22. August 2019
    
Galaktická rovina je husté gravitační pole. - Dolezite.sk

Galaktická rovina je husté gravitační pole.


  2009-01-27  (18:43)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Galaktická rovina je husté gravitační pole.

Rozhovor s Brentem Millerem: Blíží se posun pólů?

GK: Jmenuji se George Knapp a hlavní host toho večera bude Brent Miller. Brent Miller je technický typ. Vlastní více než 30 patentů v oblasti rozvoje, softwarů rozpoznávacích lidských rozhraní, aplikacích umělé inteligence, přenosových datových protokolů a mnoho dalších věcí, kterým bych pravděpodobně nerozuměl. Brent má celoživotní odevzdání veřejnosti, říká, že to, co založil a nazval "Horizon Projekt", dává dohromady výzkumný tým vědců a jiných výzkumníků, kteří zkoumají některé z největších mystérií a výzev, kterým čelí náš svět a podobně jako mnoho jiných lidí, Brent již tuší nějaké špatné vibrace co se týče toho, co by právě mohlo přicházet. Brente, jsi tam?

BM: Ano, jsem. Moje potěšení, že s tebou mohu účinkovat v dnešní show Georgi.

 

GK: Je skvělé tě tady mít. Takže asi bychom začali menším seznámením. Projekt Horizon. Co to je? Jak to funguje? A nejdůležitější otázka - proč bychom měli věřit tvým předpovědím, které mají nastat v ne-vzdálené budoucnosti?

BM: Tak, Horizon projekt si shrnul velmi výstižně. Jsme tým vědců a výzkumníků protidůkazů z téměř každého z hlavních vědeckých oborů a tyto lidi máme po celém světě. Proč byste měli věřit informacím, které shromažďujeme? Většina z těch informací co shromažďujeme, se právě zpřístupňují veřejnosti a jsou tedy veřejně přístupné pro většinu lidí. Ony nemají za úkol přesvědčit jedince, tucet nebo dokonce stovku, ale nejvyšší vědeckou špičku určující směr v mnoha oborech.

 

GK: Takže, vy shromažďujete informace a ty pak analyzujete. Předpokládám, že musíte vylézt ven a kopat a makat sami za sebe?

BM: Správně. Vědci skutečně chodí ven a vykopávají věci a my děláme mnohem více než to, že nečinně sedíme a sbíráme informace, které analyzujeme. My máme vědce, kteří létají za námi a my zase za nimi. Nedávno jsme přiletěli ze Středního východu, kde jsme natočili kompletní dokument s produkčním štábem. Zkoumali jsme jisté pradávné dokumentace. Šlo bezmála o 4000 dokumentů s některými z nejstarších předpovědí, které se mají stát skutečností právě v této době. My nečinně nesedíme a nepřicházíme s teoriemi. Ve skutečnosti, tohle byl důvod proč projekt Horizon vlastně vznikl. Byl doslova vybudován a designován k vyřešení některých nejsložitějších anomálií otázek.

 

GK: Už jste nějakou rozluštili?

BM: No, věříme, že jednu už jsme vyřešili a myslíme si, že jde velmi zásadní věc

 

GK: O co jde?

BM: Informace které máme, stojí na letech výzkumu a ty nás pak vedly k úsudku, že z fyzikálních důkazů, historické dokumentace a vědecké evidence nyní známe "cutting edge" technologii. Což znamená, že historie naší Země a naše nevyhnutelná budoucnost není to, co se normálně učíme ve školách. Tak například. Mnohé z toho čemu jsme se učili se týkalo tvrzení, že změny na Zemi jsou extrémně pomalé a udávají se řádově miliónech let. Společnost se učí tomu, že současná forma sedmi kontinentů vznikla rozpadem z jednoho velkého pra kontinentu do současné podoby a tento proces trval po stovek miliónů let. Avšak skutečný fyzický důkaz ukazuje, že tohle vůbec není náš případ, protože kontinenty se rozpadly a přemístily do příslušných pozic za velmi krátkou dobu doslova během několik stovek let. Ne po miliony let jak říkají vědci.

 

GK: Ok, jaký je pro to důkaz?

BM: Období mezi těmito masivními globálními kontinentálními přesuny jsou skutečně velmi dlouhá a trvají mnoho miliónů let. Ale mezitím, máte pomalou geologii a odtud pocházejí originální teorie, protože to je to, co vědci vidí. Oni ale neví, kdy se ta či ona událost udála. Nové vědecké evidence vlastně jen studují oceánské dno v tomto jediném příkladu. My jdeme dolů a studujeme dno oceánu. Vidíme, že morfologie oceánského dna prostě nesouhlasí s teorií "upořádání trvající miliony let" teorií. Ve skutečnosti šlo o prakticky okamžitý proces.

Uvedu příklad. Pokud Atlantický hřbet odděluje Evropu od Sev. Ameriky, což jsou dva kontinenty o rychlosti několika centimetrů ročně, pak můžeme snadno vypočítat vzdálenost zpět do doby, kdy tyto dva kontinenty byly jednolitě spojené. Jde o dobu mnoha milionů let. V tu dobu prostě do sebe pasovaly jako puzzle. To je oficiální teorie. Odtud pak přišli se svým prvotním odhadem. Ale jestli se od sebe Evropa a Amerika vzdalují, pak Pacifický oceán se zmenšuje a naopak.

A je starší. Zatímco novější Atlantický hřbet by měl na dně oceánu obsahovat novější vegetační a živočišný svět na dně a novější sediment (usedlinu). Když se podíváš na půdní sediment na dno Atlantického oceánu a porovnáte ho s teoreticky o miliony let "starším" - ze dna Pacifikého oceánu - měl by být vidět ohromný rozdíl ve stáří. My takový rozdíl prostě nevidíme. Ve skutečnosti jsou téměř identické.

 

GK: Opravdu by mě zajímalo, vidět ten důkaz Brente, protože jsem si jist, že geologové tam venku právě křičí do svých rádií, že se musíš mýlit. Ještě bych se pro jistotu zeptal. Ty tvrdíš, že proces, který oddělil kontinenty, byl rychlejší nebo si mýlíme v tom, před jakou dobou se to stalo nebo obojí?

BM: Z velké většiny šlo skutečně o okamžitou událost. Nebyla žádná pomalá migrace kontinentů směrem od sebe, ale náhlý katastrofický dopad globálního charakteru měnící severní a jižní pól Země. V podstatě posun pólů. To vytvořila nová odstředivá síla, která prakticky způsobila rozpad kontinentu a přemístění pevniny za dobu dlouhou asi jen pár set let na své nynější pozice. A jakmile se dostaly na své pozice, což trvalo jen pár set let, začal probíhat pomalý proces trvající poslední desítky tisíc let s pozicemi kontinentů, jaké jsou přesně dnes.

 

GK: Hádám, že je na místě otázka "co způsobilo pólový posun?" To navíc bude hlavním tématem dnešního rozhovoru, protože ty tvrdíš, že další pólový posun se blíží. Je to tak?

BM: Důkazy nasvědčují tomu, že náhlý fyzický posun pólu s radikálními globálními dopady přichází skutečně velmi rychle. Když myslím rychle, tak myslím skutečně rychle – během několika dní. A důkazy naznačují, jak si se zmiňoval, že stojíme na prahu, dalšího pólového přesunu. Může se to stát zítra nebo za 50 let, ale všechny důkazy, které jsme byli schopni nastřádat, naznačují, že by mohl další posun přijít velmi brzy.

 

GK: Chci se tě obecně zeptat na věci, o kterých jsme mluvili na začátku programu. Jak se díváš na všechna ta různá proroctví a předpovědi, Mayský kalendář, Nostradamus na všechno tohle o čem teď stále slýcháváme. Zajímal by mě tvůj názor na tyhle věci. Jestli se z toho stává samo-plnící věštba tím, že ty věci slyšíme pořád a pořád dokola nebo zase všichni ti věštci a jiní podobní byli ovlivněni něčím specifickým?

BM: Budu o tom v dnešním rozhovoru ještě mluvit, ale jednu věc zmíním již nyní. Ona pradávná proroctví i moderní proroctví vypovídají o tom, že pocházejí z rozdílných kultur, rozdílných zemí, rozdílných jazyků, rozdílných ér lidské historie a dokonce z jiných planet. A všechny ukazují na tento specifický moment v čase, na tuto část lidské historie a všechny říkají přibližně to stejné. Neříkají 100 rozdílných věcí, ale jednu podstatnou. A ta proroctví se navzájem neovlivňovala, jsou z jiných zemí světa, z jiných jazyků a táhnou se jako linie dlouhá přes 3000 let. Když toto vidíte, musíte se narovnat a dávat dobrý pozor, protože proč by jinak všechna říkala v podstatě jednu a tu samou věc? Protože ty, věci se již někdy uskutečnily.

 

GK: Kolik z toho na čem jsou tvoje předpovědi založené je věda a kolik toho je inspirováno proroctvím?

BM: Ve skutečnosti 100% toho na čem pracujeme v posledních pěti až šesti letech, je založeno na vědě. My jsme de facto vyčerpali všechny možnosti do takové úrovně, že jsme si již jistí, že k tomu dojde. Dokonce jsme obrátili pozornost k proroctvím, a co jsme zjistili, nás tehdy vůbec nepřekvapilo, že proroctví souhlasí s vědou, kterou jsme odhalili. My předpovědi řešili a budeme v tom pokračovat, protože předpověď se nejenže zdá, že odporuje vědě, ale ve skutečnosti mluví o událostech, které věda nikdy nemohla vědět.

 

GK: Už si se zmiňoval o Mayských proroctvích a Mayském kalendáři, který končí v r. 2012 a každý pak předpokládá, že to znamená konec světa. Z reálného hlediska – jak to, že to Máyové věděli? Máyové přece nebyli žádnou technologicky vyspělou společností. Žili v džungli ve středu Ameriky. Jak je možné, že pronikli do tohoto poznání před tisíci lety?

BM: My vlastně nevíme, jak získali své vědomosti. Víme ale, že jejich matematika, byla velmi pokročilá. Byla dokonce dál, než matematika kterou dnes používáme. Neměli počítače, takže nemohli spočítat věci rychle. Jejich kalendářní systémy, jsou mnohem přesnější a preciznější než ty, které používáme dnes. Opravdu netušíme, odkud mohli mít tyto znalosti. Pravdou je, že teprve před pár lety bylo stanoveno, že jimi citovaný "den zakončení éry" není ve skutečnosti konečný den. Je to den zakončení velkého cyklu, po kterém následuje nový - Nová éra / Nový věk. Cyklus končí 21. 12. 2012 a jeho konečný den odpovídá nejbližšímu bodu, kterého Země a naše sluneční soustava dosáhne vůči galaktické rovině, což bylo potvrzeno zatím jen našimi astrofyziky v průběhu posledních pár let za použití počítačových modelů. Takže, otázka jak toto mohli být Máyové schopni stanovit pár tisíc let dozadu je opravdu za naše chápání.

 

GK: Takže centrum galaktické roviny, je jaksi základem tvých předpovědí o přicházejících událostech, které nemusí být zrovna veselé. Říkám to správně?

BM: Správně.  A ono to již začalo. Galaktická rovina je husté gravitační pole. Čím blíž jsme jejímu středu, tím hustější se pole stává. Když, se dostaneš za polovinu, pole se stává méně husté. Není to papírově tenká linie ve vesmíru, ale vlastně spirálově točící se plocha, kterou obíhají všechny hvězdy naší galaxie - mléčná dráha. Naše sluneční soustava se svojí hvězdou "Sluncem" se cyklicky pohybuje nahoru a dolů s danou periodou. Polovina této periody je zhruba 11 500 let. A my se přiblížíme k tomuto bodu této půl-periody v příštích pár letech.

Díky způsobilosti roviny a naší sluneční soustavy trvá zhruba 20 let projít skrz. Nyní se nacházíme asi v půli cesty. Začalo to v roce 1998, kdy Země začala cítit efekty tlakové vlny neboli gravitační vlny z galaktické roviny působící na naší sluneční soustavu. Úplně první efekt, který jsme viděli, byla náhlá zástava „Chandlerova chvění Země“, což je velmi stabilní chvění, které se po stovky let neměnilo, ale od roku 1998 se chová doslova vztekle.

Další věc, kterou jsme pozorovali, bylo, že v roce slunečního minima, Slunce začalo chovat takovým způsobem, že tolik slunečních erupcí X-třídy jsem v životě neviděl. Popravdě pár erupcí bylo daleko za hranicí měřitelnosti pozemských satelitů a dva satelity to dokonce vyřadilo z provozu. V podstatě bylo nutné znovu definovat stupnici X-třídy. Ve skutečnosti se neví, jaká byla nejintenzivnější erupce, jelikož hodnoty vylétly mimo stupnice, ale odhaduje se, že by mohla být někde mezi X-28 až X-43.

 

GK: Takže změny, které se dějí na naší planetě, jsou výsledkem toho, jak naše sluneční soustava prochází skrz střed galaktické roviny?

BM: Ano. Nejbližšího bodu dosáhneme dne 21. 12. 2012.

 

GK: Myslel bych si, že by to muselo být opravdu těžké vypočítat. Jak jsi říkal, galaktická rovina není čára jako fotbalové hřiště ani nic podobného. Musí být enormní velikosti  a určit, kde přesně je ten střed by bylo pěkně složité. Nevíme, kde jsou hranice naší galaxie a ani její příčnou délku. Jak to ti Máyové mohli zjistit?

BM: To skutečně nevíme. Upřímně řečeno, stále nejsme schopni pochopit, jak mohli mít takové znalosti. Ale už i dnešní astrofyzika si umí spočítat, že se přiblížíme do 3 stupňů k centru galaktické roviny a poté se od něj začneme vzdalovat. Takže my jako sluneční soustava tam budeme mít největší gravitační sílu.

 

GK: Co je jiného na bodu v galaxii, kde se nacházíme teď? Co je ten fyzický rozdíl, který by ovlivnil naši planetu, pakliže se přemístíme do jiné části galaxie?

BM: To zní jako otázka "Co je galaktická rovina?". Úplně jsem to přeskočil, tak to se omlouvám. Astrofyzici v posledních letech došli k závěru, že každá aktivní galaxie má- spíše jen přiřazení kvůli absenci lepšího slova - "supermasivní černou díru" ve středu galaxie. Takže, jak se černé díry zvětšují, tak se otáčejí rychleji a dokonce i malé černé díry jsou absolutně pevný balík nahuštěných neutronů a jak se otáčejí rychleji a rychleji, stávají se více masivními. Vnitřek těchto větších černých děr se začne stávat více dutý, tím pádem větší černé díry mají 90% veškeré hmoty ve skořápce, která ji obklopuje. Pokud u takhle velkých děr začne rychlost narůstat ještě víc, tak také začnou nabírat více hmoty a vršek i spodek se otevře, protože rychlost otáčení je neuvěřitelně vysoká.

Neví se, co způsobuje nárůst otáčení k dosažení maximální rychlosti. Čím větší je, tím rychleji se otáčí. Takže, když se dostaneš k černé díře v centru naší galaxie, která má bilióny mil na šířku, vršek a spodek je "otevřený" vůči pozicím těles, které vlastně tvoří pás. V podstatě to není koule, je to plochý pás, který se otáčí. Gravitační vlna, která vyzařuje z této černé díry, formuje jakýsi disk (podobný gramofonovému LP), který se otáčí ve spojení s černou dírou. Gravitační vlna odtud vyzařuje v rovné ploše a pohybuje se v kruhu okolo černé díry. Všechny hvězdy v galaxii jsou přitahovány k této gravitační vlně. Nedávno se usoudilo, že galaxie jsou formovány tak, že prvně vznikne černá díra a pak se formují hvězdy, ale nevědí jak.

Hvězdy se zformují a pak se cyklicky pohybují, nahoru a dolů vůči gravitační rovině černé díry i kolem ní. Naše Slunce je jednou z takových hvězd. Pohybujeme se v rytmických cyklech nad a pod tuto rovinou. Tento rytmický cyklus je přesně ten cyklus, který Máyové dokázali spočítat a z toho určit, kdy rovinou procházíme a kdy z ní vycházíme. Máyové se o tomto zmiňují jako o temné trhlině a také poukazují, jak by řekli vědci, na atributy přemisťování směrem do černé díry. Einstein vypočítal, že pokud se přemístíte do černé díry, čas a prostor by se zdeformoval a vznikla by jakási dimenzionální trhlina.

Máyské legendy nám říkají, s odvoláním na tuto nadcházející dobu roku 2012, cituji: "Jakmile se čtvrtý roh Země posadí na temnou trhlinu, otevře se nebeský kosmický portál a uvězněné duše budou sklizeny." Ať už to znamená cokoliv, zdá se, že to naznačuje jisté souvislosti s temnou trhlinou, která obsahuje ohromnou gravitační sílu podobné té, jaká by byla vygenerována z černé díry. 

 

GK: Říkal jsi "duše budou sklizeny“?

BM: Ano.

 

GK: Tohle Máyové napsali? Vidíte nějaký vzkaz v tomto proroctví?

BM: Naše věda je založena na znalosti fyzických skutečností a tedy co vidíme je to, že věda podporuje fakt, že gravitační vlna z centra galaxie se točí a způsobuje, že hvězdy krouží nahoru a dolů, cyklicky přes a okolo galaxie. Dnešní astrofyzici si již jednotně uvědomili a ustanovili, že v centru každé galaxie je aktivní "supermasivní černá díra".

Před deseti lety byl koncept směšný a absurdní. Vůbec nevěděli, že ve středu galaxie nějaká černá díra vůbec byla. Pokud byste měli vybavení k prostoupení skrz černou díru, tak jejím proniknutím vlastně ohýbáte čas v prostoru. A tohle je ten typ systému, zdroj předpovědí, pomocí kterého hádám, že byla napsána pradávná proroctví. Důkazy, které máme, které chci tady prezentovat, jsou v první řadě věda a historie toho co se stalo v minulosti a poté až můžeme nahlížet na předpovědi.

 

zdroj: http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=3133Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Iron Maiden   |   ip:84.47.64.   |   2009-01-29  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zda sa mi, ze ten supervedec Brent Miller je asi absolventom nejakej osobitnej skoly. Taku fantaziu memam ani ked si dam flasu slivovice. Co nie je clovek schopny vymysliet, ak to bude zniet senzacne a este mu za to aj zaplatia. Neda sa nic robit. Business je business. Ibaze netreba sa nechat zmiat pomatenymi.


Adam   |   ip:88.212.1.   |   2009-01-30  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Daj si radsej tu slivovicu a chod sa vyspať...


Adam   |   ip:88.212.1.   |   2009-01-30  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aje neverim ani Brentovi...To je tiez len teoria...skade pozna konec Maya kalendara, ked nevie ani zaciatok?jana   |   ip:213.151.2   |   2009-01-30  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uvaznene duse= tela ludi


majo   |   ip:78.99.57.   |   2009-02-06  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uveznene duse budu sklizeny... pridu ufoni cez portal a si nas pozberaju co si pred milionmi rokov na zemi zasadili a bude ,, den vdakyvzdania" mnam


JankoHrasko   |   ip:91.148.16   |   2009-02-07  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preklad "duse budu sklizeny nie je presny"Majovia pojem upratovanie nepoznali je to skôr v polohe duse budu naporiadku.Aj ked palneta nieje pernamentny magnet prepolovanie nema absolutne ziadne fizikalne opodstatnenie-teoreticky moze nastat jeho posun v ramci tolerancie oscilacie palnety,dalej cierna diera tu nieje je na opacnej strane zabudlo sa na efekt zrkadla-fatamorgany-cierna diera v polohe udanej po poslednej "uprave"vyzkumu je mylna!21.12.2012 zacina len nový cyklus v preklade aj tvoj stolny kalendar konci 31.12..../a podobne to bolo u majov akurat ich kalendar bol povedzme ned rozmernom meritku.
Zite a pracujte kludne dalej zmeny samozrejme budu ale nie tie prezentovane ako katastroficke.Zmeny su sucastou vyvoja.


spamatacka laky   |   ip:194.160.2   |   2009-02-16  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja nic riskovat nebudem dam si v lete pivecko na plazi nejaku holku nahulim sa ako kozmonaut - snad si nemyslite ze tie klimaticke zmeny speju k dobremu pre nasu zem ,, skor ci neskor pride ku katastrofe - tesme sa s kazdeho dna ktory prezije so svojimi blizkymi ,, see you again in hell :D


Diego   |   ip:78.98.126   |   2009-02-23  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre iron maiden- keby si nemal v hlave nasrane tak by si vedel že chalan si to nevymyslel a že je to všetko pravda. Pre adama: moj zlaty ty musiš byt važne vytrety ked zadreš taku idiotinu a že ako vie kedy konči maysky kalendar, ty si važny adept na debila, ved ako vedely ake mali stare civilizacie pismo a proroctva??? Zeby mali napisi na stenach , pyramidach a popisane fosilne piliere ty mudroš.Ale ved čo ja tu vam dvom blbcom niečo vysvetlujem, ved vy pochopite ..... ty si drbni sluchatka a pusti iron maiden a ty adamko si radšej prečitaj niaku knihu ,napr: maysky kalendar a už sa ti nestane že trepneš taký bullshit


Floyd   |   ip:83.240.84   |   2009-03-21  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Přečte si ten článek celý - viz ten odkaz pod článkem.


Revolution Man   |   ip:217.31.32   |   2009-03-23  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco su ludia uzavrety vsetkym novym myslienkam, ved tento svet je tak nadherne zaujmavy a zahadny, ze cokolvek co sa nam zda nemozne, nemozme popriet. Ved kedysi si ludia mysleli ze Zem je doska.Nic vam to nehovori? Nehovorim, ze treba vsetkemu verit, ale skuste sa trochu otvorit novym myslienkam a aspon nad tym trochu pouvazovat nez to hned zavrhnete. Ja si myslim, ze nieco na tom bude, mayovia boli velmi zahadny narod, ved uvidime v roku 2012, ja sa uz nemozem dockat...


teepack   |   ip:92.245.8.   |   2009-04-06  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kvoli takym zabednenym skeptikom sme tam kde sme..nikde


Pomaranc   |   ip:78.99.121   |   2009-05-06  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak...


Karel   |   ip:88.103.40   |   2009-08-20  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Galaktická rovina není husté gravitační pole. Je to statisticky spočítaná rovina podle největšího počtu hvězd.


Luk   |   ip:217.194.1   |   2009-11-02  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ze všech teorií, sem zatím vždy vyčetl že se tento cyklus opakuje a život je tu furt ... vždycky když něco starého skončí nové začíná ....


Mishel   |   ip:88.212.6.   |   2009-11-02  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekne, zaujimave, otvorim si k tomu sampanske a budem na to pozerat s kamaratmi ci sa nieco stane, skoda, ze si to neviem potvrdit alebo vyvratit.
A pre diega:
Kym niekomu nadavas do debilov, pozri na svoj pravopis a gramatiku, si specialista (vedelY).diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

DANE, POPLATKY , DANE, POPLATKY , DANE, POPLATKY, POKUTY...

V bývalom režime bolo také úsmevné heslo : Príde doba že záhradka pred domom bude bunka kapitalizmu. Teda majiteľ záhradky je veľký nepriateľ štátu. Úsmevné ? – ani nie.


Bashar - Jak funguje teleportace

KONGRESMAN PŘIZNÁVÁ „CHEMTRAILS“

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Bitcoin pro začátečníky

Pravda o 11. 9.

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4546 s