16. September 2019
    
Goebbelsová časovaná nálož Katyně. Proč se ztratily důkazy o Katyni - Dolezite.sk

Goebbelsová časovaná nálož Katyně. Proč se ztratily důkazy o Katyni


  2010-04-10  (18:51)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Goebbelsová časovaná nálož Katyně. Proč se ztratily důkazy o Katyni

Jak to skutečně bylo s údajnou popravou polských vojáků?

Jaká byla skutečná situace?

Ve vztahu k vězňům v pracovních táborech SSSR existovala jediná zásada. Prací měli vykoupit svou vinu. Zastřeleni byli jen ti, kdo byli soudem za zločiny spáchané na území SSSR právoplatně odsouzeni k trestu smrti. Od občanské války nedošlo k žádným masovým popravám. Sovětská vláda neměla rovněž ani jeden důvod k zastřelení 21 857 polských občanů, jak to tvrdí současní falzifikátoři sovětských dějin. Titíž historikové, kteří nám nyní vnucují lži o popravách Poláků, rovněž tvrdí, že se Stalin počátkem 40. let nepřipravoval na válku s hitlerovským Německem. Zajatí Poláci v pracovních táborech nepředstavovali pro Stalina nebezpečí. Pracovali na výstavbě obranných objektů, vojenských letišť a strategických silnic.

Všechny tři pracovní tábory, v nichž byli drženi polští občané, náležely vedení Vjazemského nápravně pracovního tábora. Vězni od roku 1936 do 24. března 1941 pracovali na výstavbě strategické silnice Moskva - Minsk. Polští vojenští zajatci byli odsouzeni sovětským soudem na jaře roku 1940 k nuceným pracím na dobu tří až osmi let a vězněni v táborech nucených prací: Kuprinském, Smolenském a Krasninském. Pak je přesunuli na výstavbu polních letišť pro potřeby sovětského vojenského letectva v Bělorusku. Uvěznění sovětští občané z tohoto tábora byli přemístěni dál na západ k výstavbě dalších vojenských objektů. Polští vězni zůstali v původní dislokaci 25-45 kilometrů západně od Smolenska.

Stalin ani přes smlouvu o neútočení, kterou SSSR podepsal s Německem v srpnu 1939, Hitlerovi nevěřil a už v roce 1940 se připravoval vytvořit, mimo jiné na návrh Lavrentije Beriji, z polských vojenských zajatců Polské vojsko. To pak vzniklo, ale až v roce 1942, a částečně se podílelo na osvobozování Polska. Část dobrovolníků této armády byla při výstavbě polské armády v Anglii přesunuta přes Írán do Anglie.

V Ruském státním vojenském archivu je uloženo velké množství originálních protokolů z výslechů německých vojenských zajatců pracovníky vojenské kontrarozvědky SMĚRŠ, v nichž zajatci potvrdili svou osobní účast na popravách polských zajatců v Katyni na podzim roku 1941. V archivu Židovského vědeckého institutu v New Yorku je uložen originál zprávy velitele Einsatzgruppe A přidělené ke štábu Skupiny armád SEVER, Brigadeführera SS, dr. Franze Stahleckera (na počátku okupace velitele policie v Praze), jenž ve zprávě nadřízenému Reinhardu Heydrichovi o výsledcích činnosti za poslední čtvrtletí roku 1941 uvádí: ...Splnil jsem hlavní úkol, vydaný mé skupině, vyčistit Smolensk a jeho okolí od nepřátel říše - bolševiků, Židů a polských důstojníků. (Kopie by měla být v archivu Svazu bojovníků za svobodu.)

Pracovníci sovětského ministerstva vnitra NKVD měli, podle Goebbelsova tvrzení, povraždit polské důstojníky v katyňském lesíku, výletním místě obyvatel Smolenska, nacházejícím se asi 15 kilometrů východně od Smolenska, v místě zvaném Kozí hůrky, na jaře roku 1940. Hromadné hroby byly nalezeny v prostoru, ve kterém byl až do přepadení SSSR 22. června 1941 pionýrský tábor, s pevnými podsadami pro postavení stanů, hospodářskými budovami včetně kuchyně, v níž se vařilo pro pionýry. Asi 200 metrů od pionýrského tábora, na břehu Dněpru stálo velké rekreační středisko pro pracovníky ministerstva vnitra, volně přístupné veřejnosti. Vzdálenost od Dněpru k hlavní silnici Smolensk - Vitebsk, kde byl tábor a středisko a nyní masové hroby, je asi kilometr. Celý prostor byl vzhledem k řídkému lesíku příměstského parku viditelný z hlavní silnice.

Pokud by Sověti chtěli postřílet polské důstojníky, určitě by si nevybrali prostor blízko hlavní silnice, na místě, kde byl tábor a středisko, když jen o pár kilometrů východněji jsou hluboké lesy, kde by hroby nikdo doposud nenašel. Postup německé armády byl tak rychlý, že už v srpnu 1941 dobyla Smolensk. NKVD tedy nestačila přesunout tábory s polskými zajatci, kteří se tak dostali do německého zajetí. V bývalém rekreačním středisku NKVD byl zřízen štáb 537. spojovacího pluku skupiny armád Centr.

Prakticky od počátku až do ústupu v srpnu 1943 byl velitelem pluku plk. Friedrich Ahrens, který před Norimberským tribunálem vypověděl, že přestože žil dlouhou dobu v zámku (míněno rekreační středisko), nikdy si nevšiml masových hrobů a byl na ně upozorněn německým patologem Buhtzem, pozdějším předsedou komise mezinárodního Červeného kříže, až počátkem zimy 1943. Přitom z masových hrobů, přikrytých pouze tenkou vrstvou zeminy, pokud by tam byly už od jara 1940, by musel vycházet nesmírný zápach. Tribunál se však takovými detaily nezabýval.

Goebbels nechal sestavit počátkem roku 1943 mezinárodní komisi patologů, kteří pocházeli z 12 států, německých satelitů. Jediným neutrálním byl dr. Naville ze Ženevy. Předsedou byl už uvedený Němec dr. Buhtz. Protektorát Čechy a Morava představoval patolog prof. MUDr. František Hájek. Není třeba pochybovat, že se účasti v komisi nemohl vyhnout, jinak mu hrozil trest smrti. Zkoumání mrtvol probíhalo 29. - 30. dubna 1943. Závěrečný protokol, ve kterém se uvádí, že osoby byly povražděny na jaře 1940, byl zpracován dr. Buhtzem a všichni patologové byli nuceni potvrdit ho svým podpisem. Hned po osvobození v roce 1945 napsal prof. Hájek knihu Důkazy katyňské , v níž vysvětlil, jak byl se svými kolegy donucen k podpisu protokolu na neznámém vojenském letišti a co by hrozilo, pokud by odmítl podepsat. Zdůraznil, že mrtvoly ležely v zemi nejdéle rok a půl. Přestože šlo o velmi vlhký terén, uniformy, boty, noviny i tabák, který měly mrtvoly u sebe, byly v dobrém stavu. V žádném případě nemohly být pod zemí tři roky, jak uváděli Němci.

Ani Hlavní vojenská prokuratura Ruské armády nemohla a nepokoušela se vyvrátit fakta, že Poláci byli postříleni ranami do týla z německých pistolí, německými náboji. Účast příslušníků NKVD na vraždě vyvrací i místo, na kterém byly hroby nalezeny. Ruce mnoha obětí byly svázány za zády papírovým motouzem, tehdy neznámým v SSSR. V hromadných hrobech byli i Rusové. Hlavní vojenská prokuratura se ale pokusila tvrdit, že vraždy Poláků z německých zbraní, německým střelivem, jen potvrzují mazanost orgánů NKVD, které již předem předpokládaly, že z vražd obviní německé okupanty. Aby se to potvrdilo, bylo by třeba dokázat, že Stalin ještě v době platnosti paktu Molotov - Ribbentrop předpokládal, že v případě narušení paktu vydá Hitlerovi celé Bělorusko a Smolenskou oblast, porazí ho pod Moskvou a Stalingradem, a pak ukáže celému světu, jak Němci vraždili Poláky u Smolenska.

Vyvraždění polských důstojníků v Katyni věnoval Goebbels nesmírnou pozornost. Žurnalistům v okupovaných zemích vydal 40 stránek pokynů. Pouze jednou připomíná Stalina. Většinou se snažil přenést odpovědnost na sovětské důstojníky a politické pracovníky židovského původu, kteří se měli přímo podílet na vyvražďování Poláků. V pokynech tisku neopomněl zdůraznit, jaký význam věnoval Hitler skutečnosti, aby konečné řešení židovské otázky vyvolalo v mysli všech občanů Říše asociaci s katyňským případem. Důvod byl jediný. Hitler připravoval na rok 1943 vyvraždění tří milionů polských Židů a za horšící se vojenskopolitické situace nepotřeboval v Polsku odpor proti svému postupu. Oprávněnost jeho postupu se potvrdila. Když vypuklo 19. dubna 1943 povstání Židů ve Waršavském ghettu, nepohnula polská Armija Krajowa ani prstem ve prospěch svých spoluobčanů, natolik byla zpracována německou propagandou.

Se zvyšujícím se časovým odstupem od popsaných událostí, a zejména od zrady Gorbačova a jeho následovníků, přibývá pokusů o diskreditaci období socialismu. Není to složité. Svědkové jsou mrtví, archivy ve vlastnictví Američanů a Němců nepřístupné. Masmédia vlastní nadnárodní monopoly. Rozvrátit tak mocný stát, jakým byl SSSR, bylo možné jen vnitřní zradou. Proto je třeba připomenout si slova Goebbelse, že učiní z Katyně kolosální skandál, který bude po desetiletí vytvářet Sovětům mnoho nepříjemností. A to tehdy nemohl počítat s tím, že se na jeho stranu postaví zrádci ruského lidu.


Halo noviny, 5. dubna 2008, http://www.halonoviny.cz

Karel KLUZ

 


Proč se ztratily důkazy o Katyni

Vedoucí hlavní komise pro vyšetřování zločinů proti polskému národu Dariusz Gabriel oznámil letos 9. července v polském Sejmu ztrátu oficiálně ověřených kopií dokumentů, potvrzujících odpovědnost politbyra VKS(b) a sovětského ministerstva vnitra za povraždění polských zajatců v Katyni. Tyto kopie dokumentů předal v říjnu 1992 tehdejší ředitel ruských státních archivů Rudolf Pichoja tehdejšímu prezidentovi Lechu Walesovi. Co se to stalo, že se polskému státu ztratil tak významný důkaz? Byl za tím šlendrián, čirá náhoda nebo snad záměr?

Katyňský případ se zdál být po mnoho desetiletí jasný. V létě 1941, několik měsíců po zahájení bleskové války proti SSSR, obsadila německá vojska (Wehrmacht) Smolensk. Do jejich zajetí se dostali všichni polští generálové, důstojníci a poddůstojníci, kteří po přepadení Polska fašistickým Německem v září 1939 ustupovali před Němci a vzdali se Rudé armádě.

Celkem 14 763 polských zajatců bylo soustředěno ve třech zajateckých táborech v okolí Smolenska. Když se v létě 1941 sovětská obrana pod německým náporem hroutila a vojska často ve velkém zmatku ustupovala na východ, nebyl zřejmě čas se o polské zajatce starat a evakuovat je. Poláci tak padli do německého zajetí. Německý stroj na zabíjení podřadné neárijské rasy se spustil naplno, jak to ostatně dnes již detailně známe z konečného řešení židovské otázky Říší. Německá popravčí komanda, jsoucí ve druhém sledu za frontovou linií, jejichž hlavním úkolem byla likvidace komunistů, politických pracovníků, Židů a Poláků, tyto polské zajatce povraždila. Tisíce těl pohřbila v hromadných hrobech v katyňském lesíku u silnice Smolensk-Vitebsk na břehu Dněpru.

V roce 1943, když se válka začala vyvíjet v neprospěch Německa, se vůdce Říše Adolf Hitler pokusil upevnit spojenectví se svými evropskými vazaly, aby je vyděsil, mobilizoval a poštval proti nastupující Rudé armádě. Vydal příkaz k odkrytí hromadných hrobů polských důstojníků, povražděných německými zvláštními oddíly v roce 1941 v Katyni, o kterých goebbelsovská propaganda následně rozšířila, že je v roce 1940 nechal popravit Stalin (viz rovněž článek Goebbelsova časovaná nálož ? Haló noviny, 5. 4. 2008).

Svědci zlikvidováni, dokumenty spáleny

Slábnoucí svazek fašizující Evropy s Německem měla upevnit idea antisemitismu. Hitler zdůrazňoval, že postřílení mnoha tisíců Poláků mají na svědomí sovětští Židé a zorganizoval v katyňském lese propagační show. Do Katyně byla vyslána mezinárodní komise v čele s německým patologem prof. Buhtzem. Pod jeho vedením byly otevřeny hromadné hroby, v nichž bylo údajně nalezeno velké množství osobních dokladů, neodeslaných dopisů a deníků popravených.

K jejich převozu bylo prý třeba velkého nákladního auta. Měly potvrzovat, že Poláky postřílely na naléhání židobolševiků popravčí čety sovětského ministerstva vnitra. Věrohodnost akce pak zajišťovali předem instruovaní svědci - ruští kolaboranti, jejichž svědectví pak byla německou propagandou široce publikována. Později, když Spojenci dali Němcům najevo, že válečné zločiny nebudou nikomu prominuty, by se zdálo logické, že Němci budou ochraňovat profesora Buhtze, svědky i objevené dokumenty jako jediné důkazy jejich neviny. Co se však nestalo. Když začali Spojenci vyhledávat svědky i listinné důkazy, zjistili, že na příkaz z Berlína byli všichni svědci, včetně profesora Buhtze, těsně před kapitulací Říše zastřeleni a dokumenty spáleny. Podivné, že?

Falzifikátoři

Přenesme se teď do konce 80. let. V průběhu tzv. sovětské přestavby přesvědčili mstitelé stalinských zločinů z organizace Memorial Michaila Gorbačova, že nejlépe dokáže Západu svou věrohodnost a oddanost demokracii prohlášením, že zajatí polští vojáci byli povražděni na základě rozhodnutí politbyra VKS(b) v roce 1940. Tak, jak to tvrdila goebbelsovská propaganda fašistického Německa. Gorbačov ve svém sebestředném velikášství s takovým prohlášením nakonec souhlasil. A Západ jásal.

Netrvalo však dlouho a Gorbačov pochopil, že svá tvrzení musí podpořit vyšetřováním a rozsudkem soudu. Nařídil proto Hlavní vojenské prokuratuře upravit (zmanipulovat) důkazy tak, aby potvrzovaly novou verzi katyňského případu - vinu Sovětů. Prokuratura vyhledala v archivech osobní doklady všech polských zajatců a zjistila, že byli na jaře 1940 odsouzeni zvláštním soudem.

Vojenská prokuratura bez ohledu na utajené vyšetřování veřejně prohlásila, že Poláky povraždili Rusové. Tehdejší generální prokurátor SSSR Ruděnko uvedl, že Poláci byli odsouzeni k trestu smrti zmíněným zvláštním soudem. Záměr byl splněn. V Polsku, kde čekalo 800 tisíc lidí, až soudy v SSSR začnou projednávat vyplacení kompenzací za jejich postřílené příbuzné, zavládlo uspokojení.

Posléze se ale ukázalo, že zvláštní soudy nemohly v roce 1940 odsoudit nikoho k trestu smrti, ale pouze k osmi letům nucených prací. Potvrdilo se s definitivní platností, že Poláky povraždili Němci. Po rozpadu SSSR začala jmenováním antikomunisty Rudolfa Pichoji ředitelem Státního archivu Ruské federace další fáze boje s ruskými komunisty. Pichoja rozhodl o zhotovení falešných dokumentů potvrzujících odpovědnost Beriji a politbyra. Padělky byly předloženy ústavnímu soudu, projednávajícímu zrovna tzv. případ KSSS.

Průhledné padělky

Chyby, kterých se dopustili padělatelé, byly ale příliš zjevné. A tak jeden z právních zástupců KSSS, advokát Slobodkin, na místě dokázal soudcům ústavního soudu, že rozhodující tzv. Berijův dopis s datem 5. března 1940, který měl být ještě tentýž den projednán politbyrem VKS(b), je padělkem - nejen proto, že to z procedurálního hlediska nebylo možné. Dopis především není napsán na předtištěném tiskopisu, a přestože je označen jako přísně tajný, chybí mu číslo jednací.

Další dokument Rozhodnutí politbyra VKS(b), schvalující příkaz k likvidaci polských důstojníků, s datem 5. března 1940, má číslo jednací P13/144. Číslo 144 označuje pořadí projednávaných otázek. Pokud by politbyro věnovalo každému problému jen pouhých 10 minut, muselo by 5. března 1940 jednat nejméně 24 hodin.

Později bylo zjištěno dalších 50 příznaků padělání dokumentů. Ruský tisk o skandálu u ústavního soudu mlčel. Uvedl pouze, že existují dokumenty potvrzující ruskou vinu...

Situace se pro ruské antikomunisty zkomplikovala ještě tím, že ihned po předložení padělaných dokumentů ruskému ústavnímu soudu předal Pichoja jejich ověřenou kopii ve Varšavě prezidentovi Lechu Walesovi. Euforie, která následovala, byla krátce nato zchlazena zprávou o odmítnutí padělaných dokumentů ruským ústavním soudem. Polské vedení, které již zveřejnilo přijetí dokumentů, nemohlo sdělit veřejnosti pravdu.

Rozhodlo se proto, že vytvoří kopie Berijova dopisu, ve kterých nebude uvedeno datum 5. března 1940, předpokládajíc, že další chyby, kterých se dopustili padělatelé, nebudou nalezeny. Miliony kopií - sice úředně ověřených, ale padělaných dokumentů - byly poskytnuty polské veřejnosti jako důkaz potvrzující vraždy jejich spoluobčanů a příbuzných, Sověty.

Vše prasklo v květnu

Ruští antikomunisté pochopili, že se paděláním dokumentů, které neuzná žádný soud, dostali do slepé uličky a radili svým polským kolegům, aby celou situaci s dokumenty vedli doztracena. Polská antiruská i antikomunistická propaganda však již v té době jela na plné obrátky. Všechno se navenek zdálo být v pořádku do letošního května, kdy advokáti příbuzných zavražděných polských zajatců začali podávat žaloby u moskevských soudů s požadavky na finanční odškodnění.

K podání žaloby stačily prosté kopie dokumentů. Avšak při projednávání případu musí být soudu předloženy originály nebo ověřené kopie týchž dokumentů, které předal Pichoja 14. října 1992 Walesovi.

V padělaných dokumentech je ale příliš mnoho snadno zjistitelných chyb. Žádný soud na světě nepřijme jako důkaz padělaný dokument, a už vůbec ne v případě světovou veřejností ostře sledovaného masakru v Katyni, ze kterého norimberský tribunál obvinil Německo. Co zbylo ubohému Dariuszu Gabrielovi než oznámit, že se dokumenty ztratily a že se nyní usilovně hledají.

Nešlo tedy o žádnou náhodu či šlendrián. Ověřené kopie zfalšovaných dokumentů prostě zmizet musely. Aby se lež o Katyni neprovalila v celé nahotě.

Haló noviny, Karel KLUZ, 26. listopadu 2008Marian
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
BuGToM   |   ip:213.151.2   |   2010-04-11  (12:10)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tento článok je úplne prekrútený, nedôveryhodný, jedná leľká čistá lož...


BuGToM   |   ip:213.151.2   |   2010-04-11  (12:16)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  ...ešte dodávam, sám Stalin svojím podpisom v tajnom dokumente sa podpisal za zavrazdenie polskych dôstojníkov a vojakov. Tieto vrazdy prebehli v období, ked Sovietsky zväz okupoval vychodnu cast Polska, ako by to mohli spravit Nemci? Marian, väcsieho blbca si zo seba spravit nemohol :)


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-04-11  (13:54)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
   Tieto vrazdy prebehli v období, ked Sovietsky zväz okupoval vychodnu cast Polska, ako by to mohli spravit Nemci? Marian, väcsieho blbca si zo seba spravit nemohol


Goebbels nechal sestavit počátkem roku 1943 mezinárodní komisi patologů, kteří pocházeli z 12 států, německých satelitů. Jediným neutrálním byl dr. Naville ze Ženevy. Předsedou byl už uvedený Němec dr. Buhtz. Protektorát Čechy a Morava představoval patolog prof. MUDr. František Hájek. Není třeba pochybovat, že se účasti v komisi nemohl vyhnout, jinak mu hrozil trest smrti. Zkoumání mrtvol probíhalo 29. - 30. dubna 1943. Závěrečný protokol, ve kterém se uvádí, že osoby byly povražděny na jaře 1940, byl zpracován dr. Buhtzem a všichni patologové byli nuceni potvrdit ho svým podpisem. Hned po osvobození v roce 1945 napsal prof. Hájek knihu Důkazy katyňské , v níž vysvětlil, jak byl se svými kolegy donucen k podpisu protokolu na neznámém vojenském letišti a co by hrozilo, pokud by odmítl podepsat. Zdůraznil, že mrtvoly ležely v zemi nejdéle rok a půl. Přestože šlo o velmi vlhký terén, uniformy, boty, noviny i tabák, který měly mrtvoly u sebe, byly v dobrém stavu. V žádném případě nemohly být pod zemí tři roky, jak uváděli Němci.

kri   |   ip:213.151.2   |   2010-04-11  (18:04)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Marian | ip:213.151.2 | 2010-04-11 (13:54)

preco nepises aj o tom, ako bol dr. frantisek hajek donuteny komancami k napisaniu tej knihy v roku 1945.

neprecital som sice clanok cely, ale kauza katyn bola rozoberana aj na norimberskych procesoch. bola tam zatiahnuta zalobcami zo ZSSR a zaroven bola tato obzaloba zozprasena nemeckymi obhajcami na prach. tuto zalubu museli nasledne stiahnut.

k dispozicii su aj vypovede svetkov zijucich v okoli tychto taborov (rusov), ktori poculi ozyvat sa strelbu z lesov, pocas doby ked toto uzemie okupovali sovieti. denne islo niekolko nakladiakov do lesa plnych na popravu odsudenych poliakov v spominanom roku.

doznanie nemeckych vojakov bolo ziskane pod natlakom, pocas bolelstneho mucenia chazarskymi agentmi NKVD

bol tam aj jeden slovensky patolog! toho preco ten clanok nespomina?

František Šubík! ten odolal komunistickemu tlaku, vaznili ho, znicili mu zivot. emigroval. komacovia si ho z rakuska nechali vydat spat. o niekolko rokov emigroval znova. vyslo mu niekolko basnickych zbierok. pisal pod pseudonymom Andrej Žarnov.

apropo este to donutenie podpisat spravu o katynskej masakre. ako to, ze patologov tam bolo spolu 13 a podpisov bolo iba 12?

profesor Costedoat z francuzska bol ten, ktory uz pred odcestovanim vyhlasil, ze nic nepodpise...nic sa mu nestalo.

Po Šubíkovi išli ešte aj agenti NKVD!

"Zničením tohto štátu by sme mohli rozšíriť socialistický systém na ďalšie územia a obyvateľstvo - čo by bolo na tom zle?"

stalin v roku 1939


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-04-11  (18:39)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tak tento clanok je skutocne cisty blud. Vobec som nevedel ze sovieti boli ta ky ludomili. Bolsevici vyvrazdili statisice vlastnych spoluobcanov a zrazu by mali taky problem zavrazdit par zajatych poliakov. Nerozumiem kto sa to snazi zvrhnut na nemcov a preco?


sharpiq   |   ip:95.105.21   |   2010-04-11  (21:49)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Treba zacat ocistovat velkeho ruskeho medveda od vsetkeho co spravil - toto je prvy krok. Hitler a nacisti sa uz branit nemozu, dokumenty sa stratili. Nakoniec sa dozvieme, ze transsibirsku magistralu tiez stavali pionieri a pionierky za spevu Internacionaly a ujo Stalin bol vlastne milujuci a odpustajuci vodca ...


sxg   |   ip:178.41.11   |   2010-04-11  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zrejme nejdú vložiť ani linky s bodkaru O:
http://www.zvedavec.org/vezkratce-3950.htm


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-04-12  (08:44)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Mne tento článok pripadá naprosto pravdivý. Pokiaľ viem tak sovieti viacmenej nepohodlných ľudí dávali na nútené práce a preto je nepravdepodobné že NKVD zavraždila Poliakov a navyše nemeckými zbraňami, pričom nemohli tušiť že Nemci napadnú ZSSR.


Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-04-12  (08:52)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To otvoreneoci:

Ze Sovieti lidumilove? Neznam zdroje se ktrercyh vychazel. Ale nikde sem nenasel ze z clanku byli lidumilove. Misto aby polaky postrileli tak jim dali 8 let otroctvi a nedelam si iluze za jakcych podminek pracovali. Takze meli velkou umrtnost.

Nevim jak ty si predstavujes lidumilstvi, ale neni pro cloveka lepsi dostat kulku do hlavi hned, ney v bolestech umirat 1-8 let. Pri hladu, biti, zime apod.? Chlape prvne sizkus v takovych podminkach makat 2-3roky a pak pindej ze clanek rika ze byli mirumilovni.... nebo jsi jenom chtel clanek spochybnit informaci hrajici na city vubec nesouvisejici s obsahem clanku co autor napsal? Alo to jsi pak fas.sou.sky. b.u.z.e.ra.n.t. hodny toho aby vstoupil do Jobbiku ci Henlainovcum..

Takze napis fakta co jsou tam spatne nehraj na city a kdyz uz ne tak s.t.u.p.i.dne hloupe


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-04-12  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odi, skus si znovu precitat co napisal otvorene oci a pripade si nastudovat co znamena sarkazmus. Obaja v podstate pisete to iste ;-)


la   |   ip:87.244.19   |   2010-04-12  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kde ze je pravda tazko povedat ked niekomu vyhovuje tak ako to je kedysi tu bol socializmus a kapitalizmus dnes uz tu je len kapitalizmus a je tu jedno nadherne porekadlo koho chliep jes toho pisen spievas co hovori za vsetko.tie dva systemy co tu boli sa bili medzi sebov aby ostal len jeden a ten jeden ostal,myslite ze lesii?kde beriete istotu ze nie zakernejsi?a tam bude aj pravda o tomto.


BuGToM   |   ip:195.146.1   |   2010-04-12  (11:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Patrně nejznámější takovou osobou, nejčastěji uváděnou v odborné literatuře, byl profesor soudního lékařství na Karlově univerzitě v Praze František Hájek.5 Ve dnech 28. až 30. dubna 1943 se podílel na práci mezinárodní komise zástupců ústavů soudního lékařství a kriminologie ze 13 zemí Evropy, které do Katyně pozvaly německé úřady k účasti na exhumacích. Učinily tak až poté, co Sovětský svaz nedal souhlas k šetření zvláštní komise, kterou chtěl vypravit Mezinárodní výbor Červeného kříže. Komisi lékařů tedy tvořili výhradně zástupci zemí, jež se až na Švýcarsko nacházely pod kontrolou Německé říše. Tento fakt mohl zpochybnit hodnotu jejich svědectví, neboť veřejné mínění ve svobodném světě už dobře znalo nacistickou propagandu a vědělo o zločinech, páchaných na dobytém území. Navíc se zdráhalo uvěřit, že by podobné zločiny mohl mít na svědomí spojenec ve válce proti Hitlerovi. Členové komise proto s mimořádnou pozorností ověřovali všechny důkazy, s nimiž v Katyni přišli do styku. Jak později shodně potvrdili, německé úřady je nijak neovlivňovaly a umožnily jim pracovat zcela samostatně. Závěry jejich soudně-lékařské expertizy se však shodovaly s výsledky činnosti německé exhumační komise vedené profesorem soudního lékařství a kriminologie na univerzitě ve Vratislavi Gerhardem Buhtzem, stejně jako s názorem technické komise Polského červeného kříže, která na sebe vzala největší díl odpovědnosti za exhumaci a pietní uložení celkem 4243 obětí, z nichž 2730 se podařilo identifikovat. Pitevní nálezy potvrdily, že k zavraždění polských důstojníků došlo na jaře roku 1940, tedy v době, kdy toto území ještě spravoval Sovětský svaz.


klifton   |   ip:178.40.81   |   2010-04-12  (16:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  neviem prečo sa tu niektorí pánkovia rozčuľujú, ale asi autor članku nebude ďaleko od pravdy :-))

a poliakom môže byť jedno, kto tých dôstojníkov postrieľal či to boli nemci alebo NKVD - rusi to neboli, pretože NKVD tvorili z 90% židia.


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-04-12  (17:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Klifton súhlas.


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-04-12  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Sú tu tvrdenia proti tvrdeniam. Či už ten šialený zločin spáchali Nemci, alebo chazarský židia z NKVD podstatné je, aby to takto chápali aj Poliaci, pretože niekto (nechcem ukázať prstom) túto smutnú udalosť už mnohé roky zneužíva (podobe ako chazari holokaust) na živenie nenávisti Poliakov k Rusom.


Michal   |   ip:109.230.0   |   2010-04-12  (22:14)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vcera som sa pozeral na dva filmy o Katyni. Jeden bol hrany a druhy dokumentarny. Oba vyzneli v neprospech sovietov.
V oboch sa hovorilo, ze osobne zapisky postrielanych Poliakov, ktore mali niektori u seba koncili v aprili 1940.
S napatim som ocakaval udaje o pouzitych zbraniach, lebo podla kalibru by sa mohlo predpokladat, kto masaker spachal, ale nic take tam neodznelo.Len v tom hranom filme som si vsimol, ze popravca z radov NKVD, strielal obete do tyla pistolou Walter P 38, ktoru pouzival Wermacht. V hore uvedenom clanku je napisane, ze obete boli zviazane papierovym spagatom, ale v tych filomoch sa hovorilo (a na povodnych dokumentarnych snimkach to bolo tiez vidiet) o zastavovych snorach. No a zaraza ma jedna vec. Ak Katyn maju na svedomi Nemci, preco sa o tom v socialistickom tabore nehovorilo. V tych filmoch hovorili pozostali, ze ak uviedli, ze im muz, otec, syn, ci brat zahynul v Katyni, cakala ich basa, alebo to co sa robilo u nas nepohodlnym ludom - zakaz prijatia na VS, zakaz karierneho postupu atd. Vdovy po obetich nemali narok na vdovske dochodky. A to ani neuvadzali, koho podozrievaju z masakru, len uvideli zabity v Katyni... Ja som sa napriklad o Katyni dozvedel az v roku 1986 ked som ako spravodajsky nacelnik pluku vykonaval prieskum statnej hranice a v noci som pocuval Slobodnu Europu


kuko   |   ip:212.5.205   |   2010-04-16  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Katyň. Na obhajobu Goebbelsovho zločinu používajú jeho vlastnú metódu – opakujúcu lož
Zdroj: severoceskapravda.wz.cz
Dátum: 15.4.2010

Od samovraždy Jozefa Goebbelsa, hlavného propagandistu a hovorcu zločineckého nemeckého nacizmu, uplynie 1. mája 65 rokov. Napriek tomu jeho dielo ešte žije tak, ako ho pripravil a zamýšľal. V Knižnom klube bol vydaný český preklad knihy "Katyne", označené ako "stalinský masaker a triumf pravdy", je knižným debutom Allena Paula, amerického politológa, publicistu a poradcu viacerých komisií Kongresu USA. Jeho kniha o katyňskej tragédii sa stretla s pochvalnými ohlasmi v americkej a poľskej tlači. Zaradila sa do rady tých, ktoré sú len znehodnocovaním faktov, že ruský národ porazil najkrutejší režim, ktorý doteraz v histórii (za pomoci amerického kapitálu) vo svete vznikol.

Pred dvoma rokmi navštívil Katyň (Ruská federácia) poľský prezident Lech Kaczyński. Slávny poľský režisér Andrzej Wajda, aby sa zapáčil novým pánom, natočil dokonca o Katyni film, ktorý majú povinne zhliadnuť všetci príslušníci poľskej armády. Nemcami zavraždených 21857 poľských občanov (14552 vojenských zajatcov a 7305 väzňov vo väzniciach v Smolenskej oblasti), z ktorých smrti je obviňovaný Stalin, využil v boji s kultom osobnosti Chruščov a za rozpadu ZSSR Michail Gorbačov. V boji s komunistami potom Boris Jeľcin a Vladimir Putin. Lži o Katyni dodnes slúžia ako jeden zo zdrojov poľského šovinizmu. Kampaň riadená centrálami tajných služieb, má jediný cieľ - nasadiť do vedomia sveta predstavu, že obdobie existencie ZSSR bolo len obdobím nezmyselných krviprelievaní. Význam nemeckého katyňského zločinu vystupuje do popredia najmä teraz, keď dochádza k prehlbovaniu svetovej krízy kapitalizmu (a tragickej nehody poľského prezidenta, pozn. NIFMV), ktorý nachádza cesty svojho ďalšieho rozvoja len vo vedení zločineckých vojen proti krajinám vlastniacim suroviny, teda vrátane súčasného Ruska.

Etapa sovietskeho vývoja v Rusku bola zložitá a zahŕňala občiansku vojnu, cez tragické obdobie represií, víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne a povojnovú cestu rozvoja, po ktorej dospel sovietsky občan na popredné miesta svetovej civilizácie.

Súčasnej ruskej i svetovej generácii je Sovietsky zväz predstavovaný len ako krajina koncentrákov, väzenia a trestných oddielov. Je zabudnutý boj sovietskej moci s negramotnosťou obyvateľstva, výsledky sovietskej vedy, práca tvorivej inteligencie, víťazstvo nad fašizmom, prvá družica, prvý človek vo vesmíre. Počet obyvateľov sa napriek strašnej straty vo vojnách zvýšil zo 145 na 280 miliónov. Poliaci by nikdy nepresadzovali tak drzo svoju verziu Katyňskej tragédie, keby nenašli podporu v Rusku. Dlho čakali na vhodnú dobu. Od nástupu Gorbačova k moci a najmä po rozbití ZSSR, sa ruské vlády začali ospravedlňovať za všetko. Aj za to, čo sa nestalo. Preto sa Západ rozhodol, že podporí Poľsko v jeho nárokoch nechať si od Ruska vyplatiť milióny dolárov za každého zastreleného Poliaka. (O podobnej požiadavke voči Nemecku sa Poľsko nikdy ani nezmienilo.) Impulz k rozpútaniu katyňskej kampane vyšiel z centra gorbačovskej moci, od vtedajšieho tajomníka KSSZ Alexandra Jakovleva.

Vyšetrovanie trestného činu postrieľania poľských dôstojníkov bolo spočiatku presunuté do Smolenskej oblasti, miesta dislokácie Katyne, a zverené, ešte za existencie ZSSR, bieloruskej prokuratúre. Všetky bieloruské vyšetrovacie orgány a najmä prokuratúra boli vystavené nepredstaviteľnému tlaku nastupujúcich "demokratických síl". Gorbačov sa postavil na stranu falzifikátorov dejín a verejne sa ospravedlnil poľskej strane. Rovnako tak Jeľcin aj Putin. Pozícia politického vedenia štátu určila i orientáciu ďalšieho vyšetrovania tragédie, prevzatého Hlavnou vojenskou prokuratúrou. V roku 1991 prijalo vedenie Generálnej prokuratúry ZSSR poľskú delegáciu. Tá odmietla závery vyšetrovania z roku 1944 a požiadala o nové vyšetrovanie a kompenzáciu.

Katyňský prípad sa zdal byť počas desaťročí jasným. Celý svet, okrem poľskej exilovej vlády v Londýne, sa zhodol, že išlo o jasnú, Goebbelsom pripravenú provokáciu z roku 1943. Správa sovietskej komisie pre vyšetrovanie zločinov nemeckých nacistov na sovietskom teritóriu, vedenej prezidentom Akadémie lekárskych vied Burdenkom, celú záležitosť plne objasnila. Likvidáciu Poliakov v Katyni vykonali nemecké bezpečnostné sily tak, aby mohli z tohto zverstvá obviniť NKVD (ministerstvo vnútra). Do nástupu Gorbačova k moci, keď ešte žili svedkovia katyňského zločinu, sa nikto neodvážil výsledky vyšetrovania napadnúť. Nová poľská vláda aj ruskí antikomunisti dosiahli, že všetky sovietske vyšetrovania boli odmietnuté a nahradené tvrdeniami pripravenými Goebbelsom. Po 14 rokoch vyšetrovania, 21. septembra 2004, vyniesla Hlavná vojenská prokuratúra nový rozsudok. Z postrieľania poľských občanov boli obvinení členovia Politbyra ÚV VKS (b), vedenie NKVD a zamestnanci, ktorí popravy vykonávali. Pri návšteve poľského prezidenta A. Kwasniewského v roku 2004 sa Putin opätovne ospravedlnil a sľúbil odovzdať Poľsku všetky materiály z vyšetrovania. Zdalo by sa, že tým celá záležitosť skončila. Naopak. Oživovanie Katyne slúži poľskej vláde k zakrývaniu historickej pravdy, že to bola Červená armáda, ktorá zachránila poľský národ pred likvidáciou. Zamietnuť závery sovietskej vyšetrovacej komisie z roku 1944 možno len na základe súdneho rozhodnutia. Rozhodujúcim argumentom by sa mala stať nová exhumácia pozostatkov všetkých osôb a ich podrobná prehliadka. Hlavná vojenská prokuratúra sa týmto problémom nezaoberala, pretože si bola dobre vedomá, že závery Burdenkovej komisie nemôže otriasť. Riešila sa iba zhromažďovaním dokumentov, bez preskúmania ich vierohodnosti. Možnú falzifikácii dokumentov neriešila. Konečný verdikt vojenskej prokuratúry nie je podložený žiadnymi dôkazmi a vyjadruje názor vlastných antisovietskych a antiruských kruhov. Hlavnými dokumentmi, o ktoré sa verdikt opiera sú dva sfalšované dokumenty s poznámkami L. Beriju z uznesenia ÚV VKS (b) z 5. marca 1940 o likvidácii poľských dôstojníkov, žandárov, policajtov, rozviedčikov zadržiavaných v sovietskych táboroch a väzeniach, ktoré sa z čista jasna objavili v dokumentoch ÚV KSSZ až v dobe vlády Gorbačova. Ak by tieto dokumenty boli hodnoverné, boli by určite využité Chruščovom v jeho ťažení proti Stalinovmu kultu osobnosti. O pravosti "dokumentov" boli od začiatku vyslovované pochybnosti, ktoré potvrdili aj vyšetrovatelia vojenskej prokuratúry. Vo vedení dokumentov, ktoré museli prechádzať cez Hlavné administratívne oddelenia ÚV, sa zistilo niekoľko formálnych chýb a dodatočných úprav, čo bolo vtedy neprípustné. Spisovateľ Vladimír Žuchraj, doktor historických vied, k tomu uviedol, že spracovaním takýchto podvrhov a ich zaraďovanie do originálnych spisov sa zaoberá hlavne anglická rozviedka. Podvrhy boli podľa jeho názoru zaradené do straníckych dokumentov západnými tajnými službami v období po smrti Stalina.

To potvrdzuje aj jeden veľmi dôležitý detail. Do Stalinovej smrti boli všetky dokumenty týkajúce sa Katyne uložené v špeciálnom sektore v zapečatenej schránke. Po jeho smrti sa počet otvorení schránky nedá vôbec zistiť. Oficiálne to bolo len dvakrát: J. Andropovom a Gorbačovom. Ku koncu vlády Gorbačova sa ale u V. Boldina, vedúceho oddelenia ÚV KSSZ objavil korešpondent denníka Washington Post a predložil mu na posúdenie kópie tých istých dokumentov. Od koho ich mohol získať? Iba od ich výrobcov. Pochybnosti takého druhu môže odmietnuť alebo potvrdiť len seriózna expertíza. Bohužiaľ, v tom ruské orgány nič neurobili.

V ruskom štátnom vojenskom archíve je uložené veľa originálnych protokolov z výsluchu nemeckých vojenských zajatcov pracovníkov vojenskej kontrarozviedky, v ktorých nemeckí zajatci potvrdili svoju osobnú účasť na popravách poľských zajatcov v Katyni v jeseni roku 1941. V archíve Židovského vedeckého inštitútu v New Yorku je uložený originál správy veliteľa Einsatzgruppe A pridelenej ku štábu Skupiny armád SEVER, Brigadeführera SS, dr. Franza Stahleckera, ktorý v správe svojmu vtedajšiemu priamemu nadriadenému Reinhardovi Heydrichovi o výsledkoch činnosti za posledný štvrťrok 1941 uvádza: "... Splnil som hlavnú úlohu vydanú mojej skupine, vyčistiť Smolensk a jeho okolia od nepriateľov Ríše - boľševikov, Židov a poľských dôstojníkov. (Kópia by mala byť v archíve Zväzu bojovníkov za slobodu.)

Podľa Goebbelsovho tvrdenia mali zamestnanci sovietskeho NKVD povraždiť poľských dôstojníkov v katyňskom lesíku, výletnom mieste obyvateľov Smolenska na jar roku 1940. Hromadné hroby boli nájdené v priestore, kde až do prepadnutia ZSSR 22. júna 1941 bol pioniersky tábor s pevnými základmi pre stany, hospodárskymi budovami vrátane kuchyne. Asi 200 m od tábora na brehu Dnepra bolo verejne prístupné rekreačné stredisko. Priestor bol vzhľadom na riedke zalesnenie dobre viditeľný z hlavnej cesty Smolensk - Vitebsk. Ak by Sovieti chceli postrieľať poľských dôstojníkov, určite by si nevybrali priestor blízko hlavnej cesty, na mieste kde bol tábor a rekreačné stredisko, keď len o pár kilometrov východnejšie sú hlboké lesy, kde by hroby nikto nenašiel. Počiatočný postup nemeckej armády bol tak rýchly, že už v auguste 1941 dobyla Smolensk. Poliaci sa tak dostali do nemeckého zajatia. V bývalom rekreačnom stredisku bol zriadený štáb 537. spojovacieho pluku skupiny armád Stred. Prakticky až do ústupu v auguste 1943 bol veliteľom pluku plk. Friedrich Ahrens, ktorý pred Norimberským tribunálom vypovedal, že hoci žil dlhú dobu v "zámku" (myslené rekreačné stredisko), nikdy si nevšimol masových hrobov a bol na ne upozornený nemeckým patológ Buhtzom, neskorším predsedom komisie medzinárodného Červeného kríža, až začiatkom zimy 1943. Pritom z masových hrobov prikrytých len tenkou vrstvou zeminy, ak by tam boli už od jari 1940, by musel vychádzať nesmierny zápach.

Goebbels nechal zostaviť začiatkom roka 1943 medzinárodnú komisiu patológov z 12 štátov - nemeckých satelitov. Jediným neutrálnym bol dr. Naville zo Ženevy. Predsedom bol uvedený Nemec dr. Buhtz. Protektorát Čiech a Morava zastupoval patológ prof. MUDr. František Hájek. Nie je potrebné pochybovať, že sa účasti v komisii nemohol vyhnúť. Skúmanie mŕtvol prebiehalo 29. - 30. apríla 1943. Záverečný protokol, v ktorom sa uvádza, že osoby boli zavraždené na jar 1940, bol spracovaný dr. Buthzom a všetci patológovia boli nútení potvrdiť ho svojím podpisom. Ihneď po oslobodení napísal prof. Hájek knihu "Dôkazy katyňské", v ktorej vysvetlil, ako bol so svojimi kolegami donútený k podpisu protokolu na neznámom vojenskom letisku. Zdôraznil, že mŕtvoly ležali v zemi najdlhšie rok a pol. Hoci išlo o veľmi vlhký terén, topánky, noviny aj tabak, ktorý mali mŕtvoly pri sebe, boli v dobrom stave. V žiadnom prípade nemohli byť pod zemou tri roky, ako uvádzali Nemci. Ani Hlavná vojenská prokuratúra Ruskej armády nemohla vyvrátiť fakty, že Poliaci boli postrieľaní ranami do tyla z nemeckých pištoľou a nemeckými nábojmi. Ruky mnohých obetí boli zviazané motúzom vtedy neznámym v ZSSR. V hromadných hroboch boli aj Rusi. Vyvraždeniu poľských dôstojníkov v Katyni venoval Goebbels nesmiernu pozornosť. Žurnalistom v okupovaných krajinách vydal 40 stránok usmernení. Iba raz uvádza Stalina, zodpovednosť sa snaží preniesť na sovietskych dôstojníkov a pracovníkov židovského pôvodu. Dôvodom bolo Hitlerom pripravované vyvraždenie troch miliónov poľských Židov. Hitler nepotreboval za zhoršujúcej sa politickej situácie odpor proti svojmu postupu. Oprávnenosť jeho postupu sa potvrdila vo Varšavskom gete, tam nepohla poľská Armijo Krajowa ani prstom v prospech svojich spoluobčanov, tak bola spracovaná nemeckou propagandou.

Svedkovia sú mŕtvi, archívy vo vlastníctve Američanov a Nemcov sú neprístupné. Masmédiá vlastnia nadnárodné monopoly. Rozvrátiť tak mocný štát, akým bol ZSSR, bolo možné len vnútorné zradou. Preto je treba si pripomenúť si slová Goebbelsa, že urobí z Katyni kolosálny škandál, ktorý bude po desaťročia vytvárať Sovietom veľa nepríjemností. A to nemohol počítať s tým, že sa na jeho stranu postavia aj novodobí ruskí zradcovia Ruska.

(krátené)
Titulok NIFMV


bris   |   ip:95.105.15   |   2010-04-18  (21:53)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://www.google.sk/#hl=sk&;source=hp&q=medvedev+katyn&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2fc69d094f7a656a
Zodpovednosť niekdajších lídrov Sovietskeho zväzu, vrátane Josifa Vissarionoviča Stalina, za likvidáciu poľských dôstojníkov a predstaviteľov poľskej inteligencie v Katyni spred 70 rokov potvrdil prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v rozhovore, ktorý odvysielal ruský spravodajský anglickojazyčný televízny kanál Russia Today.


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-04-28  (13:14)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  neskoro ale predsa: http://www.zive.sk/odtajnili-dokumenty-o-katynskej-masakre/sc-4-a-287891/default.aspx
je odvazne tvrdit ze to boli nemci, ked sa k tomu priznavaju rusi sami


koocheek . dyluvile5   |   ip:62.168.10   |   2012-07-16  (17:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  :)))Tak to je ale totalni blabol......co take cekat od lacineho pisalka Halooooo novin:), to je predchudce Rude fatry panove a to byl teroristicko-bolsevicky platek....Zidovsky nemuzu napsat, protoze par milionu zidu si nejdriv hluboko pred Hitlerem popravil sam Stalin, ktery byl asi nejvetsim antisemitou druhe svetove valky....Prvni koncetranci tabory jsou z dilny CCCP a tam taky tenkrat Ribentropp dostal skoleni jak se masove zabiji zide.....Co takhle psat pravdu a ne zvasty mily bolseviku? Co?:)
A hlavne bych pozadal clanek o nasledne okupaci CCCP v Evrope, nebo tomu porad jeste rikate osvobozeni?:))) I tomu od Amiku?:))


vierona . pawirevy15   |   ip:95.102.16   |   2012-11-28  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikoho nevolajte na zodpovednost tejto polskej spinavej hry-
Postúpme v téme a pozrime sa na to, čím nás „kŕmia“. Vojna medzi Poľskom a Ruskom začala 25. marca 1920 vtrhnutím poľských vojsk do Ruska, kde však stále prebiehala občianska vojna. Poliaci do konca r. 1920 ovládli veľkú časť Ukrajiny a Bieloruska a 7. mája dobyli Kyjev. Koncom mája zahájila Červená armáda protiofenzívu a 16. júna už boli Poliaci vytlačený na líniu z konca apríla 1920. Neskôr sa Červená armáda dostala až na 40 km od Varšavy. Pri Varšave však utrpeli porážku, ale k nej prispeli aj útoky vtedy ešte aktívne bojujúcich bielogvardejských vojsk. Hoci vojna bola rozpútaná Poľskom, ak si otvoríte u nás predávanú knihu DĚJINY RUSKA (od autorov Milan Švankmajer, Václav Veber, Zdeněk Sládek a Vladislav Moulis), tak na str. 353 sa dočítate, že „iba pobaltské štáty, Fínsko a v r. 1920 Poľsko sa ubránili sovietskej expanzii“... ale veď útočníkom v tejto vojne bolo Poľsko! Nuž, akože inak, čiernobiela šablóna je stále používaná.

O Katyni sa dočítate na „každom rohu“, ale o zverstvách spáchaných na ruských zajatcoch nikde nič. Nuž priblížme si niekoľko faktov tohto problému.

Poľská ľudová republika bola spojencom Sovietskeho zväzu, nuž tento problém sa jednoducho dlho nemohol vyťahovať. Situácia sa zmenila po sieťových revolúciách roku 1989 vo Východnej Európe a „Perestrojke“ v ZSSR. Vtedy sa ruskí historici mohli konečne obrátiť na poľskú stranu v otázke vyšetrenia problému likvidácie krasnoarmejcov vo vojne 1919-1920. Dňa 3. novembra 1990 vydal prvý a posledný prezident ZSSR Gorbačov pokyn, v ktorom nariadil Akadémii vied, Prokuratúre, Ministerstvu obrany, Rade bezpečnosti „spolu s ostatnými ustanovizňami a organizáciami“ vykonať do 1. apríla 1991 vyšetrovanie na určenie archívnych materiálov, ktoré sa týkajú udalostí a faktov z histórie sovietsko-poľských dvojstranných vzťahov, následkom ktorých utrpela sovietska strana škodu“.

Podľa tvrdenia právneho experta Ruskej federácie, predsedu Bezpečnostnej Komisie Dumy, V. I. Iľuchina, ktorý bol v tom čase náčelníkom Oddelenia pre dozor nad vykonávaním zákonov o štátnej bezpečnosti Generálnej prokuratúry ZSSR, členom kolégia Generálnej Prokuratúry a starším asistentom Generálneho prokurátora ZSSR, sa zostavenie výslednej správy zrealizovalo pod vedením vedúceho Medzinárodného oddelenia Komunistickej strany ZSSR, V. M. Falina. Súvisiace materiály boli uložené v budove KS ZSSR na Starom námestí v Moskve. No počas búrlivých udalostí roku 1991 kompletne všetky zmizli! Podľa svedectva doktora historických vied A. N. Kolesnika, Falin zhromažďoval spisy o obetiach krasnoarmejcov v poľských koncentračných táboroch od r. 1988. No keď v auguste 1991 do jeho kancelárie vtrhli „revolucionári“, tak všetky spisy – do posledného zväzku – zmizli. Jeho spolupracovník, ktorý sa pokúsil ich zachrániť bol zabitý.

Tragédia likvidácie vojenských zajatcov zasiahla nielen Rusko, ale aj ďalšie, dnes samostatné krajiny, ktoré vyšetrujú zmiznutie svojich občanov. Jedno je jasné, poľské vojenské velenie porušilo medzinárodné právne dohody a reglamentné podmienky držania vojenských zajatcov, čím spôsobili sovietskej strane obrovskú morálnu a všeobecnú škodu, ktorej rozsah je ešte len potrebné vyšetriť. V tejto súvislosti sa Generálna prokuratúra Ruskej Federácie r. 1998 obrátila na prináležiace štátne orgány Poľskej republiky so žiadosťou o začatie trestného konania vo veci smrti 83 500 zajatých krasnoarmejcov v rokoch 1919-1921. Odpovedala generálna prokurátorka Poľskej republiky a ministerka spravodlivosti Hanna Suchocká, pričom v kategorickej forme vyhlásila, že „...vyšetrovanie vo veci likvidácie zajatých boľševikov vo vojne 1919-1920, ktoré žiada od Poľska generálny prokurátor Ruska, nebude“. Suchocká zamietnutie podložila tým, že poľskí historici „dôveryhodne zistili“ smrť 16-18 tisíc sovietskych vojenských zajatcov z dôvodu „všeobecných vojnových podmienok“, takže o existencii „táborov smrti“ a „likvidácii“ zajatcov na území Poľska nemôže byť ani reči, pretože „nijaké špeciálne činy, nasmerované na likvidáciu zajatcov, sa nekonali“. A aby sa „definitívne uzavrela“ otázka o zahynutí krasnoarmejcov navrhla Generálna prokuratúra Poľska zostaviť spoločnú, poľsko-ruskú skupinu vedcov na „...preskúmanie archívov, štúdium všetkých dokumentov v tejto veci a prípravu zodpovedajúcej publikácie“. Poľská strana takto síce zamietla žiadosť ruskej Generálnej prokuratúry ako neprimeranú, no samotný fakt masového zahynutia sovietskych vojenských zajatcov v poľských táboroch v Poľsku bol priznaný. A tak v novembri 2000 navštívil Varšavu minister zahraničných vecí Ruskej federácie I. S. Ivanov a v tom istom roku bola zostavená ruská komisia pre vyšetrenie osudu krasnoarmejcov, ktorí sa dostali do poľského zajatia r. 1920. V komisii bolo zastúpené Ministerstvo obrany RF, Ministerstvo zahraničných vecí, FBS a archívy služby Ruskej federácie.

Výsledkom spoločnej práce bolo zostavenie objemného Zborníka dokumentov a materiálov „Krasnoarmejci v poľskom zajatí v rokoch 1919-1920“, ktorý už umožnil vyjasniť aspoň príčiny smrti krasnoarmejcov. Dnes sa poľská strana snaží tento Zborník bagatelizovať. A tu nastáva problém, lebo hoci zborník vyšiel, každá krajina vydala k nemu iný predslov, a teda nemôže byť ani reči o spoločnom pohľade jednej a druhej strany. V prvom rade, jeden zo zostavovateľov Zborníka, ruská historička N. E. Jelisejevová uviedla, že „počas práce na Zborníku bola v poľských archívoch zistená existencia viacerých oficiálnych dokumentov obsahujúcich informácie o popravách sovietskych vojenských zajatcov zastrelením bez procesov. No priamo do Zborníka sa dostali iba tri z nich. Z ostatných dokumentov o popravách zastrelením boli vyhotovené kópie, ktoré sú v súčasnosti uložené v Ruskom štátnom vojenskom archíve. Počas prípravných prác na vydaní Zborníka vznikli ostré protirečenia v pozíciách poľskej a ruskej strany (podľa slov Jelisejevovej to neraz vyzeralo na fyzickú konfrontáciu).“

Medzi poľskými členmi skupiny a ruským historikom G. F. Matvejevom ostávajú veľké odlišnosti v otázke množstva zajatých krasnoarmejcov. Podľa sčítania Matvejeva, osud 9-11 tisíc zajatcov ostáva nejasný, lebo nezahynuli v táboroch, ale ani sa nikdy do Ruska nevrátili. Matvejev celkovo poukázal na neznámy osud približne 50 tisíc ľudí, pričom poľská strana trvá na nižšom celkovom počte zajatcov, čo samozrejme ovplyvňuje aj počet ľudí s neznámym osudom. Poľská strana rovnako nástojí – pričom sa porovnávajú ruské aj poľské dobové dokumenty – na nižších počtoch popráv krasnoarmejcov na mieste, bez odpravenia do táborov pre vojenských zajatcov. Poľské záznamy o smrti vojenských zajatcov nie sú úplné. No Zborník mal byť vydaný v dvoch zväzkom, pričom druhý diel dodnes neexistuje.

Udalosti likvidácie sovietskych vojenských zajatcov sa odohrávali na území Poľskej republiky, preto činnosť skupiny prebiehala na poľskom území. Hoci sa Zborník zostavoval za dominancie názoru poľských historikov, väčšina jeho dokumentov a materiálov svedčí o takom cieľavedomom, divom barbarstve a neľudskom chovaní sa k ruským vojenským zajatcom, že o presunutí tohto problému do čisto historickej roviny nemôže byť ani reči. Dokumenty uverejnené v Zborníku dokazujú, že vo vzťahu k sovietskym vojenským zajatcom, predovšetkým voči Rusom a ruským Židom, uskutočňovali poľské orgány politiku likvidácie hladom a zimou, ubíjaním palicou a zastrelením. Také neľudské zaobchádzanie s vojenskými zajatcami ako vykonávali Poliaci sa zvyčajne všade vo svete klasifikuje ako vojenské zločiny, vraždy a surové zaobchádzanie s vojenskými zajatcami s elementmi genocídy.

Jasne vidno, že hoci poľská strana nemôže niektoré fakty ukryť, dokumentácia o celkovom počte sovietskych vojenských zajatcov chýba. No Poliaci r. 1992 dostali z ruskej strany kompletnú dokumentáciu z tak veľmi „reklamovaných“ katyňských udalostí.

Následkom vojny, ktorú r. 1919 rozpútalo Poľsko proti v krutej občianskej vojne sa zmietajúcemu Rusku, padlo do poľského zajatia vyše 150 tisíc krasnoarmejcov. Avšak vychádzajúc z politických zmlúv aj ohľadom internovaného civilného obyvateľstva okupovanej časti Sovietskeho zväzu sa ukazuje, že v poľskom zajatí sa ocitlo najpravdepodobnejšie 200 tisíc krasnoarmejcov, civilných obyvateľov, bielogvardejcov, aj protiboľševických a nacionalisticky orientovaných odbojárskych bojovníkov (Ukrajincov a Bielorusov). Dnes už je známe, že v poľskom zajatí v rokoch 1919-1922 boli sovietski zajatci likvidovaní najmä týmito spôsobmi:

• Masovými vraždami a zastreleniami. Ešte pred ich internovaním v zajateckom tábore boli likvidovaní bez súdnych procesov, nechávali ich zomierať ranených na bojovom poli bez poskytnutia lekárskej pomoci a aj vytváraním smrtiacich podmienok počas transportov. Ďalej boli popravovaní po rôznych procesoch rôznymi tribunálmi aj strieľaní pri prejave akékoľvek znaku nepodriadenia sa.

• V koncentračných táboroch vytváraním podmienok, ktoré nemožno prežiť. Predovšetkým to bolo mučenie a dobíjanie na smrť, hladovanie, vyčerpanie, mráz a choroby.

• Druhá Poľská republika vytvorila ohromnú „gulagovú“ mašinériu, ktorá pozostávala z desiatok koncentračných táborov, staníc, väzení a pevnostných chodieb. Boli rozložené po území Poľska, Bieloruska, Ukrajiny a Litvy, pričom to, čo vybudovali sa v „populárnej“ európskej literatúre nazýva tábory smrti. Patria tu samozrejme aj tábory nútených prác, v ktorých úmrtnosť vojenských zajatcov periodicky presahovala 75%.

Poľská vláda sa začiatkom 20. rokov minulého storočia snažila odviesť pozornosť svetovej verejnosti od masovej likvidácie sovietskych vojnových zajatcov tak, že aktívne preklápala pozornosť svetovej verejnosti na situáciu poľských vojnových zajatcov v Rusku. No toto sa nakoniec ukázalo výhodnejším pre sovietsku stranu. Nehľadiac na oveľa ťažšie podmienky v Sovietskom zväze – občianska vojna, zahraničná intervencia, zničená a vyčerpaná krajina, hlad, masové epidémie, nedostatok prostriedkov – poľskí vojnoví zajatci sa v Rusku nachádzali v podstatne lepších podmienkach. Na ich stav dozerali príbuzní vysokopostavených Poliakov boľševikov typu F. Dzeržinského – inak jedného z najväčších zločincov, akí žili. Dr. Coleman uvádza, že patril do Čiernej šľachty, kde patrí napríklad aj Z. Brzežinsky.

Asi by sme sa mali radovať, že poľskí kresťanskí bratia nevenovali Slovensku až takúto „pozornosť“. Tu však ide o niečo úplne iné. Či už Poliaci alebo Rusi, snažia sa – aj keď pohľady sú rôzne – vyjasniť aspoň počty svojich obetí z minulosti.


vierona . pawirevy15   |   ip:95.102.16   |   2012-11-28  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  polak madar dva bratanky do sable i do sklanky


vierona . pawirevy15   |   ip:95.102.16   |   2012-11-28  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co slovensko a horny spis ? tiez sa to stalo v roku 1919
No u nás to akosi nikoho nezaujíma – ale veď Poliaci pri anektovaní Galície zabíjali Slovákov aj ich pripravovali o majetky.

Poľsko v prípade slovenskej Galície argumentovalo, že na územiach, ktoré po rozpade Rakúsko-Uhorska pripadli v rámci Československa Slovensku, žijú prevažne Poliaci. V skutočnosti sa im Galícia zdala málo a ich „záujem“ siahal na celý Spiš. Ako to bolo v skutočnosti s počtom Poliakov sa môžete dočítať v už spomínanej knihe M. Majerníkovej VOJNA O SPIŠ. Zaujímavé sú aj argumentácie samotných Poliakov. Napríklad Semkowitz uvádza, že hoci na severnom Spiši žije 80 000 Poliakov, úplne im chýba poľské národné povedomie a na 90% sa pokladajú za Slovákov. Napriek tvrdým polonizačným snahám sa na slovenskom Spiši v r. 1935 z 197 904 obyvateľov iba 134 prihlásilo k poľskej národnosti, čo nie je ani 0,1% obyvateľstva.

Poliaci často používajú argumentáciu, že „za Boleslava Chrabrého aj tak bol Spiš poľský“. Nuž dobre, ale predtým bol uhorský a ešte predtým, za Svätopluka bol zase sloviensky...

Skutočne solídny opis problematiky nájdete v už spomínanej knihe Milice Majerníkovej VOJNA O SPIŠ. Musíme len doplniť, že kniha je až „veľmi“ objektívna, nevenuje sa totiž opisu násilia, ktoré páchala poľská armáda na civilnom obyvateľstve, a ktoré nakoniec viedlo k protipoľskému povstaniu slovenských veteránov z frontov Prvej svetovej vojny.

Až ich povstanie v skutočnosti primälo pražskú vládu k vyslaniu armády a riešeniu, pričom sme však aj tak o Galíciu prišli. Tieto udalosti si ešte pamätajú starší obyvatelia Zamaguria, aj keď väčšina už len z rozprávania svojich rodičov či starých rodičov. Ale autorke sa nemôžeme čudovať, knihu totiž vydal Spolok Slovákov v Poľsku. Oni tam musia stále žiť.

Pre ilustráciu si odcitujme niekoľko informácií zo spomínanej knihy, pretože sú veľmi poučné. Dňa 2. mája 1919 československý Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár požiadal spišského župana, aby precestoval tie časti župy, na ktoré si nárokovali Poliaci. Cieľom malo byť zistenie skutočnej nálady obyvateľstva, ale zároveň aj snaha o získanie vyhlásenia, v ktorom by obyvateľstvo vyjadrilo svoju vôľu žiť v Československu. Župan mal šťastnú ruku a úlohou poveril Vojtecha Benuša. Tento veľmi schopný župný úradník za štrnásť dní – od 7. do 20. mája 1919 – inkognito precestoval celý severný Spiš a o svojich zisteniach podal obšírne správy. Bol to predvečer Plebiscitu, takže nálada obyvateľstva bola naozaj dôležitá. Nuž ako to skutočne vyzeralo? Niekoľko príkladov.

Stará Ľubovňa: Pretože ide o mesto, v ktorom 360 rokov sídlila poľská správa šestnástich zálohovaných miest, a ktoré je zároveň blízko k poľskej hranici, dali sa očakávať propoľské tendencie. No z Benušovej správy vyplýva: „medzi pospolitým ľudom niet žiadnej stopy poľskej sympatie, medzi inteligenciou, ktorá je ešte stále zaľúbená do starého maďarského režimu, ešte menej...“. Okrem toho väčšinu obyvateľstva tvorili Rusíni, ktorí „... žiadajú ostať v ČSR, ale chcú autonómiu...“.

Krempach pri Ľubovni (Kremná): „Čisto Rusínska obec. Poliakov nechcú ani vidieť.“.

Granastov (Hraničné): „... o pripojení k Poľsku nechcú ani počuť, ba boja sa toho...“.

Obce Litmanová, Jarembina (Jarabina), Kamjonka (Kamienka), Foľvark (Stráňany) a Veľký Lipník sa vyjadrili, že „... si nežiadajú k Poľsku patriť, a len v Československej republike chcú ostať...“

Spišská Stará Ves (V tomto mestečku sa v roku 1411 stretli Žigmund Luxemburský a Vladislav vo veci príslušnosti k Československu „Pomocou národného výboru a niektorých dobrých II. a 1474 tu uzavreli mier Matej Korvín a Kazimír Jagelovský): občania podpísali stanovisko Slovákov podpis osvedčenia sa ľahko previedol.“
Nedeca: „Vy páni v Levoči, v Bratislave a v Prahe, nedajte nás Poliakom!“.

Fridman: „Sme presvedčení, že nás nenecháte odtrhnúť od Československa...“

Tribš: „... od počiatku sme boli Slováci, aj nimi ostaneme!“.

Jurgov: „Tam chceme ostať, kde naši otcovia boli, tými ostaneme, čo naši otcovia boli, ale po poľsky sa na žiaden pád nechceme učiť... len ani vy nenechajte a nedajte nás Poliakom...“.

O tom, ako sa k problému stavali Poliaci názorne hovorí materiál, ktorý vydali v Poľsku a nazýval sa „Wojna Jezusa Krista ze satanem“. V ňom sa možno dočítať: „Kto za Poľsko hlasuje, bude spasený, kto je proti Poľsku zdochne a naveky bude zatratený. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch svätý a Panna Mária chce, aby každý hlasoval pre Poľsko. Ak nepristúpiš k Poľsku si nepriateľom Panny Márie ona ťa zdeptá svojimi tvrdými stopami.

Ktorí do Poľska chcú náležať, to vojsko Kristovo, ostatní všetci držia so satanom a za neho bojujú. Satan má sluhov a tí sluhovia sú Česi. Ak sa zapíšeš a hlasovať budeš za Československú republiku, si zapísaný do čiernej knihy satana. Ak hlasovať budeš za Poľsko, budeš zapísaný do bielej knihy Krista.“. A Poliaci vytiahli napríklad aj argumenty, že Gorali sú Poliaci – touto kartou hrajú v podstate dodnes.

Aby sme ešte lepšie pochopili poľské tvrdenie, že chcú územie, na ktorom žijú Poliaci, tak sa pozrime na národnostné zloženie obyvateľstva v obciach pričlenených k Poľsku v roku 1920 na základe sčítania obyvateľstva z roku 1910. Výsledky Magyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat. 42 kötet, Budapešť 1912:

Obec Národnosť (materinská reč)
Maďar Nemec Slovák Rumun Rusín Chorvát Srb Iní
Čierna Hora 0 0 678 0 0 0 0 17
Durštín 2 8 209 0 0 0 0 0
Fridman 30 51 1089 0 0 0 0 49
Jurgov 2 10 689 0 1 1 0 38
Kacvín 9 14 696 0 1 1 0 33
Krempachy 2 8 667 0 0 0 0 13
Lapšanka 2 0 319 0 0 0 0 0
Nedeca 15 74 909 0 0 0 0 21
Nižné Lapše 5 13 567 0 0 0 0 32
Nová Belá 12 8 641 0 0 0 0 4
Repiská 0 0 524 0 0 0 0 1
Tribš 9 2 528 0 0 0 0 22
Vyšné Lapše 4 3 703 0 0 0 0 13

Iste, niekto môže namietať, že Maďari neuviedli žiadnu kolónku pre Poliakov – ale mohli sa hlásiť do kategórie „Iní“.

Priblížme si aj národnostné zloženie obyvateľstva ďalších spišských okresov, o ktoré prejavovali Poliaci „záujem“, pretože sú „obývané Poliakmi, ktorí nevedia o tom, že sú Poliaci“. Uverejnené v Spišských hlasoch v roku 1935, č. 13, str. 3.

Okresy Národnosť
československá ruská, ukrajinská nemecká maďarská židovská poľská cigánska iné
Gelnica 17 189 110 8 545 395 462 7 518 10
Kežmarok 15 432 655 11 761 279 910 7 771 2
Levoča 22 036 1 008 1 177 372 662 12 521 3
Stará Ľubovňa 12 742 6 228 2 575 47 425 29 174 3
Poprad 19 961 99 5 259 394 394 33 317 24
Spišská Nová Ves 29 066 1 396 3 227 777 501 13 807 24
Spišská Stará Ves 7 145 1 192 162 29 137 33 175 0

A ak by ste chceli dnes vedieť, ako sa „darí“ slovenskej menšime v Poľsku, budete prekvapení. Maďarizácia je proti polonizácii iba amatérskym pokusom. A pre úplnosť si ešte priblížme aké zmeny prebiehali na československo-poľskej hranici v rokoch 1920-1938. Obrázok – rovnako ako hore uvedené tabuľky – je z už menovanej knihy:skusim tu dat mapku


vierona . pawirevy15   |   ip:95.102.16   |   2012-11-28  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem to skopirovatdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Filmové dokumenty s vloženými titulky - ke stažení

Filmové dokumenty s vloženými titulky: Money as Debt, Religulous, Jesus Camp, The Oil Factor, The Corporation, The Fourth World War, The U.S. vs. John Lennon, BARAKA, Fahrenheit 9/11, Sicko, Bowling For Columbine, Surplus: Terrorized into Being Consumers , The Road to Guantanamo, John Pilger THE WAR ON DEMOCRACY.


Peter Staněk - Vyspelú Európu platovo nedobehneme ani o...

Čo to padalo v Brne z oblohy?

Bankári? Bankrotári!

ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE

Projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na ...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2431 s