21. September 2019
    
E-CAT: energie za 5 % dnešní ceny - Dolezite.sk

E-CAT: energie za 5 % dnešní ceny


  2012-10-28  (23:05)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - E-CAT: energie za 5 % dnešní ceny

Začneme s produkci na podzim 2012. To už budeme mít všechno připravené. A s prodejem začneme v zimě. Ročně vyrobíme milion kusů.

 

 


 
E–CAT
V dosud nejotevřenějším rozhovoru oznámil Andrea Rossi, vynálezce E-Cat (katalyzátoru umožňujícího chladnou fúzi), mnoho významných pokroků ve vývoji své průlomové technologie. V odpovědích na široký okruh otázek poodhalil především četné detaily ohledně nového desetikilowattového zařízení pro domácí použití.
Následující text je redakcí WM mírně krácený přepis rozhovoru.
(S: Sterling, A: Andrea Rossi)
S: U mikrofonu na druhé straně světa je Andrea Rossi a dnes máme vzácnou příležitost klást otázky vynálezci E–CAT čili katalyzátoru energie, tepelného generátoru využívajícího technologii studené fúze, známé jako LENR – nízkoenergetická nukleární reakce. Dnes je navíc pamětihodný den, protože od tiskové konference, na níž Rossi 14. ledna 2011 v Boloni ohlásil a předvedl desetikilowattový modul na bázi chladné fúze uplynul právě rok. Podíváme se, jaký byl, a jak se věci mezitím vyvinuly.
E–Cat je zařízení využívající malé množství niklového prášku, vodík a patentovaný katalyzátor. Společně, za nízkého tlaku a nevelké teploty, produkují bezpečnou a čistou formu jaderné fúze. Tato forma jaderné fúze nevyžaduje radioaktivní materiály, neprodukuje žádný radioaktivní odpad a nevypouští do životního prostředí žádné znečištění. Nízká cena a další výhody by mohly znamenat dlouho velmi hledané řešení energetické krize. S komerčním využitím E–Cat se začalo v říjnu minulého roku, kdy jsem byl poctěn možností účastnit se spuštění megawattového pokusného zařízení. Dnes Andrea Rossi plánuje spuštění výroby milionu kusů zařízení s tepelným výkonem deset až dvacet kilowattů, a to už na podzim letošního roku (2012). Na konstrukcí řídící jednotky pro tato zařízení spolupracuje proslulá firma National Instruments.
Andrea Rossi je inženýr, podnikatel a vynálezce. Před několika lety přišel s technologií generátorů na biopaliva. Posléze svou firmu prodal, aby mohl financovat výzkum a vývoj úplně odlišné technologie. Původem Ital nyní žije ve Spojených státech, ačkoli právě dnes je v Římě.
Andreo Rossi, vítáme vás v tomto programu. Jsme rádi, že vás tu máme.
A: Děkuji. Je mi ctí, že tady dnes večer mohu být s vámi.
S: My děkujeme vám. Pokrýváme široký rozsah časových pásem, od rána na Havaji po téměř půlnoc vašeho času v Římě. Naslouchají lidé z celé planety...
A vidím, že tu mám několik posluchačů z Nového Zélandu a Austrálie. Takže budete mluvit s celým světem.
A: Děkuji. Děkuji mnohokrát.
S: Začněme pohledem do pozadí. V současné době bydlíte ve Státech, ale pocházíte z Itálie. Můžete nám říct něco o svém životě? Jaké to bylo, vyrůstat v Itálii?
A: Narodil jsem se v Itálii roku 1950, ale začnu raději rokem 1970, kdy jsem začal pracovat na těchto věcech. Pracoval jsem na získávání elektrické energie z biomasy. To bylo moje zaměstnání. A když Fleischmann a Pons v roce 1989 na tiskové konferenci oznámili svůj objev, úplně mne to fascinovalo. Od té doby jsem se pokoušel zopakovat jejich výsledek, ale při pokusech s jejich typem zařízení jsem neuspěl. A tak jsem začal zkoumat jiné systémy. V letech 2006 – 2007 jsme začali získávat jistá množství energie vytvořené nízkoenergetickou nukleární reakcí. A od toho okamžiku jsem zaměřil pozornost výlučně na tuto věc. Jak už jste řekl, prodal jsem všechno ostatní a financoval už jen tento výzkum. Požádal jsem přes profesora Focardi o pomoc Boloňskou univerzitu, a musím říct, že zpočátku jsem jej žádal o konzultace proto… aby mi dokázal, že můj systém nikdy nebude funkční. Aby mne z toho dostal, protože jsem tím byl úplně posedlý. Bylo to příliš dobré, než aby to byla pravda, a tak jsem mu říkal: „Prosím vysvětlete mi, proč to nemůže jít.“ Ale on pak, po pár dnech, povídá: „Mám pro vás asi špatné zprávy, myslím, že to zařízení opravdu funguje. Takže stojí za to, abyste v tom pokračoval.“

 

 

 

Pracovali jsme pak společně a žádali ho o rady, především v otázkách bezpečnosti, abychom pokračovali v experimentech bezpečným způsobem a mohli vytvořit spolehlivé prototypy. A pak jsme před rokem uspořádali prezentaci , kde už jsme mohli předvést aparaturu schopnou produkovat množství energie upotřebitelné v reálných průmyslových situacích.

 

 

Doufám, že má angličtina je dostatečná, abyste rozuměli tomu, co říkám. Bylo by dobré vědět, jestli mi posluchači rozumí.
S: Rozumím vám docela dobře. Je to moc dobré, děkujeme. Pokusím se artikulovat své otázky tak, abyste mi dobře rozuměl. Měli bychom také publiku říct, že máte potíže s internetovým připojením, takže vám nemůžeme poslat sadu nejčerstvějších otázek předem. Máte jen nějaké dřívější, které jsme měli připravené předtím.
Dalším, na co bych se rád zeptal, je, jestli byste nám mohl poskytnout krátký popis toho, jak E–Cat vlastně funguje.
A: U E–Cat musíme rozlišovat mezi průmyslovými a domácím zařízením, které začneme dodávat už příští zimu (prosinec 2012). V každém případě, samotný modul E–Cat je malá krabička, pro představu asi tak velká, jako krabička cigaret. Uvnitř je niklový prášek a komprimovaný vodík. Je v tom ale také katalyzátor, podle nějž to má název – E–Cat je zkratka pro Energy Catalyzer. Správně udržované rozdíly tlaku a teplot vyvolávají v kazetě efekt emitující nízkoenergetické záření gama. Užitné teplo vzniká tak, že paprsky gama narážejí na olověnou stěnu, která mění toto nízkoenergetické záření na teplo. To pak ohřívá vodu, ochlazující reaktor.

 

 

 

K vytvoření megawattu energie potřebujeme jen velmi, velmi malé množství vodíku a nikl. Tomuto jevu dnes už velice dobře rozumíme a teorie bude brzy prezentována. Tímto způsobem můžeme produkovat energii bez jakýchkoli emisí plynu, a jak jste správně řekli, aniž bychom produkovali nějaký odpad, pochopitelně bez použití radioaktivních materiálů a bez radioaktivních odpadů. Bez emise CO2 hluku, či čehokoli jiného. Je to velice šetrné k životnímu prostředí.
S: Tahle věc se tedy nemůže roztavit, jak se to může stát s palivem v atomové elektrárně. Taková možnost tu vůbec není, správně?
A: Ne, protože nepoužíváme radioaktivní materiál. Všechno, co potřebujeme je nikl a vodík, v případě, že by teplota zašla příliš vysoko, pak se nikl, úplně stejný jako ten v mincích, roztaví. Přestane být práškový. A E–Cat může reagovat jen s niklem ve formě prášku. Z toho samozřejmě vyplývá, že pokud teplota zajde příliš vysoko, stane se E–Cat nefunkčním. Reakce se zastaví, protože katalyzátor už nemá k dispozici niklový prášek, jehož vlastnosti ovlivňuje.
S: Tehdy, na tiskové konferenci jste zmínil ústřední topení využívající vaší technologie E–Cat. Zajímalo by mne, jestli ještě funguje. Teď by bylo nepřetržitě v provozu už dva roky. Nebo jste to už ukončili?
A: Výrobnu kde bylo několik let využíváno teplo produkované úplně první generací E–Cat, místnosti, dílna atd, jsem prodal, abych mohl financovat tuto produkci. Dnes už neexistuje, ale E–Cat jimiž dnes vytápíme naše dílny a domy stále fungují. Jsou vlastně v nepřetržitém testu. Prostě máme pár starších E–Cat, které nepřetržitě běží v rámci dlouhodobého testování.
S: Můžeme tedy říct, že nyní nepřetržitě běží už tři roky?
A. Dva. Ale to, co říkáte je důležité. Momentálně produkujeme jen teplo, protože jsme zatím nevyřešili problémy, které musíme zdolat abychom získané teplo účinně převedli na elektrickou energii. Zabere nám možná rok nebo dva, než dáme dohromady E–Cat, který kromě tepla vyrobí i elektrickou energii. S tím, co máme, zatím umíme jen vytápět.
S: Jestli tomu dobře rozumím, tato technologie používá obyčejný nikl, který je velmi hojný a vodík, jehož zásoby jsou v podstatě nevyčerpatelné. Ale povězme, že v budoucnu, až prorazí na trh, bude E–Cat prakticky všudypřítomný, včetně průmyslové výroby. I když ve všech těch zařízeních bude jen malé množství, souhrnně ve spoustě zařízení, to bude celkem mnoho; nebude pak niklu nedostatek?
A: To určitě nehrozí. Množství potřebného niklu je vzhledem k jeho produkovanému množství velice malé. Pro usnadnění vám to povím v číslech. Musíte vzít v úvahu, že jeden gram hmoty, ať už niklu nebo čehokoli na tomto světě, může úplnou přeměnou na teplo vyprodukovat dvacet tří tisíce megawatthodin energie. Opakuji, jeden gram hmoty, třeba niklu, může vytvořit dvacet tří tisíce megawattů energie. S tímto na mysli si můžete představit, že pokud tuto technologii budeme na naší planetě užívat správně, bude zkonzumované množství menší, než 1% dnes ročně vytěženého niklu. Odpověď na otázku tedy zní: ne, k deficitu niklu nemůže dojít, protože zkonzumované množství je bezvýznamné. Tak je to.
S: V této věci jste v loňském roce provedli přinejmenším tucet testů. Zajímalo by mne, který z nich, ve smyslu solidnosti či důvěryhodnosti prezentace prokazující funkčnost této technologie, považujete za nejlepší.

 

 

 

A: Udělali jsme mnoho veřejných testů. Ale musíte vzít v úvahu, že v naší laboratoři, s našimi konzultanty a příslušným přístrojovým vybavením testujeme každodenně. Naše technologie je dnes velice solidní, E–Cat je nyní velmi stabilní. Právě teď vyrábíme megawattová zařízení, ale především, v certifikačních laboratořích už začal ověřovací proces pro malé domácí E–Cat, což je nezbytné, aby se mohly začít prodávat. Současně konstruujeme a právě teď připravujeme plně automatizovanou výrobní linku schopnou produkovat milión kusů ročně. Bude ve Spojených státech. A je mi ctí, že to mohu říct, protože v USA žiji. Miluji Spojené státy, a z mnoha důvodů, které nyní nemohu vysvětlovat, jsem chtěl tuto technologii vyvinout ve Spojených státech. A chci, aby byla americká.
S: Můžete říct, ve kterém státě USA bude výroba?
A: Na Floridě. A co se toho týče, je teď z mnoha důvodů velmi důležité, stlačit cenu E–Cat velmi, velmi nízko. Protože ta technologie musí být dostupná každému. A já chci, aby cena za desetikilowattový E–Cat byla do 500 dolarů. Abychom toho dosáhli, musíme úplně všechno automatizovat a velmi dobře organizovat výrobu, protože , jak víte, je to soutěž... a jakmile budou naše nechráněná zařízení na trhu, stanou se předmětem záměrného kopírování konkurencí. Kvůli konkurenci rovněž čekáme na dosud nevyřízené patenty. Ale abychom zajistili, že naši výrobu neohrozí reverzní inženýrství, musíme zvládnout nejlepší způsob boje s konkurencí, a to velice nízkou cenou. O to se teď snažíme , protože tuším, že budeme muset soutěžit s čínskou produkcí a jsou tu nejen oni, ale i další země, kde na tom samozřejmě budou hned pracovat... Nemůžeme soutěžit se sociálními systémy využívajícími nízké mzdové náklady, které jsou pro nás neudržitelné. Musíme proti nim tedy bojovat tím nejlepším způsobem, zdokonalenou technikou ve výrobních linkách. Naše úsilí se teď přesunulo od samotného technologie E–Cat, která už je vyzrálá a stabilní, k produkčním technickým zařízením. Poněvadž jestliže tuto technologickou bitvu nevyhrajeme, riskujeme prohru v boji s konkurencí. Z toho důvodu musíme velmi usilovně pracovat na výrobní lince, a to dnes děláme. Jedině tak budeme schopni uvést naše výrobky na trh velmi levně, a budete překvapení velmi vysokou úrovní a snadností použití E–Cat. Děláme to velmi… je to velmi dobrá… technika.
S: Další otázka… vlastně bych jen chtěl udělat poznámku, co se týče velikosti zařízení. Hovoříte o 500 dolarech za tepelnou jednotku s výkonem deseti kilowattů, a pokud vím, cena za konvenční čili konkurenční výrobky s tímto výkonem se pohybuje kolem 1000 dolarů za kilowatt. Takže 500 dolarů za deset kilowattů je pět procent z toho, co dnes lidé platí za výkonově porovnatelný systém na běžná paliva. Jestliže, tedy říkáte, že chcete zůstat s cenou dole, netýká se to současné konkurence, ale té aktuální, která by použila tuto technologii. Správně?
A: Ano, přesně tak. Musíme předpokládat reverzní inženýrství a zachytit náraz, který nepochybně přijde ze zemí, kde nedbají na standardy prosperity zaměstnanců respektované v USA. Musíme být připraveni, abychom jim znemožnili bušit do nás z ekonomického hlediska. Pokud ne, skončíme jako třeba Solyndra nebo další společnosti, které začaly s výrobou slunečních kolektorů… pak přišli Číňané a vytlačili je z trhu. A víte, musíme se opravdu dobře poučit z historie, musíme předvídat a vědět, jak se tomu postavit. Musíme takovému boji předejít, protože to je válka, ve které chceme zvítězit.
S: Jo, já vím, a určitě to není konvenční, ale konvenční zatím nebylo nic , co jste dosud udělal, tak proč bychom měli očekávat nějaké změny. Je tady další otázka. Mnoho lidí samozřejmě velice zajímají vaše katalyzátory a chápeme, že je musíte chránit jako klíčové vlastnictví. Ale je tady zajímavě formulovaná otázka: „Říkal jste, že katalyzátory v E–Cat jsou chemické prvky přidané k vodíku a niklu v jádru reaktoru. Můžete nějak charakterizovat význam těchto katalyzátorů?“
A: Ano. Jsou podstatné, protože bez nich E–Cat vůbec nefunguje. Víte, bylo zde už hodně technologií založených na niklu a vodíku, ale žádná nebyla úspěšná. A to je důvod, proč to musíme držet v tajnosti. Je ovšem jasné, že jakmile budeme mít na trhu miliony kusů, nebude pro laboratoře nijak těžké zjistit, oč se jedná, ale pak, jak jsem už řekl, pak už budeme mít tak dobře navržený produkční systém, že soutěžit s námi pouhým reverzním inženýrstvím prostě nepostačí . Protože pak tu vlastně vůbec nevznikne potřeba nám nějak konkurovat . A tak, doufám, že budeme ve výhodě.
S: Když už mluvíme o úloze technologie, vy i jiní hovořili o jakési v systému používané frekvenci, nějaký druh elektromagnetické vysokofrekvenční energie... o jistém kmitočtu. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?
A: Je mi moc líto, ale toto je také utajená záležitost. Ano, používáme… Tolik o tom mohu říct… To, co v systému užíváme se podobá taktice užívané ve východních bojových uměních. Efekt spočívá ve skutečnosti, že sílu, která by teoreticky měla stát proti nám, a tím myslím Coulombovu sílu, využíváme tak, aby nám pomohla. To je ten princip. A v tom to je. Tento efekt je důsledkem toho, že jsme obrátili v náš prospěch sílu, která teoreticky musí působit proti našemu záměru. To je vše, co vám k tomu mohu říct, příteli.

 

 

 

S: Ok. To je v pořádku. Další tazatel se ptá: „Jak často v testech, které jste prováděli v uplynulém roce, fungoval E–Cat tak, jak jste si představovali? A můžete nám říct, jak spolehlivý je dnes, s lepším hardware pro regulaci a software od National Instruments?
A: Dobrá otázka. Ano, velmi dobře spolupracujeme s NI a hodně se od nich učíme. A jejich technologie nám rozhodně velice pomohla dosáhnout stability zařízení, a bude velmi užitečná především na cestě k produkci elektrické energie. Možná se někdo zeptá, proč zatím neumíme dělat elektřinu, když už umíme produkovat teplo. Bylo by velice snadné převést teplo na elektřinu, to není velký problém. Ano, jenže abychom mohli dělat elektřinu s přijatelnou účinností, musíme používat teplotu přinejmenším 400°C. A tento faktor prozatím dělá reaktor nestabilním. V současné době jsme dosáhli velice dobré stability a E–Cat do 120°C funguje jak má, bez problémů a výkonových špiček, s nimiž jsme před rokem zápasili, protože dělaly reaktor nestabilním. Teď, po roce vývoje, jsme dosáhli velmi dobré stálosti výkonu až do 120°C. Udělat teplo tedy není problém. Teď jde o to dostat se výše, a ono by teoreticky mělo být snadné zvýšit teplotu. Pokud zapojíme řadu E–Cat do série, místo paralelně, měli bychom teplotu zvýšit. To je sice pravda, ale bohužel, jakmile jsme přistoupili k vysokým teplotám, nastaly problémy. Ty jsme zčásti vyřešili s pomocí zákazníka, který koupil naše megawattové zařízení.
Mimochodem, u toho testu jste byl, protože jsem vás pozval. A National Instruments je znamenitý skvělý dodavatel, protože jejich filozofií je naučit své klienty lovit ryby. Na jednom z prvních setkání s jejich manažery a vědci mi řekli, že nás to chtějí naučit: „Nechceme vám jen prodat rybu. Ale chceme vás naučit rybařit, protože jestliže se to naučíte, můžeme jít na ryby společně. A zušlechtit tuto technologii společně.“ A tato jejich filozofie jistě přinese velmi dobré výsledky.
S: Ohledně jednotky E–Cat jste řekl, že už je k posouzení v certifikační laboratoři, a podle toho, co o tom vím, když dáte nějaké zařízení do certifikační laboratoře, čili UL, má to v zásadě být v provedení, jaké budou používat koncoví zákazníci. Takže je už plně vyvinuté k produkci, a razítko UL je posledním krokem předtím, než se dostane do prodeje.
Je to stejná jednotka, jakou jste vyvinul předtím, taková, jakou jsem viděl v provozu vloni v říjnu v Boloni?
A: Ne. Jednotka, která je na certifikaci je přesně taková, jaká půjde do výroby… sestavili jsme prototypy zařízení, které je mnohem menší, mnohem lehčí, atd. Je konstruovaná tak, aby ji bylo možné vyrábět ve velkých množstvích. Ta už je sestavena podle směrnic inženýrů z UL.
S: Skutečnost, že tuto jednotku už má UL, je jasné znamení, jak blízko máte k produkci. To už je na místě blahopřání.
A: Děkuji vám. Děkuji. Mohu vás ujistit, že čas, který dnes netrávíme po konferencích, věnujeme pilné práci. Bude možná správné říct, že si mnozí stěžují, že už nepořádáme konference a podobné věcí. Problém je v tom, že na to už prostě nemám čas, protože abych stíhal všechno nezbytné, musím pracovat 15 až 16 hodin denně. Když ale jezdíte po světě, předvádíte testy, pořádáte konference atd., nemůžete pracovat. Máme všechno naplánované tak natěsno, že si nemůžeme dovolit ztrácet čas. A ohledně NI, National Instruments, bych rád dodal, že jsou spolehliví a velmi rychlí. Jsou velmi rychlí ve všem, a to je moc dobrá věc.
Tento rozhovor jsem akceptoval, protože jste velmi seriózní žurnalista, a cením si vás i jako člověka. Ano je to pravda, nemám rád interview. Ale rozhovor s opravdovými žurnalisty píšícími o vědě vždy potěší, jako dnes večer.
S. Děkuji vám. Promluvme si teď o domácím zařízení E–Cat s 10 až 20 kilowatty, kterých se na podzim, chystáte vyrobit milión kusů. Ohledně toho je tu spousta dotazů a možná byste mohl trochu blíže popsat, co chystáte a abychom si mohli udělat nějakou představu o tom, jak to můžeme napojit doma, jestli tím půjde nahradit kotel ústředního topení nebo bojler, a jestli to později bude umět vyrábět i elektřinu. Můžete nám to nějak blíže objasnit?
A: Bude to vypadat jako nevelký počítač. Teplo bude možné použít v libovolném současném ústředním topení. Musíte to jen nechat rozehřát. Předlohou pro mne byl software od Microsoftu. Je to systém, kterým můžete oživit jakýkoli počítač na světě. A náš koncept je stejný. E–Cat bude procesor produkující teplo, který můžete velmi jednoduše připojit k jakémukoli druhu teplovodního radiátoru na světě, a zvládne to každý instalatér. Vyměnit každých šest měsíců nebo po 180 dnech provozu kazetu s náplní bude také velmi snadné, asi tak, jako vyměnit náplň v propisovačce.
S: Další častá otázka se týká doby náběhu a vypnutí. Například když doma někdo otvírá dveře a ochladí se, potřebujete přitopit. Jak rychle bude E–Cat reagovat v takové situaci? Regulátor teploty řídící například běžný plynový kotel má určitý čas odezvy. Dokáže E–Cat poskytnout teplo v rozmezí hystereze běžného regulátoru?

 

 

 

Video: rozhovor s vynálezcem
A: Ano, rozumím. Pokud jde o teplo k běžnému vytápění domů, provozů atd., ano, bude mít nezbytnou pružnost. S ohřevem vody je to v běžné praxi tak, že plynový nebo elektrický průtokový ohřívač nastartuje v okamžiku, kdy otočíte kohoutkem teplé vody abyste si třeba umyli ruce, a pak jej elektronika po zastavení vody opět odstaví. Taková pružnost je v našem případě samozřejmě nemožná. E–Cat bude zapojen tak, aby ohříval nějaký topný obvod s dostatečnou setrvačností. Pro rychlý ohřev malého množství vody budete muset používat normální bojler, jako dosud anebo výměník. Pak kotel ústředního topení může dodávat oba druhy horké vody. Ale především jde o vodu proudící radiátory k ohřevu místností.
S: Jistěže, řeč je o dvou systémech. Topení, které tvoří uzavřený okruh a rychlé přípravě horké vody z kohoutku, používané k vaření nebo třeba sprchování.
A: Správně. Druhé zmíněné využití teplé vody, které představuje menší část energie každoročně spotřebované v domácnosti, potřebuje pružnost, kterou nemáme. Zatímco v prvním případě, kdy jde o udržení teploty v domě v průběhu zimy, je to přesně to, kde E–Cat nezbytnou pružnost má. Stačí to pro vysvětlení?
S: Ano. V podstatě jde o to, že pokud například při dlouhém sprchování spotřebuji všechnu horkou vodu z bojleru, není vhodné k jeho ohřevu použít E–Cat kvůli dlouhé době náběhu, ale je naprosto vhodný k ohřevu vody v ústředním topení. Správně?
A: Dokonale. Přesně to jsem chtěl říct.
S: Vraťme se o asi rok zpátky, kdy byla tato technologie představena poprvé.
Vyrozuměl jsem tehdy, že jedněmi z prvních vhodných zákazníků by byly elektrárny, které k produkci páry pro výrobu elektřiny používají zemní plyn nebo uhlí. Váš systém by mohl být využíván k předehřevu vody, a pak by to v jejich zařízení mohli už jen posílit. Takže, i když E–Cat nemůže přehřát páru natolik, aby to stačilo k pohonu turbín, může ji alespoň předehřívat. Ještě pořád se s tím počítá?
A: Ano. Je to tak.
S: A máte už nějaké konkrétní zájemce pro toto využití?
A: Ano, máme. Jsou tady nějací čekatelé. Tady je ale hlavní problém otázka schvalování. Elektrárny se řídí velmi komplexními předpisy a normami, a pokaždé, když chtějí cokoli změnit, k tomu musí získat povolení. A jak jistě tušíte, schvalovací proces pro elektrárnu je velice komplikovaná věc. Vedeme řadu jednání s provozovateli elektráren, protože toto je jedno z využití, pro něž je tato technologie velice vhodná. Není to ani tak technologický problém. Samotná aplikace není z technického pohledu složitá, ale je obtížné ji prosadit z administrativního či úředního hlediska.
S: Technologie je tady, ale byrokracie s dává načas.
A: Je to tak.
S: Pojďme se vrátit k E–Cat. Jestli tomu správně rozumím, budeme muset každých šest měsíců nebo tak nějak, z nedostatku lepšího výrazu povězme natankovat. To znamená vyměnit kazetu s niklem a doplnit vodík v nádrži. Znamená to, že pokud někdo bude využíval velice málo tepla, vydrží mu náplň v systému jeden nebo dva roky? Možná nám můžete krátce popsat celý postup doplnění paliva…
A: Samozřejmě. Když tedy říkám, že jedna náplň vydrží jedno sto osmdesát dnů, myslím tím 180 provozních dnů. Jestliže to budete používat jen jeden měsíc v roce, pak vám jedna náplň vydrží šest let, ne šest měsíců. Náplň se spotřebovává jen tehdy, když je E–Cat v provozu. Když nepotřebujete teplo, prostě jej vypnete a po třiceti minutách až maximálně hodině se odstaví a nespotřebovává nic.
S: Takže tam bude nějaký indikátor, který ukáže, když náplň bude třeba vyměnit?
A: Správně.
S: A bude k dispozici něco, jako výměnný systém? Bude možné dokoupit náplň a spotřebovanou vrátit zpět k recyklaci nebo…
A: Přesně tak. Jedním z hlavních bodů našeho systému je jednoduchá obslužnost se strany zákazníka. Později vysvětlím proč. Klienti dostanou náplně ve formě kazet, které si mohou snadno vyměnit sami nebo kdyby chtěli, může to udělat třeba instalatér. Je to velmi snadné. Použitou kazetu pošle zpět a my ji recyklujeme. Musíme jen upravit nikl. Pak je kazeta opět jako nová a lze ji znovu použít. A takto zde vznikne potřebná cirkulace, protože když vrátíte spotřebovanou E–Cat kazetu našemu zastoupení a vyměníte ji za novou, použitá půjde do továrny k znovuoživení. A bude samozřejmě úplně recyklována. A v tom to je… Jak už jsem uvedl předtím, důvod proč chceme aby podpora by byla blízko u zákazníka je velmi prostý, faktem totiž je, že okolnost, že E–Cat může být zapojen do jakýchkoli stávajících topných obvodů nám umožňuje říct, abyste zašli k nejbližšímu instalatérovi a řekli mu, aby se s námi spojil. A my mu poskytneme všechny potřebné informace.
S: Nač přijde obnovení kazety?
A: Samotná výměna kazety, pokud si to uděláte sám, vás v podstatě nestojí nic. Jen samotná kazeta. Ta může stát asi deset dolarů, když si ji vyměníte sám, je to všechno. Žádné další náklady. Když nebudete muset zaplatit instalatéra, hlavně jeho cestovní náklady, když bude muset přijet a kazetu vyměnit.
S: Kazeta bude za deset dolarů, ale poštovné může přijít i na čtyřicet.
A: Ne, protože my chceme… Váš asistent… možná… Možná máte pravdu.
S: Jakmile to lidi budou mít, můžete kazety skladovat lokálně a nemusí se objednávat z Floridy nebo Itálie, ale můžete si je objednat z místního skladu. Nebo koupit v supermarketu.
A: Nebo z Massachussetts. Protože je možné… příští týden budeme v Bostonu v Massachusetts, protože tam možná umístíme jedno výrobní zařízení.
S: Ale také bychom si mohli koupit náhradní kazety hned se zařízením a uložit si je doma, abychom je pak nemuseli pokaždé znovu objednávat. Nebo ne?
A: Samozřejmě.

 

 

 

S: Ale jak to bude s vodíkem ?
A: Tady máme velké překvapení. E–Cat, na němž právě pracujeme, už žádnou nádrž na vodík nebude potřebovat, protože jsme vyřešili problém s látkou, která vodík v reaktoru skladuje a recykluje. Spotřebovává se, ale jak víte, potřebujeme jen pikogram vodíku, takže zásoba deseti gramů v kazetě pohodlně vydrží šest měsíců provozu. Tím jsme v podstatě vyřešili problém s vodíkovou nádrží. Ta byla pro domácí E–Cat největší překážkou. Protože získat bezpečnostní certifikáty pro zařízení obsahující nádrž s vodíkem by bylo nesmírně obtížné. Takže jsme to museli vyřešit. Jak už jsem říkal, v poslední době jsme naši technologii úžasně zdokonalili.
S: Jestli tedy dobře rozumím tomu, co jste právě říkal, zařízení už žádnou nádrž s vodíkem nepotřebuje?
A: Ne.
S: Tím jste právě vyvolal celý hrozen dalších dotazů. Protože z toho vyplývá, že už nebudete používat tlak vodíku k řízení či kontrole reakce.
A: Ano, nebudeme. Vyřešili jsme to použitím teplot.
S: Někdo se tady ptá, jestli je životnost náplně kazety daná dobou provozu nebo úhrnným výstupním výkonem. Tím asi míní, zda by například při 50% výkonu vydržela dvakrát tak dlouho.
A: Rozumím, ale na to jste se přece už jednu ptali. Obsah kazety se spotřebovává jen za provozu E–Cat. Takže jestli bude běžet jeden den, a pak jej na pět dnů odstavíte, samozřejmě spotřebujete jen množství pro tento jeden den, ne pro těch pět ostatních. Takže, když řekneme, že náplň vydrží 180 dnů, neznamená to 180 kalendářních, ale 180 provozních dnů.
S: Vraťme se k ceně 50 dolarů za kilowatt, čili 500 dolarů za deset kilowattů. Kromě použití automatů při velkosériové výrobě, jaké další nápady či mechanizmy hodláte využít, abyste udrželi tak nízkou cenu?
A: Je to v zásadě automatizace. Robotika. Stavíme provoz, kde můžeme všechno maximálně automatizovat. Zkracuje to čas, snižuje náklady na montáž, a v tom to celé je.
S: Jak vidíte distribuci?
A: Organizujeme prodejní síť. S licencemi a zastoupeními. Už jsme skoro hotovi a budeme E–Cat prodávat i na internetu. A opět, k tomu, abychom zorganizovali rozsáhlou podpornou síť, budeme žádat zákazníky , aby nás spojili s důvěryhodnými dodavateli nebo instalatéry. Takže budeme mít zpětnou vazbu, získáme další zkušenosti a budeme k reálným zákazníkům blíže, než je obvyklé.
S: Ok. A zpět k domácí jednotce E–Cat. Vaše megawattové zařízení běželo v uzavřené smyčce, kde výstup poháněl zbylou energií vstup. Předpokládate, že takto budou někdy fungovat i domácí jednotky?
A: No jistěže. E–Cat automaticky přechází do samobudícího módu, když o tom regulační systém rozhodne. V tomto ohledu funguje desetikilowattový E–Cat úplně stejně, jako megawattové zařízení. Poběží naprosto automaticky. To je něco jako elektromobil. V dnešním hybridním autě řídicí systém rozhoduje, kdy auto jede na benzin a kdy na baterii. Řidič jen řídí. E–Cat samočinně přejde do samoudržovacího nebo napájeného režimu. To nebude volba provozovatele.
S: Ano. Tak jsem to také viděl, spousta energie k uvedení do provozu, ale jakmile to chvíli běželo přešlo to do samoudržovacího režimu. A pak vstup energie odpovídal příkonu některých doplňkových systémů, jako ventilátorů a ostatních věcí.
A: Správně.
S: Pokud jde o znaky trvalé zpětné vazby, kdy máte transmutaci niklu a vodíku na měď, je jednou z námitek, která se často vyskytne, včetně právě teď, je, že za těchto okolnosti lze očekávat emisi záření gama. Detekovali jste nějaké gama záření, ale tazatel patrně předpokládá, že by mělo být vysokoenergetické. Můžete to nějak komentovat?
A: Ano. Transmutace niklu na měď je vedlejší jev činnosti E–Cat. Hlavní efekt probíhající uvnitř způsobuje jev, který potřebuje nízkoenergetické záření gama. Vedlejší efekt je přeměna niklu na měď. Ano, máme důkaz o 511, 180 stupňových párech… Tím myslím 511 kev gamma při 180 stupních. Vzniká to při reakci mezi hmotou elektronů a pozitronů. Ale toto je jen vedlejší jev, ale víte… objasnit teoreticky přesně, co se uvnitř děje, dokud se nerozhodneme zveřejnit detaily této technologie, je v podstatě nemožné. Ale přesto, ano, máme důkazy, získali jsme je a publikujeme o tom dokumentaci , ale obávám se, že toto téma je příliš obtížné pro publikum, které tu dnes večer máme.
S: Nechme to tedy na jindy a povídejme si chvíli o tom megawattovém zařízení. Zakoupené megawattové zařízení jsem měl možnost vidět v činnosti v Boloni. Můžete nám o něm podat nějaké novější informace? Je v provozu? Je ještě ve výzkumu a vývoji? Dělali jste nějaké úpravy? Kde to teď je?
A: Je v modifikaci, protože pro ně s National Instruments připravujeme nový regulační systém. A museli jsme udělat změny v těsnícím systému, protože jak víte, a bylo to také ve zprávě o testu, měli jsme problém s netěsnostmi. A tak to musíme dát do pořádku, přestože zákazník posoudil test pozitivně. Ovšem s tím, že musíme změnit celý systém těsnění. Ale mezitím také už s pomocí National Instruments uzrála i nová filozofie řízení jednotky, která se právě uskutečňuje. A počítám, že to bude v provozu během jednoho nebo maximálně dvou měsíců. U zákazníka.
S: Chystáte se vyrobit dvanáct dalších agregátů, pro téhož zákazníka?
A: Ano.
S: Už se na nich pracuje ?
A: Ano.
S: Shrnul jsem si informace ze tří stran, kdy jste jednu chvíli říkali, že první zákazník byl z USA. V dalším sdělení jste zmínil, že prvním zákazníkem byla armáda, a pak jste v dalším rozhovoru podotkl, že druhý zákazník je stejný, jako první. Z toho jsem dospěl k závěru, že prvním zákazníkem byla US armáda. Chtěl byste to nějak komentovat ?
A: Ne. Nemohu to nijak komentovat, protože je to tak, že tento zákazník rozhodně nechce být odhalen. Jsem v té věci vázán NDA (klauzule o mlčenlivosti) a nemohu k tomu absolutně nic dodat.
S: Kromě těch prvních třinácti megawattových zařízení, jdou na odbyt i další se stejným výkonem?
A: Ano. Prodali jsme ještě jedno a mnoho dalších už je v jednání.
S: Dobrá. Pojďme tedy dál. Chceme se zeptat na některé problémy. O certifikaci a National Instruments už byla řeč. Před chvílí jste zmínil, že jste s pomocí zákazníka dokázali dostat ze zařízení trvalý výstup páry o teplotě 400°C. A dosažení tak vysoké teploty znamená účinnější proces produkce elektřiny. Udělali jste v tom směru nějaké další pokroky?
A: Ano. V tomto aspektu se od tohoto obchodního partnera učíme hodně. Protože ten hoch, kterého jste potkal v Boloni, je jejich hlavní inženýr s ohromnými zkušenostmi s elektrárnami a termodynamikou. Naučili jsme se u nich opravdu hodně. Takže si myslím, že produkce elektřiny pomocí z našeho E–Cat tu bude dříve, než jsme očekávali. Ano.
S: Děkuji. Zpět k parametrům domácího E–Cat. Mohl byste nám naznačit, jakí je spotřeba energie jednotky ve fázi rozběhu, tedy poté, co sepne termostat? Člověk nemusí být doma a topení hlídá termostat. Jinak řečeno, jde mi o to, kolik energie v kilowattech potřebuje náběh zařízení.
A: Rozumím. Musíte vzít v úvahu, že každých 10 kilowatt výkonu si při rozběhu či aktivaci vezme něco mezi asi 2,7 až 2,9 kilowattů. Během aktivace tedy v podstatě spotřebujete 2,7 až 2,9 kWh za hodinu. A samozřejmě to závisí na velikosti. Náběh potřebuje svůj čas, u malých E–Cat trvá hodinu. U megawattového zařízení je to pár hodin, protože tam máme více komplexních problémů. Ale spotřeba aktivační energie je za všech okolností 2,7 kWh na každých 10 kilowatt tepelného výkonu soustavy.
S: Ano megawattové zařízení sestává z asi 100 modulů s třemi reaktory v každém. Jednotka pro domácnost bude mít jen jeden modul, či reaktor?
A: Ano.
S: Dobrá. Přesuňme se trochu jinam. Jak to vypadá s podáním u US patentového úřadu?
A: Patent je ještě stále v rozhodování. Máme ale už patent udělený v Itálii. Proces autorizace a studium patentu trval v Itálii dva roky. Pak jsme získali patent. Mezinárodní a americký je ještě v rozhodování.
S: Máte nějakou prognózu, kdy by vám mohl být udělen, pokud vůbec?
A: To je naprosto nemožné odhadnout, protože tato záležitost je úplně mimo náš vliv. Zabývá se tím náš patentový právník. Nemohu k tomu nic říct, protože to je záležitost která probíhá nezávisle na nás. Tak to prostě je.
S: Proč neprodáte tajemství E–Cat veřejnosti přímo, tím myslím, že byste navrhl nějakou částku, a jakmile bude dosažena, pustíte E–Cat do světa, jako to udělal Salk s vakcínou na polio?
A: Víte, dostávám množství žádostí, abych tu technologii dal k dispozici celému světu. Ale myslím, že to není ten nejlepší způsob, jak ji uvést do služby lidstvu. Protože, pokud se s tím obrátíte na investory, přijmou to jako novinku a mají zájem do toho investovat. Protože bez investic… nemyslím, že by se to dalo vyvinout a dotáhnout do konce. Chceme udělat něco opravdu užitečného, něco, co jde za pouhou produkci a distribuci E–Cat, a takto toho můžeme dosáhnout. A to také uděláme. Jak už jsem řekl , konzistentně sledujeme záměr vybudovat organizaci , která bude pomáhala zdravotní péči o dětí tam, kde k tomu nejsou prostředky. Organizujeme to velmi účinným způsobem, a myslím, že odhalit dnes naši technologii by byl ten nejhorší způsob, jak ji dále rozvíjet a zajišťovat její šíření.
S: Měl bych poznamenat, že otázka otevřeného zdroje je diskutabilní, protože po jisté době, jakmile jednou bude k dispozici, a vy to víte, E–Cat okamžitě bude objektem reverzního inženýrství . A vaše strategie je vyrábět to zařízení pomocí pokročilé strojařiny a výrobní technologie tak levně, abyste získali a udrželi převahu trhu a mohli kompenzovat vložené investice. A jakmile někdo jednou odhalí podstatu vynálezu, stane se z toho veřejné tajemství. A určitě na tom začnou pracovat i jiní. Toho jste si určitě plně vědom a vaším řešením je nabídnout produkt tak levný a kvalitně navržený, že s tím nikdo nemůže soupeřit. Dnes prostě máte potřebný náskok.
A: Shrnul jste to naprosto správně.
S: Takže odpověď na tuto otázku zní, bude to odhaleno, ale neudělá to Andrea Rossi.
A: Přesně tak. Bude to stejně otevřený zdroj z naší strany, protože reverzní inženýr odhalí jen naše poznatky. Ale my dnes, kromě průmyslové strategie, potřebujeme i čas na vybudování organizační struktury, která bude chránit další vývoj této technologie. Jak víte, otevřený zdroj… nemyslím, že otevřený zdroj znamená, že bude snadné dělat to opravdu dobře a s celosvětovou distribucí. Podívejte se na rozdíl mezi tím, co dokázala společnost Microsoft, a co udělali její konkurenti pracující s open source. Pak zřetelně rozpoznáte, jak odlišné jsou možnosti silné firmy, jejíž investoři stmelí a vyživují mocnou průmyslovou instituci. A víte, všechny ty iniciativy na bázi Brownova pohybu nikdy nezískaly reálné financování, protože neměly správnou finanční politiku.
S: Přeskočme teď k další věci, k testům na Boloňské univerzitě a Uppsala University, ty by měly probíhat asi dva roky, jak to s tím dnes vypadá?
A: Pracujeme na tom. Pracujeme na tom. A měly by začít už brzy. V této fázi jsme měli obrovské množství práce a spoustu toho také udělali. A na tohle prostě potřebuji mít čas. V únoru s tím v každém případě začneme.
S: Ohledně teorie a fyziky za tímto vynálezem určitě znáte přístup Black Light Power. Jak se stavíte k pohledu Dr. Millse, který k objasnění tohoto jevu využívá Maxwellovu matematiku?
A: Nikdy, absolutně nikdy, nekomentuji své konkurenty.
S: Můžete nám říct o jiných aktuálních testech, které plánujete, abychom byli v obraze?
A: Ne, ne… momentálně pracujeme na přípravě výroby. Musíme se připravit na produkci milionu kusů. To je to, na čem dnes děláme. Testování E–Cat, a také práce s Uppsalou a Bologní, bude samozřejmě pokračovat, ale už žádná veřejná předvádění. Teď chystáme hromadnou výrobu. A to je práce, kterou teď musíme dovést do konce. A jakmile bude E–Cat v prodeji, tím myslím ten malý, může si jej koupit každý , a pak udělat tolik testů, kolik jen bude chtít.
S: Jo. To mnoho lidí uspokojí. Když už je řeč o prodeji, hovoříte o milionu zařízení. Rád bych věděl, zda když začnete s výrobou na podzim, budou ta zařízení hned k dispozici.
A: Začneme s produkci na podzim. To už budeme mít všechno připravené. A s prodejem začneme v zimě. Ročně vyrobíme milion kusů. Ale od teď do podzimu musíme pracovat na přípravě továrny.
S: Dobrá. Takže prodej začne letos v zimě, a ročně budete produkovat milion kusů?
A: Ano.
S: Ok. Co očekáváte, že dosáhnete během, povězme, tří nebo pěti let?
A: Těžko říct, protože to bude záviset na trhu. Na to se hodně těžko odpovídá. Záleží na trhu.
S: Teď úplně jiná věc. Čas od času dostávám dotazy ohledně investování. Vím, že tady jsou lidé jevící zájem investovat do vaší společnosti. V jakém rozsahu budete uvažovat o takových investicích? Něco okolo „X“ dolarů, například.
A: Jak víte, tahle záležitost je čistě filozofické povahy, protože jsme nad tím zatím neuvažovali. Dokud naše společnost nebude mít v provozu miliony E–Cat zařízení, bude něco jako válečná loď. A jak obvykle říkám, nechci hrát fotbal a vystavovat přitom úrazu kosti jiných. Takže nemůžeme a nechceme akceptovat peníze od lidí, kteří si je vydřeli tvrdou prací a chtějí investovat své úspory, aby zajistili rodinu. To nechceme. V tomto okamžiku v našem podniku nechceme ničí rodiné úspory. Náš podnik je z mnoha důvodů ještě pořád rizikový. Můžeme přijmout investice od velkých institucí, které mohou investovat pro ně poměrně malé částky… Třeba z prostředků nějakých hedge fondů, které mohou riskovat , tak, aby kdyby něco nevyšlo, nikdo nemusel plakat. A nikdo tím nebude vážně poškozen. Rozumíte mi?
S: Jistě. A velmi oceňuji ten přístup.
A: Je na to prostě příliš brzy. Moc brzy pro běžné lidi, aby investovali do této operace či obchodu. Tento obchod není dostatečně konsolidovaný, aby do něj bylo vhodné vkládat rodinné úspory. Až budeme plně konsolidovaní, dáme o tom vědět.
S: Padla tady spousta otázek a jedna z nich se opakuje velmi často. Máte tisíce podporovatelů ochotných pomáhat jakkoli mohou. Napadá vás něco, co by tito lidé pro vás mohli dnes, nebo třeba v budoucnu, udělat? Dejte nám pár záchytných bodů, jak tihle lidé mohou pomoci posunout tuto technologii kupředu, prostě zapojit se a jak?
A: Dobrá, snažíme se velmi důsledně o to, abychom E–Cat vyrobili za velmi, velmi nízkou cenu, zaručující návrat peněz investovaných do nákupu už za několik měsíců. Nejlepší pomocí je zvážit zakoupení E–Cat, který jim pak bude šetřit náklady na topení po celých třicet let, což je očekávaná životnost zařízení. Předobjednávka zařízení je ten nejlepší způsob a bez jakéhokoli rizika, protože to nic nestojí.
A každý to bude mít možnost zrušit nebo potvrdit. Toto je dobrý způsob, jak nám pomoci. Ale, jak jsem právě řekl, neposílejte žádné peníze, až když E–Cat bude na prodej a budete si jej moci skutečně koupit. Cena bude v každém případě mezi 400 a 500 dolary za desetikilowattový systém. To je férový návrh. A zůstaňte s námi v kontaktu, teď už musíme jen pracovat.
S: Je ještě stále zájem o licence?
A: Ano. Jsou zde dotazy ohledně licencí a…
G: Promiňte, že do toho vstupuji, ale může se na vás někdo, kdo má zájem, obrátit přes vaši webovou stránku? Je tam k vyplnění nějaký formulář?
A: Ano, přesně tak. Ale stačí poslat email na
info@leonardocorp1996.com nebo využít jakýkoli kontakt na ecat.com.
G: Pánové, chystám se to ukončit. Připravili jsme pana Rossi o spoustu času a než se rozloučíme, rád bych mu dal příležitost oslovit přítomnéh posluchače. Pane Rossi, právě teď sleduje naše živé vysílání Justin.tv dvě stě padesát lidí. V diskusní místnosti je asi padesát osm těch, kteří se aktivně podíleli na našem dnešním povídání. Většina otázek a komentářů byla neobyčejně pozitivní. Bohužel, několik málo lidí jsme asi trochu zklamali, protože jsme prostě nemohli oslovit všechny jejich otázky. Rád bych vám dal prostor a příležitost promluvit k vašim posluchačům. Drží vám palce.
A: Mám vás všechny opravdu rád, protože mi dodáváte kuráž pokračovat. A to je vše, co musím říct. Děkuji vám mnohokrát. Cítím vaši podporu a je pro mne neobyčejně důležitá. Děkuji vám velice moc za pozornost.
S: Já bych naopak chtěl pochválit vás, za odvahu a houževnatost pustit se do něčeho, do čeho se odvážilo jen málo lidí, jestli vůbec někdo. Nebojíte se toho, co neustále prohlašují za „nemožné“, protože to ještě nikdo předtím nedokázal. Či toho co jiní označili za „absurdní“. Jste velice neortodoxní a vytrvalý, i když pro mnohé lidi je obtížné vás pochopit. Jste odvážný a zasloužíte si poctu.
A: Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát.

 

 

 


***
Okolo technologie Andrey Rossiho a jeho přístupu panuje spousta skepse, a proto můj poslední komentář. Vězte, že v posledním vstupu jsem se skoro rozbrečel. Opravdu vůči němu mám ohromný respekt. Tuto technologii jsme poznali jen proto, že Andrea není dokonalý a nedělá věci tak, jako „normální vědci“, protože ti jsou příliš zbabělí. On není. A my potřebujeme odvážně lidi, jako on, kteří nedbají na řeči a pomluvy se strany těch, kteří opět jednou tvrdí, že je něco nemožné, nebo by se to mělo dělat jinak. My se tak nechováme… On ale ano, a myslím, že je to úžasný člověk. V žádném případě to není nějaký podvodník. Absolutně ne. Možná v nějakých ohledech trochu nedbalý chlap, který ale jde za svým cílem. Před rokem na své tiskové konferenci řekl, že v říjnu zamýšlí předvést megawattové zařízení . A pak to opravdu udělal. Kolik znáte jiných vynálezců volné energie, kteří dodrželi nějaký stanovený termín? Osobně si nevzpomínám na žádného . Třebaže to nakonec nebyl celý megawatt, a ukázalo se, že to bylo o trochu méně, než půl megawattu…
Ale ať to dopadlo jakkoli, postačilo to, aby mu obchodní partner vystavil šek. Podle mého názoru skutečnost, že je zákazník ochoten vystavit nemalý šek a tuhle věc převzít, to dělá hodně těžkým hovořit o podvodu, navíc, když ten někdo měl na místě své čenichající experty, kteří mu nakonec mohli říct: „Jo jo, ok, je to v pořádku, koupíme to.“ Co se mne týče, je to opravdu dost dobrá záruka.
Sterling Allan

 

 

zdroj, foto zariadenia a video tu http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2012030001

 


SomTenKtorySom
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-10-29  (06:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nevie niekto ako je to aktualne s kurikanom sandy v usa?


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-10-29  (07:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prorockú účtenku môžeš vyhodiť... :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-10-29  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to by si si želal,len dočkaj času ako hus klasu,ešte sa ,čo to musí naplniť:)a budeš aj ty ju čítať a padať na kolena,lebo prichadza čas kedy vemerane bude každemu podla svojho,


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-10-29  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   :-DDD


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2012-10-29  (07:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže je jeseň 2012. Výroba mala byť spustená. Kde si môžem objednať zariadenie? Zo stránky mi nikdy neodpovedali.


podvodnici . vajakare1   |   ip:217.112.1   |   2012-10-29  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Elektřinu do vyrábět neumí, slubují to již 5 let,

nikomu to nedovolili změřit.

Fantas magoria


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-10-29  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto je to uverejnené na dôležitom...


I . jogopuqe01   |   ip:193.110.1   |   2012-10-29  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Transmutácia niklu na meď... Prečo nie hneď na zlato?


fester . qurituhi61   |   ip:178.40.18   |   2012-10-29  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  www.ecatenergy.sk
Pozrite si výsledky posledných meraní.

Reaktory boli vyrobené v USA.
Popis reaktora:
Dĺžka 33cm, priemer 8,6 cm, povrch 891 cm2.
Meranie bolo vykonané na vonkajšom povrchu za pomocou Stephan-Botzmannovi rovnice.
Váha pred testom 4351g, váha po teste 4350g.
Začiatok testu 25.9.2012 8:00 hod, koniec testu 9.10.2012 8:00 hod
Celková doba testu 336 hod
prevádzka
Čas reaktora do plnej prevádzky 4 hod, čistá doba stabilného prevádzky reaktora 328 hod

teploty
Priemerná teplota začiatku 25 C
Po 4. hodinách prevádzky dosiahnutá teplota 1050 C
Ďalších 328 hodín bola stabilná teplota 1050 C
príkon
Sebestačný režim prevádzky 218 hod
Špičkový príkon cca 5kW
Celkom spotrebovaná energia
278,4 kWh
Celkom vyžiarená energia
3268 kWh
COP
3268/278, 4 = 11,7 (jedenásť celých sedem)kouzelnyprsten . fidivide91   |   ip:83.208.11   |   2012-10-29  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kouzelný prsten princezny Arabely by nebyl ?

To bude asi mnohem reálnější technologie.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-10-29  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " ... Současně konstruujeme a právě teď připravujeme plně automatizovanou výrobní linku schopnou produkovat milión kusů ročně. Bude ve Spojených státech. A je mi ctí, že to mohu říct, protože v USA žiji. Miluji Spojené státy, a z mnoha důvodů, které nyní nemohu vysvětlovat, jsem chtěl tuto technologii vyvinout ve Spojených státech. A chci, aby byla americká ..."

Niečo už zasa smrdí ... Amerika je rozhodne z tých, ktorí idú spasiť svet lacnou energiou ...

Ach jo.


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.41.227   |   2012-10-29  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako je to s tou Nadáciou Keshe, tí mali demonštrovať svoje zariadenia aj v EU parlamente a pred pár dňami mali odovzdať "niečo" vláde v Siera Leone. Prečo práve tam?


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2012-10-29  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STKS, pretože to nemôže nikto overiť... Ale dám jednu nápovedu: univerzity, ktorým Keshe "niečo" dal neexistujú...


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-10-29  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Dr.: ktore napr.?


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-10-29  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keshe som sledoval a viem že dajaká demonštrácia a predanie dokumentov bolo 21 septembra .... akože II. fáza vybraným inštitucionálnym klientom (či vládam). Ale nič konkrétne, žiadna bomba sa neudiala. Na Irán tiež nezaútočili takže ani tu moc svetla ...

Je to celé nejaké divné. Len nerozumiem - v prípade že ide o podvody - načo je dobrá celá tá medializácia? Reklama predsa stojí peniaze a kto by kupoval neoverenú vec? Na čo je to dobré ?
SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.41.227   |   2012-10-29  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo ten EU parlament? Veď to je overiteľná vec a niečo tým mamľasom predviesť museli? Či neboli ani tam?


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2012-10-29  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V EU parlamente neboli.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-10-29  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  či taká preyzntácia naozaj prebehla to netuším. Ale ešte by som dal do pozornosti jednu vec z rozhovoru:

S: Proč neprodáte tajemství E–Cat veřejnosti přímo, tím myslím, že byste navrhl nějakou částku, a jakmile bude dosažena, pustíte E–Cat do světa, jako to udělal Salk s vakcínou na polio?
A: Víte, dostávám množství žádostí, abych tu technologii dal k dispozici celému světu. Ale myslím, že to není ten nejlepší způsob, jak ji uvést do služby lidstvu. Protože, pokud se s tím obrátíte na investory, přijmou to jako novinku a mají zájem do toho investovat. Protože bez investic… nemyslím, že by se to dalo vyvinout a dotáhnout do konce.

Toto teda nevyzerá ani trochu dobre. Aj v súvislosti s tým, čo som písal vyššie o linke v USA ...
SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.41.227   |   2012-10-29  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to jasné, že to nemôžu spustiť naraz a vo veľkom (ak to vôbec existuje). V energetike majú obrovské prachy a najmä zamestnaných ľudí, a predstavte si, źe by títo prišli o job! Vo svete to musia byť milióny ľudí, čo tam makajú na rôznych pozíciách.


fester . qurituhi61   |   ip:178.40.18   |   2012-10-29  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hujer,to meno ti sadne.Tak niečo nové.

http://www.keshefoundation.org/phpbb/viewtopic.php?f=2&;t=2893

Od této chvíle to je povinností každého národa k účasti v kosmické lodi programu.

Všechny vaše vlády úředníci musíte udělat, je poslat zprávu na Keshe nadace prostřednictvím in
fo@keshefoundation.com z velvyslanectví národa nebo vlády a jen domluvit si schůzku pro nás, chcete-li USB klíč veškeré informace o něm s dokumenty od jejich obdržení připraven pro ně vyzvednout USB klíč od Keshe Nadace centra v Ninove.

Nyní jediný způsob, jak váš národ může zaostávat, je svou vlastní vinou a jejich nezájem o svého národa, a ne pro nás pro zobrazení jednotky, nebo žvýkat potravu pro ně. Nechte je, aby tato jednotka se a pak mohou přinést svůj národ až do současnosti svět vědy.

Jsme tak otevřené, že teď necháme 180 zemí a území požádat své vysokoškolské studenty, aby se jednoduché jednotky a dokázat technologii k národu a pro ně, aby jejich národy se připojit k kosmické lodi programu.

Jak Itala a Sierra Leone je můžete říct svým velvyslance z vesmírné lodi USB že oni Získali od nás, my jsme dokonce opustil adresu výrobě systémů na řídící páce, že mohou, pokud se jim líbí, objednat kopie reaktor určený pro jim, že mohou okamžitě provést počáteční zkoušky v případě, že chcete sledovat náš design, nebo mohou vyzkoušet své vlastní verze.

Skutečný závod o prostor pro všechny občany světa nyní začala na rovných základech, a to stojí méně než několik tisíc eur se připojit k předem národy, soběstačnosti v oblasti energetiky a vesmírný program.

Předpokládáme, do konce roku většina národů by začali své kosmické lodi programu a brzy si uvědomí, že je potřeba implikace étosu míru jako vládní a národní hranice jsou stále relevantní.

Prostřednictvím našich nedávných příspěvky na fóru jsme již obdrželi dotazy z vlády, že by chtěli dostávat kosmickou loď USB paměti Z Keshe nadace v nadcházejícím týdnu pro ně nesmí být za sousedními zeměmi.

Prosím, nesnažte se dostat do kontaktu, které si můžete vyzvednout klíč pro národ, jak jste si vědomi pracujeme pouze s diplomatickým pasem pověření, a to se ukázalo jako jediný správný způsob, jak získat přístup k technologii.

Je odpovědností každého jednotlivce na tomto fóru, aby se tato zpráva bude znám od svých vlád a nechat je, aby žádost prostřednictvím správných kanálů pro ně přijmout USB flash disk jako vládu Itálie a další prostřednictvím těchto kanálů přijali technologii v plném rozsahu.

Uvažujeme v úterý 11.6.2012, jak předání klíčů den na různé národy, nemůžeme jít do každého velvyslanectví po jednom.

Snažíme se zorganizovat třetí mírovou konferenci počátkem příštího roku, nikoli pro vyslanců, ale pro světové lídry, jakmile pochopí, jaké informace, které obdržel od Keshe nadace na těchto USB zařízení.

Tentokrát se díváme do Blízkém východě, aby světoví lídři navštěvují světové mírové konferenci jako první dvě prezentace se konala v Evropě.

Již jsme náš zájem známý pro náš první prioritní umístění na mezinárodní organizaci v této části světa a čeká na jejich odpověď.

Informujte své velvyslance, aby se opatření prostřednictvím jejich diplomatických sborů s Keshe nadace s jejich reprezentativním diplomatického pasu k účasti na centrum na 11.6.2012 a tvrdí, svůj národ práva na SSP USB stick, pro váš národ, kdo svou svobodu od všech pozemských zdrojů pro jejich energie, prostor a zdravotních systémů.

MT Keshe
Ředitel Keshe nadace


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-10-29  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporúčam veriť Dru.Hujerovi. A odporúčam zapojiť zdravý rozum pre triedenie informácií. Vedieť oddeliť realitu od fantasmagórií šarlatánov...


kex . qajukidu45   |   ip:91.127.10   |   2012-10-29  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Youtube sa daju najst videa z prezentacie, ktora bola 21.9 v Ninove. (odkazy na ne su na ich stranke na Facebooku) Taktiez sa na Orgonete da najst clanok s ludmi z Ciech, ktori sa jej zucastnili. Okrem toho mam informacie, ze Slovensky velvyslanec ma zaujem zucastnit sa nastavajucej prezentacie. Urobte si teda vlastny nazor...


kex . qajukidu45   |   ip:91.127.10   |   2012-10-29  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj prispevok bol k informaciam o Keshe Foundation...


IB . qegamahu7   |   ip:62.197.21   |   2012-10-29  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak tu niekto pise ze Rossi s ohladom E-CAT nekomunikuje cez email tak KLAME. Ja som s nimi bol v trojmesacnom kontakte, z toho dva krat aj telefonicky. Jednali sme o exkluzivnom kontrakte pre Slovensko, Madarsko, Cesko, Polsko. Zial ich financne podmienky boli pre mna neunosne, takze ziadna zmluva nebola uzatvorena. Trh je stale volny kto ma zaujem a peniaze na takyto projekt ten ma stale sancu.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-10-29  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si vlastný názor nerobím za pomoci nejakého youtube videjka. .. :-DDD


MartinHrutnec . nabynibe71   |   ip:95.103.14   |   2012-10-29  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudstvo nie je pripravené na perpetu mobile

http://dolezite.sk/Je_ludstvo_pripravene_na_perpetuum_mobile_84.html


MartinHrutnec . nabynibe71   |   ip:95.103.14   |   2012-10-29  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale inak mu fandím.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-29  (23:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  system funguje na spotrebnych daniach, takze keby boli tie energie zadarmo cim by kazdy jeden stat nahradil tie miliardy co idu do pokladnice len zo spotrebnych dani, od benzinu, cez plyn, az po elektriku??? system udrzuju v prevadzke a funkcnosti peniaze, takze zadarmo nebude nic, takze ked budes mat zadarmo cestu do prace(tvoje auto pojde napr. na vodu), tak budes platit za tu asfaltovu cestu po ktorej pojdes...xixixi ziadny vynalez tento system, svet, ani zivot ludi nezmeni, pretoze system samotny je tak nastaveny, ze sa to jednoducho neda, takze budeme platit iba viacej, alebo menej tkz. podla potreby, ktora nam je nadiktovana ,,zhora,,diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Hospodaření zločinných komunistů

Koncem roku 1989 však nejenže neexistoval žádný veřejnoprávní dliuh, ale naopak polistopadový režim převzal finanční aktiva ve výši asi 85 mld. Kč. K tomu navíc asi 107 tun měnového zlata. Pokud šlo o tzv. hrubý zahraniční dluh, ten nepřesáhl výši 500 US dolarů na obyvatele, přičemž ale i tak byla celková devizová pozice státu aktivní asi 23 mld. Kč;


Havlov prosbopis alebo „Biľakov pozývací list" v...

Príbeh Tretej cesty

Recenzia: Zachránil Hitler Európu?

ARCHITEKTI OVLÁDÁNÍ (titulky)

To, co vidíte...

Archív

Zavádzanie slovenských médii ohľadne Grécka

Sorry, že obťažujem čitateľov tohto fóra, ale neviem kde a ako mám zverejniť informáciu, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá pretože jednoznačne poukazuje na to, ako "pravdivo" a "plnohodnotne" je informovaná slovenská verejnosť o existenčnej kauze "GRÉCKO"...


Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2213 s