17. September 2019
    
Falošný „Svätý Otec“ v Ríme - Dolezite.sk

Falošný „Svätý Otec“ v Ríme


  2012-03-08  (08:22)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Falošný „Svätý Otec“ v Ríme

Pápež by mal Slovensko navštíviť 3. až 5. júla 2012 a mňa skutočne zaujíma, že ako dlho ešte môže tento muž, ktorý sa necháva oslovovať "Svätý otec", alebo zástupca Boha na Zemi, naďalej verejne pôsobiť bez toho, aby bol riadne postavený pred súd.

Je skutočne na čase, aby sa cirkevné ovečky prebudili zo svojho tvrdého spánku, pretože, do neba volajúce škandály, na čele predovšetkým škandál okolo zneužitia tisícov a tisícov detí a mladých ľudí po celom svete, kde cirkev dodnes neurobila potrebnú nápravu, ba naopak, pápež sa vraj považuje za nevinného.

Medzičasom majú viacerí právnici z rôznych krajín podozrenie, že Dr. Joseph Ratzinger zodpovedá za celosvetovo mocensky udržiavaný systém na zaretušovanie ťažkých sexuálnych prečinov kňazov, pretože ako kardinál (1981-2005) riadil rímsku kongregáciu pre vieru (v minulosti veľko-inkvizičný úrad), kde už za čias Jána Pavla II. boli zhromažďované prípady zneužitia z celého sveta a namiesto ohlasovania a odovzdávania prípadov polícii, boli tieto prípady utajované a ututlávané. Tak to išlo celé desaťročia a ešte v roku 2001 poslal pán kardinál Dr. Ratzinger list všetkým biskupom o ťažkých prečinoch (Epistula de delictis gravioribus). V ňom boli prípady zneužitia dané pod „secretum pontificium", niečo ako prísne tajné, pričom v prípade jeho porušenia možno vyvodiť ťažké cirkevné tresty.

Právom preto mnohí právnici teraz požadujú od terajšieho pápeža, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a postavil sa riadne pred medzinárodný súd pre ľudské práva v Haagu, alebo pred jeden z národných súdov v daných krajinách. Ďalší prečin, z ktorého je "Svätý otec" obžalovaný, je zákaz používať kondómov veriacim katolíkom v Afrike...

Toto sú len niektoré z dôvodov, prečo som proti tomu, aby tento človek navštívil našu republiku. Ďalší dôvod sa týka nespravodlivosti ohľadom financií. Pretože som presvedčený, že keď si ho slovenskí biskupi a pán prezident pozvali, tak by túto jeho veľmi drahú návštevu mali aj zaplatiť. Drahí krajania, otázka, že z akých peňazí by sa financovala táto návšteva, je zdrvujúca. Tušíte správne... Z našich peňazí...teda všetkých občanov SR. Je jedno, že či ste evanjelik, žid, letničný, ateista, moslim, svedok Jehovov, hinduista, alebo budhista, alebo jednoducho slobodný kresťan neprislúchajúci k žiadnej cirkvi alebo spoločenstvu ako je to v mojom prípade, – my všetci zaplatíme túto návštevu z našich daní!!

Prečo nezaplatí svoju návštevu veľkoryso sám, ale nechá platiť jednoduchých občanov, ktorí často žijú z ruky do úst? To je nespravodlivé! Prečo neprinesie finančné dary a nerozdá ich chudobným v našom štáte? Veď on si to skutočne môže dovoliť.

Nespravodlivé je aj to, a to je môj úplne osobný dôvod, prečo som proti tejto návšteve, že sa tento človek a celá jeho inštitúcia nazýva "kresťanskou". Čo má táto inštitúcia spoločné s učením Ježiša Nazaretského, keď sa v Ježišovom učení aj v katolíckej Biblii dočítam nasledovné podľa zmyslu: "Svätý je len Otec na Nebesiach.." alebo: "Nikto sa nemá nazývať rabbim..." alebo: "Nedá sa slúžiť mamonu aj Bohu..." alebo: "Kto siaha po meči, mečom aj zahynie..(podporovanie, vedenie vojen pápežmi v minulosti, vojenský duchovní a iné..) alebo: "Bohatý človek, ťažko vojde do kráľovstva nebeského..." a viacero ďalších citátov z evanjelia..?

Keď jeho skutky sú proti kresťanskému učeniu, prečo sa potom nazýva kresťanským. To je pre mňa hrubé zneužívanie mena Kristus. Kto sa nazýva kresťanským, ten by nemal ustavične konať opak toho, čo učil a chcel Ježiš Nazaretský. Pre mňa je toto zneužívanie podobné ako keby napr. niekto kedysi vyvinul jedinečný produkt najvyššej kvality a priniesol ho na trh. Tento produkt mal najskôr veľké uznanie medzi spotrebiteľmi a vysoko si ho vážili. Avšak potom prišiel niekto iný a vytvoril pod menom pôvodného vynálezcu menejcenný produkt, ktorý teraz nesie to isté meno, ale je bezcenný, ba dokonca po krátkom použití ľuďom dokázateľne škodí. Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo som proti návšteve pápeža na Slovensku.

Chcel by som týmto článkom apelovať na všetkých politikov, ktorí sa po voľbách dostanú do parlamentu, aby zamedzili tejto návšteve, a už teraz vyzývam pána prezidenta Gašparoviča a Konferenciu biskupov Slovenska, ktorí pápeža oficiálne pozvali, aby svoje pozvanie buď odvolali, alebo zaplatili z vlastných peňazí!!!

Ježiš bol jednoduchým skromným človekom, ktorý vo všetkom vzdával úctu Bohu. Jeho údajní nasledovníci sa po všetky doby obklopovali všetkým možným prepychom, pre ktorý musel národ krvácať. Udržiavajú kult osobnosti a nechávajú sa uctievať ako „Svätý Otec", napriek tomu, že Ježiš povedal: „Nenechajte sa nazývať otcom", a: „Len jeden je svätý, váš Otec na nebesiach". My oslovujeme tohto Otca v Otčenáši jednoducho ako „Otec", Jeho údajného zástupcu na Zemi však máme oslovovať ako „Vaša svätosť". Je ten vrchný kňaz rímskej cirkvi zaodetý do pohanských šiat azda viac ako Boh?

Ježiš nechcel kňazskú kastu

Ježiš nedosadil kňazov a nezriadil ani cirkev. On ľuďom priblížil vnútorné náboženstvo srdca, lebo: „Ríša Božia je vo vnútri vo vás!". Cirkev však urobila z pozitívnych náznakov skorého kresťanstva hladký protiklad toho, čo Ježiš chcel: hierarchicky vybudovanú kňazskú cirkev s rituálmi, nádobami, ošatením a zvykmi, ktoré všetky dokázateľne pochádzajú z pohanstva. Cirkev viazala a viaže ľudí na vonkajšie pohanské rituály, ako uctievanie svätých, púte, rituálne slúženie omše, svätenú vodu, sakrálne ceremónie a drží ich tým uväznených vo vonkajšom náboženstve.

Cirkev – nepriateľská k ženám a deťom

Ježiš sa vždy zasadzoval za ženy a za ich rovnoprávnosť. Cirkev však utláča ženy od jej vzniku a označuje ich ako ľudí druhej triedy, nechala ich v období upaľovania čarodejníc trýzniť vyberanými metódami mučenia a ukrutne popravovať. Z nemanželských detí kňazov sa stali cirkevní otroci. Dodnes nie sú ženy v cirkvi rovnoprávne. Deti, ktoré vzniknú zo zväzku s kňazmi, sa odnímu svojim otcom a sú odbavené len s minimálnymi alimentami.

zdroj: http://voltaire.netkosice.sk/index2.html


Andrej Biras, Wien
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-08  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zj 14,1
A videl som a hľa, Baránok stál na vrchu Sione a s ním sto štyridsaťštyri tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho Otca napísané na svojich čelách.
Zj 14,2
A počul som hlas z neba jako hukot mnohých vôd a jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách.
Zj 14,3
A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.
Zj 14,4
To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a Baránkovi,
Zj 14,5
a v ich ústach nebola najdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím.
Zj 14,6
A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu
Zj 14,7
a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.
Zj 14,8
A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy.
Zj 14,9
A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku,
Zj 14,10
bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom,
Zj 14,11
a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena.
Zj 14,12
Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.
Zj 14,13
A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril: Píš! Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si odpočinuli od svojich prác, a ich skutky nasledujú s nimi.
Zj 14,14
A videl som a hľa, ukázal sa biely oblak, a na oblaku sedel podobný Synovi človeka a mal na svojej hlave zlatú korunu a vo svojej ruke ostrý srp.
Zj 14,15
A iný anjel vyšiel z chrámu volajúc veľkým hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku, a hovoril: Pošli svoj srp a žni, lebo ti prišla hodina žať, pretože dozrejúc uschlo žnivo zeme.
Zj 14,16
A ten, ktorý to sedel na oblaku, hodil svoj srp na zem, a požatá bola zem.
Zj 14,17
A zase iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on ostrý srp.
Zj 14,18
A ešte iný anjel vyšiel z oltára, ktorý mal moc nad ohňom, a zavolal veľkým krikom na toho, ktorý mal ten ostrý srp, a povedal: Pošli svoj ostrý srp a srež strapce vinice zeme, pretože dozrely jej hrozná.
Zj 14,19
A anjel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

Zj 14,20
A lis bol šliapaný vonku za mestom, a z lisu vyšla krv, ktorá sahala až po úzdu koňom na tisíc šesťsto štádií čiže honov.

-toto je inkvizica katolickej cirkvi v 16storoci


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-08  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zj 20,7
A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára
Zj 20,8
a vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich shromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora.
Zj 20,9
A vyšli na šír zeme a obkľúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale sostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

Zj 20,10
A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-03-08  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bláznivý číselník, to je účtenka za tvoj týždenný nákup? :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


benares . pynuwogy50   |   ip:188.123.1   |   2012-03-08  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 nešetri nás,kľudne ešte pár giga pridaj,miesta je dosť


defensor . fasacava39   |   ip:213.81.13   |   2012-03-08  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto toto neustále píše. Myslel som si že toto je stránka proti NWO. A nakoniec tu nejaký zakomplexovaný jedinec dookola vypisuje bludy. Nechápem prečo postaviť kohokoľvek pred nejaké inštitúcie NWO. Nech sa ide sám pred ne postaviť. Alebo poďme všetci sa postaviť pred senátnu komisiu alebo Senátu alebo Kongresu USA, OSN... nech pisateľ týchto hlúpostí sa sám postaví pred inštitúcie NWO. Jaby som nikoho neposielal pred súdy SR,kde sedia väčší pokrytci ako všetci mafiáni a pedofili. K téme sa vyjadrím iba vtedy ak tento zakomplexovaný jedinec preukáže ako bojuje proti trestným činom iných Cirkví, ako mu leží pedofília na srdci v školstve (ak ju neodhaľujú média NWO tak nech si skúsi sám), nevšimol som si žeby tento jednostranne zameraný jedinec si všímal iné Cirkvi napr. len dookola to isté, nie je náhodou na výplatnej páske NWO? Pošleme ho pred Medzinárodný trestný tribunál nech to preverí? Alebo priamo pred OSN?


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-08  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pre vás novinu. Stal som sa veriacim. Verím, že pápež je buzerant, lebo také oblečenie nemôže nosiť normálny a zdravý chlap.

No na oslovenie svätý otec mi príde rovnako komické ako keď pannu Terezu nazývali matkou, alebo ako keď matku paranormálneho žida (Ježiša Krista) nazývali pannou.

Ešte dodám, že paranormálny blondín z pseudoštátu, ktorý si vykražuje v červených črievičkách minimálne za 3 priemerné platy pracujúceho človeka bude vždy len parazit a nie otec.


J . gelemugy37   |   ip:94.168.24   |   2012-03-08  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludy,bludy ... kde jenom jsem to slyšel?
... aha na kostnickém koncilu!


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na fotke vyzera ako čert a rohy si skryva pod tou vysokou čiapkou. :-D


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hádam by ste nečakali,že sa tu objavia články protižidovského,alebo protimoslimského charakteru.To len do katolíckej cirkvi si môže každý a ako to tu sledujem, s pravidelnou presnosťou kopnúť.Kopali do Ježiša,kopú aj do jeho cirkvi...Všetko navôkol je bez chyby a falošne dokonalé.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-03-08  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdu máš. Osobne nevynechám jednú príležitosť kopnúť si do krucifixu. Napĺňa ma to radosťou a uspokojením. Ale to už poznáte...


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-08  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Kopali do Ježiša,kopú aj do jeho cirkvi..." Žida Ježiša dali brutálne zabiť zástupcovia židovského kléru. Tí žiadali, aby bol popravený za rúhanie.


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo tým chceš povedať?


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2012-03-08  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  defensor, ako si prisiel na to, ze tato stranka mala byt len o nwo? dnes je to sice uz v troskach ale nejaky cas dozadu tu bolo mnoho zaujimavych clankov a k nim vecne a slusne diskusie, dokaslali to zaryti ateisti a este viac ovce, ktore sa absolutne nekriticky divaju na svoje nabozenstvo a ich diskusie k clankom maju podobu citatov z 1100 rocnej rozpravkovej knihy (ano, novy zakon dostal ucelenu podobu az v 9. storoci)

a co je na clanku zle? ze poukazuje na spinu v rkc? skutocny krestan by mal byt rad, ze sa spina dostane na svetlo, ked o nej vie len zopar vyvolenych tak sa od nej neda ocistit


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-08  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jezis v bibli uci ,nevolajte nikoho na zemi otec bo len on vsemohuci PanBoh stvoritel neba i zeme je vasim otcom

a hla tu jeden dokonca svaty

este stale vam nestaci a nepoznavate podla ich ovocia?


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-08  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Čo tým chceš povedať?" Že ho utýrali s požehnaním, alebo lepšie povedané s povolením biblického boha - Jahveho


ProtiVm . nupylexy64   |   ip:212.5.207   |   2012-03-08  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre pandemonium
S tým kopaním skús najprv kopnúť do svojej matere (chudáčik)


x . kahivako32   |   ip:75.91.205   |   2012-03-08  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kulturou slovenskeho naroda sa stalo osocovanie.Boh nas skusa.


Shaviv . cofakula09   |   ip:195.28.75   |   2012-03-08  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  %Katolická cirkev predstavuje pre kabalistov,talmudistov a sionbolševíkov jediného účinného protivníka,ktorého sa nesmierne bojí.Preto sa ju snážia cez svoje zionmédia s obrovským úsilím zničiť ,lžou,osočovaním,obmedzovaním jej činnosti zákonmi,krvaými prenasledovaním,tajným preníkaním do nej ,pričom je jej cieľ vnútorný rozklad.,tak ako bola ruská revolúcia ako hovoria oni sami židia.My sme organizovali regimenty hrôzy.My sme priviedli evolúciu s našou presvedčujúcou propagandou,pomocou teroru,vrážd a iných prostriedkov a inými úskokmi s úmyslom utvoriť vládu pre nás.V tom aj na Slovensku nám účinne pomáhajú gojimovia z KDH,SDKÚ,SMK-most a ostatné straný pravicové SaS,Obyčajní blázni, 99% ,ktorí to robia za naše peniaze,aby sme ich štát celkom za ich pomoci vyrabovali.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-08  (11:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Shaviv . cofakula09

KDH,SDKÚ,-toto su strany kere maju v nazve krestanstvo,dokonca kdh sa tvrdo hlais ku katolickej viere a neraz ich katolicko kazska obec podporovala a nahovarala ludi katolikov aby jej odvzdyali hlas,troska mi to tu odporuje ,co tvrdis je tak naherne cista ta ich viera knazov katolickych,a nie ze im ide len o jedno a to o moc.aj v politike,zjavne im nevadilo ze kdh tu uz od neznej kradne ,od carnogurske pocnuc.

ako neurazte sa katoliky veriaci ale jedna vec ma navsa uz stve ,dokazete si vsetko tak nadherne ospravdlnit ,ze je to az farizejske,namiesto toho aby ste sa pravde pozreli do oci,


a este nieco vatikan maju zidia sionsky pod kontrolou od 16storocia minimalne.ale to je jasne ze nebudete verit tomu,


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otec je samčí rodič potomka, a to biologický alebo sociálny (tzv. sociálny rodič). Samičí ekvivalent sa nazýva matka. Otcovia môžu byť rozdelený na základe ich biologického, sociálneho, alebo legálneho vzťahu k dieťaťu. Tento vzťah se nazýva otcovstvo. Veriaci maju minimalne troch otcov a dve pripadne viac matiek.Vzajomne vztahy otcovstva a materstva otcov a matiek predstavenych k veriacim nie su zhodne s povodnymi vyznammi pojmov otec matka. Ludia ktori spravne chapu vyznam slova otec a matka su ateisti, veriaci uz prilis pobludili do abstraktnych vyznamov tychto pojmov. Abstraktni otcovia a matky su pre zachovanie rodu bezvyznamne a nepotrebne osoby. :-Dcobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja mám tiež výhrady proti KDH a podľa mňa nie sú schopný viesť tento štát.Figel sa poklonkuje Bruselu a vychvaľuje EU do nebies.


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sú to politický zombie,ako keby mali spavú nemoc.Mali možnosť,spraviť niečo pre národ a ani sa len nepokúsili oponovať v ničom Dzurindovi.Tak,za tento stav v štáte, majú aj oni svoj veľký podiel viny.Načo sa namáhať,že?


ProtiVm . nupylexy64   |   ip:212.5.207   |   2012-03-08  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prekliata je (modla) urobená rukou aj s tým, čo ju robil. On preto, že ju spravil, ona preto, že je nazývaná bohom, hoc je vecou pominuteľnou. Boh rovnako totiž nenávidí modlára aj jeho dielo pohanské. Veď výtvor i s výrobcom spolu stihne trest. Preto príde súd i na pohanských bôžikov, nakoľko sa stali ohavami v Božom stvorenstve ľudským dušiam na pohoršenie...“ (Múd 14, 8-11).


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...alebo po ovocí ich poznáte.


lubik . volyjyce00   |   ip:194.126.2   |   2012-03-08  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto sa uz fakt neda citat, nechapem vas ludia niektorych. vypisujete tu nejake citaty s biblie ci co to je za zdrap papierov. Obranujere sa tu nejakou vierou v boha . Chcel by som vidiet co vam ten VAS boh dal v zivote, akurat tak holy k.k.t. tieto vase komentare ako tu pise napr. ,,333,, by mali zakazat sem davat lebo zbytocne to len zabera miesto a aj tak to nikoho nezaujimaju dristy s biblie prasivej.


DrotarzNYC . basefudi56   |   ip:68.193.23   |   2012-03-08  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SLOVACI SA ZBLAZNILI
Dneska oslavujete MDZ, asi ste pod vplyvom alkoholu, bonbonier, sexualneho chticu, zabavy, bitiek, nadavok, grcanic na verejnosti.
Pokial viem, Papez bol pozvany na Slovensko a kazdy krestan na Slovensku s tym nema, teda by nemal mat ziaden problem.
Tazko odhadnut kolko % Slovakov sa stale hlasi ku krestanskej viere, snad 80%, mozno viac, ci menej?
Slovaci nepustili madarskeho prezidenta na Slovensko, maju sancu nepustit Papeza.
Natiska sa otazka, koho by radi Slovaci videli prist na Slovensko?
Zeby Putina coskoro?
A co tak Obamu?
Alebo zase nejakeho fuzateho ujka z Nemecka, po boku ktoreho by Slovaci sli do sveta dobyjat svet?
Kto to vsetko zaplati?
Nuz ten, kto doteraz zaplatil za rozkradanie Slovenska.
Pokial viem, Papez nikomu a nikde netvrdil, kradnite, podvadzajte, klamte, zneuzivajte zeny, deti, ozierajte sa.
Presne to sa deje na Slovensku dlhe desatrocia.
Autorovi clanku to nevadi?


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samotný život nám dal,ako aj tebe...a politické zrúdy sa nám ho snažia diktovať.


defensor . fasacava39   |   ip:213.81.13   |   2012-03-08  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som tu nikoho nehájil. Pozastavil som sa nad tým prečo tzv. Medzinárodný trestný tribunál a pod. inštitúcie NWO. A zvyšok som sa vyjadril jasne, k téme len v prípade o ktorom som písal. Nebudem predsa oponovať zakomplexovanému jedincovi čo si nevidí ďalej od nosa. Nech mi pošle link kde sa zastáva obetí trebárs pedofilov v radoch školstva. Nech vidím to jeho spravodlivé rozhorčenie. Ostatné čo píše je hodne od veci a hodne od reality- ale ak bude zastávať to isté všade- v armáde sa niekto dopustí zneužitia detí (napr. americkí vojaci v Japonsku) a bude kričať po rozpustení a zrušení armády, to isté školstvo atď... rád sa pripojím, za zrušenie čohokoľvek, ale všetci rovnaký meter.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-08  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrotarzNYC . basefudi56

tu mas odpoved na tu tvoju otazku.konecne by som rad videl dojst spravodlivost a blahobyt pre vsetkych,nie len pre vyvolenyhc:)


Karol . wiqukeha84   |   ip:195.91.55   |   2012-03-08  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja verim a pevne dufam ze ten srac dostane gulu medzi oci za vsetkych ludi ktori zomreli pre svoju hrdost ked sa postavili proti cirkvi, ... uz mam dost tejto okupacie a hyenizmu, konecne by sa mohol neaky moslim alebo zid odpalit s atomovkou vo Vatikane, aby ste skoncili vsetci tam kam patrite v pekle !!!


DrotarzNYC . basefudi56   |   ip:68.193.23   |   2012-03-08  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,
Nevidim ziadnu odpoved nikde.
Ako pokracuju oslavy MDZ?
Nevies kde Fico vesa pradlo na snuru slovenskym babickam?


Piotr . mahovusa5   |   ip:109.74.15   |   2012-03-08  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Položme si otázku," žil ten Ježiš skutočne? a ak žil vedel písať, čítať a ak áno v akej reči ovládal písmo čítanie.
Písal on bibliu ?
Koľko rázy sa biblia prekladal z jednej reči do druhej, bol ten preklad správny ?
Keď si vyjasníme tieto veci môžeme pokračovať.


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Karol sprav to radšej sám a budeš mať istotu,nenechávaj to na babráka nejakého moslima.


DrotarzNYC . basefudi56   |   ip:68.193.23   |   2012-03-08  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PIOTR
Bud si tak hlupy, alebo sa iba robis?
Mas internet, prosim Ta najdi si zopar informacii o Jezisovi, o Biblii.
Vyzeras tu ako hlupak a to by som nerad, aby si kazil ten podpriemer Slovakom.


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No my radšej počkáme,kým kamarát PIOTR IVANOVIČ hádam vytriezvie!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-03-08  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj pre Piotr.mahov...: v gretštine je lano /cameles/ a ťava/ camelos/ / ????? / Ten rozdiel je pri hovorení , vyslovení minimálny /radar- budar, poslanec - posranec/ ale významovo je tu hajajaj.. Takže keď má niekto rýchlo zbohatnutý ísť do raja tak je to ťažko , lebo ani ťava???? vlastne lano???? neprejde ľahko cez ucho ihly.... Ako pekne som to preložil z latinskej verzie ...či vie niekto lepšie????


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Malo by to byť:Ľahšie je prejsť ťave uchom ihly,ako prísť boháčovi do neba.Alebo tak nejak podobne,nemám Bibliu pri sebe.


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ucho ihly je názov myslený na nejakú nízku bránu,ak si dobre pamätám,ale nezaručujem.


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2012-03-08  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre poriadok msr.Piotr ..má ale pravdu , preklady ustne z aramejštiny /najpouživanejšieho jazyka v oblastiach okolo Jordánu../do grétštiny /najvyspelejšej vtedajšej kultury/ potom do latinštiny jazyka používaného rímanmi ... a lano sa zmení na ťavu?????? ....nie je preklad ako preklad ..


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia je plná obrazných prirovnaní,nedá sa prekladať doslovne.Musí to mať aj nejaký význam.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-03-08  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cobra-je to ako pise klopi-nejaky pologramotny mnich napisal tava,miesto lano..asi mal od grectiny tak daleko,ako drotarnyc od Slovakov:-)


cobra . poganeri97   |   ip:85.248.20   |   2012-03-08  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mohlo to byť aj myslené,lano ako niť,že je obtiažne prevliecť cez ucho ihly...


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-03-08  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cobra-presne tak.Islo o zdoraznenie toho,ze svetske bohatsvo je prekazkou v ceste do nebeskeho kralovstva.
Ale ak su preklady a prepisy nespolahlive v tak trivialnej veci,ako im mozme verit v dolezitych?Preto si biblia castokrat protireci.Trebars na jednej vete-Ty si Peter,skala,a na tej skale..-je postavena dominancia rimskeho papeza.Ale na viacerych miestach Jezis pranieruje prostrednikov a vyzyva ludi,aby nasli vlastnu cestu k Bohu.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-03-08  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno julo.go...Tých "nepodarených prekladov", výmyslov mníchov ,ba aj iných hodnostárov, je pomerne veľa :..."na večné veky".../niekedy v 14 storočí... / novotvar.. Pokiaľ sa týka tej Petrovej skaly tam začal pri pohľade na výstavbu chrámu sv. Petra vo vatikáne rozmýšľať o reformácií tuším ..Luther.../ Pochopil že financie....sú odnekadiaľ.Ale ten chrám nemá chyby!


martin . kymelumi22   |   ip:85.162.65   |   2012-03-08  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem naco sa hadat o jezisovy a papezovy jezis e jeho ucenie je pravdive papezje len vyplod ludi citajte bibliu a kto nepochopy alebo mu nesvitne nesvitne mu uz nikdy bude zit v tme a NWO su to obicajny iluminatory slobodomurary satanisty je cudne ze mnohy z nas v boha neveria a satanisty ano. tento system piramidy s okom ovladaju cely svet a je jedno ci tomu niekto veri alebo nie ale je to tak oni chcu zotrocit ludi satanovi aby kazdy na svete uctival lucifera a dari sa im fakt dobre pozrite sa okolo seba ked vobec este dokazete vidiet realitu ked nie ste zaslepeni. ci niekto veri alebo nie ci sa to niekomu paci alebo nie proroctva z biblie sa naplnaju a pri druhom prichode jezisa to pochopia vsetci ale bude neskoro.budu hovorit kde je jezis ved stale nechodi ale stopercentne pride a vsetci co sa tomu smeju budu lutovat budu si priat aby na nich padli skaly a kopce aby pred jeho velkym hnevom unikli.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-03-08  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím ďalších prispievateľov aby zvažovali svoje príspevky v tom zmysle aby chápali že keď to niekto prečíta tak buď sa poučí alebo už je podstatne inde v tejto oblasti. NAJVIAC " VEDÁTOROV " JE V CIRKEVNEJ, NÁBOŽENSKEJ PROLEMATIKE " len preto že občas idú do kostola a chcú sa vyrozprávať....


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Jezis pride. No pana boha! A kedy ? :-D


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-08  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin...a na ktorej strane barikády uvidí BOH stáť teba, ideš priamo proti cirkvi ktorú založil tu na ZEMI, píše sa to aj v BIBLII..,"Peter, ty budeš skala a brány pekelné ju nepremôžu"...ďalej lucifer by šiel sám proti sebe ak by podporoval túto cirkev, nemyslíš?


smiesko...BOH sa môže vrátiť úderom každej stotiny, každej minúty, dokážeš obhájiť svoju pravdu?


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer uz prisiel, pise blogy. :-D
Este nick Jezis,nick boh a budu tu vsetci. :-D
Jaaaaaaaaaaaj. :-D


Co mam obhajit aku svoju pravdu Lucifer. Pravda je len jedna Jezis,boh to vsetko su len postavy z knihy tak ako janko hrasko ci Hermiona.Tych stotin a minut bude este nekonecno kde by mal boh akoze ist a odkial sa ma vratit ? Niekam siel ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-08  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smiesko...srandu si robiť vieš, ale príbeh nepoznáš?...Vážne si myslíš že toto vymysleli ľudia?...vymysleli miliardy príbehov a každý zapadol do zabudnutia...PRAVDA nikdy nezapadne do zabudnutia, na teba ľudia zabudnú skôr, ako na tento príbeh.


micha . sesedape69   |   ip:92.62.224   |   2012-03-08  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:teď mluvím k Tobě Tvojí řečí:budeš pykat za své plané řečnění,mámení a blbé otázky. smiesko:pride až bude čas.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-08  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  micha...a tebe kto dal právo súdiť?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-08  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chvalte boha, lebo luciferovi by sa to strasne pacilo :)


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pribeh o bohu a Jezisovi to poznam boh poslal svojho syna na zem aby Jezis trpel za nase hriechy.To poznam to je stary pribeh ktory prezil len vdaka ludom ktori tomu veria. Aj dedo mraz prezil, Ded maroz, Santa klaus skoro cely svet ho pozna a uz velmi velmi dlho. Ak neveris ze aj santa existuje potom mas divny meter lebo je to stary pribeh a prezil tak to musi byt podla Teba pravda. A dedo mraz chodi zo snehulienkou aj s certom.
A ked je snehulienka musia existovat aj trpaslici ale asi varia doma a cakaju na snehulienku kym sa vrati tak ako ty cakas na boha. A aj jezibaba musi byt s otravenym jablkom ked je snehulienka. Vazne si myslis ze deda mraza vymysleli ludia ? :-DMaxin . dejikoqa65   |   ip:195.28.75   |   2012-03-08  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre 333,smiesko
Hlavným cielom každej revolúcie bola vždy Katolická cirkev.Revolúcia sa stala základnou úlohou zionistov a kabalistov-židov.Marx sam žid v svojej knihe píše:,,dokázanou podstatou judaizmu je pragmatizmus a sebeckosť,takže náboženstvom žida je kšeft a jeho bohom sú peniaze za ktoré sa dajú kúpiť darebaci-gojimovia.Preto ziskavali gojimov cez ich vytvorené lóže,kde veľmajster B´nia B rith z Francúzska Robert Ragache sa v roku 1990 takto vyjadril:,,Nechceme ,aby sa na Východe marxizmus nahradil katolicizmom.Nemôžeme dopustť,aby katolicizmus triumfoval.Preto v roku 1987 bolo vytvorené dieťa budúceho hnutia KDH,ktoré bolo vytvforené v Prahe za účasti zionistov,Stern,a a Havla s Čarnogúrským,Mikloškom atď..Podstatou KDH bolo využiť silný kresťanský potenciál cez 80 % obyvateľstva SR ako voličov pre ich potreby.V roku 1991 ,keď pri vláde bol Čarnogurský,ktorý moc zdvíhol z chodníka bol s členmi svojej vlády prítomný na založení lóže B´nia B´rith v Blave ,kde celebroval aj tedajší šef parlamentu malý ferko Mikloško..KDH a jej odnož SDKÚ, taktiež SMK - most vždy boli proti vzniku SR.KDH sa vždy podielalo na protislovenských teroristických podvodov,Zničenie zoznámov ŠTB,za únosom ml.Kováča,privatizácia,Zločinosť a krytie podnikateľa Mojžiša,privatizácia-arizácia národného majetku do dnešných dní.podplacanie poslancov,únos poslancov,otváranie otvorených dverí výbušnínou,teroristický útok na svojho politického oponenta.KDH nikdy nebránilo RKC a ich kňazov - národovcov.Korca,Antona Hlinku,Sokola ani česť katolickej cirkvy,keď sionmédia ju na každom kroku devastovali.Pritom poradcom pri volebných kampani KDH robia izráelskí experti,ako Aron Shaviv,ktorý Figelovi robí poradcu aj ,ako expert na výstavbu dialnic.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-08  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smiesko...starý zákon má vyše 5000 rokov, ktorý z tvojich príbehov je tak starý?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-08  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
a akym pisme je ten tvoj 5000 rocny zakon pisany?
krestanskym?


burzuj . tukupuna81   |   ip:178.41.53   |   2012-03-08  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  že 5000 rokov xixixi, kostolní obuch to si k tej židovsko-vatikánskej rozprávkovej knihe prirátal aj epos Gilgamešovi!!!

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi

Sumerská verze

Jedná se o pět epických skladeb, které vznikly zhruba kolem roku 2500 př. n. l. – dochované opisy pocházejí zhruba z let 2000 př. n. l. – 1700 př. n. l..
[editovat] Gilgameš a Akka

115 veršů zachovaných z Nippuru vypráví o Akkově (panovník z 1. dynastie Kiše) obléhání Uruku, důvodem tohoto obléhání byl pravděpodobně Akkův požadavek na kontrolu zavlažovacích kanálů Uruku, což tehdy prakticky znamenalo nadvládu nad městem. O splnění tohoto požadavku se radilo „Shromáždění starších v Uruku“, které se rozhodlo splnit Akkova ultimáta, ale „shromáždění mladších bojovníků“ se rozhodne bojovat. V souladu s rozhodnutím shromáždění mladších bojovníků se Enkidu rozhodne nejprve vyjednávat (vyjednávání vede Bilgamesův královský velitel Birchurtura). Po neúspěchu tohoto jednání se urucké vojsko v čele s Enkiduem pokusí dostat z obležení. Následná bitva je z uruckého pohledu úspěšná především proto, že se na hradbách objeví Bilgames.

Při této bitvě je Akka zajat, ale Bilgames ho zcela nečekaně nezabije, ale za nějakou neznámou službu z minulosti ho propustí. Tento příběh se v budoucích mýtech nikde neobjevil a je znám pouze v této verzi.
[editovat] Gilgameš a Chuvava

Sumerská epická skladba známá ve dvou verzích (základní text má 202 veršů), která se zachovala v několika desítkách opisů z mnoha mezopotámských měst. Děj začíná v Uruku, kde se Bilgames s Enkiduem připravují na tažení proti Chuvavovi (též Chuwawa, Chumbaba, Chubibi). Na toto tažení se připravují, protože Bilgames viděl po Eufratu plavat mrtvoly (druhá verze říká, že měl sen), v obou případech se lekl smrti a toto tažení mu mělo zajistit nesmrtelnost (jinde slávu). Na tuto výpravu si vzali padesát průvodců, jednalo se o svobodné občany města Uruku, kteří neměli co ztratit (podle druhé verze šlo o vojáky )

Bilgames to oznámil napřed slunečnímu bohu Utovi (Šamaš, Šamšu), který mu dal (půjčil) sedm démonických bratrů. Po dlouhé cestě (překonal sedmero hor) dorazil k cíli, kde začal kácet vybraný cedr. Když to zjistil Chuvava poslal na ně svého pomocníka, který je uspal. Chvíli poté se probudil Enkidu, ten probudil Bilgamese a začal mu rozmlouvat snahu zabít Chuvavu. Bilgames však Enkidua přemluvil, aby výpravu nevzdávali. Tak došli až k Chuvavovi, který stál před svým domem. Tam z něj podvodně (Bilgameš mu slíbil své dvě sestry za ženy) vylákali jeho sedm ochranných září a tím byl Chuvava bezmocný. Bilgames ho nejprve nechtěl zabít, ale Enkidu řekl, že by se vystavovali velkému riziku a usekl mu hlavu. Tuto hlavu odnesli Enlilovi, ten se na ně rozlobil a záře rozdělil různým přírodním silám. Tato skladba ovlivnila akkadskou a chetitskou literaturu. Pravděpodobně vznikala v době, kdy sumerští vládci podnikali válečné výpravy pro cedrové dřevo, které bylo v Sumeru velmi ceněné.
[editovat] Gilgameš a nebeský býk

Epická skladba, zachovaná v několika fragmentech měla přibližně 140 veršů. Zde je popisováno setkání Bilgamese s bohyní Inannou (Ištar), kterou tak zaujal, že mu nabídla manželství (někde se jednalo spíše o známost). Bilgames ji odmítl (vypočítával jí bývalé milence a říkal co s nimi udělala) čímž jí urazil, ta se obrátila na svého otce - boha Ana, aby poslal proti Uruku a Bilgamesovi nebeského býka (sum. Gugalanna, gug-anna, akk. alap šami), ten jí po přemlouvání a vyhrožování vyhověl. Anuovi se nejprve nechtělo býka proti Bilgamesovi posílat, protože měl Bilgamese rád, namítal, že tím sešle na lidstvo neúrodu na sedm let a zda Inanna udělala dostatečné zásoby, protože za vinu jednoho nemůžou trpět všichni, teprve po jejím ujištění, že tak učinila jí býka vydá.

Inanna poté, i s nebeským býkem, dorazila k Ururku, kde býk začal řádit. Bilgames, který zrovna hodoval se o tom dozvěděl, a vydal se s Enkidem proti němu. Společně ho porazili a po přihlížející Inanně hodil kýtu (někdy i hlavu, jinde přirození, někde hází Enkidu), ta se pak rozplakala a pak Bilgamese proklela. Zbytek býka v některých verzích věnoval sirotkům, jinde věnoval hlavu svému otci - (Lugulbandovi).
V ninivské verzi eposu je tato verze součástí tabulky č. VI. Je poměrně zvláštní jak zde Inanna vystupuje, protože ostatní fungování této bohyně v mytologii bylo jiné - kladné, z toho lze usuzovat, že tato část vznikala v době, kdy bylo potřeba kult Inanny omezit.
[editovat] Gilgameš, Enkidu a podsvětí

Sumerská epická skladba, která má přes 300 veršů, zachovala se v několika verzích, které se v některých ohledech neshodují a někdy si i protiřečí.

Dílo začíná vylíčením dávnověku, kdy bohové vládli společně zemi a vesmíru. Na břehu Eufratu vyrostl strom chuluppu (chalub, některé prameny uvádějí vrba, jiné dub, výjimečně také topol), který vyvrátil jižní vítr a ten se pak plavil po řece. Strom našla bohyně Inanna, vylovila ho a zasadila ho ve své zahradě v Uruku. V koruně tohoto stromu se usadill pták-démon Anzu, v kořenech had a v kmeni větrná žena (Lilú, lilou, akk.lilitu, pozdější hebr. Lilith) - to bylo špatně. Bohyně Inanna si totiž z tohoto stromu chtěla udělat trůn a lůžko a tyto bytosti ji v tom vadily, požádala o pomoc boha Utu, který ji nevyhověl, proto se rozhodla požádat Gilgamese, který zabil hada a vyhnal Anzua a Lilúu. Poté vyvrátil strom, osekal větve a kmen věnoval bohyni (v jiných verzích bohyni prostě vadili ač se stromem neměla žádné plány - strom pak dala Bilgamesovi celý), z větve si udělal palici a z pařezu kouli (nebo také buben a paličku, existují i jiné výklady co mohl udělat, přesný výklad není znám, každopádně se jednalo o magické předměty). Kouli pak odpaloval palicí, tomuto sportu se spolu s dalšími mladíky z Uruku věnoval velice náruživě a místní dívky a ženy jim museli nosit vodu a chleba, (další možností je, že paličkou a bubínkem honil Urucké muže do práce a ti pak nebyli schopni plnit manželské povinnosti), proto si stěžovali bohům (nebo bohové slyšeli jejich nářek) a tyto předměty propadly podsvětí.

Enkidu se nabídl, že předměty z podsvětí vynese, ale nedodržel pravidla podsvětí (vše se musí dělat obráceně) a proto musel v podsvětí zůstat. Gilgames chtěl svého přítele zachránit, proto se obrátil na pomoc k bohům (Enlil, Nanu a Enki), jeho prosba se nakonec dostala až k Utuovi a Enkidu vyletěl komínem ven z podsvětí (jinde otevřel zemi a on z podsvětí vylezl). Neví se zda vyletěl on, jeho duch, možná jeho stín, ani se neví zda se vrátil napořád (vzhledem k ostatním mýtům této oblasti dost nepravděpodobná varianta) nebo na nějaký čas, či za nějakým účelem. Enkidu se poté setká s Bilgamesem a vypráví mu jak se daří zemřelým lidem, což se liší podle jejich zásluh (nejlepší je smrt vojáka, jinak též počet dětí, rozhoduje též jak se o ně starají pozůstalí a jak oni se starali o předky, atp. Bilgames v závěru koná smuteční obřady za své rodiče (je zde naznačeno, že zemřela i jeho matka, ale ta by měla být bohyně).

Část tohoto příběhu je obsažena ve XII. tabulce akkadské verze tohoto eposu.
[editovat] Gilgamešova smrt

Sumerský epos, obsahuje 305 veršů, z tohoto eposu se zachovalo několik menších částí v Ninive. Tento epos líčí poslední dny Bilgamesova života. Bilgames je již těžce (nevyléčitelně) nemocen a zdá se mu sen. V tomto snu je na shromáždění bohů, kteří probírají jeho slavné činy, nakonec konstatují, že nemůže získat nesmrtelnost, ale že se po smrti stane správcem podsvětí a jako takový, že bude dohlížet na zemřelé, rozhodovat jejich pře, atp. Jelikož se tento sen opakoval, požádal Bilgames rádce o vysvětlení, ti mu řekli, že zemře a stane se jedním z bohů Anunnakú. Bilgameš stále nebyl smířen se smrtí, poté následuje neznámá část textu a pak se znovu setkal s Enkim (pravděpodobně ve snu) a se smrtí se smíří. Svolá všechny urucké dělníky a poručí jim, aby v odvodněném Eufratu postavili hrobku, kam je uložen i se svým doprovodem (dvořani, manželky) a dary, poté jsou dveře zapečetěny a Eufrat se vrátil do svého koryta. Tato část byla po roce 1500 př. n. l. zcela zapomenuta, v akkadské verzi je již zcela vynechána.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-08  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  burzuj...to si nám sem čo rozpísal?...aké náboženstvo?...téma je o inom.


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaj 5000 rokov ma stary zidovsky pribeh, tak ja poznam jeden starsi o bohu slnka ra. Je starsi ako ten tvoj dusevny pribeh. Je napisany na kamennych doskach pyramid. A preto je to pravda lebo je starsi. Ked to povazujes za mieru pravdivosti, co je starsie to je pravdivejsie potom si si pravdu neobhajil. Boh slnko nam dava vsetko co potrebujeme a je k nam milostivy a privetivy. Boh slniecko to je skutocny pan boh a aj sa tesim ked ho vidim. Svastika je este starsi symbol ako pyramidy používaný prakticky vo všetkých filozoficko-náboženských učeniach indického pôvodu – v budhizme, hinduizme aj v džinizme (dharmové náboženstvá). Vo všetkých týchto náboženstvách je to mnohoznačný symbol, všeobecne je chápaná ako symbol šťastia.Neskôr sa (opäť okrajovo) svastika používala ako symbol víťazstva Krista nad smrťou – takto je použitá v niektorých románskych a gotických kostoloch. Mnoho európskych národov používalo pred prijatím kresťanstva svastiku ako náboženský symbol. O svastike sa predpoklada ze se vyvinula z tzv. slnečného kríža a preto prvy boh ktoreho ludia uctievali bolo slnko. To vieme.
A ten tvoj stary pribeh je len taky usopleny maly chlapec oproti vyznavaniu slnka. Jezisovi aj okolo hlavy davali slnecne symboly aby si ludia zvykli pretoze ho neuznavali ale uznavali slniecko. Uctievanie slniecka je najstarsie. :-D


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-08  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smiesko...dal som ľudom tisíce náboženstiev a falošných bohov, o vaše duše som bojoval od počiatku, od chvíle ako po tejto zemi behal Adam s Evou... to slnko nebol boh to som bol ja:)


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-08  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaaaaaaj.. Tak uz viem odkial sa ma boh vratit on je teraz slnkom lebo Lucifer surfuje. :-D


JUDrshakira . qybutixu94   |   ip:178.143.1   |   2012-03-09  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Maxin : palec hore...kvalita...


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2012-03-09  (06:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biras
preštuduj si kresťanské dejiny. Už Hus bol upálený za toto isté. Cirkev je nereformovateľná! Je to duchárske zoskupenie pajácov, čo sa poklonkujú tomu, na koho im ukážu.
A neglorifikuj Ježiša. Natáral toho toľko, že je jasné, že také protirečivé nezmysly nemohol povedať jeden človek, preto sú evanjeliá výplodom svojich pisateľov, nie autentickým dielom. /viď. "Ježišove výroky vytrhnuté z kontextu" na tomto fóre/.
Cirkev nepochovajú ateisti. Urobia to demokrati, ktorým sa cirkev mieša do kšeftu a neznesú stupiditu tohto zoskupenia.


JohnyOzon . qigikove51   |   ip:195.91.10   |   2012-03-09  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poviem to strucne:

V prvom rade všetky viery založené na príchode mesiáša sa nevedia dohodnúť ako to vlastne bolo a každý z nich to interpretuje inak, a svojich veriacich kŕmia každý inou historkou. Mňa zaujíma

Ako moze panna otehotniet?
Duchovia mozno existuju, je toho cely you tube ale o tom ze robia deti som este nepocul.
Ak teda Jezisovym otcom nebol Jozef, tak splodenie krista bola nevera, co je proti principom cirkvy.
A podla ich principov zena ktora sa nevidala este nemoze mat deti.

Ježiša Krista ukrižovali, prebodli kopiou, pochovali ho v hrobke, ktorú zavalili obrovským kameňom. On jedného dňa vstal len tak so srandy, odvalil šuter velký ako auto a vybral sa do sveta. Chcem vidieť stvorenie ktorého celý deň bičujú, potom ho nehajú niesť celým mestom svoj vlastný kríž, na ktorý ho neskôr pribijú a aby toho nebolo málo prebodnú ho kopiou. A ono za tyždeň zotavovania sa, odvalí kameň veľký ako auto.

A teraz trosku pár faktov:
Nezabiješ! 5. božie prikázanie: neviem kto toto vymyslel ale cirkev nehala vyvraždiť Templarsky rád rytierov, upaľovala ženy len preto že niekto na nich ukázal prstom a označil ju za bosorku, ak ste boli nebodaj kacír a v boha ste neverili tak sa o to cirkev rýchlo postarala a ich vieru vam doslovne vtĺkali do hlavy zatial čo ste boli pripútaný na škripci. Nehovoriac o križiackych výpravách.

Ďalšie ich motto je aby ste žili v skromnosti, tak potom ja nechápem prečo cirkevná vrchnosť chodí obvešaná zlatom ako čierny raper. Mal som možnosť nahliadnuť do fary a teda obývačka väčšia ako mam ja celý byt, a televízor mal väčšiu uhlopriečku ako mam ja koberec v obyvačke! A to nehovorím o najnovšej oktavii v garáži! Kde sa podela ta skromnosť?

Čo je podľa mňa absolutny vrchol výsmechu a sarkazmu cirkvy voči veriacim sú tzv ODPUSTKY. Za istú sumu ktorú ste zaplatili, sa za Vás tak farár modlil až Vám bolo odpustené a mohli ste ísť do neba. Ak už toto nie je čistý a očividný business tak neviem čo by to mohlo byť?

Cirkev je najvačšia firma na svete a to zacinali v maštali.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-09  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neexistuje sposob, aby v tridsatrocnej sage trvania zivota Jezisa ma niekto moznost zaznamenat skutocnost,ako sa stala.
Napriek tomu cela sprava o jezisovi a jeho cinoch sa podrobne popisuje-dokonca s doslovnym citovanim, co povedal-v Novom zakone.

Pocnuc od vyvrazdovania novorodencovna rozkaz Herodesa, az po zmrtvychvstanienie nie je o tom ani zmienka v knihach inych historikov okrem nehistorickej knihy Novy zakon.
Je nemozne, aby Herodes nariadil vrazdenie novorodencov. herodes nemal zmocnenie Rima, abyvydaval taketo rozkazy,keby to bol urobil, sam by bol popreveny. Cisar Augustus bol jedinym vladcom Rimskej risea nikdy by nedovolil taky masaker. Nie herodes, ale Tiberius bol milacikom cisara Augusta a stal sa jeho nastupcom.
Masaker a historia, ktora nasledovala, vratane celeho jezisa su vsetko hole vymysly.
Stale vsak najsilnejsim dokazom proti existencii Jezisa je, ze o nom v historickych zaznamoch z tych cias nikde nie je zmienka.


Stano . gicafoby48   |   ip:80.87.209   |   2012-03-09  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby máte trocha jasnejšiu predstavu o našej súcnosti a súcnosti celého stvorenstva, tak by ste nemali problém uveriť takej jednoduchej veci, akou je nepoškvrnené počatie, oplodnenie Márie z Ducha svätého, akou je stvorenie(zhmotnenie) prvých ľudí Adama a Evy (pred pár tisícročiami, hoci je pravda že život na Zemi sa zušľachtuje už milióny rokov), alebo veriť v Ježišovo zázračné rozmnoženie chlebov. Ak už slepo rozumujúci vatikánski teológovia pripúšťajú možnosť evolúcie (viď vysielanie tv Lux), potom je logické ba do očí bijúce, že v biblickom Jánovom videní či Božom zjavení je práve Rímská cirkev označená za neviestku. Totiž neverná Božiemu slovu (čisté myšlienky plynúceho na ohliadanie do mozgu zo srdca človeka), prikláňajúca sa ku svetskej, ľudskej, čisto rozumovej obmedzenej múdrosti plnej omylov a polopravdivých teórii. Čo sa týka horeuvedeného článku, fakty sú síce skutočné, ale keďže je článok písaný s nenávisťou, je zlý, veriacich neosloví a ateistov iba zatvrdí v nenávisti voči cirkvi. Preto som mu dal mínusko. Dobrá kritika cirkvi, ktorá nikomu neublíži je tu: http://www.lorber.szm.com/cesta/

Ďalej je pravda, v evanjeliách je mnoho logických rozporov. Treba vedieť: prvé 3 biblické evanjeliá vznikli z počutia a sú dielom ľudí, ktorí chodili medzi ľudí, vypytovali sa a zapisovali si ich svedectvá. Výnimkou je iba Ježišovo kázanie na hore Garizim (v Matúšovom 5.-7.kapitola), kde Ježiš zavolal na vrch pisárov, prednášal pomalšie a niektoré veci ich nechal zapísať. Jánovo evanjelium napísal však učeník Ján a je preto úplne autentické. Ak vás toto hlbšie zaujíma, tú slová samotného Ježiša:
Čtyři evangelia o vzkříšení Pána.
http://www.lorber.szm.com/vybrane/him3-146.htm
Vulgáta či biblia Lutherova?
http://www.lorber.szm.com/vybrane/him2-173.htm
Otázky o zdánlivých rozporech v různých evangeliích
http://www.lorber.szm.com/vybrane/him3-328.htm


JohnyOzon . qigikove51   |   ip:195.91.10   |   2012-03-09  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze podme na to inak!

10 "Božích" prikázaní
"Prečítaj si Bibliu,aby si vedel,prečo neveríš v Boha!"
10 B. prikázaní je vlastne 10 pravidiel cirkvi, ktoré by mali veriaci dodržiavať. Môžete dodržiavať svetské zákony, ale ak porušíte tieto cirkevné... Alebo..., pretože najväčším nepriateľom cirkvi je práve zdravý ľudský rozum, a tak rozmýšľanie nad správnosťou cirkvi, Božích skutkov... je vlastne rúhanie sa, každý, kto prirodzeným spôsobom využíva prirodzené vlastnosti a schopnosti svojho mozgu, je pre cirkevnú vrchnosť kacír, bosorák, satan, antikrist, neznaboh, antisemita a najnovšie psychopat... Samozrejme nepovedia vám to rovno, ohovárajú vás za chrbtom a môžete to čítať aj z ich pohŕdavých pohľadov, je to celkom zábavné :-)))
Keďže je tu momentálne drvivá väčšina kresťanov, vylučujú vás vlastne týmto svojím postojom zo spoločnosti. Kto im dáva to právo??? Je to jednoduché! Kresťanstvo výrazne dominuje nad ostatnými náboženstvami, a preto si môžu dovoľovať a drzo vtláčať svoje názory aj ostatným ľuďom. Podľa mňa, zdôrazňujem, PODĽA MŇA je desať Božích prikázaní len prostriedkom na manipuláciu ľudí a udržiavanie všeobecného strachu.

Hlavné prikázanie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! (Lk 10,27-28) - myslím, že milovať na rozkaz sa určite nedá. Ak to náhodou niekto nedokáže, tak porušil hlavné prikázanie, a teda aj zhrešil. To je dosť nefér a ak to niekto nechápe, ako sa opovažuje nazývať sa Bohom?

1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. - niekto, koho ste nikdy nevideli, ani nepočuli sa s vami takto drzo a povýšenecky rozpráva a šikanuje vás ako dákeho sluhu. Už dávno skončila doba nerovnosti medzi ľuďmi a nikomu sa už nemusíte klaňať. NECH ŽIJE SLOBODA!!! Mimochodom, ak Boh, ktorého vyhlasujú za jediného existujúceho hovorí:"Nebudeš mať iných Bohov..." potvrdzuje tým vlastne, že je ich viac a možno sa bojí konkurencie...

2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo. - vďaka tomuto sa stalo slovo "Boh" akýmsi vulgarizmom. Tuším, že z demokratických princípov vyplýva, že môžete povedať čokoľvek a kdekoľvek!!!

3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. - sú dôležitejšie a lepšie spôsoby ako stráviť čas. Ak niekto verí v Boha, k svojej viere nepotrebuje majetnú cirkev, verejné vyhlasovanie viery a už vôbec predriekačov modlitieb v kostoloch. Viera je iba jeho vnútorný, subjektívny postoj.

4. Cti otca svojho i matku svoju! - Súhlasím! Ak sa tým nemyslia dáke pochybné nebezké bytosti! Každý človek vie, že si má ctiť svojich rodičov a určite k tomu nepotrebuje náboženské príkazy. Takže logicky vyplýva, že je to zbytočné prikázanie...

5. Nezabiješ! - Viete koľko vrážd má práve cirkev na svedomí? (viď. Obete organizovaného kresťanstva) V mene Boha, alebo Ježiša Krista je to ale asi v poriadku...

6. Nezosmilníš! - kresťanská interpretácia: "nebudeš mať sex pred svadbou a nebudeš používať prostriedky zabraňujúce oplodneniu" - k tomu nemám čo dodať! To je každého osobná vec.

7.Nepokradneš! - A cirkev kradne ako o dušu. Práve krádežou prišla k väčšine svojich majetkov.

8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu! - môže sa ti stať, že ti preto blížny vážne ublíži, ale určite ťa žiadny Zeus nezasype guľovými bleskami.

9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho! - každý predsa vie, že sa to nepatrí...Etika, alebo morálka je pre väčšinu ľudí prirodzená, a tak by sa toho mali vyvarovať aj bez náboženského učenia.

10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je! - Dosť všeobecné a nejasné prikázanie. Možno by sa mali všetky prikázania lúštiť ako sa lúštili Nostradamove vízie budúcnosti, a až potom predkladať ako "zákony". Niekto by sa predsa mal postarať aj o zrozumiteľnosť, alebo práve nezrozumiteľnosť vyhovuje?

Ešte je tu veľa iných, napr.: Šesť hlavných právd, kde v štvrtom sa hovorí, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Ibaže som si tú spravodlivosť nevšimol... Šieste zas hovorí, že milosť Božia je na spásu potrebná! Ja to klasifikujem ako zastrašovanie!

Tieto prikázania platia pre kresťanov, a keď ich chcú dodržiavať, prosím. Nech sa ale nesprávajú, akoby ich museli dodržiavať všetci ľudia na Zemi, bez ohľadu na ich vierovyznanie!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-09  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  haploid je to, comu mame uverit?


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-09  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev na to aby prežila potrebuje popularitu. K cirkevnym otazkam ma stale kto čo povedať. Kym budeme o cirkvi hovoriť dovtedy budeme živiť toho trolla. Cirkev skonči vtedy keď odbije zvonec na veži a nikto aj tak do kostola nepride. :-D


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-09  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JohnyOzon...tak dovoľ mi zasmiať sa nad tvojim príspevkom...aby sme Vás mi nenútili dodržiavať tieto zákony?...nenútime, rešpektujeme slobodnú vôľu....ale zato ti a tebe podobný nás donútili žiť podľa vašich zákonov a kam sme to s nimi dotiahli?.., "vidíš dnes aj sám"...ak chceš poukazovať, uprac si najprv pred vlastným prahom...nemýľte si pojem s dojmom, človek si sám riadi život aj svet...myslíš že ste na správnej ceste?...urážanie a zosmiešňovanie mi sem prosím nepíš, nie som už nato zvedavý, nie žeby mi na tom záležalo, ale ja stojím už len o zmysluplnú debatu a vaše urážanie ma nezaujíma.


Stano . gicafoby48   |   ip:80.87.209   |   2012-03-09  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JohnyOzon... odpoveď tu asi ťažko dostaneš. Cirkev učí slepej viere, ako sa vraví- kto čomu nerozumie, ten tomu učí. Tomášovi Akvinskému dal ku koncu jeho života Boh poznanie, ako sám dosvedčil, že jeho filozofické úvahy Sumy teologickej sú iba bezcenné táraniny, "mlátenie prázdnej slamy." To však cirkvi nevadilo a nevadí, aby túto jeho svetskú (a rádobyduchovnú) knihu a podobné filozofické nezmysly,teórie,nepovýšila na cirkevné učenie.
Pred pár rokmi som chcel napísať svoj názor ku hmotárskej teórii o transsubstanciácií tela Kristovho na katolícko-kádehácky server postoy.sk,ktorý sa tvári ako nezávislý so sloganom "dialógom k pravde". Odpovedali mi len, vraj to nieje v súlade s cirkevnou náukou,príspevok zmazali a dostal som ban.
Kristus viackrát povedal, že všetci ľudia sú povolaní, ale väčšina si hľadáme výhovorky (viz.Ev.Matúša22 ainé). Ak cirkevní predstavitelia sami nechcú prijať pravdu, je logické že ani nemajú záujem, aby ju našli obyčajní veriaci. Potom niet div, ak Ježiš vraví, že veriaci sa klaňajú modlám(rozumej oplátke, devocionáliam, modlia sa ku údajným vyhláseným svätcom), pretože tento sám osebe dobrý obrad pohostenia ponímajú iba hmotne, slepou hmotárskou vierou, ako ich učí cirkev.
http://www.youtube.com/watch?v=SnH1uOGXVrI

Že Boha nemôže nikto milovať, kto ho vôbec nepozná, v tom máš úplnú pravdu. Kto by chcel Boha milovať, čiže mať rád ako priateľa, ten ho najprv musí spoznávať. Ako? To jedine keď myslíme a konáme podľa jeho prikázaní, ktoré sú dobré, a začíname spoznávať ich prospešnosť pre život náš a našich blízkych, potom až môžeme začať mať radi darcu a nejakú túžbu ho bližšie spoznať. Takto sa dá cez vieru a rozum dospieť ku láske. Tiež si tu zacitoval biblické slová "Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal". Podľa tejto rady, si nemáme Boha predstavovať vo svojej fantázii ako dáku myšlienku, ani následne vytvárať si kadejakých vymyslených bôžikov, ako to robia ľudia napr. v Indii. Rovnako by asi bolo hlúpe myslieť si vo fantázii napr. niekoho blízkeho, prihovárať sa k nemu a zároveň si aj sám odpovedať. Ježiš sľúbil v NZ, že tomu kto sa vážne rozhodne žiť podľa desatora, bude on sám pomáhať a aj sa mu zjaví. A myslím, že takí ľudia tu naozaj žijú, bez ohľadu na cirkevnú denomináciu.
Rozoberať tu všetky prikázania na drobnejšie by bolo na dlho. Ak máš záujem, podrobnejšie napr. tu 48. a 50. kapitola (v češtine). http://www.lorber.szm.com/dslnko2/


smiesko . micukawu91   |   ip:178.40.12   |   2012-03-09  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ak by Jezisa neukrizovali ale utopili, mali by ste nad dverami akvarium. :-D


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-10  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateisti pripraviť! Pozor! Páľ! :DDD


Jozef . tijegaxi19   |   ip:91.127.62   |   2012-03-17  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To čo tu riešite? Nejak máte problém s veriacimi. nekľud s vami lomcuje.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-03-17  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja problém s veriacimi nemám, ja ich len nemám rád a to je celé...


Jan . japaqefi79   |   ip:178.40.12   |   2013-06-29  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev už dávno nie je tá cirkev, stalo sa to čo Boh nechcel: namiesto modlitby znie v chrámoch cenganie zvončekom a ich modlitba je daj daj daj čo najviac do zvončeka.. Ide o chamtivú organizáciu na čele s pápežom. Ešte podotknem, že omša to nie je dialóg, kde každý má niečo na poučenie všetkých, je to monológ jednej osoby, kde ostatný mlčky počúvajú a nič nemôžu povedať.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Krokodil

Prihodny nazov pre narkomanov.


Drsné video o Eurovalu

Hnutie Zeitgeist ODHALENÉ!!! SK titulky

Vodovoda - Výborný dokument o vode aj tej v PET flaš...

Kaufland Malacky - Modrá Noc 26.10.2011/ 22:54h

Obcianske preukazy s cipom

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4769 s