20. September 2019
    
HDP, hospodárska kríza a socializmus, alebo, všetko začína poctivosťou kladenia otázok. - Dolezite.sk

HDP, hospodárska kríza a socializmus, alebo, všetko začína poctivosťou kladenia otázok.


  2009-05-28  (00:51)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - HDP, hospodárska kríza a socializmus, alebo, všetko začína poctivosťou kladenia otázok.
Pred niekoľkými týždňami, bolo to počas Vianoc, som sedel pri pivku s bývalým spolužiakom zo strednej školy. Pracuje ako vedúci sekcie v istej prosperujúcej finančnej spoločnosti. Samozrejme sa diskusia, okrem iného, točila okolo hospodárskej krízy. Dobre viem, že je alergicky takmer na všetko čo sa spája so slovami socializmus, či komunisti. Koniec koncov so svojim mesačným príjmom viac ako 3000 Eur to nie je až také nepochopiteľné.

Viac nepochopiteľné bolo pre mňa jeho, podľa mňa zjednodušené, vnímanie príčin a možných následkov krízy. Tvrdil, že kríza vnikla, ako nás neustále presviedčajú politici a masmédia, v USA, a to kvôli neschopnosti splácania úverov. Nezodpovedné banky požičiavali peniaze takmer každému, kto o nich požiadal, a keď mnohí ľudia prestali byť schopní splácať dlhy, banky sa zrazu ocitli v problémoch. To malo za následok výrazne zníženie možnosti získať úver pre firmy i pre radových občanov.

A čáry, máry, finančná kríza je na svete. Samozrejme nedostatok peňazí spôsobil zníženie dopytu zo strany spotrebiteľov, a kde nie dopyt netreba ani ponuku. Podniky obmedzujú výrobu, prepúšťajú zamestnancov a čáry, máry, z finančnej krízy je zrazu hospodárska kríza. Keďže USA predstavujú viac ako štvrtinu svetovej ekonomiky, kríza sa rozširuje do celého sveta. Ekonomickí analytici bijú na poplach, odhady rastu HDP neustále klesajú až sa dostávajú do záporných čísel.

A zrazu je tu recesia. Môj bývalý spolužiak tvrdil, že je to v poriadku, že je potrebné aby sa trh z času na čas vyčistil, aby nezodpovedné investície a hospodárenie boli postihnuté, aby sa ceny akcií dostali na reálnu hodnotu, aby sa celá ekonomika ozdravila, aby ostali fungovať len zdravé banky a podniky a aby sa odstránil špekulatívne naakumulovaný kapitál. Že vraj trh všetko vyrieši. Pokúšal som sa mu oponovať, že predsa nie je možné, aby sa zrútil celý ekonomický systém len kvôli tomu, že v USA milión ľudí nie je schopných splácať hypotéku. Že predsa nie je možné, aby na Slovensku prišli o prácu tisíce ľudí len preto, že americké banky nezodpovedne požičiavali peniaze.

Tvrdil, že je to tak, pretože celosvetová ekonomika je prepojená a USA sú jej ťahúňom. Pokúšal som sa mu oponovať, že súčasný ekonomický model nie je dobrý, že jeho podstata spočíva na vytváraní dlhu a úroku, ktorý ide ruka v ruke s finančnými špekuláciami. Odbil ma s tým, že to sú konšpiračné teórie a uistil ma, že trh v krátkej dobe všetko vyrieši. Nastolil som otázku, či to nie je kríza kapitalizmu ako spoločensko-ekonomickej formácie, vysmial ma.

Kapitalizmus je postavený na neviditeľnej ruke trhu a je to systém vyhovujúci väčšine, doposiaľ nebol vymyslený lepší systém. Určite má pravdu, je predsa ekonóm, a ja len psychológ a historik a ako taký mám právo položiť niekoľko otázok a vlastných názorov, ktoré nie sú príliš blízke všeobecne uznávaným vysvetleniam súčasnej hospodárskej krízy.

Akosi sa mi zdá, že všetci bez akýchkoľvek pochybností prijali vysvetlenie vzniku krízy a uspokojili sa s tvrdením ekonómov a politikov, že kríza najneskôr do dvoch rokov pominie a všetko sa vráti do starých koľají. Že nám zas porastie HDP na úrovni 10% a naša životná úroveň už bude len stúpať a stúpať. Čo ak je ale pravda iná?

Čo ak kríza, ktorú práve pociťujeme je len jednou z kríz kapitalizmu, presnejšie neoliberalizmu, ktorého ekonomická doktrína je postavená na neustálej spotrebe, konzume, a na neustálom ekonomickom raste?

Ak ekonomika prestane rásť, zrúti sa, skolabuje. Ľudia prídu o zamestnanie, mnohí skončia na ulici, zvýši sa počet rozvodov, domáceho násilia, vrážd, samovrážd a ostatných negatívnych javov, ktoré recesia ekonomiky so sebou zákonite prináša. Ak sa teda chceme vyhnúť poklesu HDP a tým i ekonomickej kríze musíme za každú cenu konzumovať a konzumovať.

A nemyslím tým len potraviny, ideálne by bolo každý tretí rok nové auto, každých päť rokov renováciu bytu, každý rok dovolenku v zahraničí, každý mesiac nové oblečenie a tak ďalej a tak ďalej. Ak budeme konzumovať budeme sa mať dobre, ekonomika neskolabuje. Nezdá sa vám to choré? Ale presne tak aktuálny ekonomický systém funguje.


Je naozaj nevyhnutný neustály rast HDP? Naozaj musí ekonomika nevyhnutne skolabovať ak HDP prejde do záporných čísel? Zdá sa, že súčasný ekonomický systém bez neustáleho rastu HDP neprežije. Ale čo predstavuje to magické HDP? Je to naozaj niečo, čo hýbe doslova našimi osudmi a životmi?

Drvivá väčšina súčasných ekonómov sa bije do pŕs, že HDP je objektívny ukazovateľ rastu ekonomiky a tým nepriamo i našej životnej úrovne, nášho blahobytu. Každého ekonóma, ktorý sa pokúsi tvrdiť niečo iné, označia experti za kacíra a exkomunikujú ho zo ctihodnej ekonomickej obce. Mimochodom tých ekonómov, ktorí tvrdia niečo iné ako oficiálny smer, nie je málo. Počuli ste o nejakom? Nie? Prečo?

Porozmýšľajte. Nakoľko nie som ekonóm, preto exkomunikáciu neriskujem. Už pred desiatkami rokov sa objavili prvé hlasy, že HDP ani zďaleka objektívne nevystihuje reálny rast životnej úrovne. HDP je ukazovateľ, ktorý v sebe obsahuje výrobu a spotrebu, presnejšie výdavky štátu, výdavky domácnosti a tržby firiem. Ale pri všetkej úcte, toto predsa nemôže byť ukazovateľ našej životnej úrovne. HDP totiž okrem iného obsahuje výdavky štátu na zbrojenie, na kriminalitu, na odstraňovanie škôd po ekologických katastrofách, po povodniach, po víchriciach.

Výdavky štátu na odstraňovanie škôd spojených s obmedzenými zdrojmi, so znečistením životného prostredia, výdavky na prevenciu a liečbu alkoholizmu, drogových závislostí. Samozrejme to isté platí aj pri výdavkoch domácností. Ak zaplatíme právnikovi 5 000 Eur za zastupovanie počas rozvodu prispejeme do HDP. Ak si zaplatíme za lieky na alergiu, ktorú nám spôsobilo znečistené prostredie prispejeme do HDP. „Alternatívni“ ekonómovia už dávno navrhli iné ukazovatele ekonomickej prosperity.

Napríklad GPI – ukazovateľ reálneho pokroku, ktorý síce operuje so zložami tvoriacimi HDP ale odráta od celkového súčtu náklady vynaložené na odstraňovanie negatívnych javov, berie do úvahy napríklad voľný čas, počet neplatených dní, počet rozvodov, kriminalitu a podobne. Títo „alternatívni“ ekonómovia tvrdia, že GPI od roku 1970 kleslo o 45%. Takže o čom je v skutočnosti HDP? Naozaj je to pre nás najdôležitejší ukazovateľ, ako sa nás snažia politici a ekonómovia presvedčiť? Ak by svetová ekonomika rástla priemerne o 3 % ročne, k jej zdvojnásobeniu dôjde za 24 rokov, za 47 rokov bude štvornásobná.

O 47 rokov budem mať 81 rokov, ak budem ešte žiť, samozrejme. Neviem si predstaviť, že v roku 2056 sa vyrobí a spotrebuje štvornásobne viac ako dnes. Pochybujem, že Zem so svojimi zdrojmi je schopná utiahnuť dva razy takú veľkú ekonomiku ako je súčasná. Ale som presvedčený, že štvornásobne veľká ekonomika ja nad sily a schopnosti našej modrej planéty.

Znečistenie, otepľovanie, trvalé zmeny počasia, decimujúce sa zásoby klasických zdrojov a boj o ne, nedostatok pitnej vody. Obsahuje v sebe aj toto neustály ekonomický rast? Je to naozaj podstata nášho života, vyrábať a konzumovať? Pokiaľ politici a ekonómovia tvrdia, že je potrebný neustály ekonomický rast tak nás práve o tomto presviedčajú. Je to naozaj vrchol ľudského snaženia, ľudskej existencie? A o spravodlivosti prerozdelenia vyrobených tovarov škoda hovoriť.


Skúsme si predstaviť spoločnosť, ktorá svojimi kapacitami dokáže zabezpečiť všetko potrebné pre všetkých svojich členov (osobne si myslím, že súčasná produktivita práce dokáže zabezpečiť vo vyspelých krajinách dostatok potravín, vecí dennej spotreby, ubytovacích kapacít a iných potrebných tovarov a služieb pre všetkých svojich obyvateľov). Vyrobené statky sa následne spravodlivo prerozdelia a nikto nebude trpieť nedostatkom. Ak je ročný prírastok obyvateľstva nulový v podstate ekonomika nemusí vôbec rásť. Ľudia vyrobia len to čo potrebujú a stačí, čo na tom, že sa bude pracovať napríklad len tri dni v týždni. Nevidím jediný rozumný dôvod prečo musí ekonomika neustále rásť.


Jeden dôvod si však predsa len uvedomujem. Je ním dlh a úrok. Ak by som sa pokúsil rozobrať okolnosti vzniku a podoby dnešnej konzumnej spoločnosti, ktorej podstatu tvoria pôžičky ťahajúce, podporujúce konečný dopyt, jednak by som sa dostal na tenký ľad konšpiračnej teórie a určite by to ďaleko presiahlo zamýšľaný rozsah tohto príspevku. Faktom ale je, že ak sa jednotlivec ľahko dostane k pôžičke, dovolí si nové auto, nový byt, novú elektroniku, a to bez ohľadu na svoje príjmy a z nich plynúce možnosti. Pôžička však so sebou prináša povinnosť dlh vrátiť a to i s úrokmi, ktoré pri bežnej hypotéke tvoria za celú dobu splácania minimálne výšku istiny. A tu je kameň úrazu. Musíme vyrábať stále viac a viac, všetci musíme splácať dlhy a úroky.


Ako jednotlivec tak i štát. A najlepší recept je neustály ekonomický rast. Len tak okrajovo, k poctivosti kladenia otázok. Berme do úvahy posledných dvadsať rokov. Priemerné úroky pri pôžičkách boli 10%, rast ekonomiky nanajvýš 5% ročne, myslím celosvetovo, samozrejme čísla nie sú presné. Podstatné je to, že úroky z pôžičiek ďaleko prevyšujú rast ekonomiky. V reálnom svete financií to znamená, že finančné aktíva, vytvorené peniaze niekoľkonásobne prevyšujú reálnu hodnotu hmotného bohatstva ľudstva. Stretol som sa s údajom, ktorý hovorí o 500 biliónoch dolárov finančných aktív a 50 biliónoch hodnoty svetovej ekonomiky. Čo bude s tými 450 biliónmi nekrytých dolárov vytvorených zo vzduchu? Existuje tu obrovská finančná bublina, ktorá sa bude buď ďalej nafukovať, ďalšími pôžičkami, alebo sa nechá prasknúť a máme tú niekoľkoročnú hlbokú celosvetovú hospodársku depresiu. Alebo sa podarí dnešným politikom a ekonómom nájsť menej bolestivé riešenie. Dúfajme.


Nikto ma nepresvedčí o tom, že nie je možné prevádzkovať nemocnicu, ak máme dosť lekárov a sestričiek, budova nemocnice stojí, zariadenie je funkčné a pacientov je dostatok. Nie sú peniaze, znie odpoveď politikov, nie je to rentabilné. Samozrejme, že starostlivosť o zdravie občanov nemôže byť rentabilná, aspoň nie v krátkodobom horizonte. Jednoducho sa na nej nedá zarobiť. Nikto ma nepresvedčí, že nie je možné postaviť škôlku, ak je dostatok stavebného materiálu, ak je voľná pracovná sila a ak je tá škôlka potrená. Nie sú peniaze, znie známa odpoveď.

Politici sa dnes predháňajú v sľuboch o dotáciách priemyslu a štátnej podpore súkromných firiem či zoštátnení bánk. Len neviem pre koho budú fabriky vyrábať televízory, chladničky a autá keď ľudia prídu o prácu. Akosi mi však chýba aspoň náznak spochybnenia celého súčasného ekonomického systému a tu sa vrátim k diskusii s mojim bývalým spolužiakom. Po piatom pive som ho samozrejme začal presviedčať o prednostiach socialistického modelu ekonomiky. Plánované hospodárstvo vyrobilo toľko, koľko bolo treba, koľko ľudia dokázali skonzumovať. Krízy z nadvýroby boli nemysliteľné. Každý mal prácu, ktorej produktivita bola na potrebnej úrovni. Aj napriek tomu, že niekde jeden robil a štyria sa prizerali, dokázalo sa vyrobiť všetko potrebné pre všetkých.

Žeby niekde chýbali peniaze na výstavbu škôlky či prevádzku nemocnice bolo nemysliteľné. Aby sa zabezpečila 100% zamestnanosť mohlo trebárs 100 ľudí natierať kúsok plota celý rok. Čo na tom? Bolo z čoho rozdeľovať. Štát vlastnil zdroje a mohol s nimi gazdovať. Že to nebolo vždy hospodárne, efektívne? Že sme stáli hodiny na olej, banány, že sme reptali, že nie je dostať to a to, že technologický vývoj stagnoval. Každý kto zažil systém pred rokom 1989 môže porovnať a sám si odpovedať, či je súčasný neoliberalizmus lepší ako socializmus?

A ešte k pôžičkám a úrokom. Pôžičky sa nevytvárali zo vzduchu. Existovali nenávratné, ktoré boli poskytované z ušetrených zdrojov alebo nízko úročné, kde úrok maximálne kopíroval predpokladaný rast hospodárstva a platov. Dvojciferné úroky vtedy neexistovali. Tu ma bývalý spolužiak zaskočil argumentom. „Áno, ale tieto veci sa môžu realizovať bez komunistov. Predsa nemusia zas vládnuť komunisti aby sa urobili potrebné zmeny existujúceho systému, či dokonca aby sa systém zmenil od základov. Doposiaľ však nebol vymyslený lepší systém ako ten súčasný, kde sú zásahy štátu minimálne a kde všetko vyrieši trh. Komunisti sú bez šance.“ Pravdupovediac som ostal zaskočený a nevedel som v tej chvíli reagovať. Odpoveď ma napadla až ráno.

To, čo dnes prebieha v ekonomickom systéme nápadne pripomína pasáže z Marxovho Kapitálu, s ktorými sa komunisti stotožnili pred desiatkami rokov. Akákoľvek politická strana, hnutie či politik jednotlivec, ktorý si ich osvojí až teraz, podľa mňa zaváňa pokrytectvom a populizmom, ak je ochotný velebiť to, čo pred niekoľkými rokmi tvrdo potieral. Komunisti sa u nás pred šesťdesiatimi rokmi snažili o vybudovanie novej, spravodlivej spoločnosti, a to nemyslím ironicky. S plačom mi to potvrdili obaja umierajúci starí otcovia, nech je im zem ľahká. Ako to celé dopadlo je iná vec, socializmus bol dieťaťom doby, v ktorej sa narodil a tvorili ho ľudia z mäsa a kostí, so svojimi kladmi ale i chybami. Nemohol byť iný ako ľudia, ktorí ho vytvárali. Ak sa teraz ukáže, že systém, ktorý pochoval socializmus je v troskách, budú ľudia nútení hľadať nové spôsoby usporiadania spoločnosti. A komunisti by pri hľadaní alternatív mali určite mať dôležité slovo.
PaedDr. Radovan Dunaj


Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-05-28  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty brdo,Rado, tak za tento príspevok mas u mna 100bodov a pozvanie na pivo v Bratislave.Som rad ze mamtu cest byt prvým prispievatelom do diskusie.


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-05-28  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skoda ze si az z Vychodu ale klobuk dolu pred Tvojimi nazormi co som nasiel na Internete.


Peto   |   ip:85.216.15   |   2009-05-28  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a oco vlastne autorovi tohoto clanku islo?
Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-05-28  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rado,parada, ale treba ist do politiky,lebo pisanim po veceroch na taketo servery situaciu nevyriesi aj ked Ti za to patrí nekonecná vdaka lebo vidiet ze Ti to páli parádne.Ja to idem skusit zo SaS,nepridas sa na pomoc?


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-05-28  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peto,
spi dalej,necitaj Internet,ved este mas oci zalepene od spania.


Marko   |   ip:195.168.1   |   2009-05-28  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu situaciu iste kazdy kazdy pozna ked nema argumenty a zvlast ked konfrontuje nejakeho "ekonoma".
Napr. mne ked ide niekto vykladat ze ziadna silnejsia kriza sa neuskutocny tak mu poviem asi takto:

Mily, xyz!
Aj ked niesom studovany ekonom, nemozem si nevsimnut kam smerujeme. Dlhy rasu ako blaznive. Ludi v produktivnom veku je coraz menej a menej, kdezto dochodcov a ciganov (cierna plet celosvetovo) je coraz viacej a viacej. Trh dnes ovladaju nasi oblubeni giganti a teda uzka skupina ludi blaznivo bohatne. Dalej si pripocitame klimaticke zmeny ktore sa uz deju. A to sa ani nezmienujem o nejakych "konspiracnych" teoriach typu: "pad dolara", "nadostaok energ. zdrojov" , "Bildergroup" a pod.


sxg   |   ip:91.127.17   |   2009-05-29  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdepodobnosť konfliktov:
http://afinabul.blog.cz/0905/vojvodina


podkova   |   ip:91.127.72   |   2009-05-29  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborný článok! Gratulujem


sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2009-05-29  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V podstate suhlasim, ale veta "Krízy z nadvýroby boli nemysliteľné. Každý mal prácu, ktorej produktivita bola na potrebnej úrovni. Aj napriek tomu, že niekde jeden robil a štyria sa prizerali, dokázalo sa vyrobiť všetko potrebné pre všetkých" je blud. Autor asi nikdy nezazil vyrobu traktorov len aby sa plan splnil na 110% (aj ked traktory netrebalo), spanok pred Mototechenou aby si chuda obcan mohol dopriat auto, Tuzex a pod. Planovana ekonomika !nikdy! a uz z principu nemoze tak rychlo reagovat na poziadavky. Mame s tym vlastnu skusenost, mali sme tu 5rocne planovanie. Kontrolna otazka - ako dlho trva kym pride novy produkt na trh? Spravne, minimalne 5 rokov...

Cele je to ako v tom krasnom vtipe, aky je rozdiel medzi planovanym a trhovym hospodarstvom? V planovanom su peniaze, ale da sa kupit len jeden druh tovaru (obcas). V trhovom je spusta tovaru, ale nie su peniaze.

Planovane ani trhove hospodarstvo samo o sebe nie je spasa a nemoze fungovat efektivne. Aj v USA ako najrozvinutejsej trhovej ekonomike by nikdy neposlali Apollo na Mesiac, keby stat dost brutalne nezasiahol do trhu a vytvoril podmienky pre vyskum a vyvoj.


vaso   |   ip:195.91.79   |   2009-05-29  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na stráž!
Problém je len v tom,že komunistov,neoliberalistov a iných istov vyškolili tí istý.


Janoo   |   ip:78.99.152   |   2009-05-29  (08:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je pOdstatne ci je Kapitalizmus ci sOcializmus (ovladaju ho tie iste figurky ktore riadia vojny,banky,nwo...). Nie je podstatnejsie aka je miera chamtivosti tych par jedincov tam hore a nasej vole chciet zmenu ? Ludia maju vela svojich (umelych) problemov a nechce sa im na ine mysliet.


iuhuihiuh   |   ip:92.52.12.   |   2009-05-29  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cize jednoducho povedane netreba byt mantinelista a snazit sa o system co bude niekde medzi. :-)


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-05-29  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Budem prízemný. Približne 50% a viac zo mzdy ide na účely, ktoré jednotlivec nemá šancu reálne ovplyvniť. Voľbami? Dôsledky všetkých boli na smiech - cez slzy. Cez DPH a spotrebné dane sa vláda s parlamentom vkráda človeku priamo do peňaženky. A potom peniaze rozhádžu "klientom" a záujmovým skupinám alebo minú na "deformy". Pre niektorých "klientov" ešte vytvoria aj zákony. Nečudujem sa, že nie sú peniaze na potrebné veci.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-29  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velmi dobry clanok!


Choronzon   |   ip:85.93.106   |   2009-05-29  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Děkuji za kvalitní článek. S autrem bych na pivko zašel hned. Všechny z okolí Boskovic (CZ) zvu na pokec. skype: choronzon1


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-29  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tuhle vetu, "Plánované hospodárstvo vyrobilo toľko, koľko bolo treba, koľko ľudia dokázali skonzumovať. Krízy z nadvýroby boli nemysliteľné. Každý mal prácu, ktorej produktivita bola na potrebnej úrovni", muze vypotit pouze kompletni idiot ktery nema o tehdejsich pomerech ani paru, nebo zprofanovany bolsevik. Jelikoz autor v te dobe jeste sedel na nocniku, nestihl si vsimnout ze v prodeji chybelo temer vse, vcetne hajzlpapiru, ze vetsina budov byla v katastrofalnim stavu,stejne jako veskera ostatni infrastruktura, silnice derave jak reseto,vodni toky byly jedina kloaka.


qwdqwdij   |   ip:92.52.12.   |   2009-05-29  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&;hraj=822


Peter   |   ip:85.135.17   |   2009-05-29  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim

To, co zazivame teraz, nie je kolaps kapitalizmu, ale kolaps socializmu. Marne si mozme navravat, ze zijeme v kapitalizme, ale nezijeme. Zijeme v socializme. Mame kopu socialnych programov, vyhod, dotacii a podobne. Cisty kapitalizmus je o minimalnom rozmere vlady a maximalnom doraze na osobnu zodpovednost a silu trhu. A to my nemame.

My mame velku byrokraticku vladu, kopu roznych zachrannych programov, dotacii, balickov, 13 dochodkov, podpor v nezamestnanosti a kopu ineho. Toto sa vola socializmus. Preto ak teraz niekto hovori o kolapse kapitalizmu, tak nevie, co je co. Kapitalizmus, lepsie povedane individualizmus je o tom, ze za svoje stastie a uspech si moze kazdy sam. Socializmus je o tom, ze mas stastie na pridel.

Najpodstatnejsi rozdiel oproti komunizmu je to, ze v kapitalizme, resp. v deformovanej forme, v ktorej zijeme je to, ze clovek si moze za svoj uspech sam. V komunizme si odkazany na vladu, na niekoho ineho. A ludia to chcu aj teraz. Hlavne preto, lebo je lahsie nadavat na niekoho ineho, zvalovat vinu za svoj neuspech na vladu, rodicov, pocasie a pod.

Komunizmus je pliaga a zil/fungoval z toho, co znarodnil. Na zaciatku to bolo skvele, ale potom dosli peniaze. Ludia sa predtym namahali, aby nieco vyrobili a potom pride niekto, vsetko im zoberie a rozdava tym, ktori urobili velke prd. Tomuto hovorim nehanebnost. Zime v systeme, kde nikoho uspech nie je limitovany a svoj uspech a stastie si dokaze obmedzit iba sam.

A ak su ludia, ktori potrebuju mat pocit (vratane mna), ze existuje nejaka zachranna siet a ked sa posmyknu, tak maju kam bezpecne dopadnut, tak na to je rodina. Predtym na to bola rodina a bolo to dobre. Rozpamatajme sa na rozpravku o troch grosoch. Jeden gros dal rodicom za to, ze ho vychovali, druhy synovi, aby sa onho staral, ked uz nebude vladat a treti pouzil sam.

Teraz davame oba grose vlade a nadejame sa, ze ich dostaneme spat. Je to neosobne a z principu chore, lebo vlada tie grose hned teraz prehajdaka a dufa, ze v buducnosti jej opat niekto nieco da, aby zase raz dala chleba do ruk zdravych ludi, ktori radsej budu na podpore alebo sa flakat tak ako za komancov - vid autor: jeden robi, styria sa pozeraju - a robit nebudu. Toto ak nie je na hlavu postavene a chore, tak potom neviem.

Nepotrebujeme stat, aby nam vytvaral zachranne siete. Hlavne nie pre tych, ktori maju obe ruky a nohy zdrave a mozu robit. Iste, su siroty a podobne pripady, o ktorych sa musi postarat spolocnost, ale o nich sa ma postarat ich lokalna komunita, nie stat. Stat nie je lepsi opatrovatel sirot ako bezdetna rodina na vedlajsej ulici, ani lepsi opatrovatel starych a chorych ako ich vlastna rodina. Uplne suhlasim s tym, co povedal Hrib, ze v kapitalizme je viac ludskosti a viac sucitu ako bolo kedy v socializme

Uzavrel by som to tak, ze existuje pohlad cloveka, ktory potrebuje, aby sa onho niekto staral a pohlad cloveka, ktory sa chce postarat sam. V komunizme sa mali lepsie ti prvi, v kapitalizme sa maju lepsie ti druhi. Myslim si, ze jedine na nas ostava, do ktorej kategorie sa kto zaradi, ci ako nesamostatny alebo ako samostatny jedinec.David   |   ip:90.177.17   |   2009-05-29  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan: Kde jsi prosím tě byl v té době ty? To co tady píšeš jsou naprosté nesmysly. Myslíš si snad, že to, co bylo rozkradeno po roce 89, a většina toho, co dodnes funguje, spadlo z nebe? Pochop už konečně, že to co chválíš, skončilo a tvoje řeči jsou jen naučené fráze.


David   |   ip:90.177.17   |   2009-05-29  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter: A kde jsi viděl, ten správný kapitalismus, o kterém píšeš? Takový neexistuje stejně, jako neexistoval žádný čistý socialismus. Pokud budou existovat státy a národy, tak se budeš muset smířit s tím, že se bude o své občany starat, Jinak nemají smysl. To, co popisuješ, je vláda silnějšího, která existuje snad někde v džungli. Nic ti nebrání, vydat se do takových krajin a prosadit se tam, pokud přežiješ.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-29  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  David:
Ocividne nemas poneti o cem je rec, to co dnes funguje je vysledek primych zahranicnich investic do toho co po 89 rozkradli prevleceni bolsevici.To co bylo 89 jeste v provozu byly zdevastovane zbytky toho co komousi rozkradli 1948. Ze si lidi zvolili do vlady prevlecena bolsevicka hovada ktera to pak rozkradla, nebo to nechala rozkrast a za hubicku prodat Skopcakum, za to si mohou sami. Cinkali jak idioti klici a blabolili Havlovy zvasty o tom ze "nejsme jako oni", namisto aby tu verbez povesili na lampu. Ty budes dalsi smrkac kteremu jeste tece mleko po brade a ktery to nezazil. Ja v tom zil 30 let nez jsem odesel v 77 do Svycar a na rozdil od tebe mohu porovnat jak to funguje. Tenkrat byly vecne prazdne kramy a misto potravin se tam prohanely mouchy.Nevim kde jsi prisel na to co chvalim, zkus si precist co pisi pod clankem Zabudnime na ekonomický rast, nez zacnes blbe kecat.


Karel   |   ip:88.100.22   |   2009-05-29  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš pravdu Davide. V roce 1989 byly v provozu ještě zdevastované zbytky toho, co komouši rozkradli v r. 1948. Tvořili možná 5 % toho, co v r. 1989 fungovalo, protože 95 % staveb a podniků bylo postaveno po r. 1960. V r. 1977 možná ze Švýcarska byly u nás vidět prázdné obchody, ale v obchodech jsem na vlastní oči viděl, že prázdno tam není. Vždycky jsem koupil, co jsem potřeboval. Žili jsme chudě, v bídě. Postavili jsme si jen nové domy, koupili auta, postavili chaty, jezdili jsme každoročně na dovolenou a ještě jsme ušetřili pro děti, aby měli něco do začátku. Měli jsme jen mizerná auta. Měly 4 kola, motor, střechu a dovezla nás tam, kam jsme potřebovali. To tys měl auto, co jistě dokázalo mnoho věcí navíc. Mělo víc kol, víc střech, víc motorů a určitě i létalo vzduchem i pod vodou.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-29  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re karel:
samozrejme Kajo vsechno bylo v 1977 v parade, nebyly nikde fronty na maso,a bananu se valely na ulici hromady, pak ses ovsem probudil s jednou rukou v nocniku a sel sis stoupnout do fronty na hajzlpapir.


123   |   ip:78.99.233   |   2009-05-29  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mna v skole ucili ze posledna faza socializmu je komunizmus a predstavovali nam ho tak, ze clovek pride do obchodu a vezme si co chce a nepotrebuje na to ani peniaze... je to utopia tak ako aj cisty kapitalizmus (ktory tu ktosi popisuje ako anarchiu)


Peter   |   ip:85.135.13   |   2009-05-29  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  David hovori o tom, ze pokial existuju staty, tak sa budu starat o svojich ludi. Ja si dovolim tvrdit, ze stat ako entita je zastarala forma zdruzovania. Mame internet a vzdialenosti na planete sa virtualne skratili do takej miery, ze je nutne uvazovat o inom systeme fungovania. Sucasny technologicky pokrok nam v nicom nebrani, aby sme o zakonoch rozhodovali sami "hlasovanim cez internet".

Naco nam je 150 pandrlakov, ktori nas akoze reprezentuju. Ja by som sa chcel reprezentovat sam. Hovorim to velmi velmi zjednodusene, ale toto je buducnost - osobna zodpovednost. Monoliticke systemy (jeden velky pocitac), kde bolo vsetko riadene z jedneho miesta je minulost. Sucasnost patri systemom typu peer-to-peer (pocitacova siet malych pocitacov), kde moc je decentralizovana a riadenie prebieha na urovni jednotlivca. Taketo systemy su rychlejsie a efektivnejsie.

Ked odbocim od techniky, tak existuju aj v prirode systemy, ktore su decentralizovane, vid vcely, mravce a podobne. Ja myslim, ze toto je buducnost. System, v ktorom moc (nazvime ju parlamentna) sidli v rukach jednotlivca a on svojim vlastnym rozhodnutim modifikuje spolocnost. Nie nejaki ludia, ktorych pozna iba z televiznych politickych debat. Nateraz vsak ostanem pri tom, ze je to nerealne, ale ked technika pokroci do tej miery, ze budeme mat roboticke implantaty a pod, toto bude cesta.

Este k roznym vyrokom, ze za komunistov bolo lepsie. Uplne mimo politickych debat, system komunizmu je ekonomicky neudrzatelny. Uplne od zaciatku to islo dolu kopcom a islo to iba potial, pokial sa neminulo to, co sa na zaciatku nakradlo. Komunizmus je utopia. Treba vytriezviet. Idealny kapitalizmus tiez samozrejme neexistuje.
Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-29  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Petr:
to co navrhujes uz existuje zde ve Svycarsku, prima demokracie kde o vsem dulezitem se hlasuje, o hlasovani na internetu se uvazuje, domnivam se ale ze to je velmi nebezpecne, kazdy system se da manipulovat, to se ukazalo i v USA kde firma Diebold ktera dodala hlasovaci system pomohla Bushovi vyhrat v Ohiu volby.Tento system je tez duvodem ze zde je nejvyssi zivotni uroven na svete, politicke loutky nesmi tak rozhazovat, sice se snazi, ale neprojde jim vse.


fgh   |   ip:95.102.68   |   2009-05-29  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co sa tyka konca krizy, suhlasim, ze je v nedohladne. Ani nie tak ekonomicky, ako moralne. Svetu vladnu zle idey. Kult konzumu, socialna nerovnost, pravo silnejsieho. Dokial bola svetova supervelmoc vyvazovana aspon nejakou opozicnou silou, bolo to relativne v poriadku. Ale odkedy nie je, robi si, co chce, a to nie je dobre.


Anunnaki   |   ip:85.70.192   |   2009-05-31  (03:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cisty kapitalizmus.

KAPITALIZMUS bez zasahov a kontroly statu a bez prisnych regulacii a pravidiel nemoze nikdy dlhodobo a udrzatelne fungovat.

Vezmi si USA. Po zaciatkom 20teho storocia odstranili regulacie. To znamena povolenie KORPORACII bez obmedzeni, zrusenie krytia penazi a teda regulacie na uvery. Kdo si asi toto odhlasoval ? Komunisti ? Socialisti ? Nastuduj si za akych podmienok tieto dve kryticke DE-REGULACIE nastali.

Vysledkom su dnesne USA. Ty si skutocne myslis ze SOCIALISTI ci KOMUNISTI su zodpovedne za sucasny vyvoj v USA ? Ty asi nechapes samotny zaklad SUKROMNEJ MENY DOLARA, z coho plynie ABSOLUTNA MOC. Ved tieto bankove korporacie maju rocne obraty daleko prevysujuce obraty niekokych najvyspelejsich statov sveta. Ze par desiatok korporacii vlastni prakticky veskere velke a strategicke podniky sveta. Spravili to snad SOCIALISTI a KOMUNISTI ? No rozhodne do roku 1989 to nedokazali.

A to USA sa vdaka 2sv. vojne stali prakticky jedinym najvetsim exporterom vo svete a dodavatelom prakticky vsetkeho od Evropy cez Afriku az po vychodnu Aziu. Mimo to vdaka tomu dostali privilegium tlacit prakticky neobmedzene mnozstvo ich meny/dolara, bez vetsieho rizika inflacie, kedze ekonomicky ci vojensky uz potom USA nemala konkurenta a teda si vymohla stanovit USD ako rezervnu menu, a kdo sa chcel podielat na svetovom obchode, musel nakupovat a pouzivat DOLAR. Taketo privilegium nemala ziadna ina krajina na svete, a ztoho mali dnes mat zlate klucky na hajzloch !!! A pozri sa dnes, kde z 300mil ludi 50milionov nema ZIADNE zdravotne poistenie, kde skoro 28milionov pride o strechu nad hlavou, kde vsetkych 300milionov je zadlzenych tak ze to len mala cas z nich do konca zivota je schopna splatit ... a tak sa da pokracovat dalej ! Ved si porovnaj krajiny ktore taketo vyhody nemali, a maju dneska statnu zdravotnu pojistovnu a zdravotnictvo zdarma (Kanada, Francuzko, Velka Britania a dalsie) ...ved sa tieto krajiny z hlupych Americanov smeju. A to este neprepukla bublina kreditnych kariet a malo kdo si uvedomuje, ze tie obrovske ztraty cien nemovitosti, su vlastne z penazi AMERICKEHO SUKROMNEHO DOCHODCOVSKEHO SPORENIA. To az zacne byt verejnosti jasne, nastane zmena aku svet nevidel.

Musis pochopit ze ak vlastnis 60% medii v CELOM vyspelom svete, kde pokryvas ako hlavny informacny zdroj 85% obyvatelstva, prakticky rozhodujes, ktoru BABKU budu ludia volit v dalsich volbach. A BABKU ovladas ty priamo ci nepriamo, kedze ovladas vetsinu vyspelych krajin a ich armad. Takze BABKA zdvihne ludom dane ci odvody na zdravotne poistenie. TOTO MOZE VYZERAT AKO KROK SOCIALISTOU. Ovsem, kam to teda tie peniaze potecu ? Zriadia snad tyto SOCIALISTI jednu STATNU zdravotnu pojistovnu aby skutocne pomohli ludom, alebo to rovia preto ABY sa SUKROMNE FINANCNE POISTOVACIE a BANKOVE KORPORACIE dostali k tymto peniazom pretoze to je povinnost zo ZAKONA ??

Len totalny hlupak moze nazvat ze v USA je socializmus. Toto co tam je teraz je priamy vysledok NEREGULOVANEHO=SLOBODNEHO kapitalizmu. Skus si doma zahrat staru dobu hru MONOPOLY aby si to pochopil. Nastuduj si potom nieco o skutocnom komunizme ci kapitalizme. Ak stat (kde rozhoduju najvetsie korporacie sveta) vybera peniaze od ludi aby ich potom daroval sukromnej spolocnosti, to je KORPORATNY FASIZMUS. Nevidim tam nikde SOCIALISTICKY ani KOMUNISTICKY naznak, a uz vobec nie ludi, ktory by boli SOCIALISTI ci KOMUNISTI.

To snad len v mediach nazvu tento cin SOCIALISTICKY...ze to im beru SOCIALISTI ci KOMUNISTI. To len v sukromnych mediach pripadne statnych mediach v rukach spravnych BABOK to mozu tvrdit ... aby sa v skutocnosti odvratila pozornost od SUPERBOHATEJ ELITY = AKCIONAROV BANKOVYCH KORPORACII, ktore vlastnia prostrednictvom retazca akcii jednych korporacie akcie inych korporacii az po konecne prakticky vsetky vyznamnejsie realne zdroje ci vyrobne kapacity, az po vlady, ktore si tyto sukromnici dosadzuju pomocou financovani bilionovych reklamnych kampani a vlastnych massmedii.

... kde je tam preboha STIPKA SOCIALIZMU ci KOMUNIZMU ... ved si tam same vladnu sukromne nadnarodne korporacie, niekolko sudov tam vyhlasilo volby za neplatne, a samotne volby sa nedaju kontrolovat, pretoze sa vsetko deje elektronicky, bez zahranicnych pozorovatelov, dokonca ani samotna volebna komisia nema pravo prepocitavat hlasy a kontrolovat priebeh volieb !!!

Toto nieje konspiracia preboha...ved dosledky toho NEKONTROLOVANEHO CISTO PRAVICOVEHO KAPITALIZMU BEZ socialistickych obmedzeni a regulacii sa prelieva az k nam do "socialistickej" EU. Preco asi JEDINU banku ktoru nechali padnut, bola prave ta, ktorej cez 70% dlhov bolo voci samotnej EU ??? Ze by nahoda ? Alebo snaha preniest nestabilitu aj do EU ?


Anunnaki   |   ip:85.70.192   |   2009-05-31  (03:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Stan:

presne to som chcel napisat. Este donedavna bolo NAJSLOBODNEJSIE skutocne Svajciarsko. Nielenze boli snad posledna krajina, ktora mala krytu menu, a tak bola chranena pred financnou krizou vo vlastnej ekonomike, ale ako snad jedina krajina, kde sa uplatnuje priama demokracia v tak na nase pomery obrovskom meritku.

Ovsem .... ludia tam mozu byt tiez lahko zmanipulovatelny, a v momente, ked povolia elektronicke pocitanie hlasov a este k tomu cez internet, tak to bude koniec demokracii. Ledaze by to hlasovanie nebolo TAJNE ale Vas hlas by bol v zaznamoch na internete, a tak by sa kazde volby dali spocitat a overit.

Len tak pre zajimavost, podla dostupnych informacii by som si dovolil tvrdit, ze system vlady s najvetsimi prvkami priamej demokracii maju prave na KUBE, kde si ludia volia ludi z okolia (okrsku ci kraja) do lokalnej vlady. Z nich si potom sami vybrany vyberu zastupcov do vyssieho stupna vlady ...a tak dalej. Nevolia sa tam strany ale konkretny ludia, ako u nas volba prezidenta, kandidovat moze kazdy, ovsem je potreba aby bol dany kandidat clenom niektorej z viacerych organizacii a bol tam nominovany,coz uz nemusi byt az tak demokraticke. Poslanci v lokalnej vlade NEMAJU ZIADNE PLAT, pracuju normalne dalej ako zamestnanci, a svoju poslanecku funkciu vykonvajau popri zamestnani. Samozrejme maju v praci na to vytvoreny priestor. Ako zamestnanie a plat beru az poslanci vo vyssej vlade.

Pointa je v tom, ze v narodnom zhromazdeni a vyznamne funkcie nemoze byt nikdo, kdo nebol poctivo zvoleny ludmi v lokalnej vlade. Takze politik sa tam musi skutocne snazit, aby ho ludia volili az za 5rokov. Zaroven je sucastou LOKALNEJ vlady ( ako keby okresu ), a tyto ho mozu KEDYKOLVEK BEZ UDANIA DOVODU VYMENIT. Takze ak ludia v okrese niesu s nim spokojny, idu rovno za ludmi z okolia ktorych volili do lokalnej vlady...aby daneho poslanca vymenili.

Nemozem posudzovat do akej miery je tato demokracia tam dodrziavana, ale uz len moznost stiahnut politika a vymenit ho kedykolvek, pripadne to ze post nemoze obsadit osoba ktora nebola nikde zvolena...to je demokracia v akcii.

Mi tu sa hrame na zastupnu demokraciu - frasku, kde sa volia politicke strany ... ale na vrchu sedia vzdy tie iste BABKY, ktore nieje mozne odvolat ludmi. Jedine snad celostatnym referendom, na coz treba tolko vela hlasov a penazi, ze je to nerealne:

Napada ma taka stara pravda ci vtip, ze aky velky rozdiel je medzi nedemokratickymi volbami v ZSSR a najdemokratickejsimi volbami sveta v USA. No ze v USA mozte volit jednu az z DVOCH uplne stejnych KAPITALISTICKYCH politickych strany.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-31  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Anunnaki, Cisty kapitalismus.
obavam se ze mas ponekud potize pochopit zakladni prvky kapitalismu a socialismu.
1.nejdulezitejsim rysem socialismu je prerozdelovani penez, ktere vydelal nekdo jiny a zachranovani zbankrotelych firem statem na ucet danoveho poplatnika, obe tyto kriteria USA splnuje.
2. nejdulezitejsim rysem kapitalismu je volny trh a skutecnost, ze
ekonomicke subjekty poskytuji rizikovy kapital na investice a nesou riziko techto investic sami.
Ani jedno z techto kriterii USA, ani zadny jiny soucasny stat nesplnuji.
Precti si co k tomu pisi pod clankem "Zabudnime na ekonomický rast...", nemam chut to psat znovu.
To co zde opravnene kritizujes nema s kapitalismem nic spolecneho,
v USA prave regulace bankovniho systemu(FED,manipulace uroku) a trhu nemovitosti (FannieMae&FreddieMac,kazdy Ami majitelem domu atd.), samozrejme za ucelem oskubat publikum, byla duvodem k soucasne krizi.Nazvat se to da oligarchie, plutokracie nebo korporativni fasismus, muzes si vybrat, rozhodne ale ne kapitalismus.


Peter   |   ip:85.135.13   |   2009-05-31  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki

To, co tu pises je marxova ideologia triedneho boja. Cely tento koncept, ze vobec existuje nejaka trieda utlacatelov a utlacanych je chory. Existuje iba jeden princip, konkretne Adam Smith a neviditelna ruka = kazdy robi tak, aby na tom ziskal hlavne pre seba. To, ze cim si vacsi, mas vacsi vplyv je podla mna prirodzene, nechces sa ho vzdat a snazis sa ho vyuzit. Opat iba vo svoj prospech. Neexistuje rozdiel medzi bohatym a chudobnym. Obaja chcu, co najviac pre seba. Vacsinou su chudobni este skupejsi ako bohati a uplnou klasikou je vyjadrenie typu: Ved on si to moze dovolit, on je podnikatel. Kazdy si moze dovolit, ale na to treba najskor nieco investovat.

Ked to trochu spojim s krestanstvom, tak socializmus/komunizmus je antikrestanske zriadenie, lebo Nepoziadas majetku blizneho svojho, ani nicoho, co jeho je. Socializmu je o cistej zavisti a snahe prerozdelit (ukradnut) majetok ineho.

Ved si to zrelativizujme. Isto existuju ludia omnoho chudobnejsi ako ty, ktori teba povazuju za mega bohaca. Konkretne napriklad bezdomovci. Ako by si reagoval, keby k tebe prisiel bezdomovec a povedal by ti, ze tvoj dom/byt je odteraz aj jeho domom, lebo to, ze si makal v zamestnani a zarobil si peniaze, tak to si vlastne ich ziskal na jeho ukor, lebo ved jemu nikto sam od seba ziadne zamestnanie nevybavil a to veru sedaval na lavicke v parku kazdy den a cakal?

Ty hovoris, ze existuju mega korporacie, ktore sa snazia o maximalny zisk. S tym suhlasim. Ja sa tiez snazim o svoj zisk. A ty tiez. Len s tym rozdielom, ze kazdy na inej urovni. Hovori sa tomu neviditelna ruka trhu. Ked si spomeniem na stare zname heslo z komunizmu - Kto nekradne, okrada svoju rodinu - tak mi je jasne, ze v komunizme sa uplatnuje opat jedina vec = snaha ziskat pre seba, co najviac, ale pod ruskom pseudosocialnej spravodlivosti.

Trh = demokracia. Kazdy, kto ma v ruke peniaz, je pan. Mega korporacie nedokazu existovat sami od seba, potrebuju zakaznikov. A v tom je to caro. Ak nedodaju, co chcem, tak nekupim. Ja rozhodujem, co bude, nie nejaka mega korporacia (to, ze ma vplyv je iba zasluha zakaznikov). A ked uz kupujem, tak ona sa snazi vytazit maximum. Ved, kto sa nesnazi? Aj ty sa isto snazis vytazit z toho, co robis pre seba maximum.

Isto ak budes mat prilezitost zmenit zamestnanie za take, kde budes robit to iste a daju ti dvakrat tolko a este aj firemny mobil, tak zmenis zamestnavatela. V com je tento pristup iny od pristupu korporacie/firmy/podnikatela, ktory zisti, ze moze nakupit za lacnejsie a predat za drahsie? V nicom.

A ked uz si sa tolko namahal a nieco zarobil, preco to chces vsetko rozdat inym? A vlastne, si prave ty ochotny rozdelit sa so svojim majetkom s inymi? Si pripraveny rozdat svoje veci tym, ktori su omnoho chudobnejsi ako ty a ktori ta povazuju za bohaca? Kolko si toho uz vlastne rozdal zo svojho majetku, ked by si rad rozdaval z majetku inych. Polovicu? Dve tretiny? Vsetko? Alebo skoro nic s vyrokom, ze sak ty si to nemozes dovolit?

Socializmus a komunizmus je pliaga. Triedny boj neexistuje. Kazdy sa snazi hlavne o svoj zisk. Treba vytriezviet.
Peter   |   ip:85.135.13   |   2009-05-31  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu si precitaj o tom, ako sa USA ruti do marxizmu:

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/107459-0/
fgh   |   ip:95.102.68   |   2009-05-31  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter:
V postate s Vami suhlasim, az na jednu vec. Nerozhodujete o vsetkom, co si kupite a kde, pretoze niektore typy dodavok su pre zivot nevyhnutne a zaroven podliehaju monopolom, tam ste odkazany na milost/nemilost dodavatela a prip. statny regulacny urad. Preto je vzdy a vsade, v globale ci lokale, najvacsim cielom kapitalistu, ziskat monopol. Preto bol taky silny tlak na stredo/vychodoeuropske krajiny, aby privatizovali energeticke, telekomunikacne monopoly, zdravotnictvo a penzijne systemy. Tymto sluzbam sa totiz tazko vyhnete a zaroven maju monopolny charakter.


Peter   |   ip:85.135.16   |   2009-05-31  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fgh

Ziskat monopol je cielom kazdeho, kto nieco robi. Je jedno, ci som velka korporacia alebo predavac kvetin v malom meste. Nechcem konkurenciu a budem bojovat, aby som si uchoval alebo zabezpecil monopol. Toto je ista vec. Opat tu ale plati to iste, ze rozhoduje zakaznik.

Ak sa dostatocne mnozstvo zakaznikov rozhodne nekupit, tak monopol nevyriesi nic, musi ustupit. Monopol moze byt monopolom iba pokial existuje tolerancia ludi k takemu stavu. Monopol sam od seba nechce mat konkurenciu ako ziadny zamestnanec nechce vyskolit svojho kolegu do takej miery, aby ho dokazal nahradit. Opat, kazdy si hladi v prvom rade svoje vlastne dobro.

No a co sa tyka kritickych monopolov, tak to je opat iba v rukach jednotlivca, ci si to necha lubit alebo nie. Kludne mohlo byt povstanie o tom, aby sa nepredali monopoly, ale nebolo, lebo pre ludi to nebolo az tak dolezite. Pre nich malo vacsi vyznam to, ze nemuseli nikam chodit, mali od vsetkeho pokoj a mohli v pokoji nadavat na niekoho hore. Opat, kazdy si vyberie to, co ma prenho najvacsiu cenu.

Nesnazme sa umelo vytvarat spravodlivost. Kazdy si vybral podla seba. A vacsina na privatizaciu hodila bobek. Ti, ktorym to nebolo jedno, ti si zabezpecili alternativne zdroje energie, mozno vytvorili zdruzenie obyvatelov, aby si to mohli dovolit, to uz je jedno.

S telekomunikaciami je to podobne. Nikto nikoho nenuti telefonovat cez konkretneho operatora alebo cez internet. Kazdy si moze vybrat. Podobne zdravotnictvo. Keby si ludia zistili, ze mame 8me najvyssie odvody na svete, tak by zacali protestovat a nasi reprezentanti v parlamente (kedze si tiez hladia hlavne svojho a chcu byt opat zvoleni), by nemali inu moznost iba ich znizit.

Na penziu sa kazdy musi pripravit sam (napr. velka zahrada, 5 deti alebo nakup zlata). Spoliehat sa na stat je hazard so svojou starobou a mnohych buducich dochodcov vyjde draho. System starobneho dochodku aky je teraz, teda, ze sucasni pracujuci platia sucasnych dochodcov plati iba 120 rokov a vzhladom na demografiu je neudrzatelny.

Proste raz bude privela dochodcov a primalo pracujucich (rodi sa malo deti) a teda dochodky budu mizive alebo ziadne. Podla Ivana Svejnu (think tank Nadacia F.A.Hayeka) sucasni studenti VS budu musiet robit do 70ky, aby to bolo znesitelne. Nepredpokladam, ze ktokolvek chce pracovat do 70ky. Ved to v podstate uz budu dochodci platit dochodcov. To je nemyslitelne. Hlavne preto sa zaviedol druhy pilier.

Zdravotnictvo je kapitola sama o sebe a nedokazem sa k nej kompetentne vyjadrit, ale myslim si, ze konkurencia na urovni vseobecneho lekara by priniesla pre pacienta vacsi osoh.
Anunnaki   |   ip:85.70.192   |   2009-05-31  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to STAN a PETER:

Asi si nerozumieme pretoze piseme to iste akurat mate pokruteny pohlad na to co je to SOCIALIZMUS a MARXIZMUS. Obe tieto ideologie sa zakladaju na tom, ze stat=vsetci obcania statu rovnomerne, musi vlastnit zakladne prostriedky pre zabezpecenie zakladnych=zivotne aktualne minimalnych prostriedkov. To znamena monopolne a strategicke podniky. Socializmus nepopiera sukromne vlastnictvo ci pravo podnikat, prave naopak, trh potrebuje. Ovsem strategicke, monopolne a zivotne dolezite vyrobne prostriedky musia byt v rukach statu=vsetkych obcanov rovnomerne, aby NEDOCHADZALO PREROZDELOVANIU KAPITALU do sukromnych RUK jednotlivcov. Takze ked stat vsetkym vezme presne % z prijmu a vlozi to do 100% statnej firmy, ktora nesmie obchodovat so sukromnymi spolocnostami (aby sa vyhlo tunelovaniu), tak sa ZIADNE BOHATSTVO NEPREROZDELILO, zostalo v majetku vsetkych ludi rovnomerne, kedze vsetci to to vlastnia stejnym dielom. TOTO JE ZAKLADNA PODSTATA socializmu a komunizmu. Potom by mali byt KAPITALISTI ferovy, a v pripade PRIVATIZACIE by mali vyhlasit referendum ci to ludia su ochotny za konkretnu cenu predat. Ak ano, potom by sa predajna cena mala vydelit poctom obyvatelov, a kazdemu poslat na ucet stejna ciastka. Ovsem ak sa to sprivatizuje a nevyplatia sa ludia, AZ VTEDY DOSLO k presunu majetku od VSETKYCH OBCANOV do SUKROMNYCH RUK JEDNOTLIVCA.

Ale v USA je to prave naopak, tam si to SUKROMNY KORPORATNY FASIZMUS pod hlavickou "demokratickeho statu a legitimnej vlady" vymaha/vybera peniaze od OBCANOV, a nasledne PREROZDELUJE BOHATSTVO PRIAMO v prospech VYBRANYCH SUKROMNYCH firiem = sukromnych osob. A aby zmiatli ludi, nazyvaju to SOCIALIZMOM. Pricom prave proti tomuto stoja zaklady SOCIALIZMU a KOMUNIZMU.

Chapeme sa uz ? To je ako keby som afroamericana nazyval ROMOM, ved maju podobnu farbu pleti.

A treba si uvedomit jak jeden z Vas vyssie pise, clovek ako tvor moze byt motivovany:
a) ziskom/profitom
b) vyssimi cielami (pomoct druhym, byt neustale lepsi v tom co robim, bez zisku, len pre spolocenske uznanie ci vlastny dobry pocit z dobreho skutku.

To ako budu ludia motivovany a ktorou cestou sa daju, zalezi na vychove od malicka a na okolia prostredia.

Profit zisk je prirodzeny, pretoze vsetky ostatne nizsie formy na tom zakladaju svoje prezitie (zvierata, rastliny a vsetko zive).

Takze v neregulovanom kapitalizme to VZDY ZAKONITE MUSI SKONCIT tym, ze na konci zostane len hrstka obrovskych korporacii vlastniacich prakticky vsetko. Nieje to riadene ziadnou centralou, ale vytvarame to mi ludia sami prirodzene tym, ze kazdy chce dosiahnut viac, lepsi zisk ci profit. Takze bojujeme medzi sebou v praci. A cim je korporacia vetsia, tym rychlejsie rastie a ziskava lepsie vyhodne podmienky a moznosti k dalsiemu rastu. A kedze trh ci kupyschopnost je v case LIMITOVANA, vzdy RAST musi byt na ukor niekoho ineho. Takze vsetko to bez regulacie PRIRODZENE skonci par korporaciami a virtualnym trhom, ktory potom uz teda neplni svoju funkciu.

Ja tu nepopisujem ktory system je lepsi. Ja len uvadzam fakta.


Anunnaki   |   ip:85.70.192   |   2009-05-31  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  System statnych dochodkov moze byt udrzatelny, ak bude zalozeny na realnych hodnotach.

To znamena ze stat by mi mal stahovat % ciastku penazi z platu, a nasledne ju ulozit do realnych hodnot. Pre jednoduchost vezme mi 1200KC tak hned to zameni za 3g investicneho zlata (v idealnom pripade miesto zlata velky komoditny kos roznych zdrojov). Cize moje peniaze nebudu vyplacane sucasnym dochodcom a socialkarom, ale budu ulozene a "lezat necinne" po dobu 30rokov v trezoroch statu, ktory by nemal mat pravo s nimi nakladat. Tym padom kazdy si bezpecne usetri na dochodok, a nezalezi kolko ludi bude v danom case na dochodku a kolku bude pracujucich. Tak to viacmenej fungovalo za KOMANCOV, ovsem peniaze sa ukladali do "statnych podnikov" a infrastruktury, ktoru mohli casom predat ci na tom este aj zarobit vsetci.

Bohuzial, v kapitalizme je daleko lepsie prinutit ludi aby odovzdali peniaze do sukromnych dochodovych sporitelny....a tie uz si s nimi potom obchoduju. A inflacia im v tom ide do kariet, je to akasi zbran, ktorou nutia ludi aby si nesporili peniaze doma (pretoze na nich chcu korporacie zarabat viac a viac) ale aby ich vlozili na neisty trh spekulativnych machinacii a podvodov (akcie/fondy a podobne virtualne veci).

A prave preto su radi ze maju priebezny dochodkovy system, pretoze ten sucasny je NEUDRZATELNY. Ja by som rad z neho vystupil a mesacne si stvrtrocne si sam odkladal odvody vo forme KOMODITNEHO KOSA (zlato/striebro a dalsie kovy) neikam do trezora. Bohuzial uz dnes viem, ze to co statu ci estehorsie sukromnikovy dal, uz neuvidim, urcite nie v takej hodnote, a pri tom odovzdavani uz mi neostava na odkladanie si 100% zaistenych komoditnych penazi na bezpecny a vysoky dochodok.


fgh   |   ip:95.102.68   |   2009-06-01  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter:
Pana Svejnu by som velmi nepocuval, ani ziadnych dalsich novodobych "Nostradamov". Robia to za peniaze a spievaju pesnicku toho, kto ich plati. DSSky bola velka chyba, to este len uvidime v buducnosti. Neboli robene preto, aby zachranili dochodky obcanov, ale preto, aby urcite nenazrane kapitalove skupiny mohli zarobit este viac. Preto boli nase buduce dochodky presmerovane z pomerne bezpecneho priebezneho systemu do investicneho casino kapitalizmu. Z prosteho dovodu, cim viac penazi vrazia do burzy, tym viac hodnota akcii rastie a s nou aj zisky, samozrejme len pre vyvolenych. Nase "elity" nas zradili a nasmerovali na argentinsku cestu. Este zaplaceme.


Hellp   |   ip:91.103.24   |   2009-06-02  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :) Zaujimave. Suhlasim s tym ze tato forma spolocnosti je spatna suhlasim aj s tym ze socik nebol dokonceny a ako kazde nedokoncene dielo nasadene v praxi nefungoval velmi dobre. Dovod zlyhania akeho kolvek systemu je ludsky faktor. Pokial budu existovat jedinci ktori chcu vacsi podiel zdrojov ako su schopny sami vyprodukovat (dnes ich volame aj ekonomovia, zraloci ci elita) a zacnu hladat cesty ako obrat inych o ich zdroje tak to nikdy nebude fungovat. Nastastie je cela diskusia irelevantna pretoze cele toto blabolenie nema absolutne ziaden efekt na beh denneho zivota. Ja by som tento diskusny kruzok chapal ako hobby fiction polemiku ci zabijanie casu. Rad si precitam pravdive slovo ale polemika od cloveka ktoreho slovo v stavajucom systeme nema vahu hmm. :)


petra   |   ip:92.40.92.   |   2009-07-15  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale to da moznost na rozmyslanie....:)
volna ruka trhu (kapitalizmus) ano, ale nie tu na zemi... tento system je dobry len vtedy kde spotrebitel ma financne prostriedky, neobmedzeny pristup k informaciam a slobodnu volbu vyberu....nezahrnuje lakomstvo, nenasytnost a uzernictvo, co su typickymi znakmi ludstva...
socializmus ma crty dobrej idei, prispej kolko sa ti da a prijmi kolko potrebujes, kolektivizacia, etc...ale znova narazame na nase typicke ludske vlastnosti...
co s nami?
Alfino . mobytuvu9   |   ip:91.127.91   |   2012-07-05  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No môj názor lajika je že celý svet sa točí okolo USA. Oni ovládjú celý svet. Dostal som video kd enejaký uznávaný ekonóm zo SAVky vravel že keď nastala kríza v USA tak EU požičala USA cca 2 bilióny dolárov a Obama vraj povedal že tie peniaze nevráti neviem čo je na tom pravdy ale to tam vravel a zas bratranec povedal že 70 % HDP USA investuje do zbrojenia. Ako by sa mali keby tie peniaze účelnejšie využili? Keď ten tvoj kamarát je taký znalý vedel by mi to overiť? Ďalej by som nechcel písať svoj názor na EU a jej systém pretože je tu síce demokracia ael to len tak naoko. Tá tu nikdy nebola a ani nebude. Ďakujem a ak by si chcel somnou popísať niečo blyžšie ohladom demokracie a EU tak potom cez email. Istota je gulomet. Tak sa maj a pozdravuj tvojho exspolužiakadiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1

Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


Ako som sa vyliečil

20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ ...

Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil

HYDROPONICKÉ ZAHRADNIČENÍ V USA: POLICEJNÍ ŠIKANA LID...

10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.5488 s