se všelikým podvodem nepravosti, v těch, kteříž hynou, proto že lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
11. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů aby věřili lži,
12. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.
13. Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha, a u víře pravdy,
14. K čemuž povolal vás skrze evangelium naše, k dojítí slávy Pána našeho Jezukrista.
15. A protož, bratří, stůjtež, a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buď skrze řeč, buď skrze list náš.
16. Ten pak náš Pán Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval nás, a dal potěšení věčné, a naději dobrou z milosti,
17. Potěšujž srdcí vašich, a utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-25  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Potom pak viděl jsem čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom.
2. A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečet Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři,
3. Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž neznamenáme služebníků Boha svého na čelích jejich.
4. I slyšel jsem počet znamenaných, sto čtyřidceti a čtyři tisíce jich znamenáno ze všech pokolení synů Izraelských.
5. Z pokolení Juda dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Ruben dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Gád dvanácte tisíců znamenaných.
6. Z pokolení Asser dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Neftalím dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Manasses dvanácte tisíců znamenaných.
7. Z pokolení Simeon dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Léví dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Izachar dvanácte tisíců znamenaných.
8. Z pokolení Zabulon dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Jozef dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Beniamin dvanácte tisíců znamenaných.
9. Potom pohleděl jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před oblíčejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé roucho, a palmy v rukou jejich.
10. A volali hlasem velikým, řkouce: Spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od Beránka.
11. A všickni andělé stáli okolo trůnu a starců a čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své, a klaněli se Bohu,
12. Řkouce: Amen. Požehnání, a sláva, a moudrost, a díků činění, a čest, a moc, i síla Bohu našemu na věky věků. Amen.
13. I promluvil ke mně jeden z těch starců, a řekl mi: Kdo jsou tito oblečení v bílé roucho? A odkud přišli?
14. I řekl jsem jemu: Pane, ty víš. I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli z velikého ssoužení, a umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi Beránkově.
15. Protož jsou před trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho; a ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovati je bude.
16. Nebudouť lačněti více, ani žízniti více, a nebude bíti na ně slunce, ani žádné horko.
17. Nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-25  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou sedmi pečetmi.
2. A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest hoden otevříti tu knihu, a zrušiti pečeti její?
3. I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevříti té knihy, ani pohleděti do ní.
4. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by hoden byl otevříti a čísti tu knihu, ani pohleděti do ní.
5. Tedy jeden z těch starců řekl mi: Neplač. Aj, svítězilť lev, ten kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu, a zrušil sedm pečetí jejích.
6. I pohleděl jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci Beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů a sedm očí, jenž jsou sedm duchů Božích, poslaných na všecku zemi.
7. I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu.
8. A jakž vzal tu knihu, hned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecítma starců padlo před tím Beránkem, majíce jeden každý z nich harfu, a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby svatých.
9. A zpívali píseň novou, řkouce: Hoden jsi vzíti tu knihu, a otevříti pečeti její. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu.
10. A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, a budeme kralovati na zemi.
11. I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo toho trůnu a těch zvířat i starců, a byl jich počet stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců,
12. Řkoucích velikým hlasem: Hodenť jest ten Beránek zabitý vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.
13. Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.
14. Čtvero pak těch zvířat řeklo: Amen. A těch čtyřmecítma starců padlo, a klaněli se živému na věky věků.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-03-25  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tých teátrov máme dnes viac ako dosť, teraz k nám VSŽ a Američania, ako sa išla vláda vraj SR im doprosovať a dávať im rôzne úľavy, len aby tu ostali...


Dusn . qucysoka91   |   ip:147.229.1   |   2013-03-25  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ah jaj prečo nemože byt nikde na svete slobodný trh a ani socializmus s ludskou tvarou?Všade to je len korporatokracia, všetko to je fašizmus Hitler mal aspon odvahu sa ukazat, teraz títo vodcovia sveta sú schovaní niekde na Hawaii nik ich nepozná nik ich nenávidí poprípade niektorích ktorých davaju v TV ma každý rád.........Prečo sa už ludstvo nezobudí a začne mysliet na seba ako celok a nie na osobne zaujmy?


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-25  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry
precital som si ten clanok na ktory si dal odkaz.verim ze sa to stane nejak takto,ale nieco sa musi diat,pretoze autor tvrdi ze pad dolara a dalsie na to navazne veci pridu za par mesiacov,lenze clanok vysiel 8.3.2009 to su uz 4 roky a stale nic.ale inak sa vsetko deje ako tam je napisane


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-25  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  3. Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane, leč až prvé přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
4. Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, aneb čemuž se děje Božská čest, tak že se v chrámě Božím jako Bůh posadí, počínaje sobě, jako by byl Bůh.
5. Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil?
6. A nyní co mešká, víte, totiž aby on zjeven byl časem svým.
7. Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, kterýž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.
8. A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých, a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
9. Toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,
10. A se všelikým podvodem nepravosti, v těch, kteříž hynou, proto že lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
11. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů aby věřili lži,
12. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.

-pokial sa neudeje odstupenie,,,


hm kto odstupil napadne vas?

333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-25  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a inak je to list jezuitom


preto sa píše JezuKrista nie Ježiša Krista


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-25  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SVC, zas kopíruješ zdrapy z tej vašej ovčej bibličky? Ale si tu nasral toho ***ieho slova, fuj!

:-DDDDDDDDDDD333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-25  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  raduj sa človeče kym možeš,,,nie je veľa času,,,,

bohužial pre teba


lebo ruhaš sa jeho menu tak ako ruha sa aj on,,,antikrist...


maš to tam inak napísane,,pravdu ,čo udialo sa vo vatikáne,,,


zbytok je už len o tvojej zbožnej viere...čomu chceš veriť...


otvoreneoci . xudakybe14   |   ip:99.241.18   |   2013-03-25  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry, nemas pravdu americky dolar bude este velmi dlho jako svetova mena, lebo ja kryty trochou zlata a velkym pelendrekom a ten ma vahu vo svete. A ak by mal naozaj padnut, tak by tu musela byt mena ktora by ho nahradila a takej vo svete nie je. Keby ze sa pred dvadsiatimi rokmi odtrhne Suca a Marikova a utvoria Spojene Staty Sucanske tak dnes by mali deravy gros ktory by mozno nahradil dolar, ale nestalo sa tak dolara sa tak skoro nezbavite.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry
Je to taký mix ... sú tam veci a podstata dobre vysvetlené, s niektorými závermi by som však nesúhlasil. Zaujimavo napísané v každom prípade.

Sloven
Ten cirkus Humberto okolo VSŽ je totálna tragikomédia. Takže premiér vlády s ministrom financií idú do USA za manažérmi firmy žobroniť aby len prepána kráľa neodmietali ponúkané a veľkorysé stimuly. Sme zjavne v koncom a ukazuje sa ze snáď sme na tú samostatnosť ani nikdy nemali. To kôli tomuto sme sa lúčili s čechmi?

A čo ďalej? Za 2 ropky im postavíme novú halu? Prispejeme na udržanie zamestnanosti? A to nie je len VSŽ. Taká aktualitka .... Bentley uvažuje že tu postaví fabriku. Uvažuje - rozumej čaká na ponuku stimulov a už to aj jasne povedali. No načo sú nám takéto fabriky? Však totok je choré!

My, vážení, sme chorí. A aj tak to nakoniec dopadne že ako štát už nebudeme mať ani na tie stimuly a nakoniec tie všetky firmy zbalia kufre a pôjdu do číny. Kým tak učinia, medzitým im poplatíme miliardy. Ja by som ich posla teraz, a radšej dával prepusteným podporu a riešil ich ... Na to sme ale zjavne až príliš sprostí.


333 . lirosijo75   |   ip:85.216.14   |   2013-03-26  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :)oči oči čierne oči čo mam s vami robiť:)nachcu spáť nechcu spáť:)


ak si si nevšimol existuje skutočna protivaha a ječim dalej silnejšia,,,je tak dane z hora...je to rusko,,,,su čoraz mudrejši ľudia v ich čele,,,,nie zapredanci sion židovi ako u nas a v celej eu,,,na čele...schopný zapredať všetko a všetkych,,,za love od sion žida..


trocha zaujimavych faktov,,,po neschvaleni...zdanenia vyšlo že si uliali,,,,4,5miliardy z cypru vladnici a ich príbuzní do inych štátov,,,,ale neak zabudli že žid zo sionu ma všetky banky zapadne pod kontrolov ,,,len malo ich nema pod kontrolov,,,,a tak hups v novynach že si uliali ,,,,4,5mega e...


a hups zrazu podozriva zhoda a to čo eu požadovala cyprus schvalil,,,,


prečo asi ?


oči ?tam hore zjavne malo vas chape o čom pišem píšem o bibli čo sa v nej píse,,,,


je cas sa naplnil a že v kresle sedi ten čo ma na ktoreho sa čakalo....


maju to dokonale premyslene a všetko ide podla planu,,,tí čo prijali jeho znamenie maju sa dobre dokonca nie su sudeni a odsudení za zabitie ineho človeka,,,vid darinka rolincs,,,,


a tí čo neprijali jeho znamenie tisnu do totalnej chudoby ,,,a beru im love jak len možu ,,,znehodnocuju menu a pod roznymi hrami aby bolo čo najmenej na prežitie,,,


ale slovak naučeny i z hofka bič upliesť odolava stale i ked je najchudobneši,na svete,,,pomali jak v afrike,,,


ale tarať vam budu že to tak neni


no a on prišiel,,,,vec riozohrana dobre,,,a naplna sa scenar čo som tu ja nepísal ale iny,,,,čo tvrdil ,,,,že uvedu vas do total chudoby a potom prídu zo zazračným riešenim,,,,len musite prijať dobrovolne ich učenie,,,a znamenie jeho ,,,,,


hm ato znamenie sa už chysta,,,tento papež vas oblbuje skromnosťou,,,a ľudia privedení do chudoby sa buria proti bohatsvu cirkve vo vatikane,,,

a tak vítaju a nadšene primaju jeho zmeny,,,,odmietol tradične topanky,vozi sa v električke,,,(použite foto z filmu,)najlacnejší prsten,,,najednoduchšie rucho,,,,vyhodil papežske kreslo,,,dal si obyčajne pod riť


až raz zmeni a ustanoví na mieste ,,,,zbytok je v biblii
Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.64   |   2013-03-26  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SVC, zas ti hrabe a hneď ráno...?

:-DDD


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-26  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
ty uz nefetuj chlapce!


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TNT1973, 333 nie je az taky prefeteovany.Len mu treba porozumiet a pochopit jeho odkazy.

Pisal si.

lenze clanok vysiel 8.3.2009 to su uz 4 roky a stale nic.

Ja viem.Len si poloz otazku,kolko penazi dan.poplatnikov,kolko natlacenych penazi Fedu sa na to pouzilo,a kolko veci este k tomu,o ktorych ludia ani netusia.

Smartang,preto som to nijak nekomentoval,je na kazdom co si z toho vyberie.

Otvoreneoci,rozumiem ti.Akurat veci sa uz zacinaju hybat inym smerom,ako to vyhovuje dolaru.Dolar bude poslany do kopru,bude amero.Preto colna unia Usa EU.Dolar uz svoju ulohu splnil.Dokonca si myslim ze aj Fed,aj ked kazdy den je pre nich dobry.Viaceri prekukli tento podvod,a zariaduju sa proti nemu.

Nuz,uvidime,ake kto ma gule,a kto sa nenecha kupit.

Svet cestnosti uz je tatam,vyhral svet podvodu a penazi.Treba len porozmyslat ,kto za tym stoji.Ja som to neni."}


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Skutočný a reálny audit by pre mňa vyzeral takto.

Prebiehal by pod dohľadom nezávislých audítorov a audítorov zo všetkých krajín, ktoré tam majú uložené svoje zlato.

Prebiehal by v rovnakom čase vo všetkých depozitároch a trezoroch, ktoré sú oficiálne evidované, kde je údajne uložené zlato a to naraz, aby sa nemohlo prevážať z jedného depozitára do druhého.

Boli by záznamovo zdokumentované náhodné výbery určitého počtu zlatých tehiel každého jedného audítora z ktoréhokoľvek miesta na ktorejkoľvek polici v kontrolovanom trezore. Následne by boli odobraté vzorky pod dohľadom záznamov kamier. Tieto vzorky by museli byť hneď po odobratí zapečatené a to takým spôsobom aby zapečatenie nebolo možné narušiť a vzorky vymeniť.

Ďalšia skupina popisovaných audítorov, by v tom istom čase bezodkladne vyžiadala účtovné knihy a záznamy a všetky podklady týkajúce sa akýchkoľvek operácií a nakladania so zlatými rezervami. Rovnako vo všetkých depozitároch v krajine súbežne.

Obidve skupiny audítorov by okamžite zasadli a po spracovaní údajov by porovnali vykazovaný účtovný stav s fyzickým stavom každého jedného depozitu. V krajine.

Vzorky by boli spracované pod fyzickým dohľadom v akreditovaných nezávislých laboratóriách aby výsledky nebolo možné nijakým spôsobom zmeniť a zmanipulovať, v prípade, že by išlo o falošné tehly s wolfrámom.

Audítori by svoju činnosť nemohli prerušiť do doby, kým by neurobili jednoznačné oficiálne závery o zistených skutočnostiach.

Toto by som považovala za audit zlatých rezerv. Iné nič.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
VSŽ. A Fico už zabudol, ako mal pre pár rokmi plné ústa toho, že prečo by mali byť poskytované výhody a daňové úľavy USS?

A teraz keď je na stoličke a USS chce ísť v ric lebo už mu padli výhody, ktoré Fico kritizoval tak im ide do Ameriky lízať riť?

V čom je teda iný? Je rovnaký hovno jedko ako bola predchádzajúca vláda. Dobrú chuť pán premiér za naše mozole a tvrdo platené dane. Nech vám padne na úžitok a dlho trvá v tom žalúdočku.harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ukulele,ze ty chces silou mocou aby bola vojna.Preto ten audit.:}


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
harry

:))))))))) Nie nechcem žiadnu vojnúúú.

Ale keby išlo o vojnu voči zodpovedným kusom tak po tej túžim už teraz.

Musíš byť ku mne taký krutý? Len som napísala ako by som to urobila ja.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mlada pani,rucicky bozkavam.

Musíš byť ku mne taký krutý? Len som napísala ako by som to urobila ja.

Ved to, to prave je ten problem.Preto ta vojna,a nemyslel som to v zlom.:}Ale to ty vies.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry

:))))))))) Viem, viem. Ale vieš čo je na tom najsmutnejšie? Že až keď si zo srandy napísal to či si napísal, tak vo mne strašne hrklo.

Mne len na základe toho doplo, že ak by ho tam fyzicky tie štáty, ktoré ho tam majú v nemalých množstvách uložené nenašli, že by fakt mohol vzniknúť nejaký závažný konflikt.

Však nemusí byť vojenský. O tom sa už viac krát popísalo, že tretia svetová už prebieha ale ináč ako by sme to predpokladali.

No ty si ale riadny srandista. U teba sa pri srande netreba len zasmiať ale aj kukať medzi riadky. :))))))))) Ja mám také srandy veľmi rada, ale chápem ich len keď som nie príliš unavená. :)))))diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


10 největších impérii v dějinách lidstva


2013-03-08  (08:50)  |  Zo sveta
Impérium je slovo odvozené z latinského „imperare“, což znamená „přikazovat, rozkazovat, vládnout“. Je to shromáždění států a etnických skupin pod jediným vládcem nebo skupinou oligarchů. Každé impérium během své existence se zdálo být neporazitelné, ale nakonec všechna zůstala na propadlišti dějin.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !

Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


KDHcke farizejstvo počas pôstu

Ľ.Huďo-Februárové udalosti vo svete, rok 2012

Kony

Stručný výklad príbehu Krista bez teologických drí...

Dejiny Slovano - aríjskej rasy

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4244 s