19. September 2019
    
Druhá vlna finanční tsunami se blíží - Dolezite.sk

Druhá vlna finanční tsunami se blíží


  2009-11-27  (14:21)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
Finančná, kríza - Druhá vlna finanční tsunami se blíží
Nová hra a rudý poplach: Druhá vlna finanční tsunami se blíží
Vlna nabírá sílu a mohla by udeřit v prvním a druhém čtvrtletí 2010
Matthias Chang

Global Research, 22. listopadu 2009


Mnoho z mých přátel, kteří dostávali mé e-mailové výstrahy poslední dva roky, naříkalo, že v posledních týdnech jsem nekomentoval stav globální ekonomiky. Cením si jejich nedočkavosti, ale zapomínají, že nejsem akciový analytik, který je placen za psaní článků, které lákají investory zpět na trh. Má internetová stránka je zdarma a neprodávají se tam finanční zpravodaje, takže nemám potřebu zpatlávat denní předpovědi nebo analýzy.

Nicméně když jsou data neúprosná a podporují nevyhnutelný trend, je čas pro další přehled. Tento rudý poplach má návštěvníkům mé internetové stránky umožnit podniknout patřičná opatření pro zabezpečení svého bohatství a blahobytu svých rodin v nadcházejících měsících.

Od posledního čtvrtletí 2008 vedly klíčové globální ekonomiky neúprosnou měnovou válku, a zatímco tato konkurence nebyla doposud antagonistická, brzy se antagonistickou stane, protože základní rozdíly jsou neslučitelné/nesmiřitelné. Důsledky pro globální ekonomiku budou devastující a pro normální lidi je zajištěna masivní nezaměstnanost a sociální nepokoje.

Tvůrci politiky v těchto zemích, čelíc totálnímu kolapsu mezinárodní finanční architektury, došli k závěru, že jediným řešením je kvantitativní uvolňování (tj. vstřikování likvidity), aby se spasily banky „příliš velké na krach“ a aby se znovu nafoukly jejich ekonomiky v krizi. To je nejlépe vidět na Bernankeho upřímné poznámce, že „americká vláda má technologii, zvanou tiskařský lis (či dnes jeho elektronický ekvivalent), která ji umožňuje vyrobit tolik dolarů, kolik si přeje, v podstatě s nulovými náklady“.

A to je jádrem problému!

Neslučitelné/nesmiřitelné rozdíly

Asi před dvěma desítkami let bylo globální finanční elitou rozhodnuto, že rámec globální ekonomiky se bude sestávat z:

1) Globálního na derivátech založeného finančního systému, kontrolovaného/řízeného americkou Federální rezervní bankou a jejími přidruženými globálními bankami ve vyspělých zemích.

2) Přemístění výroby zboží ze západu na východ, hlavně do Číny a Indie, aby „krmily“ rozvinuté ekonomiky.

Celý systém byl postaven na jednoduchém principu, že FEDem kontrolované globální rezervní měny budou motorem růstu globální ekonomiky. Jde v podstatě o imperialistický ekonomický princip.

Jakmile pochopíme základní pravdu, Bernankeho chvástání, že „USA mohou vyrobit tolik dolarů, kolik si přejí, za nulových nákladů“ nabírá jiný rozměr.

Mluvil jsem s opravdu mnoha ekonomy, a když jsem se zeptal, co je jádrem současného finančního problému, všichni odpověděli unisono: „jde o globální nerovnováhy… západ spotřebovává příliš mnoho, zatímco východ šetří příliš mnoho a nespotřebovává dost.“ To lze ilustrovat obrovskými americkými obchodními deficity na jedné straně a čínskými masivními přebytky na druhé.

Neskutečné moudro a téměř všichni tuto mantru papouškují. Nedávno ukončená schůzka APEC se nijak nelišila. Tato mantra byla opakována, stejně jako volání po volnějším obchodu mezi obchodujícími zeměmi.

To je obrovský podvod/mystifikace. Všichni současní vůdci světové scény jsou zkorumpovaní do morku kostí a jako takoví nemají zájem nazývat věci pravými jmény a odhalit inherentní rozpory v rámci existujícího finančního systému.

Volání po multipolárním světě nemá smyslu, když je celý globální finanční systém založen na unipolární rezervní měně – americkém dolaru. Je to inherentní rozpor v rámci současného systému a problémy s tím spojené nelze vyřešit další globální rezervní měnou založenou na zvláštních právech čerpání MMF, jak prosazovaly některé země. Bylo to mrtvé už v okamžiku, kdy se to zrodilo!

Vůdci Číny, Japonska a ropu vyvážejících zemí Středního východu stále proklínají a píčují nad současnou situací, ale nemají odvahu, aby své přesvědčení vysvětlili svým občanům, že byli ošuleni finančními podloudníky z FEDu, jednajícího podle příkazů Goldman Sachs.

Řekněte mi, jaký vůdce by se odvážil připustit, že vyměnil bohatství země za toaletní papíry?

Pantomima hajzlpapírové měny pokračuje.

Nyní jsme dosáhli v této měnové válce patu, ne nepodobného situaci ve studené válce mezi zeměmi paktu NATO a zeměmi paktu Varšavské smlouvy. Obě strany byly odstrašeny doktrínou MAD (vzájemně zaručeným zničením) jaderné války. Náklady pro obě strany byly horentní a teprve když Sovětský svaz nemohl pokračovat v udržování kroku a nákladů na jaderné odstrašení a byl nucen zbankrotovat, rovnováha se vychýlila ve prospěch aliance NATO. (Obávám se, že pravdou ve skutečnosti je, že západ byl těsně před krachem, a aby se zachránil, byl zinscenován pád komunismu a bezostyšně rozkradeny a vyplundrovány země východu – p.p.)

Ale bylo to pro USA a jejich spojence Pyrrhovo vítězství. Tím, co udržovalo schopnost USA si udržet svoji vojenskou sílu a uzbrojit Sovětský svaz, bylo právo tisknout hajzlpapírovou měnu a akceptace amerického dolaru americkými spojenci coby světové rezervní měny.

Ale proč země spřízněné s USA během studené války akceptovaly status quo?

Jednoduché! Všechny byly ošizeny a přiměny uvěřit, že bez ochrany Velkého bratra a jeho vojenského dosahu budou spolknuty komunistickým strašákem. Souhlasily, že budou pochodovat v rytmu amerických vojenských dudáků.

Další velká otázka – proč tak zvaní „osvobození“ bývalí komunističtí spojenci sovětského bloku naskočili na trakař?

Prosté! Všichni věřili iluzi, která byla pěstována globálními bankami, vedenými Goldman Sachs, že obchodování a prodávání jejich zboží a služeb za hajzlpapírovou americkou rezervní měnu jim zajistí nevýslovné bohatství a prosperitu.

Ale největší hrou ve městě byl gambit v Asii. Japonsko, po deseti letech krize, která následovala po prasknutí nemovitostní bubliny, nemělo prostředky a schopnost dovést hru na další úroveň, jak předjímali architekti z Goldman Sachs.

A největší prospěch z toho měla Čína. Vyšší vedení Goldman Sachs vyjednalo s čínskými vůdci tajný pakt, kdy výměnou za zorganizování nejmasivnější injekce amerického dolarového kapitálu a nejmasovějšího přemístění výrobních kapacit v historii globální ekonomiky bude Čína recyklovat své těžce nabyté bohatství v americké hajzlpapírové měně do amerických státních dluhopisů a dalších amerických dluhových instrumentů.

To byla nezbytná podmínka, která musela předcházet, než globální finanční kasino postoupilo na novou úroveň hry.

Proč?

Nová hra

Finanční architekti z Goldman Sachs měli rámcový plán – ovládnout globální finanční systém. Prostředkem dosažení této finanční moci byl stínový bankovní systém, kdy nosníkem byl trh s deriváty a sekuritizace aktiv, skutečných i syntetických. V sázce toho mohlo být mnoho, stovky bilionů dolarů, a způsobem, jak trh transformovat, bylo masivní leverage na všech úrovních finanční hry.

Ale v celkovém schématu existovala inherentní slabina – hrozba inflace, přesněji hyperinflace. Tak obrovské sumy likvidity v systému nutně musely vyvolat znehodnocení rezervní měny a ztrátu důvěry v systém.

Odtud pramení potřeba udržet na uzdě cenovou inflaci a iluzi, že kupní sílu hajzlpapírové rezervní měny lze udržet.

A tehdy nastoupila Čína. Jakmile se Čína stala továrnou světa, problém byl vyřešen. Když oblek, který stál dříve 600 dolarů, mohl být za méně než 100 dolarů, a pár bot za méně než 5 dolarů, zosnovatelé podvodu došli k závěru, že pro největší kasínovou operaci v historii neexistuje žádná dohledná hrozba.

Čína s výměnou souhlasila, protože musela krmit více než miliardu krků a potřebovala zajistit práci pro stovky milionů, bez čehož by nebylo možné systém udržet. Ale Čína byla dostatečně pragmatická, aby měla dva ekonomické systémy – na juanu založenou domácí ekonomiku a na americkém dolaru založenou exportní ekonomiku, v naději, že zisky a přínosy z exportní ekonomiky Číně umožní se transformovat a nastolit životaschopný a dynamický domácí trh, který časem nahradí na exportu závislou ekonomiku. Byl to spolek a obchod s ďáblem, ale v té době neexistovala žádná jiná alternativní možnost, tím spíše, že to bylo v době po kolapsu Sovětského svazu.

Další úroveň hry

Další úrovně hry bylo dosaženo, když se hajzlpapírová rezervní měna stala doslova virtuální – prostřednictvím jednoduchých operací, kliknutím počítačové myši v globálních bankách.

Velcí hoši z Goldman Sachs a dalších globálních bank byli více než spokojeni, když přenechali Las Vegas mafii a jejich ubohým miliardám v obratech. Tyto zisky byly považovány v porovnání se stovkami bilionů vytvářených virtuálním kasinem za drobné. Šlo o finanční dobývání nad rámec nejdivočejších snů. Dokonce se sami začali nazývat „páni vesmíru“. Novou hrou bylo vytváření obrovských dluhů a velcí hoši mohli kapitál leveragovat dokonce 40krát! Hodnoty aktiv s tak velkým množstvím likvidity nahánějící tak málo fyzických aktiv vzrostly.

Nicméně finanční kouzelníci nedocenili nebo podcenili množství finančních produktů, kterého bylo pro udržení hry potřeba. Uchýlili se k finančnímu inženýrství – sekuritizaci aktiv. A když bylo pro sekuritizace nedostatek reálných aktiv, byla vytvořena syntetická aktiva. Velmi brzy byl za legitimní instrumenty hry považován i toxický odpad, dokud ho bylo možné cpát hrabivým pitomcům, bez újmy pro původce těchto tak zvaných investic.

Po nějakou dobu to vypadalo, že finanční kouzelníci vyřešili problém, jak krmit obludu globálního kasina.

Bohužel hudba hrát přestala a bublina praskla! A jak se říká, zbytek je už historie.

Lék Goldman Sachs

Když jsou ztráty v bilionech amerických dolarů a veškerá zbylá aktiva/kapitál jsou v miliardách amerických dolarů, máme obrovský problém – finanční černou díru.

Upřednostňovaným lékem finančních duchovních otců z Goldman Sachs bylo vytvořit další podvod/mystifikaci – že velké globální banky mají zkrachovat a to má spustit systémový kolaps, a že dojde k Armageddonu. Do těchto bank „příliš velkých na krach“ musely být nality obrovské sumy virtuálních peněz, aby se rekapitalizovaly a zbavily toxických aktiv ve svých bilancích. Hlavní centrální banky ve vyspělých zemích v chóru s Goldman Sachs zpívaly stejnou písničku. Byla vykouzlena všemožná schémata, aby se legitimizovalo nouzové vyplácení.

V podstatě se stalo to, že došlo k pouhému převodu peněz z levé kapsy do pravé, za tanečku, že banky v podstatě pomáhají vládě překonat finanční krizi.

FED a klíčové centrální banky souhlasily půjčit virtuální „peníze“ globálním bankám „příliš velkým na krach“ za nulové nebo téměř nulové úrokové sazby, a tyto banky na oplátku tyto peníze „uloží“ u FEDu a dalších centrálních bank za dohodnuté sazby. Všechny tyto transakce jsou pouhými účetními zápisy. Další „půjčky“ od FEDu a centrálních bank (za nulové nebo téměř nulové sazby) jsou používány na nákup vládních dluhů, a tyto dluhy jsou stimulačními penězi potřebnými pro oživení reálné ekonomiky a vytvoření pracovních míst pro rostoucí počet nezaměstnaných. Takže v podstatě tyto banky dostaly „peníze zadarmo“, aby je půjčily vládám za předem dojednané úrokové sazby, bez jakéhokoliv rizika. To je podvod!

Tyto „peníze“ nejsou ani dolarové bankovky, ale pouhé účetní zápisy vytvořené z luftu.

Takže když FED nalije biliony amerických dolarů do bankovního systému, pouze připíše zůstatek ve prospěch účtů bank „příliš velkých na krach“ u FEDu.

Když je tento systém aplikován na mezinárodní obchod, použije se stejný modus operandi, aby se zaplatilo za zboží dovážené z Číny, Japonska atd.

Ve zbytku světa, když kupují zboží denominované v amerických dolarech, musí tyto země vyrobit zboží a služby a prodat za dolary, aby si mohly koupit zboží potřebné v jejich ekonomikách. Řečeno jednoduše, musí dosáhnout příjmu, aby si koupily jakékoliv potřebné zboží a služby. V kontrastu s tím vše, co musí udělat USA, je vytvořit peníze z čistého luftu a použít je na zaplacení svých dovozů!

USA tento podvod může projít proto, že mají vojenské svaly, aby si tento podvod vynutily. Jak bylo uvedeno dříve, tento status quo byl akceptován především během studené války a s jistým zdráháním po kolapsu Sovětského svazu, ale s výhradou – že USA budou souhlasit, že budou spotřebitelem poslední instance. Tato dohoda přinesla jisté zklidnění, protože země, které prodávaly své zboží do USA, nyní mohly používat dolary na nákup zboží z jiných zemí, protože více než 80% světového obchodu probíhalo v dolarech, obzvláště ropa, životní míza globální ekonomiky.

Ale za stavu, kdy jsou USA v totálním bankrotu a jejich občané (největší spotřebitel na světě) si nejsou schopni půjčit další peníze, aby si koupili skvělé zboží z Číny, Japonska a zbytku světa, poptávka po dolarech se vypařila. Statut dolaru jako rezervní měny a jeho užitečnost je zpochybňován stále hlasitěji.

Konečná hra

Současné důsledky lze shrnout v jednoduchých bodech:

Měla by zbankrotovaná země (USA) mít možnost používat peníze vytvořené z čistého luftu pro placení za zboží vyrobené za potu a slz těžce pracujících občanů exportujících zemí? Když k urážce přidáme i facku, ty samé dolary nyní koupí mnohem méně věcí, než dříve. Takže jaký má smysl používat na zaplacení měnu, která rychle ztrácí svoji hodnotu?

Na druhou stranu USA celému světu, obzvláště Číňanům, vykládají, že pokud jsou se status quo nespokojeni, nic jim nebrání, aby prodávali jiným zemím a akceptovali jejich měny. Ale pokud chtějí prodávat mocným USA, musí akceptovat americkou hajzlpapírovou rezervní měnu a právo USA vytvářet peníze z čistého luftu!

To je poslední pokerová partie a kdokoliv mrkne první, utrpí nenapravitelné finanční důsledky. Ale kdo má v ruce trumfy?

USA to nejsou. A nemá je ani Čína.

Tento stav záležitostí nemůže pokračovat moc dlouho, protože jakékoliv karty se USA a Čína chystají vyložit na stůl, aby získaly strategickou výhodu, jakýkoliv krátkodobý zisk může být Pyrrhovým, protože nebude schopen se vypořádat s podkladovými antagonistickými rozpory.

Když přežití systému závisí na dostupnosti úvěru (tj. akumulaci více dluhů), je pouze otázkou času, než jak věřitel, tak dlužník dojdou k nevyhnutelnému závěru, že dluh nebude nikdy splacen. A pokud nebude věřitel ochoten dluh odepsat, to, že se uchýlí se k drastickým prostředkům, aby dostal zbytek dluhu, je nevyhnutelné.

Bylo by naivní si myslet, že USA bez hlesnutí umožní, aby byly zabrány/zabaveny. Když dosáhneme tohoto stádia, je válka nevyhnutelná. Bude to osa USA-UK-Izrael proti zbytku světa.

Předehra ke koncové hře

Americká ekonomika se v nadcházejících měsících spirálovitě vymkne kontrole a dosáhne kritického bodu koncem prvního čtvrtletí 2010 a imploduje ve druhém čtvrtletí.

Masivní několika bilionový dolarový stimul při zvratu v ekonomice selhal. Masivní krevní transfúze může udržet pacienta při životě, ale existuje mnoho známek selhání mnoha orgánů.

Koncem prosince a počátkem roku 2010 dojde k další vlně nucených zabavování rezidenčních, a co je důležitější komerčních nemovitostí. A zabavené majetky v r. 2009 povedou ke sníženým cenám, jakmile projdou potrubím. Hodnota bytových a komerčních nemovitostí se propadne. Bilance bank budou vypadat příšerně a jakýkoliv „rekordní zisk“ v posledních dvou čtvrtletích 2009 další červený inkoust nezakryje.

Bude vzhledem k výše uvedené situaci FED pokračovat v nákupu nemovitostmi krytých cenných papírů, aby podepřel trhy? FED již utratil biliony dolarů za nákup hypoték Fannie Mae a Freddie Mac, kdy v dohledu není žádný náhradní kupující. Proto je bilance FEDu toxická, stejně jako banky „příliš velké na krach“, které se vydal zachránit.

Za těchto okolností nemá žádného smyslu, aby kdokoliv prohlašoval, že nejhorší je za námi a že globální ekonomika je na cestě ke zotavení.

A nejjistější známkou toho, že nic není u velkých bank dobré, je nedávný projev prezidenta Federální rezervní banky New York Williama Dudley na Princetonu v New Jersey, kdy řekl, že FED omezí riziko budoucí likviditní krize tím, že poskytne solventním firmám s dostatečným kolaterálem „zarážku“.

Toto varování a ujištění si zaslouží dalšího rozboru. Zaprvé, je protimluv uvést, že solventní firma s dostatkem kolaterálu bude v podstatě čelit likviditní krizi a bude se muset z nouze obrátit na FED. Je to v podstatě připuštěním, že banky nejsou dostatečně kapitalizované, a když je opětovně zasáhne druhá vlna tsunami, bude důvěra silně upadat.

Dudley vlastně řekl, že „centrální banka může přistoupit k tomu být půjčovatelem poslední instance… (a to by snížilo) riziko paniky vyvolané nejistotou mezi půjčovateli ohledně toho, co si myslí další věřitelé“.

Řečeno bez obalu, řekl to, že FED bude usilovat o to vyhnout se opakování kolapsu Bear Stearns, Lehman Brothers a AIG. Je to také známkou, že zbývající velké banky jsou v potížích.

Je zajímavé si všimnout, že zpráva na Bloomberg z počátku listopadu odhalila, že Citigroup Inc. a JP Morgan Chase hromadí hotovost. Prvně jmenovaná svoji držbu hotovosti téměř zdvojnásobila na 244,2 miliard dolarů. V případě posledně jmenované dosáhl objem nahromaděné hotovosti 453,6 miliard dolarů. Přesto, vzhledem k hromadění ze strany čelních bank, musela Federální rezervní banka New York finanční komunitu ujišťovat, že je připravena nalít do systému obrovské množství likvidity, aby systém podepřela.

Nemělo by být žádným překvapením, že hodnota dolaru směřuje k jihu.

Když se měny znehodnocují, volatilita na akciových trzích se zvyšuje. Ale zisky nestojí za rizika, a pokud je na trhu vůbec ještě někdo, bude odstřelen v prvním čtvrtletí 2010. S&P mohl od počátku roku vystřelit o více než 25%, ale byl překonán zlatem. Zisky také zaostávaly za oficiální americkou mírou inflace. Po odečtení inflace v podstatě poskytly celkovou návratnost přibližně mínus 25%. Když Meredith Whitney poznamenala, že „nevím, co se nyní na trhu děje, protože mi to nedává žádný smysl“, je čas z trhu rychle vypadnout.

Ve zprávě pro své klienty Société Générale varovala, že veřejný dluh by mohl být v příštích dvou letech masivní – 105% GDP u UK, 125% u USA a Evropy a 270% u Japonska. Globální dluh by mohl dosáhnout 45 bilionů dolarů.

V jistém časovém okamžiku musí být všechny tyto dluhy splaceny. Jak budou tyto dluhy splaceny?

Budeme-li soudit podle toho, co káže a praktikuje Bernanke, znamená to, že na zaplacení dluhů bude vytvořeno více hajzlpapírové měny.

V důsledku toho bude dále pokračovat znehodnocování měn a to dále zhorší existující napětí mezi konkurujícími si ekonomikami. A až budou mít věřitelné podvodu s toaletním papírem dost, očekávejte násilné reakce!


Zdroj translation OSUD.cz 2009

http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9821


duves
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-27  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci

O tomto prichazajucom krachu som uz hovoril tu na Slovensku od roku 1989.

Tiez v rozhovore v casopise Sofia s Emilom Palesom v roku (asi?)1996 som to tiez tvrdil.

Ten rozhovor je uverejneni aj tu na Dolezite.sk ale treba skrolovat spat,je to niekedy z juna,a ma nazov:

Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu.

Ako som to mohol vediet? Ta ako aj vy to mozete vediet!No jednoducho,ked pochopite podstatu dnesneho financneho systemu ktory je zalozeny na urokoch tak pochopite, ze cely financny system je ABSOLUTNE OBYCAJNA KASINOVA HRA a nie seriozna ekonomika ktorej jediny ciel je zabezpecenie blahobytu a prosperity pre vsetkych obcanov!!!

Aby vsetci tuto uzernicku hru mohli pochopit,v roku 1994 so vydal knizocku Tretia Cesta v ktorej po lopate vysvetlujem celi kasinovy efekt ktory vytvaraju uroky v ekonomike!

Tu je link a budete vediet to co ja viem!

Rudolf Vasky-Tretia Cesta:

http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1

A potom sa vyrutime na tych podvodvikov a svindlerov uzernickych ako nezastavitelne TSUNAMY!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-27  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry clanok ale nechapem preco sa nenapise par vetami.
USA davali do obehu peniaze ktore neboli kryte pracou,tovarom ani sluzbami,teda primitívne ako vechslaci s nastrihanymi papierikmi ojebali cely svet.No nechcem to vidiet aku nakladacku za to dostanu od toho celeho sveta...len aby veritelia si uvedomili ze tento podvodnik ked mu ide o kejhak tak je schopny kazdeho svinstva , lebo vie ze jeho koniec je tak ci tak jeho smrt,tak sa bude snazit zobrat so sebou aj tych druhych na druhy svet.Preto by sa mal zneskodnit odborne,vyuzit na neho je treba moment prekvapenia ,znicit ho jedinou strelou do hlavy, lebo inac si ten boj vyziada vela nevinnych obeti.


duves   |   ip:78.99.72.   |   2009-11-27  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV, treba znovu čítať Chazina? Chlapci verte, že tí, čo to robia, su riadne mazaní všetkymi masťami. Oni nevyhlásia len tak, že miesto dolara je default. Oni nechaju spojene štáty napadnuť zvonku, vyradiť infraštrukturu krajiny a zabiť tisce nevinnych ludi. Im na životoch nezaleží, to ste predsa videli v priamom prenose 11.09.2001. Až to bude tvrde a svet ich bude lutovať, tak zvrhnu vtedy oficialnu vladu usa - preto to dali obamovi. Nova revolučna vlada, bude musieť svetu vyhlasiť, že sú tí naozaj praví, aby viedli ľud do zaslubeneho raja, ale žial, situacia je zla a nie su schopní plniť záväzky za dolarove aktíva.


PETER   |   ip:217.119.1   |   2009-11-27  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
Áno, je to tak. Otázka je, čo bráni tomu prejsť na bezúročnú ekonomiku. Je to nevedomosť politikov ako to je? Alebo to vedia a sú nútený udržiavať tento podvod za úplatoček?


duves   |   ip:78.99.72.   |   2009-11-27  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER: J.F.Kennedy chcel vziať výsostne pravo tlačiť dolare z FEDu na štátnu inštitúciu a zaplatil životom.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Johna_Fitzgeralda_Kennedyho


RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-27  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETER.

Ty si mi dal bohovsky napad!

Aby so ja tu zacal opisovat moje skusenosti so vsekymi politickymi stranami a CO BRANI PREJDENIU NA BEZUROCNU EKONOMIKU,to by som musel pisat cele romany!

Ale,ak si z Bratislavi,prosim ta zabehni za Pociatkom,alebo Miklosom,alebo Kozlikom a spitaj sa ich tu otazku.(Co brani prejdeniu na bezurocnu ekonomiku)!

Ak mas nahravac,povedz im ze robis clanok (neaky samizdat) a nech ti dovolia tie ich odpovede si nahrat,ty ich potom prepis a tu ich po jednom zverejni na Dolezite.sk (Tie nahravky si odloz v pripade keby v buducnosti ta chceli obvinit ze si nieco vymyslal).

JA TI GARANTUJEM TO BUDU TAKE PICOVSKE - IDIOTSKE VYHOVORKY s akymi sa ja stretavam poslednych 20 rokov,ale teraz aspon ich tu budeme MOCT PEKNE ROZOBRAT DO DETAILOV a celi Narod uvidi aky maju totalne zmagoreny mozog s uzernickou ekonomikov.

Ty ta OBROVSKA SRANDA bude stat za to!To ti garantujem.

Tak,co myslis,budes moct to urobit????horal1966   |   ip:213.220.2   |   2009-11-27  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dolár nepadne inak,ako vojnovou cestou,ktorá samozrejme bude zrežírovaná,aby to vypadalo,že je viník Arab.Po vojne sa začne od začiatku,bez dlhov!!


Zapaltem   |   ip:217.112.1   |   2009-11-27  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zapalte Řím a sveďte vinu na křesťany.


puk   |   ip:85.25.152   |   2009-11-28  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co by se stalo kdyby věřitel hromadně vymřel? Pak by mohla zámořská anglosaská pakáž se svým imperialistickým kapitalismem expandovat znova!


lubbeno   |   ip:77.48.69.   |   2009-11-28  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdravim, nie som ziaden ekonom, ale akosi prestavam verit tymto katastofickym predpovediam. Posledny rok citam stale to iste len ten datum sa stale posuva dalej a dalej. len asi cas ukaze ci mal niekto pravdu.


999   |   ip:85.135.16   |   2009-11-28  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekedy mám ten pocit aj ja. Dlho sa sa tu vedú tieto katastrofické predpovede ohľadom finančnej krízy alebo aj očkovania. Toľko poplašných práv, článkov a informácii, no svet naokolo ide ďalej. Sú badať nejaké menšie odchýlky ale zatiaľ nič hrôzostrašné. Možno preto, že je to všetko iba konšpirácia, alebo že by to naozaj bolo ticho pred búrkou.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lubbeno-ovi.

Moj drahy priatel!Ved prave to je podstata ekonomiky zalozenej na urokoch! - PRESNE AKO V KASINE,- AJ V TEJTO EKONOMIKE STALE NIEKTO "VYHRAVA"!

Presne ako v kasine - NIE VSETCI ZUCASTNENY HRY "PREHRAJU" NARAZ!!!

- naopak,je tam vzdy urcite percento hracov ktory vyhravaju,no a tyto hraci sa RADUJU,tyto hraci sa USMIEVAJU,- tyto hraci VYSKAJU OD RADOSTI,potom od radosti si objednaju sampanske a si ho POPIJAJU,-

- tyto hraci ak su tam so svojimi frajerkami,tak tieto od radosti OBYMAJU,-BOZKAVAJU,-a slubuju im ze zajtra ICH VEZMU NA NAKUP,a potom tieto frajerky su cele natesene a ak sa nedali do teraz pojebat tak TERAZ UZ SA POJEBAT URCITE NECHAJU!!!

- ak do teraz tieto frajerky nechcely si vlozit ciciny tychto "HRACOV" do svojej papule - teraz ked "VYHRAVAJU",urcite si ich vlozia a vycucaju tieto ciciny az do sucha!

A ked toto vidia ostatny hraci ktory este "ZATIAL NIC NEVYHRALI" - a budes im vysvetlovat s MATEMATIKOU ze zle dopadnu,ze ich hra bude mat katastroficke nasledky na ich financie,ze v kasine VYHRAVA IBA TEN KTO CELU HRU VLASTNI A PREVADZKUJE,teda vlastnik kasina,a hraci vzdy s MATEMATICKOU URCITOSTOU nakoniec prehraju - a to VSETCI DO JEDNEHO -

- vysledok bude,ze: tyto hraci ktory este "ZATIAL NIC NEVYHRALI"-ti odpovedia: aaaa co!na sak sa kuknice vcul na tych seckych kery tu kolem do kola vyhravaju,sak oni su neni o nic mudrejsi nez sem ja,- na sak ked taky somary mooozu vyhraaavac na vcuuul,co by sem jaaa taky mudryyy nemoheu vyhraaac!...

A ked im budes vysvetlovat ze tyto vyhravajuci vyhrali na zaklade ZAKONITEJ NAHODY - a absolutne nie preto lebo boli mudry alebo sprosty,vzdelany alebo nevzdelany,sikovny alebo nesikovny a tak dalej!

...vysledok bude,ze:tento hrac sice bude pocuvat tvoje vysvetlovanie celej kasinovej hry,ale po vsetkej tvojej namahe nakoniec ti povie(teraz parafrazujem co ty si hore napisal):

...NA JAA NEJSEM ZAAADNY MATEMATIK,ALE AKOSI PRESTAVAM VERIT TYMTO KATASTROFICKYM PREDPOVEDIAM....

Ty,aby si pochopil do detailu ten ZAKERNY svindel ekonomiky zalozenej na urokoch,ja som vydal este v roku 1994 malu knizocku kde to vsetko detailne vysvetlujem,tam sa dozvies preco v uzernickej ekonomike nie je mozne aby vsetci dlznici splatili svoje dlhy a dalsie veci o ktorych sa ti ani NESNIVALO ze mozu existovat.

Nazov je Rudolf Vasky - Tretia Cesta a link je:

http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1Anunnaki   |   ip:85.70.192   |   2009-11-28  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetova elita = bankove korporacie uz presunuli svoje realne vyrobne kapacity (fyzicku ekonomiku) do Ciny, takze oni uz su z toho vonku a maju zisky. Takze ak by aj USA nejako padlo na hubu, realnu vyrobu = fyzicku ekonomiku, ktora krmy a osacuje cely zapadny svet maju pevne v rukach. Takze ak by padli USA aj aj DOLAR, tak az tak o moc neprijdu, pretoze fyzicke bohatstvo a vyrobne prostriedky ktore im velmi lahko prinesu zisky v inej svetovej mene, ak by bolo treba :).


duves   |   ip:78.98.121   |   2009-11-28  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki | ip:85.70.192 | 2009-11-28 (17:28)
To je dost možne. Stale vravim, ti hajzli, čo to sposobili, si mazaní všetkymi masťami.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-28  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
ja si myslim ze Cinanov amici uz neprestia,Cinanov utlacali po starocia a presunut vyrobu do Ciny neni americka vynaliezavost ale perfektny cinsky trik na definitívne zuctovanie s USA ktore ich terorizuje uz storocia,vid opiove vojny.
Nemislim si ze by tí co tahaju motuzy na svetových figurkach presunuli seba a svoje majetky do Ciny.
Co sa tyka padu dolara ten bude zo dna na den, pockaju na reakciu sveta a potom sa rozhodnu co dalej.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-28  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  C.V.

Zda sa ze mac viac pravdu ty,ved pozri taky Soros a jemu podobny maju domy a byty po celom svete.Vraj aj v Bratislavskom hotely Perugia (nepamatam si presne meno),ale ze tam ma tiez apartman.

To je uskocna banda,ktora uskoci vzdy ked vydi ze hovno pada rovno na nich tam kde su!

Preto len jedna osvedcena metoda na nich moze byt ucinna:zabi nich vsetkych a nech ich Boh vytriedi!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
ja neviem ci mam pravdu,mne sa to len tak zda, ale kedze oni maju domov po celom svete a vsade, aj v Cine, tak mozno ma pravdu Anunnaki,ale pochybujem...


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (00:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  C.V.
Nech si jdu kam chcu,my si zavedieme bezurocnu ekonomiku podla tvojej schemy a budeme si zit vsetci stastne az pokial nezomrieme!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
moja schema bola len pre mna aby som pochopil v com je problem a chcel som nou pomoct vysvetlit problem s peniazmi technikom,neekonomom.Inak si na nej nezakladam a nepropagujem ju.
Ekonomovia problem s peniazmi nikdy nemozu pochopit lebo maju hlavu zaplnenu nepravdivymi tvrdeniami a debilnymi pouckami "slavnych" ekonomov ktorý vzdy skoncili na smetisku dejin a ich vyroky sa neskor mali za krcmové reci.
Vcera som mal cas,bol som vo volebnej komisii tak som cely den kreslil schemy obehov a zase som v niecom pokrocil.No vzdy dobra schema potrebuje aby v nej platilo nasledovné:
1.Banka len jedna státna alebo zakaz tvorby zisku alebo 100% zdanenie ziskov a dividend
2.Pravo tlacit peniaze a davat do obehu ma jedine stát
3.Pozicky musia byt bezurocné
Z toho potom vyplynie neexistencia financného trhu,fungujuce poistovnictvo,dostatok penazi pre kazdeho,ziadna nezamestnanost,ziadna inflacia ani deflorácia ci deflácia ci ako sa tomu hovorí,neviem presne,nie som ekonom...
A dolezitou vecou je aj zmenit volebny zakon tak , aby bol odstranený zákaz imperatívneho mandatu t.j. mandat poslanca MUSÍ byt imperatívny!
A som smutny ze vyhral Frešo lebo to je SDKU a to vieme komu títo lížu prdel.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-29  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

Tvoja deformácia je nevratná.
Dodávam ešte ďalšie pravidlá:
4. RV bude v tomto štáte kráľom.
5. cv bude riaditeľom štátnej banky s titulom "Hlavný správca schémy".

Obyvatelia kráľovstva budete vy dvaja, lebo všetci ostatní utečú.

RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson

Tak,tak, vidim ze si precital moj posledni prispevok adresovany tebe,kde som ta uistoval ze za svoje NAZORY NEBUDES,opakujem,NEBUDES, VYSLAHANY ZO ZIHLAVOV PO GULACH!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-29  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
ano,presne tak,zaciname si rozumiet a Ty dobre vies ze keby sa to uskutocnilo tak by si zostal v nasom state a neusiel by si a tesil by si sa ze mozes byt nasim kamaratom.Lebo vsetci ludia by si boli bratia a nikto nikoho by neokradal a nikto by netrpel biedu.Verim ze dovtedy neumriem kym to nebude a za to som ochotny aj zomriet aby to ludia pochopili a nikdy viac nedopustili takyto system ako je teraz.Je to moderne otroctvo do slova a do pismena.


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2009-12-04  (02:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete prečo tato kriza nie je až taka ako ju opisujete?lebo ju ludia maju na haku.Tu krizu nevivolavaju oni ale mi nikto iny?a oni nas chcu presvedčiť že už kurva začnime šetriť prestanme plitvať tak ako plitvame len kvoli našim somarinam čo v uvoddzovkach potrebujeme k životu.Urok je poistkou zamer dlhu je taky aby bol nesplatitelny to je praca uroku.Skrz ten urok vlastne kontroluju prirodne zdroje a da sa povedať že aj populaciu.V tom je cely ten figel.Musia z nas proste skresať je nas tu ako hadou a uvidite sami ake praktiky si na to vymyslia Prasačia chripka je len začiatok.


RV   |   ip:72.227.17   |   2009-12-04  (03:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dopaminko

Mam z teba radost!Preto lebo vidim z toho co pises,ze vies odkial "fuka vietor a kolko je hodin"!

Ti sluzobnici Satana-Antikrista ked pripravovali svoj plan,internet este nebol na svete.Tak si mysleli ze ked sa zmocnia tlace,televizie a rozhlasu,narody tejto planety budu drzat v totalnej dezinformacii a nikto nikdy nepride na ich uzernicky podvod!

Uz im nepomozu prasacie chripky,kuracie chripky ani kokotske chripky.

Aka kolvek ich dezinformacia pustana cez masove media je neutralizovana informaciami cez masove medium internetu!

Este nic neskoncilo,pokial to neskoncilo! A ten koniec bude UPLNE INY NEZ SI HO ONI NAPLANOVALI!
valikStanislav   |   ip:85.135.13   |   2009-12-22  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zlodej kričí, chyťte zlodeja.


valikStanislav   |   ip:85.135.13   |   2009-12-22  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Božie mlyny melú pomaly ale isto. Na druhý svet si týto chamtivci čo to spôsobili nič nezoberú. Chvála Bohu, že si nemôžu za špinavé peniaze kúpiť ďalší život a možno dva poniektorí aj tri.


mao   |   ip:95.102.33   |   2010-01-29  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dva a dva su styri :) tak ako od pociatku cloveka je jeho podstatou napllnanie potrieb a ich tvorba samotna, to je prva lekcia v ekonomii sa mi zda, POTREBY, co tym chcem povedat ? ze clovek, a svet nim tvoreny sa od pociatku nezmenil, meni sa len doba a kulisy, mysliet si ze tu vznikne nejake bezurocne kralovstvo je peknee a vyslovene nerealne, podstata cloveka to nedovoli, a to mi pride ako priestor pre hlasajucich Jeziskov na tejto stranke, hlasajuucich kralovstvo bozie :D ...
zmieril som sa so statistikou, hovoriacou o 20% ludi rodiacich sa ako bacovia, a 80% ovce, tato struktura obyvatelstva je tu odjakziva a bude, a za stat. subor si mozte zobrat obyv. sveta, statu, mesta...vidno to vsade a je to nemenne, iba takto je to v "harmonii", niekto sa o tych 20% musi starat materialne,a akoze ich viest, tych 80% ludi to od nich ocakava a nevie si bez nich poradit a postarat sa o seba, a zit zivot bez vodcu si nedokazu predstavit, (vid. historiu, od praveku...; prirodzena evolucia)
jedinu zmenu je mozne uskutocnit nie zmenou ekonomickeho systemu ale rozpustenim EGA v nas samotnych, riesenie sa potom dostavi samo :))) aj to bezurocne kralovstvo bozie :DDDDdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!

S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstv...

Odhoď narcis, kúp si jabko!

Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?

Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu ...

Medzinárodný deň gádžov.

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5792 s