20. August 2019
    
Fluor..mňamka - Dolezite.sk

Fluor..mňamka


  2009-05-03  (14:07)  |  Zo sveta
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Fluor..mňamka

Tento úvodní článek má patřit především zdraví a jak ho ovlivňovat. Hned na začátku musím a nemohu jinak, vás upozorním na skutečnosti, proč v dnešní populaci je tolik nemocí a onemocnění epidemického charakteru, proč je tolik tzv. civilizačních chorob. Proč musí stoupat spotřeba léků a potravinových doplňků, které nás stojí nemalé peníze a pokud nic neuděláme, stát ještě budou. Řesení je jednoduché. Najít příčinu a odstranit pomocí přírody a vynikajících roslin důsledky, které mohou způsobit degeneraci a vymření naší tak slavné civilizace.Kdyby vám někdo naznačil, že je vám bez vašeho vědomí pravidelně podávána látka, která je jedovatější než olovo, že dokonce patří mezi nejprudší jedy na světě, může vést ke křehnutí kostí, rakovině poruše imunity a celé další škále dalších nemocí a je základní složkou léků ovlivňující mysl, pravděpodobně byste byli patřičně znepokojeni. A o kterou látku jde? O fluor v naší pitné vodě a zubních pastách a nejen tam, a le i v potravinách pro ty nejmenší děti.

Důkazy údajně hovoří o tom, že fluor dokáže zpevnit zubní sklovinu, ale tato chemická látka je rovněž toxická a je spojována s velkým počtem tělesných i duševních onemocnění. Publikované studie ukázaly, že již poloviční množství fluoru, který se v současné době v Británii přidává do pitné vody (kyselina hexafluorokřemičitá), může způsobit genetická poškození.

Nezlopte se namě, ale zase mám takový pocit, že jde o nějaké světové spiknutí! Že by ne?

Lékařští odborníci na celém světě s podporou ministerstva zdravotnictví tvrdí, že fluorování pitné vody je naprosto nezávadné, ale přitom sami doporučují „bezpečné“ denní množství odebrané vody. Kritikové namítají, že je to absurdní – lidé každý den vypijí různé množství vody, takže podle nich nemůže existovat bezpečná regulovaná denní dávka této chemikálie. Poukazuje se také na skutečnost, že i přes tvrzení lékařů o bezpečnosti fluoru je tato látka Třeba hlavní složkou jedu na krysy. Nevěříte?

Už v roce 1896 byl patentován postup jak použít fluorud sodný k hubení krys a jiných škůdců! Byl použit jako náhrada za Arzenik, tedy Kyanid, jinak Ciankali. To je jak známo jeden z nejprudších jedů a stejně účině ho nahradil fluorid.

Od druhé světové války nebyl proveden žádný důkladný výzkum potenciálně smrtelných účinků fluoru. Řada vědců včetně Dr. Hanse Moolenburga, jednoho z nejhlasitějších protifluorových aktivistů v Nizozemsku, je hluboce přesvědčena, že mnohé západní země ve skutečnosti provádějí nebezpečnou a škodlivou politiku masového podávání léků, kterou poprvé zavedlo nacistické Německo.

Během nejtemnějších dní druhé světové války zahynuly miliony nevinných lidí v německých a ruských koncentračních táborech. Úmrtí následkem nemocí, hladovění a mimořádné brutality byla na denním pořádku a přidávalo se k nim i pravidelné podávání léků a chemických látek. Nacističtí vědci, kteří se horlivě snažili udržet atmosféru strachu, nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Zjistili, že opakované dávky velmi malého množství fluoru postihující mozek, pomalu lidi otravuje a narkotizují, a činí je tak submisivními. Ve snaze využít účinků této látky začali němečtí i a následně ruští velitelé táborů přidávat fluor do dodávek vody. Jak k tomu došlo? Nejdříve používaly fluor nacisti v německých pracovních táborech a věznicích, kde jeho účinek prověřili. V očekávání válečného vítěztví rozjel německý výrobce chemikálií I.G. Farben se sídlem ve Frankfurtu masovou výrobu fluoru určeného do táborů smrti a pro další možné využití v budoucnu. Před rozpoutáním II.světové války a to před obsazením Polska, jednal Hitler se Stalinem o dohodě rozdělení Polska a to tak, že se na chvíli stali spojenci a na padli Polsko současně. Bez Stalina by Hitler nemohl Polsko napadnout. Za tuto vzájemnou výpomoc, dostal Stalin tajnou zbraň ovládající psychiku člověka. Zkušenosti získané v nacistických tábotech a vyráběnou firmou I.G.Farben, ihned Stalin aplikoval ve svých komunistických koncentračních táborech Gulacích, kde zemřelo miliony lidí. Mimochodem, Stalin prohlásil, že je to nejúčinnější tichá zbraň k ovládnutí světa.

Zde o tom několik faktů:

Na konci druhé světové války vyslaly Spojené státy Charlese Elita Perkinse, badatele v oblasti chemie, patologie a fyziologie, aby prozkoumal technologie ovládání mysli v nacistické společnosti I.G. Farben.

Skutečným záměrem fluorování vody je snížit odpor lidí vůči nadvládě, ovládání a ztrátě svobodyCharles Eliot Perkins, chemický inženýr

Perkins vyvodil ze svého šetření v Německu několik šokujících závěrů. Uvedl,že „když se Nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí prostřednictvím přidáváním látek do vody, neboť tento projekt zapadal do jejich plánů na rozšíření komunismu do celého světa“.

Perkins sice do svého vyšetřování ruského programu na celosvětové ovládání mysli přímo nezahrnul spojenecké rozvědky, ale bližší průzkum společnosti I.G.Farben a jejích vztahů odhaluje některé podezřelé mezinárodní souvislosti.

Jako perličku k dokreslení část zápisu ze školení komunistických revolucionářů v zahraničního odboje:

"My jsme diskutovali o důkladné fluorizaci v zásobování pitnou vodou tak, jak jsme to používali v Rusku jako uklidňující prostředek v zajateckých táborech. Vůdcové naší školy cítili, pokud by to mohlo být vpraveno do Amerického systému zásobování vodou, způsobilo by to v národu ducha letargie; kde to by drželo širokou veřejnost poslušnou během stabilního pronikání Komunismu. Také jsme diskutovali o skutečnosti, že udržovat zásoby smrtelného fluoridu blízko vodojemu, by bylo výhodné během času revoluce, což by nám dalo příležitost rychle vpravit tento jed do zásobáren s vodou a tím odrovnat lid, nebo ohrožovat jej likvidací, tak aby se musely vzdát pro získání sladké vody.“

V tomto schématu, fluorid sodný redukuje sílu vůle jednotlivce odolávat nadvládě tím, že pomalu otráví a narkotizuje jistou oblast mozku a vůle je pak poddajná vůli těm, kdo si přejí je ovládat. Obě strany Němci i Rusové přidávali fluorid k pitné vodě válečným zajatcům tím je udělali hloupé a poslušné."

Co k tomu dodat!

Fluorid patří mezi tiché tajné zbaraně světových mocností!

Podpora západních států


Společnost I.G.Farben ve dvacátých letech mohutně expandovala, když se spojila s wallstreetskými koncerny, jako byla automobilka Henryho Forda, firma General Motors patřící J. P. Morganovci nebo společnost Standard Oil vlastněná rodinou Rockefellerových.

Do těchto koncernů byly ve třicátých letech investovány miliony dolarů a vzájemné vztahy pokračovaly i v období druhé světové války. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že během války nedošlo ze strany spojeneckých sil k bombardování, sabotáží ani k jakémukoliv poškození žádné továrny nebo závodu firmy I.G.Farben. Badatel a spisovatel Ian E. Stephens tvrdí, že velitelé bombardovacích letů dostali zvláštní instrukce – patrně z nejvyšších míst v americké armádě – aby se budovám vyhnuli. Z jakého důvodu? Nejdná se náhodou o tajnou spolupráci USA s Nacisty?

Od americké ekonomické deprese koncem dvacátých let uskupení jako Rockefellerova nadace nebo Fordova rodina veřejně propagovala dlouhodobou politiku kontroly obyvatelstva. Je rovněž známo, že řada vlivných postav amerického obchodu a průmyslu investovala velké množství času a peněz do projektů firmy I.G.Farben, a to před válkou i po ní. Mezi nimi byla i rodina Mellonových.

Rodina Mellonových založila v roce 1913 Mellonův institut, který měl nezávisle sponzorovat pokrok ve vědě a průmyslu. Institut měl také „objevit“, konce třicátých let 20. století, že fluor je „ohromným prostředkem k prevenci zubního kazu“. Shodou okolností také rodina Mellonových založila Americkou hliníkovou společnost (ALCOA). Fluor je vysoce jedovatým vedlejším produktem při výrobě hliníku a společnost ALCOA byla často – a úspěšně – žalována za otrávení dobytka, úrody a vodních cest. Jelikož se bezpečné uložení ukázalo být příliš nákladné, co mohla společnost dělat? Aby eliminovala tyto náklady, zařídila aby fluor jako odpadní látka začal dokonce přinášet zisk?

Společnost ALCOA proto spolu s dalšími výrobci fluoru financovala výzkum, který naznačil, že malé množství látky údajně není pro člověka škodlivé. Výzkum dokonce prokázal, že fluor snižuje počet zubních kazů. Propagátoři se tedy soustředili na zdravotní prospěch a ignorovali známé nepříznivé kumulativní účinky této vysoce toxické látky. O této doby to celý svět opakuje jako opice.

Vědci pracující v Americké dentální asociaci (ADA) ve prospěch společnosti ALCOA pokračovali v propagaci fluoru; přestože Němci i Rusové této látky zneužívali. Ačkoliv se desítky vědců a organizací postavili proti tvrzení profluorové loby, veřejnost dala přednost tomuto údajnému zachránci zubů.

K zděšení mnoha vědců, kteří vehementně zpochybňovali údajně příznivé zdravotní účinky, spustila Americká dentální asociace kampaň k propagaci fluoru. Schválení této látky Veřejnou zdravotnickou službou Spojených států (USPHS) déle posílilo důvěru veřejnosti v nový „zázračný lék“ a do poloviny čtyřicátých let začalo několik nejvýznamnějších oblastí Ameriky přidávat fluor do dodávek pitné vody. Propagandisté obdrželi „požehnání“ od dalších institucí, které bez jakýchkoliv výhrad akceptovaly údajný zdravotní přínos, a celonárodní kampaň za fluorizaci tak dostala definitivní zelenou. Jak je vidět, dáte-li si tyto souvislosti dohromady, nejde o spiknutí a tajné plány ve spolupráci USA, Nacistů a neposlední řadě Komunistů k ovládnutí světa, které v podstatě běží dodnes?Byly a jsou lékařské pochyby! Od konce padesátých let utratila USPHS miliony daňových poplatníků na propagaci fluorizace v jiných zemích světa a mnohé státy – včetně Velké Británie – do rozjetého vlaku naskočily. Většina evropských zemí však fluorování odmítla a další, které ho vyzkoušely, s ním přestaly vzhledem k nepříznivým zdravotním účinkům a celkové neefektivnosti. Všeobecně se věří, že léčba fluorem je efektivní po celý život, avšak výzkumy ukazují, že jakákoliv ochrana přibližně ve dvaceti letech věku zmizí. Podle tvrzení celé řady lékařských a zubních odborníků neexistují ve skutečnosti žádné důkazy, že by fluor jakkoliv prospíval zubům. Americký Národní ústav pro dentální výzkum (NIDR) se ocitl v trapné situaci, když nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39.107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí z fluorovaných a nefluorovaných oblastí.

K jakému účelu má tedy fluorovaná voda sloužit? Její vysoká toxicita je dnes již všeobecně uznávána a nedávno odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944.

Hned po komunistickém převratu v roce 1948, byla ustanovena skupina, která měla zkoumat kazivost zubů načí populace a postupně zavést fluorizaci. V roce 1953 byla zavedena fluorizace vody. Později v padesátých letech bylo zavedeno ve školách povinné používání fluidových tablet. Musím podotknout, že u takových klíčových celonárodních akcích stály vždy sovětští poradci. Podle médií byla povinná fluorizace vody zastavena v 70. letech, ovšem, neoficielně se voda v celé republice fluorizovala dále a skutečně skončila v roce 1993. Mohu tomu skutečně věřit? Možná ano, protože se ozval hlas jednoho poslance, že by se měla fluorizace vody opět zavést, protože se zvýšila v naší zemi kazivost zubů. Asi některá lobi nebo strana zase potřebuje upevnit moc!

Vážený občane!!! Kazivost zubů se zvýšila proto, že dochází všeobecně ke špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. To je hlavní příčina! To, že fluor je smrtelný jed, jsme snad už pochopili. Obyvatelstvu je vštěpována myšlenka, že přísada fluoru sodného do pitné vody snižuje u dětí kazivost zubů. Ve Spojených státech přijímá téměř 80 milionů lidí bez rozmýšlení denní dávku fluoridu sodného v pitné vodě.Miliony Američanů pijí vodu s rozpuštěným fluoridem sodným. Podle vládního nařízení má být fluor přidáván do pitné vody v poměru 1,2 dílu na milion (PPM) a je podle prohlášení U.S.Public Health Service (Veřejná zdravotní služba) absolutně bezpečný pro lidskou spotřebu. kvalifikovaný chemik ale ví, že absolutní bezpečnost je pouhou iluzí!Fluor je jedním z nejúčinnějších jedů, které jsou lidstvu známy. Cílem firem a farmacie je ovlivnit veřejné mínění tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné vodě zabraňuje kazivosti zubů u dětí. Do této propagandy jsou zapojeny sdělovací prostředky a zaktivovány jejich mocné lobby na všech stupních správy – jak v národním měřítku, tak v jednotlivých zemích a městech. Konec konců, vidíme to denně v televizních reklamách.

Pátrání po dalších možných způsobech použití fluoru odhaluje další souvislosti. Od druhé světové války se výroba uklidňujících léků – od mírných sedativ k potlačení depresí po vysoce účinné léky měnící mysl – stala průmyslovým oborem s obratem mnoha milionů dolarů ročně. Více než 60 druhů uklidňujících léků na trhu obsahuje fluor, který značně zvyšuje účinnost jiných látek. Přidáním fluoru do všudypřítomného uklidňujícího léku diazepam (valium) vznikne nový a silnější lék rohypnol. Oba léky s podobnými medikamenty vyrábí firma Roche Producks, což je dceřiná společnost firmy I.G.Farben (že by opět nacistická minulost?). Sedativum Stelazin obsahující fluor je rozšířeno v domovech důchodců a ústavech pro duševně nemocné po celém světě.

Nejde jen používání floridu v dentálních výrobcích a lécích. Je tu další skutečnost. Od roku 1840 se začal fluorid používat do různých směsí průmyslových fosfátových hnojiv a tím do potravin. Dnešní populace je mnohonásobně přefluorizovaná. K tomu přidejme hliník, teflon a mnoho dalších výrobku a přijdete na to, jaká je to hrůza a kolik jedů do sebe dostáváme. Pak se divíme, že máme tolik civilizačních chorob.

K dalšímu dokreslení problému použiji uveřejněný článek:

http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm

Fluorohlinitanové komplexy jako nový ekotoxikologický fenomén

(výtah z bakalářské práce, kterou vypracovala: v r. 2001 sl. Zora Matoušů na Přírodovědecké fakultě University Karlovy - Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie)

.....

Fluor a hliník řadíme mezi biogenní prvky, protože se nacházejí v nepatrných množstvích ve všech živých organismech. Fluor je ze všech halogenů chemicky nejreaktivnější a v přírodě se proto vyskytuje pouze v podobě sloučenin. Jsou to některé minerály jako např. fluorit či apatit. S vodíkem tvoří fluor fluorovodík, sloučeninu s vlastnostmi minerální kyseliny, soli této kyseliny jsou fluoridy.

Hliník je významný prvek zemské litosféry, který se nachází v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Je obsažen v tělech rostlin i zvířat. Ještě v nedávné době se vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organismům a byl proto považován za netoxický. Z evolučního hlediska se zdá, že nízká absorpce hliníku v gastro-intestinálním traktu a různé fyziologické ligandy představují účinné pufrační mechanizmy, které brání zvýšenému příjmu hliníku v přirozených podmínkách.

S výskytem kyselých dešťů a širokým používáním solí hliníku v průmyslu došlo k výraznému zvýšení výskytu reaktivních forem hliníku v ekosystémech, ve výživě a ve vodních zdrojích. Toxické účinky zvýšené koncentrace hliníku v prostředí byly pozorovány u některých živočišných a rostlinných druhů v jezerech, kde byla koncentrace hliníku mezi 0.1-0.8 mg/l.

Zatímco v minulosti byl obsah fluoru v ekosystémech velmi nízký, současné statistiky uvádějí, že v USA se ročně uvolní 155.000 tun fluoru do ovzduší, 500.000 tun do moře a 145.000 tun se ročně dodává do zdrojů pitné vody Fluoridy se uvolňují z pesticidů, hnojiv, rozpouštědel a automobilových výfuků. Používání fluoru v prevenci zubního kazu (fluoridace vody, zubní pasty), v lékařství a v zemědělství zahájilo éru suplementace lidského těla fluoridy.

Ve své práci podávám stručný přehled o problematice zvyšujícího se obsahu iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a ukazuji na nebezpečí působení fluorohlinitanových komplexů jako na nový ekotoxikologický fenomén.

V roce 1939 americký dentista H. T. Dean, pracovník U.S. Public Health Service, vyšetřil pitnou vodu v 345 oblastech státu Texas na obsah fluoridu a výsledky porovnal s výskytem zubního kazu v populaci ve vyšetřovaných oblastech. Výskyt zubního kazu byl prokazatelně nižší v oblastech s vyšším obsahem fluoridů v pitné vodě. Nedostatek fluoridů je od té doby spojován se vznikem zubního kazu. To vedlo k jeho suplementaci různými cestami. Na základě těchto zjištění byla v mnoha zemích postupně zahájena fluoridace pitné vody, fluoridy se začaly přidávat do zubních past a ústních vod. V zemích s výrazně nízkou koncentrací fluoru v potravě byly a jsou dětem podávány tablety s fluoridem sodným. Některé studie o vlivu fluoridů na kazivost zubů ale přinášejí i méně průkazné a někdy i opačné výsledky. Fluoridy se používají v prevenci zubního kazu již 50 let. Přibývá prací, které význam fluoru zpochybňují a prokazují spíše jeho škodlivé a toxické vlastnosti.

Do poloviny 20. století nebyl fluor vyráběn průmyslově a bylo známo jen několik jeho sloučenin. Množství fluoru ve vodě a potravinách bylo velmi malé. Po skončení II. světové války došlo k prudkému rozvoji chemie fluoru (Banks 1999). Tento náhlý rozvoj byl podporován hlavně vojenským průmyslem. Fluor se začal používat v technologii výroby obohaceného uranu, potřebného pro výrobu atomových zbraní i na výrobu uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu freonů pro chladící náplně do chladniček a pro hnací plyny používané při výrobě sprejů. Fluor se dostává s minerálními hnojivy také do půdy a odtud i do rostlinných a živočišných produktů.

V posledním období se ukazuje, že některé potraviny obsahují takové množství fluoru, které je v porovnání se situací před 50 léty značně překvapivé. Značně vysoký obsah fluoru byl nalezen například v čaji, vysoké množství fluoridů obsahují také například Coca-Cola, nebo grapefruitové džusy (Tabulka č. 1).

Koncentrace hliníku v krvi je 5-10 μ M. Různé tkáně lidského těla obsahují 1-6 μ g Al /g suché váhy. Nejvyšší obsah hliníku byl nalezen v plicích (asi 60 μ g/g suché váhy). Hliník byl nalezen v plodové vodě i v mateřském mléce (Strunecká, Patočka 2000). V mnoha zemích se používají soli hliníku ke konečné úpravě pitné vody, přidávají se k mraženým potravinám pro zlepšení jejich vzhledu, používají se při výrobě sýrů a piva. Ve vodovodní vodě byl zjištěný obsah hliníku až 3,5 mg/l.

Tabulka 1. Obsah fluoridů v některých potravinách a nápojích

Voda ve fluoridovaných oblastech
   

0,70 – 1,20 mg/l

Coca Cola
   

0,82 – 0,98 mg/l

Sprite
   

0,73 mg/l

Grapefruitový džus
   

6,80 mg/l

Zelený čaj
   

71,11 – 180 mg/kg

Černý čaj
   

30 – 441 mg/kg

Špenát
   

0,2 – 70 mg/kg

Sardinky v konzervě
   

61 mg/kg

Hovězí maso bez kosti
   

14 – 42 mg/kg

Želatina
   

130 – 160 mg/kg

Mateřské mléko
   

0.02 – 0.17 mg/l

Značně vysoký obsah hliníku byl zjištěn v nápojích jako jsou čaj, káva, nebo ovocné šťávy uchovávané v hliníkových plechovkách. Hliník tak může vstupovat do potravinových řetězců různými způsoby, včetně jeho uvolňování z hliníkového nádobí.

Toxicita iontů fluoru a hliníku. Rozpětí bezpečných koncentrací pro fluoridy je poměrně úzké a doporučená denní dávka je u dospělého člověka stanovena na 2 mg/den a neměla by překročit 4 mg/den. V první polovině 20. století byly případy intoxikace fluoridy poměrně vzácné. Týkaly se většinou pozorování osob, které pracovaly v továrnách na hliník.V těchto továrnách je vysoká koncentrace fluorovodíku v ovzduší, protože jednou z výchozích surovin pro výrobu tohoto kovu je kryolit, fluorohlinitan vápenatý. V krvi, moči a ve vlasech těchto osob byl nalezen signifikantně vyšší obsah fluoridů. Tito lidé trpěli ve zvýšené míře psychiatrickými poruchami, ztrátou paměti, schopností soustředění, vybavování i psaní. Neurotoxicita fluoridů i iontů hliníku bývá pozorována u pacientů se selháním funkce ledvin léčených hemodialýzou. Po 3-7 létech se u nich projevují poruchy řeči, zmatenost a demence. Smrt zpravidla nastává v důsledku plicního edému nebo jako náhlá zástava srdce. Také pozorování u laboratorních zvířat ukazují na neurotoxické a synergistické působení hliníku a fluoridů. Hliníkem vyvolaná degenerace mozkových buněk u krys byla výrazně vyšší, když byla zvířata krmena nízkými dávkami fluoridu. Fluorid usnadňoval průnik hliníku přes hematoencefalickou bariéru. Patologické změny v mozcích krys byly podobné patologickým změnám v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí.

V Číně ve dvou oblastech šanghajské provincie, které se liší obsahem fluoridu v přirozených vodních zdrojích byla provedena studie, která porovnávala inteligenci děti na základě stanovení IQ. V každé oblasti bylo vyšetřeno 160 dětí. V oblasti s vyšším obsahem fluoridu (4,12 mg/l) dosahovaly děti signifikantně nižších hodnot IQ, u 86 % dětí se vyskytovala fluoróza dentální, u 9% fluoróza skeletální. Studie rovněž uvádí, že v embryích získaných při umělém přerušení těhotenství byl v oblastech se zvýšeným obsahem fluoru nalezen zvýšený obsah fluoridů v mozku, kde byla pozorována nízká diferenciace nervových buněk a embrya byla celkově zpožděna ve vývoji. V pupeční žíle a v placentě byla zjištěna vyšší koncentrace fluoridů, než v periferní krvi. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoru velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoru v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj je opožděn ( Li et al., 1995 ). V některých oblastech Číny, Indie a Turecka, kde je vysoký obsah fluoridů ve vodě, byl zaznamenán častý výskyt spontánních potratů, široce rozšířená je skeletální fluoróza a častý výskyt fraktur kyčlí. Fluoridy jsou kumulativní toxiny, to znamená, že se hromadí v lidském těle a jejich koncentrace ve tkáních se během života zvyšuje. Jako první symptom intoxikace fluoridy je označována zubní fluoróza. Nadbytek fluoru se paradoxně projeví v poruchách tvorby zubní skloviny, což vede k vyšší kazivosti a předčasné ztrátě zubů. Také kostní fluoróza může mít vážné následky a její oběti často končí na invalidním vozíku. Vysoké dávky fluoru vážně poškozují funkci štítné žlázy a vedou k hypothyreóze. U experimentálních zvířat vyvolávají vysoké dávky fluoridů rakovinu. Nejvýznamnější jsou však jejich neurotoxické účinky, zejména v dětském věku.

.....

Značnou pozornost vyvolaly práce, které uváděly, že v mozcích osob které zemřely na diagnózu Alzheimerovy demence, byly nalezeny vyšší hodnoty hliníku než v mozcích zdravých osob, t.j. 4 μ g/g. Crapper et al., (1986) nalezli v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí až 107 μ g hliníku na gram tkáně mozku a podobně zvýšené hodnoty nalezli i další autoři (Perl, Brody, 1980, Good et al., 1992). Analytické studie jiných autorů však tyto nálezy nepotvrdily zcela jednoznačně (Strunecká, Patočka 1998). V současné době je hliník uváděn pouze ve skupině domnělých rizikových faktorů společně se stresovými životními událostmi, konzumací alkoholu a manuálním zaměstnáním.

.....

V současné době jsou ionty hliníku a ionty fluoru považovány za prvky, jejichž výskyt neohrožuje zdraví živých organismů včetně člověka. Jsou široce používány v potravinářském průmyslu i v medicíně. Výsledky mnoha laboratorních studií však upozorňují na jejich synergistické působení v podobě fluorohlinitanových komplexů, které mohou vyvolávat řadu velmi vážných patofyziologických projevů. Na nebezpečí stoupajících koncentrací iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a v potravinových řetězcích ukazují i mnohé ekologické a epidemiologické studie. Poznatky laboratorních studií o působení fluorohlinitanových komplexů na molekulární a buněčné úrovni však přinášejí nový pohled na toxicitu těchto iontů.

Je zřejmé, že je nutné přehodnotit jejich suplementaci a sledovat jejich výskyt v životním prostředí.

---------------------

Čím více informací o fluorování vody se dostává na světlo, tím silněji roste znepokojení veřejnosti. Zastánci citují stovky studií, které dokazují přínos fluoru při boji se zubním kazem, ale svaz profesionálních vědců při americké Agentuře pro ochranu životního prostředí poukazuje na zlehčování vážného rizika pro lidi a očerňování – a dokonce propouštění – etičtěji založených vědců, kteří se odváží promluvit, dokonce i několik nositelů Nobelovy ceny.

Mohu vám potvrdit vlastní zkušenost. Když jsem se dozvěděl o negativních účincích fluridu před několika lety, okamžitě jsem přestal používat jakékoliv výrobky obsahující fluorid. Před tím jsem měl běžné problémy jako všichni v této zemi. Parodontózu, krvácení z dásní, zápach z úst apod. Během mého života mě zkřehly zuby a tím se více kazily. Začlal jsem používat zubní pastu bez fluoru a všechny dřívější problémy znizely. Je to i jeden z důvodů, proč jsem celkově zdravější. Kde je pak ta zázračnost fluoridu, kterou nás taková desetiletí krmí? Ještě jedna věc z mé zkušenosti. Samozřejmě, že jsem hned začal o těchto zkušenostech a informacích o nebezpečnosti fluoridu informovat všechny známé, rodinu, kamarády. Přesto, že jsem jim podrobně vylíčil konkrétní fakta, vůbec nereagovali a dále používají zubní pastu s fluorem. Dost mě to zarazilo. Copak jsme za těch šedesát let tak tupé ovce s vygumovanými mozky propagandou a autority, že nejsme schopni pochopit a reagovat na to, co nás a naše děti zabíjí?

Závěr

Pro mnoho zubařů je prý fluorizace „zázračným lékem“, který působí proti špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. Podle jiných se jedná o zákeřný a cynický způsob, jak ovlivňovat lidské chování. Mnoho prostých občanů považuje fluorovaní za vynucenou formu masového podávání léků. Záměrné popírání rizik ze strany činitelů ve zdravotnictví, pak vede jiné občany k tomu, že považují fluorování za formu sociální kontroly. Tito lidé poukazují na historii fluorizace a její zdokumentované napojení na jeden z nejhrůznějších režimů, který byl ve dvacátém století u moci - nacizmus.

K tomu ještě dodám, je rovněž dnešním napojením na ještě hrůznější tajnou vládu, kteří si říkají „Illumináti“!

ODKAZY:

http://www.nap.edu/catalog/2204.html
http://www.npwa.freeserve.co.uk/DF_blears.html
http://www.nofluoride.com/mullenix_bsa.htm
http://www.unicef.org/programme/wes/info/fluor.htm
http://www.orgsites.com/ny/nyscof/
http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis106.htm
http://www.vus.cz/historie.htm
http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm
http://www.fluoride-history.de/p-medic.htm
http://www.npwa.freeserve.co.uk/dental_fluorosis.html
http://www.bruha.com/fluoride/index.htm
http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=4040
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2006/12/30/fluoride_accumulates_in_pineal_gland.htm
http://www.fluoridealert.org/
http://www.lewrockwell.com/orig4/desanto1.html
http://www.fluoridation.com/
http://www.rense.com/general45/bll.htm
http://www.orbitklub.cz/orbitk/laik/clanky/vse_o_zubnim_kazu/ochrana_zubu_proti_zubnimu_kazu/celkove_podavani_fluoridu
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://health.groups.yahoo.com/group/FluoridePoisoning/
http://www.fluoridation.com/teeth.htm
Aktualizováno ( Pondělí, 15 Září 2008 11:43 )
Copyright © 2009 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
philliep   |   ip:158.195.1   |   2009-05-03  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kde je ten članok?


vaclav   |   ip:89.29.112   |   2009-05-03  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a kde je?hmm   |   ip:78.99.70.   |   2009-05-03  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je aj ten fluor v paste skodlivy? pastu predsa neprehltam, prosim autora aby sa k tomuto vyjadril... Inak vyborny clanok,o tom fluore som vedel a davam si na to pozor.
asi tak pred tyzdnom mi kamos nalial mineralku,neviem aku,pozrel som si zlozenie a samozrejme,ze tam bol fluor,skoro som hodil sablu :S


lakyluk   |   ip:158.193.8   |   2009-05-03  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno aj v paste je škodlivý. Veľa zubárov radí nepoužívajte pasty. Ja už pastu nepoužívam vyše pol roka a aj zubný kaz čo som mal sa my vyliečil.


tbr   |   ip:85.216.14   |   2009-05-03  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lakyluk,
takze vlastne to ako keby ti ta pasta ten zub kazila.. :O
pravdu povediac, samotna kefka je z plastu, plasty taktiez vraj uvolnuju neziaduce latky - karcinogeny a niektore udajne zapricinuju sterilitu, takze by si si mal premysliet aj samotne poutzivanie zubnej KEFKY. ;)tbr   |   ip:85.216.14   |   2009-05-03  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v prvom rade by sa k tomu mal vyjadrit zasveteny. chemik alebo doktor a nie kadejaky internetom vzdelany Jano.


DOKTOR ZASVETENY   |   ip:92.52.12.   |   2009-05-03  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  9 z 10tich zasvetenych lekarov tvrdia ze ze to je urcite nie a je pravda.


tbr   |   ip:85.216.14   |   2009-05-03  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan Doktor, Vasa veta mi nejak nedava zmysel.


abcd   |   ip:91.127.10   |   2009-05-03  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  related:
http://www.youtube.com/watch?v=8WkH1vU9XZs&;NR=1


jan   |   ip:217.112.1   |   2009-05-03  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepijte chemickou vodu. Vlastní studna: www.studnyvrty.cz nebo reverzní osmozu, ta vám odfiltruje cokoliv


Josef   |   ip:65.49.2.6   |   2009-05-03  (19:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jeste je dobre drobne doplneni a to ze firma I.G.Farben byla financovana bankeri z New Yorku a mimo jine to byl dedecek minuleho americkeho prezidenta Bushe, samozrejme zidovskeho puvodu. Tyto osoby napriklad vydelavali na obou svetovych valkach, tim, ze dodavali zbrane obema stranam. Farmaceuticky prumysl je kompletne vlastnen zidy a napr. hormonalni pripravky podavane zenam (antikoncepce) zpusobuji nejprve neplodnost, nasledne lecenou opet pres farmaceuiticke firmy a pozdeji v pozdejsim veku zpusobuji rakovinu prsu atd. Nemluve o podstatne vyssich poctech narozenych deti, ktere v dospelosti vykazuji znaky druheho pohlavi z duvodu hormonalni lecby jejich matek. Tyto farmaceuticke firmy maji trvale a nepredstavitelne zisky. V zadnem pripade nejde v prve rade o zdravi lidi, ale pouze o zisk. Velmi spravne autor vyse uvadeneho uvadi, ze se jedna o Illuminati. Ti stoji za vsim negativnim...!!! Lide by se meli probudit, protoze jinak upadneme do trvale totality ze ktere neni navratu zpet.


mato   |   ip:78.99.187   |   2009-05-03  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že naša pitná voda sa nefluorizuje, alebo sa mýlim?


Janooo   |   ip:84.47.104   |   2009-05-03  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto su dost stare veci spominane uz aj v knihach tu:
http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=784&;akc=detail
resp.
http://www.paseka.sk/index.php?&;page=katalog&book=73421&s_by=title&s_text=Ako si ovládať telo II.&s_sphere=18&order=timeof&direction=DESC&s_reserved=&begin=0&numof=15

Tato info je riesena aj v Esoterik agende(tiez zlepenec starsich videí):
http://www.overstream.net/view.php?oid=lya0exnrertv

Pre ludi co sa chcu detoxikovat tak postup na detoxikaciu najdu na www.badatel.sk a prepreparat je tu:
http://www.super-smart.eu/en--DMSA-100-mg--Detoxification--0248

Co sa tyka vody, pre zdravie vam najviacej prospeje destilovana voda, alebo prirodzena z ovocia a zeleniny...


eva   |   ip:78.99.110   |   2009-05-03  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takmer kazda voda sa fluorizuje!!!!!!


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-05-03  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som chémiu vyštudovala a už dlhšie pozerám, že niekto si pletie jabka s hruškami, čo si ja pamätám zo školy u nás voda od jakživa chlórovala nie flórovala sú to dva rozdielne chemické prvky


tbr   |   ip:85.216.14   |   2009-05-03  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ovocie a zelenina dnes uz obsahuju takisto privela neziaducich prvkov.
medzi nezdravou vyzivou sa da maximalne kluckovat ale nie vyhnut sa jej, nakolko clovek netusi ake latky obsahuje. chcem tym len povedat, ze pre cloveka ktory ma snahu sa tymto sposobom zdravo stravovat,to moze posobit iba ako placebo pretoze sa nikdy nedozvie ako na tom v skutocnosti je. ale to je predsa uplne logicke..


eva   |   ip:78.99.110   |   2009-05-03  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lara kde si studovala?fluorizuje sa a aj sa pridava chlor ktor precistuje potrubie!


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-05-03  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v Blave pred 20 rokmi


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-05-03  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vznik pitnej vody
1.Filtrovanie a presievanie
Voda je najskôr filtrovaná cez jednoduchú mriežku, aby došlo k zachyteniu najväčších častíc prítomných vo vode (lístie, hmyz, čiastočky väčšie než 1 mm). Ďalej prechádza sitom s jemnými otvormi, ktoré zachytia najmenšie častice.
2.Vločkovanie a odkalovanie
Do vody je pridaný koagulátor uľahčujúci zrážanie vločiek odpadu, ktoré ešte zostali vo vode (prach, zbytky zeminy, rybie ikry atď...) Tieto vločky, ktoré sú ťažšie než voda, sa usadia na dne dekantačnej nádrže a 90% látok je takto odstranených
3.Filtrácia jemným pieskom
Voda je filtrovaná jemným pieskem a/alebo aktívnym uhlím. Filtrácia pieskom odstraní látky viditeľné okom. Filtre na báze aktívneho uhlia zachytia mikroskopické znečišťujúce látky ako pesticídy a pohltia časť látok organického pôvodu "cassée " par l'ozone.
Existujú tiež ďalšie spôsoby filtrácie napr. cez membránový filter.
4.Ozonizácia
Voda je dezinfikovaná ozónom, ktorý má antibakteriálne a antivírové účinky. Tento plyn, zmiešaný s vodou, reaguje na látky organického pôvodu a rozbíja ich na malé častice. Zlepšuje tiež farbu a chuť vody.
5.Chlórovanie
Chlór se pridává do vody až pri výstupe z úpravne vody s cieľom zachovať kvalitu vody i počas distribúcie a zabrániť náhodnej sekundárnej kontaminácii.
o flóre ani slovo, ale možno máš iné učebné osnovy ako som mala ja
tak ma pouč, prosím
s chlórovaním vody sa začalo keď vypukol moreeh   |   ip:213.151.2   |   2009-05-03  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rychlym citanim som pochopil ze u nas nie,alo vo vacsine tych 'zapadnych' mocnosti, kde chcu mat poslusnych obcanov co nevyliezaju z davu, ale toto je zlocin proti zdraviu vsetkych ludi...


erik   |   ip:91.127.17   |   2009-05-04  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prosím vás ľudia, voda sa upravuje chlórom, nie fluórom! Čo je toto za drísty, ani som to nedočítal, paranoidné nezmysly!!! Hľadáte pravdu? tak si dajte námahu získať relevantné informácie.....


sdptogiju   |   ip:212.26.19   |   2009-05-04  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano u nas chlorom a na vela miestach v usa sa este navyse pridava fluor!


dux   |   ip:85.160.8.   |   2009-05-04  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Da sa kupovat zubne pasty bez fluoru, ja to robim uz dobrych par rokov... To stejne plati o mineralkach. Treba len citat zlozenie: ked na nom figuruje F, odmietnite to!!!

Viem o tom vdaka vynikajucej knihe Martina Herzana totalitna diktatura, ktora je dostupna na tomto webe: http://sirver.neutral.cz/EE/texty/Totalitni_svetovlada.htm Fakt doporucujem!! Je toho tam podstatne viac, podotykam, ze bola napisana v r. 2000, mnohe informacie potvrdil cas.


fluoridefree   |   ip:78.32.199   |   2009-05-04  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Daju sa kupit aj fluoride free zubne pasty , ktore osobne pouzivam uz niekolko rokov. Len treba navstivit niektory zo specializovanych obchodov. Samozrejme je to trochu drahsie ale ak ste paranoik ako ja :)))


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-05-04  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko pravda, fluor sa pridával do pitnej vody po celom svete už pekne dávno, neskôr to niektoré krajiny odmietli pridávať ale vo väčšine sveta sa pridáva dodnes ...


Dadka   |   ip:92.26.254   |   2009-05-04  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ,to som fakt v soku.lebo si dobre spominam ako moj syn dostaval v skolke fluoridove tabletky a vsetci rodicia s tym suhlasili v ramci prevencie proti zubnemu kazu!Ale vobec sa mi nejavil ako poslusny,prve naopak presadil si od malicka svoje!Takze neviem ako to bude s tou poslusnostou...:-D


eh   |   ip:213.151.2   |   2009-05-04  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dadka nechcem ta strasit ale myslim ze sa to moze prejavit skor na celkovom vyvoji,ale neviem,mozno som to mal v skolke aj ja :D
hmm,ale tu ide o dlhodobe davkovanie,to je horsie...


"debilek"   |   ip:91.148.26   |   2009-05-04  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hehe my sme našim deťom nedavali flor ani súhlas v škôlke naň a boli sme označený za debilov - už vtedy sa písali články o škodlivosti tohoto prvku ale hold väčšina keď je - to je patent na rozum v tomto posratom svete...


dux   |   ip:85.160.37   |   2009-05-05  (12:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Bolo by dobre, aby sa tieto informacie rozsirili. Najviac sa "system" boji informovanosti. Piste do diskusii, blogov, informujte znamych... Nechcete predsa zit vo svete, kde si vas niekto pestuje ako nesvojpravny dobytok...

Velmi dobre sa tematika spaja i s problematikou tzv. "chemtrails". Kdo o tom neviete, urcite sa pozrite sem:
www.chemtrails.czmajo   |   ip:85.216.15   |   2009-05-05  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PAREXYL
-bezfluorová zubná pasta-modrý obal


Mon   |   ip:87.244.19   |   2009-05-05  (13:33)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ... no toto su tu take dristy.... všetko škodí, všetko je nanič. Vo všetkom je chémia a jednou zubnou pastou už nič nezmožete. To že hltáme potraviny nadupané chemiou je asi jedno že? Ak by ste si pozreli čo len meter potrubia ktoré k vám ide z vodárne, tak by ste v živote do pusy vodu z toho potrubia nedali.
Oceňujem snahu autora článku skopirovať do jednej zlátaniny tieto informácie. Poradil sa pri písaní vôbec z hygienickou stanicou aby nebol prezentovaný jednostranný názor?
Fluor sa bežne pridáva aj do kojeneckých sušených mliek, a pre autora článku mám tiež info, že sa poslednou dobou odporúča kupovať aj klasickú soľ obohatenú fluorom. Takže si mám myslieť, že nás chcú otráviť? Fakt článok oničom.


Mon   |   ip:87.244.19   |   2009-05-05  (13:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ... tej soli dodávam, že ide o klasickú potravinársku soľ s prídavkom JODU a najnovšie ako FLUORu. Fluor je dôležitá súčasť stravy... možno si autor článku mal pozrieť aj iné info.... toto je zas šírenie poplašnej správy.


Mon   |   ip:87.244.19   |   2009-05-05  (13:38)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Patrí medzi plynné prvky a v prírode sa vyskytuje vo forme zlúčenín. Objavil ho v roku 1771 C. W. Scheele. Ako plyn ho získal až v roku 1886 H. Moissan elektrolýzou fluoridu draselného a kyseliny fluorovodíkovej. Názov dostal podľa fluoritu CaF2 , ktorý je najrozšírenejším nerastom obsahujúcim F. Fluór je žltozelený plyn , najreaktívnejší zo všetkých plynov. S vodíkom sa zlučuje na fluorovodík HF , ktorého vodný roztok kyselina fluorovodíková sa uskladňuje v bakelitových alebo v gutaperčových nádobách , pretože leptá sklo .Vyleptávajú sa ňou ozdoby , monogramy na pohároch a tabuliach. Používa sa na matnenie skla. Pretože sa zistilo , že fluór sa v organizme najlepšie absorbuje z vody , takmer 60 miliónov obyvateľov Európy pije fluoridovanú vodu. Medzi nich sa zaradili aj obyvatelia niektorých lokalít SR. Svetová zdravotnícka organizácia schválila fluoridáciu verejných zdrojov pitnej vody v roku 1969. Na Slovensku sa výraznejšie uplatnila metóda podávania fluoridov do organizmu detí predškolského a školského veku prostredníctvom tabliet. Jedna tableta obsahuje 0,55 mg fluoridu sodného NaF. Výskyt :

Ľudský organizmus obsahuje priemerne 2,6 g fluóru , ktorý stimuluje aktivitu kostnej fosfatázy , čím sa vysvetľuje jeho účasť na tvorbe kostí. Dostatočný príjem F chráni organizmus pred výskytom osteoporózie , čo je porucha štruktúry kostí , ktorá sa vyskytuje u starších ľudí , najmä žien po klimaktériu. Ku chronickej otrave dochádza vplyvom dlhodobého pôsobenia na organizmus. Profesionálna chronická otrava tzv. fluoróza , vzniká inhalovaním prachu obsahujúceho F. Je to ochorenie kostí , ktoré strácajú svoju štruktúru , zužujú sa dreňové dutiny. Prejavuje sa bolesťami , pocitom stuhnutosti chrbtice , malou pohiblivosťou chrbtice a kĺbov. Fluoróza môže mať aj neprofesionálny charakter , napr. zvýšenou koncentráciou fluoridov v pitnej vode. Použitie :

Starí hutníci ho používali na zníženie teploty pri roztavovaní rúd , a pretože latinsky fluo znamená tečiem , nazvali ho „ fluorit “. Vyskytuje sa v neraste kryolite Na3AlF6. Jeho ložiská sú v Grónsku a v Rusku. Nachádza sa aj v apatitoch a zubnej sklovine. Biologicky F je veľmi zaujímavý. Organizmus ho príjma vo vode a v mäse morských rýb ( makrela ). Pretože sa zistilo , voda , ktorá neobsahuje F je príčinou zubných kazov , pitnej vody sa niekde fluórujú a odporúčajú sa zubné pasty s obsahom F. Vo väčšom množstve však F zapríčiňuje poruchu zubnej skloviny a černenie zubov.

V kostiach a zuboch sa nachádza asi 0,02 % F. V okolí tovární na výrobu Al , kde sa pri tavení bauxitu používa umelý kryolit , sú pastviny zamorené fluórovým prachom a dobytok trpí zhubnou chorobou „ fluorózou “ , ktorá sa prejavuje nepohyblivosťou rebier a stavcov. Okrem fluoridovaných zubných pást sa využívajú metódy pečatenia jamôk a fisúr org. polymérmi. Fluorid sodný NaF je výborný prostriedok na hubenie hmyzu , najmä švábov , a na zamedzenie mliečneho kvasenia v liehovarníctve. V posledných rokoch má F významnú funkciu pri výrobe plastických látok , napr. teflonu vhodného na el. izoláciu , lebo odoláva vysokým teplotám ; nevysychajúcich mastív nazývaných „ večné oleje “ , ktoré netreba vymieňať ; ďalej na výrobu množstva insekticídov a fungicídov na ničenie škodcov poľnohosp. kultúr. V domácej chladničke sa používa na ochladzovanie vnútorného priestoru zlúčenín difluórdichlórmetán , tzv. freón. Najnovšie kvap. zlúčeniny F sú fluorovodíky , ktoré sa natierajú namiesto tukov formy na chlieb , makaróny a iné cestoviny. F toxicky účinkuje aj na rastliny. Ako indikátory koncentrácie F v životnom prostredí používame z rastlín gladioly ( nerastú ) , alebo marhule ( zle rastú ) .

ZDROJ: www.referaty.sk


Pali   |   ip:85.160.34   |   2009-05-05  (16:05)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mon - ty si presne typ človeka, ktorý si nepripustí takú informáciu, akoby predsa na nás mohli páchať také veci? Ale poviem ti, nie je až také ťažké zmanipulovať masu ľudí a presvedčiť ich o pravde, ktorá je vyhovujúca, ak máš moc a peniaze dokážeš to celkom ľahko :-) A ak niekto príde z iným názorom...čo myslíš, bude tolerovateľný? Ak kedysi ľudia verili v to, že Zem je plochá a niekto prišiel s iným názorom...aká bola reakcia? A ako to nakoniec dopadlo? Skús popremýšlať. Pozri, to, že potraviny obsahujú samú chémiu, je v podstate pravda, ale čo robíš, ak to vieš? Toleruješ to, alebo sa snažíš hľadať alternatívy? Všetko je o informáciách a toto môže ale takisto nemusí byť informácia, ktorá ti pomôže niečo zmeniť. A ak budeš naozaj hľadať budú prichádzať aj ďalšie... ver mi. Ja som mal presne takú istú skúsenosť ako autor tohto článku, vždy keď som o tom niekomu povedal, bolo to ignorované, alebo takmer vždy, až na jedného kamaráta ktorý mi poslal link na túto stránku. A poviem ti je to tak jeden z 50. A som rád, že sa takéto informácie šíria, aj keď trebárs oslovia len jediného človeka z 50, aj to bude úspech. Pozri ja som tých vecí postupne nakoniec zmenil viac, tie informácie prichádzali postupne a dnes poviem, že som šťastný, že som mal možnosť sa k nim dostať...zmenili môj život dosť razantne :-) Aj malá zmena, je zmena a niekedy môže byť väčšia ako si myslíš.


slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-05-06  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ked pridem niekomu do domu, bud na nastevu, alebo pracovne a ponuknu ma s pitim, vzdy si vypitam cistu vodu jednoducho ma to zaujima ako chuti ich voda. Je celkom zaujimave pozorovat co Vam donesu. Niekto donesie ochutenu mineralku, niekto cistu mineralku, niekto cistu balenu vodu, alebo niektory pozeraju na mna, ze co to vlastne od nich chcem. No, ale mna najviac potesi cista voda zo studne ta chuti najlepsie. Ale aj tich studni ubuda, lebo ludia sa spravaju tak ako sa sparavaju...


Janooo   |   ip:91.127.18   |   2009-05-10  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to tbr: ovocie a zelenina ma skutocne viacej primesi ako by sme ocakavali.Treba si dopestovat doma ;-).
Lidl: http://www.cepta.sk/documents/Pesticidy/list%20Lidl_TS_DL%20FINAL%20021106.pdf
Vsimnite si, ze vacsina kvalitnej ornice sa na Slovensku nici - je tu moderna vystavba - dom na dome. Co uz je to za dom, ktory nema poriadnu zahradu a je odkazany vylucne na hlusiny z obchodu?


peter   |   ip:91.208.85   |   2009-05-13  (11:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  a vsimli ste si v kuchynskej soli Fluor? Ale o tom, ze je tam nejaky oxid hlinika, ako ptorihrudkujuca latka, o tom sa mlci...


KikulinkaMDDR   |   ip:85.70.31.   |   2010-01-29  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velice mě pobavila tato paranoidní stránka, samozž´řejmě že fluor je při nadměrném požití velmi toxicky,ale to většina biogenich prvku, v zubni paste neni treba se hio bat, protoze ji prece nepolakame, ne?a detske pasty ho maji méne, protoze deti ji polykaji. a voda se samozrejme ne fluoriduje, z duvodu namitek nesvobody volby(kazdy by si mel vybrat jestli chce byt lecen a nebo nebyt, nemuze se to delat plosne.)


bublinka   |   ip:95.102.73   |   2010-01-29  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neboj,este sa budes tak bavit,az ti z toho bude zle


kachorra   |   ip:85.160.8.   |   2010-03-18  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja jsem chemik a opravdu musim rict pletete si jabka s hruskami.
Ano Fluor v ciste forme je zelenozluty plyn ktery je toxicky ale to neznamena ze ve slouceninach ma stejne vlastnosti :P Fluor je biogeni prvek to znamena ze se vyskytuje i v nasem tele napriklad kostech, zubech ale nikoli v ciste forme :D vzhledem k vysoke reaktivite to neni ani mozne protoz by se velice rychle sloucil. Takze clanek sux. Jinak jedno pravidlo nade vse. Vseho moc skodi. i tak zivotadarna voda vas muze nemilosrdne zabit pokud se dostane kam nema nebo je ji vic nez je zdravo :D a pisu tu snad kuli tomu ze by sme se mely obloukem vyhybat vode? NE! Nepisu.


KOsa   |   ip:213.168.1   |   2010-08-16  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud si někdo plete arzenik, tj oxid arsenu s kyaniem draselným (ciankali), pak mi nezbývá, než nevěřit ničemu, o čem se zde píše. Typický článek nevdělaného blba líného si získat relevantní informace.


gorg   |   ip:198.102.2   |   2010-10-12  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kritici paranoii z fluorizace by měly ve své kritice sami uvažovat konkrétní ionty fluoru ... jsou možná varianty fluoru (deriváty... jsem laik, terminologii plavu), ktere jsou v tele prirozene.. a pak varianty, ktere se lisi a mohou byt skodlive.. viz např. kyselina hexafluorokřemičitá ... nechápu, jak "odborníci" i odborníci mohou tvrdit, že např. kyselina hexafluorokřemičitá je to SAMÉ jako fluorid sodný. Evidentně obojí je variantou fluoru, ale to samé to určitě není a stejně tak by se mělo uvažovat z pohledu na zdraví. A pokud je kys. hexafluorokřemičitá používána v pitné vodě či zubní pastě bez jakéhokoliv testování na zdraví, pak je zajímavé uvážit, že je nechtěným produktem(odpadem) výroby fosfátů, takže je docela představitelné, že někdo se zbavuje toxického odpadu tím, že ho dává do pitné vody! :) Obzvlášť když jsem teď našel studie považující kys. hexafluorokřemičitou za vysoce toxickou.. rozdílnou od fluoridu sodného. Viz. např. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11233755


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-10-12  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gorg, nieje fluór ako fluór, presne ako vravíte.


duso   |   ip:195.49.18   |   2011-02-09  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve pozerám že v bidiši minerálke je 2.5mg/l fluoru :O
A tútot vodu pijem denne 2 l pričom bezpečná dávka je max 4mg denne som v šoku!


Flor . gosyviwe31   |   ip:188.167.7   |   2012-03-05  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem od našich vodárov, že pri úprave vody sa aj v SR pridáva Fluor!!!


Iveta . qomavudi3   |   ip:62.240.16   |   2013-10-13  (16:21)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mám z dětství zkušenost s fluoridovými tabletkami. Dostávali jsme je se sestrou od lékařky v 70.letech, abychom měli "zdravé zoubky". Jako dítě si na ty lahvičky dobře pamatuji. Předtím, jako dítě jsme měly opravdu hezké zuby, bílé, rovné bez kazu. Dodnes si pamatuji, jak paní zubařka svolala ostatní své kolegyně, aby se přišly podívat, jaké mám hezké zoubky. Byla jsem naučená dbát pečlivě na ústní hygienu. Po porodu prvního dítěte se mi začali tvořit kazy, se kterými si moje zubařka nevěděla rady. Kroutila hlavou, co to je "rachitické kazy"....Následovalo plombování, další malé kazy, další plombování (samozřejmě amalgám) a po porodu druhého dítěte už jsem neměla vzadu téměř zub bez opravy. Dnes už mám několik zubů méně a paní zubařka se na mě vždy podívá soucitně a neví si se mnou rady. Až dodatečně mi došla souvislost se "zázračnými" fluoridovými tabletkami v dětství. Moje sestra je na tom podobně, má už zuby "do skleničky" v poměrně mladém věku. Dnes již pastu na zuby s fluorem, zubní vodu ani sůl s fluorem nekupuji, ale ráda bych, aby si lidé opravdu zjistili souvislosti a těmto tabletkám se vyhnuli. Se zděšením jsem zjistila, že je natrium fluoratum stále v prodeji a maminky je stále dávají na doporučení lékařů svým dětem. Nadbytek fluoru má i jiné účinky, ne jen ten na stav chrupu. Zajímavé je, že mě se účinek na zubech projevil až cca po 15 letech, ale jsem přesvědčená , že dříve ovlivnil mou dětskou psychiku. Před tím jsem jako dítě byla vnímavá, perfektně mi pracovala intuice, měla jsem spojení s přírodou a ostatními bytostmi, zdálo se mi, že s celým vesmírem, anděli i bohem. Přestože jsem vyrůstala v ateistické rodině. Po tabletkách si pamatuji, že jsem byla submisivní, poslouchala jsem automaticky autority a jako bych ztratila intuici. Spojení se odpojilo. Dnes už je to naštěstí jiné, ale stále mám občas problémy se sebeprosazením. Sestra je na tom podobně. Zvláštní souvislosti? Nebo logické? Poznání se začne skládat jako puzzle.. Nechť se každý rozhodne sám, ale měl by mít k dispozici všechny informace. Krásný den a děkuji za tento článek.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Moudrý a záhadný Buddha dokument CZ dabing díl 1zajímavé skutečnosti

Dokument o budhovi !


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!

Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!

Ráž v tom má jasno

Dan Millman Čísla života

Dlh Slovenska 1,24 bilióna korún, respektíve 38 miliá...

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4769 s