23. August 2019
    
Druhá svetová vojna: Kto ju financoval? Wall Street? - Dolezite.sk

Druhá svetová vojna: Kto ju financoval? Wall Street?


  2010-07-14  (07:32)  |  Zo sveta
  67% hlasovalo = 8  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Druhá svetová vojna: Kto ju financoval? Wall Street?

Pri posudzovaní vojen sa ale zabúda na jeden dôležitý aspekt: ekonomický – každá vojna totiž má svojich štedrých mecenášov, ktorí ju financujú a tým umožňujú jej trvanie, pričom z nej spravidla majú zisk. Medzinárodní bankári, ktorí vlastne už po podpísaní Versailleskej zmluvy plánovali ďalšiu vojnu, najprv Nemecko takmer kompletne odzbrojili, aby ho opäť mohli vyzbrojiť (čím si zabezpečili ďalšie astronomické príjmy). Predtým ako USA vstúpili do vojny, General Robert E. Wood priznal, že už v roku 1936 mu Winston Churchill pri súkromnom rozhovore povedal:
„Germany is getting too strong – we must smash Germany“ („Nemecko sa stáva prisilným – musíme ho zničiť.“)

Táto veta síce nemôže byť daná do súladu s oficiálnym výkladom histórie, ale v pohľade na širšie historické súvislosti nie je ničím nezvyčajným. Anglicko sa v rámci politiky „rovnováhy síl“ snažilo likvidovať možných konkurentov (rovnako ako to robila každá mocnosť) – španielske obchodné loďstvo, potom holandské, podľa parížskej zmluvy z roku 1763 obralo Francúzsko o severoamerické kolónie, počas napoleonských vojen zničilo dánske námorníctvo a obchodné loďstvo, atď.

Je málo zdôrazňovanou skutočnosťou, že Hitler, ktorý prevzal moc v Nemecku v roku 1933, za krátky čas vyriešil problém 7 miliónov nezamestnaných a odstránil nesmiernu biedu, dal túto krajinu do poriadku tak, že o pár rokov patrilo Nemecko medzi štáty s najvyššou životnou úrovňou na svete (tieto skutočnosti akosi nešli dokopy s propagandou démonizujúcou Hitlera), zatiaľ čo USA sa stále nevedeli pozviechať z veľkej hospodárskej krízy 30-tych rokov (v USA vlastne kríza trvala až do konca vojny). Podľa Versaillskej zmluvy z roku 1919 boli na Nemecko uvalené „reparácie za vojnu“ vo výške 132 miliárd zlatých mariek. Keby neprišla ďalšia vojna, táto suma by nebola zaplatená do roku 1970.

Samozrejme, verejnosť nevie takmer nič o pozadí druhej svetovej vojny, najmä o tom, kto má najväčšiu zásluhu na jej financovaní a prípravách. Nie, to nebol Hitler a Nemecko. Bol to predovšetkým dobre známy Wall Street, ktorý taktiež financoval tzv. ruskú revolúciu, s ktorou ruský ľud nemal nič spoločného (prevažnú väčšinu raných boľševikov tvorili židia – Trockij, Zinoviev, Kamenev...). (A.C. Sutton: Wall Street and The Bolshevik Revolution.)

Nasleduje neuveriteľný príbeh o amerických finančníkoch, ktorí poskytli financie a materiál pre uskutočnenie druhej svetovej vojny, ktorá nebola ničím iným ako masakrom kresťanov, bratovražedným šialenstvom, a svojím výsledkom posilnila sionizmus.

Táto rozprava opisuje vplyv amerických finančných elít z Wall Street na financovaní druhej svetovej vojny, teda ako sa podieľali na jej vzniku a umožňovali jej pokračovanie. Historici súčasnosti aj minulosti, okrem snáď ojedinelej výnimky amerického bádateľa Dr. Carolla Quigleyho (Tragedy and Hope) ignorujú silnú evidenciu dokazujúcu výrazný vplyv svetových finančníkov na kľúčové udalosti histórie. Na druhej strane je však pochopiteľné, že univerzity a výskumné organizácie finančne podporované inštitúciami, ktoré sú ovládané touto istou elitou z New Yorku, by asi ťažko mohli či chceli uverejniť výskum, ktorý by dochádzal k takýmto záverom v rámci medzinárodnej politiky. Je nepravdepodobné, že aj tí najodvážnejší by pohrýzli ruku živiacu ustanovizne, ktoré ich zamestnávajú.

Je samozrejmé, že tzv. „pre verejnosť nadšení biznismani“ nechodia do hlavných miest ako lobisti a vyjednávači za účelom slúžiť svojim krajinám. Tí sú tam, aby slúžili napomáhaniu svojich vlastných záujmov. Ich záujmom samozrejme nie je rozvíjať slobodnú trhovú ekonomiku, ale manipulovať spolitizovaný režim k svojmu vlastnému prospechu.

Nemeckí „biznismani“ v Norimbergu mohli odhaliť mnoho (pre západ) nepohodlných faktov. Výmenou za svoju ochranu ich však prezradili veľmi málo. Bezpochyby to nie je len náhoda, že Hitlerovi priemyselníci v Norimbergu dostali len symbolicky „po paprčkách“, zatiaľ čo iní predstavitelia rovnakého režimu boli odsúdení na smrť alebo dlhoročné väznenie. Vyvstáva otázka, či norimberské procesy nemali byť vo Washingtone a či na lavici obžalovaných nemali sedieť poprední americkí obchodníci.

Spomeňme si len na „nemeckého“ finančníka Dr. Hjalmara Schachta – plným menom Hjalmar Horace Greeley Schacht – ktorý sa len čírou náhodou narodil v Nemecku, keďže jeho rodina sídlila v Amerike. Jeho brat William bol rodený Američan. Schachtovo pozadie svetového finančníka a slobodomurára (čo zrejme viedlo k jeho odvolaniu Hitlerom) mu prinieslo v Norimbergu úplné oslobodenie.

Za povšimnutie stojí úryvok z korešpondencie amerického vyslanca v Nemecku Williama Dodda, ktorý napísal F. D. Roseveltovi z Berlína 19. októbra 1936 (tri roky po nástupe Hitlera k moci) list pojednávajúci o amerických priemyselníkoch a ich angažovaní sa na vyzbrojovaní Nemecka:
„V tomto čase tu má viac ako sto amerických korporácií zastupiteľstvá alebo dohody o spolupráci. DuPont má troch spojencov v Nemecku, ktorí pomáhajú vo vyzbrojovaní. Ich hlavným spojencom je I. G. Farben Company (...) Standard Oil Company (filiálka z New Yorku) sem v decembri 1933 poslala 2 000 000 amerických dolárov a pridáva ďalších 500 000 ročne na výrobu bojových plynov; ale Standard Oil nemôže vyviezť z Nemecka žiadne svoje zárobky, len ak v tovare; mnoho nevyvezú, svoje zárobky doma zahlásia, avšak nevysvetlia žiadne detaily. Prezident International Harvester Company mi povedal, že ich obchod tu vzrástol o 33 % ročne (verím, že vo výrobe zbraní), ale nemôžu vziať nič von. Dokonca aj naši ľudia z letectva majú tajné dohody s firmou Krupp. General Motors Company a Ford tu robia nesmierny biznis cez ich filiálky a nevyvážajú von zisky.“

Nasleduje ďalší výňatok z denníka toho istého amerického vyslanca v Nemecku. Nech si však čitateľ uvedomí, že reprezentant tu spomenutej firmy, Vacuum Oil Company – takisto ako aj reprezentanti iných amerických firiem podporujúcich ekonomiku Nemecka po nástupe Hitlera k moci – boli po vojne v komisiách pre denacifikáciu Nemecka. Aká typicky americká maškaráda...

Zápis zo štvrtka 23. januára 1936:
„Náš obchodný atašé priviedol Dr. Engelbrechta, predsedu Vacuum Oil Company v Hamburgu. Engelbrecht opakoval to, čo povedal pred rokom. Standard Oil Company v New Yorku, materská firma Vacuum Oil Company, zaplatila 10 000 000 mariek v Nemecku v snahe nájsť zdroje ropy a vybudovať obrovské rafinérie blízko Hamburgského prístavu. Engelbrecht stále vŕta nové vrty a objavuje dobré pramene surovej ropy v okolí Hannoveru, ale neverí, že nájde nejaké veľké ložiská. Dúfa, že Dr. Schacht podporí jeho firmu, ako to robí v prípade niektorých iných nemeckých firiem, ktoré ropu nenašli. Vacuum tu míňa všetky svoje zárobky, zamestnáva 1 000 ľudí a nikdy nepošle domov žiadne zo svojich peňazí.“

A ďalej:
„Ešte ani nestihli vyjsť z budovy, keď sa tento právnik zase vrátil vyjadriť svoje ťažkosti. Nemohol som nič robiť. Avšak opýtal som sa ho: prečo sem Standard Oil Company z New Yorku poslala 1 000 000 dolárov v decembri 1933, aby pomohli Nemcom robiť benzín z mäkkého uhlia v krízovej situácii? Prečo International Harvester pokračuje v Nemecku vo výrobe, keď táto firma nedostane nič von z tejto krajiny a keď ani neuspeli získať spať svoje vojnové straty? Rozumel, čo myslím a súhlasil so mnou, že to vyzerá hlúpo a že to znamená len väčšie straty, ak by vypukla ďalšia vojna.“

Vrcholom tohto medzinárodného finančného systému pred druhou svetovou vojnou bola Bank for International Settlements (Banka pre medzinárodné platby), reprezentovaná zástupcami z medzinárodných bankových firiem Európy a USA a jej pôsobenie pokračovalo aj počas druhej svetovej vojny. Zástupcom Nemecka v tejto banke bol Hitlerov finančný génius a prezident Ríšskej banky, Hjalmar Schacht.

Rodina Schachtovcov pochádza z New Yorku. Jej príslušníci pracovali pre Equitable Trust, významný finančný dom z Wall Street (ktorý bol ovládaný firmou J. P. Morgan). Hjalmar aj počas svojho života udržiaval kontakty s Wall Street. Noviny a súčasné pramene poskytujú informácie o opakovaných stretnutiach s Owenom Youngom z firmy General Electric; W. S. Farishom, predsedom Standard Oil v New Jersey; a ich bankových kontaktov.

V roku 1924 sa uskutočnil tzv. Dawes Plan, ktorý spočíval v poskytnutí sérií pôžičiek Nemecku. Ich celková výška siahala do 800 miliónov dolárov od amerických investorov a boli použité na vybudovanie a konsolidáciu gigantického chemického a oceľového kombinátu I.G. Farben a Vereinigte Stahlwerke. Tieto kartely neskôr vyprodukovali väčšinu vojnového materiálu použitého vo vojne.

Ťarcha nemeckých peňažných reparácií spojencom bola v skutočnosti prenesená na cudzích nákupcov nemeckých „bondov“ (bondy = záväzky, ktoré budú v budúcnosti uhradené) vydaných Wall Streetom – samozrejme pri vynikajúcich ziskoch pre nich samých. Za povšimnutie stojí tiež skutočnosť, že vlastníci týchto firiem boli tí istí finančníci, ktorí vo vhodnej chvíli zmenili roly a z bankárov sa stali štátnikmi, a z tohto titulu následne „vyriešili“ problém reparácií.
Ako poznamenáva Dr. C. Quigley:
„Je zaujímavé, že tento systém bol zavedený medzinárodnými bankármi a požičiavanie peňazí Nemecku bolo pre nich veľmi ziskové.“

Kto boli títo medzinárodní bankári z New Yorku, ktorí sformulovali reparačné komisie?
Na Dawes Plan z roku 1924 sa podieľali hlavne bankári Charles Dawes a Morganov človek Owen Young, ktorý bol prezidentom General Electric Company. Dawes bol v roku 1924 predsedom Allied Committee of Experts. Títo ľudia boli jednoducho presadzovateľmi Morganových záujmov spolu s T. W. Lamontom (Morganov partner) a ďalším bankárom, Morganovým spoločníkom T. N. Perkinsom. A používali autoritu a pečať Spojených štátov amerických pre svoje vlastné finančné výhody.

Na Dawes Plan nadväzoval v roku 1928 Young Plan, ktorý bol v podstate jeho pokračovaním. Jeho hlavným strojcom bol Morganov agent Owen D. Young.

Rozdiel medzi Dawes Plan a Young Plan bol taký, že zatiaľ čo ten prvý vyžadoval splátky v tovare vyrobenom v Nemecku, financovanom cudzími pôžičkami, druhý vyžadoval splátky peňažné, čomu nemecký priemyselník Fritz Thyssen poznamenáva: „Podľa mojej mienky takto vzniknutá finančná dlžoba smeruje k narušeniu celej ekonómie Ríše.“
Young Plan bol zjavne prostriedkom na zaplavenie Nemecka americkým kapitálom a premenenie jeho bohatstva na gigantický úver (pre Nemecko dlžobu) v rukách USA. Samozrejme, nemecké firmy s kontaktmi v Amerike tento plán obchádzali vynálezom dočasného „cudzieho vlastníctva“. Napríklad A. E. G. (Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft) spojený s americkou General Electric bol predaný francúzsko-belgickej spoločnosti, a tak boli obídené Young plan.

Treba taktiež poznamenať, že Owen Young bol jeden z hlavných finančníkov F. D. Roosevelta, keď sa Roosevelt ako špekulant na Wall Street snažil získať výhody z hyperinflácie v Nemecku, ktorá ho pustošila najmä v roku 1923.
„United European venture“ (niečo ako „Spojené euŕopske dobrodružstvo“) bol prostriedkom na špekuláciu a získanie financií a je jasným dôkazom toho, ako súkromní finančníci (vrátane F. D. Roosevelta) použili štátnu moc na dosiahnutie svojich vlastných záujmov manipulovaním zahraničnej politiky.

Tento vývoj smerom k vojne v Európe pred a po roku 1933 sa udial z veľkej časti vďaka finančnej pomoci Wall Streetu a za technickej pomoci známych amerických firiem.
Výmena ideí a spolupráce medzi Hjalmarom Schachtom v Nemecku a cez Owena Younga so záujmami J. P. Morgana v New Yorku, bol len jeden aspekt nesmierneho a ambiciózneho systému spolupráce a medzinárodnej aliancie za účelom svetového ovládania. Ako píše Dr. prof. C. Quigley, tento systém nebol „ničím iným ako pokusom vytvoriť svetový systém finančného ovládania v súkromných rukách, schopný ovládať každý politický systém každej krajiny a hospodárstvo sveta ako celku“.

Nikto nemôže popierať, že vplyv medzinárodných bankárov je veľmi veľký. Systém ovládania fungoval už v roku 1920, rovnako ako funguje aj dnes, prostredníctvom súkromných centrálnych bankárov v každej krajine, ktorí riadia vydávanie národnej meny. V 20-tych a 30-tych rokoch to boli americký Federal Reserve System, v Anglicku Bank of England, v Nemecku Ríšska banka a francúzska Banque de France taktiež ovplyvnili politický aparát svojich krajín nepriamym ovládaním vydávania peňazí a vytváraním finančnej atmosféry.
Rozhodujúci vplyv bol a je realizovaný poskytovaním prostriedkov, alebo ich odopretím, politikom a politickým stranám. Napríklad v USA prezident Herbert Hoover zdôvodňoval svoju porážku v roku 1932 stratou podpory Wall Streetu a zmenou financií a vplyvu Wall Streetu v prospech F. D. Roosevelta.

Politici poslušní záujmom finančného kapitalizmu a akademici nakazení ideami svetovlády sú udržiavaní v lojalite systémom odmien a trestov. Vedúcou silou tohto medzinárodného systému, ktorú C. Quigley nazýva „apex of the system“ (vrchol systému) bola začiatkom 30-tych rokov 20. storočia Bank for International Settlements so sídlom vo švajčiarskom Bazileji (pochybuje ešte niekto o tom, prečo Švajčiarsko bolo a stále je „neutrálne“?)
Tento systém počas druhej svetovej vojny pokračoval ako „médium“, cez ktoré bankári pokračovali vo vzájomne výhodných výmenách ideí, informácií a plánovaní povojnového sveta. Bankári z rôznych štátov, ktoré boli znepriatelené, si pokojne rokovali, zatiaľ čo vonku zúrila vojna.

Americký prezident prevádzal transakcie banky cez francúzskeho generálneho manažéra, ktorý mal nemeckého asistenta, zatiaľ čo generálny sekretár bol z Talianska. Iné národnosti zastávali ďalšie pozície. Títo ľudia boli, samozrejme, medzi sebou v dennom osobnom styku. Okrem McKittrika boli pochopiteľne permanentne usadení vo Švajčiarsku a neboli v žiadnom čase podriadení nariadeniam ich vlád (H. Schloss: The Bank for International Settlements.). Išlo o údajne vrcholne tajné schôdze, dokonca až do takej miery, že „...tak tajné neboli nikdy ani schôdze slobodomurárskej lóže Royal Ark, alebo podobného rádu....“ (John Hargrave: Montagu Norman. str. 108).

V skutočnosti predstavitelia Wall Street silne financovali nemecké hospodárstvo, fakt, na ktorý sa akoby pozabúda a taktiež holo odhaľuje skutočnosť, že „demokracia“ je pre nich len maskou a v skutočnosti idú tam, kde majú šancu naakumulovať čo najväčšie množstvo kapitálu.

 

Nemecké KartelySyndikáty Wall StreetSuma
Allgemeine Elektrizitats National City Co. 35 000 000 $
Gesellschaft (A.E.G.)
Vereinigte Stahlwerke
Dillon, Read & Co. 70 225 000 $
(United Steelworks)
American I. G.
National City Co. 30 000 000 $
Chemical (LG. Farben)    

 

Syndikáty Wall StreetPodiel na nemeckých
priemyselných podnikoch
na americkom kapitálovom trhu
Zisky na nemeckých pôžičkách*Spolu percent
Dillon, Read & Co. 241 325 000 2.7 mil. 29.2
Harris, Forbes & Co. 186 500 000 1.4 mil. 22.6
National City Co. 173 000 000 5.0 mil. 20.9
Speyer & Co. 59 500 000 0.6 mil. 7.2
Lee, Higginson & Co. 53 000 000 n. a. 6.4
Guaranty Co. of N.Y. 41 575 000 0.2 mil. 5.0
Kuhn, Loeb & Co. 37 500 000 0.2 mil. 4.5
Equitable Trust Co. 34 000 000 0.3 mil. 4.1
SPOLU 826 400 000 $ 10.4 mil. $ 99.9

Podľa: R. Kuczynski: Banker’s Profits from German Loans. str. 127

I. G. Farben, ako vidíme, boli hlavným výrobcom základných chemikálií používaných inými kombinátmi vyrábajúcimi chemikálie a teda ich ekonomická sila nemôže byť posudzovaná len výrobnou kapacitou pár základných chemikálií.
Podobne, Vereinigte Stahlwerke, s kapacitou výroby surového železa väčšou ako všetky ostatné nemecké výrobne surového železa a ocele dohromady, boli schopné uplatňovať omnoho viac vplyvu na železo a oceľ vyrábajúce kartely, ako by ich kapacita výroby surového železa predpokladala.

Medzi výrobkami, ktoré priniesli I. G. Farben a Vereinigte Stahlwerke ku spoločnej spolupráci bol asfalt a chemický nitrogén, obidva výrobky prvoradej dôležitosti pre výrobu výbušnín. A tak, za tohto systému spoločnej spolupráce a vzájomnej závislosti tieto dva kartely, I. G. Farben a Vereinigte Stahlwerke produkovali 95 % nemeckých výbušnín v rokoch 1937 – 1938, teda v predvečer druhej svetovej vojny.
Táto produkcia bola výsledkom kapacity vybudovanej americkými pôžičkami a do určitého stupňa americkou technológiou.

Navyše, americká pomoc, presnejšie pomoc amerických finančných elít, nemeckému vojnovému úsiliu zasahovala aj do iných odvetví. Dvaja najväčší výrobcovia tankov v Hitlerovom Nemecku boli Opel, pobočka úplne vlastnená General Motors (riadená firmou J. P. Morgan), a Ford A.G, pobočka Ford Motor Company v Detroite.

Nacisti poskytli daňové úľavy Opelu v roku 1936, aby umožnili General Motors rozšíriť svoje výrobné priestory. General Motors, samozrejme, cítiac sa zaviazaní, znovu investovali svoje zisky do nemeckého priemyslu. Čo dnes málokto vie, Henry Ford bol vyznamenaný za služby Nemecku – v apríli 1938 dostal „Veľký kríž nemeckého orla“, ako inak, za značného pobúrenia amerických sionistov. Bola to zároveň oslava Fordových 75-tych narodenín.

Alcoa a Dow Chemical taktiež blízko spolupracovali s nacistickým priemyslom mnohými transfermi americkej technológie.
Bendix Aviation, v ktorej J. P. Morgan riadil firmu General Motors, dodala Siemens & Halske A. G. v Nemecku dokumentáciu automatického pilota a letecké prístroje.
Ešte v roku 1940, počas tzv. „čudnej vojny“, Bendix Aviation dodal Robertovi Boschovi (známa firma Bosch) kompletnú technickú dokumentáciu pre lietadlá a štartéry pre dieselové motory, za ktoré Bendix dostal finančné odmeny.
V krátkosti – americké podniky spojené s Morgan-Rockefellerovými medzinárodnými investičnými bankármi – nie však veľká časť nezávislých amerických priemyselníkov – bola intímne spojená s nacistickým priemyslom.

Je dôležité tiež poznamenať, že General Motors, Ford, General Electric, DuPont a pár amerických podnikov hlboko zainteresovaných vo vývoji nacistického Nemecka boli – okrem Ford Motor Company – ovládané elitou Wall Streetu – firmou J. P. Morgan, Rockefeller Chase Bank a s trochu menším dosahom Warburg Manhattan Bankou.

Ešte pre celkovú predstavu čitateľov, ťažko uveriteľná štatistika: 350 miliárd dolárov je odhadovaná suma, ktorú Spojené Štáty Americké vynaložili medzi rokom 1939 a 1946 na svoje vlastné ozbrojené sily a vojnový materiál poslaný svojim spojencom. (Encyclopadia Britannica, Zväzok. 23, str. 793R)

Podľa jedného historika bola cena druhej svetovej vojny pre všetky národy 4 trilióny dolárov a celkové množstvo mŕtvych dosiahlo 40 miliónov. (M. B. Hoyle: A World in Flames. str. 323-24).

Dúfam, že tento výklad umožní čitateľom utvoriť si aspoň nejakú predstavu o nesmiernych ziskoch týchto zločincov, pre ktorých ľudské životy neznamenajú absolútne nič. Najmä uvedomiť si skutočnosť, že hoci sa medzinárodní bankári snažia tváriť ako demokrati a obhajcovia ľudských práv, nerobí im problém ani spolupracovať s nedemokratickými štátmi, alebo dokonca priamo financovať vojnu, ak z toho majú to, čo je v kapitalizme najdôležitejšie: finančný zisk.

Bibliografia:

C. Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler. Seal Beach, California, 1976.
C. Grieb: American Manifest Destiny and The Holocausts New York: EXAMINER BOOKS, 1979.
A.C. Sutton: Wall Street and The Bolshevik Revolution. Morley, Western Australia: Veritas Publishing, 1981.
Dr. Carol Quigley: Tragedy and Hope. New York: The MacMillan Company, 1966.
John Hargrave: Montagu Norman. New York: The Greystone Press n.d.
Martha Byrd Hoyle: A World in Flames. New York: Atheneum, 1970. str. 323-24
Robert R. Kuczynski, Banker’s Profits from German Loans. Washington: D. C. Brookings Institution, 1932.

Napísal SITRA AHRA   

 


Lenka B.
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ANONYM   |   ip:95.103.44   |   2010-07-14  (23:10)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  ani som to necital ale uz mam toho fakt dost kua ludia co zazili druhu svetovu uz vymreli a tak tu to zneuzivate a riobite z ludi debilov.z tisa a z gardist hlinku ste spravili narod .hrdinov z hitlera za chvilu najvacsieho ludomila a z tych co to vyhrali a vyprasili nemca rusov amerika ta prisla do boja uz ked bolo jasne ze rus si aj bez nich da rady a este si nechala zaplatit za to, najvecich demagogov a tyranov a despotov.fakt to je uz v riti.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-07-15  (01:46)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vazeny, kebyze nemecky narod nie je tej najpracovitejsi, najhuzevnatejsi s vrodenym respektom tak im nepomozu ziadne miliony.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (02:04)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  z casti mas pravdu, ze Nemci su huzevnaty a pracovity, ale este v v roku 1930 vozili peniaze na furikoch :)), hitler bol jednoznacne nadopovany bankarmi, cize mas pravdu, len z polovice, nie kazdy by bol schopny vyuzit prilezitost.
Pravda o fasistickom Nemcku je taka, ze sa tam rodil komunizmus, len malokto vie, ze Lenin pred nastupom Hitlera mal najvyssie preferencie so svojou komunistickou stranou v case, ked Hitler a jeho 20 byvalych vojacikov nemali uz nikoho. V tom case sa usporiadavali politicke stretnutia na verejnych miestach a Hitler tam so svojou bandou zacal chodit tiez, ale zacali vytvarat rozbroje. Komunisti ani nezacali rozpravat a uz tam vyvolavali bitky, hadzali kamene do prednasajucich atd., ze sa ludia zacali bat chodit na politicke diskusie. Az potom, ked ludia sa bali chodit na politicke stretnutia zacal manifestovat Hitler a pomalicky sa rozsirilo, ze len u HItlera je bezpecno a ludia ho zacali pocuvat. Socializmus je len konspiracia kapitalistov proti tomu, aby nenastal komunizmus, ved nie nahodou knazi zehnali HItlerovi :))). Kapitalisti sa tak strasne bali komunizmu, ze podporili Hitlera peniazmi, ale stalo sa zakonite to, ze ked date do ruk moc vojakovi, tak z toho nemoze vzist nic ine ako fasizmus. V momente ked za pomoci financii stal HItler pevne na nohach sa trhol, poslal bankarov do certa a zacal si robit podla svojho, ved kto boli bankari v tom case? no zidia a spol. , zidia su od prirody co sa tyka inteligencie najlepsi na svete, akurat ju pouzivaju zlym smerom, ale ze su mudry sa popriet neda a nemci zacali mat popri nich komplexi, tak sa zrodil mytus super rasi Nemeckej.
Ked Lenin spozoroval co sa stalo v Nemecku sa rozbehol do Ruska a spravili ten isty sposob revolucie, revolty armady voci czarovi a na scenu prisiel komunizmus. Keby nebolo Hitlera v Nemecku asi by nebolo komunizmu v Rusku resp. prv by musel rozkvitnut v Nemecku.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-07-15  (02:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Komunizmus v Rusku zacal uz pred prvou svetovou vojnou, alebo pocas vojny. Skutocne mi vypadol datum. Ked sa Hitler dostal k moci, vtedy uz bol uplne pri moci Stalin, ten podpisal s Hitlerom pakt o rozdeleni Polska. Ja myslim, ze Hitler sa nechal inspirovat Ruskom, len videl tu najvecsiu chybu v zostatnovani a to ze tam to viedli zidia, tak sa tomu vyhol.


Valdo   |   ip:85.237.23   |   2010-07-15  (07:26)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Tento prispevok určite nie je obhajobou Hitlera a jeho zverstiev ani o komunizme a Leninovi alebo huževnatosti Nemcov, je to v podstate poukázanie na dvojtvárnosť a pokrytectvo "západu", ked na jednej strane odsudzuje Nemecko a hitlera a seba vykresľuje ako záchrancu Európy, pričom práve oni najskôr Hitlera financovali a podporovali aby vzápätí zarobili na vyvolanej vojne. A zdaleka to neurobili prvykrát a ani poslednykrát a robit to budu kým bude svet svetom. Podobne to spravili aj počas vietnamskej vojny, ked cieľom nebolo vojnu vyhrat ale čo najviac zarobit a teda aby trvala čo najdlhšie. Všetko je o peniazoch.


ANONYM   |   ip:178.40.72   |   2010-07-15  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ee myslim is ze to kapanek zle chapete.hitler bol dobry pre cely zapad cize kapitalistov a v tichosti ho podporovali ba aj svajciarske banky,kym siel proti komunistom cize na rusko ale ako to uz byva psychopati su nebezpecny a tazko kontrolovatelny a tak sa hiltler stocil aj na zapad a chcel si podmanit cely svet a vtedy im doslo co vlasne podporovali.ako podpora ze to tak biolo preto nas ceskoslovensko. vidali bez boja ajh polsko .bez boja a podpori aj ked sme mali s nimi podpisanu zmluvu.aby mu umoznili co najlachsie sa dostat k rusku.toto je pravda a holy fakt,ze kapitalizmus pomohol a dokonca podporoval vsemozne najvecieho antikrista do vvtedy dnes zas podporuje este veacsieho.
a hitler nemal nic zvlasne proti zi´dom dokonca si myslim ze ani ich nenenavidel len siel po nich preto lebo to bola najbohatsia a najsilnejsia ekonomicka kasta.a ked ich uz obral o vsetok majetok tak sa ich musel zbavit lebo vedel ze keby mali moznost tak pojdu proti nemu.s najvacsiou nenavistou.lebo hitler bol dobry strateg a nedal sa len tak lahko oblbnut ako dnesny ludia.skor by som povedal ze on vsetkych oblbol od posledneho nemca az po najvacieho predstavitela tvrdeho kapitalizmu.


ANONYM   |   ip:178.40.72   |   2010-07-15  (07:33)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  VOSR zacala 17,10,1917. podvecer vystrelom z Aurori.


ANONYM   |   ip:178.40.72   |   2010-07-15  (07:36)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vlado
s casti mas pravdu ze zarobili na vojne ale prijorita bola znicit komunistov a na to im bol hitler dobry nech bol aky kolvek psychopat.kym siel na rusov bol ich ale ako nahle sa tsocil achcel cely svet tak uz vedeli ze je zle.


valdoo   |   ip:95.103.10   |   2010-07-15  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Je to pekne napísané, samozrejme, že to nie je všetko. Ale ide o to, aby ľudia precitli a začali premýšľať. Celá
II. svetová vojna je podvod na nás obyčajných bytostí. Bola o tom, aby sa Amerika dostala na piedestál sionistov a to sa aj stalo. Amerika je bitevná loď Angličanov a Sionistov. A Američania sú tvrdo pracujúci otroci na pláne Bildebariánov a Sionistov tohoto sveta. Vlastne aj my všetci.Najväčším otrokom je ten, kto je presvedčený, že je úplne slobodný a pri tom je manipulovaný ako bábkoherec. Ten, kto si myslí, že peniaze ho spravia šťastným a napokon zistí, že ich nikdy nebude mať dosť. Neveríte?...tak skúste sa desiatich ľudí opýtať, akú sumu peňazí považujú za dosť!! a dostanete desať odpovedí, až do závratných výšok a stále im nebude dosť!...skúste to. Vlády už dávno nevládnu záujmom štátov ale záujmom mocných, manipulantov tejto planéty. Prebuďte sa a začnite uvažovať podľa srdca a nie podľa mozgu lebo ten nám teraz veľmi nepomôže. Karel Čapek mal pravdu, prečítajte si jeho knihy a nie Julesa Verna.
Angličania ovládali Nemecké tajné kódy od začiatku vojny
rovnako ako Američania - Japonské kódy. Ostatné bola len
manipulácia bankárov o čo najdlhšiu vojnu,.. najväčšie zisky a najväčší počet mŕtvych kresťanov. Preto Stalin
nikdy nebude uznaný za najväčieho tyrana. Tam pri tomto
skúmaní by sa prišlo na ďalšie podvody Sionistov! A skoro
rovnako to bolo aj pri I. svetovej vojne.
Vlastne všetko je len hra...tak ju hrajte,.. ale majte na mysli, že nachádzame sa na 3D a karma hraje aj proti nám. Tak idete vo vlaku starom, alebo si vybudujeme novú koľaj, vedúcu k pravde, osvieteniu a vzostupu? Lebo čas
hraje teraz už proti nám!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (11:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kapitalisti sa nebáli komunizmu, kapitalisti vytvorili komunizmus (Marx, Trockij, Zinoviev, Kameniev, to boli všetko židia aj Lenin mal židovský pôvod), bol to krok smerom k ich plánu celosvetovej vlády. Potom, čo ich Stalin zradil, sa presťahovali do USA a pochopili, že najúčinnejšia forma diktatúry je manipulácia a dnes sa snažia o vytvorenie celosvetovej diktatúry z riadiaceho centra USA a Izrael.

Hitler spolupracoval so sionistami, oni ho dosadili. Chceli sprzniť aj pojem národný (nacizmus), aj pojem sociálny (reálny socializmus), aby ľudia nezistili, že najlepší systém je národný socializmus (keď skupina ľudí v rámci národa si navzájom pomáha a spolupracuje), zaryžovať, zadlžiť vlády krajín, vyzabíjať čo najviac bielych schopných mužov, vytvoriť Izrael a pokračovať v ziskavani vplyvu a moci.Dnes každý, kto by chcel národný socializmus je fašista a nacista. Pritom je to len systém založený na národnej spolupráci a vzájomnej pomoci (nie konkurencii a nezaujme ako kapitalizmus)

Hitler nebol žiadne neviniatko, ale náš Tiso bol! Každý Slovák, čo zatracuje Tisa musí byť padnutý na hlavu, alebo len papká komunistickú propagandu.LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (11:43)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tá najväčšia vojna je vojna, ktorú diabol vedie proti kresťanom


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-15  (11:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Aj Snehulienka so siedmimi trpaslikmi boli zidia.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (12:03)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Rafael, niečo k veci nemaš? Začni sa trocha vzdelávať...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-15  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zasa si oblbla pocitac? Tie vygenerovane zvasty sa nedaju po tebe citat.


ANONYM   |   ip:178.40.72   |   2010-07-15  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB | ip:88.212.40 | 2010-07-15 (11:35)
si mimo a to riadne:D to ze bol tiso katolicky farar nic na tom nezmeni ze to bol vojensky zlocinec ktory zradil svoj lud.sa fakt vzdelavas hm:)


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-07-15  (13:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Niečo pre Rafaela a jeho ateistickú úderku, čo nám google dal, aby si na chvíľu odpočinuli od svojich nezmyselných príspevkov a radšej sa zamysleli nad tým ako funguje svet a do čoho vedú svet ich ateistickí politickí súkmeňovci spoločne s falošnými veriacimi. /Zjavenie 16:13 - 16/Pripomínam, že druhej svetovej vojny sa nezúčastnili a teda odmietli porušiť Božie prikázanie nezabiješ jediná organizovaná skupina, vtedy známa ako "Bádatelia Biblie", dnes Jehovovi kresťanskí svedkovia. Tak sa v skutočnosti splnilo proroctvo Izaiáša 2:2-4, o ktoré sa márne usiluje OSN.


http://video.google.com/videoplay?docid=1397211403198113214#docid=8449945634188546728

http://video.google.com/videoplay?docid=1397211403198113214#


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-15  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uite je ti teplo, sup na trhovisko a drziac v rukach straznu vezu mysli na tych 144 000 vyvolenych.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-15  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta vasa jehovisticka vynaliezavost je az dojemna, uz nezvonite pri kazdych dverach, uz tu zasierate jehovistickymi srackami aj internet.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (13:22)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Rafael, ty si tiež len taky jehovista, ktorý drží namiesto strážnej veže v ruke čistý papier a presviedča všetkych, že to je najspravnejší názor. Nakoniec ti ten prazdny papier aj tak niekto popíše...Tragikomické na tebe je, že si to ani neuvedomuješ. Každy sa bude musieť prikloniť na nejaku stranu.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-15  (13:23)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ved hovorim, co veta to perla, ....


VanHelsing   |   ip:212.17.57   |   2010-07-15  (14:57)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Na druhu svetovu vojnu sa neda pozerat bez toho aby sme pochopili prvu. Na rozputani oboch ma Anglicko ovela vacsiu vinu ako sa oficialne prezentuje. Uz zaciatkom storocia sa Nemci snazili urobit dohodu s Ruskom a neskor s inymi krajinami aby obmedzili dominanciu Anglicka. Kedze Anglicko vladlo na mori, rozhodli sa urobit protivahu na pevnine. Uz v roku 1900 financovala Deutche Bank zeleznicu Turecko-Bagdad co sa samozrejme Anglicanom nepacilo. Uz vtedy hladali zamienku ako by Nemecku vyhlasili vojnu. Treba podotknut ze Nemecko existovalo ako stat relativne kratko, od sformovania Nemeckej federacie v roku 1815.


Po prvej svetovej vojne Nemecko bolo Versailleskou zmluvou prinutene paltit reparacie vo vysle 1,7 biliona mariek v zahranicnej mene rocne (!) az do roku 1988.


Hyperinflacia v rokoch 1922-1923 bola ako nasledok obrovskych splatok aj ako nasledok doho ze financny system nekontrolovala vlada ale sukromne banky. Spojenci tlacili na to aby Reichsbank bola viac nezavisla od vlady. Marku najviac znehodnotili spekulanti na burze pri kratkodobych predajoch kde mali vysoke zisky. Inflacia sa vyvijala takto:
Jul 1922: 1USD - 300 Mariek
November 1922: 1 USD - 9000Mariek
Januar 1923: !USD - 49 000 Mariek
Jul 1923: !USD - 1 100 000 Mariek
November 1923: !USD - 2,5 triliona Mariek.


V tomto chaose Bremy, Kiel a Hamburg zalozili svoju vlastnu banku. Hjalmar Schacht vo svojich knihach pise ako stabilizoval ekonomiku. Vytvoril paralelnu menu (Rentenmark), nedal jej do obehu priliz vela a nesmela sa pouzivat pri medzinarodnych platbach. V ziadnom pripade sa nemohli predavat cudzincom. To obmedzilo spekulacie na trhu. Kurz bol stanoveny na 1USD - 4.2 Rentenmarks. Koncom 1924 sa uz obchodovala Rentenmark k Reichmark 1:1.

V roku 1923 bolo Nemecku ponuknute ze Amerika im pozicia peniaze na splatky pre Anglicko a Francuzsko a oni si tiez splatia svoje zavazky. Nemecke splatky sa mali znizit zo 132 bilionov na 37. Od roku 1924 zacal do Reichsbank pritekat zahranicny kapital no Schacht bol proti tomu. Nakoniec rezignoval v roku 1930 ako protest proti politike spojencov voci Nemecku.


Uz tu vidno komu bolo vyhodnerozputavat vojny a kto mal z toho zisky. Bankam nazalezi na vladach statov, pre nich je prvorady zisk. V druhej svetovej vojne Americke spolocnosti nemali problem dodat benzin Nacistickemu Nemecku i ked boli s nimi vo vojne. A ich tolko oslavovane vylodenie v Normandii v June 1944 ked uz ku koncu vojny bol menej ako rok a Rusi vybojovali vsetky rozhodujuce bitky bolo iba divadlo. Islo tam o to aby neprisli o nic pri deleni vojnovej koristi, zabezpecili si vplyv v Europe a niektore citlive dokumenty a ludia ktori vedeli priliz vela zmizli.


fh   |   ip:82.9.171.   |   2010-07-15  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velmi trefny clanok, mal by ist bez srandy do ucebnic dejepisu. som zvedavy co v nich raz bude aj o 9/11. tiez by ma zaujimalo kto bude hitler v tejto krize.


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-15  (19:28)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tento článok je vhodný iba tak pre senzácie chtivých „ hnedých“ na tomto portály.
WV II. Je ničím iným ,ako pokračovaním imperialistickej WVI.
Ulianova nedosadili židia ,ale “top árijec“ Von Bismarck, každá vojna je vždy iba o biznise. Zabúdate ,že pred WVII tu bola španielska občianska vojna, kde v prvých slobodných voľbách vyhrali republikánske "ľavicové pokrokové" strany, ktoré boli porazené „buržoáznymi monarchistickými elementmi “ s výdatnou podporou Wall street a Fašistickej aliancie Benita a Adyho/ divzia Condor.... a/. Svetová buržoázia(na čele s "chazarmi" )sa oveľa viac obávala Sovietov , ako toho Čecha, rozumej A.H (tak ho Bismarck prezýval). 2.sv vojna je iba logickým pokračovaním imperialistickej I.sv vojny, kde bol každý proti každému, je smiešne ak si niekto myslí, že všetko riadilo iba „chazarské“ Wall street, tu sledovala svetová imperialistická buržoázia svoje egoistické záujmy, nikto z nich nebol bez viny. Tento článok je tendenčný a je vhodný iba pre menej inteligentných "hnedých", inač to nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Pravda je ,že Amíci si vstup načasovali najlepšie a defacto sú jedinými výťazmi ,odrbali Angličanov a Francúzov a prebrali im ich impérium.

Kto tvrdí to že ZSSR riadilo Wall street , ten už musí byť na práškoch. „Wall street“ mal do 1989 smrteľný strach ,už len keď videl červenú farbu, nie to ešte aby riadil neriadenú sovietsku strelu .

Fantazmagória na entú od hnedých konšpirátorov.Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-07-15  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Egypt, Asýria, Medo Perzia, Grécko, Rím, Anglo Amerika. OSN NWO, Božie kráľovstvo, pre tých ktorí si nechali zaviazať šatku na oči a hrajú sa na slepú babu...

http://tvina.sk/index.php?program=7&;video=1810

http://tvina.sk/index.php?program=10&;video=1807


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-15  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetkým "hnedým" odporúčam prečítať knihu Hlava 22.


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-07-15  (20:02)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ale Hlava 17 Zjavenia je lepšia, lebo je pre všetkých. Yosarian, čo hovoríš na Hlavu 12 Protokolov?


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-15  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  josep heller, hlava 22 /spresnenie/ pre Uiteho


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-07-15  (20:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Yossarian a vojaci sa často zamýšľajú nad vecami, ktoré sa nám javia úplne absurdné a opisujú vojnu z pohľadu obyčajného človeka. Absurdnosť vojny je vykreslená v rôznych detailoch, napríklad niektorým letcom je úplne jedno či zasiahli, alebo nezasiahli cieľ.
Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-07-15  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlava 12: Dosiaľ sme vedeli ovládať hlavy gójskej spoločnosti do tej miery, že na svetové udalosti sa hladí len cez farebné sklá okuliarov, ktoré jej my dávame na oči... Keď povolíme vychádzanie desiatich súkromných časopisov, my sami ich založíme tridsať atď...Tieto časopisy budú mať sťa indický bôžik Višna na stá rúk, z ktorých každá bude zisťovať pulz každej verejnej mienky.


qoqot   |   ip:85.216.16   |   2010-07-15  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  az hitlera riadili zidia z wall street,preco hitler vrazdil najma zidov?ja si myslim ze pravda je ina....ANONYM   |   ip:178.40.72   |   2010-07-15  (22:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Yosarin
Kto tvrdí to že ZSSR riadilo Wall street , ten už musí byť na práškoch. „Wall street“ mal do 1989 smrteľný strach ,už len keď videl červenú farbu, nie to ešte aby riadil neriadenú sovietsku strelu
-nemozem len suhlasit s tebou som rad ze nie su uz vseci zmagoreny s tej propagandy.kedisi kapitalista mal za totalneho nepriatela komunistu-bolsevika ,teras ma zida ktory riadi aj kapitalizmus aj bolsevika.vsak ale vas riadne vymyli ak tomu verite.


ANONYM   |   ip:178.40.72   |   2010-07-15  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco sa zamyslite aby vam ten system co najviac znechutili ak vymyleli ze za bolsevikmi stali zidia a ze komunizmus bolo svynstvo totalne.este stale maju strach ze yb sa ludia zobudlili a zas by si pracujuca trieda zobrala vladu nad svojim statom spat.to je ich nocna mora co ich este stale mata tych co skutocne stoja za kapitalizmom co nic ine nepozna len vykoristovanie masy ludi.hrstkou ludi co si moze kupit armadu a zaplatit ludom co im nevadi pre peniaze zabijat inych.moze tu tarat neviem co aj ten panacik sz kanady ze kapitalizmus je dobry a slobodny system.tomu mozu virit len zaslepeny ludia .ktorym vyhovuje vykoristovat inych.


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-15  (23:04)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Níže uvedený výňatek o Hitlerovi je z díla Robina de Ruitera "Třináct satanských pokrevních dynastií". To druhé je bulla z r. 1555 PP Pavla IV., která je samozřejmě málo známá a mezi PP bullami - (pokud vím) - není uvedena, samozřejmě. Hitlerův vzestup k moci zaměstnává historiky dodnes. Jak se mohl stát německým kancléřem neúspěšný rakouský malíř s neukončeným školním vzděláním, který to za první světové války dotáhl na pouhého desátníka? Čím si vysvětlit záhadný poměr mezi Hitlerem a jeho protihráči? Při pozorném zkoumání těchto vztahů lze totiž odhalit osobité schéma: kdykoli se Hitler na ten či onen způsob dostal do potíží, dostalo se mu pomoci nejen zvenčí, ale také od jeho nepřátel a protihráčů. Stručně řečeno měl vždy možnost najít z daných obtíží východisko.

"Bylo by podivné, představit si celý národ darebáků: je však neméně podivné, vidět národ, složený výhradně z kupčíků, kteří si nepovažují za čest, že jsou občany státu, jenž jim poskytl pohostinství, ale raději šidí jeho obyvatele."
( Kant )
Mnozí nezávislí badatelé potvrdili, že Hitler byl řízen jinými osobami. Jeho úspěchu můžeme porozumět pouze tehdy, budeme-li se zabývat mocí, která za ním stála, stejně jako cíly, které tato moc sleduje!
Psychoanalytik Walter Lange a autor knihy "Hitlerova duše" podává důkaz, že Hitler byl potomek (levoboček) vídeňského barona Rothschilda. Existuje tajný dokument vídeňské policie, která Hitlerův životopis zkoumala. Vyšetřování nařídil rakouský kancléř Dolfuss a vedlo k zjištění, že Hitlerova babička Marie Anna Schicklegruberová otěhotněla v době, kdy pracovala jako služebná barona Rothschilda. Když se Rothschild o jejím stavu dozvěděl, poslal ji do nemocnice v jejím rodné obci; tam se narodil Alois Hitler, otec pozdějšího kancléře.
Pokud byl Hitler skutečně spřízněn s Rothschildy, pak musel být také příslušníkem "třinácti pokrevních linií"! Podporovali satanští ilumináte Hitlera na jeho cestě k moci? Mohl počítat s podporou mocných satanských společností?
Pokud nepochopíme, že skutečně mocní v Třetí říši - tedy lidé v pozadí nacionálních socialistů - byli ilumináte, nikdy nemůžeme proniknout do nejskrytějšího tajemství. Nadále zůstaneme v nevědomosti o tom, jak se všechny nitky sbíhají v jediném vrcholku....

zdroj: http://project-mayhem.blog.cz/0907/illuminati-families-part-ii


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (23:05)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  qoqot - (dobry nick)- židia boli do istej miery tiež obeťmi sionizmu. Poslužili ako základ na "náboženstvo holokaustu", antisemitizmus a ich nedotknuteľnosť, takisto si naklonili verejnú mienku na vytvorenie štátu Izrael, nehovoriac o tom, že tým zdemonizovali narodniarstvo a spravili z toho nacizmus a fašizmus spojený so zabíjaním židov, čo im hralo do karát pri globalizácii.


anonym - nenapadlo ťa, že varianty môžu byť rôzne? čo ked potrebovali studenú vojnu, aby udržiavali ľudstvo v strachu a ľahšie nim manipulovali? čo ked ich Stalin zradil (ved nakoniec bol aj otrávený) atd. P.S. komunizmus bolo svinstvo. Nezabudaj na tych 100 milionov mrtvych ľudi. Socializmus je dobry system, ale nie pod nadvladou sionistov. Preto ja hovorim, že národný socializmus...


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-15  (23:09)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hovorí sa, že z jezuitskej koľaje v Ingolstadtu, vznikla 1. mája 1776 sekta známa ako Ilumináti z Bavorska. Bola založená Adamom Weishauptom. Bol žid, ktorý konvertoval na katolícku vieru a neskôr sa odklonil od svojho jezuitského rádu a založil vlastnú spoločnosť. Ako sa vyvíjala organizácia Iluminátov, tak sa vyvíjali jej ambície, ktoré vyústili v snahy zmanipulovať slobodomurárov k jeho cieľu vlády nad svetom a všetkými finančnými prostriedkami. Weishaupt veril, že len niekoľko vyvolených si môže dostatočne zaslúžiť osvietenstvo a aby vládli celému svetu. Mnohých svojich členov našiel v rôznych lóžach, ako napríklad u slobodomurárov, v ráde kruciátov a iných legálnych starovekých rádoch. Ilumináti sa pod vedením Weishaupta postupne stali otvorene deštruktívnou luciferskou spoločnosťou, ktorá v učení a rituáloch bola opakom kresťanstva. Po zákaze v roku 1786 oficiálne rozpustil organizáciu a prešiel do ilegality. Všetko sa to dialo na príkaz francúzskej vetvy rodiny Rothschildovcov. Potrebovali Weishaupta na inováciu Protokolov sionských Mudrcov alebo aj nazývané Sionské protokoly je text opisujúci údajné plány Židov na ovládnutie sveta. Túžili po svetovláde, po vytvorení moderných otrokov pomocou peňazí a chceli zmanipulovať všetky národy.

Ďalej použiť peňažné a sexuálne úplatkárstvo na dosiahnutie kontroly ľudí na vysokých miestach, všetkých vlád a v iných oblastiach tohto úsilia. Zatiaľ čo sa Weishauptova skupina nedožila 19. storočia, niekoľko iných skupín so svojimi vlastnými rituálmi od tej doby používalo označenie Ilumináti. Tieto skupiny tvrdia, že majú svojich členov a lóže po celom svete. Jednotlivé vetvy Rothschildovcov financovali Napoleona, Veľkú Britániu, Nemecko a iné krajiny. Po skončení napoleonských vojen očakávali Rothschildovci, ako skutoční vodcovia Illuminátov, že európske národy sú také zdecimované a u nich zadlžené, že bez väčších problémov sa im podarí realizovať ich zámer s vytvorením základov spoločenstva štátov, pod ich výlučným vplyvom. Intelektuála Karla Marxa poverila v roku 1847 skupina Liga človeka, aby napísal Manifest komunizmu, ako demagogické vnadidlo pre masy. Marx hral v celej veci podriadenú úlohu, bol pešiakom v hre, ktorú hrali mocní za kulisami. Modernizoval revolucionizujúce plány a princípy Adama Weishaupta, zakladateľa Illuminátov. Ruský cár odhalil ich zámery a rokovania na Viedenskom kongrese znemožnil. Vtedajšia hlava rodu, Nathan Rotschild, rozzúrenie prisahal, že on alebo jeho potomkovia zničia cára aj s celou jeho rodinou. Jeho potomkom sa to v roku 1917 podarilo naozaj dôkladne. Rusko sa stalo pokusným územím pre socialistické experimenty, ktoré odmietali uskutočňovať v západných krajinách. Ilumináti vedeli, že vytvorením dvoch polarít bude manipulácia najjednoduchšia. V roku 1917 vypukla pod tajným vedením lóží boľševická revolúcia v Rusku, ktorá bola výhradne židovsko-murárskou revolúciou. A rovnako tak aj naplneným snom slobodomurárov o štáte.

Komunizmus bol prevažne dielom Iluminátov o krajine bez cirkví, morálky, kde deti namiesto rodiny vychovával štát a kde všetci boli podriadení najvyššej autorite a to štátu. Prvá svetová vojna mala byť vedená tak, aby zničila ruský cárizmus a pretvorila Rusko na pevnosť bezbožníckeho komunizmu. Následné budovanie komunizmu malo zničiť iné vlády a oslabiť kresťanstvo. Mali byť položené základy komunistického bloku, ktorý by vystupoval ako protipól spojeného kresťanstva. Keď sa Stalin dostal k moci a začal viesť svoju vlastnú politiku, zbavoval sa všetkých, čo mohli ohroziť jeho moc, vrátane samotných strojcov komunizmu. Ilumináti pochopili ako ľahko sa im môže komunizmus vymknúť spod kontroly a tak začali pripravovať jeho pád, ktorý prišiel takmer súčasne v celom východnom bloku v roku 1989. Druhá svetová vojna mala byť vyvolaná fašistami a politickými sionistami. Vraždenie Židov malo napomôcť zničeniu nacizmu a nástupu moci politického sionizmu tak, aby mohol byť v Palestíne vytvorený Izrael. Tretia svetová vojna má byť podnietená konfliktom, ktorý agenti vyvolajú medzi politickými sionistami a mohamedánskym svetom. Vojna má spôsobiť vzájomné zničenie Islamu a sionizmu Izraela. Ostatné národy, rozdelené v tejto otázke, majú bojovať až do absolútneho vyčerpania. Slobodomurári rýchlo pochopili, že jednoduchšie ako ovládať ľudí diktatúrou komunizmu, je dať im falošný pocit slobody, demokracie, názoru a myslenia v kapitalizme. Preto sionisti spolu so slobodomurármi už vyše storočia vlastnia takmer všetky dôležité médiá vo svete ako sú CNN, Warner Bross, Metro Goldwin Mayer, Spelling, Times, BBC a mnoho ďalších.

Pomocou obrovskej moci, akú im dávajú médiá, dokážu zmeniť verejnú mienku zo dňa na deň. Ich médiá vedú tvrdú kampaň za liberalizáciu potratov, homosexuality, pornografie, drog, multikulturalizmu, multirasovosti, rozpad tradičnej rodiny a iné. Je potrebné pochopiť, aby sme prestali kritizovať ľudí za to, akí sú. Jedná sa o to, že predtým to bolo normálne a ľudia sa nad tým nepozastavovali, no teraz to úplne začína chodiť do módy, lebo médiá sa pokúšajú nasmerovať ľudí iným neprirodzeným smerom, čo sa týka aj pornografie a podobne. Tu by sa dalo polemizovať o tom, do akej miery treba akceptovať nové názory. Týka sa to toho, že všetko sa spoločnosť pokúša zmeniť nechutné na normálne. Napríklad Holanďania majú politickú stranu, ktorá chce zlegalizovať zoofíliu a pedofíliu a myslím si, že tu už to zachádza do extrému a my máme rozum na to, aby sme posúdili morálnosť a nemorálnosť a nie, aby sme počúvali televíziu, ktorá nám ponúka hodnoty a názory, ktoré neprichádzajú od nás.

Všetko, čo je nemorálne, tak médiá premenili na módne. Takáto ohlúpnutá masa je najjednoduchšie ovládateľná. Slobodomurári to nazývajú "urobili sme z človeka rozumné zviera". Takto zaslepené národy nemôžu vidieť ako sa ich národy rútia do záhuby, ako volia bábkové vlády a ako im pred oči predkladajú falošný obraz slobody, pričom sa stávajú čoraz väčšími otrokmi vo vlastnej zemi. Konšpirační teoretici zdôrazňujú spojitosť medzi Iluminátmi a Slobodomurármi. Predpokladá sa, že niektorí zakladatelia Spojených štátov boli Slobodomurármi a boli Iluminátmi skorumpovaní. Symbol vševidiaceho oka a nedokončenej pyramídy na Veľkej pečati Spojených štátov, ktorá je vyobrazená na rube pečati jednodolárovej bankovky, sú často citovanými príkladmi vždy prítomného a pozorného dohľadu Iluminátov nad Američanmi. Kresťanstvo a prebudené Slovanstvo sa javí ako jediná možná hrádza schopná zastaviť príval záujmov niektorých finančných kruhov, reprezentovaných práve slobodomurársko-iluminátskym snažením. Profesor Zbigniew Brzezinski v jednej zo svojich štúdií napísal, že plány vlády pre budúcnosť Ameriky sú priamo spojené s vplyvom technológie a obsahujú postupné budovanie viac kontrolovanej a riadenej spoločnosti. Takáto spoločnosť by bola ovládaná elitou, ktorá by neváhala dosiahnuť svoje politické ciele použitím poslednej modernej techniky na ovplyvňovanie verejnej mienky a udržovanie spoločnosti pod prísnym dozorom a kontrolou. Namysli máme mikročipy, ktoré by sa mali implantovať ľuďom, aby boli kontrolovaní a strážení ako ovce na pasienkoch.

zdroj: http://project-mayhem.blog.cz/0907/nwo-crimenetwork-ii


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-15  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalina odstavil Berija. Je ,ale pravdou, že Sovietsky židia, už mali pristavené vagóny, ale to iba s toho dôvodu, že Izrael sa odmietol vydať komunistickou cestou. Pletieš ,prekrúcaš,.....


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (23:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  anonym - nenapadlo ťa, že varianty môžu byť rôzne? čo ked potrebovali studenú vojnu, aby udržiavali ľudstvo v strachu a ľahšie nim manipulovali? čo ked ich Stalin zradil (ved nakoniec bol aj otrávený) atd. P.S. komunizmus bolo svinstvo. Nezabudaj na tych 100 milionov mrtvych ľudi. Socializmus je dobry system, ale nie pod nadvladou sionistov. Preto ja hovorim, že národný socializmus...

Jediny pravy socializmus bol v SOvietskom Zvaze a tam Stalin nevyhladil 100 milionov ludi, Stalin obycajnych ludi nezabijal, iba tych ktory sa nechceli vzdat svojho velkeho majetku, lebo chudobny nemali nic. Cize zabijal biskupov, ktory nechceli uvolnit svoje klastori aby ich premenili na nemocnice, zabijal feudalov a slachtu, ktora nechcela uvolnit polia, aby mohli nastupit stroje a obrabat vo vacsom podu, aby sa mohli stavat cesty atd. V ramci doby Stalin Sovietsky zvaz zachranil, pretoze keby nebol stalin tak Amici a zapadna europa by bezproblemov vyrabovali Rusko a ostali by len krajinou tretieho sveta a nie svetovou velmocou. Bol to Stalin, ktory zrovnopravnil muza a zenu, dovtedy zena bola zamknuta doma a nemohla sa realizovat, ale v SZvaze sa ukazalo, ze je schopna aj bojovat ked treba :)). Stalin bol zelezne srdce, ale obycajnych ludi sa nedotkol, staci sa mu pozriet do oci a mozte to citit.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (23:29)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  netreba zabúdať aj na to, že oba systémy jak komunizmus, tak kapitalizmus sú brutálne protikresťanské a je len jedno náboženstvo, ktoré má zakotvený odpor ku Kristovi a takisto nenávidia Bibliu, lebo tam je jasne napísané, čo si o nich Kristus myslel (o farizejoch, ktorí spísali Talmud).

Yosarian - je tu ešte možnosť, že tým, že Hitler a Stalin prenasledovali židov ich v nahnali do Izraela ako dobytok, inak by ich tam len ťažko dotiahli, keďže židom bolo v hostiteľských krajinách dobre. Obyčajní židia sú tiež len figúrkami na šachovnici sionistov...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (23:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tipek - hovorila som aj o čine. Inak ty čitaš dosť komunistickej propagandy čo?


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB--- narodny socializmus nemoze dospiet nikde inde, ako len k fasizmu, ako to prezentovali Japonci, Nemci a Taliani. Socializmus znamena konspiraciu kapitalistov zo strachu pred nastupom komunizmu a idea naroda vedie v spojitosti so socializmom velky lahko k fasizmu. Komunizmus sa o narod nestara. Take myslienky, ako nebudu potrebne peniaze, budujeme mier sa neobjavili v ziadnom systeme, iba v komunizme a tak je to spravne...


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB- kapitalizmus nie je protikrestansky, lebo funguje na triednom stiepeni, cela hierarchia Cirkvy je triedne stiepenie na high society a zbytok :)).

o komunizme si treba nieco precitat, a nie len hodnotit podla kapitalistickej a krestanskej propagandy.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-15  (23:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tipek - niečo o komunizme:

V tejto novej organizácii ľudstva sa synovia Izraela rozšíria po celom svete, kde sa bez priamej opozície stanú riadiacim elementom, najmä po tom, čo získajú kontrolu nad pracujúcimi triedami. Vlády národov vytvoria univerzálnu republiku, ktorá padne bez námahy do rúk židom pod zámienkou Víťazstva proletariátu. Súkromné vlastníctvo bude odstránené vládcami židovskej rasy, ktorí bude všade kontrolovať verené financie. Takýmto spôsobom bude realizovaný prísľub Talmudu – že keď príde čas, Mesiáš príde na zem a židia získajú kontrolu nad celým svetom.
Karol Marx, v korešpondencii


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je nahoda, ze Hitlerovi zehnali knazi o com sa velmi malo pise ak vobec :)). Inac Hitler spravil s terajsich nemcov najvyspelejsi narod na svete a nie nahodou sa tak pozbierali a su najsilnejsi po ekonomickej a zacinaju byt aj po duchovnej stranke. Uz nenaletia na rozne ideologie, ze su super rasa, rovnako nenaletia na chore nabozenstva, lebo videli svojich knazov ako zehnali Adolfovi a tak mozu hladat pravdu uplne otvorene.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (23:38)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  LenkaB citujes tu znova len kraviny, preco potom po krvavej revolucii v Rusku Zidia zo strachu poutekali prec z Ruska??? :))) si nevzdelanec.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-15  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K Izraelu: Bez pomoci krestanskych krajin V.Britanie,Ameriky a spol. by Izrael nemohol existovat ani dva tyzdne. Stat Izrael vznikol ako konspiracia krestanskych krajin voci zidom, aby znova boli v permanentnom napati medzi Moslimskymi krajinami, ktore sa snazia pouzit na znicenie Zidov a aby krestanske krajiny mali aliby, ze oni nic iba muzikanti. Preco ak krestanske USA tak chceli pomoct zidom neuvolnili par km-stvorcovych v Americkej pusti a nevyhlasili stat Izrael? v State Oregon je daleko vacsia pust uplne neobyvana dodnes, tak taku istu pust mohli nechat Zidom v USA, ale nie, oni ich dali do centra sfanatizovanych moslimov, ktory ich nenavidia viac ako cele fasisticke Nemecko.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (01:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tipek meleš samé hovadiny! Ťažko povedať či si zfanatizovaný chazarskou propagandou alebo to robíš zámerne. Ale podla toho čo píšeš, tak asi to druhé. Z chazarov robí chúdence a kresťanov okydáva. Veď za všetko môžu kresťania a chazari sú len obete omg!BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (01:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tipek z takýmito dezinformáciami tu moc vody nenamútiš, choď radšej na SME.sk tam budeš výtaný!


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (01:40)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ľudia viete čo neznášam? Ak sa niekto zapajá do diskusie a vie o téme veľké hovno. Pretože rozumný človek ak sa danej téme nevyzná, tak sleduje diskusiu a nevypúšta do sveta samé hovadiny ako podaktorí. Z toho vyplíva, že dotyčný pracuje pre buď vyvolený národ alebo je úplny hlupák.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (01:43)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Holokaust nemá nik iný na svedomý ako samotní židia!
Hitler bol žid a s ním všetci vysokopostavení gestapáci boli tiež židia. Ten kto prišiel s konečným riešením pre židov bol čistokrvný žid! Židovský bankári splu s Wall street podporovali Hitlera, bez ich peňazí by nemohla ani začať 2. svet. vojna. Židovský bankári dokonca predlžili vojnu o 3 roky.
Kto má krv potom na rukách?
Holokaust vznikol z pár dôvodov:
1. Vytvoriť samostatný štát pre židov (Izrael)
2. Aby židia získali plnú imunitu. ( Skúste niekde povedať niečo zlé na žida, ktorý vykorisťuje a živý sa úžerou. Čo vám nato ľudia povedia? Že ste Nácek, Fašista, Rasista!!! Proste len toto vedia povedať užitočný idioti. Nemusíme ani ďaleko chodiť stačí sa pozrieť do diskusii na dolezite.sk)
BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (01:51)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Chazari si vybudovali pomocou holokaustu silnú imunitu. Ak idete proti človeku, ktorý má chazarské korene. Tak začne vyťahovať holokaust a začne vás obviňovať z antisemitizmu. Ale je úplne jedno, že on prvý začal ubližovať vám napríklad. A užitočný idioti ho ešte podporia. Toto isté robí Izrael, kto sa opováži mu protirečiť tak vyťahuje ako argumenty holokaust a robí z vás antisemitu.
Podobnú imunitu majú aj cigáni, ak sa len zle pozriete na cigáňa, ktorý vás okradol, tak ste rasista. Je úplne jedno, že vás okradol, oni to môžu. My máme len držaž hubu a nechať si srať na hlavu. Zvratený systém!


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (01:55)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Málo ľudí vie, že Hitler, Cherchill, Lenin a Stalin... boli všetci Slobomurári.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-07-16  (02:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Bez pomoci krestanskych krajin V.Britanie,Ameriky a spol. by Izrael nemohol existovat ani dva tyzdne. Stat Izrael vznikol ako konspiracia krestanskych krajin voci zidom"

Preto aby si nepomýlil ostaných ľudí, ktorí hladajú pravdu, tak vyvrátim tvoj zvratený irelevantný manipulatívny a demagogický argument.
UK a USA majú Sionisteko-satanistické-iluminátske-chazarské-slobodmurárske korene. Myslím vládnucu vrstvu, ktorá rozhoduje o všetkom samozrejme a ktorá stála za vytvorením Izraela.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-16  (02:24)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ja nemam potrebu obhajovat Zidov a nepovazujem ich za ziadnych svatcov, akurat ze su inteligentnejsi ako zvysok populacia a nie nahodou na tak maly pocet voci zvysku sveta ziskal az 40% nobelovych cien Zid.
Zidia maju oproti zvysku sveta vacsiu inteligenciu z prosteho dovodu, ze po starocia boli v otroctve a tym sa ich inteligencny potencial nevyuzival. Az Mojzis ich vyhecoval k revolucii bajkami o vyvolenom narode, aby ich posilnil, zeby sa vzburili proti Egyptanom a tak po rokoch cesty, ked uz bol Mojzis unaveny a stary lahol kdesi v pusti a toto je zasnubena Zem od Boha :)). Divny to Boh, ked im da taku Zem v pusti, ale budis :))).
Ked dlho nepouzivas podu, tak a potom zacnes a zidia nepouzivali svoj inteligencny potencial v otroctve velmi dlhu, tak zacne byt velmi urodna to je jeden z dovodov, ze preco Zidia produkuju inteligentnejsich ludi ako zvysok sveta. Rovnako ako aj preto, ze sa pohybovali na hrane smrti, ak si v pernamentnom ohrozeni zivota, tak sa stavas pod tlakom inteligentnejsi, nie nahodou ludia, ked su v ohrozeni su schopny takych cinov a napadov,ktore by nikdy neboli schopny vymysliet, ale rozne situacie vymackaju z ludi ich hlbinny potencial a tak to je aj so Zidmi, ktory su ustavicne medzi krestanmi v ohrozeni, ale prezivaju...

Nechap ma nespravne, ze teraz som nejaky ZId, alebo Zidofil, to absolutne nie. Zid znamena v inom zmysle slova vychcanost a ze tvojim bohom su peniaze, nenajdete materialistickejsich ludi ako su Zidia aj ked Krestania uz ich dost dobehli, vlastne dnes uz tu je zido-krestanstvo :)), takze sa neurazaj BOBO pod vplyvom krestanskeho fanatizmu a nevkladaj do mojich ust to co som nevyslovil, mne je jedno ci si zid, krestan, mohamedan vsetko su to choroby, ale iba rozoberaj motivacie a ich boje bez toho aby som sa zo ziadnym z tychto pozorovanych objektov stotoznoval, to je jedina cesta vidiet veci take ake su


Antabus   |   ip:68.25.228   |   2010-07-16  (02:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Lenka spravila pekný prieskum do histórie. Prave mam rozpísaný záver k tomuto článku, preto nebudem uvadzať žiadne doplnujuce linky.
ANONYM musí pochopiť, že žijeme v matrixe. Archívy boli zavreté a tak sa pravda postupne dostava napovrch. Oligarchia nepočítala, že sa im to takto uvolní, čo potvrdil Zbiggy Brzezinsky v jeho reči pred CFR. Tentoraz ľudstvo nezabudlo ako predtým X krát.
Bankstri si z lakomosti na seba ušili bič. Ked Jožo Stalin vzkopol Trockého a pretrhol väzby na bankstrov tak začali, napriek kríze, investovať do nemeckého priemyslu. Zámerom bol útok na Stalinovo impérium. Ale nemci im prešli cez rozum a vytvorili vlastné platidlo a taktiež odstavili bankstrov. A to už bolo priveľmi blízko v Európe a iní by mohli nasledovať príklad. Tak sa spojili zo Stalinom proti nemecku. Toto museli zničiť stoj čo stoj. NSDAP urobili jedinu vec: plnili svoj program a sľuby, čo sa im stalo osudným.
Všetko šlo ako po masle, zo Stalinom sa bratovali až kým neprišlo na lámanie chleba. Bretton-Woods. Stalin to odmietol a nazval to dolárovým imperializmom. Už v roku 1945 bankstri plánovali utok na sovietsky zväz, pretože Stalin odmietol Bretton-Woods. Čo by znamenalo falošné peniaze na úver a úroky.
http://www.hermes-press.com/dollar_imperialism.htm

Na tejto stranke su frajeri. Operation Unthinkable.
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=11&;t=139411

Kedze Stalin mal 13 milionov vojakov, tak to vzdali a vytvorili NATO. Sadama Husajna podobne pouzili proti Iranu. Prisiel o hlavu. Stalina zavrazdili, prisiel Chruscov, vztahy sa oteplili a vysledkom bol podvod s letom na mesiac.
Sutton: The best enemy money can buy. Tato kniha stala profesora akademickú karieru.
http://www.reformed-theology.org/
Kliknite na SRT Books


Antabus   |   ip:68.25.228   |   2010-07-16  (02:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.ihr.org/news/weber_ww2_may08.html


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-07-16  (02:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hitler bol Zid. To vacsiu kravinu som uz daavno nepocul. Oni su dost rozoznavatelny a na Slovensku ich vela nemame, videl si ty BOBO niekedy zida, ked o nich tak odusevnene rozpravas? :))


ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam otazku na vsetkych a hlavne na veriacich co sa tyka fatimskeho proroctva.v druhom z nich ziadala zevraj panekamaria pozehnat rusku bolo to pred 1960 papeza ze tak zachrani svet a ruzko nepadnne.,papez vsak tak neurobil koli tomu ze to boli bolsevici,ked ten system bol tak hnusny a zabil mmiliony ludi tak mi vysvetlite preco to od neho chcela,to ze to neurobil mu bolo vysvetlene v tretiom ktore je dodnes tajne.tak preco by to odneho chcela?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-16  (09:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Napr. aj Bar Rafaeli je židovka...a? Všimni si, že nacistický pohlavári propagovali blonďakov z modrymi očami - "arijsku rasu" a nikto z nich taky nebol. Nema to logiku...

Toto si pripni na chladničku, keď pôjdeš večer papkať:

V politike sa nič nedeje náhodne. Pokiaľ k niečomu došlo, bolo to zariadené!

F.D.Roosvelt, americký prezidentLenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-16  (09:09)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Anonym Panenka Mária hovorila aj o "červenom drakovi", o vyčíňaní diabla. Rusko malo silné kresťanské korene, kým tam začal bačovať boľševizmus


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-16  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ti asi fakt začnem veriť , lepšiu agitátorku , ako teba som ešte na môjdušu nevidel.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-16  (09:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  čo? ved sa pytal, ja som mu iba odpovedala. ďakujem za kompliment, od zaryteho bezbožnika si to fakt cenim...)


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-16  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie som ateista som agnostik


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-16  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre nacionalistov som globalista,pre globalistov nacionalista, pre židov antisemita a pre antisemitov žid, pre krestanov ateista pre ateistov moralista...... a ja iba hľadám pravdu.


ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB | i
mala vec az na to ze si to prehliadla mal mu pozehnat tesne pred rokom 1960 nie pred revoluciov VOSR.tak nvm tu tvoju odpoved moc nechapem.


ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Antabus
ano zijete v metrixe a coraz vacsom ked citam tie vase prispevky,uz ani neviete kde vlasne je cervena a kde modra ide im to fakt dobre.jedna vec este zid obycajny nemoze za nic lebo ty co vsetko riadia a nmanipuluju vas nemaju radi ani zidov,
bobo nevyhanaj cloveka na smetisko ked ma ine nazory ako ty skor ty by si s tvojimi nazormi bol smetak jak vysity.
typek
mas spravne docela nazory, a to asi stve bobalebo su nie take ako potrebuju manipulanti mas:))))


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-16  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym – nikdy ťa nenapadlo, že prave ty si zmanipulovany? Že mocni tohto sveta chcu, aby sme volali po návrate komunizmu, aby mohli opäť nastoliť diktaturu?

Požehnanie Ruska – no nemam o tom veľa informácií, určite nechcela Panna Mária požehnať Rusko, aby šírilo anti-kresťanstvo a vyvražďovanie kresťanov, to si myslim, je jasne aj bez tych otazok..ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm jak myslis ze aj som zmanipulovany:))ja si pametam socik co tu bol velmi dobre ja pravda ze uz ku koncu ale pamatam a moc mi nereze ked niekto sustavne kyda na ten system a obhajuje tento .lebo moj nazor je podla mojej osobnesj skusenosti ze ten bol omnoho lepsii,co ti potvrdi mnoho obycajnych ludi aj teraz co zili vstedy.len oficialne vysie kruhy ako havel a ty debilkove co okradli tento stat a zbohatli na nom ma furt presviecaju ze som źil v biede,.a k tej viere co ty tvrdis ze bola prenasledovana komunistami tak ja odmalicka som chodil do kostola a mohli mi zakazovat ,viem ze aj ucitelia chodili nie v meste ale do dedini kde neboli tak na ococh a nic sa im nedialo, a to ze pozatvarali kat,fararov niektorych ,hm si myslim ze nie koli vere ale koli tomu ze robili peklo a boli poti zriadeniu socika a preto skoncili v base ,a ta viera za sociku bola lepsia lebo vtedy to aj farari robili zo skutocneho presvedcenia anie koli biznisu jak teraz tak prosimta porozmyslaj.a amm este na teba jednu otazku pod tym to nikom vystupoval kedysi kaolko tak kto si?:))si bpola ptrec a karolko sa hral na teba alebo co?


ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to fatimske proroctvo preco neovladas ,ked si taka katolicka jak sa tu tvaris,mne je zahadou:)rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-16  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym s tym sa neda nesuhlasit, problem je v tom, ze tu prispievaju ludia, co poculi o minulom zriadeni len z medii, ale realne v nom nezili. Takze by sa k tomu mali vyjadrovat trochu inak, lebo stale len dookola papouskuju mainstream.I Ja som v tom case nadaval na ten system, ale v kontexte s tym, co prislo, je to z blata do kaluze.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-16  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako som už x-krat pisala, súhlasím v tom, že socializmus je lepší systém, ale NARODNY SOCIALIZMUS, lebo ten globalizovaný by bol veľmi zneužiteľný opäť tými najväčšimi hajzlami, ktorých nosi tato zem, ktory chcu vladnuť, ktorych na to „predurčuje“ ich chora viera v nadradenosť a vyvolenosť

O fatimskom proroctve som čítala, ešte keď som bola menšia, ale naozaj ti teraz neviem povedať, ako presne to bolo myslené, tak sory, že som katolička a neviem. Keď veľmi chceš, tak sa na to pozriem a cele proroctvo ti možno objasním ok? Katolici su tiež len ľudia ako ty, nemaju na všetko odpovede, tak ako ty. Len v niečo veria...

Čo sa tyka tych fararov, videla som ako mnoho kňazov hovorilo o tom, ako ich prenasledovali, v ZSSR boli vypaľované kostoly a vraždení kňazi (nehovoriac o 20 miliónoch mrtvych kresťanov), takže niečo na tom asi bude, nebudu to len nejake povery, však.

Dalšia vec, som Lenka. Neviem kto je Karolko, ale je to celkom pravdepodobne, už som tu asi 3-krát zažila situaciu, že niekto zneužil môj nick a nechcem si ani predstaviť čo dotyčny Karolko v mojom mene popisal. Naozaj zvlaštny stav, že niekto potrebuje pisať pod cudzim nickom...mne by sa to zdalo fakt divne a ešte muž pod ženskym, holt, každy mame svoje zvlaštnosti...ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka
skade mas tych dvadsat milionov ?aj na katinu su dva nazory jeden hovori o rusoch druhy o nemcoch,vyber si kto bol ta skutocna svina co ich zabil.a na koho to chcu hodit.
rafael dik od neveriaceho ako ty to potesi ze mame aspon na politiku podobne nazory:)


ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco aj havel ti odprisaha ze bol dizident a ze usiel za kopecky a su nazory a to som cital v narodnej obrode ktoru na jeho prikazu kazali stiahnut z predaja ale nastastie sa mi dostal jeden vytlacok skor ako to stiahli a to ti prisaham ze neklamem,ze ho KGB vyviezlo a zamavalo mu tam a vsemozne mu pomahalo aby bol akoze dizident:)takze tak nie vsetko je tak ako sa pise a nie vsetko je tak ako sa pise na konspiracnych veboch,lebo aj tie zneuzivaju plateni manipulanti,a je velky problem si zachovat nadhlad nad vsetkymi tymi zavadzajucimi clankami a tahmi na manipulovanie a najst skutocnu pravdu.viem ako sa manipulovalo ked tu bol socik a viem ze kapitaliti boli totalny manipulanti a ocirnovaci v tom su odbornici na ntu a nestitia sa nicoho dokonca aj zabit prezidenta pod falosnou vlajkou alebo ludia a na nich to hodit,takze ja by som s tymi obetami bol dost opatrny lebo ako tipek napisal jedine komunisti mali hesla mier a praca na celom svete a nie ty ludomili kapitalisticky co nevahaju zabijat svojich dokonca zachranarov a hasicov a ja takym ludom mam velky problem verit.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-16  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tom čo pišeš s tebou suhlasim. Havel bol riadny hajzlik a pokrytec, slobodomurár. Tie ceny čo podostaval mu podavali tiež len tí jeho kumpani a mecenáši.

Anonym točiš sa v jednom a tom istom kruhu – komunizmus alebo kapitalizmus, ľavica alebo pravica, všetko jedna haveď, stači sa pozrieť ako rychlo sa zapaleny komunisti z ničoho nič stali tvrdymi kapitalistami. Najprv zhabali majetky v rámci štátu, potom prišli s revolúciou a začali ich skupovať do zahraničia a nadobúdať pomocou štátnych úverov. Manipulanti boli jak komunisti, tak kapitalisti (tí samozrejme pokročili na vyšší level, lebo kym pri komunistoch ľudia vedeli, že ich klamú, pri kapitalistoch si to mnohi neuvedomuju....ANONYM   |   ip:95.102.18   |   2010-07-16  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm ze by to boli komunisti z presvedcenia to mas ako z fararmi nemyslis?su co to robia len pre biznis a su taky co to robia koli vere panaBoha.a po neznej vysli krisy na podium lebo bola nezna a nie krvava keby bola krvava tak vyndu len ty co maju odvahu a charakter.tot vse:)a ecela pravda o tom a ten co mal charakter skoncil na dialnici.


firex   |   ip:84.72.12.   |   2010-07-17  (02:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no uz je to tu komplet psychiatria...


3glav   |   ip:188.112.6   |   2010-07-17  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka B-Jeden výnimočno kvalitní článek na Dolezite. Moje poznanie – niekdo Dal pojkyn na ukončeni 2.WW, nemcuri mali A-bombu odskúsanou, lietadlá boli schopné dopravit bomki az do Vasingtonu, ci Nju Jorku a vojna skoncili. Zvlastne.
Nehcite po mne dukazy, su len ich hladajte. Congratulation (slovensky Gratulujem). dokument na STV - Obchodbní partneri A. HitleraAzgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-17  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kde mali, mudrlant, Nemci tú svoju A-bombu odskúšanú?


faust   |   ip:213.151.2   |   2010-07-19  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fiha, tak hitler a cele vedenie SS boli zidia, ktory splynovali svojich sukmenovcov, aby mohli vytvorit stat izrael - pekne, nadherna logika. nemci mali a-bombu, atd... viac paranoidnych zlatanin som uz dlho nevidel, k tomu, aby clovek pochopil historiu treba mat poznatky aj z filozofie, psychologie, sociologie, atd. s tym je vsak vela roboty, tak si radsej vymyslime nejaku scestnu somarinu.


rastoH   |   ip:195.146.1   |   2010-07-20  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 LenkaB:
myslim, ze mas velmi dobry prehlad :)
a ked citam Tvoje komentare versus komentare niektorych inych diskutujucich, tak mi pride luto, ze iba malo ludi aspon zbezne chape ulohu sionistov v 1. a 2. svetovej vojne..


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-20  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre faust:

Hňupe choď radšej si zapnúť TV.

"fiha, tak hitler a cele vedenie SS boli zidia, ktory splynovali svojich sukmenovcov, aby mohli vytvorit stat izrael - pekne, nadherna logika"

Naštuduj si niečo o tomto a potom tu môžeš niečo spochybnovať. Hitlerov dedo bol Rothschild dokonca. Problém spočíva v tom, že ty všetkých židov hádžeš do jedného vreca. Tí čo skončili v koncentrákoch boli pre židovskú elitu nepotrební a zároveň dobre využitelní pre svoje velikášske ciele. Neboj sa židovská elita v koncentrákoch neskončila, tam skončili len bezvýznamný chudáci, ktorých nepotrebovali. Židovská elita týmito židmi dokonca aj pohŕdala kvôli zmiešaným manželstvám s gojimami.

"k tomu, aby clovek pochopil historiu treba mat poznatky aj z filozofie, psychologie, sociologie"

Hlavne že ty si ju pochopil, žereš mainstream!


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-20  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zlatý výber z Talmudu (Talmud je židovská posvätná kniha, ktorej sa židia držia) :

„Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“ – (Midrasch Talpioth 225)

„Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“ (Orach Chaiim 57, 6a)

„Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“ – (Kethuboth 3b)

„Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“ – (Zohar II, 4b)

„Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“ – (Sanhedrin 104a)

„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“ – (Schabbat 105a)

„Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“ – (Zohar I, 168a)

„Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“ – (Babha Kama 113a)

„Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“ – (Talmud IV/3/54b)

„V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“ – (Erubin 43b)


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-20  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rastoH, dakujem, niektori sa aj tak nebudu chcieť zamyslieť a vždy budu mleť o snehulienkach a trpaslikoch.

Bobo - ale ved Talmud je predsa uplne neškodna kniha :)


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-20  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alebo mlieť bájku o drevenej modle a troch skobách...


faust   |   ip:213.151.2   |   2010-07-20  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO:
cize aj himmler bol zid? hess tiez? atd. to, ze hitlerov dedo bol zid neznamena, ze cela ta velka nenavist voci zidom bola komedia, velke mnozstvo najvacsich mozgov v 18-19) storoci (kant, wagner) malo v istom zmysle protizidovske narazky, pretoze mali pocit, ze zidia ozobracovali a rozbijali nemecky narod. v takomto prostredi zacinal svoju "karieru" aj hitler. zeriem mainstream aj nemainstream, aby som neuviazol v tych paranoidnych blaboloch, ako ty, hnupe.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-20  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth, je mi naozaj ľúto, že tvoje duševné schopnosti sú také skromné . Holt, bezduchý jedinec vidí len skoby a drevo...

Faust nikto nehovori, že všetci nacisti boli židia. Ide o to, kto ich dostal k moci a podporoval. To nepriateľstvo voči židom malo tiež svoj základ v Europe a nevzniklo z ničoho nič. Napr.len u nás na Slovensku vlastnili veľké % majetkov, ktoré získavali mnohokrát nečestnými spôsobmi...N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-20  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cenzúra


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-20  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  žiaľ cez cenzúru mi neprejde príspevok, ale budem ešte skúšať ho sem pridať...


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-21  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyberám časť textu z prepisu prednášky od Myron C. FAGAN-a, možno to niekomu čo-to objasní... (pre záujemcov o celý prepis prednášky dám odkaz na jej stiahnutie na konci textu).

"Nyní se vraťme k problému celého plánu na zřízení jednosvětové vlády a manipulacím, které byly nutné k vytvoření druhé "Ligy národů", příbytku takové vlády. Jak jsem již řekl, spiklenci věděli, že jenom další světová válka může zajistit úspěch jejich plánu. Musela by to být tak strašná válka, že by celý svět křičel po vytvoření nějaké světové organizace, která by navždy zajistila mír. Ale jak takovou válku rozpoutat? Všechny evropské národy žily v míru. Nikdo se nehádal se svým sousedem a jejich figurky v Moskvě by se jistě také neodvážily začít válku. Dokonce i Stalin si uvědomil, že by to znamenalo svržení jeho režimu, pokud by takzvané "vlastenectví" ruský lid nepostavilo za něho.

Ale konspirátoři museli mít válku. Museli najít a vytvořit nějaký důvod, který by ji rozpoutal. Našli jej v malém, nenápadném a odporném mužíkovi, který si říkal "Adolf Hitler". Hitler, chudý rakouský malíř pokojů, byl desátníkem v německé armádě. Porážku Německa pociťoval jako osobní křivdu. Začal burcovat lůzu v Mnichově, jedné oblasti Německa. Začal horlit o obnovení velikosti německé říše a o moci německé solidarity. Obhajoval obnovení staré německé vojenské síly, která by byla schopna dobýt celý svět. Kupodivu, Hitler, ten malý klaun, měl schopnost vyburcovat davy a měl v sobě určitý druh magnetismu. Ale nová vláda v Německu nechtěla další války a neprodleně uvrhla tohoto odporného rakouského malíře pokojů do vězení.

Aha! Zde je ten člověk, rozhodli konspirátoři, který, pokud bude správně veden a financován, by mohl být klíčem k další světové válce. A tak, zatímco byl ve vězení, Rudolf Hess a Göring napsali knihu, kterou nazvali "Mein Kampf" a přisoudili její autorství Hitlerovi. (Přesně tak, jako Lipdenov napsal "Mission to Moscow" a její autorství přisoudili Josephu Daviesovi, tehdejšímu našemu velvyslanci v Rusku a loutce CFR.) V knize "Mein Kampf" pseudoautor Hitler popsal své rozhořčení a způsob, jak obnovit velikost německého národa. Konspirátoři potom zajistili rozšíření této knihy mezi německý lid, aby vzbudili jeho fanatické stoupence. Po jeho propuštění z vězení (také zaranžovaném konspirátory), jej začali připravovat a financovat na jeho cesty do ostatních částí Německa, aby zde mohl vést své buřičské řeči. Brzy začal získávat rostoucí počet následovatelů mezi veterány války, který se brzy rozrostl v masy lidí, kteří v něm začali vidět zachránce jejich milovaného Německa. Potom se stal vůdcem "armády hnědých košil", která začala pochodovat ulicemi Berlína. To vyžadovalo mnoho peněz, ale Rothschildové, Warburgové a další konspirátoři mu poskytli tolik peněz, kolik potřeboval. Hitler se postupně stal idolem německého lidu, který svrhnul vládu von Hindenburga a Hitler se stal novým Führerem. Ale to dosud nebyl důvod k válce. Zbytek světa pozoroval vzestup Hitlera, ale neviděl důvod zasahovat do věcí, které byly vnitřními záležitostmi Německa. Žádný z okolních národů v tom neviděl důvod pro další válku proti Německu a Němci dosud nebyli dostatečně vyprovokováni k zuřivosti, aby spáchali nějaký čin proti svým sousedům, který by mohl vést k válce. Konspirátoři si uvědomili, že budou muset takovou zuřivost vytvořit, která by způsobila pozornost a zároveň vyděsila celý svět. Shodou okolností byl Mein Kampf vlastně pokračováním knihy Karla Marxe "Svět bez Židů."

Konspirátoři si náhle vzpomněli, jak Schiff-Rothschildova banda organizovala pogromy v Rusku, při nichž bylo povražděno mnoho tisíc Židů, a které vytvořily celosvětovou nenávist vůči Rusku. A tak se rozhodli použít stejný trik - vznítit u německého lidu smrtelnou nenávist vůči Židům. Je pravda, že německý národ nikdy neměl velkou náklonnost k Židům, ale ani k nim neměli vrozenou nenávist. Taková nenávist mu musela být uměle vštípena a bylo na Hitlerovi, aby ji vyrobil. Tato myšlenka se Hitlerovi velmi líbila. Viděl v tom vítaný trik, jak se v očích německého lidu stát "bohočlověkem".

A tak lstivě inspirován a veden svými finančními poradci, Warburgy, Rothschildy a všemi dalšími pohlaváry Iluminátů, obviňoval Židy z nenáviděné "Versailleské smlouvy" a z finančního ruinování, které následovalo po válce. Zbytek je historie. Víme všechno o Hitlerových koncentračních táborech a zpopelňování stovek tisíc Židů.
Nyní mi dovolte zopakovat, jak málo se mezinárodní bankéři, Rothschildové, Schiffové, Lehmanové, Warburgové, Barouchové, starali o své rasové bratry, kteří se stali oběťmi jejich zločinných plánů. Vyhlazení několika stovek tisíc nevinných Židů Hitlerem je vůbec netrápilo. Považovali to za nutnou oběť na podporu jejich plánů na světovládu, stejně jako povraždění mnoha milionů lidí ve válce bylo podle nich nutnou obětí. A zde je další odporný detail o těchto koncentračních táborech. Mnoho z těchto dozorců v Hitlerových koncentračních táborech bylo předtím posláno do Ruska, aby si zde osvojili umění mučení a brutality, aby se zdůraznila zvěrstva a krutosti.

Toto všechno vytvářelo novou celosvětovou nenávist vůči Němcům, ale stále ještě to nemohlo poskytnout příčinu pro válku. Potom byl Hitler naveden, aby požadoval Sudety. Vzpomeňte si, jak Chamberlain a tehdejší diplomaté Československa a Francie před tímto požadavkem kapitulovali. Tyto požadavky vedly k dalším územním požadavkům v Polsku a ve Francii a tyto požadavky byly odmítnuty. Potom přišel pakt se Stalinem. Hitler nenávistně ječel proti komunismu (Ó jak řečnil proti komunismu.), ale nacismus nebyl ve skutečnosti nic jiného než socialismus, který je nižším stupněm komunismu. Hitler se Stalinem uzavřeli pakt o rozdělení Polska mezi ně. Zatímco Stalin obsadil jednu část Polska (za což nebyl nikdy obviněn - vůdci Iluminátů k tomu nečinně přihlíželi), Hitler ze své strany zahájil vůči Polsku tzv. "bleskovou válku". Konspirátoři nakonec měli novou světovou válku a byla to strašná válka.
A v roce 1945 konspirátoři nakonec docílili vytvoření Organizace spojených národů, přístřeší pro jejich jednosvětovou vládu."

Myron C. FAGAN

Celá prednáška v pdf formáte, ktorá má 21 strán sa dá stiahnúť tu: http://tinyurl.com/23rvfr9
(odporúčam prečítať).N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-21  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB v článku niekoľkokrát spomenie meno Carroll Quigley, tak by bolo dobré vedieť, kto to bol. Carroll Quigley bol vysokostupňový slobodomurár, ktorý bol v dobe, keď písal a uverejnil svoju knihu Tragedy and Hope, presvedčený o tom, že tajné spoločenstvo, ktorého bol členom už dosiahlo takú moc, že im už nič nestojí v ceste a preto si dovolil zverejniť uvedenú knihu.

"Carroll Quigley, profesor historie na Georgetownské univerzitě, v roce 1966 vydal knihu s
názvem Tragedy and Hope: A History of the World of Our Time, která má 1311 stran. Na
straně 950 píše: Již celé generace existuje mezinárodní síť anglofilů, která do určité míry
pracuje takovým způsobem, který by radikální pravičáci nazvali komunistickým. Tato síť,
kterou můžeme identifikovat jako Kulatý Stůl, nemá žádný odpor ke spolupráci s komunisty,
nebo jakýmikoli jinými skupinami, a často to dělá. Vím o operacích této sítě, protože jsem ji
studoval 20 let a na začátku 60. let mi bylo umožněno studovat její dokumenty a tajné
záznamy. Nemám k ní žádný odpor, ani k většině jejích cílů. Po většinu svého života jsem k
ní měl velmi blízko a k většině jejích nástrojů... Jediný názorový rozdíl mezi ní a mnou je v
tom, že si přeje zůstat v utajení, zatímco já si myslím, že její role v historii je dostatečně
významná, aby si zasloužila být poznána... protože americká větev této organizace (někdy
nazývaná 'Eastern Establishment') hrála velmi významnou roli v dějinách Spojených států v
průběhu poslední generace." Na straně 324 jde ještě dál, když říká: "Kromě těchto
praktických cílů mají mocnosti finančního kapitalismu další dalekosáhlý cíl, který není ničím
menším než světovým systémem finanční kontroly v soukromých rukou, jenž by byl schopný
ovládat politický systém každé země a ekonomiku světa jako celku." Bill Clinton během
svého inauguračního projevu na shromáždění Demokratické strany řekl: "Jako mladík jsem
slyšel přednášku Johna Kennedyho o občanství. Později, jako student na Georgetownu (na
univerzitě, kde studoval v letech 1964-68), jsem slyšel to samé z úst svého profesora jménem
Carroll Quigley." Zde Clinton získal svoji indoktrinaci jako internacionalista se zalíbením v
jednosvětové vládě."

David Allen Rivera, DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (http://tinyurl.com/3ylxh26)LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-21  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  N1o - iba ťa chcem upozorniť, že članok som nepisala ja:)

Inak zaujimave čitanie, čo si postol...


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-21  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB,

aha je tam na konci uvedené "Napísal SITRA AHRA", nevšimol/prehliadol som to :-)

Inak chcem Ti zložiť poklonu a napísať, že si Ťa veľmi vážim, za to, ako sa tu prezentuješ. Ďakujem, že sú ešte ľudia, ako Ty, Uite a vám podobní, ďakujem.

Ešte som mal vyššie napísať, že Myron Coureval Fagan patril (už nežije) k židovksej elite, ktorí sa nakoniec postavil proti spiknutiu, ktoré aj v uvedenej prednáške svetu odhaľuje a vyzýva ľudí k jej šíreniu, ako sám píše:

"Má jediná otázka zní: "Co probudí náš spící lid k úplné bdělosti?" Možná to bude záznam (přepis) této přednášky. Sto tisíc nebo milion kopií tohoto záznamu (přepisu) to může způsobit. Modlím se k Bohu, aby se tak stalo. Modlím se, aby vás tento záznam (přepis) inspiroval k rozšiřování tohoto příběhu mezi všemi loajálními Američany ve vaší komunitě. Můžete to udělat jeho přehráváním (čtením) studijním skupinám, založených ve vašich domovech, na setkáních American Legion, VFW, DAR nebo ve všech ostatních občanských sdruženích a ženských klubech. Tímto záznamem (přepisem) jsem vám dal do rukou zbraň, která toto monstrum zničí. Pro lásku Boží, pro lásku k naší vlasti a lásku vašich dětí, použijte ji. Poskytněte kopii každé americké domácnosti." Myron Coureval Fagan


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-07-22  (05:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Našiel som aj autentický audiozáznam Myron C. FAGAN-a , z ktorého bol spravený prepis do angličtiny (http://tinyurl.com/39ajrjr), a ten bol preložený do češtiny, na ktorý som tu dal vyššie odkaz: N1o | 2010-07-21 (00:38).

Audio bolo pôvodne zaznamenané na 3 LP platne, z ktorých je v súčasnosti na internete 6 mp3 súborov (Myron Fagan - Part I až Myron Fagan - Part VI). Pán Fagan zomrel v r. 1972, čiže niektoré roky predtým to bolo nahrané, teda audiozáznam má nižšiu kvalitu, ale akú MÁ INFORMAČNÚ HODNOTU! (koľko ľudí vôbec chápe, aké sú to informácie?).

Myron Fagan on the Illuminati and Council on Foreign Relations:

http://tinyurl.com/29syng3


otvoreneoci!!!

chlape stiahni si to a vypočuj si to, aby si aspoň na staré kolená mal reálnejší pohľad na svet!!!
LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-22  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  N1o, ďakujem ti:), tiež si važim ľudi, ktori sa nenechaju zaslepiť lacnou propagandou a obrať sa o vlastnú dušu


Johanes   |   ip:178.41.2.   |   2010-07-25  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka B.Spomínaš diabla.Ja si myslím ,že ten článok je výtvor diabla.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-25  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak už aj sem, tmárski zaostalci, ťaháte peklo?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-25  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Johanes - možno. Nejake dôvody, argumenty, atd..?

Azgaroth - prečo teba, takeho ľudoopa trapi peklo? Bojiš sa?


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-25  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koho, vás? Nebuďte smiešne, veď ste tu už len na odpis a idete na porážku, ovce...!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-25  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  koľkokrat za deň použiješ slovo "ovce"? Pripada mi to, ako keď si maly chlap stale kupuje veľke auto...


JeffMichael . ruvoseku60   |   ip:172.252.1   |   2017-10-21  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý den

POTREBUJE ÚVERU?
Máte zájem získat jakýkoliv druh úveru?
Jste financní strach? Nebo potrebujete pujcku na splacení dluhu a úctu ?, e-mail
Chceme poskytnout pujcku, na kterou nekdy potrebujeme pujcku za nízkou úrokovou sazbu ve výši 2%, vyplácíme pujcku od minimálne 5,000.00 USD do maximálne 100 milionu dolaru, libry, eur, v prípade zájmu kontaktujte nás prostrednictvím e-mailu: jsemkffloaninvestment@gmail.com
Zájemci o pujcky, kterí mají zájem, mají vyplnit a vrátit níže uvedené informace o pujcených úverech za úcelem zpracování prevodu:

(INFORMACE O ZÁRUCNICÍCH)

Celé jméno:......................
STÁRÍ.............................
STAV..................
Kontaktní adresa:................
Zeme.........................
Telefon:..........................
Obsazení:.....................
Mesícní príjem:.........................
Náboženství:..............................
Príbuzní:.......................
(ÚVEROVÉ INFORMACE)
Cástka potrebná k pujcce: ..........
Doba trvání úveru: ..................
Vedlejší:.....................
Zpusob splácení: mesícne nebo rocne? ...............
Požádali jste o pujcku dríve? ...................

Díky, cekáme na vaše rychlé odpovedi.

S pozdravem,
Jeff Michaeldiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

"Tretia svetová vojna prichádza, či sa im to páči, alebo nie." vrcholný poradca Ariela Šarona

Henry Makow: 2003 Tentoraz sú to Spojené štáty, Británia a "koalícia ochotných" na jednej strane a na druhej sú Francúzsko, Nemecko, Rusko a Čína. Centrum globálnej moci sa presúva do Číny, Európy a Ruska. Ja vidím svetovú vojnu v súvislosti s Kóreou alebo ešte pravdepodobnejšie Irán a kontrola nad ropou Blízkeho východu. Ale roztiahnutie USA od Kuvajtu až po Kóreu, to nebude. Ja sa domnievam, že USA budú čoraz izolovanejšie a zhanobenejšie v dôsledku vojny s Irakom. Mám podozrenie, že skrytou agendou je pripraviť o moc poslednú super-veľmoc, nahradiť OSN novým nástrojom - "svetovou vládou", usmrtiť pritom veľký počet ľudí a odobrať Američanom demokraciu a ich životný štandard.


Kedy skončí kríza

Koľko atómových bômb bolo zhodených na Japonsko?

Dokumenty o 11. září 2001 ke stažení + dokumenty na ...

Bude Dôležité.sk silne cenzúrované alebo zrušené?

Bankový systém na Slovensku

Archív

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade nestačia“ PhDr. Miloslava Zemková ...

WHO klasifikovala mobilní telefony jako potenciálně karcinogenní! Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Lietadlá spred tisícročí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3168 s