25. August 2019
    
Genocída Katarov - Dolezite.sk

Genocída Katarov


  2011-03-27  (19:28)  |  Náboženstvo a mystika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Genocída Katarov

Prebrané, pôvodný článok napísal James MacDonald

Do takej hĺbky zločinov človek klesne

v mene náboženstva.

Lucretius (99-55 pnl)

De Rerum Natura

 

Tisíc rokov po jeho založení, hlavný prúd kresťanstva ešte stále súperil s inými náboženstvami v Európe a na strednom východe.  Často boli iné náboženstvá tak zmiešané s kresťanstvom, alebo kresťanstvo bolo tak zmiešané s nimi, že rímska cirkev to nemala ľahké rozhodnúť, či by mali byť prenasledovaní ako neveriaci, kacíri alebo schizmatici.  Katari boli jedným z takých prípadov.  V niektorých ohľadoch duchovne nasledovali manicheistov.  Manicheisti boli stúpencami Maniho, ca 216 až 276 nl, ktorý tvrdil, že je Svätým Duchom v inkarnácii.  Jeho viera bola založená na zoroastrianisme a gnosticizme a mala hlboký vplyv na rannú kresťanskú cirkev.  Treba si pri tejto príležitosti pripomenúť, že Svätý Augustín bol tiež desať rokov manicheistom. Toto náboženstvo bolo vyhlásené za kacírske keď kresťanská cirkev získala moc v rímskej ríši, ale to nebránilo tomu, aby rozkvitalo inde. Manicheizmus sa udržal v Číne až do jedenásteho storočia a v Turkestane až do trinásteho. 

 

V Európe sa prvky tejto viery tiež udržali, aj napriek tomu, že jej  prívrženci boli prenasledovaní.  Bogomili (Priatelia boha”), alebo Bulgari boli gnostické kresťanské sekty, ktoré rozkvitali v Trácii a v Bulharsku v 10. storočí.  Ich presvedčenie sa rozšírilo do celej Európy: do Talianska, severného Španielska, Languedocu, Francúzska, Nemecka a Flámska.  Bulgari odmietli uznávať trojjediného Boha a vysviacku, popreli učenie katolíckej cirkvi o zjaveniach, o krste dieťaťa, o svätcoch a o nepoškvrnenom počatí a podľa nich, materiálny svet bol vo svojej podstate zlý.  Odvodená náboženská skupina, ktorá sa stala známou pod menom Katari, rozkvitala v Languedocu (teraz južné Francúzsko) a na severe Talianska.  Katari nasledovali prísne asketický spôsob života a nebolo im ťažko priťahovať veľké skupiny nasledovateľov spomedzi ľudu, ktorý bol nasýtený korupciou miestnych cirkevných predstaviteľov, ako sa o tom písalo dokonca aj v záznamoch samotnej cirkvi.

 

Málo autentických poznatkov sa zachovalo o katarskom spôsobe života. Väčšina informácií o Kataroch bola zničená a to, čo sa o nich podávalo, pochádzalo hlavne z katolíckych záznamov.  Dalo by sa to prirovnať rekonštrukcii židovskej teológie na základe nacistických záznamov z obdobia holokaustu.  Akékoľvek tvrdenia sú prekrútené a neúplné.  Vie sa o nich toľko, že Katari boli askétmi.  Ich ministri a učitelia, tzv parféti, alebo tí čo sa dopracovávali k vlastnej dokonalosti, boli vegetariánmi.  Parféti si zvolili žiť skromne, zatiaľ čo si ochotným delením sa o bohatstvo svojich vedomostí vynahradzovali materiálnu chudobu.  Oddanosť svojej viere ktorú rímska cirkev hlásala, parféti preukazovali vlastným životom.  Nielen muži, ale aj ženy sa mohli stať parfétmi.  Muži často cestovali a zapájaním sa do nových spoločenstiev priťahovali ďalších silou svojho príkladu.  Na živobytie si zarábali súkenníctvom a inými remeslami.  Liečiteľstvo boli rozšírené medzi Katarmi, ktorí pokračovali v stopách Hippocrata v podrobnom štúdiu tela a jeho potrieb u človeka a u domácich zvierat.  Od nasledovníkov sa neočakávalo, že budú dodržiavať rovnaký stupeň odriekania na aký sa podujali parféti.  Nasledovníkom bolo dovolené jesť mäso a udržiavať pohlavný styk. Katari nemali vysokú mienku o inštitúcii manželstva.  Nevideli problém v kontrole pôrodnosti a v mimoriadnych okolnostiach pripúšťali potrat. 

 

Nesúhlas katarskáho presvedčenia s rímskou cirkvou spočíval v mnohých bodoch.  Katari boli toho názoru, že ak je pohlavný styk prijateľný pre oboch partnerov, potom by nemal byť neprijateľným Bohu.  Odmietali brať prísahy. Neuznávali potrebu cirkevnej hierarchie na to, aby sa človek mohol spojiť s Bohom.  Verili v reinkarnáciu.  Nevideli problém s vyberaním primeraných úrokov za úver.  Katari nestavali kostoly.  Nesúhlasili s nahromaďovaním pozemkov a s násilným vyberaním desiatkov rímskou cirkvou.  čo v súvislosti s nimi najviac vadilo orgánom katolíckej cirkvi bolo to, že Katari študovali Bibliu.  Druhým ich takzvaným priestupkom bolo, že považovali ženy za rovné mužom.  A tretím bolo ich úprimné presvedčenie, že rímska cirkev sa postupom času nielen spreneverila Bohu, ale poddala sa nutkaniu Satana.

 

Katari sa sami považovali za kresťanov.  Riadili sa podľa Nového Zákona, hlavne podľa Jánovho evanjelia a k Otčenášu pridávali slová Pretože Tvoje je kráľovstvo i moc a sláva, na veky vekov.” (čo rímska cirkev prehlásila za dôkaz ich kacírstva, až kým aj sama neprijala toto ukončenie). Veriaci boli všeobecne nazývanými dobrými mužmi” a dobrými ženami”, alebo dobrými kresťanmi”. Meno Katari” im bolo pôvodne dané cirkvou na urážku, ale ľudia predpokladali že bolo odvodené od gréckeho slova pre čistý” a ujalo sa.

 

Keď Svätý Bernard navštívil Languedoc v roku 1145, v prvom rade si všimol nehanebnú korupciu v radoch vlastnej cirkvi.  O Kataroch poznamenal, že ich morálka bola čistá, a že žiadne bohoslužby nemohli byť viac kresťanskými ako boli ich.  V roku 1205 sa cirkevný predstaviteľ Dominik Guzmán podujal previesť Katarov na rímsku vieru.  Jeho kázne sa preslávili pre ich trápny neúspech.  Keď tento prístup zlyhal, cirkev sa rozhodla vstúpiť do otvorenej debaty s Katarmi.  Návrh na diskusie prešiel, nakoľko sa rímski predstavitelia domnievali, že budú mať schopnosti ponížiť katarskú opozíciu intelektuálne a tým sa uľahčí masový prechod Katarov na rímsko-katolícku vieru.  No ani to sa nestalo a rímskej cirkvi sa pri tejto príležitosti iba podarilo odhaliť rozsah priepasti ktorá existovala medzi ňou a všeobecnou verejnosťou.  Keď sa veľká šľachtičná, pani Esclarmonde z Foix, ktorá bola parfétom, pokúsila hovoriť počas formálnej diskusie medzi predstaviteľmi rímskej cirkvi a predstaviteľmi Katarov, zástupca rímskej cirkvi ju napomenul: Venujte sa Vášmu tkaniu, pani.  Nenáleží Vám hovoriť v debate tohto druhu”.  Takéto chovanie zo strany cirkvi voči osobe tak váženej ako bola Esclarmonde mohlo mať len opačný účinok, ako sa mienilo dosiahnuť jej urážkou.  V každom prípade rímskej cirkvi sa nielen opäť nepodarilo zabezpečiť hromadný prechod na svoju vieru, ale dokonca nepresvedčili o sile svojich dôkazov vôbec nikoho.  Vtedy sa zrodilo rozhodnutie o nasadení ráznejších opatrení proti Katarom.  Dovolávajúc sa Kristovho mena, Guzmán im čoskoro sľuboval otroctvo a smrť.

 

Čiastočne vďaka príťažlivosti učenia Katarov a čiastočne v dôsledku korupcie katolíckej cirkvi, stále viac a viac ľudí v Južnom Francúzsku opúšťalo rímsku cirkev a pridávalo sa ku Katarom.  Tento vývoj vzbudzoval rastúce obavy v kruhoch rímskych cirkevných hodnostárov.  Pápež Innocent III našiel pohodlnú zámienku v roku 1208 a nariadil križiacku výpravu proti Katarom.  Križiakom sa udelili rovnaké výsady ako tým, ktorí bojovali proti Moslimom.  Vraždenie Katarov, rovnako ako zabíjanie Moslimov, vraj zabezpečilo vrahom najvyššie miesto v nebi.  Armáda sa zhromaždila pod velením cisterciánskeho opáta z Cîteaux.  Desiatky tisícok križiakov narukovalo, hlavne zo severného Francúzska. Účastníci boli hladní po ničení a vykrádaní vyspelejšieho juhu, zatiaľ čo sa im vopred sľúbilo odpustenie hriechov a že vraj budú mať zabezpečené miesto v nebi.  Boli križiakmi v pravom zmysle toho označenia, nosili križiacky kríž a užívali všetky výsady, ktoré sa tradične udeľovali takzvaným božím bojovníkom, ako je ochrana tovaru, pozastavenie dlhov a tak ďalej.

 

Dňa 22. júla 1209 dorazili do mesta Béziers, na okraji oblasti Languedoc, kde katarstvo rozkvitalo.  žilo tam asi 200 Katarov medzi omnoho väčším počtom obyvateľov sympatizujúcich katolíkov.  Križiacka armáda vyplienila mesto bez rozdielu, zatiaľ čo sa obyvateľom mesta podarilo uniknúť do svätyne kostolov. Cisterciánskeho opáta-veliteľa sa pýtali, ako rozoznať Katarov od katolíkov.  Jeho odpoveď, zaznamenaná neskôr jeho cisterciánskym kolegom, preukazovala neochvejnú silu jeho viery: Zabite ich všetkých, Pán rozpozná vlastných”. Dvere kostola Svätej Márie Magdalény boli rozbité a tí čo hľadali ochranu za nimi, boli zmasakrovaní.  7000 ľudí zomrelo vo vnútri kostola, vrátane žien, detí, kňazov a starých ľudí.  Inde mnoho tisíc ďalších bolo zmrzačených a zabitých.  Väzňom boli vylúpnuté oči, boli vlečení za koňmi a používaní ako cvičné terče.  Mesto bolo vyhladené.  Arnaud, opát veliteľ výpravy písal jeho nadriadenému, pápežovi: Vaša Svätosť, dnes, dvadsať tisíc občanov podľahlo ostriu meča, bez ohľadu na hodnosť, vek, alebo pohlavie.”  Iné mestá nasledovali.  Neskôr Križiaci zjemnili svoju metódu.  V Carcassonne vyhnali obyvateľov z ich domovov s jednodenným náskokom na to, aby mohli vykradnúť ich obydlia v pokoji.  Arnaud napísal pápežovi vysvetlenie, prečo pri tejto príležitosti nebol nikto zabitý.

 

Simon de Montfort, nový vojenský veliteľ, mal ďalšiu techniku.  Keď bramský hrad padol v roku 1210, dal 100 väzňom odrezať časť nosov, vyrezať im pery a vylúpnuť im oči.  Jedného muža ponechali s jedným okom, aby videl na cestu.  S rukou na ramene človeka vpredu, s jednookým mužom v čele, dlhý rad takto oklieštených väzňov cupkal do susedného mesta, aby tam predložili vlastný dôkaz nevýslovného milosrdenstva Ríma.  V ďalších mestách de Montfort nariadil hromadné upaľovanie.  Pápež ktorý bol informovaný, vzdával vďaku Bohu. 

 

Správanie samotných Katarov sa podobalo legendárnemu správaniu ranných kresťanských mučeníkov.  Na Minerve cisterciánsky Vaux de Cernay poznamenal, že ich nebolo treba hádzať do ohňa, pretože išli dobrovoľne.  Ich slovami bolo: Ani smrť, ani život nás nemôže odlúčiť od viery s ktorou sme spojení.”  Ich správanie urobilo dojem na niektorých z ich prenasledovateľov, ale nie dostatočne na to, aby sa vyvinuli vážnejšie problémy s ich ďalším zabíjaním.  Na Lavaur, 400 bolo upálených s veľkou radosťou”, ako de Cernay poznamenal. (Križiaci všeobecne upaľovali ľudí zaživa s veľkou radosťou - cum ingenti Gaudio).  Jeden parfét sa údajne vzdal svojej viery.  Ostatní zomreli v tichosti.

 

Po stopách opáta z Cîteaux, iní cirkevní hodnostári sa tiež stali horlivými účastníkmi vyhladzovania viery ktorou sa cítili byť ohrozenými.  Popredné miesto medzi nimi má Folquet z Marseilles, biskup z Toulouse, ktorý sa teraz počíta medzi svätých. Dominik Guzmán je ďalším.  Síce sa mu nepodarilo dobrovoľne presvedčiť jediného Katara, ale zato dodržal svoj sľub priniesť im otroctvo a smrť.  Teraz je uctievaný ako Svätý Dominik a mnohí kresťania ho považujú za jedného z najvýznamnejších svätcov ktorí kedy žil.

 

Križiacke výpravy proti Katarom zintenzívneli pod ďalším pápežom, Honoriom III.  Tu je popis ako ho podali svedkovia križiackych masakrov v roku 1219 v Marmonde, meste s približne 7000 obyvateľmi. Udalosti ktoré sa tam udiali otriasli aj spojencami križiakov:

 

... teror a masaker sa začal.  Šľachtici, panie a ich malé deti, muži a ženy, vyzlečení do naha, všetci boli oklieštení a rezaní na stužky horlivými hranami meča.  Mäso, krv, mozog, trupy, končatiny a tváre boli rozťaté na polovicu, pľúca, pečeň a črevá vytrhnuté a zahodené – ležali na otvorenom priestranstve, akoby napršané z neba.  Zem i bažina boli nasýtené červenou krvou.  Jediný muž alebo žena neostali nažive, ani mladý, ani starý, žiadna živá bytosť, snáď len s výnimkou dákeho dobre ukrytého dojčaťa.  Marmond bol zrovnaný so zemou a čo z neho ostalo, bolo spálené ...

 

Vyšli pokyny na vyrubovanie nových trestov za kacírstvo.  Honorius povolil ustanovenie nového cirkevného radu pre Dominika Guzmána. Pomenovali ho Dominikáni”, podľa neho.  Na oplátku Dominikáni založili inkvizíciu. V roku 1233 ďalší pápež, Gregor IX, poveril dominikánsku inkvizíciu so záverečným riešením: úplnou genocídou Katarov. K snaženiu sa čoskoro pridali aj Františkáni.  Katarstvo bolo do konca štrnásteho storočia prakticky vyhubené. 

 

Pred križiackymi výpravami Languedoc bol najcivilizovanejšou krajinou Európy, v ktorej sa vzdelaniu pripisovala nezvyčajne vysoká hodnota.  Väčšina obyvateľstva bola gramotná a svetská literatúra z miestnych zdrojov bola tam rozvinutá skôr, ako kdekoľvek inde v Európe. V oblasti všeobecne vládla náboženská znášanlivosť.  Židom sa priznávali bežné občianske práva.  Kraj sa stal domovom dvorskej lásky, poézie, romantiky, rytierstva a trubadúrov.  So zjavnou výnimkou väčšiny katolíckych kňazov, ľud dával prednosť skromnosti a jednoduchému spôsobu života pred sebectvom a predajnosťou.  Dokonca aj niektorí rímski kňazi boli Katarmi.

 

Konečným výsledkom celého tohto cirkevného snaženia bolo zmasakrovanie približne pol milióna ľudí, mužov, žien a detí.  Zhodou okolností, vyhubením Katarov vyhasla aj rozvinutá kultúra trubadúrov.  Zabití vzdelaní a znášanliví vládcovia boli nahradení pomernými barbarmi zo severného Francúzska ochotnými podriadiť sa cirkvi.

 

Ako sa proces vyhladzovania Katarov dokonával, cirkev mala v rukách presvedčivé dôkazy, že vytrvalá kampaň genocídy prináša požadované výsledky. Dejiny súčasne zaznamenali prvý prípad križiackej výpravy vo vnútri samotného kresťanstva a cirkev nadobudla mašinériu inkvizície s jej dvomi výkonnými orgánmi, radmi Dominikánov a Františkánov, ktorí boli kedykoľvek pripravení k nasadeniu.

 

Katari boli vyhubení aj v inde.  Masové upaľovanie sa konalo v Montwimeri, v oblasti Champagne v roku 1239, v Plaisance v Lombardii v roku 1268 (28 naložených vozov), a u Verony v roku 1278.  Zo sekulárneho hľadiska Katari neškodili nikomu.  V Languedocu sa ich osud trúchli do tohto dňa. 

 

Nie je ťažké nájsť rímsko-katolícke úrady, ktoré dodnes ospravedlňujú túto cirkevnú genocídu a trvajú na tom, že v nej cirkev konala s najlepším úmyslom. Nájde sa aj súčasný lexikón kacírstva schválený rímsko-katolíckym cenzorom, aj Westminsterom, ktorý ospevuje Guzmánove hrdinské výkony bratskej lásky”. Jeho zlyhanie ako kazateľ sa nespomína, ani tá skutočnosť, že sa ani trikmi, ani mučením nepodarilo donútiť jediného parféta, ak vôbec niekoho z Katarov, vzdať sa svojej viery.  Niet tam jedinej zmienky o tisíckach mŕtvych Katarov, alebo iba celkom zahmlene: Dlhá a náročná úloha konečne priniesla úspech a na konci štrnásteho storočia Albigénstvo, spolu so všetkými ostatnými formami Katarstva prakticky zanikli.”  No príležitosť odsúdiť Katarské presvedčenie sa neminie: Toto proti ľudské kacírstvo by porušením posvätnosti rodiny znížilo ľudstvo na stádo nečistého dobytku ...”.  

 

Na rozdiel od prenasledovania židov, náznak výčitiek svedomia alebo ľútosti v súvislosti s genocídou Katarov by bolo treba v literatúre akéhokoľvek druhu hľadať a vo filmovom a divadelnom umení sú prakticky neviditeľné. Tieto udalosti ovplyvnili osud Európy a vojny na základe ľudskej chamtivosti ale pod kepienkom náboženských rozbrojov pokračujú naďalej, novšími metódami.

 

 

Z angličtiny preložila Corascendea, Moderný učiteľ poznania Katarov.

 

 

 

Pôvodný článok od autora James McDonalda si môžete pozrieť v angličtine tu:

http://www.badnewsaboutchristianity.com/gbe_cathars.htm

 

                                          

Testament Katarov

 

http://www.dhaxem.com/international.asp

 

 

 

 

 

 

© 2010 - 2011 Všetky práva vyhradené

 

 


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
eM   |   ip:91.127.72   |   2011-03-28  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z tej doby genocídy pochádza aj slávny výrok pápeža: "Pozabíjajte ich všetkých, Boh si svojich pozná." Je to napísané na dekréte, kde obyvatelia jedného z miest nechceli vydať Katarov. Dekrét je oficiálna odpoveď Vatikánu na situáciu...


joplins   |   ip:95.209.24   |   2011-03-28  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eM..
keby si cital ten clanok ,, tak by si vedel,ze to tam napisane je!!
ale dobre aj tak..


iz   |   ip:95.103.19   |   2011-03-28  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetky polointeligentne skupiny ktore maju cast kolaca zo svetovlady vzdy kontroluju situaciu a prisposobuju sa jej, nakolko maju stale pomerne velky naskok vo vedomostiach o tom co ako funguje v nasom svete.
Ak v stredoveku zabijali, teraz Nas len psychicky mrzacia, LEN pisem preto, lebo sa vacsina z nas necha.
ale dobre aj tak..


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-29  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som zas čítala, že katari, ako novovzniknutá sekta, vyvolávali rozbroje, búrili sa, dokonca zabíjali a ľudia boli sami znechutení nečinnosťou katolíckej cirkvi a chceli, aby situáciu riešila. Nakoniec katari sa stali aj jednou z príčin vzniku inkvizície...
joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-03-29  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LENKA B

a ja som zasa cital,,a to v biblii ,ze vysoky hodnostari a knazi,,obleceni v dlhych robach ,,zijuci v prepychu a tesiaci sa ucte a respektu obycajnych ludi,, sa rozhodli a to stoj co stoj,,zabit jedneho chudobneho tesara ktory o sebe vyhlasoval ,ze vlaj je Bozi syn..

no teraz si to predstav.. tak studovani ludia..bohabojny(popritom aj bohaty) ..vazeni..a mudri.(vo svojich ociach) a na druhej strane ,,obycajny tesar.. a on sa robi rovnym Bohu?? to akoze co je??

a este si na seba strhuje aj ucenikov.. NOVU SEKTU ZALOZIL.. podkopal ich moc..

tak toto nie..
naraficili to na neho..udali ho vysokej moci.. a nakoniec aj dosiahli jeho smrt..

no ale co stakym,,sektaromm,takych tu uz bolo..

a my ako spravny veriaci,,vieme,ze len institucie,,dlhoveke.. vzdelanie.. skoly.. bohatstvo..a dostojnost..
tradicie.. len oddial moze pochadzat pravda.. a keby nejaky mesias mal prist,,tak urcite len v slave obrovskej,, v moci a sile.. a zlate..

A NIE Z MASTALE!!

no nic..nastastie to dobre skoncilo.. smrt vsetkym sektarom!!

toto je verzia o Jezisovi,,od farizejov a saduceov..
PS nepripomina ti to nieco a niekoho??


eM   |   ip:81.89.59.   |   2011-03-29  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins:
mas pravdu clanok som necital, ale na historii Katarov sa da poukazat na jednanie cirkvi nie ako zastupca Jezisa na Zemi, ale ako politicku organizaciu...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-30  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins - ale Ježiš Kristus nechodil a nevraždil ľudi po dedinách.

eM-a bez tejto "politickej organizácie" by možno tvojich predkov vyvraždili rôzne vzbúrené sekty, alebo moslimovia. Bez cirkvi by sme nemali to, čo máme - Europsku civilizáciu. Trocha vďaky by nezaškodilo.

Aj v cirkvi su ludia hriešni, lebo je odrazom spoločnosti - tych treba pomenovať a odsudiť, ale bez nej by si nikdy o žiadnom Ježišovi Kristovy a o Biblii ani nepočul a nehral sa tu teraz na dedka vševedka, nedochádza ti?

Okrem toho, prečo by cirkev mala byť organizácia uplne bez akejkolvek moci? Aby všetku moc prevzali slobodomurári komunisti, nacisti a spol? Kto by chranil tie tvoje ľudske prava? USA na čele so "satanovou synagogou"? Raz ešte možno budeš plakať za tou cirkvoujoplins   |   ip:188.177.1   |   2011-03-30  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka.b

to je diskutabilne ci bysme tu neboli bez katolickej cirkvi..to ze to tu drzali tisicrocia pod kontrolou este neznamena , ze keby tu neboli oni.. tak by sme si neporadili,,je tak??

mozno by sa vytvorila nejaka unia ludia by sa branili ako za svetopluka,, ci vlastne aj rimska risa si branila podrobene narody... neboli to len kriziaci co branili mohamedanom v dobyvani.. co ty na to??

a tomu ,ze jezis nechodil a nevrazdil, somnepochopil..
jasen ze nie.. no neviem ako si to myslela.. ja som narazal nkatolikov co chodili a vrazdili,,najprv kriziacke vypravy do vonkajsieho sveta a potom uz aj na domacej pode.. vrazdili proste vsade kdde sa dalo..


Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-30  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: zasa selektivna slepota? Dejiny pisu vitazi a kedze cirkev katarov vyhladila musela si to zdovodnit. S trochou stastia o nich mohli pisat aj to ze zrali male deti, len aby sa nasiel dovod.

Aby som teda ale zhrnul Tvoj pohlad na cirkev, tak na jednej strane uznavas ze sa robili spnavosti a poriadne, ale ucelo svati prostriedok a teda je to uplne v pohode?

A k tej ochrane ludskych prav - cirkev to nejako robi a najma robila?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-30  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins -Tí "vraždiaci katolici" ti ale v stredoveku zachranili prdel. Dnes by si tu možno nepisal.
Ďalšia vec - to je jedno, že vďaka cirkvi tu sme, však možno by sme tu boli aj bez nej - to ma byť akože čo. Možno by sme boli a možno by sme neboli. Mne vychadza pravdepodobnejšie, že by sme neboli, keďže cirkev našu civilizaciu kompletne vybudovala (školstvo, umenie, architektúra, pismo, vzdelanosť, socialne siete - nemocnice, charita apod., právo atd atd.) Ja môžem napisať - no a čo, že moja mama je moja mama, ved mohol to byť aj niekto iny. To je logika ti poviem.


volej   |   ip:80.87.214   |   2011-03-30  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, krovak:

cirkev, teda ak hovorime o RKC je dolezita preto, lebo strázi pravdu o Bohu. To je to najdolezitejsie čo robi. Siri evanjelium medzi ludmi a mnoho ludi - misionari aj fyzicky pomahaju okrem hlasani pravdy.

Vsetko hmotne, politicke atd. je zneuzitelne ludskou naklanostou k hriechu a urcite sa v kazdej oblasti najde člen cirkvi, ktorý zlyhal.

Ale podla zlyhania človeka (aj ked clena cirkvi) nema nikto právo zavrhnut aj vsetko ostatne (dobré a pravdive pre ziskanie zivota večného)


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-30  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A k tej ochrane ludskych prav - cirkev to nejako robi a najma robila?

A ty si odkial spadol krovak? Z galaxie Y? Cirkev nielenže chranila ludske prava, ale celu tuto koncepciu aj vybudovala a zaradila do pravneho systemu – Europsky pravny system totiž vznikol z rimkskeho práva a kresťanskeho učenia. Aj na našom uzemi v 9.stor. pravne kodexy spisovali Cyril a Metod

Dejiny pisu vitazi a kedze

Presne tak a kedze dlhe roky boli viťazmi komunisti, teraz zase slobodomurari, tak sa už trocha oslobod od tej propagandy a začni skumať naozajstnu historiu. Ved tie nezmysli, čo sa špinia na cirkev, to je už až chorobne a uplne iracionalne, najmä ked jej vlastne všetci vďačime za to, že tu vôbec sme a môžeme na ňu špiniť.

Čo sa tyka špinavosti. Vieš si predstaviť, ako by sme v stredoveku ako civilizacia prežili, keby sme nezabili ani jedneho človeka, ani toho kto by sem prišiel s puškou a s delom? Ved bud aj trocha realista. Od cirkvi očakavaš nejaku absolutnu dokonalosť – ale aj cirkev su len ludia, ktori môžu urobiť aj nejake chyby.Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-30  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  volej: to je prave zasadny rozdiel medzi chapanim takejto organizacie. Ty sa na nu pozeras ako na nieco co zalozil Jezis Kristus a co je tym padom ciste a dokonale. A to aj ked su clenovia aki su.
Moj nazor je taky, ze keby sa Jezis osobne vratil tak by svoju organizaciu zavrhol, alebo ju reformoval zeleznou palicou a scvrkla by sa na male percento velkosti aku ma teraz.
O sirenie evanjelia misionarmi by som tiez radsej pomlcal lebo nie je tak davno co sa to dialo ohnom a mecom a viac ako o sireni bozieho slova to bolo o sireni europskej kultury, ktora sa casto ukazala ako nevhodna pre danu krajinu.


Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-30  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: ako som pisal volejovi - pises to v poslednej vete cirkev tvoria nedokonali ludia, takze ani ona nie je dokonala.
Ak sa ti zda normalne, ze kvoli odlisnemu presvedceniu a "poburovaniu" vyvrazdim cele mesto tak sa asi nemame prilis o com bavit. Ak si pamatas ja uznavam ulohu cirkvi v historii europy, ale nemusim sa preto tvarit ze nerobila chyby a obranovat kazdy jej krok.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-30  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maš pocit, že sa tvarim, že sa nestali aj chyby? No jej prinos bol určite väčši, pre nas - Europanov uplne zasadny.

Ešte ku tym katarom: snažili sa odvratiť ludi od cirkvi, za Boha považovali aj satana ako rovnocenny princip a cirkev im cele jedno storočie dala pokoj. Cirkevnych delegatov, ktory k nim boli vyslany zavraždili. Potom, ked sa situacia stala už neunosna, sa to rozhodla cirkev riešiť - na to nech si už urobi nazor každy sam

Joplins - niečo som našla ku tym katarom:


Heréza

Katari je označenie súhrnné, podobne ako o dvesto rokov neskôr nazvú všetkých kacírov v Čechách husitmi. Ako husiti, i katari mali viacero smerov. No nielen to. Nemali žiadnu pevnú hierarchiu ani doktrínu, len niekoľko spoločných prvkov. Každá komunita si všeličo vysvetľovala po svojom.

Spoločnými prvkami boli predovšetkým viera v ženský princíp a reinkarnáciu. A tiež akási forma sviatosti, známa ako consolamentum. Mohli ju obdržať muži i ženy. Po prijatí consolamenta sa z nich stávali parfaits, tj. Dokonalí. Parfaits boli v podstate potulní kazatelia, konajúci sviatosti pod holým nebom. Chodili vždy po dvoch, často rovnakého pohlavia, z čoho nevyhnutne vzniklo podozrenie zo sodomie. Že pútnici boli prakticky len muži, nikoho nepohoršovalo.

Priblížme si trochu katarské idey a náboženské princípy. Katari boli dualisti, ako všetci kresťania. Verili v súperiace princípy dobra a zla. Túto dichotómiu však doviedli ďalej, súperiace princípy boli aj duch a hmota. Kým duch sa považoval za dobrého, hmota bola považovaná za zlú. Pretože bol duch uprednostený, dôležitá bola gnóza, teda vlastná božská skúsenosť. K tej ale nebolo treba hmotných prostredníkov, a teda podľa katarov bola celá cirkev zbytočná. Ba čo viac, zakladala si na zlate a prepychu ako na forme uctievania Boha, teda na hmote, čím bola od základu zlá.

Katolícka doktrína káže veriť v jedného boha, ktorému je jeho protivník Satan podriadený. Katari ale verili v nezmieriteľnosť princípov a ich rovnováhu. Teda ani boh nemôže byť jeden, ale dvaja, ktorých postavenie a moc je približne rovnaké. Prvý z nich, dobrý boh, mal čisto duchovnú podstatu, bol skôr nepoškvrneným tieňom hmoty. Bol princípom lásky. Druhý, zlý boh, mal hmotnú podstatu a prejavoval sa silou, ktorej prejavom je materiálne stvorenie. Skrátka, celý vesmír bol prejavom boha uchvatiteľa, ktorého volali Rex Mundi - kráľ sveta.
A čo sa týka Ježiša, ten nemohol mať telesnú podstatu, pretože bol prejavom čistej, esenciálnej lásky. Duchovný princíp ale nemožno ukrižovať. Preto podľa katarov bolo uctievanie mŕvoly pribitej na dbe prekrížené drevá celkom zbytočné.

Napríklad hoci nad sexualitou sa privierali oči, plodenie detí bolo prejavom sily. Preto sa bežne praktizovali potraty a kontrola pôrodnosti. Katari boli vegetariáni a ich život sa mal vyznačovať jednoduchosťou a oddanosťou.

Po celé 12. storočie sa katolícka cirkev snažila prinavrátiť katarov späť. Neúspešne. Na začiatku 13. storočia sa zdalo, že v kniežatstve Razes úplne nahradí katolícku vieru, ktorá tam do tej doby bola dominantná. Pápež Inocent III. Sa spočiatku snažil konfliktu snažil vyhnúť, sily potreboval inde. Preto do Razesu vyslal Dominika de Guzmána, budúceho svätca. Dopadol však rovnako ako polstoročie pred ním sv. Bernard. (zavraždený)


Měli jedinou svátost "útěchy", která se vysluhovala pouze jednou v životě. po jejím přijetí praktikovali asistovanou sebevraždu. Nedokonalí adepti mohli praktikovat jakoukoliv sexuální aktivitu - pokud byla neplodná. mohli lhát a hlavně páchat cokoliv, neboť svět si zaslouží brzký zánik.

Heretici zde působili nebezpečnou destabilizaci. Ale nejen to - sebevražda a zákaz rození odsuzovalo lidstvo k zániku. Proto následovala velmi tvrdá vládní opatření a vzplály i hranice (takový trest určovalo již římské právo za urážku majestátu a podvratnou činnost). Bohužel lidové lynčování a nelišné represe zasáhli prosté lidi, kteří se hlásili ke katarství z neznalosti nebo strachu (v místech s převahou heretiků). Pro přesné stanovení, kdo je katar a kdo ne, bylo třeba zkoumání náboženského učení. Církev proto zasáhla, aby vyjmula tuto oblast z rukou světské moci, neboť takové šetření mohli provádět pouze teologové. Věc byla svěřena nejprve biskupům, avšak neúspěšně. Biskupové měli totiž četné místní vazby a rovněž nebyli schopni obstát v teologické disputaci. Dalšího pověření se dostalo cisterciáckým teologům vyslaným Římem, ale ti byli od heretiků a ghibellinů často z politických motivů masakrováni. Vražda papežských legátů (hraběte Rajmunda VII.) vedla dokonce k tzv. křížové výpravě proti Albigenským. Proto se papež rozhodl pověřit tímto úkolem nové žebravé řády: františkány a zvlášě dominikány, kterým řehole předepisovala studium a kazatelskou činnost. Mniši byli lidmi oblíbení a dokázali se postavit vůči praktickému znevažování života.

Inkvizice nebyla pravým tribunálem, avšak komisí expertů, kteří určovali, kdo je heretik a kdo ne. Přijímali také znovu mezi křesťany ty, které přitáhla hereze z neznalosti, strachu, fascinace a poté se káli. Vůči zatvrzelým nemohla církev dělat nic; ty přenechávala běhu světské spravedlnosti.Inkvizice tedy zachránila více lidí od "světského ramene" než mu vydala.Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-30  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: uprimne povedane Tvoja prva reakcia mi tak vyznela (hyperbolizovane "hajzlici to boli a este aj inkviziciu sposobili") ;-)


krovak   |   ip:80.87.214   |   2011-03-30  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak musis rozlysit dve veci: Na duchovnu zalezitosti ohladom Boha má RKC PATENT na pravdu a samotny Boh jej toto právo dáva (ak veris ze v biblii je pravda)

Ak si ateista tak potom na zaklade toho co pises mas plne právo nazerat na cirkev tak ako nazeras. Vsetko tomu nasvedcuje ze mas pravo... ale ako pise LENKA B: hladaj zrnka pravdy a najdes ich.

Keby prisiel Ježiš, tak by bolo v prvom rade kazdemu jasne čo je hriech a čo hriech nie je a nepotreboval by ziadnu palicu ani bič. Luďia by sa sami rozhodli ktorou cestou sa vydaju: 1. s Bohom (s láskou)

2. bez Boha (bez lásky)


krovak   |   ip:80.87.214   |   2011-03-30  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak musis rozlysit dve veci: Na duchovnu zalezitosti ohladom Boha má RKC PATENT na pravdu a samotny Boh jej toto právo dáva (ak veris ze v biblii je pravda)

Ak si ateista tak potom na zaklade toho co pises mas plne právo nazerat na cirkev tak ako nazeras. Vsetko tomu nasvedcuje ze mas pravo... ale ako pise LENKA B: hladaj zrnka pravdy a najdes ich.

Keby prisiel Ježiš, tak by bolo v prvom rade kazdemu jasne čo je hriech a čo hriech nie je a nepotreboval by ziadnu palicu ani bič. Luďia by sa sami rozhodli ktorou cestou sa vydaju: 1. s Bohom (s láskou)

2. bez Boha (bez lásky)


volej   |   ip:80.87.214   |   2011-03-30  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tie dva prispevky nie su od krovaka ale odomna - volej sorry.


Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-30  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Volej: som ateista podla definicie: "ateista je clovek ktory nechodi do kostola, modli sa doma". K legitimite cirkvi je problem ze zdroj podla ktoreho to tvrdi je prave ta cirkev.

a s Jezisom by som si nebol taky isty ci by to skor nedopadlo opacne. Odlahcene ako vo vtipe:
Jezis prisiel naspat na zem a vybral sa do New Yorku, zaklopal na prve dvere: "Som Jezis Kristus a vratil som sa spasit svet". Domaci mu pred nosom zabuchne dvere so slovami: "Vypadni fetak!"
Tak to skusi v Rime, zasa zaklope: "Som Jezis Kristus a vratil som sa spasit svet". A zasa zabuchnute dvere: "Vypadni blazon!"
Az ho napadne spasonosna myslienka a vyberie sa do Jeruzalema, zaklope na prvy dom na ktory natrafi: "Som Jezis Kristus a vratil som sa spasit svet". A zvnutra sa ozve "Aron, podaj mi klince a kladivo, uz je tu zasa!"


joplins   |   ip:78.156.21   |   2011-03-30  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB..
takze dominik bol svetec,,aj napriek tomu,ze bol inkvizitor ktoreho ludia zabili lebo mal taku zvratenu fantaziu a horlivost,ze sluzi Bohu a nici satana.. ze to co dokazal vymysliet pri muceni ludi bolo na vracanie..
potom ho vyhlasili za svätca a zalozili po nom Rád.. to je krasa..

neviem ci si citala tie clanky o inkvizicii a kataroch..no zjavne sa to lisi jedno od druheho,, a tak teraz neviem, ci tie prve 2 su protikatolicka propaganda..a lebo ten tvoj je na obranu hnusnej inkvizicie..

chapem aj to ako povedal krovak..ze vitazi pisu dejiny.. a pripustam,ze to moze byt tak ,ze si katolici potrebuju ospravedlnit mucenie ludi,,tak napisali o kataroch to co napisali.. a uz to je v suchu..

a ni ty ani ja nevieme co je pravda.. falos a klam sa siri po svete.. a slova sa prepisuju.. nikto nema stroj casu ,,ani jeden pametnik nezije,,aby nam o tom mohol rozpravat,,ci aby sme tam mohli ist sami..
ostava to len na viere,, a na slovach a knihach

cisty galimatias.. no inkvizicia sa popriet neda.. bola,,je dokazana.. ty sa ju snazis zmiernit a ospravedlnit ako keby slo len o posibanie korbacikom po zadocku a no no no!!!
bohuzial bolo to horsie,, krute hnusne.. a sluzobnici Boha sa takych veci dopustat nemali,,a to za ziadnych okolnosti..

kebgy sa riadili bibliou ,,co je pre nich problem.. tak by vedeli, ze.. ked ta niekto udrie po jednom lici ,,nastav aj druhe..

nie jetam ,,ak sa bude niekto vzpierat uverit.. ci bude sluzit satanovi..tak posli na neho kriziacku vypravu!!

a nehovor ,ze to bol "len" omyl!!
toto bolo o moci.. o egu...a strachu o svoje miesto.. o svoj blahobyt..
nikto nikdy nepovedal, katolikom, ze kralovstvo nebeske maju hlasat mecom a krvou.. ze musi byt vybudovane na celej tvari zeme.. pod jednym ludskym vodcom.. nikdy a nikde..
to je ludsky vymysel..
takze to neobranuj..ale sa postav pravdu zoci voci.. prijmi to a budes slobodna..


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-04-01  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak mozem povedat svoj nazor na prenasledovanie veriacich a inovercov svatou cirkvou, tak to neboli len nejake chyby a neexistuje na to ziadne ospravedlnenie.Jezis o tom vedel ze toto sa v dejnach stane, to nebola nahoda ale sucast diablovej taktiky poskodit kredit cirkvy (neviditelnej, lebo su aj viditelne)a zdiskreditovat Boha v ociach ludi.Podobne boli vyhladzovany Hugenoti a Valdensky.Takze, ked sa spoji nabozenska moc so svetskou (jasny rozpor s Jezisovym ucenim!), vznikne selma (biblicky simbol na pomenovanie moci),ktora prenasleduje ludi s inym nazorom.
Selma nie je baranok, je selma!!!


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-04-01  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Amedeo Molnar: Valdensti, Kalich Praha 1973.Je u mna oskenovana.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-03  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos001 - žeby aj cela Europa bola dielom satana?ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-03  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to su pekne blafy co si vypustila ovecka lenka.civilizacia by bola aj bez cirkvi a urcite lepsia.rimsky pravny sistem tu mame preto lebo vladnucej zberbe cele starocia vyhovoval.
a ochrane ludskych prav cirkvou nedaj sa vismiat,ved ta kazde pravo poslapala a popustila az vtedy ked nemala inu moznost,priklad pravo na vzdelanie pre zeny.
a ze nas v stredoveku zachranila ha,ha. tvoji drahy kriziaci boli presne take iste
lupiace a vrazdiace tlupy ako napr.vandali staci sa pozriet napr, na vylupenie a vyvrazdenie krestanskeho carihradu ,v akoze svetej zemi lupili a vrazdili vsetkych bez ohladu na nabozenstvo ,vsetky ich vypravy mali jediny ciel zarobit ,presne tak ako to trva dodnes.
a posledny priklad velkeho moralneho vplivu cirkvi a jej blafov na ludi pred 60.rokmi v krestanskej krajine sa zrodil plan vyvrazdit a zotrocit si slovanov
a ten plan sa pustili aj uskutocnit,a co urobila cirkev v tichosti tliaskala spolu s kapitalistami celeho sveta,a cele to museli ukoncit ateisti s Cervenej armady,cize uz by smetu neboli.
a v celej tej zbierke baji a legiend biblii som nenasiel ani slovo ze by jezisko povedal ze katolicka cirkev ho ma zastupovat,cize jej tvrdenia su len dalsia ukazka nehoraznej nafukanosti.
a vsetky tie veci robia ludia ziaden diabol ,alebo slobodomurari,robia to ludia
lebo si mislia ze na tom zarobia to je cela krestanska kultura.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-03  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co mozes cakat , aky nazor od cirkevnej ovecky, ktora okrem katechizmu nic ine necitala. O historii nabozenstva nevie nic. Vyhlasuje, ze sa distancuje od tohto papeza, ale nedokaze povedat, ktorym papezom doveruje a hlavne od ktoreho obdobia. Pravny system v Rime bol aj pred ustanovenim krestanstva ako svetoveho nabozenstva. To, ze nejake atributy tato sekta hlasala, nic nemeni na tom, ze zivot v Rimskej risi a vsade kde mala vtedy vplyv, sa vobec nezmenil. Neprijali nic, co by odbremenilo ludi od otrokarskeho systemu, len vdaka krestanstvu ludi presvedcili, ze si su vsetci rovni, ale az na druhom svete. Pocas ich zivota trpeli chudaci, otroci a chori rovnako ako predtym. Cirkev uz vtedy, za cias Konstantina, ktoreho vyhlasili za svateho, aj napriek tomu ze vyvrazdil skoro celu rodinu, len aby jeho nastupnictvo preslo na jeho oblubeneho syna, a aj potom sa spravala servilne len voci vladnucim vrstvam a na chudakov nikdy nemyslela. Preto by ma zaujimalo to prave obdobie, ktore tu tito jedini krestania tak radi vyznavaju.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-03  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla mytov dokonca Kristus povedal, ze ak budu verit, aj oni rukami budu uzdravovat chorych, ak budu verit, vypitim jedu sa im nic nestane. No ja by som tuto legendu uplatnoval v praxi, na post papeza by som dosadil prave toho, kto by aj po vypiti jedu zostal nazive. ved to by bol pravy dokaz bozej existencie a zaroven aj neochvejnej viery kandidata na papeza.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-03  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ved vždy to tak bolo, ovečky vs. slizke hady...

"na chudakov nikdy nemyslela"

že ťa huba neboli rafael s tych klamstiev, čo tu pišeš. Kto myslel vždy na chudobnych? Ateisti?

Ja viem dobre, prečo tak nenavidiš kresťanstvo a pri slove Kristus sa ti otvára nožík vo vrecku - kresťanstvo ti nastavuje pravu tvar, ktoru nechceš vidieť, ty sa nechceš riadiť podla Kristových zásad, lebo podla toho, ako ich nenavidiš určite nie si dobry človek a nič prospešne nerobišMarcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-04-03  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB:Bez viery sa nemozme pacit Bohu(citat)Takze ked Jezis povie ci aj najde vieru ked pride na Zem, nieco na tom bude.A cela zem sa klanala selme a jej menu...atd,okrem tych co maju trpezlivost svatych a zachovavaju prikazania b.(vid zjavenie)Ked sa pozries na nase dejiny plne krvy, myslis ze je to ovocie Ducha?

Rafael:vies sikovne manipulovat s textami NZ ale nepoznas ich skutocny zmysel.Predpokladam ze nevies nic o podmienenych a nepodmienenych zaslubeniach.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-04  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, nenavidis mozes jedine to, co existuje, alebo existovalo. Kedze Kristus nepatri ani k jednej spomenutej verzii, automaticky pada aj tvoja verzia nenavisti voci tejto mytickej postave.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-04  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos001, to nie je manipulacia s NZ odomna, tu manipulaciu urobili na koncile vedenom Konstantinom, ktoreho cirkev uznala svatym aj napriek jednej zarazajucej skutocnosti, do konca zivota vyznaval rimskych bohov. To, ze sa do biblie dostali prave tieto 4 evanjelia, i ked Janovo je dost v rozpore s ostatnymi tromi, na co logika vtedy vplyv nemala, ale len zaujmy biskupov z roznych koncin vtedy tam zastupenych, ktori preferovali tie svoje. Kedze krestanstvo je zname prave svojou nelogickostou, veriaci im to vzdy zozrali.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-04  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bolo pekne s tym papezikom,ale chapes presne tak ako aj veriaci ze je to nerealne nieco take ziadat od cloveka ktory vitrubuje ze zastupuje bozika na zemi.take nieco mozu chciet napr,od vdovy ktora nepodrzala kostolnikovy a ten ju udal ze je carodejnica a veriaci ju sotili z mosta do potoka triafali kamenmi, ak napriek tomu vyplavala tak volali diablovo dielo a hodili ju do muciarne ,kde tu satanovu smilnicu najprv vytrtkali potom rozsekali na kusi a hodili do ohna,a ked nahodou ju trafili do hlavi a sa utopila volali alejuja zachranili sme nesmrtelnu dusu.ale to im mozeme odpustit lebo urcite nevedeli nic o podmienenych a nepodmienenych zasnubeniach ha,ha,ha


alfo   |   ip:95.102.10   |   2011-04-04  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vascina slobodomurarov, ktori boli "otcovia" naroda boli katari. ich vplyv je v dnesnom svete zrejmy..


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-04-04  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ok chlapci, mne arogancia nevadi.Viem o tych stredovekych spinavych praktikach.To vsetko je sucast diabolskeho planu.Ja vidim logiku v nelogike.Poznam aj kritiku biblie.Ak chcete davat rozumy tak trochu zmente slovnik.


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-04-06  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nasiel som clanok o kataroch v historickej revue r.2009.Pozrite:
http://www.imageno.com/aeo6khcarbqmpic.html
http://www.imageno.com/938o35vfcge7pic.html
http://www.imageno.com/20mpok6lx7kapic.html
Nic nezakryvaju.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-06  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Genocída katarov je len jedným zo sklíčok mozaiky ako sa vedela vysporiadať RKC s inovercami alebo heretikmy. O falošnom náboženstve, ktoré pod rúškom viery napáchalo najväčšie zločiny proti ľudstvu, je napísané v Zjavení 18:24 Áno, bola v ňom nájdená krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli zabití na zemi.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-06  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tebe pekne tí jehovisti vytreli mozog, počuvajdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rozhodnutie je v tvojich rukách...

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. Prestaň sa sťažovať a vyhovárať na ostatných. Ak čakáš na znamenie, tak toto je ono.


EuroValov a jeho záhada.

Jak přežít ekonomický kolaps – Část 1: Město nebo...

Ako sa ochrániť pred krízou ?

Peter Schiff: "Kapitalizmus je najľudskejši system...

Obrat o 180 stupňov

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4 s