19. September 2019
    
Existuje v tomto svete zlých správ aj dobrá správa? - Dolezite.sk

Existuje v tomto svete zlých správ aj dobrá správa?


  2011-10-03  (22:26)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Existuje v tomto svete zlých správ aj dobrá správa?

Drahý čitateľ,

chcem ti povedať že existuje v tomto svete aj niečo dobré ako smrť, vraždy, vojny, choroby, rozvody no čo ťa len napadne! Tou dobrou správou je Evanjelium! ale asi si kladieš otázku, čo to evanjelium vlastne je? Naprv však treba porozumieť tomu čo je Boží zákon a pokiaľ si o ňom ešte nepočul, je dobré že si klikol na tento odkaz, ktorý ti vysvetli základné veci.

Boh nám dal zákon aby sme vedeli ako žiť, ako sa správať jeden voči druhému a hlavne že je tu aj Boh - náš Stvoriteľ a máme mať vzťah aj s ním! On túži mať s nami komunikáciu! Ale ta sa vytratila skrze neposlušnosť. Zákon nám nedal preto, aby sme vedeli čo môžeme robiť a čo nie, ale preto aby sme vedeli že naša slobodná voľba, naše rozhodnutie v nejkej veci ma aj nejaký následok na náš život! Napr. predstav si že si otec a máš dieťa ktoré sa narodilo, začalo chodiť a objavovať svet, začalo robiť svoju slobodnú vôlu pri spoznávaní vecí okolo seba. Ale ak si dobrý otec a máš rád svoje dieťa nedovoliš aby si nejako ublížilo a napomenieš ho v láske, nerob toto lebo si ublížiš. napr keby vzalo do ruky nôž a nevie aký je ten predmet nebezpečný, porezalo by sa! A tak ho varuješ a napomenieš aby sa takých vecí nedotýkal poprípade dostane bytku ak by tak spravil aby si zapametal. A taký je aj nebeský Otec ktorý miluje to čo stvoril, a zákon daný Mojžíšovi predstavuje takéto napomenutie od Nebeského otca. Treba tiež vedieť že Boh si zvolil Izraelský ľud ako vyvolený národ.. všetky ostatné národy okrem arabov sú pohanské lebo začali veriť vo svojich vymyslených Bohov a oddelili sa od pravdy. Takže ten zákon ktorý dostal Mojžíš je Desatoro - Boží názor na vec, svojho stvorenia a nie len to. Je to aj jeho charakter! Prvé 4 prikázania nám určujú vzťah k ňemu (2. kniha Mojžíšova - Exodus - Starý zákon):

1. Ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov predomnou

2. (Veľmi dôležité) Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiar­livý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a os­tríhajú moje pri­kázania.

3. (často porušované na Slovensku) Ne­vez­meš mena Hos­podina, svoj­ho Boha, nadar­mo. Lebo Hos­podin nenechá bez po­msty toho, kto by vzal jeho meno nadar­mo.

4. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale sied­my deň je sobota Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha.. Takže nie nedeľa je siedmi deň ale Sobota.

No a ďalších 6 hovorí o tom ako sa máme správať jeden k druhému:

5. Cti svoj­ho otca i svoju matku, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh (odpoveď na dlhovekosť)

6. Nezabiješ! (Nový zákon doplňa toto prikázanie o to, že ak hoci len nenávidíš svojho brata(kohokoľvek), tak ako by si už zabil)

 Nezos­mil­níš! (Boh ustanovil manželstvo, rodinu ako legálnu vec(zmluvu) medzi mužom a ženou (pred Bohom) a intímne veci v tomto vzťahu, včetko ostatné je nelegálne - kedy? pred manželstvom alebo počas manželstva s inou ženou) Lebo je napísané že keď sa dvaja intímne spoja tak su jedno telo, preto rozchod tak boli lebo sa preniesla časť jeho vnútra na toho druhého, niečo si odovzdali. (Mat 19:5-6, 1Kor 6:16-18)

 Ne­uk­rad­neš! 

 Ne­povieš na svoj­ho blížneho falošného svedoc­tva! (nebudeš klamať!!)  

10. Ne­požiadaš domu svoj­ho blížneho! Ne­požiadaš ženy svoj­ho blížneho ani jeho sluhu ani jeho diev­ky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho! 

Potom sa znalosti Izraelcov zhrnuli a napísalo sa do 5 kníh Mojžíšových čo je Hebrejská (Israelská) Tóra, plus časom pribudli ďalšie knihy Prorokov, a Velkých mužov ale nie z ich vôle ale preto že to chcel Boh ako odkaz pre nás ďalšie generácie aby sme sa poučili. Dnes ju poznáme ako Bibliu, ktorú Izraelci po Ježišovej obeti neuznavajú a stále veria v 5 kníh Mojžíšových čo sa ale na konci hostórie Zeme zmení a uveria v ňeho, lebo sa osobne vráti tak ako bol povedal a predpovedali aj proroci.

Takže existuje Boží zákon ktorý je vo veľkej miere ignorovaný a ľudia na zemi nechápavo krútia hlavami prečo to Boh dopustí, namiesto toho aby sa pozreli na to, či nie je chyba niekde inde a či v tomto svete nevládne niekto iný komu bola vláda odovzdaná nie Bohom ale Adamom no plne pod Božou kontrolou. Ide tu nie len o záchrannú akciu človeka lebo prvý človek Adam zlyhal a rozhodol o osude ale aj o právny proces so Satanom - pred tým známy ako Lucifer, ten ktorý ako prvý sa vzbúril voči Bohu len cez svoju pýchu (Izaiaš 14:11-15) a potom oklamal Evu tá namotala Adama a namiesto prosby o odpustenie to zvalili jeden na druhého.

 

Zákon človeka odsúdi, pretože Svetý Duch ho usvedčí o tom že existuje Hriech (ktorý vošiel na zem po páde ADAMA A EVY) a ako píše Biblia v Rímanoch 6:23 Odplatou za hriech je Smrť, ale darom božím z "milosti"(zadarmo) je večný zivot v Kristu( tzn. Ten pomazaný) Ježišovi našom pánovi. Takže človek zistí že je hriešny a odmenou za porušenie zákona je trest a ten najvyšší - smrť. No po smrti - stave keď zomrie fyzické telo človeka nasleduja odmena alebo odplata.. duch a duša človeka ide buď do vezenia dole do Pekla (miesto večného trestu) alebo (a to je dobrá správa) hore do Neba. Neexistuje taký pojem ako slabý hriech alebo ťažký hriech, Hriech je hriechom a odplatou zaň je smrť. No hriech skrze lásku Božiu môže byť odpustený ale Biblia hovorí že existuje hriech ktorý je neodpustiteľný a to rúhanie sa Svätému Duchu.

Ale čo vlastne je tou dobrou správou? Čo je to Evanjelium? A tu sme pri druhej strane mince ktorá vysvetľuje spôsob zmierenia sa s Bohom a je jedno či si Arab alebo Izrelca alebo Slovák američan či Afričan - je to pre každého aj pre teba.

Je napísané: "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeneho syna za nás, aby nikto nezahynul ale mal večný život!". Boh dal syna za nás ako obeť aby sme boli zachránený. Kto je jeho syn? Je to Ježíš. Je napísané: Nie je žiadne iné meno na nebi, na zemi , ani pod zemou, iba meno Ježiš skrze ktoré je možné spasenie. Takže všetky iné alternatívy vo svete su vylúčené. Ani nehovoria o tom, ako žiť ani nehovoria o tom od kial sme sa vzali, Biblia jasne učí že existuje kráľovstvo Svetla a Kráľovstvo temnoty a nič iné medzi tým nie je. A tu a teraz počas života na zemi sa rozhoduje o tom či bude človek zachránený od ničivého dedičstva po Adamovi alebo nie. Je len jeden pokus, jeden život, jedna možnosť. Ak odmietneš, zahynieš bez možnosti nápravy zlého rozhodnutia. Ak povieš ano, vrátiš sa speť k Bohu ale ako jeho Božie dieťa a budeš žiť na mieste ktoré popisuje zjavenie Jána 21 (Nové nebo a Nová Zem). 

Čo máš teda urobiť? odpoveď je v Rímanoch 10:9.

Keď ťa zákon usvedčil z prestúpenia, musíš poprosiť o odpustenie hriechov Nebeského otca. On ti Odpusti ak to myslíš vážne a potom musíš svojimi ústami vyznať ak veríš, že Ježíš je boží syn ktorý za teba zomrel. Musíš vyznať svojimi ústami ak veríš, že Ježíš zomrel za teba a na 3 deň ho Boh vzkriesil z mrtvych, urobíš ho pánom nad svojím životom nech sa deje jeho vôla v tvojom živote, budeš spasený. Nie len že budeš spasený/á ale že on vymaže tvoj starý hriašny život a viacej naň už nespomenie a tvoje meno mude zapísané do knihy života a aj keby si zomrel, budeš žiť. ešte je tam taká vec ako krst a to je 3 podmienka znovuzrodenia človeka a vymanenie sa z pod vplyvu hriechu. Takže musíš uveriť, vyznať a pokrstiť sa. Krstom dôjde k tomu že tvoje staré ja zomrie, musí sa celé telo ponoriť (Ježíš dal jasný príklad v Jordáne keď ho Ján pokrstil). 

Takže Evanjelium ti povie - budeš žiť ak to príjmeš - je to zadarmo, ak neprijmeš je to tvoja slobodná voľba, ale neunikneš nikam, ani neoklameš smrť. 

Evanjelium nie je len o záchrane ale aj o uzdravení z choroby, o zlomení kliatieb, o radosti, o pokoji, o nádeji, o budúcnosti, o rodine, o priateľstve, o požehnaní, o rozmnožení, o nahradení, o mudrosti, o slobode a to všetko v mene Ježiš. 

Ak veríš tým hlúpostiam z kostola nikam sa nedostaneš ani sa nepohneš. Ako je možné že Boh Biblie je iný - živý, skutočný, taký že ked sa pomodlíš On to počuje a vykoná to o čo ho žiadaš. je iný ako ho popisujú Oni. Je ten istý včera, dnes i naveky vekov. Ten ktorý bol, ktorý je a ktorý príde znovu. Takže ak je ten istý ako bol počas apoštolov a robil divy a zázraky, tak by mal byť aj dnes taký nemysliš? 

http://www.youtube.com/v/Kh332t91mSs">http://www.youtube.com/v/Kh332t91mSs" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">

zdroj: www.cfan.cz


Richard Mechel
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
sklb . myrebema78   |   ip:77.48.69.   |   2011-10-04  (00:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale prosim ta.
Ked chce clovek verit v dobro nepotrebuje k tomu ziadnu knizku, len cistu hlavu a zdravi rozum.
Pozrime sa kam sa cirkev dostala


sklb . myrebema78   |   ip:77.48.69.   |   2011-10-04  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chybka... zdravy


Miro . lanejuqi1   |   ip:195.91.55   |   2011-10-04  (03:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už len Strážnu vežu tu treba presadzovať ... :)
Je pozoruhodné , že pri dnešnom poznaní sa nájdu takto fanatickí ľudia . Žasnem .


Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-10-04  (06:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O akom poznaní píšeš.

Doteraz si nevedia zodpovedať na základné ľudské otázky.


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2011-10-04  (07:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj dobré správy existujú :-)


martintrue . dikoweqi90   |   ip:89.173.13   |   2011-10-04  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto ma dostalo:

"Ako je možné že Boh Biblie je iný - živý, skutočný, taký že ked sa pomodlíš On to počuje a vykoná to o čo ho žiadaš. je iný ako ho popisujú Oni. Je ten istý včera, dnes i naveky vekov"

BULLSHIT - ach jaj ZOMBICI, je my Vas lúto.
Čo to za bludy, idem tykovať!!!


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-04  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A zase dookola rozpravocky z rozpravkovej knizky starej 2000 rokov. Menenej tolko krat ze nikto uz ani netusi co v nej bolo (ak by vobec vedeli ktora s tych mnohych verzi na zaciatku vobec bola spravna,myslim ze na tom sa potom zhodovala cirkev - co uz samotne je na zasmiatie).
Takze kto ma pocit ze bez boha sa mu zije tazsie nech si kludne veri ale nech nas s tym neobtazuje.
A ostatok co vie ze mu nikdy ziaden boh v nicom nepomoze aj keby si od modlenia zodral ruky nech taketo beekania necita.
Este sa mi paci ten ich argument ze nemame ziadne vysvetlenie na stvorenie vesmiru a zivota. Nuz mile ovce kedze ste pismo,vedu a vzdelanie uspesne potlacali 100ky rokov tak za tych poslednych 200 sme to este nemohli stihnut - ked nam stale pisete ze mame pockat na zjavenie boha tak vy skuste pockat tolko kolko casu ste civilizacii ukradli a uvidite ake zavery budeme mat potom.

ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE


Dexter . hykejiko78   |   ip:176.61.21   |   2011-10-04  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Biblia ma omnoho viac ako 2000 rokov
2. Menena nebola, zvytky ktore sa nasli pri mrtvom mori a su stare myslim 1800 rokov dokazali ze sa identycky zhoduju s dnesnimi prekladmi biblie.

Takze dalej tvoj prispevok ani necitam lebo placas ako spravny neinformovany clovek s velkymi ustami


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-04  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednoznacne bolo prekazane ze bola mnoho krat menena a na zaciatku vyberali ktora bude schvalena cirkvou. Staci pozret par dokumentov kde to analizuju.
Ovcam by ale nestacilo ani milion dokazov, ste nainfikovany bludmi a je v podstate nemozne ich z vas dostat. Aj keby ti nebodaj vymrela polka rodiny tak si povies ze to asi tak chcel boh. Par ludi ale po takychto tragediach velmi rychlo pochopilo ze ziaden boh neexistuje a ze na kohokolvek zivot nema ziaden vplyv.
Slabomyselni jedinci ale potrebuju daku psychicku oporu inak by proste tento zivot nezvladali.

TAK BOH KRISTUS AJ S DLAJLAAMOM NECH TA OCHRANUJU


Shane . notyqiwy07   |   ip:217.31.36   |   2011-10-04  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Málo reagujem na články na tomto webe, ale toto ma fakt dostalo! Želám autorovi, aby sa čo najskôr prebral z naivity.
Tento vesmír nejako vznikol, platia zákonitosti, ktoré ho riadia - ale to je všetko. Čo je to Boh? Pri našom súčasnom poznaní nevieme definovať. Sú to mimozemšťania? Vyspelé bytosti? Program - Matrix? Čo sme my v porovnaní s nim /s nimi? Aký je zmysel nášho života tu na Zemi? Príliš veľa nezodpovedaných otázok ...
Buď sa budeš rozvíjať a tvoriť, alebo budeš použitý ako materiál (pracovná sila, potrava, a pod.) - dalej postúpia len najlepší z najlepších. A aby tých ozaj schopných (zámerne použijem výraz "schopný", nie "dobrý") mali mocipáni čo najmenej, vymysleli bibliu (aj údajné originálne zvitky sú podvrh!). Takto nemajú konkurenciu a pod zámienkou šírenia dobra držia stádo v nevedomosti a poslušnosti. Dobro je len relatívny pojem - tá istá vec, záležitosť, je pre niekoho dobrom, pre niekoho zase peklom ...
Boh na nás ako na jedincov totálne - prepáčte za výraz - SERIE! Čo a ako sa s nami bude diať, si volíme sami. Takže - ak sa nám náhodou niečo nedarí, tak kde je asi problém? Len mi nehovorte, že to tak boh chcel ...?!


kalimurti . batoxuno09   |   ip:217.12.58   |   2011-10-04  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten čo smrŤ považuje za niečo zlé ešte ničomu nepochopil a teda nemá ani právo poučovaŤ život a smrŤ je jedno a to samé smrŤ ani nie smrŤ možno že keď spermia ktorá zbierala silu aby vyšla s otca tiež ten prelet do matky brala ako smrŤ a zase v matkinom lone si zbieral energiu aby si sa vedel narodiť tiež to narodenie bolo niečo ako smrť atvoja smrtˇvlastne ani nebude smrťou len skor niečo ako nové narodenie tak len toľko nečítal som len po prvú vetu a dakujem evanielum my nemá pravepodone nič čo ponúknuť keĎ zo života vyčlenila smrŤ a zaškatulkovali ju ako zlo


Mazy . hynuweku19   |   ip:94.69.94.   |   2011-10-04  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jezis byl vegetarian, jste to co jite, jezis nebyl zvire! A rozhodne nikdy nepil zadny alkohol, musim se smat nad demenci vsech lidi ktery chodi do kostela!


jece . xyfyluto9   |   ip:149.226.2   |   2011-10-04  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš vlastní 700 miliónov momentálne žijúcich ľudí na tejto planéte. Je Kráľom tretieho najväčšieho kráľovstva na Zemi. Keďže každým dňom pribúda do jeho kráľovstva cca 50 tisíc ľudí, tak je otázkou len pár rokov a jeho kráľovstvo bude najväčšie. Zhruba každý deviaty človek na tejto planéte je znovuzrodený kresťan, to znamená, že sa rozhodol Ježiša nasledovať, pretože Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Ovšem takúto hustotu znovuzrodených kresťanov na Slovensku nehľadajte, ani nikde v Európe, pretože Európa je na tom s pravým biblickým kresťanstvom momentálne mizerne. A názory, že Boh neexistuje, neberiem, pretože každý človek podľa stvorenstva pozná, že Boh je. To hovorí samotný Boh, stvoriteľ Neba a Zeme a On to asi vie lepšie ;-)


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-04  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komu to hovorí, keď je to v prítomnom čase?Asi nejakým vyvoleným.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-04  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže sa na to pozrieme . Nezaujato. Bez emócií.

S Bohom máme komunikáciu ? Nie všetci . Túži po tom? Asi mu to je jedno. Netúži aby každý s ním komunikoval. Spustil proces. Už na začiatku bol dokonalý v svojej zložitosti a iných aspektoch. Teraz len pozoruje. Upravuje? Možno. Teší ho rozmanitosť. Dobro a zlo sú tiež len uhly pohľadu a vlastne bez Diabla by tu bola svätuškárska nuda a Vesmír by sa nevyvíjal cez protiklady.

Poslušnosť je v priamom protiklade s slobodnou vôľou. Autor asi myslí poznanie nevyhnutnosti , ale nevie to vyjadriť. No ale stále je to to isté . Mätenie pojmov.

...Všetky ostatné národy sú pohanské....

tu sa autor pekne aj so svojou cirkvou odhalil v plnej kráse :
nedostatok láskya empatie
pohŕdanie ľuďmi iného zmýšľania
nadradenosť
rasizmus

Prečo by si Boh vybral jeden národ ? Absurdita.

Boh je žiarlivý? Nemá ľudské vlastnosti a ešte k tomu zaryté, neliečiteľné , škodlivé......

Boh sa pomstí? Títo ľudkovia , čo to tu píšu to robia zo strachu ? Asi.

Boh spravil skúšku s ľuďmi, ak dopredu vedel ako to dopadne? / vševedúci aspekt / A prečo? Na tom stoja všetky odnože kresťanstva ? Pýtali sa veriaci , vôbec seba, alebo sa snažili to pochopiť ? Prečo by to robil? Odpoveď cirkvi – tomu nemôžeme rozumieť , treba veriť.

Za kratučký život na Zemi , nasleduje večný trest. Kto tomu uverí.
Kde sa naša duša bude zdokonaľovať ? V pekle ?
To je obraz číreho totalitarizmu.
Rúhanie je najhoršie. Ďalšia totálna , totalita myslenia a predstáv.
Pardón , nie , zabudli sme- Boh najvyššia bytosť je urážlivý.

....takže, všetky alternatívy sú vylúčené ... jasne autor to dokázal jednou vetou, alebo jedným článkom.
Škoda , že ďalšie miliardy ľudkov a inovercov to nechápu.
Keď miliardy veria na niečo iné, ako to bude naozaj ?

Na tomto svete sú milióny alternatív myslenia v každom smere. Závisí to len od rozšíreného vedomia danej bytosti. Kto vidí na tri milimetre to nechápe.

Iné náboženstvá ani nehovoria ako žiť. To má byť , žart ?

Jeden pokus, jeden život, jedna možnosť ?

Nepredstaviteľné veky sa na Zemi dedí poznanie a nezaniklo , pretože je asi veľmi dôležité. Reinkarnácia duše. Zmysel života je v tom , že nehýnúca duša sa má šancu neustále zdokonalovať.
biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý kto vkročí na tento Web okamžite zistí, že je to ateistický Web. Pokiaľ sa tu zjaví niečo súvisiace s náboženstvom alebo s Bibliou, tak len preto aby ich zdiskreditovalo. Nikto z tu diskutujúcich Bibliu nečíta /česť výnimkám/ ani jej nerozumie. Preto je veľmi ľahké vyvolať protináboženské nálady namiešaním pravdy s polopravdami a lžami. Video ktoré ukazuje ako sa stať kresťanom je úplne zavádzajúce. Je to podobne ako keď niekto štrnganím kľúčmi na námestiach si myslel, že systém v moci zloduchov sa zmení. Aká naivita. Podobne ako kabátová revolúcia nič nezmenila, skôr naopak, tak aj výkriky kazateľov pred masami Nigérijčanov v ich životoch nič nezmenia.

Jediná dobra správa v mori zlých správ je tá, ktoré je možné interpretovať jediným spôsobom,ktorého sa vy všetci odporcovia poznania Pravdy o Bohu najviac bojíte. Museli by ste sa na základe pravdy zmeniť. Tak ako je to vyjadrené v desatore, prestať závidieť, kradnúť, vraždiť, smilniť, uznať Boha vo svojich životoch dobrovoľne a na základe lásky k nemu a z vďaky za všetko čo nám dal k životu na tejto nádhernej zemi. A to je nad mieru pochopenia, ktoré ste schopní mať.

Dobré posolstvo je o novej správe nad zemou, je o nebeskej vláde nad zemou /dnes to môže byť každému jasné prečo má vládnuť z neba, lebo z vesmíru máme lepší prehľad o všetkom na zemi/. Božia vláda nad zemou je preto jediná schopná odstrániť zlo aj tých ktorí ho vykonávajú. Umožní tiež každému kto má svedomie, aby ich viedlo pomocou mapy Biblie do nového sveta spravodlivosti, ktorý chystá celé dejiny ľudstva Boh na zemi.

Boh lásky nikdy nikoho nenútil žiť podľa jeho zákonov, s výnikou jedného národa, ktorý to sľúbil ale nesplnil. To ale neznamená, že Božie predsavzatie zlýhalo. Realizuje sa ďalej s ľuďmi duchovného zmýšľania, ktoré tak žalostne chýba tu diskutujúcim dôležitým diskutérom.


Mazy . hynuweku19   |   ip:94.69.94.   |   2011-10-04  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak chces biblisto urcit co z bible je puvodni a co je v ni upravene rimany? Je mi jasne ze cast bible je autenticka ale nejsem vul, vim moc dobre ze bible puvodne pojednavala o reinkarnaci!


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2011-10-04  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh nepohrda ludmi, co nim opovrhuju ale chce, aby sme Mu boli dobrovolne poslusni.
Jezis sa tiez za nas dobrovolne obetoval. Zadarmo sme dostali a zadarmo mame davat.

Novou Zmluvou bolo Stara naplnena a uzavreta, teraz plati len Nova.
To znamena, ze Spasa podla Starej Zmluvi mala ist najpr Zidom a potom, v Novej, celemu Svetu.

A ano, z pohladu Biblie je nezid pre Zida pohanom, ale aj pohanom je od Jezisovho vskriesenia dostupna spasa - a to bez 'rasovych' ci inych rozdielov.
Ak chces v dnesnej dobe s niekym telefonovat musis mat telefon, a v Bibli nam Boh nechal navod ako s nami moze komunikovat.

Mala poznamka. Jezis bol Zid. 12 Apostoli boli Zidia, co hlasali Evanielium v dnesnom Turecku, Grecku a Rime ...
Aj Boh je cielavedomy a poriadkumilovny, tak najprv zacal Abrahamom ...

No neber, ked je to zadarmo. Nikto ta do toho nenuti.

P.S.:
Aj taka Kamasutra je navod ako (si u)zit. Z coho kolvek si mozme spravit nabozenstvo a mozme podla toho zit.
Aj zo smrti - tam sa to trochu komplikuje.


mkultra . jytewedu51   |   ip:78.99.192   |   2011-10-04  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov predomnou

Katolíci neradi uvádzajú celé prvé prikázanie, ktoré káže netvoriť a neklaňať sa modlám. Katolicizmus je postavený na modlárstve (a prvkoch starého Babylonu, ale pšššt). Poďme do Vatikánu a zaspievajme si okolo obelisku. Babylonská neviestka... Ešte šťastie, že Ján Pavol II zrušil exkomunikáciu za členstvo v slobodomurárskych lóžach, možno preto bola jeho truhla trapezoid. O_-


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mazi v Biblii je všetko pôvodné a nič nie je upravené rimanmi. Biblia nič neučí o reinkarnácii ale o stvorení a znovuobnovení čiže vzkriesení. Máš to popletené a Bibliou reinkarnáciu neobhájiš.


marcuss . wanunivu33   |   ip:178.41.16   |   2011-10-04  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V priemernej kniznici je kolko - 3000 az 5000 kniziek neviem a TY zrovna narazis na tuto a si nou tak ohureny ze nepotrebujes dalsie. XD
Ja som necital vsetky knihy sveta, ale vzdy som sa snazil tematicky okruh rozsirit, precital som eposy,rozpravky,baje,basne,uvahy,encyklopedie,beletriu....jedine kucharske ma moc nelakali:D:D:D
takze MOJ MILY skus sa opret aj do inych veci a k biblii, to si snad robis srandu si myslis ze preklad z jazyka v ktorom bola napisana vie niekto absolutne vysvetlit??? sa zacni ucit jazykovedu a cudzie jazyky
K bohu - boh neexistuje ako niektoniecohocico - boh je otazkou viery takze K.MARX mal smolu :P


anjel . giwunicy93   |   ip:217.12.57   |   2011-10-04  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon,tlieskam Ti...vyjadril si sa lepšie ako by som sa dokázal ja vyjadriť k tomuto príspevku.Ďakujem za všetkých,ktorí používajú vlastný mozog...


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  marcuss mám viac knižiek prečítaných ako si myslíš.
anjel teraz sa pozriem na zúbky gordona, či sú to zúbky mačičky alebo leva. Pekne po poriadku.

Bohu veľmi záleží na komunikácii s človekom. Pôvodne s dokonalými ľuďmi komunikoval priamo každý deň. Po oklamaní ľudí Satanom, že im bude lepšie bez Boha, neupustil od komunikácie s ľudstvom. Dal napísať knihu kníh Bibliu, ktorej sa nijaká iná kniha nevyrovná. Kto chce s ním komunikovať musí najprv pochopiť prečo Boh stvoril ľudí, prečo pripustil zlo a ako ho odstráni. Potom ak si praje s Bohom spolupracovať, môže s ním nadviazať úprimný vzťah napriek degradácii ľudstva aj svojej nedokonalosti prostredníctvom Jeho Syna. Modlitba je ten spôsob, ak vám to niečo hovorí. Ten ktorý stvoril ucho počuje. Ten ktorý stvoril oko vidí. Ten ktorý dal ducha každému tvorovi, môže dať silu každému, kto o ňu prosí, aby mohol konať Jeho vôľu napriek odporu sveta, ktorý je odcudzený Bohu.

Keby sa anjel dosadený k správe vecí na zemi nestal odporca Boha, tak by sme boli skutočnými vládcami zeme a nikdo by sa nenudil. Každý by poznal svoj dar a plne ho užíval a rozvíjal ho. Niekto v umení, niekto vo vede, a všetci v starostlivosti o Zem. Dnes "vďaka" Satanovi bojujeme o holú existenciu a každodenné prežitie. Keby zostal človek v harmónii s Bohom, žili by sme v pozemskom raji. Čo sa dnes o znečistenej zemi nedá povedať. Človek bez poznania na čo ho Boh stvoril Zem, by urobil najlepšie, keby ju len ochraňoval, a vyhlasoval chránené územia, lebo inak sa utopíme v odpadkoch, špine, chorobách.

Boh stvoriteľ je Bohom lásky a slobodnej vôle. To Satan znásilnil ľudí a keďže sa mu nepodarilo všetkých znásilniť a podviesť vedie ich diktátorsky ku konfrontácii s Bohom, pretože aj on bude musieť Bohu skladať účty, či dokázal dať ľuďom niečo lepšie, ako im dá Boh. Štátne vedenie mocou nacionalizmu, a podvodnou mocou iluzórnej demokracie dnes zastupiteľskej je definované ako organizované násilie. Zastupiteľská demokracia vyžaduje jediný akt voľby raz za štyri roky a politici potom už nenesú žiadnu zodpovednosť za ničenie charakterov ľudí korupciou a ničenie zdrojov a statkov druhých. Bezbožní politici sa dokonca spikli s bezbožnými bankármi a vytvorili matrix celosvetovej politicko ekonomicko a náboženskej siete podvodov do ktorej sú chytení mediokraciou a akultistami vykonávať Satanovu vôľu zaživa proti vedomiu a svedomiu väčšiny ľudí. Ľudia majú predstavu o tom ako by sa na svete žilo lepšie, ale je im v tom bránené politikou,umením klamať ľudstvo nesplniteľnými sľubmi, ktorej koniec sú vždy vojny. Preto v tomto svete neexistuje jediná dobrá správa s trvalým úžitkom okrem jednej o Božom kráľovstve, ktoré odstráni všetky škody spáchané Satanom Diablom a jeho okultnými ctiteľmi na zemi na jej obyvateľoch.

Satan v snahe zdezorientovať ľudstvo vytvoril tisícky vzájomne si protirečiacich náboženstiev. Najradšej je nepoznateľný a nespoznateľný. Takým robí aj Boha. Vyvyšuje Krista, ponižuje Boha, z Ducha svätého, ktorým je sila Stvoriteľa vesmíru, urobil tretiu osobu tajuplnej trojice, ktorú nevie ani pápež vysvetliť. Robí si úplnú srandu z ľudí. Jeho inteligencia prevyšuje inteligenciu všetkých ľudí dohromady, preto nebolo preňho problémom vytvoriť tisícky zmätočných filozofií, ideológií, vedeckých smerov aj ateizmus, ktorý popiera Boha.

Neviem anjel a Gordon, či vám to stačí, alebo mám ešte pokračovať vo vyvracaní vašich nezmyslov, ktorým veríte? Dlho som nebol na tejto stránke samoľúbich nedoukov, preto mám chuť písať. Chcete ale vôbec počuť pravdu?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...a novinkou je že my BOH odpustil.


marcuss . wanunivu33   |   ip:178.41.16   |   2011-10-04  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepacte pane uz VAS nebudem otravovat je mi to luto.

TY si neriesitelny

preco si myslis, ze vo veciach nebeskych je "sprava veci"
preco si myslis, ze pozemsky raj predstavuje clovekom nedotknute zivotne prostredie
mas rovnako obmedzenu predstavu ako ostatni preco by ŤA mali pocuvat hmm
a to ostatne nesuvisi s bohom vobec lebo BOH je otazkou VIERY!!!
mame vo farnosti dekana ktory sa snazi novym sposobom ucit mladych ludi aby spoznali silu viery a tim starsim generaciam sa moc nepozdava, ja mu fandim,
ale co pises TY su tie typicke starosvetske nazory - neplet politiku s bohom, je to to iste ked vidim politikov na omsi v TV je to na GRC.
a k tym knizkam skus ine TEMATICKE OKRUHY!!!
ja som ich kedysi cital viac nez bolo treba a teraz knihy nechcem ani vidiet,
vdaka tejto a niektorim podobnim strankam ich ani nepotrebujem nepotrebujem TV a myslim ze najlepsie by bolo vratit sa do jaskyn bo aj ten internet je plni ******* ze uz ani neviem co si mam mysliet uz ani neviem co je pravda myslim jednoducha pravda ako ze slnko svieti, dnes spochybnia a rozvratia aj to JE TO V ****


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...už nie som BOŽÍ odporca...ale znova jeho verný služobník.


anjel . giwunicy93   |   ip:217.12.57   |   2011-10-04  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista:nepochopil si to...dávam ti na vedomie,že nikdy nespájam nespojiteľné dokopy:BOH a PÁPEŽ.


marcuss . wanunivu33   |   ip:178.41.16   |   2011-10-04  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dufam ze to nevyznelo moc pesimisticky
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anjel...a to ako myslíš?... vysvetli nám to prosím ťa.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-04  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista: "Vyvyšuje Krista, ponižuje Boha, z Ducha svätého, ktorým je sila Stvoriteľa vesmíru, urobil tretiu osobu tajuplnej trojice, ktorú nevie ani pápež vysvetliť. Robí si úplnú srandu z ľudí."


ako túto trojicu vidíš ty ?
Diky za odpoved .....biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  luciferovi, ktorého perzonifikuješ nebude nikdy odpustené, pretože skutková podstata jeho zločinov proti ľudstvu je nevyvrátiteľná a nespochybniteľná a dokázaná miliardami zničených životov ľudí, zničením zeme morálne aj fyzicky.

Jn7, ja túto trojicu vidím. ako nezmysel, tautológiu. Relikt zvráteného uctievania, ktorého začiatok je možné vystopovať až do predkresťanskej doby.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-04  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista: takže aká je pravda tejto trojice ?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7, že neexistuje, že je výmysel


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-04  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista: takže boh je jediný a Ježiš bol na zemi ako "on" v tele syna človeka


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...mýliš sa BOH my ODPUSTIL...ja som totiž skutočný lucifer...a mimochodom...ako môžem vyzdvihovať Krista a ponižovať BOHA...ak ti niečo uniklo...tak je to práve to...že JEŽÍŠ A BOH sú jeden...JEŽÍŠ čiže BOŽÍ SYN má to isté ako BOH...čiže má aj moc odpúšťať...čo môže BOH môže aj JEŽÍŠ...takže aby som ti ozrejmil veci poradia...OTEC-BOH, SYN JEŽÍŠ-BRAT, KRÁĽ a takisto BOH a DUCH SVÄTÝ...biblista...zblúdil si.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh je jeden a Ježiš je jeho syn. Ježiš mal predľudskú existenciu v nebi ako "logos" hovorca Boha. Po hriechu, súhlasil a poslušne nechal preniesť svoj život na zem in vitro, kde sa narodil ako dokonalý človek, nakoľko jeho otcom bol Boh a to z dôvodu, aby sa stal svojim životom rovnocenným dokonalému životu Adama,a mohol položil svoj život ako výkupné, za oslobodenie ľudstva z otroctva do ktorého nás doprovoľne predal Adam,keď sa podriadil Satanovi a stratil pre nás väčný život v raji. Ježiš nebol na zemi Boh ale človek. Veď keby bol Boh, ktorého dal Satan rukami náboženských zločincov zabiť, kto by ho potom vzkriesil? Po vzkriesení Bohom , sa Ježiš opäť stal mocným duchovným synom Boha, ktorý dostal meno Michael, čo znamená Kto je ako Boh? Meno Ježiš znamená Jehova je záchranca.biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, na dôležitom.sk si môžeš robiť virtuálne čo len chceš, to je ozaj pravda....aj trepať také nezmysly ako trepeš!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...vieš kto je Michael?...je to jeden z najmocnejších anjelov...a môj súper v nebeskej vojne...kde ti chodíš na tieto rozprávky?...JEŽÍŠ sa volá stále JEŽÍŠ je BOHOM , tak ako OTEC...a vládne po BOŽEJ pravici...toto je pravda?...žartuješ.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...myslím že chodiť po ulici a predstavovať sa ako žijúci lucifer...by nebolo asi v tejto dobe vhodné....čo myslíš?.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom...biblista...akú bibliu čítaš?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...a neviem prečo hneď používaš výkričníky...alebo v sebe nosíš hnev?...biblista?


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-04  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista: Na to mu po­vedal Filip: Pane, ukáž nám Ot­ca, a bude nám do­sť. 9 Ježiš mu po­vedal: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Ot­ca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Ot­ca? 10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky. 11 Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne. A jest­li nie, pre samy tie skut­ky mi ver­te. 12 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skut­ky, ktoré ja činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svoj­mu Ot­covi. 13 A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec os­lávený v Synovi. 14 Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. 15 Ak ma milujete, os­tríhaj­te moje pri­kázania, 16 a ja požiadam Ot­ca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17 toho Ducha prav­dy, ktorého svet ne­môže prijať, pre­tože ho ne­vidí ani ho ne­zná. Ale vy ho znáte, pre­tože pre­býva u vás a bude vo vás.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, stále si sa nenaučil správne používať Božie slovo? Veď si ani nemohol,lebo nikdy si nestál pevne v pravde, a zo srdca hovoríš len lži a klamstvá.Preto prevraciaš Pravdu o Bohu a jeho Synovi stále stále naruby,lebo sa ti nepáči jeho podriadenosť Bohu. Ježiš má aj iné mená, podľa funkcií ktoré vykoná v Božom kráľovstve, keď ťa na tisíc rokov hodí do žalára, aby si nezvádzal ľudí. Ak to nevieš, douč sa!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...no tak to a musí mýliť potom 500 000 kňazov...aj oni pôjdu do žalára?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7, vytrhávanie textov z kontextu celej Biblie, nevedie k pochopeniu jej zmyslu a úlohy Ježiša v záchrane ľudstva, v ktorej pracoval v jednote s Bohom.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-04  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista : vytrhol som text v ktorom vysvetluje Ježiš jednemu z apoštolov ...


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, veď ty musíš vedieť, kde ich chceš dostať tým, že vyučujú tvoje podvodnícke náuky? Dostanú sa tam kde nakoniec aj ty, ba ešte ťa predbehnú. Do stavu neexistencie, bez možnosti návratu k životu, lebo nehrešili vedome, trvale a nekajúcne ako tvoji kňazi, ktorých si naučil vyučovať tvoje náboženské lži.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista..odpovedz my na otázku...nevyhýbaj sa...mýlia sa kňazi?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7...a zabudol si na stovky iných, kde hovorí apoštolom, že Otec je väčší ako on, že ide k Otcovi, že nepozná to čo pozná Otec atď, atď a že by mali byť jedno, tak ako je on s Otcom, čiže byť jednotní....


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...ako sa volá tvoja cirkev?...predstav sa nám.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, áno mylia sa kňazi a ty to dobre vieš.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... nebolo preňho problémom vytvoriť tisícky zmätočných filozofií, ideológií, vedeckých smerov...vystihol so to dovela presne....biblista...BOH si svoje SLOVÁ STRÁŽI...BIBLIU SOM PREPÍSAŤ NEDOKÁZAL...preto so vytvoril sekty a iné náboženstvá...určite veríš tomu čo hlásaš?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, toľko sa s vami rozprával a ty si ma nespoznal? Na tvoju otázku som už x krát odpovedal iným. Vyhľadaj si moje odpovede na túto otázku. Máš predsa históriu mojich diskusných príspevkov.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...jedna veta z BIBLIE...povstane mnoho falošných prorokov...tak ako sa volá tvoja cirkev?...predstav sa nám.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, určite verím tomu čo hlásam a dnes s tebou ukončujem rozhovor. Veď ty sa zase niekedy objavíš pod nejakým iným nickom.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-04  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   biblista : jedno je jasné ...modliť sa treba k bohu ...k stvoriteľovi pretože bez neho by nebolo ničoho ... aj Ježiš vyzýva k modleniu sa Bohu tak ako je to v prikázaní ... a pozri na smilnicu ktorá sa modlieva k panne Márii a vydáva sa za nevestu...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...no počkaj..počkaj..a tá pravda čo si nám sľuboval..nepovieš nám ju..ja som teda na ňu zvedavý.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ani cirkev nám neprezradíš...to nejde len tak...niečo tu tvrdiť a neprezradiť ani odkiaľ berieš tú pravdu.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-04  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, zmyslom štúdia Biblie je nájsť nielen identitu Boha ale aj identitu svoju vo vzťahu k Bohu. Nemyslím si, že chceš hľadať Pravdu o Bohu a svoj vzťah k nemu, lebo už si sa identifikoval svojim nickom. Dorú noc aj Dobré ráno zajtra.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...BIBLIA nieje písaná tak, aby jej porozumelo iba pár ľudí...ale VŠETCI...preto je tak jedinečná a dokonalá..je totiž písaná pre všetkých...a mimochodom ti určite nečítaš PRAVÚ BIBLIU...lebo by sa muselo zmýliť hneď niekoľko miliárd ľudí....dokonca študovaní a naozaj múdry Kňazi.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-04  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a na záver..aby ti bolo jasné BOH nevytvoril NEBO len pre tých, ktorý BIBLIU pochopia...ale pre všetkých, ktorý VERIA SLOVÁM v BIBLII...už chápeš.


meff . lofibegi24   |   ip:195.91.94   |   2011-10-05  (01:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako to vidím ja:

Biblista ... si naivný a krátkozraký, ale nie si zlý.

Lucifer ... si záhadný, hravý..

Gordon ... zaujímavé a geniálne.

MK Ultra.... vieš toho naozaj dosť veľa a vieš si to aj správne pospájať.

JN7 ... ano, máš pravdu.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (07:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  B nám píše ... pekne, pekne...

Neviem anjel a Gordon, či vám to stačí, alebo mám ešte pokračovať vo vyvracaní vašich nezmyslov, ktorým veríte? Dlho som nebol na tejto stránke samoľúbich nedoukov, preto mám chuť písať. Chcete ale vôbec počuť pravdu?Neverím nezmyslom.
Nie som samoľúbi.
Čomu verím Vy neviete.
Nie sme nedouci. My - z dolezite.sk.
Pravda nejestvuje.
Pravda sa mení, len ľudia sa nemenia.
Každá bytosť má v hlave vlastný Vesmír.
Rád si kladiem otázky.
Vy si nekladiete. Všetko je predsa napísané a navždy jasné a určené.
Typické je neznalosť čítania a chápania. Vy nereagujete na myšlienky, len vysielate.
Faktom je, že Boh s ľuďmi komunikuje. Nič o tom bližšie nevieme.
Je to individuálne. Ja som tu o tom písal často a konkrétne.

Zaujímavé , že silne veriaci na to nie sú zvedaví – boja sa. Náhodou by sa dozvedeli priamo niečo čo nikdy nečakali a čo keby sa systém zakýval , trebárs celoživotný. Nič nemajú. Zážitky.

Verím úplne obyčajným veciam.

Napríklad , že keď sa pozriem v noci na jasné hviezdy ,v pohode a spravím si prípravu – pokoj , naladenie , odladenie, duchovné vzdelávanie....trvá to niekoľko dní , ide to samé.Bez námahy. Potom čakám, pozorujem...
Začnú sa diať nepravdepodobné javy, série udalostí.Celý svet sa začne okolo mňa meniť.

V ľudských dejinách boli pre obyčajného nevinného človeka dve známe a blbé, beznadejné situácie :

Priznaj sa , že obcuješ s Satanom.

Priznaj sa , že si agent a špión západnej rozviedky.

Vždy to dotyčný mal vopred prehraté.

Myslím, že čitatelia pochopia , čo som tým myslel.trtko . fumisima35   |   ip:85.237.22   |   2011-10-05  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer je len spamovacie deco ktoré nevie písať. Nemyslím pravopis ale štýl akým pridáva príspevky. Byť adminom ma odomňa ban za spam.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-05  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved je to take jednoduche. Navrhujem oddelit na svete veriacich od neveriacich a nechat rozvijat sa kazdu cast uplne osobitne. Ovce nech si kracaju cestou ku bohu (cize vo vyvoji naspat). A ostatok nech sa tesi s toho co sam dosiahne.
Darmo tu budete ovce aj milion krat pisat ze tie fiktivne veci ako boh,kristus a pod. neexistuju.Je treba hladat na vsetko riesenia a nie sa hadat.
Pri tom rozdeleni ale bude treba postavit riaden stit lebo tyto veriaci by v mene boha hkludne na nas poslali jadrove zbrane. To ale az po tom co by sa tam pozabijali navzajom pre to ktory boh je ten spravny :-)) tak ako to robia dnes v celom svete.

Je to take jednoduche len sa treba dohodnut.
Mi vam nas nazor nevnucujeme,vevykrikujeme ho z mesit nezvonime zvoncami aby sa ovecky zbehli. Neobtazujeme vas na uliciach s knizkami v ruke. Nechceme od vas peniaze. zato vy veriaci robite pravy opak, drancujete stat , obtazujete ludi aj okolie.

Tak sa nad tym zamyslite - nebude vam lepsie spolocne ???

BEEEE BEEEE


lucifer . faliqevu33   |   ip:95.103.13   |   2011-10-05  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trtko...že ti nie je hanba...každý máme iný štýl vyjadrovania...no nie je to krásne...keď je svet farebný a rôzny?...píšem ako viem a ako chcem...a nie som decko...neodhadol si ma...skús znova.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Typický príklad z dnešných dní. Cirkev predala historickú budovu v ktorej bola škola v Blave nejakej firme na strednom Slovensku. Decká ,čo tam chodili do školy ich nezaujímajú. O prachy ide až v prvom rade.

Bol som pred troma týždňami rodine na krštinách. Od jednej babičky som sa dozvedel, že pán farár si praje, aby pred kostol počas omše chodili mamičky s kočíkmi / bolo to tam plné – malé námestíčko / . Prečo ? Aby si zvykali . Kto ? No predsa tie bábätká v kočíkoch. K tomu fakt netreba nič dopísať.lucifer . faliqevu33   |   ip:95.103.13   |   2011-10-05  (08:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...dokáž svoje obvinenia a tvrdenia...niekto na teba na ulici skočil?...alebo ťa prenasleduje s Krížom?...určite?...neklameš nás tu?....a presadzuješ svoj názor, aby si ovplyvnil ďalších o tom aký je Kresťan nebezpečný?....ja si nebezpečný nepripadám....pracujem, platím dane, hnevám sa na politiku...tak kde vidíš problém?...v tom že chodím v nedeľu do kostola...a VERÍM?...dokáž svoje obvinenia.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Typický príklad z dnešných dní. Cirkev predala historickú budovu v ktorej bola škola v Blave nejakej firme na strednom Slovensku. Decká ,čo tam chodili do školy ich nezaujímajú. O prachy ide až v prvom rade.

Bol som pred troma týždňami rodine na krštinách. Od jednej babičky som sa dozvedel, že pán farár si praje, aby pred kostol počas omše chodili mamičky s kočíkmi / bolo to tam plné – malé námestíčko / . Prečo ? Aby si zvykali . Kto ? No predsa tie bábätká v kočíkoch. K tomu fakt netreba nič dopísať.Shane . notyqiwy07   |   ip:217.31.36   |   2011-10-05  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon - súhlas! (+)

Biblista - nie si náhodou jehovista? Tí tiež melú dodokola naučené, nepripustia iný názor. Vyhodíš ich dverami, prilezú späť cez okno - BŔŔŔ...


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-05  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer - skoro kazdy sa s tym uz stretol tak co este treba dokazovat. Ano daka p... ma na ulici zacala obtazovat vasou rozpravkovou knizkou. Hend som ju poslal tam kde patri - NIE NEKLAMEM AKO TA KNIZKA JE TO CISTA REALITA
To ze ty si nepripadas nebezpecny sam sebe ja neriesim - mne pripadas ze si ko... a co teraz ??
Problem vidim v tom ze ma vsade obtazuje daka cirkev a hlavne ZE TI TVOJ FETISH PLATIM Z DANI JA.
A inak pokial by sa to mna nedotykalo - rob si uplne co len chces.biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon, ty si obyčajný propagandista, ktorý zamlčiava, že mu unikol zmysel života. A nielen to, nerozumieš ani histórii. V Biblii je predsa jasne napísané, že Boh nechal všetky národy ísť vlastnou cestou, aby ho hľadali nezávisle na jeho zjavení, ktoré dostal len jeden národ. V čase keď ho poslúchal za vlády Šalamúna došla aj kráľovna zo Sáby, pretož sa až k nej doniesol chýr o výnimočnosti tohto kráľovstva, ktorému nebolo páru na zemi. Ako názorná učebná pomôcka to stačilo.

Teraz žijeme v čase, keď sa každému zvestuje dobré posolstvo o novej vláde nad zemou, ktorá prinesie ľuďom raj, dôstojnosť a spokojnosť, tým že budú ľudia môcť donekonečná rozvíjať svoje talenty. Táto vláda odstráni hlad, vojny, choroby. Boh nikoho nenúti, ale ponúka vyber si. Zhynieš v anarchii a veľkom súžení s týmto svetom alebo chceš prežiť a byť základom novej spoločnosti, ktorá premení zem na raj? To je dobrá správa.


Jn7 . cutebyma84   |   ip:88.212.36   |   2011-10-05  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skoda ze niesom decko..ale stymto rozumom...mladost a dectvo je krasa...


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-10-05  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mate strasne nasrane v hlave
uvedomte si ze ziadny normalny boh vam nic neda
sami svojou cinnostou musime odstranit vojny hlad choroby

vy furt len nastrkujete ruky
boze daj
sak sa modlim
boze preco ? boze tamto
ste ufnukane deti

kazdy slovan by mal vediet ze Bohovia su predkovia
myslite si ze rodic sa chce pozerat na svoje dieta ako furto nieco zobre a prosika ? ze je nesamostatne ? neschopne zivota
ze musi byt furt vodene za rucicku ?

OMYL
tak sa preberte a robte so sebou nieco
NOC SVAROGA SKONCILA
tak sa podla toho zariadtegordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som propagandista. Čo ako by som mal propagovať. Za tú dobu , čo tu píšem ma vaľa ľudí pozná. Nič nepropagujem. Každý si vyberá sám podľa svôjho gusta.

Obhajujem :

právo na vlastný názor
benevolenciu
toleranciu
používanie vlastnej hlavy
pokoj v duši
nenásilie
otvorenosť
pozitivizmus
nadšenie
poznávanie nekonečných svetov vonku aj vnútri
samovzdelávanie
gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som propagandista. Čo ako by som mal propagovať. Za tú dobu , čo tu píšem ma vaľa ľudí pozná. Nič nepropagujem. Každý si vyberá sám podľa svôjho gusta.

Obhajujem :

právo na vlastný názor
benevolenciu
toleranciu
používanie vlastnej hlavy
pokoj v duši
nenásilie
otvorenosť
pozitivizmus
nadšenie
poznávanie nekonečných svetov vonku aj vnútri
samovzdelávanie
gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  B mi píše ......Gordon, ty si obyčajný propagandista, ktorý zamlčiava, že mu unikol zmysel života.

Píšem tu už vyše roka, že zmysel života / životov / je v tom , že duša sa má zdokonaľovať.
Už Vám to píšem neviem koľký raz. Naučte sa čítať. Vy sa fakt nevidíte. Svet vidíte z troch milimetrov.

Aby sme prispeli niečím aj pre ostatných čitateľov a neotravovali ich výmenou názorov, tak si dovolím napísať nasledovné :

Je veĺmi dôležité pre každého človeka aby sa poznal.
Kto som , bez príkras. Bez falošného Ega.
Bez toho akým by som sa chcel vidieť. Ako by som chcel aby ma videli iní.

Aké mám schopnosti.
Čo ma ovplyvnilo. Akých ľudí som stretával? Ako na mňa pôsobili.

Čím si sám škodím.
Čím mi škodia druhí. Je to naozaj tak?

S čím som najčastejšie konfrontovaný.

Sebapoznanie. Vyhýbame sa tomu . Je to naša ochrana pred sebou samým.

Niekedy je to dobré spraviť. Hlavne ak je človek na križovatke.

V Biblii sa o tom nepíše.
gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež je super keď nás ľudkovia nálepkujú / ináč obľúbená zábava medzi politikmi / nálepkami , ktoré s nami nemajú nič spoločné. Srdečne všetkých pozdravujem. Ešte bude nejakú dobu pekne ako v lete.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon, v Biblii sa píše o degresívnom úpadku človeka od dokonalosti k nedokonalosti. S tým nič nenarobíš. Aj keď sa chceš sebazdokonaľovať na neviem akú úroveň, neviem aký level, stačí jeden nemorálny skutok a celé tvoje sebazdokonaľovanie sa zosype ako domček z karát. Naposledy pri smrti. O tom to všetko je. A týka sa to všetkých ľudí, všetkých ľudských spoločenstiev, ktoré kedy žili na zemi. Ich úžasne vytvorené systémy sa vždy zosypali na vrchole nemorálnosťou.

Preto tiež Biblia ukazuje východisko. Učiť sa od dokonalého Učiteľa Ježiša Krista, ktorý bol vyučený samotným Otcom, Bohom Stvoriteľom všetkého. Sú preto len dve možnosti. Hrať sa na Boha alebo naučiť sa spolupracovať s ním na ceste k dokonalosti. Tá cesta začína uznaním Ježiša ako vykupiteľa a osloboditeľa ľudstva z najväčšieho otroctva našej nedokonalosti, ktorý Biblia nazýva hriešnosť, alebo inými slovami pre zdedenú nedokonalosť neschopnosť naplniť morálne hodnoty , bez ktorých netrafíme do cieľa dokonalosti a večného života , pre ktorý sme stvorení a bez ktorých nemá život skutočný zmysel.

Pretože existuje opozícia voči ľudskej snahe v podobe démonskej manipulácie s ľuďmi a ich snahami v každej oblasti života, Boh pripravil na zdokonaľovanie človeka Nový spravodlivý svet pod vládou Jeho Syna, kde bude ľudstvo zbavené týchto zločinných odporcov proti ľudskej dokonalosti. Myslím tým Satana a jeho démonov, hoci naoko sa práve oni pretvárajú v dnešnom svete na anjelov svetla, ktorí akože chcú ľuďom pomáhať, ale výsledky nemorálneho sveta potvrdzujú, že vždy skončia nezmyselným zničením akýkoľvek snáh po dokonalosti vo vojnách.

Počas Kristovej tisícročnej vlády dosiahne ľudstvo opäť dokonalosť. Kto sa ochotne podriadi tejto ceste k dokonalosti, nebude musieť na poslednej zastávke tohto sveta v Armagedone vystúpiť z cesty k pravej dokonalosti, ktorá dáva životu skutočný zmysel, pretože všetko čo dokonalý človek bude robiť, bude na Božiu slávu. Dnes je to len samoľúbe presvedčovanie samého seba, že sme výnimočnejší v niečom ako iní. Ale to je seklam Gordon.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-05  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď to tu píšem, že všetci sú vyvolení. ja to chápem. Nechápem napríklad , načo by niečo ľudia robili na Božiu slávu. Bohovi to je jedno, je tolerantný. Nie je urážlivý, pomstychtivý, netolerantný. Človek sa zdokonaľuje stále , jeden život na to nestačí, než na niečo dôležité príde prejdú desiatky rokov. Dokonalosť dosiahneme v nekonečne.


anjel . giwunicy93   |   ip:217.12.57   |   2011-10-05  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ktovie,že aký by bol život na našej matičke,keby ľudstvo nikdy,nikdy v minulosti ani v prítomnosti,ani v budúcnosti nepočulo,nevedelo o BOHU...teda žiadni proroci,vrátane Ježiša a spol.,žiadne písmo svaté..asi to chce veľmi veľkú predstavivosť..


Mazy . hynuweku19   |   ip:79.130.6.   |   2011-10-05  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Biblista: chapu, nechci bibli obhajovat reinkarnaci, spis mi neni jasny proc cirkev zapira spravedlnost a rika ze kazdy zije jen jeden zivot zde, nekdo v bohatstvi a nekdo v africe bez jidla atd.., a ze spravedlnost neexistuje. Ale ja to neuznavam,mozna protoze jsem narozen ve znameni vah, ale proste ve spravedlnost verim!


Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-10-05  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Anjel

Hh to by ti ani nezapršalo. Všetci by zomreli od hladu.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anjel...žiadna ZEM by bez BOHA neexistovala....žiadne ľudstvo by neexistovalo...proste slovo BOH je vo Vás zakódované...tak ako dobro a zlo...láska a nenávisť...pravda a klam...dokonca do vás BOH vložil aj VIERU...ale pretože Vás BOH stvoril na svoj obraz...dal Vám aj slobodnú vôľu...rodíte sa z čistej BOŽEJ PRAVDY...a len na Vás a vašej slobodnej vôli...záleží, či v tej PRAVDE zotrváte a nakoniec aj umriete...alebo začnete klamať a žiť podľa svojich potrieb a hodnôt, ktoré koniec koncov...ľudstvo vyzdvihlo nad BOŽIE PRIKÁZANIA a výsledok je Vám dnes, všetkým už hádam JASNÝ...Vaše potreby na tomto svete smerujú len k jednému...žiť si tu ako v RAJI...pretože to v sebe máte všetci...tomu podriaďujete všetky potreby, všetky myšlienky, všetky skutky...poniektorý ten BOŽSKÝ kľud prežívajú aj na ZEMI...sú to kňazi...ktorých poniektorý tak zo SRDCA nenávidíte...prečo?...lebo jeden zblúdi?...preto treba obviniť celú rodinu?....to je neveriacich Spravodlivosť?...pozatvárať a zničiť všetkých a všetko, čo patrí BOHU...pre jedného zblúdilého?...


joso . sehivomy93   |   ip:188.112.1   |   2011-10-05  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otazka pre biblistu,ale vlastne pre vsetkych.Chcem teraz oddelit cirkev od boha ,pretze to nie je to iste,vieme ako cirkev roky zneuzivala boha pre svoje ciele a zaujmy ale chcem sa opytat nieco co sa tyka len boha a biblie.V biblii sa pise a biblista to aj citoval ,ze citujem:,,Biblia hovori,ze existuje hriech,ktory je neodpustitelny a to ruhanie sa Duchu Svätemu,,.Ak je to naozaj tak ,potom mam hriech,ktory nebude odpusteny a pytam sa naco sa dalej snazit byť lepším,keďže môj hriech mi aj tak nebude odpustený???????Odpovedz mi biblista ak vies odpovedať.Jednoduchá otázka,jednoduchá odpoveď.
Celé je to o tom,aby ľudia dodržiavali božie zákony a potom budú odmenení v Kráľovstve nebeskom.Ale pýtam sa: nie je to vrchol sebectva typu niečo za niečo????Ty ma budeš posluchať ,ja ťa odmením ak nie ,pôjdeš do pekla.
Alebo:Za vinu otcov budú pykať synovia
do tretieho i štvrtého pokolenia.Kde je tu božia spravodlivosť,kde je tu božia milosť????????
Priznám sa ,nerozumiem bohu a len tak dodržiavať božie zákony bez toho aby som tomu rozumel neviem.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...nazývaš VIERU fetiš?...ako ťa vôbec napadlo toto slovné spojenie...mňa slovíčko fetiš...nenapadne ani za celý mesiac a už vôbec nie ho s niečim spájať...MM..myslíš na toto slovíčko často?...gordon...cirkev, robí veľa vecí...ale nerobia ich všetci veriaci a hlavne ich nerobí BOH...všetci majú slobodnú vôľu sa rozhodovať, čo je správne a čo nie...TAK AKO TI...neber ju nikomu...ani mamičkám pred KOSTOLOM.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joso...ak úprimne oľutuješ všetky hriechy aj ťažké a smrteľné a obrátiš sa k BOHU a budeš žiť tak ako ti káže desať prikázaní...ODPUSTÍ TI VŠETKY HRIECHY...ROZUMIEŠ VŠETKY...ja samotný a žijúci lucifer...som tu na ZEMI oľutoval všetky HRIECHY a znova som sa prinavrátil k BOHU A JEŽÍŠOVY...a bolo my ODPUSTENÉ...ale tvoje oľutovanie musí ísť rovno od SRDCA...tak ako moje oľutovanie všetkých HRIECHOV...joso..zapamätaj si...aj ti si JEHO DIEŤA...ktoré BOH MILUJE TAK...ako keby si bol jeho JEDINÝ.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joso...nejde oddeliť cirkev od BOHA a JEŽÍŠA...pretože bez nich by cirkev ani NEEXISTOVALA.


joso . sehivomy93   |   ip:188.112.1   |   2011-10-05  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to lucifer...vak mi budu vsetky hriechy odpustene v tom pripade v biblii su klamstva o neodpustitelnost hriechu ruhania sa.Tak kde je pravda??????v odpusteni alebo neodpusteni___???,,Mysli,ze odpoved nepozna nikto a prepac ani ty.


Krovak . fugeputy8   |   ip:109.230.4   |   2011-10-05  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer a co tak otocit - JEZIS a BOH bez cirkvi budu existovat velmi dobre :-)


Krovak . fugeputy8   |   ip:109.230.4   |   2011-10-05  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale rad by som spomenul zaujmavu myslienku, kde si autor dal otazku akymi dvomi najsilnejsimi hrozbami (strasiakmi) pracuje katolicka cirkev. Identifikoval strach a pocit viny - skratka som zly, nehodny, zatazeny dedicnym hriechom atd. Na jednej strane je mozne tuto stranku cirkvi vnimat negativne, na druhej strane - nie je to tu prave preto ze si taketo nieco mame odzit? Cize nieco na sposob "nutne zlo"?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (16:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joso, aby si pochopil, tých ktorých zničil Boh v celosvetovej potope, neskôr v Sodome a Gomore a v budúcnosti v Armagedone, tí zaručene hrešili a hrešia proti Božiemu svätému duchu, lebo trvale, nekajúcne a vedome odporovali Bohu, Pravde, Spravodlivosti, a Božím ctiteľom. Pokiaľ veríš v Božiu spravodlivosť, ktorá je základom Božieho práva, tak určite do kategórie hrešiacich proti svätému duchu patrili aj Hitler,Néro a im podobní, ktorí prenasledovali a zabíjali kresťanov. Tí nedostanú po Armagedone druhú príležitosť vzkriesením z mŕtvych pri znovuobnovení sveta do pôvodnej nádhery Božieho raja, ktorý bol kedysi na Zemi.

Hriech o ktorom ty píšeš, je bežné úchylné správanie, ktorým sa všetci dočasne oberáme o dobré svedomie, ktoré nám dal Boh, aby nás viedlo. Svedomie má každý človek vrodené aj ateista, aby nemal výhovorky. Je to vnútorný hlas, ktorý nás ospravedlňuje alebo obviňuje. Vnútorný sudca. Pre tých, ktorý tento kompas v nás chcú mať funkčný zomrel Kristus a pomocou mapy Biblie nám ukazuje cestu do nového sveta spravodlivosti, tým že nám pomocou Biblie školí naše svedomie, čo je dobré alebo zlé z hľadiska Boha. Pretože v Biblii je jasne definované za pestovanie akých hriechov človek nezdedí život v Božom kráľovstve a aj aké skutky treba robiť aby sme získali Božie schválenie pre večný život. Stačí?

Mazy, Biblia opisuje pravú a falošnú cirkev. Ty hovoríš o falošnej, ktorá si urobila svoje zvrátené kráľovstvo na zemi už za tohto života tým, že parazituje z nevedomosti ľudí o Božej spravodlivosti a tým, že žije v nehanebnom prepychu a duchovne smilní ako prostitutka so svojími politickými milencami. Biblia hovorí o tom, že všetci ktorí sú v Božej pamäti dostanú druhú príležitosť na reparát z Božej spravodlivosti po Armagedone v Božom kráľovstve po vzkriesení na očistenej zemi. Teda žiadne nebo, ale zem. Nebo stvoril Boh pre anjelov a zem pre ľudí. Potom čo vznkla vzbura proti Bohu v záhrade Eden, Boh dovolil buričom existovať a dokázať či vytvoria lepší svet ako pripravil ľuďom on. Ukázali nad každú pochybnosť, že bez Boha to nedokážu.Preto hľadať spravodlivosť v nespravodlivom svete bez Boha je útópia.

Čo poviete ľudkovia na to čo vám píšem z Biblie? No nie sú to samé dobré správy?


Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-10-05  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporovať Božím zákonom je len naivita a nevedomosť.

Všetko vo svete je kauzálne a má svoju odozvu. Nie len z empirického ale aj zo zmyslového hľadiska. Asurovia (ateistický démoni) ignorujú istú časť reality čím budú postavený do situácie ktorú si sami zapríčinili.

„Tvoj život je ako prázdny pohár a je len na tebe čím si ho naplníš, pretože nakoniec si to tak či tak vypiješ sám“joso . sehivomy93   |   ip:188.112.1   |   2011-10-05  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to biblista.Píšeš,že boh dal každému svedomie,ale nemôžem súhlasiť.Vezmi si vselijakych vrahov,vojnovych zlocincov,psychopatov,ktorych ked vysetruju psychologovia casto konstatuju,ze su neschopní napr.empatie,naschopní si vôbec uvedomit si co napachali.Castokrat si to neuvedomuju do konca zivota.Kde maju oni svedomie___???jednoducho ho nemaju,tak ako nie kazdy ma zmysel pre humor.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joso...dám ti jednu RADU...ak to myslíš zo svätou spoveďou vážne...zbehni za Kňazom do Katolíckeho KOSTOLA...nedávaj si radiť, ľuďmi na nete...Kňaz ti zopakuje moje SLOVÁ...BOH TI ODPUSTÍ ak oľutuješ svoje hriechy a prinavrátiš sa späť k BOHU a JEŽÍŠOVY....biblista...uvedom si jednu vec...neviem akú bibliu čítaš, ale určite to nebude tá PRAVÁ...jej slová sú my povedomé...ale aby si si zapamätal a to navždy...ak urážaš JEŽÍŠOVU Katolícku cirkev a hanobíš ju...urážaš samotného BOHA....povedz my z ktorej si sekty...že tu púšťaš a klameš takýmito Klamstvami.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista....a mimochodom protirečíš si svojimi SLOVAMI....kam asi pôjdu VERIACI po smrti?...ak nie do NEBA...k BOHU A JEŽÍŠOVY...kam povedz nám tu všetkým...nech vieme ktorú bibliu čítaš.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-05  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joso...pozri na koniec svojej biblie a napíš my kto a kedy ju vydal....a takisto my napíš stranu kde si to čítal?...či v Novom alebo Starom zákone...never všetkému over si pravosť, lebo tu na ZEMI je veľa sektárov, ktorý ťa radi zvedú mimo správnu cestu...over si či BIBLIA ktorú čítaš je PRAVÁ.


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-10-05  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ďaľšia úžasná znôška hlúpostí a lží o Biblii .. :) dokedy to ešte tých tupých kreténov bude baviť? :))


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joso, aj vrahovia utekajú pred spravodlivosťou, lebo majú torzo svedomia. Celé generácie boli kňazmi a politikmi zbavovane citlivého svedomia, tým že podporovali vo vojnách porušovanie Božieho príkazu nezabiješ.Nemusíme ísť ani do psychiatrických ústavov kde liečia rôznych psychopatov. Stačí si pozrieť čo dokážu ľudia na základe demoralizácie hodnôt produkované Hollywoodom, ktorý bol na znecitlivovanie svedomia súčasnej generácie vybudovaný. A čo povedať o rôznych ideológiach, a náboženstvách ktoré dokážu zbaviť súdnosti a hlasu svedomia spoveďami a poľnou službou kňazov v armáde.Preto hovorím, že svedomie treba školiť Bibliou. S tým humorom si ma dorazil. Prirovnať niekoho kto má rád humor k tomu kto má svedomie a toho kto humor nemá rád k tomukto svedomie nemá, je úplne scestné prirovnanie. Svedomie majú obe skupiny ľudí, len každý ho uplatňuje v inej miere. Ale bez svedomia sa ešte nikdo nenarodil, len si ho mohol skaziť podľa vzoru sveta alebo vyladiť podľa vzoru Boha. Nezabudni, že sme všetci stvorení na obraz Boha! A svoj obraz si Boh nedá zničiť! Toje ďalšia dobrá správa!

Druhá vec ktorá poukazuje na to, že Ježiš je dokonalý učiteľ schopný viesť ľudí k dokonalosti a večnosti, je moc vykonávať zázraky uzdravovania, ktoré na podporu svojho učenia o dokonalosti vykonával, dokonca aj pre neveriacich, ktorí ho o to požiadali. Mať duchovného vodcu, ktorý dokáže odpúšťať hriechy ľuďom , na základe ktorých všetci zomierame je Terno, výhra pre tých, ktorí v neho veria a je ďalšou dobrou správou!

Lucifer ty robíš medvediu službu RKC, keď neuvažuješ nad obsahom Biblie ale nad tým, kým bola vydaná. Dnes existuje na webe množstvo prekladov Biblie a každý si môže prečítať Biblie od rôznych vydavateľov aj bez In primatur nihil obstat! Problémom RKC je ten, že táto cirkev nepodporuje svojich veriacich aby Bibliu čítali, lebo by všetci z nej vystúpili ako kňaz Luther, ktorý začal čítať Bibliu a všetci vieme ako to dopadlo. Každý kto si raz prečíta Bibliu pochopí, že RKC je karikatúrou pravej cirkvi Kristovej a je najväčšou duchovnou smilnicou a matkou všetkých smilníc, pretože tvrdí a vyučuje v mene Boha náuky,ktoré v Biblii nenájdete. Lucifer, budeš mať veľký problém nahnať odbiehajúce ovečky akou je joso do košiara tej najpravejšej a jedinej luciferovej cirkvi. Majú všetci svedomie a slobodnú vôľu rozhodnť sa podľa výberu, ktorý si sami urobia na základe presného poznania a presvedčenia sa o veciach. Dnes už málokto chce veriť bez dôkazov. A tože Boh dáva veriacim odmenu večného života v pozemskom raji, hádam nie je nič špatné. Predsa nechce mať veriacich, ktorí nevedia, čo je cieľom ich viery. Odborne sa im hovorí apateisti. Apateisti veria v Boha ale nič od neho neočakávajú. Aká to irónia. Veď Boh v liste Hebrejom 11:6 hovorí jasnou rečou: "Bez viery nie je možné sa páčiť Bohu, lebo ten kto sa približuje k Bohu musí veriť že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú".


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  abk, ty si tá babka čo vysedáva pred kostolom v Cíferi a spolu s druhými ohovára ľudi, ktorí nechodzá do kostela? Si ma pobavil, s tými tupými kreténmi. Ti sa veru nevedia baviť o Biblii , tobôž napísať pár suvislých viet. A obhájiť učenie Biblie? To veru od nich nečakaj. Tak ako ich nevedomých prvý krát doniesli do kostola, tak ich aj vynesú. Ej veru nezmúdreli oni z tej liturgie...


Svetlonos . naluqeho70   |   ip:217.12.56   |   2011-10-05  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé je už len to, aká vie byť na tomto serveri búrlivá diskusia keď sa jedná o cirkevné/božské veci.
Biblista 95% s tebou súhlasím ale prečo si myslíš, že Boh nikdy neodpustí Luciferovi za to čo napáchal?
Vieš ja to vidím tak: Lucifer bol kedysi plne vedomá bytosť a raz ho napadla otázka, aké by to bolo keby neposlúchal Boha. No dovtedy to nikto neurobil, nikoho to nenapadlo tak Lucifer sa dohodol s Bohom, že túto otázku zodpovie. Ale aby to bola naozaj plná a vyčerpávajúca odpoveď, tak sa dohodli že Lucifer mnoho vecí zabudne a bude sa mu zdať, že to čo robí je vlastne správne, bude ho to naplňovať. Takže to robí. No ale akonáhle sa tá otázka zodpovie, čo myslím si už nebude dlho trvať, tak Lucifer sa ocitne pred Stvoriteľom a ten mu obnoví pamäť - pripomenie mu prečo vlastne to všetko Lucifer v skutočnosti sa rozhodol spraviť. No a Lucifer to uvidí všetko v plnej "kráse". A hlavne už bude kompletne a vyčerpávajúco zodpovedaná tá otázka, a keď to v budúcnosti niekoho napadne tak už bude jasné kam to vedie, že Lucifer nikomu nedal viac než Boh a všetkým bude konečne nad Slnko jasné že takýto experiment sa už nemusí nikdy opakovať.
Preto si myslím, že Lucifer nakoniec sám uzná aký to bol bláznivý podnik ale zároveň koniec koncov velmi dôležitý, a Boh mu už nič nebude vyčítať a preto mu odpustí.
Čo si o tom myslíš? Pasuje to do Tvojho modelu?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonoš, keby tebe niekto zabil celú tvoju rodinu, odpustil by si mu? Čo píšeš, sú rozprávky. Satan ohovoril Boha vo veci života a smrti a urobil ho luhárom, ktorý bráni ľuďom získať poznanie, aby boli ako Boh. Spomeň si, čo povedal ľuďom. Určite nezomriete, ale budete ako Boh poznať dobré a zlé. Ľudia samozrejme odpojení od zdroja vyčerpali svoju energiu a zomreli.

Boha okradli všetci, Satan aj ľudia. Bol to útok na Božiu zvrchovanosť práva vládnuť nad svojim Stvorením zákonmi lásky, nie útok na Božiu moc. V tom bol Satanov útok na Božiu zvrchovanosť rafinovaný. Satan sa chcel stať bohom ľudí a ešte si privlastniť aj večný život. Preto boli vzbúrenci vyhodení zo záhrady Eden a Boh im umožnil žiť a dokázať pred celým nebeským aj pozemským auditóriom, kto má pravdu. Dnes to vidíme to, čo Boh nechcelaby sme zažili, keď vyžadoval poslušnosť z lásky za dobro ktoré nám dal. Boh mohol všetkých buričov okamžite odstrániť, ale neurobil to. Vytvoril tak precedentný príklad na poučenie celému vesmíru.

Blížime sa k vyvrcholeniu spornej otázky, kto má právo vládnuť. Satan sa snaži doviesť do konfrontácie s Bohom všetkých ľudí, aby ich zabil. Nepodarilo sa mu ich ovládnuť všetkých a preto chce aby ich Boh zničil. Pochybuješ o tom či to dokáže? Ja nie. Veď má v rukách všetku moc nad ľuďmi. Celý svet vybudoval na klamstve a manipulácii politického, obchodného a náboženského systému. Má v rukách všetky média sveta. Slúžia mu finanční iluzionisti,všetky armády sveta. Čo by si urobil s takýmto zloduchom ty? Si takisto v ohrození života, týmto neviditeľným zabijákom? O tom nepochybuj, lebo všetkých tvojich mŕtvych predkov už zabil.

V Armagedone, Božej vojne proti všetkým odporcom proti Božej zvrchovanosti bude všetci odporcovia zničení. Satan aj s démonmi budú spútaní do reťazí nečinnosti, pokiaľ Boh skrze Krista neobnový raj na zemi, vrátane vzkriesenia všetkých tvojich predkov, s ktorými sa zvítaš a vysvetlíš im čo sa im stalo a prečo sa im to stalo. Nakoniec tisícročia Kristovej vlády budú ľudia dokonalí ale nepreverení skúškou, v ktorej zlýhali ich dokonalí predkovia Adam s Evou. Čo preto urobí Satan, keď ho Boh na malú chvíľu prepustí, aby vyskúšal dokonalých ľudí? Odpoveď si nájdi v knihe Zjavenie 20:7-10.

Biblia je fantastická kniha s kriminálnou zápletkou, ktorej rozuzlenie drží v napätí každého jej čitateľa od začiatku až do konca. To že nakoniec zvíťazi dobro a spravodlivosť je tiež jasné. Pretože Boh sa v Biblii dal spoznať a jeho meno Spôsobí aby sa stalo, je toho 100% zárukou. Preto každému miernemu človeku zeme odľahne, keď tu už Satan a démoni navždy zničení buriči nebudú a ľudia budú žiť v slávnej slobode Božích detí naveky v pozemskom raji. Nezabudni, že Satan, démoni aj prví ľudia boli dokonalí a vedome, nekajúcne a trvale zhrešili tým, že zneužili svoj dar slobodnej vôle, aby sa postavili voči Bohu, a nikdy svoj postoj neoľutovali. Preto boli a budú zničení navždy tiež všetci, ktorí sa postavia podobne ako oni na ich stranu. V záujme večného života v harmónii s Bohom a ľuďmi navzájom Boh nebude tolerovať žiadne vzbury protijeho zvrchovanosti. Možno sa ti to zdá diktátorské, ale je to diktatúra lásky, ktorej sa každý rozumný tvor rád podrobí, ak miluje život aj toho kto mu ho dal.


Takže si počul, čo si nie ja myslím o tvojom sentimentálnom postoji k vrahovi všetkých ľudí, ale čo o jeho konci hovorí Boh. A to je rozhodujúce, ak sa máme tešiť z poznania Boha, zmyslu života, Božieho predsvzatia nastoliť spravodlivosť a lásku na tejto Satanom zbedačenej zemi.

Čo si o tom myslíš ty? Pasuje to do tvojho modelu?biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonoš, keby tebe niekto zabil celú tvoju rodinu, odpustil by si mu? Čo píšeš, sú rozprávky. Satan ohovoril Boha vo veci života a smrti a urobil ho luhárom, ktorý bráni ľuďom získať poznanie, aby boli ako Boh. Spomeň si, čo povedal ľuďom. Určite nezomriete, ale budete ako Boh poznať dobré a zlé. Ľudia samozrejme odpojení od zdroja vyčerpali svoju energiu a zomreli.

Boha okradli všetci, Satan aj ľudia. Bol to útok na Božiu zvrchovanosť práva vládnuť nad svojim Stvorením zákonmi lásky, nie útok na Božiu moc. V tom bol Satanov útok na Božiu zvrchovanosť rafinovaný. Satan sa chcel stať bohom ľudí a ešte si privlastniť aj večný život. Preto boli vzbúrenci vyhodení zo záhrady Eden a Boh im umožnil žiť a dokázať pred celým nebeským aj pozemským auditóriom, kto má pravdu. Dnes to vidíme to, čo Boh nechcelaby sme zažili, keď vyžadoval poslušnosť z lásky za dobro ktoré nám dal. Boh mohol všetkých buričov okamžite odstrániť, ale neurobil to. Vytvoril tak precedentný príklad na poučenie celému vesmíru.

Blížime sa k vyvrcholeniu spornej otázky, kto má právo vládnuť. Satan sa snaži doviesť do konfrontácie s Bohom všetkých ľudí, aby ich zabil. Nepodarilo sa mu ich ovládnuť všetkých a preto chce aby ich Boh zničil. Pochybuješ o tom či to dokáže? Ja nie. Veď má v rukách všetku moc nad ľuďmi. Celý svet vybudoval na klamstve a manipulácii politického, obchodného a náboženského systému. Má v rukách všetky média sveta. Slúžia mu finanční iluzionisti,všetky armády sveta. Čo by si urobil s takýmto zloduchom ty? Si takisto v ohrození života, týmto neviditeľným zabijákom? O tom nepochybuj, lebo všetkých tvojich mŕtvych predkov už zabil.

V Armagedone, Božej vojne proti všetkým odporcom proti Božej zvrchovanosti bude všetci odporcovia zničení. Satan aj s démonmi budú spútaní do reťazí nečinnosti, pokiaľ Boh skrze Krista neobnový raj na zemi, vrátane vzkriesenia všetkých tvojich predkov, s ktorými sa zvítaš a vysvetlíš im čo sa im stalo a prečo sa im to stalo. Nakoniec tisícročia Kristovej vlády budú ľudia dokonalí ale nepreverení skúškou, v ktorej zlýhali ich dokonalí predkovia Adam s Evou. Čo preto urobí Satan, keď ho Boh na malú chvíľu prepustí, aby vyskúšal dokonalých ľudí? Odpoveď si nájdi v knihe Zjavenie 20:7-10.

Biblia je fantastická kniha s kriminálnou zápletkou, ktorej rozuzlenie drží v napätí každého jej čitateľa od začiatku až do konca. To že nakoniec zvíťazi dobro a spravodlivosť je tiež jasné. Pretože Boh sa v Biblii dal spoznať a jeho meno Spôsobí aby sa stalo, je toho 100% zárukou. Preto každému miernemu človeku zeme odľahne, keď tu už Satan a démoni navždy zničení buriči nebudú a ľudia budú žiť v slávnej slobode Božích detí naveky v pozemskom raji. Nezabudni, že Satan, démoni aj prví ľudia boli dokonalí a vedome, nekajúcne a trvale zhrešili tým, že zneužili svoj dar slobodnej vôle, aby sa postavili voči Bohu, a nikdy svoj postoj neoľutovali. Preto boli a budú zničení navždy tiež všetci, ktorí sa postavia podobne ako oni na ich stranu. V záujme večného života v harmónii s Bohom a ľuďmi navzájom Boh nebude tolerovať žiadne vzbury protijeho zvrchovanosti. Možno sa ti to zdá diktátorské, ale je to diktatúra lásky, ktorej sa každý rozumný tvor rád podrobí, ak miluje život aj toho kto mu ho dal.


Takže si počul, čo si nie ja myslím o tvojom sentimentálnom postoji k vrahovi všetkých ľudí, ale čo o jeho konci hovorí Boh. A to je rozhodujúce, ak sa máme tešiť z poznania Boha, zmyslu života, Božieho predsvzatia nastoliť spravodlivosť a lásku na tejto Satanom zbedačenej zemi.

Čo si o tom myslíš ty? Pasuje to do tvojho modelu?biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlňujem sa za dvojité kliknutie a prajem všetkým hľadačom pravdy Dobrú noc!


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlňujem sa za dvojité kliknutie a prajem všetkým hľadačom pravdy Dobrú noc!


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-05  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlňujem sa za dvojité kliknutie a prajem všetkým hľadačom pravdy Dobrú noc!


encheels . xofidowa68   |   ip:195.91.55   |   2011-10-05  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonos: cele je to jeden velky vesmirny experiment.len tusime ako sa s nami hraju pozemske mocnosti,myslite ze mate kapacity pochopit este tie vyssie? :) jedno je ale iste ak pripustite existenciu Boha.musi mat kapacity vynahradit ludstvu co si v tomto teste odskakalo inac by jeho zmysel pre spravodlivost stal za deravy, a v takom Bozom kralovstve by chcel zit asi len clovek ...s akym by som tam asi ja pre zmenu nechcel byt.


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.92   |   2011-10-06  (03:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvl ešte sa rieši kresťanstvo ja že už zaniklo :-) totiž to je jeho osud nič viac,


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.92   |   2011-10-06  (03:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvl ešte sa rieši kresťanstvo ja že už zaniklo :-) totiž to je jeho osud nič viac. Ja osobne neznášam kresťanstvo napáchali toľko škody a zla že by sa aj Hitler závidel.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-06  (07:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  encheels, Anupew, a to je pasca myslenia do ktorej ste chytení nezávislým uvažovaním, stratou rozlišovania, že existuje pravé aj falošné kresťanstvo. Vy všetko dávate do jedného vreca. Neporovnávate ich skutky, či sú v súlade s Božou vôľou. Za výzor človek nemôže, ten dostal od Boha. Ale za to aký je za to môže. Je len na každom akou cestou sa vyberie. Či úzkou, ktorú len málo ľudí nachádza, lebo vedie do večného života, kde je potrebné zmeniť svoje správanie, alebo širokou, ktorá vedie do zatratenia, kde si človek môže robiť čo sám chce, dokonca aj mene Boha. Všetko je to o láske, slobodnej vôli a ochote prijať Božiu spravodlivosť, ktorá bola znevážená.Ja viem, že je to ťažke, lebo automaticky stratíte uznanie sveta, ktorého bohom je dočasne Satan a spravujú ho okultusti.

Je isté, že všetky falošné náboženstvá vrátane falošného kresťanského zmiznú zo zeme, aby v Kráľovstve Syna Božej lásky kraľoval zákon lásky a len to jedno pravé uctievanie Boha. A to je dobrá správa o ktorej som vám chcel napísať.

Dovtedy si prejdeme utrpením, ktoré si neviete predstaviť ani v najhoršom sne, ktoré nám chystajú okultisti uctievajúci Satana , slobodní iluzionisti a podobná chamraď, ktorá naveky zmizne zo zeme.

S pozdravom Príď tvoje kráľovstvo, končím túto polemiku o tom, či vo svete zlých správ existuje nejaká dobrá správa. Áno existuje. Je to správa o veciach verejných, ktoré onedlho prevezme do svojich rúk Boh, ktorý ju plne zveril do rúk Krista a jeho 144 000 vyvolených a svätých v Božom tisíc ročnom kráľovstve, ktoré jediné je schopné odstrániť škody spáchané Satanom na ľudstve za 6000 rokov jeho zbesilej lády. Vaše reči o inom riešení sú len mlátením prázdnej slamy a obrazom démonmi okradnutého ducha.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže biblista...aby ti bolo nad slnko jasné....píšeš pekne...dlho...ale zblúdilo...ja ako lucifer som sa snažil celé tisícročia, ľudom zrak pred BOHOM zakryť a nie ich naháňať do kostolov...spomeň si na iné náboženstva...moja robota...ďalej, ak by som od počiatku SVETA ľudí naháňal do Katolíckej cirkvi...išiel by som sám proti sebe, pretože táto cirkev hlása BOŽIE zákony, ktorých je desať ak si pamätáš a pochopil si ich správne....ak by ľudia dodržiavali tieto zákony doteraz by nepoznali zlo a žili by tak ako im to káže BOH...a to je v LÁSKE, HARMÓNII..ako brat a sestra...čo myslíš ak by takto žili ľudia, kam by prišli do pekla?...asi ťažko chlapče....a mimochodom neviem ako si pochopil BIBLIU ti ale všetci jej porozumeli rovnako, čiže tak že BOH je nekonečne milostivý a ODPUSTÍ každému, kto sa kajá za svoje hriechy....biblista...BOH nám káže odpúšťať...ak ti niekto vyvraždí celú rodinu...ešte neznamená, že toho človeka máš právo mučiť celé roky...odovzdáš ho Spravodlivosti...ak uniká po smrti neunikne...nemusíš s tým človekom stolovať ani usmievať sa naňho, ale odpustiť a ďalej mu nepriať nič zlé...pretože myšlienky na POMSTU...ak ti to ešte nedošlo...tvoria ZLO...máš volať po SPRAVODLIVOSTI...nie po POMSTE....pretože ak ti biblista...nedokážeš odpúšťať, ak potom chceš aby bolo ODPUSTENÉ tebe?..na toto my odpovedz...a mimochodom, ak by som od počiatku ľudí presviedčal o existencii BOHA...nikto by nepochyboval ver mi.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-06  (07:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anupew: ty máš také vedomosti o kresťanstve asi ako deti v jasličkách o CNC sústruhoch


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-06  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer: ked už ich spomínaš tak katolici porušujú hned prvé prikázanie tým že sa modlia k panne Marii a dalej už len sa pozri ako si použil tú cirkev ...


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...a mimochodom nevládnem...a nie som tu na zemi bohom...táto ZEM a všetko čo je na nej patrí len a len BOHU a jeho synovi JEŽÍŠOVY...ja chodím do roboty...a každú nedeľu do kostola...ak si tu pár mojich poskokov myslí že ovládajú SVET, ťažko sa mýlia a pochopia to neskôr...ak neprestanú ubližovať ľudom.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7...a čo hovorí ta modlidba...oroduj za nás...čiže popros za Nás u BOHA o ODPUSTENIE...a nie odpusti nám...to je veľký rozdiel.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...pardón už to nie sú moji...zamestnanci...dostali VÝPOVEDE...slúžia už len sebe a svojim potrebám...JA SLÚŽIM BOHU a JEŽÍŠOVY a to NAVEKY.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-06  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer: Feri pridze za Jančom a mu hutori naj vybavi od lesnika furu dreva na žimu bo on še s nim pozná lepšie a chodzel s nim na zakladnu 4 ročenku ...toto mi hovori tá "modlitba"


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-10-06  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano ano
len proste ,klanajte sa a blacte
hlavne aby to spravil niekto za vas
niekto za vas prosi a niekto vam odpusti
:)))
hlavne nepohnite ani prstom
staci nacahovat ruku a brat
ako ste to robili poslednych 2000 rokov
cisty paraziti


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonoš...ďakujem úplne si vystihol môj pohľad...keď som pochopil, čo som tu napáchal...a preto som to aj oľutoval a PRED BOHOM aj požiadal o ODPUSTENIE...bolo to 18.7.2011, presne o polnoci...a 19.7.2011...mne luciferovy BOH ODPUSTIL...preto Vám vravím bratia a sestry, neposlúchať BOHA prináša len plač a utrpenie, pretože BOH ako Váš OTEC, vie vždy najlepšie, čo je pre Vás ako jeho DETI to najlepšie...a pre Vás DOBRÉ.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7...nevidím tam podobnosť...Feri iba dôveruje kamarátovi...netrafil si skús znova.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-06  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:Feri by mal začať doverovať aj sebe nie len vkladať doveru do inych a sedieť na prdeli ....

poznám viacej ludi takých ako ty ... viem presne aký si .. zbytočne ti niečo písať ...


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-06  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer: ale prvý úspech je že si si priznal že nevidíš


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7...ak sa niekto modlí k panne Marii...tým aj ľutuje svoje hriechy...či nie?...alebo ako to vidíš ti?


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-06  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh spravil skúšku s ľuďmi, ak dopredu vedel ako to dopadne / vševedúci aspekt božskosti/.

A prečo by to urobil? Načo ? Na tom stoja všetky odnože kresťanstva .

Nikto si túto otázku nekladie ?

Koncepcia Satana je mylná. Satan jestvuje len v ľudských hlavách.

Nikto by nemal byť strašený nekonečnými mukami.

Nekonečno si nevie väčšina predstaviť . Preto sa straší niečím nepredstaviteľným.

Aký význam má 1 sekunda nekonečných múk alebo 1 miliarda rokov nekonečných múk.

Za 1 sekundu sa človek môže zblázniť. A sme pri sadizme. Krutosti. A kde ostalo nekonečné dobro a odpustenie.

Kto by tomu uveril

Použijeme normálne myslenie a vyjdú nám nezmysly.

Niekto nám však ochotne a snaživo vysvetlí, že tomu nemôžme rozumieť a aj tak je to Pravda.
lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7...tak teda napíš my aký som:)...ak ma tak poznáš.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon....a či ti nevieš že na svojich chybách...sa učíš najlepšie...BOH ťa nechá dokonať to čo si zaumieniš a myslíš že je pre teba správne...to je slobodná vôľa...ale chyby za svoje činy musíš znášať potom sám.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-06  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifuk, musím ti pripomenúť, že meradlom Božieho milosrdenstva je Božia spravodlivosť. Dokonalým buričom som ti jasne vysvetlil, Boh neodpúšťa, lebo sa proti nemu vzbúrili vedome, trvale a nikdy to neoľutujú. Iný prípad sú všetky hriechy sveta, ktoré na popravčí kôl vyniesol na obdiv Mesiáš, aby nás s ních vykúpil, pretože sme v nich nevinne!!! Všetky hriechy budú ľuďom odpustené, okrem hriechu proti Božiemu svätému duchu. Kto chce vedieť nech si prečíta opäť druhú vetu. Navyše Boh zničením buričov v potope a Sodome názorne ukázal, o akú kategóriu ľudí sa jedná. Jedná sa o ľudí, ktorí vedome prehliadajú Božie Pravdy zapísané v Biblii, bojujú proti nim a bojujú aj proti nositeľom Pravdy. Celá Biblia bola napísaná pre vzburu a je vystavaná na prorockom texte z 1. Mojžišovej 3:15 a končí Zjavením 12:17. Kto chce ten zmúdrie na záchranu, kto nie zostane vedome sprostý do smrti.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.6   |   2011-10-06  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon:
biblia učí o večných dôsledkoch, nie i večnom utrpení a motivuje tým že Boh odpúšťa a ospravedlňuje a nie tým že tresta. Ak sa niekto sústredí na to že Boh trestá, nikam sa nedostane. Strach môže jedine paralizovať nie rozvíjať. Motivácia strachom je slepá ulička, ktorá nikam nevedie.
Boh určite neskúša preto žeby nevedel. Na začiatku je jednoduché slobodná vôľa. Ak má mať vzťah zmysel musí byť možnosť na vzťah dať odpoveď: Nie. Na vzťahoch je cenné okrem iného to že existuje možnosť slobodne sa pre ne rozhodnúť. Skúška môže pomôcť nám aby sme sa dozvedeli ako na tom sme.
To že nesúhlasíš z večnými mukami si cením, je to úplne normálne s tým nesúhlasiť. Kvoli tomuto učeniu veľa ľudí Boha odmieta a je to škoda, pretože nie je pravdivé.


lucifer . faliqevu33   |   ip:91.127.19   |   2011-10-06  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...prečo ma nazývaš lucifuk?...urážaš ma?...prečo?....mimochodom ak budeš hanobiť Pápežovú cirkev...čo myslíš nechá ťa svätý Peter..prejsť cez Nebeskú bránu?...neviem, neviem...odpovedz si sám.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.6   |   2011-10-06  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista:
S tým odpustenim nie je problém v tom, že by Boh nechcel odpustiť. Boh odpúšťa, všetko a každému, ale problém je na strane príjemcu. Ak Božie odpustenie nepríjmem, tak mi je k ničomu.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.6   |   2011-10-06  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tým súdením by sme mali počkať kým nepríde Pán, ako aj Pavel hovorí aby sme nič nesúdili dopredu. Preto nemá význam z nikoho robiť svetca, alebo zatratenca


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-06  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon ty nevieš prečo sa robia skúšky vo všeobecnosti? To máš len základnú školu? To znamená, že nemáš ani vodičský preukaz? Tak ako pri každej skúške si skúšajúci môže dovoliť taký luxus, že neskúma dopredu, či skúšku niekto spravý alebo nie, Boh to urobil takisto. Dôveroval ľuďom, ale tí ho sklamali. Navyše On má na rozdiel od nás, ako náš Stvoriteľ moc a vedomosť, tých ktorých zomreli nevinne ako oslobodiť zo smrti znovuobnovením alebo biblickým vzkriesením v lepších časoch, keď sa už nebude musieť zomierať.

To ti kto nabulíkal, že Boh trápi ľudí v večnými mukami. To mu ani na myseľ neprišlo. Jemu stačí ak ťa vymaže z existencie aby si neotravoval život druhým. Tak ako si neexistoval pred počatím, nebudeš existovať ani po smrti. Staneš sa prvkami zeme, ktoré nemyslia, necítia, a netrpia ako si ty myslíš. Čo si dral nohavice na náboženstve RKC, ktorá vyučuje také bludy, a zneužíva nevedomosť ľudí o stave mŕtvych tým, že im zakazuje čítať Bibliu? Dokonca v minulosti bolo čítanie Biblie podľa RKC hrdelný zločin.... Strach je opakom lásky. Kto chce uctievať Boha zo strachu, má moju úprimnú sústrasť.

Biblia sa vždy dovoláva zdravého rozumu, mysle a skúmania, ak nevieš. Preto tá tvoja logika, ak do nej dosadíš neprístojnosti a exesy v učení RKC vyhadzuje také závery, že odsudzuješ Boha a Bibliu, ktorú nepoznáš. To je zámer Satana a to sa mu geniálne podarilo aj v tvojom prípade a darí sa mu to s takými povrchnými mysliteľmi ako si ty Gordon.

Pravda je rozumom poznaná skutočnosť, ktorú nám dáva poznať Boh. Tam nenachádzam nič čomu nemôžem rozumieť. A nikomu na rozdiel od iných netlačím do hlavy večné muky, peklo, očistec, nesmrteľnú dušu, spoveď, omše, procesie, púte, uctievanie relikvií a svätých, žiadne modlárstvo, len slobodu ducha a zodpovednosť pred Bohom, z ktorej sa ani ty nevyvlečieš, nech by si používal akúkoľvek slovnú ekvilibristiku.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-06  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon, ešte ti dlžím odpoveď na na tvoje tvrdenie, že koncepcia Satana je mylná a že jestvuje len v ľudských hlavách...podľa teba.

Tvoje tvrdenia sú podobné tým, ktorí tvrdia, že hriech neexistuje, a napriek tomu zomierajú. Keby hriech neexistoval, žili by sme večne a vôbec by sme sa nemuseli baviť o týchto veciach.

Neviem nakoľko ti je osoba Ježiša Krista blízka a vieryhodná, ale on mal so Satanom osobnú skúsenosť ešte v čase keď bol ako cherubín zastierajúci pravdu o Bohu známy ako Svetlonoš alebo Lucifer. Mal robiť svetlo ľuďom o Bohu, ale zneužil svoju moc a stal sa Božím súperom. Boh prijal jeho hru, aby raz navždy vyriešil sporné otázky o vláde nad zemou ktoré vzniesol. Preto aj Kristus na Zemi povedal pri pokúšaní Satanom, aby sa vzdal rýdzosti voči Bohu, a ponúkal mu predčasne vládu nad všetkymi kráľovstvami sveta, ak mu urobí akt uctievania. Samozrejme, že to odmietol, a odpovedal mu, že mal poslúchať Boha. Tých miest kde sa rozprával so Satanom a o ňom je viac.

V každom prípade ak neveríš Biblii, určite by si urazil iluminátov a slobodomurárov, a ostatných okultistov, keby si im povedal, že Satan neexistuje, že je to len výplod ich chorej mysle. Predsa by tiež nebojovali po boku niekoho kto neexistuje, proti niekomu kto podľa teba tiež neexistuje, proti Bohu.

Alebo sa tiež s takýmto istým logickým pohľadom pozeráš aj na lekára, ktorý ti na základe príznakov stanovuje diagnózu a predpisuje lieky? Od potopy majú démoni Bohom zakázané zhmotňovať sa a preto pôsobia len v duchovnej sfére. Myslíš si, že keď sú tvojim očiam neviditeľní, že sú menej nebezpeční. Tak potom mi vysvetli prečo si umývaš ruky, keď choroboplodné baktérie a výrusy tiež nevidíš?

Alebo zatváraš oči tiež pred skutočnosťami a bezvýchodiskovým stavom sveta, do ktorej doviedli Satan a démoni ľudstvo, hoci všetci vieme ako by sme chceli žiť lepšie ale proste to nejde? Nie pre našu hlúposť ale preto, že nie sme schopní pretrhúť sieť, ktorú na našu zem hodili v démoni a zviedli celéľudstvo špiritistickými zvykmi v podobe falošných náboženstiev, mediálnej propagandy, virtuálneho finančníctva, politiky zvanej zastupiteľská demokracia, zločinnosti skrytých mafií, vojen atď. Nechcem sa opakovať, všetci to zažívame,len každý vidí možno východisko v inom. Mňa Boh nesklamal a som mu vďačný za to, že ma oslobodil spod vplyvu Satana a jeho démonov. Mal by som ti ešte veľa čo písať na túto tému, ale prestáva ma to baviť. Howg.viktoria . vaxebufi57   |   ip:188.167.7   |   2011-10-06  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jehovisti vsetkych krajin spojte sa a chodte do prdele...


lucifer . faliqevu33   |   ip:94.229.32   |   2011-10-06  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...a čo myslíš kam asi išli hriešnici, po smrti?...veď ani peklo by nemalo existovať a takisto ani ja..čiže lucifer..či nie?...tvoje slová, sa pekne sporia už len v základoch...povedz nám z ekej si cirkvy a ja ti poviem PRAVDU...ako a kým vznikla...alebo sa za nu hanbíš?


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-06  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale BIBLISTA mi uz davno vieme ze iracionalizmus,debilita,idiotizmus,slaboduchost,neznalost a duch svaty sa vsetky spojili v tebe aby vytvorili TOTALNEHO KO_KOTA.
To co ty pises a comu snad aj veris je tak zaostale ze ak by tomuto ludia zacali verit vratime sa spat v case a zacneme lovit mamuty.

PREBUD SA, NEDROGUJ , NEFETUJ A SNAD SA TI ULAVI

NECH TA BOH ZOBERE DO BOHA CIM SKOR


lucifer . faliqevu33   |   ip:94.229.32   |   2011-10-06  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...nezastávam sa tu biblistovích názorov...ale prečo urážaš niekoho v koho si neuveril...ja tiež neurážam mimozemšťanov...ani iných bohov, lebo viem že neexistujú.


iz . tufyvuqi8   |   ip:178.41.76   |   2011-10-06  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  článok hodný aj haluze.sk

Kto sú tí bohovia, čo nariadili to a hento? Pričom niet pochýb, že vedeli, že múdreho ducha ktorý má zaviesť dôležiteé poznatky bolo treba vložiť do delohy nejakej dámy z kráľovskej rodiny..však Buddha?

O Ježišovi a Mojžišovej tabuli krásne pojednávajú tieto obrazy:
http://cultofamonra.wordpress.com/2011/08/22/jesus-was-not-a-miracle/

Pekný deň veriaci, neveriaci, nevediaci, véda - vediaci.
MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-06  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer ja nikoho neurazam, pravda niekedy boli a zle sa cita - musis sa s tym ale vysporiadat. A ak by ti to neslo navstiv psychiatra.
A fiktivne bytosti kludne urazaj, aj mimozenstanov , bohov , trpaslikov. Ja sa na teba hnevat nebudem

ALAH KRISNA JERUZALEMSKA SVATA - AMEN


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-06  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé koľko šakalov sa tu zbehlo. Ste však všetci na omyle, keď si myslíte, že silu argumentov nahradíte silou nadávok. Buďte si istí, že my ktorí milujeme pravdu Biblie sme spojení v celosvetovom nerozlučnom bratstve, bez rasových, národnostných, jazykových alebo socialnych rozdielov. A ani vaše boje a vojny nás nedonútia urobiť kompromis vo viere, lebo vieme komu sme uverili a o čom sme sa presvedčili. Hoci väčšina sme bývalí katolíci, ktorým RKC nedokázala odpovedať na otázky alebo sa nám zhnusila svojimi odpornými skutkami, keď podporovala vojny medzi národmi.

Lucifer, Pravda si neprotirečí, to len tvoj duchovný menovec urobil z nej trhací kalendár a pozliepal pravdu naruby, lebo nikdy nestál pevne v pravde. Preto si ešte raz prečítaj, čo som ti napísal o tom v akom stave sú mŕtvi. Napodiv nielen podľa Biblie ale aj podľa materialistov a ateistov, sú v tom istom stave v akom boli prví ľudia, než boli stvorení z prvkov zeme. V tom istom stave sú aj teraz a už prestaň oblbovať ľudí peklom.

Biblia však na rozdiel od spomenutých záverov, dáva východisko a tým je vzkriesenie zo stavu mŕtvych. Ale opakovaný projekt je už nad sily pochopenia šakalov. Asi si myslia, že projekt zopakovať je pre Stvoriteľa ťažšie ako ho vytvoriť. Ale čo už s nimi. Psi štekajú a karavána ide ďalej. Loď odplávala, zostal iba dym.


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-06  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavne, ze vy jehovisti mate patent na pravdu, ved uz len tych ohlasovanych koncov sveta je dovodom vam verit kazducke slovo.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-06  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A zase si ma silne pobavil :-))

Ak sa okolo teba v mociari zbehli sakaly,psy tak uz ta mozno prisli vykupit z tohto zivota.

Vy ktory milujete bibliu bojujete proti sebe uz cele 1000rocia , nase vojny ? Verim jedine ze vacsina ste byvali komunisti a iny hajzlici ktory narobili tolko zla ze ich dusa by to neuniesla bez toho aby s avsetkeho zbavila verenim v rozpravku. Mate to veru lahke, zabit a odprosit. Ale nic sa neboj spravodlivost na tomto svete je pomala ale funguje. Nakoniec skodnu zabije jeho vlastne telo.

Tak si na karavane alebo na lodi. Pozdrav NOEho na Arche - dufam ze spatny listok nemas :-))

NECH ZIJE INTERNET PRE OVCE UZASNE MEDIUM


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-06  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zaujimave ako su ti postavaci na uliciach moderni. Uz im nestaci pchat nic netusiacim chodcom pred nos tie ich farebne ilustracie, uz si za arenu svojej sekty vybrali aj internet. Mozno za to dostanu na ich konferencii body navyse a casenku do kralovstva nebeskeho. Je len zarazajuce s akou benevolenciou sa ten ktory stat zachovava k takymto sektam, ktore beztrestne dovercivych ludi desia bliziacim sa koncom sveta.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-06  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šakali, do konca sveta vás vedú vaše idoly, celebrity,politici, obchodníci a cirkevníci a tajní za oponou, ktorú nevnímate, pretože sa na všetko dianie okolo seba len pozeráte a nevidíte, počúvate a nerozumiete a hovoríte ale bez zmyslu. Keby Boh včas nezasiahol, tak by veľké súženie akého nebolo nikdy na svete ani už viac nebude, ten váš koniec nikto neprežil. Našťastie Boh si uplatní svoje výlučné právo na túto zem, a umožní na nej žiť ľuďom,ktorí sú na zmenu života na zemi pripravení.

Noe vám ukázal príklad. Zakiaľ bol terčom výsmechu postavil archu na záchranu, moju, tvoju ,našu, lebo všetci sme jeho potomkovia. Vačší Noe, stavia duchovný koráb, ktorí vy nevidíte a alebo si nevšímate a tak doň nevstúpite. Dvaja budú spať na jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dvaja budú orať na poli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný...kde? Tam kde je mrcina, tam sa zlietavajú orly. To sú už ťažké podobenstvá, nadmieru na to aby ste ich pochopili, nie to aby ste podľa nich žili.

Good Bay, lebo čo už s vami. Pískal som vám na píšťale a vy ste netancovali, trúchlil som a vy ste nesmútili. Aké bezcitné a bezcharakterné je pokolenie tých, ktorí sa nepýtajú na Boha.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.98.183   |   2011-10-06  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...ti si jehovista?...a kde si prišiel na to že ja sa tu vyhrážam ľudom peklom?...ja nie som sudca...zapamätaj si...neurážaj ma menovcom...žijem a behám medzi Vami...vadí ti to?...urážaš Katolícku cirkev...pamätaj je to cirkev, ktorú tu založil JEŽÍŠ...a za jeho nástupcu ustanovil ako prvého pápeža svätého Petra...ak si jehovista...máš smolu...nie si na správnej ceste a stojíš úplne mimo PRAVDY...blúdiš vo svojej pýche, nie v PRAVDE pýche...a chceš vedieť prečo?...lebo si myslíš že si dosiahol PRAVDU, ale sklamem ťa ani zďaleka nie...nedokázal si my odpovedať ani na moje otázky...a tá znie pustí ťa svätý Peter či nie?


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-06  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celé tieto dlhučké debaty sú založené na tom , že jaa mám v hlave niečo a chcem aby to isté mali aj ostatní, musia. Ja predsa tomu verím a viem , že je to tak. Mne to nevadí . Tiež sa mi páči ako chodím dlho po svete , ako ma ľudkovia stále kritizujú a posudzujú, odsudzujú- vždy si najdú na to nové formy. Napríklad - prudký útok- obeť sa zarazene a pomaly spamätáva. časté menenie témy. Rozprávam s tým druhým ako by sa práve vyliahol. Atď , niektorí sú v tom majstri. Ale len , kým ich neprekuknete. Čitateľom prajem radosť zo života a nenechajte si ju skaziť.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.98.183   |   2011-10-06  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...zapamätaj si BIBLIA je písaná pre všetkých...nie pre vyvolených...všetci sme DETI BOŽIE...nielen ti a tvoja pýcha ktorú nám tu prezentuješ falošným výkladom biblie, síce neviem akej, ale tvoj guru ťa pekne oklamal.


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-10-06  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer a ktora biblia????
lebo vy si ju klacite kazdy druhy rok novu a pozmenenu a upravenu
vlastmne to je jedno :))))
biblia je pre hlupakov co nevedie poriadne citat
inac by si uvedomili ake hluposti su tam popisane tak s tym akurat zakuria


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-06  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len.

ktora biblia??
myslim, ze ty si precital asi vsetky verzie a teraz sa chytracky pytas na jednu pravu,, tak??

musim ta trochu vyviest z omylu..
doma mam jeden vytlacok biblie pisanej švabachom.
babka mi nejake state citala a tlmocila, kedze tomu rozumie..
a cuduj sa svete..vsetko co mi prelozila sedi na 100%.

takze minimalne poslednych 200 rokov sa biblia nezmenila.

co ty na to??lucifer . faliqevu33   |   ip:78.98.183   |   2011-10-06  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ahoj joplins...kde si bol tak dlho?


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-06  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nazdar zdenek..

bol som pri slovakja..zakryl som strechu na drevenici.. urobil ryne.. zakryl stíty... hromozvod.. zazimoval stavbu.. a pobral sa pomaly bohujuc naspät do danska..

a kedze doma nemam tolko casu ako tu.. tak mi uniklo kopa konspiracii a siahodlhych o nicom hovoriacich diskusii,,co sa snazim teraz napravit..

a ty ako.. sledijem ,ze si v plnom nasadeni proti jehovistom,,ateistom,, mohamedanom,,budhistom,, bhagavatgitistom..a vsetkym -istom..

dobre.. pravda sa za chvilu obhaji sama..a potom budu este len ateisticke a ostatne ovce blačat!!
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.98.183   |   2011-10-06  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...som rád že sa ti darí na stavbe...a úprimne ti poviem že posilu už potrebujem...tak ťa vítam:)...hlásenie v skratke...neverníci, sektári a slobodomurári...makajú na plné obrátky, aby zviedli čo najviac ľudí...ale majú smolu majú pred sebou veľmi silných súperov:)


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-06  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neboj nic.. vsetci budu blačat ako o zivot ked vystupi posledny vladca sveta..

a potom budu blacat a ruhat sa ,,ked pride skutocny vladca vesmiru a vsetkych veci..

inak to uz nebude.. nic ich nepresvedci,,nik im neda rozumu ani viery..
pôjde to len dolu vodou..aj z neveriacimi aj z krestanmi..

Jezis povedal" ci vôbec najdem vieru na zemi ,ked sa vratim!!"
velke odpadnutie a vzostup ateizmu,materializmu a satanizmu nas caka.. co vyusti do najvecsej genocidy vsetkych cias..

tychto par šašov na diskusiach nic nezmeni ,,a my takisto nie..

no v ramci kratenia si casu na tejto zemi je to dobre.
mozme co to napisat.. a mozno si to niekto zapameta..a vzpomenie si ked to pride..

"aj ked psy stekaju ,karavana ide dalej!!"


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.98.183   |   2011-10-06  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...máš PRAVDU...ale vysvetliť im kto je skutočným pánom a ich BOHOM im môžme...kto vie možno na poslednú chvíľu zmenia svoje rozhodnutie a uznajú že sa zmýlili....a aspoň nezmýlia ostatných....ktorý ešte VERIA v BOHA a JEŽÍŠA.


jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.33   |   2011-10-06  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco potom Adam s Evou plodili deti, ak by mali iba jeden zivot a tym padom vsetko potomstvo do prichodu Jezisa by skonclo v pekle?


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-07  (06:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BuBu bbu bú. Žiadna genocídanebude.Hlavy hore.


lucifer . xivykige56   |   ip:78.99.20.   |   2011-10-07  (07:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarka...neboli v pekle, ale čakali v predpeklí...gordon...ako vieš?...nemýliš sa?...vieš čo bude zajtra?...ja VIEM že sa BIBLIA naplní...neveríš?


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-10-07  (07:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo sa týka budúcnosti ľudstva nič nie je jednoznačne určené.

Boh nie je pomstychtivý a urážlivý. Je to predsa najvyššia bytosť v našom Vesmíre.

Má možnosť ovplyvňovať budúcnosť cez dva mocné nástroje-

odstraňovanie informácie

umiestnenie udalosti do budúcnosti

Kto hľadá nájde.

Srdečne všetkých pozdravujem a teraz sa skutočne musím venovať niečomu inému.lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (07:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
prosim nerob zo seba hlupaka
to je aky argument

"ktora biblia??
myslim, ze ty si precital asi vsetky verzie a teraz sa chytracky pytas na jednu pravu,, tak??"
myslis si ze musim prestudovat vsetky verzie ? (uz tymto poukazujes ze je verzii niekolko, logika krestanom nikdy moc nesla)
hm zauvazujme
nove verzie su preto nove, ze sa tam nieco zmenilo (nedajBOZE pridalo :))) a obalom to asi nebude

sama RKC uvadza, ze pozmenila niektore casti v priebehu casu
vraj uresnili ich vyznam
jasne krestania su idioti ktorym treba furt nieco vysvetlovat lepsie a lepsie
a je zaujimave ze len vatikan vie co je najspravnejsie

"musim ta trochu vyviest z omylu..
doma mam jeden vytlacok biblie pisanej švabachom.
babka mi nejake state citala a tlmocila, kedze tomu rozumie..
a cuduj sa svete..vsetko co mi prelozila sedi na 100%."
ale toto nie je nic nove !!!
vela deti je oklamanych
aj tvoju staru mamu oklamali
preto sem prasivci cyrko a metod prisli
aby klamali a sirili klamstvo a znicili slovansku kulturu a VEDENIE
vacsinu vyvrazdili a ktori prezili tych pokrestancili (kyjevska rus)

"takze minimalne poslednych 200 rokov sa biblia nezmenila."
KLAMES (nic nezvycajne pre krestana)
pozri si verziu z a z roku 2000 a rodielov najdes dost

prajem ti pekny den
mimochodom precitaj si nieco o STAROVERCOCH
uvidis ze Slovania maju svoje VEDENIE, ktore je lepsie a blizsie slovanom ako krestanske klamstva
hodnoty su skoro take iste , akurat slovan nenastavuje druhu tvar , lebo nie je idiot a nenecha si kakat na hlavu

ale ako vidis krestania tu rozsirili svoje nastav aj druhu tvar a kde je dnes Slovensko ?
sam vidis
ludia sa krcia k zemi ako ovce a boja sa , to uci krestanstvo


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-10-07  (08:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarka, Adam s Evou dostali príkaz ploďte sa množste sa. Mať deti bolo a je predsa požehnanie od Boha! To je jediné, čo dokázali z Božieho požehnania ľudia zvládnuť. Za svoj život splodili Adam s Evou množstvo detí.

Nakoniec po vyčerpaní energie zomrel Adam vo veku 930 rokov, teda do konca dňa o ktorom Boh povedal, v deň keď z neho zješ /zo stromu poznania/zomrieš. A dostal sa opäť do stavu neexistencie v akej bol aj pred stvorením. Stal sa prachom zeme, tak ako povedal Boh, si prach a na prach sa obrátiš. Preto prestaňte tu omieľať nejaké peklo, slovo ktoré sa používa na pivnicu. Teda ľudia sa dostali do pivnice zeme. Ak to tak myslíte, tak je to O.K.

A čo sa týka tých vašich nepodstatných žabo myších vojen, ktorú Bibliu kto čítal, radšej sa zamyslite nad jej odkazom pre vás. Nebuďte ako malé deti. Ja som čítal obrázkovú, ja v koži viazanú. Už bola vydaná Biblia aj za 3000 euro, dostal ju aj náš prezident, len nevie čo s ňou bude robiť. Čítať ju určite nebude.


jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.33   |   2011-10-07  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som sa to pytala oviec RK cirkvi. Mne su blizke Slovansko- Arijske Vedy. Prisla mi uz Kniha Svetla, ktoru teraz citam.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarka TOHO SA DRZ
to je SLOVANSKA CESTA
dolezite je NEVERIT
vsetko si overovat
co sa nedari overit priamo tak sa opytat na vedy.sk
chvilku odpoved trva ale je ich malo na slovensku zatial , myslim ucenych
ak vies rusky tak otazky priamo tam

BIBLISTA
hahahah robili deti a tie sa mnozili medzi sebou ?
TO PRETO STE DEGENEROVANI
do stavu neexistincie ? to co je za sprostost
jeho duch sa stratil ?
a kde sa vzali duse ich deti
kolobeh zivota ? slovansky kruh zivota
reinskarnacia nic ?
stale ?
odkaz biblie ?
hahah
len na WC a postupne uzivat kym neostane vazba
za 3000E to je jasny odkaz RKC pre ludi
CHCEME PRACHY A VASU SLOBODU A DUSE vy ovce prasive
a vy blacite a idete na popravu a odovzdate bez boja svoju dusu
ale tak vam treba
kto chce kam

ako hovoria SLOVANIA
UVED NAS DO POKUSENIA
pretoze to je test ducha
skuska ktorou musis prejst
skola zivota
nie vase vecne plakanie na kolenach
pekny den ti prajem


jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.33   |   2011-10-07  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zle som napisala. Nie Kniha Svetla, ale Slovansko- Árijské Védy Potvrdenie Knihy Svetla. Clovek až žasne, aky bol hlupy. :D


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-07  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovania si citaju svoje vedy, Indovia zasa svoje, Zidia Stary zakon a Talmud, ine kultury ci narody zasa nieco ine a kazdy si vo svojej predstave mysli, ze len ten jeho boh je pravy. A tak ako vzdy ludstvo nepoucene v ramci boja za svojho boha sa medzi sebou mlatia, ponizuju, urazaju a vyvolavaju vojny. Ach, kedy uz prestane ludstvo verit na tieto bytosti a zacne verit sebe.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-07  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi by ma zaujimalo co si myslia veriaci ludia na smrtelnej posteli. Vtedy im konecne dojde ze nic bozske za cely zivot nevideli, armagedon zas neprisiel a aj v tejto poslednej chvili sa im boh nezjavuje. Vsetko v co verili sa prepadlo v dejinach a par zabekaniach na internete. Napriek tomu dalsia generacia oviec bude verit tomu istemu a vypravat zas to iste. Nepoucena o nic viacej. V najvacsej politickej strane a reklamnej agenture sveta pozmenia zas par stranok v najmudrejsej knihe aby korespodnovala s novymi objavmi a bude sa meeekat dalej.
Tak rad by som tym chudakom otvoril oci aby zacali vidiet ozajstny svet a zivot ale je to nemozne. Je to nieco ako laska aj pri nej su chemicke reakcie v mozgu tak extremne a nevyvratitelne ze si niektory pri ich strate az siahnu na zivot. Ako si clovek raz nieco zafixuje nie je mozne mu to dostat z hlavy. Preto potrebuju zneuzivat uz deti na svoju choru vieru v rozpravky. Dospeleho ktoremu nebol vymyty mozog v detstve by nemali cim presvedcit - bez dokazov, bez logiky, bez rozumu.
Vytvaraju si vlastnu realitu v ktorej potom ziju svoj zivot. Zaostaly ludia vzdy potrebovali verit vo vyssiu moc, to vieme s historie.
Nastastie moderny clovek ma konecne dost rozumu na to aby nemusel slepo verit. Je to v podstate dalsi vyvojovy stupen. Tak ako boli rozcestia vyvoja v minulosti je tu rozcestie aj teraz.
Tak uvidime ci do buducna pojde s hlavou hore novy druh alebo s hlavou dole a v rukach kriz starsi tip neschopny vlastnych myslienok a zivota bez modiel.
Preto chrante svoje deti pred tyraniu cirkvy a nenechajte ich upadnut do bezvedomia rozpravok s kniziek ktore spachali zidia aby ovladli svet (co sa im aj naozaj podarilo).
Nie je na svete nic dolezitejsie nez vasa cista mysel, oslobodena od put neznalosti a ovladania.

ROZUMU ZDAR A bOHU NAKOPEME GULE


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael , to nie je tak uplne pravda
pretoze Slovanske vedy pisali o parazitoch skor ako zacali strkat svoje klamstva vsade (talmud,biblia)
indicke vedy su odnoz Slovansko Arijskych ved
su urcene INDOM

mimochodom to co nazyvaju slovania Boh = Predok
vyvojovo posunuty hodne vpred
ale napriklad aj otec a mamka ti je Bohom prvym

Boh nie je chapany ako bytost ktora ta nuti klakat prosit zobrat vrazdit
takze by si to nemal porovnavat s parazititckymi uceniami

Slovanske uceni sa da zhrnut takto
Zi podla Svedomia a v sulade s Prirodou.

ziadny skutocny STAROVEREC ta nebude nikdy zabijat preto aby si mu veril :)
to je hlupost to robia len krestania zidia a moslimovia
ak budes utocit na rodinu to ano
ale kazdy by bol HLUPAK keby si nechal zabit rodinu je tak ?
inac nevidim dovod na to aby som bol agresivny
ved ot nikam nevedie
nie je to tvoriva cinnost
pekny den prajem


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-07  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, ja netvrdim, ze mi je tvoj nazor proti srsti, co samozrejme vnimam podvedome aj podla toho, ze som Slovan. Ja len tvrdim, ze s tym nazorom sa nestotozni niekto z inej kultury.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael a to mas pravdu
a VELKU

a preto sa tu deje co sa deje
vytvorili sa rozne nabozenstva (paraziticke ucenia) ktore miesaju rasy a kultury
a to je zle
vznika jednoliaty gulas ktory nechuti poriadne nikomu
a to niekomu moc vyhovuje preotze potom su Slovania lahko ovladatelnou skupinou
skrz strach
po smrti peklo BOJIIIIIIIIIM nezaplatil som do kasicky
Slovania sa maju ucit Slovansko Arijske Vedy pretoze im to zanechali ich predkovia

pekny den prajem


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovania sa maju ucit Slovansko Arijske Vedy pretoze im to zanechali ich predkovia

a haitania sa maju ucit WOODOO lebo im to zanechali ich predkovia..

(keby zili aztekovia ci mayovia) mali by zabijat denne tisicky unesenych ludi,,vyrezovat im srdcia na pyramidach,,lebo im to zanechali ich predkovia..

a my by sme sa mali klanat bradatemu perunovi a hromotlkovi ..lebo nam to zanechali nasi domyleny predkovia..

krasne.. len tak dalej..


slovansko arijske vedy.. nejak to nejde dokopy z cistou arijskou rasou,,co ju propagoval Adolf.. co??

ste nabozensky fanatici ako kazdy jeden..
bradaty bohovia vsetkeho mozneho aj nemozneho..
kazdy vec ma svojho boha..

aj dreveny hajzel na dvore mas vojho PERUNA.. a myslim,ze toj e pravda..lebo ked tam idem.. tak hrmi az sa budar trasie..
to sa perun hneva..a dava mi najavo svoju existenciu..!!

veru veru..jedine slovansko arijske vedy maju pravdu..
v drevenom budari som uz stretol jednoho zo slovankych bohov..jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.33   |   2011-10-07  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: najprv sa s tym oboznam, az potom komentuj.
Adolf dopadol ako dopadol preto, lebo z ved si vybral len to, co sa mu hodilo.
MM: co si ludia myslia na smrtelnej posteli? Ked uz vedia, ze zomru, cudoval by si sa, ale vacsinou volaju knaza. Dokonca najvacsia komunisticka sv-na v nasom meste, este za ČSSR, ked zomieral, lezal v izbe s biskupom. A myslim, ze sa aj vyspovedal. (pracovala som tam) Ked ma clovek naozaj problem, az vtedy zacne ziadat Boha o pomoc. Smrt sa tyka vzdy tych druhych, nas nie. Ale na kazdeho pride. A az vtedy zisti, o com to vlastne je. Niektori ludia, ktori astralne cestuju, (to nieje fantazia, ale fakt) to vedia uz pocas zivota. A ti sa smrti neboja.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joblins ze si nevzdelany mi je jasne
krestania casto na to trpia

ale ze si tvoris taketo fikcie ?
to mi ta je luto

trosku studuj aj nieco ine ako nekalitny toaletny papier bibliu

Slovania sa nikdy neklanali Bohom
takyto ubohy a ponizujuci zvyk maju len krestania
preto ze si ho zasluzia
pretoze na nich urobil zidovsky jahve bububu
a oni ako ovce platia a klacia blacia a krcia sa v rohu
Peruna si ty nikdy nestretol , maximalne tak svojho otca
posledna zmienka o jeho navsteve je cca 40 000 rokov nazad

prekvapeny?
och to vam vas zidovsky boh nedal vacsiu hisTORIu? len 2000 rokov :)
prepac podla zidov 5000


kazda vec ma jedneho svojho boha ?

no nic vidim ze si cital tak maximalne letak od pana rafara o slovanskom uceni
zvysok ani tuk
pekny den ti prajem


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej hej..
Kedze vidim ,ze kazdy prispevok zacinas ponizujucim konstatovanim typu " vidim ze si nevzdelany , ci, nerob zo seba hlupaka" co v tvojom pripade jasne dokazuje nevyzretost a nadutost zaroven, cim chces potencionalnych citatelov tvojich prispevkov dopredu upozornit na svoju brilantnu inteligenciu a moju demenciu, tak ti to prepacim, lebo presne viem aky typ cloveka si .. stretavam takych aj v reale, nie len na nete.

No bohuzial , na man toto neplati.

A teraz k veci.
Ja nepotrebujem obhajovat Boha, ani mu robit poskoka ci pravnika pred hlupakmi z rodu ludi.
To potrebuju vsetky ostatne falosne nabozenstva ktore maju miliony bohov, krorí ani nevidia kto je kto.

Dejiny sa odvijaju presne ako bolo napisane na toaletnom papieri, a mna viac nezaujima.
Ked chces citaj si pre mna zamna aj rozpravky od Andersena a ver im.

Mne si ukradnuty aj z védami ci Perunami!!joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarka.

Navstivil som stranku vedy.sk
Videl som tam obrazky hrôzu nahanajucich bradatych bohov vsetkych veci.. a to mi stacilo..

Dobsinskeho aj Andersena som cital ked som mal 10 rokov.. teraz to je uz neaktualne.

Nie je tam ziaden kontakt z realitou.. len blbosti a obrazky..

Ziadna svetoborna slovanska historia nebola, sme len narod sluhov.. nabozenstva ktore sme mali su presne ako vsetky ostatne , domiesane a domylene,,z milionmi bohov a zapratane mysticiszmom a spiritizmom..
ako v afrike cernosi, woodoo , a aztekovia, mayovia.. vsetky tieto vrazdiace sekty su jeden bordel.

A ak je niekto hrdy na rozpravkove bytosti len preto lebo su podla mena "slovanske" tak srat na to..

Mna to nezaujima..


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-07  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarka ako casto astralne cestujes ? beries aj rodinu ?
Ked je toto fakt tak musis ficat na niecom ozaj tuhom. Niektory samani z roznych kmenov astralne cestuju - no niet sa co divit po zobrani mnozstva halucinogenov a drog. Vacsina chudakov si vymyslela boha a nasledne cirkev aby sa nebali a ty mas na to astralne cesty :-))
A dnes sa da zavolat farar ? Predpokladam ze prve ti povie co by to stalo aby sa panecko umnuval prist, tolko nezaplatenej prace len tak po nom nemozes chciet. Mozno snad este dako cez mobil by niektory velmi ochotny mohli za daku flasticku povedat par ko_kotin s ktorych uz umres na isto.


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-07  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nic v zlom, ale boh opisovany v Starom zakone ako keby z oka vypadol bohom udavanych v inych kulturach. Takze aj zidovsky boh patri do rovnakej skupiny vrazdiacej sekty, len to potom sa snazili vylepsit tou romantickou castou zvany Novy zakon.


jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.33   |   2011-10-07  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: Tak si pozri LevaNet. Levašov nieje ziadny nabozensky fanatik, je to ateista, vedec, vyskumnik, clen styroch akademii, oceneny radom Pride of Rossia. PRECITAJ SI PROSIM TOTO:
http://leva-net.webnode.cz/products/sila-myslenky-aneb-nikolaj-levasov-kdo-je-to-/joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. neznas mapu..
a preto pises to co pises!!

keby si mapu znal.. tak by si pisal nieco uplne ine..

mala napoveda- duchovna mocnost vladnuca tomuto svetu, vie presne aka je najmocnejsia bytost vo vesmire,, a tak pri svojej mravencej praci oklamat cele ludstvo pocas tisicroci, produkuje stovky nabozenskych smerov napodobnujucich tuto bytost..
zachovava skoro vsetky atributy a znaky aby bol chaos co najdokonalejsi!!
na toto by prislo aj male dieta,, hadam nebudem klamat tak ,ze to kazdy odhali pri prvom pohlade...!!
rafael.. no tak!!!


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-07  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins tie tvoje uvodne slova presne vystihuju to, co vycitas lenlen, tiez zacnes vetu aky si mudry a ostatni neznali. Znam mapu, viem, ze boh v kazdej kulture je v prvom rade sovinista. z toho jasne a logicky vyplyva, ze nie je bohom vsetkym, ale len toho ktoreho naroda, ktory si ho vysnil. To, ze ty vyznavas boha zidovskeho je len dalsia smutna vec odohravajuca sa v tvojom zivote.


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. ja som to nemyslel sarkasticky, len trochu odlahcene.. ze neznas mapu.. tym som ta nezhadzoval.
Vidim,ze v tejto veci bludis a preto znova pisem,, Neznas mapu!!

Nevies o com pises..
Mas presne ako väcsina prvodojmove a povrchne pochopene informacie z biblie!
Su tam same vrazdy.. Boh si vybral jeden narod,,je to sadista atd atd..
Musim sa smiat..
Nie je to tak..a niekedy ma to uz unavuje ked sa stale tocime okolo toho isteho!!

Skusim este raz- Zidovsky narod ktory bol "vyvoleny" je len podobenstvo.
Je to podobenstvo na to ako Boh vyvoli lud zpomedzi vsetkych narodov a jazykov!
To ako s nimi zaobchazdal ci ochranoval ich , je znova paralela ako zaobchaza zo svojim ludom zo vsetkych narodov z celeho sveta.
Jezis sam nazval Zidov "vretenicie pläme" ktorích odtcom je diabol, hoc on sam bol zidom!!

toto nevidis??
Egypt a Faraon je symbol tohto sveta a vladcu diabla.
Proste cely pribeh Zidovskeho naroda, ich cesty z Egypta, ich vstupu do zaslubenej zeme je podobenstvo pre ludi ktorí uveria a budu takisto vytrhnuty z ruk diabla, vyvedeny z "Egypta" pôjdu po pusti v strastiach a bolestiach,, az nakoniec vojdu do zeme tecucej mliekom a medom!!

je to paralela!!

Rafael, vsetko je uplne inac!!
Pravdu treba hladat, nie precitat si par viet, a z toho povrchne vyniest rozsudok!!

Moze to byt pre teba fatalne!!
rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-10-07  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja viem, ze to myslis na odlahcenie, dokonca aj vysvetlenia podobenstva biblie na to, ze sa predsa nejednalo o vyvoleny narod. Fatalne to nebude samozrejme pre nikoho, nakolko tu fatalnost po smrti nezistis, fatalne je len to, ze ty to nezistis ani pocas zivota, ze veris niekomu, ci niecomu, co je vyplodom zidovskeho mozgu.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

pises ze nie si hlupak a hned na to napises toto

"Videl som tam obrazky hrôzu nahanajucich bradatych bohov vsetkych veci.. a to mi stacilo.."

no neviem neviem
skus prehodnotit svoje sebahodnotenie
:))))lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins mimochodom
nesnazim sa ta o nicom presvedcit
snazim sa ostatnym ukazat ta ako odstrasujuci priklad
ked viera je vysie ako VEDENIE a POZNANIE

ty si len trp dalej ked chces
joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len..

ty mna ani nepoznas,,ani si ma v zivote nevidel,, ani nevies ako zijem..no tvoje silne predsudky v hlave zasa zauradovali a tak si napisal do plena aby som "trpel" dalej!!

zamysli sa nad sebou ty..nad svojim zapredsudkovanym postojom voci ludom.. a neukazuj tu na nikoho prstom ,ked si nevies pozametat pred vlastnym prahom!!

a na margo tyh bradatyh bohov.. neviem co to ma spolocne s tym ci som hlupak alebo nie.. no ked si rozkliknes vedy.sk a ze "nasi bohovia" tak ich tam napocitas dobrych 70 ..a vsetyciu maju brady ako nejaky vazeny starci..a su tam aj nejake zenske.. aby bola zachovana rovnost pohlavi..hehe!!

ci to nie je pravda??
myslim,ze nama vyznam reagovat na teba ,,ked nevies priznat ani to najokatejsie blaznovstvo tej stranky..

chapem ,ze sa za to hanbis.. no nevadi..


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins a zase taras

"ty mna ani nepoznas,,ani si ma v zivote nevidel,, ani nevies ako zijem..no tvoje silne predsudky v hlave zasa zauradovali a tak si napisal do plena aby som "trpel" dalej!!"

casom pochopis co tym bolo myslene
dnes tomu neveris , ale pri reinkarnovani pochopis

"zamysli sa nad sebou ty..nad svojim zapredsudkovanym postojom voci ludom.. a neukazuj tu na nikoho prstom ,ked si nevies pozametat pred vlastnym prahom!!"

nezastrasuj
typicky protiutok pre kresstana
budem si sudit kohokolvek a kedykolvek
zaujimave ze ti vadi ze sa obuvam do krestanstva
ked splechnem na moslimov to si ticho
to poukazuje na vela

"a na margo tyh bradatyh bohov.. neviem co to ma spolocne s tym ci som hlupak alebo nie.. no ked si rozkliknes vedy.sk a ze "nasi bohovia" tak ich tam napocitas dobrych 70 ..a vsetyciu maju brady ako nejaky vazeny starci..a su tam aj nejake zenske.. aby bola zachovana rovnost pohlavi..hehe!!"

keby si nebol povrchny a cital trosku viac tak by si vedel ze rovnost pohlavi tam je a ze zenskych je tam tiez dost
a ak ta desi brada u musa
tak z holicstva musis mam hotove pekelne utrpenie
satan v tvojom ponimani je snad len brada

blaznovstvo ucenia Slovansko Arijskych ved ? :)
to hovori ten pravy
adam je z hliny
samo sebou
existenciu dal jahve dokopy za 7 dni
super
maria rodila ale je panna
jezis tym ze ho zavrazdili vykupil cvsetky pozemske hriechy aj minule aj buduce
zase super

zidia vymysleli krestanstvo
u nich je prva zena LILIT u vas eva

eva s adamom mali tonu deti
samozrejme ze ziadna geneticka deformacia
:))

len na upresnenie ty mas pocit ze utocim na teba ko na cloveka , bytost
nie je tomu tak
mne nesedi tvoje prokrestanske myslenie
pekny den ti prajemjoplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a vsetyciu maju brady ako nejaky vazeny starci..a su tam aj nejake zenske.. aby bola zachovana rovnost pohlavi..hehe!!" joplins

keby si nebol povrchny a cital trosku viac tak by si vedel ze rovnost pohlavi tam je a ze zenskych je tam tiez dost
len len..

hm.. niekto tu hovori o povrchnosti...BOHORODIČKA MAKOŠ – Nebeská (Sva) Bohorodička, Spravodlivá Bohyňa šťastného žrebu a Osudu. Spolu so svojimi dcérami, Doľou a Nedoľou určuje Osudy Nebeských Bohov ale aj osudy všetkých ľudí z Veľkej Rasy a všetkých potomkov Nebeského Rodu žijúcich na našej Midgard-Zemi a na všetkých ďalších prekrásnych Zemiach Prečistej Svargy tak, že pre nich pletie Nite Osudu.

DAŽĎBOH – Boh Tarch Perúnovič, Boh-Ochranca prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbohom (dajúcim Bohom) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu Deväť Santií (Kníh), ktoré patria do posvätných Véd. Syn Perúna a Rosi, vnuk Svaroga, pravnuk Vyšeňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Rasy (Bieleho Leoparda) na Svarožom Kruhu.

LEĽA

Bohyňa ľúbosti, rodinného Šťastia a Blahobytu, dcéra Svaroga a Lady Bohorodičky, manželka Volcha.

a najlepsi je tento.. (to je tlak)

BOH USLAD

Boh-Ochranca hodovania za stolom, veselenia sa a sviatkov, Boh-Ochranca výrobcom Medoviny a Medových výrobkov.a zabudli na jedneho boha.. staroslovianskeho..!!


BOH HOvniak.. boh velkej potreby.. ochranca riedkej a konzistentnej stolice zafarbenej do slabohneda..
ochranca casu pri vyprazdnovani neprekracujucej 1 munutu..
odporca tvrdej a suchej stolice ,ktoru musi pravy slovan znasat z vypulenymi ocami.. a navretymi zilami..


to je posledny do plejady slovanskych bohov.

to tomuto fakt veris???

to je na prasky kamo!!

Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.6   |   2011-10-07  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Židovský národ bol vyvolený to je pravda, ale otázka znie k čomu bo vyvolený?
Už Abrahámovi Boh zasľubil, že v ňom budú požehnané všetky pokolenia zeme. A v Kristovi sa to stalo skutočnosťou.
Ak vyvolení nie je na požehnanie aj iným ľuďom, jeho vyvolenie stráca zmysel.
Starozákonný Boh že by bol podobný napríklad gréckym Bohom, ktorí boli promiskuitný, intrigánsky a pomstichtivý.
Pri povrchnom čítani starého zákona by snáď pomstichtivosť bola jediná vlastnosť s ktorej by bolo možné Boha obviniť. Problém je ale v tom že Boh ponúka zmluvný vzťah a zo svojej strany zmluvu aj dodržiava.
V dôsledku pádu na začiatku mal človek zomrieť, Boh dal novú možnosť záchrany. To o čo mu vždy šlo, bola záchrana človeka a len on je schopný, posúdiť kedy už záchrana pre konkrétnych ľudí nie je možná. To že niektorí ľudia v minulosi zahynuli vyplýva nie len s kultúry a prostredia v akom žili ale, dá sa to prirovnať k odstráneniu nádoru ktorý ohrozuje celé telo. Abrahám sa prihováral za Sodomu, žiaľ nenašlo sa ani desať spravodlivých.


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP..

oni to nechapu..lebo tak chcu!!
lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na prasky je verit ze si z hliny
ze existuje jediny boh
ze tym bohom je JAHVE :) parazit
na prasky je mysliet si ze je mozne otehotniet bez pohlavneho styku (ak nepocitame umele oplodnenie)

na prasky je mysliet si ze zem je stara 5000 rokov
ze zem je stredom vesmiru
na prasky je upalovat kazdeho kto vie viac ako ty a chorych

na prasky je mysliet si ze sme vo vesmire sami

bohov je vela pretoze my sa nemnozime ako krestania z jedneho vemena vsetci adam s evou a vsetci spolu

boh hovniak je len tvoj boh ano mas pravdu
:)
obcas ho volaj kludne jahve alebo hospodin
to je to iste

ale az potom co sa mu budes klanat prosit o odpustenie
to je vlastne tiez na prasky
mysliet si ze si mozes vyprosti odpustenie svojho nevhodneho chovania u niekoho ineho a ten mavnutim prutika to vyriesi za teba


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne..
si domyleny cely..

otazka na teba..

odkial sme??

sme stvorení..ci sme vznikli sami od seba??
lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som domyleny ? z tvojho uhla pohladu isto
asi preto ze nie som z hliny ako ty :)

odkial sme ?
vznikli sme evoluciu
ale nie na zemi

hlavne nie z ludoopov ako to tu prezentuju darwinisti


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako hovorim,,domyleny!

naco su ti vsetci tí bradaty ujovia a bohovia vsetkych radovanok a strasti na tejto zemi??

na hovno??

ak nas tu doniesom meteor,,tak bradaty ujovia su uplne zbytocny a tvoje podanie "pravdy" je bez akejkolvek logiky!!

si len dalsia odnoz klamstiev.. dalsia teoria ktora prisla na zem pred koncom aby zviedla v blud mnohych..

dalsia bachorka..

inac-- co akoze tí slovania robili s tymi bradatimy ujami??
davali im dary??
ci si ich vymysleli len tak pre zabavu??

ci naozaj existuju??

a ak existuju aky maju pohlad na vec,,na ludi,,
ci si len tak lietaju..a seru na vsetko??

ci ako to mam chapat??
JeanLaroux . kacisany0   |   ip:85.160.51   |   2011-10-07  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins. Samo od sebe nic nevznikne. Nejdříve dvaja je*kajů a za devět měsíců .. :-) Co bylo dřív ? .. vejce nebo slepice ? Já myslím, že jsme vznikli sami od sebe, byli jsme současně stvořeni a ještě navíc se v neustálém koloběhu stváříme pořád dokola a dokola. Zní to nelogicky ? No já to osvětlím, abyste byl více iluminejtYd .-)

Kdo je ten původní stvořitel všehomíra, jenž stvořil nás k obrazu svému ? Je to někdo nebo něco co samo o sobě je věčné a nikdy to stvořeno nebylo ? Jsme-li my lidé stvořeni k obrazu toho co nikdy stvořeno nebylo a je to tu stále, pak jsme ani my (obraz svého stvořitele) nikdy ve své základní duchovní podstatě stvořeni nebyli a naše existence je věčná (jak praví svaté texty). Tak nějak mi to asociuje představu, že jako dílo boží k obrazu jeho, jsme vlastně jen odděleným fragmentem božím a tedy vlastně jsme jeho nedílnou součástí. Jestliže věčný bůh použije hmotu, kterou sám stvořil a je tedy jeho součástí (je v něm obsažena) na stvoření člověka ke svému obrazu, jsme my, jež jsme z hmoty (prachu) vstali a v hmotu jinou (prach) se zase obrátíme jen součástí věčné božské existence. A tak tedy jsme stejně jako bůh stále tady a ač stvořeni bohem do své hmotné podoby (oblečeni v šat tělesný) jsme tu vlastně odjakživa a nepřetržitě a zároveň jsme neustále a opakovaně tvoření bohem a sami sebou navzájem což je vlastně totéž. UF .. to je ale rovnice :-) Vadí někomu to "opakovaně" ? .. No ono i to křesťanství bylo zpočátku mnohem více reinkarnační než to nějací kněží časem přepsali podle svého.


JeanLaroux . kacisany0   |   ip:85.160.51   |   2011-10-07  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tož nebo je to jinak ? Zbourejme tedy výchozí axiom, kterým je tvrzení, že bůh jakožto náš stvořitel je zde odjakživa a je věčný. Mohl by být bůh také stvořen ? Kým jako ? No nějakým jiným bohem ne ? Kdo jiný by to dokázal ? Třeba i my za pár let stvoříme z pár kil železa nebo genovou montáží nějaký nový druh tak, aby se nám podobal a staneme se pro něj stvořitelem. A on nás pak bude uctívat a my se kolem něj budeme motat, a říkat mu co má dělat a on si nedá říct a bude si dělat co bude chtít (bude prostě furt rvát ze stromu to jabko poznání a hryzat do něj a zakládat různé Eply), bude se navzájem likvidovat a odevzdávat do sběrných surovin (v případě, že ten druh smontujeme z plechu) a nakonec z toho všeho obviní nás, že to jako HNUSNÝ stvořitel dopouštíme. My jako stvořitel se nakonec tak NAŠTVEME, že ten bo*del co jsme stvořili spláchneme do toalety. No ale pak trochu zalitujeme té vynaložené práce a úsilí nad svým dílem a zkusíme to s modelem č.2. Aby nám ale model č.2 nenadával tak mu necháme plnou svobodu, což je pro stvořitele super alibismus. My jako stvořitel Vám už do toho nebudeme kecat a Vy jako naše stvoření už nebudete nadále drž*ovat, že JSME TO MY DOPUSTILI. A když se pak zlikvidujete tak si za to můžete sami a My stvořitel nemusíme tahat za tu šňůrku od toalety a dávat šanci modelu č.3. Tož i tato teorie je hezká ne ? Hlavně dokazuje, že tu je něco co je někým tvořeno odjakživa protože vždy musí logicky být něco co stvořilo to před tím. To dá rozum ne ? A tak tedy platí to co v předchozí teorii. Jsme tu jako součást toho koloběhu FURT. A současně jsme pořád stváření.

Je Vám už jasné jaká je odpověď na otázku jestli bylo dřív vejce nebo slepice ?


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

"naco su ti vsetci tí bradaty ujovia a bohovia vsetkych radovanok a strasti na tejto zemi??"
su to nasi predkovia
na to su mi

"na hovno?? "
na to je predsa biblia

"ak nas tu doniesom meteor,,tak bradaty ujovia su uplne zbytocny a tvoje podanie "pravdy" je bez akejkolvek logiky!!"
nie nie tyto bradati ujovani, teda niektory z nich, sem prisli s prvymi ludmi
su to predkovia tych

"si len dalsia odnoz klamstiev.. dalsia teoria ktora prisla na zem pred koncom aby zviedla v blud mnohych.."
klamstvoje ze zviera nema dusu ktore sirite
klamstvo je ze adam je z hliny
ze jahve stvoril vesmir


"inac-- co akoze tí slovania robili s tymi bradatimy ujami??
davali im dary??
ci si ich vymysleli len tak pre zabavu??

ci naozaj existuju??

a ak existuju aky maju pohlad na vec,,na ludi,,
ci si len tak lietaju..a seru na vsetko??
"
omielam to uz dost dlho
ano existuju
nie ako bradati ujovia
ale napriklad ako telo boha povazovana galaxia
vyssieho boha napriklad jeden vesmir
atd


ci ako to mam chapat??


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jean..

jasna mi nie je uz len jedna vec..
a sice..
naco by sme my ako "stvoritel" robili nieco na druhy krat,,ked sa nam ten prvy model akoze vymkol z pod kontroly a museli sme ho splachnut??
naco sme mu nechali slobodnu vôlu??

aby sme sa zbavili pocitu viny??
kto nam dal svedomie a pocit, ze sme za nieco zodpovedny??

naco by sme robili model 2 z vlastnou vôlou, aby ked sa model 2 vykynozi mali ciste svedomie?? aby sme sa ospravedlnili?? pred kym??

a takisto ani Boh to nerobi pre to lebo sa pred niekym zodpoveda!!

on to urobil preto tak,,lebo to je spravne..a inak robit nemoze! on nie je vypocitavy..a spekulativny,,aby to urobil tak pre buduce aliby!!

stvoril nas zo slobodnou volou preto..lebo ina moznost nebola!!

mas moc ludske , prekrutene a vypocitave zmyslanie!!preto tolko marasu v tvojom prispevku:-)) peace..
joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len..
aha..
tak teraz je to uz jasne..

vedy na hrad..


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vlastne perun..


Jean . gimirabe91   |   ip:46.135.13   |   2011-10-07  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Byla ještě možnost stvořit jiné zviřátko se svobodnou vůlí ale to by už nebylo správné a zodpovědné :-)


Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-10-07  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Duša ja nezrodená, večná, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Nehynie keď je telo zabité. Nachádza sa v mikróboch ako aj v tele polobohov. Je životom, vedomím a išvárou (konateľom).

Mnohí si niesú vedomí ani toho že samotná Zem je individuálna duša. Napríklad Tesla vedel o dračích tepnách zeme a jej samotná frekvencia a impulzy v rôznych situáciach sa správaju podobne ako ľudský mozog.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-07  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins ty si naivko
perun nikdy nemal tendenciu vladnut a ovladat masy
to je len tvoja krestanska prizemnost a tuzba odveka vasej mafia
prachy a moc

ja viem ze predstava inych civilizacii je pre teba scastna
dokonca aj to ze by sme mohli byt ich potomkami
dokonca aj to ze clovek na ceste vyvojom je zodpovedny za svoje konanie = karma
ale to ty nikdy nemozes dopustit
lebo inac by tvoja vymyslena teoria o bohovi padla ako domcek z kariet

pre teba je jednoduchsie prijat ze ta stvoril boh jeden jediny ktorry vznikol z nicoho nic a znicoho nic stvoril aj vesmir
je jednoduchsie sa pomodlit a citit sa dobre ze ti je odpustene
ano to je cesta krestanstva a vlastne vsetkych jahveho diel
JeanLaroux . kacisany0   |   ip:78.111.12   |   2011-10-07  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: Má kámen duši ? Zní to jako blbost. Ale co to je vlastně ta duše ? Pokud ji začněme vnímat jako energetickou paměť skrytou za hmotou pak musí mít logicky duši kámen, voda a každý živý organismus. Nedávno jsem viděl jeden dokument o záhadné paměti vody. No totok ! Čím složitější struktura hmoty tím komplexnější duchovní podstata. Ještě bych to vzal z pohledu komplexu a samostatné entity. Vnímáno smysly může být hmotný subjekt odděleným a jeho podstata je pak oddělená také. Ale pokud ona podstata (duše) existuje nespoutána prostorem a časem a existuje tedy "za" hmotou pak se dá říct, že se slévá ve své dimenzi s jinou energií (dušemi) v jeden kompaktní celek. Zde tedy neexistuje on a tamten ale všichni jsou jedním a tímtéž. Každý je každým a všichni jsou jedním celkem. Je toto velmi zjednodušeně vyjádřená podstata "boha" nebo jak onu entitu nazveme ? Pokud připustíme tuto teorii pak nás nikdo netvoří a nikdo neurčuje nás osud. My všichni jsme bůh a sami se tvoříme. Sami plánujeme vektor svého pohybu. Vždy jsme tu byli a budeme. Jen se načas dělíme do hmotných podob a omezujeme naše vnímání abychom našli zase jiný vektor existence a tím si zachovali něco co by se dalo vnímat jako vývoj či prostě pohyb. V takové dimenzi vnímání není podstatný čas. Podstatný je prožitek a záznam onoho prožitku jednotky do celku. Onen prožitek sdílí a využívá celek. Z pohledu reinkarnační teorie můžeme říci, že při regresi vstupuje naše vědomí do zkušenostního záznamu své jednotky v jiném časovém úseku nebo přesněji v jiném zkušenostním kole. Z pohledu teorie o protonacii vstupuje hypnotizované a odpoutané vědomí do jiného prožitku jež je v božském zápisníku zapsán. Je to prožitek jiné jednotky ? Z pohledu oddělených vědomí a těl ano, z pohledu podstaty (duše) nikoliv. Z pohledu podstaty, která slučuje všechny jednotky jde vlastně vstup do svého vlastního prožitku neb prožitek kohokoliv je prožitkem společným. Pokud si odmyslíme časové parametry, které v této dimenzi ztrácí smysl pak je regrese do minulého života a regrese do budoucího života z pohledu duše tím stejným. Z tohoto pohledu je pak prorok .. jednotkou vědomí, která vstupuje do prožitku entity existující v hmotném časoprostoru v budoucnu. V dimenzi duší je minulost, přítomnost i budoucnost irelevantní. V této dimenzi prostor a čas neexistuje.

Na závěr si musím položit otázku jaký má bůh záměr v tom, že mně stvořil s takto "lidským, překrouceným a vypočítavým smýšlením" ;) Asi jiná možnost nebyla :-)


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-07  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jean.
budem reagovat len na tu tvoju otazku..

k slobodnej vôli patri aj moznot poznat zlo,,teda mat "prekrutene a vypocitave myslenie"..
keby si take nemal, nebol by si slobodny!!

co sa samozrejme o Bohu povedat neda.. lebo on hoc pozna zlo, nepodlieha mu ako ludia!!

ide o to.. na ktoru stranu sa zo svojim myslenim a uvedomovanim si zla, pridas!

ide o tvoje vlasnte smerovanie , na zaklade tvojej vlastnej vôle a rozhodnutia!

vzdy je na vyber.. vzdy su minimalne 2 cesty!

a k dusi- mas pravdu.. V dimenzi duší je minulost, přítomnost i budoucnost irelevantní. V této dimenzi prostor a čas neexistuje.

v biblii to je napisane dedinskym jazykom..a sice- Boh prebyva v nepristupnom svetle ktore nikto z ludi nikdy nevidel..
a - U BOha je jeden den ako tisic rokov a tisic rokov ako jeden den..

mas pravdu.. v dimenzii dusi je cas irelevantny!!
Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-10-07  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.mystika.cz/nabozentsvi/hinduismus/Bhagavad/uvod.htm

Najlepší úvod na svete. Čo sa týka základných otázok človeka.

Pre Bhagavadgítu.. sanskrit, najstaršie písmo na svete. Potom si nebudete mýliť kameň s dušou a podobné javy..


JeanLaroux . kacisany0   |   ip:78.111.12   |   2011-10-07  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jen si vybrat, která ta strana je dobrá a která je zlá. Jak tu správnou poznat ?

Joplins. Já myslím že pro svou cestu potřebujeme zlo protože bez něj by nebylo možné identifikovat co je vlastně dobro. Je to podobné jako s krásou, kterou bychom nemohli vnímat bez existence ošklivosti. Bez nechutných věcí bychom neznali ty chutné, bez zžíravého napětí by nebyl slastný pocit uvolnění atd. atd. Tak to asi musí být a je-li nějaký bůh je to z jeho vůle.

A proto také musí být na straně jedné moje překroucené a vypočítavé myšlení bez kterého by jste si Vy nebyl schopen uvědomit to Vaše správné a nesobecké myšlení ;)


Leo . rabukaxa92   |   ip:95.103.14   |   2011-10-07  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velky chaos maju ludia v hlavach .vydim že tema viery a nabozenstva je zaujmava pre vela ludi ale cim je nas tu viac tym mame s toho večí gulaš .Ludia su velmy slabim druhom .Každy ma svoju pravdu svoj pohlad na vec .Velmy radi primaju cudzie nazori alebo si prisposobia svojej nizkosti to čo im viac vyhovuje.Tolko nezmyselnej literatury kolko je jej dnes kde najdeme len naznak alebo čriepky pravdy. Len naše prepestovane ego a vlada rozumu nam nedovoli vidieť absoltne jednoduch pravdu,inač by každy človek musel smerovať k poznaniu jednej večnej pravde.Aj ked mnohymi rozdielnymi cestami ale skor či neskor by sme ju spoznali všetci. Velmy vysoko sa cenime a v skutočnosťi velmy malinkaty stojime pred Bohom.Keby sme len s myziveho kusočku poznali velkost Stvoritela tak by sme s ohromnou uctov vyslovovali jeho meno.To že niečomu nerozumieťe alebo nechapeťe nie je vyna Boha ale naša .Nemož ON klesnuť na našu nizkosť my sa musime snažiť sa vyvinuť k vyšiemu poznaniu ktore nas teras prevušuje.Nikto to za každeho s nas nemože urobiť niekto iny,zodpovedny je každy sam za svoje skutky aj ked všetky sa k nemu vracaju postupne a nie v priebehu len jedneho života.tO JE SPRAVODLIVOSť BOžIA.


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-08  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BIBLISTA -"Nakoniec po vyčerpaní energie zomrel Adam vo veku 930 rokov, teda do konca dňa o ktorom Boh povedal, v deň keď z neho zješ /zo stromu poznania/zomrieš. A dostal sa opäť do stavu neexistencie v akej bol aj pred stvorením. Stal sa prachom zeme, tak ako povedal Boh, si prach a na prach sa obrátiš. Preto prestaňte tu omieľať nejaké peklo, slovo ktoré sa používa na pivnicu. Teda ľudia sa dostali do pivnice zeme. Ak to tak myslíte, tak je to OK "

a čo je v tej pivnici zeme ?
MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-10  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Normalne mi je az na grcanie ked citam tieto bludy. Uz sa mi nechce vam ani nadavat - dusevne chorym ludom niet pomoci bez toho aby ju sami chceli.

Akurat som videl dokument o tom ako vyberali ktora biblia bude spravna (na dakom cirkevnom koncile) ostatne sa spalili. Nevhodne boli napr. tie ktore popisovali ako anieli s nebies sulozia s pozemskymi zenami pretoze sa im pacia atd... To sa ale cirky nehodilo lebo predsa aniel je cista duchovna bytost. no je toho spusta. Vela veci ale potvrdzuje ze to nieco prislo vzdy s hora a podla vsetkeho sa jedna o mimozemske civilizacie ktore krizenim s nami pomohli posunut vyvoj dalej.
Rozne civilizacie zijuce 1000ce rokov pred kristom mali uzasnew znalosti a dokazali budovat uzasne monumenty.
Vsetko sedi na mimozemstanov. Tych vy dnes volate bohmi.
Takze naozaj mozno raz pridu znova ak tu stale nie su - teorii je mnoho. Ale su daleko pravdepodobnejsie ako vase talafatky.
Viem ze nikto s vas nikdy neotvori oci dostatocne na to aby dovidel dalej ako na staru knizku a rozne sekty. Vymyli vam mozog - tak drzim palce nech sa s toho dostanete.jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-11  (07:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM- hlope biblia je len jedna ..len preklad sa odlišuje ... a tí anjeli z nebies sa stali padlí anjeli .. mal by si aspon niečo vedieť a potom písať... daj názov toho dokumentu ty monument...


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-11  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM..takze podla tvojho uzasneho dokumentu.. ta biblia kde sa hovori o o anjeloch co spali z ludskymi dcerami,,,je spalena???

no to mi je novina..


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-11  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po celom nete sa da najst co a ako si cirkev v bibli upravovala az do dnesnej podoby. Ak si JN7 myslis ze je jedina tak sa prebud. Jedina je v tvojom kostole.

Napr. http://en.wikibooks.org/wiki/Biblical_Studies/Christianity/The_Bible/Origin_of_the_Bible/Bible_canonization

Pri tom koncile kde schvalovali vhodne casti do biblie ostatne palili. Ci sa dochovali tie ostatne netusim ale asi ano ked vraveli co sa cirkvy nehodilo.

Dokument neviem najst - kedze skoro nikde sa neda dostat na program co uz bol ale len dopredu. Ale myslim ze budu dalsie casti tak mozem potom napisat ak to trafim :-)


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2011-10-11  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM - biblia sa prekladá z pôvodného jazyka do všetkých svetových jazykov .. jej obsah sa nemení a tí anjeli ktorí sa množili so ženami našej zeme sú v biblii stále ... veľa by ti trebalo vysvetlovať ešte ale teba zaujimaju a bavia len dristy takže zbytočne ..


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-11  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...ako vieš že ostatné časti BIBLIE pálili...kde si to čítal, kto ti to povedal?...googel?...hanobíš tu BOŽIU knihu, ale ona je stále taká aká bola na počiatku...BOH si svoje slová stráži...nikomu nedovolí ju prepísať...ani tebe, ktorý tu tvrdíš že je falošná a prepisovaná...nie je problém v BIBLII...ale v tebe...že sa bojíš PRAVDY, ktorú píše.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-11  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...ti jednoducho nechceš žiť, tak ako to káže desať BOŽÍCH prikázaní...ak by si tak žiť chcel...uveril by si že BOH EXISTUJE, lebo by sme nepoznali žiadne zlo...žiadne MM...to si uvedom...tie zákony boli napísané pred vyše 5000 rokmi...a ak by podľa nich ľudia zostali žiť a neprepadávali by svojim pokušeniam a svojim potrebám...bol by tu RÁJ na ZEMI.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-12  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdaze su dokazy ze ta kniha zla a tyranie a utlacania bola mnoho krat pozmenovana tak ako sa to cirkvy hodilo.
To co pises je uplne mimo kedze len prve hieroglyfy vznikly pred 4000 rokmi. Kto,ako a cim by tu tvoju knizku vtedy asi napisal ???
Alebo ju rovno nahrali na CD , DVD , BD ??? Sa prebud. Never manualom ktore ti nahustili do tvojho mozocku.
BOH neexistuje takze nic nestrazi, jedine tak strasi takych bezducho nemysliacich ako si ty.
JN jasne ze ani preklady nikdy nie su presne - ale to uz je dalsia vec.
Vasa knizka proste nestoji za nic. V popularnosti by ju predbehol aj kdejaky casopis. Neviem o co sa to tu snazite - chodte presviadcat ovce v kostole. Jedine tam si vas snad niekto vypocuje - ale aj to pochybujem.
Kedze to co volate BOH nema na zem ziaden vplyv nemoze to ani existovat. Je to len vyplod vasej chorej mysle a davovej psychozy.

ALELUUUJAdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO

Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Svätec Páter Pio bol podvodník, stigmy si robil ...

Vědci vytvořili mravenčí ‘supervojáky’

V USA schválili revoluční zákon: Armáda bude moci ...

McDonald v Bolívii zkrachoval

Děsivé předpovědi o zkolabování papírových peněz

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5818 s